Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok a teórií aktérov globálnej moci, ktorá ich úspešne „distribuovala“ národným vládam k ich záväznému použitiu v mene víťazstva nad koronavírusom.

1. Dr. Fauci z USA už v roku 2017 predpovedal, že dôjde k skutočnej pandémii. A tak ju aj vyhlásili, hoci museli zmeniť jej definíciu a nanútiť národným vládam, aby ju prijali.

2. Treba podporovať chimérický výskum: z prírody sa zoberie vírus a potom sa genetický mutuje.

3. Svet ( národné štáty ) je v ohrození a preto sa má riadiť podľa štruktúr farmaceutického kartelu a ďalších nadnárodných inštitúcií a štruktúr, Billa Gatesa, Dr. Fauciho, Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ), EÚ a tak ďalej. Ak je pandémia, tak je potrebné krízové riadenie z globálnej úrovne aj za pomoci rôznych štruktúr zriadených farmaceutickým Kartelom. Viď napríklad Globálna rada pre sledovanie pripravenosti a jej dokument „Svet v ohrození“.

4. WHO preklasifikovala poňatie pandémie pre svoje praktické potreby, rovnako ako bolo zmenené pojmové označenie vakcíny a kolektívnej imunity. O tom píšem v svojom príspevku – časť VI.

5. Pandémia koronavírusu, ako nepriateľ ľudstva, spôsobuje politický, hospodársky a spoločenský rozvrat spoločnosti. Vlády národných štátov sa iba tomu prispôsobujú.

6. Pandémia koronavírusu vznikla prirodzeným spôsobom a v mene ochrany zdravia a životov obyvateľstva národných štátov je potrebné utlmiť ekonomiku, vzdelávanie deti a mládeže, obmedziť slobodný pohyb obyvateľstva v rámci kolektívnej karantény, obmedziť základné ľudské práva a slobody, ústavné práva a celú ľudskú populáciu permanentne testovať a očkovať.

7. Ľudia musia vedieť, že hrozba nakazenia fatálnym patogénom je veľmi veľká.

8. Paralelne s vyhlásenou pandémiou koronavírusu inštalovať komunikačnú technológiu 5. generácie.

9. Koronavírus, ktorý spôsobuje pandémiu vo svete, nesmie byť skúmaný ako záujem globálnej moci a globálnych štruktúr.

10. WHO v januári 2020 vyhlásila globálny stav núdze a to na základe niekoľko desiatok mŕtvych v Číne, kde išlo o prípady zápalu pľúc neznámeho pôvodu.

11. Zabezpečené, aby WHO ako organizácia OSN bola z 80 % financovaná farmaceutickým Kartelom.

12. Ľudia majú veriť, že koronavírus sa nerozmnožil v laboratóriách v USA a v Číne, ale pochádza z netopiera v Číne.

13. Zabezpečiť, aby úmrtia na Covid – 19 neboli skúmané pitvami.

14. Americká asociácia lekárov má povzbudzovať lekárov, aby umelo zvyšovali úmrtia na koronavírus, k čomu vydať návod, ako vyplniť úmrtný list s diagnózou Covid – 19.

15. Podľa interných predpisov Medicore nemocnica si môže významne finančne prilepšiť za pacientov s diagnózou Covid – 19 či s ich pripojením na ventilátor.

16. Koronavírus je dôvodom, že Medzinárodná organizácia pre verejno-súkromnú spoluprácu ( SHF ) vedie svoje aktivity cez Svetové ekonomické fórum v Davose, aby začalo organizovať iniciatívu „Veľký reset“, ktorá nadväzuje na program OSN Agenda 2030. Je potrebné:

a) radikálne zmeniť životy ľudí vo svete,

b) zaviesť transhumanistický program,

c) primárnu zdravotnú starostlivosť nahradiť zdravotnou bezpečnosťou,

d) zaviesť nový systém globálneho riadenia, digitalizovaný systém kontroly,

e) ľudia nesmú rozhodovať o svojej budúcnosti.

16. Národné vlády a mainstreamové média majú vo vzťahu k verejnosti produkovať lží, vrátane tej najväčšej nehoráznej lží, že koronavírus je nebývala hrozba pre naše zdravie a život spoločnosti a že v boji proti nemu sa nedá postupovať zdola – od starostlivosti lekárov bez zásadných zásahov štátu.

17. Každý, kto spochybňuje vládne pravidlá o koronavíruse, je psychopat !

18. Ovládnutie ľudských životov z úrovne globálnej moci a národnej moci , zničenie slobôd, práv, kultúry a ekonomiky je nevyhnutné pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti, ktorá má prioritu pred všetkým.

19. Koronavírus je nebezpečnejší než chrípka, máme prijať príbeh, že sme vo vojne proti ničivému vírusu a preto vakcína bude našim víťazstvom.

20. Slobodné vyjadrovania ľudí sa majú zmeniť na právo občanov iba opakovať oficiálne a prevládajúce vysvetlenia vládnej moci a korporátnych médií.

21. Podľa usmernenia Billa Gatesa, ak sa urobí dobrá práca s vakcínami, zdravotníctvom a rozmnožovaním, dokážeme znížiť populáciu o 10 – 15 %. Svet môže zachrániť jedine genocída.

22. Bill Gates má v úmysle zaviesť kvantové tetovanie, aby sa poznalo, kto bol očkovaný a mRNA vakcíny ako nástroj k preprogramovaniu ľudskej imunity.

23. Koronavírus ako dôvod, aby Slovenská republika k svojmu vnútornému zadlženiu pridala zadlženie vonkajšie v rámci EÚ. Neplatí už záväzný princíp vyrovnaného rozpočtového hospodárenia. Za „európske dlhy“ musia ručiť členské štáty EÚ. Vlastné zdroje európskeho rozpočtu si budú vyžadovať uvalenie nových európskych daní.

24. Koronavírus a ochorenie Covid – 19 sa nedajú zničiť bez vakcinácie ľudskej populácie.

25. Budúcnosť ľudstva má patriť nám, globalistom, nie vlastencom !

26. Pandémia koronavírusu – problém, ktorý sa dá vyriešiť tým, že globálne podniky a vlády budú spolupracovať.

27. Zamlčovať históriu okolo koronavírusu, keď CDC ( Centrum pre kontrolu chorôb ) podalo v apríli 2004 patent na koronavírus, ktorý sa prenáša na človeka. Zároveň podali patent aj na jeho detekciu a na sadu pre jeho meranie. Tým sa vytvorili podmienky, že koronavírus sa z patogénu zmenil na profit.

28. Neprezradiť, že koronavírus je laboratórne vytvorený organizmus ako výsledok práce molekulárnych biológov.

29. Uplatniť zásadu CIA – Ústrednej spravodajskej služby: kontrola jedinca až do toho bodu, keď bude konať podľa nás proti svojej vôli.

30. Zorganizovať cvičenie pre scenár vypustenia respiračného patogénu s názvom Udalosť 201.

31. Rockefellerova nadácia v roku 2010 zverejnila 54 stránkový dokument s názvom „Scenár pre budúcnosť technológie a medzinárodný vývoj“.

32. Minulosť sa nepripomína: že Rockefeller prinútil Kongres, aby prírodné liečebné metódy označil za šarlatánstvo, že ovládol Americkú lekársku asociáciu, že založil farmaceutický priemysel, ktorý ročne utratí dvakrát viac ako ropný priemysel k ovplyvňovaniu politikov, že žiadny priemysel nemá takú moc nad životmi ľudí ako farmaceutický.

33. Bill Gates ide po vakcínach a vakcinácií, pretože podľa neho je to najlepšia investícia, ktorú kedy urobil s návratnosťou 20:1.

34. Bill Gates: „Normálny stav sa vráti iba vtedy, keď z veľkej časti preočkujeme celú globálnu populáciu.“ A ďalej: „Pokiaľ nenájdeme vakcínu, návrat k normálu znamená ohrozenie ľudí na živote.“ Jeho názory a pokyny musí každý rešpektovať.

35. Vzhľadom na výlučné prvenstvo priority zdravotnej bezpečnosti žiadny človek na svete si nesmie myslieť, že je zdravý !!!

36. Zmeniť poňatie imunity človeka ako ľudskej bytosti. Imunita nesmie byť založená na prírodnom koncepte, ale na vakcinácií a doklade o imunite. Vakcína ako jediný spôsob posilňovania imunity človeka.

37. Všetky vládne nariadenia vládnej moci týkajúce sa pandémie koronavírusu musia byť založené na počte prípadov Covid – 19, nie na úmrtiach na chorobu Covid – 19. Počet prípadov Covid – 19 usmerňovať a navyšovať PCR testami a testovaním obyvateľstva.

38. Bill Gates v spolupráci s MIT dal vyvinúť novú technológiu, ktorá umožní vstreknutie očkovacích látok pod kožu spolu s našimi zdravotnými záznamami. V rámci digitálneho tetovania bude implantovaný neviditeľný certifikát, ktorý môže byť skenovaný úradníkmi. Certifikát bude predstavovať digitálny doklad o imunite.

39. Má platiť plošná ochrana zodpovednosti za škody spôsobené vakcináciou. Za škody majú platiť daňoví poplatníci.

40. Radikálna transformácia spoločnosti podľa Veľkého resetu vôbec nemôže počítať s demokraciou a jej výrazným posilnením.

41. Vakcíny proti Covid – 19 nie sú navrhnuté tak, aby z ľudí urobili genetický modifikované organizmy.

42. Testy vakcín sa musia urýchliť a teda je potrebné vynechať testovanie na zvieratách, nemusí byť placebo štúdia a len rovno očkovať ( testovať ) ľudí, nemusí sa preukazovať, že vakcíny budú robiť to, čo tvrdia, že urobia. Vakcína tvorí protilátky a to stačí, hoci sa cez testy nepreukázala schopnosť poskytnúť dostatočnú imunitu.

43. Pozornosť verejnosti nie je potrebné sústrediť na prácu agentúry Ministerstva obrany USA „DARPA“. Táto agentúra sa už v roku 2010 začala orientovať na DNA a RNA vakcíny, na technológiu pre neinvazívne rozhranie pre mozgové počítače, na financovanie hydrogelov, ktoré sa môžu vpichovať pod kožu.

44. Ľudia majú uveriť oficiálnej verzií, že koronavírus sa objavil koncom roka 2019 v čínskej provincií Wuchan na trhu so živými zvieratami a z netopiera skočil na človeka.

45. Ľudia majú uveriť tomu, že vedci začiatkom roka 2020 vírus izolovali a genetický sekvenovali. Na základe toho potom vyrobili PCR testy, pomocou ktorých sa zisťuje, či človek je vírusom nakazený.

46. Zatajiť, že krajiny nakúpili PCR testy na Covid – 19 už v roku 2018. Z tohto dôvodu na stránkach Svetovej banky je potrebné zmeniť názov „Covid – 19 Test kids“ na názov „Medical Test kids“ ( Medecínske testovacie súpravy ).

47. Zatajuje sa, že Slovenská republika nakúpila PCR testy v roku 2018 za 62,5 milióna dolárov.

48. Všetky tzv. proti koronavírusové opatrenia ako je lockdown, povinné nosenie rúšok, udržiavanie rozostupov, karanténne opatrenia vrátane obmedzení spoločenského a ekonomického života spoločnosti sú nevyhnutné pre ochranu životov a zdravia ľudí.

49. Proti koronavírusové opatrenia prijímať na základe výlučne výsledkov PCR testov či antigénových testov v zmysle „pozitívny“.

50. V máji 2019 Nemecko zorganizovalo kongres zameraný na svetové zdravie. Na kongrese sa zúčastnili: A. Merkeolová, profesor Drosten, profesor Wieler, Tedros z WHO, lobisti Nadácie Billa a Melindy Gatesových a Welcome Trust.

51. Zabezpečiť zmenu v definícií „pandémie“. Dôraz položiť už iba na fakt celosvetového ochorenia. Na základe tejto zmeny WHO vyhlásila pandémiu prasačej chrípky a zabezpečila výrobu a predaj vakcín.

52. Neprijímať názory, že nejde o žiadnu chorobu, ktorá svojim nebezpečenstvom nepresiahla sezónnu chrípku, rovnako neprijímať ani názor, že nie je dôvod pre vakcináciu obyvateľstva.

53. V každom národnom štáte je potrebné celý zdravotnícky systém zahltiť problémom koronavírusu a ochorením Covid – 19.

54. PCR test sa používa na základe vedeckých a nie na základe falošných tvrdení.

55. Hrozbou pre ľudí sú iba ľudia, ktorí odmietajú očkovanie.

56. Pandémia koronavírusu sa musí stať „trojským koňom“ implementácie tyranie a zavedenia nového svetového poriadku.

57. Ľudia musia uveriť tomu, že „nefarmaceutické zásahy“ ako sú povinné masky, nútené oddeľovanie ľudí, pobyt doma, zákazy zhromažďovania, obchodné a školské uzávery, obmedzenia v cestovaní a podobne ovplyvňujú vírusové procesy, sú schopné potlačiť vírus.

58. Keď je existencia vírusu vedecký dokázaná, znamená to, že vakcíny musia byť efektívne.

59. Nové chápanie kolektívnej imunity je založené na tom, aby najmenej 75 % ľudskej populácie malo protilátky, ktoré včas zachytia koronavírus. Na interakciu vírusu a protilátok sa neprihliada, rovnako ako sa nesmie prihliadať na to, že človek má k dispozícií v svojom tele lymfocity – zabijakov, ktorí ho chránia, pretože koronavírus rozpoznajú.

60. Vakcína proti Covid – 19 je rovnako štandardná ako vakcína proti chrípke a teda vytvorí protilátky a zabezpečí kolektívnu imunitu.

61. Tisíce a desaťtisíce doktorov a vedcov musia byť zainteresovaní na tom, aby podporovali náš boj proti pandémii koronavírusu.

62. Vakcinácia nespôsobí žiadne genetické manipulácie, ani autoimunitné ochorenie, nemôže viesť k rakovine.

63. V prípade koronavírusu je treba zmeniť prístup k medecíne: najprv je potrebné testovať a neklásť žiadne otázky, pretože na históriu pacienta sa neprihliada !

64. Veda je dostatočne efektívna v otázke bezpečnosti vakcín.

65. Budúcnosť farmaceutického priemyslu spočíva predovšetkým na vakcínach. Z tohto dôvodu nesmú sa šíriť žiadne informácie o tom, aké škody vo svete vakcíny narobili a koľko ľudských životov bolo zničených či zmarených.

66. Vhodne usmerňovať, ktorí odborníci, vedci a lekári by sa mali objavovať v médiách.

67. V boji proti pandémii koronavírusu je potrebné potlačiť politické, občianske, sociálne, hospodárske a iné práva ľudí.

68. Ľudia musia neustále žiť s pocitom, že sú chorí.

69. Koronavírus SARS – Cov-2 pôsobí na ľudský organizmus predovšetkým tým, že vyvoláva zápal pľúc, ktorý musí dostať označenie ako Covid – 19.

70. Vírus SARS – Cov-2 je nový a môžeme ho dostať na nulovú pozíciu, čomu má pomáhať aj hnutie Zero.

71. Vírus SARS – Cov-2 má také vlastnosti, že rešpektuje nosenie rúšok, sociálnu dištanciu ľudí a nerešpektuje žiadne biologické zákonitosti.

72. Má platiť, že riziko úmrtia na covidovú pneumóniu je veľmi vysoké a preto podiel Covidu na vyvolaní zápalu pľúc má byť vysoký či rozhodujúci.

73. V čase boja proti pandémii koronavírusu sa neprihliada na rizika a úmrtia z iných chorôb ako napríklad infarkt, mozgovo-cievne príhody, úmrtia z ontologických príčin a podobne.

74. Štátna propaganda a média majú vo vzájomnej zhode každodenne pracovať na tom, aby vznikla a rozšírila sa na masovom základe schizoidná psychóza v celej spoločnosti.

75. Diktát našej globálnej moci za pomoci pandémie koronavírusu musí prispieť k nastoleniu nového sveta. Kapitalizmus sa zladí s novou digitálnou technologickou základňou, zničia sa národné štáty, z globálnych korporácií vzíde nová svetová vláda.

76. Zdravie človeka sa nesmie v prípade koronavírusu a ochorenia Covid – 19 riešiť v rámci vzťahu pacient – lekár, ale sa má realizovať prostredníctvom tretieho člena, ktorý je pre oboch cudzí telesom. Týmto cudzím telesom musí byť národná vláda.

77. Nesmie sa iniciatívne pripomínať, že úmrtia na pneumóniu v roku 2020 boli oproti roku 2015 ( v čase prasačej chrípky ) najnižšie !

78. Pokiaľ ide o obyvateľstvo, treba vychádzať z poznatku, že obsah vedomia človeka možno poznať: a) vo forme jeho záujmov, b) vo forme vonkajších impulzov, ktoré vedomiu dávajú konkrétny obsah, Z toho je zrejme, že v prípade pandémie koronavírusu otázku záujmov človeka či korporácií ponecháme bokom a otázku vonkajších impulzov zveríme do rúk korporátnych médií, aby dostatočne účinne vystrašili obyvateľstvo a pomáhali preorganizovať život celej spoločnosti.

79. Zabezpečiť v každom národnom štáte presadzovanie globálneho zdravotníckeho plánu, ktorý vypracovala Nadácia Billa Gatesa v spolupráci s Welcome Trust a ktorý bol na pôde OSN predstavený v septembri 2020.

80. Nastolená pandémia koronavírusu má presvedčiť ľudí o potrebe altruizmu a teda k ich pripravenosti k obetiam a sebaobmedzovaniu v záujme celého ľudstva.

81. Globálna moc v súčinnosti s národnými vládami musí postupovať podľa vyvolávača pandémie francúzskeho ekonóma, spisovateľa a politika Jacguesa Attaliho, ideológa globalizácie kapitalizmu, ktorý už v roku 1979 predstavil koncept „zdravotníckej diktatúry“.

82. V rámci boja proti pandémii koronavírusu musia sa štatistické údaje tvoriť tak, aby miera prežitia u osôb mladších ako 70 rokov a u osôb starších ako 70 rokov nebola veľmi vysoká. Na životy ľudí stratené pri uzamknutí spoločnosti a z dôvodov iných vážnych chorôb sa nesmie prihliadať.

83. Odstávky spoločnosti majú z vedeckého, medicínskeho a morálneho hľadiska schopnosť ochrániť verejnosť pred koronavírusom a ochorením Covid – 19.

84. Asymptomický človek, ak má pozitívny test, tak znamená, že má koronavírus. Pozitívne výsledky testu v žiadnom prípade nie sú falošné.

85. Správa skupiny vedcov o preskúmaní testu RT – PCR na detekciu SARS – Cov-2 je podvrh a neodhaľuje žiadne vedecké nedostatky na molekulárnej a metodickej úrovni.

86. Kto je pozitívne testovaný na koronavírus SARS – Cov-2, znamená to, že koronavírus je pôvodcom klinických príznakov ochorenia Covid – 19.

87. Nebude možné, aby sa znova cestovalo po svete ako pred vypuknutím pandémie. Cestovanie bude umožnené iba tým ľuďom, ktorý budú mať preukaz digitálnej imunity, ktorý bude dosvedčovať o očkovaní proti Covid – 19.

88. Nebudú existovať žiadne diagnostické kritéria pre ochorenie Covid – 19. K potvrdeniu nákazy sa použije výlučne test, požiadavka pre ochorenie nie je dôležitá. Pozitívny test je potrebné stotožniť s nákazou vírusom.

89. Celosvetové používanie PCR testov založiť na štúdií Cormana a Drostena, publikovanej dňa 25.1.2020. Na stanovisko Združenia lekárskych odborníkov a vedcov so žiadosťou o stiahnutie štúdie sa neprihliada.

90. Testovanie prítomnosti vírovej infekcie bez dôkazu diagnostickej špecificity je dostatočné pre PCR test na SARS – Cov-2.

91. Covid 19 nie je patologická krvná koagulácia – biochemická otrava telesných tekutín. Primárnym nosičom infekcie je koronavírus, nie parazit.

92. Podľa možnosti zakázať používanie takých liekov ako je Hydroxychloroqvin, Invermektin či Budesonid.

93. Nedopustiť verejnú kritiku vakcinačnej vedy a vládnej politiky.

94. Právo na individuálnu autonómiu človeka sa v mene ochrany zdravia a životov ľudí musí porušovať.

95. Každý národný štát má za povinnosť označiť, vyhľadávať a prinútiť ľudského jedinca urobiť niečo proti svojej vôli, napríklad dať sa podľa rozhodnutia vlády a jej odborníkov permanentne očkovať.

96. Listina základných práv a slobôd nemôže byť dôvodom, aby štát v mene väčšieho dobra, napríklad globálneho zdravia, nemal a nemohol v prípade pandémie koronavírusu konať.

97. Pandémia koronavírusu sa nemôže ukončiť včasnými, efektívnymi a ambulantnými stratégiami, ktoré sú dostupné, ako to tvrdí štúdia Oxford Univerzity. V žiadnom prípade nedovoliť rýchlu a lacnú liečbu.

98. Aj keď je Covid – 19 zápalové pľúcne ochorenie, liek Budensonid má iba placebo efekt. Dôležitá je iba vakcína.

99. Vysokú účinnosť plošného nosenia rúšok nie je potrebné dokazovať žiadnymi vedeckými štúdiami.

100. Ľudí treba liečiť iba hospitalizáciou a pľúcnou ventiláciou.

101. Každá národná vláda musí lepšie ovládnuť systém zdravotníckej starostlivosti v smere ovplyvňovať lekárov a samotného pacienta.

102. Neprihliadať na rozhodnutie Rady Európy o zákaze ustanovenia povinnosti očkovania.

103. O zdraví verejnosti sa má rozhodovať výlučne prevenciou ochorenia Covid – 19. Preto výnimočne dôležitým cieľom je potlačenie koronavírusu a jediným spôsobom boja s koronavírusom sú lockdowny, zatváranie škôl, trasovanie kontaktov, nosenie rúšok, uzatváranie ekonomiky, spoločenského a kultúrneho života a vakcinácia obyvateľstva národných štátov. Cieľom je dostať na nulu počet prípadov koronavírusu – nulový Covid.

104. Podporiť Samit akčných spoločenstiev Covid v záujme posilnenia postavenia globálnych spoločenstiev pri ukončení Covid – 19 prostredníctvom zdieľaných odborných znalostí, zdrojov a akcií. Aktívne spolupracovať so stúpencami hnutia ZeroCovid.

105. Postupne obmedzovať vstup ľudí do spoločenských objektov bez potvrdenia o očkovaní.

106. Je dôležité masívne testovanie bezpríznakových ľudí.

107. Pre účely vystopovania obsahu na internete až priamo k jeho autorovi bola založená „Koalícia pre pôvod a autenticitu obsahu“.

108. V masovom meradle ignorovať vedu o vitamíne D.

109. Vytvoriť zdravotnú krízu ako zavedenie núdzovej situácie veľkých ( globálnych ) rozmerov za účelom odobratia ľudských práv.

110. Deti a dospelí musia vyrastať a žiť v predstave, že každý človek je nebezpečenstvom pre všetkých ostatných !

111. Namiesto fyzických kontaktov a citovej dôvernosti posilňovať digitálnu interakciu.

112. Obyvateľstvo národných štátov musíme umiestniť do vytvoreného kontrolovaného prostredia, v ktorom budú obmedzené všetky slobody.

113. Má platiť zásada: rúško a jeho nosenie znamená dobrý a zodpovedný človek.

114. Neprihliadať na tvrdenia, že najzávažnejším problémom verejného zdravia je nedostatok vitamínu D. Neprihliadať na tvrdenia, že vakcináciou nie je možné nahradiť nedostatok vitamínu D. Dopyt po vakcínach musí byť prvoradý.

115. Nebrať na vedomie štúdiu o koronavíruse, vykonanú na 10,- miliónov obyvateľov vo Wuchane, ktorá ukázala, že k asymptomickému šíreniu Covid – 19 nedochádza, z čoho potom vyplýva, že nakaziť druhého je možné len po prepuknutí choroby ako pri bežnej kvapôčkovej infekcií.

116. Lekárske komory majú pohroziť lekárom, ktoré odmietajú očkovanie.

117. V rámci sveta je potrebné slobodu pohybu pod vedením štátnej moci organizovať bezpečným, zodpovedným a dôveryhodným spôsobom.

118. Zaviesť digitálny zelený certifikát ako potvrdenie o očkovaní, o testovaní a o zotavení z Covid – 19.

119. Treba zatajiť spôsob testovania vírusu postupom genetickej detekcie. Genetické sekvencie, ktoré sú testom detekované, nie sú izolované z vírusu. Izolované sú genové sekvencie, ktoré sa uvoľňujú v rámci ľudského metabolizmu. Krátke genové sekvencie je možné počítačom upraviť na dlhý reťazec genetického materiálu, ktorý sa potom pokladá za skutočný reťazec vírusového genómu.

120. Zatajiť všetky fakty, ako to v skutočnosti bolo s panikou okolo čínskej epidémie spojenej s prípadom SARS a teda so začiatkom koronakrízy. SARS a koronakríza má začať tvrdením médií, že dochádza k hromadeniu pacientov s atypickou pneumóniou.

121. Oficiálne vylúčiť zmienku o atypickej pneumónií pre potreby obyvateľstva tým, že existuje spektrum neinfekčných príčin atypickej pneumónie, ktorá môže byť z určitých dôvodov fatálnejšia.

122. Je dôležité si zobrať poučenie z prasačej chrípky v roku 2009 a z neúspešného pokusu o vakcináciu obyvateľstva. Poučenie z H1N1 je nasledovné: a) zaistiť, aby si odborníci vo verejných diskusiách neodporovali, b) je potrebné včas zapojiť do problematiky pandémie a teda samotnej vakcinácie korporátne média a sociálne média.

123. Využiť iniciatívu profesora Drostena z Nemecka, ktorý tvrdil, že od 1.1.2020 vyvinul postup genetickej detekcie, pomocou ktorého môže spoľahlivo zistiť prítomnosť nového vírusu. Profesor Drosten použil vedecký netestované údaje pre svoj rýchlo globalizovaný test PCR pre detekciu 2019 nCov, ktorý bol dňa 7.2.2020 premenovaný na SARS – Cov – 2.

124. WHO dňa 21.1.2020 doporučila Čiňanom a všetkým národom sveta, aby test profesora Drostena z Nemcka používali ako spoľahlivú testovaciu metódu k zisteniu toho, ako sa nový koronavírus šíri.

125. Nedovoliť, aby sa u profesora Drostena jeho aktivity spájali s prekročením rozpoznateľných hraníc vedeckého bádania, ktoré by odbornú a laickú verejnosť viedli k poznaniu, že sa dopustil podvodov s ďalekosiahlymi následkami.

Toto je z mojej strany uvedený pomerne rozsiahly prehľad singulárnych tvrdení, ktoré sú prezentované verejnosti alebo sú aj zamlčované zo strany globálnej a národnej moci a vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia a idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Tieto a rôzne iné podobné singulárne tvrdenia mali ( majú ) byť v demokratickej spoločnosti verejne podriadené, z hľadiska logickej analýzy poznania, procedúram testovania, aby bolo možné zistiť, či sú prijateľné pre občanov národného štátu, či je ich možné verifikovať alebo falzifikovať. Konštatujem, že uvedené singulárne tvrdenia sa zámerne do verejnej procedúry testovania nedostali a to preto, aby sa nebolo možné dopracovať k ich negatívnemu posúdeniu.

V konečnom dôsledku by to oficiálne viedlo k tomu, že ideu ochrany globálneho zdravia a ideu boja proti „pandémii“ koronavírusu nie je možné v praxi použiť a v globálnych rozmeroch realizovať. Lenže skutočnosť je taká, že singulárne tvrdenia, ktoré neprešli procedúrou testovania, sa napriek tomu vo väčšine národných štátov presadzujú, pretože negatívne posúdenia ( singulárnych tvrdení ) sa nástrojmi štátnej propagandy a propagandy korporátnych médií ani nedostávajú do priestoru verejnosti. A činnosť samotných politických strán je ďaleko vzdialená od ich schopnosti zaoberať sa akousi logickou analýzou poznania v rámci politického konania.

6.

Uvedené singulárne tvrdenia a im podobné tvrdenia sú potom podriadené pod axiómu, že sú v každom prípade pravdivé a teda potrebné ( pozitívne určené ), pretože slúžia k ochrane zdravia a životov obyvateľstva. Ako je možné takúto axiómu do života ľudskej spoločnosti presadiť ? Patologickým a bezcitným multimiliardárom sa podarilo ( a darí ) úspešne realizovať politiku strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Atmosféra strachu presiakla hlboko do vedomia a podvedomia ľudí, zmenili ich správanie a schopnosť orientovať sa v reálnom živote. Došlo k tomu, čo ruský vedec a epidemiológ Igor Gundarov nazval schizoidnou psychózou, čo je vlastne už to, čo treba u ľudí liečiť. Okrem psychologických faktorov patologickí a bezcitní multimiliardári spoločne so svojimi ponerizovanými ( zlom nasiaknutými ) štábmi národných vlád úspešne využívajú prostriedky svojej globálnej, totalitnej, autoritárskej a fašistickej diktatúry.

Je teda jasné, že samotná axióma o potrebe ochrany zdravia a životov obyvateľstva národných štátov má podliehať procedúre kritického posudzovania z viacerých pohľadov. K zrealizovaniu takejto procedúry však neboli a nie sú vytvorené žiadne podmienky. Uvedená axióma sa teší nebývalej ochrane globálnej a národnej moci, politických elít, pretože ju pokladajú za svoj „súkromný patent“, ktorý ich oprávňuje konať v rozpore s ústavnými právami, ústavnými sľubmi, zákonmi, základnými ľudskými právami a slobodami či priamo božími zákonmi.

V súvislosti s uvedenou axiómou si dovoľujem pripomenúť, čo som už v tomto článku zdôraznil. Zdôraznil som, že aj pri ignorovaní logiky poznania vzťahujúcej sa aj na problematiku sociálneho, duchovného a intelektuálneho rastu ľudstva, predstavitelia globálnej a národnej moci akosi automatický propagujú, že ich zdôvodnenia idey boja proti „pandémii“ koronavírusu sa zakladajú na vedeckej metóde, na práci vedcov a odborníkov a podľa ich odporučaní sa prijímajú aj samotné rozhodnutia. Pozrime sa, aké nezmysly sú produkované z ich poňatia vedeckej metódy a úsudkov a doporučení odborníkov. Pokúsim sa schematický naznačiť rozporné konanie v zovšeobecnenej podobe zo strany tých aktérov, ktorí konštituovali ideu boja proti „pandémii“ koronavírusu a nemilosrdne z pozícií globálnej moci a moci národných štátov ju aj presadzujú.

Môžeme si predstaviť, že v živom ľudskom svete sú veľmi dôležité dva životaschopné organizmy. Nazvime ich celkom jednoducho pojmom, ktorý bude obsahovať materiálno-duševné a duchovné prvky: nech to bude pojem „teleso“. Teleso č.1 – ako prvý životaschopný organizmus – to je samotné ľudské živé telo so svojim imunitným systémom. Teleso č.2 – ako druhý životaschopný organizmus – to je ľudská spoločnosť, naše národné spoločenstvo s rozvinutým duchovným, sociálno-ekonomickým, kultúrnym a politickým systémom, ktorého celková imunita spočíva v národnom sebavedomí, vlastenectve a samotnej štátnej ( národnej ) suverenite. Obidve telesa majú svoje miesto v samotnom prírodno-historickom procese v rámci celého planetárneho systému.

Axióma o potrebe ochrany zdravia a životov obyvateľstva národných štátov orientuje pozornosť verejnosti v smere, že je potrebné za každú cenu – nehľadiac na náklady a straty celej spoločnosti – urobiť všetky potrebné a možné kroky, aby sa národným vládam podarilo ochrániť teleso č.1 – ľudské živé telo, ktoré napadá nebezpečný a smrtiaci koronavírus. V boji proti „pandémii“ koronavírusu každá národná vláda aj so svojimi prisluhovačmi sa rozhodla hrať hru vabank. A ako je možné podľa globálnej moci a národnej moci ochrániť ľudské telo ? Iba tak, že na jeho ochranu použijeme ( využijeme ) teleso č.2 – ľudskú spoločnosť s jej zdrojmi a schopnosťami. Axióma o ochrane zdravia a životov obyvateľstva je založená na rozhodnutí, že je potrebné rozvrátiť, zničiť, pretransformovať život ľudskej spoločnosti, len aby sme zachránili ľudské telo každej ľudskej individuality, pričom na straty, škody, na 99% všetkých iných vážnych ochorení a na náklady sa nemôže a nesmie prihliadať.

Duchovný, sociálno-ekonomický, kultúrny a politický systém musia prejsť radikálnymi zmenami, aby sa národnej moci a globálnej moci podarilo zachrániť ľudské telo ( teleso č.1 ) pred smrteľným nepriateľom. Pri ľudskom tele axióma vôbec neberie na vedomie, že samotné živé telo má svoj imunitný systém a že jeho posilňovanie je možné iba v rámci zabezpečenia bežnej zdravotnej starostlivosti s klinickým vyšetrením. Podľa axiómy záchrana ľudského tela môže byť založená len na radikálnych zmenách telesa č.2 – celej štruktúry ľudskej spoločnosti a na permanentnej vakcinácií každého človeka. A to aj vrátane deti, pretože bez deti sa nemôže dosiahnuť kolektívna imunita ! Vakcinácia sa stáva základom ochrany ľudského tela. Proklamovaná ochrana zdravia a životov ľudí sa v prvom rade dotýka toho, čo môžeme pomenovať, že ide o biologický život ľudskej bytosti – teda telesa č.1.

Z pohľadu axiómy práve biologický život musí mať prioritu ( v práci vládnej moci, nie samotného človeka ) pred telesom č.2 – ľudskou spoločnosťou, ktorá vytvára sociálny svet človeka a má rozhodujúcu úlohu na fungovaní toho, čo môžeme pomenovať ľudským životom „Záchrana“ biologického života ľudskej bytosti pred nebezpečným koronavírusom je organizovaná obmedzovaním ústavných práv a slobôd či potláčaním občianskych a politických slobôd. Je to v rozpore s tým, čo tvrdí filozof K. R. Popper. Podľa neho konštruovanie nášho sociálneho životného prostredia – sociálneho ekotopu – chápeme ako hľadanie lepšieho sveta prostredníctvom hľadania väčšej slobody. To, čo sa deje v súčasnosti, je pravý opak: slobodu je potrebné rušiť a zrušiť, pretože koronavírus !

Na prvý pohľad je záhadou, prečo sa patologickí a bezcitní multimiliardári aj so svojimi prisluhovačmi neustále prezentujú, že im ide o záchranu zdravia a životov ľudí a z tohto dôvodu prostriedkami globálnej diktatúry a vakcinácie musia ochraňovať biologický život, teda v mojom schematickom vyjadrení – teleso č.1. V skutočnosti je to iba propaganda. V skutočnosti aj samotné teleso č.1 – teda jeho biologický život – je podriadený psychickému tlaku a reštrikčným opatreniam zo strany vládnej moci a korporátnych médii. Biologický život je permanentne oslabovaný týmito spôsobmi:

1. Obrovský tlak na psychiku človeka vedie k vytvoreniu prostredia strachu, ktorý pomáha oslabovať prirodzenú imunitu človeka.

2. Rúškami sú ľudia nútení, aby vdychovali extrémne množstvo oxidu uhličitého a aby mali k dispozícií extrémne nízku hladinu kyslíka. Tento nový spôsob ľudskej prirodzenosti ( dýchania ) má vplyv napríklad aj na vznik acidózy – kyslého prostredia.

3. Permanentným testovaním, ktoré sa stalo základom pre „pandemickú štatistiku“ zameranú na upevňovanie strachu u obyvateľstva a nevyhnutnou podmienkou pre účasť človeka na rôznych denných aktivitách.

4. Permanentným očkovaním, ktoré človeka neochráni pred nákazou, ani pred prenosom, má chrániť pred priebehom choroby s vymysleným názvom „Covid – 19“ a ktoré sa považuje za jediný dôležitý faktor imunity človeka či samotnej kolektívnej imunity.

V skutočnosti „Trieda 1%“ pripravila a spustila plán, ako čo najefektívnejšie potlačiť silu a schopnosti biologického života ( telesa č.1 ), ako čo najefektívnejšie zničiť a preorganizovať silu a schopnosti ľudského života ( telesa č.2 ) ako ľudskej spoločnosti so svojim štrukturovaným systémom. Pre podporu biologického života každej ľudskej bytosti trieda patologických a bezcitných multimiliardárov spoločne so svojimi prisluhovačmi bez procedúr testovania ponúka iba povinnú vakcináciu celej planéty aj s rôznymi prídavnými ( podpornými ) prvkami na zabezpečenie kontroly každého indivídua. Pre podporu ľudského života ( telesa č. 2 ) ako ľudskej, národnej spoločnosti bez procedúr testovania ponúka program, ktorý má názov Veľký reset.

Týmito dvoma ponukami „Trieda 1%“ vraj hľadá lepší svet. Ťažko je tomu uveriť, pretože: a) biologický život má byť spojený s princípmi transhumanizmu, b ) ľudský život má byť do podoby zrušenia národných štátov, ich suverenity a daný pod kontrolu svetovej vlády. A to všetko so zámerom, aby pre potreby globálnej moci a bohatých a mocných ostali k dispozícií len ľudské bytosti ako individuálne jednotky, bezprízorné jednotky túlajúce sa s Covid pasom v nechránenom priestore Európy či sveta, ktoré budú slobodne podliehať permanentnej kontrole. Môžem konštatovať, že celé úsilie patologických a bezcitných multimiliardárov vedie iba k jednému: nastoleniu nového svetového poriadku, ktorého ustanovenie bolo ohlásené už niekoľko desaťročí dopredu.

Takže „Trieda 1%“ hľadá lepší svet. Ale je jej hľadanie lepšieho sveta produktívne a v záujme celej ľudskej populácie ? To, ako koná táto trieda, globálna moc a jej prisluhovači v národných vládach a rôznych neziskovkách, ma utvrdzuje v presvedčení, že hľadanie lepšieho sveta nie je produktívne a nie je ani v záujme celej ľudskej populácie či obyvateľstva národných štátov. Ako môžem uznať svoj predpoklad za dostatočný aspoň pre toto naše „pandemické obdobie“ ? Na pomoc si zoberiem ( znova ) filozofa K. R. Poppera, ktorý sa problematikou hľadania lepšieho sveta zaoberal a to práve na základe svojej filozofie kritického racionalizmu.

7.

Ak nejaká skupina či trieda ľudí chce, je odhodlaná projektovať svoj plán ( program ) pre riešenie určitých problémov či nového usporiadania spoločnosti, ba dokonca až na globálnej úrovni, tak takáto skupina či trieda má mať ochotu a schopnosť rešpektovať určité pravidlá hľadania lepšieho sveta. Zásluhou filozofa K. R. Poppera naša západná spoločnosť, jej politické elity, občianska spoločnosť, ale aj celé skupiny sociálnej stratifikácie, nakoniec samotné triedy, si môžu pri svojej orientácií pomáhať filozofiou, ktorá ponúka riešenie výhodné pre celú národnú spoločnosť, nie iba pre vyvolených. V prípade filozofa K. R. Poppera jeho filozofia ponúka riešenie v tom, že načrtla jasné predpoklady hľadania lepšieho sveta. Popper si totiž uvedomoval, že mnohí v spoločnosti sú vytlačení až niekde na perifériu záujmov a svojich možnosti, že môžu existovať nielen pozitívne a znesiteľné alternatívy, ale aj varianty patologické a preto je potrebné aktívne používať rozum.

Toto, čo sa deje v súčasnosti vzhľadom na zorganizovanú „pandémiu“ koronavírusu a spustenie programu Veľkého resetu, predstavuje celkom jasne patologický variant hľadania lepšieho sveta. Aké sú teda filozofické predpoklady hľadania lepšieho sveta ? Pokúsim sa ich jasne formulovať v niekoľkých bodoch, pričom vychádzam z vynikajúcej práce Mariána Cehelníka, ktorá vyšla pod názvom Karl Raimund Popper – filozofia hľadania lepšieho sveta“.

A.

V ľudskej spoločnosti sa nemôžeme vyhnúť teoretizovaniu a hľadaniu a preto sebainterpretujeme a vysvetľujeme formy ľudského poriadku a súžitia, ktoré by zodpovedali a vyhovovali našej prirodzenosti. Problémom ostáva, ako rozumieť tomu, čo nechceme a ako sa dohodnúť na tom, o čo sa budeme usilovať. Ak nechceme v národnom štáte, aby bola presadzovaná politika strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, potom musíme verejne porozumieť tomu, čo sa v skutočnosti deje, kto to všetko organizuje a z akých dôvodov. Myslím si, že rovnako nemáme záujem, aby sa presadzoval projekt Veľkého resetu, pretože ten je určený pre podporu globálneho kapitálu a nastolenie nového svetového poriadku. Ak odmietame „pandémiu“ a Veľký reset, potom sa musíme verejne a bez utajenia dohodnúť na tom, o čo sa budeme ďalej usilovať.

B.

Pre absolútnu väčšinu národa či ľudskej populácie je treba pripomenúť jednoduchú poučku, že život je iniciatívou, zvedavosťou i fantáziou a preto sú šance najaktívnejších hľadačov a riešiteľov najlepšie. Je dôležité, aby nás, absolútnu väčšinu, nepretromfli najaktívnejší hráči, ktorí v spoločnosti zosobňujú proces ponerizácie – a teda zla a toho všetkého, čo sa teraz deje.

C.

Spoločnosť a človek môžu v ľudskom zmysle dôstojne napredovať len v situáciách predkladania riešení problémových momentov v duchu kritického racionalizmu.

D.

Musíme si dávať pozor na chybné predstavy. Ak spoločnosť riadi chybná predstava a všetky sociálne a politické opatrenia musia byť v súlade s touto predstavou bez ohľadu na hodnotu použitých prostriedkov, potom nekritický presadzovaná idea sa stáva dogmou. S chybnou predstavou sa stávame dostatočne múdri a nepotrebujeme protiargumenty. To je vizitka dnešného stavu spoločnosti.

E.

Ide o sociálny svet človeka a preto konštruovanie nášho sociálneho životného prostredia máme chápať ako hľadanie lepšieho sveta prostredníctvom hľadania väčšej slobody a nie naopak !

F.

Pri hľadaní lepšieho sveta ide o projektívne hľadanie. Hľadáme tak, že vytvárame, produkujeme, konštruujeme pre seba a iných novú a doposiaľ neprítomnú podobu sveta a to všetko za situácie otvorenosti nášho hľadania. A súčasný stav ? Bezcitní a psychopatickí multimiliardári si hľadajú lepší svet len pre seba a svojich prisluhovačov. Z tohto dôvodu toto ich hľadanie a zabezpečenie sa na večnosť musí byť skryté pre obyvateľstvom národných štátov. Skrytosť ich hľadania lepšieho sveta sa zakrýva politikou organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu a ochranou globálneho či verejného zdravia.

G.

Zásadné je toto: univerzálny model nášho sociálneho sveta nemôže mať NIKTO k dispozícií, respektíve takýto ideovo-teoretický model nikdy nemôže byť v podmienkach plurality záujmov a cieľov všeobecne a bezo zvyšku akceptovaný ! A súčasný stav ? Prostriedky globálnej diktatúry, jednotne používané vládnou mocou a strach z koronavírusu a smrti prinútili celú spoločnosť akceptovať bezo zvyšku všetko, čo súčasná vládna moc a jej vedecká a odborná komunita navrhla a navrhuje. Univerzálny model nášho ľudského sveta sa presadzuje a nikto si to ani nevšíma, pretože chce byť zdravý.

H.

Musíme si všímať dve krajnosti, ktoré nás môžu viesť k demotivujúcej skepse: a) dnes už iba najväčší fundamentalisti nechcú, že je potrebné odložiť všetky masky, redefinovať individuálne či partikulárne záujmy a pokúsiť sa odpovedať na všetky dôležité otázky prítomnosti, aby budúcnosť bola otvorená, b) existujú v dnešnej dobe aj takí, ktorí hľadanie lepšieho sveta pochopili najmä ako šancu vylepšiť si len svoj vlastný privátny svet. A súčasný stav ? Nechceme a nemáme záujem demaskovať tých, čo nám, občanom nášho štátu, spôsobujú. Nechceme verejne hovoriť o tom, aké záujmy presadzujú ponerizovaní – zlom nasiaknutí ľudia. Nechceme ani bojovať za svoje normálne, prirodzené, ľudské záujmy, záujmy svojich rodín a spoločenských skupín, pretože najprv sa musíme chrániť pre našim spoločným nepriateľom – koronavírusom.

CH.

Nesmieme si namýšľať, že sme schopní predvídať následky našich plánov a činov. Pri pokusoch o vylepšenie sociálneho poriadku nemôžeme nekritický predpovedať budúci priebeh ľudských dejín. A súčasný stav ? Chcú nám vylepšiť náš sociálny poriadok Veľkým resetom, ktorý nevznikol a nebol skonštruovaný nikde inde ako v „laboratóriách“ bohatých a mocných a v spolku Svetového ekonomického fóra v Davose.

I.

Filozof Popper má svoju teóriu troch svetov. Svet 1 je fyzický svet, svet 2 je duch, svet vedomia, našich zážitkov, nádejí, cieľov, žiaľov, radosti, našich myšlienok v subjektívnom zmysle. Svet 3 sú výtvory a produkty ľudského ducha. Popper upozorňuje, že práve prostredníctvom sveta 3 sa naše sny a očakávania sveta 2 musia permanentne korigovať, plány, scenáre a teórie podliehajú metóde pokusov a eliminovania omylov prostredníctvom kritiky. A súčasný stav ? Plány, scenáre a teórie mocných, prostredníctvom ktorých si chcú vytvoriť ešte lepší a ešte viacej bohatý svet pre seba, nás nezaujímajú, pretože máme v svojich hlavách politikou a propagandou „nainštalovaný“ koronavírus a Covid.

J.

Ak neexistuje žiaden zákon vývoja, zákon predurčeného poriadku, neexistuje žiaden univerzálny nezvratný zákon, ktorému nemožno odolať, potom sú pri hľadaní lepšieho sveta všetky možnosti otvorené ! A súčasný stav ? Národná vláda svojim obyvateľom – občanom – nedovolí, aby sme si mohli spoločne vyjasňovať, aké najlepšie možnosti je možné a potrebné využiť a využívať, aby sme zvládali riešenie problémov a hľadanie lepšieho ľudského sveta.

K.

Budúcnosť je otvorená. Z tohto dôvodu naše hľadanie optimálnych štruktúr sociálneho prostredia je slobodné, je mimo područia a tlaku nevyhnutnosti. Okrem seba samých nemusíme rešpektovať žiadnu autoritu sociálneho vývoja. A súčasný stav ? Globálna moc, sformovaná z bohatých a mocných tohto sveta a ňou ustanovenej organizačnej štruktúry a súkromných inštitúcií, sa z vlastnej iniciatívy vyhlásila za najdôležitejšiu globálnu autoritu sociálneho vývoja, ktorú musia poslúchať národné vlády a obyvateľstvo národných štátov, pretože iba tak sa dá zvíťaziť na súčasným nepriateľom – koronavírusom.

L.

Teórie, koncepty, návrhy, naše domnienky ako obsahy sveta 3 majú byť konfrontované, ale nie ich tvorcovia. Pri hľadaní lepšieho sveta máme nechať hynúť teórie, nie ľudí. Máme sa pričiniť o to, aby naše výtvory ducha zomreli namiesto nás. Hlavnou funkciou ducha a sveta 3 je umožniť uplatňovanie vedomej kritiky. Nenásilná kultúrna evolúcia nie je utopickým snom, ak sa naučíme naše bitky viesť slovom a nie mečom. A súčasný stav ? Bezcitní a psychopatickí multimiliardári a ich prisluhovači pri ich absencií ducha a ľudskosti nepotrebujú, aby proti ním niekto uplatňoval vedomú kritiku. Pri otvorenej konfrontácií ich záujmom so záujmami väčšinovej spoločnosti by ich „výtvory ducha“ rozhodne utrpeli porážku a ostali by v hanbe. A tak sa rozhodli, že bitku proti obyvateľom národných štátov nebudú viesť slovom a namiesto meča, ktorý by bol ich koncom, použijú iný „vojnový nástroj“ – koronavírus – pandémiu koronavírusu.

M.

Sú možné excesy pri hľadaní lepšieho sveta. Obranou proti excesom je kritika, ale nie inštrumentárium politického boja. Popper vychádza z toho, že centrálnym predpokladom teórie poznania je téza o principiálnej omylnosti ( fallibilizmus ) rozumu. Všetko je otvorené kritike a teda pri našom hľadaní lepšieho sveta je síce všetko možné, ale nič nemá autoritu, nič nie je rezistentné voči kritike.

N.

Popper odmieta sociologický relativizmus, podľa ktorého sa pravda vzťahuje len k určitým skupinám či komunitám ľudí. Naše hľadanie lepšieho sveta môže byť objektívne, pričom jeho objektivita nie je individuálnou záležitosťou, ale záležitosťou sociálnou, spoločnou vecou nás všetkých a zakladá sa jedine a výlučne na kritike, na slobodnej diskusií v otvorenom prostredí.

O.

My všetci na svojej budúcnosti participujeme už teraz, všetci sme zodpovední za to, čo nastane.

P.

Ak filozof Popper hľadá lepší svet, v skutočnosti mu nejde len o lepšiu budúcnosť, ale o aktuálnu prítomnosť. Čiže samotné hľadanie sa nemá odkladať, ale má byť postupne realizovanou alternatívou.

R.

Nemáme sa vzdávať hľadania a vízií, pretože práve nedostatok produktívnych vízií je príčinou sociálneho zla, neslobody a nespravodlivosti.

8.

Toľko o filozofických predpokladoch hľadania lepšieho sveta. Čitateľa je potrebné v tejto súvislosti upozorniť, že „…Popperovo hľadanie lepšieho sveta je v oveľa väčšej miere hľadaním optimálneho ľudského sveta, než spredmetneného prostredia, ktoré by bolo možné identifikovať pomocou ekonomických či úzko pochopených politologických charakteristík a parametrov. Jeho vízia je …fundovaná skôr epistemologický a etický než politický či ekonomický ( viď M. Cehelník, str. 94-95 ). Filozofické predpoklady hľadania lepšieho sveta nie sú teda o tom, ako má presne vyzerať náš kapitalizmus, aký má byť jeho ekonomický či politický systém. Čo to znamená, že vízia je fundovaná epistemologický a etický ?

Ak som uviedol v bodoch predpoklady hľadania lepšieho sveta, tak tie sa dotýkajú problematiky, čo by sme mali ako členovia sociálneho sveta brať na vedomie v rámci nášho obyčajného poznania – poznania našim zdravým rozumom a v rámci vedeckého poznania. Naše rozhodnutia, ako budeme postupovať pri hľadaní lepšieho sveta, napríklad podľa vyššie uvedených filozofických predpokladov alebo v rozpore s nimi ( teda voľne po svojom ), je potom už výsledkom ( výrazom ) morálnej voľby, ktorá vždy ovplyvňuje iných ľudí a ich životy. Môžem len dodať, že samotná morálna voľba jednotlivca, skupiny či samotnej triedy zásadne ovplyvní, ak nenarazí na žiadne prekážky, postoj k iným ľuďom a k samotným spoločenským procesom.

Život sám potvrdzuje, že kritický racionalizmus je také stanovisko, ktoré si môžeme, ale aj nemusíme zvoliť. Samotná voľba medzi iracionalizmom a kritickým racionalizmom podľa Poppera obsahuje moment morálneho rozhodnutia. Z tohto dôvodu morálna voľba môže byť výrazom životného postoja, stratégie života či hľadania lepšieho sveta. Všetko, čo sa v tomto smere konštruuje, má svoje morálno-etické základy. Ak teda na viacerých miestach uvádzam, že ide o patologických a bezcitných multimiliardárov, tak v tomto označení sa skrýva ich morálno-etické zdôvodnenie, ktoré ukazuje, že morálna voľba takejto skupiny ( triedy ) je síce tiež výrazom ich životného postoja stratégie života, ktorá však nemá nič spoločného s hľadaním lepšieho života pre všetkých, pretože je založená na tvrdom iracionalizme a teda na prijatí nesprávnych rozhodnutí vo vzťahu k ostatným ľuďom a spoločnosti. Lenže nesprávne rozhodnutia sa nemusia zakladať na neschopnosti prijať logickú argumentáciu a získané skúsenosti.

Racionalistický postoj s nezastupiteľnou úlohou logickej argumentácie a skúsenosti vždy počíta. Filozof Popper našu pozornosť orientuje k pochopeniu podmienok, ktoré vedú k prijatiu či odmietnutiu racionalizmu či iracionalizmu. Čo spolu determinuje ľudské rozhodnutia, to je širšie ľudské pozadie, v ktorom sa nachádzame a žijeme. Dovolím si tvrdiť, že ľudia nežijú v absolútne rovnakom ľudskom pozadí, pretože majú ustanovené z rôznych dôvodov a príčin svoje podmienky života. Trieda kapitalistov či politické elity majú svoje podmienky života a preto ich ľudské pozadie významne ovplyvňuje to, aký morálny postoj zaujmú a aké rozhodnutia prijmú. A nejde iba o ľudské skupiny či triedy. Rovnako to platí aj o celom komplexe rôznych nadnárodných štruktúr ekonomických, politických, mimovládnych, mediálnych, sociálnych a podobne.

Je preto dôležité prijať stanovisko K. R. Poppera, že ani logická argumentácia, ani skúsenosť nemôžu ustanoviť racionalistický postoj, pretože iba ten, kto je ochotný o argumentácií a skúsenostiach uvažovať, teda ten, kto už tento postoj prijal, bude skúsenosťou a logickou argumentáciou ovplyvnený. K. R. Popper urobil jasný záver: žiadny racionálny argument nebude mať racionálny vplyv na človeka, ktorý nechce prijať racionálny postoj. Označenie vyjadrené pojmom „nechce prijať“ podľa Poppera znamená, že rozhodnutia o základnom ( či už racionálnom alebo iracionálnom ) životnom postoji je záležitosťou individuálneho rozhodnutia. A individuálna voľba je ovplyvnená určitým vnútorným ľudským emocionálnym naladením a ochotou prijať určitý postoj.

Primárne tu teda ide o sféru osobných postojov – intelektuálna česť, skromnosť, sebakritičnosť, rešpekt k názorom iných, ľudskosť a tak ďalej. V tomto momente si napríklad spomeňme na takého multimiliardára ako je Bill Gates, na takú političku ako je Angela Merkelová, na také kolektívne teleso ako je terajšia vláda SR či prezidentka SR. Podľa Poppera si teda môžeme priznať, že naša voľba je otvorená. Buď si zvolíme niektorú z foriem iracionalizmu, hoci radikálnu, alebo všeobsiahlu. Alebo si slobodne zvolíme kritickú formu racionalizmu, ktorý pripúšťa svoj pôvod v iracionálnom rozhodnutí. Ak logická argumentácia a skúsenosť nemôžu ustanoviť racionalistický postoj a prispieť k prijatiu správneho rozhodnutia, potom to má veľmi silný vplyv na praktický život spoločnosti, čiže má svoje politické a etické dôsledky. Nazdávam sa, že tieto dôsledky sú jasne badateľné.

Poznanie v spoločnosti ( na základe zdravého rozumu, vedeckého poznania ) má byť legitimizované kritikou teórií a domnienok iných či kritikou našich vlastných teórií a domnienok, neberie sa do úvahy nijaká iná, vyššia autorita a preto podľa Poppera je takéto poznanie bez autority. Prijatie morálneho postoja súvisiaceho s potvrdením iracionalizmu ako životného postoja vedie k tomu, že logická argumentácia a živá skúsenosť sa neprijímajú a teda žiadna kritika teórií, ideí a domnienok nie je možná. Na pomyslený „trón“ života spoločnosti sa potom nenápadne a potichučky „nainštaluje“ za absencie kritiky a sebakritiky a s oficiálnou pomocou politických elít, určitým spôsobom skonštruovaná AUTORITA, ktorá dostane za úlohu zo svojej úradnej moci kontrolovať – legitimizovať bežné či vedecké poznanie spoločnosti. A samotná legitimizácia poznania musí byť ( ! ) v súlade s tými skupinami pluralitnej spoločnosti, ktoré na základe svojho ľudského pozadia, svojich osobných postojov, svojho vnútorného emocionálneho naladenia a ochoty prijali morálny postoj založený na radikálnom či všeobsiahlom iracionalizme.

Tento proces na demokratickom Západe sa v celom sociálno-politickom a ekonomickom systéme pevne zakorenil. Radikálny a všeobsiahly iracionalizmus sa úspešne presadzuje, pretože je spojený s ideológiou neoliberalizmu. Popperovska metóda postupného korigovania chýb a omylov v sociálnom živote nie je prijateľná, pretože v opačnom prípade by bola v protiklade s rôznymi politickými doktrínami a dogmatickou vierou v možnosť celkovej globálnej premeny sveta. Najaktuálnejšou politickou doktrínou je doktrína nastolenia nového svetového poriadku, ktorá, vzhľadom na nástroje k jej dosiahnutiu, bola konkretizovaná do idey ochrany globálneho zdravia a do idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Z týchto postulátov potom vyrastá akési presvedčenie a potreba propagovať a presadzovať také poňatie spravodlivosti, ktoré je ( bude ) založené na globálnych záujmoch a potrebe ustanovenia svetového štátu a svetovej vlády ako holistického celku. Predstaviteľom globálnej moci a globálneho kapitálu ide o to, aby globálny kapitalizmus definitívne nezahynul na obmedzené zdroje svojho rastu a nemusel byť nahradený iným, efektívnejším a spravodlivejším ekonomickým a politickým systémom.

K tomu všetkému pristupuje viera a praktické kroky o potrebe revolučnej premeny kapitalistickej spoločnosti založenej na projekte patologických a bezcitných multimiliardárov s označením Veľký reset. Čo teda zo strany tejto skupiny ľudí, respektíve „Triedy 1%“ je potrebné ustrážiť ? Aby ich iracionalizmus ( radikálny, všeobsiahly ) bol prijatý ako univerzálny prístup k ich poňatiu života ľudských bytosti v celosvetovom meradle. Aby za absencie procedúry testovania ich doktrín a ideí, teórií či domnienok nebola možná analýza ich dôsledkov na život ľudí a národných spoločnosti a teda v zásade nedovoliť viesť logickú argumentáciu, ktorých výsledkom by bolo, či môžu viesť ich doktríny, ideí, teórie, domnienky k lepšej spoločnosti a hľadaniu lepšieho sveta.

Iracionalisti z prostredia „Triedy 1%“ aj so svojimi prisluhovačmi svoje osobné postavenie moci a bohatstva berú za najdôležitejšie, pričom prihliadajú iba na svoj spôsob myslenia. Iracionalisti náhradu, namiesto rozumu a procedúr testovania ( ich predstáv a teórií ), presunuli na plecia ľudí. Urobili to takým spôsobom, že za pomoci ohromnej sily médií a národných vlád apelujú na vášne a emócie ľudí ako na hlavný zdroj ľudského konania. Urobili to spôsobom nastolenia politiky organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Dôsledky takejto politiky jednoznačne svedčia o tom, že došlo a dochádza k zločinom proti ľudskosti. Keďže iracionalisti počítajú so slabosťou ľudskej prirodzenosti, s nedostatočnou intelektuálnou silou väčšiny ľudí, z ich závislosťou na emóciách a vášňach, nezaujíma ich, ako bol rozum zdegradovaný na niečo nepodstatné, ako ničia či obmedzujú politickú slobodu či ústavné práva, keď používajú rôzne formy donútenia a manipulácie.

Zlo, ktoré sa z uvedených dôvodov šíri v každej národnej spoločnosti, sa pomaly a cielene každým rokom rozrastá. Organizovanie účasti občanov na „správe vecí verejných“ formou podnecovania ich emócií a vášni umožňuje „Triede 1%“, aby sa ZLO mohlo šíriť aj v rámci inštitucionálneho ( politického ) poriadku spoločnosti či v rámci prípravy a rozmiestňovania ľudských zdrojov. ZLO opantalo myslenie a konanie celej intelektuálnej sféry, samotných radových občanov – širokú verejnosť – zlákalo na prísľub dosiahnutia zdravotnej bezpečnosti ľudského jedinca. Nastavenie politiky „pandémie“ koronavírusu umožnilo, aby sa pod vedením globálnej moci – iracionalistov z nadnárodných štruktúr – a za pomoci národných vlád ZLO podstatne v spoločnosti rozrástlo do rôznych „pramienkov“ života spoločnosti, našlo si v nich svojich priaznivcov a zahniezdilo sa.

Toto „zahniezdenie sa“ je výsledkom procesu ponerizácie ( poneros = zlo ) každej národnej spoločnosti a je to prvá a rozhodujúca praktická rovina politických a etických dôsledkov toho, čo si dovolilo robiť v spoločnosti ZLO. Najviac a najsilnejšie sa proces ponerizácie spoločnosti „zahniezdil“ a rozrástol v USA. K tomu si môže čitateľ nájsť článok s názvom „Ako Americkú republiku prevzali politické kliky kriminálne šialených psychopatov“ ( 14.3.2017 ). Ponerizácia znamená vplyv patologických ľudí na jednotlivcov a skupiny, pomocou čoho sa u týchto jednotlivcoch či skupín rozvinie akceptácia patologickej argumentácie a patologických hodnôt. Proces ponerizácie spoločnosti bol z USA perfektne rozvinutý práve z úrovne globálnych síl ( majetných a bohatých, mocných ) v rámci nastolenia ich politiky „pandémie“ koronavírusu.

Nastolenie globálnej diktatúry a s ňou spojených zločinov proti ľudskosti ukazujú, že ak sa niekto stane ponerizovaným, znamená to, že nie je schopný ďalej rozlišovať medzi zdravým a patologickým procesom a logickou argumentáciou. Ľudia v našej západnej spoločnosti sa už tak prispôsobili vplyvu ZLA, že majú veľký problém rozlíšiť medzi normálnym a deviantným myslením. Obyvateľstvo národných štátov v rámci „pandémie“ koronavírusu je vystavené nepretržitému vplyvu politických elít a ich prisluhovačov, ktorých hlavným organizačným princípom je ochrana globálneho zdravia, životov a zdravia ľudí s apeláciou na zdravotnú bezpečnosť sveta.

Nepretržitý vplyv je zabezpečovaný vládnou mocou aj za použitia zákonodarného zboru a represívnych zložiek. Proces ponerizácie sa však v národnej spoločnosti rozrástol aj rozvinutím nerepresívnych opatrení. Tie boli nastolené a sú udržiavané pod vedením vládnej moci a jej ústredných orgánov štátnej moci do jednotlivých oblasti života spoločnosti cez centrálne organizovaných „dobrovoľných agentov“ na podporu boja proti „pandémii“ koronavírusu. „Dobrovoľných agentov“ tvoria členovia ( predstavitelia ) rôznych profesijných zameraní, ich združení či asociácií vrátane firiem a zamestnávateľských zväzov.

Dobrovoľných agentov“ je dostatok a všetci spoločne, bez toho, aby si to uvedomovali, pomáhajú globálnej moci a národnej moci presadzovať globálnu diktatúru za účelom nastolenia nového „normálu“ života každej národnej spoločnosti. Aj naša spoločnosť, podobne ako ďalšie členské štáty EÚ, je ponerizovaná a to je neblahý dôsledok jej dlhodobého vývoja, oficiálne uvádzaného ako život v demokratickom a právnom štáte, ako skvelý život v priestore EÚ pod vedením Bruselu. Ukazuje sa, že ZLO, ak nenarazí na žiadny odpor obyvateľstva, dokáže v prospech svojich zámerov a predsavzatí získať na svoju stranu aj veľkú časť ľudskej populácie, ktorá sama seba pokladá za dobrú, spravodlivú, čestnú, mierumilovnú, racionálnu a rozumnú.

Patologickí a bezcitní multimiliardári aj so svojimi prisluhovačmi prijali na globálnej úrovni a z pozície svojej – ako globálnej moci – rozhodnutie, ktorým nastolili politiku organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Významne im v tom pomohla EÚ. Spoločne svoje rozhodnutia nezaložili na žiadnom aktívnom používaní rozumu, využitia racionalistických postojov, využitia výsledkov vedeckého poznania, výsledkov získaných z fungujúcich systémov bežnej zdravotnej starostlivosti jednotlivých národných štátov. Nastolili svoje ideí, teórie a domnienky, z ktorých vytvorili celú globálnu sieť singulárnych tvrdení, ktoré sa povinne musia uznávať a používať v praktickom boji proti „pandémii“ koronavírusu a ktoré sa nemôžu a nesmú spochybňovať.

Prostriedkami nimi nastolenej globálnej diktatúry za aktívnej spolupráce každej národnej vlády v rámci ustanovenia súkromno-verejného partnerstva dokázali zabezpečiť, aby nimi presadzované ideí, teórie, domnienky , predpoklady neboli postavené pred verejnú kritickú argumentáciu, aby nepodliehali procedúram testovania a metódam vedeckého poznania, aby sa obyvateľstvo nezaoberalo nejakou logickou argumentáciou, aby sa nediskutovalo v rámci celého občianstva o filozofických, politických či ekonomických predpokladoch hľadania lepšieho sveta. Títo ľudia nie sú ochotní prijať žiadny racionálny postoj, žiadne logické argumenty, žiadnu kritiku občanov národných štátov či také morálne rozhodnutie, ktoré by ohlasovalo úprimný záujem na hľadaní lepšieho sveta. Nijakú intelektuálnu česť, skromnosť, sebakritickosť, rešpekt k životom a názorom druhých ľudí a k ich životnému či ľudskému pozadiu nemožno u takýchto ľudí očakávať a požadovať.

Dôvod je jednoduchý: ak by dovolili zaoberať sa procedúrami testovania ( kritického posúdenia ) ich ideí, teórií, domnienok či predpokladov zasieťovaných potrebnými singulárnymi tvrdeniami, v tomto momente by sa ich plány zrútili, stratil by sa vplyv – napríklad politický a mediálny – na každú národnú spoločnosť. Výsledok morálneho postoja patologických a bezcitných multimiliardárov – ich ochoty či neochoty – potom nedal na seba dlho čakať. Bolo potrebné významne nabúrať celý systém občianskych a politických práv a slobôd. A tak v súčasnosti štátna a mediálna propaganda učí, že iba vakcína je sloboda, vakcína je víťazstvo. Takýmto spôsobom lekárska spoločnosť v systéme bežnej zdravotnej starostlivosti nekoná !

Farizejské heslá patologických ľudí a patologických inštitúcií sú každú chvíľu prezentované na televíznych obrazovkách. Dajme sa zaočkovať a potom už budeme mať povinnosť sa neustále testovať a môžeme podľa určeného a nariadeného režimu stretávania sa využívať povolenú slobodu. Ale iba slobodu s Covid pasom, s preukazom digitálnej imunity, bez ktorého nebude možné, aby sa znova cestovalo po svete ako pred „pandémiou“ koronavírusu. To predpovedal a upozorňoval už samotný Bill Gates. Kto nám vysvetlí, prečo je poňatie slobody závislé práve od globalistického multimiliardára Billa Gatesa ? Ak sa naše obyvateľstvo dalo pod vplyvom strachu z koronavírusu nalákať na heslo „Vakcína je sloboda !“, potom je treba pripomenúť, o akú slobodu ide a aj naďalej pôjde. Najlepšou odpoveďou či najlepším vysvetlením „zredukovanej“ slobody bude pripomenutie názorov od francúzskeho ekonóma, spisovateľa a politika Jacquesa Attaliho.

Tento pán ešte v roku 1979 jasne načrtol svoj plán zdravotníckej diktatúry. Cituje: „Zavedieme absolútnu formu diktatúry, v nej bude každý dobrovoľne ( slobodne ) ochotný plniť stanovené normy. Je nutné, aby každý dobrovoľne ( slobodne ) prijal svoj status nevoľníka…Táto nová forma totalitnej spoločnosti bude vytvorená za pomoci medicíny, prijatých koncepcií dobra a zla a vzťahu k smrti.“ Attila navrhol zavedenie zvláštnych zdravotných pasov pre kontrolu ľudí. Na pozadí globálnej finančnej krízy a epidémie prasačej chrípky v roku 2008 už v marci 2009 sa pohoršuje nad tým, že štátnici a politici zameškali vynikajúcu príležitosť zahájiť celosvetovú reformu. Teraz je potrebné čakať na ďalšiu krízu a epidémiu.

Podľa Attaliho veľká epidémia oveľa úspešnejšie než akékoľvek humanitárne a ekologické kázanie presvedčí ľudí o potrebe altruizmu, pričom pod týmto pojmom chápal pripravenosť ľudí k obetiam a sebaobmedzovaniu v záujme ľudstva. Je potrebné sa poučiť a vyvodiť dôsledky , aby boli pred ďalšou nevyhnutnou udalosťou zavedené preventívne a kontrolné mechanizmy a tiež logistické mechanizmy pre spravodlivú distribúciu liečiv a vakcín. Attali si dokonca myslí, že je potrebné vytvoriť globálnu políciu a globálne zásoby a zaviesť globálne dane. A to všetko v mene toho, aby boli schopní ( Kto ? ) omnoho rýchlejšie položiť základy skutočnej svetovej vlády. Attali nie je priateľom ľudu, obyvateľstva národných štátov. On je skôr člen Bilderbergského klubu a predovšetkým ideológ globalizácie.

Koniec časti II.

Pokračovanie v časti III.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 192

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 950

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Slováci na záver remizovali s Bieloruskom 1:1

  0icon

  Bačka Topola 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenskí futbaloví reprezentanti ukončili svoje pôsobenie v 3. skupine C-divízie Ligy národov remízou s Bieloruskom 1:1…

  Cenu Igric za celoživotný prínos kinematografii udelili Božidare Turzonovovej

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Herečka a pedagogička Božidara Turzonovová sa stala laureátkou ocenenia Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Výročné národné ceny…

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok (26.9.) má byť polooblačno až oblačno, na východe prehánky. Teploty 14 až 19 stupňov Celzia Na západnom…

  Prezidentka si želá, aby nepočujúci mali na Slovensku podmienky sa realizovať

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby Slovensko bolo pre nepočujúcich miestom, v ktorom majú podmienky sa realizovať.…

  Chmelár v súvislosťou s reakciami na protesty varuje: Spôsob, akým sa u nás postupne obmedzujú občianske práva a slobody, je alarmujúci

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   V plnom znení vám prinášame komentár komentátora a analytika Eduarda Chmlelára. Pôvodne ho uverejnil vo svojom profile na sociálnej…

  Fico: Jeden z najznámejších udavačov hovorí, že časť výpalného mala ísť vtedajšiemu ministrovi financií Hegerovi

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Jeden z najznámejších udavačov Michal Suchoba hovorí, že ho vypaľoval súčasný prezident Finančnej správy Žežulka a že časť výpalného…

  Pellegriniho Hlas sa podľa Matoviča spriahol so Sulíkovou SaS. Po relácii začali obviňovania z klamstiev

  0icon

  Bratislava 25. september 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: screenshot/RTVS, TASR-Martin Baumann)   Minister financií a líder najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO Igor Matovič v nedeľňajšej relácii O 5…

  Brit, ktorého prepustili z ruského zajatia, hovorí o pekle na zemi. 24 hodín ABBA a zásah elektrickým prúdom

  0icon

  Bratislava 25. septembra 2022 (HSP/thesun/Foto:screenshot)   "Posledných šesť mesiacov boli najhoršie dni môjho života. Na fronte bolo toľko mŕtvol, že to vyzeralo ako v zombie…

  Djokovič uspel aj vo štvorhre, Tím Európy viedol 8:4

  0icon

  Londýn 25. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Tenisti Tímu Európy viedli po sobotných stretnutiach na Laver Cupe v Londýne nad Tímom sveta 8:4. Misky…

  Moderátor TA3 naložil politikom: Môžete sa hanbiť

  0icon

  Bratislava 25. september 2022 (Foto: screenshot/TA3)   Kontroverzný moderátor televízneho kanála TA3 Richard Dírer, ktorý pred časom zdvihol tlak mnohým divákom, sa najnovšie sťažuje na…

  Armádny Magazín

  Ukrajina spustila raketový útok na hotel v centre Chersonu. Zelenského kritik bol zabitý

  0 icon

  Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Kyjev spustil raketový útok na Cherson, cieľom bol hotel Play v centre mesta, kde boli novinári RT, ako aj bývalý poslanec Najvyššej rady Alexej Žuravko, ktorý bol horlivým odporcom Zelenského režimu a post-Majdanského vedenia Ukrajiny.  

  Ďalšia ofenzíva? Napriek obrovským stratám sa ozbrojené sily Ukrajiny sa rozhodli pre protiútok na Svatovo z viacerých smerov

  0 icon

  Ukrajina, 25.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku rozsiahleho ostreľovania 14. a 92. mechanizovanej brigády pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti, ako aj 66. mechanizovanej brigády v obci Ščurovo v D

  Je Európa zodpovedná za rozpútanie druhej svetovej vojny? Stará predvojnová Európa urobila obrovskú a v mnohom trestuhodnú chybu!

  0 icon

  Slovensko, 25.september 2022 (AM) – 1. Na základe versailleskej zmluvy v podstate spôsobila nástup Hitlera k moci. 2. Doviedla ho na prah vojny a obrátila jeho pozornosť na východ.   Nová, už povojnová Európa akoby prekonala staré chyby, hitlerovské zlo, nacizmus, vystavala európsky bezpečnostný systém, ktorý má predísť obrodeniu

  September vo vojnových dejinách

  0 icon

  Slovensko, 24.september 2022 (AM) – Aj september patrí k mesiacom, ktoré sa veľakrát zapísali do dejín vojenstva. Napríklad z hľadiska jeho techniky tu výrazne prehovorila už bitka na Kulikovom poli medzi Rusmi a Mongolmi 21. 9. 1380, keď Rusi ako prví na svete použili prvok záložného pluku. Alebo hneď

  Bitka pri Kadeši

  0 icon

  Egypt, 25.september 2022 (AM) – Bitka pri Kadeši bola jednou z najvýznamnejších bitiek staroveku. V bitke sa stretli vojská Egypta a Chetitov, oba národy bojovali medzi sebou o ovládnutie Blízkeho východu. Egyptské vojská viedol významný faraón Ramzes II. a chetitské vojská viedol chetitský pan

  FOTO DŇA