Biele kone ŠtB. Haščákovci svoju 1.miliardu zobrali ľuďom v spolupráci s Lexom!

Kapitola „PENTAstory“ z knihy BANDA ZLODEJOV je plná neúprosných faktov:
Kauzou VÚBkupón odšatartoval raketový vzostup finančnej skupiny PENTA. Jasne uvidíme, ako sa informácie, moc a peniaze štátne premieňali na ďalšie a ďalšie zisky (samozrejme súkromné). O pozadí vzniku finančnej skupiny PENTA sa už roky rozprávajú legendy, ktorými sa samotní jej zakladatelia krvopotne snažia prekryť viaceré podstatné fakty a skutočnosti. Prečo to PENTA robí? Dajme slovo ich hovorcovi Martinovi Dankovi:
„Ja to vnímam tak, že náš hlav.reputačný problém je vtedy, keď nás niekto v úvodzovkách verejne usvedčuje z toho, že zarábame neetickým spôsobom, tzn. korupčne.“

Skúsime im osviežiť pamäť. Na začiatok si pozrime, čo o sebe prezentuje PENTA na svojom webe:
„Príbeh spolužiakov, ktorí sa rozhodli spolu podnikať, chcú vytvoriť spoločnosť, ktorá by ich dokázala prežiť. Ako sa to začalo? Ich kapitál pochádzal z podnikania partnerov Mareka DOSPIVU a Jaroslava HAŠČÁKA v Číne. Počas svojho študijného pobytu v Pekingu začali na začiatku 90.rokov dovážať čínske textil.výrobky do obch.reťazcov v ČSFR. Spoločne s ďalším budúcim partnerom, s Jozefom Oravkinom, začali Dospiva a Haščák v Bratislave obchodovať na rozvíjajúcom sa trhu s cennými papiermi. Na konci r.1993 založili firmu PENTAbrokers, do ktorej prizvali Martina Kúšika a Juraja Herka. Všetci piati partneri boli spolužiakmi zo štúdií v Moskve a v Československu. Názov spoločnosti PENTA tak vyjadruje 5 partnerov, ktorí stáli pri zrode firmy.“

Realita bola však trochu iná. Partneri začínali spolu podnikať už ako študenti. V Číne si urobili obch.kontakty a potom začali dovážať čín.textil do SR. Potom si spolužiaci v polovici 90.rokov založili firmu PENTAbrokers. Potiaľto je to v zásade pravda, i keď v realite aj toto bolo trochu inak. Spoločnosť PENTAbrokers bola podľa obch.registra založená zmluvou zo dňa 31.aug.1994. Nie koncom r.1993, ako uvádza oficiálny web PENTA. A spoločníci v nej boli iba štyria:
J.Haščák zo St.Ľubovne,
M.Dospiva z Prahy,
J.Herko a M.Kúšik z BA.
Kde je ten piaty? Keď si pozrieme podrobnejšie text z ich ofic.webu, je veľmi precízne naštylizovaný. Netvrdí, že Oravkin bol 5.partnerom od začiatku. Z textu iba vyplýva, že Oravkin, podobne ako Dospiva a Haščák, začal v 90.rokoch obchodovať na rozvíjajúcom sa trhu s cennými papiermi. PENTA už neuvádza fakt, že Oravkin v tej dobe obchodoval s cennými papiermi pre inú spoločnosť. V skutočnosti totiž pracoval v štruktúrach ŠTÁTNEJ banky VÚB. Bol šéfom jej spoločnosti VÚBinvest a mal na starosti správu VÚBkupónu. Oficiálna legenda potom pokračuje tým, že sa piati partneri postupne vypracovali „poctivou a usilovnou prácou, vlastnou šikovnosťou a podnikateľskou invenciou“ na najsilnejšiu finančnú skupinu v SR. Lenže toto je už iba rozprávka pre neinformovanú verejnosť…
Keď Oravkin bol v tom čase vo VÚB, kto bol teda v tom čase, a možno dodnes stále je, ich tajomným a skrytým 5.partnerom?

LEXOVCI a PENTA
Vzťah PENTA+Lexovci pripomína vzťah dlhoročných milencov, ktorí svoj vzťah najskôr tajili. Potom ale nevydržali a „objali sa“ pred zrakmi celého Slovenska. Neskôr sa však opäť tvárili, že žiaden vzťah medzi nimi nie je. Občas sa ich niekto pýta:
„Nemáte vy niečo spolu?“
Ale oni cudne odpovedajú:
„Párkrát sme sa rozprávali.“
Úspešné ruské know-how bolo v 90.rokoch aj na Slovensku opakovane úspešne aplikované. Každý podnikateľ v Rusku, ktorý chcel úspešne a dlhodobo fungovať, potreboval tzv.STRECHU. Po slovensky by sme na to mohli použiť výraz KRYTIE. Niekoho, kto je silný a vplyvný, má konexie v politickom aj bezpečnostno-spravodajskom prostredí. STRECHA, samozrejme, nerobí STRECHU z lásky k blížnemu. Robiť STRECHU je v Rusku výnosnou podnikateľskou činnosťou. „Krstný otec“ chráni svoje „deti“, ktorým dá svoje požehnanie, ochranu a peniaze. A profituje z toho, keď sa im darí. Medzi založením PENTAbrokers a 1.zarobenou miliardou partnerov skupiny PENTA vstúpil do hry Vladimír LEXA. Jeho kontakty a informácie boli pri zarobení 1.miliardy kľúčové. On im robil tzv.STRECHU, ktorá im umožnila v priebehu 1roka postúpiť z 3.podnikateľskej ligy až na úplnú špicu extraligy. Vladimír Lexa sa nespoliehal len na dobré vzťahy s V.Mečiarom. Dôležitou pre jeho obch.aktivity bola mocenská pozícia jeho syna.
V apr.1995 sa stal 33-ročný Ivan LEXA riaditeľom SIS, 2.najmocnejším mužom v štáte hneď po V.Mečiarovi.
31.aug.1994 bola založená PENTAbrokers,s.r.o.
28.aug.1995 (do roka a do dňa) ich valné zhromaždenie rozhodlo o transformovaní na akciovú spoločnosť. Kto túto a.s. reálne vlastnil? Ten, kto mal v rukách 5tisíc akcií na doručiteľa, ktoré PENTAbrokers,a.s. emitovala.

Teraz sa dostávame k tomu, ako bola PENTA s Lexovcami personálne prepojená. Najdôležitejšou indíciou by bolo prepojenie osôb. Existovalo takéto prepojenie? V tejto súvislosti sa stačí sústrediť na 3 osoby:
Karol Melocík,
Jozef Oravkin,
Ľuboš Ševčík.
–> V príp. Oravkina a Ševčíka neexistuje o prepojení na skupinu PENTA žiadna pochybnosť. Oravkin bol bývalým spolužiakom a priateľom Haščáka i Dospivu už pred pádom komunizmu. Ševčík pracoval začiatkom 90.rokov ako ekonomický poradca na úrade vlády podobne ako Ivan LEXA a Karol Melocík. Neskôr sa stal verejnosti dostatočne známym zo spisu GORILA, a to ako človek organicky začlenený do štruktúr a konajúci v prospech skupiny PENTA.
–> Pozrime sa teraz na Karola Melocíka, narodil sa v r.1948. V r.1992 sa stal poslancom Federál.zhromaždenia za HZDS. Počas pôsobenia Ivana LEXU na Úr.Vlády bol jeho podriadeným, riaditeľom kontrol.odboru. Ich spolupráca pokračovala aj po nástupe Ivana LEXU do funkcie riaditeľa SIS v r.1995. Karol Melocík sa stal šéfom jeho kancelárie. Čoskoro však začal byť Melocík ako osoba, ktorá požívala plnú dôveru Ivana LEXU, poverovaný aj inými úlohami. Pozrime sa teraz spolu na najzaujímavejšie firmy, v ktorých Melocík pôsobil v rokoch poslednej Mečiarovej vlády:
Slovenská poisťovňa, prezident v r.1998, člen dozornej rady 1995–1998
VÚB, podpredseda dozor.rady 1996–1999
VÚBinvest, predseda dozor.rady 1996–1998
VÚB Invest holding, člen predstavenstva 1995–1998
Chemolak Smolenice, člen predstavenstva 1996–2007
Spoločná istota, predseda dozor.rady 1996 –1999, akcie na doručiteľa, údajná „spoločná pokladnica“ vládnuceho HZDS…
–> Spolu s K.Melocíkom pôsobil vo VÚBinvest aj Jozef Oravkin, a to vo funkcii predsedu predstavenstva. Ševčík bol zase s Melocíkom ako člen predstavenstva vo VÚB Invest holdingu a v Chemolak Smolenice. Všetci traja pôsobili v orgánoch spoločnosti Vinlan, ConsultInvest, S-Invest. Ako majitelia pôsobili všetci traja v spoločnosti Lanvin. Melocík bol pravou rukou Ivana LEXU. Oravkin bol Haščákov a Dospivov spolužiak z Moskvy. Oravkin a neskôr aj Ševčík prešli po r.1998 do Penty. Všetci traja robili v časoch poslednej Mečiarovej vlády spolu. Aký záver vám z toho vychádza?
Že v čase ovládnutia VÚBkupónu konali Lexovci a PENTA v zhode.

KAUZA VÚBkupón
Za najväčšiu bankovú lúpež v histórii Slovenska býva označované vykradnutie pobočky VÚB v Nitre v r.1996. Páchatelia si so sebou zobrali 174mil.Sk. Chlapci z podsvetia však boli iba trochári oproti bielym golierom, ktoré vybrali z VÚBkupón postupne takmer 7miliárd Sk. VÚB, na rozdiel od Juraja Širokého z Harvardských fondov, dodržala svoj sľub o vyplatení peňazí. Každému akcionárovi, ktorý o to požiadal, vyplatila po vzniku SR sľúbených 12tis.Sk. Podiely týchto vyplatených akcionárov zostali vo VÚB a banka ich potom predala japonskej Nomure. Táto potom z VÚBkupónu odčlenila majetok približne v hodnote 4miliárd Sk. Keď sa končil r.1996, vo VÚBkupóne ešte stále zostalo pribl. 320tisíc akcionárov a majetok v hodnote pribli6ne 9miliárd Sk. Tento obrovský a zatiaľ neovládnutý majetok bol príliš veľkým lákadlom, aby ho veľkí hráči nechali len tak malým akcionárom. Navyše, malí akcionári VÚBkupónu boli upokojení splnením prísľubu o vyplatení 12tis.Sk. Mali vo vedenie VÚB dôveru, že sa aj naďalej bude k malým akcionárom správať seriózne. Neboli v strehu a najmä neboli pripravení na to, že vytunelovanie ich fondu prebehne tak rýchlo a za takej veľkej spolupráce manažmentu VÚBkupón. Koncom r.1996 malí akcionári ešte nevedeli, že scéna už bola pripravená, herci správne rozsadení a majú pre divákov pripravené veľké divadlo. Pre hercov to bol akčný príbeh so šťastným koncom a životnými istotami. Pre divákov, malých akcionárov, to bola tragédia.

VYLÚPENIE VÚBkupónu
Herci v hlavných úlohách:
Vladimír LEXA
–> jeden z najbohatších ľudí v SR
Ivan LEXA
–> riaditeľ SIS, 2.najmocnejší muž v SR
Karol MELOCÍK
–> dosadený Ivanom LEXOM,
–> de facto šéf VÚB Invest holdingu,
–> predseda dozor.rady VÚBinvest,
–> podpredseda dozor.rady VÚB,
–> člen dozor.rady Slovenskej poisťovne a neskôr prezident Slovenskej poisťovne.
Jozef ORAVKIN
–> človek od J.Haščáka, M.Dospivu,
–> predseda predstavenstva VÚBinvest,
–> budúci partner PENTA
Jaroslav HAŠČÁK
–> od 2.dec.1996 do 17.apr.1998 NEČLEN predst. PENTAbrokers,a.s.,
–> zato však od 28.jan.1997 do 18.feb.1998 predseda predstavenstva novovzniknutej AKS,a.s.,
–> konateľ KVINTA,s.r.o.
Marek DOSPIVA
–> od 2.dec.1996 podpredseda predstavenstva PENTAbrokers.
Juraj HERKO
–> od 2.dec.1996 predseda predstavenstva PENTAbrokers,
–> jediný spoločník a konateľ PENTUM,s.r.o.
Čiže v predstavenstve PENTAbrokers zostal Marek Dospiva ako podpredseda a Juraj Herko ako predseda. Haščák s Kúšikom formálne odišli a v jan.1997 sa zjavili ako predseda a podpredseda predstavenstva novovzniknutej AKS,a.s. Obe tieto spoločnosti začali skupovať akcie VÚBkupón od drobných akcionárov. VÚBkupón so Ševčíkom v predstavenstve, spravovaný VÚBinvestom (Oravkin predseda predstaventva, Melocík predseda dozor.rady), mal koncom r.1996 majetok v hodnote cca 9mld.Sk. Čistá hodnota aktív pripadajúcich na jednu akciu bola 1290Sk a za r.1996 dosiahol zisk 332mil.Sk. Napriek tomu sa VÚBkupón rozhodol akcionárom vyplatiť dividendu iba vo výške 20% dosiahnutého zisku, čo predstavovalo 10Sk na akciu. Tak sa začalo stláčanie ceny akcií VÚBkupónu. Malým akcionárom bolo tým naznačené, že nemá zmysel držať akcie a lepšie je ich predať.
V máj.1997 Jozef ŠPIRKO z PENTAbrokers (neskôr i partner PENTA) pre médiá vyhlásil:
„Celý trh dlhodobo stagnuje, jedinou zaujímavou udalosťou bol včerajší pokles akcií investičného fondu VÚBkupón, ktorý zaznamenal pokles najmä na mimoburzovom trhu s cennými papiermi RMSystémSlovakia,a.s.“
Tieto udalosti umelo stláčali cenu akcií až na úroveň 330Sk na akciu, aby ich PENTAbrokers a AKS,a.s. mohli za lacnú cenu skupovať.
16.júl.1997 VÚB na čele s Jánom Gabrielom predala „niekomu“ 10% podiel vo VÚBkupón. Spoločnosť PENTAbrokers zrazu kontrolovala 14% akcií a Haščákova AKS,a.s. kontrolovala už 6,5% akcií. Penťáci spolu teda ovládali už viac ako 20% akcií VÚBkupónu a stali sa najväčším akcionárom tohto privatizačného fondu.

VÚB, VÚBinvest a VÚB Invest holding, s Melocíkom, Oravkinom a Ševčíkom v orgánoch sa nielenže nebránili nepriateľskému prevzatiu svojho „zlatého vajíčka“ dvomi malými brokerskými spoločnosťami. Oni na tom usilovne s PENTAbrokers a AKS,a.s. spolupracovali. Štátna banka teda aktívne pracovala na tom, aby prišla o najväčší privatizačný fond na Slovensku a aby ho mohla získať PENTA. Asi im boli v tom čase 27 až 29-roční chlapci sympatickí svojou údajnou „pracovitosťou a usilovnosťou“.
Je tu ešte jedna dôležitá otázka: Odkiaľ mali mladí chlapci z PENTA/AKS,a.s. peniaze na také masívne skupovanie akcií VÚBkupónu? Je nám všetkým jasné, že z predaja čínskeho textilu asi nie. Odpoveď je jednoduchá. Štátna Slovenská poisťovňa, ktorej členom dozor.rady bol zas len Karol Melocík (neskoršie dokonca prezident Slovenskej poisťovne) im požičala 500mil.Sk. Týchto 500mil.Sk poslala Slovenská poisťovňa do spoločnosti PENTUM,s.r.o. so základným imaním 100tis.Sk. Jediným majiteľom a konateľom PENTUM,s.r.o. bol Juraj Herko, partner PENTAbrokers. Do ovládnutia VÚBkupónu sa teda aktívne zapojila aj Slovenská sporiteľňa na čele s Ivanom Kiňom. A aby náhodou nemali Penťáci na ovládnutie VÚBkupónu málo peňazí, od ďalšej štát.banky pod kontrolou HZDS dostali ešte ďalších 350mil.Sk.

Zhrnutie PREDOHRY:
Štyria začínajúci podnikatelia vo veku pod 30 rokov dostali zrazu od štát.finančných inštitúcií 850mil.Sk, aby mohli od štátnej VÚB a od malých akcionárov skúpiť čo najväčší podiel akcií najväčšieho privatizačného fondu v SR. A aby ho následne mohli ovládnuť. Buď uveríme rozprávke o nesmiernej šikovnosti a pracovitosti spolužiakov z Moskvy, alebo Haščák, Dospiva, Herko a Kúšik boli v akcii „VÚBkupón“ iba biele kone niekoho v tom čase mocného. Konkrétne rodiny Lexovcov. Boli to veľmi dobre platené biele kone. Sami neskôr priznali, že na VÚBkupóne zarobili svoju 1.miliardu. Otázkou teda je, kde skončili tie ďalšie miliardy?

ROZTRHANIE VÚBkupónu NA KUSY:
Najväčší privatizačný fond sa nedal „zjesť“ naraz. Doteraz sme sledovali prípravy na jeho ovládnutie, zabezpečenie financovania skupovania akcií, ako aj koncert nacvičeného orchestra, v ktorom všetci hráči hrali jednotnú podmanivú melódiu. Prejdime teraz k ďalšiemu dejstvu. Ovládnutie a rozdelenie VÚB Kupónu. 1.mimoriadne valné zhormaždenie VÚBkupónu sa konalo 8.júl.1997. Vtedy ešte Penta údajne pre nejasný právny výklad nerealizovala rozdelenie VÚBkupónu na 2fondy. V skutočnosti PENTA nebola dosť silná. Až po 16.júl.1997, keď už kontrolovali viac ako 20% akcií VÚBkupónu, zorganizovali 18.júl.1997 ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie VÚBkupónu.
Penta na ňom presadila nasledujúce zmeny:
1.) Názov fondu sa z VÚBkupón zmenil na Stratégia invest.
2.) Adresa sa zmenila na Ružová dolina 6 BA, teda na tú istú adresu, kde sídlila PENTA.
3.) Predstavenstvo VÚBkupónu malo takéto nové zloženie:
Marek DOSPIVA – predseda,
Jaroslav HAŠČÁK – člen,
ZOROslav Kollár – člen.
4.) Do dozornej rady VÚBkupón boli zvolení títo ľudia:
Pavol Scholtz,
Juraj Herko,
Martin Kúšik.
5.) Zmenili sa stanovy spoločnosti. Tým bolo dokončené ovládnutie VÚBkupónu.
Ešte ho bolo potrebné roztrhať na kusy, pretože „zjesť ho na jedno sústo“ by bolo veľa aj pre štátom dotovanú PENTU. Aby malým akcionárom nebolo také zrejmé, čo sa vlastne deje, VÚBkupón sa začal zlučovať a rozdeľovať, meniť názvy a sídla. 30.júl.1997 bola založená a 13.aug.1997 zapísaná do obch.registra spoločnosť InterfinGroup,a.s. V orgánoch tejto spoločnosti boli tí istí ľudia, v tých istých funkciách, ako vo VÚB kupóne. Jediná zmena spočívala v tom, že InterfinGroup mal akcie na doručiteľa. A rozdiel bol aj v zákl.imaní. Interfin mal základné imanie 1mil.Sk a VÚBkupón 6,9miliardy Sk. 20.aug.1997 sa konalo už 3.letné mimoriadne valné zhromaždenie VÚBkupónu, teraz pod názvom StratégiaInvest. Predstavte si, že by ste vtedy ako malý akcionár VÚBkupónu videli v tlači oznámenie, že sa koná valné zhromaždenie nejakého fondu „StratégiaInvest“. Aká by bola pravdepodobnosť, že by ste stihli zaregistrovať rýchle zmeny vo VÚBkupóne a mali by ste pocit, že sa na tomto valnom zhromaždení máte zúčastniť? A ak by ste si to aj uvedomili, aká by bola pravdepodobnosť, že by ste sa stihli skoordinovať s ďalšími malými akcionármi VÚBkupónu, aby ste na tomto valnom zhromaždení vedeli zabrániť ovládnutiu svojho privatizačného fondu? V tom čase PENTA stále skupovala na trhu ďalšie a ďalšie akcie VÚBkupónu a nakoniec kontrolovala viac ako 30% akcií.
20.aug.1997 prikročila za aktívnej spolupráce iných akcionárov zastupujúcich štát k ďalšiemu kroku: StratégiaInvest sa zlúčil s InterfinGroup. Na schválení tohto zlúčenia spolupracovali aj zástupcovia VÚB Invest holdingu s Melocíkom a so Ševčíkom v predstavenstve tejto spoločnosti. Zlúčenie sa odohralo tak, že miliónový InterfinGroup „zožral“ 6,9-miliardový StratégiaInvest (býv.VÚBkupón). Jeden bankár o takomto spojení dvoch firiem hovorí, že je to, ako keď pudlík zožerie slona. Zlúčením s Interfinom sa pôvodný VÚBkupón stal obyčajnou akciovou spoločnosťou a odvtedy už nepatril pod orgány dohľadu nad kapitálovým trhom. Malí akcionári už neboli viac štátom nijako chránení ani de iure. De facto ich štátne banky obetovali už dávno. PENTA ďalej pokračovala v skupovaní akcí VÚBkupónu, až nakoniec kontrolovala cca 19% a Haščákova AKS,a.s. kontrolovala cca 14% akcií. Vtedy došlo k už dávnejšie naplánovanému rozdeleniu bývalého VÚBkupónu.
3.okt.1997 sa na ďalšom mimoriadnom valnom zhromaždení býv.VÚBkupón, potom mesiac pod názvom StratégiaInvest, potom ďalší mesiac pod názvom InterfinGroup, rozdelil na 2 spoločnosti: Intermark a Istrofin. Majetok pôvodného VÚBkupónu sa medzi Intermark a Istrofin rozdelil v pomere 55:45. Obe spoločnosti sídlili na tej istej adrese ako Penta, teda v Ružovej doline 6 v Bratislave.
Veľkí hráči sa stali majiteľmi Intermarku. V Istrofine naopak zostalo ešte stále približne 160tis. malých akcionárov a majetok v hodnote približne 3miliardy Sk. Penťáci pokračovali v šírení dezinformácií o svojich zámeroch, aby čo najviac zmiatli zostávajúcich malých akcionárov. Hlavnú úlohu v tom zohrával J.Haščák.

Drzé klamstvá do očí verejnosti:
Predstavitelia Penty v čase trhania VÚBkupónu na kusy preukazovali do neba volajúcu drzosť vo vzťahu k médiám a k verejnosti. Napr. Juraj Herko na otázku, či pozná spoločnosť AKS,a.s. v ktorej boli Haščák s Kúšikom – donedávna jeho partneri v PENTAbrokers, uviedol:
„Čítal som o tom v novinách“ a „Pred uzavretím obchodu VÚBkupón sme nevedeli o účasti AKS,a.s. na ňom“. Hlavným aktérom upokojovania vyplašených malých akcionárov, ktorí museli v médiách sledovať delenie VÚBkupónu, sa však stal J.Haščák. Vo svojich mediálnych vyjadreniach sa snažil navodiť dojem, že sa nič nezvyklé nedeje. Práve naopak, všetky kroky predstaviteľov Penty údajne smerovali k tomu, aby sa hospodárenie VÚBkupónu štandardizovalo. Po realizácii 1.kroku stratégie Penty, keď sa VÚBkupón (v tom čase už pod názvom StratégiaInvest) 20.aug.1997 zlúčil s akciovkou Interfin, a tým sa dostal spod kontroly Minist.Financií, sa J.Haščák vyjadril takto:
„Dôvodom transformácie je podľa J.Haščáka, člena predstavenstva StratégiaInvest, záujem pôsobiť ako strategický investor, čo súčasná legislatíva investičným fondom neumožňuje.“
zdroj: Pravda, 23. augusta 1997
Minist.Financií SR sa však vyjadrilo inak a legálnosť takejto transformácie VÚBkupónu poprelo:
„MF SR považuje transformáciu investičných fondov, čo je väčšina prípadov, za protizákonnú a na bývalé fondy podáva žaloby.“
zdroj: Pravda, 23. augusta 1997
Haščákovo zahmlievanie ich skutočných zámerov s VÚBkupónom pokračovalo aj 26.aug.1997 v Národnej obrode:
„Hlavným cieľom v rámci investičnej stratégie spoločnosti podľa slov J.Haščáka naďalej zostáva maximálne zhodnotenie majetku akcionárov…“
Posolstvo od Haščáka pre malých akcionárov bolo jednoznačné: Nemáte sa čoho báť, budeme maximálne zhodnocovať majetok akcionárov. Ako to už býva, diabol sa skrýval v detailoch. Haščák „pozabudol“ malým akcionárom povedať, že mu síce ide o „maximálne zhodnotenie majetku akcionárov“, ale iba niekoľkých.
Po rozdelení bývalého VÚBkupónu na Intermark a Istrofin, ktoré sa udialo 3.okt.1997, sa J.Haščák ako správny hazardný hráč s pokojnou tvárou postavil pred kamery a opäť upokojoval malých akcionárov, že sa všetko deje v ich prospech:
„Dôvodom rozdelenia je podľa J.Haščáka, člena dozor.rady Interfinu a aj nových subjektov, snaha inštitucionálnych investorov vlastniacich 55% akcií (medzi nimi aj Slovenská poisťovňa a VÚB Invest Holding) realizovať rizikovejšiu investičnú politiku, ktorá nemusí vyhovovať záujmom všetkých akcionárov. Konkretizovať novú stratégiu veľmi nechcel, naznačil iba investície aj na zahraničné trhy, napr. Ukrajinu a Rumunsko.“
zdroj: Pravda 4. októbra 1997
Haščák bez začervenania tvrdil,že veľkí hráči chceli brať ohľad na malých akcionárov. „Veľkí“ chceli údajne investovať rizikovejšie a nechceli ohrozovať malých akcionárov:
„Podľa Haščáka, člena dozor.rád oboch novovzniknutých spoločností, boli dôvodom rozdelenia odlišné názory inštitucionálnych a individuálnych akcionárov na stratégiu investovania. Inštitucionálni akcionári mali snahu realizovať takú investičnú politiku, ktorá pri dosahovaní nadpriemerných výnosov vyžaduje podstupovanie vyššieho rizika. Táto miera rizika je podľa J.Haščáka pre malých akcionárov neprijateľná.“
zdroj: SME, 7.okt.1997
„Podľa J.Haščáka, malí akcionári neutrpia, lebo čistá hodnota ich akcií je po rozdelení rovnaká v oboch spoločnostiach a manažment ich spoločnosti Istrofin bude presadzovať stratégiu, ktorá bude menej riskantná a bude im viac vyhovovať.“
zdroj: Práca, 11.nov.1997
J.Haščák, samozrejme, klamal, až sa hory z toho zelenali. Nikdy v priebehu delenia VÚBkupónu sa malých akcionárov naozaj neopýtal, či považujú ním navrhovanú stratégiu zo svojho pohľadu za „menej riskantnú“. A vedel veľmi dobre, prečo sa ich na to nikdy reálne neopýtal. V skutočnosti sa udial presný opak toho, čo malým akcionárom sľuboval. Veľkí akcionári Intermarku nerealizovali žiadnu rizikovejšiu stratégiu. Naopak. Zrealizovali to najjednoduchšie a najprimitívnejšie, čo sa urobiť dalo:
Podelili sa. A 55% majetku býv.VÚBkupónu si do roka a do dňa „vykešovali“. Prebehlo to pomerne rýchlo. Intermark získal majetok v hodnote približne 3,8miliardy Sk. V predstavenstve Intermarku figuroval M.Dospiva a ZOROslav Kollár. V dozor.rade J.Haščák, Pavol Scholtz a Juraj Herko. A už o dva mesiace, 12.dec.1997, rozhodli o likvidácii spoločnosti Intermark jej akcionári:
VÚB Invest holding (Melocík a Ševčík),
Slovenská poisťovňa (Melocík),
PENTAbrokers (Dospiva a Herko),
AKS,a.s. (Haščák a Kúšik),
Green Acre Investment (Cyprus).

LIKVIDÁTOROM sa stal ZOROslav Kollár
Jeho úlohou bolo „skešovať“ majetok v hodnote 3,8miliardy Sk čo najrýchlejšie. Túto úlohu sa mu podarilo splniť ešte do septembrových volieb NRSR v r.1998, keď vláda HZDS skončila. Aj keď ZOROslav Kollár „skešoval“ majetok narýchlo, koníky zo stajne PENTA vycválali z toho s 1.zarobenou miliardou v živote. Podľa slov samotného J.Haščáka.
Kam sa však podeli tie ďalšie miliardy?

Z knihy: BANDA ZLODEJOV
Autor: Milan Krajniak
. . .

Poznámka na záver:
Tieto skutky z 90.rokov sú premlčané počas vlády SMERu a nimi obsadenej Gen.Prokuratúry. Ľudia si však zaslúžia vedieť, kto je kto, aj napriek tomu, že zostali za to nepotrestaní. História je totiž MATKOU MÚDROSTI, kto ju nepozná, nemá šancu pochopiť, čo sa deje v politike dnes… No pre samotnú skupinu PENTA a špeciálne pre Jaroslava HAŠČÁKA osobne sa týmto nič nekončilo, iba začalo. Podozrení z korupcie je neúrekom, ako počas 2.vlády M.Dzurindu, tak aj za vlád Roberta FICA!!!

Písala som o tom pred pár mesiacmi v článku:

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z hodinovej časti nahrávky, v ktorej vystupuje ten jeden jediný, dodnes ešte stále aktívny, politik…
22.mar.2006 v čase 14:32-15.33 zachytili agenti SIS v byte na Vazovovej ul. rozhovor, na záver ktorého odznelo:
Robert FICO: „Pre nás je to (zdravotníctvo) téma, ktorú dnes považujeme za bytostne dôležitú.“
Jaroslav HAŠČÁK: „Keď-keď (zakokce sa) by ste sa k tomu rezortu dostali prípadne? Kto bude ministrom?“
Robert FICO: „Takto, ja si myslím, že keby ste sa na to priamo spýtali Paľa Pašku, Paľo o to bude mať záujem. Ja mám len Paľa, nikoho iného, len Pašku. Keby teda k takej situácii došlo… Čiže náš kandidát je určite Paľo Paška…“
[pokračovanie rozhovoru]

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Mária Benová

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 23

Celkové hodnotenie: 0.71

Priemerná čítanosť: 5505

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Po udalostiach v ČR zasadla bezpečnostná rada, vyhodnotila situáciu, potvrdil premiér

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a prijala informáciu tajných služieb o aktuálnej činnosti…

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA