Koronavírus, baranovírus a diabolská vakcína (konšpiračná rozprávka). Účinná liečba existuje, vláda ju však odmieta.

Iste si spomínate na krásne rozprávky pre deti, prihovárajúce sa  aj dospelým, v ktorých víťazí dobro nad zlom pričinením kladných hrdinov. Tieto poetické rozprávky kedysi povznášali detskú dušičku a formovali v nej krásne ľudské ideály, aj keď neraz len vo forme romantického snívania, niekedy však v podobe osobného rozhodnutia stať sa statočným a šľachetným človekom zápasiacim o dobro, pravdu a spravodlivosť. Aj vďaka týmto rozprávkam a nasledovaniahodným príkladom skutočných osobností sa niektorým podarilo stať hodnotnými ľuďmi, celý život kráčajúcimi za tými najvyššími ideálmi.

Avšak podľa kritérií súčasnej modernej pragmatickej liberálno-progresívnej ideológie by sme mali pôvodné rozprávky zaradiť ku konšpiračným teóriám, hoaxom a dezinformáciám, ktoré klamú nevinné detské duše. Veď uznajte, nie je konšpiráciou, keď Janíčko a Marienka hádžu Ježibabu (tá predsa neexistuje) do pece, či červenú čiapočku vytiahnu z brucha vlka po tom, čo ju zožral, alebo statočný junák oslobodzuje princeznú z pazúrov sedemhlavého draka, či Popoluška nachádza krásne šaty v orieškoch od vtáčikov?

Preto súčasní progresívni liberáli a hlavne LGBTI aktivisti prinášajú našim deťom tie pravé nekonšpiračné rozprávky, kde ich učia, že chlapci už nie sú chlapcami a dievčatá dievčatami, že manželstva uzatvárajú princ s princom, že Snehulienka je černoška, prípadne princ, ktorý sa o ňu uchádza je černoch, atď.. Deti sú rodovo scitlivované a predčasne sexuálne  prebúdzané zvrátenosťami, aby si čím skôr mohli uplatňovať svoje „právo“ na sexuálny život, hlavne s chudákmi pedofilmi, ktorých ľudské a menšinové práva sú ešte stále na Slovensku potláčané našou zaostalou spoločnosťou, ktorá svojím konzervativizmom uviazla kdesi v stredoveku. Pritom civilizovaný svet je už ďaleko pred nami – veď v jeho pedofilných sieťach na potešenie zloduchov (pardon – mocenských elít) sú týrané a hynú strašnou smrťou každý rok milióny detí, ako dokladá bývalý operačný dôstojník CIA Robert David Steele, šéf výboru pre vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi a zneužívania detí.

Moderná otvorená pokroková spoločnosť sorošovského typu s veľkou vervou potláča práva tradičných rodín, chudobní a biedni súc jej produkt sú ponechávaní napospas  osudu, matky s deťmi sú spoločnosti len na ťarchu, pracujúci sú hodní byť iba otrokmi. Veď ľudské práva  prináležia len sexuálnym menšinám, t.j. nositeľom všakovakých sexuálnych úchyliek a samozrejme ešte aj militantným moslimom, no a hlavne vlastníkom hmotného bohatstva a nositeľom vládnej moci. Vlastníkov duchovného bohatstva a nositeľov tradičných spoločenských a ľudských hodnôt, hodnôt pravého kresťanstva, rodiny a vlastenectva treba odstaviť, znemožniť, zbaviť živobytia, prípadne zlikvidovať, lebo prekážajú pri dosahovaní bohunemilých, čiže diabolských cieľov nastolenia totálneho pekla na zemi. Situácia už vyzerá, akoby peklo dokorán otvorilo svoje brány a všetci čerti a diabli sa tu ženili. Cítia totiž, že ich čas sa kráti.

Zvestovatelia tohto pekla si vyvolili Slovensko na testovanie, do akej miery je ľudstvo zasiahnuté baranovírusom a pripravené na nastolenie totality. Pod vedením šialeného hlavného barana stojaceho na čele baranej mafiansko-fašisticko-gestapáckej chunty bolo stádo poslušných baranov a oviec zastrašovaním a pod nátlakom nahnané na testovanie – špáranie v nose, lebo inak by bolo zbavené žrádla a ďalších baraních a ovčích práv, hlavne práva voľného pohybu a výbehu na pašu. Testovanie preukázalo, že postihnutie stáda baranovírusom je síce veľké, ale ak ho zaženú do kúta, tak sa  vzbúri a zmetie zotročovateľov z piedestálu rovno do priepasti.

Ak sa pýtate, kde je avizovaná konšpiračná rozprávka, tak práve začína. A začína od samotného Adama a Evy, ktorých príbeh vyhnania z raja je každému notoricky známy. Doteraz však bolo rúškom tajomstva zahalené, prečo prví ľudia po požití ovocia zo zakázaného stromu poznania stratili svoju fyzickú nesmrteľnosť. Až v súčasnosti vychádza pravda na svetlo Božie. Totiž Satan, ten slizký had napustil plody stojím zákerným  jedom – ním naprogramovanou vakcínou, ktorá po požití prenikla do buniek obetí, poškodila a zmenila ich DNA tak, že fyzické telá stratili svoju nesmrteľnosť.  Jedna vec sa však Satanovi nepodarila, odpojiť ľudskú DNA od Stvoriteľa, čiže od duchovného zdroja zabezpečujúceho človeku nesmrteľnosť duše. Človek je viacvrstvovou bytosťou. Okrem fyzickej vrstvy obsahuje aj vyššie vrstvy (duše) – vegetatívnu (éterickú), zmyslovú (astrálnu), mentálnu a duchovnú. A týmito vrstvami disponuje aj naša DNA, aj keď my vidíme len tu najnižšiu – telesnú. Práve duchovná duša, ktorá je v priamom spojení so Stvoriteľom nás činí nesmrteľnými, pravda, ak sa dobrovoľne svojím rozhodnutím alebo životom neodpojíme od svojho duchovného zdroja – Stvoriteľa.

Na najvyšších priečkach svetskej moci a bohatstva stoja oddaní služobníci Satana, ktorých duše sú mŕtve, lebo stratili svedomie, ktoré je hlasom božím v človeku. Ježiš Kristus nás upozorňuje, aby sme sa nebáli tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Máme sa však báť toho (Satana), ktorý môže dušu i telo zahubiť.  Satan doteraz ničil duše ľudí tým, že ich zvádzal svojou prefíkanou lžou na cesty zla a odmietania Boha. Teraz však dostal do rúk vďaka genetike a hlavne epigenetike veľmi silnú zbraň. Epigenetika skúma, ako svojou životosprávou, správaním a životnými postojmi priamo zasahujeme do našej genetickej výbavy tým, že aktivitu niektorých génov vypíname a iných zapíname. Oddaní sluhovia Satana a nimi platení a zapredaní vedci – genetici dostali za úlohu preskúmať, odpojenie aktivity akých génov vedie k takej modifikácii DNA, že človek stráca duchovné spojenie so Stvoriteľom, a tým nastáva jeho duchovná smrť. A veru, podarilo sa im to skúmaním odlišností v génoch DNA medzi ľuďmi, ktorí sú už duchovne mŕtvi a tými, ktorí sú ešte stále živí. Vyvinuli metódy vakcinácie a čipovania, ktoré poškodzujú našu DNA vo všetkých zmienených vrstvách tak, že naše duše strácajú spojenie s Bohom, a tým aj svoju nesmrteľnosť. Sluhovia Satana nielenže chcú poškodiť naše telesné zdravie a úplne nás zotročiť, ale aj zahubiť našu dušu.

Na rozdiel od ruskej vakcíny Sputnik (objednalo si ju už asi 50 štátov, aj Izrael a Maďarsko), ktorá je vyvinutá klasickým postupom, akým sa vyvíjajú protichrípkové vakcíny, je diabolská vakcína od firmy Pfizer+BioNTech, mohutne propagovaná satanistom de-Billom Gatesom a jeho spolupracovníkmi, veľmi nebezpečná. Je vyvinutá a zhotovovaná úplne novou „pokrokovou“ technológiou založenou na  modifikovanej mRNA doručovanej do buniek lipidovými nanočasticami, pričom zmenené bunky začínajú produkovať korovnavírusový proteín, na ktorý reaguje imunitný systém tvorbou protilátok. Implantácia mRNA do ľudských buniek vyvoláva podozrenie na génovú manipuláciu spôsobujúcu deštrukciu pôvodnej „božskej“ génovej sekvencie v DNA. Taktiež nevieme, aké ďalšie svinstvá sú vo vakcíne vyvíjanej na tkanivách potratených plodov, čo je z hľadiska kresťanskej morálky neprípustné. Švajčiarsko odmietlo schváliť túto vakcínu – zabijaka, lebo sú už známe jej škodlivé účinky, napríklad alergické reakcie, ktoré vedú k životu nebezpečnému anafylaktickému šoku. Smrteľné prípady vakcinácie a ťažké poškodenia zdravia sa množia.

Nútenie ľudí do nebezpečnej vakcinácie je zločinom proti ľudskosti. Stoja za ňou tie zločinné sily, ktoré na nás vypustili koronavírus. De-Bill Gates ako aj šéf Goldman Sachs už úplne otvorene hovoria, že príde ďalšia, oveľa nebezpečnejšia pandémia (vírusy na nás znovu rozprášia), v ktorej budú hynúť hlavne tí, ktorí si nechajú oslabiť a zničiť imunitný systém súčasnou vakcináciou. Svetovládcom ide hlavne o našu genocídu a výraznú redukciu počtu obyvateľov planéty, čo de-Bill ani neskrýva. Majme sa na pozore!

„Epidemiológ“ Jarčuška požaduje zaočkovanie 65% populácie diabolskou vakcínou, lebo výška jeho provízií (s kým sa s nimi ešte podelí?) závisí od množstva nakúpených štátom vakcín. Našťastie tento zámer mu celkom nevyjde, lebo zaočkovať sa nesmú dať alergici, a tých je aspoň polovica obyvateľstva, ženy vraj nesmú do dvoch mesiacov od vakcinácie otehotnieť, aby nedošlo k poškodeniu plodu a sú aj ďalšie obmedzenia, ktoré mnohých vakcinácie chtivých odstrašia.

Toľko moja konšpiračná rozprávka. Viete, aký je rozdiel medzi vedeckými a konšpiračnými teóriami? Vedecké sa časom ukazujú ako lživé a prekonané, kým konšpiračné sa zväčša veľmi rýchlo stávajú skutočnosťami, neraz oveľa desivejšími než samotné teórie. Všimli ste si, ako vo veľkom začali propagovať potrebu čipovania, dokonca v RTVS, pričom donedávna to boli len „konšpirácie“? Apokalyptické „bez znaku šelmy ani na krok“ sa stáva skutočnosťou. Ide z toho hrôza. Nedajme sa znovu oklamať.

Ak by vláda slúžila slovenskému ľudu a nie zločinným zámerom farmaceutických koncernov, tak by koronavírusovú „pandémiu“ vyriešila veľmi rýchlo tým, že by sa postarala o zvýšenie imunity občanov a liečbu virózy napríklad poskytnutím poukážky vo výške 100 EUR, ktorá by bola viazaná výhradne na nákup vitamínov, minerálov, antivirotík ako aj ovocia, zeleniny (cesnak, cibuľa, zázvor, …). Samozrejme, týmito komponentmi vianočného balíčka by musela byť dostatočne zásobená predajná sieť. Išlo by napríklad o vitamíny C, D3, B komplex, Quercetin, Melatonin, Acylpyrín. Na liečbu by sa používala overená efektívna trojkombinácia azitromycín+hydroxychlorochín+zinok či ivermectin, ktorý je už v USA uznaný ako účinný liek s vynikajúcimi výsledkami, prípadne isoprinosine (je na lekársky predpis). Ale sily zla majú s nami opačné úmysly, nie nás liečiť, ale poškodzovať naše zdravie, nechať nás zomierať a nehorázne sa pritom obohacovať na  našej biede. Zoberme preto svoj osud do vlastných rúk!

Buďme nanajvýš obozretní a opatrní, nedajme sa vakcinovať ani čipovať, ak nechceme zahynúť, či už telesne alebo duchovne. Posilňujme svoju imunitu, dobrovoľne obmedzme kontakty a spoločenské aktivity, neoslabme organizmus podchladením či prechladnutím. Vykonávajme dôkladné umývanie rúk, dbajme na hygienu. Prípadne preplachujme a dezinfikujme dutiny (ústna, nosná). Nenechajme pošliapať našu ľudskú dôstojnosť pochádzajúcu od Boha. Nesmieme podľahnúť šialenej vakcinačnej propagande.

Odporúčania MUDr. Bukovského:  https://www.youtube.com/watch?v=B2YxQ2lneZo

Sluhovia Satana sa nám kresťanom a vlastencom vysmievajú priamo do očí! Už sa neskrývajú, svoje satanistické zlo predvádzajú čoraz drzejšie! Pred prezidentským palácom straší vianočná výzdoba s gýčovým LGBTI snehuliakom a na námestí sv. Petra vo Vatikáne desivé figúrky v skafandroch. Ich miera drzosti už nepozná hraníc. Títo satanisti urazili nás kresťanov, pre ktorých sú Vianoce slávením narodenia Ježiša Krista. A my máme ešte veriť v ich dobré úmysly? Za svoje zločiny proti ľudskosti sa budú musieť zodpovedať.

Aspoň zhodili masky a odhalili svoju pravú diabolskú tvár. Ľudia prichádzajú o biznis, sú prepúšťaní z práce a exekútormi vyhadzovaní na ulicu. Antisociálny liberálny program dovŕši dielo skazy. Až keď ľudia padnú na hubu, až vtedy sa im otvoria oči, čo je nutnou podmienkou vyliečenia sa mnohých z baranovírusu. Nastane sociálny výbuch. Je najvyšší čas na formovanie mohutného a širokého Vlasteneckého Frontu (VF), ktorý zmetie fašisticko-gestapácku moc zapredancov a vlastizradcov Slovenska. Situácia k tomu zreje – rastie hnev ľudu oklamaného a zahnaného do kúta. Sily svetla už čoraz zreteľnejšie preberajú kontrolu nad situáciou a zjednocujú sa do rozhodujúceho stretu. Armagedon je v plnom prúde. Budúcnosť nepatrí globalistom, ale vlastencom, ako vyhlásil Trump. Lavína sa už valí z USA a zasiahne celý svet. Niet cesty späť. Iba vpred! Víťazstvo je naše!

Ing. Peter Kohút, CSc.

člen Združení slovenskej inteligencie  https://zsi-korene.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5832

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prezidentka: Nezabúdajme na obete stalinskej éry, nedopusťme návrat neľudskosti

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezabúdajme na obete stalinskej éry a nedopusťme, aby sa vrátila neľudskosť týchto čias. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová…

  Nie, voľby nerozhodli ľudia, ktorí nenávidia demokraciu, odkazuje minister novinárom

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok svoj príspevok na sociálnej sieti najnovšie venoval liberálnym médiám. Reaguje…

  Tarabovi na stope

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Redaktori mainstreamových médií si pomýlili základnú novinársku úlohu: namiesto strážnych psov demokracie sa stali psami loveckými. Dávnejšie prenasledovali…

  Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-   V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste…

  Predpoveď počasia na nedeľu

  0icon

  Bratislava 13. apríla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slnečno. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie…

  Polícia objasňuje oznámenie o nevhodnom správaní muža k maloletým dievčatám

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Seneckí policajti objasňujú oznámenie o podozrení z protiprávneho konania neznámeho muža, ktorý sa mal v obci Most pri Bratislave…

  "Vojna nebude krátka." Nemecký kancelár nevylúčil dialóg s Putinom

  0icon

  Berlín/Moskva 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Západ bude vyzbrojovať Ukrajinu "dlho", pretože vojna "nebude krátka", povedal nemecký kancelár Olaf Scholz…

  MŽP SR tvrdí, že nebrzdí delimitáciu pozemkov v národných parkoch

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch…

  Pri syslej lúke na Muránskej planine vzniká nový rodinný park Obrovisko

  0icon

  Muráň 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Mužla)   Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú…

  Vyhrajte s Klasikom VIP lístky na zápasy Slovenska

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (PR článok/Foto:Klasik)   Jedna z najobľúbenejších slovenských značiek prichádza počas majstrovstiev sveta so skutočne hodnotnou výhrou. Stačí si pritom kúpiť produkt, ktorý…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Milan Náhlik

  Viktor Pondělík

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA