Odpoveď Pavlovi Martinickému, ktorému sa nepáči môj text „Nemecká čižma v našich dejinách i teraz“

Len včera večer som sa dozvedel, že píšem texty, minimálne jeden, ktorý „je skvelou ukážkou práce „konšpiračných“ autorov a médií, a myslenia nezanedbateľnej časti obyvateľov Slovenska“, lebo spravodlivosť, kultúrnosť, demokracia a „to čo o štáte a politike učí Cirkev a pápeži“, je niekde inde. Ide o text „Nemecká čižma v našich dejinách i teraz“ (https://blog.hlavnespravy.sk/24158/nemecka-cizma-v-nasich-dejinach-i-teraz/), ktorý si zrejme vďaka akémusi čiernobielemu Pavlovi Martinickému (ďalej len „PM“),  prečítajú ďalšie tisíce, možno len zo zvedavosti.

Najprv vysvetlím prívlastky „akýsi“ a „čiernobiely“. Ten prvý nemá byť ponížujúci, myslím ním len to, že nepoznám minulosť PM, ani jeho pôvod, rasu, stranícku príslušnosť, či náboženské vyznanie (aj keď podľa miesta, kde uverejňuje svoje úvahy je zrejme liberálnym rímskym katolíkom), ani to, či si nechal špárať v nose počas nedávneho cvičenia našej armády, ktoré sa zrejme stane pravidleným, a ani ma to – myslím to úprimne – nezaujíma. Zaujíma ma len jeho text, ako  výsledok jeho myslenia, uvažovania, logiky. A toto jeho myslenie, uvažovanie a logika sú jednoznačne čiernobiele. Buď ideš s nami, alebo si proti nám, „kto nestojí na chodníku, nemiluje republiku“ – takto nám ako malým žiačikom prikázali skandovať počas lampiónových sprievodov kedysi okolo roku 1960, dnes takto neskandujeme, ale tak s nami „konajú“ iní: nedal si si šprtať v nose, nemôžeš ani predávať, ani kupovať (aby sa naplnili slová apokalypsy Evanjelistu Jána?).

PM sám o sebe píše, že je knihomoľ a turista, že pri svojej architektonickej a výtvarnej tvorbe hľadá krásu a harmóniu, že pri písaní a v politike sa usiluje hlavne o kultúrnosť, pravdu a spravodlivosť (https://blog.postoj.sk/65633/nemecka-cizma-ruska-zachrana-slovenska-konspiracia). Takže Z hľadiska týchto jeho atribútov klasifikoval môj text ako „ukážkový nacionalisticko-ľavicovo konšpiračný guláš.“

Zdá sa však, že sa PM na mojom „guláši“ nepáči predovšetkým moje členstvo v komunistickej strane.  Pripomína ho niekoľkokrát a dokola a tvrdí, že na základe toho som „18 rokov robil kariéru“. Nuž nie je kariéra ako kariéra. Ja som svoje pozície na miniterstve financií i v centrálnej banke nikdy nezneužil pre vlastný prospech, nič som ani len nesprivatizoval, hoci v mojej pozícií námestníka ministra financií  v rokoch 1990-1992 nič by nebolo bývalo ľahšie. Ja som sa však neustále usiloval pomáhať ľuďom, národu, akokoľvek to znie pateticky. Fakty však nepustia, počas svojej kariéry som prispel k rozvoju Slovenska, keď ako riaditeľ odboru štátneho rozpočtu na ministerstve financií som aktívne, činmi zabezpečoval 1/3-podiel Slovenska na celoštátnych rozpočtových výdavkoch, čo mnohí Česi nazývali „penězovod“ či „doplácení“ na Slovensko. Mohol som vlastne „vďaka“ tomu aj presadzovať a uskutočniť myšlienku slovenskej emisnej banky i byť pri zrode slovenskej meny, o ktorej si mnohí mysleli, že nejde o peniaze, ale o sväté obrázky. O mojom vstupe do KSČ i o tom, že som sa námestníkom ministra financií stal napriek tomu – hlasovaním o tom rozhodli pracovníci ministerstva financií počas prvých dní ministrovania Michala Kováča – som podrobne napísal v knihe Príbeh slovenskej koruny. Keďže od zrušenia vkladných knižiek už naši ľudia a zdá sa, že aj knihomoli nečítajú žiadne „knižky“, uverejnil som to tu: https://www.hlavnespravy.sk/104-nezname-slovenske-dejiny-co-politika/2262964.

K mojej osobe už len stručne: zaiste, PM by našiel iné moje neduhy, nebyť členstva v KSČ len preto, aby spochybnil môj text. Áno, naozaj ani ja nie som dokonalý. Pravda je taká, Boh to vie, že som nepretržite veriacim človekom, a takými boli aj tisíce iných členov strany, ktorá bola na sklonku 70. a potom v 80. rokoch minulého storočia jedinou cestou, ako naplniť svoje úmysly a ciele, vzdialené nezmyselným ideologickým dogmám, ale blízke napríklad sociálnej politike tamtých čias.

A teraz k vecnej kritike zo strany PM.

Že vstup Adolfa Hitlera do našich dejín 13. marca 1939 a čo „naplnenie tisícročných túžob Slovákov po vlastnom štáte?“ (citujeme PM)  Hitlerov nátlak bol zaiste nenáležitý a tragický, pretože sa „naplnenie túžob“ udialo práve tak a nie inak.

PM evidentne nemá rád Jozefa Tisa, hľadal a našiel len samé negatívne hodnotenia jeho misie ako kňaza a politika.  Nech teda prehovorí Žid Eugen Löbl: „Fakt, že na čele Slovenského štátu stal kňaz, treba vidieť ako kontinuitu slovenských dejín; ako snahu zabrániť, aby nacistické pohanstvo uchvátilo slovenský národ; a v danej politickej konfigurácii aj ako snahu zabrániť národnej genocíde.“ „Z hlbokého historického odstupu hlásime sa k ideálom, ktoré stáli pri kolíske Slovenského štátu, a to jediného štátu v tomto dejinnom období, ktorý spájal svoju štátnosť s ideálmi kresťanstva.“ „Musíme otvorene povedať, že Slovenský štát zachránil slovenský národ pred rozdelením a pred maďarskou okupáciou. Slovenský národ a jeho zodpovední politici priviedli Slovenský štát k obdivuhodným úspechom. Bol to šikovný spôsob, ako vedeli využiť situáciu pre seba. Bolo malým zázrakom, čo vedeli Slováci v tomto mocenskom Hitlerovom ohrození vyťažiť pre seba. Dokázali tým svoju vyspelosť. To treba uznať a nemožno paušálne zatracovať všetko, čo sa za vojny v Slovenskej republike robilo. Bolo by to preberanie komunistických a čechoslováckych kritérií a popieranie objektívneho zhodnotenia doby“ (Eugen Löbl, Otázky slovenskej štátnosti. In: Horizont, 1980, č. 3.)

Tiso je jednou z najvýraznejších morálnych osobností našich dejín, počas celého obdobia svojej  funkcie prezidenta nedovolil, aby bol popravený čo len jeden človek a v prípade takého rozsudku každého omilostil, muž, ktorý „za Boha a národ“ obetoval svoj život. Bránil aj nevinných židov. Ako uvádza Milan S. Ďurica vo svojej knihe Jozef Tiso / Životopisný profil (Lúč, 2006) na str. 518, vo väzení dokonca odmietol návrh na vlastnú záchranu za cenu vyhlásenia, aby sa slovenský národ nevzpieral komunizmu.

Pokiaľ ide o spochybňované Tisovo vyhlásenie z konca roka 1941, keď na otázku: „Čo bude s nami, keď vyhrá vojnu Hitler?“ odpovedal: „Ako kňaz verím v riadenie Božie. Boh nedovolí, aby vo svete vládol systém, ktorý je proti viere. Koľko kňazov i biskupov je už v nemeckých koncentračných táboroch. Svet by riadila nemecká rasa, a my Slováci, Slovania, by sme boli v nevýhode. Nepasovali by sme do nemeckého „lebensraum“. Možno by nás presídlili niekam do Ruska“; ono má aj pokračovanie. Na ďalšiu otázku: „Pán prezident, a čo keď vojnu vyhrajú komunisti?“ odpoveal Tiso takto: „Boh nás neopustí a aj s boľševikmi raz urobí poriadok. Pevne v to verím.“ Otázky kládol a odpovede zapísal Ján Mikula, vtedy šéfa Združenia priemyslu, obchodu, živnosti, bánk a poisťovní, pozri JUDr. Ján Mikula „Povstanie s legendou“ https://nss.sk/wp-content/uploads/2018/02/jan-mikula-povstanie-s-legendou.pdf.

Citát: Tkáč dobre opísal podstatu nemeckého „Drang na Osten“ aj zločiny pri realizácii „Generalplan Ost“. Odbornú a remeselnú činnosť nemeckých prisťahovalcov v stredoveku demagogicky označil ako „stáročné okupovanie slovenských baní a miest.“

Traduje sa to, na čo myslí aj PM, a čo sa píše aj v slovenskej wikipedii: „Z roku 1156 je najstaršia písomná zmienka o meste, ktoré sa spomína ako Terra Banensium – Zem baníkov. V 13. storočí do Banskej Štiavnice prišli osadníci z Tirolska a Saska, z roku 1217 je prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra na území mesta.“ Pritom na nemeckej webovej stránke https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/Silber/Geschichte#Mittelalter sa uvádza: „Pri meste Banská Štiavnica (po nemecky Schemnitz) na Slovensku sa rozprestieralo jedno z najväčších rudných ložísk v bývalom Hornom Uhorsku. Banskou ťažbou sa od roku 752 zamestnávali Moravania (myslí sa Sloveni).“ Nemec Georgius Agricola (1494-1555) významný učenec, autor stovky rokov používanej banskej príručky, svetová autorita v histórii baníctva a hutníctva v knihe „De Re Metallica Libri XII“ vydanej v Bazileji v roku 1556, uvádza, že banská činnosť v dnešnej Banskej Štiavnici, v tých časoch pomenovanej ako „Bana“, je dokázaná už v roku 745 (v Kremnici v roku 770 a vo Zvolene v roku 795). Najstaršie nemecké bane vznikli až vtedy, keď v slovenských sa ťažilo už dvesto až štyristo rokov. O baniach pri nemeckom Goslari sa prvý raz píše v roku 968 a pri Freibergu v roku 1168 – toto vieme od Agricolu. Zdá sa, že nielen v dnešnej v Banskej Štiavnici nepoznajú „Zlatú knihu banícku“, napísanú v roku 1766 pri príležitosti návštevy budúcich  cisárov, korunného princa Jozefa a arcivojvodu Leopolda. Knihu vydala VEDA v Bratislave v roku 1983 a píše sa v nej doslova: „Ako sa v archívoch zistilo, objavili banskoštiavnické bane v 6. alebo začiatkom 7. storočia po slávnom narodení nášho Spasiteľa tzv. Venedi, Sloveni alebo Góti (Wenden, Slavos, oder Goten).“ Pravda je taká, žea v roku 1152, hneď po korunovácii Fridrich I. Barbarossa programovo pristúpil k „východnému úsiliu (Drang nach Osten).“ Na ríšskom sneme v Regensburgu predstavil plán bližšieho vazalského pripojenia Uhorska k nemeckej ríši. Využil lokajstvo a servilitu uhorských kráľov. „Maďari, odkedy ich história zná, nasledovali a nasledujú i teraz slúžiť mocnejším,“ všimol si Jonáš Záborský. Nemci využili fakt, že uhorská kmeňová spoločnosť prevzala turko-maďarské zvyky a uprednostňovala vek a nie prvorodenstvo pre nástupníctvo na tróne, z čoho hrozilo veľké nebezpečenstvo pre úradujúceho kráľa Arpádovca zo strany príbuzných. V časoch, keď ešte veľká časť Slovenska nepatrila do uhorského štátu (v 11. a 12. storočí) viedli sa dynastické vojny, z ktorých ťažili Nemci. Pomohli raz jednej, raz druhej strane za výhody, ústupky a odmenu. Tak prichádzali na naše územie „hostia“ z Nemecka, ktorí čoskoro ovládli Slovensko a drancovali ho: až 90% výťažku našich baní išlo do Nemecka, len 10% ostávalo tunajším kráľom. Takže čo je tu demagógia?

Nik nepochybuje o pomoci ZSSR počas vojny zo strany USA a Veľkej Británie, pravda až v čase, keď sa vojna začala vyvíjať v prospech Červenej armády. Cieľom môjho textu však nebolo hodnotiť ani vojnu, ani povojnové usporiadanie sveta, ale len a len – „nemeckú čižmu“ v našich dejinách i v našej súčasnosti. A je už čo i len vyslovenie pravdy pro-moskovskou propagandou?

Zaiste, prísun moslimských migrantov do Európy možno nazvať aj inak ako „Generalplan Islam“. Napríklad úsilím zmeniť Európu, vymeniť jej národy, jej jazyky, jej kultúru. Použiť na tento plán podobný termín ako „Generalplan Ost“ mi vlastne ponúkla nemecká kancelárka svojimi rečami a skutkami v ústrety týmto migrantom. Stala sa ich mamou, predsa, či nie?

Citát: Od EÚ sme už dostali miliardy eur ekonomickej pomoci (ktoré sa najmä za vlády SMERu exkomunistu Fica rozkrádali 5-6 násobne viac než je priemer EÚ) ale zatiaľ nám nenanútili ani jedného moslimského migranta.

Nuž, aj francúzsky ekonóm Thomas Piketty hovorí, že európska integrácia síce priniesla východným štátom vyššiu produktivitu i nové pracovné miesta, ale zisky z veľkej časti odchádzajú na západ. Hovorí o Poľsku, z ktorého v rokoch 2010 – 2016 odišlo 4,7 % HDP v kapitálových príjmoch na západ, zatiaľ čo opačným smerom, z európskeho rozpočtu prišlo 2,7 %. Nepriaznivo toto porovnanie vyznieva pre Maďarsko (7,2 ku 4) a ešte horšie pre Česko: 7,6 ku 1,9 %. V prípade Slovenska podľa Pikettyho tento pomer činil 4,2 ku 2,2, teda takmer dvakrát toľko peňazí zo Slovenska odchádza ako na Slovensko prichádza (https://blog.hlavnespravy.sk/12729/nase-peniaze-idu-von/). A PM naozaj nevidí neustálu snahu našej mamy, totiž EÚ, vnútiť nám migrantov za akúkoľvek cenu a akýmkoľvek spôsobom?

Citát: Zlatý kliniec konšpirácie: „A čo celoplošné testovanie Slovákov, a možno zároveň aj testovanie novej medicíny v našich nosoch po tieto dní? Nevyšlo z nemeckej hlavy počas stretnutia Matoviča s Merkelovou v Bruseli?“ (Pokiaľ ide o monológ Merkelová – Matovič: vie tento „obyčajný“ človek po nemecky lepšie hovoriť, ako počúvať?) PM konštatuje, že to už je úroveň Kotlebovej konšpirácie o čipovaní občanov s využitím neexistujúcej hrozby covid-19 a dodáva: „K testom sa pýtam: Lepšie je šíriť vírus, ktorý 1. vo svete zabil takmer 1,3 milióna ľudí, 3x toľko ako priemerne chrípka za rok. 2. v EÚ naň zomrelo vyše 400 kňazov, mnoho zdravotníkov. Na Slovensku naň zomrelo vyše 490 ľudí, vrátane 48 ročného obvodného lekára R. Meleka z Oravy, ktorý nikdy predtým nebol chorý a zanechal vdovu a 10 ročné dieťa (na chrípku zomrelo u nás minulý rok 40 ľudí) 3. Vírus kvôli ktorému už aj na Slovensku nestíhajú preplnené nemocnice a preťažení lekári dostatočne liečiť iné zdravotné problémy…“

Nuž, čo k tomu dodať? Sú naše nemocnice naozaj preplnené pacientmi na covid-19? Nie je podozrivé pre človeka, ktorý má hlavu na rozmýšľanie, že 81-ročný Jozef Mikuš musí podstúpiť špáranie sa v nose len preto, aby ho prijali do nemocnice s ubolenými nohami? Vírus covid-19 je tu, ale sú tu aj iné vírusy, oveľa viac ľudí umiera na rakovinu a iné choroby, kvôli tomu však nenosíme náhubky a ani sa nechystá záhadná a preto nebezpečná vakcinácia. Stačí sledovať názory odborníkov, napríklad MUDr. Igora Bukovského, či lekárov-špecialistov na čele s MUDr. Andrejom Jancom. Zdá sa, že svet má byť „resetovaný“, mocní sa tým ani netaja, chudobní budú ešte chudobnejší a bohatí ešte bohatší. Prichádzame o prácu, aké-také istoty. Násilím nás testujú (či tetujú?) – ozaj, aký má zmysel testovanie stále dokola? Nejde naozaj o vnášanie „čohosi“ do našich nosov? Nie je podozrivé, že práve po testovaní rastie „miera pozitivity“ i počet úmrtí na covid-19? Kto je chorý, nech má šancu liečiť sa na akúkoľvek chorobu, nech ľudia neumierajú na liečiteľné choroby. A či je nás na Zemi i na našom Slovensku priveľa?

Zdá sa, že sme na začiatku vojny, vedenej cez vírus, ľudstvo je goebelovsky strašené, akoby sa naozaj mali naplniť najtemnejšie plány svetovládcov na zníženie počtu obyvateľov na planéte Zem. Pozrite si napríklad:

https://rumble.com/embed/v8jqxv/?pub=4&fbclid=IwAR3jkxfK-JF3k_pF4P91nelySusVPJ_8eTfevMNvydReEJoKWmJImXZvIKI;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=362495441532701&id=100033167441118&sfnsn=mo

alebo aj môj text https://blog.hlavnespravy.sk/24528/sme-narod-obetovany-na-vyskusanie-resetu-sveta/ či https://blog.hlavnespravy.sk/24353/modry-certifikat-ako-zlta-hviezda-alebo-skonci-matovic-ako-hitler/.

Pokiaľ ide o ostatné vývody PM, má na ne zaiste právo. Rovnaké právo mám však aj ja. A každý, kto má oči, nech číta a pozerá, kto má uši, nech počúva, a kto má slobodnú myseľ, nech premýšľa. Nech si napríklad odpovie na tvrdenie PM: „Faktická sloboda Slovenska v rámci EÚ a NATO je neporovnateľne väčšia než bola vyše 40 rokov keď sme boli členmi z Moskvy riadenej Varšavskej zmluvy a RVHP.“

Žijeme zrejme posledné dní slobody, keď ešte môžeme hľadať súvislosti v našich dejinách i v prítomnosti, a to aj na základe ledva dostupných a čoraz väčšmi obmedzovaných informácií. Žijeme v čase, keď nami platené médiá (cez reklamu, ktorá zvyšuje ceny tovarov, platíme aj komerčné médiá) nás denno-denne klamú a zastrašujú.

Pán Pavol Martinický, pri všetkom, o čom píšem, mi ide aj o vás, aj o váš život, aj o vašu slobodu.

A môj odkaz všetkým: nedajme sa, bratia!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 31

Celkové hodnotenie: 15.82

Priemerná čítanosť: 9136

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sulík: "Takú mieru útokov som ešte nezažil. Dá sa to inak riešiť ako to, že ma bude verejne nazývať idiotom, že ma pošle kopať hroby. Pohár pretiekol pri Kuciakovi." Je pripravený vzdať sa ministerstva, tvrdý lockdown bude vetovať

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   "Nemá zmysel naďalej zatvárať oči pred tým, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) zjavne nezvláda…

  Kollár: Rekonštrukciu vlády pripúšťam, výmena premiéra nie je riešením. Tvrdý lockdown on ani jeho hnutie nepodporia

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   V súčasnej politickej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena premiéra však nemusí priniesť očakávaný výsledok. Poukázal na to…

  Na nedeľnú demonštráciu v Prahe bude dohliadať niekoľko stoviek policajtov

  0icon

  Praha 7. marca (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Na nedeľnú demonštráciu proti opatreniam vlády zvolanú do Prahy na Václavské námestie sa z moravskosliezskych okresov Karviná a…

  Politologička o "temnej predzvesti" budúcnosti strany Za ľudí: Panuje tam ticho pred búrkou

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, ktorá je násobená koaličnou krízou. Ak nedôjde k rekonštrukcii vlády, po ktorej členovia…

  Sulík mi vulgárne nadával, hovorí Matovič. Rozložil by aj vládu Matky Terezy

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR-Jaroslav Novák)   Konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho koaličnými partnermi eskaluje. V sobotňajšom rozhovore pre RTVS…

  V minulom roku šlo na platy poslancov vyše 10 miliónov eur. Prekvapia nás v apríli?

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Alexandra Čunderlíková)   V roku 2020 šlo na platy poslancov Národnej rady (NR) SR celkovo 10.295.737,02 eura. Pre TASR to uviedol…

  Na Slovensku pribudlo 1286 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 97

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Flickr)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v sobotu (6. 3.) na Slovensku 1286 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 7611 testov. Počet…

  Zverejnili počty infikovaných dovolenkárov. Číslo je prekvapivo nízke. Konzílium odborníkov však dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to,…

  Tisíce Rakúšanov protestovali proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot Youtube)   Tisíce demonštrantov proti koronavírusovým opatreniam sa vydali v sobotu popoludní smerom do viedenského parku Prater po tom, čo…

  Ďalšia ruská vakcína: Revolúcia v boji proti covidu? Má zabezpečiť ochranu na desaťročia

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau via AP)   Mir-19 je nová ruská vakcína proti koronavírusovej pandémii, ktorá by mala už tohto roku byť registrovaná.…

  TopDesať

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0 icon

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

  Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

  0 icon

  Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

  Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

  0 icon

  Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

  Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

  0 icon

  Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

  Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

  0 icon

  Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

  Vo svete IT

  Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

  0 icon

  Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

  Analytici upozorňujú, že tisíce vývojárov uchovávajú naše dáta na nedostatočne zabezpečených serveroch

  0 icon

  Bezpečnosť dát mnohokrát nie je v rukách používateľov, ale v rukách prevádzkovateľov rôznych služieb a aplikácií. Bezpečnostná spoločnosť Zimperium prišla s celkom znepokojivými správami dotýkajúcich sa toho, ako sú naše dáta uchovávané v desaťtisícoch aplikáciách naprieč Android a iOS platformou. Na tému upozorňuje portál phonearena. Tisíce Android a iOS aplikácií…

  WhatsApp uvoľňuje pre počítačovú verziu aplikácie dlho žiadanú funkciu. Využijete ju?

  0 icon

  WhatsApp je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných komunikačných platforiem. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá vyvolala v očiach používateľov odpor voči službe. Dôvodom je, že prostredníctvom služby budú zbierané ďalšie dáta a následne ďalej spracovávané. WhatsApp po ohlásení týchto zmien dokonca odsunul ich účinnosť, aby lepšie vysvetlil nadchádzajúce…

  Xiaomi Jimmy JV85 Pro – najvýkonnejší tyčový vysávač od Xiaomi je opäť dostupný v skvelej zľave

  0 icon

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas minulého leta predstavila svoj nový tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro, ktorý bol v tej dobe najvýkonnejším vysávačom v celom portfóliu značky. Táto minuloročná novinka však stále patrí na prvé priečku na trhu s tyčovými vysávačmi a neustále valcuje konkurenciu. Najväčším ťahákom však nie sú iba…

  Dážď nie je špecifický pre Zem: Môžeme ho objaviť aj na iných planétach?

  0 icon

  Dážď na Zemi je výsledkom vyparenia sa vody z povrchu, jej kondenzácie v oblakoch a následného padania späť na povrch. Poznáme to pod pojmom kolobeh vody, no zaujímavosťou je, že dažde nie sú našim unikátom, píše portál Universe Today. Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, môžeme taktiež pozorovať pravidelný dážď. V prípade Titanu ale nejde…

  Armádny Magazín

  Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

  Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

  0 icon

  Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

  FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

  0 icon

  Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

  Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

  0 icon

  Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

  Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

  Svetlo sveta

  Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

  0 icon

  Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

  Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

  0 icon

  PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

 • icon FOTO DŇA