Odpoveď Pavlovi Martinickému, ktorému sa nepáči môj text „Nemecká čižma v našich dejinách i teraz“

Len včera večer som sa dozvedel, že píšem texty, minimálne jeden, ktorý „je skvelou ukážkou práce „konšpiračných“ autorov a médií, a myslenia nezanedbateľnej časti obyvateľov Slovenska“, lebo spravodlivosť, kultúrnosť, demokracia a „to čo o štáte a politike učí Cirkev a pápeži“, je niekde inde. Ide o text „Nemecká čižma v našich dejinách i teraz“ (https://blog.hlavnespravy.sk/24158/nemecka-cizma-v-nasich-dejinach-i-teraz/), ktorý si zrejme vďaka akémusi čiernobielemu Pavlovi Martinickému (ďalej len „PM“),  prečítajú ďalšie tisíce, možno len zo zvedavosti.

Najprv vysvetlím prívlastky „akýsi“ a „čiernobiely“. Ten prvý nemá byť ponížujúci, myslím ním len to, že nepoznám minulosť PM, ani jeho pôvod, rasu, stranícku príslušnosť, či náboženské vyznanie (aj keď podľa miesta, kde uverejňuje svoje úvahy je zrejme liberálnym rímskym katolíkom), ani to, či si nechal špárať v nose počas nedávneho cvičenia našej armády, ktoré sa zrejme stane pravidleným, a ani ma to – myslím to úprimne – nezaujíma. Zaujíma ma len jeho text, ako  výsledok jeho myslenia, uvažovania, logiky. A toto jeho myslenie, uvažovanie a logika sú jednoznačne čiernobiele. Buď ideš s nami, alebo si proti nám, „kto nestojí na chodníku, nemiluje republiku“ – takto nám ako malým žiačikom prikázali skandovať počas lampiónových sprievodov kedysi okolo roku 1960, dnes takto neskandujeme, ale tak s nami „konajú“ iní: nedal si si šprtať v nose, nemôžeš ani predávať, ani kupovať (aby sa naplnili slová apokalypsy Evanjelistu Jána?).

PM sám o sebe píše, že je knihomoľ a turista, že pri svojej architektonickej a výtvarnej tvorbe hľadá krásu a harmóniu, že pri písaní a v politike sa usiluje hlavne o kultúrnosť, pravdu a spravodlivosť (https://blog.postoj.sk/65633/nemecka-cizma-ruska-zachrana-slovenska-konspiracia). Takže Z hľadiska týchto jeho atribútov klasifikoval môj text ako „ukážkový nacionalisticko-ľavicovo konšpiračný guláš.“

Zdá sa však, že sa PM na mojom „guláši“ nepáči predovšetkým moje členstvo v komunistickej strane.  Pripomína ho niekoľkokrát a dokola a tvrdí, že na základe toho som „18 rokov robil kariéru“. Nuž nie je kariéra ako kariéra. Ja som svoje pozície na miniterstve financií i v centrálnej banke nikdy nezneužil pre vlastný prospech, nič som ani len nesprivatizoval, hoci v mojej pozícií námestníka ministra financií  v rokoch 1990-1992 nič by nebolo bývalo ľahšie. Ja som sa však neustále usiloval pomáhať ľuďom, národu, akokoľvek to znie pateticky. Fakty však nepustia, počas svojej kariéry som prispel k rozvoju Slovenska, keď ako riaditeľ odboru štátneho rozpočtu na ministerstve financií som aktívne, činmi zabezpečoval 1/3-podiel Slovenska na celoštátnych rozpočtových výdavkoch, čo mnohí Česi nazývali „penězovod“ či „doplácení“ na Slovensko. Mohol som vlastne „vďaka“ tomu aj presadzovať a uskutočniť myšlienku slovenskej emisnej banky i byť pri zrode slovenskej meny, o ktorej si mnohí mysleli, že nejde o peniaze, ale o sväté obrázky. O mojom vstupe do KSČ i o tom, že som sa námestníkom ministra financií stal napriek tomu – hlasovaním o tom rozhodli pracovníci ministerstva financií počas prvých dní ministrovania Michala Kováča – som podrobne napísal v knihe Príbeh slovenskej koruny. Keďže od zrušenia vkladných knižiek už naši ľudia a zdá sa, že aj knihomoli nečítajú žiadne „knižky“, uverejnil som to tu: https://www.hlavnespravy.sk/104-nezname-slovenske-dejiny-co-politika/2262964.

K mojej osobe už len stručne: zaiste, PM by našiel iné moje neduhy, nebyť členstva v KSČ len preto, aby spochybnil môj text. Áno, naozaj ani ja nie som dokonalý. Pravda je taká, Boh to vie, že som nepretržite veriacim človekom, a takými boli aj tisíce iných členov strany, ktorá bola na sklonku 70. a potom v 80. rokoch minulého storočia jedinou cestou, ako naplniť svoje úmysly a ciele, vzdialené nezmyselným ideologickým dogmám, ale blízke napríklad sociálnej politike tamtých čias.

A teraz k vecnej kritike zo strany PM.

Že vstup Adolfa Hitlera do našich dejín 13. marca 1939 a čo „naplnenie tisícročných túžob Slovákov po vlastnom štáte?“ (citujeme PM)  Hitlerov nátlak bol zaiste nenáležitý a tragický, pretože sa „naplnenie túžob“ udialo práve tak a nie inak.

PM evidentne nemá rád Jozefa Tisa, hľadal a našiel len samé negatívne hodnotenia jeho misie ako kňaza a politika.  Nech teda prehovorí Žid Eugen Löbl: „Fakt, že na čele Slovenského štátu stal kňaz, treba vidieť ako kontinuitu slovenských dejín; ako snahu zabrániť, aby nacistické pohanstvo uchvátilo slovenský národ; a v danej politickej konfigurácii aj ako snahu zabrániť národnej genocíde.“ „Z hlbokého historického odstupu hlásime sa k ideálom, ktoré stáli pri kolíske Slovenského štátu, a to jediného štátu v tomto dejinnom období, ktorý spájal svoju štátnosť s ideálmi kresťanstva.“ „Musíme otvorene povedať, že Slovenský štát zachránil slovenský národ pred rozdelením a pred maďarskou okupáciou. Slovenský národ a jeho zodpovední politici priviedli Slovenský štát k obdivuhodným úspechom. Bol to šikovný spôsob, ako vedeli využiť situáciu pre seba. Bolo malým zázrakom, čo vedeli Slováci v tomto mocenskom Hitlerovom ohrození vyťažiť pre seba. Dokázali tým svoju vyspelosť. To treba uznať a nemožno paušálne zatracovať všetko, čo sa za vojny v Slovenskej republike robilo. Bolo by to preberanie komunistických a čechoslováckych kritérií a popieranie objektívneho zhodnotenia doby“ (Eugen Löbl, Otázky slovenskej štátnosti. In: Horizont, 1980, č. 3.)

Tiso je jednou z najvýraznejších morálnych osobností našich dejín, počas celého obdobia svojej  funkcie prezidenta nedovolil, aby bol popravený čo len jeden človek a v prípade takého rozsudku každého omilostil, muž, ktorý „za Boha a národ“ obetoval svoj život. Bránil aj nevinných židov. Ako uvádza Milan S. Ďurica vo svojej knihe Jozef Tiso / Životopisný profil (Lúč, 2006) na str. 518, vo väzení dokonca odmietol návrh na vlastnú záchranu za cenu vyhlásenia, aby sa slovenský národ nevzpieral komunizmu.

Pokiaľ ide o spochybňované Tisovo vyhlásenie z konca roka 1941, keď na otázku: „Čo bude s nami, keď vyhrá vojnu Hitler?“ odpovedal: „Ako kňaz verím v riadenie Božie. Boh nedovolí, aby vo svete vládol systém, ktorý je proti viere. Koľko kňazov i biskupov je už v nemeckých koncentračných táboroch. Svet by riadila nemecká rasa, a my Slováci, Slovania, by sme boli v nevýhode. Nepasovali by sme do nemeckého „lebensraum“. Možno by nás presídlili niekam do Ruska“; ono má aj pokračovanie. Na ďalšiu otázku: „Pán prezident, a čo keď vojnu vyhrajú komunisti?“ odpoveal Tiso takto: „Boh nás neopustí a aj s boľševikmi raz urobí poriadok. Pevne v to verím.“ Otázky kládol a odpovede zapísal Ján Mikula, vtedy šéfa Združenia priemyslu, obchodu, živnosti, bánk a poisťovní, pozri JUDr. Ján Mikula „Povstanie s legendou“ https://nss.sk/wp-content/uploads/2018/02/jan-mikula-povstanie-s-legendou.pdf.

Citát: Tkáč dobre opísal podstatu nemeckého „Drang na Osten“ aj zločiny pri realizácii „Generalplan Ost“. Odbornú a remeselnú činnosť nemeckých prisťahovalcov v stredoveku demagogicky označil ako „stáročné okupovanie slovenských baní a miest.“

Traduje sa to, na čo myslí aj PM, a čo sa píše aj v slovenskej wikipedii: „Z roku 1156 je najstaršia písomná zmienka o meste, ktoré sa spomína ako Terra Banensium – Zem baníkov. V 13. storočí do Banskej Štiavnice prišli osadníci z Tirolska a Saska, z roku 1217 je prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra na území mesta.“ Pritom na nemeckej webovej stránke https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/Silber/Geschichte#Mittelalter sa uvádza: „Pri meste Banská Štiavnica (po nemecky Schemnitz) na Slovensku sa rozprestieralo jedno z najväčších rudných ložísk v bývalom Hornom Uhorsku. Banskou ťažbou sa od roku 752 zamestnávali Moravania (myslí sa Sloveni).“ Nemec Georgius Agricola (1494-1555) významný učenec, autor stovky rokov používanej banskej príručky, svetová autorita v histórii baníctva a hutníctva v knihe „De Re Metallica Libri XII“ vydanej v Bazileji v roku 1556, uvádza, že banská činnosť v dnešnej Banskej Štiavnici, v tých časoch pomenovanej ako „Bana“, je dokázaná už v roku 745 (v Kremnici v roku 770 a vo Zvolene v roku 795). Najstaršie nemecké bane vznikli až vtedy, keď v slovenských sa ťažilo už dvesto až štyristo rokov. O baniach pri nemeckom Goslari sa prvý raz píše v roku 968 a pri Freibergu v roku 1168 – toto vieme od Agricolu. Zdá sa, že nielen v dnešnej v Banskej Štiavnici nepoznajú „Zlatú knihu banícku“, napísanú v roku 1766 pri príležitosti návštevy budúcich  cisárov, korunného princa Jozefa a arcivojvodu Leopolda. Knihu vydala VEDA v Bratislave v roku 1983 a píše sa v nej doslova: „Ako sa v archívoch zistilo, objavili banskoštiavnické bane v 6. alebo začiatkom 7. storočia po slávnom narodení nášho Spasiteľa tzv. Venedi, Sloveni alebo Góti (Wenden, Slavos, oder Goten).“ Pravda je taká, žea v roku 1152, hneď po korunovácii Fridrich I. Barbarossa programovo pristúpil k „východnému úsiliu (Drang nach Osten).“ Na ríšskom sneme v Regensburgu predstavil plán bližšieho vazalského pripojenia Uhorska k nemeckej ríši. Využil lokajstvo a servilitu uhorských kráľov. „Maďari, odkedy ich história zná, nasledovali a nasledujú i teraz slúžiť mocnejším,“ všimol si Jonáš Záborský. Nemci využili fakt, že uhorská kmeňová spoločnosť prevzala turko-maďarské zvyky a uprednostňovala vek a nie prvorodenstvo pre nástupníctvo na tróne, z čoho hrozilo veľké nebezpečenstvo pre úradujúceho kráľa Arpádovca zo strany príbuzných. V časoch, keď ešte veľká časť Slovenska nepatrila do uhorského štátu (v 11. a 12. storočí) viedli sa dynastické vojny, z ktorých ťažili Nemci. Pomohli raz jednej, raz druhej strane za výhody, ústupky a odmenu. Tak prichádzali na naše územie „hostia“ z Nemecka, ktorí čoskoro ovládli Slovensko a drancovali ho: až 90% výťažku našich baní išlo do Nemecka, len 10% ostávalo tunajším kráľom. Takže čo je tu demagógia?

Nik nepochybuje o pomoci ZSSR počas vojny zo strany USA a Veľkej Británie, pravda až v čase, keď sa vojna začala vyvíjať v prospech Červenej armády. Cieľom môjho textu však nebolo hodnotiť ani vojnu, ani povojnové usporiadanie sveta, ale len a len – „nemeckú čižmu“ v našich dejinách i v našej súčasnosti. A je už čo i len vyslovenie pravdy pro-moskovskou propagandou?

Zaiste, prísun moslimských migrantov do Európy možno nazvať aj inak ako „Generalplan Islam“. Napríklad úsilím zmeniť Európu, vymeniť jej národy, jej jazyky, jej kultúru. Použiť na tento plán podobný termín ako „Generalplan Ost“ mi vlastne ponúkla nemecká kancelárka svojimi rečami a skutkami v ústrety týmto migrantom. Stala sa ich mamou, predsa, či nie?

Citát: Od EÚ sme už dostali miliardy eur ekonomickej pomoci (ktoré sa najmä za vlády SMERu exkomunistu Fica rozkrádali 5-6 násobne viac než je priemer EÚ) ale zatiaľ nám nenanútili ani jedného moslimského migranta.

Nuž, aj francúzsky ekonóm Thomas Piketty hovorí, že európska integrácia síce priniesla východným štátom vyššiu produktivitu i nové pracovné miesta, ale zisky z veľkej časti odchádzajú na západ. Hovorí o Poľsku, z ktorého v rokoch 2010 – 2016 odišlo 4,7 % HDP v kapitálových príjmoch na západ, zatiaľ čo opačným smerom, z európskeho rozpočtu prišlo 2,7 %. Nepriaznivo toto porovnanie vyznieva pre Maďarsko (7,2 ku 4) a ešte horšie pre Česko: 7,6 ku 1,9 %. V prípade Slovenska podľa Pikettyho tento pomer činil 4,2 ku 2,2, teda takmer dvakrát toľko peňazí zo Slovenska odchádza ako na Slovensko prichádza (https://blog.hlavnespravy.sk/12729/nase-peniaze-idu-von/). A PM naozaj nevidí neustálu snahu našej mamy, totiž EÚ, vnútiť nám migrantov za akúkoľvek cenu a akýmkoľvek spôsobom?

Citát: Zlatý kliniec konšpirácie: „A čo celoplošné testovanie Slovákov, a možno zároveň aj testovanie novej medicíny v našich nosoch po tieto dní? Nevyšlo z nemeckej hlavy počas stretnutia Matoviča s Merkelovou v Bruseli?“ (Pokiaľ ide o monológ Merkelová – Matovič: vie tento „obyčajný“ človek po nemecky lepšie hovoriť, ako počúvať?) PM konštatuje, že to už je úroveň Kotlebovej konšpirácie o čipovaní občanov s využitím neexistujúcej hrozby covid-19 a dodáva: „K testom sa pýtam: Lepšie je šíriť vírus, ktorý 1. vo svete zabil takmer 1,3 milióna ľudí, 3x toľko ako priemerne chrípka za rok. 2. v EÚ naň zomrelo vyše 400 kňazov, mnoho zdravotníkov. Na Slovensku naň zomrelo vyše 490 ľudí, vrátane 48 ročného obvodného lekára R. Meleka z Oravy, ktorý nikdy predtým nebol chorý a zanechal vdovu a 10 ročné dieťa (na chrípku zomrelo u nás minulý rok 40 ľudí) 3. Vírus kvôli ktorému už aj na Slovensku nestíhajú preplnené nemocnice a preťažení lekári dostatočne liečiť iné zdravotné problémy…“

Nuž, čo k tomu dodať? Sú naše nemocnice naozaj preplnené pacientmi na covid-19? Nie je podozrivé pre človeka, ktorý má hlavu na rozmýšľanie, že 81-ročný Jozef Mikuš musí podstúpiť špáranie sa v nose len preto, aby ho prijali do nemocnice s ubolenými nohami? Vírus covid-19 je tu, ale sú tu aj iné vírusy, oveľa viac ľudí umiera na rakovinu a iné choroby, kvôli tomu však nenosíme náhubky a ani sa nechystá záhadná a preto nebezpečná vakcinácia. Stačí sledovať názory odborníkov, napríklad MUDr. Igora Bukovského, či lekárov-špecialistov na čele s MUDr. Andrejom Jancom. Zdá sa, že svet má byť „resetovaný“, mocní sa tým ani netaja, chudobní budú ešte chudobnejší a bohatí ešte bohatší. Prichádzame o prácu, aké-také istoty. Násilím nás testujú (či tetujú?) – ozaj, aký má zmysel testovanie stále dokola? Nejde naozaj o vnášanie „čohosi“ do našich nosov? Nie je podozrivé, že práve po testovaní rastie „miera pozitivity“ i počet úmrtí na covid-19? Kto je chorý, nech má šancu liečiť sa na akúkoľvek chorobu, nech ľudia neumierajú na liečiteľné choroby. A či je nás na Zemi i na našom Slovensku priveľa?

Zdá sa, že sme na začiatku vojny, vedenej cez vírus, ľudstvo je goebelovsky strašené, akoby sa naozaj mali naplniť najtemnejšie plány svetovládcov na zníženie počtu obyvateľov na planéte Zem. Pozrite si napríklad:

https://rumble.com/embed/v8jqxv/?pub=4&fbclid=IwAR3jkxfK-JF3k_pF4P91nelySusVPJ_8eTfevMNvydReEJoKWmJImXZvIKI;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=362495441532701&id=100033167441118&sfnsn=mo

alebo aj môj text https://blog.hlavnespravy.sk/24528/sme-narod-obetovany-na-vyskusanie-resetu-sveta/ či https://blog.hlavnespravy.sk/24353/modry-certifikat-ako-zlta-hviezda-alebo-skonci-matovic-ako-hitler/.

Pokiaľ ide o ostatné vývody PM, má na ne zaiste právo. Rovnaké právo mám však aj ja. A každý, kto má oči, nech číta a pozerá, kto má uši, nech počúva, a kto má slobodnú myseľ, nech premýšľa. Nech si napríklad odpovie na tvrdenie PM: „Faktická sloboda Slovenska v rámci EÚ a NATO je neporovnateľne väčšia než bola vyše 40 rokov keď sme boli členmi z Moskvy riadenej Varšavskej zmluvy a RVHP.“

Žijeme zrejme posledné dní slobody, keď ešte môžeme hľadať súvislosti v našich dejinách i v prítomnosti, a to aj na základe ledva dostupných a čoraz väčšmi obmedzovaných informácií. Žijeme v čase, keď nami platené médiá (cez reklamu, ktorá zvyšuje ceny tovarov, platíme aj komerčné médiá) nás denno-denne klamú a zastrašujú.

Pán Pavol Martinický, pri všetkom, o čom píšem, mi ide aj o vás, aj o váš život, aj o vašu slobodu.

A môj odkaz všetkým: nedajme sa, bratia!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 17.2

Priemerná čítanosť: 8409

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA