Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát a na ktorú si máme zvykať účasťou na simulačných cvičeniach ?

Časť II.

Je svet podľa farmaceutického Kartelu v ohrození ? Kto v skutočnosti ľudí vo svete ohrozuje ?

U úvode časti II. chcem pripomenúť, že sloboda názoru a sloboda prejavu je veľmi dôležitá k tomu, aby sa človek či spoločnosť vedeli dopracovať k poznaniu, aká je podstata každej politiky, ktorá je určitým spôsobom organizovaná, kto politiku presadzuje a v záujme koho je určitá politika presadzovaná a realizovaná. Podľa Ústavy SR poslanci NR SR sľubujú vernosť Slovenskej republike a povinnosti budú plniť v záujme jej občanov. Prezident SR sľubuje vernosť, bude dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín a svoje povinnosti bude vykonávať v záujme občanov Slovenskej republiky. Podobne vernosť SR sľubujú aj členovia vlády a povinnosti budú plniť v záujme občanov.

Pýtam sa, či je možné prehliadnuť, aby človek pochopil, že politika organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu nie je v súlade s prísahou vernosti SR a už vôbec nie je v súlade so záujmami našich občanov. Nie je to možné prehliadnuť, ale väčšina našich zástupcov na čele s vládnou mocou nemá žiadny záujem sa zmieňovať o tom, že tu existuje nejaká globálna moc a globálna diktatúra, ktorá si zo svojho svojvoľného súkromného rozhodnutia narokuje rozkazovať predstaviteľom národnej moci. Základom globálnej moci a globálnej diktatúry je globálny kapitál a existenciu tohto kapitálu nemôže nikto popierať, pretože na tom je terajší kapitalizmus založený.

Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov. Štátna moc nepochádza od nikoho iného ! Tu sa skrýva kardinálny problém našej politiky. Naša ústava nemá žiadnu alternatívu v tom, že štátna moc sa preberá od OSN, od nadnárodných korporácií, od NATO, od EÚ, od rôznych nadácií, nadnárodných spolkov a podobne. A teda, že sa preberá stanovovanie povinnosti od takých ustanovizni ako je Svetová zdravotnícka organizácia či Globálna rada sledujúca pripravenosť, čo vo výsledku znamená, že ide o farmaceutický Kartel. Naše štátne orgány konajú na základe vôle tých predstaviteľov, ktoré sa pasujú do role robiť globálnu politiku a majú moc a bohatstvo nanucovať si prijímať ich psychopatické názory a predstavy o živote a riadení sveta. Je možné s istotou domnievať sa, že štátna moc, ktorá sa v podmienkach SR v tomto roku presadzuje, ukázala ďalšiu zo svojich možnosti, ako je možno obísť ústavu a konať v rozpore so záujmami občanov. Vládna moc ustanovenie o tom, že štátna moc pochádza od občanov, v svojom programovom vyhlásení zakrýva záväzkom , že vo svojej politike sa bude riadiť princípom atlanticizmu. Tento princíp je v podstate identický s názorom, že sa vládna moc riadi nadnárodnými štruktúrami

V politickom boji a v politickej aréne ako miesta pre slobodnú súťaž politických síl, mala byť zorganizovaná celospoločenská diskusia, akým spôsobom chceme riešiť problém „pandémie“ koronavírusu, ak do tohto problému zasahuje trieda kapitalistov, ktorá si vyhradila právo na presadzovanie globálnej politiky aj v tomto konkrétnom probléme. Záujmy rôzny tried či skupín sa majú v politickom konaní posudzovať, prezentovať a hľadať riešenia. A na politické konanie sa musia dostať aj záujmy občanov a to ako sa dajú naplniť. Takže bolo potrebné otvoriť celospoločenskú diskusiu o tom, či je možné prijať politiku organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu tak, ako ju navrhujú tí, čo sú v pozíciach globálnej politiky, do ktorej je aktívne zapojená aj EÚ. Namiesto takéhoto postupu – otvoreného politického konania v záujme občanov SR – je organizovaná masívna propaganda strašenia koronavírusom ako súčasť politiky globálnej moci a globálnej diktatúry. Pritom globálna moc a globálna diktatúra akoby pre vládu a média vôbec neexistovali. Existuje však mnoho faktov, že „pandémia“ koronavírusu nie je problém výlučne zdravotnícky, ale predovšetkým problémom politicko-mocenským, ktorý má svoje ciele.

Ide práve o to, uvedomovať si, aké ciele má globálny kapitál a jeho predstavitelia a pomocníci s ďalším fungovaním globálneho kapitalizmu. Lenže v tomto kapitalizme žije obyvateľstvo či občania, od ktorých všade má pochádzať či pochádza štátna moc, takže bez ich záujmov to nejde, aby sa mali realizovať zásadné zmeny a ešte k tomu na úkor ich zdravia a dobrého života. Ak nebudeme hovoriť o globálnej moci a o jej nevolených predstaviteľoch a o s nimi spojených rôznych nadnárodných štruktúrach, nebudeme môcť hovoriť ani o ich cieľoch, nebudeme môcť hovoriť ani o tom, aké majú s nami plány. Ak teda píšem článok o globálnej moci a globálnej diktatúre, tak to činím s vedomím, že treba od našich politikov požadovať, aby rešpektovali ústavné zakotvenie, že štátna moc pochádza od občanov a ak má pochádzať od niekoho iného, tak máme právo vedieť od koho a či s tým súhlasíme.

Nemôže pokračovať doterajší spôsob robenia politiky. Zatajovanie globálnej moci a globálnej diktatúry a zákaz hovoriť a písať o cieľoch psychopatov, ktorí diktatúru presadzujú, znamená iba to, že prijmeme iba rozprávku – príbeh o tom, že sme vo vojne proti ničivému vírusu. Podľa tohto príbehu stačí podľa propagandy dnešných dní zvládnuť celoplošné testovanie a všetko bude v poriadku. Nebude ! Globálna moc s neobmedzenými zdrojmi peňazí a moci totiž nemá nič plánované v zmysle zachrániť svet pred koronavírusom, zachrániť naše zdravie a životy, pretože globálny kapitál nemá nič spoločného s humanizmom a s potrebou nastolenia spravodlivej spoločnosti. Po testovaní sa nevrátime do normálu, pretože nemáme pre takýto politický krok ani vládu a ani zákonodarný zbor. Už teraz je jasné, že sa bude presadzovať vakcinácia. Takže očakávania spojené s testovaním sú len predohrou k tomu čo bude ďalej a zároveň bude testovaním splnená úloha globalistov organizovať simulačné cvičenia.

Náš pán predseda vlády SR sa práve chytil tejto úlohy, pretože zistil, že sa môže, hoci čiernymi písmenami, zapísať do novodobej histórie EÚ ako jeden z odvážnych ľudí, ktorý v zmysle zase iba pokynov globalistov uplatnil autoritatívnu moc vlády k tomu, aby prinútil obyvateľstvo zúčastniť sa testovania. Podľa môjho názoru jeho stretnutie s A. Merkelovou nebolo náhodné a ak jej ako prvej dáme Nemecka oznámil svoj zámer, tak predpokladám, že dostal jej podporu, ktorá má svoju váhu. Postavenie A. Merkelovej nie je hocijaké. Podľa knihy Nacistické korene bruselskej EÚ významnú úlohu v rámci posilňovania EÚ zohral Helmut Kohl. ktorý bol zamestnancom firmy BASF, ktorá bola v čase 2.svetovej vojny súčasťou Kartelu IG Farben. Helmut Kohl bol protežovaný predsedom predstavenstva uvedenej spoločnosti Carlom Wusterom. Ten za vojny bol členom predstavenstva spoločnosti Degesch, ktorá bola pobočkou IG Farben a vyrábala Cyklon B pre koncentračný tábor Osvienčim. Helmut Kohl bol nemeckým kancelárom v rokoch 1982 – 1998 a Angela Merkelová bola jeho chránenka, ktorú ohlasoval ako „moje dievča“. Angela Merkelová ako nemecká kancelárka od roku 2005, je politickou vykonávateľkou vôle farmaceutického Kartelu. Nemôžeme predpokladať, že predseda vlády SR bol od zorganizovania celonárodného simulačného cvičenia odhováraný. Skôr predpokladám, že týmto cvičením si získa sympatie A. Merkelovej a samotného Kartelu.

V dnešnej dobe žijeme vo veľmi divnom svete. A tento svet je preto tak zvláštne divný, že sa v ňom odohráva niečo, čo má už svoje jasné kontúry, je vidieť určité „obrazy“ života v každom národnom štáte, ktoré sa vymykajú predstavám o ľudskosti, spravodlivosti, o skutočnej slobode, o budúcnosti, v ktorej bude radosť žiť. Z týchto „obrazov“ života je možné poskladať mozaiku s určitou politickou charakteristikou, ktorá vôbec nie je priaznivá pre absolútnu väčšinu z nás, obyvateľov tejto našej planéty alebo iba západnej civilizácie. Spejeme k nastolenie nového svetového poriadku. Na ceste k tejto méte, ktorú zbožňuje kapitalistická trieda a jej prisluhovači, je potrebné prekonať rôzne prekážky. Dosiahnuť moc, potrebnú k nastoleniu nového svetového poriadku, nie je také jednoduché. Trvá to desaťročia usilovnej práce, ktorou sa vždy vyznačovala a vyznačuje aj strana ZLA, ktorá ku kapitalizmu patrí ako odvrátená strana Mesiaca.

Mnohí si možno mysleli, že víťazstvom nad fašistickým Nemeckom sa definitívne ukončili snahy o nastolenie veľkej ríše, impéria, ktoré bude vládnuť masám ľudí. Nevšimli si však jednú dôležitú podstatu problému: kto mal hlavnú zásluhu na víťazstve nad fašistickým Nemeckom. Hlavnú zásluhu mal ZSSR, krajina mimo kapitalistického systému. Z tohto dôvodu ZLO nebolo porazené úplne, len možno spolovice a ešte tak, že aj keď víťazstvom bolo odseknuté jedno rameno „chobotnice“, ostali celé ostatné časti, respektíve, má možnosť s časom príležitosť rastu aj poškodená časť. Tí, čo sa usilovali o novú ríšu či o svetovládu, však žili a ostali žiť v náručí kapitalistického systému s dominantným postavením ekonomickej sféry. Z tohto dôvodu snahy o nastolenie nového impéria ostali aktuálne.

Autentické historické dokumenty z minulého storočia, ktoré sa skôr zatajujú, svedčia o tom, že otázka nastolenia nového impéria nebola odložená na program dňa na dlhú dobu. Kniha „Nacistické korenie bruselskej EÚ“ o tom jasné vypovedá. Dnešná EÚ, do ktorej sa podarilo určitými politickými nástrojmi zlákať aj krajiny bývalého socialistického tábora, je na ceste k tomu, aby nové impérium – európsky super štát bol definitívne ustanovený. Silám ZLA sa podarilo podriadiť si celý právny, ekonomický, politický a duchovno-spoločenský život národných štátov v Európe pod moc Bruselu. Táto moc je významnou súčasťou, ktorá má pomôcť k nastoleniu svetovej vlády a svetového impéria. Keď som vyššie uviedol, že na ceste k uvedenej méte je potrebné prekonať rôzne prekážky, tak je potrebné porozumieť, kto alebo čo prekáža k dosiahnutiu nového svetového poriadku.

Najväčšou prekážkou sú slobodní, aktívni, uvedomelí občania národných štátov, pretože ZLO už na svoju stranu získalo ich politické elity. Je potrebné ešte zrovnať obyvateľstvo tak, aby sa nikdy nedopracovalo k pochopeniu, že nastolenie nového svetového poriadku, o ktorý má obrovský záujem kapitalistická trieda, má v skutočnosti životaschopnú alternatívu, nakoľko kapitalistický systém zásluhou svojho ekonomického systému už nie je možné reformovať a vyviesť z krízy. Touto životaschopnou alternatívou môže byť spoločnosť, v ktorej sa podarí nastoliť nový ekonomický systém, ktorý americký filozof David Schweickart v svojej knihe „Po kapitalizme ekonomická demokracia“ nazval pojmom „ekonomická demokracia.“ Bližšie o niektorých jeho myšlienkach sa v tomto svojom článku zmieňujem.

Slobodných, aktívnych, uvedomelých, pracovitých občanov národných štátov a ich deti a mládež je potrebné rozrušiť takým spôsobom, aby boli priam bez milosti vytrhnutí z doterajšieho normálneho ľudského života a aby boli vhodnými nástrojmi politiky, ekonomiky, výchovy a propagandy za aktívnej pomoci mediálnej sféry a, žiaľ, aj za aktívnej pomoci samotných spoluobčanov, preformatovaní do inej životnej dimenzie, v ktorej stratia existenčné istoty, vedomie ľudskosti a spolupatričnosti, vedomie potreby ľudskej slobody a teda zaručených ústavných práv, vedomie a schopnosť organizovať si život a rôzne životné situácie podľa svojich vlastných schopnosti a vlastných predstav. Občania majú v tomto období naučiť sa získať inú schopnosť -veriť oficiálnej verzií vládnej moci a vysvetľujúcim informáciám medií o „pandémii“ koronavírusu a na základe toho podriadiť sa všetkým opatrenia a pravidlám, ktoré sa v rámci rozvetvenej siete globálnej diktatúry nastoľujú. Na inom mieste svojho článku sa zmieňujem, že k tomu, aby sme ako občania prijali syndróm poslušnosti, nás naliehavo vyzýva samotná prezidentka SR.

Vládna moc už roky ( či za R. Fica alebo I. Matoviča ) neustále opakuje to isté: nemôžeme byť ľahostajní voči propagande, dezinformáciám či klamstvám, pretože to predstavuje spochybňovanie kľúčových záujmov SR a vážne ohrozuje SR.

To ozaj bolo a je kľúčovým záujmom práve SR, aby sme sa postupne vzdávali svojej štátnej suverenity a národných záujmov v prospech Bruselu. ? Azda my, ako občania SR, sme sa rozhodli odovzdať vnútroštátnu tvorbu vôle v prospech nadštátnej tvorby vôle nejakému Európskemu súdnemu dvoru a inštitúciám EÚ ?

Bolo kľúčovým záujmom SR venovať v rámci záchrany bank 5,7 miliárd eur do Európskeho stabilizačného mechanizmu ?

A je záujmom SR aj z dôvodov organizovanej „pandémie“ koronavírusom sa ďalej na dlhé roky zadlžovať a tak ďalej oslabiť svoju suverenitu ?

Vážne máme veriť tomu, že kľúčovým záujmom SR je vychádzať v ústrety nadnárodným subjektom a súkromným fyzickým osobám naplnených bohatstvom a peniazmi, aby bol medzi obyvateľstvom organizovaný strach z „pandémie“ koronavírusu a aby obyvateľstvo bez reptania a problémov prijalo kšefty farmaceutického priemyslu v otázke liečby koronavírusu práve očkovaním ? To nie sú konšpirácie, o tom sú dokumenty, ktoré svedčia, odkiaľ je to všetko riadené.

To sme nevymysleli my, občania SR. Existuje dostatok faktov o tom, že takúto politiku mohli vymyslieť len tí, čo k svojmu šťastiu potrebujú mať absolútnu moc nad proletariátom ( pracujúcimi ) či vôbec nad celou spoločnosťou. Už ani deti a mládež sa v škôlkach a školách nemôžu učiť v pokojnom prostredí a priebežne, pretože sa robia všelijaké nezvyčajné opatrenia, len aby výchovno – vzdelávací proces v doterajšej podobe úplne padol a boli nastolené nové experimenty.

Najskôr je možné súhlasiť s tým, že propaganda, dezinformácie a klamstvá vážne ohrozujú SR, ale táto hrozba nepochádza od občanov, lež od politikov a vládnej moci, rovnako mediálnej sféry.

Politici a média sa správajú nezodpovedné, keď strašia ľudí. Povedal to jeden profesor z jednej parížskej univerzity vo Francúzsku. Strašenie obyvateľstva v národných štátoch na jeseň opätovne zosilnelo, presne v zmysle pokynov tých, ktorí si dali spracovať dokument „Svet v ohrození“ a tak musia pokračovať tvrdé opatrenia vo veci nosenia rúšok, karantén, odstupov, testovania a straty osobnej slobody. Už ani naši policajti nebudú upozorňovať, ale rovno ukladať pokuty, pretože treba vraj chrániť zodpovedných pred nezodpovednými. Ktorá časť obyvateľstva je teda zodpovedná ? Iba tá časť, ktorá sa plne stotožnila s oficiálnym výkladom boja proti „pandémii“ koronavírusu a teda prijíma všetky opatrenia vládnej moci za svoje ? Zodpovední sú teda aj tí, ktorá sa dajú testovať, respektíve, ktorých k tomu určitým spôsobom donútia ?

Pre zodpovedných, ktorí sa dali celkom vystrašiť, je nosenie rúška niečim ako dobrou ochranou svojho zdravia. Ich myseľ je zaťažená len na aktuálne spojenie jednoduchej rovnice: rúško na tvári znamená zdravie a život. Zodpovední ľudia v žiadnom prípade neskúmajú širšie súvislosti, pretože politikom a vládnej moci buď dôverujú alebo zo strachu berú rúško ako preventívne opatrenie. Pre zodpovedných ľudí nie sú vedecké, odborné, medicínske, právne či politické stanoviska v širších súvislostiach vôbec akceptovateľné. Zodpovední jedinci sa cítia viacej chránení, keď sa zrieknu svojej slobody a odovzdajú túto slobodu vládnej moci.

Ústavný právnik Ján Drgonec vyslovil veľmi zaujímavú myšlienku: držitelia práv sa majú angažovať, nie prijať syndróm poslušnosti ! Zásluhou vládnej moci došlo v tomto roku k tomu, čo je v absolútnom rozpore s našou ústavou. Angažovanosť občana ako zdroja štátnej moci bola nahradená prijatím syndrómu poslušnosti občana ! Podľa predstaviteľov zákonodarnej a vládnej moci angažovanosť občana ( obyvateľa ) SR sa musí prísne trestať, ak sa ten prejaví ako nezodpovedný človek. Pojmy ako „zodpovedný“ či „nezodpovedný“ tak boli z úrovne vládnej moci úplne prekrútené, pretože svojim novým významom zodpovedajú len tej politike, ktorú vládna moc presadzuje v rámci globálnej diktatúry.

Pre nezodpovedných občanov, ktorí sa nedali vystrašiť „pandémiou“ koronavírusu, je nosenie rúška niečim, čo symbolizuje poslušnosť, konformitu a podrobenie sa jednotlivca existujúcej moci ( diktatúre ). Pre nezodpovedných občanov je v podstate jasné, že účinnosť ochrany rúška proti koronavírusu je vo svete spochybňovaná, pretože nie je vedecký nevyvratiteľne preukázaná. Nezodpovední občania vedia či tušia, že polícia SR nemôže si dovoľovať konať proti občanov tak, že nebude rešpektovať ich ústavné práva, ale sa bude riadiť zásadou jednoduchej identifikácie: kto nosí alebo nenosí rúško. Ústavné práva si polícia SR nemôže nahradzovať pravidlami vládnej moci.

Čo nastúpilo po tom, ako sa nacistická strana dostala k moci a Adolf Hitler sa stal neotrasiteľným vodcom ? Masové využitie povinnosti zdraviť vodcu a novú diktatúru fašistickým pozdravom: vztýčenou a natiahnutou pravicou a výkrikom „Heil Hitler !“ Toto prirovnanie nosenia rúška a fašistického pozdravu je dôležité pochopiť z hľadiska symboliky. Pre tých jednoduchých ľudí je to ako také presvedčenie, že to môže byť dobrá ochrana proti koronavírusu a v záujme ochrany svojho zdravia to zvládnem za každých okolnosti či situácií: v práci či niekde inde. Lenže pre tých, čo priamo organizujú globálne nastavenú diktatúru, je rúško symbol toho, aby bezprostredne a rýchlo bolo možné mať výsledok „prieskumu“, kto berie na vedomie, akceptuje, uznáva, podporuje, súhlasí, je angažovaným pomocníkom vládnych opatrení. Rúško pre vládnu moc a samotných globalistov predstavuje obraz, ako sa správa masa a nakoľko je už stotožnená či akceptuje globálnu diktatúru, takže je dôležitým nástrojom globálneho riadenia. Nedajme sa dezorientovať tým, že spravidla aj naši politici nosia rúška, čo niektorým z nás ozaj ide iba o takú úroveň spravodlivosti, aby sme boli v tom všetci rovnako. Veď aj v čase fašistickej diktatúry symbol pozdravu platil pre všetkých, lenže akési „čítanie“ symbolu patrilo do kompetencie mocných a tí vedeli, že vyjadruje spolupatričnosť všetkých Nemcov a ich jednotu s fúhrerom.

Ekonóm a geopolitik Peter Koenig na adresu nosenia rúšok povedal toto: „Nútené nosenie masiek je dôležitou súčasťou Veľkej transformácie alebo Veľkej prestavby, ktorú Medzinárodný menový fond a Svetové ekonomické fórum plánujú vyhlásiť v švajčiarskom Davose budúci rok v januári ( 2021 ). Je to agenda prevýchovy pomocou rituálu. Nosenie masiek je rituálnym prijatím poslušnosti. Čím rýchlejšie a ľahšie prijmete masku, tým rýchlejšie a ľahšie sa stanete spoločenský prijateľným. Rovnaký zmysel a cieľ má dodržiavanie odstupu.“ Skus sa, vážený občan, zamyslieť nad uvedeným citátom. Ako sa v súčasnosti budeš cítiť, keď ťa už niekoľko dni či mesiacov, a to vieš, ak pozoruješ život, nepustia nikde bez rúška. Nakoniec, dňa 29.10.2020, som sa ráno v internetovom denníku Hlavné správy mohol dočítať, že vláda SR odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku pre zamestnávateľov či prevádzkovateľov, aby si mohli pýtať potvrdenie o negatívnom výsledku pri vstupe do objektu.

Všade, kde sa v plnej sile prejavíš ako skutočný človek v svojej dôstojnosti a slobode, ťa nebudú akceptovať tým, že ťa nevpustia, aby si si niečo vybavil, kúpil, zabavil sa, oddýchol, najedol sa a podobne. Pod hrozbou vysokých pokút naša vládna moc nariadila, aby sa v spoločnosti presadil princíp globálnej diktatúry: za akých podmienok môže byť človek spoločenský prijateľným a teda akceptovateľným. Masa túto podmienku globálnej diktatúry bez reptania, až na svetlé výnimky, prijala. Verejnosť, pod oficiálnym vplyvom vládnej moci je presvedčená, že koronavírus automatický alebo dodržiavaním nariadení ustúpi a všetko bude v poriadku. Verejnosť si ale vôbec neuvedomuje, že zvíťaziť nad koronavírusom, neznamená byť izolovanými jednotlivcami v domácom prostredí a to bude stačiť. Obyvateľstvo SR je v tomto období podriadené takému režimu v spoločnosti či globálnej diktatúre, aby bola dosiahnutí prvá méta globálnej moci: vakcinácia. Z tohto dôvodu nemôžeme očakávať žiadnu milosť od vládnej moci a teda, že dosiahneme stav, keď lekári nám povedia, že nie je žiadny dôvod pre záchranu obyvateľstva vakcináciou.

Politické strany sú skorumpované a cirkevní predstavitelia sa politikov boja ako Božej moci. Rodičia a starí rodičia, ktorí v „mierových časoch“ s takou samozrejmosťou a láskou vyjadrujú svoj vzťah a podporu svojim deťom a vnúčatám, sa razom v čase „pandémie“ stiahli do svojich „osobných ulít“ v záujme ochrany svojho zdravia a svoje ratolesti nechali napospas osudu a silám zlá a temna, ktoré perfektne riadi minister školstva. Budovy súdov, kde sa hľadá spravodlivosť, sa stali centrami prevýchovy občanov a ani jeden sudca sa nepozastaví nad tým, prečo sa nesmú dodržiavať ústavné práva. Advokáti a notári žijú z peňazí svojich klientov, ale prísne plnia všetky potrebné opatrenia a pravidlá vládnej moci. Lekári podobne sa živia z chorôb svojich klientov, ale nemajú záujem sa zorganizovať tak, aby sa mohlo pomôcť klientom ozrejmiť si celý problém „pandémie“ koronavírusu.

Ak prejdeme k zamestnávateľom, tak podobné správanie. Pracovníkov z kultúrnej sféry, vedeckých pracovníkov, učiteľov všetkých možných typov škôl, predstaviteľov inteligencie z radov odborných a humanitných odborov vysokých škôl či funkcionárov športových klubov, zástupcov živnostníkov, funkcionárov odborových organizácií či primátorov a starostov miest a obcí, zástupcov rôznych záujmových združení, už ani nemám chuť rozoberať v tom, prečo zaliezli do svojich „pracovných ulít“ a boja sa, prečo čakajú na nejaký zázrak. Treba si uvedomiť, že v záležitostiach !pandémie“ koronavírusu nevládne nad nami príroda a iba treba počkať, keď sa po vzore búrky upokojí a bude dobre. Vládu nad nami, obyvateľmi národných štátov, prevzalo v tomto roku ZLO, ktoré sa skrýva v určitých ľudských telách a činoch. Tieto telá a činy nepatria hocikomu. Dnes je už jasné, že patria predstaviteľom globálnej a tiež národnej moci.

Ekonóm a geopolitik Peter Koenig tvrdí toto: „Naši skutoční vládcovia sú už nesmierne bohatí a preto peniaze nie sú to, čo ich motivuje. Po čom túžia je moc, absolútna moc nad ľuďmi a ich životmi. Ich zámerom je vytvoriť neofeudálnu dvojvrstvovú spoločnosť, v ktorej budú tvoriť hornú vrstvu, rozprávkovo bohatú s neobmedzenou mocou nad zbedačenou spodnou vrstvou. Uzamykanie hospodárskej činnosti slúži k zničeniu nezávislej strednej triedy a jej podnikov, aby sa stala závislá na svojich pánoch, ako tí bedári, ktorí žijú zo svojej práce. Príkladom nech budú majitelia reštaurácií, ktorí sa pokúšajú prežiť zavedením odstupov medzi stolmi behom krátkeho obdobia „normálu“, pokiaľ príde ďalšia uzávierka, ktorá ich zmetie do bankrotu.“

Predseda vlády SR dňa 17.10.2020 vo večernom spravodajstve televízie Markíza nevystupoval ako politik a ústavný činiteľ, ktorého povinnosťou je skladať účty zo svojej práce občanom SR, ale vystupoval ako silný a nekompromisný oligarcha, ktorý doslova rozkazuje svojim zamestnancom, čo musia urobiť, aké jeho pokyny a nariadenia majú občania plniť, ak chcú, aby od neho dostali určitú slobodu. Dokonca bol potešený, že koaliční partneri budú podporovať jeho rozhodnutie celoplošne testovať obyvateľov SR. Ani na chvíľu nezapochyboval, že celoplošné testovanie v skutočnosti nemá žiadny význam okrem jedného – takýmto spôsobom organizovaná „starostlivosť“ vládnej moci o obyvateľstvo sa stane efektívnym spôsobom podnikania a to podľa zásady: zisky sa budú privatizovať a náklady budú socializované – z daní daňových poplatníkov. Predseda vlády SR sa osobne pustil do naplňovanie jednej zo zásad práce Ústrednej spravodajskej služby USA: Zabezpečiť kontrolu jedinca až do toho bodu, keď bude konať podľa nás proti svojej vôli ! Toto sa v rámci globálnej diktatúry deje a ďalej zosilňuje. Mnohí z nás si ešte stále neuvedomujú, že v zavedení globálnej diktatúry ide o proces, ktorý má zmeniť vnímanie reality u každého obyvateľa. O tom som sa už zmienil v časti I.

Dňa 18.10.2020 som si prečítal informáciu, že na avizované celoplošné testovanie na ochorenie Covid – 19 štát vynaloží 52,3 milióna eur. Lenže existuje ešte iná zaujímavá informácia, ktorá sa našla na stránke Svetovej banky. Bola to informácia o tom, koľko rôznych krajín ešte v roku 2018 ( ! ) nakúpilo PCR testy na Covid – 19, teda v čase, keď podľa oficiálnej verzie sa koronavírus objavil až koncom roka 2019 ( ! ), ktorý vedci začiatkom roka 2020 izolovali a genetický sekventovali. A až na základe toho vraj boli vyrobené PCR testy. Podľa dostupných informácií v roku 2018 Slovenská republika nakúpila PCR testy na Covid – 19 za viac ako 62.- miliónov amerických dolárov. Myslím si, že Najvyšší kontrolný úrad by mal preveriť uvedenú informáciu a zistiť, či je pravdivá a keď, tak ako sa tieto testy doteraz využili. Dovolím si napísať, že celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu v ľudskom tele, nerieši žiadne posilnenie imunitného systému u človeka, ale je len ďalším simulačným cvičením, ktoré navrhla farmaceutická lobby v spoluprácu s OSN. K tomu je potrebné si pripomenúť touto lobby vydaný dokument s názvom Svet v ohrození.“ Ide o organizáciu s názvom „Globálna rada sledujúca pripravenosť.“ – skrátka GPMB.

Táto súkromná nezisková organizácia Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetovej banky a je teda v úzkom spojení s OSN, si dovoľuje rozkazovať národným vládam a určovať im, čo musia robiť, ak sa dohodli na medzinárodnej konferencií v máji 2020, že sa musí zabezpečiť ľahký prístup k očkovaniu, k liečbe a diagnostike v boji proti koronavírusu. Už zloženie Správnej rady GPMB ukazuje, kto všetko sa zaoberá problematikou boja proti „pandémii“ koronavírusu. V uvedenom orgáne je zástupca Nadácie Billa a Melindy Gates, zástupca Svetovej banky, zástupca Centra pre kontrolu chorôb v Číne, zástupca Unicefu, zástupca súkromnej Národnej akadémie pre medecínu v USA, zástupca Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby v USA. Práve z tohto inštitútu jeho riaditeľ Dr. A. Fauci predpovedal už niekoľko rokov vopred, že za prezidentovania D. Trampa dôjde v oblasti infekčných chorôb k vypuknutiu epidémie.

Ak chceme pochopiť, prečo sa angažuje naša vládna moc v politike organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu a ako k tomuto boji prispieva svojimi nariadeniami a pravidlami, ak chceme pochopiť konanie predsedu vlády SR ako psychopata, musíme si uvedomiť, aspoň stručne, čo v uvedenom dokumente požaduje Globálna rada sledujúca pripravenosť. V bode č. 7 dokumentu „Svet v ohrození“ sa píše o tom, čo sa musí zabezpečiť! OSN musí zosilniť koordinačný mechanizmus. Generálny sekretár OSN, spolu s WHO a Kanceláriou pre humanitárne záležitosti musí zosilniť koordináciu v rôznych krajinách a tiež zdravotné a humanitárne súvislosti tým, že zaručí zreteľnú úlohu a zodpovednosť OSN po celom svete … a zvýrazní celosvetové vedenie OSN za účelom pripravenosti, vrátane použitia simulačných cvičení.

Z uvedeného textu z bodu č. 7 je zrejme, že celý koordinačný mechanizmus OSN je nastavený na riadenie národných vlád a že tie musia uznať OSN praktický ako svetovládcu. Veľmi dôležité je pochopiť, že vo veci „pandémie“ koronavírusu je potrebné používať simulačné cvičenia a v tomto roku nie iba jedno. Z tohto pohľadu je teda jasné, že naša vládna moc nám simulačné cvičenia poctivo organizuje a pritom to zdôvodňuje potrebou ochrany verejného zdravia. Globálna rada sledujúca pripravenosť ( k čomu ? ) sa pojmom simulačné cvičenie vlastne prezradila, že takéto cvičenie má samotnú národnú vládu a samotné obyvateľstvo národného štátu na niečo pripraviť. Iniciatíva predsedu vlády SR vo veci zabezpečenia celoplošného testovania obyvateľstva SR je pripravovaná presne v duchu pokynov GPMB a môžeme ju kľudne pokladať za simulačné cvičenie.

Čo je potrebné dosiahnuť simulačnými cvičeniami ? Obyvateľstvo národného štátu a celá spoločnosť vôbec sa podľa globálnych psychopatov má a musí preorientovať na nové životné podmienky vo všetkých oblastiach života spoločnosti, teda musí byť ustanovený „nový normál“, pretože kvôli „pandémii“ koronavírusu to inak nie je možné ! Obyvateľstvo to môže pochopiť či najskôr prijať tak, že je to nevyhnutnosť, zákonitosť a treba si na nové podmienky zvyknúť za každú cenu. Simulačné cvičenia má organizovať vládna moc práve preto, aby sa obyvateľstvo bez veľkého odporu podriadilo novému režimu ľudského života, ktorý bude určovať „Trieda 1%“. Inakšie napísané, aby sa syndróm poslušnosti vo vedomí človeka jasne udomácnil. Simulačné cvičenia sú a budú finančne náročné a preto nie je ťažko pochopiť, prečo nie je možné použiť finančné zdroje na skutočnú podporu skvalitnenia nášho zdravotníctva. Uvedené finančné zdroje – 52,3 mil. eur či 62,- miliónov dolárov alebo 750,- tisíc eur, ktoré sme dali súkromným farmaceutickým spoločnostiam na vývoj vakcíny, to sú v skutočnosti výdavky, ktoré sa platia z našich daní v prospech presadenia globálnej diktatúry !

Z hľadiska praktického rozumu je celkom jasné, že ak by takej organizácií ako je GPMB aj v spolupráci s WHO išlo o potrebu riešiť vypuknutie skutočnej pandémie a bez iných strategických cieľov, teda iba pandémiu zvládnuť a tým sa všetko skončí, tak v tomto prípade by nebolo možné formulovať z ich strany povinnosť organizovať simulačné cvičenia. Ako sa vie, simulačné cvičenia si vyžadujú svoj čas na ich zvládnutie a v prípade vypuknutia skutočnej pandémie, tento čas nie je k dispozícií. Plošné testovanie obyvateľstva SR pokladám z hľadiska uvedených súvislosti za pripravované skutočné simulačné cvičenie, ktoré sa vyhodnotí a vládna moc si určí ďalší postup v tom, ako bude presadzovať globálnu diktatúru. Moju myšlienku, že pôjde v tomto prípade o simulačné cvičenie podporuje aj pochopenie toho, že testovanie neprináša, ani vzhľadom na svoje obrovské finančné náklady, žiadne pokroky v liečbe ochorenia, pretože môže zisťovať iba prítomnosť koronavírusu, ktorý nie je chorobou. Bude to skôr test o poslušnosti a možno príležitosť, ako testovaním produkovať infikovaných či chorých a ďalej rozdeľovať a poškodzovať spoločnosť a život v nej.

Bod č. 7 dokumentu „Svet v ohrození“ veľmi úzko súvisí s bodom č. 3. Všetky krajiny musia vybudovať silný systém. Hlavy štátov musia ustanoviť vysoko postaveného dozorcu, ktorý bude mať patričnú autoritu a politickú zodpovednosť, aby mohol viesť celú vládu a celú ľudskú spoločnosť štátu a mohol bez námahy prevádzať viacdielne simulačné cvičenia za tým účelom, aby udržiaval všetkých v stave pripravenosti. Máme to tu jasne uvedené, že musí byť ustanovený štátny dozorca ( neviem či individuálny alebo ako kolektívny orgán ) s patričnou autoritou – v mojom poňatí s absolútnou mocou – keďže má byť nad vládou a nad všetkými, ktorého úlohou bude prevádzať simulačné cvičenia. Ustanovenie štátneho dozorcu a realizovanie mnohých simulačných cvičení ukazuje k tomu, že pôjde o dlhšie – dlhé časové obdobie a že nepôjde o zámer zvládnuť pandémiu, ale skôr o to, aby spoločnosť bola udržiavaná v stave ustavičnej potreby zvládať „pandémiu“ koronavírusu. Je mi už jasné, že vybudovať silný systém majú za povinnosť národné vlády tak, aby prechod k „novému normálu“ bol zvládnutý, pričom sa k tomu má použiť armáda a teda všetky ozbrojené zložky.

Treba konštatovať, že ďalšie body v dokumente „Svet v ohrození“ sa týkajú iba pokynov pre národné vlády, že musia ( ! ) zabezpečiť na pripravenosť boja proti pandémii dostatok finančných zdrojov a to aj za cenu toho, že tieto zdroje bude potrebné riešiť na dlh. V zásade ide o to, že obrovské peniaze z domácich zdrojov sa musia dať tým, ktorí to pre svoje podnikanie potrebujú a to sú farmaceutické spoločnosti. V skutočnosti tak ide o akési mafiánske združenie, ktoré si od národných štátov a ich vodcov vyžaduje peniaze na zabezpečenie ich podnikateľskej činnosti vo svete. Toto je jeden z negatívnych príkladov toho, ako môže škodiť samotná globalizáciu a samotný globálny kapitalizmus, ktorý sa otriasa v krízach práve zásluhou absolútnej moci kapitálu. Naša vládna moc sa tejto mafiánskej podmienke prispôsobuje a zaťahuje náš štát do večných dlhov.

Na serveri www.zvedavec.org bol dňa 14.10.2020 uverejnený zaujímavý článok pod názvom „Racionálna deklarácia proti Covid – represii.“ Tento článok je potrebné si pozorne prečítať.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 167

Celkové hodnotenie: 15.88

Priemerná čítanosť: 959

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA