Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát a na ktorú si máme zvykať účasťou na simulačných cvičeniach ?

Časť II.

Je svet podľa farmaceutického Kartelu v ohrození ? Kto v skutočnosti ľudí vo svete ohrozuje ?

U úvode časti II. chcem pripomenúť, že sloboda názoru a sloboda prejavu je veľmi dôležitá k tomu, aby sa človek či spoločnosť vedeli dopracovať k poznaniu, aká je podstata každej politiky, ktorá je určitým spôsobom organizovaná, kto politiku presadzuje a v záujme koho je určitá politika presadzovaná a realizovaná. Podľa Ústavy SR poslanci NR SR sľubujú vernosť Slovenskej republike a povinnosti budú plniť v záujme jej občanov. Prezident SR sľubuje vernosť, bude dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín a svoje povinnosti bude vykonávať v záujme občanov Slovenskej republiky. Podobne vernosť SR sľubujú aj členovia vlády a povinnosti budú plniť v záujme občanov.

Pýtam sa, či je možné prehliadnuť, aby človek pochopil, že politika organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu nie je v súlade s prísahou vernosti SR a už vôbec nie je v súlade so záujmami našich občanov. Nie je to možné prehliadnuť, ale väčšina našich zástupcov na čele s vládnou mocou nemá žiadny záujem sa zmieňovať o tom, že tu existuje nejaká globálna moc a globálna diktatúra, ktorá si zo svojho svojvoľného súkromného rozhodnutia narokuje rozkazovať predstaviteľom národnej moci. Základom globálnej moci a globálnej diktatúry je globálny kapitál a existenciu tohto kapitálu nemôže nikto popierať, pretože na tom je terajší kapitalizmus založený.

Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov. Štátna moc nepochádza od nikoho iného ! Tu sa skrýva kardinálny problém našej politiky. Naša ústava nemá žiadnu alternatívu v tom, že štátna moc sa preberá od OSN, od nadnárodných korporácií, od NATO, od EÚ, od rôznych nadácií, nadnárodných spolkov a podobne. A teda, že sa preberá stanovovanie povinnosti od takých ustanovizni ako je Svetová zdravotnícka organizácia či Globálna rada sledujúca pripravenosť, čo vo výsledku znamená, že ide o farmaceutický Kartel. Naše štátne orgány konajú na základe vôle tých predstaviteľov, ktoré sa pasujú do role robiť globálnu politiku a majú moc a bohatstvo nanucovať si prijímať ich psychopatické názory a predstavy o živote a riadení sveta. Je možné s istotou domnievať sa, že štátna moc, ktorá sa v podmienkach SR v tomto roku presadzuje, ukázala ďalšiu zo svojich možnosti, ako je možno obísť ústavu a konať v rozpore so záujmami občanov. Vládna moc ustanovenie o tom, že štátna moc pochádza od občanov, v svojom programovom vyhlásení zakrýva záväzkom , že vo svojej politike sa bude riadiť princípom atlanticizmu. Tento princíp je v podstate identický s názorom, že sa vládna moc riadi nadnárodnými štruktúrami

V politickom boji a v politickej aréne ako miesta pre slobodnú súťaž politických síl, mala byť zorganizovaná celospoločenská diskusia, akým spôsobom chceme riešiť problém „pandémie“ koronavírusu, ak do tohto problému zasahuje trieda kapitalistov, ktorá si vyhradila právo na presadzovanie globálnej politiky aj v tomto konkrétnom probléme. Záujmy rôzny tried či skupín sa majú v politickom konaní posudzovať, prezentovať a hľadať riešenia. A na politické konanie sa musia dostať aj záujmy občanov a to ako sa dajú naplniť. Takže bolo potrebné otvoriť celospoločenskú diskusiu o tom, či je možné prijať politiku organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu tak, ako ju navrhujú tí, čo sú v pozíciach globálnej politiky, do ktorej je aktívne zapojená aj EÚ. Namiesto takéhoto postupu – otvoreného politického konania v záujme občanov SR – je organizovaná masívna propaganda strašenia koronavírusom ako súčasť politiky globálnej moci a globálnej diktatúry. Pritom globálna moc a globálna diktatúra akoby pre vládu a média vôbec neexistovali. Existuje však mnoho faktov, že „pandémia“ koronavírusu nie je problém výlučne zdravotnícky, ale predovšetkým problémom politicko-mocenským, ktorý má svoje ciele.

Ide práve o to, uvedomovať si, aké ciele má globálny kapitál a jeho predstavitelia a pomocníci s ďalším fungovaním globálneho kapitalizmu. Lenže v tomto kapitalizme žije obyvateľstvo či občania, od ktorých všade má pochádzať či pochádza štátna moc, takže bez ich záujmov to nejde, aby sa mali realizovať zásadné zmeny a ešte k tomu na úkor ich zdravia a dobrého života. Ak nebudeme hovoriť o globálnej moci a o jej nevolených predstaviteľoch a o s nimi spojených rôznych nadnárodných štruktúrach, nebudeme môcť hovoriť ani o ich cieľoch, nebudeme môcť hovoriť ani o tom, aké majú s nami plány. Ak teda píšem článok o globálnej moci a globálnej diktatúre, tak to činím s vedomím, že treba od našich politikov požadovať, aby rešpektovali ústavné zakotvenie, že štátna moc pochádza od občanov a ak má pochádzať od niekoho iného, tak máme právo vedieť od koho a či s tým súhlasíme.

Nemôže pokračovať doterajší spôsob robenia politiky. Zatajovanie globálnej moci a globálnej diktatúry a zákaz hovoriť a písať o cieľoch psychopatov, ktorí diktatúru presadzujú, znamená iba to, že prijmeme iba rozprávku – príbeh o tom, že sme vo vojne proti ničivému vírusu. Podľa tohto príbehu stačí podľa propagandy dnešných dní zvládnuť celoplošné testovanie a všetko bude v poriadku. Nebude ! Globálna moc s neobmedzenými zdrojmi peňazí a moci totiž nemá nič plánované v zmysle zachrániť svet pred koronavírusom, zachrániť naše zdravie a životy, pretože globálny kapitál nemá nič spoločného s humanizmom a s potrebou nastolenia spravodlivej spoločnosti. Po testovaní sa nevrátime do normálu, pretože nemáme pre takýto politický krok ani vládu a ani zákonodarný zbor. Už teraz je jasné, že sa bude presadzovať vakcinácia. Takže očakávania spojené s testovaním sú len predohrou k tomu čo bude ďalej a zároveň bude testovaním splnená úloha globalistov organizovať simulačné cvičenia.

Náš pán predseda vlády SR sa práve chytil tejto úlohy, pretože zistil, že sa môže, hoci čiernymi písmenami, zapísať do novodobej histórie EÚ ako jeden z odvážnych ľudí, ktorý v zmysle zase iba pokynov globalistov uplatnil autoritatívnu moc vlády k tomu, aby prinútil obyvateľstvo zúčastniť sa testovania. Podľa môjho názoru jeho stretnutie s A. Merkelovou nebolo náhodné a ak jej ako prvej dáme Nemecka oznámil svoj zámer, tak predpokladám, že dostal jej podporu, ktorá má svoju váhu. Postavenie A. Merkelovej nie je hocijaké. Podľa knihy Nacistické korene bruselskej EÚ významnú úlohu v rámci posilňovania EÚ zohral Helmut Kohl. ktorý bol zamestnancom firmy BASF, ktorá bola v čase 2.svetovej vojny súčasťou Kartelu IG Farben. Helmut Kohl bol protežovaný predsedom predstavenstva uvedenej spoločnosti Carlom Wusterom. Ten za vojny bol členom predstavenstva spoločnosti Degesch, ktorá bola pobočkou IG Farben a vyrábala Cyklon B pre koncentračný tábor Osvienčim. Helmut Kohl bol nemeckým kancelárom v rokoch 1982 – 1998 a Angela Merkelová bola jeho chránenka, ktorú ohlasoval ako „moje dievča“. Angela Merkelová ako nemecká kancelárka od roku 2005, je politickou vykonávateľkou vôle farmaceutického Kartelu. Nemôžeme predpokladať, že predseda vlády SR bol od zorganizovania celonárodného simulačného cvičenia odhováraný. Skôr predpokladám, že týmto cvičením si získa sympatie A. Merkelovej a samotného Kartelu.

V dnešnej dobe žijeme vo veľmi divnom svete. A tento svet je preto tak zvláštne divný, že sa v ňom odohráva niečo, čo má už svoje jasné kontúry, je vidieť určité „obrazy“ života v každom národnom štáte, ktoré sa vymykajú predstavám o ľudskosti, spravodlivosti, o skutočnej slobode, o budúcnosti, v ktorej bude radosť žiť. Z týchto „obrazov“ života je možné poskladať mozaiku s určitou politickou charakteristikou, ktorá vôbec nie je priaznivá pre absolútnu väčšinu z nás, obyvateľov tejto našej planéty alebo iba západnej civilizácie. Spejeme k nastolenie nového svetového poriadku. Na ceste k tejto méte, ktorú zbožňuje kapitalistická trieda a jej prisluhovači, je potrebné prekonať rôzne prekážky. Dosiahnuť moc, potrebnú k nastoleniu nového svetového poriadku, nie je také jednoduché. Trvá to desaťročia usilovnej práce, ktorou sa vždy vyznačovala a vyznačuje aj strana ZLA, ktorá ku kapitalizmu patrí ako odvrátená strana Mesiaca.

Mnohí si možno mysleli, že víťazstvom nad fašistickým Nemeckom sa definitívne ukončili snahy o nastolenie veľkej ríše, impéria, ktoré bude vládnuť masám ľudí. Nevšimli si však jednú dôležitú podstatu problému: kto mal hlavnú zásluhu na víťazstve nad fašistickým Nemeckom. Hlavnú zásluhu mal ZSSR, krajina mimo kapitalistického systému. Z tohto dôvodu ZLO nebolo porazené úplne, len možno spolovice a ešte tak, že aj keď víťazstvom bolo odseknuté jedno rameno „chobotnice“, ostali celé ostatné časti, respektíve, má možnosť s časom príležitosť rastu aj poškodená časť. Tí, čo sa usilovali o novú ríšu či o svetovládu, však žili a ostali žiť v náručí kapitalistického systému s dominantným postavením ekonomickej sféry. Z tohto dôvodu snahy o nastolenie nového impéria ostali aktuálne.

Autentické historické dokumenty z minulého storočia, ktoré sa skôr zatajujú, svedčia o tom, že otázka nastolenia nového impéria nebola odložená na program dňa na dlhú dobu. Kniha „Nacistické korenie bruselskej EÚ“ o tom jasné vypovedá. Dnešná EÚ, do ktorej sa podarilo určitými politickými nástrojmi zlákať aj krajiny bývalého socialistického tábora, je na ceste k tomu, aby nové impérium – európsky super štát bol definitívne ustanovený. Silám ZLA sa podarilo podriadiť si celý právny, ekonomický, politický a duchovno-spoločenský život národných štátov v Európe pod moc Bruselu. Táto moc je významnou súčasťou, ktorá má pomôcť k nastoleniu svetovej vlády a svetového impéria. Keď som vyššie uviedol, že na ceste k uvedenej méte je potrebné prekonať rôzne prekážky, tak je potrebné porozumieť, kto alebo čo prekáža k dosiahnutiu nového svetového poriadku.

Najväčšou prekážkou sú slobodní, aktívni, uvedomelí občania národných štátov, pretože ZLO už na svoju stranu získalo ich politické elity. Je potrebné ešte zrovnať obyvateľstvo tak, aby sa nikdy nedopracovalo k pochopeniu, že nastolenie nového svetového poriadku, o ktorý má obrovský záujem kapitalistická trieda, má v skutočnosti životaschopnú alternatívu, nakoľko kapitalistický systém zásluhou svojho ekonomického systému už nie je možné reformovať a vyviesť z krízy. Touto životaschopnou alternatívou môže byť spoločnosť, v ktorej sa podarí nastoliť nový ekonomický systém, ktorý americký filozof David Schweickart v svojej knihe „Po kapitalizme ekonomická demokracia“ nazval pojmom „ekonomická demokracia.“ Bližšie o niektorých jeho myšlienkach sa v tomto svojom článku zmieňujem.

Slobodných, aktívnych, uvedomelých, pracovitých občanov národných štátov a ich deti a mládež je potrebné rozrušiť takým spôsobom, aby boli priam bez milosti vytrhnutí z doterajšieho normálneho ľudského života a aby boli vhodnými nástrojmi politiky, ekonomiky, výchovy a propagandy za aktívnej pomoci mediálnej sféry a, žiaľ, aj za aktívnej pomoci samotných spoluobčanov, preformatovaní do inej životnej dimenzie, v ktorej stratia existenčné istoty, vedomie ľudskosti a spolupatričnosti, vedomie potreby ľudskej slobody a teda zaručených ústavných práv, vedomie a schopnosť organizovať si život a rôzne životné situácie podľa svojich vlastných schopnosti a vlastných predstav. Občania majú v tomto období naučiť sa získať inú schopnosť -veriť oficiálnej verzií vládnej moci a vysvetľujúcim informáciám medií o „pandémii“ koronavírusu a na základe toho podriadiť sa všetkým opatrenia a pravidlám, ktoré sa v rámci rozvetvenej siete globálnej diktatúry nastoľujú. Na inom mieste svojho článku sa zmieňujem, že k tomu, aby sme ako občania prijali syndróm poslušnosti, nás naliehavo vyzýva samotná prezidentka SR.

Vládna moc už roky ( či za R. Fica alebo I. Matoviča ) neustále opakuje to isté: nemôžeme byť ľahostajní voči propagande, dezinformáciám či klamstvám, pretože to predstavuje spochybňovanie kľúčových záujmov SR a vážne ohrozuje SR.

To ozaj bolo a je kľúčovým záujmom práve SR, aby sme sa postupne vzdávali svojej štátnej suverenity a národných záujmov v prospech Bruselu. ? Azda my, ako občania SR, sme sa rozhodli odovzdať vnútroštátnu tvorbu vôle v prospech nadštátnej tvorby vôle nejakému Európskemu súdnemu dvoru a inštitúciám EÚ ?

Bolo kľúčovým záujmom SR venovať v rámci záchrany bank 5,7 miliárd eur do Európskeho stabilizačného mechanizmu ?

A je záujmom SR aj z dôvodov organizovanej „pandémie“ koronavírusom sa ďalej na dlhé roky zadlžovať a tak ďalej oslabiť svoju suverenitu ?

Vážne máme veriť tomu, že kľúčovým záujmom SR je vychádzať v ústrety nadnárodným subjektom a súkromným fyzickým osobám naplnených bohatstvom a peniazmi, aby bol medzi obyvateľstvom organizovaný strach z „pandémie“ koronavírusu a aby obyvateľstvo bez reptania a problémov prijalo kšefty farmaceutického priemyslu v otázke liečby koronavírusu práve očkovaním ? To nie sú konšpirácie, o tom sú dokumenty, ktoré svedčia, odkiaľ je to všetko riadené.

To sme nevymysleli my, občania SR. Existuje dostatok faktov o tom, že takúto politiku mohli vymyslieť len tí, čo k svojmu šťastiu potrebujú mať absolútnu moc nad proletariátom ( pracujúcimi ) či vôbec nad celou spoločnosťou. Už ani deti a mládež sa v škôlkach a školách nemôžu učiť v pokojnom prostredí a priebežne, pretože sa robia všelijaké nezvyčajné opatrenia, len aby výchovno – vzdelávací proces v doterajšej podobe úplne padol a boli nastolené nové experimenty.

Najskôr je možné súhlasiť s tým, že propaganda, dezinformácie a klamstvá vážne ohrozujú SR, ale táto hrozba nepochádza od občanov, lež od politikov a vládnej moci, rovnako mediálnej sféry.

Politici a média sa správajú nezodpovedné, keď strašia ľudí. Povedal to jeden profesor z jednej parížskej univerzity vo Francúzsku. Strašenie obyvateľstva v národných štátoch na jeseň opätovne zosilnelo, presne v zmysle pokynov tých, ktorí si dali spracovať dokument „Svet v ohrození“ a tak musia pokračovať tvrdé opatrenia vo veci nosenia rúšok, karantén, odstupov, testovania a straty osobnej slobody. Už ani naši policajti nebudú upozorňovať, ale rovno ukladať pokuty, pretože treba vraj chrániť zodpovedných pred nezodpovednými. Ktorá časť obyvateľstva je teda zodpovedná ? Iba tá časť, ktorá sa plne stotožnila s oficiálnym výkladom boja proti „pandémii“ koronavírusu a teda prijíma všetky opatrenia vládnej moci za svoje ? Zodpovední sú teda aj tí, ktorá sa dajú testovať, respektíve, ktorých k tomu určitým spôsobom donútia ?

Pre zodpovedných, ktorí sa dali celkom vystrašiť, je nosenie rúška niečim ako dobrou ochranou svojho zdravia. Ich myseľ je zaťažená len na aktuálne spojenie jednoduchej rovnice: rúško na tvári znamená zdravie a život. Zodpovední ľudia v žiadnom prípade neskúmajú širšie súvislosti, pretože politikom a vládnej moci buď dôverujú alebo zo strachu berú rúško ako preventívne opatrenie. Pre zodpovedných ľudí nie sú vedecké, odborné, medicínske, právne či politické stanoviska v širších súvislostiach vôbec akceptovateľné. Zodpovední jedinci sa cítia viacej chránení, keď sa zrieknu svojej slobody a odovzdajú túto slobodu vládnej moci.

Ústavný právnik Ján Drgonec vyslovil veľmi zaujímavú myšlienku: držitelia práv sa majú angažovať, nie prijať syndróm poslušnosti ! Zásluhou vládnej moci došlo v tomto roku k tomu, čo je v absolútnom rozpore s našou ústavou. Angažovanosť občana ako zdroja štátnej moci bola nahradená prijatím syndrómu poslušnosti občana ! Podľa predstaviteľov zákonodarnej a vládnej moci angažovanosť občana ( obyvateľa ) SR sa musí prísne trestať, ak sa ten prejaví ako nezodpovedný človek. Pojmy ako „zodpovedný“ či „nezodpovedný“ tak boli z úrovne vládnej moci úplne prekrútené, pretože svojim novým významom zodpovedajú len tej politike, ktorú vládna moc presadzuje v rámci globálnej diktatúry.

Pre nezodpovedných občanov, ktorí sa nedali vystrašiť „pandémiou“ koronavírusu, je nosenie rúška niečim, čo symbolizuje poslušnosť, konformitu a podrobenie sa jednotlivca existujúcej moci ( diktatúre ). Pre nezodpovedných občanov je v podstate jasné, že účinnosť ochrany rúška proti koronavírusu je vo svete spochybňovaná, pretože nie je vedecký nevyvratiteľne preukázaná. Nezodpovední občania vedia či tušia, že polícia SR nemôže si dovoľovať konať proti občanov tak, že nebude rešpektovať ich ústavné práva, ale sa bude riadiť zásadou jednoduchej identifikácie: kto nosí alebo nenosí rúško. Ústavné práva si polícia SR nemôže nahradzovať pravidlami vládnej moci.

Čo nastúpilo po tom, ako sa nacistická strana dostala k moci a Adolf Hitler sa stal neotrasiteľným vodcom ? Masové využitie povinnosti zdraviť vodcu a novú diktatúru fašistickým pozdravom: vztýčenou a natiahnutou pravicou a výkrikom „Heil Hitler !“ Toto prirovnanie nosenia rúška a fašistického pozdravu je dôležité pochopiť z hľadiska symboliky. Pre tých jednoduchých ľudí je to ako také presvedčenie, že to môže byť dobrá ochrana proti koronavírusu a v záujme ochrany svojho zdravia to zvládnem za každých okolnosti či situácií: v práci či niekde inde. Lenže pre tých, čo priamo organizujú globálne nastavenú diktatúru, je rúško symbol toho, aby bezprostredne a rýchlo bolo možné mať výsledok „prieskumu“, kto berie na vedomie, akceptuje, uznáva, podporuje, súhlasí, je angažovaným pomocníkom vládnych opatrení. Rúško pre vládnu moc a samotných globalistov predstavuje obraz, ako sa správa masa a nakoľko je už stotožnená či akceptuje globálnu diktatúru, takže je dôležitým nástrojom globálneho riadenia. Nedajme sa dezorientovať tým, že spravidla aj naši politici nosia rúška, čo niektorým z nás ozaj ide iba o takú úroveň spravodlivosti, aby sme boli v tom všetci rovnako. Veď aj v čase fašistickej diktatúry symbol pozdravu platil pre všetkých, lenže akési „čítanie“ symbolu patrilo do kompetencie mocných a tí vedeli, že vyjadruje spolupatričnosť všetkých Nemcov a ich jednotu s fúhrerom.

Ekonóm a geopolitik Peter Koenig na adresu nosenia rúšok povedal toto: „Nútené nosenie masiek je dôležitou súčasťou Veľkej transformácie alebo Veľkej prestavby, ktorú Medzinárodný menový fond a Svetové ekonomické fórum plánujú vyhlásiť v švajčiarskom Davose budúci rok v januári ( 2021 ). Je to agenda prevýchovy pomocou rituálu. Nosenie masiek je rituálnym prijatím poslušnosti. Čím rýchlejšie a ľahšie prijmete masku, tým rýchlejšie a ľahšie sa stanete spoločenský prijateľným. Rovnaký zmysel a cieľ má dodržiavanie odstupu.“ Skus sa, vážený občan, zamyslieť nad uvedeným citátom. Ako sa v súčasnosti budeš cítiť, keď ťa už niekoľko dni či mesiacov, a to vieš, ak pozoruješ život, nepustia nikde bez rúška. Nakoniec, dňa 29.10.2020, som sa ráno v internetovom denníku Hlavné správy mohol dočítať, že vláda SR odporučila hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku pre zamestnávateľov či prevádzkovateľov, aby si mohli pýtať potvrdenie o negatívnom výsledku pri vstupe do objektu.

Všade, kde sa v plnej sile prejavíš ako skutočný človek v svojej dôstojnosti a slobode, ťa nebudú akceptovať tým, že ťa nevpustia, aby si si niečo vybavil, kúpil, zabavil sa, oddýchol, najedol sa a podobne. Pod hrozbou vysokých pokút naša vládna moc nariadila, aby sa v spoločnosti presadil princíp globálnej diktatúry: za akých podmienok môže byť človek spoločenský prijateľným a teda akceptovateľným. Masa túto podmienku globálnej diktatúry bez reptania, až na svetlé výnimky, prijala. Verejnosť, pod oficiálnym vplyvom vládnej moci je presvedčená, že koronavírus automatický alebo dodržiavaním nariadení ustúpi a všetko bude v poriadku. Verejnosť si ale vôbec neuvedomuje, že zvíťaziť nad koronavírusom, neznamená byť izolovanými jednotlivcami v domácom prostredí a to bude stačiť. Obyvateľstvo SR je v tomto období podriadené takému režimu v spoločnosti či globálnej diktatúre, aby bola dosiahnutí prvá méta globálnej moci: vakcinácia. Z tohto dôvodu nemôžeme očakávať žiadnu milosť od vládnej moci a teda, že dosiahneme stav, keď lekári nám povedia, že nie je žiadny dôvod pre záchranu obyvateľstva vakcináciou.

Politické strany sú skorumpované a cirkevní predstavitelia sa politikov boja ako Božej moci. Rodičia a starí rodičia, ktorí v „mierových časoch“ s takou samozrejmosťou a láskou vyjadrujú svoj vzťah a podporu svojim deťom a vnúčatám, sa razom v čase „pandémie“ stiahli do svojich „osobných ulít“ v záujme ochrany svojho zdravia a svoje ratolesti nechali napospas osudu a silám zlá a temna, ktoré perfektne riadi minister školstva. Budovy súdov, kde sa hľadá spravodlivosť, sa stali centrami prevýchovy občanov a ani jeden sudca sa nepozastaví nad tým, prečo sa nesmú dodržiavať ústavné práva. Advokáti a notári žijú z peňazí svojich klientov, ale prísne plnia všetky potrebné opatrenia a pravidlá vládnej moci. Lekári podobne sa živia z chorôb svojich klientov, ale nemajú záujem sa zorganizovať tak, aby sa mohlo pomôcť klientom ozrejmiť si celý problém „pandémie“ koronavírusu.

Ak prejdeme k zamestnávateľom, tak podobné správanie. Pracovníkov z kultúrnej sféry, vedeckých pracovníkov, učiteľov všetkých možných typov škôl, predstaviteľov inteligencie z radov odborných a humanitných odborov vysokých škôl či funkcionárov športových klubov, zástupcov živnostníkov, funkcionárov odborových organizácií či primátorov a starostov miest a obcí, zástupcov rôznych záujmových združení, už ani nemám chuť rozoberať v tom, prečo zaliezli do svojich „pracovných ulít“ a boja sa, prečo čakajú na nejaký zázrak. Treba si uvedomiť, že v záležitostiach !pandémie“ koronavírusu nevládne nad nami príroda a iba treba počkať, keď sa po vzore búrky upokojí a bude dobre. Vládu nad nami, obyvateľmi národných štátov, prevzalo v tomto roku ZLO, ktoré sa skrýva v určitých ľudských telách a činoch. Tieto telá a činy nepatria hocikomu. Dnes je už jasné, že patria predstaviteľom globálnej a tiež národnej moci.

Ekonóm a geopolitik Peter Koenig tvrdí toto: „Naši skutoční vládcovia sú už nesmierne bohatí a preto peniaze nie sú to, čo ich motivuje. Po čom túžia je moc, absolútna moc nad ľuďmi a ich životmi. Ich zámerom je vytvoriť neofeudálnu dvojvrstvovú spoločnosť, v ktorej budú tvoriť hornú vrstvu, rozprávkovo bohatú s neobmedzenou mocou nad zbedačenou spodnou vrstvou. Uzamykanie hospodárskej činnosti slúži k zničeniu nezávislej strednej triedy a jej podnikov, aby sa stala závislá na svojich pánoch, ako tí bedári, ktorí žijú zo svojej práce. Príkladom nech budú majitelia reštaurácií, ktorí sa pokúšajú prežiť zavedením odstupov medzi stolmi behom krátkeho obdobia „normálu“, pokiaľ príde ďalšia uzávierka, ktorá ich zmetie do bankrotu.“

Predseda vlády SR dňa 17.10.2020 vo večernom spravodajstve televízie Markíza nevystupoval ako politik a ústavný činiteľ, ktorého povinnosťou je skladať účty zo svojej práce občanom SR, ale vystupoval ako silný a nekompromisný oligarcha, ktorý doslova rozkazuje svojim zamestnancom, čo musia urobiť, aké jeho pokyny a nariadenia majú občania plniť, ak chcú, aby od neho dostali určitú slobodu. Dokonca bol potešený, že koaliční partneri budú podporovať jeho rozhodnutie celoplošne testovať obyvateľov SR. Ani na chvíľu nezapochyboval, že celoplošné testovanie v skutočnosti nemá žiadny význam okrem jedného – takýmto spôsobom organizovaná „starostlivosť“ vládnej moci o obyvateľstvo sa stane efektívnym spôsobom podnikania a to podľa zásady: zisky sa budú privatizovať a náklady budú socializované – z daní daňových poplatníkov. Predseda vlády SR sa osobne pustil do naplňovanie jednej zo zásad práce Ústrednej spravodajskej služby USA: Zabezpečiť kontrolu jedinca až do toho bodu, keď bude konať podľa nás proti svojej vôli ! Toto sa v rámci globálnej diktatúry deje a ďalej zosilňuje. Mnohí z nás si ešte stále neuvedomujú, že v zavedení globálnej diktatúry ide o proces, ktorý má zmeniť vnímanie reality u každého obyvateľa. O tom som sa už zmienil v časti I.

Dňa 18.10.2020 som si prečítal informáciu, že na avizované celoplošné testovanie na ochorenie Covid – 19 štát vynaloží 52,3 milióna eur. Lenže existuje ešte iná zaujímavá informácia, ktorá sa našla na stránke Svetovej banky. Bola to informácia o tom, koľko rôznych krajín ešte v roku 2018 ( ! ) nakúpilo PCR testy na Covid – 19, teda v čase, keď podľa oficiálnej verzie sa koronavírus objavil až koncom roka 2019 ( ! ), ktorý vedci začiatkom roka 2020 izolovali a genetický sekventovali. A až na základe toho vraj boli vyrobené PCR testy. Podľa dostupných informácií v roku 2018 Slovenská republika nakúpila PCR testy na Covid – 19 za viac ako 62.- miliónov amerických dolárov. Myslím si, že Najvyšší kontrolný úrad by mal preveriť uvedenú informáciu a zistiť, či je pravdivá a keď, tak ako sa tieto testy doteraz využili. Dovolím si napísať, že celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu v ľudskom tele, nerieši žiadne posilnenie imunitného systému u človeka, ale je len ďalším simulačným cvičením, ktoré navrhla farmaceutická lobby v spoluprácu s OSN. K tomu je potrebné si pripomenúť touto lobby vydaný dokument s názvom Svet v ohrození.“ Ide o organizáciu s názvom „Globálna rada sledujúca pripravenosť.“ – skrátka GPMB.

Táto súkromná nezisková organizácia Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetovej banky a je teda v úzkom spojení s OSN, si dovoľuje rozkazovať národným vládam a určovať im, čo musia robiť, ak sa dohodli na medzinárodnej konferencií v máji 2020, že sa musí zabezpečiť ľahký prístup k očkovaniu, k liečbe a diagnostike v boji proti koronavírusu. Už zloženie Správnej rady GPMB ukazuje, kto všetko sa zaoberá problematikou boja proti „pandémii“ koronavírusu. V uvedenom orgáne je zástupca Nadácie Billa a Melindy Gates, zástupca Svetovej banky, zástupca Centra pre kontrolu chorôb v Číne, zástupca Unicefu, zástupca súkromnej Národnej akadémie pre medecínu v USA, zástupca Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby v USA. Práve z tohto inštitútu jeho riaditeľ Dr. A. Fauci predpovedal už niekoľko rokov vopred, že za prezidentovania D. Trampa dôjde v oblasti infekčných chorôb k vypuknutiu epidémie.

Ak chceme pochopiť, prečo sa angažuje naša vládna moc v politike organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu a ako k tomuto boji prispieva svojimi nariadeniami a pravidlami, ak chceme pochopiť konanie predsedu vlády SR ako psychopata, musíme si uvedomiť, aspoň stručne, čo v uvedenom dokumente požaduje Globálna rada sledujúca pripravenosť. V bode č. 7 dokumentu „Svet v ohrození“ sa píše o tom, čo sa musí zabezpečiť! OSN musí zosilniť koordinačný mechanizmus. Generálny sekretár OSN, spolu s WHO a Kanceláriou pre humanitárne záležitosti musí zosilniť koordináciu v rôznych krajinách a tiež zdravotné a humanitárne súvislosti tým, že zaručí zreteľnú úlohu a zodpovednosť OSN po celom svete … a zvýrazní celosvetové vedenie OSN za účelom pripravenosti, vrátane použitia simulačných cvičení.

Z uvedeného textu z bodu č. 7 je zrejme, že celý koordinačný mechanizmus OSN je nastavený na riadenie národných vlád a že tie musia uznať OSN praktický ako svetovládcu. Veľmi dôležité je pochopiť, že vo veci „pandémie“ koronavírusu je potrebné používať simulačné cvičenia a v tomto roku nie iba jedno. Z tohto pohľadu je teda jasné, že naša vládna moc nám simulačné cvičenia poctivo organizuje a pritom to zdôvodňuje potrebou ochrany verejného zdravia. Globálna rada sledujúca pripravenosť ( k čomu ? ) sa pojmom simulačné cvičenie vlastne prezradila, že takéto cvičenie má samotnú národnú vládu a samotné obyvateľstvo národného štátu na niečo pripraviť. Iniciatíva predsedu vlády SR vo veci zabezpečenia celoplošného testovania obyvateľstva SR je pripravovaná presne v duchu pokynov GPMB a môžeme ju kľudne pokladať za simulačné cvičenie.

Čo je potrebné dosiahnuť simulačnými cvičeniami ? Obyvateľstvo národného štátu a celá spoločnosť vôbec sa podľa globálnych psychopatov má a musí preorientovať na nové životné podmienky vo všetkých oblastiach života spoločnosti, teda musí byť ustanovený „nový normál“, pretože kvôli „pandémii“ koronavírusu to inak nie je možné ! Obyvateľstvo to môže pochopiť či najskôr prijať tak, že je to nevyhnutnosť, zákonitosť a treba si na nové podmienky zvyknúť za každú cenu. Simulačné cvičenia má organizovať vládna moc práve preto, aby sa obyvateľstvo bez veľkého odporu podriadilo novému režimu ľudského života, ktorý bude určovať „Trieda 1%“. Inakšie napísané, aby sa syndróm poslušnosti vo vedomí človeka jasne udomácnil. Simulačné cvičenia sú a budú finančne náročné a preto nie je ťažko pochopiť, prečo nie je možné použiť finančné zdroje na skutočnú podporu skvalitnenia nášho zdravotníctva. Uvedené finančné zdroje – 52,3 mil. eur či 62,- miliónov dolárov alebo 750,- tisíc eur, ktoré sme dali súkromným farmaceutickým spoločnostiam na vývoj vakcíny, to sú v skutočnosti výdavky, ktoré sa platia z našich daní v prospech presadenia globálnej diktatúry !

Z hľadiska praktického rozumu je celkom jasné, že ak by takej organizácií ako je GPMB aj v spolupráci s WHO išlo o potrebu riešiť vypuknutie skutočnej pandémie a bez iných strategických cieľov, teda iba pandémiu zvládnuť a tým sa všetko skončí, tak v tomto prípade by nebolo možné formulovať z ich strany povinnosť organizovať simulačné cvičenia. Ako sa vie, simulačné cvičenia si vyžadujú svoj čas na ich zvládnutie a v prípade vypuknutia skutočnej pandémie, tento čas nie je k dispozícií. Plošné testovanie obyvateľstva SR pokladám z hľadiska uvedených súvislosti za pripravované skutočné simulačné cvičenie, ktoré sa vyhodnotí a vládna moc si určí ďalší postup v tom, ako bude presadzovať globálnu diktatúru. Moju myšlienku, že pôjde v tomto prípade o simulačné cvičenie podporuje aj pochopenie toho, že testovanie neprináša, ani vzhľadom na svoje obrovské finančné náklady, žiadne pokroky v liečbe ochorenia, pretože môže zisťovať iba prítomnosť koronavírusu, ktorý nie je chorobou. Bude to skôr test o poslušnosti a možno príležitosť, ako testovaním produkovať infikovaných či chorých a ďalej rozdeľovať a poškodzovať spoločnosť a život v nej.

Bod č. 7 dokumentu „Svet v ohrození“ veľmi úzko súvisí s bodom č. 3. Všetky krajiny musia vybudovať silný systém. Hlavy štátov musia ustanoviť vysoko postaveného dozorcu, ktorý bude mať patričnú autoritu a politickú zodpovednosť, aby mohol viesť celú vládu a celú ľudskú spoločnosť štátu a mohol bez námahy prevádzať viacdielne simulačné cvičenia za tým účelom, aby udržiaval všetkých v stave pripravenosti. Máme to tu jasne uvedené, že musí byť ustanovený štátny dozorca ( neviem či individuálny alebo ako kolektívny orgán ) s patričnou autoritou – v mojom poňatí s absolútnou mocou – keďže má byť nad vládou a nad všetkými, ktorého úlohou bude prevádzať simulačné cvičenia. Ustanovenie štátneho dozorcu a realizovanie mnohých simulačných cvičení ukazuje k tomu, že pôjde o dlhšie – dlhé časové obdobie a že nepôjde o zámer zvládnuť pandémiu, ale skôr o to, aby spoločnosť bola udržiavaná v stave ustavičnej potreby zvládať „pandémiu“ koronavírusu. Je mi už jasné, že vybudovať silný systém majú za povinnosť národné vlády tak, aby prechod k „novému normálu“ bol zvládnutý, pričom sa k tomu má použiť armáda a teda všetky ozbrojené zložky.

Treba konštatovať, že ďalšie body v dokumente „Svet v ohrození“ sa týkajú iba pokynov pre národné vlády, že musia ( ! ) zabezpečiť na pripravenosť boja proti pandémii dostatok finančných zdrojov a to aj za cenu toho, že tieto zdroje bude potrebné riešiť na dlh. V zásade ide o to, že obrovské peniaze z domácich zdrojov sa musia dať tým, ktorí to pre svoje podnikanie potrebujú a to sú farmaceutické spoločnosti. V skutočnosti tak ide o akési mafiánske združenie, ktoré si od národných štátov a ich vodcov vyžaduje peniaze na zabezpečenie ich podnikateľskej činnosti vo svete. Toto je jeden z negatívnych príkladov toho, ako môže škodiť samotná globalizáciu a samotný globálny kapitalizmus, ktorý sa otriasa v krízach práve zásluhou absolútnej moci kapitálu. Naša vládna moc sa tejto mafiánskej podmienke prispôsobuje a zaťahuje náš štát do večných dlhov.

Na serveri www.zvedavec.org bol dňa 14.10.2020 uverejnený zaujímavý článok pod názvom „Racionálna deklarácia proti Covid – represii.“ Tento článok je potrebné si pozorne prečítať.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 157

Celkové hodnotenie: 15.41

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa…

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA