Filozofia pozitívneho a prirodzeného práva a ľudské práva v politickej, ústavnej a justičnej praxi SR a právomoci ESĽP vo veci Mečiarove amnestie

Publikované 14.11. 2017 o 07:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Spor o bezvedomé, suché právo s právom majúcim svedomie a zmysel pre ľudskú a živú spravodlivosť a ľudské práva dobieha do svojich konzekvencií…
To prvé, pozitívne, môže ale negatívne zasiahnuť do oblasti ľudských práv takým právom dotknutých osôb. A zasiahlo. Slovenskú spoločnosť prevrátilo na ruby a oddelilo rub od líca. Obe časti postavilo proti sebe. Lebo aj také je „pozitívne právo“.
Vysvetlivka: Pozitívne právo (alebo nie celkom presne platné právo) je také objektívne právo, ktoré sa dá odvodiť z platného systému právnych noriem. Platí bez ohľadu na jeho okolnosti, lebo (dve jeho mantry):
1. „Amnestie sú nezrušiteľné!“
2. „Retroaktivita je neprípustná!“
Ide o filozofiu právneho pozitivizmu.
Jeho protikladom je filozofia prirodzeného práva.
Prvú aj druhú mantru zrušil ústavný zákon.
Postupne k veci:
Kováčove milosti a Mečiarove amnestie zasiahli do osobných ľudských práv a práv nielen priamo dotknutých osôb, ale hrozivo aj všetkých a každého z nás.
Máme ich ako podkôrniky smrekové, ovocné a dubové rozlezené pod kožou…
Trestnosť Mečiarových amnestií (vraj) zanikla premlčaním skutkov. Ak sa vôbec stali. A ak sa stali, či sú, označené skutky, o ktorých bude reč v článku, vôbec trestné.
Lebo, u nás taká obyčaj…
Slovensko sa zmieta v kŕčoch boja o právny štát. Lož má krátke nohy, pravda spravidla pokrivkáva za ňou. A pod pätou pravdy ale vždy klíči pochybnosť.
In medias res a k tomu a k veci niekoľko autorských poznámok, komentárov a názorov nielen autora:
Podnet GPSR na preverenie zákonnosti rozhodnutia OČTK o tom, že Vladimír Mečiar je trestne nestíhateľný, lebo vec je premlčaná, podal poslanec Ondrej Dostál:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/438253-dostal-ziada-prokuraturu-aby-preverila-rozhodnutie-o-nestihani-meciara/meciara/
Generálna prokuratúra SR odpovedala:

Uverejnené na fejzbúkovej stránke Ondreja Dostála, predsedu OKS:

ESĽP proti Slovenskej republike:
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhoduje vo veciach podozrení z porušenia individuálnych ľudských práv konkrétnych osôb…
ESĽP nemá oprávnenie rozhodnúť o prípustnosti alebo neprípustnosti Mečiarových amnestií a Kováčových milostí…
ESĽP nemôže napadnúť ústavný zákon o ich zrušení…
Ide o ústavný zákon, ktorý zakladá suverenitu Slovenska v časti ústavné právo, právo a justícia.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami bola porušená Listina základných práv a slobôd, následne Charta práv EÚ a Ústava SR.
Listina tvorí jadro každej ústavy každého demokratického štátneho zriadenia a právneho štátu.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami boli porušené základné ľudské práva viacerých dotknutých osôb…
Spor o prípustnosti zrušenia Mečiarových amnestií a Kováčových milostí nie je ukončený, s poukazom na otázku prednosti pozitívneho práva nad prirodzeným právom…
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti nemali prirodzený právny, mali osobný politický základ a motivácie pre akt pozitívneho práva, ktoým bolo vyhlásenie amnestií…
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti boli zneužitím pozitívneho práva na osobné a politické účely.
Mečiarove amnestie a Kováčove milosti boli flagrantným prípadom zneužitia ústavných právomocí prezidenta a zastupujúceho prezidenta (Mečiar), ktorý tvrdí, že o amnestiách rozhodoval v zbore, a nerozhodol sa pre ne vraj LEN ON ale išlo o kolektívne rozhodnutie vlády.
Teda, podľa Mečiara, trestnú spoluzodpovednosť nenesie Mečiar, ale jeho vláda. Za takú ju Mečiar verejne označil. On prvú a druhú, opravnú, amnestiu „len vyhlásil“.
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami bolo flagrantne porušené prirodzené a neprípustne zneužité pozitívne právo.
Odkazy a odvolávky na rozsudok ESĽP vo veci Ivan Lexa verzus Slovensko nemajú univerzálnu platnosť a nemožno ich vztiahnuť na spor o platnosti-neplatnosti, prípustnosti-neprípustnosti ústavného zákona o zrušení Mečiarových amnestií a Kováčových milostí…
Európsky súd pre ľudské práva vo veci Lexa rozhodoval v čase vtedajšieho daného právneho stavu – v dobe platnosti amnestií.
Po zrušení Mečiarových amnestií môže byť znova legálne konané aj vo veci Lexa.
Čaká sa na „opravný“ nález Generálnej prokuratúry:
Ak Generálna prokuratúra SR vydá nový nález, o tom, že skutok nie je premlčaný, lebo je nepremlčateľný, OČTK budú môcť pokračovať vo svojej práci tak, ako im ukladá Ústava a zákon o Policajnom zbore SR.
Európsky súd pre ľudské práva nemôže vydať nález, že Mečiarove amnestie a Kováčove milosti sú nezrušiteľné…
Amnestie a milosti boli zrušené suverénnym majestátom Národnej rady Slovenskej republiky, ústavným zákonom, čo vzal na vedomie aj Ústavný súd SR, ako jediný oprávnený strážca slovenskej demokracie, ľudských, občianskych a politických práv občanov Slovenska a slovenskej ústavnosti…
Strážcom demokracie nie sú ľudsko-právne negramotné brechajúce ľudsko-právne, ideologické a politické stranícke médiá, ktoré stav vecí môžu akurát tak vziať na vedomie a pravdivo o ňom a jeho vývoji ako povinné právnické osoby na to určené a registrované, informovať oprávnenú slovenskú verejnosť s jej právom na pravdivé a nie politicky účelovo skreslené a politikárčiace (qui bono?) informácie.
Toto platí aj pre všakovakých pseudo právnikov a pseudo ústavných právnikov, a  „tiež odborníkov“ na nezrušiteľnosť amnestií a milostí…
Na Slovensku ich je ako hadov…
Nabetón nezrušiteľné amnestie boli zrušené. Bodka.
Poznámka „mimo“:
Autonómia Katalánska bola zrušená. V súlade so španielskou ústavou. Bodka.
Španielska vláda (Madrid) ale katalánsky separatizmus a jeho protagonistov vníma ako vzburu a vzbúrencov proti španielskej Ústave. A to je na diskusiu. Cestou k samostatnosti Katalánska je len zmena Ústavy Španielska. Bodka. K nej môže viesť len presvedivá vôľa katalánskeho štátotvorného národa. Bodka.
Pokračovanie:
Mečiarovými amnestiami a Kováčovými milosťami sa ale začala éra úpadku ústavného poriadku a právneho štátu Slovenskej republiky.
Ústavný zákon o ich zrušení ako prvý krok vracia Slovensko do pre všetkých žiaduceho stavu právneho štátu.
Následné právne kroky v súlade so slovenským právnym poriadkom a Ústavou SR  sú pre Slovensko očisťujúce a privedú ho na cestu späť k štatútu spravodlivého právneho štátu.
K prípadu „lex“ Ivan Lexa:
Medzinárodné inštitúcie opakovane v minulosti potvrdili, že zrušenie Mečiarových amnestií je správne a nevyhnutné.
V roku 2008 Ivan Lexa vyhral súd pred Európskym súdom pre ľudské práva. Slovensko žaloval za to, že ho štát počas jeho stíhania za výčiny vo funkcii šéfa SIS držal vo väzbe. Štrasburskí sudcovia mu z procesných dôvodov dali za pravdu. Lexa tak získal nielen možnosť tváriť sa ako obeť perzekúcie, ale aj osemtisíc eur, ktoré mu musela republika za porušenie jeho práv zaplatiť.
V rozhodnutí, ktoré na prvý pohľad pôsobí ako víťazstvo nespravodlivosti, sú však vety, ktoré sa Lexovi s Mečiarom nemôžu čítať dobre:
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/886.html
Zároveň sú to vety, ktoré vyvracajú staršiu argumentáciu Roberta Fica, prečo sa Mečiarove amnestie nedajú zrušiť.
Štrasburg totiž obšírne opísal Lexovo pôsobenie v SIS, pozadie jeho káuz, ako i vyhlásenie amnestií a pokus Mikuláša Dzurindu o ich zrušenie.
https://dennikn.sk/699069/ako-ivan-lexa-vyhral-sud-a-prehral-dejiny/
https://dennikn.sk/782890/lexa-chce-ist-na-europsky-sud-velke-sance-zrejme-nema/
Rekapitulácia a záver:
Za Mečiarovej vlády bol 31. augusta 1995 unesený syn slovenského prezidenta Michal Kováč ml. do rakúskeho Hainburgu a medzi hlavné podozrivé sa dostala slovenská tajná služba SIS.
Spojka korunného svedka únosu Róbert Remiáš následne v apríli 1996 zhorel pri výbuchu auta v Karlovej Vsi.
Páchateľov únosu Mečiar v roku 1998 amnestoval na dva krát (medzinárodne bezprecedentná opravná amnestia).
Tiež došlo k protiústavnému odvolaniu poslanca Františka Gauliedera (1996) a zmareniu referenda o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta (tandem Mečiar – Krajči 1997):
Predpokladané zmätky po skončení Kováčovho mandátu viedli opozíciu už v roku 1997 k tomu, aby sa pokúsila presadiť priamu voľbu prezidenta. Michal Kováč vtedy otázku o priamej voľbe zaradil ako štvrtú do referenda o vstupe Slovenska do NATO. Referendum bolo ale zmarené – vtedajší minister vnútra Gustáv Krajči rozkázal tlačiť referendové lístky len s troma otázkami o NATO. S vedomím Mečiara.
Slovensko sa začalo pomaly dostávať do medzinárodnej izolácie a nepočítalo sa s jeho prijatím do Európskej Únie ani do NATO.
Sám Vladimír Mečiar bol tretím najvýznamnejším ruským televíznym kanálom NTV označený ako „Lukašenko na Dunaji“.
Zmätok a chaos po sérii proti a mimoústavných krokov svojvoľného autoritára Mečiara, smerovaných proti prezidentovi Kováčovi, vyvrcholil korunkou: V roku 1995 Michalovi Kováčovi Národná rada SR vyslovila väčšinou hlasov nedôveru, hoci Ústava SR takýto inštitút nepozná.
Polo dementný, pologramotný a chorý cirkus a zápas ústavných právnikov, pseudo ústavných právnikov, právnikov a pseudo právnikov, politikov, pseudo politikov a poslaneckých diletantov okolo zrušiteľnosti alebo nezrušiteľnosti Mečiarových amnestií sa skončil.
Amnestie boli zrušené ústavným zákonom s vedomím ústavného súdu.
K meritu veci: Po škandalóznom zmätku s voľbou prezidenta po uplynutí funkčného obdobia prezidentúry Michala Kováča prešli niektoré prezidentské kompetencie na vládu a jej predsedu. A tak mohol Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident vyhlásiť amnestiu na skutky spáchané v súvislosti s únosom Michala Kováča mladšieho.
Úrad zastupujúceho prezidenta nezakladá prevzatie všetkých prezidentských ústavných právomocí, tobôž inštitútov milosti a amnestií. V tejto veci ich ako alfasamec s mega egom, teda, osobnostne narušená psychopatická osobnosť, rozpore s etikou a dobrými mravmi Mečiar využil (psychopati sú inteligentní) vo svoj osobný a politický prospech všetky.
Okrem toho, tento typ amnestií a samo amnestií, detto Kováčových milostí, sa v dobrej a slušnej spoločnosti a spravodlivom právnom štáte neudeľuje.
Mečiar vedome a úmyselne zneužil právomoci verejného činiteľa vo funkcii zastupujúceho prezidenta.
Nastala éra úpadku právneho štátu.
Mečiarove skutky sú nepremlčateľné.
Mečiar patrí pred súd.
Za amnestie.
A s ním aj Krajči.
Obaja aj za zmarené referendum.
Prípadne za Gauliedera.
Ich závažné porušenia ústavy sú vlastizrada, a spolu s Kováčovými milosťami zakrývanie trestných činov, z ktorých vo veci Mečiarových amnestií ide o amnestovanie štátneho terorizmu (únos a zavlečenie občana do cudziny).
Vlastizrada je nepremlčateľná.
Bez obáv.
Liberálna demokratická spoločnosť trest smrti nepozná.
Ale benevolentný liberalizmus takú spoločnosť, s asistenciou jej občanov, sledujúcich ten blázinec len ako hokej v tlači, televízii a rádiu, a komentujúc ho pod článkami na webe a na fejzbúku, zabíja.
A tí občania si myslia, že sú slobodní, svojprávni, a žijú v demokratickom právnom štáte.
A majú právo na slobodu slova, názoru a presvedčenia.
Aj, lebo, majú tiež volebné právo.
A, zatiaľ sa dejú veci mimo nich, lebo sú nečinní a nekonajú.
Všetci tí, ktorí boli a sú na vodcov, lebo bez nich sú bezradní, mali úžasného vodcu. Druhí, alebo tí istí, oplakávajú Tisa.
Ak sa jedni aj druhí i tretí práve teraz dočítajú, že ich, tiež nimi milovaný M.R. Štefánik, oslovoval slovom aj písmom T.G. Masaryka „Drahý, milovaný tatíčku“ (Štefánikove listy Masarykovi) no, spánombohom…
Mečiar nemusí do basy. Musí sa ale lege artis dozvedieť, čo všetko si „ponachádzal na svojom stole“ a ako tajomne paranoidne fabuloval (čo robí aj dnes), a čo všetko povyvádzal pre upevnenie si svojej autoritárskej moci…
Slovensko si musí už konečne dôsledne vyčistiť náš spoločný stôl, na ceste k spravodlivému, reálne demokratickému právnemu štátu.
„Naspäť cesta nemožná — napred sa ísť musí!“ (Ľudovít Štúr)
No, ak som spomenul tohto pána, tak schválne. Ide o to, či boli-neboli Štúrovci „zaprdenými hlupákmi“ (ako o nich vyhlásil slniečkársky pokrokár, ako kaviarenský bratislavocentrista, diktujúci ostatnému Slovensku, čo si má myslieť a ako sa má správať, Michal Havran). Ak takými boli, tak Slovensko a „hejslováci“ sa už naozaj vo svojej histórii nemajú o koho oprieť. Leda o desaťnásobného víťaza disiplinárnych konaní Štefana Harabina.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Keď už, tak už, aby všetkým bolo merané rovnako:
Mečiarovci spáchali amnestie, čo je náš domáci hriech, Slovensko a post mečiarovská „demokratická“ Dzurindova vláda má na svedomí pre zmenu toto (podiel na vraždení v bývalej Juhoslávii umožnením jej bombardovania letectvom NATO bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN):
https://drive.google.com/file/d/1j3reepUvXMTasCFlLtX9P6axu1XeD61N/view
O trestnom oznámení „slobodný a nezávislý mainstream“ ani „verejnoprávna RTVS“ o podaní trestného oznámenia neinformujú:
http://www.hlavnespravy.sk/harabinove-trestne-oznamenie-na-dzurindu-spol-si-vsimli-aj-v-rusku-slovensky-mainstream-vsak-nie/1207964
https://dennikn.sk/minuta/940961/
https://www.youtube.com/watch?v=c2Yo412OzVE
P.S. Dobrák proeurotransatlantický NATOHUJER a EUROHUJER Dzurinda chcel rušiť Mečiarove amnestie. Hejslováci si ale Mečiara nedali…
A do NATO, EÚ a eurozóny vstúpili bez neho.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na obnovenie…

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie. V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom…

Francúzska vláda rokuje o novom zákone o prisťahovalectve

Paríž 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori, Pool)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a minister vnútra Gérard Collomb predložili v stredu na zasadnutí vlády svoj prvý zákon o prisťahovalectve, ktorý už zožal kritiku od ľudskoprávnych organizácií za to, že je represívny voči žiadateľom o azyl. Zdroje francúzskej vlády podľa agentúry AP…

Kajínek má cestu otvorenú. Môže kandidovať na prezidenta

Česko 21. februára 2018 (HSP/Foto:youtube)   Omilostený väzeň Jiří Kajínek na nedávnej besede v Hodoníne povedal, že pri nasledujúcej voľbe prezidenta bude kandidovať. Potrebných päťdesiat tisíc hlasov mu ponúkali už teraz, no on to odmietol. Nechcel totiž ísť proti Zemanovi. Blesk.cz sa pýtal právnika, či vôbec môže kandidovať Podľa Kajínka…

Polícia stále vyšetruje prípad komunikácie poslanca Borisa Kollára s mladistvou

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu komunikácie poslanca Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) s mladistvou ženou na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. "V uvedenom prípade vykonáva Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyšetrovanie v…

Vláda schválila novú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe. Návrh novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda, tiež preberá európske…

Vláda schválila zákon proti byrokracii Petra Pellegriniho

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda dnes schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…