Povinné čipovanie psov – príprava na čipovanie ľudí a fašizáciu národa.

Publikované 14.10. 2017 o 19:06 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Nedávno z pera novinárky Kataríny Filovej bol v denníku Pravda uverejnený článok s názvom „Povinné čipovanie je späť.“ V úvode článku je konštatované, že po štyroch rokoch sa na scénu vracia povinné čipovanie psov. Túto povinnosť pripravuje ministerstvo pôdohospodárstva novelou zákona o veterinárnej starostlivosti, pretože prvý pokus v roku 2013 nevyšiel pre veľký odpor majiteľov psov ( po veľkej vlne nevôle ). To, že prvý pokus nevyšiel, môže súvisieť aj s vtedajším návrhom povinného čipovania psov, mačiek a fretiek. Podľa článku sa tentoraz budú čipovať iba psy a agrorezort chce podobnému chaosu zabrániť. Zrejme sa tak predpokladá, že vyňatie mačiek a fretiek z povinného očkovania konečne umožní presadiť čipovanie psov.

Prečo je potrebné zaviesť povinné čipovanie psov ?

Z obsahu článku vyplýva, že je to potrebné z týchto dôvodov:

a) ak sa stratí domáci miláčik, ťažko je ho nájsť bez čipu,

b) tam, kde sa čipovanie zaviedlo, rapídne vraj klesol počet opustených a vyhodených zvierat,

c) lepšia evidencia psov kvôli zisteniu majiteľa a jeho trestnej zodpovednosti,

d) bude možné vystopovať nečestných množiteľov psov,

e) budú sledované pohyby zvieraťa – zmena majiteľa, uhyn,

f) kontrola prostredníctvom DNA testov, či ide o skutočnú matku šteňaťa,

g) povinným čipovaním psov sa Slovensko v oblasti ochrany zvierat vraj zaradí medzi kultúrne krajiny,

h) povinné čipovanie ako ekonomická aktivita – rýchly profit pre firmu, ktorá čipovanie zabezpečuje.

Z článku ďalej vyplýva, že okrem ministerstva pôdohospodárstva povinné čipovanie vítajú Komora veterinárnych lekárov či ochranári Zvieracieho ombudsmana. Podľa prezidenta Komory veterinárnych lekárov Tibora Braunera proti povinnému čipovaniu dnes neexistuje žiadny argument. Podľa právničky združenia Zvieracieho ombudsmana Zuzany Stanovej je plánované čipovanie pozitívom a preto treba vyvinúť snahu edukovať obyvateľov o nesporných výhodách čipovania. Je zaujímavé, že strana majiteľov psov v článku vôbec nie je zastúpená, teda nebol daný priestor majiteľom psov vyjadriť svoj názor. Je to iba taká malá nepozornosť novinárky alebo je to v duchu usmernenia ministerky pôdohospodárstva, aby sa chaosu okolo prípravy povinného čipovania zabránilo ?

Článok „Povinné čipovanie je späť.“ poskytuje na problematiku čipovania iba pohľad „cez kľúčovú dierku.“ Cez tento pohľad vidíme skutočný priestor za dverami iba ako výsek skutočnosti, ktorý by podľa podporovateľov čipovania mal obyvateľov Slovenska presvedčiť o jeho nesporných výhodách. Z hľadiska metódy, ktorú chceme uplatniť vo vzťahu k občanom – majiteľom psov je to podobné, ako keď každý z majiteľov dostane do rúk iba jednú kocku z detskej drevenej skladačky a má veriť tomu, že táto kocka s výsekmi obrázkov mu bude úplne postačovať k pochopeniu ( zisteniu ) celkového obrazu, napríklad z rozprávky, teda bude postačovať k pochopeniu prijať čipovanie psov ako potrebné bezpečnostné opatrenie. Ak súkromní veterinári povinné čipovanie podporujú, ako to tvrdí pán Brauner, tak sa potom dívajú na celý problém iba cez „kľúčovú dierku“, čo v ich prípade im aj postačuje, pretože ich profesionálne záujmy budú uspokojené.

Zo strany prezidenta Komory veterinárnych lekárov pokladám odôvodnenie ich podpory povinného čipovania vo vzťahu k obyvateľom Slovenska za zavádzajúce. Prezident tvrdil, že veterinári čipovanie určite podporujú, „…pretože to má odborný základ.“ Domnievam sa, že tento odborný základ u lekárov – veterinárov má súvisieť so zdravotným stavom psa, s jeho fyzickou stránkou. Lenže prezidentom uvedené znaky odborného základu v skutočnosti absentujú, pretože uviedol znaky týkajúce sa bezpečnostných opatrení, kvôli ktorým „…je potrebné dohľadať majiteľa…“ psa či psov. Odborný základ čipovania vôbec nebol v článku spomínaný a teda ani vysvetlený. Tento šikovný ťah stotožniť odborný základ povinného čipovania s otázkou bezpečnosti má z môjho pohľadu malinko prispieť k tomu, aby sa chaosu zabránilo. Je preto načase položiť zásadnú otázku.

Ozaj proti povinnému čipovaniu psov neexistuje žiadny argument len preto, že je to jediná nezameniteľná identifikácia psa ?

Prezident Komory veterinárnych lekárov sa hlboko mýli, pretože argumenty proti povinnému čipovaniu existujú a sú veľmi závažné. Je tu ďalšia otázka: Čo je podstatné pre posúdenie potreby povinného čipovania psov ? Nemôžeme vychádzať zo stanoviska nezameniteľnej identifikácie psa, pretože to už je výsledok určitého ekonomicko – politického procesu v spoločnosti a ten by mal zaujímať každého občana. Je dôležité, čo sa dialo a deje pred týmto výsledkom. Prečo ?

V určitom čase a priestore bol objavený mikročip, boli zistené jeho jeho schopnosti a určené jeho parametre a preto nebol problém v určitom štádiu výskumov určiť aj jeho využitie. Toto využitie mikročipov je potrebné skúmať v dvoch rovinách:

a) v rovine ekonomickej a

b) v rovine politickej.

Čo je dôležité v rovine ekonomickej ?

Ako mikročipy využiť ako jednú z priorít ekonomického systému spoločnosti ( kapitalizmu ), teda jeho využitie pre zisk. Kapitalistický ekonomický systém tak, ako sa teraz presadzuje v svojej bezohľadnej a barbarskej forme, umožňuje použiť mikročipy pre skutočný zisk, pretože podľa liberálnych ekonómov má byť systém nastavený tak, aby boli uspokojované akékoľvek priority ( potreby ) tých, čo chcú podnikať. Toto uspokojovanie v záujme zisku si vyžaduje, aby v spoločnosti nastal veľký záujem o využitie mikročipov. Musí sa preto nájsť spôsob umelého vyvolania novej potreby ľudí.

Podľa ideológie neoliberalizmu je treba dať priestor akýmkoľvek okolnostiam, ktoré sa objavia a ovplyvnia, čomu dajú ľudia prednosť. Pod heslom slobody liberálni ekonómovia sú zástancami jednej jedinej platnej hodnoty: akákoľvek priorita je dobrá a treba jej dať priestor pre realizáciu. To je prípad aj objavenia mikročipu a potreby jeho využitia. Teraz si je možné začať všímať, že pod tlakom jednej jedinej hodnoty, ktorú vraj musí spoločnosť uznávať, sa začína redukovať požiadavka slobody pre všetkých.

Tí, čo chcú, aby sa mikročipy využívali ako tovar, tým má byť dovolené, aby si robili, čo chcú a čo potrebujú, to znamená, že majú mať pokoj od akýchkoľvek reštrikčných opatrení spoločnosti. Všetci ostatní členovia spoločnosti, a je to absolútna väčšina obyvateľov ( napríklad Slovenska ), toto „skvelé“ podnikanie má rešpektovať. Znamená to, že sa tejto absolútnej väčšine ( čiže všetkým ) má nariadiť povinnosť čipovania a z určenej povinnosti vyplýva, že sa musia podvoliť tlaku trhu ( súkromného podnikania ) a musia pod hrozbou pokuty si osvojiť novú potrebu, hoci ju z vlastného rozumu a vlastnej situácie ( ako ozajstní či potenciálni majitelia psov ) nepotrebujú.

Umelé vyvolávanie novej potreby u ľudí je možné cez reklamné kampane a cez ustanovenie povinnosti čipovania psov zákonom. Prvý prípad je pre podnikateľov s mikročipmi málo efektívny, pretože využitie reklamnej kampane najskôr bude súvisieť iba s dobrovoľným prístupom k využitiu mikročipov. Musí sa teda hľadať iný spôsob, ako dostať členov spoločnosti na trh s mikročipmi. Podnikanie s mikročipmi sa teda musí riešiť v rovine politickej.

Čo je dôležité v rovine politickej ?

Ak sa ekonomickým štruktúram podarí získať pre svoje zámery vládnu moc a politické elity, tak to bude znamenať, že bude dokončené zredukovanie slobody následovne: pre „niekoľkých vyvolených“ tak, že budú mať absolútnu slobodu robiť si podľa svojho uváženia a potrieb, pre absolútnu väčšinu tak, že bude im stanovené zákonom reštrikčné opatrenie – nebudú môcť podľa svojho uváženia ( záujmov, potrieb ) chovať psov, ale budú musieť si dať svojho miláčika začipovať.

Keď sa vytvoria podmienky pre povinné čipovanie, ekonomické záujmy z „triedy podnikateľov“ budú zo strany vládnej moci dostatočne ošetrené a podporované. Povinné čipovanie sa stane pozitívom len preto, že štátna moc dokáže bez súčinnosti s občanmi – voličmi nájsť spôsob, ako u majiteľov psov umele vytvoriť novú potrebu, ktorú si budú musieť aj financovať. Podľa prezidenta Komory veterinárnych lekárov argument vysokej ceny za čipovanie neobstojí. Mohli by ľudí nabádať, aby si nekupovali auta, pretože servisy sú drahé. Lenže porovnávať takú prioritu ako je osobné auto s prioritou povinného čipovania pokladám za holý nezmysel a zavádzanie verejnosti, pretože u žiadneho človeka auto a mikročipy nemajú a nebudú mať rovnakú váhu.

Ak sa čipovanie psov rieši v rovine politickej, aby zákonom bola stanovená povinnosť, tak toto sa deje nie kvôli zabezpečeniu ochrany zvierat na Slovensku vrátane ich slobody. Cez mikročipy v telách psov sa bude sledovať správanie sa psov a ich majiteľov. Zdôrazňuje sa to a bude sa to zdôrazňovať tým, že je potrebné riešiť bezpečnosť občanov, verejného priestoru a podobne. A nielen to, bude sa správanie majiteľov psov kriminalizovať, pretože sa budú vyhľadávať podozrivé prípady.

V rovine politickej povinné čipovanie zapadá do širších súvislosti politiky, ktorá sa deje v rámci EÚ či vo svete a teda aj na Slovensku. Všimnime si, že otázka bezpečnosti občanov je nastoľovaná spôsobom, ktorý postupne vedie k obmedzovaniu slobody občanov. Zaradením povinného očkovania sa ďalej rozširuje pole boja proti niečomu či niekomu. Na celom území EÚ sa pod vedením Bruselu rozhorel:

a) boj proti terorizmu, ktorý dáva nové právomoci bezpečnostným zložkám a vládnej moci,

b) boj proti extrémizmu, ktorý dáva možnosť potláčať slobodu slová a trestať ľudí za „extrémistické“ názory,

c) boj za ochranu zvierat, ktorý povinným čipovaním rozširuje kontrolu majiteľov psov, pretože podrobne zaznamenané pohyby zvierat sú o tom.

Kontrola psov a majiteľov v „teréne“ bude vhodne dopĺňať kontrolu internetovej komunikácie, ktorá funguje v plnej prevádzke. Túto kontrolu seba samého si bude musieť zo zákona zaplatiť každý majiteľ ako kontrolovaný subjekt. Čo v skutočnosti vyjadruje názor prezidenta Komory veterinárnych lekárov, že proti povinnému čipovaniu neexistuje žiadny argument ? Ak to berieme v rovine ekonomickej, tak tento názor vyjadruje stanovisko neoliberalizmu, že každá priorita, ktorá vzniká či vznikla, je vhodná pre podnikanie v spoločnosti a nevyžaduje si, aby bola posudzovaná podľa nejakých niekym určených kritérií. Využitie mikročipov v spoločnosti je podobná aktivita ako výroba a predaj osobných aut či nejakej voňavky, pračky a podobne.

Proti povinnému čipovaniu psov v skutočnosti existuje dostatok argumentov a ten základný je v tom, že čipovanie má byť povinné a že to predstavuje cestu či spôsob, ako sa dostať k čipovaniu ľudí !!!

Keďže nejde o morálnu povinnosť občana – majiteľa psa, tak potom zákonite musí existovať rovina politická, v ktorej sa môžu vytvoriť podmienky k tomu, aby čipovanie bolo povinné. A aby čipovanie psov bolo povinné, tak vládna moc sa musí správať takým spôsobom, aby rešpektovala či bola súhlasná s argumentom prezidenta Braunera, že proti povinnému čipovaniu neexistuje argument. Informácia, že agrorezort chce pri tomto pokuse zabrániť tomu, aby vznikol akýsi chaos, ma nabáda k poznaniu, že vládna moc nebude mať záujem rozhodovať sa na základe argumentov proti zavedeniu čipovania.

Organizovanie povinného čipovania pokladám za výsledok ekonomického systému kapitalizmu s „barbarskou tvárou“, pretože zapája štátnu moc do plánov získania rýchleho profitu pre podnikateľskú skupinu či akcionárov. Bude zle, ak sa naša vládna moc tomuto profitu prispôsobí, pretože má možnosť konať aj iným spôsobom. Akým ?

Je možné podporovať ekonomický systém kapitalizmu s „ľudskou tvárou“. Zabezpečiť niekomu rýchly a trvalý profit z podnikania štát nie je povinný za každej situácie a pri každej možnej priorite podnikateľského subjektu. Musí existovať akási rovnováha kapitálu, práce a štátu, ktorý je povinný hájiť aj určitý verejný záujem. Ak existujú tí, ktorí chcú, aby sa mikročipy využívali, potom je potrebné, aby strane veľkej väčšiny obyvateľov Slovenska bolo dovolené posúdiť, či využitie je v súlade s ich skutočnými potrebami a či to bude prispievať k ich ľudskému blahu.

Pri ekonomickom systéme kapitalizmu s „ľudskou tvarou“ je potom vhodné, aby vládna moc, ak nebude chcieť prijať svoje vlastné rozhodnutie, problém čipovania psov nastolila ako tému pre referendum občanov. Najskôr však bude vhodné, aby vládna moc novelu zákona o veterinárnej starostlivosti v časti o čipovaní psov úplne zamietla a prijala rozhodnutie, že z dôvodov verejného záujmu nie je vhodné a spravodlivé povinné čipovanie na Slovensku realizovať. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť, že v Programovom vyhlásení vlády SR na toto funkčné obdobie nie je žiadna zmienka o zavedení povinného čipovania psov.

Využitie mikročipov pre čipovanie psov nie je tým hlavným a konečným riešením. Skutočným a definitívnym cieľom využitia mikročipov je každá ľudská bytosť. Ekonomický záujem o využitie mikročipov je jedná vec, ale v rovine politickej tento záujem prerástol a prerastá do záujmov a potrieb svetovej vlády ( svetovlády ), ktorá má záujem vybudovať Nový svetový poriadok, na ktorom sa vo svete aktívne pracuje, ale je mimo oficiálnych prejavov politických elít a masmédií. Svetovláda chce mikročipy implantovať do tela každého človeka.

Podľa určitých zdrojov už v sedemdesiatich rokoch minulého storočia boli čipované domáce zvieratá. V podstate išlo o to, aby si na čipovanie zvykali aj ich majitelia. V Českej republike sa čipovanie zvierat rozbehlo v roku 1993, výsledky tohto čipovania nepoznám. Naše zvieratka, zatiaľ psy, majú byť iba začiatkom čipovania, pretože skôr či neskôr budú i ľudia vo veľkom označovaní ako dobytok pre vládnu identifikáciu, kontrolu, manipulácie a sledovanie pohybu. Povinné čipovanie psov, ak sa nariadi zákonom, bude prvým krokom k príprave čipovania ľudí. Ak si naša vládna moc a politické elity na Slovensku dovolia schváliť čipovanie psov, bude to jasný dôkaz o tom, že naši zástupcovia počúvajú a rešpektujú príkazy nadnárodných ekonomických a politických štruktúr, ktorých záujmom je vybudovať ( sformovať ) dokonale zotročenú spoločnosť. Povinné čipovanie psov bude predzvesťou úplnej straty slobody a definitívneho konca demokratického právneho štátu.

Náš ľudský svet podľa množstva rôznych indícií a faktov smeruje k vytvoreniu jednej celosvetovej vlády. EÚ je jedným z dôležitých krokov na ceste k yvtvoreniu celosvetovej vlády. Napriek už jasnému rozlíšeniu, že EÚ má za úlohu zlikvidovať národné štáty, ich štátnu suverenitu a nechať ľudí napospas každej samostatnej individualite, stále nám, obyvateľstvu Slovenska, to nedochádza. Ak by malo dôjsť k vytvoreniu jednej celosvetovej vlády, človek bude mať k dispozícií iba dve voľby. Citujem: „Buďto bude bohatým otrokom zbaveným osobnej slobody a vlastnej vôle alebo zomrie slobodný v biede a perzekúcií, na okraji spoločnosti.“ V každom prípade ani jedna voľba nie je dobra, pretože obidve sú spojené s jednou celosvetovou vládou, ktorá môže byť iba totalitná.

Citát som použil z knihy „Totalitná svetovláda“, ktorej autorom je Martin Herzán, nezávislý výskumník v oblasti skrývaných skutočnosti, spisovateľ a autor niekoľkých kníh literatúry faktu a filozofickej literatúry, básnik, umelec. Vyštudoval Teologickú fakultu, univerzitu v Českých Budejoviciach. Bojovník za ľudské práva, aktivista rôznych humanitárnych organizácií. Od januára 1997 do septembra 2000 bol predsedom Medzinárodnej komisie svedomia – organizácie pre odhaľovanie zločinov proti ľudskosti a ochranu ľudských práv. Potom pracoval ako Komisár pre ľudské práva. Zaoberal sa problematikou globalizácie sveta pod jednu ústrednú svetovú vládu a páchaných a pripravovaných zločinov proti demokracií, slobode obyvateľov a ľudským právam.

Už v úvode knihy Totalitná svetovláda nám jej autor zdôrazňuje, čo má za cieľ dosiahnuť, ak nie je zástancom bulváru: na základe skutočných prípadov, prevalených afér, na základe svedectva mocných, odtajnených dokumentov či uniknutých vládnych dokumentov z celého sveta chcel načrtnúť, že tento náš svet smeruje k vytvoreniu jednej celosvetovej vlády a že človek bude mať iba dve možnosti, dve voľby. Tieto dve voľby som už vyššie uviedol v citáte z knihy. Fakty a dôkazy získal autor knihy predovšetkým ako predseda celosvetovej organizácie pre odhaľovanie zločinov proti ľudskosti. Z jeho pohľadu je dôležité, aby sme boli informovaní o mnohých veciach, ktoré sú vládami zatajované či o ktorých sa podávajú lživé informácie. A nejde iba o naše právo na určité informácie. Dôležité je to, aby určitou analýzou rôznych podaných informácií sme si uvedomili potrebu bojovať proti zločinom proti ľudskosti a za ochranu našich ľudských práv a slobôd.

Tento boj proti zločinom proti ľudskosti a za ochranu našich ľudských práv a slobôd má byť v prvom rade spojený s bojom proti presadeniu zámeru dovoliť mocným tohto sveta, aby mikročipy boli využité na čipovanie ľudí. Začať tento boj je potrebné včas a za situácie, keď vládna moc plánuje presadiť povinné čipovanie psov. Boj proti čipovaniu psov bude bojom proti čipovaniu ľudí, pretože to sú „spojené nádoby.“

Pri práci na jednom projekte bolo zistené, že mikročip má účinok na chovanie človeka a preto sa začal organizovať výskum s vyhliadkou úpravy chovania človeka. Boli robené pokusy na zvieratách a ľuďoch a to nie iba v USA, ale aj dokonca pod pláštikom humanitárnej pomoci v Indií . Jeden z projektov sa volal PHOENIX a v ňom bol mikročip skúmaný na vojnových veteránoch z Vietnamu. Bol vyvinutý mikročip, ktorý reguluje hladinu adrenalinu v krvnom obehu. V každom prípade sa zistilo, že mikročipy regulujú chovanie človeka podľa potrieb. Pomocou mikročipu je možné ovládať človeka, jeho telesné funkcie, myslenie a chovanie. Ďalším krokom preto bolo zistiť, kde je najvhodnejšie mikročip do tela človeka umiestniť. A našli sa dve miesta: čelo a chrbát pravej ruky.

Človek s mikročipom v tele sa stáva robotom, bytosť zbavená vlastnej vôle, za ktorú rozhodujú iní pomocou počítača, na ktorý bude mikročip napojený. Človek bude poslúchať pokyny toho, kým je riadený a preto môže byť využívaný rôznym spôsobom od vykonania vraždy až po hlasovanie vo voľbách. Takže pri mikročipoch nejde iba o identifikáciu, kontrolu či sledovanie pohybu, ale hlavne o celkové ovládanie človeka v prospech úloh svetovlády.

Doktor Sanders z USA, elektronický inžinier, ktorý pracoval na výskumoch mikročipov, povedal, že pri práci na tomto projekte si nikto z jeho ľudí nevšimol jeho cieľ – označiť všetkých ľudí na planéte. Mikročip je možné implementovať do tela človeka injekčnou ihlou alebo zaoperovať do tela dieťaťa po narodení. Existuje možnosť dať ľuďom do tela mikročip aj spôsobom bežného očkovania, ale tajne. Môžu to byť fámy o nebezpečnej infekcií či epidémií, ktorá si vyžaduje očkovanie. Doktor Sanders priznal, že vláda USA uvoľnila 500 miliónov dolárov pre podplatenie médií, aby verejnosti predkladali iba kladné hodnotenia tejto technológie označovania ľudí. Je to celý jeden veľký podvod a najväčší zločin proti ľudskosti, ktorý bude kedy spáchaný. Bude to najdokonalejší totalitný systém všetkých dôb.

Ľudia sa tomu musia postaviť. Veď doterajšie totalitné systémy iba tyranizovali občanov. Slušní ľudia sa mohli proti tomu aj postaviť a v hĺbke svojej duše mali svoju opozičnú pravdu. Ale teraz to zachváti myslenie všetkých. Všetci budú musieť poslúchať, pretože svetovláda nebude manipulovať iba našimi životmi, ale aj myslením. Potom nebude cesty späť. Nebude nikto, kto by nesúhlasil. Nebude nikto, kto by mal vlastným rozumom pochopiť pravdu a postaviť sa proti tomu. Naše mozgy budú riadené z jedného centra a naše životy navždy stratené. Staneme sa otrokmi a budeme poslúchať príkazy, nech sú akékoľvek.

Mikročipy sú súčasťou globálnych snáh o totálne poslušné a zotročené ľudstvo. V USA je patentovaných niekoľko druhov takýchto mikročipov určených do ľudských tiel pre zámer kontroly. Mikročipy ovládajúce ľudské myslenie a chovanie sú podporované vládami po celom svete. Napríklad v USA prebiehal dlhú dobu pokus s mikročipmi na vojakoch, na väzňoch v štátnych väzniciach, v súkromných sanatóriách. Bližšie pozri str. 23 – 24 v knihe Totalitná svetovláda.

Vo Veľkej Británii pracujú na projekte SOULCATCHER 2025, čo v preklade znamená „chytač duší“. Ide o mikročip, ktorý sa má ľuďom umiestniť do hlavy za oblasť očí a bude zaznamenávať každú ľudskú myšlienku a pocit. Zároveň môže človeku vnútiť akýkoľvek názor a to spôsobom, že ho človek bude považovať za svoj vlastný.

Projekty manipulácie s ľudským vedomím pomocou mikročipov siahajú až pred druhú svetovú vojnu k Adolfovi Hitlerovi, ktorý spolupracoval s Japoncami, ktorí mali špičkových vedcov. Títo fašistickí vedci po skončení 2. svetovej vojny sice podliehali trestnému tribunálu za zločiny proti ľudskosti, avšak v rámci tajného projektu PAPER – CLIP boli vládou USA tajne rehabilitovaní a po vojne pokračovali vo výskumoch na pôde USA pre americkú vládu. Aký je rozdiel medzi fašizmom a súčasnými svetovládnymi ideálmi ?

Nesmieme zažiť taký totalitný svet, v ktorom láska, rozum i cit sú nahradzované technikou v našom tele namiesto našej duše. Nikto nemá právo zbaviť človeka vlastnej vôle a ovládať jeho myslenie podľa svojej vôle. Zbigniev Brzezinski, poradca prezidenta USA píše: „Plány vlády pre budúcnosť Ameriku sú priamo spojené s vplyvom technológie a obsahujú postupné budovanie viacej kontrolovanej a riadenej spoločnosti. Takáto spoločnosť by bola ovládaná elitou, nebrzdenou obmedzeniami tradičných hodnôt. Táto elita by neváhala dosiahnuť svojich politických cieľov použitím svojej poslednej modernej techniky ( mikročipov ) k ovplyvňovaniu verejnej mienky a k udržiavaniu spoločnosti pod prísnym dozorom a kontrolou.“

Čo robiť za situácie, že bol ohlásený druhý pokus o presadenie povinného čipovania psov ? Netreba sa spoliehať na informácie a názory získané v oficiálnych masmédiách. Nepredpokladám, že nám budú mať záujem skúmať povinné čipovanie psov v širších súvislostiach. Neprezradia nám to ani mimovládne organizácie na ochranu zvierat, pretože majú iba povinnosť vidieť a vysvetľovať povinné čipovanie z pohľadu „cez kľúčovú dierku“. Ak sa vládna moc opätovne snaží presadiť povinné čipovanie, kto ju tak vehementne angažuje, aby to bolo schválené ? Je možné predpokladať, že vládna moc a politické elity na Slovensku v skutočnosti nemajú informácie a vedomosti, o čo sa zavedením povinného čipovania hrá a k čomu to má všetko dospieť ? Vládna moc takýto problém ako povinné čipovanie ma riešiť spôsobom celonárodného referenda, ak už nechce túto nezmyselnú iniciatívu vopred zamietnuť. Prečo v článku v denníku Pravda a aj niekde inde nepadlo ani slovo o potrebe zorganizovať referendum.

Z článku „Povinné čipovanie je späť“ veľmi optimistický zaznieva oznámenie, že zviera už nebude vecou, ale cítiacou bytosťou. Ťažko predpokladať, že sa má udiať takáto zmena, pretože zviera je stále cítiacou bytosťou a vôbec to nezáleží od žiadnej vyhlášky či novely zákona. A už vôbec to nemôže súvisieť s tým, že zviera bude v svojom tele nosiť mikročip. Zviera nie je vec a preto si myslím, že ani ono nesmie byť zbavené vlastnej vôle nejakým mikročipom, pretože mikročip nie je len o sledovaní pohybu či o nezameniteľnej identifikácií. Ak sa mikročipom plánujú ovládať ľudia, žiadny veterinárny lekár nemôže s istotou potvrdiť, že nebude možné ovládať aj zviera, ktoré má cit či je cítiacou bytosťou.

Veľká väčšina psov nemá dostatočnú slobodu pohybu, je obmedzená na pohyb v klietke či na dvore, doma v byte či rodinnom dome. Za tejto situácie mikročip v tele psa nie je žiadnym znakom slobody a nezaručuje psovi žiadnu ochranu. V každom jednom prípade je na majiteľovi psa, koľko má ochoty a možnosti, aby sa pes hral, mal dostatok pohybu, bol nasýtený. Vzťah majiteľa a psa je potrebné formovať cez iné vhodné nástroje, ktoré podporia ich vzájomné hry, radosť zo života, ohľaduplnosť, starostlivosť. Tento vzťah dvoch živých bytosti – človeka a psa – nie je možné deformovať mikročipom pre psa a neskôr aj pre človeka. Aj z tohto dôvodu čipovanie psov bude predstavovať nevhodnú formu edukácie obyvateľov Slovenska, ktorých úlohou bude zvyknúť si na svet mikročipov ako na akúkoľvek inú bežnú potrebu života. Lenže svet mikročipov je o veľkej možnosti a príležitosti vybudovať na troskách demokracie dokonale totalitnú spoločnosť.

Na otázku Čo robiť ?“ má nadväzovať otázka „Kto to má robiť ?“, čiže kto sa má postarať o silný odpor proti povinnému čipovaniu. Myslím si, že v tomto prípade majú rozhodujúcu úlohu zohrať orgány miest a obcí aj so svojimi obyvateľmi. Oni spoločne si na svojom území môžu veľmi zodpovedne riešiť a riadiť problém slobody, zdravia a ochrany psov vrátane zabezpečenia verejného poriadku. Žiadne mikročipy túto ich prácu nemôžu nahradiť. Orgány miest a obcí sú povinní sa zastať svojich obyvateľov a spoločne cez ZMOS dosiahnuť taký vplyv na vládnu moc, aby povinné čipovanie nebolo schválené.

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Uzbekistan je najzaujímavejšia krajina pre Izraelčanov? Za dva dni vykúpili všetky letenky až do júna!

Taškent 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP)   Dva dni po zrušení vízového režimu pre izraelských občanov v Uzbekistane všetky letenky až do júna boli vykúpené v priebehu iba dvoch dní! Mohlo by sa zdať, že celé obyvateľstvo Izraelu sa rozhodlo navštíviť Uzbekistan... Uzbecká vláda 10. februára zrušila víza pre izraelských občanov, ktorí sa…

CSU varovala sociálnych demokratov, aby sa držali dohôd o migrácii

Berlín 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Predstavitelia Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je sesterskou stranou konzervatívcov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, varovali vedenie stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), že ak sa nebude držať dohôd o migrantoch, môže to spôsobiť pád novej vlády. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra…

Kužmová i Cibulková postúpili do semifinále turnaja WTA v Budapešti

Budapešť 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-DUNA/MTI-Tibor Illyés)   Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále turnaja WTA. Vo štvrťfinále dvojhry na halovom podujatí v Budapešti si v pozícii lucky losera poradila s Chorvátkou Petrou Martičovou 6:4, 6:2 a dosiahla životný úspech. Medzi elitné kvarteto sa dostala aj…

Severná Kórea posiela na záver ZOH aj expertov na jadrové otázky a vzťahy s USA

Soul 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Zloženie severokórejskej delegácie pre záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Južnej Kórei vyvolalo špekulácie o pripravenosti vodcu Severnej Kórey Kim Čong-una na rozhovory. Prekvapivo sú v nej totiž aj diplomati, ktorí majú na starosti vzťahy s USA a otázku sporov okolo jadrového…

Manaforta obvinili z náboru európskych expolitikov na lobovanie za Ukrajinu

Washington 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Paul Manafort, bývalý šéf predvolebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, bol v piatok obvinený špeciálnym vyšetrovateľom Robertom Muellerom z tajného náboru skupiny bývalých európskych politikov na podporu Ukrajiny v USA. Informovala o tom spravodajská stanica NBC News. Manafort mal týmto expolitikom, prezývaným "Habsburská…

Francúzski colníci objavili v kufri autobusu osem rokov nezvestný obraz od Degasa

Paríž 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marc Bonodot/French Customs via AP)   Francúzski colníci objavili v batožinovom priestore autobusu vyše osem rokov nezvestný obraz od impresionistického maliara Edgara Degasa. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Podľa francúzskeho ministerstva kultúry k nálezu došlo minulý týždeň v meste Marne-la-Vallée. K vlastníctvu batožiny, v…

Hrabko: Do boja o úrad prezidenta SR pôjde oveľa viac kandidátov

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Hoci sa dlho čakalo na rozhodnutie Andreja Kisku, napokon strany aj jednotlivé osobnosti začali zverejňovať svoje zámery v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami aj bez toho, aby aktuálna hlava štátu definitívne potvrdila či vyvrátila možnosť svojej opätovnej kandidatúry. A podľa prvých vyhlásení sa…

SNS: Téma legalizácie drog je pre našu stranu uzavretá

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Téma legalizácie drog je pre celú Slovenskú národnú stranu (SNS) uzavretá. Koaličná strana to vyhlásila v sobotňajšej tlačovej správe. Podľa jej predsedu Andreja Danka sú klamstvom tvrdenia, že na Slovensku sú v súčasnosti zatváraní mladiství ľudia do väzenia za jednu cigaretu marihuany. SNS…

Rozvíjajúca sa spolupráca medzi Čínou a Latinskou Amerikou sú dôkazom amerických neúspechov

Washington/Peking 24. februára 2018 (HSP/Global Times/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan, Pool)   Portál Global Times reaguje na nervozitu USA, súvisiacu s ďalším rozmachom spolupráce medzi Čínou a štátmi Latinskej Ameriky. Dňa 22. januára sa v čílskom Santiagu uskutočnilo stretnutie na úrovni ministrov Fóra Číny a Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov. Stretnutie bolo ukončené smernicou rámcových…

Merkelová si už vybrala svoju nástupníčku

Nemecko 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka konečne neformálne určila, koho by si želala ako svoju nástupníčku v čele strany. Vybrala si razantnú poličku zo Sárska, Annegret Krampovú-Karrenbauerovú, píše Ihned.cz Ako sme už informovali (viac TU), tak v prípade nástupníčky Merkelovej sa pôvodne hovorilo o troch menách -…

Španielska polícia chcela namiesto katalanského premiéra Puigdemonta zatknúť jeho dvojníka

Madrid 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Polícia v Španielsku dostala tip, že sa na predmestí Madridu objavil bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, na ktorého je vydaný zatykač. Následne sa ukázalo, že namiesto hľadaného politika dostali policajti komika, ktorý bol maskovaný ako Puigdemont kvôli natáčaniu scény do jednej humoristickej relácie,…

Ministerstvo obrany plánuje nakúpiť nové húfnice Zuzana 2

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Ozbrojené sily (OS) SR plánujú doplniť delostrelectvo o osem kusov 155 mm húfnic ShKH Zuzana 2. S procesom ich obstarávania plánuje rezort obrany začať ešte tento rok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. „Na základe operačných potrieb Ozbrojených…

Satanovskij: vo východnej Ghute môže prísť k totálnej likvidácii al Káidy

Ghuta 24. februára 2018 (HSP/New Inform/Foto:Screenshot:YouTube)   Jevgenij Satanovskij na portáli New Inform reagoval na hystériu "západných partnerov" v súvislosti s ofenzívou sýrskych vládnych vojsk v oblasti východná Ghuta v blízkosti Damasku. Podľa Satanovského Západ momentálne nervózne reaguje na ofenzívu vládnych vojsk, pretože hrozí, že sýrske vládne vojská zlikvidujú teroristické…

V debatách o prezidentskom kandidátovi sa údajne v Moste-Híd spomínal Béla Bugár

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V debatách o prezidentskom kandidátovi sa v Moste-Híd údajne spomínalo meno predsedu Bélu Bugára. Podľa informácií TASR však nešlo o oficiálne rokovania ani návrhy. Strana o menách oficiálne nehovorí. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál na otázky TASR ohľadom diskusií o Bugárovi uviedol,…

Verejní činitelia majú približne mesiac na podanie majetkových priznaní

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Verejní činitelia majú na podanie majetkových priznaní približne mesiac. Termín vyprší 31. marca. Aby sa vyhli pokutám, nemali by sa s podaním priznania omeškať ani jeden deň. Zároveň by si mali dať pozor pri vypĺňaní a na nič nezabudnúť. Majetkové priznania má na…

2. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 24. februára 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Slovania)   Západorímska ríša sa postupne čoraz viac germanizovala, až napokon zanikla a na jej území sa vytvárali početné germánske kráľovstvá a kniežatstvá. Medzi ne sa vklínili aj dočasné silné ríše Hunov a Avarov. Najvýznamnejšie germánske ríše vytvorili Vandali, Góti, Frankovia, Longobardi a Alemani. Ale na sklonku ôsmeho storočia…

Londák: Demisia z februára 1948 poskytla komunistom šancu, ktorú využili

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Od jesene 1947 sa spolupráca medzi komunistami a demokratickými silami v povojnovom Československu stávala čím ďalej tým viac nemožnou. Oba tábory boli v ostrom spore v dôsledku údajného protištátneho sprisahania na Slovensku, sporili sa však i o ústavu, tzv. milionársku dávku, či používanie…

Sniperi Donbasu likvidujú členov ukrajinských dobrovoľníckych bataliónov novou sniperskou puškou (video 18+)

Donbas 24. februára 2018 (HSP/RusVesna/Foto:Pixabay)   Portál RusVesna publikoval informácie o tom, ako sa do výzbroje sniperov Donbasa dostala nová a moderná sniperská puška. Ide o 12.7 mm sniperskú pušku Dončanka. Upozorňujeme, že obe videá nie sú vhodné pre slabšie povahy, pretože zobrazujú priamu likvidáciu ukrajinských členov dobrovoľníckych bataliónov. Na…

TopSpeed

Môže byť luxusná Kia alternatívou k nemeckej prémii?

12

Že ste o podobnom automobile doposiaľ nepočuli? Je to veľmi pravdepodobné, hlavným miestom predaja pre najluxusnejšiu Kiu je domáci a americký trh. Čo by ste povedali na novinku, ktorá môže smelo konkurovať zaužívanej nemeckej trojke A8, 7 a S, prípadne aj britskému XJ? Veľká luxusná Kia má totiž pod prednou kapotou v aktuálnej generácii aj vidlicový osemvalec,…

Viete kedy prezuť zimné pneumatiky na letné a prečo?

15

Kedy je najvhodnejší okamih na výmenu zimných pneumatík za letné? Prečo vlastne pneumatiky na aute prezúvať? Zimné a letné pneumatiky sú totiž určené do rôznych podmienok a je dôležité chápať tieto rozdiely, najmä keď príde zmena ročných období a začneme riešiť aj prezúvanie našich vozidiel. V tomto článku nájdete dôležité…

Poznáte tieto systémy jazdy v pruhoch?

0

Neželané a nechcené vybočenie auta z jazdného pruhu môže spôsobiť okrem iného čelnú zrážku. To vedia aj výrobcovia áut. Preto sa už desiatky rokov snažia pracovať na asistentoch, ktoré by napomáhali vodičovi udržať sa v pruhu. Počas rokov prešili vývojom a my si ich v skratke predstavíme. Poznali ste tieto…

Nové Volvo V60 príde s 2 hybridnými verziami

0

Ešte pred oficiálnou premiérou sa na internete objavili prvé obrázky a informácie o novej generácii V60-ky. Nasledovník prichádza ako zmenšenina veľkého kombi V90, dizajnová línia zostala prakticky zachovaná. Nové Volvo V60 však prinesie do tejto triedy okrem osvieženia dizajnu aj 2 hybridné pohonné jednotky a modulárnu platformu SPA.

NE-zastavenie na STOP-ke. Mýty a fakty

34

Otrepaná téma, však? Dôvod, prečo je tu je jednoduchý. Internetom, ale aj vedomím ľudí kolujú informácie, že vodič zastavenie na STOP-ke nemusí zrealizovať. Odvolávajú sa na informácie, ktoré povedal viceprezident PZ pán Ábel. Tak si to teda poďme ujasniť...

Volkswagen Amarok sa postavil hore Mount Panorama

1

Ak by sme chceli zobrať nejaké auto a upraviť ho na pretekanie, určite by to nebol Volkswagen Amarok. VW je známy svojou serióznosťou, no v momentoch, keď ide o dni na pretekárskej trati, sa akoby zblázni. Jeho najnovší počin je práve obrovský Amarok. Pod kapotou tohto mastodonta nájdeme pohonnú jednotku v podobe dieslového…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, prečo je strečing dôležitý? Čítaj, toto ťa prekvapí!

3

Strečing je pre mnohých ľudí bežná súčasť tréningu, avšak iní ho dobrovoľne vynechávajú. Je to preto, lebo netušia, prečo je strečing dôležitý. Buď sa im nechce po tréningu vykonávať ďalšiu činnosť, nemajú čas alebo sa pred záťažou rovno pustia do akcie. My vám však objasníme dôvody, pre ktoré je strečing mimoriadne dôležitý a mal by…

Slacklining: Prečo vyskúšať tento druh cvičenia?

3

Chodenie po zemi je nuda - vyskúšajte lano! Slacklining je zaujímavý šport ale aj koníček, ktorý vás zabaví, zbaví stresu ale aj spevní. Posilní vašu fyzickú a psychickú stránku tak, že budete pripravený na všetky možné prekážky či už v inom športe alebo v živote. Čítajte a dozviete sa 4…

RECEPT: Priprav si obľúbené a chutné Oreo cupcakes

2

Vitaj, siedme nebo! Nevieme ako vy, no my Oreo jednoducho zbožňujeme. A cupcakes tiež! No čo môže byť nakoniec lepšia kombinácia ako Oreo cupcakes? Lahodné a nadýchané cesto vám pošteklí všetky vaše zmysly v spojení s výraznou chuťou chrumkavých Oreo keksíkov. Stavíme sa, že sa vo vašej rodine po ich upečení stanú…

Video Reflexné body na ruke ako prvá pomoc pri bolestiach. Ktoré to sú?

2

Reflexné body na tele vedia výrazne dopomôcť k úľave pri rôznych bolestiach a nepríjemných telesných pocitoch. Nie každý ich však pozná a ovláda, kde a ako pritlačiť, ak si potrebuje pomôcť. My ti to prezradíme.

Ako na kruhy pod očami? Takto ich zmierniš a účinne zamaskuješ!

4

Žiadnej žene nelichotia a žiadna žena ich po zobudení nechce vidieť vo svojom odraze v zrkadle. Faktom však je, že kruhy pod očami sa neobjavujú len po prebdenej noci, ale aj vďaka genetike. Ak majú vaši rodičia kruhy pod očami je veľmi pravdepodobné, že sa s nimi budete počas života…

Čo spôsobuje nedostatok selénu? Doplň ho telu týmito potravinami!

6

Každý z nás vie, aké dôležité je telu dopriať všetky potrebné minerálne látky a stopové prvky. Z každých strán počúvame o význame vápnika, horčíka či kremíka, no mnohé minerály pritom zostávajú často nepovšimnuté. Takou látkou je i selén, ktorý je pre nás nenahraditeľný. Pomáha regulovať funkciu štítnej žľazy, bojuje proti vírusovým infekciám a vplýva na…

TopDesať

10 ľudí, ktorí si myslel, že stretli celebrity, no realita bola úplne iná

0

Vyzeráš na nerozoznanie od nejakej celebrity? Sú dva spôsoby, ako k tomu môžeš pristupovať. Buď budeš ľudí nemilosrdne presviedčať, že si skutočne celebrita a budeš si užívať lesk fotoaparátov. Druhou možnosťou je, že vyjdeš s pravdou na povrch.  V tomto rebríčku sú ľudia, ktorí sa viac či menej podobajú na také známe…

Fotografie, ktoré vyvolávajú množstvo otázok 2

0

V našich životoch sa deje množstvo vecí, ktoré jednoducho nevieme vysvetliť. Často ich pripisujeme ku šťastiu, nešťastiu alebo iba obyčajnej náhode. Tieto veci vyvolávajú množstvo otázok na ktoré bohužiaľ nevieme nájsť odpoveď. Dnes ti ukážeme fotografie, ktoré vyvolávajú obrovské množstvo otázok. Najvtipnejšie na tom je to, že na mnohých fotografiách…

Aj takto rozkošne môže vyzerať dobrovoľníctvo vo zvieracom útulku

0

Zvážil si niekedy dobrovoľníctvo v útulku pre zvieratá? Milióny zvierat potrebujú lásku a pozornosť a hlavne nový domov! Dobrovoľníci sú pre ne životne dôležití. V skutočnosti ide o veľmi vďačnú prácu plnú rozkošných momentov. :) 1. "Kamarát, ktorý pracuje vo zvieracom útulku, ich našiel takto"

Dizajnéri premenili obyčajné veci na štýlové novinky

0

S dnešnou ponukou tovaru a služieb je veľmi ťažké niekoho prekvapiť s dizajnom a funkčnosťou nového výrobku. Hlavne ak sa jedná o obyčajné každodenné veci, ktoré tak trocha zapadli do stereotypu. Od toho tu sú však dizajnéri, ktorí aj v tom prípade dostali skvelé nápady a obyčajné veci tak premenili…

Ako by vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami?

0

Vďaka moderným technológiam je možné takmer čokoľvek. Bežný smartfón má väčší výpočetný výkon ako počítač, s ktorým bol prvýkrát pokorený vesmír. Ako by však vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami? :) "Je zvláštne si myslieť, že títo ľudia by nikdy neboli zvolení za prezidenta kvôli nadbytočnému X chromozómu," napísal na reddit…

TOP 10: Najvyššie vodopády na svete

0

Zrejme ani nebudeš veriť, aké vysoké sú tie najvyššie vodopády na svete. Ľudia sa už od nepamäti snažili zmerať výšku svetových vodopádov, či už kvôli zvedavosti alebo aj vedeckej dôslednosti. Vždy však bolo ťažké tieto merania porovnávať, pretože neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by určovalo spôsob merania výšky vodopádov. Navyše k…