Separatizmus v EÚ a jej „jadro“

Publikované 13.10. 2017 o 08:34 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Rast separátnych nálad v EÚ je zrejmý a má viacero diferencovaných príčin. Separatizmus typu brexit je reakciou na necitlivé alebo pre UK neprijateľné integračné politiky EÚ. UK tiež túži po samostatnosti. Je osobitným prípadom revolty silnej mocnosti mimo európsky kontinent. Ibaže pred vstupom do EÚ a mimo ňu mohlo byť samé a silné, po brexite oslabí. A oslabí ešte viac, ak sa samé rozpadne.
Regionálny separatizmus reaguje na necitlivé politiky centrálnych vlád voči následne separatistickému regiónu, ale aj vlastnými výhradami voči Európskej únii.
Súdruh Juncker, ani nik z európskych „elít“ nemôže chcieť alebo nehcieť, aby sa Katalánsko odtrhlo či neodrhlo od Španielska. Za daného veľmi zlého a viac rozmerného stavu medzinárodného práva sa aj ústava akéhokoľvek štátu môže stať len zdrapom papiera. Zotrvanie vo zväzku so Španielskom môže byť len Junckerovým zbožným prianím, ak nechce voči separatistickému Katalánsku použiť policajnú alebo vojenskú silu. A to si zjavne voči Veľkej Británii nedovol nik ani hlesnúť, detto voči Rusku, vo veci už definitívne ruského Krymu. Sankcie Proti Rusku komplikujú život všetkým. A viac  ich pociťujú ekonomicky slabšie krajiny, čo je ďalší z dôvodov nevôle voči Bruselu…
Ani ak by malo dôjsť k brexitu bez dohody. Sankcie vôbec neprispievajú k posilneniu svetového mieru, naopak, ohrozujú ho pekelným kolotočom opatrení a proti opatrení…
Toto pri plnom vedomí tvrdím s dôrazným poukazom na tak silno forsírované základné ľudské, občianske a politické práva každého občana EÚ a nielen EÚ…
Protiruskými sankciami sú dotkuté aj ekonomicky slabšie štátne regióny s nižšou nezamestnanosťou. Nebyť protiruských sankcií, Rusi mohli investovať na slovenskom strede, juhu a východe.
Spájanie národov a štátov do nadnárodných celkov je nefungujúca mantra Globálneho Prediktora na pozadí jeho filozofie globálneho voľného, akože  liberálneho ale nie slobodného (!) trhu (zmluvy CETA, NAFTA a pod.).
Globálny Prediktor „zjednocuje a spája“ nespojiteľné a nezjednotiteľné. Má na to nástroje falošných ideológií, zákulisných skorumpovaných politík a manipulácie „cukrom a bičom“.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1017222-separatiste-v-evrope-kde-hrozi-odtrzeni
Aj v rámci rámci nemeckých parlamentných volieb boli dávno po zjednotení identifikované ešte stále dve Nemecká (prevaha voličov AFD).
V rámci EÚ je odstredivý separatizmus prirodzenou učebnicovou reakciou na integračné plány na federalizačnú centralizáciu národných štátov do „jadra“ EÚ, ktorým bude zrejme najmä Nemecko, v tandeme s Francúzskom, ak si Francúzsko posilní svoju padajúcu ekonomiku (nový zákonník práce pre zamestnávateľov a proti zamestnancom).
Nemecko ale bolo najsilnejšou ekonomikou aj v dobe nástupu hitlerizmu. Teda, k vláde nad Európou sa Nemecko môže dostať nie vojensky ale cez ekonomiku.
Rastie ale nespokojnosť jednotlivých slabších regiónov so stavom ich ekonomík, systémom prerozdeľovania zdrojov centrom, prípadne na národnostnom a etnickom princípe (ekonomika, zamestnanosť, financie, jazykový zákon a príslušenstvo).
Nezriedka vedia, tušia, o čom je „jadro“ EÚ, pričom slovenský predseda vlády jeho podstaty, princípy a obsahy dodnes riadne nevysvetlil.. Vie, ale nepovie? Smerom dnu hovorí inak, vonku a  „tam“ inak. Na vstup Slovenska do „jadra“ nemá mandát, lebo ním sa menia pomery aj v zmluve s EÚ.
Voči zjednoteniu, inklúzii, integrácii a centralizácii EÚ majú viaceré členské štáty nedôveru a otvorený alebo nevyslovený odťažitý vzťah. Proces integrácie už dne prináša sprievodný úbytok suverenity každým ďalším krokom odovzdávania národno-štátnych právomocí do Bruselu.
Časť od Španielska odpadlíckeho Katalánska vie, že napriek dnešnej rozsiahlej autonómii, úplným odtrhnutím sa od zväzku so 17-timi španielskymi regiónmi a centrálneho Madridu by prišlo o členstvo v EÚ. Katalánske referendum bolo zmarené. Iné pomery hlasov vykazovalo pred ním, v čase jeho konania i po ňom. Ani legálne zvolená vláda nesmie konať svojvoľne, bez priameho mandátu voličov.  Predpokladám, že katalánski separatisti sa predbežne stiahnu a situácia sa dočasne upokojí. Deklaratórne vyhlásenia Bruselu na margo platnej španielskej ústavy proti Katalánsku a Frau Merkel mama nie sú relevantné. Ak budú mať za sebou katalánski separatisti prevažnú väčšinu Kataláncov, odtrhnú sa. S odobratím autonómie Katalánsku to také jednoduché nebude. K spoločnému stolu by si v Madride mali sadnúť volení predstavitelia všetkých 17-tich regionálnych súčastí zatiaľ demokratického Španielska a rokovať až do nemoty.
Česi sa zasa neponáhľajú do eurozóny, česká koruna ale nemá negatívny vplyv na ich ekonomiku a financie, drží sa alebo posilňuje, nijako neprekáža veciam zahraničného obchodu a prináša úspory. Česká vláda ale tak, ako slovenská, poškuľuje po „jadre“. Opatrnosť po skúsenostiach so správaním Bruselu a Nemecka má dobré dôvody.
http://www.hlavnespravy.sk/v-cesku-prebieha-diskusia-o-prijati-eura-slovensko-je-uvadzane-ako-negativny-priklad-slovaci-prijatim-eura-schudobneli/1169720
O čom je aj „jadro“ EÚ a o čom naša vláda mlčí, píše iný kolega bloger toto:
„Budúcnosť EU, a aj Slovenska, je teda v multikultúrnej, viacjazyčnej federálnej Európe! To je to tzv. budúce „jadro“ EU, aj keď vízia Macrona bola o niečo odlišná, základ, tzv. jadro celého tohto projektu je rovnaké – likvidácia národných štátov, tradičnej kresťanskej Európy a s ňou súvisiacich morálnych, etických a rodinných hodnôt a vznik multikultúrnych Spojených štátov európskych s jednou centrálnou vládou (s príslušenstvom a právomocami, inštitútmi a inštitúciami – doplnok autora tohto článku) ovládanou nikým nevolenými byrokratmi, poskokmi globalistov!“
Mieru pravdivosti citovaného odseku posúďte sami:
http://blog.hlavnespravy.sk/2221/verhofstadt-predstavil-jediny-mozny-plan-vyvoja-eu-multikulturnu-federalnu-europu/
Poznámka k globalistom a vláde: Ak USA vládnu Deep State (nad kongresom) to isté sa deje aj v EÚ (tie isté skryté procesy a intervencie).
Či vznikne alebo nie, federálna vláda EÚ z riadnych demokratických volieb, a koľko hlasov v nich bude mať Slovensko, ktoré, ako to vidím dnes, malo ostať vo zväzku s Českom, aj pre početné oslabenie po rozvode. Dnes si oba nástupnícke štáty priznávajú svoju malosť veľkostne aj počtami obyvateľov.
Československo mohlo byť všestranným európskym a svetovým lídrom a v inom postavení, než dnes samostzatné Česko a Slovensko. Za samostatnosť sa platí. Aj v postavení zoči-voči globalizácii.
V spoločnom zväzku Čechov a Slovákov by sme boli silnejší a mali aj vyšší vedecký, ekonomický, obchodný, kultúrny a ostatný potenciál, vo vzájomnej výmene a v spoločných vnútorných a zahraničných politikách…
Na zavlečenie Slovenska do „jadra“ EÚ nemá slovenská vláda zahranično-politický mandát občanov a voličov, a je mimo rámec vládneho programu.  Spoločnú federáciu Čechov a Slovákov „sme nechceli“. Ale nie všetci. Referendum nebolo. Chceme európsku federáciu? Referendum bude? 
Dnes sa koná spoločný sumit krajín V-4 v Bratislave. Jeho posolstvo sa nedotkne len spotrebiteľskej kvality potravín v EÚ a nekalých praktík nadnárodných korporácií:
Nie EÚ raz pod velením Merkelovej, raz Macrona bude bude smerom k 27-mičke o tom akou chce byť, ale 27 štátov bude smerom k EÚ, akú ju chcú mať. Všetky štáty EÚ musia ostať slobodné a suverénne. Občania EÚ si neprajú globalizáciu a jarmo Globálneho Prediktora ale slušné a korektné, pre všetkých prijateľné a etické správanie v zmysle pravých európskych hodnôt, nie cudzích, z USA ani islamských krajín importované hodnoty a správanie. 
Toto všetko a ďalšie výhrady voči stave EÚ sa netreba báť a hovoriť, ale aj kričať nahlas, ak Brusel zotrvá vo svojej hluchote. V opačnom prípade EÚ dopadne tak, ako dopadne.
Nemennou hodnotou nech ostane Schengen a voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu ale pri naplnení bezpečnostných záruk občanov EÚ.
Slováci chcú ostať Slovákmi, Česi Čechmi , Maďari Maďarmi a tak ďalej. Doma i vonku.
Brusel a Štrasburg, EP a EK musia členom EÚ slúžiť, nie totalitne vládnuť.
Ostatok článku je už len ilustračný:
V časti postavenie kresťanstva v Európe : Ak sa Lidl odvoláva na to, že ďalší chýbajúci kríž, tentoraz z Talianska, si „iba“ nevšimol…
Lidl robí nadprácu s nadčasovým významom pre status kresťanstva v budúcej Federálnej európskej únii. K islamu sa správa nanajvýš „korektne“.
http://www.teraz.sk/zahranicie/taliansko-lidl-kritizovali-za-vyretuso/285760-clanok.html
http://www.infovojna.sk/article/lidl-poburil-tentoraz-talianov
Zmrdi, smradi. To je politická korektnosť a nadpráca pre systém, ktorý sa postupne snaží vytláčať kresťanstvo z verejného priestoru. Žiadna náboženská neutralita ale uvoľňovanie priestoru pre islam.
Nemožno si nevšimnúť ale aj toto:
http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-z-piatich-nabozensk/285541-clanok.html
Kosovo ako laboratórna experimentálna banka schopností spolužitia moslimov s LGBTI osobami a skupinami a vymožiteľnosti antidiskriminačného zákona, ktorý Kosovo prijalo už v  r. 2004 (?):
http://www.teraz.sk/zahranicie/v-kosove-sa-konal-prvy-gay-pride-v-hist/285364-clanok.html
Len autochtónny národ má štátotvorný potenciál schopný vytvoriť národnú jednotu. Nie rasová a etnická, kultúrna a náboženská zmeska.
Idológia neomarxistického multikulturalizmu Globálneho Prediktora EÚ nám do hláv vtláča scestné bludy.
Národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus vydávajú za nacionalizmus.
Stačí sledovať, ako sa správa americký pseudo národ (zmeska kadekoho a kade čoho) a situáciu v západnej EÚ ale aj mimo nej na severe Európy.
Ak Trump a poskokovia Globálneho Prediktora pred ním nazývajú multikultúrny konglomerát USA národom, to je post romantický oxymoron a neomarxistické politikum. Ale Trump o tom nevie, a ani netuší. V konfrontácii s jeho politikami koná v rozpore s tým, čo deklaruje (obmedzenie počtov imigrantov) ale má na to dobrý racionálny dôvod. USA nikdy neboli a ani nebudú autochtónny národ.
Definícia národa je nemenná. Neomarxisti a ich nová ľavica sa ju pokúšajú redefinovať.
Tak, ako vyhlásiť dúhovú zmesku za sexuálnu menšinu.
Ibaže Macron si ide do Afriky vyberať osoby s potenciálom pre udelenie azylu.
Chce z EÚ urobiť Spojené štáty Európske. Zástavu EÚ s hviezdičkami (ako USA) už máme.

Macron chce ľudí z Afriky, vhodných na udelenie azylu, nechať vyhľadávať a ponúkať im túto možnosť, mimo ekonomických migrantov priamo v Afrike…
Macron je poskok a užitočný idiot Globálneho Prediktora so špecifickým videním ľudských práv…
Drží si od neho slušný odstup ešte aj Frau Merkel Muter.
Mladý „talent“ Macron prináša inovatívne prvky do európskych azylových a ekonomických politík…
Pomaly tvorí (kreuje) obraz „jadra“ EÚ…
Jeho líder.
http://www.hlavnespravy.sk/relokacia-africanov-francuzska/1169928
Útok mladej moslimky v burke a za burku vo Viedni bol predčasný.
Ešte ich nie je dosť a počty moslimov nedosiahli kritickú hranicu.
Ak ju dosiahnu, začnú sa politicky radikalizovať a dožadovať sa svojich ľudských, občianskych, politických a náboženských práv…
A potom príde to obávané bum-bum, o ktorom normálne premýšľajúci ľudia mimo aktívnu politiku vedia, ale „nevedia to“ pseudo európske elity.
Zrejme nechcú vedieť.
Ak budete voliť liberálne pseudo demokratické strany na Slovensku, môžete sa na ne spoľahnúť, že o tú reakciu a občiansku medzi náboženskú vojnu sa svojím dielom a bojom za ľudské práva zaslúžia…
A buďte si istí, isté, že sa k radikálom pridá aj zatiaľ neznáma časť „len“ 5-tisícovej moslimskej časti Slovenska (nik nevie, ktorí sú šiiti a ktorí sunniti).
Liberálno “demokratické“ strany, s predpokladom volených strán: SKOK, SaS, Progresívne Slovensko a možno aj Zelení…
https://slobodnyvyber.sk/bitka-kvoli-zakazu-buriek-moslimka-napadla-ucitelku-a-musela-zasahovat-policia-pise-kronen-zeitung/
http://www.hlavnespravy.sk/lank-islam-je-ako-uran-235-v-malom-mnozstve-je-neskodny-ale-pri-prekroceni-urcitej-velkosti-exploduje/1169140
https://slobodnyvyber.sk/gatestone-institute-novy-integracny-zakon-pre-imigrantov-v-rakusku-je-myslienkou-ministra-zahranicia-sebastiana-kurza/
Sústavne pozorne sledujem počínanie českého prezidenta, mám s kým porovnávať…
S jeho návrhom na odškodnenie Ukrajiny Ruskom za Krym, tiež nesúhlasím.
Taktiež nie je celkom pravdou, že po Česku sa neprechádzajú migranti a nelegálni cudzinci.
O pár dní sú české parlamentné voľby, blížia sa aj prezidentské voľby.
Prezident Zeman nahral na smeč svojim odporcom, no to je len neškodný humbug.
Silnejšia káva je aféra s našim prezidentom.
Zle sa mi počúva z jeho úst kázanie o etike, mravnosti a morálke.
Alebo o „zelených tričkách“, ktoré aj on splodil, vynosil a porodil.
Byť na jeho mieste, odstúpim. Našťastie som na inom, svojom, mieste.
Všetci politici (česť zanedbateľne málo výnimkám) sa správajú štandardne.
Nie sú schopní prekročiť svoje temné tiene.
Zeman  (včera) v televízii Barrandov zdôraznil, že pri daných výrokoch na pôde Rady Európy dal jasne najavo, že ide o jeho osobný názor.
A vyhlásil, že za svoje osobné názory sa nikdy neospravedlňuje.
Politici sa podľa Zemana nemajú báť dávať najavo svoje osobné názory a vyjsť z rámca politickej korektnosti.
A novinári sa mu nemajú nemajú pliesť pod nohy a brániť pohybu jeho majestátu prezidenta Českej republiky (aj môjho prezidenta). Ten „náš“ ním nie je.

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Najstaršie Porsche 911 boli 901. Prečo?

0

Keďže sme tu mali veľa informácií o autonómnych autách a nejasnej budúcnosti šoférovania, čo tak si zaspomínať na niečo klasické? Niečo, čo dalo miliónom ľudí radosť a potešenie z jazdy, a nemuselo to mať nič z novodobých prvkov výbavy? Reč je o Porsche 911 v najstaršej generácii a jednom z najstarších kusov z…

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

24

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

20

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

8

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

3

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

10

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

KAMzaKRÁSOU

Kardamom: Korenie, ktoré ťa vylieči. Prečítaj si ako!

1

Toto orientálne korenie je pre svoje užitočné vlastnosti využívané už niekoľko storočí. Jeho pôvod siaha až do ďalekej Indie, kde ho používajú, mimo iného, aj pri liečení a rôznych obradoch. V našich končinách, napriek tomu stále nepatrí medzi populárne korenie. Kardamom sa dá využívať v kuchyni ale aj v prírodnej medicíne…

Ako sa zbaviť bradavíc? O tomto si ešte nepočula!

7

Ako sa zbaviť bradavíc raz a navždy? Existuje niekoľko tipov a trikov ako na to. Prvou možnosťou je odstránenie pomocou lasera alebo tekutého dusíka, čo patrí k veľmi bolestivým a často, bohužiaľ, neúčinným spôsobom. Ďalšie možnosti sú z domácej lekárne a väčšina z nich účinkuje celkom dobre. My vám ponúkame…

Video Máš ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Máme riešnie!

8

Máte každé ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Všetci dobre vieme, že s tvrdým maslom sa natierať skutočne nedá. Ráno sa každý ponáhľa do práce a teda nemáme čas čakať, kým vám maslo zmäkne. Našli sme pre vás skvelé riešenie, ktoré určite často využijete! Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej. 

Najhorší sabotéri diéty: Zdravé potraviny, z ktorých sa priberá!

4

Keď držíme diétu, alebo sa jednoducho snažíme zhodiť nejaké to kilo, ktoré máme navyše, zväčša z jedálnička odstránime vysoko kalorické jedlá, fast foody a sladkosti a nahradíme ich zdravšími alternatívami. Aj keď je to skvelý začiatok diétovania, aj pri zdravých potravinách si musíme dávať pozor na to, koľko ich skonzumujeme. Zdravé potraviny, z ktorých sa…

Miluješ ich, alebo nenávidíš? Bláznivé vianočné svetre ťa pobavia!

12

Sú tak škaredé, až sú pekné a milé... Bláznivé vianočné svetre už dávno nie sú nedostatkový tovar a dostupné sú nielen v ďalekom zámorí, ale aj u nás na Slovensku. Ľudia si ich obliekajú v predvianočnom období, darovávajú ich blízkym a niekedy v nich dokonca pózujú rodinne pred fotoaparátom. 

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

15

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

TopDesať

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy