Strach! Výnimočne tvrdá recenzia knihy Jozefa Kariku

Človek si myslí, že už videl a čítal toľko negatívneho, že ho nič neprekvapí. Ale opak je pravdou, pretože hranice sa ustavične posúvajú. A posúvajú sa až do najdivokejších absurdností. Až k úplne otvorenému priznaniu k službe negatívnemu, čiernemu, temnému a satanskému princípu tak, ako to urobil slovenský spisovateľ Jozef Karika vo svojej knihe „Strach“. V jej závere totiž otvorene hovorí o svojej službe tomuto princípu. A to prostredníctvom šírenia strachu a úzkosti formou písaného slova.

Ja osobne som mal možnosť oboznámiť sa s tromi jeho knihami, ktoré jeho životnému krédu plne zodpovedajú. A je smutné a zároveň hrozné, že takýto druh literatúry sa dobre predáva a pán Karika patrí k veľmi úspešným a oceňovaným slovenským spisovateľom. Je to však žalostný úspech, o ktorom sa hovorí už v ľudových rozprávkach v tom zmysle, že diabol, alebo inak povedané, temný princíp, prichádza k človeku a hovorí: „Upíš mi svoju dušu a ja ti dám všetko, čo budeš chcieť. Peniaze, úspech, slávu, alebo popularitu“.

Ale vráťme sa späť ku knihe „Strach“. Je to príbeh o záhadnej, neznámej temnej sile, unášajúcej deti. Hlavný hrdina spolu so svojimi priateľmi z detstva po celý čas bojujú proti tejto sile. Snažia sa jej vzdorovať a nejako sa s jej existenciu vysporiadať. Avšak v závere knihy, doslova na posledných zopár stránkach, dochádza k dramatickému zvratu a hlavný hrdina sa pridáva na stranu zla a začína mu slúžiť.

No a práve v úplnom závere sa nachádza priznanie autora, ktorý sa do značnej miery stotožňuje s hlavnou postavou, k jeho príklonu k negatívnemu princípu šírenia strachu a úzkosti, ako k svojmu životnému krédu. Celkom konkrétne o tom píše približne takto: „Ak chcete vniknúť do hĺbky osobnosti človeka, musíte ho vydesiť. Keď sa vám to podarí, je človek pred vami odhalený až na dreň. Naplnený strachom a zdesením je donútený vnútorne sa zaoberať tým, čo ho vydesilo. Avšak prostredníctvom svojich intenzívnych myšlienok strachu nadväzuje kontakt s úrovňou temnoty, odkiaľ strach pochádza. Tým pozýva temnotu a zlo k sebe samému, do svojho vnútra. A ono príde, vnútorne sa ho zmocní, začne ho ovládať a začne ho smerovať k zničeniu a deštrukcii, pretože práve zničenie a deštrukcia sú konečným cieľom zla.“

A autor, do veľkej miery sa stotožňujúci s hlavnou postavou ďalej píše: „Vtedy som pochopil, čo je mojim poslaním. Je ním šíriť strach a úzkosť, čo sa dá aj prostredníctvom slova. A ja som dobrý v písaní. Dokážem písať pútavo a dokážem to aj predať a rozšíriť“.

Toto sú záverečné slová autora knihy „Strach“, ktoré ma v negatívnom slova zmysle doslova fascinovali, pretože ja osobne som prečítal už veľa kníh, ale ako som už v úvode naznačil, takéto otvorené priznanie k službe satanistickým a nízkym silám zla som doteraz ešte nečítal.

Mnohí budú ale určite namietať, že som nič nepochopil. Že je to všetko iba vymyslené, a že to nemožno brať doslovne. Že je to len spisovateľská fantázia, fikcia a fabulácia.

Milí čitatelia, nie je to vôbec tak, pretože spisovatelia si svoje príbehy vymýšľajú len čiastočne. Oni ich predovšetkým prijímajú! To znamená, že podľa toho, akí oni sami vnútorne sú a kam sú hodnotovo orientovaní, podľa toho nachádzajú na základe zákona rovnorodosti rovnorodé spojenie s príslušnými, jemnejšími úrovňami nášho univerza. A vo svojej tvorivej inšpirácii potom čerpajú z týchto úrovní. To, čo tam videli, vytušili a zachytili potom zhmotňujú do našej reality prostredníctvom písaného slova.

Treba totiž vedieť, že okrem materiálnej a fyzickej reality, v ktorej sa nachádzame momentálne, existujú aj reality, alebo úrovne jemnejšieho charakteru. Ide o úrovne jemnej hmotnosti, a tieto jemnohmotné úrovne sú jemnosťou svojej substancie rovnorodé našej duši. A preto po fyzickej smrti odchádza naša duša do týchto úrovní. Ak sme verili v dobro a v pozitívne hodnoty, a podľa toho sme sa aj správali, odchádza naša duša do svetlých úrovní. Ak sme ale preferovali zlo a negatívne hodnoty, a podľa toho sme sa správali, odchádza naša duša do temných úrovní, plných hrôzy a desu.

Existujú však citliví a vnímavý ľudia, žijúci vo fyzických telách, ktorí sú schopní naladiť sa na tieto úrovne a čerpať z nich inšpiráciu pre svoju tvorbu, ako je to napríklad u umelcov. Hudobník svoju hudbu nevymýšľa, ale prijíma! Básnik svoje básne nevymýšľa, ale prijíma! A ani spisovateľ, alebo filmový scenárista svoj príbeh nevymýšľa, ale prijíma! A prijíma z tej jemnej úrovne, na ktorú sa je schopný naladiť na základe morálnych kvalít svojej osobnosti. Buď sa teda napája na úrovne svetlé, alebo temné, a prostredníctvom svojich diel potom pozemsky zhmotňuje to, čo tam vidí. Tým pádom prináša na zem buď svetlo, alebo temno. Buď našu zem presvetľuje a povznáša, alebo ju špiní a ženie do náručia temnoty. Takto to funguje a pán Karika to v závere svojej knihy čiastočne vystihol.

To ale znamená, že ani on svoj príbeh nevymyslel, i keď možno on sám sa domnieva že áno, ale prijal ho vo vnútornom obraze. Žiaľ, v jeho prípade, ako i v prípade väčšiny súčasných spisovateľov, je čerpané z úrovní nízkych a temných, pretože súčasná literatúra je plná nezriadeného sexu a telesnosti, vulgarizmov, násilia, surovosti a mnohých iných podobných vecí. Mnohí zo spisovateľov slúžia negatívnemu princípu bez toho, že by si to uvedomovali, ako i bez toho, že by si uvedomovali deštruktívny dosah svojich diel na osobnosť, vedomie a dušu čitateľov. Ich práca je prácou pre sily zla, hoci práca každého spisovateľa by mala byť v skutočnosti iba prácou pre sily svetla a dobra. Je to smutné a tragické premrhávanie vlastného talentu, za čo každý, kto takýmto spôsobom jedná, ponesie nevyhnutne zodpovedajúce negatívne dôsledky. Lebo čo kto seje, to napokon musí zožať!

Preto je potrebné siať do duší i do vedomia čitateľov nie strach, úzkosť, a tým pádom temno a z toho profitovať. Ale naopak, je potrebné siať radosť, vieru v dobro a v jeho víťazstvo. Len ten kto takto činí, zhodnocuje svoj talent pravým spôsobom. Avšak pre toho, kto činí opačne, sa napokon stane jeho talent prekliatím.

Ak sa ešte vrátime ku knihe pána Kariku „Strach“, v každom normálnom človeku, ktorý ju číta, prevláda podvedomé očakávanie, že dobro nakoniec zvíťazí. Toto očakávanie pozitívneho konca vládne až do posledných stránok knihy, aby sa nakoniec všetko prudko obrátilo a zvíťazilo zlo.

Nech už však spisovatelia píšu o čomkoľvek, vo väčšine prípadov v ich príbehoch nakoniec predsa len zvíťazí dobro, pretože človek nesie princíp dobra skrytý hlboko vo svojej najvnútornejšej podstate. A preto v hĺbke duše verí v jeho víťazstvo.

U pána Kariku však víťazí zlo! Víťazí služba zlu a do duše čitateľa, ktorý dočíta jeho knihu je zasiaty osteň obavy a strachu. A zároveň je tým v duši človeka spochybnený svetlý princíp viery vo víťazstvo dobra. V tomto sa skrýva to čierne, temné a satanistické. A okrem toho sa v knihe pomerne často vyskytujú veľmi hrubé a vulgárne slová, čo je len opäť svedectvom o veľmi nízkom charaktere jemných úrovní, na ktoré sa autor vo svojej inšpirácii napája.

Aké z tohto všetkého plynie záverečné poučenie?

Všetci čitatelia, ale aj konzumenti iných druhov umenia, by mali oveľa prísnejšie dbať na to, čo vpúšťajú do svojho vnútra a čomu otvárajú brány svojej duše. Ak to totiž bude strašidelné, hororové, negatívne a nízke, bude to v ich vnútri vytvárať pôdu temna, schopnú nadviazať rovnorodé spojenie s temným princípom, ktorý potom môže do človeka skutočne vstúpiť a urobiť z neho temnu slúžiaci stroj. A toto nie je žiadna fikcia, ale realita!

Na zemi je zámerne rozsiatych preto toľko temných a nízkych podnetov, aby na ne ľudia ustavične narážali, aby boli s nimi konfrontovaní a vo svojej nevedomosti ich dôverčivo prijímali do svojho vnútra. A tým aby k sebe priťahovali temno, ktoré ich postupne a nebadane začne ovládať, a nakoniec ich stiahne do záhuby a zničí.

Ale tento princíp platí aj v opačnom smere! To znamená, že ak začneme do svojho vnútra oveľa vedomejšie prijímať predovšetkým veci krásne, dobré a ušľachtilé, bude to v nás vytvárať pôdu svetla a dobra, schopnú nadviazať na základe svojej rovnorodosti spojenie s princípom najvyššieho Dobra. A ten môže potom do človeka skutočne vstúpiť a urobiť z neho žiarivú bytosť, radostne smerujúcu k Svetlu Božiemu. Ani to nie je fikcia, ale realita, a záleží iba na nás, ku ktorej z týchto dvoch kľúčových a protichodných realít sa vnútorne prikloníme.

PS. Najhroznejšie pre spisovateľa, ako pre ľudskú dušu je, že keď odíde na druhý svet a tam napokon spozná, čo svojimi dielami vlastne činil, a začne toho ľutovať, musí naďalej zotrvávať v nízkych úrovniach druhého sveta. Tam musí stále trpieť, i keď už medzičasom dospel k lepšiemu poznaniu. A hoci by už mohol stúpať duchovne nahor, jeho vlastné knihy, negatívne stále pôsobiace na zemi, ho budú ako na reťazi stále držať v nízkych úrovniach jemnejšej hmotnosti. A to až dovtedy, kým sa zo zhubného vplyvu jeho príbehov nevymania na zemi všetci ľudia a nikto ich už nebude čítať. Dovtedy budú títo jedinci, čiže spisovatelia, ktorí duševne škodili iným, ako reťazou prikovaní v nízkych úrovniach jemnohmotnosti, plných utrpenia, hrôzy a desu, s ktorými sa vo svojich knihách tak naivne zahrávali.

PODPORTE JEDINÉ NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 184

Celkové hodnotenie: -1.31

Priemerná čítanosť: 1670

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Z vyše 100.000 odpisov z registra trestov malo záznam 1551 pedagógov

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zo 113.378 odpisov z registra trestov, ktoré spracovala v ostatných mesiacoch Generálna prokuratúra (GP) SR malo 1551 žiadostí pozitívny…

  Fico odsúdil násilie voči demonštrantom v Bielorusku, ale aj všade vo svete. „V slávnych demokratických krajinách ako Francúzsko či Španielsko je bežné, že vás na nepovolených protestoch zmlátia ako žito“

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:SITA/AP Photo)   Predstavitelia opozičnej strany Smer-SD sa vo štvrtok na tlačovej konferencii vyjadrili ku kauze prominentného právnika, ktorý v súčasnosti…

  Západ nedokáže urobiť nič ani v prípade, ak by Moskva anektovala Bielorusko

  0icon

  Minsk 14. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/AP)   Ukrajinské analýzy sa prikláňajú k tomu, že ak by sa Rusko rozhodlo riešiť z pozície sily aktuálne problémy v…

  "Zaplatíte draho": Pompeo varoval Lavrova pred ponúkaním odmien za zabitie amerických vojakov

  0icon

  Praha 14. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek, Pool)   Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v stredu vyhlásil, že varoval svojho ruského kolegu Sergeja Lavrova,…

  Francúzsko zaznamenalo rekordný prírastok nákazy koronavírusom

  0icon

  Paríž 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Graham Hughes)   Francúzsko vo štvrtok zaznamenalo ďalší rekordný denný prírastok prípadov nákazy novým koronavírusom od májového ukončenia celoštátneho…

  Netanjahu: Dohoda zo SAE je začiatkom novej éry vzťahov s arabským svetom

  0icon

  Jeruzalem 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil štvrtok za "historický deň" v súvislosti s ohlásením dosiahnutia dohody o normalizácii vzťahov…

  Zamestnanci z rizikových krajín sa asi budú musieť preukázať negatívnym testom

  0icon

  Bratislava 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Zamestnávateľom zrejme pribudne povinnosť zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk, ak sa…

  Do vyšetrovania výbuchu v Bejrúte sa zapojí aj FBI

  0icon

  Bejrút 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hassan Ammar)   Do vyšetrovania ničivého výbuchu v libanonskej metropole Bejrút zo 4. augusta sa zapojí aj americký Federálny úrad pre…

  Krajčí: Opatrenia pre DSS by sa mali prijímať na regionálnej úrovni

  0icon

  Bratislava 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Opatrenia pre domovy sociálnych služieb (DSS) by sa mali v súvislosti s novým koronavírusom prijímať zatiaľ len na…

  Fínske úrady odporučili občanom krajiny nosiť rúška

  0icon

  Helsinki 13. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Fínske zdravotnícke úrady vo štvrtok odporučili občanom krajiny nosiť rúška v hromadnej doprave a na verejných priestranstvách. V…

  TopDesať

  2 veľryby v zajatí nakoniec prepustili, more ucítili po 10 rokoch

  0 icon

  Po 30-hodinovej ceste po súši, vo vzduchu a po mori sa dve mladé veľryby bieluhy, ktoré boli niekoľko rokov atrakciou v akváriu v Šanghaji, dostali do nového domova. Veľryby pustili do chladnej morskej vody v rezervácii pri pobreží Islandu. Toto je prvýkrát, keď si tieto dva tvory namočili ňufáky do…

  Dizajn týchto výrobkov si na prvý pohľad zamiluješ

  0 icon

  Vďaka tvorivým ľuďom máme na svete stále nové a nové veci. Dnes sa zameriame na dizajn, pretože títo dizajnéri si dali na svojich dielach naozaj záležať. Dizajn sa netýka len samotných výrobkov, ale taktiež aj rodinných domov a komerčných budov. Práve vďaka dizajnérom máme na výber viacero variant, vďaka čomu sa…

  TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 2. časť

  0 icon

  Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

  TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

  0 icon

  História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

  Vo svete IT

  5 desivých miest, ktoré môžeme nájsť vo vesmíre

  0 icon

  Vesmír je plný objektov, od ktorých by ste sa pravdepodobne chceli držať čo najďalej. Z portálu TopTenz sme pre vás vybrali 5 najdesivejších vesmírnych miest. Trappist-1 Táto sústava je momentálne našou najlepšou šancou nájsť planétu, podobnú Zemi. Vedci predpokladajú, že všetkých 7 planét by mohlo mať priaznivé podmienky, atmosféru a tekutú…

  Vedci nedávno pozorovali najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii

  0 icon

  Vedcom sa podarilo objaviť najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii. Je ňou S4714, ktorá sa nachádza v centre Mliečnej dráhy a obieha okolo supermasívnej čiernej diery Sagittarius A*. Počas svojej orbitálnej púte dokáže dosiahnuť rýchlosť, ktorá sa môže rovnať zhruba 8% rýchlosti svetla. Po premene je to až neuveriteľných 24-tisíc kilometrov za sekundu. To…

  Riaditeľ Xiaomi prezrádza, či sa dočkáme nového Mi Mix smartfónu

  0 icon

  Hoci spoločnosť Xiaomi len niekoľko dní dozadu oficiálne predstavila nový smartfón Mi 10 Ultra, ktorý sa hneď dostal na vrchol rebríčku DXOMARK, tak aktuálna pozornosť sa pomaly, ale isto premiestňuje k produktovej rade smartfónov Mi Mix. Dočkáme sa modelu smartfónu Mi Mix 4? Áno! Portál androidauthority upozorňuje na slová generálneho…

  Čína najíma expertov z TSMC, ktorí im majú dopomôcť k tomu, aby neboli závislí od zahraničných partnerov

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi Čínou a USA aktuálne prebieha vcelku veľký ekonomický konflikt, v dôsledku ktorého mnoho čínskych firiem „trpí“. Jednou zo spoločností, ktorá trpí týmto konfliktom pravdepodobne najviac, je Huawei, ktorý nemôže aktívne obchodovať s viacerými firmami vrátane technologického giganta TSMC, ktorý bol doposiaľ jedným z hlavných…

  Smartfóny Huawei bežiace bez podpory Google služieb tvoria na Slovensku vcelku veľký podiel predaných zariadení

  0 icon

  Spoločnosť Huawei netreba určite nikomu zvlášť predstavovať. Dôvodom je, že ide o jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete, ktorý za posledný kvartál v celosvetových predajoch dokonca preskočil aj Samsung, ktorý trhu dlhé roky dominoval. HMS zariadeniam sa vo svete vcelku darí Spoločnosť Huawei prostredníctvom tlačovej správy informuje verejnosť, že…

  Armádny Magazín

  Českí vojaci budú bojovať proti terorizmu v Mali, Nigeri a Čade

  0 icon

  Česko, 13. august 2020 (AM)  - Senát v stredu schválil vládny návrh na vyslanie až šiestich desiatok českých vojakov na misiu do Mali, Nigeru a Čadu. Českí vojaci sa tam majú zapojiť do boja proti terorizmu. Návrh, ktorý v januári prijala vláda, musí po Senáte schváliť ešte snemovňa. Česká armáda už v Mali vojakov…

  Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu nominovalo externého poradcu pre ministra obrany

  0 icon

  Slovensko, 13. august 2020 (AM) - Minister obrany SR Jaroslav Naď má od 1. augusta 2020 nového externého poradcu pre oblasť obranného priemyslu. Je ním Ing. Peter Koreň, ktorého na túto pozíciu nominovalo priamo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP). Šéf rezortu tak splnil sľub o prehĺbení spolupráce so združením aj…

  Tri MiG-31 naraz vzlietli, aby zachytili americký "RQ-4 Global Hawk"

  0 icon

  Rusko, 13. august 2020 (AM) - Ruské stíhacie lietadlá boli poslané do vzduchu po objavení amerického strategického prieskumného dronu RQ-4 Global Hawk neďaleko ruských hraníc. Podľa posledných správ sa nad Čukotským morom objavil americký stroj. Na jeho zachytenie boli zaslané tri stíhače MiG-31.   Podľa ruského Národného strediska

  Poslúchnu Američania ultimátum šéfov arabských kmeňov a odídu zo Sýrie?

  0 icon

  Sýria, 13. august 2020 (AM ) - V utorok v sýrskom Dajr az-Zaur prebehlo stretnutie šejkov a starešinov arabských kmeňov Al Uqaydat, ktoré uznalo koalíciu vedenú Spojenými štátmi plne zodpovednou za vraždy lídrov rôznych kmeňov v rovnomennej provincii. Proamerické sily SDF (Sýrske demokratické sily)

  Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok.

  0 icon

  Rusko, 12. august 2020 (AM) - Vojenský personál, veteráni a civilný personál ruských vzdušných síl dnes oslavujú svoj sviatok. Práca vojenského pilota vždy vyvolávala úctu. Stovky tisíc mladých ľudí snívali o jeho zvládnutí a mnohým z nich sa podarilo splniť ich sen.   Ruské bojové letectvo má pôvod v cárskom Rusku a odvtedy bola

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

  0 icon

  V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

 • icon FOTO DŇA