Vie premiér Róbert Fico o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“ ?

Publikované 20.08. 2017 o 14:55 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
A:link { so-language: zxx }
–>

Prečo som postavil túto otázku, keď na prvý pohľad je jasné, že predseda vlády SR má mať ( či dostávať ) k dispozícií zásadné dokumenty týkajúce sa osudu Slovenska a praktický celej Európy ?

Aký dokument bolo možné dodatočne označiť ako „Mníchovská dohoda 2016“ ?

Takto bolo možné pomenovať iba dokument, ktorý svojim obsahom pripomína Mníchovskú dohodu ( zmluvu, diktát, zradu ) podpísanú 30.septembra 1938 medzi Nemeckom, Talianskom, Francúzskom a Veľkou Britániou o odstúpení pohraničných území ČSR Nemecku, na ktorú nadväzovala viedenská arbitráž ( diktát).

V prípade dokumentu „Mníchovská dohoda 2016“ ide o deväť stránkový dokument o ustanovení ( vzniku ) Európskeho super štátu, ktorý spoločne vypracovali a schválil vlády Francúzska a Nemecka. Tento dokument mal v minulom roku na stretnutí predstaviteľov Vyšehradskej skupiny v Prahe predložiť minister zahraničných vecí Nemecka Frank – Walter Steinmeier. Podľa portálu zvědavec.org o existencií dokumentu informovala poľská verejnoprávna televízna stanica TVP.INFO. Celý text je na www.tvp.info/25939187.

Z obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka je potrebné uviesť jeho hlavné body, aby čitateľovi bolo jasné, prečo bol pomenovaný ako „Mníchovská dohoda 2016“. O čo ide vláde Francúzska a Nemecka ? Tu je základný prehľad, ktorý som prevzal bez úprav.

Členské štáty sa vzdajú:

1) vlastnej armády, vlastných tajných služieb, vlastného zákonodarstva, vlastného daňového systému, vlastnej meny,

2) kontroly nad štátnou hranicou vrátane systému a procedúry vpúšťania a relokácie migrantov,

3) vytvorenia spoločného vízového systému, spoločnej zahraničnej politiky, transformácie NATO.

Ďalej:

    • vznikne spoločná armáda „European Security Compact“ na princípe „ohrozenie jedného štátu – ohrozenie všetkých štátov,

    • rozviedka a kontrarozviedka bude podriadená jednému centru,

    • bude zväčšená právomoc „Európskeho verejného žalobcu“ a vznikne jednotný trestný zákon,

    • národné štáty nebudú mať právo rozhodovať o migrácií a nebudú mať vlastnú azylovú politiku,

    • rozmiestnenie migrantov bude povinné a bude rešpektovať rovnomerné rozdelenie utečencov a národné štáty to nebudú môcť odmietnuť,

    • Nemecko a Francúzsko už v mene EÚ začali rokovať so severoafrickými krajinami na najvyššej úrovni o pravidlách migrácie a rozšírenia dialógu na túto tému,

    • bude zavedená jednotná mena euro pre všetky členské krajiny a otázka neznie či, ale kedy bude prijatá,

    • bude zavedený jednotný daňový systém a bude odstránená konkurencia v daňovom systéme medzi jednotlivými krajinami.

Z obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka jasne vyplýva, že ide o vznik Európskeho super štátu, čo je vyjadrené v slovnom spojení, že: „Budeme sa usilovať o politickú úniu v Európe a pozývame ďalších Európanov k pripojeniu sa k projektu.“ Súhlasím s každým, kto si z uvedeného dokumentu vie vydedukovať, že je to jasný plán likvidácie národného štátu, že je to otvorená realizácia Nového svetového poriadku v Európe. Predovšetkým je to však oficiálny diktát Francúzska a Nemecka adresovaný členským krajinám EÚ, respektíve je to po Brexite jasné a jednoznačné ultimátum členským krajinám EÚ, čomu sa musia podriadiť. Čo to znamená ?

Že Francúzsko a Nemecko sa spoločne rozhodli, keďže ich vlády majú rovnaký rebríček hodnôt, opäť ( napríklad po Mníchove 1938 ) zohrať rozhodujúcu úlohu v deštrukcií Európy, v ktorej členské EÚ budú nútiť podriadiť sa ich vôli a vôli Bruselu či nadnárodnej moci vôbec.

Ak sa podarí vytvoriť politickú úniu v Európe na spôsob super štátu, bude už neskoro. Možno aj z tohto dôvodu sa o tomto dokumente v masmédiách a na politickej scéne nič nehovorí a teda v zmysle naplnenia obsahu dokumentu sa pred občanmi – voličmi všetko zatajuje, prekrúca cez rôzne „utišujúce“ slovné spojenia.

Naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom sa v skutočnosti dokumentu vlád Francúzska a Nemecka prispôsobila, súhlasí s ním a podľa tohto dokumentu aj postupuje. Róbert Fico o dokumente na ustanovenie súper štátu v rámci EÚ dobre vie, má tento dokument k dispozícií, len nemá záujem, aby bol publikovaný pre občanov – voličov a aby k nemu bola organizovaná verejná diskusia a príprava schvaľovacích procesov, v ktorých rozhodujúcu úlohu majú zohrať občania, keďže ide o zásadné a trvalé zmeny v živote slovenského národa s nedozernými následkami pre život jeho obyvateľov.

Domnievam sa, že Róbert Fico dokument vlád Francúzska a Nemecka, ktorý je plánom deštrukcie členských krajín EÚ ( či Európy ) využil iba v svoj prospech a pre svoju potrebu súvisiacu s jeho ďalšou politickou kariérou. V tomto dokumente nevidí žiadnu hrozbu, žiadne ultimátum, žiadny diktát vlád Francúzska a Nemecka či samotného Bruselu. Politický negativizmus dokumentu „preformatoval“ na oslavu skvelej budúcnosti. Citujem: „Chceme spojiť budúcnosť Slovenska s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko, alebo chceme, aby išlo cestou rôznych avantúr či dobrodružstiev, ako to navrhuje opozícia ? Ja som jednoznačne za prvú alternatívu !“

A prvá alternatíva u Róberta Fica – to je obsah dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o vytvorení Európskeho super štátu a založení nového svetového poriadku. Ak Róbert Fico hovorí o tom, že Slovensko chce byť v užšom jadre integrujúcej sa Európy, tak je to iniciatíva, ktorá vychádza z dokumentu, ktorý bol niekym nazvaný veľmi priliehavo ako „Mníchovská dohoda 2016.“. Môžem tvrdiť, že naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom robí „najvýznamnejším hráčom Európy“ jednoznačné ústupky, pričom nemá tušenie, že to robí a tak s čistým svedomím má záujem budúcnosť Slovenska vložiť do rúk Francúzska a Nemecka.

Zaslúžia si tieto dve krajiny po skúsenostiach z minulosti a z terajšieho obdobia, aby sme im dôverovali bez výhrad, aby sme im bez súhlasu ľudu odovzdávali svoje kompetencie, suverenitu a svoje životy ? Ja pochybujem o tom, aby sme im prejavovali absolútnu dôveru a poslušnosť a to nielen na základe minulosti, ale najmä na základe bežného či logického posúdenia dokumentu, ktorý bol vládami Francúzska a Nemecka spracovaný a schválený. Z intelektuálneho hľadiska totiž žiadny národný politik by nemal súhlasiť s obsahom dokumentu a teda s alternatívou Róberta Fica. Podľa jeho alternatívy vládna moc podniká ďalšie kroky. Uskutočnili sa rokovania s francúzskym prezidentom Macronom v rámci Vyšehradského stretnutia a náš minister zahraničných veci už stihol podpísať so svojim kolegom s Nemecka Memorandum o štrukturálnej spolupráci.

Závažnosť vyhlásenia Róberta Fica, že Slovensko má spojiť svoju budúcnosť s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko aj za situácie, že sa od nás žiada podriadiť sa bez reptania záujmom týchto krajín, si teraz ešte neuvedomujeme. Po jeho vyhláseniach totiž nasledujú určité politické kroky, ktoré nás zbavujú schopnosti samostatne a so svojimi občanmi sa rozhodovať o našej budúcnosti.  Predstavme si rok 1938, hneď krátko po podpise Mníchovskej dohody. Československá vláda ešte tohto dňa doobeda zasadla na svojom mimoriadnom rokovaní a rozhodla, že Mníchovskú dohodu prijíma. S touto zradou súhlasila len preto, že verila, že zabráni vojne, že verila v krajšiu budúcnosť po boku „najvýznamnejších hráčov“  v Európe alebo preto, že verila iba v jedinú alternatívu, ktorej sa podvolila ? 

Terajšia vládna moc takýmto spôsobom postupovala a postupuje. Bez pripomienok prijala dokument ultimáta Francúzska a Nemecka, pretože vraj iná alternatíva neexistuje !!! To je podvod na našom národe !!! Lenže alternatíva pre budúcnosť Slovenska a ďalších členských krajín EÚ existuje aj bez dokumentu „Mníchovská dohoda 2016.“ Zabrániť deštrukcií Európy a jasnej likvidácií národných štátov je možné cez prijatie alternatívy reformovania EÚ na nových politicko-právnych základoch, ktoré nebudú podporovať vytvorenie politickej únie v Európe a teda ustanovenie Európskeho super štátu.

Iba ak nebude možné presadiť túto alternatívu, potom ďalšou možnosťou je ukončenie členstva v EÚ v záujme záchrany slovenského národa. V každom prípade záchrana slovenského národa a slovenskej štátnosti nemôže byť spájaná s alternatívou, ktorú presadzuje Róbert Fico a jeho vládna moc. Už je to jasne viditeľné, ale naše politické elity zámerne sa dostali do politickej slepoty vyvolanej oslnivou predstavou nového svetového poriadku a jeho formujúcej sa novej politickej moci v komnatách Bruselu.

Určité obdobie ( od druhej polovice roku 2016 ) v politickom živote Slovenska možno charakterizovať ako politické úsilie vládnej moci na čele s Róbertom Ficom byť v „JADRE EÚ“. Toto obdobie začalo až po zverejnení dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o zámere spoločne vytvoriť politickú úniu v Európe. Pán Róbert Fico ako šikovný politik obsah tohto dokumentu, ktorý som uviedol vyššie v tomto článku, šikovne zjednodušil a zredukoval na propagandistický trik byť v „JADRE EÚ.“ Tento posun z roviny politickej do roviny propagandistickej má pre neho a jeho vládnu moc zásadný význam.

V prvom rade sa má ukázať, že ON, Róbert Fico, je iniciátorom politiky byť v „JADRE EÚ, čiže pevne stať po boku Bruselu a takých členských krajín ako Francúzsko a Nemecko a že táto iniciatíva vychádza zo záujmov Slovenska. V skutočnosti Róbert Fico nie je žiadnym iniciátorom politiky skvelej budúcnosti Slovenka, iba patrí medzi tých národných politikov v Európe, ktorí sa s obsahom dokumentu vlád Francúzska a Nemecka stotožnili, prisahali vernosť politike ustanovenia Európskeho super štátu a v domácom prostredí túto politiku presadzujú pod maskou, že Slovensko berie účasť pri formovaní „JADRA EÚ.“

V druhom rade propagandistický ťah Róberta Fica umožňuje vytvárať podmienky pre debilizáciu verejnosti, aby sa do jej vedomia nedostali politické súvislosti v takom rozsahu, že vznikne jej primeraný tlak na vládnu moc, aby zdôvodňovala svoje politické kroky otvorené a umožnila do rozhodovacích procesov zapojiť občanov – voličov. Čerstvým príkladom schopnosti Róberta Fica vytvárať podmienky pre debilizáciu más je toto jeho nedávne vyjadrenie: „Každý má právo kritizovať, robiť opozičnú politiku, ale nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu.“

Tak si to zhrňme. Po Brexite prichádza iniciatíva v podobe dokumentu vlád Francúzska a Nemecka, v ktorom prizývajú Európanov k vytvoreniu politickej únie a ktorý kladie podmienky, čo musia prijať členské krajiny EÚ, aby mohol byť ustanovený Európsky super štát. Túto iniciatívu Slovensko aspoň v osobe Róberta Fica berie ako príležitosť byť v „JADRE EÚ.“ Formovanie „JADRA EÚ“ neznamená nič iné, iba ochotu plniť podmienky ultimáta z dokumentu, ktorý bol nazvaný po vzoru Mníchovskej dohody z roku 1938 ako „Mníchovská dohoda 2016.“ Obsah tejto novodobej Mníchovskej dohody je jednoznačne orientovaný na likvidáciu národných štátov a zánik štátnej suverenity.

Pán Róbert Fico veľmi vážne začal pracovať na politike byť v „JADRE EÚ“ – teda vzorne si splniť všetky záväzky ultimáta z dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Politikou byť v „JADRE EÚ“ otvorene vstúpil do štádia deštrukcie štátnej moci na Slovensku, ktorej sám je vrcholným predstaviteľom. Krok za krokom bude postupovať v tichej likvidácií nášho národného štátu a brať občanom základné podmienky pre naplnenie ústavného poslania, že sú ozajstným zdrojom štátnej moci. Napriek tomu všetkému má to svedomie prehlasovať, že nad všetkým je dnes národnoštátny záujem tohto štátu. Vôbec sa nezamyslí nad tým, že byť v „JADRE EÚ“ neznamená nič iné ako byť v ostrom rozpore s národnoštátnymi záujmami.

Z môjho pohľadu premiér Róbert Fico o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“ vie, hoci ho takto nenazýva. Tento dokument ako spoločné stanovisko vlád Francúzska a Nemecka pokladá za svoju najnovšiu „Bibliu“ politiky, ktorú pretvoril do podoby zabezpečiť, aby Slovensko bolo v „JADRE EÚ“, teda, aby splnilo to, čo si uvedené vlády želajú. Vládna moc pod jeho vedením nastúpila ( pokračuje ) v úsilí potierania záujmov slovenského národa. Politickým stranám na Slovensku to akosi nevadí, hoci sa vždy po čase musia uchádzať o dôveru občanov – voličov.

Súčasná doba si vyžaduje zorientovať sa v tom, aké je hlavné politické kritérium, ktoré politické strany ( aspoň niektoré ) by mali plniť. Hlavné politické kritérium súčasnosti je iba jedno: ustrážiť, aby sa alternatíva Róberta Fica o smerovaní Slovenska do Európskeho super štátu a tým úplnej likvidácie národného štátu nemohla naplniť či realizovať !!! Je preto potrebné Arénu politického boja zorientovať týmto smerom. Ale má niektorá politická strana na Slovensku záujem a schopnosť takto zorientovať občanov a politické elity ?

Všimnime si, čo sa deje v týchto dňoch. Na základe Memoranda o štrukturálnej spolupráci, podpísaného s Nemeckom premiér Róbert Fico poveril Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti koordináciou činnosti ostatných ministerstiev pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú postavenia Slovenskej republiky pri formovaní „JADRA EÚ“. Ide teda o bezprostredné plnenie obsahu dokumentu vlád Francúzska a Nemecka. Jednotlivé ministerstva budú podľa vyjadrenia Róberta Fica musieť v niektorých oblastiach prijímať rozhodnutia, ktoré budú mať európsky charakter a nie slovenský charakter. Tým sa vraj bude realizovať požiadavka Memoranda na prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšej formy spolupráce.

Ešte raz. Jednotlivé ministerstva budú musieť prijímať pod vedením ministrov rozhodnutia, ktoré budú musieť mať európsky charakter bez ohľadu na slovenský charakter. Týmto vyhlásením sa Róbert Fico pred verejnosťou otvoril na „celú päsť“ a politická hrá pod pláštikom „JADRA EÚ“ sa spustila na plné otáčky. Premiér tejto krajiny najprv v rámci upokojenia verejnosti slovne potvrdzuje , že nad všetkým je národnoštátny záujem tohto štátu, aby o niekoľko hodín či pri inej príležitosti jasne zdôraznil, že budú existovať oblasti štátnej správy a moci, v ktorých sa nebude brať ohľad na ich slovenský charakter. Obsah dokumentu prijatý vládami Francúzska a Nemecka jednoznačne ukazuje, že rozhodnutia európskeho charakteru budú mať absolútnu prevahu nad potrebami prijímať rozhodnutia slovenského charakteru.

Symbol „JADRA EÚ“ predstavuje u Róberta Fica nástroj jeho politickej moci, ktorý využíva ako návnadu pre verejnosť či občanov Slovenska, aby za touto návnadou bez rozmyslu a s dôverou kráčali v ústrety krajšej budúcnosti po boku Francúzska a Nemecka. Symbol „JADRA EÚ“ z pozície Róberta Fica je deklarovaný ako vážny a neutíchajúci záujem, aby Slovensko ekonomický prosperovalo, sociálne bolo zabezpečené a preto ON ako premiér SR predpokladá, že cez túto sociálno-ekonomickú budúcnosť Slovenska spojenú s osudom Francúzska a Nemecka sa JEMU podarí naplniť ciele dokumentu o Európskom super štáte. Masmédia na Slovensku jednotne „pracujú“ na tejto propagandistickej vlne využitia symbolu „JADRA EÚ“ ako sociálno-ekonomického zamerania.

Lenže masmédia a ani naše politické elity vôbec sa nevenujú tomu, akú úlohu zohralo Francúzsko a Nemecko v príprave krízy Grécka a jeho riešenia. Zabúda sa, ako určité ekonomické štruktúry z uvedených krajín ( či v rámci EÚ ) profitujú z krízy v Grécku. V prípade Francúzska sa nikto nezaoberá faktom, že táto krajina svoju koloniálnu politiku v Afrike neukončila a bohatstvo z „bývalých“ kolónií sa naďalej vo veľkom prečerpáva do krajiny.

Čo v skutočnosti sa skrýva za symbolom „JADRA EÚ“, keďže v skutočnosti to nie je o ekonomickej a sociálnej prosperite Slovenska ? Symbol „JADRA EÚ“ má zakryť prvoradý cieľ dokumentu vlád Francúzska a Nemecka o ustanovení Európskeho super štátu. Dokument v prvom rade sleduje cieľ ustanoviť politickú úniu v Európe, pretože už iba táto časť z celej štruktúry EÚ nebola dokončená. A keď bude politická únia dokončená, potom už nebude žiadny problém oficiálne vyhlásiť nový štátny útvar, ktorý bude vládnuť nad obyvateľmi členských krajín EÚ.

Symbol „JADRA EÚ“ teda zakrýva politiku postupného a definitívneho prevzatia politickej moci do rúk nadnárodných štruktúr. To je prvoradý a základný politický krok, ku ktorému sa v skutočnosti Slovensko hlási a na ktorom vládna moc usilovne ďalej pokračuje. Premiéra SR Róberta Fica ani nenapadne zrušenie národnej štátnej moci dať na verejnú diskusiu a vyžiadať si súhlas občanov – voličov. Z jeho pozície to nepokladá za potrebné najmä preto, že v rámci propagandistického triku verejnosti politiku či symbol „JADRA EÚ“ predostiera ako otázku sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska.

V tomto najkritickejšom období novodobej histórií slovenskej štátnosti vládna moc zabáva svojich občanov iným problémom: koaličnou zmluvou a vzťahmi vo vnútri koaličnej vlády, pričom základný problém súvisiaci so symbolom „JADRA EÚ“ ostáva bez pozornosti médií a verejnosti. Postupné a definitívne prevzatie politickej moci z rúk národnej štátnej moci do rúk nadnárodných štruktúr sa deje bez vedomia občanov ako základu štátnej moci. Dôsledky pre život občanov a ich osudy v budúcnosti môžu byť katastrofálne. Z demokratického právneho štátu ostane iba „zdrap papiera“. Ale to je už téma pre filozofov a politológov, aby k tomu, ak sa odvážia, napísali svoje reflexie.

Premiér Róbert Fico vie o dokumente „Mníchovská dohoda 2016“. Z jeho osobných ambícií sa zrodila myšlienka využiť dokument schválený vládami Francúzska a Nemecka v rámci symbolu „JADRA EÚ“ a pred verejnosťou tento symbol spojiť s budúcnosťou Slovenska založenou na silnom sociálnom a ekonomickom rozvoji. Premiér Róbert Fico svojim občanom tají, že v skutočnosti ide o takú spoluprácu s Francúzskom a Nemeckom, že prijatím ich spoločného dokumentu sa dokončí „štrukturálna revolúcia“ EÚ konečným súhlasom s politickou úniou, ktorá zavŕši proces likvidácie národných štátov a ich štátnej suverenity. V takejto „novej“ Európe sa určite nájde aj dôstojné politické miestečko pre každého národného politika, ktorý dokáže prispieť k zničeniu vlastného štátu a občanov odovzdá do rúk cudzej, nadnárodnej moci.

Nie je pre krajinu nebezpečné, ak jej zvolení predstavitelia či vládna moc svoju politiku spájajú s presadením a realizáciou jedinej alternatívy, ktorá vraj zabezpečí skvelú budúcnosť národa ? Jediná alternatíva, to je vždy iba „OSUD“, ktorý nám ako zákonitosť vždy predkladá niekto zvonku na základe toho, že je šikovnejší, múdrejší, najvýznamnejší, najschopnejší, najdôležitejší a podobne. „Jediná alternatíva“ Róberta Fica je takýmto „OSUDOM“, ktorému sa všetci do jedného máme podriadiť. Róbert Fico symbolom „JADRA EÚ“ presadzuje politiku, aby slovenský národ sa podriadil   „OSUDU“. Je presvedčený, že sami seba si nevážime ako krajinu. Dôvody jeho presvedčenia nepoznám, ale ak ostaneme pri jeho politike jedinej alternatívy ( byť s Francúzskom a Nemeckom v Európskom super štáte ), potom ozaj ukážeme svetu, že si nevážime sami seba a naša viera vo vlastné sily nemá žiadny pevný základ a ostala nám iba pozícia márnosti – sestry „OSUDU“, ktorá ho rešpektuje.

 

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

Malmströmová v Canberre otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Austráliou

Brusel 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rod McGuirk)   Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ministrom obchodu Austrálie Stevenom Ciobom začali oficiálne rokovania o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a Austráliou. K otvoreniu rokovaní došlo v austrálskom hlavnom meste…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

8

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

6

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…