Vďaka víru korona, vráti sa nám koruna (?)

V tomto príspevku nebudem špekulovať nad tým, ako COVID-19 vznikol, či kto ho vytvoril a rozniesol, a ako s ním bojovať. O tom všetkom je už toľko protichodných informácií, zaručených správ, poloprávd a lží, že slabšie povahy to musí doviesť až na psychiatriu. Inak, jeden vysokopostavený pán s novou nebezpečnou diagnózou „blekautista“ (popisné číslo choroby bude treba ešte priradiť), by mal byť urýchlene odchytený a expresne dopravený na uzamknuté oddelenie.

Tak veľmi som nechcel, ale musel som si rýpnuť a hneď sa mi aj uľavilo. A teraz vážne a hlavne „konšpiračne“.

Priemerne rozhľadenému človeku je jasné, že rozpútaná hystéria okolo COVID-u 19 je veľkolepé celosvetové divadlo, resp. falošná vlajka, pod ktorou sa odohrávajú dve zásadné celosvetové zmeny:

 1. Preformátovanie ekonomických vzťahov vrátane spľasnutia obrovskej inflačnej bubliny, ktorá uvoľní prebytočné napätie zo svetovej ekonomiky, odpísania ohromného množstva nesplatiteľných dlhov, nezaistených aktív a toxických finančných derivátov. Bežne sa tak deje v časoch konvenčnej vojny,  teraz je rovnako na celom svete navodzovaný vojnový stav, len metóda je sofistikovanejšia a nerinčí sa zbraňami, čo je však pochopiteľné, pretože cieľom nie je systém úplne zničiť.
 2. Preformátovanie medzinárodných a sociálnych vzťahov a paralelne prebiehajúca zmena centra koncentrácie riadenia, inými slovami, bezbrehá liberálna demokracia ako systém je prežitá a globálne elity pochopili, že čínsky model kontrolovanej spoločnosti je pre globálne riadenie vo všetkých smeroch vhodnejší a výhodnejší.

Nebudem nikomu brať iný názor, rovnako ani svoje presvedčenie nemám v úmysle dokladovať odkazmi na vedecké štúdie. Stačí len každý deň pozorne sledovať kroky nadnárodných inštitúcií a bánk a obraz sa vám začne rysovať v jasnejších kontúrach.

Aké eventuality sú teda v hre?

Upozorňujem, že pri tejto úvahe treba vychádzať zo zásadnej poučky, že pri zavádzaní razantných zmien vo veľkom systéme musíte počítať s 2-3 aj viacerými vedľajšími alebo neočakávanými efektami  a musíte byť pripravení ich zvládnuť. Kto ráta iba s jediným priamym dosahom fundamentálnej zmeny na systém, nemôže takýto proces zmien riadiť a situáciu s absolútnou určitosťou nezvládne.

Načrtnem aspoň niektoré možnosti vývoja, pričom podotýkam, že realizované môžu byť viaceré z nich a poradie, v akých sú uvedené, neurčuje ich pravdepodobnosť:

 1. Národné ekonomiky sa rôznymi antivírusovými a náležite dlho trvajúcimi opatreniami svojich vlád nechajú maximálne vykrvácať a potom Európska únia spolu s Európskou centrálnou bankou natlačia milardy nových Eur a budú fakticky financovať štátne rozpočty zdevastovaných krajín Slovensko nevynímajúc, verejný dlh abnormálne vzrastie a celé krajiny budú skúpené a ovládané niekoľkými globálnymi predátormi a nadnárodnými korporáciami, ako sa to stalo v Grécku. V prípade Slovenska to môže reálne znamenať aj úplnú stratu kontroly nad našim najväčším pokladom: zásobami podzemnej pitnej vody a lesmi. Sprievodným javom je pochopiteľne strata aj posledných zvyškov suverenity národných štátov (tie miliardy Eur totiž nebudú zadarmo), vytvorenie európskeho superštátu a úplná centralizácia moci v Bruseli alebo inom novovytvorenom centre koncentrácie moci.
 2. Európska únia v dnešnej podobe končí a zároveň končí aj politický projekt Euro. Mám k tomu svoj vlastný aforizmus, ktorý som použil aj v názve toho článku: „Vďaka víru korona, vráti sa nám koruna“. Bolo by to síce zo začiatku kruté, ale zo strednodobej a dlhodobej perspektívy možno to najlepšie riešenie. Súčasná Európske únia sa pretransformuje na voľný hospodársky zväzok suverénnych národných štátov s vlastnými peňažnými menami. Vojenská organizácia NATO zanikne a európske štáty pristúpia k budovaniu národných armád, pričom sa s plnou vážnosťou začne diskutovať o myšlienke vytvorenia spoločnej európskej obrannej organizácie. Iba dodávam, že jej súčasťou musí byť aj Ruská federácia, jedine v takom prípade má táto myšlienka zmysel a bude reálne garantovaná bezpečnosť Európy.
 3. Natlačenie nekonečných miliard Eur bude pochopiteľne v dohľadnom časovom horizonte znamenať roztočenie inflačnej špirály, čo bude mať za následok stratu hodnoty úspor obyvateľstva, následné zvýšenie sociálnej biedy, čo môže vyústiť až do nepredvídateľných sociálnych búrok.
 4. Ak aj banky nateraz láskavo kývli na odloženie splátok úveru obyvateľstvu či podnikateľom, po skončení tejto hystérie a najmä po skončení aktuálneho obdobia fixácie v úverových zmluvách si banky všetko zinkasujú späť aj s úrokom, a to vo forme vyšších splátok cez „objektívne“ zvýšené úrokové sadzby v dôsledku zvýšenej inflácie.
 5. Zavedenie kontrolovanej spoločnosti – berte, prosím, na vedomie, že základnou a mimoriadne spoľahlivou manipulačnou technikou na ovládanie davu je vytvorenie strachu z neznámeho, čo práve celosvetovo masívne prebieha. Do hry vstupujú aj ďalšie manipulačné techniky ako stratégia odvrátenia pozornosti, stratégia postupnosti (poznáte pod pojmom salámová metóda), stratégia oddialenia, ale o tom niekedy inokedy. Konečným cieľom je kontrolovaná spoločnosť prostredníctvom tzv. digitálnej diktatúry, t.j. sledovanie občana prostredníctvom mobilných telefónov a sociálnych sietí, výrazné obmedzenie až celkové zrušenie platieb v hotovosti,  povinná vakcinácia a následne čipovanie obyvateľstva až po zavedenie systému sociálnych kreditov, ktorý sa už dnes úspešne implementuje v Číne. Paradoxné na tom však je, že drvivá väčšina ľudí s takýmito opatreniami bude dobrovoľne súhlasiť, väčšina zo strachu, iní z pohodlnosti a ďalší z obyčajnej ľudskej hlúposti.  Ba čo viac, keď bude treba pritvrdiť alebo niečo zásadné globálne zmeniť, medializuje sa nová „korona“ a ľudia sa dobrovoľne vzdajú aj posledných zvyškov osobnej slobody.

Čo ma v tejto súvislosti znepokojuje azda najviac je skutočnosť, že ľudia sa začnú báť stretávať vo väčších počtoch, budú mať strach žiť komunitným spôsobom života a začnú pozerať na seba krivým okom ako na potenciálneho bacilonosiča. Stačí len dôsledne vyrobiť a rozšíriť hystériu, že akýkoľvek vírus môžete mať v sebe bez vonkajších symptómov, ale môžete potenciálne nakaziť niekoho iného, ten potom svojich rodičov, starých rodičov atď.  Neviem si predstaviť život v takejto paranoji a so všetkou vážnosťou tvrdím, že atomizácia spoločnosti a potlačenie akýchkoľvek snáh o slobodné spolčovanie prostredníctvom šírenia dezinformačného strachu je ďalšou kľúčovou manipulačnou technikou, ako držať masy ľudí úplne pod kontrolou.

Čo s tým?

Môžem poskytnúť jednoduchú praktických radu.

Treba sa predovšetkým ukľudniť, rozhliadnuť sa okolo seba, použiť zdravý rozum, nepodľahnúť panike a prijať skutočnosť, že proces spomínaných globálnych zmien je naštartovaný a nie sme v stave ho nijako zastaviť. Bude pokračovať ešte intenzívnejšie s väčšími či menšími uvoľneniami, aby sme dostali čas sa nadýchnuť do ďalšej fázy až po dosiahnutie konečného cieľa – implementovania dvoch kľúčových zmien, o ktorým som písal na začiatku.

Nadnárodné inštitúcie či národné vlády určite poskytnú väčšie či menšie záchranné balíky občanom, podnikateľom aj firmám, nemôžu nás predsa všetkých vykynožiť, nemal by totiž kto v novom systéme otročiť. Každému sa však nedostane rovnako, niektorým vôbec, so stratami sa vopred počíta, a to si treba jednoznačne uvedomiť. Objektívnu situáciu každý musí a určite aj bude využívať k svojim subjektívnym potrebám, blúzniť o nejakej nezištnej európskej solidarite je veľmi naivné.

Kríza prináša aj nové príležitosti

Nerobím si ilúzie, že čokoľvek z toho, čo teraz napíšem bude plne zrealizované,  obávam sa, že naša  slovenská mentalita jednak na to nie je nastavená a jednak naša súčasná vláda bohužiaľ ani dostatočne múdra a odvážna (ale patrí sa dať jej aspoň tých obligátnych 100 dní, možno prekvapí). Pokiaľ by sa podarilo presadiť aspoň časť z týchto opatrení, budem súčasnej alebo akejkoľvek inej vláde povďačný a zaručene to pomôže nám všetkým.

 • Pre podnikateľov a živnostníkov je súčasná situácia  výzvou, aby si do budúcnosti iniciatívne vyžiadali legislatívne zriadenie akéhosi „rizikového fondu“, do ktorého budú odvádzať dohodnuté percento z priznaných obratov, podobne  ako si zamestnanci platia poistenie v nezamestnanosti, resp. banky odvádzajú príspevky do fondu ochrany vkladov. V ďalších krízach (a tie zaručene prídu) tak bude k dispozícii objemný fond na sanáciu značnej časti vzniknutých škôd. Nie je účelné teraz riešiť technické podrobnosti, ide o prijatie tejto myšlienky ako takej.
 • Pre obyčajného občana je súčasná situácia dobrou príležitosťou prehodnotiť svoje postoje voči životu, svojim priateľom a blízkym, ale aj voči úlohe štátu v spoločnosti. Je to príležitosť si uvedomiť, že nemáme len nekonečné práva, ale aj povinnosti a zodpovednosť a možno je namieste aj viac striedmosti namiesto bezhraničného konzumu.
 • Vláda má jedinečnú možnosť  zvrátiť bezútešný stav poľnohospodárstva a konečne začať reálne pracovať na zvyšovaní potravinovej sebestačnosti Slovenska budovaním štátnych fariem alebo prostredníctvom budovania agropodnikov na báze verejno-súkromného partnerstva. Ďalšie veľké krízy dozaista ešte prídu, ale domnievam sa, že aj tá súčasná odhalí plytkosť v slovenskej spoločnosti bohužiaľ pomerne rozšíreného postoja „načo by sme to vyrábali, keď to môžeme doviezť zo zahraničia“.
 • Vláda má jedinečnú príležitosť vytvoriť jednu veľkú štátnu banku (prípadne ju vytvoriť zlúčením Eximbanky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky) ako konkurenciu súkromným bankám, v ktorej by mali povinnosť mať založené a spravované účty všetky štátne inštitúcie, okrem iného by v nej bol spravovaný aj spomínaný rizikový fond pre podnikateľov. Vytvorením  lukratívnych podmienok pre obyvateľstvo by si banka určite dokázala veľmi rýchlo vybudovať širokú klientelu aj v tomto dôležitom segmente.
 • Vláda má jedinečnú príležitosť dostať pod svoju kontrolu všetky strategické podniky pôsobiace v oblasti energetiky, vodného hospodárstva, telekomunikácií a dopravy. Nikdy som neskrýval svoj názor a dodnes na ňom trvám, že predať takéto podniky do zahraničia sa rovná vlastizradnému konaniu.
 • Vláda má jedinečnú možnosť využiť veľkú časť nových peňazí na rozsiahle infraštruktúrne projekty, do ktorých presunie veľkú časť nových nezamestnaných (nielen) zo zahraničných automobilových montovní a subdodávateľských firiem, ktoré už určite neobnovia svoje výrobné kapacity v plnej výške, v horšom prípade zaniknú úplne. Ide o veľké projekty, z ktorých bude mať úžitok každý z nás a skutočne dokážu oživiť ekonomiku – dostavba diaľničnej siete, rekonštrukcie existujúcej cestnej infraštruktúry, odkanalizovanie miest a obcí, výstavba škôlok, škôl a nových nemocničných zariadení s maximálnou snahou zároveň revitalizovať vlastný farmaceutický priemysel a výrobu zdravotníckej techniky.

Je toho omnoho viac v našej spoločnosti, čo potrebuje reštart, ale vyššie uvedené považujem za kľúčové k realizácii naozajstnej efektívnej zmeny. Iste mnohí, a celkom správne namietnu, že to nepôjde, pretože sme viazaní členstvom v Európskej únii a máme spoločnú menu Euro. Áno, je to problém, ale je riešiteľný…

Prajem všetkým cteným čitateľom, ktorí tento článok dočítali až dokonca, pokojné veľkonočné sviatky a najmä veľa, veľa….zdravého rozumu.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľubomír Lipták

O AUTOROVI

Osobné krédo: ''Musíme byť veľmi smelí, aby sme sa odvážili byť sebou samými.'' (Eugéne Delacroix)

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 8

Celkové hodnotenie: 20.44

Priemerná čítanosť: 1980

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Po udalostiach v ČR zasadla bezpečnostná rada, vyhodnotila situáciu, potvrdil premiér

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a prijala informáciu tajných služieb o aktuálnej činnosti…

  Pri pláne obnovy sa obišli neštátne nemocnice, tvrdia odborníci

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová, TASR - Pavel Neubauer)   Tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti SR obišli v časti pre zdravotníctvo pri jeho zostavovaní…

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre zločin…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA