• Dušan Hirjak

  Národ slovenský, vlasť moja.

  Publikované 29.08. 2019 o 14:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  ( Báseň )

  Túto báseň som napísal na počesť 75. Výročia SNP. Som presvedčený, že sa dá aj básnický opísať život človeka ( národa ) v svete politiky.

  Báseň „Národ slovenský, vlasť moja“ vychádza z toho najzákladnejšieho, najdôležitejšieho, priam osudového príbehu tejto doby o štáte malého národa slovenského, ktorý si vybral svoju vlastnú cestu slobodného života, určitým spôsobom dospel a tak sa stal potenciálnym kandidátom pre deštrukčnú činnosť nadnárodných síl z Európy a sveta.

  Nevšimli sme si, ako nás odchádzajúci premiér Vladimír Mečiar upozornil, že s jeho odchodom sa končí slovenská cesta. Nemohli sme si to všimnúť, pretože sme sa dali presvedčiť vtedajšou opozíciou, že mečiarizmus je najväčšie zlo, ktoré  mladému štátu škodilo. Boli sme vyzývaní, aby sme neslúžili tomuto neľudskému, protiľudovému a stále viac diktátorskému režimu, išli so slobodnými ľuďmi a pričinili sa o slobodné Slovensko ( Mikuláš Dzurinda 16.9.1998 pred televíziou Markíza ).

  Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás rafinovaným spôsobom naviedlo na vraj magickú a rajskú pozemskú plytčinu, do priestoru ktorej slovenská cesta akýmsi prirodzeným spôsobom vedie ( napája sa). Ak vyplníme prihlášku, zaplatíme stanovený poplatok, splníme predpísané kritéria a zakrúžkujeme „áno“, potom nás pustia do Únie – ohromného Parku života a mieru, pracovno – zábavného životného priestoru plného pracovných príležitosti, slobody, demokracie, sociálnych výhod a tak ďalej.

  V tomto Parku sa schádzajú návštevníci z rôznych kútov Európy a títo návštevníci nepotrebujú so sebou nosiť nič z domáceho či národného prostredia. V tomto Parku je všetko, po čom môže túžiť individuálna bytosť. Za daných okolností si návštevníci ( obyvatelia ) ani neuvedomujú, ako funguje Správa v území magickej a rajskej pozemskej plytčiny. Po čase sa zistí, že na celom území Parku sa zahniezdila Moc Bruselu, ktorá s podporou národných koordinátorov pre podporu Správy Parku sa pretransformovala na Beštiu  túžiacu  po novej vlastnej Ríši.

  Táto Beštia pohlcuje všetko národné a vlastenecké. Ani náhodou nie je možné s Beštiou zrovnávať napríklad spomínaný mečiarizmus, pretože ten bol oproti Beštií celkom neškodným vnútropolitickým pnutím, ktoré sa prostriedkami politického boja dalo riešiť. Vo vývoji spoločnosti sme teda pokročili od samostatnej slovenskej cesty a mečiarizmu až k bruselskej Beštií, ktorá predstavuje  najväčšie zlo. Zároveň naši národní koordinátori pre podporu Správy Parku vyhlasujú, že Park života a mieru  je našim skutočným životným priestorom.

  Raritou je, že tento Park môžu podľa prijatých paktov trvalo navštevovať migranti a utečenci z celého sveta, majú v ňom zadefinované právo na život. Na rozdiel od návštevníkov členských štátov Parku, migranti a utečenci nemusia spĺňať žiadne podmienky a kritéria, majú voľný vstup a nárok na kompletné sociálne zabezpečenie.

  Pre nás, obyvateľov členských štátov Parku, boli stanovené tvrdé kritéria pre vstup. Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás úspešne zbalamutilo v tom, že sa štátnej suverenity vzdávame v prospech bruselskej Beštie ako nepotrebnej záťaže, ktorá nás ukotvila na „dne mora“ a nedovoľuje nám vyplávať na hladinu, aby sme sa nadýchali čerstvého závanu z „ostrovného“ Parku. Nedošlo nám, že bez štátnej suverenity demokracia nemôže existovať. Demokracia potrebuje k svojej existencií človeka, ktorý sa stal občanom, pretože je základom štátnej moci. V Parku života a mieru potrebujú iba človeka, ktorý sa v ňom bude správať ako individuálna ( pracovná a turistická )  jednotka.

  Čo nám má pripomenúť výročie SNP ?

  Že národ slovenský, vlasť naša sú v ohrození, že sme napadnutí Mocou Beštie, ktorá nepotrebuje chrániť naše národno-štátne záujmy, pretože Park života a mieru má úplne iné poslanie. Paradoxom je, že pripomenutie si hrdinstva národa slovenského organizujú práve národní koordinátori pre podporu Správy Parku a ktorých politické aktivity sú v rozpore s poslaním SNP. Z ich strany nie je možné očakávať, že vyzvú občanov SR brániť národ slovenský a svoju vlasť pred Beštiou, pretože už dávnejšie z Parku prišla inštrukcia upovedomovať našich účastníkov Parku heslom Za slušné Slovensko !

  Odkazom SNP je dokázať v prípade potreby brániť národ slovenský a svoju vlasť. Teraz k tomu nepotrebujeme zbrane  a ani nemusíme prelievať krv. Musíme mať však veľa odvahy a schopnosti  vstúpiť do politického boja a v jej Aréne dokázať národ a vlasť zachrániť pred Mocou Beštie. Problémom však je to, že sme za dlhé roky vymývania mozgov silno indoktrinovaní a nemáme vôľu pozbierať sily a bojovať za národné a vlastenecké. Ak sa v SNP ľudia chceli dištancovať od kolaborácie s nacizmom, tak v súčasnej dobe je aktuálna požiadavka dištancovať sa od kolaborácie s Mocou Beštie ( Bruselu ).

  Denník Pravda v svojom komentári pripomína, že SNP bolo príležitosťou, aby  jeden malý národ využil to, aby ukázal, že nemieni donekonečna len tak plávať s prúdom, ktorý mu určili INÍ, že svoju historickú rieku si chce vyberať sám. A preto na záver sa tvrdí, že povstalci z roku 1944 sú našimi súčasníkmi. Dovolím si tvrdiť, že záver nie je pravdivý.  Prečo ? Aj v dnešnej dobe  došlo k tomu, že Správca Parku života a mieru či Moc Beštie nám, malému národu, určuje plávať s prúdom z Bruselu. Vtedy, v čase SNP, sa malý národ postavil proti tomu, aby mu osud určovali iní.

  V dnešnej dobe je to tak, že národ slovenský pod vedením národných koordinátorov pre podporu Správy Parku života a mieru prijal svoj osud plávať s prúdom, ktorý mu určujú nadnárodné štruktúry na čele s Bruselom. V súčasnosti nemáme povstalcov, ktorí by boli ochotní bojovať za národ slovenský a rodnú vlasť. Ponúka sa určitá paralela. Ľudácky režim kolaboroval s Hitlerom až do konca, hoci  mu vraždil jeho ľudí na území jeho štátu  (S. Mičev ). Náš demokratický režim kolaboruje s Mocou Beštie ( Bruselom ), hoci ten sa jednoznačne snaží zlikvidovať národné štáty. Demokratický režim už dávno mal konať v prospech národa slovenského a našej vlasti, lenže nekoná. Takže ak by sme mali v súčasnosti súčasníkov – povstalcov, tak určite by zorganizovali  masové vystúpenie národa proti súčasnej moci a jej spôsobu vedenia politiky.

  V dnešnej dobe potrebujeme hrdinstvo poovstalcov.

  Kto môže toto hrdinstvo vzkriesiť, keď si stále myslíme, že máme kráčať po boku Nemecka a Francúzska a spojiť s nimi svoju budúcnosť, ktorého vládni predstavitelia už v 2016 roku podpísali Mníchovský dokument. Ide o deväťstránkový dokument o vzniku Európskeho super štátu. Ak by sme mali prijať tézu, že povstalci z roku 1944 sú naši súčasníci, tak by to znamenalo, že odkazom SNP pre súčasníkov je, aby si národnoštátne záujmy SR postupne úspešne zničili v prospech vyšších záujmov – záujmov nadnárodných a aby tieto záujmy propagovali ( ako aj propagujú ) ako národnoštátne záujmy.

  A teraz už samotná báseň.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér –  ti pohreb stroja.

  Bruselskí mandaríni ti dali  zo štrukturálnych fondov zhotoviť zlatú truhlu.

  Aby nikto nevidel prípravy na poslednú rozlúčku, rozsievajú hustú hmlu.

   

  Ani vidiaci a počujúci si doteraz nevšimli, že národu sa odoberá  štátnosť.

  Už v mladom veku sa musí uložiť na odpočinok, pretože stratil chrbtovú kosť.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nikde v Európe nebudeš mať miesto pre svoju mohylu.

  Rozsypeš sa na samostatné ľudské jednotky, ktoré sa navzájom boja

  a ktorým  nebude možné dať správny smer a vliať do ich duší novú silu.

   

  Na našich poliach porastie nová burina – divoký mak – symbol eurooptimistov.

  Takáto úroda nás bude ničiť aj za pomoci mediálnych propagandistov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér  –  v mene absolútnej slobody nás priviedla na mizinu.

  Dali sme sa nachytať na medové motúziky moderného Mikuláša – zlodeja.

  Že štát nie je dobrý správca ľudského života, iba múdry Privát má vidinu

   

  nesmierneho bohatstva, ktoré priam trčí z globálneho koša.

  Namiesto pracovitých rúk a slaného potu nás  v supermarketoch čaká poriadna noša.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér  – nám závojom demokracie zastrela dve méty slobody.

  Štát sa slobodne vzdal  vlastných síl a schopnosti – otvoril brány ako staroveká Trója.

  Tí, čo nám darovali dreveného kaňa, si mohli všetko slobodne vziať pre svoje zisky a obchody.

   

  V takejto otrockej harmónií slobôd nám vládna moc sľubuje život bez alternatívy.

  Veď podľa nej sa Brusel postará, že samostatné ľudské jednotky budú mať dostatok obživy.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  úkolujú biele kone.

  Nadnárodné korporácie za svetom bez štátnych zásahov broja,

  aby pracujúcim ľuďom ostali k podpore len prázdne dlane.

   

  Na pamiatku z fondov možno postavia Múzeum národnej kultúry

  a umožnia samostatným ľudským jednotkám mať zábavy fúry.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nová generácia už nebaží po tvojich symboloch a mravnej sile.

  Všetko lepšie sa zdá byť v cudzích rukách a z cudzích rúk, hoc bude z hnoja.

  Zaslepená digitálnou realitou sa tvare striehnucich zloduchov zdajú úprimné a milé.

   

  Až v konečnom zúčtovaní sa odhalí pravda a narieka.

  Prečo to Boh dopustil,- budú sa pýtať naše vnúčatá. – Len pre chybu naivného človeka !

   

  Národ slovenský, vlasť moja!

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  už nechcú žiť ako ich otcovia a mamy.

  Investície sa majú zhodnotiť pre cudzie korporácie, nech nás pekne doja !

  Prekariát v ich rukách sa stal nástrojom ako ľudí rozdeliť: na obyčajný plebs a pánov a dámy.

   

   

  Do vitrín spomienok novodobí páni ukladajú mozoľnaté ruky otcov a dedov a lásku k rodnej zemi.

  Do zabudnutia upadlo kosenie rannej trávy, svišťanie kos. Krajina zamĺkla ľudskými spevmi.

   

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  nám zaistili na dlhé roky novú sebestačnosť.

  Dediny sa zmenili na oázy oddychu, ticha a pokoja.

  Verejné priestory dostali prednosť pred obživou a preto na poliach zanikla pracovná zdatnosť.

   

  Nikto neskúma, do akej miery sa s politikou rozmohlo farizejstvo,

  keď namiesto poctivej práce priazeň dostáva nehatené zbojstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  s pomocou naivity občanov nám ukradli demokraciu.

  Na politickom javisku s politikmi korporácie a neziskový show biznis vystrája.

  Bezprizorným občanom bez štátu bolo nariadené pestovať absolútnu toleranciu.

   

  Štát má ústavnú povinnosť byť na strane občanov.

  Bez jeho pomoci sa menia na stádo oviec a baranov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V pevnom postoji chráňme manželstva muža a ženy a ich rodiny.

  Iné intímne komunity za rovnoprávnosť s rodinami nestoja.

  V dúhovom raji nech si slobodne ošetrujú svoje pastviny.

   

  Bez šťastnej rodiny a plodného  materstva

  nemožno sa tešiť z domoviny a pravého bohatstva.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nastal čas oživiť slovenského – slovanského ducha.

  Skupiny odpadlíkov –   synov a dcér –  výživne malých satankov koja,

  aby v bruselských palácoch dorástli na kňazské rúcha

   

  a mohli šíriť svoje kázne o korporátnej slobode.

  O, aká pre Slovensko sláva, mať v jeho sídle agentúru o otrockej robote a pohode.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre svoju záštitu na rady farizejov nemáš armádu ľudu.

  Príslušnosť k NATO  je symbolom zradného závoja,

  že ťa cudzie sily s odvahou brániť budú.

   

  V záujme kapitálu nepôjdeme pochodovať proti našim východným bratom,

  ani keby nás z FEDu zasýpali pravým americkým zlatom.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš ešte príležitosť mať svoj osud a život po svojom naveky.

  So skupinou odpadlíkov –  synov a dcér –  sa treba pustiť do volebného boja.

  Ľuďom dať nový zákon a vlastencom možnosť vyhrať preteky.

   

  Za jednoduchým krokom sa skrýva predzvesť veľkých zápasov.

  Odpadlíkov –  synov a dcéry –  poslať na cintorín politických vrakov ráznym zásahom voličských hlasov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Stojím pri tebe a v modlitbách prosím Boha zasiahnuť prirodzenou mocou.

  Právom človeka mať zbudovaný vlastný štát – byť vlastníkom nástroja,

  ktorý bdie v rozumnom režime nad životom spoločnosti dňom i nocou.

   

  Pre toto všetko sa nám oplatí utiecť hrobárovi z lopaty

  a odpadlíkom do svojich rúk zobrať politické opraty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér – vlákali ťa do pasce svätej Integrácie.

  K náboženstvu absolútnej jednoty, pokroku, perspektívy pozemského raja

  za spoločné zvládnutie nových procesov globalizácie.

   

  Lež po rokoch sa ukazuje, že aj s navijakom sme zjedli návnadu,

  že môžeme bezhranične dôverovať láskavému Západu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad našimi životmi stále viac vládnu zákony nadnárodnej moci.

  Súdny dvor nás ťahá do bažin šľachtického raja.

  Po pár ďalších politických ťahoch už nám nebude pomoci.

   

  Máme sa celkom vzdať suverénnej vety

  len preto, že je to príkaz ríšskej Merkel tety ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máme byť zaživa pochovaní aj so štátnymi symbolmi ?

  Pohreb štátu nám skupiny synov a dcér parádny vystroja.

  Veď európske Slovensko v srdci novej Ríše bude koketovať za novými stolmi.

   

  Neverme takej nádeji, že nám medzi zloduchmi dajú silný hlas.

  Nádej je prostitútkou života, zveruje sa do rúk každému z nás.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V médiách hlavného prúdu nemáš svoje čestné miesto, nedali ti česť.

  Písané a slovné rebélie sa množia ako z Agentúry protinárodného odboja.

  Ľuďom sa vedomé zastiera pravda, hrdinstvom je novinárska lesť.

   

  Neskonale živíme paradox: keď pravda patrí všetkým vo verejnom záujme,

  tak za jej nositeľku si súkromný sektor obstaráme !

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre posilnenie mieru militantné sily núkajú založiť ( nemeckú ) európsku armádu.

  Brusel už investuje veľké peniaze do jej rozvoja.

  Bude vraj predstavovať za členské štáty  silnú náhradu.

   

  Odpadlíkom nesmieme dovoliť spáchať na nás taký veľký podvod.

  Po ňom nám už nebude pomoci, ak si nezvolíme z Únie členský rozchod.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad mestami a dedinami, nad horami, riečkami a dolinami budú lietať cudzie drony.

  Moderné, oceľové, viacoké jastraby sa všade nečakane vyroja,

  ak sa krajinou rozliahnu rodné spevy a kostolné zvony.

   

  Nedovoľme cudziemu strážiť naše vlastné panstvo,

  Hoc odpadlíci vykrikujú, že nás k tejto povinnosti zaväzuje členstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Treba pochovať ideu, že zákonom kapitalizmu v Európe je Únia

  a ľudia musia mať také politické teleso, ktoré im korporácie zostroja.

  Zničiť štáty ! Ako na povel sa všade odohráva rovnaká ceremónia.

   

  V predvolebnom boji majú dať kandidáti občanom jasné slovo,

  že udržia suverenitu štátu, aj keby im za odmenu sa dostalo horúce olovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už nie si mocnosťou národne orientovaných intelektuálov.

  Rozštiepili sa na dva tábory, ktoré proti sebe stoja.

  Jedny si dali za česť chrániť ústavnosť krajiny. Druhí sa zamilovali do bruselských chrámov.

   

  Ako docieliť osvietenie v spore o prospech národa ?

  Mohutným vzplanutím intelektuálov k verejnému hľadaniu pravdy. Tu je skrytá záhada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Práca je v pravom zmysle poslaním robotníckej triedy.

  Bez nej žiadne plány moderných manažérov neobstoja.

  V národe majú politici povinnosť zaručiť život bez modernej biedy.

   

  Z bezohľadnosti k pracujúcej triede sa vo veľkom organizuje vývoz pracovných síl,

  aby sa podnikavcom bežný účet vrchovato naplnil.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Teraz sme v prípravke, ako v budúcnosti budeme zvládať migračné toky.

  V zjednotenej Európe nás migranti od našich životov odstroja

  a podľa nich sa budú napĺňať ďalšie roky.

   

  Vo varnom kotly bude pokračovať miešanie ľudských rás.

  Príde právo brániť sa proti migračným tokom verejne na pretras ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš postupne vädnúť pod dávkami silných bruselských liekov.

  Na tvoje poklady sa krkavci vzlietnuť stroja,

  keď ohlásia  ďalšie termíny privatizačných procesov.

   

  Medzi verejným a súkromným sa má zachovať patričná miera.

  To preto, že občanov štátu nemožno scudziť, aby po nich ostala prázdna diera.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Národné povedomie sa každý deň v záplave slov a viet o Únií stráca.

  Slovákom prisúdili úlohy krimihercov, ktorých sa mnohí boja.
  Je to tichá bitka o vedomie občana, z ktorej sa nekrváca.

   

  Odpadlíci –  synovia a dcéry – národu neprikladajú žiadnu váhu.

  Pre nich je všetko prosté: iba v Únií dosiahneme rovnováhu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  O tvoje volebné hlasy sa pravidelne s veľkým srdcom uchádzajú eurooptimisti.

  Chcú mať čierne na bielom, že majú právo sa pustiť do politického boja

  a nemilosrdne zraziť k zemi tých, čo koketujú so záchranou ústavnosti.

   

   

  Pod plášťom demokracie sa štát občanov najlepšie rozkladá.

  Hnilobné procesy v spoločnosti sa vysvetľujú ako reformné kroky, nie však ako zrada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Na spustenie nových politických procesov za záchranu Zeme nasadili globalisti  Grétu.

  Tak závažná vec si vyžiadala prerušenie základného štúdia.

  Zázračné dieťa má predostrieť klimatické osvietenie celému svetu.

   

  O názor krajín k tejto téme nepadne žiadne slovo.

  V našich končinách sa pre prípad Gréty  použije prirovnanie Kocúrkovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Tvoja krajina svojou pozemskou scenériou predstavuje Božskú krásu,

  s ktorou sa snúbi tradícia ľudového kroja

  a ľudových spevov privádzajúcich svet k nemému úžasu.

   

  Pre takýto domov netreba hádzať flintu do žita.

  V sile vlastnej krajiny a jej ľudí je skrytá najlepšia prosperita.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mierumilovnosť a lásku k svetu majú naši ľudia v krvi.

  Neženú sa za bohatstvom iných do vražedného boja

  a nikoho nenechajú napospas, nech ho osud drví.

   

  Na vlastnej podstate a poctivosti sa zakladá pokrok našej zeme.

  Robme to, čo nám svedčí a čo vrúcne milujeme.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pravá domovina nikdy nezapadne smútkom a prachom.

  Ozýva sa v nej štebot detí a spevy rodného kraja.

  Rodičov a vôbec dospelých nemusí budúcnosť napĺňať strachom.

   

  Spojme preto sily do služieb rozvoja miestnej ekonomiky.

  Nechoďme budovať život vonku, ako naši dedovia do Kanady či Ameriky.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  majú o našom živote inú mienku.

  Nech robotní otroci s pocitom slobody utekajú do sveta za ponukami rozvoja.

  Doma nech poslušne každý zanechá deti a milovanú žienku.

   

  Režim kapitalizmu nemilosrdne sa stáva osudom človeka.

  Od praveku sme výrazne pokročili, lež kapitál nevie existovať bez moderného otroka.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mám k tebe silnú dôveru pre ľudské istoty.

  Ak dávaš plnosť štátnej moci, podporu občianstvu a politici pravdu odtaja,

  potom sa vyhneme pazúrom bruselskej jednoty.

   

  Národ sa nesmie dať strašiť, že príde o druhotriedne dobroty.

  Ostane v svojom práve, bude slobodný, nezahltia ho, ako Západ,  migračné kvóty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už aj prezidentka SR zabudla na teba, pretože veľmi túži po uplatnení nemeckých skúsenosti v Európskej únií.

  Po tragických svetových vojnách  zastavme uplatniť nemeckú skúsenosť s budovaním  európskej Ríše, ktorú vladári Európy stroja.

  Dajme najavo, že nesnívame o strate národnej suverenity, aby sme mohli žiť s Nemeckom v plnej harmónií.

   

  Ústavný činiteľ nemá povinnosť podporovať Nemecko v jeho zvrhlých plánoch.

  Ustanovenie novej Ríše a milióny migrantov, to nie je skúsenosť srdca o úprimných daroch.

   

  Národ slovenský, vlasť moja.

  Z hlbín našich očakávaní o skvelej budúcnosti sa už jasne vynára predstava o spojení európskych štátov do jednej Ríše pod vedením Nemecka.

  Vyzerá to tragikomický na našu nevšímavosť k tomu, čo nám vladári Európy stroja.

  Stále dôverujeme Bruselu, našej vládnej moci a Osudu, že nás ochránia. Skoro sme zabudli na prípad Grécka, pretože sme ako malé decka.

  Na programe dňa má byť záchrana národného štátu a národa. To bude zmysel ukončenie členstva v Únií.

  Schopnosť postaviť sa na vlastné nohy politický a ekonomický nám dá záruky, že  nebudeme podliehať panstvu kolónií.

   

   

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Corbyn v prípade zvolenia za premiéra zachová neutralitu ohľadne brexitu

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Peter Byrne)   Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News "Po prvé, vyrokujeme s Európskou úniou spoľahlivú dohodu o odchode," povedal…

  U2 sú najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

  New York 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Evan Agostini)   Interpretom, ktorý za posledných desať rokov zarobil najviac na živom hraní, je írska kapela U2. V piatok to oznámila spoločnosť Pollstar, ktorá sa venuje hudobnému biznisu. U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy…

  Ukrajinka sa pokúsila preniknúť do Kremľa. Kričala, že je Putinovou manželkou

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   V stredu 20. novembra bola na Červenom námestí v Moskve zadržaná žena, ktorá sa pokúsila preniknúť do Kremľa, aby sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Svoj čin vysvetľovala tým, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK Asi o 17. hodine…

  "S vrahmi sa dohody neuzatvárajú?!" Podstatou dohody o vine a treste je niečo iné, ako to zobrazuje film Ctihodný občan, vysvetlil bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:HS)   Ak ste videli film Ctihodný občan, možno to vo vás zanechalo myšlienku, že s vrahmi sa dohoda neuzatvára. Aktuálne však prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorý mal byť pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprostredkovateľom. Prečo sa pristupuje…

  Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

  La Paz 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita)   Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z "protištátnej činnosti a terorizmu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP "Budeme požadovať najvyšší trest za protištátnu činnosť a terorizmus," uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval…

  Čaputová v diplomacii pripomína ľudské práva, pre Pellegriniho je dôležitý program vlády

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka Zuzana Čaputová pri rokovaniach so zahraničnými partnermi pripomína aj tému dodržiavania ľudských práv. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa drží programového vyhlásenia vlády. Na otázky agentúry SITA ohľadom zdôrazňovania ľudských práv v diplomacii to uviedli ich hovorcovia. Prezidentka i premiér sa tiež hlásia…

  Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov má k dispozícii dáta z vyšetrovania vraždy Kuciaka. Varuje pred "podplatenými médiami, ktoré budú tvrdiť, že majú prístup k informáciám z prostredia vyšetrovania"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ma k dispozícii 57 terabajtov dát z policajného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako organizácia informovala na svojej internetovej stránke, počas najbližších mesiacov poskytnú dáta zodpovedným médiám,…

  Hrbatý a Lipták zostávajú kapitánmi reprezentačných tímov

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské tenisové reprezentačný tímy mužov aj žien povedú v nasledujúcej sezóne rovnakí kapitáni ako doteraz. Dominik Hrbatý zostáva pri daviscupovom družstve a Matej Lipták bude šéfovať lavičke fedcupového tímu. Obaja podpísali v piatok novú zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) Štyridsaťjedenročný Hrbatý povedie…

  EÚ nezareagovala na žiadosť o pomoc maloletým utečencom, tvrdí premiér

  Atény 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Členské štáty Európskej únie neodpovedali na žiadosť Grécka o prijatie 3 000 maloletých bez sprievodu, ktorí žijú v utečeneckých táboroch a iných zariadeniach po celej krajine. V piatok to vyhlásil predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis. Premiér v piatok povedal parlamentu, že na žiadosť…

  Merkelová: Nemecko by nemalo od začiatku vylučovať žiadne firmy zo zmlúv na 5G

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Uviedla to v piatok kancelárka Angela Merkelová na stretnutí svojich kresťanských demokratov Ambície čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý má záujem na dodávky zariadení pre nemecké siete…

  USA uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Informovalo o tom na Twitteri americké ministerstvo financií "Iránski vodcovia vedia, že slobodný a otvorený…

  Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

  Jeruzalem 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným…

  Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú ženu. Našli vražednú pomôcku?

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Bratislavskí policajti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu zabitej mladej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Miesto, kde ju našli, v piatok prehľadávali. Informovali o tom portály Čas.sk a Aktuality.sk Podľa portálov mali policajti na mieste činu nájsť vibrátor. Policajti priebeh vyšetrovania však naďalej…

  Ewan najlepším špurtérom sezóny podľa Cyclingnews.com, Sagan na šiestej priečke

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019. V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom…

  Kiskovu veľkú koalíciu opoziční partneri odmietli aj preto, že "už teraz" chcel rozdeľovať ministerské posty. "Strany nemajú stovky ľudí. Preto sme si mali sadnúť a ukázať, tých ktorí by boli najlepší ministri"

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Braninslav Bibel)   Opoziční lídri vo štvrtok oznámili, že ich rokovania o veľkej predvolebnej koalícii stroskotali. Blok zmeny, ktorý navrhoval najmä bývalý prezident Andrej Kiska tak nevznikne. Za ľudí, KDH a SaS deklarovali, že do volieb pôjdu samostatne.  Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii hovoril o tom,…

  Prezident USA uviedol, že obchodná dohoda s Čínou je "veľmi blízko"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o obchode medzi USA a Čínou, o ktorej sa už dlhodobo vyjednáva, je "potenciálne veľmi blízko". Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po správach, že dohoda sa možno nedosiahne skôr ako na budúci rok. "Máme veľmi…

  Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby,…

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Otestujte si displej svojho Android smartfónu, akú má zobrazovaciu frekvenciu a zároveň si pozrite zoznam zariadení s najvyššou frekvenciou

  0

  Kvalitu displeja môžeme hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Väčšina z nás delí displeje smartfónov na AMOLED, OLED  a LCD, pričom vo väčšine prípadoch uprednostňujeme práve AMOLED alebo OLED panel. Nie je to však vždy pravidlom, mnohí uprednostňujú aj LCD panely z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli dlhšej životnosti, cene, silnejšiemu podsvieteniu…

  Qualcomm predikuje, že na Slovensku by mohla byť 5G technológia dostupná už od roku 2021

  0

  Výrobca mobilných čipov, spoločnosť Qualcomm, má kľúčovú úlohu v prechode na technológiu 5G. V   nedávnej dobe usporiadali akciu v  New Yorku, kde prezident spoločnosti, Christiano Amon, odhalil mapu celosvetového prechodu na sieť 5G. V  grafike je zaznačená krajina po krajine spolu s jej pripravenosťou na tento cieľ. Uvedené sú v…

  Microsoft obdržal špeciálnu licenciu od vlády USA, vďaka čomu môže obchodovať s Huawei. Otáznik stále visí nad Androidom

  0

  V útrobách spoločnosti Huawei môžu konečne oslavovať aspoň čiastočne pozitívne správy prichádzajúce z USA. Ako sme už informovali včera, vláda, respektíve Ministerstvo obchodu USA začalo s udeľovaním licencií spoločnostiam, ktoré plánujú obchodovať s čínskym technologickým gigantom, spoločnosťou Huawei. Najnovšie správy z agentúry Reuters konečne potvrdzujú, že spoločnosť Huawei môže počítať…

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  6

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  22

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  3

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  3

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  5

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…