• Národ slovenský, vlasť moja.

  Publikované 29.08. 2019 o 14:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  ( Báseň )

  Túto báseň som napísal na počesť 75. Výročia SNP. Som presvedčený, že sa dá aj básnický opísať život človeka ( národa ) v svete politiky.

  Báseň „Národ slovenský, vlasť moja“ vychádza z toho najzákladnejšieho, najdôležitejšieho, priam osudového príbehu tejto doby o štáte malého národa slovenského, ktorý si vybral svoju vlastnú cestu slobodného života, určitým spôsobom dospel a tak sa stal potenciálnym kandidátom pre deštrukčnú činnosť nadnárodných síl z Európy a sveta.

  Nevšimli sme si, ako nás odchádzajúci premiér Vladimír Mečiar upozornil, že s jeho odchodom sa končí slovenská cesta. Nemohli sme si to všimnúť, pretože sme sa dali presvedčiť vtedajšou opozíciou, že mečiarizmus je najväčšie zlo, ktoré  mladému štátu škodilo. Boli sme vyzývaní, aby sme neslúžili tomuto neľudskému, protiľudovému a stále viac diktátorskému režimu, išli so slobodnými ľuďmi a pričinili sa o slobodné Slovensko ( Mikuláš Dzurinda 16.9.1998 pred televíziou Markíza ).

  Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás rafinovaným spôsobom naviedlo na vraj magickú a rajskú pozemskú plytčinu, do priestoru ktorej slovenská cesta akýmsi prirodzeným spôsobom vedie ( napája sa). Ak vyplníme prihlášku, zaplatíme stanovený poplatok, splníme predpísané kritéria a zakrúžkujeme „áno“, potom nás pustia do Únie – ohromného Parku života a mieru, pracovno – zábavného životného priestoru plného pracovných príležitosti, slobody, demokracie, sociálnych výhod a tak ďalej.

  V tomto Parku sa schádzajú návštevníci z rôznych kútov Európy a títo návštevníci nepotrebujú so sebou nosiť nič z domáceho či národného prostredia. V tomto Parku je všetko, po čom môže túžiť individuálna bytosť. Za daných okolností si návštevníci ( obyvatelia ) ani neuvedomujú, ako funguje Správa v území magickej a rajskej pozemskej plytčiny. Po čase sa zistí, že na celom území Parku sa zahniezdila Moc Bruselu, ktorá s podporou národných koordinátorov pre podporu Správy Parku sa pretransformovala na Beštiu  túžiacu  po novej vlastnej Ríši.

  Táto Beštia pohlcuje všetko národné a vlastenecké. Ani náhodou nie je možné s Beštiou zrovnávať napríklad spomínaný mečiarizmus, pretože ten bol oproti Beštií celkom neškodným vnútropolitickým pnutím, ktoré sa prostriedkami politického boja dalo riešiť. Vo vývoji spoločnosti sme teda pokročili od samostatnej slovenskej cesty a mečiarizmu až k bruselskej Beštií, ktorá predstavuje  najväčšie zlo. Zároveň naši národní koordinátori pre podporu Správy Parku vyhlasujú, že Park života a mieru  je našim skutočným životným priestorom.

  Raritou je, že tento Park môžu podľa prijatých paktov trvalo navštevovať migranti a utečenci z celého sveta, majú v ňom zadefinované právo na život. Na rozdiel od návštevníkov členských štátov Parku, migranti a utečenci nemusia spĺňať žiadne podmienky a kritéria, majú voľný vstup a nárok na kompletné sociálne zabezpečenie.

  Pre nás, obyvateľov členských štátov Parku, boli stanovené tvrdé kritéria pre vstup. Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás úspešne zbalamutilo v tom, že sa štátnej suverenity vzdávame v prospech bruselskej Beštie ako nepotrebnej záťaže, ktorá nás ukotvila na „dne mora“ a nedovoľuje nám vyplávať na hladinu, aby sme sa nadýchali čerstvého závanu z „ostrovného“ Parku. Nedošlo nám, že bez štátnej suverenity demokracia nemôže existovať. Demokracia potrebuje k svojej existencií človeka, ktorý sa stal občanom, pretože je základom štátnej moci. V Parku života a mieru potrebujú iba človeka, ktorý sa v ňom bude správať ako individuálna ( pracovná a turistická )  jednotka.

  Čo nám má pripomenúť výročie SNP ?

  Že národ slovenský, vlasť naša sú v ohrození, že sme napadnutí Mocou Beštie, ktorá nepotrebuje chrániť naše národno-štátne záujmy, pretože Park života a mieru má úplne iné poslanie. Paradoxom je, že pripomenutie si hrdinstva národa slovenského organizujú práve národní koordinátori pre podporu Správy Parku a ktorých politické aktivity sú v rozpore s poslaním SNP. Z ich strany nie je možné očakávať, že vyzvú občanov SR brániť národ slovenský a svoju vlasť pred Beštiou, pretože už dávnejšie z Parku prišla inštrukcia upovedomovať našich účastníkov Parku heslom Za slušné Slovensko !

  Odkazom SNP je dokázať v prípade potreby brániť národ slovenský a svoju vlasť. Teraz k tomu nepotrebujeme zbrane  a ani nemusíme prelievať krv. Musíme mať však veľa odvahy a schopnosti  vstúpiť do politického boja a v jej Aréne dokázať národ a vlasť zachrániť pred Mocou Beštie. Problémom však je to, že sme za dlhé roky vymývania mozgov silno indoktrinovaní a nemáme vôľu pozbierať sily a bojovať za národné a vlastenecké. Ak sa v SNP ľudia chceli dištancovať od kolaborácie s nacizmom, tak v súčasnej dobe je aktuálna požiadavka dištancovať sa od kolaborácie s Mocou Beštie ( Bruselu ).

  Denník Pravda v svojom komentári pripomína, že SNP bolo príležitosťou, aby  jeden malý národ využil to, aby ukázal, že nemieni donekonečna len tak plávať s prúdom, ktorý mu určili INÍ, že svoju historickú rieku si chce vyberať sám. A preto na záver sa tvrdí, že povstalci z roku 1944 sú našimi súčasníkmi. Dovolím si tvrdiť, že záver nie je pravdivý.  Prečo ? Aj v dnešnej dobe  došlo k tomu, že Správca Parku života a mieru či Moc Beštie nám, malému národu, určuje plávať s prúdom z Bruselu. Vtedy, v čase SNP, sa malý národ postavil proti tomu, aby mu osud určovali iní.

  V dnešnej dobe je to tak, že národ slovenský pod vedením národných koordinátorov pre podporu Správy Parku života a mieru prijal svoj osud plávať s prúdom, ktorý mu určujú nadnárodné štruktúry na čele s Bruselom. V súčasnosti nemáme povstalcov, ktorí by boli ochotní bojovať za národ slovenský a rodnú vlasť. Ponúka sa určitá paralela. Ľudácky režim kolaboroval s Hitlerom až do konca, hoci  mu vraždil jeho ľudí na území jeho štátu  (S. Mičev ). Náš demokratický režim kolaboruje s Mocou Beštie ( Bruselom ), hoci ten sa jednoznačne snaží zlikvidovať národné štáty. Demokratický režim už dávno mal konať v prospech národa slovenského a našej vlasti, lenže nekoná. Takže ak by sme mali v súčasnosti súčasníkov – povstalcov, tak určite by zorganizovali  masové vystúpenie národa proti súčasnej moci a jej spôsobu vedenia politiky.

  V dnešnej dobe potrebujeme hrdinstvo poovstalcov.

  Kto môže toto hrdinstvo vzkriesiť, keď si stále myslíme, že máme kráčať po boku Nemecka a Francúzska a spojiť s nimi svoju budúcnosť, ktorého vládni predstavitelia už v 2016 roku podpísali Mníchovský dokument. Ide o deväťstránkový dokument o vzniku Európskeho super štátu. Ak by sme mali prijať tézu, že povstalci z roku 1944 sú naši súčasníci, tak by to znamenalo, že odkazom SNP pre súčasníkov je, aby si národnoštátne záujmy SR postupne úspešne zničili v prospech vyšších záujmov – záujmov nadnárodných a aby tieto záujmy propagovali ( ako aj propagujú ) ako národnoštátne záujmy.

  A teraz už samotná báseň.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér –  ti pohreb stroja.

  Bruselskí mandaríni ti dali  zo štrukturálnych fondov zhotoviť zlatú truhlu.

  Aby nikto nevidel prípravy na poslednú rozlúčku, rozsievajú hustú hmlu.

   

  Ani vidiaci a počujúci si doteraz nevšimli, že národu sa odoberá  štátnosť.

  Už v mladom veku sa musí uložiť na odpočinok, pretože stratil chrbtovú kosť.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nikde v Európe nebudeš mať miesto pre svoju mohylu.

  Rozsypeš sa na samostatné ľudské jednotky, ktoré sa navzájom boja

  a ktorým  nebude možné dať správny smer a vliať do ich duší novú silu.

   

  Na našich poliach porastie nová burina – divoký mak – symbol eurooptimistov.

  Takáto úroda nás bude ničiť aj za pomoci mediálnych propagandistov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér  –  v mene absolútnej slobody nás priviedla na mizinu.

  Dali sme sa nachytať na medové motúziky moderného Mikuláša – zlodeja.

  Že štát nie je dobrý správca ľudského života, iba múdry Privát má vidinu

   

  nesmierneho bohatstva, ktoré priam trčí z globálneho koša.

  Namiesto pracovitých rúk a slaného potu nás  v supermarketoch čaká poriadna noša.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér  – nám závojom demokracie zastrela dve méty slobody.

  Štát sa slobodne vzdal  vlastných síl a schopnosti – otvoril brány ako staroveká Trója.

  Tí, čo nám darovali dreveného kaňa, si mohli všetko slobodne vziať pre svoje zisky a obchody.

   

  V takejto otrockej harmónií slobôd nám vládna moc sľubuje život bez alternatívy.

  Veď podľa nej sa Brusel postará, že samostatné ľudské jednotky budú mať dostatok obživy.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  úkolujú biele kone.

  Nadnárodné korporácie za svetom bez štátnych zásahov broja,

  aby pracujúcim ľuďom ostali k podpore len prázdne dlane.

   

  Na pamiatku z fondov možno postavia Múzeum národnej kultúry

  a umožnia samostatným ľudským jednotkám mať zábavy fúry.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nová generácia už nebaží po tvojich symboloch a mravnej sile.

  Všetko lepšie sa zdá byť v cudzích rukách a z cudzích rúk, hoc bude z hnoja.

  Zaslepená digitálnou realitou sa tvare striehnucich zloduchov zdajú úprimné a milé.

   

  Až v konečnom zúčtovaní sa odhalí pravda a narieka.

  Prečo to Boh dopustil,- budú sa pýtať naše vnúčatá. – Len pre chybu naivného človeka !

   

  Národ slovenský, vlasť moja!

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  už nechcú žiť ako ich otcovia a mamy.

  Investície sa majú zhodnotiť pre cudzie korporácie, nech nás pekne doja !

  Prekariát v ich rukách sa stal nástrojom ako ľudí rozdeliť: na obyčajný plebs a pánov a dámy.

   

   

  Do vitrín spomienok novodobí páni ukladajú mozoľnaté ruky otcov a dedov a lásku k rodnej zemi.

  Do zabudnutia upadlo kosenie rannej trávy, svišťanie kos. Krajina zamĺkla ľudskými spevmi.

   

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  nám zaistili na dlhé roky novú sebestačnosť.

  Dediny sa zmenili na oázy oddychu, ticha a pokoja.

  Verejné priestory dostali prednosť pred obživou a preto na poliach zanikla pracovná zdatnosť.

   

  Nikto neskúma, do akej miery sa s politikou rozmohlo farizejstvo,

  keď namiesto poctivej práce priazeň dostáva nehatené zbojstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  s pomocou naivity občanov nám ukradli demokraciu.

  Na politickom javisku s politikmi korporácie a neziskový show biznis vystrája.

  Bezprizorným občanom bez štátu bolo nariadené pestovať absolútnu toleranciu.

   

  Štát má ústavnú povinnosť byť na strane občanov.

  Bez jeho pomoci sa menia na stádo oviec a baranov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V pevnom postoji chráňme manželstva muža a ženy a ich rodiny.

  Iné intímne komunity za rovnoprávnosť s rodinami nestoja.

  V dúhovom raji nech si slobodne ošetrujú svoje pastviny.

   

  Bez šťastnej rodiny a plodného  materstva

  nemožno sa tešiť z domoviny a pravého bohatstva.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nastal čas oživiť slovenského – slovanského ducha.

  Skupiny odpadlíkov –   synov a dcér –  výživne malých satankov koja,

  aby v bruselských palácoch dorástli na kňazské rúcha

   

  a mohli šíriť svoje kázne o korporátnej slobode.

  O, aká pre Slovensko sláva, mať v jeho sídle agentúru o otrockej robote a pohode.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre svoju záštitu na rady farizejov nemáš armádu ľudu.

  Príslušnosť k NATO  je symbolom zradného závoja,

  že ťa cudzie sily s odvahou brániť budú.

   

  V záujme kapitálu nepôjdeme pochodovať proti našim východným bratom,

  ani keby nás z FEDu zasýpali pravým americkým zlatom.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš ešte príležitosť mať svoj osud a život po svojom naveky.

  So skupinou odpadlíkov –  synov a dcér –  sa treba pustiť do volebného boja.

  Ľuďom dať nový zákon a vlastencom možnosť vyhrať preteky.

   

  Za jednoduchým krokom sa skrýva predzvesť veľkých zápasov.

  Odpadlíkov –  synov a dcéry –  poslať na cintorín politických vrakov ráznym zásahom voličských hlasov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Stojím pri tebe a v modlitbách prosím Boha zasiahnuť prirodzenou mocou.

  Právom človeka mať zbudovaný vlastný štát – byť vlastníkom nástroja,

  ktorý bdie v rozumnom režime nad životom spoločnosti dňom i nocou.

   

  Pre toto všetko sa nám oplatí utiecť hrobárovi z lopaty

  a odpadlíkom do svojich rúk zobrať politické opraty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér – vlákali ťa do pasce svätej Integrácie.

  K náboženstvu absolútnej jednoty, pokroku, perspektívy pozemského raja

  za spoločné zvládnutie nových procesov globalizácie.

   

  Lež po rokoch sa ukazuje, že aj s navijakom sme zjedli návnadu,

  že môžeme bezhranične dôverovať láskavému Západu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad našimi životmi stále viac vládnu zákony nadnárodnej moci.

  Súdny dvor nás ťahá do bažin šľachtického raja.

  Po pár ďalších politických ťahoch už nám nebude pomoci.

   

  Máme sa celkom vzdať suverénnej vety

  len preto, že je to príkaz ríšskej Merkel tety ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máme byť zaživa pochovaní aj so štátnymi symbolmi ?

  Pohreb štátu nám skupiny synov a dcér parádny vystroja.

  Veď európske Slovensko v srdci novej Ríše bude koketovať za novými stolmi.

   

  Neverme takej nádeji, že nám medzi zloduchmi dajú silný hlas.

  Nádej je prostitútkou života, zveruje sa do rúk každému z nás.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V médiách hlavného prúdu nemáš svoje čestné miesto, nedali ti česť.

  Písané a slovné rebélie sa množia ako z Agentúry protinárodného odboja.

  Ľuďom sa vedomé zastiera pravda, hrdinstvom je novinárska lesť.

   

  Neskonale živíme paradox: keď pravda patrí všetkým vo verejnom záujme,

  tak za jej nositeľku si súkromný sektor obstaráme !

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre posilnenie mieru militantné sily núkajú založiť ( nemeckú ) európsku armádu.

  Brusel už investuje veľké peniaze do jej rozvoja.

  Bude vraj predstavovať za členské štáty  silnú náhradu.

   

  Odpadlíkom nesmieme dovoliť spáchať na nás taký veľký podvod.

  Po ňom nám už nebude pomoci, ak si nezvolíme z Únie členský rozchod.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad mestami a dedinami, nad horami, riečkami a dolinami budú lietať cudzie drony.

  Moderné, oceľové, viacoké jastraby sa všade nečakane vyroja,

  ak sa krajinou rozliahnu rodné spevy a kostolné zvony.

   

  Nedovoľme cudziemu strážiť naše vlastné panstvo,

  Hoc odpadlíci vykrikujú, že nás k tejto povinnosti zaväzuje členstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Treba pochovať ideu, že zákonom kapitalizmu v Európe je Únia

  a ľudia musia mať také politické teleso, ktoré im korporácie zostroja.

  Zničiť štáty ! Ako na povel sa všade odohráva rovnaká ceremónia.

   

  V predvolebnom boji majú dať kandidáti občanom jasné slovo,

  že udržia suverenitu štátu, aj keby im za odmenu sa dostalo horúce olovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už nie si mocnosťou národne orientovaných intelektuálov.

  Rozštiepili sa na dva tábory, ktoré proti sebe stoja.

  Jedny si dali za česť chrániť ústavnosť krajiny. Druhí sa zamilovali do bruselských chrámov.

   

  Ako docieliť osvietenie v spore o prospech národa ?

  Mohutným vzplanutím intelektuálov k verejnému hľadaniu pravdy. Tu je skrytá záhada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Práca je v pravom zmysle poslaním robotníckej triedy.

  Bez nej žiadne plány moderných manažérov neobstoja.

  V národe majú politici povinnosť zaručiť život bez modernej biedy.

   

  Z bezohľadnosti k pracujúcej triede sa vo veľkom organizuje vývoz pracovných síl,

  aby sa podnikavcom bežný účet vrchovato naplnil.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Teraz sme v prípravke, ako v budúcnosti budeme zvládať migračné toky.

  V zjednotenej Európe nás migranti od našich životov odstroja

  a podľa nich sa budú napĺňať ďalšie roky.

   

  Vo varnom kotly bude pokračovať miešanie ľudských rás.

  Príde právo brániť sa proti migračným tokom verejne na pretras ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš postupne vädnúť pod dávkami silných bruselských liekov.

  Na tvoje poklady sa krkavci vzlietnuť stroja,

  keď ohlásia  ďalšie termíny privatizačných procesov.

   

  Medzi verejným a súkromným sa má zachovať patričná miera.

  To preto, že občanov štátu nemožno scudziť, aby po nich ostala prázdna diera.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Národné povedomie sa každý deň v záplave slov a viet o Únií stráca.

  Slovákom prisúdili úlohy krimihercov, ktorých sa mnohí boja.
  Je to tichá bitka o vedomie občana, z ktorej sa nekrváca.

   

  Odpadlíci –  synovia a dcéry – národu neprikladajú žiadnu váhu.

  Pre nich je všetko prosté: iba v Únií dosiahneme rovnováhu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  O tvoje volebné hlasy sa pravidelne s veľkým srdcom uchádzajú eurooptimisti.

  Chcú mať čierne na bielom, že majú právo sa pustiť do politického boja

  a nemilosrdne zraziť k zemi tých, čo koketujú so záchranou ústavnosti.

   

   

  Pod plášťom demokracie sa štát občanov najlepšie rozkladá.

  Hnilobné procesy v spoločnosti sa vysvetľujú ako reformné kroky, nie však ako zrada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Na spustenie nových politických procesov za záchranu Zeme nasadili globalisti  Grétu.

  Tak závažná vec si vyžiadala prerušenie základného štúdia.

  Zázračné dieťa má predostrieť klimatické osvietenie celému svetu.

   

  O názor krajín k tejto téme nepadne žiadne slovo.

  V našich končinách sa pre prípad Gréty  použije prirovnanie Kocúrkovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Tvoja krajina svojou pozemskou scenériou predstavuje Božskú krásu,

  s ktorou sa snúbi tradícia ľudového kroja

  a ľudových spevov privádzajúcich svet k nemému úžasu.

   

  Pre takýto domov netreba hádzať flintu do žita.

  V sile vlastnej krajiny a jej ľudí je skrytá najlepšia prosperita.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mierumilovnosť a lásku k svetu majú naši ľudia v krvi.

  Neženú sa za bohatstvom iných do vražedného boja

  a nikoho nenechajú napospas, nech ho osud drví.

   

  Na vlastnej podstate a poctivosti sa zakladá pokrok našej zeme.

  Robme to, čo nám svedčí a čo vrúcne milujeme.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pravá domovina nikdy nezapadne smútkom a prachom.

  Ozýva sa v nej štebot detí a spevy rodného kraja.

  Rodičov a vôbec dospelých nemusí budúcnosť napĺňať strachom.

   

  Spojme preto sily do služieb rozvoja miestnej ekonomiky.

  Nechoďme budovať život vonku, ako naši dedovia do Kanady či Ameriky.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  majú o našom živote inú mienku.

  Nech robotní otroci s pocitom slobody utekajú do sveta za ponukami rozvoja.

  Doma nech poslušne každý zanechá deti a milovanú žienku.

   

  Režim kapitalizmu nemilosrdne sa stáva osudom človeka.

  Od praveku sme výrazne pokročili, lež kapitál nevie existovať bez moderného otroka.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mám k tebe silnú dôveru pre ľudské istoty.

  Ak dávaš plnosť štátnej moci, podporu občianstvu a politici pravdu odtaja,

  potom sa vyhneme pazúrom bruselskej jednoty.

   

  Národ sa nesmie dať strašiť, že príde o druhotriedne dobroty.

  Ostane v svojom práve, bude slobodný, nezahltia ho, ako Západ,  migračné kvóty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už aj prezidentka SR zabudla na teba, pretože veľmi túži po uplatnení nemeckých skúsenosti v Európskej únií.

  Po tragických svetových vojnách  zastavme uplatniť nemeckú skúsenosť s budovaním  európskej Ríše, ktorú vladári Európy stroja.

  Dajme najavo, že nesnívame o strate národnej suverenity, aby sme mohli žiť s Nemeckom v plnej harmónií.

   

  Ústavný činiteľ nemá povinnosť podporovať Nemecko v jeho zvrhlých plánoch.

  Ustanovenie novej Ríše a milióny migrantov, to nie je skúsenosť srdca o úprimných daroch.

   

  Národ slovenský, vlasť moja.

  Z hlbín našich očakávaní o skvelej budúcnosti sa už jasne vynára predstava o spojení európskych štátov do jednej Ríše pod vedením Nemecka.

  Vyzerá to tragikomický na našu nevšímavosť k tomu, čo nám vladári Európy stroja.

  Stále dôverujeme Bruselu, našej vládnej moci a Osudu, že nás ochránia. Skoro sme zabudli na prípad Grécka, pretože sme ako malé decka.

  Na programe dňa má byť záchrana národného štátu a národa. To bude zmysel ukončenie členstva v Únií.

  Schopnosť postaviť sa na vlastné nohy politický a ekonomický nám dá záruky, že  nebudeme podliehať panstvu kolónií.

   

   

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Ombudsmanka predložila pripomienky v oblasti ochrany práv detských obetí násilia

  Bratislava, 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Mária Patakyová)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová v stredu (18. 9.) na diskusii so zástupcami ministerstiev, iných orgánov a inštitúcií predstavila svoje pripomienky k novele Trestného poriadku. Zamerala sa na zlepšenie ochrany práv detí v trestnom konaní Vychádzala pritom z medzinárodných záväzkov SR. Cieľom…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Krajský poslanec by mal hneď oznámiť, za čo stratil mandát. SaS to chce docieliť legislatívnou zmenou

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh zákona, ktorý ukladá poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja povinnosť bezodkladne oznámiť kraju skutočnosti, pre ktoré stratil mandát. Agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček „Týmto návrhom reagujeme na doterajšie skúsenosti v krajoch, keď poslanci nemali povinnosť informovať,…

  Kalavská sa pre stratifikáciu stretne s poslancami SNS a Smeru-SD ešte raz

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje ešte jedno stretnutie s poslancami Smeru-SD a SNS s cieľom získať podporu stratifikácie. Urobiť tak chce po tom, čo jej dva politické subjekty oznámia svoje rozhodnutie, či reformu nemocníc podporia Stále však chce predložiť materiál na…

  Premiérom chce byť Ganc, odmieta vstúpiť do vlády vedenej Netanjahuom

  Jeruzalem 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc vo štvrtok uviedol, že chce byť predsedom prípadnej vlády širokej jednoty. Odmietol tak ponuku premiéra Benjamina Netanjahua vytvoriť vládu širokej koalície pod Netanjahuovým vedením, informovala agentúra Reuters "Nevstúpime do koalície vedenej Netanjahuom," povedal Moše…

  Za slušné Slovensko: Zhromaždenie sa koná na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský )   Piatkový protest iniciatívy Za slušné Slovensko je organizačne pripravený, organizátori už len dolaďujú posledné technické detaily. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková, podľa ktorej sa zhromaždenie tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP Zdôraznila,…

  Šefčovič bude prvý na rade pri vypočúvaní komisárov v europarlamente

  Brusel 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Konferencia predsedov v Európskom parlamente vo štvrtok určila poradie vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov pred jednotlivými výbormi. Ako prvého si europoslanci vypočujú 30. septembra slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý bol v budúcej exekutíve poverený riadením medziinštitucionálnych vzťahov a strategickým výhľadom Na programe vypočúvaní a poradí…

  Premiér: Na Slovensku ešte kríza nenastala, vláda prijme opatrenia

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na Slovensku kríza ešte nenastala, ekonomika len zaznamenáva spomalenie. Vyhlásil to v parlamente počas Hodiny otázok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa chce na horší ekonomický vývoj pripraviť Reagoval tak na otázku poslanca Mareka Mitterpáka (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o…

  Danko sa stretol s Moon Hee-sangom, verí v prehĺbenie spolupráce s Kóreou

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prehlbovanie medziparlamentnej a ekonomickej spolupráce Kórejskej a Slovenskej republiky bude pokračovať. Vo štvrtok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej republiky Moon Hee-sangom "Vzťahy kórejského a slovenkého parlamentu sú vzorové, je to aj…

  Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Regióny majú k dispozícii na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 81,8 milióna eur. Na Slovensku tak pribudnú nové cyklotrasy, zvýšiť by sa mala aj atraktivita verejnej dopravy. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá vo štvrtok pricestovala na rokovanie parlamentu na…

  Zverejnili video, ako pytliaci z KĽDR zaútočili na ruskú pohraničnú stráž

  Bratislava 19. septembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/Sputnik/Foto:Screenshot video)   V Japonskom mori sa zranili traja vojaci ruskej pohraničnej stráže pri strete so zahraničnými pytliakmi, uviedlo Centrum pre styk s verejnosťou Federálna služba bezpečnosti (FSB RF) K incidentu došlo v oblasti plytčiny Quito-Yamato vo výlučnej ekonomickej zóne Ruska. Armáda objavila dva severokórejské…

  Peter Pellegrini: Košické oceliarne boli pre americký manažment "dojnou kravou"

  Čaňa 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hutnícky podnik U.S. Steel Košice podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trpí investičným dlhom, čo prispelo k jeho súčasnej ťažkej situácii na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. "Treba aj vytknúť americkému manažmentu, že tá fabrika im slúžila ako dojná krava a…

  Rusko sa piatkového procesu zúčastní, vypočutá by mala byť Volzová

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej, sa na pojednávaní v tejto veci pred senátom Okresného súdu Bratislava II v piatok (20. 9.) zúčastní V piatok má byť vypočutá…

  Británia chystá oficiálne návrhy, zatiaľ predložila technické dokumenty

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Británia predloží riešenia brexitu, ale nie v rámci "umelého termínu", ktorý po dohode s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom navrhol fínsky premiér Antti Rinne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu britského predsedu vlády Rinne po dohode s Macronom…

  Podľa Baránka Kiskova strana oslovuje mnoho nevoličov, ale po drogovej kauze Trubana berie aj hlasy progresívcom

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot TV Pravda)   Podľa politického komentátora a zakladateľa prieskumnej agentúry Polis Jána Baránka to, že v súčasnosti prieskumy zaznamenávajú pomerne vysoké čísla strane Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku je výsledkom opozičných hádok ako aj drogovej kauzy lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana. Baránek v rozhovore…

  Podľa Ondrejcsáka neutralita Slovenska nebola reálna v minulosti a nie je ani teraz: "Nič také, ako most medzi Východom a Západom neexistuje"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Facebook)   V Európe sú v súčasnosti vojensky neutrálnymi štátmi napríklad Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Írsko a malé krajiny ako Lichtenštajnsko, San Marino, Malta, Vatikán. Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany Róberta Ondrejcsáka (nom. Most-Híd) však nie je reálne, aby sa na tomto zozname ocitla aj Slovenská…

  Úrad špeciálnej prokuratúry: Kováčik sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, hovorí o účelovej diskreditácii

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Maďar)   Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik odmieta podozrenia voči svojej osobe, podľa neho ide iba o účelovú diskreditáciu. Uviedol to v reakcii na dnešné tvrdenia nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že Kováčik nemá čo robiť na svojom poste. Kováčik oponuje tým, že…

  Prieskum agentúry Focus: Voľby by v polovici septembra vyhral SMER-SD, progresívci klesli, Druckerova strana len 2,1%

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:HS, Focus)   Upozornenie: pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, s 21,7 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD.…

  TopDesat

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Nórsko vytvorilo verejnú toaletu, ktorá je tou najkrajšou na svete

  0

  Verejné záchody väčšinou vizuálne príťažlivé nie sú. To však neplatí o Nórsku. Postavili tam toaletu, ktorá má lepší výhľad ako väčšina svetoznámych hotelov. Nórsko vytvorilo avantgardnú toaletu, ktorá sa v súčasnosti považuje za najkrajšiu verejnú toaletu na svete. Jeden pohľad na toto elegantné zariadene a budete určite súhlasiť. Kde teda nájdeme tento unikátny…

  Alexej Čepička: Napriek mnohým zločinom trestu unikol

  0

  Alexej Čepička, ktorý žil v rokoch 1910 až 1990, bol Gottwaldovým zaťom a miláčikom Moskvy. Bol namočený v mnohých zločinoch, avšak trestom unikol. Keď nás čítate pravidelne, spomínali sme ho aj v článku o jeho svokrovi -  o Gottwaldovi, ku ktorému rád zavítal aj s fľašou koňaku. Predovšetkým v čase, keď potreboval niečo vybaviť. Najdôležitejšie v živote je vedieť…

  10 svetových lyžiarskych stredísk, kde si užiješ tú najlepšiu lyžovačku

  0

  Leto je preč, zima klope na dvere a lyžiarska sezóna na Slovensku sa čoskoro pomaly začne. Kým čakáš na naše upravené svahy, pozri si tento rebríček desiatich najkrajších lyžiarskych stredísk na svete. Možno ťa inšpirujeme až tak, že sa ti nebude chcieť čakať... 10 vysnívaných lyžiarskych stredísk: 1. Niseko, Japonsko

  TOP10: Detské kostýmy na Halloween, za ktoré by sa nehanbili ani dospelí

  0

  Aj keď sa u nás oslavujú väčšinou dušičky, Halloween v niektorých krajinách neodmysliteľne patrí k tomuto sviatku tiež. Ak budete vaše deti chystať na takúto udalosť, prinášame vám v predstihu niekoľko skutočne výnimočných inšpirácií. Vyrezať si tekvicu alebo strašidelný dekor je síce zábava, ale na tieto decká, ktoré upustili uzdu…

  Vo svete IT

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  Xiaomi prekvapuje! Chystá sa predstaviť 8K televíziu a to už o pár dní

  0

  24. september nebude len dňom novopredstavených smartfónov Mi 9 5G a Mi Mix 4 5G, ale aj dňom, kedy bude predstavená nová chytrá televízia z kuchyne Xiaomi. 8K televízia je na ceste Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej sieti Weibo zdieľala status, v ktorom píše: “Sme pripravení!” Zverejnený poster ďalej odhaľuje, že…

  DXOMARK zaraďuje nové kategórie do hodnotenia kvality fotoaparátov v smartfónoch. Takto vyzerá aktualizovaná tabuľka

  0

  Spoločnosť DXOMARK, ktorá stojí za najznámejším fotografickým testom pre smartfóny, predstavila ďalšiu zásadnú novinku, na ktorú sme čakali niekoľko mesiacov. V najznámejšom rebríčku smartfónov s najlepším fotoaparátom totižto po novom nájdete aj nové kategórie Wide a Night, ktoré odhaľujú schopnosti nočných režimov a prípadných ultraširokých snímačov, ktoré sú medzi výrobcami…

  Novopredstavený Xiaomi Mi 9 Lite s trojitou kamerou je v predaji! Dostupný je aj pre Slovákov

  0

  Len včera predstavený smartfón Xiaomi Mi 9 Lite sa dostáva do oficiálneho predpredaja na ďalšom zahraničnom e-shope. Tentokrát so špeciálnou ponukou prišiel e-shop Cafago.com, ktorý zrazil cenu spomedzi všetkých e-shopov na úplné dno. Úplne nový smartfón z výrobne Xiaomi ťa totižto v 128 GB prevedení vyjde iba na fantastických 273,29…

  Ako zmení 5G technológia našu budúcnosť?

  0

  Potrvá ešte roky kým bude 5G technológia rozšírená ako 4G, a to aj napriek tomu, že  už v súčasnosti vychádzajú prvé 5G zariadenia na trhu. Prvé odhady  hovoria, že v budúcom roku by mohlo byť predaných približne 120 5G miliónov zariadení. Čo môžeme očakávať od novej generácie? Na tému upozornil…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  6

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  18

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  2

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  TOP 7: Najnebezpečnejšie zvieratá na svete: Zamrazí ťa po celom tele!

  3

  Najnebezpečnejšie zvieratá na svete naháňajú husiu kože. Mnohé z nich sú malé a nikdy by sme nepovedali, že môžu usmrtiť človeka.

  Posilnenie imunity u detí: Efektívne tipy, ktoré zaručene pomôžu

  2

  Chladné a sychravé počasie, stres z nástupu do školy či škôlky, kolektív detí, v ktorom sa rýchlejšie šíria choroby – aj toto spôsobuje, že deti častejšie chorľavejú a ich imunita je oslabená. Dokonca aj donedávna zdraví drobci zrazu môžu mať problémy s virózami a rôznymi bakteriálnymi ochoreniami, hoci predtým na ne netrpeli. Jednoducho prišlo obdobie, keď…

  Vieš, čo nejesť pred spaním? Na tieto potraviny radšej zabudni!

  2

  Dopriať si posledné jedlo dňa o piatej hodine večer, ak si do posteli líhame pred polnocou, nie je veľmi vhodné, no zároveň môže mať negatívny vplyv i napchávanie sa tesne pred spaním. O koľkej hodine si teda dopriať niečo pod zub? Večeru by sme si ideálne mali dopriať tak 3 až 4…

  Najhoršie zážitky z hotelov od ľudí: Tieto fotografie ťa pobúria!

  1

  Hotely sú skvelým miestom na oddych a relax. Miestom, kde sa snažíme zabudnúť na všetky naše problémy. Miesto, ktoré navštevujeme v prípade, ak hľadáme inšpiráciu alebo sa snažíme načerpať novú energiu. Avšak, to platí jedine v prípade, ak natrafíte na hotel, ktorý bude do posledného detailu vyzerať ako na fotografiách, podľa ktorých ste…

  Vyhraj 4x T-mat Masakï-Paris delikátnu vôňu v hodnote 49 €

  2

  T-mat Masakï-Paris je módna línia, ktorú vytvoril MASAKÏ MATSUSHÏMA počas svojho pobytu v Paríži. Vysokokvalitné štýlové oblečenie je určené tým, ktorí milujú harmóniu a rytmus nekonvenčného dizajnu. Prirodzené a jednoduché oblečenie na bežný život pre mladých mestských ľudí, ktorí si vedia vychutnávať každý okamih. Minimalistická a sofistikovaná línia oblečenia.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?