• Dušan Hirjak

  Národ slovenský, vlasť moja.

  Publikované 29.08. 2019 o 14:22 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  ( Báseň )

  Túto báseň som napísal na počesť 75. Výročia SNP. Som presvedčený, že sa dá aj básnický opísať život človeka ( národa ) v svete politiky.

  Báseň „Národ slovenský, vlasť moja“ vychádza z toho najzákladnejšieho, najdôležitejšieho, priam osudového príbehu tejto doby o štáte malého národa slovenského, ktorý si vybral svoju vlastnú cestu slobodného života, určitým spôsobom dospel a tak sa stal potenciálnym kandidátom pre deštrukčnú činnosť nadnárodných síl z Európy a sveta.

  Nevšimli sme si, ako nás odchádzajúci premiér Vladimír Mečiar upozornil, že s jeho odchodom sa končí slovenská cesta. Nemohli sme si to všimnúť, pretože sme sa dali presvedčiť vtedajšou opozíciou, že mečiarizmus je najväčšie zlo, ktoré  mladému štátu škodilo. Boli sme vyzývaní, aby sme neslúžili tomuto neľudskému, protiľudovému a stále viac diktátorskému režimu, išli so slobodnými ľuďmi a pričinili sa o slobodné Slovensko ( Mikuláš Dzurinda 16.9.1998 pred televíziou Markíza ).

  Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás rafinovaným spôsobom naviedlo na vraj magickú a rajskú pozemskú plytčinu, do priestoru ktorej slovenská cesta akýmsi prirodzeným spôsobom vedie ( napája sa). Ak vyplníme prihlášku, zaplatíme stanovený poplatok, splníme predpísané kritéria a zakrúžkujeme „áno“, potom nás pustia do Únie – ohromného Parku života a mieru, pracovno – zábavného životného priestoru plného pracovných príležitosti, slobody, demokracie, sociálnych výhod a tak ďalej.

  V tomto Parku sa schádzajú návštevníci z rôznych kútov Európy a títo návštevníci nepotrebujú so sebou nosiť nič z domáceho či národného prostredia. V tomto Parku je všetko, po čom môže túžiť individuálna bytosť. Za daných okolností si návštevníci ( obyvatelia ) ani neuvedomujú, ako funguje Správa v území magickej a rajskej pozemskej plytčiny. Po čase sa zistí, že na celom území Parku sa zahniezdila Moc Bruselu, ktorá s podporou národných koordinátorov pre podporu Správy Parku sa pretransformovala na Beštiu  túžiacu  po novej vlastnej Ríši.

  Táto Beštia pohlcuje všetko národné a vlastenecké. Ani náhodou nie je možné s Beštiou zrovnávať napríklad spomínaný mečiarizmus, pretože ten bol oproti Beštií celkom neškodným vnútropolitickým pnutím, ktoré sa prostriedkami politického boja dalo riešiť. Vo vývoji spoločnosti sme teda pokročili od samostatnej slovenskej cesty a mečiarizmu až k bruselskej Beštií, ktorá predstavuje  najväčšie zlo. Zároveň naši národní koordinátori pre podporu Správy Parku vyhlasujú, že Park života a mieru  je našim skutočným životným priestorom.

  Raritou je, že tento Park môžu podľa prijatých paktov trvalo navštevovať migranti a utečenci z celého sveta, majú v ňom zadefinované právo na život. Na rozdiel od návštevníkov členských štátov Parku, migranti a utečenci nemusia spĺňať žiadne podmienky a kritéria, majú voľný vstup a nárok na kompletné sociálne zabezpečenie.

  Pre nás, obyvateľov členských štátov Parku, boli stanovené tvrdé kritéria pre vstup. Nové politické teleso s nálepkou „Demokracia“ nás úspešne zbalamutilo v tom, že sa štátnej suverenity vzdávame v prospech bruselskej Beštie ako nepotrebnej záťaže, ktorá nás ukotvila na „dne mora“ a nedovoľuje nám vyplávať na hladinu, aby sme sa nadýchali čerstvého závanu z „ostrovného“ Parku. Nedošlo nám, že bez štátnej suverenity demokracia nemôže existovať. Demokracia potrebuje k svojej existencií človeka, ktorý sa stal občanom, pretože je základom štátnej moci. V Parku života a mieru potrebujú iba človeka, ktorý sa v ňom bude správať ako individuálna ( pracovná a turistická )  jednotka.

  Čo nám má pripomenúť výročie SNP ?

  Že národ slovenský, vlasť naša sú v ohrození, že sme napadnutí Mocou Beštie, ktorá nepotrebuje chrániť naše národno-štátne záujmy, pretože Park života a mieru má úplne iné poslanie. Paradoxom je, že pripomenutie si hrdinstva národa slovenského organizujú práve národní koordinátori pre podporu Správy Parku a ktorých politické aktivity sú v rozpore s poslaním SNP. Z ich strany nie je možné očakávať, že vyzvú občanov SR brániť národ slovenský a svoju vlasť pred Beštiou, pretože už dávnejšie z Parku prišla inštrukcia upovedomovať našich účastníkov Parku heslom Za slušné Slovensko !

  Odkazom SNP je dokázať v prípade potreby brániť národ slovenský a svoju vlasť. Teraz k tomu nepotrebujeme zbrane  a ani nemusíme prelievať krv. Musíme mať však veľa odvahy a schopnosti  vstúpiť do politického boja a v jej Aréne dokázať národ a vlasť zachrániť pred Mocou Beštie. Problémom však je to, že sme za dlhé roky vymývania mozgov silno indoktrinovaní a nemáme vôľu pozbierať sily a bojovať za národné a vlastenecké. Ak sa v SNP ľudia chceli dištancovať od kolaborácie s nacizmom, tak v súčasnej dobe je aktuálna požiadavka dištancovať sa od kolaborácie s Mocou Beštie ( Bruselu ).

  Denník Pravda v svojom komentári pripomína, že SNP bolo príležitosťou, aby  jeden malý národ využil to, aby ukázal, že nemieni donekonečna len tak plávať s prúdom, ktorý mu určili INÍ, že svoju historickú rieku si chce vyberať sám. A preto na záver sa tvrdí, že povstalci z roku 1944 sú našimi súčasníkmi. Dovolím si tvrdiť, že záver nie je pravdivý.  Prečo ? Aj v dnešnej dobe  došlo k tomu, že Správca Parku života a mieru či Moc Beštie nám, malému národu, určuje plávať s prúdom z Bruselu. Vtedy, v čase SNP, sa malý národ postavil proti tomu, aby mu osud určovali iní.

  V dnešnej dobe je to tak, že národ slovenský pod vedením národných koordinátorov pre podporu Správy Parku života a mieru prijal svoj osud plávať s prúdom, ktorý mu určujú nadnárodné štruktúry na čele s Bruselom. V súčasnosti nemáme povstalcov, ktorí by boli ochotní bojovať za národ slovenský a rodnú vlasť. Ponúka sa určitá paralela. Ľudácky režim kolaboroval s Hitlerom až do konca, hoci  mu vraždil jeho ľudí na území jeho štátu  (S. Mičev ). Náš demokratický režim kolaboruje s Mocou Beštie ( Bruselom ), hoci ten sa jednoznačne snaží zlikvidovať národné štáty. Demokratický režim už dávno mal konať v prospech národa slovenského a našej vlasti, lenže nekoná. Takže ak by sme mali v súčasnosti súčasníkov – povstalcov, tak určite by zorganizovali  masové vystúpenie národa proti súčasnej moci a jej spôsobu vedenia politiky.

  V dnešnej dobe potrebujeme hrdinstvo poovstalcov.

  Kto môže toto hrdinstvo vzkriesiť, keď si stále myslíme, že máme kráčať po boku Nemecka a Francúzska a spojiť s nimi svoju budúcnosť, ktorého vládni predstavitelia už v 2016 roku podpísali Mníchovský dokument. Ide o deväťstránkový dokument o vzniku Európskeho super štátu. Ak by sme mali prijať tézu, že povstalci z roku 1944 sú naši súčasníci, tak by to znamenalo, že odkazom SNP pre súčasníkov je, aby si národnoštátne záujmy SR postupne úspešne zničili v prospech vyšších záujmov – záujmov nadnárodných a aby tieto záujmy propagovali ( ako aj propagujú ) ako národnoštátne záujmy.

  A teraz už samotná báseň.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér –  ti pohreb stroja.

  Bruselskí mandaríni ti dali  zo štrukturálnych fondov zhotoviť zlatú truhlu.

  Aby nikto nevidel prípravy na poslednú rozlúčku, rozsievajú hustú hmlu.

   

  Ani vidiaci a počujúci si doteraz nevšimli, že národu sa odoberá  štátnosť.

  Už v mladom veku sa musí uložiť na odpočinok, pretože stratil chrbtovú kosť.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nikde v Európe nebudeš mať miesto pre svoju mohylu.

  Rozsypeš sa na samostatné ľudské jednotky, ktoré sa navzájom boja

  a ktorým  nebude možné dať správny smer a vliať do ich duší novú silu.

   

  Na našich poliach porastie nová burina – divoký mak – symbol eurooptimistov.

  Takáto úroda nás bude ničiť aj za pomoci mediálnych propagandistov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov – synov a dcér  –  v mene absolútnej slobody nás priviedla na mizinu.

  Dali sme sa nachytať na medové motúziky moderného Mikuláša – zlodeja.

  Že štát nie je dobrý správca ľudského života, iba múdry Privát má vidinu

   

  nesmierneho bohatstva, ktoré priam trčí z globálneho koša.

  Namiesto pracovitých rúk a slaného potu nás  v supermarketoch čaká poriadna noša.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér  – nám závojom demokracie zastrela dve méty slobody.

  Štát sa slobodne vzdal  vlastných síl a schopnosti – otvoril brány ako staroveká Trója.

  Tí, čo nám darovali dreveného kaňa, si mohli všetko slobodne vziať pre svoje zisky a obchody.

   

  V takejto otrockej harmónií slobôd nám vládna moc sľubuje život bez alternatívy.

  Veď podľa nej sa Brusel postará, že samostatné ľudské jednotky budú mať dostatok obživy.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  úkolujú biele kone.

  Nadnárodné korporácie za svetom bez štátnych zásahov broja,

  aby pracujúcim ľuďom ostali k podpore len prázdne dlane.

   

  Na pamiatku z fondov možno postavia Múzeum národnej kultúry

  a umožnia samostatným ľudským jednotkám mať zábavy fúry.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nová generácia už nebaží po tvojich symboloch a mravnej sile.

  Všetko lepšie sa zdá byť v cudzích rukách a z cudzích rúk, hoc bude z hnoja.

  Zaslepená digitálnou realitou sa tvare striehnucich zloduchov zdajú úprimné a milé.

   

  Až v konečnom zúčtovaní sa odhalí pravda a narieka.

  Prečo to Boh dopustil,- budú sa pýtať naše vnúčatá. – Len pre chybu naivného človeka !

   

  Národ slovenský, vlasť moja!

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  už nechcú žiť ako ich otcovia a mamy.

  Investície sa majú zhodnotiť pre cudzie korporácie, nech nás pekne doja !

  Prekariát v ich rukách sa stal nástrojom ako ľudí rozdeliť: na obyčajný plebs a pánov a dámy.

   

   

  Do vitrín spomienok novodobí páni ukladajú mozoľnaté ruky otcov a dedov a lásku k rodnej zemi.

  Do zabudnutia upadlo kosenie rannej trávy, svišťanie kos. Krajina zamĺkla ľudskými spevmi.

   

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  nám zaistili na dlhé roky novú sebestačnosť.

  Dediny sa zmenili na oázy oddychu, ticha a pokoja.

  Verejné priestory dostali prednosť pred obživou a preto na poliach zanikla pracovná zdatnosť.

   

  Nikto neskúma, do akej miery sa s politikou rozmohlo farizejstvo,

  keď namiesto poctivej práce priazeň dostáva nehatené zbojstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  s pomocou naivity občanov nám ukradli demokraciu.

  Na politickom javisku s politikmi korporácie a neziskový show biznis vystrája.

  Bezprizorným občanom bez štátu bolo nariadené pestovať absolútnu toleranciu.

   

  Štát má ústavnú povinnosť byť na strane občanov.

  Bez jeho pomoci sa menia na stádo oviec a baranov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V pevnom postoji chráňme manželstva muža a ženy a ich rodiny.

  Iné intímne komunity za rovnoprávnosť s rodinami nestoja.

  V dúhovom raji nech si slobodne ošetrujú svoje pastviny.

   

  Bez šťastnej rodiny a plodného  materstva

  nemožno sa tešiť z domoviny a pravého bohatstva.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nastal čas oživiť slovenského – slovanského ducha.

  Skupiny odpadlíkov –   synov a dcér –  výživne malých satankov koja,

  aby v bruselských palácoch dorástli na kňazské rúcha

   

  a mohli šíriť svoje kázne o korporátnej slobode.

  O, aká pre Slovensko sláva, mať v jeho sídle agentúru o otrockej robote a pohode.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre svoju záštitu na rady farizejov nemáš armádu ľudu.

  Príslušnosť k NATO  je symbolom zradného závoja,

  že ťa cudzie sily s odvahou brániť budú.

   

  V záujme kapitálu nepôjdeme pochodovať proti našim východným bratom,

  ani keby nás z FEDu zasýpali pravým americkým zlatom.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš ešte príležitosť mať svoj osud a život po svojom naveky.

  So skupinou odpadlíkov –  synov a dcér –  sa treba pustiť do volebného boja.

  Ľuďom dať nový zákon a vlastencom možnosť vyhrať preteky.

   

  Za jednoduchým krokom sa skrýva predzvesť veľkých zápasov.

  Odpadlíkov –  synov a dcéry –  poslať na cintorín politických vrakov ráznym zásahom voličských hlasov.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Stojím pri tebe a v modlitbách prosím Boha zasiahnuť prirodzenou mocou.

  Právom človeka mať zbudovaný vlastný štát – byť vlastníkom nástroja,

  ktorý bdie v rozumnom režime nad životom spoločnosti dňom i nocou.

   

  Pre toto všetko sa nám oplatí utiecť hrobárovi z lopaty

  a odpadlíkom do svojich rúk zobrať politické opraty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér – vlákali ťa do pasce svätej Integrácie.

  K náboženstvu absolútnej jednoty, pokroku, perspektívy pozemského raja

  za spoločné zvládnutie nových procesov globalizácie.

   

  Lež po rokoch sa ukazuje, že aj s navijakom sme zjedli návnadu,

  že môžeme bezhranične dôverovať láskavému Západu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad našimi životmi stále viac vládnu zákony nadnárodnej moci.

  Súdny dvor nás ťahá do bažin šľachtického raja.

  Po pár ďalších politických ťahoch už nám nebude pomoci.

   

  Máme sa celkom vzdať suverénnej vety

  len preto, že je to príkaz ríšskej Merkel tety ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máme byť zaživa pochovaní aj so štátnymi symbolmi ?

  Pohreb štátu nám skupiny synov a dcér parádny vystroja.

  Veď európske Slovensko v srdci novej Ríše bude koketovať za novými stolmi.

   

  Neverme takej nádeji, že nám medzi zloduchmi dajú silný hlas.

  Nádej je prostitútkou života, zveruje sa do rúk každému z nás.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  V médiách hlavného prúdu nemáš svoje čestné miesto, nedali ti česť.

  Písané a slovné rebélie sa množia ako z Agentúry protinárodného odboja.

  Ľuďom sa vedomé zastiera pravda, hrdinstvom je novinárska lesť.

   

  Neskonale živíme paradox: keď pravda patrí všetkým vo verejnom záujme,

  tak za jej nositeľku si súkromný sektor obstaráme !

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pre posilnenie mieru militantné sily núkajú založiť ( nemeckú ) európsku armádu.

  Brusel už investuje veľké peniaze do jej rozvoja.

  Bude vraj predstavovať za členské štáty  silnú náhradu.

   

  Odpadlíkom nesmieme dovoliť spáchať na nás taký veľký podvod.

  Po ňom nám už nebude pomoci, ak si nezvolíme z Únie členský rozchod.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Nad mestami a dedinami, nad horami, riečkami a dolinami budú lietať cudzie drony.

  Moderné, oceľové, viacoké jastraby sa všade nečakane vyroja,

  ak sa krajinou rozliahnu rodné spevy a kostolné zvony.

   

  Nedovoľme cudziemu strážiť naše vlastné panstvo,

  Hoc odpadlíci vykrikujú, že nás k tejto povinnosti zaväzuje členstvo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Treba pochovať ideu, že zákonom kapitalizmu v Európe je Únia

  a ľudia musia mať také politické teleso, ktoré im korporácie zostroja.

  Zničiť štáty ! Ako na povel sa všade odohráva rovnaká ceremónia.

   

  V predvolebnom boji majú dať kandidáti občanom jasné slovo,

  že udržia suverenitu štátu, aj keby im za odmenu sa dostalo horúce olovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už nie si mocnosťou národne orientovaných intelektuálov.

  Rozštiepili sa na dva tábory, ktoré proti sebe stoja.

  Jedny si dali za česť chrániť ústavnosť krajiny. Druhí sa zamilovali do bruselských chrámov.

   

  Ako docieliť osvietenie v spore o prospech národa ?

  Mohutným vzplanutím intelektuálov k verejnému hľadaniu pravdy. Tu je skrytá záhada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Práca je v pravom zmysle poslaním robotníckej triedy.

  Bez nej žiadne plány moderných manažérov neobstoja.

  V národe majú politici povinnosť zaručiť život bez modernej biedy.

   

  Z bezohľadnosti k pracujúcej triede sa vo veľkom organizuje vývoz pracovných síl,

  aby sa podnikavcom bežný účet vrchovato naplnil.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Teraz sme v prípravke, ako v budúcnosti budeme zvládať migračné toky.

  V zjednotenej Európe nás migranti od našich životov odstroja

  a podľa nich sa budú napĺňať ďalšie roky.

   

  Vo varnom kotly bude pokračovať miešanie ľudských rás.

  Príde právo brániť sa proti migračným tokom verejne na pretras ?

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Máš postupne vädnúť pod dávkami silných bruselských liekov.

  Na tvoje poklady sa krkavci vzlietnuť stroja,

  keď ohlásia  ďalšie termíny privatizačných procesov.

   

  Medzi verejným a súkromným sa má zachovať patričná miera.

  To preto, že občanov štátu nemožno scudziť, aby po nich ostala prázdna diera.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Národné povedomie sa každý deň v záplave slov a viet o Únií stráca.

  Slovákom prisúdili úlohy krimihercov, ktorých sa mnohí boja.
  Je to tichá bitka o vedomie občana, z ktorej sa nekrváca.

   

  Odpadlíci –  synovia a dcéry – národu neprikladajú žiadnu váhu.

  Pre nich je všetko prosté: iba v Únií dosiahneme rovnováhu.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  O tvoje volebné hlasy sa pravidelne s veľkým srdcom uchádzajú eurooptimisti.

  Chcú mať čierne na bielom, že majú právo sa pustiť do politického boja

  a nemilosrdne zraziť k zemi tých, čo koketujú so záchranou ústavnosti.

   

   

  Pod plášťom demokracie sa štát občanov najlepšie rozkladá.

  Hnilobné procesy v spoločnosti sa vysvetľujú ako reformné kroky, nie však ako zrada.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Na spustenie nových politických procesov za záchranu Zeme nasadili globalisti  Grétu.

  Tak závažná vec si vyžiadala prerušenie základného štúdia.

  Zázračné dieťa má predostrieť klimatické osvietenie celému svetu.

   

  O názor krajín k tejto téme nepadne žiadne slovo.

  V našich končinách sa pre prípad Gréty  použije prirovnanie Kocúrkovo.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Tvoja krajina svojou pozemskou scenériou predstavuje Božskú krásu,

  s ktorou sa snúbi tradícia ľudového kroja

  a ľudových spevov privádzajúcich svet k nemému úžasu.

   

  Pre takýto domov netreba hádzať flintu do žita.

  V sile vlastnej krajiny a jej ľudí je skrytá najlepšia prosperita.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mierumilovnosť a lásku k svetu majú naši ľudia v krvi.

  Neženú sa za bohatstvom iných do vražedného boja

  a nikoho nenechajú napospas, nech ho osud drví.

   

  Na vlastnej podstate a poctivosti sa zakladá pokrok našej zeme.

  Robme to, čo nám svedčí a čo vrúcne milujeme.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Pravá domovina nikdy nezapadne smútkom a prachom.

  Ozýva sa v nej štebot detí a spevy rodného kraja.

  Rodičov a vôbec dospelých nemusí budúcnosť napĺňať strachom.

   

  Spojme preto sily do služieb rozvoja miestnej ekonomiky.

  Nechoďme budovať život vonku, ako naši dedovia do Kanady či Ameriky.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Skupiny odpadlíkov –  synov a dcér –  majú o našom živote inú mienku.

  Nech robotní otroci s pocitom slobody utekajú do sveta za ponukami rozvoja.

  Doma nech poslušne každý zanechá deti a milovanú žienku.

   

  Režim kapitalizmu nemilosrdne sa stáva osudom človeka.

  Od praveku sme výrazne pokročili, lež kapitál nevie existovať bez moderného otroka.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Mám k tebe silnú dôveru pre ľudské istoty.

  Ak dávaš plnosť štátnej moci, podporu občianstvu a politici pravdu odtaja,

  potom sa vyhneme pazúrom bruselskej jednoty.

   

  Národ sa nesmie dať strašiť, že príde o druhotriedne dobroty.

  Ostane v svojom práve, bude slobodný, nezahltia ho, ako Západ,  migračné kvóty.

   

  Národ slovenský, vlasť moja !

  Už aj prezidentka SR zabudla na teba, pretože veľmi túži po uplatnení nemeckých skúsenosti v Európskej únií.

  Po tragických svetových vojnách  zastavme uplatniť nemeckú skúsenosť s budovaním  európskej Ríše, ktorú vladári Európy stroja.

  Dajme najavo, že nesnívame o strate národnej suverenity, aby sme mohli žiť s Nemeckom v plnej harmónií.

   

  Ústavný činiteľ nemá povinnosť podporovať Nemecko v jeho zvrhlých plánoch.

  Ustanovenie novej Ríše a milióny migrantov, to nie je skúsenosť srdca o úprimných daroch.

   

  Národ slovenský, vlasť moja.

  Z hlbín našich očakávaní o skvelej budúcnosti sa už jasne vynára predstava o spojení európskych štátov do jednej Ríše pod vedením Nemecka.

  Vyzerá to tragikomický na našu nevšímavosť k tomu, čo nám vladári Európy stroja.

  Stále dôverujeme Bruselu, našej vládnej moci a Osudu, že nás ochránia. Skoro sme zabudli na prípad Grécka, pretože sme ako malé decka.

  Na programe dňa má byť záchrana národného štátu a národa. To bude zmysel ukončenie členstva v Únií.

  Schopnosť postaviť sa na vlastné nohy politický a ekonomický nám dá záruky, že  nebudeme podliehať panstvu kolónií.

   

   

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 133
  Celkové hodnotenie: 15.12
  Priemerná čítanosť: 957

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra. Budaj: "Tieto voľby nie sú o zvolení premiéra"

  Bratislava 22 februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Agentúre SITA to povedal šéf OĽaNO Igor Matovič „Ľudia…

  Branislav Fábry: Prejav Zuzany Čaputovej v Mníchove a právny štát

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V dňoch 14. - 16. februára sa v Mníchove uskutočnila tradičná bezpečnostná konferencia Münchner Sicherheitskonferenz, ktorá bola tento raz venovaná téme „Westlessness“ (Menej Západu). Na konferencii zaznelo veľa podnetov a myšlienok, ktoré v slovenskom mainstreame zostali opomenuté, avšak zaujímavé boli najmä nekritické pozitívne hodnotenia vystúpenia prezidentky. V skutočnosti prejav…

  USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

  Washington 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Hikmet Durgun)   Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska boli straty odhadnuté na 715 miliónov dolárov. Podľa údajov úradu bolo…

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Fico: Predčasné voľby sú pravdepodobné. Všetci si budú musieť na pár dní strčiť hlavy do chladničky a až potom sa stretnúť a hovoriť aká bude spolupráca

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)     Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo veľkom rozhovore pre denník Pravda povedal, ako vníma súčasné rozloženie politických síl a aké sú podľa neho šance na zostavenie vlády po budúcotýždňových voľbách. Podľa bývalého predsedu vlády začiatkom marca môže vzniknúť množstvo rôznych scenárov. „Pravdepodobnosť predčasných…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Osud sporných zákonov bude mať v rukách prezidentka, hovorí ústavný právnik

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných známok či zvyšovaní rodinných prídavkov, ich osud bude mať v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Pre agentúru SITA to uviedol šéf katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba…

  Beblavý tvrdí, že schôdza NR SR nie je zákonná, Erik Tomáš tieto tvrdenia odmieta

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian)   Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bola zvolaná a otvorená nezákonne. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy Miroslav Beblavý z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia. Erik Tomáš (Smer-SD) tieto tvrdenia odmieta, podľa jeho názoru stranu Smer - sociálna…

  Čarnogurský prezradil, čoho sa treba obávať, pokiaľ sa bude Progresívne Slovensko podieľať na vláde

  Bratislava/Praha 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Niekdajší slovenský predseda vlády, minister vnútra a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský poskytol rozhovor portálu Parlamentné listy, v ktorom okomentoval súčasnú slovenskú politiku. Prehovoril tak o tom, ako podľa neho pravdepodobne dopadnú a zmienil sa aj o stranách PS, Spolu či ĽSNS. V rozhovore prišla…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  5

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…