NIKTO nezvládne blížiace sa udalosti, pokiaľ sa urýchlene nezmení k lepšiemu! /časť prvá /

Čakajú nás veľké spoločenské prevraty a zmeny, no predovšetkým nás čakajú veľké prevraty na poli ducha a to v rozsahu, aké sa na Zemi ešte nikdy neudiali!

Ak sa ľudstvo nespamätá a ak sa aj naša spoločnosť nezačne vzdelávať v otázkach kardinálneho významu, nikdy potom nemôžeme počítať so skutočným vývojom a pokrokom.

Vývoj, všeobecný rozmach duchovných a duševných síl človeka, spolu s rozumovým a technickým pokrokom, spočíva v našom predurčení. Je zakotvený v našich schopnostiach a danostiach, je úzko prepojený s našou duchovnou podstatou.

Len pohyb vpred a správnym smerom predstavuje v skutočnosti vývoj a vývoj je vo všetkom, čo nás obklopuje. Niet stagnácie a nečinnosti, nijaká vec vo vesmíre NIKDY nebola statická a nikdy nezotrvala na jednom mieste.

Vo všetkom je pohyb, pretože pohyb, je základným Zákonom Stvorenia!

Vývoj a pokrok však musí byť v prvom rade v otázkach nášho pôvodu – kto sme, prečo sme tu a práve tu a kam smerujeme.

Narodili sme sa v regióne, kde je dominantné Kresťanstvo, ako vierouka a ako náboženstvo o živote, v rovine morálnych a etických hodnôt.

Lenže v súčasnosti je 99% kresťanov v otázke viery tak zaostalých, že pojem živá a mŕtva viera splynul v jedno, v akýsi neurčitý obraz, pri ktorom vystupuje do popredia to jediné – „ja som správny veriaci, škodu robia tí druhí!“

Táto „pravovernosť“ je dôsledkom duchovnej zaostalosti, strnulosti a nepohyblivosti, pretože duchovným pohybom by nutne musel tento „handycap“ zakrnieť a rozplynul by sa vo víre činorodého, Bohom chceného života človeka.

Sme očividne a zjavne duchovne zaostalí!

Práve táto duchovná zaostalosť, je pôvodcom všetkého zla na Zemi!

Zlo, šíriace sa po celej Zemi, v podobe politických a spoločenských otrasov a zmien, sa tu zakorenilo len preto, lebo všetky náboženstvá, teda nielen kresťanstvo, žijú v jednej veľkej lži, ilúzii, zahalenej do pláštika moci, pýchy a ovládania iných.

O skutočnej viere v Boha pritom nemôže byť ani reči, lebo ak by to bolo naopak, tak na Zemi, by už dnes, musel byť odlesk Raja!

Ľudstvo ako celok, je v otázke živej, skutočnej viery v „nadprirodzeno“ zaostalé a na tak fatálnom stupni duchovnej degenerácie, že už len tie najväčšie otrasy môžu priniesť vyslobodenie pre niektorých, ktorým v srdci celkom nezhasla iskra Ducha, Dar, ktorý každý duchovný tvor dostal od svojho Stvoriteľa, na počiatku svojej cesty.

Ak je človek zaostalý mentálne, zasiahne ho táto skutočnosť prevažne v pozemských pomeroch. Tie obmedzenia sú rôznorodé, ale zjavné a vždy individuálne od prípadu k prípadu.

Mentálna zaostalosť potláča v človeku schopnosť zdravého úsudku, logického myslenia, videnie reality v objektívnych súvislostiach a mnoho ďalšieho. Človek s takouto diagnózou sa potom nevie naplno uplatniť v pracovnej činnosti, v osobnom či rodinnom živote, ani celkovo v spoločnosti, pretože tento handycap mu znemožňuje rozmach jeho mentálnej sily, ako i celkovej životnej vitality.

Pokiaľ je však človek zaostalý vo svojom duševnom a duchovnom vývoji, ako to môžeme vnímať dnes po celej Zemi, tak to prináša nedozierne škody do celkového vývoja ľudstva. Jedná sa o škody takého rozsahu, že absencia týchto znalostí nakoniec môže priviesť celé ľudstvo k totálnemu vyhubeniu a sebazničeniu.

Absencia skutočných hodnôt, ktoré sú piliermi zdravého života na Zemi, priviedla ľudstvo dnes, ako celok, na pokraj priepasti!

Preveďme si to na drobné – ak má krajina špatných politikov, tak je to len preto, že väčšina národa, je mentálne na úrovni tohto politického dna.

Je to zákonitý dej, nevyvratiteľný fakt, svedčiaci o celkovej úrovni národa v oblasti rozumovej, duševnej i duchovnej.

Tento priamo úmerný vzťah, v otázke vnútorných, ľudských kvalít, medzi elitou národa a zvyškom národa, je plne zákonitý dej a aj z tohto dôvodu ho rozpoznali i všetci velikáni nielen nášho národa, ale i ostatných národov po celej Zemi.

Pokiaľ nezmeníme stav svojej mysle, svoje postoje a stupeň Poznania k vyššiemu, budeme znova a znova vytvárať rovnaký svet, s rovnakými chybami, možno len v inom šate, čo napokon vyústi znova len do kolapsu spoločnosti, v akom sa nachádzame i dnes.

Treba sa urýchlene zmeniť zvnútra, k stupňu pravého človečenstva a to sa dá dosiahnuť jedine, skrze Poznanie Pravdy.

Známy ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj k tomuto procesu obnovy spoločnosti povedal:

„Každý chce napraviť ľudstvo, ale nikoho nenapadne, že by mal začať u seba“

Podobne hlboko a krásne to vystihol aj velikán nášho národa M.R.Štefánik, keď povedal:

 „Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“

Ľudovít Štúr sa v tejto súvislosti vyslovil tak trefne, že to muselo byť až nápadné, čo tým chcel odkázať svojmu národu:

„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“

Kňaz Ján Maliarik šiel vo svojom vhľade ešte ďalej, keď okrem pomenovania tejto priamej súvislosti, medzi elitou národa a zvyškom národa, jasne zadefinoval aj spôsob, akým je možné dosiahnuť ozdravenie národa a spoločnosti, keď povedal :

„Bez mravnej očisty niet skutočného pokroku a nijakého pravého povznesenia!“

Neuveriteľne vystihnutá podstata od tohto Slovenského velikána, ktorý pre väčšinu národa upadol už takmer do zabudnutia!

Jeho rovesníkom, no v inom národe, bol veľký Mahátmá Gándhí, ktorý si túto vývojovú problematiku národa ako celku, tiež zreteľne uvedomoval, čo spodobnil množstvom cenných výrokov, medzi ktorých nepochybne patrí aj jeho výrok v podobnom duchu, ako to povedal Ján Maliarik:

„Pochopenie Pravdy, je spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania.“

Bolo by preto veľmi nemiestne, ak by ktokoľvek chcel na tomto fakte spochybniť jeho obsah, skrátka, za politikov, akých máme, sa síce môžeme hanbiť, ale my sami nie sme iní, než sú oni!

Ba mnohí sme ešte horší a dokonca i podlejší!

Oni majú možnosť kradnúť a podvádzať vo veľkom, klamať a manipulovať, tiež poškodzovať a práve preto, že to robia vo veľkom, je to tak vypuklé a zjavné pre nás všetkých.

No málokto si však už uvedomuje, že my sami sa vo svojom rodinnom i pracovnom živote nesprávame inak. Máme len menšie možnosti v prejavoch týchto ľudských pokleskov, no akonáhle by sme my sami dostali do rúk „moc“, ktorú majú naši politici, tak je viac ako isté, že by sme boli postupom času v opojení moci rovnako vypočítaví a zákerní, ako sú oni, ktorým to tak pokrytecky vyčítame!

To biblické „Vidíš triesku v oku svojho blížneho, ale brvno vo svojom oku nevidíš!“ je dnes aktuálnejšie viac, ako kedykoľvek v minulosti!

Preto ak sa my sami, všetci do jedného nespamätáme, ak sa ľudstvo ako celok nespamätá a nezačne sa vzdelávať v otázkach kardinálneho významu, nikdy nemôžeme počítať s pokrokom a zdravým vývojom spoločnosti.

Mnohí veriaci prijali príliš plytko a povrchne biblické slová „Modli sa a pracuj!“, lenže to najdôležitejšie z nich, záver tejto hodnotnej myšlienky, už odsunuli bokom, čím ochudobnili svoj život o to najcennejšie, o svoj vlastný duchovný vývoj. Slová „Modli sa a pracuj, PRACUJ NA SEBE SAMOM!“ treba vnímať komplexne a nevyberať si z týchto hodnotných poučiek len to, čo sa nám práve hodí!

To znamená, každý deň tvrdo pracovať na sebe, teda byť lepším. Byť lepším však neznamená nič iné, ako sa učiť zodpovedne rešpektovať zákony skutočného Majiteľa tejto Zeme.

Poznať Jeho pravidlá a rešpektovať ich!

Zem a celý vesmír patrí Bohu a nie človeku. Stvoriteľ postavil tento Vesmírny príbytok pre svoje tvorstvo, aby v ňom dozrievali a vyvíjali sa k svojmu predurčeniu.

To predurčenie je však dané Stvoriteľom a človek na tom nikdy nič nedokáže zmeniť a ani nezmení, pretože len Stvoriteľ vie, čo je pre nás najlepšie a najprospešnejšie. Človek sa len môže vradiť do tohto predurčenia a vyvíjať sa ako tvor vo Stvorení v prospech ostatných, alebo bude rušiteľom tohto vývoja, pričom musí počítať, že z tohto Božieho Stvorenia, Božieho príbytku, bude nakoniec vylúčený. Nie pre pomstu Stvoriteľa, ale preto, že to človek sám tak chcel a sám si vybral cestu skazy!

Preto ak sa človek voči tomuto Zámeru Stvoriteľa vzoprie tak, ako sa to deje dnes po celej Zemi, ľudstvo si ako celok „narazí nos“. A práve dnes stojíme na prahu Veľkého zúčtovania, ktoré je biblicky známe ako Posledný Súd!

Nikto z nás, by ste už nemali premeškať v zbytočnostiach ani minútu drahocenného času, ktorý na nutnú zmenu seba samých ešte máme.

Začnime už konečne zdravo uvažovať nad svojimi životmi, pretože „hodina zúčtovania“, čas skladania účtov, je doslova predo dvermi!

/pokračovanie/

 

Poznámka: 

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

 

Odkaz na nasledujúci diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13279/supy-a-predatori-svetova-oligarchia-moci-globalny-prediktor-cielene-odoprel-ludstvu-poznanie-pravdy-aby-mohlo-byt-cele-ludstvo-plnohodnotne-ovladane-a-zotrocovane-cyklus-clankov-na-pok/

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5380

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Transparency International Slovensko: Hnutie Sme rodina profitovalo pred parlamentnými voľbami z viac ako 30 hodín nelegálnej reklamy

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Hnutie Sme rodina profitovalo tri týždne pred tohtoročnými parlamentnými voľbami z viac ako tridsiatich hodín nelegálnej reklamy v…

  Trump oznámil, že opustí Biely dom, ak volitelia potvrdia Bidena ako prezidenta

  0icon

  Washington 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že opustí Biely dom, ak zbor voliteľov zvolí za prezidenta USA…

  Bolo to strašne náročné. Jedno zaváhanie a bola by som v hotelovej posteli, vraví Vlhová

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Desať jázd v paralelnom obrovskom slalome absolvovala vo štvrtok Petra Vlhová v rakúskom Lechu. A väčšinu v rýchlom…

  Matovič: Zaočkovať sa dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič bol vo štvrtok večer hosťom relácie televízie JOJ Na hrane. Počas vysielania odpovedal…

  Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO)…

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  Blaha: "Výpoveď Moniky Jankovskej je preplesk pre slovenských novinárov". Má sa v nej spomínať aj nátlak vyvíjaný "siskármi a niekým z americkej ambasády" v kauze zmenky

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Tohtotýždňové priznanie bývalej sudkyne a nominantky Smeru-SD Moniky Jankovskej najmä vo veci korupcie v súdnictve sprevádzal zaujímavý a…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA