NIKTO nezvládne blížiace sa udalosti, pokiaľ sa urýchlene nezmení k lepšiemu! /časť prvá /

Čakajú nás veľké spoločenské prevraty a zmeny, no predovšetkým nás čakajú veľké prevraty na poli ducha a to v rozsahu, aké sa na Zemi ešte nikdy neudiali!

Ak sa ľudstvo nespamätá a ak sa aj naša spoločnosť nezačne vzdelávať v otázkach kardinálneho významu, nikdy potom nemôžeme počítať so skutočným vývojom a pokrokom.

Vývoj, všeobecný rozmach duchovných a duševných síl človeka, spolu s rozumovým a technickým pokrokom, spočíva v našom predurčení. Je zakotvený v našich schopnostiach a danostiach, je úzko prepojený s našou duchovnou podstatou.

Len pohyb vpred a správnym smerom predstavuje v skutočnosti vývoj a vývoj je vo všetkom, čo nás obklopuje. Niet stagnácie a nečinnosti, nijaká vec vo vesmíre NIKDY nebola statická a nikdy nezotrvala na jednom mieste.

Vo všetkom je pohyb, pretože pohyb, je základným Zákonom Stvorenia!

Vývoj a pokrok však musí byť v prvom rade v otázkach nášho pôvodu – kto sme, prečo sme tu a práve tu a kam smerujeme.

Narodili sme sa v regióne, kde je dominantné Kresťanstvo, ako vierouka a ako náboženstvo o živote, v rovine morálnych a etických hodnôt.

Lenže v súčasnosti je 99% kresťanov v otázke viery tak zaostalých, že pojem živá a mŕtva viera splynul v jedno, v akýsi neurčitý obraz, pri ktorom vystupuje do popredia to jediné – „ja som správny veriaci, škodu robia tí druhí!“

Táto „pravovernosť“ je dôsledkom duchovnej zaostalosti, strnulosti a nepohyblivosti, pretože duchovným pohybom by nutne musel tento „handycap“ zakrnieť a rozplynul by sa vo víre činorodého, Bohom chceného života človeka.

Sme očividne a zjavne duchovne zaostalí!

Práve táto duchovná zaostalosť, je pôvodcom všetkého zla na Zemi!

Zlo, šíriace sa po celej Zemi, v podobe politických a spoločenských otrasov a zmien, sa tu zakorenilo len preto, lebo všetky náboženstvá, teda nielen kresťanstvo, žijú v jednej veľkej lži, ilúzii, zahalenej do pláštika moci, pýchy a ovládania iných.

O skutočnej viere v Boha pritom nemôže byť ani reči, lebo ak by to bolo naopak, tak na Zemi, by už dnes, musel byť odlesk Raja!

Ľudstvo ako celok, je v otázke živej, skutočnej viery v „nadprirodzeno“ zaostalé a na tak fatálnom stupni duchovnej degenerácie, že už len tie najväčšie otrasy môžu priniesť vyslobodenie pre niektorých, ktorým v srdci celkom nezhasla iskra Ducha, Dar, ktorý každý duchovný tvor dostal od svojho Stvoriteľa, na počiatku svojej cesty.

Ak je človek zaostalý mentálne, zasiahne ho táto skutočnosť prevažne v pozemských pomeroch. Tie obmedzenia sú rôznorodé, ale zjavné a vždy individuálne od prípadu k prípadu.

Mentálna zaostalosť potláča v človeku schopnosť zdravého úsudku, logického myslenia, videnie reality v objektívnych súvislostiach a mnoho ďalšieho. Človek s takouto diagnózou sa potom nevie naplno uplatniť v pracovnej činnosti, v osobnom či rodinnom živote, ani celkovo v spoločnosti, pretože tento handycap mu znemožňuje rozmach jeho mentálnej sily, ako i celkovej životnej vitality.

Pokiaľ je však človek zaostalý vo svojom duševnom a duchovnom vývoji, ako to môžeme vnímať dnes po celej Zemi, tak to prináša nedozierne škody do celkového vývoja ľudstva. Jedná sa o škody takého rozsahu, že absencia týchto znalostí nakoniec môže priviesť celé ľudstvo k totálnemu vyhubeniu a sebazničeniu.

Absencia skutočných hodnôt, ktoré sú piliermi zdravého života na Zemi, priviedla ľudstvo dnes, ako celok, na pokraj priepasti!

Preveďme si to na drobné – ak má krajina špatných politikov, tak je to len preto, že väčšina národa, je mentálne na úrovni tohto politického dna.

Je to zákonitý dej, nevyvratiteľný fakt, svedčiaci o celkovej úrovni národa v oblasti rozumovej, duševnej i duchovnej.

Tento priamo úmerný vzťah, v otázke vnútorných, ľudských kvalít, medzi elitou národa a zvyškom národa, je plne zákonitý dej a aj z tohto dôvodu ho rozpoznali i všetci velikáni nielen nášho národa, ale i ostatných národov po celej Zemi.

Pokiaľ nezmeníme stav svojej mysle, svoje postoje a stupeň Poznania k vyššiemu, budeme znova a znova vytvárať rovnaký svet, s rovnakými chybami, možno len v inom šate, čo napokon vyústi znova len do kolapsu spoločnosti, v akom sa nachádzame i dnes.

Treba sa urýchlene zmeniť zvnútra, k stupňu pravého človečenstva a to sa dá dosiahnuť jedine, skrze Poznanie Pravdy.

Známy ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj k tomuto procesu obnovy spoločnosti povedal:

„Každý chce napraviť ľudstvo, ale nikoho nenapadne, že by mal začať u seba“

Podobne hlboko a krásne to vystihol aj velikán nášho národa M.R.Štefánik, keď povedal:

 „Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“

Ľudovít Štúr sa v tejto súvislosti vyslovil tak trefne, že to muselo byť až nápadné, čo tým chcel odkázať svojmu národu:

„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“

Kňaz Ján Maliarik šiel vo svojom vhľade ešte ďalej, keď okrem pomenovania tejto priamej súvislosti, medzi elitou národa a zvyškom národa, jasne zadefinoval aj spôsob, akým je možné dosiahnuť ozdravenie národa a spoločnosti, keď povedal :

„Bez mravnej očisty niet skutočného pokroku a nijakého pravého povznesenia!“

Neuveriteľne vystihnutá podstata od tohto Slovenského velikána, ktorý pre väčšinu národa upadol už takmer do zabudnutia!

Jeho rovesníkom, no v inom národe, bol veľký Mahátmá Gándhí, ktorý si túto vývojovú problematiku národa ako celku, tiež zreteľne uvedomoval, čo spodobnil množstvom cenných výrokov, medzi ktorých nepochybne patrí aj jeho výrok v podobnom duchu, ako to povedal Ján Maliarik:

„Pochopenie Pravdy, je spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania.“

Bolo by preto veľmi nemiestne, ak by ktokoľvek chcel na tomto fakte spochybniť jeho obsah, skrátka, za politikov, akých máme, sa síce môžeme hanbiť, ale my sami nie sme iní, než sú oni!

Ba mnohí sme ešte horší a dokonca i podlejší!

Oni majú možnosť kradnúť a podvádzať vo veľkom, klamať a manipulovať, tiež poškodzovať a práve preto, že to robia vo veľkom, je to tak vypuklé a zjavné pre nás všetkých.

No málokto si však už uvedomuje, že my sami sa vo svojom rodinnom i pracovnom živote nesprávame inak. Máme len menšie možnosti v prejavoch týchto ľudských pokleskov, no akonáhle by sme my sami dostali do rúk „moc“, ktorú majú naši politici, tak je viac ako isté, že by sme boli postupom času v opojení moci rovnako vypočítaví a zákerní, ako sú oni, ktorým to tak pokrytecky vyčítame!

To biblické „Vidíš triesku v oku svojho blížneho, ale brvno vo svojom oku nevidíš!“ je dnes aktuálnejšie viac, ako kedykoľvek v minulosti!

Preto ak sa my sami, všetci do jedného nespamätáme, ak sa ľudstvo ako celok nespamätá a nezačne sa vzdelávať v otázkach kardinálneho významu, nikdy nemôžeme počítať s pokrokom a zdravým vývojom spoločnosti.

Mnohí veriaci prijali príliš plytko a povrchne biblické slová „Modli sa a pracuj!“, lenže to najdôležitejšie z nich, záver tejto hodnotnej myšlienky, už odsunuli bokom, čím ochudobnili svoj život o to najcennejšie, o svoj vlastný duchovný vývoj. Slová „Modli sa a pracuj, PRACUJ NA SEBE SAMOM!“ treba vnímať komplexne a nevyberať si z týchto hodnotných poučiek len to, čo sa nám práve hodí!

To znamená, každý deň tvrdo pracovať na sebe, teda byť lepším. Byť lepším však neznamená nič iné, ako sa učiť zodpovedne rešpektovať zákony skutočného Majiteľa tejto Zeme.

Poznať Jeho pravidlá a rešpektovať ich!

Zem a celý vesmír patrí Bohu a nie človeku. Stvoriteľ postavil tento Vesmírny príbytok pre svoje tvorstvo, aby v ňom dozrievali a vyvíjali sa k svojmu predurčeniu.

To predurčenie je však dané Stvoriteľom a človek na tom nikdy nič nedokáže zmeniť a ani nezmení, pretože len Stvoriteľ vie, čo je pre nás najlepšie a najprospešnejšie. Človek sa len môže vradiť do tohto predurčenia a vyvíjať sa ako tvor vo Stvorení v prospech ostatných, alebo bude rušiteľom tohto vývoja, pričom musí počítať, že z tohto Božieho Stvorenia, Božieho príbytku, bude nakoniec vylúčený. Nie pre pomstu Stvoriteľa, ale preto, že to človek sám tak chcel a sám si vybral cestu skazy!

Preto ak sa človek voči tomuto Zámeru Stvoriteľa vzoprie tak, ako sa to deje dnes po celej Zemi, ľudstvo si ako celok „narazí nos“. A práve dnes stojíme na prahu Veľkého zúčtovania, ktoré je biblicky známe ako Posledný Súd!

Nikto z nás, by ste už nemali premeškať v zbytočnostiach ani minútu drahocenného času, ktorý na nutnú zmenu seba samých ešte máme.

Začnime už konečne zdravo uvažovať nad svojimi životmi, pretože „hodina zúčtovania“, čas skladania účtov, je doslova predo dvermi!

/pokračovanie/

 

Poznámka: 

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

 

Odkaz na nasledujúci diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13279/supy-a-predatori-svetova-oligarchia-moci-globalny-prediktor-cielene-odoprel-ludstvu-poznanie-pravdy-aby-mohlo-byt-cele-ludstvo-plnohodnotne-ovladane-a-zotrocovane-cyklus-clankov-na-pok/

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 92

Celkové hodnotenie: 5.64

Priemerná čítanosť: 5638

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval…

  Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

  0icon

  Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ…

  Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia…

  Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

  0icon

  Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu…

  Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k…

  NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území…

  Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,…

  Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor…

  "Krym je ruský!": "Lúče smrti" prinútili Muska milovať Rusko

  0icon

  Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými…

  Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať..."

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord…

  Vášeň v Tebe

  Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

  0 icon

  Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

  Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

  0 icon

  Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

  0 icon

  Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

  Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

  0 icon

  Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

  Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

  0 icon

  K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

  Armádny Magazín

  Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

  0 icon

  Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

  Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

  0 icon

  Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

  Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

  Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

  0 icon

  Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

  Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

  FOTO DŇA