• Dušan Hirjak

  Navrhujem iniciovať prípravu nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Publikované 23.05. 2019 o 17:51 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Rámcový náčrt výberu kandidátov na prezidenta SR, zabezpečenia predvolebnej kampane pre kandidátov na prezidenta SR a organizovanie voľby kandidátov na prezidenta SR, finančné zabezpečenie voľby prezidenta SR a organizovanie celospoločenskej diskusie k príprave návrhu zákona ešte pred jeho paragrafovým znením.

   

  Základné východiska náčrtu

   

  Nastal čas pripraviť nový zákon o voľbe prezidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti platný zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR … už nezodpovedá potrebám spoločnosti, o čom napríklad svedčí aj nízka účasť oprávnených voličov na voľbe prezidenta SR v tomto roku. V príprave voľby prezidenta SR vládna moc stratila z rôznych dôvodov iniciatívu, pretože možno ani nechcela túto iniciatívu mať a priestor v SR získal mediálny a marketingový obraz politiky, čo veľmi škodí občanom a celej spoločnosti.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Príprava voľby prezidenta SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi ! Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR ako vec verejná má byť jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že svoje úlohy v záujme občanov SR budú plniť štátne orgány a územná samospráva – obce a samosprávne kraje. Mediálny a marketingový obraz politiky nemôže byť záujmom, ktorý bude nadradený hlavnému cieľu politiky v Slovenskej republike – naplňovaniu národno-štátnych záujmov SR.

   

  Aj oligarchovia, ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Je preto potrebné predpokladať, že nový zákon o voľbe prezidenta SR bude mať povinnosť riešiť aj otázku jej finančného zabezpečenia.

   

  Otázka prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR si bude vyžadovať otvoriť celospoločenskú diskusiu, pretože funkčný zákon v skutočnosti má predstavovať projekt, v obsahu ktorého je kladený dôraz na dôslednú a aktívnu účasť občanov pri príprave zákona. Volebné zákony vôbec by mali platiť pre podmienky SR iba vtedy, ak prejdú akýmsi schvaľovacím konaním občanov – voličov. Doterajšia prax je taká, že tí, čo sú zainteresovaní na svojej voľbe do zákonodarného zboru či za prezidenta SR, si aj sami, a bez účasti a vplyvu občanov, navrhujú a schvaľujú zákony. V týchto zákonoch je vidieť jasný konflikt záujmov a vplyv rôznych skupín, pre ktoré občania v politickom slova zmysle nie sú dôležití.

   

  Administratívne členenie Slovenskej republiky

  Samosprávne kraje v Slovenskej republike.

   

  Kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Hustota /km² Okresov
  Bratislavský kraj  

  2,052.6

   

   

  603,699

   

   

  249

   

   

  8

   

  Trnavský kraj  

  4,174.2

   

   

  554,172

   

   

  133

   

   

  7

   

  Trenčiansky kraj  

  4,501.9

   

   

  600,386

   

   

  133

   

   

  9

   

  Nitriansky kraj  

  6,343.4

   

   

  708,498

   

   

  112

   

   

  7

   

  Žilinský kraj  

  6,808.4

   

   

  694,763

   

   

  102

   

   

  11

   

  Banskobystrický kraj  

  9,454.8

   

   

  657,119

   

   

  70

   

   

  13

   

  Prešovský kraj  

  8,974.5

   

   

  798,596

   

   

  89

   

   

  13

   

  Košický kraj  

  6,751.9

   

   

  771,947

   

   

  114

   

   

  11

   

  Okresy v Slovenskej

  administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. Zoznam okresov nájdete tu. Pre ŠPZ navštívte sekciu štátne poznávacie značky

   

   

  Bratislavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Prešovský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Bratislava I., II, III, IV, V  368 428 672 Prešov  934 161 782
  Malacky  943 64 354 Bardejov  937 75 793
  Pezinok  375 54 164 Humenné  754 64 845
  Senec  361 51 825 Kežmarok  840 63 231
  Levoča  357 31 880
  Trenčiansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Medzilaborce  427 12 668
  Trenčín  675 112 767 Poprad  1123 104 348
  Bánovce nad Bebravou  462 38 640 Sabinov  484 54 067
  Ilava  359 62 042 Snina  805 39 633
  Myjava  326 29 243 Stará Ľubovňa  624 50 684
  Nové Mesto nad Váhom  580 63 530 Stropkov  389 21 027
  Partizánske  301 48 005 Svidník  550 33 506
  Považská Bystrica  463 65 150 Vranov nad Topľou 769 76 504
  Prievidza  960 140 444
  Púchov  375 45 761 Banskobystrický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Banská Bystrica  809 111 984
  Nitriansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Banská Štiavnica  278 17 151
  Nitra  871 163 540 Brezno  1265 65 909
  Komárno  1100 108 556 Lučenec  771 72 837
  Levice  1151 120 021 Detva  475 33 514
  Nové Zámky  1347 149 594 Krupina  585 22 885
  Šaľa  356 54 000 Poltár  505 23 666
  Topoľčany  597 74 089 Revúca  730 40 918
  Zlaté Moravce 521 43 622 Rimavská Sobota  1471 83 124
  Veľký Krtíš  849 46 741
  Trnavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Zvolen  759 67 633
  Trnava  741 127 125 Žarnovica  426 27 634
  Dunajská Streda   1 075 112 384 Žiar nad Hronom 532 48 125
  Galanta  641 94 533
  Hlohovec  267 45 351 Žilinský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Piešťany 381 63 928 Žilina  815 156 361
  Senica  684 60 891 Bytča  282 30 788
  Skalica 359 46 791 Čadča  760 92 843
  Dolný Kubín  490 39 364
  Košický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Kysucké Nové Mesto  174 33 778
  Košice I, II, III, IV  245 236 093 Liptovský Mikuláš  1322 73 984
  Košice okolie  1533 106 999 Martin  736 97 813
  Gelnica  584 30 841 Námestovo  690 56 053
  Michalovce  1019 109 121 Ružomberok  647 59 420
  Rožňava  1173 61 887 Turčianske Teplice  393 16 866
  Sobrance  538 23 776 Tvrdošín  479 35 062
  Spišská Nová Ves  587 93 516
  Trebišov  1074 103 779

   

  Nový spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky

  Nový spôsob voľby prezidenta SR založiť na trojstupňovom volebnom systéme. Tento systém bude pozostávať s týchto stupňov:

  I. stupeň – okresný:

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na prezidenta SR v okresných kolách. Počet okresných kôl v SR sa bude rovnať počtu okresov v SR: celkom 79 okresov.

   

  Každý okres ( okresné kolo ) bude mať svoj menný zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese.

   

  Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR môžu podávať:

   

  a) politické strany a hnutia,

   

  b) nezávislí kandidáti – záujemcovia o funkciu prezidenta SR z radov občanov okresu,

   

  c) združenie miest a obcí príslušného okresu,

   

  d) verejné zhromaždenia občanov miest a obcí s petičným postupom,

   

  e) mestské a obecné zastupiteľstva.

   

  Pre I. stupeň volebného systému – okresné kola pre výber kandidátov pre voľbu prezidenta SR – budú pracovať tieto volebné orgány:

   

  a) ústredná volebná komisia s odborným a administratívnym útvarom,

   

  b) okresné volebné komisie s pôsobnosťou na území príslušného okresu, resp. okresného úradu,

   

  c) okrskové volebné komisie v obciach a mestách daného okresu.

   

  Voľby na úrovni okresného kola pre výber kandidátov sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR.

   

  Voľby pre výber kandidátov a voľbu prezidenta SR vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov – bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o kampani pred voľbami v samostatnej časti článku.

   

  V každom okresnom kole, určeného pre výber kandidátov, bude vyhlásený víťaz volieb, ktorý postúpi na II. stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. V prípade, že víťaz sa vzdá svojho postupu do II. stupňa, Na jeho miesto nastúpi kandidát, ktorý získal v okresnom kole druhý najvyšší počet hlasov.

   

  V rámci SR do ďalšieho kola – na druhý stupeň – postúpi celkom 79 kandidátov.

   

  II. stupeň – regionálny:

   

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí postúpili z I. stupňa – okresného kola. Pôjde teda o výber kandidátov na úrovni ôsmich samosprávnych krajov v SR.

   

  Prehľad o počte kandidátov v jednotlivých samosprávnych krajoch – tabuľka č.1:

   

  1. Bratislavský kraj                8 kandidátov

   

  2. Trnavský kraj                    7 kandidátov

   

  3. Trenčiansky kraj                9 kandidátov

   

  4. Nitriansky kraj                  7 kandidátov

   

  5. Žilinský kraj                    11 kandidátov

   

  6. Banskobystrický kraj       13 kandidátov

   

  7. Prešovský kraj                 13 kandidátov

   

  8. Košický kraj                    11 kandidátov

   

  Celkom:                             78 kandidátov

   

  Každý samosprávny kraj bude mať svoj menný zoznam kandidátov v počtoch, ktoré sú uvedené vyššie a ktorí majú trvalý pobyt na území príslušného kraja.

   

  Voľby na úrovni samosprávnych krajov pre výber kandidátov do záverečného kola sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR. Termín volieb vyhlási predseda Národnej rady SR ešte pred konaním volieb pre I. stupeň. Predpokladám, že voľby na úrovni samosprávnych krajov sa môžu konať najskôr po 30 – tých dňoch od volieb pre I. stupeň.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov- bude organizovaná kampaň pre voľby. Bližšie o kampani pre voľby v samostatnej časti článku.

   

  Pre úspešný priebeh volieb pre výber kandidátov do záverečného kola bude potrebné ustanoviť nový volebný orgán: volebnú komisiu samosprávneho kraja. Špecifikum tejto komisie bude v tom, že bude určená iba pre prípravu a priebeh volieb pre výber kandidátov na regionálnej úrovni a že jej zloženie navrhujem ustanoviť na základe delegovania jedného člena a jedného náhradníka z úrovne okresnej volebnej komisie.

   

  V každom regionálnom kole volebná komisia samosprávneho kraja vyhlási výsledky hlasovania.

   

  Na III. stupeň volebného systému pre voľbu prezidenta SR – do republikového kola – počet postupujúcich stanoviť zákonom z týchto alternatívnych návrhov:

   

  1. návrh „A“: z každého vyššieho územného celku – samosprávneho kraja – do republikového kola postúpi jeden kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet platných hlasov.

   

  2. návrh „B“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru počtu okresov v samosprávnom kraji.

   

  3. návrh „C“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru rozlohy samosprávnych krajov.

   

  Keď som to všetko prepočítal ( viď príklad prepočítania ), tak prehľad o počte postupujúcich kandidátov podľa alternatívnych návrhov vyzerá takto: tabuľka č. 2

   

  P. č. Samosprávny kraj          1. návrh „A“      2. návrh „B“      3. návrh „C“

   

  1. Bratislavský kraj                              1                        1                         1

   

  2. Trnavský kraj                                  1                         1                         2

   

  3. Trenčiansky kraj                              1                         1                         2    

   

  4. Nitriansky kraj                                 1                         1                         3 

   

  5. Žilinský kraj                                     1                          2                        3

   

  6. Banskobystrický kraj                       1                          2                        5

   

  7. Prešovský kraj                                 1                          2                        4  

   

  8. Košický kraj                                    1                          2                        3 

   

  Celkom:                                               8                        12                      23

   

  Spôsob prepočítania:

  Najmenšie číslo v stĺpčeku som zobral ako základ výpočtu, ktorému som pridelil koeficient 1,0. V prípade ukazovateľa „počet okresov v kraji“ je to číslo 7. V prípade ukazovateľa „rozloha kraja“ je to číslo 2052. Ostatné čísla uvedené v riadkoch daného stĺpčeka potom prepočítam takto: dané väčšie číslo delím určeným základom výpočtu ( napríklad číslo 7 ).

  Ak Bratislavský kraj má 8 okresov, tak toto číslo delím číslom 7 a výsledok bude 1,14. Znamená to, že tento kraj bude mať iba jedného kandidáta.

  Do výšky koeficienta 1,50 zaokrúhľujem nadol a teda na číslo 1. Pri výške koeficienta nad 1,50 zaokrúhľujem nahor a teda na číslo 2.

  Žilinský kraj má 11 okresov. Toto číslo delím určeným základom ( číslom 7 ) a výsledok bude 1,57. Výsledok je taký, že zaokrúhlim nahor na číslo 2, čo je počet kandidátov pre uvedený kraj.

  Podobne to platí pri pomere rozlohy samosprávnych krajov. Základom výpočtu je najnižšia výmera plochy 2052,5 km2.

  Pre Banskobystrický kraj plocha má číslo 9454,4 km2. Ak toto číslo podelím najnižšou výmerou 2052, potom výsledok bude 4,60, čo znamená, že zaokrúhľovanie ide smerom hore a tak pre tento kraj počet kandidátov na postup do republikového kola bude vyjadrený číslom 5.

  III. stupeň – republikové kolo

  Na tomto stupni volebného systému pre zvolenie prezidenta SR pôjde o priamu voľbu kandidátov na funkciu prezidenta SR v jednom jedinom volebnom kole.

  Republikové kolo bude mať svoj menný zoznam kandidátov pre voľbu prezidenta SR. Počet kandidátov bude stanovený v zmysle toho, ktorá alternatíva pre výber kandidátov v regionálnych voľbách bude schválená.

  Pred dňom voľby prezidenta bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o tejto kampani v samostatnej časti článku.

  Za prezidenta Slovenskej republiky bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov s ďalšími kandidátmi je možné použiť doplňujúce kritéria ako napríklad:

  a) v koľkých samosprávnych krajoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov a

  b) v koľkých okresoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov.

  Priebeh voľby prezidenta SR budú zabezpečovať volebné orgány, ktoré boli ustanovené v zmysle zákona ešte v termíne pre vykonanie volieb pre výber kandidátov na prezidenta SR na I. stupni – v rámci okresného kola.

  Voľba prezidenta SR na republikovej úrovni – v III. stupni – sa môže konať v lehote najmenej 30 dni od konanie volieb na úrovni samosprávnych krajov.

  Výsledky voľby prezidenta SR vyhlási ústredná volebná komisia.

  Volebná kampaň pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR

  Kampaň pred voľbou navrhujem predlžiť zo súčasných 15 dní na 30 dní a má platiť pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. Ukončenie volebnej kampane môže ostať na terajších 48 hodín pred začiatkom volebného kola.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov, politických strán a hnutí, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov v zmysle schválenej Dohody o kampani pred voľbami. Kampaň v rámci volebného systému bude organizovaná:

  1. pre I. stupeň – okresný – výberom kandidáta z každého okresu v SR voľbou,

  2. pre II. stupeň – regionálny – výberom kandidáta ( kandidátov ) z každého samosprávneho kraja v SR voľbou,

  3. pre III. stupeň – republikový – voľbou prezidenta SR.

  Kampaň pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR bude mať svoje špecifika a s tým spojený základný balík aktivít potrebných k dostatočnej propagácií kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaní pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe financovania voľby prezidenta SR.

  Kampaň pre I. stupeň ( okresný ) výberu kandidátov

  V rámci kampane hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov a občanom v mestách a obciach SR.

  Hlavná úloha v organizovaní kampane pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí a ich orgánom.

  Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a ich súčinnosti s kandidátmi na funkciu prezidenta SR, s politickými stranami a hnutiami.

  Výsledkom spolupráce a súčinnosti má byť spoločné schválenie Dohody o kampani pred voľbami na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane ( ďalej iba   Dohoda o kampani ).

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy kandidátov, využitie iných nosičov dostupných v okrese, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Dohoda o kampani zamedzí problému, ktorý sa vyskytuje v podobe, že vlastníci spoločenských priestorov z politických dôvodov neumožňujú, aby bolo zorganizované stretnutie s občanmi.

  Pokiaľ bol návrh kandidátky predložený zo strany politických strán a hnutí a zo strany občanov či orgánov miestnej samosprávy, rokovaní o príprave a schválení Dohody o kampani sa má právo zúčastniť delegovaný zástupca, pokiaľ zástupcom nebol písomne určený samotný kandidát.

  Dohoda o kampani má umožniť, aby sa verejných stretnutí s občanmi mohli zúčastňovať aj zástupcovia politických strán a hnutí, ktoré predložili návrh kandidátky.

  Kampaň pre II. stupeň ( regionálny ) výberu kandidátov

  V prvom rade treba brať do úvahy, že na II. stupeň voľbami z okresného výberu kandidátov na funkciu prezidenta SR postúpi 79 kandidátov, čo zodpovedá počtu okresov v SR.

  Počet kandidátov podľa samosprávnych krajov pre II. stupeň – tabuľka č. 3:

  1. Bratislavský kraj            8

  2. Trnavský kraj                7

  3. Trenčiansky kraj            9

  4. Nitriansky kraj               7

  5. Žilinský kraj                 11

  6. Banskobystrický kraj   13

  7. Prešovský kraj             13

  8. Košický kraj                11

  Celkom:                           79

  Hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov s občanmi miest a obcí. Predpokladám, že samotné stretnutia bude možné zorganizovať v okresných mestách samosprávneho kraja a možno v niekoľkých väčších obciach. Aj na tomto stupni má platiť zákaz používať veľkoplošné nosiče.

  Hlavná úloha na tomto stupni pripadne Úradom samosprávnych krajov a ich spolupráci najmä s Okresnými úradmi, respektíve s miestnou samosprávou.

  Aj pre II. stupeň výberu kandidátov navrhujem schváliť Dohodu o kampani pred voľbami na podmienky príslušného samosprávneho kraja.

  Úrad samosprávneho kraja, na rozdiel od I. stupňa, bude môcť s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS – dohodnúť t. z. rozšírený režim propagácie kandidátov. Dohoda o kampani, ktorú podpíše zástupca Úradu samosprávneho kraja a kandidáti, bude mať podobný rámcový obsah ako v prípade I. stupňa volieb a s ohľadom na určité špecifika samosprávneho kraja.

  Mechanizmus schvaľovania Dohody o kampani bude podobný, ako na I. stupni voľby kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaň pre III. stupeň – republikový – voľby prezidenta SR

  Postup na III. stupeň z regionálneho kola som v tabuľke č. 2 navrhol v alternatívach „A“, „B“ a „C“.

  Podľa alternatívy „A“ postúpi do republikového kola z každého samosprávneho kraja jeden kandidát, ktorý vo voľbách dostane od voličov najviac platných hlasov.

  Podľa alternatívy „B“ postúpi jeden kandidát zo štyroch samosprávnych krajov: Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho. Z ostatných samosprávnych krajov by postúpili aj kandidáti z druhého miesta v poradí výsledkov volieb.

  Podľa alternatívy „C“ na III. stupeň môže celkom postúpiť 23 kandidátov. Prehľad o počte postupujúcich kandidátov je uvedený v tabuľke č. 2.

  Navrhujem, aby zákonom bol schválený výber kandidátov podľa alternatívy „C“, teda aby sa o priamu voľbu prezidenta SR uchádzalo 23 kandidátov, ktorí postúpia zo samosprávnych krajov.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pre voľby prezidenta SR na III. stupni volebného systému bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnera pre spoluprácu boli určené Úrady samosprávnych krajov a Okresné úrady.

  Aj pre tento stupeň má platiť, že bude pripravená a podpísaná Dohoda o kampani pred voľbou prezidenta SR, ktorou sa určia úlohy a aktivity potrebné pre propagáciu jednotlivých kandidátov. Súčasťou Dohody o kampani musí byť aj dohoda MV SR s RTVS o aktívnej spolupráci pri propagácií kandidátov a ich programov, o organizácií práce prezidentského úradu a jeho význam pre demokratickú spoločnosť. Dohodou bude potrebné zaviazať kandidátov a RTVS o zrealizovaní stretnutí s občanmi miest a obcí vo všetkých krajských mestách.

  Ani na republikovej úrovni nebude možné, aby pre kandidátov na funkciu prezidenta SR boli využívané veľkoplošné nosiče, pretože takýto spôsob propagandy má byť charakteristický pre obchodnú sféru so záujmom o zisky.

  Do kampane pred voľbou prezidenta SR nebude MV SR ako hlavný garant zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu o príprave voľby prezidenta SR informovať občanov v rámci vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií pozývať kandidátov na funkciu prezidenta SR za podmienok, že im zabezpečenia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre zvolenie prezidenta SR

  Voľba prezidenta Slovenskej republiky je vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle ( času ), keď predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR preskúma a vydá oznámenie o prijatí návrhu na kandidáta a jeho doručenie kandidátovi.

  Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy voľby prezidenta SR vrátane vyhlásenia výsledkov voľby a doriešenia prípadných volebných sťažnosti. Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami prezidenta SR.

  Toto poňatie prípravy voľby prezidenta SR a samotná voľba prezidenta SR je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach jej finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na kampaň pred voľbou, hradí štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné riešiť zo strany kandidátov otázku získavania finančných prostriedkov na propagáciu kandidáta na funkciu prezidenta SR a rovnako odpadne aj otázka prípustnej výšky výdavkov kandidáta na propagáciu.

  V zmysle nového zákona bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu kandidáta. Výška výdavkov bude súvisieť s trojstupňovým systémom pre voľbu prezidenta SR.

  Výška výdavkov pre každý stupeň volieb a voľby bude určená Dohodou o kampani pred voľbami, ktorá bude vypracovaná a schválená na základe smernice vlády SR a pod vedením:

  a) okresného úradu na I. stupni volieb,

  b) úradu samosprávneho kraja na II. stupni volieb,

  c) ministerstva vnútra SR na III. stupni voľby prezidenta.

  Samotné MV SR bude riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR. Nárast výdavkov na kampaň pred voľbami bude najvyšší na III. stupni – republikovom.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre voľbu prezidenta SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní kandidátom, aby dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na sankcie a postihy pre politické strany a hnutia, orgány územnej samosprávy a súkromné spoločnosti, ktoré preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech niektorého z kandidátov a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje. Okrem sankcií či postihov zákon môže určiť, aby v takomto prípade bol na základe rozhodnutia predsedu NR SR vyškrtnutý z kandidátky kandidát, v prospech ktorého boli preukázateľne použité finančné zdroje mimo rozpočtu štátu.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu prezidenta SR, ktorý nebude mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbou prezidenta SR a zároveň odmietne podpísať Dohodu o kampani pred voľbami, bol rozhodnutím predsedu NR SR vylúčený z voľby prezidenta SR.

  Navrhujem, aby zákon ukladal kandidátovi na funkciu prezidenta SR uhradiť na účet štátu volebný príspevok. Tento príspevok môže byť určený napríklad takto:

  a) pre I. stupeň volieb – úhrada 500,- eur

  b) pre II. stupeň volieb – úhrada 1.000,- eur

  c) pre III. stupeň volieb – úhrada 2.000,- eur

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov na voľbu prezidenta SR a teda bude predmetom aj výdavkovej časti.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR

  Nový zákon o voľbe prezidenta SR má riešiť aj problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. Predpokladám, že prieskum verejnej mienky je vhodné robiť na II. a III. stupni volebného systému pre voľbu prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný gestor pre prípravu voľby prezidenta SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. Slovenská akadémia vied si môže k príprave plánu prieskumu verejnej mienky a jeho realizácie dohodnúť partnerov z radov pracovísk niektorých vysokých škôl v SR, pre ktorých je uvedená problematika súčasťou pracovných plánov.

  Prieskum verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti. Verejná správa nebude mať povinnosť so súkromnými spoločnosťami spolupracovať a teda ani finančne riešiť zabezpečenie prieskumu verejnej mienky.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Nový návrh zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky je potrebné iniciatívne predložiť na celospoločenskú diskusiu, do ktorej bude povinnosťou zapojiť orgány štátnej správy a územnej samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že k návrhu zákona o voľbe prezidenta SR sa bude môcť písomne vyjadriť každá obec a každé mesto v SR, respektíve aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktorých predmetom činnosti sú otázky verejného záujmu.

  Pod vedením Ministerstva vnútra SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úradmi samosprávnych krajov bude potrebné do celospoločenskej diskusie predložiť písomný návrh o voľbe prezidenta SR bez paragrafového znenia a s príslušnou dôvodovou správou.

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k danej téme bola zrealizovaná na každom stupni volebného systému k voľbe prezidenta SR.

  V rámci I. stupňa (okresného ) bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR.

  V rámci II. stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v sídlach samosprávnych krajov a to na úrovni poslaneckej a občianskej.

  V rámci III. stupňa bude potrebné naplánovať verejné aktivity pre republikovú pôsobnosť, v rámci ktorých budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí ( aj mimoparlamentných ), zástupcov vlády SR, predstaviteľov Úradov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania a podobne.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný garant prípravy a organizovania volebného systému pre voľbu prezidenta SR bude mať za úlohu zozbierať všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu z úrovne I. a II. stupňa volebného systému, z ktorých vypracuje záverečnú správu o  celospoločenskej diskusie.

  Záverečná správa bude:

  a) podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na III. stupni voľby prezidenta SR,

  b) podkladom pre prípravu vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít na III. stupni volebného systému – na republikovej úrovni, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas na Slovensku.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona o voľbe prezidenta SR.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov, ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbe prezidenta SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a Úradov samosprávnych krajov v SR.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…