• Dušan Hirjak

  Navrhujem iniciovať prípravu nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Publikované 23.05. 2019 o 17:51 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Rámcový náčrt výberu kandidátov na prezidenta SR, zabezpečenia predvolebnej kampane pre kandidátov na prezidenta SR a organizovanie voľby kandidátov na prezidenta SR, finančné zabezpečenie voľby prezidenta SR a organizovanie celospoločenskej diskusie k príprave návrhu zákona ešte pred jeho paragrafovým znením.

   

  Základné východiska náčrtu

   

  Nastal čas pripraviť nový zákon o voľbe prezidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti platný zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR … už nezodpovedá potrebám spoločnosti, o čom napríklad svedčí aj nízka účasť oprávnených voličov na voľbe prezidenta SR v tomto roku. V príprave voľby prezidenta SR vládna moc stratila z rôznych dôvodov iniciatívu, pretože možno ani nechcela túto iniciatívu mať a priestor v SR získal mediálny a marketingový obraz politiky, čo veľmi škodí občanom a celej spoločnosti.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Príprava voľby prezidenta SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi ! Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR ako vec verejná má byť jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že svoje úlohy v záujme občanov SR budú plniť štátne orgány a územná samospráva – obce a samosprávne kraje. Mediálny a marketingový obraz politiky nemôže byť záujmom, ktorý bude nadradený hlavnému cieľu politiky v Slovenskej republike – naplňovaniu národno-štátnych záujmov SR.

   

  Aj oligarchovia, ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Je preto potrebné predpokladať, že nový zákon o voľbe prezidenta SR bude mať povinnosť riešiť aj otázku jej finančného zabezpečenia.

   

  Otázka prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR si bude vyžadovať otvoriť celospoločenskú diskusiu, pretože funkčný zákon v skutočnosti má predstavovať projekt, v obsahu ktorého je kladený dôraz na dôslednú a aktívnu účasť občanov pri príprave zákona. Volebné zákony vôbec by mali platiť pre podmienky SR iba vtedy, ak prejdú akýmsi schvaľovacím konaním občanov – voličov. Doterajšia prax je taká, že tí, čo sú zainteresovaní na svojej voľbe do zákonodarného zboru či za prezidenta SR, si aj sami, a bez účasti a vplyvu občanov, navrhujú a schvaľujú zákony. V týchto zákonoch je vidieť jasný konflikt záujmov a vplyv rôznych skupín, pre ktoré občania v politickom slova zmysle nie sú dôležití.

   

  Administratívne členenie Slovenskej republiky

  Samosprávne kraje v Slovenskej republike.

   

  Kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Hustota /km² Okresov
  Bratislavský kraj  

  2,052.6

   

   

  603,699

   

   

  249

   

   

  8

   

  Trnavský kraj  

  4,174.2

   

   

  554,172

   

   

  133

   

   

  7

   

  Trenčiansky kraj  

  4,501.9

   

   

  600,386

   

   

  133

   

   

  9

   

  Nitriansky kraj  

  6,343.4

   

   

  708,498

   

   

  112

   

   

  7

   

  Žilinský kraj  

  6,808.4

   

   

  694,763

   

   

  102

   

   

  11

   

  Banskobystrický kraj  

  9,454.8

   

   

  657,119

   

   

  70

   

   

  13

   

  Prešovský kraj  

  8,974.5

   

   

  798,596

   

   

  89

   

   

  13

   

  Košický kraj  

  6,751.9

   

   

  771,947

   

   

  114

   

   

  11

   

  Okresy v Slovenskej

  administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. Zoznam okresov nájdete tu. Pre ŠPZ navštívte sekciu štátne poznávacie značky

   

   

  Bratislavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Prešovský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Bratislava I., II, III, IV, V  368 428 672 Prešov  934 161 782
  Malacky  943 64 354 Bardejov  937 75 793
  Pezinok  375 54 164 Humenné  754 64 845
  Senec  361 51 825 Kežmarok  840 63 231
  Levoča  357 31 880
  Trenčiansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Medzilaborce  427 12 668
  Trenčín  675 112 767 Poprad  1123 104 348
  Bánovce nad Bebravou  462 38 640 Sabinov  484 54 067
  Ilava  359 62 042 Snina  805 39 633
  Myjava  326 29 243 Stará Ľubovňa  624 50 684
  Nové Mesto nad Váhom  580 63 530 Stropkov  389 21 027
  Partizánske  301 48 005 Svidník  550 33 506
  Považská Bystrica  463 65 150 Vranov nad Topľou 769 76 504
  Prievidza  960 140 444
  Púchov  375 45 761 Banskobystrický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Banská Bystrica  809 111 984
  Nitriansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Banská Štiavnica  278 17 151
  Nitra  871 163 540 Brezno  1265 65 909
  Komárno  1100 108 556 Lučenec  771 72 837
  Levice  1151 120 021 Detva  475 33 514
  Nové Zámky  1347 149 594 Krupina  585 22 885
  Šaľa  356 54 000 Poltár  505 23 666
  Topoľčany  597 74 089 Revúca  730 40 918
  Zlaté Moravce 521 43 622 Rimavská Sobota  1471 83 124
  Veľký Krtíš  849 46 741
  Trnavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Zvolen  759 67 633
  Trnava  741 127 125 Žarnovica  426 27 634
  Dunajská Streda   1 075 112 384 Žiar nad Hronom 532 48 125
  Galanta  641 94 533
  Hlohovec  267 45 351 Žilinský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Piešťany 381 63 928 Žilina  815 156 361
  Senica  684 60 891 Bytča  282 30 788
  Skalica 359 46 791 Čadča  760 92 843
  Dolný Kubín  490 39 364
  Košický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Kysucké Nové Mesto  174 33 778
  Košice I, II, III, IV  245 236 093 Liptovský Mikuláš  1322 73 984
  Košice okolie  1533 106 999 Martin  736 97 813
  Gelnica  584 30 841 Námestovo  690 56 053
  Michalovce  1019 109 121 Ružomberok  647 59 420
  Rožňava  1173 61 887 Turčianske Teplice  393 16 866
  Sobrance  538 23 776 Tvrdošín  479 35 062
  Spišská Nová Ves  587 93 516
  Trebišov  1074 103 779

   

  Nový spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky

  Nový spôsob voľby prezidenta SR založiť na trojstupňovom volebnom systéme. Tento systém bude pozostávať s týchto stupňov:

  I. stupeň – okresný:

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na prezidenta SR v okresných kolách. Počet okresných kôl v SR sa bude rovnať počtu okresov v SR: celkom 79 okresov.

   

  Každý okres ( okresné kolo ) bude mať svoj menný zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese.

   

  Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR môžu podávať:

   

  a) politické strany a hnutia,

   

  b) nezávislí kandidáti – záujemcovia o funkciu prezidenta SR z radov občanov okresu,

   

  c) združenie miest a obcí príslušného okresu,

   

  d) verejné zhromaždenia občanov miest a obcí s petičným postupom,

   

  e) mestské a obecné zastupiteľstva.

   

  Pre I. stupeň volebného systému – okresné kola pre výber kandidátov pre voľbu prezidenta SR – budú pracovať tieto volebné orgány:

   

  a) ústredná volebná komisia s odborným a administratívnym útvarom,

   

  b) okresné volebné komisie s pôsobnosťou na území príslušného okresu, resp. okresného úradu,

   

  c) okrskové volebné komisie v obciach a mestách daného okresu.

   

  Voľby na úrovni okresného kola pre výber kandidátov sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR.

   

  Voľby pre výber kandidátov a voľbu prezidenta SR vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov – bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o kampani pred voľbami v samostatnej časti článku.

   

  V každom okresnom kole, určeného pre výber kandidátov, bude vyhlásený víťaz volieb, ktorý postúpi na II. stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. V prípade, že víťaz sa vzdá svojho postupu do II. stupňa, Na jeho miesto nastúpi kandidát, ktorý získal v okresnom kole druhý najvyšší počet hlasov.

   

  V rámci SR do ďalšieho kola – na druhý stupeň – postúpi celkom 79 kandidátov.

   

  II. stupeň – regionálny:

   

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí postúpili z I. stupňa – okresného kola. Pôjde teda o výber kandidátov na úrovni ôsmich samosprávnych krajov v SR.

   

  Prehľad o počte kandidátov v jednotlivých samosprávnych krajoch – tabuľka č.1:

   

  1. Bratislavský kraj                8 kandidátov

   

  2. Trnavský kraj                    7 kandidátov

   

  3. Trenčiansky kraj                9 kandidátov

   

  4. Nitriansky kraj                  7 kandidátov

   

  5. Žilinský kraj                    11 kandidátov

   

  6. Banskobystrický kraj       13 kandidátov

   

  7. Prešovský kraj                 13 kandidátov

   

  8. Košický kraj                    11 kandidátov

   

  Celkom:                             78 kandidátov

   

  Každý samosprávny kraj bude mať svoj menný zoznam kandidátov v počtoch, ktoré sú uvedené vyššie a ktorí majú trvalý pobyt na území príslušného kraja.

   

  Voľby na úrovni samosprávnych krajov pre výber kandidátov do záverečného kola sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR. Termín volieb vyhlási predseda Národnej rady SR ešte pred konaním volieb pre I. stupeň. Predpokladám, že voľby na úrovni samosprávnych krajov sa môžu konať najskôr po 30 – tých dňoch od volieb pre I. stupeň.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov- bude organizovaná kampaň pre voľby. Bližšie o kampani pre voľby v samostatnej časti článku.

   

  Pre úspešný priebeh volieb pre výber kandidátov do záverečného kola bude potrebné ustanoviť nový volebný orgán: volebnú komisiu samosprávneho kraja. Špecifikum tejto komisie bude v tom, že bude určená iba pre prípravu a priebeh volieb pre výber kandidátov na regionálnej úrovni a že jej zloženie navrhujem ustanoviť na základe delegovania jedného člena a jedného náhradníka z úrovne okresnej volebnej komisie.

   

  V každom regionálnom kole volebná komisia samosprávneho kraja vyhlási výsledky hlasovania.

   

  Na III. stupeň volebného systému pre voľbu prezidenta SR – do republikového kola – počet postupujúcich stanoviť zákonom z týchto alternatívnych návrhov:

   

  1. návrh „A“: z každého vyššieho územného celku – samosprávneho kraja – do republikového kola postúpi jeden kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet platných hlasov.

   

  2. návrh „B“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru počtu okresov v samosprávnom kraji.

   

  3. návrh „C“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru rozlohy samosprávnych krajov.

   

  Keď som to všetko prepočítal ( viď príklad prepočítania ), tak prehľad o počte postupujúcich kandidátov podľa alternatívnych návrhov vyzerá takto: tabuľka č. 2

   

  P. č. Samosprávny kraj          1. návrh „A“      2. návrh „B“      3. návrh „C“

   

  1. Bratislavský kraj                              1                        1                         1

   

  2. Trnavský kraj                                  1                         1                         2

   

  3. Trenčiansky kraj                              1                         1                         2    

   

  4. Nitriansky kraj                                 1                         1                         3 

   

  5. Žilinský kraj                                     1                          2                        3

   

  6. Banskobystrický kraj                       1                          2                        5

   

  7. Prešovský kraj                                 1                          2                        4  

   

  8. Košický kraj                                    1                          2                        3 

   

  Celkom:                                               8                        12                      23

   

  Spôsob prepočítania:

  Najmenšie číslo v stĺpčeku som zobral ako základ výpočtu, ktorému som pridelil koeficient 1,0. V prípade ukazovateľa „počet okresov v kraji“ je to číslo 7. V prípade ukazovateľa „rozloha kraja“ je to číslo 2052. Ostatné čísla uvedené v riadkoch daného stĺpčeka potom prepočítam takto: dané väčšie číslo delím určeným základom výpočtu ( napríklad číslo 7 ).

  Ak Bratislavský kraj má 8 okresov, tak toto číslo delím číslom 7 a výsledok bude 1,14. Znamená to, že tento kraj bude mať iba jedného kandidáta.

  Do výšky koeficienta 1,50 zaokrúhľujem nadol a teda na číslo 1. Pri výške koeficienta nad 1,50 zaokrúhľujem nahor a teda na číslo 2.

  Žilinský kraj má 11 okresov. Toto číslo delím určeným základom ( číslom 7 ) a výsledok bude 1,57. Výsledok je taký, že zaokrúhlim nahor na číslo 2, čo je počet kandidátov pre uvedený kraj.

  Podobne to platí pri pomere rozlohy samosprávnych krajov. Základom výpočtu je najnižšia výmera plochy 2052,5 km2.

  Pre Banskobystrický kraj plocha má číslo 9454,4 km2. Ak toto číslo podelím najnižšou výmerou 2052, potom výsledok bude 4,60, čo znamená, že zaokrúhľovanie ide smerom hore a tak pre tento kraj počet kandidátov na postup do republikového kola bude vyjadrený číslom 5.

  III. stupeň – republikové kolo

  Na tomto stupni volebného systému pre zvolenie prezidenta SR pôjde o priamu voľbu kandidátov na funkciu prezidenta SR v jednom jedinom volebnom kole.

  Republikové kolo bude mať svoj menný zoznam kandidátov pre voľbu prezidenta SR. Počet kandidátov bude stanovený v zmysle toho, ktorá alternatíva pre výber kandidátov v regionálnych voľbách bude schválená.

  Pred dňom voľby prezidenta bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o tejto kampani v samostatnej časti článku.

  Za prezidenta Slovenskej republiky bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov s ďalšími kandidátmi je možné použiť doplňujúce kritéria ako napríklad:

  a) v koľkých samosprávnych krajoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov a

  b) v koľkých okresoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov.

  Priebeh voľby prezidenta SR budú zabezpečovať volebné orgány, ktoré boli ustanovené v zmysle zákona ešte v termíne pre vykonanie volieb pre výber kandidátov na prezidenta SR na I. stupni – v rámci okresného kola.

  Voľba prezidenta SR na republikovej úrovni – v III. stupni – sa môže konať v lehote najmenej 30 dni od konanie volieb na úrovni samosprávnych krajov.

  Výsledky voľby prezidenta SR vyhlási ústredná volebná komisia.

  Volebná kampaň pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR

  Kampaň pred voľbou navrhujem predlžiť zo súčasných 15 dní na 30 dní a má platiť pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. Ukončenie volebnej kampane môže ostať na terajších 48 hodín pred začiatkom volebného kola.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov, politických strán a hnutí, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov v zmysle schválenej Dohody o kampani pred voľbami. Kampaň v rámci volebného systému bude organizovaná:

  1. pre I. stupeň – okresný – výberom kandidáta z každého okresu v SR voľbou,

  2. pre II. stupeň – regionálny – výberom kandidáta ( kandidátov ) z každého samosprávneho kraja v SR voľbou,

  3. pre III. stupeň – republikový – voľbou prezidenta SR.

  Kampaň pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR bude mať svoje špecifika a s tým spojený základný balík aktivít potrebných k dostatočnej propagácií kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaní pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe financovania voľby prezidenta SR.

  Kampaň pre I. stupeň ( okresný ) výberu kandidátov

  V rámci kampane hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov a občanom v mestách a obciach SR.

  Hlavná úloha v organizovaní kampane pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí a ich orgánom.

  Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a ich súčinnosti s kandidátmi na funkciu prezidenta SR, s politickými stranami a hnutiami.

  Výsledkom spolupráce a súčinnosti má byť spoločné schválenie Dohody o kampani pred voľbami na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane ( ďalej iba   Dohoda o kampani ).

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy kandidátov, využitie iných nosičov dostupných v okrese, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Dohoda o kampani zamedzí problému, ktorý sa vyskytuje v podobe, že vlastníci spoločenských priestorov z politických dôvodov neumožňujú, aby bolo zorganizované stretnutie s občanmi.

  Pokiaľ bol návrh kandidátky predložený zo strany politických strán a hnutí a zo strany občanov či orgánov miestnej samosprávy, rokovaní o príprave a schválení Dohody o kampani sa má právo zúčastniť delegovaný zástupca, pokiaľ zástupcom nebol písomne určený samotný kandidát.

  Dohoda o kampani má umožniť, aby sa verejných stretnutí s občanmi mohli zúčastňovať aj zástupcovia politických strán a hnutí, ktoré predložili návrh kandidátky.

  Kampaň pre II. stupeň ( regionálny ) výberu kandidátov

  V prvom rade treba brať do úvahy, že na II. stupeň voľbami z okresného výberu kandidátov na funkciu prezidenta SR postúpi 79 kandidátov, čo zodpovedá počtu okresov v SR.

  Počet kandidátov podľa samosprávnych krajov pre II. stupeň – tabuľka č. 3:

  1. Bratislavský kraj            8

  2. Trnavský kraj                7

  3. Trenčiansky kraj            9

  4. Nitriansky kraj               7

  5. Žilinský kraj                 11

  6. Banskobystrický kraj   13

  7. Prešovský kraj             13

  8. Košický kraj                11

  Celkom:                           79

  Hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov s občanmi miest a obcí. Predpokladám, že samotné stretnutia bude možné zorganizovať v okresných mestách samosprávneho kraja a možno v niekoľkých väčších obciach. Aj na tomto stupni má platiť zákaz používať veľkoplošné nosiče.

  Hlavná úloha na tomto stupni pripadne Úradom samosprávnych krajov a ich spolupráci najmä s Okresnými úradmi, respektíve s miestnou samosprávou.

  Aj pre II. stupeň výberu kandidátov navrhujem schváliť Dohodu o kampani pred voľbami na podmienky príslušného samosprávneho kraja.

  Úrad samosprávneho kraja, na rozdiel od I. stupňa, bude môcť s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS – dohodnúť t. z. rozšírený režim propagácie kandidátov. Dohoda o kampani, ktorú podpíše zástupca Úradu samosprávneho kraja a kandidáti, bude mať podobný rámcový obsah ako v prípade I. stupňa volieb a s ohľadom na určité špecifika samosprávneho kraja.

  Mechanizmus schvaľovania Dohody o kampani bude podobný, ako na I. stupni voľby kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaň pre III. stupeň – republikový – voľby prezidenta SR

  Postup na III. stupeň z regionálneho kola som v tabuľke č. 2 navrhol v alternatívach „A“, „B“ a „C“.

  Podľa alternatívy „A“ postúpi do republikového kola z každého samosprávneho kraja jeden kandidát, ktorý vo voľbách dostane od voličov najviac platných hlasov.

  Podľa alternatívy „B“ postúpi jeden kandidát zo štyroch samosprávnych krajov: Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho. Z ostatných samosprávnych krajov by postúpili aj kandidáti z druhého miesta v poradí výsledkov volieb.

  Podľa alternatívy „C“ na III. stupeň môže celkom postúpiť 23 kandidátov. Prehľad o počte postupujúcich kandidátov je uvedený v tabuľke č. 2.

  Navrhujem, aby zákonom bol schválený výber kandidátov podľa alternatívy „C“, teda aby sa o priamu voľbu prezidenta SR uchádzalo 23 kandidátov, ktorí postúpia zo samosprávnych krajov.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pre voľby prezidenta SR na III. stupni volebného systému bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnera pre spoluprácu boli určené Úrady samosprávnych krajov a Okresné úrady.

  Aj pre tento stupeň má platiť, že bude pripravená a podpísaná Dohoda o kampani pred voľbou prezidenta SR, ktorou sa určia úlohy a aktivity potrebné pre propagáciu jednotlivých kandidátov. Súčasťou Dohody o kampani musí byť aj dohoda MV SR s RTVS o aktívnej spolupráci pri propagácií kandidátov a ich programov, o organizácií práce prezidentského úradu a jeho význam pre demokratickú spoločnosť. Dohodou bude potrebné zaviazať kandidátov a RTVS o zrealizovaní stretnutí s občanmi miest a obcí vo všetkých krajských mestách.

  Ani na republikovej úrovni nebude možné, aby pre kandidátov na funkciu prezidenta SR boli využívané veľkoplošné nosiče, pretože takýto spôsob propagandy má byť charakteristický pre obchodnú sféru so záujmom o zisky.

  Do kampane pred voľbou prezidenta SR nebude MV SR ako hlavný garant zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu o príprave voľby prezidenta SR informovať občanov v rámci vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií pozývať kandidátov na funkciu prezidenta SR za podmienok, že im zabezpečenia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre zvolenie prezidenta SR

  Voľba prezidenta Slovenskej republiky je vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle ( času ), keď predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR preskúma a vydá oznámenie o prijatí návrhu na kandidáta a jeho doručenie kandidátovi.

  Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy voľby prezidenta SR vrátane vyhlásenia výsledkov voľby a doriešenia prípadných volebných sťažnosti. Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami prezidenta SR.

  Toto poňatie prípravy voľby prezidenta SR a samotná voľba prezidenta SR je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach jej finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na kampaň pred voľbou, hradí štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné riešiť zo strany kandidátov otázku získavania finančných prostriedkov na propagáciu kandidáta na funkciu prezidenta SR a rovnako odpadne aj otázka prípustnej výšky výdavkov kandidáta na propagáciu.

  V zmysle nového zákona bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu kandidáta. Výška výdavkov bude súvisieť s trojstupňovým systémom pre voľbu prezidenta SR.

  Výška výdavkov pre každý stupeň volieb a voľby bude určená Dohodou o kampani pred voľbami, ktorá bude vypracovaná a schválená na základe smernice vlády SR a pod vedením:

  a) okresného úradu na I. stupni volieb,

  b) úradu samosprávneho kraja na II. stupni volieb,

  c) ministerstva vnútra SR na III. stupni voľby prezidenta.

  Samotné MV SR bude riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR. Nárast výdavkov na kampaň pred voľbami bude najvyšší na III. stupni – republikovom.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre voľbu prezidenta SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní kandidátom, aby dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na sankcie a postihy pre politické strany a hnutia, orgány územnej samosprávy a súkromné spoločnosti, ktoré preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech niektorého z kandidátov a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje. Okrem sankcií či postihov zákon môže určiť, aby v takomto prípade bol na základe rozhodnutia predsedu NR SR vyškrtnutý z kandidátky kandidát, v prospech ktorého boli preukázateľne použité finančné zdroje mimo rozpočtu štátu.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu prezidenta SR, ktorý nebude mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbou prezidenta SR a zároveň odmietne podpísať Dohodu o kampani pred voľbami, bol rozhodnutím predsedu NR SR vylúčený z voľby prezidenta SR.

  Navrhujem, aby zákon ukladal kandidátovi na funkciu prezidenta SR uhradiť na účet štátu volebný príspevok. Tento príspevok môže byť určený napríklad takto:

  a) pre I. stupeň volieb – úhrada 500,- eur

  b) pre II. stupeň volieb – úhrada 1.000,- eur

  c) pre III. stupeň volieb – úhrada 2.000,- eur

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov na voľbu prezidenta SR a teda bude predmetom aj výdavkovej časti.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR

  Nový zákon o voľbe prezidenta SR má riešiť aj problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. Predpokladám, že prieskum verejnej mienky je vhodné robiť na II. a III. stupni volebného systému pre voľbu prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný gestor pre prípravu voľby prezidenta SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. Slovenská akadémia vied si môže k príprave plánu prieskumu verejnej mienky a jeho realizácie dohodnúť partnerov z radov pracovísk niektorých vysokých škôl v SR, pre ktorých je uvedená problematika súčasťou pracovných plánov.

  Prieskum verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti. Verejná správa nebude mať povinnosť so súkromnými spoločnosťami spolupracovať a teda ani finančne riešiť zabezpečenie prieskumu verejnej mienky.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Nový návrh zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky je potrebné iniciatívne predložiť na celospoločenskú diskusiu, do ktorej bude povinnosťou zapojiť orgány štátnej správy a územnej samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že k návrhu zákona o voľbe prezidenta SR sa bude môcť písomne vyjadriť každá obec a každé mesto v SR, respektíve aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktorých predmetom činnosti sú otázky verejného záujmu.

  Pod vedením Ministerstva vnútra SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úradmi samosprávnych krajov bude potrebné do celospoločenskej diskusie predložiť písomný návrh o voľbe prezidenta SR bez paragrafového znenia a s príslušnou dôvodovou správou.

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k danej téme bola zrealizovaná na každom stupni volebného systému k voľbe prezidenta SR.

  V rámci I. stupňa (okresného ) bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR.

  V rámci II. stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v sídlach samosprávnych krajov a to na úrovni poslaneckej a občianskej.

  V rámci III. stupňa bude potrebné naplánovať verejné aktivity pre republikovú pôsobnosť, v rámci ktorých budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí ( aj mimoparlamentných ), zástupcov vlády SR, predstaviteľov Úradov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania a podobne.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný garant prípravy a organizovania volebného systému pre voľbu prezidenta SR bude mať za úlohu zozbierať všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu z úrovne I. a II. stupňa volebného systému, z ktorých vypracuje záverečnú správu o  celospoločenskej diskusie.

  Záverečná správa bude:

  a) podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na III. stupni voľby prezidenta SR,

  b) podkladom pre prípravu vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít na III. stupni volebného systému – na republikovej úrovni, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas na Slovensku.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona o voľbe prezidenta SR.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov, ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbe prezidenta SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a Úradov samosprávnych krajov v SR.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump očakáva, že obchodná dohoda s Čínou sa podpíše do polovice novembra

  Washington 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra Trump v piatok povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím…

  Demokratická strana na čele s oceneným Goldmanovou cenou, apelujú na Čižnára, aby konal v prípade Trnku

  Bratislava 18. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Odídenci z opozičnej SaS, ktorí včera oznámili, že vstupujú do neparlamentnej Demokratickej strany (DS), dnes na sociálnej sieti vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal v prípade Dobroslava Trnku Podľa ich názoru má v tomto prípade "zdupľovanú pozíciu". "Nie je len…

  U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia. Podľa informácií TV JOJ mu kontrolovali jeho zbrane. Medzi nimi aj samopal, ktorý mal podľa zdroja televízie odložený v trezore na prokuratúre. Informácie JOJ potvrdila polícia, ale aj samotný Trnka Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka…

  Minister Gál sa stretne so sudcom Lindtnerom, ktorý si mal písať s obvineným Marianom K.

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v pondelok 21. októbra osobne stretne s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom v súvislosti s medializovanou komunikáciou v aplikácii Threema. Následne oznámi ďalší postup V pondelok sa zároveň minister stretne s premiérom Petrom Pellegrinim, ministerkou vnútra…

  Pri parlamente v Londýne našli podozrivý balík

  Londýn 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Jenny Longden Twitter)   Britská polícia oznámila, že odstránila podozrivý balík, ktorého nález si v piatok vyžiadal uzavretie londýnskej ulice Whitehall v centre metropoly neďaleko britského parlamentu Metropolitná polícia predtým uviedla, že na mieste boli prítomní špecialisti, ktorí podozrivý balík preverovali, a z tohto dôvodu okolie…

  Čaputová: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžia

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom…

  Protest Za spravodlivé Slovensko v meste pod Urpínom zrušili

  Banská Bystrica 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné…

  154 migrantov z Etiópie pristálo v nemeckom Kasseli – ďalších 220 bude nasledovať v novembri

  Kassel 18. októbra 2019 (HSP/Journalistenwatch/Foto:Screenshot Twitter)   154 registrovaných migrantov prišlo 15. októbra z Etiópie do Kasselu v rámci „nemeckej dohody o presídľovaní“  Let pre ďalších 220 migrantov je naplánovaný na november. Pravdepodobne sú to predovšetkým Eritrejčania, Somálčania a Sudánci, ktorí tam prichádzajú.   It happened!🛫 In FIRST EVER @UNmigration…

  "Flirt" Poklonskej a Erdogana vyvolal zúrivú reakciu v Kyjeve

  Kyjev 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RIA Novosti)   V Kyjeve objavili ďalšiu zradu – tento raz tureckú... Ani ukrajinského prezidenta, ani vládu, ba ani radikálov či nacionalistov prakticky vôbec nezaujíma, čo sa deje v Sýrii kvôli útokom tureckej armády. Na Ukrajine majú viac ako dosť vlastných problémov... Na druhej strane viacerých rozzúrila…

  V Bratislave prebieha protest Za spravodlivé Slovensko

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili v piatok v Bratislave tisícky ľudí. Iniciatíva naďalej volá po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dôslednom vyšetrení káuz a novej dôveryhodnej vláde. Aktuálny pochod je podľa organizátorky Karolíny Farskej reakciou na terajšie kauzy Konkrétne…

  Toto prichádza z Bosny na chorvátske hranice

  Bihač 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Invázia s cieľom zaplaviť európske národy cudzími etnikami a zničiť ich, v tichosti pokračuje. Pred pár dňami sa objavili zábery, kde polícia Bosny a Hercegoviny sprevádza tisíce migrantov, len mužov, na chorvátske hranice. Kam budú smerovať ďalej sa z mainstreamu nedozvieme. Budeme si tak musieť počkať, kým sa neobjavia videá…

  Prezidentka Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zúčastní intronizácie japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v Tokiu 22. októbra. Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska v nedeľu (20. 10.). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec "V pondelok (21. 10.) sa prezidentka stretne…

  Dzurinda odmieta, že by jeho vláda konala inak ako podľa svojho svedomia, t.j. pod vplyvom finančnej skupiny

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o…

  Asad prijal ruskú delegáciu

  Moskva 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Sýrsky prezident Bašár Asad prijal v piatok ruskú delegáciu vrátane osobitného predstaviteľa pre Sýriu Alexandra Lavrentieva a námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina Predmetom rokovania bola situácia v Sýrii a turecká operácia na severovýchode krajiny, informovala tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na sýrsku…

  Hrabko: V porovnaní so stranou Za ľudí sú PS-SPOLU starí politici

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hoci jednotlivé prieskumy politických preferencií môžu byť aj výrazne nepresné, trend posilňovania strany Andreja Kisku Za ľudí na úkor koalície Progresívne Slovensko-SPOLU je podľa publicistu Juraja Hrabka uveriteľný. „Keby som to mal povedať jednoducho, tak poviem, že PS-SPOLU sú už starí politici v…

  Podľa Eurobarometra vo vnímaní nezávislosti súdov je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie

  Bratislava 18.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vo vnímaní nezávislosti súdnictva je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnych dát Eurobarometra, ktoré dnes zverejnil portál Euractiv.sk. Iba 28% Slovákov si myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, o opaku je presvedčených 60% Slovákov. Zvyšných 12% sa nevedelo vyjadriť Medzi najlepšie…

  Po útoku v ubytovni pre azylantov v Rakúsku zomrela 2. obeť - sociálny pracovník

  Viedeň 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Paul Zinken)   Rakúsky 32-ročný sociálny pracovník zomrel niekoľko dní po tom, čo pri útoku v ubytovni pre azylantov v spolkovej krajine Horné Rakúsko utrpel vážne bodné zranenia. V piatok o tom informovala tamojšia polícia Podľa tlačovej agentúry AP polícia dodala, že 33-ročného afganského žiadateľa o…

  Na verejné počúvanie nahrávok z kauzy Gorila pred Úradom vlády SR prišli stovky ľudí

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS),…

  TopDesat

  Kedy naposledy žili na našej planéte mamuty?

  0

  Jedna štúdia tvrdí, že mamuty mali na našej planéte dostatok potravy aj priaznivé poveternostné podmienky na život. Vinníkom ich zániku vraj boli krátkodobé námrazy a nekvalitná voda. Po vyhynutí väčšiny zemských mamutov sa jedna populácia presídlila na vzdialený arktický ostrov. Posledné skupinky prežili na ostrove Wrangel a oproti svojim pozemským…

  Vladimír Clementis: Návrat domov po vlastnú smrť

  0

  Bol vzdelaný a raz si dovolil oponovať Stalinovi. To bolo dostačujúce na to, aby sa Vladimír Clementis, ktorý žil v rokoch 1902 až 1952, ocitol vo väzení a následne potom aj na popravisku. Správy sa množili. A boli čoraz zlovestnejšie. Vladimír Clementis, československý minister zahraničia, bol na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v Amerike a tam…

  10 prípadov, kedy študenti dokázali svojim učiteľom, že nepatria medzi najbystrejších

  0

  Byť vysokoškolským profesorom nie je najjednoduchšia práca. Najmä ak má študentov, ktorí robia čokoľvek iné namiesto učenia sa. Mnohí profesori sa domnievajú, že títo študenti potrebujú len správnu motiváciu, ale dokonca aj oni pripúšťajú, že to nie je vždy tento prípad. Všetci sme boli (alebo možno stále sme) študenti. Či už…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Slávny Siegfried a Roy: Čo sa stalo pred tigrím útokom?

  0

  Tak často spomínaný príbeh, v ktorom vystupuje Siegfried a Roy si pamätá temer každý. 3. október 2003 sa začal ako deň veľkých osláv, no skončil ako noc teroru. Tridsať rokov vystupovali iluzionisti Siegfried Fischbacher a Roy Horn s najdrahšou lasvegaskou šou. My si ich však pamätáme vďaka niečomu, čím boli ich šou…

  Vnútro obyčajných vecí skrýva neobyčajné tajomstvá

  0

  Uvažoval si niekedy, čo sa môže nachádzať vo vnútri rôznych predmetov každodennej potreby? Vonkajší vzhľad niekedy klame a zavádza. Možno ťa prekvapí, čo v sebe ukrývajú tieto obyčajné veci. Ako vyzerá vnútro požiarneho hydrantu, zubnej pasty či gitary? Dnes ti prinesieme otázky na tieto odpovede a odhalíme tajomstvá, ktoré pred…

  Vo svete IT

  Exkluzívna akcia na skvelú 3D tlačiareň Creality Ender-3 je opäť tu! Aktuálne je dostupná už za 150 eur

  0

  Model Creality Ender-3 je naozaj dostupná a intuitívna 3D tlačiareň, ktorá je vhodná pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených „tlačiarov“. Postaviť ju zvládne naozaj každý, pričom vám to nezaberie viac ako 10 minút. Následné tlačenie vašich projektov je úplná hračka a to najmä kvôli výbornej stabilnej konštrukcii, skvelým možnostiam v rámci nastavenia…

  8 užitočných aplikácií pre Android smartfóny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  0

  Naše smartfóny sú šikovnými pomocníkmi pri každodennom živote, ale bez vhodných aplikácií sú len zariadeniami na telefonovanie a  písanie správ pričom ich potenciál je omnoho vyšší. My sme si pre Vás nižšie pripravili zoznam 8 aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť v obchode Google Play. Stoja minimálne za vyskúšanie, pričom…

  Vybrali by ste si smartfón s plastovou alebo sklenenou zadnou stenu? Pozrite sa čo preferujú fanúšikovia Xiaomi

  0

  Smartfóny v  posledných rokoch prešli veľkými zmenami. Od rapídneho zvýšenia výkonu a to aj v kategórii smartfónov strenej triedy sme sa dočkali aj výrazných dizajnových zmien. Jednou z nich bola implementácia prémiových materiálov ako je sklo či kov v cenovo dostupnejších zariadeniach. Vybrali by ste si plastovú alebo sklenenú zadnú…

  Vedci objavili v hubách látku, ktorá dáva pacientom s obrovskými bolesťami novú nádej

  0

  Vedci objavili v hubách alternatívu k bežným opioidným analgetikám. Zdrojom úspechu má byť neznáma huba z rodu Penicillium. Doteraz boli druhy tohto rodu známe najmä pre antibiotické penicilíny, ktoré produkujú. Zdá sa však, že aspoň jeden zástupca týchto húb obsahuje zaujímavé látky na liečbu bolesti. Deriváty ópia sa viažu na…

  Google mení pravidlá hry pri licencovaní výrobcov smartfónov. Budú z toho ťažiť hlavne ich používatelia

  0

  Spoločnosť Google plánuje zmeniť pravidlá hry pri licencovaní nových zariadení. A  musíme povedať, že tentokrát sa jedná o pozitívnu zmenu, z ktorej budú ťažiť hlavne majitelia nových smartfónov. Zmeny sa dotknú nie len výrobcov smartfónov, ale aj ich používateľov Spoločnosť Google podľa portálu xda-developers.com plánuje zaviesť nové pravidlá v  spojitosti…

  Huawei predstaví už o pár dní nový fitness náramok Honor Band 5i. Pozrite sa čo všetko o ňom vieme

  0

  V júli tohto roku, značka Huawei Honor spustila predaj svojho posledného fitness náramku Honor Band 5, ktorý sme mali mimochodom možnosť vyskúšať. Dnes ale spoločnosť publikovala teaser, v ktorom odhaľuje spustenie predaja nového fitness náramku Honor Band 5i. Informáciu priniesol portál gizmochina.com. Honor Band 5i Predaj nového fitness náramku sa…

  TopSpeed

  Vodíkový Hyundai Nexo čistí vzduch. Dokázal to šialeným pokusom

  28

  Španielske zastúpenie automobilky Hyundai usporiadalo šialený pokus. Do vzduchotesnej gule uzavreli športovkyňu a jediné, čo mohla pri simulovanom behu dýchať, boli výfukové „plyny“ vodíkového Hyundai Nexo. Pri pokuse bol aj lekársky tím, ktorý celú akciu odborne kontroloval. Podľa automobilky jej nič nehrozilo.

  Ako používať hmlovky?

  9

  Predné hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle alebo pri silnom daždi či snežení. Tie zadné na zviditelnenie auta zo zadu ostatným účastníkom premávky v zlom počasí. Častým problémom, s ktorým sa stretávame na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Oslňujú ostatných vodičov a v kolóne…

  BMW 1 Euro NCAP zvládlo, no má priestor na zlepšenie

  1

  Po nedávnom štvorhviezdičkovom Jeepe tu máme auto so ziskom už "povinných" 5 hviezdičiek. Je tu však jedno ale. BMW 1 Euro NCAP síce prešlo na plný počet hviezd, avšak až tak skvelý výsledok to rozhodne nebol a je tu priestor na zlepšenie. Napríklad za ochranu dospelých automobil nezískal ani 90 %, čo…

  O ručnú výrobu nového Bentley Flying Spur sa stará 200 ľudí

  1

  Automobilka Bentley začala s ručnou výrobou tretej generácie limuzíny Bentley Flying Spur. Ako prvá prichádza jej limitovaná edícia „First Edition“ v originálnom tmavomodrom laku.  Časť výroby Flying Spur je kvôli presnosti samozrejme automatizovaná, o detaily a finalizáciu niektorých dôležitých prvkov sa však v Crewe stará 200 ľudí. K prvým zákazníkom…

  Produkcia značky Lamborghini je 2x rýchlejšia ako pred pár rokmi

  1

  Produktivita automobiliek neustále rastie. Každým rokom sa vyrobí viac áut a automobilky chcú zákazníkom dodať čo najviac vozidiel za čo najkratší čas. Asi najlepším príkladom je v súčasnosti Tesla, ktorá má s ohľadom na produkciu áut veľké, ba priam niekedy až nereálne plány. Produkcia áut však rastie aj u menších…

  Škoda začína s oficiálnym odhaľovaním modelu Octavia IV

  4

  Automobilka Škoda začala s oficiálnym odhaľovaním horúcej novinky Škoda Octavia IV. Svetovú premiéru absolvuje verzia Combi už o necelý mesiac, presne 11. novembra v Prahe. Zaujímavé však je, že česká automobilka pustila do sveta ako prvé dizajnové skice verzie liftback. Tá sa má totiž predstaviť až po praktickejšom kombi.

  KAMzaKRÁSOU

  Míľnik menom prvý sed bábätka: Dá a má sa mu nejako dopomôcť?

  0

  A je to tu. Vaše dieťatko si už samé sadlo a objavuje svet okolo úplne z novej perspektívy. A všetky veci naokolo sú zrazu lákadlom. Ak sa vaše dieťatko doteraz aktívne neplazilo, počítajte s tým, že to čoskoro príde. Preto by ste mali postupne začať s prípravou domácnosti na zvedavé…

  TEST: Nová pleťovka NIVEA - píling, textilná maska a odličovací olej

  0

  Pleťová starostlivosť sa každým dňom posúva viac vpred. Na trhu sú nové prípravky, ktoré sa snažia ísť viac eko smerom a snažia sa zároveň pleti poskytnúť to, čo produkty predtým. Nová pleťovka NIVEA, ktorú sme v redakcii práve dotestovali, je presne takou modernou kozmetikou, ktorá má ambíciu byť viac “eko”…

  Trápi ťa herpes na perách? Skús overené prírodné tipy, ktoré fungujú

  0

  Možno s ním bojujete aj vy a herpes na perách či inej časti tváre je vaším veľmi nepríjemným aj nevzhľadným spoločníkom. Často sa červený pľuzgierik objavuje najmä v momentoch, keď je imunita organizmu oslabená, teda aj toto jesenné obdobie nie je výnimkou. Neváhajte preto a prečítajte si o účinných prírodných pomocníkoch, s ktorými sa herpesu…

  Vyhraj 4x Eisenberg I AM parfumovanú vodu v hodnote 55 €

  1

  Eisenberg I AM - narcistická vôňa odhaľuje v hlave delikátne maliny, nasledované opojným buketom tónov srdca zostavených z magnólie a čierneho korenia. Pretrvávajúce tóny ambry a santalu v základe zanechávajú v pamäti nezabudnuteľný odtlačok tejto vône.

  Psychologický test: Spôsob, akým prekrižuješ prsty, o tebe veľa napovie

  5

  Ľudské telo je fascinujúce. Dokáže o človeku veľmi veľa napovedať. A dokonca aj to, čo ani sami neviete. Stačí, že sa na vás človek pozrie odborným okom a hneď vie, čo vám je a čo vás trápi. Je to skutočne famózne a niekedy aj dychberúce. Napríklad, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo prezrádza tvar…

  Sen všetkých zamestnávateľov: Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia zverokruhu

  2

  Myslíte si, že patríte medzi skvelých zamestnancov, ktorí podávajú kvalitný výkon? Má váš zamestnávateľ vskutku šťastie, že pre neho pracujete? Tak toto si možno potvrdíte v nasledujúcom článku. Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia horoskopu. Vybrali sme troch reprezentantov zverokruhu, ktorí excelujú v práci a dávajú do nej takpovediac dušu. 

  Svetlo sveta

  Počas 75. výročia Trnavskej novény vystúpia aj Marián Kuffa a kardinál Burke

  0

  V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna…

  Cirkev privítala schválenie zákona o finančnej podpore cirkví

  0

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský privítal schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Uvádza to vo vyjadrení, ktoré prinášame v plnom znení: “Rozhodnutie Národnej rady SR v súvislosti so zákonom, ktorý sa týka…

  Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

  0

  Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti. Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu…

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Armádny Magazín

  Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

  0

  Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako

  Video: Policajt versus lupič s mačetou

  0

  Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

  Video: Britské špeciálne sily sa majú zmeniť na katov

  0

  Londýn je pripravený uchýliť sa k mimoriadnym opatreniam, aby zabránil vstupu militantov islamského štátu na svoje územie. To, čo sa deje, priamo súvisí s tureckou vojenskou operáciou v severnej Sýrii a so skutočnosťou, že v dôsledku toho môže byť na slobodu prepustených mn

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Chôdza na severský štýl: Pre koho je vhodná a ako ju praktizovať?

  0

  Či už vás trápia problémy s kĺbmi alebo len potrebujete nakopnúť kondičku, vyskúšajte Nordic walking. Chôdza na severský štýl je vhodná pre všetky vekové kategórie a výborne trénuje celé telo. Chôdzu s palicami poznali turisti a lyžiari už desaťročia, ale Nordic walking bol prvýkrát oficiálne zdokumentovaný až v roku 1979. Spravil tak…

  Doplnková liečba rakoviny: Dokáže očakávané zázraky?

  0

  Liečba takého vážneho ochorenia, akým je rakovina, sa nesmie brať v žiadnom prípade na ľahkú váhu. Pacient by mal rešpektovať všetky liečebné metódy, ktoré mu predpíše odborník, teda lekár. Ak však sám pacient cíti, že by mohol a chcel liečbe dopomôcť, tak môže. Doplnková liečba rakoviny sa totiž u mnohých…

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…