• Dušan Hirjak

  Navrhujem iniciovať prípravu nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Publikované 23.05. 2019 o 17:51 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Rámcový náčrt výberu kandidátov na prezidenta SR, zabezpečenia predvolebnej kampane pre kandidátov na prezidenta SR a organizovanie voľby kandidátov na prezidenta SR, finančné zabezpečenie voľby prezidenta SR a organizovanie celospoločenskej diskusie k príprave návrhu zákona ešte pred jeho paragrafovým znením.

   

  Základné východiska náčrtu

   

  Nastal čas pripraviť nový zákon o voľbe prezidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti platný zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR … už nezodpovedá potrebám spoločnosti, o čom napríklad svedčí aj nízka účasť oprávnených voličov na voľbe prezidenta SR v tomto roku. V príprave voľby prezidenta SR vládna moc stratila z rôznych dôvodov iniciatívu, pretože možno ani nechcela túto iniciatívu mať a priestor v SR získal mediálny a marketingový obraz politiky, čo veľmi škodí občanom a celej spoločnosti.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Príprava voľby prezidenta SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi ! Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR ako vec verejná má byť jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že svoje úlohy v záujme občanov SR budú plniť štátne orgány a územná samospráva – obce a samosprávne kraje. Mediálny a marketingový obraz politiky nemôže byť záujmom, ktorý bude nadradený hlavnému cieľu politiky v Slovenskej republike – naplňovaniu národno-štátnych záujmov SR.

   

  Aj oligarchovia, ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Je preto potrebné predpokladať, že nový zákon o voľbe prezidenta SR bude mať povinnosť riešiť aj otázku jej finančného zabezpečenia.

   

  Otázka prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR si bude vyžadovať otvoriť celospoločenskú diskusiu, pretože funkčný zákon v skutočnosti má predstavovať projekt, v obsahu ktorého je kladený dôraz na dôslednú a aktívnu účasť občanov pri príprave zákona. Volebné zákony vôbec by mali platiť pre podmienky SR iba vtedy, ak prejdú akýmsi schvaľovacím konaním občanov – voličov. Doterajšia prax je taká, že tí, čo sú zainteresovaní na svojej voľbe do zákonodarného zboru či za prezidenta SR, si aj sami, a bez účasti a vplyvu občanov, navrhujú a schvaľujú zákony. V týchto zákonoch je vidieť jasný konflikt záujmov a vplyv rôznych skupín, pre ktoré občania v politickom slova zmysle nie sú dôležití.

   

  Administratívne členenie Slovenskej republiky

  Samosprávne kraje v Slovenskej republike.

   

  Kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Hustota /km² Okresov
  Bratislavský kraj  

  2,052.6

   

   

  603,699

   

   

  249

   

   

  8

   

  Trnavský kraj  

  4,174.2

   

   

  554,172

   

   

  133

   

   

  7

   

  Trenčiansky kraj  

  4,501.9

   

   

  600,386

   

   

  133

   

   

  9

   

  Nitriansky kraj  

  6,343.4

   

   

  708,498

   

   

  112

   

   

  7

   

  Žilinský kraj  

  6,808.4

   

   

  694,763

   

   

  102

   

   

  11

   

  Banskobystrický kraj  

  9,454.8

   

   

  657,119

   

   

  70

   

   

  13

   

  Prešovský kraj  

  8,974.5

   

   

  798,596

   

   

  89

   

   

  13

   

  Košický kraj  

  6,751.9

   

   

  771,947

   

   

  114

   

   

  11

   

  Okresy v Slovenskej

  administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. Zoznam okresov nájdete tu. Pre ŠPZ navštívte sekciu štátne poznávacie značky

   

   

  Bratislavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Prešovský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Bratislava I., II, III, IV, V  368 428 672 Prešov  934 161 782
  Malacky  943 64 354 Bardejov  937 75 793
  Pezinok  375 54 164 Humenné  754 64 845
  Senec  361 51 825 Kežmarok  840 63 231
  Levoča  357 31 880
  Trenčiansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Medzilaborce  427 12 668
  Trenčín  675 112 767 Poprad  1123 104 348
  Bánovce nad Bebravou  462 38 640 Sabinov  484 54 067
  Ilava  359 62 042 Snina  805 39 633
  Myjava  326 29 243 Stará Ľubovňa  624 50 684
  Nové Mesto nad Váhom  580 63 530 Stropkov  389 21 027
  Partizánske  301 48 005 Svidník  550 33 506
  Považská Bystrica  463 65 150 Vranov nad Topľou 769 76 504
  Prievidza  960 140 444
  Púchov  375 45 761 Banskobystrický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Banská Bystrica  809 111 984
  Nitriansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Banská Štiavnica  278 17 151
  Nitra  871 163 540 Brezno  1265 65 909
  Komárno  1100 108 556 Lučenec  771 72 837
  Levice  1151 120 021 Detva  475 33 514
  Nové Zámky  1347 149 594 Krupina  585 22 885
  Šaľa  356 54 000 Poltár  505 23 666
  Topoľčany  597 74 089 Revúca  730 40 918
  Zlaté Moravce 521 43 622 Rimavská Sobota  1471 83 124
  Veľký Krtíš  849 46 741
  Trnavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Zvolen  759 67 633
  Trnava  741 127 125 Žarnovica  426 27 634
  Dunajská Streda   1 075 112 384 Žiar nad Hronom 532 48 125
  Galanta  641 94 533
  Hlohovec  267 45 351 Žilinský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Piešťany 381 63 928 Žilina  815 156 361
  Senica  684 60 891 Bytča  282 30 788
  Skalica 359 46 791 Čadča  760 92 843
  Dolný Kubín  490 39 364
  Košický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Kysucké Nové Mesto  174 33 778
  Košice I, II, III, IV  245 236 093 Liptovský Mikuláš  1322 73 984
  Košice okolie  1533 106 999 Martin  736 97 813
  Gelnica  584 30 841 Námestovo  690 56 053
  Michalovce  1019 109 121 Ružomberok  647 59 420
  Rožňava  1173 61 887 Turčianske Teplice  393 16 866
  Sobrance  538 23 776 Tvrdošín  479 35 062
  Spišská Nová Ves  587 93 516
  Trebišov  1074 103 779

   

  Nový spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky

  Nový spôsob voľby prezidenta SR založiť na trojstupňovom volebnom systéme. Tento systém bude pozostávať s týchto stupňov:

  I. stupeň – okresný:

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na prezidenta SR v okresných kolách. Počet okresných kôl v SR sa bude rovnať počtu okresov v SR: celkom 79 okresov.

   

  Každý okres ( okresné kolo ) bude mať svoj menný zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese.

   

  Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR môžu podávať:

   

  a) politické strany a hnutia,

   

  b) nezávislí kandidáti – záujemcovia o funkciu prezidenta SR z radov občanov okresu,

   

  c) združenie miest a obcí príslušného okresu,

   

  d) verejné zhromaždenia občanov miest a obcí s petičným postupom,

   

  e) mestské a obecné zastupiteľstva.

   

  Pre I. stupeň volebného systému – okresné kola pre výber kandidátov pre voľbu prezidenta SR – budú pracovať tieto volebné orgány:

   

  a) ústredná volebná komisia s odborným a administratívnym útvarom,

   

  b) okresné volebné komisie s pôsobnosťou na území príslušného okresu, resp. okresného úradu,

   

  c) okrskové volebné komisie v obciach a mestách daného okresu.

   

  Voľby na úrovni okresného kola pre výber kandidátov sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR.

   

  Voľby pre výber kandidátov a voľbu prezidenta SR vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov – bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o kampani pred voľbami v samostatnej časti článku.

   

  V každom okresnom kole, určeného pre výber kandidátov, bude vyhlásený víťaz volieb, ktorý postúpi na II. stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. V prípade, že víťaz sa vzdá svojho postupu do II. stupňa, Na jeho miesto nastúpi kandidát, ktorý získal v okresnom kole druhý najvyšší počet hlasov.

   

  V rámci SR do ďalšieho kola – na druhý stupeň – postúpi celkom 79 kandidátov.

   

  II. stupeň – regionálny:

   

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí postúpili z I. stupňa – okresného kola. Pôjde teda o výber kandidátov na úrovni ôsmich samosprávnych krajov v SR.

   

  Prehľad o počte kandidátov v jednotlivých samosprávnych krajoch – tabuľka č.1:

   

  1. Bratislavský kraj                8 kandidátov

   

  2. Trnavský kraj                    7 kandidátov

   

  3. Trenčiansky kraj                9 kandidátov

   

  4. Nitriansky kraj                  7 kandidátov

   

  5. Žilinský kraj                    11 kandidátov

   

  6. Banskobystrický kraj       13 kandidátov

   

  7. Prešovský kraj                 13 kandidátov

   

  8. Košický kraj                    11 kandidátov

   

  Celkom:                             78 kandidátov

   

  Každý samosprávny kraj bude mať svoj menný zoznam kandidátov v počtoch, ktoré sú uvedené vyššie a ktorí majú trvalý pobyt na území príslušného kraja.

   

  Voľby na úrovni samosprávnych krajov pre výber kandidátov do záverečného kola sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR. Termín volieb vyhlási predseda Národnej rady SR ešte pred konaním volieb pre I. stupeň. Predpokladám, že voľby na úrovni samosprávnych krajov sa môžu konať najskôr po 30 – tých dňoch od volieb pre I. stupeň.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov- bude organizovaná kampaň pre voľby. Bližšie o kampani pre voľby v samostatnej časti článku.

   

  Pre úspešný priebeh volieb pre výber kandidátov do záverečného kola bude potrebné ustanoviť nový volebný orgán: volebnú komisiu samosprávneho kraja. Špecifikum tejto komisie bude v tom, že bude určená iba pre prípravu a priebeh volieb pre výber kandidátov na regionálnej úrovni a že jej zloženie navrhujem ustanoviť na základe delegovania jedného člena a jedného náhradníka z úrovne okresnej volebnej komisie.

   

  V každom regionálnom kole volebná komisia samosprávneho kraja vyhlási výsledky hlasovania.

   

  Na III. stupeň volebného systému pre voľbu prezidenta SR – do republikového kola – počet postupujúcich stanoviť zákonom z týchto alternatívnych návrhov:

   

  1. návrh „A“: z každého vyššieho územného celku – samosprávneho kraja – do republikového kola postúpi jeden kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet platných hlasov.

   

  2. návrh „B“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru počtu okresov v samosprávnom kraji.

   

  3. návrh „C“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru rozlohy samosprávnych krajov.

   

  Keď som to všetko prepočítal ( viď príklad prepočítania ), tak prehľad o počte postupujúcich kandidátov podľa alternatívnych návrhov vyzerá takto: tabuľka č. 2

   

  P. č. Samosprávny kraj          1. návrh „A“      2. návrh „B“      3. návrh „C“

   

  1. Bratislavský kraj                              1                        1                         1

   

  2. Trnavský kraj                                  1                         1                         2

   

  3. Trenčiansky kraj                              1                         1                         2    

   

  4. Nitriansky kraj                                 1                         1                         3 

   

  5. Žilinský kraj                                     1                          2                        3

   

  6. Banskobystrický kraj                       1                          2                        5

   

  7. Prešovský kraj                                 1                          2                        4  

   

  8. Košický kraj                                    1                          2                        3 

   

  Celkom:                                               8                        12                      23

   

  Spôsob prepočítania:

  Najmenšie číslo v stĺpčeku som zobral ako základ výpočtu, ktorému som pridelil koeficient 1,0. V prípade ukazovateľa „počet okresov v kraji“ je to číslo 7. V prípade ukazovateľa „rozloha kraja“ je to číslo 2052. Ostatné čísla uvedené v riadkoch daného stĺpčeka potom prepočítam takto: dané väčšie číslo delím určeným základom výpočtu ( napríklad číslo 7 ).

  Ak Bratislavský kraj má 8 okresov, tak toto číslo delím číslom 7 a výsledok bude 1,14. Znamená to, že tento kraj bude mať iba jedného kandidáta.

  Do výšky koeficienta 1,50 zaokrúhľujem nadol a teda na číslo 1. Pri výške koeficienta nad 1,50 zaokrúhľujem nahor a teda na číslo 2.

  Žilinský kraj má 11 okresov. Toto číslo delím určeným základom ( číslom 7 ) a výsledok bude 1,57. Výsledok je taký, že zaokrúhlim nahor na číslo 2, čo je počet kandidátov pre uvedený kraj.

  Podobne to platí pri pomere rozlohy samosprávnych krajov. Základom výpočtu je najnižšia výmera plochy 2052,5 km2.

  Pre Banskobystrický kraj plocha má číslo 9454,4 km2. Ak toto číslo podelím najnižšou výmerou 2052, potom výsledok bude 4,60, čo znamená, že zaokrúhľovanie ide smerom hore a tak pre tento kraj počet kandidátov na postup do republikového kola bude vyjadrený číslom 5.

  III. stupeň – republikové kolo

  Na tomto stupni volebného systému pre zvolenie prezidenta SR pôjde o priamu voľbu kandidátov na funkciu prezidenta SR v jednom jedinom volebnom kole.

  Republikové kolo bude mať svoj menný zoznam kandidátov pre voľbu prezidenta SR. Počet kandidátov bude stanovený v zmysle toho, ktorá alternatíva pre výber kandidátov v regionálnych voľbách bude schválená.

  Pred dňom voľby prezidenta bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o tejto kampani v samostatnej časti článku.

  Za prezidenta Slovenskej republiky bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov s ďalšími kandidátmi je možné použiť doplňujúce kritéria ako napríklad:

  a) v koľkých samosprávnych krajoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov a

  b) v koľkých okresoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov.

  Priebeh voľby prezidenta SR budú zabezpečovať volebné orgány, ktoré boli ustanovené v zmysle zákona ešte v termíne pre vykonanie volieb pre výber kandidátov na prezidenta SR na I. stupni – v rámci okresného kola.

  Voľba prezidenta SR na republikovej úrovni – v III. stupni – sa môže konať v lehote najmenej 30 dni od konanie volieb na úrovni samosprávnych krajov.

  Výsledky voľby prezidenta SR vyhlási ústredná volebná komisia.

  Volebná kampaň pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR

  Kampaň pred voľbou navrhujem predlžiť zo súčasných 15 dní na 30 dní a má platiť pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. Ukončenie volebnej kampane môže ostať na terajších 48 hodín pred začiatkom volebného kola.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov, politických strán a hnutí, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov v zmysle schválenej Dohody o kampani pred voľbami. Kampaň v rámci volebného systému bude organizovaná:

  1. pre I. stupeň – okresný – výberom kandidáta z každého okresu v SR voľbou,

  2. pre II. stupeň – regionálny – výberom kandidáta ( kandidátov ) z každého samosprávneho kraja v SR voľbou,

  3. pre III. stupeň – republikový – voľbou prezidenta SR.

  Kampaň pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR bude mať svoje špecifika a s tým spojený základný balík aktivít potrebných k dostatočnej propagácií kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaní pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe financovania voľby prezidenta SR.

  Kampaň pre I. stupeň ( okresný ) výberu kandidátov

  V rámci kampane hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov a občanom v mestách a obciach SR.

  Hlavná úloha v organizovaní kampane pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí a ich orgánom.

  Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a ich súčinnosti s kandidátmi na funkciu prezidenta SR, s politickými stranami a hnutiami.

  Výsledkom spolupráce a súčinnosti má byť spoločné schválenie Dohody o kampani pred voľbami na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane ( ďalej iba   Dohoda o kampani ).

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy kandidátov, využitie iných nosičov dostupných v okrese, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Dohoda o kampani zamedzí problému, ktorý sa vyskytuje v podobe, že vlastníci spoločenských priestorov z politických dôvodov neumožňujú, aby bolo zorganizované stretnutie s občanmi.

  Pokiaľ bol návrh kandidátky predložený zo strany politických strán a hnutí a zo strany občanov či orgánov miestnej samosprávy, rokovaní o príprave a schválení Dohody o kampani sa má právo zúčastniť delegovaný zástupca, pokiaľ zástupcom nebol písomne určený samotný kandidát.

  Dohoda o kampani má umožniť, aby sa verejných stretnutí s občanmi mohli zúčastňovať aj zástupcovia politických strán a hnutí, ktoré predložili návrh kandidátky.

  Kampaň pre II. stupeň ( regionálny ) výberu kandidátov

  V prvom rade treba brať do úvahy, že na II. stupeň voľbami z okresného výberu kandidátov na funkciu prezidenta SR postúpi 79 kandidátov, čo zodpovedá počtu okresov v SR.

  Počet kandidátov podľa samosprávnych krajov pre II. stupeň – tabuľka č. 3:

  1. Bratislavský kraj            8

  2. Trnavský kraj                7

  3. Trenčiansky kraj            9

  4. Nitriansky kraj               7

  5. Žilinský kraj                 11

  6. Banskobystrický kraj   13

  7. Prešovský kraj             13

  8. Košický kraj                11

  Celkom:                           79

  Hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov s občanmi miest a obcí. Predpokladám, že samotné stretnutia bude možné zorganizovať v okresných mestách samosprávneho kraja a možno v niekoľkých väčších obciach. Aj na tomto stupni má platiť zákaz používať veľkoplošné nosiče.

  Hlavná úloha na tomto stupni pripadne Úradom samosprávnych krajov a ich spolupráci najmä s Okresnými úradmi, respektíve s miestnou samosprávou.

  Aj pre II. stupeň výberu kandidátov navrhujem schváliť Dohodu o kampani pred voľbami na podmienky príslušného samosprávneho kraja.

  Úrad samosprávneho kraja, na rozdiel od I. stupňa, bude môcť s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS – dohodnúť t. z. rozšírený režim propagácie kandidátov. Dohoda o kampani, ktorú podpíše zástupca Úradu samosprávneho kraja a kandidáti, bude mať podobný rámcový obsah ako v prípade I. stupňa volieb a s ohľadom na určité špecifika samosprávneho kraja.

  Mechanizmus schvaľovania Dohody o kampani bude podobný, ako na I. stupni voľby kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaň pre III. stupeň – republikový – voľby prezidenta SR

  Postup na III. stupeň z regionálneho kola som v tabuľke č. 2 navrhol v alternatívach „A“, „B“ a „C“.

  Podľa alternatívy „A“ postúpi do republikového kola z každého samosprávneho kraja jeden kandidát, ktorý vo voľbách dostane od voličov najviac platných hlasov.

  Podľa alternatívy „B“ postúpi jeden kandidát zo štyroch samosprávnych krajov: Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho. Z ostatných samosprávnych krajov by postúpili aj kandidáti z druhého miesta v poradí výsledkov volieb.

  Podľa alternatívy „C“ na III. stupeň môže celkom postúpiť 23 kandidátov. Prehľad o počte postupujúcich kandidátov je uvedený v tabuľke č. 2.

  Navrhujem, aby zákonom bol schválený výber kandidátov podľa alternatívy „C“, teda aby sa o priamu voľbu prezidenta SR uchádzalo 23 kandidátov, ktorí postúpia zo samosprávnych krajov.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pre voľby prezidenta SR na III. stupni volebného systému bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnera pre spoluprácu boli určené Úrady samosprávnych krajov a Okresné úrady.

  Aj pre tento stupeň má platiť, že bude pripravená a podpísaná Dohoda o kampani pred voľbou prezidenta SR, ktorou sa určia úlohy a aktivity potrebné pre propagáciu jednotlivých kandidátov. Súčasťou Dohody o kampani musí byť aj dohoda MV SR s RTVS o aktívnej spolupráci pri propagácií kandidátov a ich programov, o organizácií práce prezidentského úradu a jeho význam pre demokratickú spoločnosť. Dohodou bude potrebné zaviazať kandidátov a RTVS o zrealizovaní stretnutí s občanmi miest a obcí vo všetkých krajských mestách.

  Ani na republikovej úrovni nebude možné, aby pre kandidátov na funkciu prezidenta SR boli využívané veľkoplošné nosiče, pretože takýto spôsob propagandy má byť charakteristický pre obchodnú sféru so záujmom o zisky.

  Do kampane pred voľbou prezidenta SR nebude MV SR ako hlavný garant zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu o príprave voľby prezidenta SR informovať občanov v rámci vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií pozývať kandidátov na funkciu prezidenta SR za podmienok, že im zabezpečenia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre zvolenie prezidenta SR

  Voľba prezidenta Slovenskej republiky je vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle ( času ), keď predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR preskúma a vydá oznámenie o prijatí návrhu na kandidáta a jeho doručenie kandidátovi.

  Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy voľby prezidenta SR vrátane vyhlásenia výsledkov voľby a doriešenia prípadných volebných sťažnosti. Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami prezidenta SR.

  Toto poňatie prípravy voľby prezidenta SR a samotná voľba prezidenta SR je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach jej finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na kampaň pred voľbou, hradí štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné riešiť zo strany kandidátov otázku získavania finančných prostriedkov na propagáciu kandidáta na funkciu prezidenta SR a rovnako odpadne aj otázka prípustnej výšky výdavkov kandidáta na propagáciu.

  V zmysle nového zákona bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu kandidáta. Výška výdavkov bude súvisieť s trojstupňovým systémom pre voľbu prezidenta SR.

  Výška výdavkov pre každý stupeň volieb a voľby bude určená Dohodou o kampani pred voľbami, ktorá bude vypracovaná a schválená na základe smernice vlády SR a pod vedením:

  a) okresného úradu na I. stupni volieb,

  b) úradu samosprávneho kraja na II. stupni volieb,

  c) ministerstva vnútra SR na III. stupni voľby prezidenta.

  Samotné MV SR bude riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR. Nárast výdavkov na kampaň pred voľbami bude najvyšší na III. stupni – republikovom.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre voľbu prezidenta SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní kandidátom, aby dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na sankcie a postihy pre politické strany a hnutia, orgány územnej samosprávy a súkromné spoločnosti, ktoré preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech niektorého z kandidátov a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje. Okrem sankcií či postihov zákon môže určiť, aby v takomto prípade bol na základe rozhodnutia predsedu NR SR vyškrtnutý z kandidátky kandidát, v prospech ktorého boli preukázateľne použité finančné zdroje mimo rozpočtu štátu.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu prezidenta SR, ktorý nebude mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbou prezidenta SR a zároveň odmietne podpísať Dohodu o kampani pred voľbami, bol rozhodnutím predsedu NR SR vylúčený z voľby prezidenta SR.

  Navrhujem, aby zákon ukladal kandidátovi na funkciu prezidenta SR uhradiť na účet štátu volebný príspevok. Tento príspevok môže byť určený napríklad takto:

  a) pre I. stupeň volieb – úhrada 500,- eur

  b) pre II. stupeň volieb – úhrada 1.000,- eur

  c) pre III. stupeň volieb – úhrada 2.000,- eur

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov na voľbu prezidenta SR a teda bude predmetom aj výdavkovej časti.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR

  Nový zákon o voľbe prezidenta SR má riešiť aj problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. Predpokladám, že prieskum verejnej mienky je vhodné robiť na II. a III. stupni volebného systému pre voľbu prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný gestor pre prípravu voľby prezidenta SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. Slovenská akadémia vied si môže k príprave plánu prieskumu verejnej mienky a jeho realizácie dohodnúť partnerov z radov pracovísk niektorých vysokých škôl v SR, pre ktorých je uvedená problematika súčasťou pracovných plánov.

  Prieskum verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti. Verejná správa nebude mať povinnosť so súkromnými spoločnosťami spolupracovať a teda ani finančne riešiť zabezpečenie prieskumu verejnej mienky.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Nový návrh zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky je potrebné iniciatívne predložiť na celospoločenskú diskusiu, do ktorej bude povinnosťou zapojiť orgány štátnej správy a územnej samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že k návrhu zákona o voľbe prezidenta SR sa bude môcť písomne vyjadriť každá obec a každé mesto v SR, respektíve aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktorých predmetom činnosti sú otázky verejného záujmu.

  Pod vedením Ministerstva vnútra SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úradmi samosprávnych krajov bude potrebné do celospoločenskej diskusie predložiť písomný návrh o voľbe prezidenta SR bez paragrafového znenia a s príslušnou dôvodovou správou.

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k danej téme bola zrealizovaná na každom stupni volebného systému k voľbe prezidenta SR.

  V rámci I. stupňa (okresného ) bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR.

  V rámci II. stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v sídlach samosprávnych krajov a to na úrovni poslaneckej a občianskej.

  V rámci III. stupňa bude potrebné naplánovať verejné aktivity pre republikovú pôsobnosť, v rámci ktorých budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí ( aj mimoparlamentných ), zástupcov vlády SR, predstaviteľov Úradov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania a podobne.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný garant prípravy a organizovania volebného systému pre voľbu prezidenta SR bude mať za úlohu zozbierať všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu z úrovne I. a II. stupňa volebného systému, z ktorých vypracuje záverečnú správu o  celospoločenskej diskusie.

  Záverečná správa bude:

  a) podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na III. stupni voľby prezidenta SR,

  b) podkladom pre prípravu vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít na III. stupni volebného systému – na republikovej úrovni, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas na Slovensku.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona o voľbe prezidenta SR.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov, ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbe prezidenta SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a Úradov samosprávnych krajov v SR.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Blaha Korčokovi: Koho záujmy hájite?!

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok čelil na zahraničnom výbore ostrej kritike kvôli jeho rozhodnutiu uznať pučistu Juana Guaidóa za prezidenta Venezuely. Najviac mu naložil poslanec Ľuboš Blaha(SMER-SD), ktorý obvinil Korčoka aj celú vládu, že neslúži záujmom Slovenska, ale záujmom Spojených štátov Amerických Minister…

  Česká neziskovka Človek v tiesni sa snažila ovplyvniť hlasovanie o zmenách v Ústave RF, uviedli v Štátnej dume

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Komisia Štátnej dumy pre vyšetrovanie zahraničných zásahov do záležitostí Ruskej federácie odhalila skutočnosti nezákonného vplyvu zahraničných mimovládnych organizácií (MVO) na prípravu a realizáciu Všeruského hlasovania o zmenách ústavy Ruskej federácie. Oznámil to vo štvrtok predseda komisie Vasilij Piskarjov "Fakty o šírení deštruktívnych,…

  Minister obrany Jaroslav Naď: Pre Slovensko je prítomnosť amerických vojakov v Európe kriticky dôležitá. "#We are NATO"

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Nový ministrer obrany Jaroslav Naď vyhlásil, že pre Slovensko je kriticky dôležité, aby americkí vojaci boli prítomni v Európe Naď sa najnovšie pochválil svojou návštevou v susednom Poľsku, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Poľska Jacekom Czaputowiczom a predsedom Výboru pre národnú…

  Ako neprísť o peniaze pri online nákupoch? Držte sa týchto jednoduchých zásad

  Bratislava 11. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Elise Amendola)   Aby ste neprišli o peniaze pri online nákupoch, objednávajte si veci z veľkých známych obchodov alebo výrobcov. Nie je tiež dobré príliš dôverovať uisteniam niektorých online obchodov o tom, že návrat alebo výmena tovaru nie sú možné, oznámil agentúre Prime partner a riaditeľ…

  Podľa prieskumu si väčšina Nemcov za nového kancelára praje Markusa Södera

  Berlín 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John MacDougall)   Väčšina obyvateľov Nemecka si praje, aby ministerský predseda spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder prevzal po Angele Merkelovej mandát spolkového kancelára. Merkelová odstúpi z postu líderky najväčšej európskej ekonomiky na budúci rok Podľa prieskumu, ktorého výsledky v piatok zverejnila nemecká verejnoprávna televízia ZDF, Södera…

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom pre rozpad smrečín, tvrdí Mičovský

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch (PBHL) je liekom pre rozpad smrečín. Vzorom pre Slovensko môže byť v tomto smere starostlivosť o lesy vo Švajčiarsku, Slovinsku, Nemecku alebo Rakúsku. „PBHL zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú…

  V rodinnom dome v Ružomberku našli mŕtveho muža, policajti zadržali dvoch ľudí

  Ružomberok 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Telo 50-ročného muža našli v piatok ráno v rodinnom dome v Ružomberku. V súvislosti s prípadom policajti zadržali 55-ročného muža a 45-ročnú ženu. Informujú o tom na sociálnej sieti "V súčasnej dobe vykonávame prvotné procesné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Za…

  Členom Pápežskej akadémie spoločenských vied sa stal exšéf ECB Draghi

  Vatikán 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Pápež František vymenoval bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho za člena Pápežskej akadémie spoločenských vied. Oznámil to v piatok Vatikán, informovala tlačová agentúra Reuters Akadémia, think-tank založený v roku 1994 ako sesterská inštitúcia staršej Pápežskej akadémie vied, pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá…

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  TopDesat

  Akú farbu má Slnko pri západe z pohľadu ostatných planét vo vesmíre?

  0

  Pohľad na zapadajúcu ohnivú guľu na nebi je jedinečným pôžitkom našej existencie na Zemi. Aké farby sa ale objavujú na iných planétach v slnečnej sústave pri západe Slnka? Odpoveď závisí od planéty. Na takom Marse slnečné lúče vychádzajú a zapadajú s modrou žiarou. Podľa vedcov sa pri západe slnka mení obloha…

  Rastliny dokážu absorbovať malé kúsky plastov prostredníctvom koreňov

  0

  Problémami plastického znečistenia netrpí iba morský život. Nový výskum zdôraznil, že nanoplasty môžu byť absorbované a internalizované rastlinnými bunkami prostredníctvom koreňov. Aj keď stále nie je jasné, či to má vplyv na úrodu plodín alebo bezpečnosť potravín, preukázalo sa, že absorbcia nanoplastických častíc znižuje biomasu rastliny. To znamená, že zdravie rastlín…

  Čínsky faraón Š´-chuang-ti (2.časť)

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie Čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Š´-chuang-tiovi kamenní bojovníci, náhodne nájdení v roku 1974, keď skupina dedinčanov kopala studňu vzdialenú len 1,5 kilometra smerom na východ od pahorka, ktorý údajne ukrýva kráľovskú hrobku, mali slúžiť…

  Skutočný príbeh: Princ Philip mal ťažké detstvo

  0

  Najdlhšie slúžiaci britský monarcha, princ Philip, oslávil tento mesiac 99 rokov. Stále sa usmieva, aj keď v priebehu rokov prišiel o rodinu, zápasil s peniazmi a obetoval veci, ktoré najviac miloval, od svojej kariéry až po priezvisko. Grécke korene a rodinné problémy

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Vo svete IT

  Pozrite sa na začiatky programu Apollo, ktorý nás dostal na Mesiac a na jeho najikonickejšie misie

  0

  Misie Apollo boli projektom americkej NASA, ktorý dostal prvých ľudí na Mesiac. Projekt trval od 60. do ranných 70. rokov. Úspech misie Apollo 11, v roku 1969, znamenal definitívnu porážku Sovietskeho zväzu v takzvanom „vesmírnom závode.“ Na povrchu mesiaca bolo vďaka NASA doteraz 12 ľudí Apollo program sa skladal z 11…

  Xiaomi Haylou LS02 sú kombináciou podareného dizajnu, skvelej ceny a množstva funkcií

  0

  Spoločnosť Xiaomi, respektíve jej podznačka Haylou, len nedávno predstavila nové inteligentné hodinky Haylou LS02, ktoré na medzinárodných trhoch vystupujú aj pod označením Haylou Smart Watch 2. V poradí druhá generácia dostupných hodiniek, ktoré sa náramne svojim vzhľadom podobajú na drahé Apple Watch, ponúka viacero technických a dizajnových vylepšeniami, ktoré si…

  Android 11 nakoniec nepríde s dlho očakávanou funkciou, na ktorú čakala veľká časť používateľov roky

  0

  Najnovšia verzia mobilného operačného systému Android príde na prvé smartfóny už o pár týždňov, no doposiaľ nie je známe, aké funkcie budú nakoniec súčasťou finálnej zostavy operačného systému Android 11. I keď väčšina hlavných funkcií, ktoré boli doposiaľ predstavené a stále sú testované, sa do finálnej verzie dostanú, vývojári doposiaľ…

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…