• Navrhujem iniciovať prípravu nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Publikované 23.05. 2019 o 17:51 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Rámcový náčrt výberu kandidátov na prezidenta SR, zabezpečenia predvolebnej kampane pre kandidátov na prezidenta SR a organizovanie voľby kandidátov na prezidenta SR, finančné zabezpečenie voľby prezidenta SR a organizovanie celospoločenskej diskusie k príprave návrhu zákona ešte pred jeho paragrafovým znením.

   

  Základné východiska náčrtu

   

  Nastal čas pripraviť nový zákon o voľbe prezidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti platný zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR … už nezodpovedá potrebám spoločnosti, o čom napríklad svedčí aj nízka účasť oprávnených voličov na voľbe prezidenta SR v tomto roku. V príprave voľby prezidenta SR vládna moc stratila z rôznych dôvodov iniciatívu, pretože možno ani nechcela túto iniciatívu mať a priestor v SR získal mediálny a marketingový obraz politiky, čo veľmi škodí občanom a celej spoločnosti.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR je výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov. Príprava voľby prezidenta SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a predovšetkým občanov. Je to obdobie, keď sa má hodnotiť činnosť a poslanie prezidentského úradu v širších súvislostiach a predovšetkým, keď sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi ! Je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe veci verejných. Iba občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch a za pomoci týchto orgánov sa majú podieľa na výbere kandidátov na prezidenta SR, priebehu volebnej kampane a samotnej voľbe prezidenta SR.

   

  Výber kandidátov na prezidenta SR a voľba prezidenta SR ako vec verejná má byť jednoznačne doménou verejnej správy v Slovenskej republike. Znamená to, že svoje úlohy v záujme občanov SR budú plniť štátne orgány a územná samospráva – obce a samosprávne kraje. Mediálny a marketingový obraz politiky nemôže byť záujmom, ktorý bude nadradený hlavnému cieľu politiky v Slovenskej republike – naplňovaniu národno-štátnych záujmov SR.

   

  Aj oligarchovia, ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Je preto potrebné predpokladať, že nový zákon o voľbe prezidenta SR bude mať povinnosť riešiť aj otázku jej finančného zabezpečenia.

   

  Otázka prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR si bude vyžadovať otvoriť celospoločenskú diskusiu, pretože funkčný zákon v skutočnosti má predstavovať projekt, v obsahu ktorého je kladený dôraz na dôslednú a aktívnu účasť občanov pri príprave zákona. Volebné zákony vôbec by mali platiť pre podmienky SR iba vtedy, ak prejdú akýmsi schvaľovacím konaním občanov – voličov. Doterajšia prax je taká, že tí, čo sú zainteresovaní na svojej voľbe do zákonodarného zboru či za prezidenta SR, si aj sami, a bez účasti a vplyvu občanov, navrhujú a schvaľujú zákony. V týchto zákonoch je vidieť jasný konflikt záujmov a vplyv rôznych skupín, pre ktoré občania v politickom slova zmysle nie sú dôležití.

   

  Administratívne členenie Slovenskej republiky

  Samosprávne kraje v Slovenskej republike.

   

  Kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Hustota /km² Okresov
  Bratislavský kraj  

  2,052.6

   

   

  603,699

   

   

  249

   

   

  8

   

  Trnavský kraj  

  4,174.2

   

   

  554,172

   

   

  133

   

   

  7

   

  Trenčiansky kraj  

  4,501.9

   

   

  600,386

   

   

  133

   

   

  9

   

  Nitriansky kraj  

  6,343.4

   

   

  708,498

   

   

  112

   

   

  7

   

  Žilinský kraj  

  6,808.4

   

   

  694,763

   

   

  102

   

   

  11

   

  Banskobystrický kraj  

  9,454.8

   

   

  657,119

   

   

  70

   

   

  13

   

  Prešovský kraj  

  8,974.5

   

   

  798,596

   

   

  89

   

   

  13

   

  Košický kraj  

  6,751.9

   

   

  771,947

   

   

  114

   

   

  11

   

  Okresy v Slovenskej

  administratívneho hľadiska je Slovenská republika rozdelená do 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov a 79 okresov. Zoznam okresov nájdete tu. Pre ŠPZ navštívte sekciu štátne poznávacie značky

   

   

  Bratislavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Prešovský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Bratislava I., II, III, IV, V  368 428 672 Prešov  934 161 782
  Malacky  943 64 354 Bardejov  937 75 793
  Pezinok  375 54 164 Humenné  754 64 845
  Senec  361 51 825 Kežmarok  840 63 231
  Levoča  357 31 880
  Trenčiansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Medzilaborce  427 12 668
  Trenčín  675 112 767 Poprad  1123 104 348
  Bánovce nad Bebravou  462 38 640 Sabinov  484 54 067
  Ilava  359 62 042 Snina  805 39 633
  Myjava  326 29 243 Stará Ľubovňa  624 50 684
  Nové Mesto nad Váhom  580 63 530 Stropkov  389 21 027
  Partizánske  301 48 005 Svidník  550 33 506
  Považská Bystrica  463 65 150 Vranov nad Topľou 769 76 504
  Prievidza  960 140 444
  Púchov  375 45 761 Banskobystrický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Banská Bystrica  809 111 984
  Nitriansky kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Banská Štiavnica  278 17 151
  Nitra  871 163 540 Brezno  1265 65 909
  Komárno  1100 108 556 Lučenec  771 72 837
  Levice  1151 120 021 Detva  475 33 514
  Nové Zámky  1347 149 594 Krupina  585 22 885
  Šaľa  356 54 000 Poltár  505 23 666
  Topoľčany  597 74 089 Revúca  730 40 918
  Zlaté Moravce 521 43 622 Rimavská Sobota  1471 83 124
  Veľký Krtíš  849 46 741
  Trnavský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Zvolen  759 67 633
  Trnava  741 127 125 Žarnovica  426 27 634
  Dunajská Streda   1 075 112 384 Žiar nad Hronom 532 48 125
  Galanta  641 94 533
  Hlohovec  267 45 351 Žilinský kraj Rozloha/ km² Obyvateľov
  Piešťany 381 63 928 Žilina  815 156 361
  Senica  684 60 891 Bytča  282 30 788
  Skalica 359 46 791 Čadča  760 92 843
  Dolný Kubín  490 39 364
  Košický kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Kysucké Nové Mesto  174 33 778
  Košice I, II, III, IV  245 236 093 Liptovský Mikuláš  1322 73 984
  Košice okolie  1533 106 999 Martin  736 97 813
  Gelnica  584 30 841 Námestovo  690 56 053
  Michalovce  1019 109 121 Ružomberok  647 59 420
  Rožňava  1173 61 887 Turčianske Teplice  393 16 866
  Sobrance  538 23 776 Tvrdošín  479 35 062
  Spišská Nová Ves  587 93 516
  Trebišov  1074 103 779

   

  Nový spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky

  Nový spôsob voľby prezidenta SR založiť na trojstupňovom volebnom systéme. Tento systém bude pozostávať s týchto stupňov:

  I. stupeň – okresný:

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na prezidenta SR v okresných kolách. Počet okresných kôl v SR sa bude rovnať počtu okresov v SR: celkom 79 okresov.

   

  Každý okres ( okresné kolo ) bude mať svoj menný zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese.

   

  Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR môžu podávať:

   

  a) politické strany a hnutia,

   

  b) nezávislí kandidáti – záujemcovia o funkciu prezidenta SR z radov občanov okresu,

   

  c) združenie miest a obcí príslušného okresu,

   

  d) verejné zhromaždenia občanov miest a obcí s petičným postupom,

   

  e) mestské a obecné zastupiteľstva.

   

  Pre I. stupeň volebného systému – okresné kola pre výber kandidátov pre voľbu prezidenta SR – budú pracovať tieto volebné orgány:

   

  a) ústredná volebná komisia s odborným a administratívnym útvarom,

   

  b) okresné volebné komisie s pôsobnosťou na území príslušného okresu, resp. okresného úradu,

   

  c) okrskové volebné komisie v obciach a mestách daného okresu.

   

  Voľby na úrovni okresného kola pre výber kandidátov sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR.

   

  Voľby pre výber kandidátov a voľbu prezidenta SR vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov – bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o kampani pred voľbami v samostatnej časti článku.

   

  V každom okresnom kole, určeného pre výber kandidátov, bude vyhlásený víťaz volieb, ktorý postúpi na II. stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. V prípade, že víťaz sa vzdá svojho postupu do II. stupňa, Na jeho miesto nastúpi kandidát, ktorý získal v okresnom kole druhý najvyšší počet hlasov.

   

  V rámci SR do ďalšieho kola – na druhý stupeň – postúpi celkom 79 kandidátov.

   

  II. stupeň – regionálny:

   

  Na tomto stupni pôjde o súťaž kandidátov na funkciu prezidenta SR, ktorí postúpili z I. stupňa – okresného kola. Pôjde teda o výber kandidátov na úrovni ôsmich samosprávnych krajov v SR.

   

  Prehľad o počte kandidátov v jednotlivých samosprávnych krajoch – tabuľka č.1:

   

  1. Bratislavský kraj                8 kandidátov

   

  2. Trnavský kraj                    7 kandidátov

   

  3. Trenčiansky kraj                9 kandidátov

   

  4. Nitriansky kraj                  7 kandidátov

   

  5. Žilinský kraj                    11 kandidátov

   

  6. Banskobystrický kraj       13 kandidátov

   

  7. Prešovský kraj                 13 kandidátov

   

  8. Košický kraj                    11 kandidátov

   

  Celkom:                             78 kandidátov

   

  Každý samosprávny kraj bude mať svoj menný zoznam kandidátov v počtoch, ktoré sú uvedené vyššie a ktorí majú trvalý pobyt na území príslušného kraja.

   

  Voľby na úrovni samosprávnych krajov pre výber kandidátov do záverečného kola sa uskutočnia v ten istý deň na celom území SR. Termín volieb vyhlási predseda Národnej rady SR ešte pred konaním volieb pre I. stupeň. Predpokladám, že voľby na úrovni samosprávnych krajov sa môžu konať najskôr po 30 – tých dňoch od volieb pre I. stupeň.

   

  Pred dňom volieb – výberu kandidátov- bude organizovaná kampaň pre voľby. Bližšie o kampani pre voľby v samostatnej časti článku.

   

  Pre úspešný priebeh volieb pre výber kandidátov do záverečného kola bude potrebné ustanoviť nový volebný orgán: volebnú komisiu samosprávneho kraja. Špecifikum tejto komisie bude v tom, že bude určená iba pre prípravu a priebeh volieb pre výber kandidátov na regionálnej úrovni a že jej zloženie navrhujem ustanoviť na základe delegovania jedného člena a jedného náhradníka z úrovne okresnej volebnej komisie.

   

  V každom regionálnom kole volebná komisia samosprávneho kraja vyhlási výsledky hlasovania.

   

  Na III. stupeň volebného systému pre voľbu prezidenta SR – do republikového kola – počet postupujúcich stanoviť zákonom z týchto alternatívnych návrhov:

   

  1. návrh „A“: z každého vyššieho územného celku – samosprávneho kraja – do republikového kola postúpi jeden kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet platných hlasov.

   

  2. návrh „B“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru počtu okresov v samosprávnom kraji.

   

  3. návrh „C“: počet kandidátov, ktorí postúpia do republikového kola stanoviť na základe pomeru rozlohy samosprávnych krajov.

   

  Keď som to všetko prepočítal ( viď príklad prepočítania ), tak prehľad o počte postupujúcich kandidátov podľa alternatívnych návrhov vyzerá takto: tabuľka č. 2

   

  P. č. Samosprávny kraj          1. návrh „A“      2. návrh „B“      3. návrh „C“

   

  1. Bratislavský kraj                              1                        1                         1

   

  2. Trnavský kraj                                  1                         1                         2

   

  3. Trenčiansky kraj                              1                         1                         2    

   

  4. Nitriansky kraj                                 1                         1                         3 

   

  5. Žilinský kraj                                     1                          2                        3

   

  6. Banskobystrický kraj                       1                          2                        5

   

  7. Prešovský kraj                                 1                          2                        4  

   

  8. Košický kraj                                    1                          2                        3 

   

  Celkom:                                               8                        12                      23

   

  Spôsob prepočítania:

  Najmenšie číslo v stĺpčeku som zobral ako základ výpočtu, ktorému som pridelil koeficient 1,0. V prípade ukazovateľa „počet okresov v kraji“ je to číslo 7. V prípade ukazovateľa „rozloha kraja“ je to číslo 2052. Ostatné čísla uvedené v riadkoch daného stĺpčeka potom prepočítam takto: dané väčšie číslo delím určeným základom výpočtu ( napríklad číslo 7 ).

  Ak Bratislavský kraj má 8 okresov, tak toto číslo delím číslom 7 a výsledok bude 1,14. Znamená to, že tento kraj bude mať iba jedného kandidáta.

  Do výšky koeficienta 1,50 zaokrúhľujem nadol a teda na číslo 1. Pri výške koeficienta nad 1,50 zaokrúhľujem nahor a teda na číslo 2.

  Žilinský kraj má 11 okresov. Toto číslo delím určeným základom ( číslom 7 ) a výsledok bude 1,57. Výsledok je taký, že zaokrúhlim nahor na číslo 2, čo je počet kandidátov pre uvedený kraj.

  Podobne to platí pri pomere rozlohy samosprávnych krajov. Základom výpočtu je najnižšia výmera plochy 2052,5 km2.

  Pre Banskobystrický kraj plocha má číslo 9454,4 km2. Ak toto číslo podelím najnižšou výmerou 2052, potom výsledok bude 4,60, čo znamená, že zaokrúhľovanie ide smerom hore a tak pre tento kraj počet kandidátov na postup do republikového kola bude vyjadrený číslom 5.

  III. stupeň – republikové kolo

  Na tomto stupni volebného systému pre zvolenie prezidenta SR pôjde o priamu voľbu kandidátov na funkciu prezidenta SR v jednom jedinom volebnom kole.

  Republikové kolo bude mať svoj menný zoznam kandidátov pre voľbu prezidenta SR. Počet kandidátov bude stanovený v zmysle toho, ktorá alternatíva pre výber kandidátov v regionálnych voľbách bude schválená.

  Pred dňom voľby prezidenta bude organizovaná volebná kampaň. Bližšie o tejto kampani v samostatnej časti článku.

  Za prezidenta Slovenskej republiky bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov s ďalšími kandidátmi je možné použiť doplňujúce kritéria ako napríklad:

  a) v koľkých samosprávnych krajoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov a

  b) v koľkých okresoch ktorý z kandidátov získal najviac dôveru voličov.

  Priebeh voľby prezidenta SR budú zabezpečovať volebné orgány, ktoré boli ustanovené v zmysle zákona ešte v termíne pre vykonanie volieb pre výber kandidátov na prezidenta SR na I. stupni – v rámci okresného kola.

  Voľba prezidenta SR na republikovej úrovni – v III. stupni – sa môže konať v lehote najmenej 30 dni od konanie volieb na úrovni samosprávnych krajov.

  Výsledky voľby prezidenta SR vyhlási ústredná volebná komisia.

  Volebná kampaň pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR

  Kampaň pred voľbou navrhujem predlžiť zo súčasných 15 dní na 30 dní a má platiť pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR. Ukončenie volebnej kampane môže ostať na terajších 48 hodín pred začiatkom volebného kola.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov, politických strán a hnutí, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov v zmysle schválenej Dohody o kampani pred voľbami. Kampaň v rámci volebného systému bude organizovaná:

  1. pre I. stupeň – okresný – výberom kandidáta z každého okresu v SR voľbou,

  2. pre II. stupeň – regionálny – výberom kandidáta ( kandidátov ) z každého samosprávneho kraja v SR voľbou,

  3. pre III. stupeň – republikový – voľbou prezidenta SR.

  Kampaň pre každý stupeň volebného systému pre zvolenie prezidenta SR bude mať svoje špecifika a s tým spojený základný balík aktivít potrebných k dostatočnej propagácií kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaní pred výberom kandidátov a voľbou prezidenta SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe financovania voľby prezidenta SR.

  Kampaň pre I. stupeň ( okresný ) výberu kandidátov

  V rámci kampane hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov a občanom v mestách a obciach SR.

  Hlavná úloha v organizovaní kampane pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí a ich orgánom.

  Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a ich súčinnosti s kandidátmi na funkciu prezidenta SR, s politickými stranami a hnutiami.

  Výsledkom spolupráce a súčinnosti má byť spoločné schválenie Dohody o kampani pred voľbami na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane ( ďalej iba   Dohoda o kampani ).

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy kandidátov, využitie iných nosičov dostupných v okrese, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Dohoda o kampani zamedzí problému, ktorý sa vyskytuje v podobe, že vlastníci spoločenských priestorov z politických dôvodov neumožňujú, aby bolo zorganizované stretnutie s občanmi.

  Pokiaľ bol návrh kandidátky predložený zo strany politických strán a hnutí a zo strany občanov či orgánov miestnej samosprávy, rokovaní o príprave a schválení Dohody o kampani sa má právo zúčastniť delegovaný zástupca, pokiaľ zástupcom nebol písomne určený samotný kandidát.

  Dohoda o kampani má umožniť, aby sa verejných stretnutí s občanmi mohli zúčastňovať aj zástupcovia politických strán a hnutí, ktoré predložili návrh kandidátky.

  Kampaň pre II. stupeň ( regionálny ) výberu kandidátov

  V prvom rade treba brať do úvahy, že na II. stupeň voľbami z okresného výberu kandidátov na funkciu prezidenta SR postúpi 79 kandidátov, čo zodpovedá počtu okresov v SR.

  Počet kandidátov podľa samosprávnych krajov pre II. stupeň – tabuľka č. 3:

  1. Bratislavský kraj            8

  2. Trnavský kraj                7

  3. Trenčiansky kraj            9

  4. Nitriansky kraj               7

  5. Žilinský kraj                 11

  6. Banskobystrický kraj   13

  7. Prešovský kraj             13

  8. Košický kraj                11

  Celkom:                           79

  Hlavný dôraz má byť kladený na organizovanie predvolebných stretnutí kandidátov s občanmi miest a obcí. Predpokladám, že samotné stretnutia bude možné zorganizovať v okresných mestách samosprávneho kraja a možno v niekoľkých väčších obciach. Aj na tomto stupni má platiť zákaz používať veľkoplošné nosiče.

  Hlavná úloha na tomto stupni pripadne Úradom samosprávnych krajov a ich spolupráci najmä s Okresnými úradmi, respektíve s miestnou samosprávou.

  Aj pre II. stupeň výberu kandidátov navrhujem schváliť Dohodu o kampani pred voľbami na podmienky príslušného samosprávneho kraja.

  Úrad samosprávneho kraja, na rozdiel od I. stupňa, bude môcť s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS – dohodnúť t. z. rozšírený režim propagácie kandidátov. Dohoda o kampani, ktorú podpíše zástupca Úradu samosprávneho kraja a kandidáti, bude mať podobný rámcový obsah ako v prípade I. stupňa volieb a s ohľadom na určité špecifika samosprávneho kraja.

  Mechanizmus schvaľovania Dohody o kampani bude podobný, ako na I. stupni voľby kandidátov na prezidenta SR.

  Kampaň pre III. stupeň – republikový – voľby prezidenta SR

  Postup na III. stupeň z regionálneho kola som v tabuľke č. 2 navrhol v alternatívach „A“, „B“ a „C“.

  Podľa alternatívy „A“ postúpi do republikového kola z každého samosprávneho kraja jeden kandidát, ktorý vo voľbách dostane od voličov najviac platných hlasov.

  Podľa alternatívy „B“ postúpi jeden kandidát zo štyroch samosprávnych krajov: Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho. Z ostatných samosprávnych krajov by postúpili aj kandidáti z druhého miesta v poradí výsledkov volieb.

  Podľa alternatívy „C“ na III. stupeň môže celkom postúpiť 23 kandidátov. Prehľad o počte postupujúcich kandidátov je uvedený v tabuľke č. 2.

  Navrhujem, aby zákonom bol schválený výber kandidátov podľa alternatívy „C“, teda aby sa o priamu voľbu prezidenta SR uchádzalo 23 kandidátov, ktorí postúpia zo samosprávnych krajov.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pre voľby prezidenta SR na III. stupni volebného systému bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnera pre spoluprácu boli určené Úrady samosprávnych krajov a Okresné úrady.

  Aj pre tento stupeň má platiť, že bude pripravená a podpísaná Dohoda o kampani pred voľbou prezidenta SR, ktorou sa určia úlohy a aktivity potrebné pre propagáciu jednotlivých kandidátov. Súčasťou Dohody o kampani musí byť aj dohoda MV SR s RTVS o aktívnej spolupráci pri propagácií kandidátov a ich programov, o organizácií práce prezidentského úradu a jeho význam pre demokratickú spoločnosť. Dohodou bude potrebné zaviazať kandidátov a RTVS o zrealizovaní stretnutí s občanmi miest a obcí vo všetkých krajských mestách.

  Ani na republikovej úrovni nebude možné, aby pre kandidátov na funkciu prezidenta SR boli využívané veľkoplošné nosiče, pretože takýto spôsob propagandy má byť charakteristický pre obchodnú sféru so záujmom o zisky.

  Do kampane pred voľbou prezidenta SR nebude MV SR ako hlavný garant zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu o príprave voľby prezidenta SR informovať občanov v rámci vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií pozývať kandidátov na funkciu prezidenta SR za podmienok, že im zabezpečenia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre zvolenie prezidenta SR

  Voľba prezidenta Slovenskej republiky je vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle ( času ), keď predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh na kandidáta na funkciu prezidenta SR preskúma a vydá oznámenie o prijatí návrhu na kandidáta a jeho doručenie kandidátovi.

  Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy voľby prezidenta SR vrátane vyhlásenia výsledkov voľby a doriešenia prípadných volebných sťažnosti. Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami prezidenta SR.

  Toto poňatie prípravy voľby prezidenta SR a samotná voľba prezidenta SR je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach jej finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na kampaň pred voľbou, hradí štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné riešiť zo strany kandidátov otázku získavania finančných prostriedkov na propagáciu kandidáta na funkciu prezidenta SR a rovnako odpadne aj otázka prípustnej výšky výdavkov kandidáta na propagáciu.

  V zmysle nového zákona bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu kandidáta. Výška výdavkov bude súvisieť s trojstupňovým systémom pre voľbu prezidenta SR.

  Výška výdavkov pre každý stupeň volieb a voľby bude určená Dohodou o kampani pred voľbami, ktorá bude vypracovaná a schválená na základe smernice vlády SR a pod vedením:

  a) okresného úradu na I. stupni volieb,

  b) úradu samosprávneho kraja na II. stupni volieb,

  c) ministerstva vnútra SR na III. stupni voľby prezidenta.

  Samotné MV SR bude riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie voľby prezidenta SR. Nárast výdavkov na kampaň pred voľbami bude najvyšší na III. stupni – republikovom.

  Finančné zabezpečenie volebného systému pre voľbu prezidenta SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní kandidátom, aby dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na sankcie a postihy pre politické strany a hnutia, orgány územnej samosprávy a súkromné spoločnosti, ktoré preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech niektorého z kandidátov a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje. Okrem sankcií či postihov zákon môže určiť, aby v takomto prípade bol na základe rozhodnutia predsedu NR SR vyškrtnutý z kandidátky kandidát, v prospech ktorého boli preukázateľne použité finančné zdroje mimo rozpočtu štátu.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu prezidenta SR, ktorý nebude mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbou prezidenta SR a zároveň odmietne podpísať Dohodu o kampani pred voľbami, bol rozhodnutím predsedu NR SR vylúčený z voľby prezidenta SR.

  Navrhujem, aby zákon ukladal kandidátovi na funkciu prezidenta SR uhradiť na účet štátu volebný príspevok. Tento príspevok môže byť určený napríklad takto:

  a) pre I. stupeň volieb – úhrada 500,- eur

  b) pre II. stupeň volieb – úhrada 1.000,- eur

  c) pre III. stupeň volieb – úhrada 2.000,- eur

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov na voľbu prezidenta SR a teda bude predmetom aj výdavkovej časti.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR

  Nový zákon o voľbe prezidenta SR má riešiť aj problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. Predpokladám, že prieskum verejnej mienky je vhodné robiť na II. a III. stupni volebného systému pre voľbu prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný gestor pre prípravu voľby prezidenta SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. Slovenská akadémia vied si môže k príprave plánu prieskumu verejnej mienky a jeho realizácie dohodnúť partnerov z radov pracovísk niektorých vysokých škôl v SR, pre ktorých je uvedená problematika súčasťou pracovných plánov.

  Prieskum verejnej mienky v záležitostiach voľby prezidenta SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti. Verejná správa nebude mať povinnosť so súkromnými spoločnosťami spolupracovať a teda ani finančne riešiť zabezpečenie prieskumu verejnej mienky.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky

  Nový návrh zákona o voľbe prezidenta Slovenskej republiky je potrebné iniciatívne predložiť na celospoločenskú diskusiu, do ktorej bude povinnosťou zapojiť orgány štátnej správy a územnej samosprávy na celom území Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že k návrhu zákona o voľbe prezidenta SR sa bude môcť písomne vyjadriť každá obec a každé mesto v SR, respektíve aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktorých predmetom činnosti sú otázky verejného záujmu.

  Pod vedením Ministerstva vnútra SR a v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úradmi samosprávnych krajov bude potrebné do celospoločenskej diskusie predložiť písomný návrh o voľbe prezidenta SR bez paragrafového znenia a s príslušnou dôvodovou správou.

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k danej téme bola zrealizovaná na každom stupni volebného systému k voľbe prezidenta SR.

  V rámci I. stupňa (okresného ) bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR.

  V rámci II. stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v sídlach samosprávnych krajov a to na úrovni poslaneckej a občianskej.

  V rámci III. stupňa bude potrebné naplánovať verejné aktivity pre republikovú pôsobnosť, v rámci ktorých budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí ( aj mimoparlamentných ), zástupcov vlády SR, predstaviteľov Úradov samosprávnych krajov a Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania a podobne.

  Ministerstvo vnútra SR ako hlavný garant prípravy a organizovania volebného systému pre voľbu prezidenta SR bude mať za úlohu zozbierať všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu z úrovne I. a II. stupňa volebného systému, z ktorých vypracuje záverečnú správu o  celospoločenskej diskusie.

  Záverečná správa bude:

  a) podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na III. stupni voľby prezidenta SR,

  b) podkladom pre prípravu vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR.

  Ministerstvo vnútra SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít na III. stupni volebného systému – na republikovej úrovni, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas na Slovensku.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona o voľbe prezidenta SR.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov, ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbe prezidenta SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a Úradov samosprávnych krajov v SR.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Bolsonaro: Za požiarmi amazonského pralesa môžu stáť neziskové organizácie

  Sao Paulo 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu vyhlásil, že za lesnými požiarmi v Brazílii by mohli stáť neziskové organizácie. Informovala o tom agentúra DPA Bolsonaro povedal, že požiare môžu súvisieť "kriminálnymi činmi" neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom,…

  Putin pricestoval na pracovnú návštevu Fínska

  Helsinki 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Lehtikuva-Antti Aimo-Koivisto, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska na pozvanie svojho fínskeho náprotivku Sauliho Niinistöa Putin dorazil do Helsínk o hodinu neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Jeho návšteva sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informovala…

  Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

  Praha 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o…

  Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

  Vatikán 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke…

  Francúzsky diplomat: Brexit bez dohody je najpravdepodobnejšou možnosťou

  Paríž 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody už na konci októbra je momentálne najpravdepodobnejším scenárom budúceho vývoja. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný francúzsky diplomat Brusel bude podľa diplomata aj naďalej pokračovať v rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom, avšak zároveň…

  Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3…

  Čína je pripravená rozširovať spoluprácu s Ruskom proti Američanom

  Peking 21. augusta 2019 (HSP/RIA/Foto:TASR/AP-Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Peking je pripravený rozširovať spoluprácu s Ruskom v boji proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny a Ruska zo strany iných krajín. Informáciu uviedol oficiálny predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Jen Shuan. Čínski a ruskí predstavitelia potvrdili, že…

  Fico sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral, nemusí byť jednotkou na kandidátke

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván, SITA-Diana Černáková)   Smer-SD sa dnes nezaoberá kandidačnou listinou. Takto reagoval predseda Smeru-SD Robert Fico na otázky týkajúce sa premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho, o ktorom sa hovorí, že by mohol stranu opustiť a že žiada "čistú kandidačnú listinu" vrátane…

  V Rusku vrazil vrtuľník do elektrického vedenia a spadol do rieky, pilot neprežil

  Moskva 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Gareth Fuller)   Na severozápade Ruska narazil v stredu do elektrického vedenia vrtuľník, ktorý sa zrútil do rieky. Na palube stroja boli dvaja ľudia, o život prišiel pilot, informovala agentúra TASS "Vrtuľník narazil do elektrického vedenia v blízkosti obce Sojvolovskaja v okrese mesta Čerepovec vo Vologodskej…

  Pellegrini k účelovému vyťahovanie časti dôkazov: Podľa čoho vyberá konkrétna redaktorka slovnú exhibíciu nejakého pána s čiernovlasou dámou?

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, TASR-Jaroslav Novák, SITA-Diana Černáková, TASR-Dušan Hein)   Predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini vyvrátil, že je na odchode zo Smeru-SD. "Ja som podpredsedom Smeru a je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko pre to, aby strana, ktorá prezentuje politiku sociálnej…

  Teroristi v Idlibe ustupujú, Sýrčania ostreľovali Turkov

  Idlib 21. augusta 2019 (HSP/In24/Foto:TASR/AP-Joint Staff Office of Defense Ministry of Japan)   Ruské letectvo kraľuje nad Idlibom a Hamou. Teroristi v Idlibe začali opúšťať oblasti Han Seihun, na pozície teroristov niekoľkokrát zaútočilo ruské letectvo a sýrske delostrelectvo. Teroristi utrpeli vysoké straty a obávajú sa aj útoku sýrskych Tigrov, ktorí…

  Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia…

  Ohrozí sucho českú ekonomiku? Vedci majú odpoveď

  Praha 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Sergey Malgavko)   Vedci dnes na tlačovej konferencii predstavili v Prahe dva scenáre vplyvov sucha na českú ekonomiku. Sucho, ktoré neustále sužuje Českú republiku, by mohlo mať vplyv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 percenta. Podľa vedcov z Centra pre vodu, pôdu a…

  Vedci zistili, aký vplyv má smartphone na produktivitu mozgu

  Washington 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Používanie mobilného telefónu na odvádzanie pozornosti od problémov mozgu nepomáha, aby sa "reštartoval", ale naopak vedie k ešte väčšiemu vyčerpaniu intelektuálnych zdrojov, píše portál Eurekalert K tomuto záveru dospeli vedci z Rutgers University (USA) po experimente so 414 študentmi. Zostavili anagramy 20 písmen -…

  SaS, OĽaNO aj Za slušné Slovensko ohlásili verejné zhromaždenie na Nám. SNP na výročie vraždy Kuciaka. Prišli všetci naraz, úrad nevie určiť, kto bol skôr

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 dnes ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty. A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za…

  Muž v Debrecíne zaútočil nožom na policajtov, tí ho postrelili

  Budapešť 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Eszter Asszonyi)   Policajti v Debrecíne na severovýchode Maďarska postrelili v stredu 18-ročného muža, ktorý na nich zaútočil nožom. Zraneného mladíka previezli do nemocnice, informovala polícia na svojej stránke Police.hu Na podozrivo sa správajúceho muža upozornil telefonicky políciu okolo poludnia miestny obyvateľ. Mladík sa po príchode…

  Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SR

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si nevie predstaviť Štefana Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Počet prihlásených kanidátov na post predsedu považuje za "primeraný". Novinárom to povedal v stredu po rokovaní vlády Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady,…

  Merkelová sa pýtala Čaputovej na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy

  Berlín/Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Čaputová sa v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé…

  TopDesat

  Toto jedlo je pohladením pre dušu. Jednoducho perfektné!

  0

  Pokiaľ ide o jedlo, chuť je len jednou časťou hry ... nikto nepovedal, že by jedlo nemalo aj dobre vyzerať. Niekedy je to krása prírody a inokedy je to precízna práca majstra šéfkuchára, ale existuje veľa prípadov, keď jedlo vyzerá príliš dobre na to, aby si ho zjedol. Takéto prípady nájdeš…

  Prvý vertikálny les v Afrike obohatí púšť o výdatnú zeleň

  0

  Egyptská púšť bude už onedlho hostiteľom prvého vertikálneho lesa na africkom kontinente. Budovy pokryté stromami obohatia miestnym obyvateľom život a tento les sa stane unikátom. Taliansky architekt a urbanista Stefano Boeri predstavil návrhy troch budov pokrytých stromami a rastlinami absorbujúcimi znečistenie v novom administratívnom hlavnom meste Egypta, ktoré je vo…

  Top 10 menej známych, ale skvelých seriálov na službe Netflix

  0

  Netflix, to nie je len Stranger Things či The Crown. Streamovací gigant má vo svojom portfóliu aj menej nápadne, no stále kvalitné seriály. Pozreli sme sa na top 10 z nich. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DvHJtez2IlY[/embed] 10) The OA

  Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

  0

  Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

  10 "zbytočných" častí tela, bez ktorých dokážeme prežiť

  0

  Vedeli si o tom, že máš niekoľko častí tela, ktoré k životu naozaj nepotrebuješ? Niektoré boli užitočné iba v detstve; iné sú skutočne nadbytočné a niektoré sú tu len na to, aby spôsobovali nepríjemnosti. Evolúcia trvá "pár" rokov a teda chvíľu potrvá, kým sa náš dizajn upgradeuje. To znamená, že ešte aj dnes máme…

  Príbeh pouličného umelca s menom Banksy, ktorému chcú ľudia platiť v miliónoch

  0

  Len málo ľudí vo svete si získava celosvetové uznanie. Jednou z týchto výnimiek je Banksy, anonymný umelec z Anglicka, ktorého práca siaha ďalej ako za obyčajný obraz ulice. Všeobecne sa uznáva, že osoba, ktorá sa narodila pod pseudonymom Banksy, sa narodila v roku 1974 v anglickom meste Bristol. Na začiatku svojej kariéry bol pouličný…

  Vo svete IT

  Poznáme oficiálny dátum predstavenie zariadení Redmi Note 8 a Note 8 Pro. Tento deň si zaznačte v kalendári!

  0

  Spoločnosť Xiaomi naplánovala na 29. augusta naozaj veľkú konferenciu, kedy predstaví hneď niekoľko zásadných noviniek. Pod záštitou spoločnosti Redmi nám totižto budú predstavené nie len úplne prvé inteligentné Redmi TV, ale aj nová dvojica dostupných smartfónov Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Dátum predstavenia nových smartfónov bol odhalený…

  HarmonyOS podľa analytikov by v budúcom roku mohol mať trhový podiel 2 percent. V Číne 5 percent

  0

  Operačný systém HarmonyOS, ktorý bol predstavený pred niekoľkými dňami spoločnosťou Huawei je stále viac a  viac spomínaný. Dôvodom prečo tomu tak je, je stále neutíchajúci konflikt medzi Čínou a USA, kde Huawei je „rukojemníkom“ Američanov. HarmonyOS je otvoreným operačným systémom, ktorý je vyvíjaný pre širokú škálu zariadení – od chytrých…

  CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií…“

  0

  V  priebehu včerajšieho dňa americká vláda predĺžila čínskemu technologickému gigantovi licenciu umožňujúcu spolupracovať s americkými spoločnosťami o ďalších 90-dní so slovami, že tak chce poskytnúť viac času zákazníkom spoločnosti na prechod ku konkurencií. CEO spoločnosti Ren Zhengfei reagoval na predĺženie licencií krátko na to. Na tému upozorňuje portál reuters.com. Zakladateľ…

  Obrovská systémová chyba v biometrii zariadení zapríčinila únik 28 miliónov hesiel

  0

  Dobré správy sú, že od stredajšieho rána bola chyba odstránená. Čo už nie je až tak pozitívne, že túto službu Suprema využívalo 1.5 milióna užívateľov po celom svete. Poškodení používatelia sa nemajú po úniku ako brániť – heslá sa dajú zmeniť, ale odtlačky prstov už nie. Bezpečnostný tím výskumníkov vďaka…

  Samsung Note 10+ vs iPhone XS Max vs Huawei P30 Pro: Ktorý robí najlepšie fotografie v praxi?

  0

  Pri kúpe nového smartfónu dôležitú úlohu zohráva kvalita  vyhotovených fotografií, obzvlášť pri vlajkových lodiach. Nižšie sme si pre Vás pripravili vďaka známemu Youtuberovi porovnanie kvality fotografií vyhotovených súčasnými vlajkovými smartfónmi spoločností Samsung, Apple a  Huawei (pozn. redakcie: spoločnosť Apple ku dnešnému dňu nepredstavila tohtoročnú vlajkovú loď). Samsung Note 10+ vs…

  NASA plánuje poslať ďalšie dve misie na Mars pre vzorky povrchu

  0

  Jeden z  najväčších vedeckých úspechov misie Apollo v roku 1969 bolo získanie vzoriek Mesiaca, ktoré boli prinesené späť na Zem na preskúmanie. Dokonca aj dnes, o 50 rokov neskôr, vedú tieto vedecké vzorky k vedeckým objavom. NASA dúfa, že sa tento úspech zopakuje misiou roveru Mars 2020, ktorej cieľom je…

  TopSpeed

  Nové najrýchlejšie kombi je tu! Audi RS6 dá 100 km/h za 3,6 s

  1

  Audi RS6 je jednoducho ikonou. Rýchlo si vybudovalo povesť a stalo sa z neho najrýchlejšie kombi. Každou generáciou sa zväčšovala fanúšikovská základňa výkonného kombi. A s novým dizajnovým jazykom Audi, ktorý bol použitý na novej A6 sme si iba mastili ruky, že ako budú vyzerať výkonné verzie. Žiaľ S6 pomerne sklamala…

  Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600 kusová séria

  0

  A je to tu, Hyundai loví náročných zákazníkov rovnakou taktikou ako nemeckí výrobcovia – limitovanými edíciami svojich športových verzií. Automobilka definitívne potvrdila príchod špeciálnej edície modelu i30 N. Odľahčený Hyundai i30 N zatiaľ označuje ako Project C, už na jeseň sa však môžeme tešiť na jeho sériovú podobu. Exkluzivitu mu zabezpečí aj…

  Tak predsa, preteky automobilov na Pezinskej Babe budú

  1

  Preteky automobilov do vrchu najbližšie k hlavnému mestu v tomto roku pôvodný organizátor zrušil a zdalo sa, že legendárna trať s vynikajúcim zázemím, ktorá bola v minulosti mnohokrát zaradená aj do seriálu európskych majstrovstiev, ostane v roku 2019 opustená. Našiel sa však „náhradný“ organizátor aj termín a vyzerá to tak, že…

  Solárna cesta nevydržala, zničili ju autá aj krupobitie

  3

  Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nedá mnohým ekológom spávať. Týka sa to aj solárnych článkov, ktoré dokážu zo slnečnej energie vyrobiť dosť energie na to, aby pokryli skromnejšie energetické nároky potrebné povedzme na nočné osvetlenie dediny.Francúzi sa preto rozhodli pre experiment s cestou pokrytou solárnymi článkami. Solárna cesta však nevydržala…

  Tento týždeň testujeme: Renault Talisman Blue dCi 200 EDC

  15

  Tento týždeň v redakcii testujeme Renault Talisman Blue dCi 200 EDC vo výbave Initiale Paris. Inými slovami absolútny vrchol cenníka modelu Talisman s úplne novým naftovým štvorvalcom 2.0 dCi naladeným na 147 kW (200 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Fiat Tipo skončí. Nahradí ho SUV

  9

  Prvá generácia hatchbacku Fiat Tipo z roku 1988 bola bestsellerom ovenčeným dokonca titulom Auto roka 1989, jeho druhé vydanie z roku 2015 však už také terno nie je. Narodilo sa totiž do doby, ktorej vládnu SUV a klasické modely skôr zápasia s odlivom zákazníkov. Talianska automobilka sa tak chystá k…

  KAMzaKRÁSOU

  TOP joga videá, ktoré ti kompletne vyformujú postavu

  1

  Cvičenie jogy má nepochybne svoje výhody. Okrem toho, že dokáže upokojiť myseľ, redukovať stres a odohnať depresiu či úzkosti, dostane vás aj do kondičky. Vaše telo bude po pravidelnom praktizovaní tohto cvičenia ohybnejšie, pevnejšie a celkovo krajšie a dokonca pre to nemusíte vôbec nikam chodiť. TOP joga videa možno vyžadujú disciplínu, no…

  Najškaredšie psy na svete: Príroda dokáže niekedy skutočne pobaviť!

  3

  Niekedy to nie je len o kráse. Niekedy dokáže príroda zaúradovať a vytvoriť dokonalo nedokonalé dielo, ktoré síce pobaví, ale aj zamrzí. Určite ste už počuli o súťažiach, v ktorých sa bojuje o titul najkrajšieho psa. Ale počuli ste už aj o súťaží, kde sa bojovalo o titul najškaredšieho psa? Áno, jedna takáto sa vo svete konala,…

  Sebarozvoj s koučkou: Ako na negatívne hlasy zvnútra nás samých?

  0

  Niekedy sa odohrá to, že väčšmi veríme príbehu, ktorý sme si sami vytvorili a zameníme realitu za obsah našich myšlienok. Klasickým príkladom sú negatívne sebahodnotenia v zmysle: „Som k ničomu“, „Nikto ma nemá rád,” „Nezaslúžim si šťastie”…  Ako na negatívne hlasy, ktoré nás samých dokážu takpovediac ohlušiť a oklamať?

  Nebezpečné pľuzgiere na tele: Pozor, môže ísť o autoimunitné ochorenie!

  1

  Viete, čo je pemfigus? Za týmto pomerne neznámym pojmom sa ukrýva jedno zákerné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä pokožku a sliznice ľudského tela. Známych je viacero foriem tejto choroby, ktoré sa líšia priebehom, pričom v najzávažnejších prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia. Toto ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie a dokonca môže…

  Ako pripraviť dieťa na začiatok školy? Prváčikov čakajú veľké zmeny

  1

  Už zanedlho sa školské lavice sa opäť zaplnia. Deti, pre ktoré bude nový školských rok zároveň ich prvým, čaká neznáme prostredie aj ľudia. V podstate ide o výraznú zmenu v ich životoch, čo však netreba dramatizovať, ale ani brať na ľahkú váhu. Ako pripraviť dieťa na začiatok školy?

  Sexy svadobné šaty pre moletky, ktoré ti vyrazia dych! Sú to tie pravé?

  4

  Aj keď máte pár kíl navyše nemali by ste sa hanbiť obliecť si svadobné šaty svojich snov. Od čistého saténu až po veľa čipky nájdete v galérii nižšie šaty, ktoré vám pomôžu cítiť sa pohodlne a sebaisto vo svoj veľký svadobný deň! Musíte prijať tvar svojej postavy a zobrať si príklad z plus-size modeliek,…

  Svetlo sveta

  Dnes slávime

  0

  Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914. Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi…

  Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

  0

  Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista. Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Tá mala…

  Medžugorie navšívi ročne 3 milióny pútnikov

  0

  Marianské pútnicke mesto v Bosne a Hercegovine – Medžugorie, podľa poľského arcibiskupa Henryka Hosera, ročne navštívi približne 3 milióny pútnikov. Arcibiskup Hoser je vymenovaný pápežom Františkom za osobitného spolnomocnenca pre Medžugorie. Podľa údajov väčšina pútnikov pochádza zo samotnej Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a ostatných balkánskych krajín, potom nasleduje Poľsko a…

  Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

  0

  Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie. Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až…

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

  0

  Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá štyri dni. Začne sa v piatok 13. septembra o 17:00 mariánskou hodinkou, svätou omou a…

  Armádny Magazín

  Rusko premiestnilo strategické bombardéry Tu-160 bližšie k hraniciam s USA

  0

  Ministerstvo obrany RF vydalo prehlásenie, podľa ktorého dva ruské strategické bombardéry Tupolev Tu-160 uskutočnili prelet bez medzipristátia na letisko Anadyr na Čukotke. Je to jedno z najbližšie položených letísk RF k hraniciam USA, vzdialenosť k najbližšiemu bodu hraníc je približne 600 km. V správe z

  České ministerstvo reaguje na neúspešné vojskové skúšky bojového vozidla Perun

  0

  České ministerstvo obrany odmieta interpretáciu spoločnosti SVOS k vojskovým skúškam bojového vozidla špeciálnych síl Perun, ktoré skončili s nevyhovujúcim výsledkom. Aj napriek ústretovému kroku zo strany velenia Armády, spočívajúcom v predĺžení termínu vojskových skúšok, výrobca bohužiaľ nedokázal dodať vozidlo s parametrami, ku ktorým sa pís

  Bezpilotná Berta bude vybavená prúdovým motorom

  0

  Bezpilotný systém E08M Berta navrhnutá a vyrobená spoločnosťou ENICS bude poháňaná prúdovým motorom. Dve už známe verzie mali spaľovací motor (ICE) a pulzný motor (PJE). Platforma poskytuje armáde príležitosť na montáž rôznych druhov užitočného zaťaženia: televízne kamery / fotografické kamery, infračervené snímače, rohové reflektory, Lunebergove

  Talianske stíhacie letectvo používa ľahké M-346FA pre výcvik svojích pilotov

  0

  Talianski stíhací piloti lietajú na ľahkých stíhačkách pre výcvik pilotov lietadiel 4 a 5 generácie,säčasťou talianskej výzbroje sa stalo 6 ľahkých lietadiel spoločnosti Alenia Aermacchi M-346FA (Fighter Attack). Toto lietadlo predstavuje novú variantu výcvikovo- tréningových dvojmotorových cvičných prúdových lietadiel M-346Master. Detaily kontraktu Ta

  Ruský výrobca zbraní začne v roku 2020 s výrobou granátometov AGS-30

  0

    MOSKVA, 20. augusta / TASS /. Závod Tula Arms (súčasť spoločnosti Precision Systems Company v rámci štátnej hi-tech korporácie Rostec) začína v roku 2020 s výrobou automatických odpaľovačov granátov AGS-30. V druhom štvrťroku 2019 podnikové technické služby spustili technologické prípravy na zabezpečenie výroby automatického odpaľovača granátov AGS-30 v

  Turecko kupuje staršie americké vrtuľníky Boeing CH-47F Chinook

  0

  Aj keď Američania vylúčili kvôli tureckej kúpe ruských systémov PVO S-400 Turkov z programu F-35 (Američania už ukončili výcvik tureckých pilotov v USA) a odmietli Turkom dodať najnovšiu americkú stíhačku F-35, v iných oblastiach americké zbrojárske firmy s Turkami úzko spolupracujú. Americký prezident Donald Trump sa k problému nedodania amerických

  Tvoja Svadba

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Tvoje Zdravie

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.