• Dušan Hirjak

  Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 16.05. 2019 o 18:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II. – záverečná

  II.

  Dovolím si tvrdiť, že je potrebné na politickej scéne SR v politickom boji vstúpiť do sporu o charakter EÚ, pretože tento spor je o najdôležitejšej otázke pre život občanov – o existencií slovenského národa a bude preto ušľachtilým sporom !!! Lenže politický boj na politickej scéne SR sa odkladá, pretože vládna moc, koaličné politické strany či samotná opozícia ( jej väčšina ) nemajú záujem vstúpiť do sporu o charakter a fungovanie EÚ. Dnes je to jasné, že tak vládna moc, ako aj mediálna sféra a samotní najvplyvnejší oligarchovia so svojim marketingom svorne odkazujú všetkým nespokojným občanom, že sa máme zrieknuť myšlienky sebaobrany pred EÚ. Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico dokonca vyslovil názor, že existuje niečo také dobré a správne pre SR a v jej záujme, ako je pozitívna strata suverenity.

  Tento odkaz sa však nedeje spôsobom, ako o tom píšem, ale napríklad cez politickú mantru „byť proeurópsky“, cez vyhlásenia obrany EÚ či jednotnej Európy, cez vyhlásenia spoločne sa postaviť proti zlu vlasteneckých a národných síl, ktoré chcú chrániť národno-štátne záujmy SR. Ak nie sme vo vojne, tak najväčšie zlo, ktorému je potrebné razantne sa postaviť, sa šíri práve z Bruselu za aktívnej pomoci všetkých zainteresovaných zástupcov – predstaviteľov členských štátov EÚ. Prečo tvrdím, že ide o najväčšie zlo ?

  Pretože nositelia konceptuálnej moci ( predovšetkým z nadnárodnej sféry ) založili svoju neverejnú – súkromnú politiku svojich záujmov a záujmov svojich spoločnosti na myšlienke ovládania národných štátov a v rámci EÚ na ich likvidácií. O tom nikto z politikov, a ani našich, nechce hovoriť, ale všetky indície a politické kroky Bruselu k tomu vedú! V tomto období sa iba hľadá finta na občanov EÚ, ako ustanovenie európskeho super štátu pripraviť. Zatiaľ sa to všetko deje pod propagandistickou rozprávkou o potrebe silnej integrácie, aby sme si zachovali ( zabezpečili ) pozíciu svetového hráča. A takú pozíciu môže reprezentovať iba Brusel a skutoční nositelia konceptuálnej moci EÚ ! Ak sa tak stane, bude to mať katastrofálne následky pre život občanov v každom štáte. Občan v prvom rade stratí svoje postavenie nositeľa štátnej moci, stratí svoje právo mať svoju štátnu organizáciu a požadovať kvalitný výkon právomoci a služieb vo verejnom záujme, demokratický právny štát postupne zanikne.

  V dnešnej dobe má EÚ k dispozícií pre svoju potrebu, a s ňou sily, ktoré majú v rukách konceptuálnu moc, vybudované a fungujúce unijné právo ( na úkor národného práva ), má k dispozícií výlučné právomoci, zdieľané právomoci, podporné, koordinované a doplnkové právomoci a to všetko v záujme nadnárodných štruktúr a svetovej vlády a s cieľom eliminovať národno-štátne záujmy členských štátov v prospech ustanovenia európskeho super štátu.

  V nastávajúcich parlamentných voľbách by mali získať najväčšiu podporu občanov iba tie politické strany, ktoré pred voľbami sa jasne zaviažu, že sú ochotní vytvoriť takú vládu, ktorá bude v svojom programovom vyhlásení deklarovať jednoznačný záujem prerokovať na národnej úrovni s občanmi a politickými stranami návrh reformy EÚ. Otázka, či si ako občania SR prajeme, aby bol ustanovený európsky super štát, sa musí stať predmetom referenda. Ak sa toto neudeje, potom nebude problém, aby nás naši najvyšší ústavní činitelia zradili a podpísali bez nášho súhlasu „zakladacie listiny“ nového štátu.

  V skutočnosti je potrebné sa postaviť tomuto zlu a k tomu, aby toto zlo bolo porazené, je potrebné v spoločnosti vytvoriť podmienky pre aktívnu odvahu a v politickom boji ( spore ) presadiť potrebné zmeny. Inak povedané, reformovať EÚ na medzinárodnú organizáciu, ktorá bude slúžiť národným štátom aj s tými výhodami, ktoré EÚ prináša v súčasnosti. Potreba presadenia reformy EÚ je možná za určitých okolnosti len z národnej úrovne. Z úrovne nadnárodnej – samotného Bruselu, podmienky na presadenie skutočnej reformy neexistujú, hoci je k dispozícií aj Európsky parlament.

  Až v súčasnosti je možné celkom jasne pochopiť, akým spôsobom nás európska pätnástka nalákala na svoje „udičky“ integrovať sa k západnej – demokratickej spoločnosti. Boli vymyslené prístupové rokovania aj s príslušnými podmienkami – politickými a ekonomickými, aby sme sa v nádeji na krajšiu budúcnosť zaviazali k rôznym ústupkom, pričom zásadné z nich nebolo možné v skutočnosti robiť bez súhlasu občanov. Lenže dôvera k politikom demokratického Západu bola z našej strany bezhraničná a integrovať sa znamenalo pre zástupcov občanov politický úspech, ktorým zároveň bolo možné odbremeniť sa od určitých problémov vnútornej politiky štátu.

  Môžeme si dovoliť žiť v radostnom očakávaní, že práve proti tomuto zlu , nás, občanov a politikov, povedie Zuzana Čaputová, keď vyzvala, aby sme povýšili spoluprácu nad boje ? Ak by som bral na vedomie optimistický názor Ivety Radičovej, že Zuzana Čaputová je za politiku riešení a politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR, tak potom je možné očakávať, že náš povedie do politického boja proti zlu, ktoré vychádza z Bruselu.

  Tento optimizmus by však bolo možné splniť len za podmienky, že reforma v prospech národných štátov bude prezidentkou SR predostretá na politické riešenie a že samotná prezidentka SR bude pokladať boj proti zlu zo strany EÚ za hlavnú výzvu SR. Vyzerá to tak, že najťažší politický konflikt aj po týchto prezidentských voľbách sa odkladá a odsúva do stratená. Aj samotné voľby sa už organizujú spôsobom, ktorý ukazuje k úsiliu neoliberálov, že vo vzťahu členský štát – EÚ máme sa zrieknuť sebaobrany a teda ani sa neodvážiť pokúšať vyvolať politický konflikt, ktorý by umožnil EÚ zreformovať v zmysle záujmov a potrieb národných štátov.

  Hodno si všimnúť stanovisko Ivana Štefunka, predsedu politickej strany Progresívne Slovensko ( ďalej iba PS ). Ten sa dal počuť v tom zmysle, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirom ( Beblavým ) chcú túto politiku reprezentovať. Kto v prezidentských voľbách reprezentoval stranu nenávisti a aké záujmy strana nenávisti presadzovala či predkladala ? Môžem iba hádať a tak hádam, že za stranu nenávisti boli a sú pokladaní tí, čo presadzovali národno-štátne záujmy SR.

  Prečo je však potrebné označovať ľudí s takýmito záujmami, ktorých je podľa môjho názoru najmenej 50 % z obyvateľstva SR, pojmom „nenávisť“ ? Má to svoj veľký psychologický význam, pretože týmto označením akoby sa ukazovalo na ľudí, ktorí nenávisť v spoločnosti uprednostňujú nad všetko ostatné, nezaslúžia si našu pozornosť, nemajú právo na žiadny verejný diskurz, predstavujú len určitý „odpad“ spoločnosti. A ako z politických skúsenosti vieme, tak EÚ riadi celý proces politického boja proti extrémizmu či antisemitizmu, pričom v oboch rovinách sa nenávisť pokladá za trestný čin či sa priamo určitým spôsobom kriminalizuje.

  Za tejto situácie pre stredoškoláka z Bratislavy nebol problém napísať, že Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, že zatočí s opicami a antisemitami. Študent len otvorene zopakoval to, čo sa v politike v rámci EÚ reálne deje. Veď závery EÚ pre boj s extrémizmom a antisemitizmom boli implementované aj na podmienky SR ! Študent E. H. nemal problém napísať, koho budú strieľať. Túžba po strieľaní je spojená s pocitmi nenávisti vychádzajúce z vlastného vnútra, ale i s označením toho, kto je pre svoju nenávisť nepriateľom.

  V skutočnosti nikto sa nemusí strieľať, ak budeme politiku chápať v zmysle, že je stretávaním sa názorov a presvedčení a zápasom o získanie súhlasu a väčšiny. Preto samozrejmou súčasťou politického konania je politický boj ! Túžba po strieľaní niekoho je len reakciou na také konania mnohých politikov, ktoré jasne občanom ( verejnosti ) signalizuje, že v určitých otázkach ( a zásadných ) žiadny politický boj nie je prípustný.

  Vyhlásenie Ivana Štefunka, že bude reprezentovať politiku víťazenia nad nenávisťou ma napĺňa obavami, pretože takáto politika bude obchádzať práve to, čo je dôležité: vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Tento politický boj je možné správne rozvinúť len vtedy, ak existuje vôľa k spravodlivosti ako občianskej či politickej cnosti. Táto spravodlivosť spočíva v uznávaní toho druhého ( politického protivníka ) ako osobnosti s určitými právami a záujmami. Ide o to mať pozitívny vzťah k druhému ako k partnerovi v politike, ktorý má svoju dôstojnosť.

  Tu nejde o problém riešiť vzťah k svojim blízkym ( ako rodine ), ale mať uznanie k niekomu cudziemu, ktorý bude či je našim súperom v politickom boji. Spravodlivosť ako cnosť si v praktickom konaní nevyžaduje operovať pojmom o „nenávisti“, o víťazstve nad „nenávisťou“, pretože takéto rečnenie nič nerieši a ani občania samotní si nemôžu zistiť výsledky určitého politického konania.

  V každej spoločnosti na jednej strane existujú záujmy jednotlivcov a rôznych ( rozdielnych ) sociálnych skupín. Na strane druhej spoločnosť má pre občanov k dispozícií vybudovaný určitý slobodný poriadok právneho štátu, z ktorého vyplývajú tiež určité záujmy a potreby. V tomto priestore ( ako na futbalovom ihrisku ) sa odvíja politické konanie a v ňom samotný politický boj, ktorý je vždy spojený s konkrétnymi témami a so získaním väčšiny a súhlasu. V tomto priestore sa primárne nerieši žiadna nenávisť či slušnosť, ale naplnenie určitých záujmov, či prijatie určitých pravidiel.

  Ak chce politik hovoriť o víťazstve, nech sa vyjadrí jasne, v čom sa podarilo dosiahnuť úspech a v prospech koho. Lebo toto jasné a konkrétne vyjadrovanie sa vyplýva aj z jedného princípu liberálnej spoločnosti – verejného zdôvodňovania politiky. V čom teda dosiahla Zuzana Čaputová úspech, ak zvíťazila, podľa predsedu PS, nad nenávisťou ? Dosiahla víťazstvo nad tými kandidátmi ( v prvom rade ), ktorí svoju kandidatúru na prezidenta SR založili na obrane národno-štátnych záujmov ! Takže predseda PS aj s Mirkom budú v tejto politike pokračovať! Podobne bude postupovať aj súčasný prezident SR Andrej Kiska.

  Karty teda odkryli aj politickí hráči, ktorí doteraz politiku v rámci parlamentnej demokracie nemali možnosť robiť. A tak je potrebné položiť otázku: Skutočne Zuzana Čaputová dosiahla úspech v prezidentských voľbách, ak berieme, že jej politiku víťazstva nad nenávisťou podporilo iba 24 % z celkového počtu oprávnených voličov a teda nezískala väčšinu a jej súhlas. Výsledkami prezidentských volieb sme sa dostali v SR do takej situácie, že zásluhou vládnej moci, mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov politika je tunelovaná ako vec verejná, pretože vec verejná si vyžaduje, aby politický boj a politická súťaž, výber poslancov či prezidenta SR boli organizované v rámci jasných mantinelov: Ústavy SR a teda naplnenia cieľov národno-štátnych záujmov a predovšetkým, všetko za aktívnej účasti občanov.

  V podmienkach SR sme začali politický boj a politickú súťaž organizovať iným spôsobom: naplnenie cieľov národno-štátnych záujmov v zmysle Ústavy SR sme z pozície jasnej POLITICKEJ PRIORITY degradovali na pozíciu POLITIKY MARGINÁLNEJ. Inými slovami, dávame prednosť nie vlastnému štátu a jeho občanom, ale dávame prednosť politike nadnárodných štruktúr v rôznej podobe, pretože sa niektorým skupinám a jednotlivcom páči, že ich záujmy a potreby budú lepšie uspokojené a uspokojované, keď budú podporovať politiku Bruselu. Lenže politika Bruselu či EÚ s nejakými národno-štátnymi záujmami ako politikou prioritnou, nepracuje, lebo Ústava SR ( či ďalších členských štátov ) ju k tomu nezaväzuje. To však nie je všetko. Politika Bruselu či EÚ sa robí v úzkej súčinnosti s výtvormi vlastného práva, vlastného právneho systému, ktorý si za pomoci predstaviteľov členských štátov postavili do pozície nadradenej národnému právnemu systému.

  Vládna moc, mediálna sféra a marketingové ťahy oligarchov úplne vedomé a plánovite kašlú na dodržiavanie hlavnej zásady politického konania, že iba z národno-štátnych záujmov SR sa môže odvíjať fungovanie EÚ a naše členstvo v tejto organizácií. Nemôže existovať stav opačný a teda taký, aby ciele národno-štátnych záujmov SR sa prispôsobovali politike EÚ, pretože tento prístup v definitívnej podobe vedie iba k likvidácií národných štátov a k ustanoveniu európskeho impéria.

  Tí, čo tento „kopernikovský obrat“ v prioritách politiky spôsobili a ďalej v tejto deformácií pokračujú, si zároveň dovoľujú označovať obrancov národno-štátnych záujmov za extrémistov, populistov, nositeľov akejsi nenávisti. Členovia politickej strany PS už teraz vyhlasujú, že budú brániť jednotnú Európu, čo znamená, že seba pasujú do úlohy obrancov Bruselu a EÚ. Výsledky prezidentských volieb pokladajú za svoje víťazstvo a spoločne so Zuzanou Čaputovou za víťazstvo nad nenávisťou, teda nad tými, ktorý predstavujú obrancov národno-štátnych záujmov.

  Všimnime si u študenta E.H. ešte jeho zvolania, ktoré sú iba výsledkom obratu v prioritách politiky v SR a v ostatných členských štátoch EÚ:

  • Nech žije EÚ !“

  • Nech žije Zuzana !“

  • Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť !“

  Študent úprimne týmito zvolaniami konkrétne zovšeobecnil to, čo v politike na Slovensku sa deje či počúva z médií a čo v prípade „skapania“ sa politici a média neodvážia nazvať svojou agendou. Na „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti sa totiž pracuje prinajmenej od začiatku prvej vlády Mikuláša Dzurindu a postupne sa toto úsilie ( o skapaní ) posilňuje, pričom je zaujímavé, že politická strana SMER – SD úspešne v neoliberálnom úsilí o jednotnú Európu pokračovala.

  Teraz je obdobie, keď sa pripravujú ďalší ľudia pod vedením oligarchov za politikov a aby úspešne existovali ďalšie politické strany k tomu, aby doterajšie úsilie niekoľkých vlád úspešne zavŕšili dokončením integrácie EÚ – ustanovením super štátu. Okrem všetkých doteraz existujúcich koaličných strán a väčšiny opozičných strán svoj záujem o Slovensko prejavila taká politická strana ako PS a dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska.

  V politickej strane PS ešte ani nezískali dôveru občanov – voličov pre účasť v NR SR a už si s veľkou razantnosťou získavajú pozornosť vyhláseniami, ktoré sú vzhľadom na podstatu politiky nepotrebné a zavádzajúce. Uvediem takéto výroky:

  • Populisti nám idú ukradnúť Európu !“

  • Na Slovensku, ale aj inde v Európe naberajú na sile populisti a extrémisti, ktorí chcú EÚ oslabiť a rozdeliť. My ju naopak chceme posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty, ktorú sú jedinou skutočnou protiváhou populizmu.“

  • Sme pripravení jednotnú Európu brániť !“

  O tých členov PS, ktorí dávajú takéto vyhlásenia, si dovolil pán Martin Poliačik povedať, že „…ide o extrémne kompetentných ľudí a jasne proeurópskych.“ Koho teda v PS a v iných politických stranách pokladajú za populistov a extrémistov ?

  V prvom rade tých, čo bránia národno-štátne záujmy SR, či tých, čo ešte snívajú o EÚ ako o organizácií v prospech národných štátov, či tých, čo sú proti tvrdej globalizácií sveta. Čo je potrebné si pod pojmom globalizácia myslieť ? Stačí si uvedomiť, že je to proces akumulácie stále väčších a mocnejších síl a prostriedkov k ovládaniu ľudí, štátov, prírody. Ak takto dokážeme odkryť, kto je označovaný za populistu či extrémistu a zároveň tvrdíme, aké zlo nám ( komu ? ) chcú spôsobiť, mali by sme dokázať dostať politikov ( aj tých začínajúcich ) do politickej arény, v ktorej sa otázka „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti otvorene a verejne rozoberie a bude možné získať jasnú predstavu o tom, kto v skutočnosti predstavuje či podporuje stránku zla.

  Vyhlásenie predstaviteľov politickej strany PS o tom, že EÚ chcú ďalej posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty treba brať veľmi vážne a uvedomiť si, čo toto vyhlásenie znamená. EÚ sa môže ďalej posunúť už iba v jednom dôležitom bode – dokončenie jej politickej integrácie a na základe toho ustanovenie európskeho super štátu. Nejaké ďalšie liberálne a progresívne hodnoty môžu prispieť iba k presadzovaniu nekontrolovanej globalizácie, ktorá, ako som už zdôraznil, predstavuje úsilie k ovládaniu ľudí, štátov a prírody.

  Po Bohu najdôležitejšou pozemskou silou, ktorá spája občanov a spoločnosť, je štát a tento štát má povinnosť udržať na uzde aj proces globalizácie. Občania ako nositelia štátnej moci majú právo požadovať od štátu ( a teda v prvom rade od politikov ), aby spoločnosť bola chránená pred takými vykonštruovanými liberálnymi hodnotami, ktoré v mene neustáleho progresu ( pokroku ) spejú k zničeniu štátnosti.

  Treba si uvedomiť, že záležitosť o „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nie je témou iba pre odborníkov, ale v prvom rade výlučnou kompetenciou občanov. Pripomínam: politika je konaním o získanie súhlasu a väčšiny ! O zániku či zachovaní slovenskej štátnosti a samostatnosti môžu s definitívnou platnosťou rozhodovať iba občania SR ako nositelia štátnej moci. Nesmú to robiť iba politici na základe svojich ideologických a propagandistických zdôvodnení. Ak sa o záležitosti „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nezačne v spoločnosti ( a v politickom konaní ) otvorene a verejne hovoriť, nebude možné ani dospieť k politickému záveru rozhodnúť o „skapaní“ formou priamej demokracie.

  Aj v týchto dňoch, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu, politici „karty neodkryli“ a problém „skapania“ jednoducho obchádzajú vyhláseniami o tom, aké výhody a pozitíva prináša EÚ pre SR. Lenže výhody a pozitíva majú byť výsledkom spolupráce a dohôd suverénnych národov. V mene nejakých výhod a pozitívnych výsledkov napríklad v ekonomike, nie je možné vzdávať sa postupne štátnej moci na vlastnom území a presvedčovať občanov, že naše štátne orgány sú horšie ako orgány v Bruselu.

  V mene výhod nemôžeme dopustiť, aby sa zo Slovenskej republiky stala iba provincia EÚ, aby sa z nášho zákonodarného zboru stal „Zbor poslancov provincie Slovensko“, ktorý si bude plniť zadania nadiktované z Bruselu. K čomu potom bude vôľa nášho slovenského národa, vôľa ľudu ? K ničomu ! Už teraz je situácia taká, že sa v práci vládnej moci a ústredných orgánov štátnej moci, či v práci zákonodarného zboru zohľadňujú záujmy a požiadavky nie od občanov SR, ale od EÚ ako nadnárodnej moci. Politika tak prestáva byť vecou verejnou, pretože z úrovne Bruselu občan ako základ štátnej moci nemá žiadny význam a zmysel.

  Morálne zdatný politik, ktorý má silne rozvinuté kardinálne cnosti, nemá potrebu označovať svojich politických protivníkov za populistov a extrémistov. To, že občania majú mať kompetenciu rozhodovať o osude svojho štátu, svojho národa, to je nespochybniteľné, ale v absolútnej väčšine ich zástupcovia to úplne ignorujú. K zvládnutiu tejto kompetencie občania nepotrebujú mediálnych a marketingových expertov, ale svojich zástupcov – politikov, ktorí sú povinní v prvom rade zabezpečiť verejné zdôvodnenie politiky, ktorú robia a prečo ju robia, vrátane zdôvodnenia, prečo na národnej úrovni neexistuje záujem ( politická vôľa ) riešiť problém reformy EÚ.

  Kompetenčné hľadisko o tom, kto má právomoc udeliť politikom svoju plnú moc, odoberá pojmovému označeniu „populista“ či „extrémista“ zmysel, pretože občania si majú priamo určiť, čo je pre nich dobré a správne. Politické strany v SR sa majú snažiť vyvarovať takých výrokov, ako som uviedol v prípade PS, pretože ich naplnenie je možné realizovať len ak o tom rozhodnú občania v rámci priamej demokracie. Povedané lapidárne, „skapať“ slovenská štátnosť a samostatnosť môže iba za situácie, že si to odhlasujeme všetci ako občania SR a preto o žiadnej legitimite nemôžeme hovoriť na základe existujúceho programového vyhlásenia vlády SR schváleného v NR SR či na základe programu politickej strany alebo ideologického zdôvodnenia.

  Extrémna“ kompetentnosť u niektorých členov politických strán, či štátna funkcia, ešte z nich nerobí kompetentných pre rozhodovanie o osude nášho štátu. Ak má niekto dostať príslušné kompetencie vo veci osudu nášho štátu, tak sú to predovšetkým ústavní činitelia, ale za podmienky, že k tomuto rozhodovaniu dostanú plnú moc od svojich občanov. Podpisy zmlúv, ktoré sa týkajú fungovania EÚ, si ústavní činitelia nemôžu dovoliť ( tak ako to robili doteraz ), ak k tomu nemajú plnú moc od občanov, pretože v tomto prípade nejde o bežné medzinárodné zmluvy, ale o zmluvy, ktoré umožňujú prenos zvrchovanosti a štátnej suverenity na EÚ.

  Je potrebné rešpektovať, že novozvolená prezidentka SR má právo na svoje názory a presvedčenie. Ukončila svoje členstvo v politickej strane PD, ale je ťažko predpokladať, že sa môže vzdať názorov, ktoré členovia PS otvorene deklarujú, čo napríklad deklaruje samotný Andrej Kiska, ktorý bol z výsledkov prezidentských volieb nadšený a vyhlásil: „Zvíťazili sme !“

  Lenže funkcia prezidenta SR má aj inú pozíciu, z ktorej je potrebné slúžiť všetkým občanom, teda aj tým 75 percentám občanov, ktorí ju z rôznych dôvodov nevolili. Čoho sa môže týkať požiadavka na službu občanom SR ? Od prezidentky SR je potrebné hneď od jej nástupu do úradu očakávať, aby v SR otvorila otázku reformovania EÚ v prospech národných štátov a to na základe princípu, že nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike. Týmto spôsobom by bolo možné konkretizovať výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“

  Otvoriť otázku reformovania EÚ ma znamenať dať príležitosť občanom SR, aby v celospoločenskej diskusií sa o fungovaní EÚ otvorene diskutovalo a aby bolo možné sformulovať základné východiska pre reformu EÚ v prospech národných štátov – zachovania zvrchovanosti a štátnej suverenity. Od prezidentky SR očakávam, že prispeje k tomu, aby sa v otázke fungovania EÚ a členstva SR mohla v plnej miere rozvinúť sloboda v politickom slova zmysle, ktorej výsledkom bude, aby bola v praktickom živote naplnená zvrchovanosť ľudu.

  Toto sa docieli v okamihu, ak občania SR prijmú rozhodnutie, či dovolia našim politikom a bruselskej byrokracií, aby „skapala“ slovenská štátnosť a samostatnosť, teda ide o udelenie plnej moci našim politikom.

  V článku som pripomenul stanovisko Ivana Štefunka, predsedu PS, ktorý zdôraznil, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirkom chce reprezentovať túto politiku. Rovnako som v článku zdôraznil, že hlavným cieľom politiky v SR je naplňovanie národno-štátnych záujmov SR v prvom rade a že naše členstvo v EÚ a fungovanie EÚ má vychádzať z národno-štátnych záujmov SR a nie opačne. To má byť základná pozícia každého občana, ktorý chce byť politikom a chce sa uchádzať o dôveru občanov v parlamentných voľbách.

  Z hlavného cieľa politiky v SR vyplýva veľmi dôležitá zásada politického konania: výber kandidátov a samotná voľba prezidenta SR majú v prvom rade slúžiť k tomu, aby úrad prezidenta SR ako individuálnej hlavy štátu, pomáhal napĺňať národno-štátne záujmy.

  Do akej situácie sme sa dostali súčasnou voľbou prezidenta SR ?

  Voľba prezidenta SR nepozorovane, nebadane sa z mediálneho a marketingového pozadia určitých nepolitických síl upravujú náš politický poriadok založený na Ústave SR v takom smere, že hlavný cieľ politiky v SR sa postupne ruší a ľudia, ktorí tento hlavný cieľ podporujú, sú označovaní za „nenávistných“ tvorov. Predseda PS vyjadril spokojnosť s výsledkom volieb, pretože Zuzana Čaputová dokázala zvíťaziť nad nenávisťou.

  Ide teda o také víťazstvo Zuzany Čaputovej, ktoré hlavný cieľ politiky v SR odsunulo na vedľajšiu koľaj. Je to víťazstvo, ktoré ľudí brániacich hlavný cieľ politiky v SR, dehonestuje, pretože nemajú záujem presadzovať „liberálne a progresívne hodnoty“, ktoré potierajú národno-štátne záujmy ako populistické a nie sú pripravení a ochotní brániť jednotnú Európu pod vedením Bruselu.

  Prezidentský úrad v SR je teda jedným z ďalších pilierov štátnej moci, ktorý sa stáva v určitom zmysle „vysunutým pracoviskom“ Bruselu. Víťazstvo nad nenávisťou z môjho pohľadu je víťazstvom nad Ústavou SR, ktorá ukladá povinnosti napĺňať aj v prezidentskom úrade ciele a úlohy súvisiace s národno-štátnymi záujmami.

  Študent bratislavského gymnázia E.H. svojimi zvolaniami o tom, kto má žiť a čo ma skapať, len presne vyjadril to, čo sa skrývalo v súčasnej dobe za rôznymi aktivitami v rámci mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov pri príprave volieb prezidenta SR a čo sa týmito voľbami dosiahlo.

  V prospech koho občanom SR bolo dovolené voliť prezidenta SR, keď samotná vládna moc už dávnejšie kapitulovala na prípravu a priebeh volieb, ktoré majú naplniť určité politické potreby spojené s rešpektovaním Ústavy SR a teda s hlavným cieľom politiky v SR – efektívnym formovaním a presadzovaním národno-štátnych záujmov ? Vo voľbe prezidenta SR zvolená kandidátka Zuzana Čaputová teda zvíťazila nad občanmi – tými občanmi, ktorí ju nevolili a ktorí predstavujú kvalifikovanú väčšinu občanov – voličov. Politické konanie v otázke prípravy a priebehu volieb prezidenta SR viedlo v konečnom dôsledku k tomu, že došlo k porážke – izolácií hlavného cieľa politiky v SR. Znamená to, že prezidentský úrad nemusí byť, paradoxne, dostatočne viazaný národno-štátnymi záujmami ?

  A čo my, občania SR ? Čo my, kvalifikovaná väčšina ?

  Nedajme sa znechutiť tým, že v našich radoch pokrokári či neoliberáli hľadajú opice, antisemitov, populistov, extrémistov, nenávistných tvorov a podobne. Ak sa nespamätáme, tak bude len horšie, pretože nikto za nás nebude bojovať v záujme záchrany slovenského národa a politiky, ktorá by bola aj v našom záujme. Ako dokážeme, že nie sme opice, ale občania, ktorí majú záujem chrániť svoju vlasť, pomáhať robiť politiku ako vec verejnú ?

  Musíme krok za krokom pripravovať rôzne iniciatívne návrhy na celospoločenskú diskusiu. Uvedomujem si, že aby politika ostala vecou verejnou, bude potrebné v záujme národno-štátnych záujmov posilniť vplyv občanov na moc mediálnej sféry a oligarchov, musíme byť kritickí k politickým aktivitám politických strán a hnutí a požadovať od nich riešenie problémov, ktoré trápia nás občanov.

  Z výsledkov prezidentských volieb vznikla jasná úloha: pripraviť a presadiť úplne nový volebný systém pre voľbu prezidenta SR, ktorý umožní väčšiu angažovanosť občanov – voličov, obmedzí vplyv a moc mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov, zabezpečí kvalitnejší výber kandidátov a bude priamo strážiť, aby prezidentský úrad ostal v rukách človeka, pre ktorého bude hlavný cieľ politiky v SR prioritou.

  Z uvedených súvislosti v tomto článku som sa rozhodol, že ďalší svoj článok budem venovať rámcovému náčrtu volebného systému pre voľby prezidenta SR. Mám svoju predstavu o tom, ako je potrebné organizovať prípravu a priebeh voľby prezidenta SR.

  Medzi občanmi koluje poučenie z politiky a to, že keby voľby mali niečo riešiť, tak sú už dávno zrušené. Ja to vidím tak, že je potrebné dbať o odpoveď na otázku: v prospech koho má voľba prezidenta SR niečo riešiť ? Odpoveďou má byť, že voľba má vybrať a zvoliť takého kandidáta, ktorý dokáže v prospech občanov a národno-štátnych záujmov pracovať. Voľby prezidenta SR či zástupcov do NR SR nám nemôže organizovať mediálna sféra a oligarchovia aj so svojimi financiami. Práve tak sa to deje a celá sféra týchto súkromných aktivistov pracuje pod vedením nadnárodných štruktúr. Občan – volič nemá šancu presadiť sa ani v parlamentných voľbách a ani v prezidentských voľbách. Prečo je to tak ?

  Občan – volič nemá na svojej strane peniaze, média a prisluhovačov v politických mimovládnych organizáciách. Naše volebné systémy sú konštruované tak, aby rozhodujúci vplyv mali práve tie mediálne a finančné sily v spoločnosti, ktorých zásluhou sa v našej spoločnosti porušuje ( nedodržiava ) politická rovnoprávnosť, pretože nemáme vytvorené rovnaké a spravodlivé podmienky pre účasť v politickej súťaži či v politickom boji. Do politiky ako veci verejnej prenikli so svojim vplyvom ľudia, ktorí predstavujú súkromný sektor a ktorí si štát predstavujú riadiť ako svoju súkromnú firmu.

  Občan – volič, ak nemá na svojej strane peniaze, mediálnu a marketingovú moc či vplyv politických neziskových organizácií, má mať z hľadiska ústavných základov štátu na svojej strane práve štátnu moc. Vládna moc je povinná sledovať proces vyvažovania záujmov rôznych skupín v spoločnosti a vhodnými opatreniami docieliť, aby občania ako základ štátnej moci neboli znevýhodňovaní v určitých politických procesoch, napríklad pri príprave voľby prezidenta SR. Verejná správa v SR má byť vládou SR organizovaná takým spôsobom, aby umožnila občanom SR mať určitý vplyv a moc spolupodieľať sa na príprave voľby prezidenta SR, rovnako aj na príprave parlamentných volieb.

  Koniec časti II. – záverečnej

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump očakáva, že obchodná dohoda s Čínou sa podpíše do polovice novembra

  Washington 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra Trump v piatok povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím…

  Demokratická strana na čele s oceneným Goldmanovou cenou, apelujú na Čižnára, aby konal v prípade Trnku

  Bratislava 18. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Odídenci z opozičnej SaS, ktorí včera oznámili, že vstupujú do neparlamentnej Demokratickej strany (DS), dnes na sociálnej sieti vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal v prípade Dobroslava Trnku Podľa ich názoru má v tomto prípade "zdupľovanú pozíciu". "Nie je len…

  U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia. Podľa informácií TV JOJ mu kontrolovali jeho zbrane. Medzi nimi aj samopal, ktorý mal podľa zdroja televízie odložený v trezore na prokuratúre. Informácie JOJ potvrdila polícia, ale aj samotný Trnka Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka…

  Minister Gál sa stretne so sudcom Lindtnerom, ktorý si mal písať s obvineným Marianom K.

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v pondelok 21. októbra osobne stretne s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom v súvislosti s medializovanou komunikáciou v aplikácii Threema. Následne oznámi ďalší postup V pondelok sa zároveň minister stretne s premiérom Petrom Pellegrinim, ministerkou vnútra…

  Pri parlamente v Londýne našli podozrivý balík

  Londýn 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Jenny Longden Twitter)   Britská polícia oznámila, že odstránila podozrivý balík, ktorého nález si v piatok vyžiadal uzavretie londýnskej ulice Whitehall v centre metropoly neďaleko britského parlamentu Metropolitná polícia predtým uviedla, že na mieste boli prítomní špecialisti, ktorí podozrivý balík preverovali, a z tohto dôvodu okolie…

  Čaputová: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžia

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom…

  Protest Za spravodlivé Slovensko v meste pod Urpínom zrušili

  Banská Bystrica 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné…

  154 migrantov z Etiópie pristálo v nemeckom Kasseli – ďalších 220 bude nasledovať v novembri

  Kassel 18. októbra 2019 (HSP/Journalistenwatch/Foto:Screenshot Twitter)   154 registrovaných migrantov prišlo 15. októbra z Etiópie do Kasselu v rámci „nemeckej dohody o presídľovaní“  Let pre ďalších 220 migrantov je naplánovaný na november. Pravdepodobne sú to predovšetkým Eritrejčania, Somálčania a Sudánci, ktorí tam prichádzajú.   It happened!🛫 In FIRST EVER @UNmigration…

  "Flirt" Poklonskej a Erdogana vyvolal zúrivú reakciu v Kyjeve

  Kyjev 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RIA Novosti)   V Kyjeve objavili ďalšiu zradu – tento raz tureckú... Ani ukrajinského prezidenta, ani vládu, ba ani radikálov či nacionalistov prakticky vôbec nezaujíma, čo sa deje v Sýrii kvôli útokom tureckej armády. Na Ukrajine majú viac ako dosť vlastných problémov... Na druhej strane viacerých rozzúrila…

  V Bratislave prebieha protest Za spravodlivé Slovensko

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili v piatok v Bratislave tisícky ľudí. Iniciatíva naďalej volá po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dôslednom vyšetrení káuz a novej dôveryhodnej vláde. Aktuálny pochod je podľa organizátorky Karolíny Farskej reakciou na terajšie kauzy Konkrétne…

  Toto prichádza z Bosny na chorvátske hranice

  Bihač 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Invázia s cieľom zaplaviť európske národy cudzími etnikami a zničiť ich, v tichosti pokračuje. Pred pár dňami sa objavili zábery, kde polícia Bosny a Hercegoviny sprevádza tisíce migrantov, len mužov, na chorvátske hranice. Kam budú smerovať ďalej sa z mainstreamu nedozvieme. Budeme si tak musieť počkať, kým sa neobjavia videá…

  Prezidentka Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zúčastní intronizácie japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v Tokiu 22. októbra. Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska v nedeľu (20. 10.). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec "V pondelok (21. 10.) sa prezidentka stretne…

  Dzurinda odmieta, že by jeho vláda konala inak ako podľa svojho svedomia, t.j. pod vplyvom finančnej skupiny

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o…

  Asad prijal ruskú delegáciu

  Moskva 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Sýrsky prezident Bašár Asad prijal v piatok ruskú delegáciu vrátane osobitného predstaviteľa pre Sýriu Alexandra Lavrentieva a námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina Predmetom rokovania bola situácia v Sýrii a turecká operácia na severovýchode krajiny, informovala tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na sýrsku…

  Hrabko: V porovnaní so stranou Za ľudí sú PS-SPOLU starí politici

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hoci jednotlivé prieskumy politických preferencií môžu byť aj výrazne nepresné, trend posilňovania strany Andreja Kisku Za ľudí na úkor koalície Progresívne Slovensko-SPOLU je podľa publicistu Juraja Hrabka uveriteľný. „Keby som to mal povedať jednoducho, tak poviem, že PS-SPOLU sú už starí politici v…

  Podľa Eurobarometra vo vnímaní nezávislosti súdov je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie

  Bratislava 18.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vo vnímaní nezávislosti súdnictva je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnych dát Eurobarometra, ktoré dnes zverejnil portál Euractiv.sk. Iba 28% Slovákov si myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, o opaku je presvedčených 60% Slovákov. Zvyšných 12% sa nevedelo vyjadriť Medzi najlepšie…

  Po útoku v ubytovni pre azylantov v Rakúsku zomrela 2. obeť - sociálny pracovník

  Viedeň 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Paul Zinken)   Rakúsky 32-ročný sociálny pracovník zomrel niekoľko dní po tom, čo pri útoku v ubytovni pre azylantov v spolkovej krajine Horné Rakúsko utrpel vážne bodné zranenia. V piatok o tom informovala tamojšia polícia Podľa tlačovej agentúry AP polícia dodala, že 33-ročného afganského žiadateľa o…

  Na verejné počúvanie nahrávok z kauzy Gorila pred Úradom vlády SR prišli stovky ľudí

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS),…

  TopDesat

  Kedy naposledy žili na našej planéte mamuty?

  0

  Jedna štúdia tvrdí, že mamuty mali na našej planéte dostatok potravy aj priaznivé poveternostné podmienky na život. Vinníkom ich zániku vraj boli krátkodobé námrazy a nekvalitná voda. Po vyhynutí väčšiny zemských mamutov sa jedna populácia presídlila na vzdialený arktický ostrov. Posledné skupinky prežili na ostrove Wrangel a oproti svojim pozemským…

  Vladimír Clementis: Návrat domov po vlastnú smrť

  0

  Bol vzdelaný a raz si dovolil oponovať Stalinovi. To bolo dostačujúce na to, aby sa Vladimír Clementis, ktorý žil v rokoch 1902 až 1952, ocitol vo väzení a následne potom aj na popravisku. Správy sa množili. A boli čoraz zlovestnejšie. Vladimír Clementis, československý minister zahraničia, bol na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v Amerike a tam…

  10 prípadov, kedy študenti dokázali svojim učiteľom, že nepatria medzi najbystrejších

  0

  Byť vysokoškolským profesorom nie je najjednoduchšia práca. Najmä ak má študentov, ktorí robia čokoľvek iné namiesto učenia sa. Mnohí profesori sa domnievajú, že títo študenti potrebujú len správnu motiváciu, ale dokonca aj oni pripúšťajú, že to nie je vždy tento prípad. Všetci sme boli (alebo možno stále sme) študenti. Či už…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Slávny Siegfried a Roy: Čo sa stalo pred tigrím útokom?

  0

  Tak často spomínaný príbeh, v ktorom vystupuje Siegfried a Roy si pamätá temer každý. 3. október 2003 sa začal ako deň veľkých osláv, no skončil ako noc teroru. Tridsať rokov vystupovali iluzionisti Siegfried Fischbacher a Roy Horn s najdrahšou lasvegaskou šou. My si ich však pamätáme vďaka niečomu, čím boli ich šou…

  Vnútro obyčajných vecí skrýva neobyčajné tajomstvá

  0

  Uvažoval si niekedy, čo sa môže nachádzať vo vnútri rôznych predmetov každodennej potreby? Vonkajší vzhľad niekedy klame a zavádza. Možno ťa prekvapí, čo v sebe ukrývajú tieto obyčajné veci. Ako vyzerá vnútro požiarneho hydrantu, zubnej pasty či gitary? Dnes ti prinesieme otázky na tieto odpovede a odhalíme tajomstvá, ktoré pred…

  Vo svete IT

  Exkluzívna akcia na skvelú 3D tlačiareň Creality Ender-3 je opäť tu! Aktuálne je dostupná už za 150 eur

  0

  Model Creality Ender-3 je naozaj dostupná a intuitívna 3D tlačiareň, ktorá je vhodná pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených „tlačiarov“. Postaviť ju zvládne naozaj každý, pričom vám to nezaberie viac ako 10 minút. Následné tlačenie vašich projektov je úplná hračka a to najmä kvôli výbornej stabilnej konštrukcii, skvelým možnostiam v rámci nastavenia…

  8 užitočných aplikácií pre Android smartfóny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  0

  Naše smartfóny sú šikovnými pomocníkmi pri každodennom živote, ale bez vhodných aplikácií sú len zariadeniami na telefonovanie a  písanie správ pričom ich potenciál je omnoho vyšší. My sme si pre Vás nižšie pripravili zoznam 8 aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť v obchode Google Play. Stoja minimálne za vyskúšanie, pričom…

  Vybrali by ste si smartfón s plastovou alebo sklenenou zadnou stenu? Pozrite sa čo preferujú fanúšikovia Xiaomi

  0

  Smartfóny v  posledných rokoch prešli veľkými zmenami. Od rapídneho zvýšenia výkonu a to aj v kategórii smartfónov strenej triedy sme sa dočkali aj výrazných dizajnových zmien. Jednou z nich bola implementácia prémiových materiálov ako je sklo či kov v cenovo dostupnejších zariadeniach. Vybrali by ste si plastovú alebo sklenenú zadnú…

  Vedci objavili v hubách látku, ktorá dáva pacientom s obrovskými bolesťami novú nádej

  0

  Vedci objavili v hubách alternatívu k bežným opioidným analgetikám. Zdrojom úspechu má byť neznáma huba z rodu Penicillium. Doteraz boli druhy tohto rodu známe najmä pre antibiotické penicilíny, ktoré produkujú. Zdá sa však, že aspoň jeden zástupca týchto húb obsahuje zaujímavé látky na liečbu bolesti. Deriváty ópia sa viažu na…

  Google mení pravidlá hry pri licencovaní výrobcov smartfónov. Budú z toho ťažiť hlavne ich používatelia

  0

  Spoločnosť Google plánuje zmeniť pravidlá hry pri licencovaní nových zariadení. A  musíme povedať, že tentokrát sa jedná o pozitívnu zmenu, z ktorej budú ťažiť hlavne majitelia nových smartfónov. Zmeny sa dotknú nie len výrobcov smartfónov, ale aj ich používateľov Spoločnosť Google podľa portálu xda-developers.com plánuje zaviesť nové pravidlá v  spojitosti…

  Huawei predstaví už o pár dní nový fitness náramok Honor Band 5i. Pozrite sa čo všetko o ňom vieme

  0

  V júli tohto roku, značka Huawei Honor spustila predaj svojho posledného fitness náramku Honor Band 5, ktorý sme mali mimochodom možnosť vyskúšať. Dnes ale spoločnosť publikovala teaser, v ktorom odhaľuje spustenie predaja nového fitness náramku Honor Band 5i. Informáciu priniesol portál gizmochina.com. Honor Band 5i Predaj nového fitness náramku sa…

  TopSpeed

  Vodíkový Hyundai Nexo čistí vzduch. Dokázal to šialeným pokusom

  28

  Španielske zastúpenie automobilky Hyundai usporiadalo šialený pokus. Do vzduchotesnej gule uzavreli športovkyňu a jediné, čo mohla pri simulovanom behu dýchať, boli výfukové „plyny“ vodíkového Hyundai Nexo. Pri pokuse bol aj lekársky tím, ktorý celú akciu odborne kontroloval. Podľa automobilky jej nič nehrozilo.

  Ako používať hmlovky?

  9

  Predné hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle alebo pri silnom daždi či snežení. Tie zadné na zviditelnenie auta zo zadu ostatným účastníkom premávky v zlom počasí. Častým problémom, s ktorým sa stretávame na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Oslňujú ostatných vodičov a v kolóne…

  BMW 1 Euro NCAP zvládlo, no má priestor na zlepšenie

  1

  Po nedávnom štvorhviezdičkovom Jeepe tu máme auto so ziskom už "povinných" 5 hviezdičiek. Je tu však jedno ale. BMW 1 Euro NCAP síce prešlo na plný počet hviezd, avšak až tak skvelý výsledok to rozhodne nebol a je tu priestor na zlepšenie. Napríklad za ochranu dospelých automobil nezískal ani 90 %, čo…

  O ručnú výrobu nového Bentley Flying Spur sa stará 200 ľudí

  1

  Automobilka Bentley začala s ručnou výrobou tretej generácie limuzíny Bentley Flying Spur. Ako prvá prichádza jej limitovaná edícia „First Edition“ v originálnom tmavomodrom laku.  Časť výroby Flying Spur je kvôli presnosti samozrejme automatizovaná, o detaily a finalizáciu niektorých dôležitých prvkov sa však v Crewe stará 200 ľudí. K prvým zákazníkom…

  Produkcia značky Lamborghini je 2x rýchlejšia ako pred pár rokmi

  1

  Produktivita automobiliek neustále rastie. Každým rokom sa vyrobí viac áut a automobilky chcú zákazníkom dodať čo najviac vozidiel za čo najkratší čas. Asi najlepším príkladom je v súčasnosti Tesla, ktorá má s ohľadom na produkciu áut veľké, ba priam niekedy až nereálne plány. Produkcia áut však rastie aj u menších…

  Škoda začína s oficiálnym odhaľovaním modelu Octavia IV

  4

  Automobilka Škoda začala s oficiálnym odhaľovaním horúcej novinky Škoda Octavia IV. Svetovú premiéru absolvuje verzia Combi už o necelý mesiac, presne 11. novembra v Prahe. Zaujímavé však je, že česká automobilka pustila do sveta ako prvé dizajnové skice verzie liftback. Tá sa má totiž predstaviť až po praktickejšom kombi.

  KAMzaKRÁSOU

  Míľnik menom prvý sed bábätka: Dá a má sa mu nejako dopomôcť?

  0

  A je to tu. Vaše dieťatko si už samé sadlo a objavuje svet okolo úplne z novej perspektívy. A všetky veci naokolo sú zrazu lákadlom. Ak sa vaše dieťatko doteraz aktívne neplazilo, počítajte s tým, že to čoskoro príde. Preto by ste mali postupne začať s prípravou domácnosti na zvedavé…

  TEST: Nová pleťovka NIVEA - píling, textilná maska a odličovací olej

  0

  Pleťová starostlivosť sa každým dňom posúva viac vpred. Na trhu sú nové prípravky, ktoré sa snažia ísť viac eko smerom a snažia sa zároveň pleti poskytnúť to, čo produkty predtým. Nová pleťovka NIVEA, ktorú sme v redakcii práve dotestovali, je presne takou modernou kozmetikou, ktorá má ambíciu byť viac “eko”…

  Trápi ťa herpes na perách? Skús overené prírodné tipy, ktoré fungujú

  0

  Možno s ním bojujete aj vy a herpes na perách či inej časti tváre je vaším veľmi nepríjemným aj nevzhľadným spoločníkom. Často sa červený pľuzgierik objavuje najmä v momentoch, keď je imunita organizmu oslabená, teda aj toto jesenné obdobie nie je výnimkou. Neváhajte preto a prečítajte si o účinných prírodných pomocníkoch, s ktorými sa herpesu…

  Vyhraj 4x Eisenberg I AM parfumovanú vodu v hodnote 55 €

  1

  Eisenberg I AM - narcistická vôňa odhaľuje v hlave delikátne maliny, nasledované opojným buketom tónov srdca zostavených z magnólie a čierneho korenia. Pretrvávajúce tóny ambry a santalu v základe zanechávajú v pamäti nezabudnuteľný odtlačok tejto vône.

  Psychologický test: Spôsob, akým prekrižuješ prsty, o tebe veľa napovie

  5

  Ľudské telo je fascinujúce. Dokáže o človeku veľmi veľa napovedať. A dokonca aj to, čo ani sami neviete. Stačí, že sa na vás človek pozrie odborným okom a hneď vie, čo vám je a čo vás trápi. Je to skutočne famózne a niekedy aj dychberúce. Napríklad, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo prezrádza tvar…

  Sen všetkých zamestnávateľov: Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia zverokruhu

  2

  Myslíte si, že patríte medzi skvelých zamestnancov, ktorí podávajú kvalitný výkon? Má váš zamestnávateľ vskutku šťastie, že pre neho pracujete? Tak toto si možno potvrdíte v nasledujúcom článku. Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia horoskopu. Vybrali sme troch reprezentantov zverokruhu, ktorí excelujú v práci a dávajú do nej takpovediac dušu. 

  Svetlo sveta

  Počas 75. výročia Trnavskej novény vystúpia aj Marián Kuffa a kardinál Burke

  0

  V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna…

  Cirkev privítala schválenie zákona o finančnej podpore cirkví

  0

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský privítal schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Uvádza to vo vyjadrení, ktoré prinášame v plnom znení: “Rozhodnutie Národnej rady SR v súvislosti so zákonom, ktorý sa týka…

  Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

  0

  Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti. Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu…

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Armádny Magazín

  Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

  0

  Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako

  Video: Policajt versus lupič s mačetou

  0

  Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

  Video: Britské špeciálne sily sa majú zmeniť na katov

  0

  Londýn je pripravený uchýliť sa k mimoriadnym opatreniam, aby zabránil vstupu militantov islamského štátu na svoje územie. To, čo sa deje, priamo súvisí s tureckou vojenskou operáciou v severnej Sýrii a so skutočnosťou, že v dôsledku toho môže byť na slobodu prepustených mn

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Chôdza na severský štýl: Pre koho je vhodná a ako ju praktizovať?

  0

  Či už vás trápia problémy s kĺbmi alebo len potrebujete nakopnúť kondičku, vyskúšajte Nordic walking. Chôdza na severský štýl je vhodná pre všetky vekové kategórie a výborne trénuje celé telo. Chôdzu s palicami poznali turisti a lyžiari už desaťročia, ale Nordic walking bol prvýkrát oficiálne zdokumentovaný až v roku 1979. Spravil tak…

  Doplnková liečba rakoviny: Dokáže očakávané zázraky?

  0

  Liečba takého vážneho ochorenia, akým je rakovina, sa nesmie brať v žiadnom prípade na ľahkú váhu. Pacient by mal rešpektovať všetky liečebné metódy, ktoré mu predpíše odborník, teda lekár. Ak však sám pacient cíti, že by mohol a chcel liečbe dopomôcť, tak môže. Doplnková liečba rakoviny sa totiž u mnohých…

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…