• Dušan Hirjak

  Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 16.05. 2019 o 18:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II. – záverečná

  II.

  Dovolím si tvrdiť, že je potrebné na politickej scéne SR v politickom boji vstúpiť do sporu o charakter EÚ, pretože tento spor je o najdôležitejšej otázke pre život občanov – o existencií slovenského národa a bude preto ušľachtilým sporom !!! Lenže politický boj na politickej scéne SR sa odkladá, pretože vládna moc, koaličné politické strany či samotná opozícia ( jej väčšina ) nemajú záujem vstúpiť do sporu o charakter a fungovanie EÚ. Dnes je to jasné, že tak vládna moc, ako aj mediálna sféra a samotní najvplyvnejší oligarchovia so svojim marketingom svorne odkazujú všetkým nespokojným občanom, že sa máme zrieknuť myšlienky sebaobrany pred EÚ. Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico dokonca vyslovil názor, že existuje niečo také dobré a správne pre SR a v jej záujme, ako je pozitívna strata suverenity.

  Tento odkaz sa však nedeje spôsobom, ako o tom píšem, ale napríklad cez politickú mantru „byť proeurópsky“, cez vyhlásenia obrany EÚ či jednotnej Európy, cez vyhlásenia spoločne sa postaviť proti zlu vlasteneckých a národných síl, ktoré chcú chrániť národno-štátne záujmy SR. Ak nie sme vo vojne, tak najväčšie zlo, ktorému je potrebné razantne sa postaviť, sa šíri práve z Bruselu za aktívnej pomoci všetkých zainteresovaných zástupcov – predstaviteľov členských štátov EÚ. Prečo tvrdím, že ide o najväčšie zlo ?

  Pretože nositelia konceptuálnej moci ( predovšetkým z nadnárodnej sféry ) založili svoju neverejnú – súkromnú politiku svojich záujmov a záujmov svojich spoločnosti na myšlienke ovládania národných štátov a v rámci EÚ na ich likvidácií. O tom nikto z politikov, a ani našich, nechce hovoriť, ale všetky indície a politické kroky Bruselu k tomu vedú! V tomto období sa iba hľadá finta na občanov EÚ, ako ustanovenie európskeho super štátu pripraviť. Zatiaľ sa to všetko deje pod propagandistickou rozprávkou o potrebe silnej integrácie, aby sme si zachovali ( zabezpečili ) pozíciu svetového hráča. A takú pozíciu môže reprezentovať iba Brusel a skutoční nositelia konceptuálnej moci EÚ ! Ak sa tak stane, bude to mať katastrofálne následky pre život občanov v každom štáte. Občan v prvom rade stratí svoje postavenie nositeľa štátnej moci, stratí svoje právo mať svoju štátnu organizáciu a požadovať kvalitný výkon právomoci a služieb vo verejnom záujme, demokratický právny štát postupne zanikne.

  V dnešnej dobe má EÚ k dispozícií pre svoju potrebu, a s ňou sily, ktoré majú v rukách konceptuálnu moc, vybudované a fungujúce unijné právo ( na úkor národného práva ), má k dispozícií výlučné právomoci, zdieľané právomoci, podporné, koordinované a doplnkové právomoci a to všetko v záujme nadnárodných štruktúr a svetovej vlády a s cieľom eliminovať národno-štátne záujmy členských štátov v prospech ustanovenia európskeho super štátu.

  V nastávajúcich parlamentných voľbách by mali získať najväčšiu podporu občanov iba tie politické strany, ktoré pred voľbami sa jasne zaviažu, že sú ochotní vytvoriť takú vládu, ktorá bude v svojom programovom vyhlásení deklarovať jednoznačný záujem prerokovať na národnej úrovni s občanmi a politickými stranami návrh reformy EÚ. Otázka, či si ako občania SR prajeme, aby bol ustanovený európsky super štát, sa musí stať predmetom referenda. Ak sa toto neudeje, potom nebude problém, aby nás naši najvyšší ústavní činitelia zradili a podpísali bez nášho súhlasu „zakladacie listiny“ nového štátu.

  V skutočnosti je potrebné sa postaviť tomuto zlu a k tomu, aby toto zlo bolo porazené, je potrebné v spoločnosti vytvoriť podmienky pre aktívnu odvahu a v politickom boji ( spore ) presadiť potrebné zmeny. Inak povedané, reformovať EÚ na medzinárodnú organizáciu, ktorá bude slúžiť národným štátom aj s tými výhodami, ktoré EÚ prináša v súčasnosti. Potreba presadenia reformy EÚ je možná za určitých okolnosti len z národnej úrovne. Z úrovne nadnárodnej – samotného Bruselu, podmienky na presadenie skutočnej reformy neexistujú, hoci je k dispozícií aj Európsky parlament.

  Až v súčasnosti je možné celkom jasne pochopiť, akým spôsobom nás európska pätnástka nalákala na svoje „udičky“ integrovať sa k západnej – demokratickej spoločnosti. Boli vymyslené prístupové rokovania aj s príslušnými podmienkami – politickými a ekonomickými, aby sme sa v nádeji na krajšiu budúcnosť zaviazali k rôznym ústupkom, pričom zásadné z nich nebolo možné v skutočnosti robiť bez súhlasu občanov. Lenže dôvera k politikom demokratického Západu bola z našej strany bezhraničná a integrovať sa znamenalo pre zástupcov občanov politický úspech, ktorým zároveň bolo možné odbremeniť sa od určitých problémov vnútornej politiky štátu.

  Môžeme si dovoliť žiť v radostnom očakávaní, že práve proti tomuto zlu , nás, občanov a politikov, povedie Zuzana Čaputová, keď vyzvala, aby sme povýšili spoluprácu nad boje ? Ak by som bral na vedomie optimistický názor Ivety Radičovej, že Zuzana Čaputová je za politiku riešení a politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR, tak potom je možné očakávať, že náš povedie do politického boja proti zlu, ktoré vychádza z Bruselu.

  Tento optimizmus by však bolo možné splniť len za podmienky, že reforma v prospech národných štátov bude prezidentkou SR predostretá na politické riešenie a že samotná prezidentka SR bude pokladať boj proti zlu zo strany EÚ za hlavnú výzvu SR. Vyzerá to tak, že najťažší politický konflikt aj po týchto prezidentských voľbách sa odkladá a odsúva do stratená. Aj samotné voľby sa už organizujú spôsobom, ktorý ukazuje k úsiliu neoliberálov, že vo vzťahu členský štát – EÚ máme sa zrieknuť sebaobrany a teda ani sa neodvážiť pokúšať vyvolať politický konflikt, ktorý by umožnil EÚ zreformovať v zmysle záujmov a potrieb národných štátov.

  Hodno si všimnúť stanovisko Ivana Štefunka, predsedu politickej strany Progresívne Slovensko ( ďalej iba PS ). Ten sa dal počuť v tom zmysle, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirom ( Beblavým ) chcú túto politiku reprezentovať. Kto v prezidentských voľbách reprezentoval stranu nenávisti a aké záujmy strana nenávisti presadzovala či predkladala ? Môžem iba hádať a tak hádam, že za stranu nenávisti boli a sú pokladaní tí, čo presadzovali národno-štátne záujmy SR.

  Prečo je však potrebné označovať ľudí s takýmito záujmami, ktorých je podľa môjho názoru najmenej 50 % z obyvateľstva SR, pojmom „nenávisť“ ? Má to svoj veľký psychologický význam, pretože týmto označením akoby sa ukazovalo na ľudí, ktorí nenávisť v spoločnosti uprednostňujú nad všetko ostatné, nezaslúžia si našu pozornosť, nemajú právo na žiadny verejný diskurz, predstavujú len určitý „odpad“ spoločnosti. A ako z politických skúsenosti vieme, tak EÚ riadi celý proces politického boja proti extrémizmu či antisemitizmu, pričom v oboch rovinách sa nenávisť pokladá za trestný čin či sa priamo určitým spôsobom kriminalizuje.

  Za tejto situácie pre stredoškoláka z Bratislavy nebol problém napísať, že Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, že zatočí s opicami a antisemitami. Študent len otvorene zopakoval to, čo sa v politike v rámci EÚ reálne deje. Veď závery EÚ pre boj s extrémizmom a antisemitizmom boli implementované aj na podmienky SR ! Študent E. H. nemal problém napísať, koho budú strieľať. Túžba po strieľaní je spojená s pocitmi nenávisti vychádzajúce z vlastného vnútra, ale i s označením toho, kto je pre svoju nenávisť nepriateľom.

  V skutočnosti nikto sa nemusí strieľať, ak budeme politiku chápať v zmysle, že je stretávaním sa názorov a presvedčení a zápasom o získanie súhlasu a väčšiny. Preto samozrejmou súčasťou politického konania je politický boj ! Túžba po strieľaní niekoho je len reakciou na také konania mnohých politikov, ktoré jasne občanom ( verejnosti ) signalizuje, že v určitých otázkach ( a zásadných ) žiadny politický boj nie je prípustný.

  Vyhlásenie Ivana Štefunka, že bude reprezentovať politiku víťazenia nad nenávisťou ma napĺňa obavami, pretože takáto politika bude obchádzať práve to, čo je dôležité: vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Tento politický boj je možné správne rozvinúť len vtedy, ak existuje vôľa k spravodlivosti ako občianskej či politickej cnosti. Táto spravodlivosť spočíva v uznávaní toho druhého ( politického protivníka ) ako osobnosti s určitými právami a záujmami. Ide o to mať pozitívny vzťah k druhému ako k partnerovi v politike, ktorý má svoju dôstojnosť.

  Tu nejde o problém riešiť vzťah k svojim blízkym ( ako rodine ), ale mať uznanie k niekomu cudziemu, ktorý bude či je našim súperom v politickom boji. Spravodlivosť ako cnosť si v praktickom konaní nevyžaduje operovať pojmom o „nenávisti“, o víťazstve nad „nenávisťou“, pretože takéto rečnenie nič nerieši a ani občania samotní si nemôžu zistiť výsledky určitého politického konania.

  V každej spoločnosti na jednej strane existujú záujmy jednotlivcov a rôznych ( rozdielnych ) sociálnych skupín. Na strane druhej spoločnosť má pre občanov k dispozícií vybudovaný určitý slobodný poriadok právneho štátu, z ktorého vyplývajú tiež určité záujmy a potreby. V tomto priestore ( ako na futbalovom ihrisku ) sa odvíja politické konanie a v ňom samotný politický boj, ktorý je vždy spojený s konkrétnymi témami a so získaním väčšiny a súhlasu. V tomto priestore sa primárne nerieši žiadna nenávisť či slušnosť, ale naplnenie určitých záujmov, či prijatie určitých pravidiel.

  Ak chce politik hovoriť o víťazstve, nech sa vyjadrí jasne, v čom sa podarilo dosiahnuť úspech a v prospech koho. Lebo toto jasné a konkrétne vyjadrovanie sa vyplýva aj z jedného princípu liberálnej spoločnosti – verejného zdôvodňovania politiky. V čom teda dosiahla Zuzana Čaputová úspech, ak zvíťazila, podľa predsedu PS, nad nenávisťou ? Dosiahla víťazstvo nad tými kandidátmi ( v prvom rade ), ktorí svoju kandidatúru na prezidenta SR založili na obrane národno-štátnych záujmov ! Takže predseda PS aj s Mirkom budú v tejto politike pokračovať! Podobne bude postupovať aj súčasný prezident SR Andrej Kiska.

  Karty teda odkryli aj politickí hráči, ktorí doteraz politiku v rámci parlamentnej demokracie nemali možnosť robiť. A tak je potrebné položiť otázku: Skutočne Zuzana Čaputová dosiahla úspech v prezidentských voľbách, ak berieme, že jej politiku víťazstva nad nenávisťou podporilo iba 24 % z celkového počtu oprávnených voličov a teda nezískala väčšinu a jej súhlas. Výsledkami prezidentských volieb sme sa dostali v SR do takej situácie, že zásluhou vládnej moci, mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov politika je tunelovaná ako vec verejná, pretože vec verejná si vyžaduje, aby politický boj a politická súťaž, výber poslancov či prezidenta SR boli organizované v rámci jasných mantinelov: Ústavy SR a teda naplnenia cieľov národno-štátnych záujmov a predovšetkým, všetko za aktívnej účasti občanov.

  V podmienkach SR sme začali politický boj a politickú súťaž organizovať iným spôsobom: naplnenie cieľov národno-štátnych záujmov v zmysle Ústavy SR sme z pozície jasnej POLITICKEJ PRIORITY degradovali na pozíciu POLITIKY MARGINÁLNEJ. Inými slovami, dávame prednosť nie vlastnému štátu a jeho občanom, ale dávame prednosť politike nadnárodných štruktúr v rôznej podobe, pretože sa niektorým skupinám a jednotlivcom páči, že ich záujmy a potreby budú lepšie uspokojené a uspokojované, keď budú podporovať politiku Bruselu. Lenže politika Bruselu či EÚ s nejakými národno-štátnymi záujmami ako politikou prioritnou, nepracuje, lebo Ústava SR ( či ďalších členských štátov ) ju k tomu nezaväzuje. To však nie je všetko. Politika Bruselu či EÚ sa robí v úzkej súčinnosti s výtvormi vlastného práva, vlastného právneho systému, ktorý si za pomoci predstaviteľov členských štátov postavili do pozície nadradenej národnému právnemu systému.

  Vládna moc, mediálna sféra a marketingové ťahy oligarchov úplne vedomé a plánovite kašlú na dodržiavanie hlavnej zásady politického konania, že iba z národno-štátnych záujmov SR sa môže odvíjať fungovanie EÚ a naše členstvo v tejto organizácií. Nemôže existovať stav opačný a teda taký, aby ciele národno-štátnych záujmov SR sa prispôsobovali politike EÚ, pretože tento prístup v definitívnej podobe vedie iba k likvidácií národných štátov a k ustanoveniu európskeho impéria.

  Tí, čo tento „kopernikovský obrat“ v prioritách politiky spôsobili a ďalej v tejto deformácií pokračujú, si zároveň dovoľujú označovať obrancov národno-štátnych záujmov za extrémistov, populistov, nositeľov akejsi nenávisti. Členovia politickej strany PS už teraz vyhlasujú, že budú brániť jednotnú Európu, čo znamená, že seba pasujú do úlohy obrancov Bruselu a EÚ. Výsledky prezidentských volieb pokladajú za svoje víťazstvo a spoločne so Zuzanou Čaputovou za víťazstvo nad nenávisťou, teda nad tými, ktorý predstavujú obrancov národno-štátnych záujmov.

  Všimnime si u študenta E.H. ešte jeho zvolania, ktoré sú iba výsledkom obratu v prioritách politiky v SR a v ostatných členských štátoch EÚ:

  • Nech žije EÚ !“

  • Nech žije Zuzana !“

  • Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť !“

  Študent úprimne týmito zvolaniami konkrétne zovšeobecnil to, čo v politike na Slovensku sa deje či počúva z médií a čo v prípade „skapania“ sa politici a média neodvážia nazvať svojou agendou. Na „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti sa totiž pracuje prinajmenej od začiatku prvej vlády Mikuláša Dzurindu a postupne sa toto úsilie ( o skapaní ) posilňuje, pričom je zaujímavé, že politická strana SMER – SD úspešne v neoliberálnom úsilí o jednotnú Európu pokračovala.

  Teraz je obdobie, keď sa pripravujú ďalší ľudia pod vedením oligarchov za politikov a aby úspešne existovali ďalšie politické strany k tomu, aby doterajšie úsilie niekoľkých vlád úspešne zavŕšili dokončením integrácie EÚ – ustanovením super štátu. Okrem všetkých doteraz existujúcich koaličných strán a väčšiny opozičných strán svoj záujem o Slovensko prejavila taká politická strana ako PS a dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska.

  V politickej strane PS ešte ani nezískali dôveru občanov – voličov pre účasť v NR SR a už si s veľkou razantnosťou získavajú pozornosť vyhláseniami, ktoré sú vzhľadom na podstatu politiky nepotrebné a zavádzajúce. Uvediem takéto výroky:

  • Populisti nám idú ukradnúť Európu !“

  • Na Slovensku, ale aj inde v Európe naberajú na sile populisti a extrémisti, ktorí chcú EÚ oslabiť a rozdeliť. My ju naopak chceme posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty, ktorú sú jedinou skutočnou protiváhou populizmu.“

  • Sme pripravení jednotnú Európu brániť !“

  O tých členov PS, ktorí dávajú takéto vyhlásenia, si dovolil pán Martin Poliačik povedať, že „…ide o extrémne kompetentných ľudí a jasne proeurópskych.“ Koho teda v PS a v iných politických stranách pokladajú za populistov a extrémistov ?

  V prvom rade tých, čo bránia národno-štátne záujmy SR, či tých, čo ešte snívajú o EÚ ako o organizácií v prospech národných štátov, či tých, čo sú proti tvrdej globalizácií sveta. Čo je potrebné si pod pojmom globalizácia myslieť ? Stačí si uvedomiť, že je to proces akumulácie stále väčších a mocnejších síl a prostriedkov k ovládaniu ľudí, štátov, prírody. Ak takto dokážeme odkryť, kto je označovaný za populistu či extrémistu a zároveň tvrdíme, aké zlo nám ( komu ? ) chcú spôsobiť, mali by sme dokázať dostať politikov ( aj tých začínajúcich ) do politickej arény, v ktorej sa otázka „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti otvorene a verejne rozoberie a bude možné získať jasnú predstavu o tom, kto v skutočnosti predstavuje či podporuje stránku zla.

  Vyhlásenie predstaviteľov politickej strany PS o tom, že EÚ chcú ďalej posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty treba brať veľmi vážne a uvedomiť si, čo toto vyhlásenie znamená. EÚ sa môže ďalej posunúť už iba v jednom dôležitom bode – dokončenie jej politickej integrácie a na základe toho ustanovenie európskeho super štátu. Nejaké ďalšie liberálne a progresívne hodnoty môžu prispieť iba k presadzovaniu nekontrolovanej globalizácie, ktorá, ako som už zdôraznil, predstavuje úsilie k ovládaniu ľudí, štátov a prírody.

  Po Bohu najdôležitejšou pozemskou silou, ktorá spája občanov a spoločnosť, je štát a tento štát má povinnosť udržať na uzde aj proces globalizácie. Občania ako nositelia štátnej moci majú právo požadovať od štátu ( a teda v prvom rade od politikov ), aby spoločnosť bola chránená pred takými vykonštruovanými liberálnymi hodnotami, ktoré v mene neustáleho progresu ( pokroku ) spejú k zničeniu štátnosti.

  Treba si uvedomiť, že záležitosť o „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nie je témou iba pre odborníkov, ale v prvom rade výlučnou kompetenciou občanov. Pripomínam: politika je konaním o získanie súhlasu a väčšiny ! O zániku či zachovaní slovenskej štátnosti a samostatnosti môžu s definitívnou platnosťou rozhodovať iba občania SR ako nositelia štátnej moci. Nesmú to robiť iba politici na základe svojich ideologických a propagandistických zdôvodnení. Ak sa o záležitosti „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nezačne v spoločnosti ( a v politickom konaní ) otvorene a verejne hovoriť, nebude možné ani dospieť k politickému záveru rozhodnúť o „skapaní“ formou priamej demokracie.

  Aj v týchto dňoch, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu, politici „karty neodkryli“ a problém „skapania“ jednoducho obchádzajú vyhláseniami o tom, aké výhody a pozitíva prináša EÚ pre SR. Lenže výhody a pozitíva majú byť výsledkom spolupráce a dohôd suverénnych národov. V mene nejakých výhod a pozitívnych výsledkov napríklad v ekonomike, nie je možné vzdávať sa postupne štátnej moci na vlastnom území a presvedčovať občanov, že naše štátne orgány sú horšie ako orgány v Bruselu.

  V mene výhod nemôžeme dopustiť, aby sa zo Slovenskej republiky stala iba provincia EÚ, aby sa z nášho zákonodarného zboru stal „Zbor poslancov provincie Slovensko“, ktorý si bude plniť zadania nadiktované z Bruselu. K čomu potom bude vôľa nášho slovenského národa, vôľa ľudu ? K ničomu ! Už teraz je situácia taká, že sa v práci vládnej moci a ústredných orgánov štátnej moci, či v práci zákonodarného zboru zohľadňujú záujmy a požiadavky nie od občanov SR, ale od EÚ ako nadnárodnej moci. Politika tak prestáva byť vecou verejnou, pretože z úrovne Bruselu občan ako základ štátnej moci nemá žiadny význam a zmysel.

  Morálne zdatný politik, ktorý má silne rozvinuté kardinálne cnosti, nemá potrebu označovať svojich politických protivníkov za populistov a extrémistov. To, že občania majú mať kompetenciu rozhodovať o osude svojho štátu, svojho národa, to je nespochybniteľné, ale v absolútnej väčšine ich zástupcovia to úplne ignorujú. K zvládnutiu tejto kompetencie občania nepotrebujú mediálnych a marketingových expertov, ale svojich zástupcov – politikov, ktorí sú povinní v prvom rade zabezpečiť verejné zdôvodnenie politiky, ktorú robia a prečo ju robia, vrátane zdôvodnenia, prečo na národnej úrovni neexistuje záujem ( politická vôľa ) riešiť problém reformy EÚ.

  Kompetenčné hľadisko o tom, kto má právomoc udeliť politikom svoju plnú moc, odoberá pojmovému označeniu „populista“ či „extrémista“ zmysel, pretože občania si majú priamo určiť, čo je pre nich dobré a správne. Politické strany v SR sa majú snažiť vyvarovať takých výrokov, ako som uviedol v prípade PS, pretože ich naplnenie je možné realizovať len ak o tom rozhodnú občania v rámci priamej demokracie. Povedané lapidárne, „skapať“ slovenská štátnosť a samostatnosť môže iba za situácie, že si to odhlasujeme všetci ako občania SR a preto o žiadnej legitimite nemôžeme hovoriť na základe existujúceho programového vyhlásenia vlády SR schváleného v NR SR či na základe programu politickej strany alebo ideologického zdôvodnenia.

  Extrémna“ kompetentnosť u niektorých členov politických strán, či štátna funkcia, ešte z nich nerobí kompetentných pre rozhodovanie o osude nášho štátu. Ak má niekto dostať príslušné kompetencie vo veci osudu nášho štátu, tak sú to predovšetkým ústavní činitelia, ale za podmienky, že k tomuto rozhodovaniu dostanú plnú moc od svojich občanov. Podpisy zmlúv, ktoré sa týkajú fungovania EÚ, si ústavní činitelia nemôžu dovoliť ( tak ako to robili doteraz ), ak k tomu nemajú plnú moc od občanov, pretože v tomto prípade nejde o bežné medzinárodné zmluvy, ale o zmluvy, ktoré umožňujú prenos zvrchovanosti a štátnej suverenity na EÚ.

  Je potrebné rešpektovať, že novozvolená prezidentka SR má právo na svoje názory a presvedčenie. Ukončila svoje členstvo v politickej strane PD, ale je ťažko predpokladať, že sa môže vzdať názorov, ktoré členovia PS otvorene deklarujú, čo napríklad deklaruje samotný Andrej Kiska, ktorý bol z výsledkov prezidentských volieb nadšený a vyhlásil: „Zvíťazili sme !“

  Lenže funkcia prezidenta SR má aj inú pozíciu, z ktorej je potrebné slúžiť všetkým občanom, teda aj tým 75 percentám občanov, ktorí ju z rôznych dôvodov nevolili. Čoho sa môže týkať požiadavka na službu občanom SR ? Od prezidentky SR je potrebné hneď od jej nástupu do úradu očakávať, aby v SR otvorila otázku reformovania EÚ v prospech národných štátov a to na základe princípu, že nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike. Týmto spôsobom by bolo možné konkretizovať výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“

  Otvoriť otázku reformovania EÚ ma znamenať dať príležitosť občanom SR, aby v celospoločenskej diskusií sa o fungovaní EÚ otvorene diskutovalo a aby bolo možné sformulovať základné východiska pre reformu EÚ v prospech národných štátov – zachovania zvrchovanosti a štátnej suverenity. Od prezidentky SR očakávam, že prispeje k tomu, aby sa v otázke fungovania EÚ a členstva SR mohla v plnej miere rozvinúť sloboda v politickom slova zmysle, ktorej výsledkom bude, aby bola v praktickom živote naplnená zvrchovanosť ľudu.

  Toto sa docieli v okamihu, ak občania SR prijmú rozhodnutie, či dovolia našim politikom a bruselskej byrokracií, aby „skapala“ slovenská štátnosť a samostatnosť, teda ide o udelenie plnej moci našim politikom.

  V článku som pripomenul stanovisko Ivana Štefunka, predsedu PS, ktorý zdôraznil, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirkom chce reprezentovať túto politiku. Rovnako som v článku zdôraznil, že hlavným cieľom politiky v SR je naplňovanie národno-štátnych záujmov SR v prvom rade a že naše členstvo v EÚ a fungovanie EÚ má vychádzať z národno-štátnych záujmov SR a nie opačne. To má byť základná pozícia každého občana, ktorý chce byť politikom a chce sa uchádzať o dôveru občanov v parlamentných voľbách.

  Z hlavného cieľa politiky v SR vyplýva veľmi dôležitá zásada politického konania: výber kandidátov a samotná voľba prezidenta SR majú v prvom rade slúžiť k tomu, aby úrad prezidenta SR ako individuálnej hlavy štátu, pomáhal napĺňať národno-štátne záujmy.

  Do akej situácie sme sa dostali súčasnou voľbou prezidenta SR ?

  Voľba prezidenta SR nepozorovane, nebadane sa z mediálneho a marketingového pozadia určitých nepolitických síl upravujú náš politický poriadok založený na Ústave SR v takom smere, že hlavný cieľ politiky v SR sa postupne ruší a ľudia, ktorí tento hlavný cieľ podporujú, sú označovaní za „nenávistných“ tvorov. Predseda PS vyjadril spokojnosť s výsledkom volieb, pretože Zuzana Čaputová dokázala zvíťaziť nad nenávisťou.

  Ide teda o také víťazstvo Zuzany Čaputovej, ktoré hlavný cieľ politiky v SR odsunulo na vedľajšiu koľaj. Je to víťazstvo, ktoré ľudí brániacich hlavný cieľ politiky v SR, dehonestuje, pretože nemajú záujem presadzovať „liberálne a progresívne hodnoty“, ktoré potierajú národno-štátne záujmy ako populistické a nie sú pripravení a ochotní brániť jednotnú Európu pod vedením Bruselu.

  Prezidentský úrad v SR je teda jedným z ďalších pilierov štátnej moci, ktorý sa stáva v určitom zmysle „vysunutým pracoviskom“ Bruselu. Víťazstvo nad nenávisťou z môjho pohľadu je víťazstvom nad Ústavou SR, ktorá ukladá povinnosti napĺňať aj v prezidentskom úrade ciele a úlohy súvisiace s národno-štátnymi záujmami.

  Študent bratislavského gymnázia E.H. svojimi zvolaniami o tom, kto má žiť a čo ma skapať, len presne vyjadril to, čo sa skrývalo v súčasnej dobe za rôznymi aktivitami v rámci mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov pri príprave volieb prezidenta SR a čo sa týmito voľbami dosiahlo.

  V prospech koho občanom SR bolo dovolené voliť prezidenta SR, keď samotná vládna moc už dávnejšie kapitulovala na prípravu a priebeh volieb, ktoré majú naplniť určité politické potreby spojené s rešpektovaním Ústavy SR a teda s hlavným cieľom politiky v SR – efektívnym formovaním a presadzovaním národno-štátnych záujmov ? Vo voľbe prezidenta SR zvolená kandidátka Zuzana Čaputová teda zvíťazila nad občanmi – tými občanmi, ktorí ju nevolili a ktorí predstavujú kvalifikovanú väčšinu občanov – voličov. Politické konanie v otázke prípravy a priebehu volieb prezidenta SR viedlo v konečnom dôsledku k tomu, že došlo k porážke – izolácií hlavného cieľa politiky v SR. Znamená to, že prezidentský úrad nemusí byť, paradoxne, dostatočne viazaný národno-štátnymi záujmami ?

  A čo my, občania SR ? Čo my, kvalifikovaná väčšina ?

  Nedajme sa znechutiť tým, že v našich radoch pokrokári či neoliberáli hľadajú opice, antisemitov, populistov, extrémistov, nenávistných tvorov a podobne. Ak sa nespamätáme, tak bude len horšie, pretože nikto za nás nebude bojovať v záujme záchrany slovenského národa a politiky, ktorá by bola aj v našom záujme. Ako dokážeme, že nie sme opice, ale občania, ktorí majú záujem chrániť svoju vlasť, pomáhať robiť politiku ako vec verejnú ?

  Musíme krok za krokom pripravovať rôzne iniciatívne návrhy na celospoločenskú diskusiu. Uvedomujem si, že aby politika ostala vecou verejnou, bude potrebné v záujme národno-štátnych záujmov posilniť vplyv občanov na moc mediálnej sféry a oligarchov, musíme byť kritickí k politickým aktivitám politických strán a hnutí a požadovať od nich riešenie problémov, ktoré trápia nás občanov.

  Z výsledkov prezidentských volieb vznikla jasná úloha: pripraviť a presadiť úplne nový volebný systém pre voľbu prezidenta SR, ktorý umožní väčšiu angažovanosť občanov – voličov, obmedzí vplyv a moc mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov, zabezpečí kvalitnejší výber kandidátov a bude priamo strážiť, aby prezidentský úrad ostal v rukách človeka, pre ktorého bude hlavný cieľ politiky v SR prioritou.

  Z uvedených súvislosti v tomto článku som sa rozhodol, že ďalší svoj článok budem venovať rámcovému náčrtu volebného systému pre voľby prezidenta SR. Mám svoju predstavu o tom, ako je potrebné organizovať prípravu a priebeh voľby prezidenta SR.

  Medzi občanmi koluje poučenie z politiky a to, že keby voľby mali niečo riešiť, tak sú už dávno zrušené. Ja to vidím tak, že je potrebné dbať o odpoveď na otázku: v prospech koho má voľba prezidenta SR niečo riešiť ? Odpoveďou má byť, že voľba má vybrať a zvoliť takého kandidáta, ktorý dokáže v prospech občanov a národno-štátnych záujmov pracovať. Voľby prezidenta SR či zástupcov do NR SR nám nemôže organizovať mediálna sféra a oligarchovia aj so svojimi financiami. Práve tak sa to deje a celá sféra týchto súkromných aktivistov pracuje pod vedením nadnárodných štruktúr. Občan – volič nemá šancu presadiť sa ani v parlamentných voľbách a ani v prezidentských voľbách. Prečo je to tak ?

  Občan – volič nemá na svojej strane peniaze, média a prisluhovačov v politických mimovládnych organizáciách. Naše volebné systémy sú konštruované tak, aby rozhodujúci vplyv mali práve tie mediálne a finančné sily v spoločnosti, ktorých zásluhou sa v našej spoločnosti porušuje ( nedodržiava ) politická rovnoprávnosť, pretože nemáme vytvorené rovnaké a spravodlivé podmienky pre účasť v politickej súťaži či v politickom boji. Do politiky ako veci verejnej prenikli so svojim vplyvom ľudia, ktorí predstavujú súkromný sektor a ktorí si štát predstavujú riadiť ako svoju súkromnú firmu.

  Občan – volič, ak nemá na svojej strane peniaze, mediálnu a marketingovú moc či vplyv politických neziskových organizácií, má mať z hľadiska ústavných základov štátu na svojej strane práve štátnu moc. Vládna moc je povinná sledovať proces vyvažovania záujmov rôznych skupín v spoločnosti a vhodnými opatreniami docieliť, aby občania ako základ štátnej moci neboli znevýhodňovaní v určitých politických procesoch, napríklad pri príprave voľby prezidenta SR. Verejná správa v SR má byť vládou SR organizovaná takým spôsobom, aby umožnila občanom SR mať určitý vplyv a moc spolupodieľať sa na príprave voľby prezidenta SR, rovnako aj na príprave parlamentných volieb.

  Koniec časti II. – záverečnej

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…