• Odumierania politiky ako veci verejnej. Bola súčasťou tohto procesu aj voľba prezidenta SR ?

  Publikované 16.05. 2019 o 18:56 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II. – záverečná

  II.

  Dovolím si tvrdiť, že je potrebné na politickej scéne SR v politickom boji vstúpiť do sporu o charakter EÚ, pretože tento spor je o najdôležitejšej otázke pre život občanov – o existencií slovenského národa a bude preto ušľachtilým sporom !!! Lenže politický boj na politickej scéne SR sa odkladá, pretože vládna moc, koaličné politické strany či samotná opozícia ( jej väčšina ) nemajú záujem vstúpiť do sporu o charakter a fungovanie EÚ. Dnes je to jasné, že tak vládna moc, ako aj mediálna sféra a samotní najvplyvnejší oligarchovia so svojim marketingom svorne odkazujú všetkým nespokojným občanom, že sa máme zrieknuť myšlienky sebaobrany pred EÚ. Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico dokonca vyslovil názor, že existuje niečo také dobré a správne pre SR a v jej záujme, ako je pozitívna strata suverenity.

  Tento odkaz sa však nedeje spôsobom, ako o tom píšem, ale napríklad cez politickú mantru „byť proeurópsky“, cez vyhlásenia obrany EÚ či jednotnej Európy, cez vyhlásenia spoločne sa postaviť proti zlu vlasteneckých a národných síl, ktoré chcú chrániť národno-štátne záujmy SR. Ak nie sme vo vojne, tak najväčšie zlo, ktorému je potrebné razantne sa postaviť, sa šíri práve z Bruselu za aktívnej pomoci všetkých zainteresovaných zástupcov – predstaviteľov členských štátov EÚ. Prečo tvrdím, že ide o najväčšie zlo ?

  Pretože nositelia konceptuálnej moci ( predovšetkým z nadnárodnej sféry ) založili svoju neverejnú – súkromnú politiku svojich záujmov a záujmov svojich spoločnosti na myšlienke ovládania národných štátov a v rámci EÚ na ich likvidácií. O tom nikto z politikov, a ani našich, nechce hovoriť, ale všetky indície a politické kroky Bruselu k tomu vedú! V tomto období sa iba hľadá finta na občanov EÚ, ako ustanovenie európskeho super štátu pripraviť. Zatiaľ sa to všetko deje pod propagandistickou rozprávkou o potrebe silnej integrácie, aby sme si zachovali ( zabezpečili ) pozíciu svetového hráča. A takú pozíciu môže reprezentovať iba Brusel a skutoční nositelia konceptuálnej moci EÚ ! Ak sa tak stane, bude to mať katastrofálne následky pre život občanov v každom štáte. Občan v prvom rade stratí svoje postavenie nositeľa štátnej moci, stratí svoje právo mať svoju štátnu organizáciu a požadovať kvalitný výkon právomoci a služieb vo verejnom záujme, demokratický právny štát postupne zanikne.

  V dnešnej dobe má EÚ k dispozícií pre svoju potrebu, a s ňou sily, ktoré majú v rukách konceptuálnu moc, vybudované a fungujúce unijné právo ( na úkor národného práva ), má k dispozícií výlučné právomoci, zdieľané právomoci, podporné, koordinované a doplnkové právomoci a to všetko v záujme nadnárodných štruktúr a svetovej vlády a s cieľom eliminovať národno-štátne záujmy členských štátov v prospech ustanovenia európskeho super štátu.

  V nastávajúcich parlamentných voľbách by mali získať najväčšiu podporu občanov iba tie politické strany, ktoré pred voľbami sa jasne zaviažu, že sú ochotní vytvoriť takú vládu, ktorá bude v svojom programovom vyhlásení deklarovať jednoznačný záujem prerokovať na národnej úrovni s občanmi a politickými stranami návrh reformy EÚ. Otázka, či si ako občania SR prajeme, aby bol ustanovený európsky super štát, sa musí stať predmetom referenda. Ak sa toto neudeje, potom nebude problém, aby nás naši najvyšší ústavní činitelia zradili a podpísali bez nášho súhlasu „zakladacie listiny“ nového štátu.

  V skutočnosti je potrebné sa postaviť tomuto zlu a k tomu, aby toto zlo bolo porazené, je potrebné v spoločnosti vytvoriť podmienky pre aktívnu odvahu a v politickom boji ( spore ) presadiť potrebné zmeny. Inak povedané, reformovať EÚ na medzinárodnú organizáciu, ktorá bude slúžiť národným štátom aj s tými výhodami, ktoré EÚ prináša v súčasnosti. Potreba presadenia reformy EÚ je možná za určitých okolnosti len z národnej úrovne. Z úrovne nadnárodnej – samotného Bruselu, podmienky na presadenie skutočnej reformy neexistujú, hoci je k dispozícií aj Európsky parlament.

  Až v súčasnosti je možné celkom jasne pochopiť, akým spôsobom nás európska pätnástka nalákala na svoje „udičky“ integrovať sa k západnej – demokratickej spoločnosti. Boli vymyslené prístupové rokovania aj s príslušnými podmienkami – politickými a ekonomickými, aby sme sa v nádeji na krajšiu budúcnosť zaviazali k rôznym ústupkom, pričom zásadné z nich nebolo možné v skutočnosti robiť bez súhlasu občanov. Lenže dôvera k politikom demokratického Západu bola z našej strany bezhraničná a integrovať sa znamenalo pre zástupcov občanov politický úspech, ktorým zároveň bolo možné odbremeniť sa od určitých problémov vnútornej politiky štátu.

  Môžeme si dovoliť žiť v radostnom očakávaní, že práve proti tomuto zlu , nás, občanov a politikov, povedie Zuzana Čaputová, keď vyzvala, aby sme povýšili spoluprácu nad boje ? Ak by som bral na vedomie optimistický názor Ivety Radičovej, že Zuzana Čaputová je za politiku riešení a politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy SR, tak potom je možné očakávať, že náš povedie do politického boja proti zlu, ktoré vychádza z Bruselu.

  Tento optimizmus by však bolo možné splniť len za podmienky, že reforma v prospech národných štátov bude prezidentkou SR predostretá na politické riešenie a že samotná prezidentka SR bude pokladať boj proti zlu zo strany EÚ za hlavnú výzvu SR. Vyzerá to tak, že najťažší politický konflikt aj po týchto prezidentských voľbách sa odkladá a odsúva do stratená. Aj samotné voľby sa už organizujú spôsobom, ktorý ukazuje k úsiliu neoliberálov, že vo vzťahu členský štát – EÚ máme sa zrieknuť sebaobrany a teda ani sa neodvážiť pokúšať vyvolať politický konflikt, ktorý by umožnil EÚ zreformovať v zmysle záujmov a potrieb národných štátov.

  Hodno si všimnúť stanovisko Ivana Štefunka, predsedu politickej strany Progresívne Slovensko ( ďalej iba PS ). Ten sa dal počuť v tom zmysle, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirom ( Beblavým ) chcú túto politiku reprezentovať. Kto v prezidentských voľbách reprezentoval stranu nenávisti a aké záujmy strana nenávisti presadzovala či predkladala ? Môžem iba hádať a tak hádam, že za stranu nenávisti boli a sú pokladaní tí, čo presadzovali národno-štátne záujmy SR.

  Prečo je však potrebné označovať ľudí s takýmito záujmami, ktorých je podľa môjho názoru najmenej 50 % z obyvateľstva SR, pojmom „nenávisť“ ? Má to svoj veľký psychologický význam, pretože týmto označením akoby sa ukazovalo na ľudí, ktorí nenávisť v spoločnosti uprednostňujú nad všetko ostatné, nezaslúžia si našu pozornosť, nemajú právo na žiadny verejný diskurz, predstavujú len určitý „odpad“ spoločnosti. A ako z politických skúsenosti vieme, tak EÚ riadi celý proces politického boja proti extrémizmu či antisemitizmu, pričom v oboch rovinách sa nenávisť pokladá za trestný čin či sa priamo určitým spôsobom kriminalizuje.

  Za tejto situácie pre stredoškoláka z Bratislavy nebol problém napísať, že Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, že zatočí s opicami a antisemitami. Študent len otvorene zopakoval to, čo sa v politike v rámci EÚ reálne deje. Veď závery EÚ pre boj s extrémizmom a antisemitizmom boli implementované aj na podmienky SR ! Študent E. H. nemal problém napísať, koho budú strieľať. Túžba po strieľaní je spojená s pocitmi nenávisti vychádzajúce z vlastného vnútra, ale i s označením toho, kto je pre svoju nenávisť nepriateľom.

  V skutočnosti nikto sa nemusí strieľať, ak budeme politiku chápať v zmysle, že je stretávaním sa názorov a presvedčení a zápasom o získanie súhlasu a väčšiny. Preto samozrejmou súčasťou politického konania je politický boj ! Túžba po strieľaní niekoho je len reakciou na také konania mnohých politikov, ktoré jasne občanom ( verejnosti ) signalizuje, že v určitých otázkach ( a zásadných ) žiadny politický boj nie je prípustný.

  Vyhlásenie Ivana Štefunka, že bude reprezentovať politiku víťazenia nad nenávisťou ma napĺňa obavami, pretože takáto politika bude obchádzať práve to, čo je dôležité: vytvárať podmienky pre politický boj a politické riešenie konfliktov. Tento politický boj je možné správne rozvinúť len vtedy, ak existuje vôľa k spravodlivosti ako občianskej či politickej cnosti. Táto spravodlivosť spočíva v uznávaní toho druhého ( politického protivníka ) ako osobnosti s určitými právami a záujmami. Ide o to mať pozitívny vzťah k druhému ako k partnerovi v politike, ktorý má svoju dôstojnosť.

  Tu nejde o problém riešiť vzťah k svojim blízkym ( ako rodine ), ale mať uznanie k niekomu cudziemu, ktorý bude či je našim súperom v politickom boji. Spravodlivosť ako cnosť si v praktickom konaní nevyžaduje operovať pojmom o „nenávisti“, o víťazstve nad „nenávisťou“, pretože takéto rečnenie nič nerieši a ani občania samotní si nemôžu zistiť výsledky určitého politického konania.

  V každej spoločnosti na jednej strane existujú záujmy jednotlivcov a rôznych ( rozdielnych ) sociálnych skupín. Na strane druhej spoločnosť má pre občanov k dispozícií vybudovaný určitý slobodný poriadok právneho štátu, z ktorého vyplývajú tiež určité záujmy a potreby. V tomto priestore ( ako na futbalovom ihrisku ) sa odvíja politické konanie a v ňom samotný politický boj, ktorý je vždy spojený s konkrétnymi témami a so získaním väčšiny a súhlasu. V tomto priestore sa primárne nerieši žiadna nenávisť či slušnosť, ale naplnenie určitých záujmov, či prijatie určitých pravidiel.

  Ak chce politik hovoriť o víťazstve, nech sa vyjadrí jasne, v čom sa podarilo dosiahnuť úspech a v prospech koho. Lebo toto jasné a konkrétne vyjadrovanie sa vyplýva aj z jedného princípu liberálnej spoločnosti – verejného zdôvodňovania politiky. V čom teda dosiahla Zuzana Čaputová úspech, ak zvíťazila, podľa predsedu PS, nad nenávisťou ? Dosiahla víťazstvo nad tými kandidátmi ( v prvom rade ), ktorí svoju kandidatúru na prezidenta SR založili na obrane národno-štátnych záujmov ! Takže predseda PS aj s Mirkom budú v tejto politike pokračovať! Podobne bude postupovať aj súčasný prezident SR Andrej Kiska.

  Karty teda odkryli aj politickí hráči, ktorí doteraz politiku v rámci parlamentnej demokracie nemali možnosť robiť. A tak je potrebné položiť otázku: Skutočne Zuzana Čaputová dosiahla úspech v prezidentských voľbách, ak berieme, že jej politiku víťazstva nad nenávisťou podporilo iba 24 % z celkového počtu oprávnených voličov a teda nezískala väčšinu a jej súhlas. Výsledkami prezidentských volieb sme sa dostali v SR do takej situácie, že zásluhou vládnej moci, mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov politika je tunelovaná ako vec verejná, pretože vec verejná si vyžaduje, aby politický boj a politická súťaž, výber poslancov či prezidenta SR boli organizované v rámci jasných mantinelov: Ústavy SR a teda naplnenia cieľov národno-štátnych záujmov a predovšetkým, všetko za aktívnej účasti občanov.

  V podmienkach SR sme začali politický boj a politickú súťaž organizovať iným spôsobom: naplnenie cieľov národno-štátnych záujmov v zmysle Ústavy SR sme z pozície jasnej POLITICKEJ PRIORITY degradovali na pozíciu POLITIKY MARGINÁLNEJ. Inými slovami, dávame prednosť nie vlastnému štátu a jeho občanom, ale dávame prednosť politike nadnárodných štruktúr v rôznej podobe, pretože sa niektorým skupinám a jednotlivcom páči, že ich záujmy a potreby budú lepšie uspokojené a uspokojované, keď budú podporovať politiku Bruselu. Lenže politika Bruselu či EÚ s nejakými národno-štátnymi záujmami ako politikou prioritnou, nepracuje, lebo Ústava SR ( či ďalších členských štátov ) ju k tomu nezaväzuje. To však nie je všetko. Politika Bruselu či EÚ sa robí v úzkej súčinnosti s výtvormi vlastného práva, vlastného právneho systému, ktorý si za pomoci predstaviteľov členských štátov postavili do pozície nadradenej národnému právnemu systému.

  Vládna moc, mediálna sféra a marketingové ťahy oligarchov úplne vedomé a plánovite kašlú na dodržiavanie hlavnej zásady politického konania, že iba z národno-štátnych záujmov SR sa môže odvíjať fungovanie EÚ a naše členstvo v tejto organizácií. Nemôže existovať stav opačný a teda taký, aby ciele národno-štátnych záujmov SR sa prispôsobovali politike EÚ, pretože tento prístup v definitívnej podobe vedie iba k likvidácií národných štátov a k ustanoveniu európskeho impéria.

  Tí, čo tento „kopernikovský obrat“ v prioritách politiky spôsobili a ďalej v tejto deformácií pokračujú, si zároveň dovoľujú označovať obrancov národno-štátnych záujmov za extrémistov, populistov, nositeľov akejsi nenávisti. Členovia politickej strany PS už teraz vyhlasujú, že budú brániť jednotnú Európu, čo znamená, že seba pasujú do úlohy obrancov Bruselu a EÚ. Výsledky prezidentských volieb pokladajú za svoje víťazstvo a spoločne so Zuzanou Čaputovou za víťazstvo nad nenávisťou, teda nad tými, ktorý predstavujú obrancov národno-štátnych záujmov.

  Všimnime si u študenta E.H. ešte jeho zvolania, ktoré sú iba výsledkom obratu v prioritách politiky v SR a v ostatných členských štátoch EÚ:

  • Nech žije EÚ !“

  • Nech žije Zuzana !“

  • Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť !“

  Študent úprimne týmito zvolaniami konkrétne zovšeobecnil to, čo v politike na Slovensku sa deje či počúva z médií a čo v prípade „skapania“ sa politici a média neodvážia nazvať svojou agendou. Na „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti sa totiž pracuje prinajmenej od začiatku prvej vlády Mikuláša Dzurindu a postupne sa toto úsilie ( o skapaní ) posilňuje, pričom je zaujímavé, že politická strana SMER – SD úspešne v neoliberálnom úsilí o jednotnú Európu pokračovala.

  Teraz je obdobie, keď sa pripravujú ďalší ľudia pod vedením oligarchov za politikov a aby úspešne existovali ďalšie politické strany k tomu, aby doterajšie úsilie niekoľkých vlád úspešne zavŕšili dokončením integrácie EÚ – ustanovením super štátu. Okrem všetkých doteraz existujúcich koaličných strán a väčšiny opozičných strán svoj záujem o Slovensko prejavila taká politická strana ako PS a dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska.

  V politickej strane PS ešte ani nezískali dôveru občanov – voličov pre účasť v NR SR a už si s veľkou razantnosťou získavajú pozornosť vyhláseniami, ktoré sú vzhľadom na podstatu politiky nepotrebné a zavádzajúce. Uvediem takéto výroky:

  • Populisti nám idú ukradnúť Európu !“

  • Na Slovensku, ale aj inde v Európe naberajú na sile populisti a extrémisti, ktorí chcú EÚ oslabiť a rozdeliť. My ju naopak chceme posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty, ktorú sú jedinou skutočnou protiváhou populizmu.“

  • Sme pripravení jednotnú Európu brániť !“

  O tých členov PS, ktorí dávajú takéto vyhlásenia, si dovolil pán Martin Poliačik povedať, že „…ide o extrémne kompetentných ľudí a jasne proeurópskych.“ Koho teda v PS a v iných politických stranách pokladajú za populistov a extrémistov ?

  V prvom rade tých, čo bránia národno-štátne záujmy SR, či tých, čo ešte snívajú o EÚ ako o organizácií v prospech národných štátov, či tých, čo sú proti tvrdej globalizácií sveta. Čo je potrebné si pod pojmom globalizácia myslieť ? Stačí si uvedomiť, že je to proces akumulácie stále väčších a mocnejších síl a prostriedkov k ovládaniu ľudí, štátov, prírody. Ak takto dokážeme odkryť, kto je označovaný za populistu či extrémistu a zároveň tvrdíme, aké zlo nám ( komu ? ) chcú spôsobiť, mali by sme dokázať dostať politikov ( aj tých začínajúcich ) do politickej arény, v ktorej sa otázka „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti otvorene a verejne rozoberie a bude možné získať jasnú predstavu o tom, kto v skutočnosti predstavuje či podporuje stránku zla.

  Vyhlásenie predstaviteľov politickej strany PS o tom, že EÚ chcú ďalej posilňovať a posunúť vpred o liberálne a progresívne hodnoty treba brať veľmi vážne a uvedomiť si, čo toto vyhlásenie znamená. EÚ sa môže ďalej posunúť už iba v jednom dôležitom bode – dokončenie jej politickej integrácie a na základe toho ustanovenie európskeho super štátu. Nejaké ďalšie liberálne a progresívne hodnoty môžu prispieť iba k presadzovaniu nekontrolovanej globalizácie, ktorá, ako som už zdôraznil, predstavuje úsilie k ovládaniu ľudí, štátov a prírody.

  Po Bohu najdôležitejšou pozemskou silou, ktorá spája občanov a spoločnosť, je štát a tento štát má povinnosť udržať na uzde aj proces globalizácie. Občania ako nositelia štátnej moci majú právo požadovať od štátu ( a teda v prvom rade od politikov ), aby spoločnosť bola chránená pred takými vykonštruovanými liberálnymi hodnotami, ktoré v mene neustáleho progresu ( pokroku ) spejú k zničeniu štátnosti.

  Treba si uvedomiť, že záležitosť o „skapaní“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nie je témou iba pre odborníkov, ale v prvom rade výlučnou kompetenciou občanov. Pripomínam: politika je konaním o získanie súhlasu a väčšiny ! O zániku či zachovaní slovenskej štátnosti a samostatnosti môžu s definitívnou platnosťou rozhodovať iba občania SR ako nositelia štátnej moci. Nesmú to robiť iba politici na základe svojich ideologických a propagandistických zdôvodnení. Ak sa o záležitosti „skapania“ slovenskej štátnosti a samostatnosti nezačne v spoločnosti ( a v politickom konaní ) otvorene a verejne hovoriť, nebude možné ani dospieť k politickému záveru rozhodnúť o „skapaní“ formou priamej demokracie.

  Aj v týchto dňoch, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu, politici „karty neodkryli“ a problém „skapania“ jednoducho obchádzajú vyhláseniami o tom, aké výhody a pozitíva prináša EÚ pre SR. Lenže výhody a pozitíva majú byť výsledkom spolupráce a dohôd suverénnych národov. V mene nejakých výhod a pozitívnych výsledkov napríklad v ekonomike, nie je možné vzdávať sa postupne štátnej moci na vlastnom území a presvedčovať občanov, že naše štátne orgány sú horšie ako orgány v Bruselu.

  V mene výhod nemôžeme dopustiť, aby sa zo Slovenskej republiky stala iba provincia EÚ, aby sa z nášho zákonodarného zboru stal „Zbor poslancov provincie Slovensko“, ktorý si bude plniť zadania nadiktované z Bruselu. K čomu potom bude vôľa nášho slovenského národa, vôľa ľudu ? K ničomu ! Už teraz je situácia taká, že sa v práci vládnej moci a ústredných orgánov štátnej moci, či v práci zákonodarného zboru zohľadňujú záujmy a požiadavky nie od občanov SR, ale od EÚ ako nadnárodnej moci. Politika tak prestáva byť vecou verejnou, pretože z úrovne Bruselu občan ako základ štátnej moci nemá žiadny význam a zmysel.

  Morálne zdatný politik, ktorý má silne rozvinuté kardinálne cnosti, nemá potrebu označovať svojich politických protivníkov za populistov a extrémistov. To, že občania majú mať kompetenciu rozhodovať o osude svojho štátu, svojho národa, to je nespochybniteľné, ale v absolútnej väčšine ich zástupcovia to úplne ignorujú. K zvládnutiu tejto kompetencie občania nepotrebujú mediálnych a marketingových expertov, ale svojich zástupcov – politikov, ktorí sú povinní v prvom rade zabezpečiť verejné zdôvodnenie politiky, ktorú robia a prečo ju robia, vrátane zdôvodnenia, prečo na národnej úrovni neexistuje záujem ( politická vôľa ) riešiť problém reformy EÚ.

  Kompetenčné hľadisko o tom, kto má právomoc udeliť politikom svoju plnú moc, odoberá pojmovému označeniu „populista“ či „extrémista“ zmysel, pretože občania si majú priamo určiť, čo je pre nich dobré a správne. Politické strany v SR sa majú snažiť vyvarovať takých výrokov, ako som uviedol v prípade PS, pretože ich naplnenie je možné realizovať len ak o tom rozhodnú občania v rámci priamej demokracie. Povedané lapidárne, „skapať“ slovenská štátnosť a samostatnosť môže iba za situácie, že si to odhlasujeme všetci ako občania SR a preto o žiadnej legitimite nemôžeme hovoriť na základe existujúceho programového vyhlásenia vlády SR schváleného v NR SR či na základe programu politickej strany alebo ideologického zdôvodnenia.

  Extrémna“ kompetentnosť u niektorých členov politických strán, či štátna funkcia, ešte z nich nerobí kompetentných pre rozhodovanie o osude nášho štátu. Ak má niekto dostať príslušné kompetencie vo veci osudu nášho štátu, tak sú to predovšetkým ústavní činitelia, ale za podmienky, že k tomuto rozhodovaniu dostanú plnú moc od svojich občanov. Podpisy zmlúv, ktoré sa týkajú fungovania EÚ, si ústavní činitelia nemôžu dovoliť ( tak ako to robili doteraz ), ak k tomu nemajú plnú moc od občanov, pretože v tomto prípade nejde o bežné medzinárodné zmluvy, ale o zmluvy, ktoré umožňujú prenos zvrchovanosti a štátnej suverenity na EÚ.

  Je potrebné rešpektovať, že novozvolená prezidentka SR má právo na svoje názory a presvedčenie. Ukončila svoje členstvo v politickej strane PD, ale je ťažko predpokladať, že sa môže vzdať názorov, ktoré členovia PS otvorene deklarujú, čo napríklad deklaruje samotný Andrej Kiska, ktorý bol z výsledkov prezidentských volieb nadšený a vyhlásil: „Zvíťazili sme !“

  Lenže funkcia prezidenta SR má aj inú pozíciu, z ktorej je potrebné slúžiť všetkým občanom, teda aj tým 75 percentám občanov, ktorí ju z rôznych dôvodov nevolili. Čoho sa môže týkať požiadavka na službu občanom SR ? Od prezidentky SR je potrebné hneď od jej nástupu do úradu očakávať, aby v SR otvorila otázku reformovania EÚ v prospech národných štátov a to na základe princípu, že nič nemôže byť vopred dané, čo by nebolo možné vystaviť racionálnej kritike. Týmto spôsobom by bolo možné konkretizovať výzvu: „Poďme bojovať proti zlu !“

  Otvoriť otázku reformovania EÚ ma znamenať dať príležitosť občanom SR, aby v celospoločenskej diskusií sa o fungovaní EÚ otvorene diskutovalo a aby bolo možné sformulovať základné východiska pre reformu EÚ v prospech národných štátov – zachovania zvrchovanosti a štátnej suverenity. Od prezidentky SR očakávam, že prispeje k tomu, aby sa v otázke fungovania EÚ a členstva SR mohla v plnej miere rozvinúť sloboda v politickom slova zmysle, ktorej výsledkom bude, aby bola v praktickom živote naplnená zvrchovanosť ľudu.

  Toto sa docieli v okamihu, ak občania SR prijmú rozhodnutie, či dovolia našim politikom a bruselskej byrokracií, aby „skapala“ slovenská štátnosť a samostatnosť, teda ide o udelenie plnej moci našim politikom.

  V článku som pripomenul stanovisko Ivana Štefunka, predsedu PS, ktorý zdôraznil, že Zuzana Čaputová dokázala, že sa dá víťaziť nad nenávisťou a že on spoločne s Mirkom chce reprezentovať túto politiku. Rovnako som v článku zdôraznil, že hlavným cieľom politiky v SR je naplňovanie národno-štátnych záujmov SR v prvom rade a že naše členstvo v EÚ a fungovanie EÚ má vychádzať z národno-štátnych záujmov SR a nie opačne. To má byť základná pozícia každého občana, ktorý chce byť politikom a chce sa uchádzať o dôveru občanov v parlamentných voľbách.

  Z hlavného cieľa politiky v SR vyplýva veľmi dôležitá zásada politického konania: výber kandidátov a samotná voľba prezidenta SR majú v prvom rade slúžiť k tomu, aby úrad prezidenta SR ako individuálnej hlavy štátu, pomáhal napĺňať národno-štátne záujmy.

  Do akej situácie sme sa dostali súčasnou voľbou prezidenta SR ?

  Voľba prezidenta SR nepozorovane, nebadane sa z mediálneho a marketingového pozadia určitých nepolitických síl upravujú náš politický poriadok založený na Ústave SR v takom smere, že hlavný cieľ politiky v SR sa postupne ruší a ľudia, ktorí tento hlavný cieľ podporujú, sú označovaní za „nenávistných“ tvorov. Predseda PS vyjadril spokojnosť s výsledkom volieb, pretože Zuzana Čaputová dokázala zvíťaziť nad nenávisťou.

  Ide teda o také víťazstvo Zuzany Čaputovej, ktoré hlavný cieľ politiky v SR odsunulo na vedľajšiu koľaj. Je to víťazstvo, ktoré ľudí brániacich hlavný cieľ politiky v SR, dehonestuje, pretože nemajú záujem presadzovať „liberálne a progresívne hodnoty“, ktoré potierajú národno-štátne záujmy ako populistické a nie sú pripravení a ochotní brániť jednotnú Európu pod vedením Bruselu.

  Prezidentský úrad v SR je teda jedným z ďalších pilierov štátnej moci, ktorý sa stáva v určitom zmysle „vysunutým pracoviskom“ Bruselu. Víťazstvo nad nenávisťou z môjho pohľadu je víťazstvom nad Ústavou SR, ktorá ukladá povinnosti napĺňať aj v prezidentskom úrade ciele a úlohy súvisiace s národno-štátnymi záujmami.

  Študent bratislavského gymnázia E.H. svojimi zvolaniami o tom, kto má žiť a čo ma skapať, len presne vyjadril to, čo sa skrývalo v súčasnej dobe za rôznymi aktivitami v rámci mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov pri príprave volieb prezidenta SR a čo sa týmito voľbami dosiahlo.

  V prospech koho občanom SR bolo dovolené voliť prezidenta SR, keď samotná vládna moc už dávnejšie kapitulovala na prípravu a priebeh volieb, ktoré majú naplniť určité politické potreby spojené s rešpektovaním Ústavy SR a teda s hlavným cieľom politiky v SR – efektívnym formovaním a presadzovaním národno-štátnych záujmov ? Vo voľbe prezidenta SR zvolená kandidátka Zuzana Čaputová teda zvíťazila nad občanmi – tými občanmi, ktorí ju nevolili a ktorí predstavujú kvalifikovanú väčšinu občanov – voličov. Politické konanie v otázke prípravy a priebehu volieb prezidenta SR viedlo v konečnom dôsledku k tomu, že došlo k porážke – izolácií hlavného cieľa politiky v SR. Znamená to, že prezidentský úrad nemusí byť, paradoxne, dostatočne viazaný národno-štátnymi záujmami ?

  A čo my, občania SR ? Čo my, kvalifikovaná väčšina ?

  Nedajme sa znechutiť tým, že v našich radoch pokrokári či neoliberáli hľadajú opice, antisemitov, populistov, extrémistov, nenávistných tvorov a podobne. Ak sa nespamätáme, tak bude len horšie, pretože nikto za nás nebude bojovať v záujme záchrany slovenského národa a politiky, ktorá by bola aj v našom záujme. Ako dokážeme, že nie sme opice, ale občania, ktorí majú záujem chrániť svoju vlasť, pomáhať robiť politiku ako vec verejnú ?

  Musíme krok za krokom pripravovať rôzne iniciatívne návrhy na celospoločenskú diskusiu. Uvedomujem si, že aby politika ostala vecou verejnou, bude potrebné v záujme národno-štátnych záujmov posilniť vplyv občanov na moc mediálnej sféry a oligarchov, musíme byť kritickí k politickým aktivitám politických strán a hnutí a požadovať od nich riešenie problémov, ktoré trápia nás občanov.

  Z výsledkov prezidentských volieb vznikla jasná úloha: pripraviť a presadiť úplne nový volebný systém pre voľbu prezidenta SR, ktorý umožní väčšiu angažovanosť občanov – voličov, obmedzí vplyv a moc mediálnej sféry a marketingových ťahov oligarchov, zabezpečí kvalitnejší výber kandidátov a bude priamo strážiť, aby prezidentský úrad ostal v rukách človeka, pre ktorého bude hlavný cieľ politiky v SR prioritou.

  Z uvedených súvislosti v tomto článku som sa rozhodol, že ďalší svoj článok budem venovať rámcovému náčrtu volebného systému pre voľby prezidenta SR. Mám svoju predstavu o tom, ako je potrebné organizovať prípravu a priebeh voľby prezidenta SR.

  Medzi občanmi koluje poučenie z politiky a to, že keby voľby mali niečo riešiť, tak sú už dávno zrušené. Ja to vidím tak, že je potrebné dbať o odpoveď na otázku: v prospech koho má voľba prezidenta SR niečo riešiť ? Odpoveďou má byť, že voľba má vybrať a zvoliť takého kandidáta, ktorý dokáže v prospech občanov a národno-štátnych záujmov pracovať. Voľby prezidenta SR či zástupcov do NR SR nám nemôže organizovať mediálna sféra a oligarchovia aj so svojimi financiami. Práve tak sa to deje a celá sféra týchto súkromných aktivistov pracuje pod vedením nadnárodných štruktúr. Občan – volič nemá šancu presadiť sa ani v parlamentných voľbách a ani v prezidentských voľbách. Prečo je to tak ?

  Občan – volič nemá na svojej strane peniaze, média a prisluhovačov v politických mimovládnych organizáciách. Naše volebné systémy sú konštruované tak, aby rozhodujúci vplyv mali práve tie mediálne a finančné sily v spoločnosti, ktorých zásluhou sa v našej spoločnosti porušuje ( nedodržiava ) politická rovnoprávnosť, pretože nemáme vytvorené rovnaké a spravodlivé podmienky pre účasť v politickej súťaži či v politickom boji. Do politiky ako veci verejnej prenikli so svojim vplyvom ľudia, ktorí predstavujú súkromný sektor a ktorí si štát predstavujú riadiť ako svoju súkromnú firmu.

  Občan – volič, ak nemá na svojej strane peniaze, mediálnu a marketingovú moc či vplyv politických neziskových organizácií, má mať z hľadiska ústavných základov štátu na svojej strane práve štátnu moc. Vládna moc je povinná sledovať proces vyvažovania záujmov rôznych skupín v spoločnosti a vhodnými opatreniami docieliť, aby občania ako základ štátnej moci neboli znevýhodňovaní v určitých politických procesoch, napríklad pri príprave voľby prezidenta SR. Verejná správa v SR má byť vládou SR organizovaná takým spôsobom, aby umožnila občanom SR mať určitý vplyv a moc spolupodieľať sa na príprave voľby prezidenta SR, rovnako aj na príprave parlamentných volieb.

  Koniec časti II. – záverečnej

  Dušan Hirjak

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Johnson a Merkelová: Nie je vhodný čas na návrat Ruska do G7

  Berlín 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/DPA-Bernd Von Jutrczenka)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson si nemyslia, že je vhodný čas na návrat Ruska do skupiny G7. Obaja lídri to vyhlásili v stredu počas spoločnej tlačovej konferencie v Berlíne. Informovala o tom agentúra DPA Merkelová pripustila, že z…

  Putin pricestoval na pracovnú návštevu Fínska

  Helsinki 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Lehtikuva-Antti Aimo-Koivisto, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska na pozvanie svojho fínskeho náprotivku Sauliho Niinistöa Putin dorazil do Helsínk o hodinu neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Jeho návšteva sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informovala…

  Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia…

  Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

  Praha 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o…

  Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

  Vatikán 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke…

  SaS, OĽaNO aj Za slušné Slovensko ohlásili verejné zhromaždenie na Nám. SNP na výročie vraždy Kuciaka. Prišli všetci naraz, úrad nevie určiť, kto bol skôr

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 dnes ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty. A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za…

  Francúzsky diplomat: Brexit bez dohody je najpravdepodobnejšou možnosťou

  Paríž 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody už na konci októbra je momentálne najpravdepodobnejším scenárom budúceho vývoja. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný francúzsky diplomat Brusel bude podľa diplomata aj naďalej pokračovať v rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom, avšak zároveň…

  Bolsonaro: Za požiarmi amazonského pralesa môžu stáť neziskové organizácie

  Sao Paulo 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu vyhlásil, že za lesnými požiarmi v Brazílii by mohli stáť neziskové organizácie. Informovala o tom agentúra DPA Bolsonaro povedal, že požiare môžu súvisieť "kriminálnymi činmi" neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom,…

  Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SR

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si nevie predstaviť Štefana Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Počet prihlásených kanidátov na post predsedu považuje za "primeraný". Novinárom to povedal v stredu po rokovaní vlády Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady,…

  Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3…

  Čína je pripravená rozširovať spoluprácu s Ruskom proti Američanom

  Peking 21. augusta 2019 (HSP/RIA/Foto:TASR/AP-Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Peking je pripravený rozširovať spoluprácu s Ruskom v boji proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny a Ruska zo strany iných krajín. Informáciu uviedol oficiálny predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Jen Shuan. Čínski a ruskí predstavitelia potvrdili, že…

  Fico sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral, nemusí byť jednotkou na kandidátke

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván, SITA-Diana Černáková)   Smer-SD sa dnes nezaoberá kandidačnou listinou. Takto reagoval predseda Smeru-SD Robert Fico na otázky týkajúce sa premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho, o ktorom sa hovorí, že by mohol stranu opustiť a že žiada "čistú kandidačnú listinu" vrátane…

  Merkelová sa pýtala Čaputovej na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy

  Berlín/Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Čaputová sa v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé…

  V Rusku vrazil vrtuľník do elektrického vedenia a spadol do rieky, pilot neprežil

  Moskva 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Gareth Fuller)   Na severozápade Ruska narazil v stredu do elektrického vedenia vrtuľník, ktorý sa zrútil do rieky. Na palube stroja boli dvaja ľudia, o život prišiel pilot, informovala agentúra TASS "Vrtuľník narazil do elektrického vedenia v blízkosti obce Sojvolovskaja v okrese mesta Čerepovec vo Vologodskej…

  Pellegrini k účelovému vyťahovanie časti dôkazov: Podľa čoho vyberá konkrétna redaktorka slovnú exhibíciu nejakého pána s čiernovlasou dámou?

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, TASR-Jaroslav Novák, SITA-Diana Černáková, TASR-Dušan Hein)   Predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini vyvrátil, že je na odchode zo Smeru-SD. "Ja som podpredsedom Smeru a je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko pre to, aby strana, ktorá prezentuje politiku sociálnej…

  Väzby nepustia? Odborné posudky a analýzy bude pre Čaputovú odteraz pripravovať priateľka Trubana

  Bratislava 21. augusta 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Denník N dnes stručne informoval , že novou zamestnankyňou v Prezidentskom paláci sa stala Adela Zábražná, ktorá je zároveň priateľkou lídra PS Michala Trubana  „Má na starosti prípravu odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj tvorbu komplexných informačných materiálov pre pani prezidentku,“ povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec.…

  Teroristi v Idlibe ustupujú, Sýrčania ostreľovali Turkov

  Idlib 21. augusta 2019 (HSP/In24/Foto:TASR/AP-Joint Staff Office of Defense Ministry of Japan)   Ruské letectvo kraľuje nad Idlibom a Hamou. Teroristi v Idlibe začali opúšťať oblasti Han Seihun, na pozície teroristov niekoľkokrát zaútočilo ruské letectvo a sýrske delostrelectvo. Teroristi utrpeli vysoké straty a obávajú sa aj útoku sýrskych Tigrov, ktorí…

  Ohrozí sucho českú ekonomiku? Vedci majú odpoveď

  Praha 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Sergey Malgavko)   Vedci dnes na tlačovej konferencii predstavili v Prahe dva scenáre vplyvov sucha na českú ekonomiku. Sucho, ktoré neustále sužuje Českú republiku, by mohlo mať vplyv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 percenta. Podľa vedcov z Centra pre vodu, pôdu a…

  TopDesat

  Toto jedlo je pohladením pre dušu. Jednoducho perfektné!

  0

  Pokiaľ ide o jedlo, chuť je len jednou časťou hry ... nikto nepovedal, že by jedlo nemalo aj dobre vyzerať. Niekedy je to krása prírody a inokedy je to precízna práca majstra šéfkuchára, ale existuje veľa prípadov, keď jedlo vyzerá príliš dobre na to, aby si ho zjedol. Takéto prípady nájdeš…

  Prvý vertikálny les v Afrike obohatí púšť o výdatnú zeleň

  0

  Egyptská púšť bude už onedlho hostiteľom prvého vertikálneho lesa na africkom kontinente. Budovy pokryté stromami obohatia miestnym obyvateľom život a tento les sa stane unikátom. Taliansky architekt a urbanista Stefano Boeri predstavil návrhy troch budov pokrytých stromami a rastlinami absorbujúcimi znečistenie v novom administratívnom hlavnom meste Egypta, ktoré je vo…

  Top 10 menej známych, ale skvelých seriálov na službe Netflix

  0

  Netflix, to nie je len Stranger Things či The Crown. Streamovací gigant má vo svojom portfóliu aj menej nápadne, no stále kvalitné seriály. Pozreli sme sa na top 10 z nich. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DvHJtez2IlY[/embed] 10) The OA

  Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

  0

  Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

  10 "zbytočných" častí tela, bez ktorých dokážeme prežiť

  0

  Vedeli si o tom, že máš niekoľko častí tela, ktoré k životu naozaj nepotrebuješ? Niektoré boli užitočné iba v detstve; iné sú skutočne nadbytočné a niektoré sú tu len na to, aby spôsobovali nepríjemnosti. Evolúcia trvá "pár" rokov a teda chvíľu potrvá, kým sa náš dizajn upgradeuje. To znamená, že ešte aj dnes máme…

  Príbeh pouličného umelca s menom Banksy, ktorému chcú ľudia platiť v miliónoch

  0

  Len málo ľudí vo svete si získava celosvetové uznanie. Jednou z týchto výnimiek je Banksy, anonymný umelec z Anglicka, ktorého práca siaha ďalej ako za obyčajný obraz ulice. Všeobecne sa uznáva, že osoba, ktorá sa narodila pod pseudonymom Banksy, sa narodila v roku 1974 v anglickom meste Bristol. Na začiatku svojej kariéry bol pouličný…

  Vo svete IT

  Poznáme oficiálny dátum predstavenie zariadení Redmi Note 8 a Note 8 Pro. Tento deň si zaznačte v kalendári!

  0

  Spoločnosť Xiaomi naplánovala na 29. augusta naozaj veľkú konferenciu, kedy predstaví hneď niekoľko zásadných noviniek. Pod záštitou spoločnosti Redmi nám totižto budú predstavené nie len úplne prvé inteligentné Redmi TV, ale aj nová dvojica dostupných smartfónov Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Dátum predstavenia nových smartfónov bol odhalený…

  HarmonyOS podľa analytikov by v budúcom roku mohol mať trhový podiel 2 percent. V Číne 5 percent

  0

  Operačný systém HarmonyOS, ktorý bol predstavený pred niekoľkými dňami spoločnosťou Huawei je stále viac a  viac spomínaný. Dôvodom prečo tomu tak je, je stále neutíchajúci konflikt medzi Čínou a USA, kde Huawei je „rukojemníkom“ Američanov. HarmonyOS je otvoreným operačným systémom, ktorý je vyvíjaný pre širokú škálu zariadení – od chytrých…

  CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií…“

  0

  V  priebehu včerajšieho dňa americká vláda predĺžila čínskemu technologickému gigantovi licenciu umožňujúcu spolupracovať s americkými spoločnosťami o ďalších 90-dní so slovami, že tak chce poskytnúť viac času zákazníkom spoločnosti na prechod ku konkurencií. CEO spoločnosti Ren Zhengfei reagoval na predĺženie licencií krátko na to. Na tému upozorňuje portál reuters.com. Zakladateľ…

  Obrovská systémová chyba v biometrii zariadení zapríčinila únik 28 miliónov hesiel

  0

  Dobré správy sú, že od stredajšieho rána bola chyba odstránená. Čo už nie je až tak pozitívne, že túto službu Suprema využívalo 1.5 milióna užívateľov po celom svete. Poškodení používatelia sa nemajú po úniku ako brániť – heslá sa dajú zmeniť, ale odtlačky prstov už nie. Bezpečnostný tím výskumníkov vďaka…

  Samsung Note 10+ vs iPhone XS Max vs Huawei P30 Pro: Ktorý robí najlepšie fotografie v praxi?

  0

  Pri kúpe nového smartfónu dôležitú úlohu zohráva kvalita  vyhotovených fotografií, obzvlášť pri vlajkových lodiach. Nižšie sme si pre Vás pripravili vďaka známemu Youtuberovi porovnanie kvality fotografií vyhotovených súčasnými vlajkovými smartfónmi spoločností Samsung, Apple a  Huawei (pozn. redakcie: spoločnosť Apple ku dnešnému dňu nepredstavila tohtoročnú vlajkovú loď). Samsung Note 10+ vs…

  NASA plánuje poslať ďalšie dve misie na Mars pre vzorky povrchu

  0

  Jeden z  najväčších vedeckých úspechov misie Apollo v roku 1969 bolo získanie vzoriek Mesiaca, ktoré boli prinesené späť na Zem na preskúmanie. Dokonca aj dnes, o 50 rokov neskôr, vedú tieto vedecké vzorky k vedeckým objavom. NASA dúfa, že sa tento úspech zopakuje misiou roveru Mars 2020, ktorej cieľom je…

  TopSpeed

  Nové najrýchlejšie kombi je tu! Audi RS6 dá 100 km/h za 3,6 s

  4

  Audi RS6 je jednoducho ikonou. Rýchlo si vybudovalo povesť a stalo sa z neho najrýchlejšie kombi. Každou generáciou sa zväčšovala fanúšikovská základňa výkonného kombi. A s novým dizajnovým jazykom Audi, ktorý bol použitý na novej A6 sme si iba mastili ruky, že ako budú vyzerať výkonné verzie. Žiaľ S6 pomerne sklamala…

  Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600-kusová séria

  0

  A je to tu, Hyundai loví náročných zákazníkov rovnakou taktikou ako nemeckí výrobcovia – limitovanými edíciami svojich športových verzií. Automobilka definitívne potvrdila príchod špeciálnej edície modelu i30 N. Odľahčený Hyundai i30 N zatiaľ označuje ako Project C, už na jeseň sa však môžeme tešiť na jeho sériovú podobu. Exkluzivitu mu zabezpečí aj…

  Tak predsa, preteky automobilov na Pezinskej Babe budú

  1

  Preteky automobilov do vrchu najbližšie k hlavnému mestu v tomto roku pôvodný organizátor zrušil a zdalo sa, že legendárna trať s vynikajúcim zázemím, ktorá bola v minulosti mnohokrát zaradená aj do seriálu európskych majstrovstiev, ostane v roku 2019 opustená. Našiel sa však „náhradný“ organizátor aj termín a vyzerá to tak, že…

  Solárna cesta nevydržala, zničili ju autá aj krupobitie

  3

  Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nedá mnohým ekológom spávať. Týka sa to aj solárnych článkov, ktoré dokážu zo slnečnej energie vyrobiť dosť energie na to, aby pokryli skromnejšie energetické nároky potrebné povedzme na nočné osvetlenie dediny.Francúzi sa preto rozhodli pre experiment s cestou pokrytou solárnymi článkami. Solárna cesta však nevydržala…

  Tento týždeň testujeme: Renault Talisman Blue dCi 200 EDC

  15

  Tento týždeň v redakcii testujeme Renault Talisman Blue dCi 200 EDC vo výbave Initiale Paris. Inými slovami absolútny vrchol cenníka modelu Talisman s úplne novým naftovým štvorvalcom 2.0 dCi naladeným na 147 kW (200 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Fiat Tipo skončí. Nahradí ho SUV

  9

  Prvá generácia hatchbacku Fiat Tipo z roku 1988 bola bestsellerom ovenčeným dokonca titulom Auto roka 1989, jeho druhé vydanie z roku 2015 však už také terno nie je. Narodilo sa totiž do doby, ktorej vládnu SUV a klasické modely skôr zápasia s odlivom zákazníkov. Talianska automobilka sa tak chystá k…

  KAMzaKRÁSOU

  TOP joga videá, ktoré ti kompletne vyformujú postavu

  1

  Cvičenie jogy má nepochybne svoje výhody. Okrem toho, že dokáže upokojiť myseľ, redukovať stres a odohnať depresiu či úzkosti, dostane vás aj do kondičky. Vaše telo bude po pravidelnom praktizovaní tohto cvičenia ohybnejšie, pevnejšie a celkovo krajšie a dokonca pre to nemusíte vôbec nikam chodiť. TOP joga videa možno vyžadujú disciplínu, no…

  Najškaredšie psy na svete: Príroda dokáže niekedy skutočne pobaviť!

  3

  Niekedy to nie je len o kráse. Niekedy dokáže príroda zaúradovať a vytvoriť dokonalo nedokonalé dielo, ktoré síce pobaví, ale aj zamrzí. Určite ste už počuli o súťažiach, v ktorých sa bojuje o titul najkrajšieho psa. Ale počuli ste už aj o súťaží, kde sa bojovalo o titul najškaredšieho psa? Áno, jedna takáto sa vo svete konala,…

  Sebarozvoj s koučkou: Ako na negatívne hlasy zvnútra nás samých?

  0

  Niekedy sa odohrá to, že väčšmi veríme príbehu, ktorý sme si sami vytvorili a zameníme realitu za obsah našich myšlienok. Klasickým príkladom sú negatívne sebahodnotenia v zmysle: „Som k ničomu“, „Nikto ma nemá rád,” „Nezaslúžim si šťastie”…  Ako na negatívne hlasy, ktoré nás samých dokážu takpovediac ohlušiť a oklamať?

  Nebezpečné pľuzgiere na tele: Pozor, môže ísť o autoimunitné ochorenie!

  1

  Viete, čo je pemfigus? Za týmto pomerne neznámym pojmom sa ukrýva jedno zákerné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä pokožku a sliznice ľudského tela. Známych je viacero foriem tejto choroby, ktoré sa líšia priebehom, pričom v najzávažnejších prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia. Toto ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie a dokonca môže…

  Ako pripraviť dieťa na začiatok školy? Prváčikov čakajú veľké zmeny

  1

  Už zanedlho sa školské lavice sa opäť zaplnia. Deti, pre ktoré bude nový školských rok zároveň ich prvým, čaká neznáme prostredie aj ľudia. V podstate ide o výraznú zmenu v ich životoch, čo však netreba dramatizovať, ale ani brať na ľahkú váhu. Ako pripraviť dieťa na začiatok školy?

  Sexy svadobné šaty pre moletky, ktoré ti vyrazia dych! Sú to tie pravé?

  4

  Aj keď máte pár kíl navyše nemali by ste sa hanbiť obliecť si svadobné šaty svojich snov. Od čistého saténu až po veľa čipky nájdete v galérii nižšie šaty, ktoré vám pomôžu cítiť sa pohodlne a sebaisto vo svoj veľký svadobný deň! Musíte prijať tvar svojej postavy a zobrať si príklad z plus-size modeliek,…

  Svetlo sveta

  Vláda schválila nový zákon o finančnej podpore cirkví a spoločností

  0

  Nový spôsob financovania registrovaných cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku. Vyplýva to z nového zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v stredu schválila vláda.  Novela, vychádzajúca zo záväzku v Programovom vyhlásení…

  Dnes slávime

  0

  Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914. Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi…

  Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

  0

  Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista. Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Tá mala…

  Medžugorie navšívi ročne 3 milióny pútnikov

  0

  Marianské pútnicke mesto v Bosne a Hercegovine – Medžugorie, podľa poľského arcibiskupa Henryka Hosera, ročne navštívi približne 3 milióny pútnikov. Arcibiskup Hoser je vymenovaný pápežom Františkom za osobitného spolnomocnenca pre Medžugorie. Podľa údajov väčšina pútnikov pochádza zo samotnej Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a ostatných balkánskych krajín, potom nasleduje Poľsko a…

  Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

  0

  Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie. Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až…

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Armádny Magazín

  Rusko premiestnilo strategické bombardéry Tu-160 bližšie k hraniciam s USA

  0

  Ministerstvo obrany RF vydalo prehlásenie, podľa ktorého dva ruské strategické bombardéry Tupolev Tu-160 uskutočnili prelet bez medzipristátia na letisko Anadyr na Čukotke. Je to jedno z najbližšie položených letísk RF k hraniciam USA, vzdialenosť k najbližšiemu bodu hraníc je približne 600 km. V správe z

  České ministerstvo reaguje na neúspešné vojskové skúšky bojového vozidla Perun

  0

  České ministerstvo obrany odmieta interpretáciu spoločnosti SVOS k vojskovým skúškam bojového vozidla špeciálnych síl Perun, ktoré skončili s nevyhovujúcim výsledkom. Aj napriek ústretovému kroku zo strany velenia Armády, spočívajúcom v predĺžení termínu vojskových skúšok, výrobca bohužiaľ nedokázal dodať vozidlo s parametrami, ku ktorým sa pís

  Bezpilotná Berta bude vybavená prúdovým motorom

  0

  Bezpilotný systém E08M Berta navrhnutá a vyrobená spoločnosťou ENICS bude poháňaná prúdovým motorom. Dve už známe verzie mali spaľovací motor (ICE) a pulzný motor (PJE). Platforma poskytuje armáde príležitosť na montáž rôznych druhov užitočného zaťaženia: televízne kamery / fotografické kamery, infračervené snímače, rohové reflektory, Lunebergove

  Talianske stíhacie letectvo používa ľahké M-346FA pre výcvik svojích pilotov

  0

  Talianski stíhací piloti lietajú na ľahkých stíhačkách pre výcvik pilotov lietadiel 4 a 5 generácie,säčasťou talianskej výzbroje sa stalo 6 ľahkých lietadiel spoločnosti Alenia Aermacchi M-346FA (Fighter Attack). Toto lietadlo predstavuje novú variantu výcvikovo- tréningových dvojmotorových cvičných prúdových lietadiel M-346Master. Detaily kontraktu Ta

  Ruský výrobca zbraní začne v roku 2020 s výrobou granátometov AGS-30

  0

    MOSKVA, 20. augusta / TASS /. Závod Tula Arms (súčasť spoločnosti Precision Systems Company v rámci štátnej hi-tech korporácie Rostec) začína v roku 2020 s výrobou automatických odpaľovačov granátov AGS-30. V druhom štvrťroku 2019 podnikové technické služby spustili technologické prípravy na zabezpečenie výroby automatického odpaľovača granátov AGS-30 v

  Turecko kupuje staršie americké vrtuľníky Boeing CH-47F Chinook

  0

  Aj keď Američania vylúčili kvôli tureckej kúpe ruských systémov PVO S-400 Turkov z programu F-35 (Američania už ukončili výcvik tureckých pilotov v USA) a odmietli Turkom dodať najnovšiu americkú stíhačku F-35, v iných oblastiach americké zbrojárske firmy s Turkami úzko spolupracujú. Americký prezident Donald Trump sa k problému nedodania amerických

  Tvoja Svadba

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Tvoje Zdravie

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.