Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť XXV.

6.

Od roku 1969 prebiehajú v USA vládne snahy o zrušenie Ústavy USA. Vláda na to ide s chytrosťou, plánuje zrušiť všetky štáty USA a obyvateľov rozdeliť do 10 regiónov. Zrušením štátov by totiž padla i Ústava Spojených štátov.  Tento diabolský plán je už hotový a občania o ňom neboli informovaní.  Prezident Richard Nixon ešte v roku 1972  urobil výkonné nariadenie ( zákon ), ktorým zrušil štáty v USA a zriadil nové rozdelenie USA do 10. regiónov.  Tento zákon bol zapísaný do Federálneho registra 12.februára 1972 a odvtedy štáty v USA fungujú len naoko. Od roku b1972 je tak možné kedykoľvek zrušiť štáty v priebehu jednej hodiny a tým zároveň padne i Ústava USA a ľudské práva.

7.

Po svete vlády prijímajú krízové zákony. Jedným z najnebezpečnejších bodov týchto krízových zákonov je úsek znárodnenia majetku v čase národnej krízy. Základná sloboda občana vo veľkej miere spočíva aj v jeho majetku. Znárodnením majetku je človek pripravený nielen o sociálne istoty, ale stáva sa závislým na vláde  a musí ju počúvať. V USA v roku 1994 Federálny súd rozhodol, že osobný majetok nemá ústavné práva. Tým sa uvoľnil priestor k znárodňovaniu a konfiškácií.  Prezidentovi bola daná právomoc, že môže svojim podpisom zmraziť a zabaviť všetky občianske vklady v bankách a aktíva.  Prezident má tiež právomoc k zabaveniu majetku. Vláda USA má právomoc aj k násilnému zabaveniu štátnej infraštruktúry i bez akejkoľvek príčiny a krízy. Vojaci môžu vtrhnúť do ktoréhokoľvek mesta a zabaviť majetok či beztrestne zabiť alebo zavrieť.  Keď príde deň D vyhlásenia svetovlády, začne tento diabolský plán.

8.

Všetky média, rozhlas, televízia a noviny, siete rôznych počítačov, komunikačných prostriedkov budú zoštátnené. Už v roku 1984 vláda a armáda USA robili generálnu skúšku týchto operácií pod krycím názvom REX  84. Vládna agentúra FEMA má dokonca PLÁN D, ktorý hovorí o zaistení médií, aby bolo možné hlásať vládnu propagandu.  Plán REX 84 počíta i s budovaním koncentračných táborov pre politický nevyhovujúcich. Tento plán patrí medzi ústredné dokumenty potrebné  k nastoleniu dňa D. Sú pripravované, špeciálne komanda, gardy ( spravidla z väzňov ) a armáda.  Zástupca šéfa informačného oddelenia Pentagonu major Peters vydal v roku 1993 oficiálne vyhlásenie: „Ozbrojené sily USA musia byť pripravené na boj proti všetkým tým, ktorí by chceli Novému svetovému poriadku ( svetovláde ) vzdorovať a ktorí sa prikláňajú k národnému cíteniu. My, ako armáda, potrebujeme vyčleniť viacej výcvikového času na to, aby sme dokázali takýmto hrozbám čeliť. Potrebujeme aktívnu kampaň, aby sme nad tou luzou zvíťazili. Toto musí ísť ruka v ruke s mohutným násilím.“

9.

Prezident USA Bill Clinton vydal 3.marca 1994  výkonné nariadenie ( zákon ), ktorým celú americkú armádu previedol pod  svetovú armádu OSN, ktorá tak môže americkú armádu legálne použiť proti odporcom svetovlády. Boj o svetovládu sa odohráva spravidla na pôde USA. Americká vláda dáva od deväťdesiatich rokov minulého storočia možnosť cudzím vojskám budovať svoje základne v USA.  Počíta sa, že na celom území USA je cez  jeden milión zahraničných vojakov, ktorí nacvičujú  plán REX 84 a sú pripravení vtrhnúť do amerických miest a zmocniť sa Ústavy.  Cudzie vojska sú na území USA preto, aby proti svojim občanom nemusela priamo zasahovať americká armáda. To samé sa týka i policajných zložiek. Podľa príslušného zákona sa počíta s tým, že bude realizovať plán najímania zahraničného policajného zboru pre dohľad nad  situáciou v USA. Ešte v deväťdesiatich rokoch minulého storočia boli informácie, že vláda pripravuje ustanovenie gigantického Národného policajného zboru, zloženého z policajných a poriadkových oddielov, z tajných služieb a armády.

10.

Okamžite, ako náhle vypukne deň D pre nastolenie svetovlády, súčasne sa automatický spustí operácia DRAGNET. Podstatou operácie DRAGNET je gigantický počítač, ktorý je umiestnený blízko Washingtonu. Tento gigantický počítač po prijatí signálu začne okamžite tlačiť zatykače na státisíce ľudí – vopred vytipovaných nepriateľov štátu.  Americké vojenské sily budú zneužité k tomu, aby terorizovali, zatýkali a bez súdu zatvárali do koncentračných táborov nepohodlných ľudí.

11.

Do roku 1993 sa na území USA nachádzalo 43 koncentračných táborov.  Sú známe miesta ich umiestnení. A sú určené pre občanov, ktorí budú klásť odpor pri znárodňovaní, konfiškácií majetku, pre odporcov vlády a globalizácie. Informácie o existujúcich koncentračných táboroch sú pre občanov USA utajované. Na globálnu svetovládu sa pripravujú koncentračné tábory aj inde vo svete.  Vo Veľkej Británii bol v roku 1973 schválený zákon o mimoriadnych opatreniach. Na základe tohto zákona  môže polícia a armáda zatýkať bez zatykača, môže robiť osobné a domové prehliadky a konfiškáciu. Zadržaní môžu ostať až 18 mesiacov bez súdu a obvinenia. V rokoch 1968 až 1982 zabili policajti cez 200 nevinných civilistov. Žiadny z vinníkov nebol potrestaný. Vo Veľkej Británii je najstrašnejším koncentračným táborom Long Kesh, ktorý je postavený ako súčasť väznice Maze. Okrem koncentračných táborov existujú internačné cudzinecké tábory, v ktorých zachytávajú zahraničných prisťahovalcov a utečencov.

Nápad na zriadenie koncentračného tábora v Československu prišiel v roku 1958. Celá akcia dostala krycí názov NORBERT a oficiálne bola schválená vojenskou komisiou obrany ÚV KSČ v januári 1964.  Posledná úprava bola schválená 22.septembra 1977 a mala za cieľ zriadiť na území každého okresu koncentračný tábor pre násilné uväznenie vláde nevyhovujúcich občanov. V decembri 1978 bola založená vládna evidencia  nevyhovujúcich osôb – nepriateľov štátu, ktorí mali byť  transportovaní do koncentračných táborov. Od roku 1985 vláda založila projekt PAVUK, ktorý bol zameraný na sledovanie občanov židovského pôvodu a vyznania.  Celkom bolo v tajných zoznamoch projektu NORBERT evidovaných 9000 nevinných občanov pripravených pre zatýkanie a transport do koncentračných táborov. Prvá celoštátna skúška zatýkania zorganizovala vláda až v novembri 1988 pod názvom OBRANA 88. Do revolúcie v roku 1989 vláda pozatýkala množstvo ľudí a mimo toho 11 000 ľudí muselo prejsť prevýchovným programom vo väzenskom pavilóne č. 17 v psychiatrickej liečebni  v Bohniciach.

13.

V novembri 1998 bol v Českej republike odhalený koncentračný prevýchovný tábor neďaleko Brna  v lokalite Jelenice. Tento tábor riadili Američania.  Orgány USA si na území ČR zriadili koncentračný tábor pre prevýchovu svojich vlastných občanov vekovej kategórie 14 až 18 rokov. V čase vniknutia policajných orgánov do tábora bolo prítomných 61 amerických občanov, ktorí boli unesení, boli im odobratí doklady a pasy a boli vystavení trestom a mučeniu. Vyšetrovanie preukázalo zločiny proti ľudskosti. Bolo zistené, že podobné prevýchovné tábory pre mládež USA boli jej vládou zriaďované aj v iných krajinách.

Manipulácia s verejnou mienkou ( str. 84  – 92  )

 1.

Už máme vedieť, že vlády manipulujú verejnou mienkou vo svoj prospech a v prospech globalizácie a svetovej vlády. Vlády vynakladajú obrovské peniaze na zamaskovanie svojich chýb, podvodov a zločinov proti ľudskosti. Americká tajná služba CIS zriadila v roku 1966 v Londýne tzv. Forum World  Features. Tá dodávala 150 novinárom v 50 krajinách sveta články, ktoré museli byť uverejnené. Pán Carl Bernstein prehlásil v roku 1977, že viacej ako 400 novinárov v USA tajne spolupracuje s CIA a to od roku 1952. CIA infiltrovala do najväčších amerických médií svojich vyškolených žurnalistov. New York Times priznal, že CIA vlastní cez 50 vplyvných zahraničných médií.  Tajná vládna organizácia pre ovplyvňovanie masovokomunikačných prostriedkov mala názov MOCKINGBIRD a bola pod patronátom CIA.

2.

V apríli 1978 prezident USA Jimmy Carter vytvoril tzv. Správu medzinárodných vzťahov. V rukách tohto prezidentského úradu bola sústredené tajné riadenie tlače, rozhlasu a televízie, filmov, výstav a celý systém vzdelávania zahraničných študentov. Rozpočet tohto totalitného cenzúrneho orgánu vlády USA len za rok 1980 bol 432 miliónov dolárov. Tento úrad zamestnával 9000 osôb.

3.

Zaujímavé sú fakty z Nemecka. Už počiatkom osemdesiatich rokov mala CIA pod kontrolou 90 % celoštátnych denníkov v Západnom Nemecku  a 70 % miestnych listov v Západnom Berlíne.  CIA totiž kontrolovala koncern Axela Cezara Springera, ktorý vydával noviny a časopisy v celkovom náklade 15 miliónov výtlačkov. Springerov koncern totiž dostal už v päťdesiatich rokoch minulého storočia od CIA finančnú podporu vo výške 7,- miliónov dolárov na dobudovanie svojho impéria v Nemecku.

4.

Z 19. na 20.decembra 1989 pri americkom prepadnutí Panamy USA okamžite zrušili a zakázali noviny a rozhlasové stanice, ktoré ich brutálnu inváziu odsudzovali.  Američania tu bezdôvodne pozabíjali okolo 5000 panamských civilistov a s vopred pripravenými zoznamami  pozatýkali a uväznili ďalších 7000 občanov, z ktorých sú dodnes mnohí nezvestní.

5.

Vláda USA a CIA disponujú obrovskými finančnými rozpočtami, ktoré sú určené k násilnému alebo korupčnému získaniu médií v záujme ich vlastnej propagandy. Vláda USA si tak vyrába patent na „pravdu“. Príklad.  Do rozhlasovej stanice v Texase bol pozvaný pán Hunt, aby hovoril na tému svetová finančná globalizácia a jej zločiny.  Po odvysielaní relácie dostal riaditeľ stanice výhražný telefonát, aby Hunta už nepúšťal do relácie. Riaditeľ vyhrážku  neakceptoval a tak stanica bola kúpená  v prospech iného vlastníka, ktorý sa už zameral iba na hudbu.

6.

Po celom demokratickom svete sú zakazované, umlčované a likvidované média, ktoré hovoria pravdu a neboja sa kritizovať vládu. Kto má v rukách tlač, televíziu a rozhlas, má v rukách verejnú mienku i nálady spoločnosti. Média sú zneužívané k rozvráteniu spoločnosti a morálnych hodnôt. Kto riadi naše média a za akým účelom ? Čo sa to deje v zákulisí tvorcov verejnej mienky ? Pozrime sa, ako vlády vytvárajú zhubné a rozkladné  nálady v spoločnosti, prečo je spoločnosť vychovávaná k násiliu, ignorancií, sexuálnym deviáciám a zavrhnutiu rodiny. Prečo sa má v ľudských dušiach navždy zmazať morálka a svedomie ?

 

( Pokračovanie v Časti XXVI – záverečnej časti )

Dušan Hirjak

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA