Turecká diagnóza a jej dosahy na Európsku úniu

Štáty západnej EÚ, počnúc Nemeckom, žnú čo zasiali. Plody multikulturalizmu, o ktorom sama Angela Merkel vyhlásila, že zlyhal. Aj zo skúseností s našimi vlastnými, slovenskými neintegrovanými občanmi rómskeho etnika vieme,  že nie všetci sú integrovateľní a zároveň aj zamestnateľní. A o to viac to ale platí pre prišelcov z tretích krajín, a osobitne, lebo povaha a charakter islamu, najmä z islamského sveta…
Kolonizátorskému Nemecku, s jeho reálne najsilnejšou európskou ekonomikou, ktorá ho predurčuje vládnuť Európe sa snívalo, že na základe jeho pozvánky si z imigrantov povyberá hrozienka, a ostatok, aj s tým nepoužiteľným posunie a „prerozdelí“ (kvóty) ostatnej a východnej časti EÚ. Ibaže, sami imigranti majú inú vôľu. A ani k nám nechcú…
Brusel ich ani k nám násilím tlačiť nemôže, lebo mu v tom bránia práve ľudské práva a slobody, na ktorých tak bazíruje, a má ich za neodňateľnú súčasť európskych hodnôt. Ale tie isté ľudské práva zároveň bránia, urobiť s nespratníkmi a neintegrovateľnými cudzincami radikálny a nekompromisný poriadok (stíhanie, trest a vyhostenie) podľa štandardov európskeho práva. A nad tým bdie imperatív politickej korektnosti, číhajúce Sorosove ľudsko-právne mimnovládky a OSN, ktoré je v časti ochrana ľudských práv v rukách arabského a islamského sveta.
Turkov, sekulárnych ateistov aj moslimov, Nemci začali prijímať ako doplnkovú a lacnú pracovnú silu už v 70-tych rokoch minulého storočia. Do Európy prúdia ďalšie skupiny utečencov a ekonomických migrantov z tretích krajín, osobitne, rastú počty rôznych moslimov, ktorí sa budú (deje sa) radikalizovať a domáhať sa svojich náboženských a politických práv. Útlm prílivu utečencov je len zdanlivý a dočasný. Väčšinu nežiaducich podľa Dublinských dohôd vracať do krajín ich pôvodu sa zväčša nedarí, ani niet kam…
To, čo sa v súvise s aprílovým tureckým referendom o posilnení prezidentských právomocí Erdogana v niektorých štátoch EÚ (Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko…) deje, je pre krízu multikulturalizmu príznačné a predznamenáva, že masy Turkov v EÚ sa pohli. A to je súčasť dane EÚ a Bruselu za jeho bezbrehý multikulturalizmus. Toto si Nemecko a EÚ predpripravili samé. Dá sa očakávať, že k antieurópskym teroristom pribudnú aj Turci ako tureckí nacionalisti a moslimovia. Turci urobili z Kurdov teroristov, Brusel si zasa urobí teroristov z Turkov.
Asociačná dohoda o predvstupových rokovaniach Turecka s EÚ o členstvo v EÚ je mŕtva. Bezvízový styk Turecka s EÚ a Schengen pre Turecko padol. Dohoda EÚ s Tureckom (skôr sólo Erdogan-Merkel), vydávaná za dohodu Brusel-Turecko, sa rozsypáva na financiách a novom konflikte, založenom na tom, že Erdogan chce byť prezidentom všetkých Turkov  aj v Európe, čo pripomína Orbána, ako predsedu vlády všetkých Maďarov sveta. Obaja ich potrebujú pri volebných urnách. Maďarsko a Turecko je porovnateľné aj so štátom Izrael, ktorý je materským štátom pre všetkých židov v diaspore a tí sú v Izraeli vítaní. Izrael im bude stavať osady na údajných palestínskych územiach. Izrael dosiahne, čo chce.
Turecko je ale už fašistické. Persóna Erdogana reprezentuje musolliniovský fašizmus a hitlerovský nacizmus! Erdogan obnovuje Osmanskú ríšu! Turecko už od počiatku paktu s Bruselom nepatrí do Európy (polovicou na západe, polovicou na východe).
Po aprílovom, zrejme úspešnom referende, bude Turecko pokračovať v jeho islamizácii. O tomto ale, Erdogan „taktne“ a takticky mlčí. V perspektíve ďalších rokov, nadobudne podobu (štatút) Iránu a Saudskej Arábie, o čom svedčí množstvo priamych aj nepriamych indikátorov, napríklad, v rámci vnútornej tureckej legislatívy už bežia osobitné účelové procesy posilňovania práv moslimov na pozadí islamského učenia a práva šaría, najmä, zatiaľ, pre juhovýchodnú časť Turecka.
Európa (Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko…) smrteľne urazila silné nacionálne turecké ego, zosobnené osobou Erdogana a jeho kultu osobnosti.
Turecko je nebezpečne pomstychtivé. Nepatrí ani do NATO. Nebezpečné je aj svojou asymetrickou silnou ekonomikou a silnou armádou. Konflikt Turecka ako člena NATO s vedením samotného NATO je na spadnutie. Prebieha mimo zrak a sluch verejnosti (médiá) a čaká na medializáciu. Spojenectvo Ruska a členským štátom NATO je absurdné, mimo rámec logiky a deklarovaného charakteru a idey NATO.
Pakt Turecko a Rusko je účelový a pragmatický. Z pozície sankcionovaného Ruska logický. Rusko si buduje kruhovú obranu a bude sa podieľať na oslabení a rozbití Európy na pozadí s Čínou, ktorá sa stane prvou najsilnejšou ekonomikou sveta, či sa komu (USA, EÚ) páči-nepáči. Kormidlo geopolitiky prevezme Rusko a Čína s Tureckom. Multizbrojenie a studená vojna, v relácii Rusko verzus európsky a transatlantický západ, je k ničomu… Vinníkmi daného stavu sú ale jednoznačne a prednostne USA a Brusel. Nie celá EÚ. Rusko až druhotne.
Poznámka k Krymu a Ukrajine: Je úplne jedno, či bude-nebude Krym uznaný ako ruský. V záujme územnej celistvosti Ukrajiny ale nie je jedno, či Porošenko uzná-neuzná práva na samosprávu juhovýchodu Ukrajiny. Riskuje, že oň príde (Doneck a Luhansk). Minské dohody neporušuje Rusko ale Ukrajina. Budapeštianske memorandum o územnej celistvosti Ukrajiny je vinou Ukrajiny mŕtve (nedala Krymu a krymským Rusom to, čo mala dať). Teraz to robí s juhovýchodom Ukrajiny. O ostatok sa stará protiruská propaganda. Mlčí ale o tom, že Ukrajine vládnu fašisti.
Turecko sa rozhodlo oslabiť, rozbiť a zničiť Európu. Paktom členského štátu NATO s Ruskom. Od Turecka sa treba razantne odstrihnúť a posilniť východné a južné hranice EÚ. Zanedlho nás čaká ďalšia imigračná vlna smerom z Turecka do EÚ. Turecko drží 3,2 milióna utečencov a pustí ich na Grécko. Grécko je beztak finančne a ekonomicky na kolenách, a také sa bude musieť brániť proti invázii utečencov z Turecka. Má síce tiež silnú armádu, ale bude potrebovať ďalšiu finančnú a ekonomickú pomoc západu, ale aj pomoc európskych ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
Hrozí vojenský konflikt Turecka s Gréckom. Aj na pozadí Cypru. Gréci to vedia a teraz ale reálnym právom čakávajú ďalšiu pomoc EÚ. Grécko ale zrejme beztak skolabuje. Aj mimo rámec vzťahov Grécka a Turecka a mimo rámec utečeneckej krízy, EÚ ho ako členský štát EÚ a eurozóny udržiava pri živote, a len predlžuje jeho agóniu. Za lepších okolností by to chcelo milosrdnú eutanáziu Grécka. Tá je ale, za daného stavu, už nemožná. Brusel musí „podržať“ Grécko či chce alebo nechce. Beztak nastane dominový efekt. Dotkne sa eura a eurozóny a ďalšej súdržnosti EÚ, kde sa už o jej jednote nedá uvažovať ani len teoreticky. A do toho všetkého vpadne v EÚ osobitne a nevyhnutne európska kríza kapitalizmu, ktorej sa liberálny kapitalizmus svojou podstatou nevie a nediokáže brániť, čo je veľmi pravdepodobné v perspektíve 1-2 rokov, lebo dnes vrcholí fáza konjunktúry, pričom nasledovná recesia bude väčšia ako kríza 2008, lebo finanční európski fiškáli sa z nej nepoučili, tlačenie ničím nekrytých peňazí (monetarizmus a kvantitatívne uvoľňovanie vytvára umelé prostredie, umelý, chorý a deviantný, nie prirodzený systém umelo udržiavanej a dotovanej neslobodnej ekonomiky, ktorej kolesá sa roztáčajú, pokým sa cyklicky znova nezadrú) pokračuje, čoho následkom bude úžasná a zrejme už ale trvalá kríza zamestnanosti, aj na báze automatizácie a robotizácie (lebo PR4.0 pokračuje), a zadá dôvod pre neoluddizmus, ktorý zle pohne nezamestnané a nezamestnateľné masy proti ich utláčateľom a vykorisťovateľom. Ich antisystémový predvoj budú tvoriť neintegrovaní a neintegrovateľní, ešte aj nezamestnaní cudzinci z tretích krajín (tzv. sociálne vylúčené spoločenstvá zo známych ohnísk vnútorného odporu, známe ako no-go-zones). Tie budú vedené antisystémovými hnutiami a politikmi, tzv. antisystémovými extrémistami, proti reálnemu eurofašizmu. V západnej a z časti aj strednej a východnej Európe (ak tomu tá nedokáže systémovými opatreniami zabrániť), nastane totálny chaos a vnútroobčianska vojna. Žiaľ, ale k tomu smeruje pokračujúce demografické a multikultúrne zahusťovanie obyvateľstva Európy.
Doplnenie chýbajúcej pracovnej sily cudzincami nahlas požadujú zamestnávatelia aj na Slovensku. Možné problémy s integráciou najmä gasterbeitrov ich nezaujímajú. Sledujú svoj biznis v čase konjunktúry. Poslušná a bezmocná sociálno-demokratická vláda im ide „po ruke“. Nevidí „za roh“. Na trhu s pracovnou silou si ponukou lepších podmienok firmy kupujú a vzájomne „preťahujú“ zamestnancov. Pracovná hoc aj kvalifikovaná sila z tretích krajín je pre zamestnávateľov výhodná. Toto všeobecne platí pre liberálny kapitalizmus západnej Európy. Konjunktúra ale nepotrvá večne. Za dverami je s rukou na kľučke ďalšia finančná a ekonomická kríza. Prehriatie ekonomík z nadvýroby, pokračujúci vývoj technológií PR4.0, automatizácia a robotizácia výroby, prinesie rast nezamestnanosti najmä nedostatočne kvalifikovanej a nekvalifikovanej a preto nezamestnateľnej a nepotrebnej pracovnej sily. Na Slovensku máme svoje sociálne vylúčené spoločenstvá, ktorých sociálna  inklúzia a integrácia do spoločnosti je podmienená ich ústretovou ochotou a záujmom. Množstvo finančných prostriedkov, investovaných do sociálnej inklúzie a spoločenskej integrácie nezodpovedá efektu. Súčasne rastie počet nezamestnaných a nezamestnateľných mimo systém, z radov aj sociálne neproblémových, a tých, ktorým sa nevyplatí alebo je pre nich nevýhodné a nežiaduce, byť v trvalom zamestnaneckom pomere. Ani optimálne duálne vzdelávanie nevyrieši rastúci problém nezamestnanosti. V tejto perspektíve leží na stole Európskej komisie nutná úvaha o ničím nepodmienenom základnom príjme.
Občianske a sociálne napätie vyústi do občianskej, medzicivilizačnej, medzikultúrnej a medzináboženskej vojny vo vnútri EÚ. A takú, zmluva o NATO a jej článok 5, ktorý ale nie je možné vykladať automaticky, nepozná. NATO je projekt USA a sleduje prednostne len záujmy USA, nie Európy a spojencov. Členské štáty zanedlho budú do NATO prispievať čoraz menej. Nie naopak.
Donald Trump v americkej ekonomike nastúpil cestu protekcionizmu a „First America“. Jeho požiadavka na zvýšenie príspevkov členských krajín do NATO je len formálna a nereálna, a Trump vie, že USA sa musia spoľahnúť len na seba, a NATO beztak „pustia k vode.“ Tento spolok sa zneschopní a znefunkční sám. Je za svojím zenitom a v procese úpadku. Armády členských štátov NATO sa stanú samostatnými armádami členských štátov. Ich vzájomnú kooperáciu pod jednotným velením znefunkční aj prinajmenej dvojrýchlostná Európa. Okrem toho, USA sú „za vodou“ ako zdrojovo (suroviny) aj energeticky sebestačné. USA sa o svoju bezpečnosť už teraz starajú samé. Sebestačným je aj Rusko, ktoré sankcie len posilňujú a zoceľujú. Globalizmus pod vládou jednej svetovej veľmoci končí.
Konflikt Turecko verzus EÚ sa v medzičase postupne vyostruje. Vyčkáme si na ďalšie správy…
Status quo spätne hodnotia Eurosprávy z 13. marca 2017:
https://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/184480-o-nas-bez-nas-nemecko-rozhodlo-evropa-prijme-ctvrt-milionu-uprchliku-rocne-slibila-merkelova/
Angela Merkel rovná sa Brusel a EÚ? A o tom má byť jednota EÚ? Alebo skôr bezvýhradná podriadenosť a poslušnosť nemeckej kancelárke, ktorá je aj nepísanou „generálnou riaditeľkou EÚ“, diktuje Európe aj Slovensku svoju vôľu?
A odkiaľ vzišiel aj pokyn odzbrojiť občanov EÚ, znížiť tak štatút ich osobnej bezpečnosti, obmedzením ich práva a možnosti brániť sa, a tým ich urobiť zraniteľnejšími pred pribúdajúcimi hrozbami a reálnymi teroristickými útokmi? Hmm…
V dňoch 16. a 17. mája sa konalo na Slovensku referendum o vstupe do EÚ.
Otázka, na ktorú slovenskí občania odpovedali, znela: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?“
Referenda sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (52,15%). Za vstup sa vyslovilo 92,46% zúčastnených.
1. mája 2004 Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi krajinami vstúpila do Európskej únie.
Prečo bolo referendum až ex post a len ratifikačné? Prečo až viac ako dva týždne po vstupe? A za toto som hlasoval?
Citát zo staršieho francúzskeho filmu pre deti Gombíková vojna:
„Keby som to bol vedel, tak by som tam nechodil!“

Autor článku: Juraj Režo

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.27

Priemerná čítanosť: 1115

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA