• Peter Kohút

  Rozmach satanizmu. Ježiš a peklo. Boj o Pravdu.

  Publikované 26.02. 2019 o 16:59 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Francúzsky básnik Charles Pierre Baudelaire vyhlásil, že: „najprefíkanejším diablovým trikom je jeho snaha presvedčiť nás, že neexistuje.“ Tieto časy ateizmu, keď diabol skrýval svoju tvár, sú už však dávno za nami. V súčasnosti už satanizmus dominuje svetu na celej čiare a Satan sa nám vysmieva rovno do tváre, že aj tak nás porazí a zničí a my nemáme žiadnu šancu sa jeho zlu ubrániť. A skutočne, to zlo, čo sa na nás valí z vrcholných stupňov pyramídy svetovládnej moci je ťažko vysvetliteľné len z ľudskej perspektívy. Odkedy padla socialistická sústava, akoby sa pretrhla hrádza so satanizmom. Boli sme veľmi naivní, keď sme dúfali, že porážkou socializmu si otvoríme cestu ku spravodlivej kapitalistickej spoločnosti smerujúcej do pozemského raja. Ako sa čoskoro ukázalo, nastal pravý opak. Otvorila sa nám cesta nielen do ekonomického zotročenia, ale aj do duchovného pekla liberalizmu na čele so svetovládnou mocenskou elitou, klaňajúcou sa démonovi bohatstva a moci a usilujúcou o nastolenie celosvetového teroru satanizmu v podobe fašistickej totality NWO. Brány satanizmu naplno otvoril antikrist Obama v službách najbohatších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácií. Priam ako gejzír z podzemia vytryskla zlovestná zvrátená satanistická ideológia „sociálneho inžinierstva“, t.j. teror LGBT, gender ideológie a feminizmu a Európa otvorila svoje brány satanistickému vražednému islamu, ktorý mal slúžiť na presadenie  Obamovho programu preformátovania a zlikvidovania pôvodných európskych národov a zničenia európskej civilizácie. Našťastie Trump v rámci svojich obmedzených možností sa snaží tejto vlne satanizmu do cesty postaviť aké také hrádze. Najväčšou oporou v tomto existenčnom boji o záchranu civilizácie je Putinovo Rusko. Ak by to padlo, civilizačná katastrofa by nás neminula. Satanistické zlo liberálneho fašizmu by nás neodvratne strhlo do priepasti rozbesniac sa do doteraz nevídaných rozmerov. Jasne vidíme, ako liberálno-fašistická pliaga aj s pomocou islamu ničí Západnú Európu.

  Základný boj, ktorý prebieha, je boj o dušu človeka. Okrem zvrátenej diabolskej ideológie sociálneho inžinierstva a invázie moslimov z arabských a afrických krajín sa na nás cez masovokomunikačné prostriedky valí neprestajne lavína morálneho bahna, lží, násilia, vulgárnosti, sexuálnych zvráteností a pornografie, ohlušujúcej a otupujúcej bezduchej hudby, všetko pohlcujúcej banálnosti, otravnej všednosti a bezduchosti. Žiadne vyššie duchovné ideály, propagácia krásy, dobra, lásky, pravdy, vznešenosti a ušľachtilosti. Liberálna cenzúra dbá dôsledne na to, aby to, čo je krásne, kresťanské, duchovné, ľudské, vlastenecké bolo eliminované. Aby si náhodou človek nenamýšľal, že v ňom sídli nejaká vyššia duchovná podstata, ale aby sa zmieril s tým, že je len obyčajné, aj keď mdlým rozumom obdarené zviera, bezduchá konzumná bytosť s otupenými zmyslami. S devastáciou a deštrukciou človeka je potrebné začať už od útleho detstva, a preto sa v tejto oblasti veľmi silno angažujú sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky šíriace zvrátenú gender ideológiu od materských škôlok až po univerzity. A keďže sú finančne dobre živené, dokonca aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, celkom sa im darí, a tak nám vyrastá duševne otupená a liberalizmom osprostená mládež, ktorá ani netuší, že ju odsúdili do záhuby, ba dokonca na genocídne jatky.

  Nie tak dávno veľkú pozornosť vzbudilo „slávnostné“ ceremoniálne otvorenie Gotthardského železničného tunela, ktoré sa stalo doslova manifestáciou satanizmu. Satanizmus sa veľmi rozmohol aj v oblasti kultúry a umenia, najmä hudby. Práve v hudbe sa začal satanistický kult výraznejšie prejavovať už pred vyše polstoročím, keď hudba začala tvrdnúť a rokovatieť. Texty presiaknuté démonickými posolstvami, vulgárna až obscénna vonkajšia prezentácia nabitá sexizmom a  satanistickými symbolmi, zvýraznený rytmus, ohlušujúci zvuk, melodická a harmonická jednotvárnosť uvádzali mladé publikum do tranzu až extázy. Základom tejto hudby sú šamanistické rytmy, decibely a agresivita, ktorá nielenže duchovne nepovznáša a citovo neobohacuje, ale doslova otupuje zmysly, pôsobí na pudy a vyvoláva extatické opojenie.

  Keďže svoj hudobný vkus som cibril hlavne na nádhernej klasickej hudbe, melodicky a harmonicky nesmierne bohatej, dlho som nevedel pochopiť, ako môžu ľudia takúto „tvrdú“ rockovú hudbu vôbec počúvať, keď ja to nedokážem ani krátku chvíľu. Odpoveďou je zrejme niečo ako drogová závislosť od tejto hudby. Táto hudba už so sebou priniesla množstvo obetí hudobníkov, mnohí z ktorých sa vyjadrili, že upísali svoju dušu diablovi a keď hrali v akejsi extáze, akoby to ani neboli oni, ale niekto v nich. Väčšina z nich zahynula na predávkovanie drogami alebo alkoholom, v dôsledku samovrážd a pod. Pozoruhodné je, že najviac ich opustilo tento svet vo veku 27 rokov. Medzi prvé slávne obete odídené v tomto veku patria Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Spočiatku ešte rocková hudba mala v sebe isté melodické a harmonické bohatstvo, to sa ale postupne vytrácalo a v súčasnosti to už je len komerčná úbohosť anglosaskej hudobnej scény riadenej diktátom satanistického hudobného priemyslu. Ak chceš v ňom uspieť, musíš upísať dušu diablovi. A pritom anglosaská hudba kedysi produkovala aj takú krásu, ako napríklad skladba California Dreaming od skupiny The Mamas and The Papas, z ktorej priam vyžaruje nefalšovaná radosť, prostota a úprimnosť. Je to hudba, ktorá sa na nič nehrá a neštylizuje do afektovaných póz a vonkajších efektov. O to viac zohrieva dušu človeka:

  https://www.youtube.com/watch?v=3kcmwXUdDCE

  My kresťania nepochybujeme o existencii padlých anjelov – démonov na čele so Satanom, ktorého Ježiš nazýva Kniežaťom tohto sveta. Čo však v nás vyvoláva nejednoznačné chápanie, je otázka pekla. Žiaľ, desivý obraz pekla ako miesta večných múk hriešnikov, odpudil od seba mnohých a prispel k odklonu od kresťanstva a rozmachu ateizmu. Táto lživá predstava pekla dehonestuje obraz samotného Boha ako nadovšetko milujúcej bytosti a robí z neho bytosť krutú, pomstychtivú až sadistickú. Ježiš Kristus vo svojich posolstvách ku svojim súčasným oddaným nasledovníkom a novodobým prorokom vysiela naliehavé posolstvá, aby odmietali lživú predstavu o pekle ako mieste nikdy nekončiacich múk, ktorá poškodzuje meno Božie. Ježiš sa síce v Evanjeliách na viacerých miestach zmieňuje o pekle, o neuhasínajúcom večnom ohni, ohnivej peci, kam budú poslaní páchatelia neprávostí, a kde bude plač a škrípanie zubami, avšak len na jedinom mieste, a to v Evanjeliu podľa Matúša, sú slová, ktoré by mohli evokovať večné trvanie múk: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“.  V skutočnosti však večné trápenie znamená trápenie vo večnosti, lebo večný oheň, čiže oheň horiaci vo večnosti, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, je ohnivým jazerom, v ktorom okrem nich spečatia svoj osud smrť, podsvetie (peklo) a všetci tí, ktorých mená boli vymazané z knihy života. Ohnivé jazero je vlastne duchovný mechanizmus, ktorý spôsobuje definitívny zánik duše, čiže druhú smrť (po telesnej smrti), večné zatratenie (zánik). Tam podľa Zjavenia Jána končí existencia psov (podliakov), zbabelcov, neveriacich,  nemravníkov, vrahov, smilníkov, modloslužobníkov a každého, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

   

  Každý však, kto činí pokánie, t.j. obrátenie sa na cestu smerujúcu k Bohu, nakoniec dospeje do Božieho Kráľovstva. Boh človeka nadovšetko miluje a urobí všetko preto, aby ho prinavrátil do svojho stáda. Jeho hlas je však nežný, jemný a láskavý, nikdy nezasahuje do slobodnej vôle, teda aj voľby človeka. Najťažším hriechom, ktorý je hriechom proti Duchu Svätému, je odmietnutie či zrieknutie sa Boha, lebo má fatálne následky. Boh toto odmietnutie rešpektuje a vychádza v ústrety aj neoblomným ateistom tým, že im zabezpečí očakávanú definitívnu smrť, t.j. ukončenie ich individuálnej existencie. Každý sa raz postaví pred tvár večnosti, t.j. tvár Ježiša Krista a jeho prijatím či odmietnutím určí svoj budúci osud vo večnosti. Do Kráľovstva Božieho však nič poškvrnené hriechom nemôže vstúpiť, preto každý, kto už tam smeruje, ale ešte neprešiel znovuzrodením z Ducha a nesplatil do poslednej bodky svoj dlh za spáchané zlo a hriechy, bude musieť najprv prejsť očistným ohňom a pokáním.

  V Evanjeliu je zaujímavé podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Obidvaja umreli. Boháč, ktorý sa ocitol v pekle zďaleka videl žobráka Lazara v Abrahámovom lone. I poprosil Abraháma, aby sa nad ním zľutoval a poslal Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mu jazyk, lebo sa hrozne trápi.  Avšak nedalo sa mu vyhovieť, okrem iného aj pre veľkú priepasť medzi nebom a peklom. Tak boháč ho aspoň prosil, aby poslal Lazara k jeho bratom a zaprisahal ich, aby sa nedostali aj oni na toto miesto muk. V tomto podobenstve je zaujímavých viacero skutočností. Z pekla je vidno do neba, avšak priepasť je pre človeka nepreklenuteľná (nie však pre Boha: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“). Boháč sa približuje k pokániu, ozýva sa v ňom svedomie a prosí za svojich bratov. Nikde nie je zmienka, žeby tie jeho muky mali trvať navždy. Zrejme keď splatí svoj dlh a prejde hlbokým pokáním, aj on sa nakoniec ocitne v raji.

  Na internete je možné nájsť veľmi veľa svedectiev ľudí, ktorí pri klinickej smrti alebo za iných okolností mali vízie pekla. Väčšine som nevenoval pozornosť, zdali sa mi absurdné a nedôveryhodné, avšak zaujala ma vízia, ktorú dal Boh jednému zo svojich nasledovníkov – prorokov, ktorého považujem za dôveryhodný zdroj. Pozoruhodné na jeho vízii je to, že Boh posiela ľudí na tie miesta, po ktorých ich duša najviac prahne a kde nachádzajú v nadbytku to, po čom tak túžia. A pritom ani netušia, že sa nachádzajú v pekle, ktoré sami formujú.

  Tak Ježiš predkladá obraz pekla, kde prichádzajú chamtivci a lakomci prahnúci po bohatstve a moci. Prichádzajú najprv na 1. úroveň pekla, kde je veľké bohatstvo, plno zlata, drahocenných kovov, drahokamov a vzácnych surovín. Sú nadšení a vo svojej nenásytnosti hrabú a hrabú, až kým nenarazia na prekážku. Tou sú iní hrabivci, ktorí nahrabali ešte viac. A tak v nich začína vzbĺkať oheň vzájomnej závisti, nenávisti a zloby. Túžia po bohatstve iných a po väčšej moci, a tak sa medzi nimi rozpútava boj o čo najväčšiu korisť, moc a bohatstvo sprevádzaný lúpežami, vojnami a vraždením, a takto vytvárajú druhú – hlbšiu úroveň pekla. Formujú týmto bojom mocenské štruktúry, v ktorých víťazi vládnu a porazení slúžia. Avšak tí, čo slúžia, sú plní ľsti a nenávisti voči tým, ktorým sa podlizujú a lichotia, aby sa sami čo najvyššie vyšplhali na kariérnom rebríčku moci. Títo ľudia, ktorí sú z vonkajšieho pohľadu ohyzdní a horiaci v plameňoch blčiacej zloby a nenávisti, z ich vlastného pohľadu sú normálni a ich blčiaci oheň je pre nich iba svetlom svätojánskych mušiek. Tretiu úroveň pekla predstavuje fundamentálne zlo, stelesnené finančnými a priemyselnými magnátmi. My ich vidíme ako ohyzdné znetvorené bytosti,  mučené a škvarené ohňom a sírou. Oni však seba vidia ako barónov a magnátov na výslní. Tí, čo sa štverajú k nim hore, sú nimi kruto a nemilosrdne trestaní. Chamtivosť a nenásytnosť po nekonečnej moci plodí neuveriteľné, neľudské, ohyzdné a šialené peklo. Obrazom ich nenásytnej pažravosti je obrovské monštrum s prevísajúcim bruchom a nafúknutým hrdlom, ktoré požiera všetko. Je to úžerník a magnát konzumujúci všetko, čo prináša akýkoľvek zisk. Aj keby získal bohatstvo celého sveta a moc nad ním, aj tak sa tým nenasýti. Navreté hrdlo, hlava hyena, hadie ruky, medvedie laby, na bruchu veľký oltár pažravosti, na dvojitej kopiji napichnutí ľudia. Dvojitá kopia reprezentuje zákon zisku a nenásytnú pažravosť a chamtivosť, ktorá je pôvodcom všetkých bied a chudoby vykorisťovaných. Títo finanční a priemyselní magnáti, ktorí sú vo svete tak vážení a stoja na samotnom vrchole svetskej moci, sedia na samotnom dne pekla a vytvárajú zmienený obraz obludy, ktorá má namiesto vlasov obrovské množstvo jedovatých hadov pozerajúcich na všetky strany a kontrolujúcich celé podsvetie. O tom, či sa v tomto pekle v niekom prebudí svedomie, spozná biedu svojej duše, precíti utrpenie pekla a nakoniec učiní pokánie, aby sa z neho vymanil, nie je vo vízii zmienka. Aj toto peklo (podsvetie) s jeho obyvateľmi však raz skončí svoju existenciu v ohnivom jazere.

  Na otázku, aký osud čaká tých, čo končia život samovraždou, Ježiš odpovedal, že je to ťažký hriech, ktorý si musia odpykať tým, že telesnou smrťou sa hroznej psychickej bolesti nezbavia a odnášajú si ju ešte umocnenú so sebou na druhý svet, avšak Ježiš ich neponechá dlho v ich trápení, vylieči ich duše a vzkriesi k novému životu tak, že sa nakoniec stanú priezračným zrkadlom, zračiacim v sebe Ježiša Krista. Oveľa ťažším hriechom je vraždenie nenarodených detí umelými potratmi. Tento hriech prekonávajúci hriech Sodomy a Gomory vyvoláva veľký Boží hnev a obrovskú vinu zaň nesú nielen aktéri potratov, ale aj všetci, ktorí tento zločin schvaľujú. Žiaľ, zákon, ktorý by obmedzoval tento zločin v slovenskom parlamente neprešiel. Slovensko tak za to ponesie následky možno aj v podobe toho, že k moci sa dostanú liberálno-fašistické sily, ktoré naplno rozbehnú deštrukciu Slovenska. Aby sme sa nakoniec spamätali, asi si budeme musieť prejsť liberálno-fašistickým peklom. Už voľby prezidenta naznačia, kde sa nachádzame. Ak zvíťazí Čaputová – obhajkyňa registrovaných homosexuálnych partnerstiev a adopcie detí homosexuálmi, gender ideológie, potratov alebo sorošovský liberál Mistrík, bude to znak toho, že Slovensko sa rúti do priepasti.

  Je veľmi smutné, že obraz pekla ako miesta nikdy nekončiacich muk prevládol v stredoveku hlavne vďaka zanietenej argumentácií zakladateľa scholastiky a modernej teológie Tomáša Akvinského, ktorého učenie malo pre ďalší osud kresťanstva skôr neblahý než pozitívny dopad. Kresťanstvo sa od živého Slova Ježiša Krista vzďaľovalo a presúvalo do rámca scholastickej teológie či špekulatívnej filozofie, ktorá nakoniec dospela do osvietenstva a ateizmu a stala sa jeho hrobárom. Strašenie peklom sa stalo účinným nástrojom upevňovania moci cirkevnej hierarchie a feudálnych panovníkov. Tomáš Akvinský rozvinul špekulatívne úvahy, ktoré mali dokázať existenciu Boha. Nedokázali, iba spochybnili kresťanstvo. A jeho argumentácia v prospech večných a nikdy nekončiacich muk hriešnikov v pekle zdehonestovala samotného Boha. Tak napríklad Akvinský tvrdí, že vina trvá večne, a preto aj trest za ňu musí byť večný, ba nekonečný. A keďže nemôže byť nekonečný čo do intenzity (tresty sú rôznej intenzity podľa miery previnenia), musí byť nekonečný čo do trvania. Radosť tých, čo sú v raji je ešte väčšia, ak vidia utrpenie nehodných v pekle, lebo to vraj svedčí o veľkej spravodlivosti Boha, a tá je zdrojom veľkej radosti.  Nuž takéto chápanie pekla ako miesta nikdy nekončiacich múk a zdroja veľkej radosti spasených, je skôr prejavom zvrátenej mysle než súcitu a milosrdenstva. Veď toto nemôže chcieť ani najzvrhlejší človek, nieto ešte Boh. Práve strach ľudí z pekla posúva vzťah človeka k Bohu len do povrchnej právnej roviny. Ty Bože si spravodlivý sudca, bojím sa ťa, a preto sa neustále zo strachu pred tvojím pekelným trestom spovedám zo svojich hriechov. To ozaj takýto úbohý vzťah založený na strachu od nás Boh očakáva? Veď to je výsmech Božieho milosrdenstva. A aby som náhodou na nejaký hriech nezabudol, pre istotu si ich zapíšem do notesa a predložím farárovi, nech si ich prečíta, kým ja si medzi tým zapálim cigaretku. Tým nechcem spochybňovať sviatosť pokánia a zmierenia, ale toto od nás Boh očakáva, výpočet hriechov, o ktorých všetko vie a nič viac? Tento kolotoč? Alebo od nás očakáva úprimné pokánie, t.j. obrátenie sa?  Prestali sme závidieť, byť falošnými, povýšeneckými, nenávidieť, ohovárať, kritizovať druhých, žiarliť, oddávať sa náruživo nezriadeným telesným vášňam a rozkošiam, klaňať sa modlám ako peniaze, moc, sláva, sex, povrchná a plytká zábava, alkohol, drogy, uznávať a podporovať šírenie zvrátených liberálnych  hodnôt? Stala sa naša duša čistejšou, svetlejšou, šľachetnejšou, dobrosrdečnejšou, veľkorysejšou, vznešenejšou, statočnejšou, láskavejšou, radostnejšou, múdrejšou? Veď kresťanstvo je predovšetkým o duchovných hodnotách, o stave našej duše a blízkom osobnom intímnom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý prostredníctvom svojho Ducha Svätého prebýva v našom srdci, v našom svedomí. Ježiš Kristus tu nie je pre to, aby nás trestal, ale aby liečil rany našej duše, ktoré si spôsobujeme svojimi hriechmi pýchy, zloby, hnevu, nenávisti, zatrpknutosti, zúfalstva a beznádeje, zbabelosti, náruživosti a chlipnosti, otrockej závislosti od vonkajších modiel, atď. Ježiš Kristus je náš najlepší Priateľ a nechce stratiť ani jednu zblúdenú dušu. Urobí všetko pre jej spasenie, lebo nás nadovšetko miluje a chce nás zahŕňať svojou nekonečnou láskou. Pre každého má vo svojom srdci nachystaný príbytok vo večnosti („v dome môjho Otca je mnoho príbytkov“) a očakáva, že sa tam vrátime s bohatou úrodou duše, ktorá naplnila svoje poslanie na Zemi svojou tvorivou aktivitou, láskou a rozvinutím zverených jej talentov (viď. podobenstvo o talentoch).  A ak neúmyselne trpíme, On prijíma toto naše utrpenia ako našu obetu na záchranu a spásu iných. Veľa krát dobrí ľudia trpia len preto, lebo je v duchovnej rovine nutné kompenzovať zlo iných. Avšak Ježiš vždy rád prevezme naše bremeno, ak mu ho zveríme a zmierni či odstráni našu bolesť. Cesta k Bohu nie je ľahká, je tŕnistá, ale napriek tomu plná svetla a radosti. Nie je to pohodlná magistrála, ale úzky chodníček. Najväčším je víťazstvo na sebou samým sprevádzané oslobodením sa od zotročenia vonkajším svetom a nadobudnutím duchovnej slobody znovuzrodením z Ducha. Pravým vlastníctvom je iba to, ktoré je v našej duši. Len s ním odchádzame do večnosti. Všetko vonkajšie je len vyjadrením miery našej závislosti na niečom, čo je mimo nás a čo nás neraz zotročuje.

  Vzťah kresťana k Ježišovi Kristovi nemôže byť len vonkajším právnym vzťahom ako k niekomu, kto je od nás na hony vzdialený a v podstate ľahostajný voči nám, v koho existenciu  máme len veriť a obávať sa jeho trestov za naše hriechy. Naším cieľom práve naopak musí byť dôkladne ho spoznať a bezmedzne veriť (dôverovať) mu. Pripúšťame síce, že s prvými kresťanmi mal veľmi blízky vzťah a zosielal na nich dary svojho Ducha Svätého, preto boli tak odvážni, dnes je však už vraj situácia celkom iná. Ale to je veľký omyl. Aj teraz existuje veľmi veľa kresťanov, ktorí oddane slúžia Bohu, dostali niektorý z darov Ducha Svätého (dar proroctva, liečiteľstva, múdrosti, poznania, hovorenia v jazykoch, rozlišovania duchov), nadviazali blízky osobný vzťah s Ježišom Kristom, uzreli jeho tvár, počujú jeho hlas. Títo oddaní kresťania tvoria armádu Ježiša Krista bojujúcu proti služobníkom Satana, otupujúc jeho moc. Keby nebolo tohto odhodlaného boja pravých kresťanov na duchovnej a informačnej úrovni, už dávno by sme sa nachádzali pod satanistickou nadvládou a diktátom NWO. Situácia sa dostáva mnohokrát na hranu noža, a len obrovské nasadenie kresťanov, ktorí reagujú na výzvy Ježiša Krista, odvracia hroziacu katastrofu. Svedectvom toho je napr. zázračne víťazstvo Trumpa nad Clintonovou, úspechy Putina, atď. Situácia je vyostrená do najvyššej možnej miery na všetkých úrovniach boja – od duchovnej cez informačnú, ideologickú, ekonomickú a vojenskú.

  Ak ako kresťania v najbližšom období nezabojujeme a podľahneme liberalizmu, prehráme. Satanistická liberálna moc zbaví Slovensko posledných zvyškov zvrchovanosti a spraví z nás nesvojprávnu kolóniu Nemecka, sprivatizuje zvyšné podiely v strategických odvetviach, rozpredá cudziemu kapitálu našu pôdu, vodu a les, kompletne doprivatizuje a spoplatní zdravotníctvo, rozvráti sociálny, dôchodkový a zdravotný systém, okradne a zotročí pracujúcich, biedou nás prinúti odpredávať pôdu, domy a byty v osobnom vlastníctve, ktoré sa dostanú do rúk veľkokapitálu. Dokoná naše ekonomické a duchovné zotročenie. Akí sme to my kresťania, keď nevidíme satanistické útoky liberalizmu na samotné základy nášho bytia? Ako to, že okrem zopár svetlých výnimiek to nevidí ani cirkevná hierarchia? Ako to, že neburcuje na poplach pred satanistickým zlom liberalizmu? Má z neho strach? Bojí sa, že vyženie zo svojho chotára nehodných kresťanov, ktorí sú v zajatí liberalizmu? Bojí sa agresívnych útokov zo strany satanistických liberálnych médií ako Sme a Denník N? Veď tým by len očistila a upevnila svoju pozíciu a vzkriesila zamdlievajúce kresťanstvo. Veď kresťanstvo to nie je zápecníctvo, ale tvrdý boj o Pravdu Ježišovho Slova! Kde je ten boj o Pravdu proti satanistickej liberálnej LŽI? Liberalizmus je odveký nepriateľ kresťanstva. Chceme od neho utrpieť ďalšiu veľkú porážku?

  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 70
  Celkové hodnotenie: 19.35
  Priemerná čítanosť: 5069

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Sturgeonová zverejní na budúci týždeň plán na konanie referenda

  Londýn 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jane Barlow)   Škótska premiérka Nicola Sturgeonová chce na budúci týždeň zverejniť plán, v ktorom bude obhajovať demokratické právo Škótov na konanie druhého referenda o nezávislosti Škótska. Sturgeonová sa takto vyjadrila po tom, ako jej Škótska národná strana (SNP) vzišla z parlamentných volieb na území Škótska…

  Turecko si po uznaní genocídy Arménov predvolalo veľvyslanca USA

  Istanbul 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:ANADOLU AGENCY (BHS) Twitter)   Turecko si v piatok predvolalo amerického veľvyslanca v krajine po tom, ako americký Senát schválil vo štvrtok uznesenie, ktorým formálne uznal vyvražďovanie Arménov v Osmanskej ríši z rokov 1915 - 1917 za genocídu, píše agentúra AFP Námestník tureckého ministra zahraničných vecí…

  Plány PS/Spolu asi podráždili rastúce preferencie Kotlebovcov a tak sa rozhodli zabojovať s rastúcim extrémizmom

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na tlačovej konferencii na tému boja proti extrémizmu sa prezentovali Michal Truban a Irena Bihariová. Oboch pravdepodobne znepokojil nárast preferencií ĽS Naše Slovensko a preto okamžite reagovali na najnovší vývoj volebných preferencií občanov aby seba samých ponúkli ako tých správnych bojovníkov proti rastúcemu extrémizmu. Vychádzajú…

  Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre kamióny uzatvorené

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/KR PZ Banská Bystrica)   Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk Cestári zároveň varujú, že sneženie obmedzuje dohľadnosť do 50 metrov v okolí Banskej…

  Vlhová v St. Moritzi bez super G, bolí ju holenná kosť

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petra Vlhová mala počas nadchádzajúceho víkendu absolvovať vo švajčiarskom St. Moritzi v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok super G a paralelný slalom. Podľa trénera Livia Magoniho však zo štartu najlepšej slovenskej zjazdárky v sobotňajšom super G zišlo. Dôvodom je jej nedoliečené zranenie nohy,…

  Právny výbor hlasoval za podanie ústavnej žaloby na Trumpa

  Washington 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Členovia právneho výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA hlasovali v piatok za podanie ústavnej žaloby (impeachment) na prezidenta Donalda Trumpa. Celá snemovňa by o impeachmente mala hlasovať na budúci týždeň. Informovala o tom spravodajská televízia CNN Členovia rozdeleného právneho výboru odhlasovali dva body budúcej…

  Solidarita vyzýva strany a hnutia, aby sa dištancovali od extrémistov

  Banská Bystrica 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby v piatok v Banskej Bystrici zverejnilo výzvu politickým stranám a hnutiam kandidujúcim v parlamentných voľbách, aby odmietli povolebnú spoluprácu s extrémistickými stranami a dištancovali sa od nich. Za tie považujú ĽSNS a Slovenské hnutie obrody. Informoval o…

  NAKA zadržala Martina Daňa a Rudolfa Vaského

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:Kombosnímka video)   NAKA zadržala Martina Daňa a Rudolfa Vaského. Informáciu zverejnila polícia na sociálnej sieti "Vyšetrovateľ NAKA zadržal dnes dve osoby (M.D., R.V.) podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú procesné úkony, zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne informácie," informuje polícia. Martin D. čelí tiež…

  Kalavská priznala, že demisiu nepodala len pre stratifikáciu

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) priznala, že demisiu nepodala len pre to, ako dopadla stratifikácia, čiže reforma nemocníc. "Nebolo to len pre stratifikáciu. To bolo o tom, že niekto povýši politiku nad odbornosť. To je vízia, idea, že keď niečomu veríte, malo…

  Licenčná rada zverejnila pravidlá pre politickú reklamu a diskusie

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Volebná kampaň k februárovým voľbám do Národnej rady (NR) SR sa síce začala 5. novembra, no politická reklama sa v rozhlase a televízii začne vysielať až od 8. februára. V rovnakom období ako politickú reklamu zároveň možno vysielať diskusné programy k prezidentským voľbám.…

  Policajný prezident Milan Lučanský mal nehodu

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Auto, v ktorom sa viezol policajný prezident Milan Lučanský, malo dopoludnia autonehodu. Upozornil na to portál Plus jeden deň. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov Podľa slov Lazarova malo ísť len o škodovú udalosť, pri ktorej sa nikto…

  Havran píše Blahovi: Hviezda kanálov, potkan kráľ, stoka! Príde čas, keď si budeš hľadať prácu, mysli na to, že tvoje výroky si budeme pamätať!

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:HSP)   Po tom, čo zrejme pod nátlakom niektorých médií vydala Slovenská akadémia stanovisko dištancujúce sa od Blahových vyjadrení na sociálnych sieťach a vyzvala k jeho prehodnoteniu členstva v nej, sa smelo pustil do Blahu aj kaviarenský lev Michal Havran   Predsedníctvo SAV pred pár dňami…

  Prešovčania, ktorým tragický výbuch poškodil vozidlá, budú mať STK-áčky zadarmo

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Technické a emisné administratívne kontroly vozidiel, ktoré boli poškodené dôsledkom minulotýždňového výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, budú stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly vykonávať bezplatne. TASR o tom informovalo ministerstvo dopravy Ministerstvo oslovilo Národnú asociáciu STK, aby členovia asociácie v…

  Agrorezort upozorňuje: Škandály nemeckých potravín sa množia

  Bratislava 13. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Škandály nebezpečných nemeckých potravín, ktoré sa dostali na Slovensko sa množia. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná preto rokovala s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom, informuje Vladimír Machalík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Nemecký export potravín i nemecké reťazce majú na…

  Corbyn odstúpi začiatkom budúceho roku

  Londýn 13. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Isabel Infantes)   Jeremy Corbyn, predseda britskej Labouristickej strany, ktorá utrpela vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách prekvapivo zdrvujúcu porážku, odstúpi z čela strany niekedy na začiatku budúceho roku Povedal to v piatok novinárom, bližšie však čas svojho odchodu z čela strany nechcel špecifikovať. To, kedy sa…

  Prezidentom v Alžírsku sa stane bývalý premiér Tabbún

  Alžír 13. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Fateh Guidoum)   Štvrtkové prezidentské voľby v Alžírsku vyhral bývalý premiér Abdal Madžíd Tabbún. Oznámila to v piatok volebná komisia Sedemdesiatštyriročný Tabbún, ktorý je spojencom vplyvného šéfa alžírskej armády, získal 58,15 percenta hlasov. Hlasovanie bojkotovali príslušníci celonárodného protestného hnutia, volebná účasť preto dosiahla len 41 percent.…

  Prieskum agentúry Polis Slovakia: PS/Spolu padá, už je v závese aj za Matovičom, v parlamente aj dve maďarské strany

  Bratislava 13. decembra 2019 (SITA/HSP/Graf:HS)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici decembra, víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 18,1%…

  Kuriózna nehoda: Kamión narazil na pumpe do iných áut, náraz poškodil i stojany. Zvedavci spôsobujú kolóny na D1

  Bratislava 13. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:ScreenShot Facebook)   Záchranári v súčasnosti zasahujú na jednej z čerpacích staníc v Bratislave na diaľnici D1 v smere na Senec. Havarovalo tam nákladné auto, ktoré narazilo do ďalších áut. Informáciu potvrdila polícia na sociálnej sieti "Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z…

  TopDesat

  Bojiská ako ich nepoznáme: Návštevníkom prinášajú zimomriavky a zvláštne pocity (1. časť)

  0

  Bojiská sú scénami krvipreliatia, zabíjania a mrzačenia. Asi nás ani neprekvapuje, že sa stávajú najobvyklejšími arénami nadprirodzených javov. Ozveny vzájomnej nenávisti, ktoré pociťujú príslušníci nepriateľských vojsk, a spáchané násilie akoby sa stále ozývali v miestach vojnových konfliktov a bojových polí. Mnohí návštevníci a turisti, ktorí sa tieto miesta rozhodnú navštíviť, často rozprávajú o tom, že sa…

  TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

  0

  Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

  10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

  0

  Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Vo svete IT

  Xiaomi Gramophone: Tlačiareň, ktorá Vám „vytlačí“ fotografie spolu aj so zvukom

  0

  Spoločnosť Xiaomi bezpochyby patrí medzi inovatívne spoločnosti, ktoré prinášajú nezvyčajné produkty. Dôkazom toho je aj najnovší produkt – tlačiareň, ktorá je schopná vytlačiť fotografiu spolu aj so zvukovou stopu. Xiaomi Gramophone Xiaomi Gramophone je oficiálny názov nového produktu, ktorý umožňuje vytlačiť fotografiu spolu aj so zvukovou stopou. Samotná zvuková stopa…

  Pozrite si prvú mapu vytvorenú americkou NASA, ktorá odhaľuje podzemné ložiská ľadu na Marse

  0

  Pred niekoľkými dňami sme písali o plánoch americkej NASA dostať ľudí opäť na mesiac. Misia má štart v roku 2024 a jedná sa o „skúšku“ pred veľkou expedíciou na červenú planétu. Tá sa podľa predbežných plánov začne riešiť okolo roku 2030, no aj teraz sa vedci snažia zodpovedať čo najviac…

  Pozrite si trhové podiely 7 najväčších predajcov smartfónov na svete za posledné 3 kvartály

  0

  V priebehu včerajšieho dňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme poukázali na trhový podiel spoločnosti Samsung v prípade trhu s 5G smartfónmi. Podľa dostupných dát, môžeme hovoriť, že Kórejčania ovládli trh. Celosvetovo dodali v 3. kvartáli totiž až 74% 5G smartfónov (~3,2 milióna zariadení) a v priebehu 2. kvartálu…

  Takto identifikujte problémové stránky, ako aj rozšírenia, v prehliadači Chrome, ktoré „žerú“ najviac RAM pamäte

  0

  Operačná pamäť je jedným z najdôležitejších komponentov v počítači. Častokrát sa označuje skratkou RAM, ktorá znamená „Radnom Access Memory“. Slúži na to, že uchováva práve spracovávané dáta. Vo všeobecnosti platí, že čím viac tejto pamäte máte, tak tým viac môžete mať otvorených programov a pracovať s  nimi. Jedným z najväčších…

  Tlmočnícky režim v Google asistentovi na Android smartfónoch je už schopný prekladať aj do Slovenčiny

  0

  Google Assistant na smartfónoch je opäť o niečo šikovnejší. Najpoužívanejší digitálny asistent najnovšie obdržal podporu tlmočníckeho režimu, ktorý už niekoľko mesiacov beží na inteligentných reproduktoroch a inteligentných displejoch. Nová funkcia je však pre vás konečne dostupná naozaj kedykoľvek a kdekoľvek – priamo vo vašom smartfóne. Okamžitý preklad hovoreného slova Nová…

  Pozrite si týchto 6 vychytávok spojených s Android smartfónmi, vďaka ktorým budete vedieť vyťažiť z Vášho zariadenia viac

  0

  Android je jeden z najobľúbenejších a  najvšestrannejších operačných systémov pre smartfóny. Je flexibilný, vysoko prispôsobivý a hlavne open-source, čiže jeho kód je verejne dostupný a ľudia ho môžu modifikovať. Ako používateľ Androidu isto oceníte tieto triky, ktoré váš smartfón urobia nie len chytrejším, ale taktiež zmenia spôsob, akým s telefónom…

  TopSpeed

  Nehoda kamiónu na čerpacej stanici OMV. Polícia zverejnila video

  1

  Koniec roka 2019 je doslova tragický. Neustále sa na nás valia nové informácie o smutných udalostiach. Väčšina z nich je doslova šokujúca. Podobne ako tá dnešná, pri ktorej utrpeli dvaja ľudia zranenia. Nákladné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin narazilo do auta stojacého pri čerpacej stanici OMV. Nehoda kamiónu sa aktuálne vyšetruje.

  Záplava RS-iek nekončí. Toto je nové Audi RS5 Coupe a Sportback

  1

  Tento rok bol pre Audi Sport veľmi úspešný. Predstavili nám až 6 nových RS-iek, čo nie je rozhodne málo. No im očividne ani to nestačí. Prichádzajú ďalšie dva modely so štítkom RS. Faceliftované Audi RS5 Coupe a RS5 Sportback. V záplave stále nových „električiek“ a nariadení znevýhodňujúcich spaľováky, môžeme byť…

  Ford Mustang príde ako elektromobil. Aj s manuálnou prevodovkou

  10

  Toto sa dalo čakať. Po veľkom úspechu jeho elektrického SUV Mustang Mach-E začal Ford reálne hovoriť aj o elektrifikácii ikonického kupé Ford Mustang. Nejde pritom o novú myšlienku, nad týmto krokom totiž fabrika uvažuje už dlho. Nedávno predstavená štúdia Ford Mustang Lithium Concept nie je výstrelom do tmy. Kombinuje elektromotor, obrovský výkon a manuálnu prevodovku.

  Euro NCAP VW Sharan a SEAT Alhambra zvládli na 4 hviezdičky

  0

  Dvojičky Volkswagen Sharan a SEAT Alhambra podrobili opäť testom Euro NCAP. Keďže oba modely sú prakticky identické, komisári podrobili testom len Sharan a výsledky platia aj pre Alhambru. V Euro NCAP VW Sharan a Alhambra teda získavajú 4 hviezdičky, voči predchádzajúcemu hodnoteniu je to pokles o 1 hviezdičku.

  Dotácia na elektromobil je zlyhanie. Dvakrát zrušená a presunutá

  22

  Určite ste zachytili informácie, že na rok 2020 sa plánuje ďalšie kolo dotácii na kúpu elektrického alebo plug-in hybridného auta. Očividne je o ne veľký záujem. Dotácia na elektromobil totiž môže byť 8 000 eur, čo v prípade najlacnejích elektromobilov stlačí ich cenu k spaľovacím konkurentom. Ako ju však dostať, keď…

  Značka Jetta od VW vytrela lacnej konkurencii zrak

  6

  Keď sa koncern Volkswagen rozhodol pre svoje lacné modely vytvoriť značku Jetta, bol len ďalším hráčom v rade. S podobnou taktikou totiž neprišiel ako prvý. Už po troch mesiacoch na trhu však Jetta šokuje výbornými predajmi a stáva sa značkou s najrýchlejším nástupom na trh. Zatiaľ len v Číne, jej meno sa však stále častejšie skloňuje…

  KAMzaKRÁSOU

  Vyhraj 3-krát dámsku vôňu Christian Siriano Midnight Silhouette

  2

  Máte už vybranú svoju vôňu, ktorá vystihuje vašu osobnosť? Ak ešte nie, tak sa zapojte do súťaže o novú sladkú, bylinnú, drevitú vôňu pre ženy - Christian Siriano Midnight Silhouette, ktorá bola na trh uvedená v tomto roku. Je to teda novinka na našom trhu, ktorá si získa vaše srdce svojimi zložkami.…

  Zážitkové darčeky: Prekvapenia pod stromčekom nielen pre akčných členov rodiny

  3

  Dostať pod stromček luxusný parfum či najnovší typ mobilu je určite fajn a nikto proti tomu asi nebude nič namietať.  No čo tak skúsiť niečo extra? Zážitkové darčeky naberajú na popularite, ktorý podarujete vy? V článku vám predstavíme TOP zážitkové darčeky, ktoré môžete darovať nielen pod stromček. Na svoje si určite prídu po…

  TEST: Kruhové LED svetlo 50W so stmievačom od cvaknito.sk

  2

  Už je to niekoľko mesiacov, čo v našej redakcii používame kruhové LED svetlo, ktoré využívame pri natáčaní videí alebo fotení produktových fotiek. Za tú dobu musíme povedať, že sa toto svetlo stalo našim najvernejším spoločníkom – najmä v prípade nepriaznivého počasia či otáčania sa zeme okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa…

  Jednoduchý recept na kokosové pusinky: Počas Vianoc im nik neodolá!

  5

  I dnes vám v tomto predvianočnom období prinášame ďalší recept na vianočné pečivo, respektíve cukrovinku. Už ste u nás mohli tento rok nájsť tradičný recept na linecké pečivo aj recept na žerbó rezy, ktoré sú jednoducho neodolateľné. A čo to bude dnes? Tentokrát bude hlavnou úlohou chutnej maškrty kokos. Ten v obchodoch nájdeme v…

  Vianočná ikebana nielen na stôl: 25 najkrajších inšpirácií

  4

  Vianočná ikebana môže byť vyhotovená v rôznom štýle. Avšak čo si určite ponecháva, tak je jej prírodnosť a prírodný vzhľad. Vďaka tomu ju môžete umiestniť do akejkoľvek miestnosti vo svojej domácnosti. Keď sa vrátime k Štedrému dňu, tak nám určite dáte za pravdu, že nič neumocní vianočnú atmosféru viac, ako vianočné prestieranie s vianočnou…

  Pravidlá používania umývačky riadu: Na toto určite pozor!

  4

  Umývačka riadu je dobrý pomocník, ale zlý pán. Keď do nej dáte niečo, čo tam nepatrí, stane sa bezpredmetnou a na jedno stlačenie gombíka, a tak môžete prísť aj o stovky eur. Pravidlá používania umývačky riadu sú jasné. Prečítajte si ich.

  Svetlo sveta

  Biskupi Slovenska zablahoželali pápežovi k výročiu kňazstva a narodeninám

  0

  Pápež František si dnes pripomína 50. výročie prijatia kňazskej vysviacky. O pár dní neskôr, v utorok 17. decembra, oslávi Jorge Mario Bergoglio aj svoje 83. narodeniny. Pri príležitosti výročí poslal v mene slovenských biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský Svätému Otcovi Františkovi blahoželanie.   “Ďakujeme Pánovi…

  Kardinál Burke: 12. decembra konajme pokánie za modloslužobníctvo, cez ktoré vstúpili diabolské sily do baziliky sv. Petra.

  0

  Kardinál Burke sa pridal k celosvetovej výzve, ktorej pôvod je vo Francúzsku, aby sa 12. decembra celá Cirkev obrátila k pokániu a modlitbe za odčinenie hriechu modloslužobníctva, ktorého sa mali cirkevní predstavitelia dopustiť počas nedávnej Synody o Amazónii. Až neskôr hovorca Vatikánu priznal, že nejde o Pannu Máriu. Kardinál uviedol,…

  Božia autorita je nadradená autorite človeka

  0

  Pri nesčíselnom množstve politických filozofií, ktoré dnes existujú, sa aj premýšľavý analytik ľahko popletie a nikto sa tomu nemôže čudovať. Preto každý príspevok do diskusie, ktorý objasňuje základné princípy katolíckeho sociálneho učenia, je majákom svietiacim v tme. Dalo by sa povedať, že základnou otázkou týkajúcou sa spoločnosti a politiky je otázka autority. Vedieť odkiaľ pochádza, aké…

  Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho prinesú už po 30-krát

  0

  Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiatykrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku.   Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú…

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  0

  Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Armádny Magazín

  Na krížniku Admirál Kuznecov našli telo aj druhého nezvestného

  0

  Pátracia operácia na krížniku Admirál Kuznecov sa skončila, záchranári objavili telo druhej obete požiaru - dôstojníka záchrannej služby lode. Informovala o tom tlačová služba Severnej flotily.   [caption id="attachment_7997" align="alignnone" width="640"]

  Pri tragédii v Ostrave zabíjala nelegálna zbraň Brusel však útočí na legálnych držiteľov zbraní ktorí mohli podobnej tragédii zabrániť

  0

  V súvislosti s tragédiou v Ostrave, kde bolo v nemocnici zastrelených niekoľko nevinných ľudí, by som chcel nášmu bratskému českému národu vyjadriť súcit a účasť so všetkými obeťami a postihnutými. To, čo sa stalo, je mi nesmierne ľúto. Táto tragédia však okamžite prebudila ultraliberálov a brusel

  Saab predstavil svoju stíhačku Gripen E s úplne novou kamuflážou typu „Splinter"

  0

  Lietadlo so seriálovým číslom 6002, nesúce výsostné znaky Švédskych vzdušných síl, bolo počas nedávneho skúšobného letu odfotené s novou, vizuálne zaujímavou kamuflážnou schémou.   Saab pred niekoľkými dňami zverejnil mimoriadne zaují

  Video: Najväčší jadrový ľadoborec na svete vyráža na skúšky v Baltskom mori

  0

    Hlavný jadrový ľadoborec z projektu 22220, Arktika, opustil kotvisko lodenice Baltijsky Zavod v Petrohrade, aby mohol začať s morskými skúškami.   Hlavným účelom prvej fázy je testovanie pohotovostných dieselových generátorov ľadoborca. Počas skúšok budú odborníci testovať záťažový systém, navigačné vy

  „Jednomotorový Su-35" alebo Čína začala ponúkať svoje najnovšie stíhacie lietadlo generácie 4++ Čchengtu J-10C na vývoz

  0

  Čínska Korporácia leteckého priemyslu (Aviation Industry Corporation, AVIC) začala ponúkať Čchengtu J-10C, jednomotorové ľahké stíhacie lietadlo generácie 4++ na export, zároveň je to prvýkrát, kedy krajina ponúkla takúto pokročilú platformu zahraničným

  Indická armáda dostala od Spojených štátov 10 000 útočných pušiek SIG 716

  0

  Indická armáda dostala od Spojených štátov prvú várku útočných pušiek od americkej pobočky nemeckej spoločnosti SiG Sauer  na boj proti terorizmu v Džammú a Kašmíre v Indii.

  Tvoja Svadba

  Zimné svadobné kytice: Aké kvety sú ideálne na zimnú svadbu?

  0

  Po svadobných šatách je kytica pre nevestu druhým najdôležitejším svadobným rozhodnutím. Zimné svadobné kytice patria medzi tematické. Znamená to, že nevesta si vyberie tému svadby a tú potom prenáša do rôznych svadobných detailov. Ak je téma svadby zima (a svadba sa aj koná v zimnom mesiaci), do výzdoby a svadobných poznámok môžete pokojne…

  Svadobná výzdoba v zlatej farbe: Luxusná a očarujúca?!

  0

  Rozhodnúť sa, do akých farieb budete ladiť celú svadbu, je v dnešnej dobe celkom oriešok. Existujú doplnky a dekorácie takmer vo všetkých farbách, aké si len dokážete predstaviť, a to celé rozhodovanie podstatne sťažuje. Svadobná výzdoba v zlatej farbe je veľmi obľúbená a trendy. My vám preto prinášame mnoho inšpirácií, ako na…

  Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Toto sú hlavné kritériá

  0

  Vyberanie kytice pre nevestu patrí popri výbere šiat k tej najpríjemnejšie aktivite v rámci plánovania svadby. Okrúhla, netradičná, exotická, lúčna ... Máte toľko možností, akú zvoliť! Šikovne zvolená svadobné kytica je pre celkový vzhľad nevesty ako čerešnička na torte. Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Pozrite sa na kritéria, ktoré vám…

  Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať? S našimi tipmi budeš mať jasno

  0

  Slávnosť vstupu do manželstva je ako mozaika. Tisíce čriepkov tvoriacich komplexnú udalosť, ktorú možno teoreticky rozdeliť na časť úradnú, oficiálnu, fázu spoločenskú a vo finálne etapu uvoľnenú. Štvorica spomínaných aspektov sa v praxi navzájom nenútene prelína, aby v spoločnej symbióze dosiahla krásu, noblesu a dokonalosť. Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať?…

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  1

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Tvoje Zdravie

  Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika? Tomuto sa vyhnite!

  0

  Astma je jedným z najrozšírenejších chronických zápalových ochorení dýchacích ciest. Ako dobre vieme, zdravý životný štýl a zdravá životospráva môže pomôcť pri mnohých zdravotných ťažkostiach a odborníci sa domnievajú, že je to tak aj pri astme. Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika, teda čo by mal a čo naopak nemal…

  Vážna a život ohrozujúca choroba – ako sa prejavuje zápal pľúc?

  0

  Nad kašľom v súčasnej dobe väčšina ľudí len mávne rukou a kúpi si nejaký sirup v lekárni. Jednoducho povedané, nie je čas byť chorý. Väčšina ľudí spozornie až vtedy, ak sa kašeľ zhoršuje, pridáva sa k nemu bolesť na hrudi, sťažené dýchanie či horúčka. Je pritom nepochybne potrebné zbystriť pozornosť…

  Najlepšie bylinky na močové cesty: Ktorá z nich zachráni vás?

  1

  Na odstraňovanie odpadových látok z tela nám slúži vylučovacia sústava, ktorá pozostáva z obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry. Táto dôležitá sústava má za úlohu tvoriť, skladovať a aj odstraňovať moč z tela, vytvárať hormóny, regulovať chemické zloženie krvi aj rovnováhu tekutín či udržiavať pH vnútorného prostredia. Narušením funkcie obličiek…

  Aký je význam vitamínu K? Odhaľte jeho nedostatok a doplňte si ho!

  0

  Viete, aký je význam vitamínu K pre naše telo? Rozhodne nie je malý! Táto látka je pre správne fungovanie nášho organizmu nevyhnutná a jej deficit sa môže prejaviť rozvojom rozličných zdravotných problémov. Môžeme vám prezradiť, že vitamín K má úlohu napríklad pri procese zrážania krvi a jeho nedostatok tak môže…

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  1

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  1

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…