• Rozmach satanizmu. Ježiš a peklo. Boj o Pravdu.

  Publikované 26.02. 2019 o 16:59 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Francúzsky básnik Charles Pierre Baudelaire vyhlásil, že: „najprefíkanejším diablovým trikom je jeho snaha presvedčiť nás, že neexistuje.“ Tieto časy ateizmu, keď diabol skrýval svoju tvár, sú už však dávno za nami. V súčasnosti už satanizmus dominuje svetu na celej čiare a Satan sa nám vysmieva rovno do tváre, že aj tak nás porazí a zničí a my nemáme žiadnu šancu sa jeho zlu ubrániť. A skutočne, to zlo, čo sa na nás valí z vrcholných stupňov pyramídy svetovládnej moci je ťažko vysvetliteľné len z ľudskej perspektívy. Odkedy padla socialistická sústava, akoby sa pretrhla hrádza so satanizmom. Boli sme veľmi naivní, keď sme dúfali, že porážkou socializmu si otvoríme cestu ku spravodlivej kapitalistickej spoločnosti smerujúcej do pozemského raja. Ako sa čoskoro ukázalo, nastal pravý opak. Otvorila sa nám cesta nielen do ekonomického zotročenia, ale aj do duchovného pekla liberalizmu na čele so svetovládnou mocenskou elitou, klaňajúcou sa démonovi bohatstva a moci a usilujúcou o nastolenie celosvetového teroru satanizmu v podobe fašistickej totality NWO. Brány satanizmu naplno otvoril antikrist Obama v službách najbohatších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácií. Priam ako gejzír z podzemia vytryskla zlovestná zvrátená satanistická ideológia „sociálneho inžinierstva“, t.j. teror LGBT, gender ideológie a feminizmu a Európa otvorila svoje brány satanistickému vražednému islamu, ktorý mal slúžiť na presadenie  Obamovho programu preformátovania a zlikvidovania pôvodných európskych národov a zničenia európskej civilizácie. Našťastie Trump v rámci svojich obmedzených možností sa snaží tejto vlne satanizmu do cesty postaviť aké také hrádze. Najväčšou oporou v tomto existenčnom boji o záchranu civilizácie je Putinovo Rusko. Ak by to padlo, civilizačná katastrofa by nás neminula. Satanistické zlo liberálneho fašizmu by nás neodvratne strhlo do priepasti rozbesniac sa do doteraz nevídaných rozmerov. Jasne vidíme, ako liberálno-fašistická pliaga aj s pomocou islamu ničí Západnú Európu.

  Základný boj, ktorý prebieha, je boj o dušu človeka. Okrem zvrátenej diabolskej ideológie sociálneho inžinierstva a invázie moslimov z arabských a afrických krajín sa na nás cez masovokomunikačné prostriedky valí neprestajne lavína morálneho bahna, lží, násilia, vulgárnosti, sexuálnych zvráteností a pornografie, ohlušujúcej a otupujúcej bezduchej hudby, všetko pohlcujúcej banálnosti, otravnej všednosti a bezduchosti. Žiadne vyššie duchovné ideály, propagácia krásy, dobra, lásky, pravdy, vznešenosti a ušľachtilosti. Liberálna cenzúra dbá dôsledne na to, aby to, čo je krásne, kresťanské, duchovné, ľudské, vlastenecké bolo eliminované. Aby si náhodou človek nenamýšľal, že v ňom sídli nejaká vyššia duchovná podstata, ale aby sa zmieril s tým, že je len obyčajné, aj keď mdlým rozumom obdarené zviera, bezduchá konzumná bytosť s otupenými zmyslami. S devastáciou a deštrukciou človeka je potrebné začať už od útleho detstva, a preto sa v tejto oblasti veľmi silno angažujú sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky šíriace zvrátenú gender ideológiu od materských škôlok až po univerzity. A keďže sú finančne dobre živené, dokonca aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, celkom sa im darí, a tak nám vyrastá duševne otupená a liberalizmom osprostená mládež, ktorá ani netuší, že ju odsúdili do záhuby, ba dokonca na genocídne jatky.

  Nie tak dávno veľkú pozornosť vzbudilo „slávnostné“ ceremoniálne otvorenie Gotthardského železničného tunela, ktoré sa stalo doslova manifestáciou satanizmu. Satanizmus sa veľmi rozmohol aj v oblasti kultúry a umenia, najmä hudby. Práve v hudbe sa začal satanistický kult výraznejšie prejavovať už pred vyše polstoročím, keď hudba začala tvrdnúť a rokovatieť. Texty presiaknuté démonickými posolstvami, vulgárna až obscénna vonkajšia prezentácia nabitá sexizmom a  satanistickými symbolmi, zvýraznený rytmus, ohlušujúci zvuk, melodická a harmonická jednotvárnosť uvádzali mladé publikum do tranzu až extázy. Základom tejto hudby sú šamanistické rytmy, decibely a agresivita, ktorá nielenže duchovne nepovznáša a citovo neobohacuje, ale doslova otupuje zmysly, pôsobí na pudy a vyvoláva extatické opojenie.

  Keďže svoj hudobný vkus som cibril hlavne na nádhernej klasickej hudbe, melodicky a harmonicky nesmierne bohatej, dlho som nevedel pochopiť, ako môžu ľudia takúto „tvrdú“ rockovú hudbu vôbec počúvať, keď ja to nedokážem ani krátku chvíľu. Odpoveďou je zrejme niečo ako drogová závislosť od tejto hudby. Táto hudba už so sebou priniesla množstvo obetí hudobníkov, mnohí z ktorých sa vyjadrili, že upísali svoju dušu diablovi a keď hrali v akejsi extáze, akoby to ani neboli oni, ale niekto v nich. Väčšina z nich zahynula na predávkovanie drogami alebo alkoholom, v dôsledku samovrážd a pod. Pozoruhodné je, že najviac ich opustilo tento svet vo veku 27 rokov. Medzi prvé slávne obete odídené v tomto veku patria Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Spočiatku ešte rocková hudba mala v sebe isté melodické a harmonické bohatstvo, to sa ale postupne vytrácalo a v súčasnosti to už je len komerčná úbohosť anglosaskej hudobnej scény riadenej diktátom satanistického hudobného priemyslu. Ak chceš v ňom uspieť, musíš upísať dušu diablovi. A pritom anglosaská hudba kedysi produkovala aj takú krásu, ako napríklad skladba California Dreaming od skupiny The Mamas and The Papas, z ktorej priam vyžaruje nefalšovaná radosť, prostota a úprimnosť. Je to hudba, ktorá sa na nič nehrá a neštylizuje do afektovaných póz a vonkajších efektov. O to viac zohrieva dušu človeka:

  https://www.youtube.com/watch?v=3kcmwXUdDCE

  My kresťania nepochybujeme o existencii padlých anjelov – démonov na čele so Satanom, ktorého Ježiš nazýva Kniežaťom tohto sveta. Čo však v nás vyvoláva nejednoznačné chápanie, je otázka pekla. Žiaľ, desivý obraz pekla ako miesta večných múk hriešnikov, odpudil od seba mnohých a prispel k odklonu od kresťanstva a rozmachu ateizmu. Táto lživá predstava pekla dehonestuje obraz samotného Boha ako nadovšetko milujúcej bytosti a robí z neho bytosť krutú, pomstychtivú až sadistickú. Ježiš Kristus vo svojich posolstvách ku svojim súčasným oddaným nasledovníkom a novodobým prorokom vysiela naliehavé posolstvá, aby odmietali lživú predstavu o pekle ako mieste nikdy nekončiacich múk, ktorá poškodzuje meno Božie. Ježiš sa síce v Evanjeliách na viacerých miestach zmieňuje o pekle, o neuhasínajúcom večnom ohni, ohnivej peci, kam budú poslaní páchatelia neprávostí, a kde bude plač a škrípanie zubami, avšak len na jedinom mieste, a to v Evanjeliu podľa Matúša, sú slová, ktoré by mohli evokovať večné trvanie múk: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“.  V skutočnosti však večné trápenie znamená trápenie vo večnosti, lebo večný oheň, čiže oheň horiaci vo večnosti, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, je ohnivým jazerom, v ktorom okrem nich spečatia svoj osud smrť, podsvetie (peklo) a všetci tí, ktorých mená boli vymazané z knihy života. Ohnivé jazero je vlastne duchovný mechanizmus, ktorý spôsobuje definitívny zánik duše, čiže druhú smrť (po telesnej smrti), večné zatratenie (zánik). Tam podľa Zjavenia Jána končí existencia psov (podliakov), zbabelcov, neveriacich,  nemravníkov, vrahov, smilníkov, modloslužobníkov a každého, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

   

  Každý však, kto činí pokánie, t.j. obrátenie sa na cestu smerujúcu k Bohu, nakoniec dospeje do Božieho Kráľovstva. Boh človeka nadovšetko miluje a urobí všetko preto, aby ho prinavrátil do svojho stáda. Jeho hlas je však nežný, jemný a láskavý, nikdy nezasahuje do slobodnej vôle, teda aj voľby človeka. Najťažším hriechom, ktorý je hriechom proti Duchu Svätému, je odmietnutie či zrieknutie sa Boha, lebo má fatálne následky. Boh toto odmietnutie rešpektuje a vychádza v ústrety aj neoblomným ateistom tým, že im zabezpečí očakávanú definitívnu smrť, t.j. ukončenie ich individuálnej existencie. Každý sa raz postaví pred tvár večnosti, t.j. tvár Ježiša Krista a jeho prijatím či odmietnutím určí svoj budúci osud vo večnosti. Do Kráľovstva Božieho však nič poškvrnené hriechom nemôže vstúpiť, preto každý, kto už tam smeruje, ale ešte neprešiel znovuzrodením z Ducha a nesplatil do poslednej bodky svoj dlh za spáchané zlo a hriechy, bude musieť najprv prejsť očistným ohňom a pokáním.

  V Evanjeliu je zaujímavé podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Obidvaja umreli. Boháč, ktorý sa ocitol v pekle zďaleka videl žobráka Lazara v Abrahámovom lone. I poprosil Abraháma, aby sa nad ním zľutoval a poslal Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mu jazyk, lebo sa hrozne trápi.  Avšak nedalo sa mu vyhovieť, okrem iného aj pre veľkú priepasť medzi nebom a peklom. Tak boháč ho aspoň prosil, aby poslal Lazara k jeho bratom a zaprisahal ich, aby sa nedostali aj oni na toto miesto muk. V tomto podobenstve je zaujímavých viacero skutočností. Z pekla je vidno do neba, avšak priepasť je pre človeka nepreklenuteľná (nie však pre Boha: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“). Boháč sa približuje k pokániu, ozýva sa v ňom svedomie a prosí za svojich bratov. Nikde nie je zmienka, žeby tie jeho muky mali trvať navždy. Zrejme keď splatí svoj dlh a prejde hlbokým pokáním, aj on sa nakoniec ocitne v raji.

  Na internete je možné nájsť veľmi veľa svedectiev ľudí, ktorí pri klinickej smrti alebo za iných okolností mali vízie pekla. Väčšine som nevenoval pozornosť, zdali sa mi absurdné a nedôveryhodné, avšak zaujala ma vízia, ktorú dal Boh jednému zo svojich nasledovníkov – prorokov, ktorého považujem za dôveryhodný zdroj. Pozoruhodné na jeho vízii je to, že Boh posiela ľudí na tie miesta, po ktorých ich duša najviac prahne a kde nachádzajú v nadbytku to, po čom tak túžia. A pritom ani netušia, že sa nachádzajú v pekle, ktoré sami formujú.

  Tak Ježiš predkladá obraz pekla, kde prichádzajú chamtivci a lakomci prahnúci po bohatstve a moci. Prichádzajú najprv na 1. úroveň pekla, kde je veľké bohatstvo, plno zlata, drahocenných kovov, drahokamov a vzácnych surovín. Sú nadšení a vo svojej nenásytnosti hrabú a hrabú, až kým nenarazia na prekážku. Tou sú iní hrabivci, ktorí nahrabali ešte viac. A tak v nich začína vzbĺkať oheň vzájomnej závisti, nenávisti a zloby. Túžia po bohatstve iných a po väčšej moci, a tak sa medzi nimi rozpútava boj o čo najväčšiu korisť, moc a bohatstvo sprevádzaný lúpežami, vojnami a vraždením, a takto vytvárajú druhú – hlbšiu úroveň pekla. Formujú týmto bojom mocenské štruktúry, v ktorých víťazi vládnu a porazení slúžia. Avšak tí, čo slúžia, sú plní ľsti a nenávisti voči tým, ktorým sa podlizujú a lichotia, aby sa sami čo najvyššie vyšplhali na kariérnom rebríčku moci. Títo ľudia, ktorí sú z vonkajšieho pohľadu ohyzdní a horiaci v plameňoch blčiacej zloby a nenávisti, z ich vlastného pohľadu sú normálni a ich blčiaci oheň je pre nich iba svetlom svätojánskych mušiek. Tretiu úroveň pekla predstavuje fundamentálne zlo, stelesnené finančnými a priemyselnými magnátmi. My ich vidíme ako ohyzdné znetvorené bytosti,  mučené a škvarené ohňom a sírou. Oni však seba vidia ako barónov a magnátov na výslní. Tí, čo sa štverajú k nim hore, sú nimi kruto a nemilosrdne trestaní. Chamtivosť a nenásytnosť po nekonečnej moci plodí neuveriteľné, neľudské, ohyzdné a šialené peklo. Obrazom ich nenásytnej pažravosti je obrovské monštrum s prevísajúcim bruchom a nafúknutým hrdlom, ktoré požiera všetko. Je to úžerník a magnát konzumujúci všetko, čo prináša akýkoľvek zisk. Aj keby získal bohatstvo celého sveta a moc nad ním, aj tak sa tým nenasýti. Navreté hrdlo, hlava hyena, hadie ruky, medvedie laby, na bruchu veľký oltár pažravosti, na dvojitej kopiji napichnutí ľudia. Dvojitá kopia reprezentuje zákon zisku a nenásytnú pažravosť a chamtivosť, ktorá je pôvodcom všetkých bied a chudoby vykorisťovaných. Títo finanční a priemyselní magnáti, ktorí sú vo svete tak vážení a stoja na samotnom vrchole svetskej moci, sedia na samotnom dne pekla a vytvárajú zmienený obraz obludy, ktorá má namiesto vlasov obrovské množstvo jedovatých hadov pozerajúcich na všetky strany a kontrolujúcich celé podsvetie. O tom, či sa v tomto pekle v niekom prebudí svedomie, spozná biedu svojej duše, precíti utrpenie pekla a nakoniec učiní pokánie, aby sa z neho vymanil, nie je vo vízii zmienka. Aj toto peklo (podsvetie) s jeho obyvateľmi však raz skončí svoju existenciu v ohnivom jazere.

  Na otázku, aký osud čaká tých, čo končia život samovraždou, Ježiš odpovedal, že je to ťažký hriech, ktorý si musia odpykať tým, že telesnou smrťou sa hroznej psychickej bolesti nezbavia a odnášajú si ju ešte umocnenú so sebou na druhý svet, avšak Ježiš ich neponechá dlho v ich trápení, vylieči ich duše a vzkriesi k novému životu tak, že sa nakoniec stanú priezračným zrkadlom, zračiacim v sebe Ježiša Krista. Oveľa ťažším hriechom je vraždenie nenarodených detí umelými potratmi. Tento hriech prekonávajúci hriech Sodomy a Gomory vyvoláva veľký Boží hnev a obrovskú vinu zaň nesú nielen aktéri potratov, ale aj všetci, ktorí tento zločin schvaľujú. Žiaľ, zákon, ktorý by obmedzoval tento zločin v slovenskom parlamente neprešiel. Slovensko tak za to ponesie následky možno aj v podobe toho, že k moci sa dostanú liberálno-fašistické sily, ktoré naplno rozbehnú deštrukciu Slovenska. Aby sme sa nakoniec spamätali, asi si budeme musieť prejsť liberálno-fašistickým peklom. Už voľby prezidenta naznačia, kde sa nachádzame. Ak zvíťazí Čaputová – obhajkyňa registrovaných homosexuálnych partnerstiev a adopcie detí homosexuálmi, gender ideológie, potratov alebo sorošovský liberál Mistrík, bude to znak toho, že Slovensko sa rúti do priepasti.

  Je veľmi smutné, že obraz pekla ako miesta nikdy nekončiacich muk prevládol v stredoveku hlavne vďaka zanietenej argumentácií zakladateľa scholastiky a modernej teológie Tomáša Akvinského, ktorého učenie malo pre ďalší osud kresťanstva skôr neblahý než pozitívny dopad. Kresťanstvo sa od živého Slova Ježiša Krista vzďaľovalo a presúvalo do rámca scholastickej teológie či špekulatívnej filozofie, ktorá nakoniec dospela do osvietenstva a ateizmu a stala sa jeho hrobárom. Strašenie peklom sa stalo účinným nástrojom upevňovania moci cirkevnej hierarchie a feudálnych panovníkov. Tomáš Akvinský rozvinul špekulatívne úvahy, ktoré mali dokázať existenciu Boha. Nedokázali, iba spochybnili kresťanstvo. A jeho argumentácia v prospech večných a nikdy nekončiacich muk hriešnikov v pekle zdehonestovala samotného Boha. Tak napríklad Akvinský tvrdí, že vina trvá večne, a preto aj trest za ňu musí byť večný, ba nekonečný. A keďže nemôže byť nekonečný čo do intenzity (tresty sú rôznej intenzity podľa miery previnenia), musí byť nekonečný čo do trvania. Radosť tých, čo sú v raji je ešte väčšia, ak vidia utrpenie nehodných v pekle, lebo to vraj svedčí o veľkej spravodlivosti Boha, a tá je zdrojom veľkej radosti.  Nuž takéto chápanie pekla ako miesta nikdy nekončiacich múk a zdroja veľkej radosti spasených, je skôr prejavom zvrátenej mysle než súcitu a milosrdenstva. Veď toto nemôže chcieť ani najzvrhlejší človek, nieto ešte Boh. Práve strach ľudí z pekla posúva vzťah človeka k Bohu len do povrchnej právnej roviny. Ty Bože si spravodlivý sudca, bojím sa ťa, a preto sa neustále zo strachu pred tvojím pekelným trestom spovedám zo svojich hriechov. To ozaj takýto úbohý vzťah založený na strachu od nás Boh očakáva? Veď to je výsmech Božieho milosrdenstva. A aby som náhodou na nejaký hriech nezabudol, pre istotu si ich zapíšem do notesa a predložím farárovi, nech si ich prečíta, kým ja si medzi tým zapálim cigaretku. Tým nechcem spochybňovať sviatosť pokánia a zmierenia, ale toto od nás Boh očakáva, výpočet hriechov, o ktorých všetko vie a nič viac? Tento kolotoč? Alebo od nás očakáva úprimné pokánie, t.j. obrátenie sa?  Prestali sme závidieť, byť falošnými, povýšeneckými, nenávidieť, ohovárať, kritizovať druhých, žiarliť, oddávať sa náruživo nezriadeným telesným vášňam a rozkošiam, klaňať sa modlám ako peniaze, moc, sláva, sex, povrchná a plytká zábava, alkohol, drogy, uznávať a podporovať šírenie zvrátených liberálnych  hodnôt? Stala sa naša duša čistejšou, svetlejšou, šľachetnejšou, dobrosrdečnejšou, veľkorysejšou, vznešenejšou, statočnejšou, láskavejšou, radostnejšou, múdrejšou? Veď kresťanstvo je predovšetkým o duchovných hodnotách, o stave našej duše a blízkom osobnom intímnom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý prostredníctvom svojho Ducha Svätého prebýva v našom srdci, v našom svedomí. Ježiš Kristus tu nie je pre to, aby nás trestal, ale aby liečil rany našej duše, ktoré si spôsobujeme svojimi hriechmi pýchy, zloby, hnevu, nenávisti, zatrpknutosti, zúfalstva a beznádeje, zbabelosti, náruživosti a chlipnosti, otrockej závislosti od vonkajších modiel, atď. Ježiš Kristus je náš najlepší Priateľ a nechce stratiť ani jednu zblúdenú dušu. Urobí všetko pre jej spasenie, lebo nás nadovšetko miluje a chce nás zahŕňať svojou nekonečnou láskou. Pre každého má vo svojom srdci nachystaný príbytok vo večnosti („v dome môjho Otca je mnoho príbytkov“) a očakáva, že sa tam vrátime s bohatou úrodou duše, ktorá naplnila svoje poslanie na Zemi svojou tvorivou aktivitou, láskou a rozvinutím zverených jej talentov (viď. podobenstvo o talentoch).  A ak neúmyselne trpíme, On prijíma toto naše utrpenia ako našu obetu na záchranu a spásu iných. Veľa krát dobrí ľudia trpia len preto, lebo je v duchovnej rovine nutné kompenzovať zlo iných. Avšak Ježiš vždy rád prevezme naše bremeno, ak mu ho zveríme a zmierni či odstráni našu bolesť. Cesta k Bohu nie je ľahká, je tŕnistá, ale napriek tomu plná svetla a radosti. Nie je to pohodlná magistrála, ale úzky chodníček. Najväčším je víťazstvo na sebou samým sprevádzané oslobodením sa od zotročenia vonkajším svetom a nadobudnutím duchovnej slobody znovuzrodením z Ducha. Pravým vlastníctvom je iba to, ktoré je v našej duši. Len s ním odchádzame do večnosti. Všetko vonkajšie je len vyjadrením miery našej závislosti na niečom, čo je mimo nás a čo nás neraz zotročuje.

  Vzťah kresťana k Ježišovi Kristovi nemôže byť len vonkajším právnym vzťahom ako k niekomu, kto je od nás na hony vzdialený a v podstate ľahostajný voči nám, v koho existenciu  máme len veriť a obávať sa jeho trestov za naše hriechy. Naším cieľom práve naopak musí byť dôkladne ho spoznať a bezmedzne veriť (dôverovať) mu. Pripúšťame síce, že s prvými kresťanmi mal veľmi blízky vzťah a zosielal na nich dary svojho Ducha Svätého, preto boli tak odvážni, dnes je však už vraj situácia celkom iná. Ale to je veľký omyl. Aj teraz existuje veľmi veľa kresťanov, ktorí oddane slúžia Bohu, dostali niektorý z darov Ducha Svätého (dar proroctva, liečiteľstva, múdrosti, poznania, hovorenia v jazykoch, rozlišovania duchov), nadviazali blízky osobný vzťah s Ježišom Kristom, uzreli jeho tvár, počujú jeho hlas. Títo oddaní kresťania tvoria armádu Ježiša Krista bojujúcu proti služobníkom Satana, otupujúc jeho moc. Keby nebolo tohto odhodlaného boja pravých kresťanov na duchovnej a informačnej úrovni, už dávno by sme sa nachádzali pod satanistickou nadvládou a diktátom NWO. Situácia sa dostáva mnohokrát na hranu noža, a len obrovské nasadenie kresťanov, ktorí reagujú na výzvy Ježiša Krista, odvracia hroziacu katastrofu. Svedectvom toho je napr. zázračne víťazstvo Trumpa nad Clintonovou, úspechy Putina, atď. Situácia je vyostrená do najvyššej možnej miery na všetkých úrovniach boja – od duchovnej cez informačnú, ideologickú, ekonomickú a vojenskú.

  Ak ako kresťania v najbližšom období nezabojujeme a podľahneme liberalizmu, prehráme. Satanistická liberálna moc zbaví Slovensko posledných zvyškov zvrchovanosti a spraví z nás nesvojprávnu kolóniu Nemecka, sprivatizuje zvyšné podiely v strategických odvetviach, rozpredá cudziemu kapitálu našu pôdu, vodu a les, kompletne doprivatizuje a spoplatní zdravotníctvo, rozvráti sociálny, dôchodkový a zdravotný systém, okradne a zotročí pracujúcich, biedou nás prinúti odpredávať pôdu, domy a byty v osobnom vlastníctve, ktoré sa dostanú do rúk veľkokapitálu. Dokoná naše ekonomické a duchovné zotročenie. Akí sme to my kresťania, keď nevidíme satanistické útoky liberalizmu na samotné základy nášho bytia? Ako to, že okrem zopár svetlých výnimiek to nevidí ani cirkevná hierarchia? Ako to, že neburcuje na poplach pred satanistickým zlom liberalizmu? Má z neho strach? Bojí sa, že vyženie zo svojho chotára nehodných kresťanov, ktorí sú v zajatí liberalizmu? Bojí sa agresívnych útokov zo strany satanistických liberálnych médií ako Sme a Denník N? Veď tým by len očistila a upevnila svoju pozíciu a vzkriesila zamdlievajúce kresťanstvo. Veď kresťanstvo to nie je zápecníctvo, ale tvrdý boj o Pravdu Ježišovho Slova! Kde je ten boj o Pravdu proti satanistickej liberálnej LŽI? Liberalizmus je odveký nepriateľ kresťanstva. Chceme od neho utrpieť ďalšiu veľkú porážku?

  Ing. Peter Kohút, CSc.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta

  Belehrad 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Facebook)   Budovy a majetky vysokých štátnych činiteľov zvyčajne ochraňujú vojaci a policajti, špeciálne jednotky a moderné ochranné systémy. V Srbsku vynašli iný spôsob. Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta. Nebudú to však plazy so skupiny jedovatých hadov, ale... ženy. Sú to príslušníčky bataliónu vojenskej polície špeciálneho určenia Srbskej…

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  Vyšetrujú vraždu v Belej. Muža so sečnou ranou na hlave našli v pivnici

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Polícia vyšetruje vraždu 55-ročného muža v obci Belá v Novozámockom okrese. Ako pre agentúru SITA potvrdila nitrianská krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Keďže polícia vypočúva a zaisťuje stopy, bližšie informácie…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…