• Peter Kohút

  Rozmach satanizmu. Ježiš a peklo. Boj o Pravdu.

  Publikované 26.02. 2019 o 16:59 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Francúzsky básnik Charles Pierre Baudelaire vyhlásil, že: „najprefíkanejším diablovým trikom je jeho snaha presvedčiť nás, že neexistuje.“ Tieto časy ateizmu, keď diabol skrýval svoju tvár, sú už však dávno za nami. V súčasnosti už satanizmus dominuje svetu na celej čiare a Satan sa nám vysmieva rovno do tváre, že aj tak nás porazí a zničí a my nemáme žiadnu šancu sa jeho zlu ubrániť. A skutočne, to zlo, čo sa na nás valí z vrcholných stupňov pyramídy svetovládnej moci je ťažko vysvetliteľné len z ľudskej perspektívy. Odkedy padla socialistická sústava, akoby sa pretrhla hrádza so satanizmom. Boli sme veľmi naivní, keď sme dúfali, že porážkou socializmu si otvoríme cestu ku spravodlivej kapitalistickej spoločnosti smerujúcej do pozemského raja. Ako sa čoskoro ukázalo, nastal pravý opak. Otvorila sa nám cesta nielen do ekonomického zotročenia, ale aj do duchovného pekla liberalizmu na čele so svetovládnou mocenskou elitou, klaňajúcou sa démonovi bohatstva a moci a usilujúcou o nastolenie celosvetového teroru satanizmu v podobe fašistickej totality NWO. Brány satanizmu naplno otvoril antikrist Obama v službách najbohatších bankárskych klanov a ich nadnárodných korporácií. Priam ako gejzír z podzemia vytryskla zlovestná zvrátená satanistická ideológia „sociálneho inžinierstva“, t.j. teror LGBT, gender ideológie a feminizmu a Európa otvorila svoje brány satanistickému vražednému islamu, ktorý mal slúžiť na presadenie  Obamovho programu preformátovania a zlikvidovania pôvodných európskych národov a zničenia európskej civilizácie. Našťastie Trump v rámci svojich obmedzených možností sa snaží tejto vlne satanizmu do cesty postaviť aké také hrádze. Najväčšou oporou v tomto existenčnom boji o záchranu civilizácie je Putinovo Rusko. Ak by to padlo, civilizačná katastrofa by nás neminula. Satanistické zlo liberálneho fašizmu by nás neodvratne strhlo do priepasti rozbesniac sa do doteraz nevídaných rozmerov. Jasne vidíme, ako liberálno-fašistická pliaga aj s pomocou islamu ničí Západnú Európu.

  Základný boj, ktorý prebieha, je boj o dušu človeka. Okrem zvrátenej diabolskej ideológie sociálneho inžinierstva a invázie moslimov z arabských a afrických krajín sa na nás cez masovokomunikačné prostriedky valí neprestajne lavína morálneho bahna, lží, násilia, vulgárnosti, sexuálnych zvráteností a pornografie, ohlušujúcej a otupujúcej bezduchej hudby, všetko pohlcujúcej banálnosti, otravnej všednosti a bezduchosti. Žiadne vyššie duchovné ideály, propagácia krásy, dobra, lásky, pravdy, vznešenosti a ušľachtilosti. Liberálna cenzúra dbá dôsledne na to, aby to, čo je krásne, kresťanské, duchovné, ľudské, vlastenecké bolo eliminované. Aby si náhodou človek nenamýšľal, že v ňom sídli nejaká vyššia duchovná podstata, ale aby sa zmieril s tým, že je len obyčajné, aj keď mdlým rozumom obdarené zviera, bezduchá konzumná bytosť s otupenými zmyslami. S devastáciou a deštrukciou človeka je potrebné začať už od útleho detstva, a preto sa v tejto oblasti veľmi silno angažujú sorošovské mimovládky a ich fašistické úderky šíriace zvrátenú gender ideológiu od materských škôlok až po univerzity. A keďže sú finančne dobre živené, dokonca aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, celkom sa im darí, a tak nám vyrastá duševne otupená a liberalizmom osprostená mládež, ktorá ani netuší, že ju odsúdili do záhuby, ba dokonca na genocídne jatky.

  Nie tak dávno veľkú pozornosť vzbudilo „slávnostné“ ceremoniálne otvorenie Gotthardského železničného tunela, ktoré sa stalo doslova manifestáciou satanizmu. Satanizmus sa veľmi rozmohol aj v oblasti kultúry a umenia, najmä hudby. Práve v hudbe sa začal satanistický kult výraznejšie prejavovať už pred vyše polstoročím, keď hudba začala tvrdnúť a rokovatieť. Texty presiaknuté démonickými posolstvami, vulgárna až obscénna vonkajšia prezentácia nabitá sexizmom a  satanistickými symbolmi, zvýraznený rytmus, ohlušujúci zvuk, melodická a harmonická jednotvárnosť uvádzali mladé publikum do tranzu až extázy. Základom tejto hudby sú šamanistické rytmy, decibely a agresivita, ktorá nielenže duchovne nepovznáša a citovo neobohacuje, ale doslova otupuje zmysly, pôsobí na pudy a vyvoláva extatické opojenie.

  Keďže svoj hudobný vkus som cibril hlavne na nádhernej klasickej hudbe, melodicky a harmonicky nesmierne bohatej, dlho som nevedel pochopiť, ako môžu ľudia takúto „tvrdú“ rockovú hudbu vôbec počúvať, keď ja to nedokážem ani krátku chvíľu. Odpoveďou je zrejme niečo ako drogová závislosť od tejto hudby. Táto hudba už so sebou priniesla množstvo obetí hudobníkov, mnohí z ktorých sa vyjadrili, že upísali svoju dušu diablovi a keď hrali v akejsi extáze, akoby to ani neboli oni, ale niekto v nich. Väčšina z nich zahynula na predávkovanie drogami alebo alkoholom, v dôsledku samovrážd a pod. Pozoruhodné je, že najviac ich opustilo tento svet vo veku 27 rokov. Medzi prvé slávne obete odídené v tomto veku patria Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Spočiatku ešte rocková hudba mala v sebe isté melodické a harmonické bohatstvo, to sa ale postupne vytrácalo a v súčasnosti to už je len komerčná úbohosť anglosaskej hudobnej scény riadenej diktátom satanistického hudobného priemyslu. Ak chceš v ňom uspieť, musíš upísať dušu diablovi. A pritom anglosaská hudba kedysi produkovala aj takú krásu, ako napríklad skladba California Dreaming od skupiny The Mamas and The Papas, z ktorej priam vyžaruje nefalšovaná radosť, prostota a úprimnosť. Je to hudba, ktorá sa na nič nehrá a neštylizuje do afektovaných póz a vonkajších efektov. O to viac zohrieva dušu človeka:

  https://www.youtube.com/watch?v=3kcmwXUdDCE

  My kresťania nepochybujeme o existencii padlých anjelov – démonov na čele so Satanom, ktorého Ježiš nazýva Kniežaťom tohto sveta. Čo však v nás vyvoláva nejednoznačné chápanie, je otázka pekla. Žiaľ, desivý obraz pekla ako miesta večných múk hriešnikov, odpudil od seba mnohých a prispel k odklonu od kresťanstva a rozmachu ateizmu. Táto lživá predstava pekla dehonestuje obraz samotného Boha ako nadovšetko milujúcej bytosti a robí z neho bytosť krutú, pomstychtivú až sadistickú. Ježiš Kristus vo svojich posolstvách ku svojim súčasným oddaným nasledovníkom a novodobým prorokom vysiela naliehavé posolstvá, aby odmietali lživú predstavu o pekle ako mieste nikdy nekončiacich múk, ktorá poškodzuje meno Božie. Ježiš sa síce v Evanjeliách na viacerých miestach zmieňuje o pekle, o neuhasínajúcom večnom ohni, ohnivej peci, kam budú poslaní páchatelia neprávostí, a kde bude plač a škrípanie zubami, avšak len na jedinom mieste, a to v Evanjeliu podľa Matúša, sú slová, ktoré by mohli evokovať večné trvanie múk: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života“.  V skutočnosti však večné trápenie znamená trápenie vo večnosti, lebo večný oheň, čiže oheň horiaci vo večnosti, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, je ohnivým jazerom, v ktorom okrem nich spečatia svoj osud smrť, podsvetie (peklo) a všetci tí, ktorých mená boli vymazané z knihy života. Ohnivé jazero je vlastne duchovný mechanizmus, ktorý spôsobuje definitívny zánik duše, čiže druhú smrť (po telesnej smrti), večné zatratenie (zánik). Tam podľa Zjavenia Jána končí existencia psov (podliakov), zbabelcov, neveriacich,  nemravníkov, vrahov, smilníkov, modloslužobníkov a každého, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

   

  Každý však, kto činí pokánie, t.j. obrátenie sa na cestu smerujúcu k Bohu, nakoniec dospeje do Božieho Kráľovstva. Boh človeka nadovšetko miluje a urobí všetko preto, aby ho prinavrátil do svojho stáda. Jeho hlas je však nežný, jemný a láskavý, nikdy nezasahuje do slobodnej vôle, teda aj voľby človeka. Najťažším hriechom, ktorý je hriechom proti Duchu Svätému, je odmietnutie či zrieknutie sa Boha, lebo má fatálne následky. Boh toto odmietnutie rešpektuje a vychádza v ústrety aj neoblomným ateistom tým, že im zabezpečí očakávanú definitívnu smrť, t.j. ukončenie ich individuálnej existencie. Každý sa raz postaví pred tvár večnosti, t.j. tvár Ježiša Krista a jeho prijatím či odmietnutím určí svoj budúci osud vo večnosti. Do Kráľovstva Božieho však nič poškvrnené hriechom nemôže vstúpiť, preto každý, kto už tam smeruje, ale ešte neprešiel znovuzrodením z Ducha a nesplatil do poslednej bodky svoj dlh za spáchané zlo a hriechy, bude musieť najprv prejsť očistným ohňom a pokáním.

  V Evanjeliu je zaujímavé podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Obidvaja umreli. Boháč, ktorý sa ocitol v pekle zďaleka videl žobráka Lazara v Abrahámovom lone. I poprosil Abraháma, aby sa nad ním zľutoval a poslal Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mu jazyk, lebo sa hrozne trápi.  Avšak nedalo sa mu vyhovieť, okrem iného aj pre veľkú priepasť medzi nebom a peklom. Tak boháč ho aspoň prosil, aby poslal Lazara k jeho bratom a zaprisahal ich, aby sa nedostali aj oni na toto miesto muk. V tomto podobenstve je zaujímavých viacero skutočností. Z pekla je vidno do neba, avšak priepasť je pre človeka nepreklenuteľná (nie však pre Boha: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“). Boháč sa približuje k pokániu, ozýva sa v ňom svedomie a prosí za svojich bratov. Nikde nie je zmienka, žeby tie jeho muky mali trvať navždy. Zrejme keď splatí svoj dlh a prejde hlbokým pokáním, aj on sa nakoniec ocitne v raji.

  Na internete je možné nájsť veľmi veľa svedectiev ľudí, ktorí pri klinickej smrti alebo za iných okolností mali vízie pekla. Väčšine som nevenoval pozornosť, zdali sa mi absurdné a nedôveryhodné, avšak zaujala ma vízia, ktorú dal Boh jednému zo svojich nasledovníkov – prorokov, ktorého považujem za dôveryhodný zdroj. Pozoruhodné na jeho vízii je to, že Boh posiela ľudí na tie miesta, po ktorých ich duša najviac prahne a kde nachádzajú v nadbytku to, po čom tak túžia. A pritom ani netušia, že sa nachádzajú v pekle, ktoré sami formujú.

  Tak Ježiš predkladá obraz pekla, kde prichádzajú chamtivci a lakomci prahnúci po bohatstve a moci. Prichádzajú najprv na 1. úroveň pekla, kde je veľké bohatstvo, plno zlata, drahocenných kovov, drahokamov a vzácnych surovín. Sú nadšení a vo svojej nenásytnosti hrabú a hrabú, až kým nenarazia na prekážku. Tou sú iní hrabivci, ktorí nahrabali ešte viac. A tak v nich začína vzbĺkať oheň vzájomnej závisti, nenávisti a zloby. Túžia po bohatstve iných a po väčšej moci, a tak sa medzi nimi rozpútava boj o čo najväčšiu korisť, moc a bohatstvo sprevádzaný lúpežami, vojnami a vraždením, a takto vytvárajú druhú – hlbšiu úroveň pekla. Formujú týmto bojom mocenské štruktúry, v ktorých víťazi vládnu a porazení slúžia. Avšak tí, čo slúžia, sú plní ľsti a nenávisti voči tým, ktorým sa podlizujú a lichotia, aby sa sami čo najvyššie vyšplhali na kariérnom rebríčku moci. Títo ľudia, ktorí sú z vonkajšieho pohľadu ohyzdní a horiaci v plameňoch blčiacej zloby a nenávisti, z ich vlastného pohľadu sú normálni a ich blčiaci oheň je pre nich iba svetlom svätojánskych mušiek. Tretiu úroveň pekla predstavuje fundamentálne zlo, stelesnené finančnými a priemyselnými magnátmi. My ich vidíme ako ohyzdné znetvorené bytosti,  mučené a škvarené ohňom a sírou. Oni však seba vidia ako barónov a magnátov na výslní. Tí, čo sa štverajú k nim hore, sú nimi kruto a nemilosrdne trestaní. Chamtivosť a nenásytnosť po nekonečnej moci plodí neuveriteľné, neľudské, ohyzdné a šialené peklo. Obrazom ich nenásytnej pažravosti je obrovské monštrum s prevísajúcim bruchom a nafúknutým hrdlom, ktoré požiera všetko. Je to úžerník a magnát konzumujúci všetko, čo prináša akýkoľvek zisk. Aj keby získal bohatstvo celého sveta a moc nad ním, aj tak sa tým nenasýti. Navreté hrdlo, hlava hyena, hadie ruky, medvedie laby, na bruchu veľký oltár pažravosti, na dvojitej kopiji napichnutí ľudia. Dvojitá kopia reprezentuje zákon zisku a nenásytnú pažravosť a chamtivosť, ktorá je pôvodcom všetkých bied a chudoby vykorisťovaných. Títo finanční a priemyselní magnáti, ktorí sú vo svete tak vážení a stoja na samotnom vrchole svetskej moci, sedia na samotnom dne pekla a vytvárajú zmienený obraz obludy, ktorá má namiesto vlasov obrovské množstvo jedovatých hadov pozerajúcich na všetky strany a kontrolujúcich celé podsvetie. O tom, či sa v tomto pekle v niekom prebudí svedomie, spozná biedu svojej duše, precíti utrpenie pekla a nakoniec učiní pokánie, aby sa z neho vymanil, nie je vo vízii zmienka. Aj toto peklo (podsvetie) s jeho obyvateľmi však raz skončí svoju existenciu v ohnivom jazere.

  Na otázku, aký osud čaká tých, čo končia život samovraždou, Ježiš odpovedal, že je to ťažký hriech, ktorý si musia odpykať tým, že telesnou smrťou sa hroznej psychickej bolesti nezbavia a odnášajú si ju ešte umocnenú so sebou na druhý svet, avšak Ježiš ich neponechá dlho v ich trápení, vylieči ich duše a vzkriesi k novému životu tak, že sa nakoniec stanú priezračným zrkadlom, zračiacim v sebe Ježiša Krista. Oveľa ťažším hriechom je vraždenie nenarodených detí umelými potratmi. Tento hriech prekonávajúci hriech Sodomy a Gomory vyvoláva veľký Boží hnev a obrovskú vinu zaň nesú nielen aktéri potratov, ale aj všetci, ktorí tento zločin schvaľujú. Žiaľ, zákon, ktorý by obmedzoval tento zločin v slovenskom parlamente neprešiel. Slovensko tak za to ponesie následky možno aj v podobe toho, že k moci sa dostanú liberálno-fašistické sily, ktoré naplno rozbehnú deštrukciu Slovenska. Aby sme sa nakoniec spamätali, asi si budeme musieť prejsť liberálno-fašistickým peklom. Už voľby prezidenta naznačia, kde sa nachádzame. Ak zvíťazí Čaputová – obhajkyňa registrovaných homosexuálnych partnerstiev a adopcie detí homosexuálmi, gender ideológie, potratov alebo sorošovský liberál Mistrík, bude to znak toho, že Slovensko sa rúti do priepasti.

  Je veľmi smutné, že obraz pekla ako miesta nikdy nekončiacich muk prevládol v stredoveku hlavne vďaka zanietenej argumentácií zakladateľa scholastiky a modernej teológie Tomáša Akvinského, ktorého učenie malo pre ďalší osud kresťanstva skôr neblahý než pozitívny dopad. Kresťanstvo sa od živého Slova Ježiša Krista vzďaľovalo a presúvalo do rámca scholastickej teológie či špekulatívnej filozofie, ktorá nakoniec dospela do osvietenstva a ateizmu a stala sa jeho hrobárom. Strašenie peklom sa stalo účinným nástrojom upevňovania moci cirkevnej hierarchie a feudálnych panovníkov. Tomáš Akvinský rozvinul špekulatívne úvahy, ktoré mali dokázať existenciu Boha. Nedokázali, iba spochybnili kresťanstvo. A jeho argumentácia v prospech večných a nikdy nekončiacich muk hriešnikov v pekle zdehonestovala samotného Boha. Tak napríklad Akvinský tvrdí, že vina trvá večne, a preto aj trest za ňu musí byť večný, ba nekonečný. A keďže nemôže byť nekonečný čo do intenzity (tresty sú rôznej intenzity podľa miery previnenia), musí byť nekonečný čo do trvania. Radosť tých, čo sú v raji je ešte väčšia, ak vidia utrpenie nehodných v pekle, lebo to vraj svedčí o veľkej spravodlivosti Boha, a tá je zdrojom veľkej radosti.  Nuž takéto chápanie pekla ako miesta nikdy nekončiacich múk a zdroja veľkej radosti spasených, je skôr prejavom zvrátenej mysle než súcitu a milosrdenstva. Veď toto nemôže chcieť ani najzvrhlejší človek, nieto ešte Boh. Práve strach ľudí z pekla posúva vzťah človeka k Bohu len do povrchnej právnej roviny. Ty Bože si spravodlivý sudca, bojím sa ťa, a preto sa neustále zo strachu pred tvojím pekelným trestom spovedám zo svojich hriechov. To ozaj takýto úbohý vzťah založený na strachu od nás Boh očakáva? Veď to je výsmech Božieho milosrdenstva. A aby som náhodou na nejaký hriech nezabudol, pre istotu si ich zapíšem do notesa a predložím farárovi, nech si ich prečíta, kým ja si medzi tým zapálim cigaretku. Tým nechcem spochybňovať sviatosť pokánia a zmierenia, ale toto od nás Boh očakáva, výpočet hriechov, o ktorých všetko vie a nič viac? Tento kolotoč? Alebo od nás očakáva úprimné pokánie, t.j. obrátenie sa?  Prestali sme závidieť, byť falošnými, povýšeneckými, nenávidieť, ohovárať, kritizovať druhých, žiarliť, oddávať sa náruživo nezriadeným telesným vášňam a rozkošiam, klaňať sa modlám ako peniaze, moc, sláva, sex, povrchná a plytká zábava, alkohol, drogy, uznávať a podporovať šírenie zvrátených liberálnych  hodnôt? Stala sa naša duša čistejšou, svetlejšou, šľachetnejšou, dobrosrdečnejšou, veľkorysejšou, vznešenejšou, statočnejšou, láskavejšou, radostnejšou, múdrejšou? Veď kresťanstvo je predovšetkým o duchovných hodnotách, o stave našej duše a blízkom osobnom intímnom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý prostredníctvom svojho Ducha Svätého prebýva v našom srdci, v našom svedomí. Ježiš Kristus tu nie je pre to, aby nás trestal, ale aby liečil rany našej duše, ktoré si spôsobujeme svojimi hriechmi pýchy, zloby, hnevu, nenávisti, zatrpknutosti, zúfalstva a beznádeje, zbabelosti, náruživosti a chlipnosti, otrockej závislosti od vonkajších modiel, atď. Ježiš Kristus je náš najlepší Priateľ a nechce stratiť ani jednu zblúdenú dušu. Urobí všetko pre jej spasenie, lebo nás nadovšetko miluje a chce nás zahŕňať svojou nekonečnou láskou. Pre každého má vo svojom srdci nachystaný príbytok vo večnosti („v dome môjho Otca je mnoho príbytkov“) a očakáva, že sa tam vrátime s bohatou úrodou duše, ktorá naplnila svoje poslanie na Zemi svojou tvorivou aktivitou, láskou a rozvinutím zverených jej talentov (viď. podobenstvo o talentoch).  A ak neúmyselne trpíme, On prijíma toto naše utrpenia ako našu obetu na záchranu a spásu iných. Veľa krát dobrí ľudia trpia len preto, lebo je v duchovnej rovine nutné kompenzovať zlo iných. Avšak Ježiš vždy rád prevezme naše bremeno, ak mu ho zveríme a zmierni či odstráni našu bolesť. Cesta k Bohu nie je ľahká, je tŕnistá, ale napriek tomu plná svetla a radosti. Nie je to pohodlná magistrála, ale úzky chodníček. Najväčším je víťazstvo na sebou samým sprevádzané oslobodením sa od zotročenia vonkajším svetom a nadobudnutím duchovnej slobody znovuzrodením z Ducha. Pravým vlastníctvom je iba to, ktoré je v našej duši. Len s ním odchádzame do večnosti. Všetko vonkajšie je len vyjadrením miery našej závislosti na niečom, čo je mimo nás a čo nás neraz zotročuje.

  Vzťah kresťana k Ježišovi Kristovi nemôže byť len vonkajším právnym vzťahom ako k niekomu, kto je od nás na hony vzdialený a v podstate ľahostajný voči nám, v koho existenciu  máme len veriť a obávať sa jeho trestov za naše hriechy. Naším cieľom práve naopak musí byť dôkladne ho spoznať a bezmedzne veriť (dôverovať) mu. Pripúšťame síce, že s prvými kresťanmi mal veľmi blízky vzťah a zosielal na nich dary svojho Ducha Svätého, preto boli tak odvážni, dnes je však už vraj situácia celkom iná. Ale to je veľký omyl. Aj teraz existuje veľmi veľa kresťanov, ktorí oddane slúžia Bohu, dostali niektorý z darov Ducha Svätého (dar proroctva, liečiteľstva, múdrosti, poznania, hovorenia v jazykoch, rozlišovania duchov), nadviazali blízky osobný vzťah s Ježišom Kristom, uzreli jeho tvár, počujú jeho hlas. Títo oddaní kresťania tvoria armádu Ježiša Krista bojujúcu proti služobníkom Satana, otupujúc jeho moc. Keby nebolo tohto odhodlaného boja pravých kresťanov na duchovnej a informačnej úrovni, už dávno by sme sa nachádzali pod satanistickou nadvládou a diktátom NWO. Situácia sa dostáva mnohokrát na hranu noža, a len obrovské nasadenie kresťanov, ktorí reagujú na výzvy Ježiša Krista, odvracia hroziacu katastrofu. Svedectvom toho je napr. zázračne víťazstvo Trumpa nad Clintonovou, úspechy Putina, atď. Situácia je vyostrená do najvyššej možnej miery na všetkých úrovniach boja – od duchovnej cez informačnú, ideologickú, ekonomickú a vojenskú.

  Ak ako kresťania v najbližšom období nezabojujeme a podľahneme liberalizmu, prehráme. Satanistická liberálna moc zbaví Slovensko posledných zvyškov zvrchovanosti a spraví z nás nesvojprávnu kolóniu Nemecka, sprivatizuje zvyšné podiely v strategických odvetviach, rozpredá cudziemu kapitálu našu pôdu, vodu a les, kompletne doprivatizuje a spoplatní zdravotníctvo, rozvráti sociálny, dôchodkový a zdravotný systém, okradne a zotročí pracujúcich, biedou nás prinúti odpredávať pôdu, domy a byty v osobnom vlastníctve, ktoré sa dostanú do rúk veľkokapitálu. Dokoná naše ekonomické a duchovné zotročenie. Akí sme to my kresťania, keď nevidíme satanistické útoky liberalizmu na samotné základy nášho bytia? Ako to, že okrem zopár svetlých výnimiek to nevidí ani cirkevná hierarchia? Ako to, že neburcuje na poplach pred satanistickým zlom liberalizmu? Má z neho strach? Bojí sa, že vyženie zo svojho chotára nehodných kresťanov, ktorí sú v zajatí liberalizmu? Bojí sa agresívnych útokov zo strany satanistických liberálnych médií ako Sme a Denník N? Veď tým by len očistila a upevnila svoju pozíciu a vzkriesila zamdlievajúce kresťanstvo. Veď kresťanstvo to nie je zápecníctvo, ale tvrdý boj o Pravdu Ježišovho Slova! Kde je ten boj o Pravdu proti satanistickej liberálnej LŽI? Liberalizmus je odveký nepriateľ kresťanstva. Chceme od neho utrpieť ďalšiu veľkú porážku?

  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 82
  Celkové hodnotenie: 22.14
  Priemerná čítanosť: 5360

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Cyril a Metod priniesli porozumenie, skonštatovali ministri Milanová a Naď

  Bratislava 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Úrad vlády SR)   Sviatok svätého Cyrila a Metoda si v nedeľu pripomenuli aj členovia vládneho kabinetu. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) hovorí o sviatku porozumenia. Solúnski bratia majú podľa nej obrovskú zásluhu na šírení božieho slova, ale aj kultúry a vzdelanosti v staroslovienčine…

  Na VC Rakúska triumfoval Bottas, deväť pretekárov nedokončilo

  Spielberg 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Thompson)   Fín Valtteri Bottas na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Rakúska, prvých pretekoch seriálu F1 v sezóne 2020. Na 2. mieste skončil Charles Leclerc na Ferrari, tretí finišoval Brit Lando Norris na McLarene, ktorý ťažil z penalizácie Lewisa Hamiltona. Prvé preteky v sezóne nedokončilo…

  V podmorskej jaskyni objavili starovekú okrovú baňu

  Mexiko 5. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Hamilton Spectator Twitter)   Jaskynní potápači našli vo vodách pri Yucatánskom polostrove v Mexiku dôkazy o ťažbe, s ktorou tam pravdepodobne začali už pred 12-tisíc rokmi. Vedci predpokladajú, že v bani, ktorú medzičasom zaplavila stúpajúca morská hladina, získavali oker, červené farbivo známe zo starovekých malieb. Na…

  Macron plánuje predstaviť zloženie novej vlády v pondelok

  Paríž 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce predstaviť nový kabinet v pondelok. Pre agentúru Reuters to potvrdili dva nemenované zdroje z Elyzejského paláca Podľa zmienených zdrojov sa Macron a jeho nový predseda vlády Jean Castex v nedeľu stretnú v Elyzejskom paláci, aby prediskutovali podobu novej…

  Počet obetí výbuchu v továrni na zábavnú pyrotechniku v Turecku stúpol na šesť

  Istanbul 5. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/DHA )   Počet obetí piatkového výbuchu v továrni na zábavnú pyrotechniku na severozápade Turecka stúpol na šesť. Oznámil to guvernér provincie Sakarya Cetin Oktay Kaldirim s tým, že záchranári ešte stále pátrajú po jednom nezvestnom. Citovala ho turecká štátna tlačová agentúra Anadolu Ešte predtým pritom…

  Žitný: Tuti bol postrachom diskoték, zamestnancov nočných podnikov i taxikárov

  Bratislava 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jozef Ďurník)   Niekdajší bos bratislavského podsvetia Vladimír Daniš, prezývaný Tuti, od vraždy ktorého uplynie v pondelok (6. 7.) 25 rokov, bol postrachom diskoték, barov, zamestnancov nočných podnikov i taxikárov. Uviedol to pre TASR bezpečnostný analytik Milan Žitný "Začiatok 90. rokov priniesol na Slovensko spolu s…

  Vo Švajčiarsku zabila tigrica ošetrovateľku priamo pred návštevníkmi a ďalšími zamestnancami

  Zürich 5. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Bill Dow)   Samica tigra džungľového (Panthera tigris tigris) napadla a zabila ošetrovateľku v zürišskej zoo priamo pred návštevníkmi a ďalšími zamestnancami Kolegovia žene okamžite vyrazili na pomoc a podarilo sa im tigricu menom Irina od nej aj odlákať, no 55-ročná ošetrovateľka na mieste zomrela. Zdesení…

  "Kajúci hriešnik", predseda parlamentu Kollár: Odkaz Cyrila a Metoda si treba pripomínať

  Bratislava/Nitra 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Odkaz Cyrila a Metoda si treba pripomínať. Je to naša história, naše korene a nesmieme sa od toho odkloniť. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý si pripomenul účasťou na slávnostnej svätej…

  Mikulec: Kamerové záznamy by prispeli k ochrane policajtov i občanov

  Bratislava 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Milo Fabian)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa plánuje zaoberať využívaním kamerových záznamov pri zásahoch polície. Prispeli by podľa neho k ochrane samotných policajtov, ale aj občanov. To, či budú policajti využívať odevné kamery, ako zamýšľali jeho predchodcovia, je otvorená otázka, uviedol v rozhovore pre…

  Súd rozhoduje o prípadnej väzbe Bödöra, pred sudcu ho predviedli v putách

  Banská Bystrica 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v nedeľu dopoludnia rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na vzatie do väzby Norberta B. a Petra K., ktorí sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z…

  V jednom sa pri sv. Cyrilovi a Metodovi Šeliga s Pellegrinim zhodli

  Bratislava 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, TASR-Pavol Zachar)   Odkaz svätého Cyrila a Metoda je aktuálny aj v súčasnosti, zhodujú sa podpredsedovia Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) a Peter Pellegrini. Šeliga si želá, aby Sviatok svätého Cyrila a Metoda pripomínal najmä neustálu potrebu kultúry…

  Vedci vytvorili snímku utvárania sa hviezdokopy

  Svet 5. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:NRAO Twitter)   Astronómovia vytvorili snímku "nebeských ohňostrojov" vo vzdialenej hviezdokope G286.21+0.17. Farebný záber hviezdokopy, zachytenej pri tom, ako sa formuje, je mozaikou rádiových snímok rôznych vlnových dĺžok Vznikol na základe viac ako 750 jednotlivých rádiových pozorovaní rádioteleskopov ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Čile a…

  Biskup Judák: Potrebujeme prebudiť hrdosť na našu identitu a vieru

  Nitra 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Stovky veriacich sa v nedeľu zišli v Nitre na celonárodnej Cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval nitriansky biskup Viliam Judák V úvode omše poďakoval za božiu ochranu Slovenska počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Slová vďaky venoval i ľuďom, ktorí…

  Najmenej 12 ľudí utrpelo zranenia pri streľbe v Južnej Karolíne

  Greenville 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SKATIES Twitter)   Najmenej 12 ľudí utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom v americkom štáte Južná Karolína. Informovala o tom agentúra AP Podľa miestnej polície sa útok odohral v nedeľu približne o 02.00 h miestneho času v nočnom klube Lavish Lounge, kde…

  Prezidentka: Cyril a Metod boli odvážni ľudia, šírili múdrosť, vzdelanie a vieru

  Bratislava 5. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Svätí Cyril a Metod boli nielen učenci a vzdelanci, ale aj odvážni ľudia. Do nového priestoru prišli šíriť múdrosť, vzdelanie a vieru. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý si pripomenula na bohoslužbe v Kostole svätej…

  Prezident USA predĺžil subvencie pre malé firmy poškodené koronakrízou

  Washington 5. júla (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump podpísal zákon o predĺžení programu subvencií pre malé firmy, ktoré poškodzuje pandémia koronavírusu Zákon, ktorý Trump podpísal v sobotu, predlžuje lehotu na podávanie žiadostí do 8. augusta. Pôvodná lehota uplynula 30. júna. Americkí poslanci túto legislatívu schválili v marci a…

  Štát by mal uhrádzať zamestnávateľom časť rekreačného príspevku aj spätne

  Bratislava 5. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Štát by mal uhrádzať za zamestnávateľov časť rekreačného príspevku pre ich zamestnancov aj spätne. Zmenou podmienok poskytovania príspevku na ubytovanie na Slovensku chce zároveň podporiť domáci cestovný ruch. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súčasnosti ešte prepočítava podmienky navrhovaných zmien pre rekreačný…

  Naď odtajnil dokument o stave, víziách a cieľoch rezortu obrany

  Bratislava 5. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď (OĽaNO) tento týždeň predstavil poslancom dokument o Komplexnom hodnotení obrany Na Výbore pre obranu a bezpečnosť minister hovoril o stave rezortu obrany, o jeho víziách a cieľoch. Informoval o tom Jaroslav Naď na sociálnej sieti. Šéf rezortu…

  TopDesat

  Ako je možné, že sa naše oči pohybujú v dokonalej synchronizácii?

  0

  Keď sa zameriaš na nejaký objekt alebo len tak pozeráš do blba, zrejme ti ani nedôjde na um, že tvoje oči pracujú synchronizovane ako vtáčie krídla. Je to vďaka spolupráci neurónov a svalov. Ako väčšina zvierat, aj ľudia majú dve oči, a to z dvoch veľmi dobrých dôvodov. Prvý je,…

  Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

  0

  Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

  Blesk dlhý 700 kilometrov nad Brazíliou je najväčší v histórii

  0

  Epický blesk bol dosť dlhý na to, aby ho mohli vidieť ľudia na Gerlachovskom štíte a zároveň turisti na chorvátskej pláži. Teda, keby sa takýto zjav vyskytol na našom území. Počas Halloweenu v roku 2018 sa obloha nad Brazíliou otvorila pre prírodné divadlo. Atmosférou nad južným cípom krajiny sa prehnal…

  Homér: Tajomstvom opradené mýty

  0

  Homér, ktorý žil v 9. storočí pred našim letopočtom, bol grécky epický básnik, najvýznamnejší spisovateľ všetkých čias. Jeho menu a dielu sa dostalo veľkej slávy a počas mnohých storočí bol inšpiráciou pre rôzne mýty, príbehy a legendy, pričom nestratili nič zo svojej pôvodnej sily. Stále je však o tejto legende mnoho opradených tajomstiev a pochybností. Grécko-rímska…

  Chyby, ktoré robia muži pri letnom obliekaní

  0

  Leto je skvelý čas na experimentovanie so štýlom a vyskúšanie nových módnych kombinácií. Muži však niekedy zanedbajú drobné detaily, ktoré ničia celý ich vzhľad. Dĺžka tvojich šortiek, štýl košele a dokonca aj ponožiek sú zdanlivo malé, ale dôležité prvky akéhokoľvek oblečenia, ktoré musíš mať v poriadku, ak chceš vyzerať bez námahy elegantne.…

  TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

  0

  Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

  Vo svete IT

  Fotografia ISS prechádzajúcej popred Slnko je najdetailnejšou „pozemskou“ fotografiou vesmírnej stanice

  0

  Fotograf Thierry Legault je známy pre svoju fotografiu raketoplánu, prechádzajúceho popred Slnko, poslednou fotografiou sa však prekonal. 24. júna sa Legaultovi podarilo zachytiť Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS v neuveriteľnom detaile. Na fotografii môžete vidieť robotickú ruku Canadarm2, alebo aj kapsulu Crew Dragon. Posledná fotografia sa zároveň stáva najdetailnejším vyobrazením vesmírnej…

  Z Google Play stiahnete viac ako 40 platených aplikácií a hier aktuálne zadarmo. Tu je ich zoznam!

  0

  V obchode Google Play opäť raz prebieha čistka platených aplikácií a hier, ktoré je možné po obmedzený čas stiahnuť kompletne zadarmo. A práve preto by sme Vám radi dali do pozornosti viac ako 40 aplikácií a hier, ktoré môžete stiahnuť aktuálne bezodplatne. Na zozname nižšie nájdete celkovo 16 aplikácií, z…

  RECENZIA: Samsung Galaxy A41 sa tvári ako zaujímavý a kompaktný smartfón. Aký je však v praxi?

  0

  Do redakcie nám nedávno zavítal smartfón Samsung Galaxy A41, ktorý bol predstavený koncom marca tohto roka. Ide tak o druhý smartfón strednej triedy za sebou, s ktorým sme sa mali možnosť zoznámiť v krátkej nadväznosti v priebehu posledných týždňov (prečítajte si recenziu aj na Redmi Note 9). Hneď v úvode…

  Samsung údajne pracuje na smartfóne s neuveriteľne veľkou batériou, ktorá by zaručila niekoľkodňovú výdrž

  0

  Juhokórejský technologický gigant Samsung by mohol pracovať na novom dostupnom zariadení z modelového radu Galaxy M, ktorý by splnil požiadavky tých najnáročnejších zákazníkov čo sa výdrže batérie týka. Vďaka najnovším čínskym 3C certifikáciám boli totižto odhalené detaily o zaevidovanej batérii s kapacitou na úrovni až 6 800 mAh, pričom práve…

  Huawei si nechal patentovať smartfón s výsuvným objektívom, podobným ako pri bežných fotoaparátoch

  0

  Spoločnosť Huawei patrí už dlhé roky medzi popredných inovátorov vo svete smartfónov, ako aj v segmente smartfónových fotoaparátov. Práve v segmente fotoaparátov v smartfónoch dominuje trhu už dlhé roky, pričom každoročne smartfóny tohto čínskeho výrobcu ovládnu fotografický rebríček DXOMARK. Ani takéto úspechy však čínskemu telekomunikačnému gigantovi zrejme nestačia, keďže pracuje…

  Pozrite si prelet nad jedným z najväčších marťanských ľadových rezervoárov

  0

  Zábery zo sondy na obežnej dráhe Marsu nám ukazujú, aké by to bolo preletieť sa ponad červenú planétu. Ide o najnovšie video z dielne Európskej vesmírnej agentúry, ktoré zachytila sonda Mars Express. Na ňom môžeme vidieť jeden z najúchvatnejších marťanských kráterov. Zábery sú normálne robené z vtáčej perspektívy a video kombinuje topografické informácie so stereo…

  KAMzaKRÁSOU

  Prečo je dôležité mať hobby? Šokujúce benefity záľub vás dostanú!

  0

  Vedeli ste, že hobby vám môžu priniesť oveľa viac ako len zábavu? Zdravotné benefity záľub, ktoré odhalila veda a výskum, vás prekvapia.

  Vyhraj štyri druhy orieškov z pece - horúcu novinku od Mixit.sk

  0

  Že to v Mixit vedia sa sladkým, to sa vie už nejaký ten piatok. Vychutnajte si však nové štyri druhy orieškov z pece, ktoré môžete u nás vyhrať! Ako?

  Prírodný liek na bolesti reumatického pôvodu: Čo dokáže čertov pazúr?

  0

  Harpagofyt ležatý, latinsky Harpagophytum procumbens, je trváca rastlina z čeľade sezamovité (Pedaliaceae). Jeho domovinou sú južné až juhozápadné oblasti Afriky. Harpagofyt sa vyskytuje napríklad v Namíbii, rastie taktiež na okrajoch púšte Kalahari. Dnes je pestovaný aj v Angole či Botswane. Na mnohých pôvodných územiach je rastlina postupne radená medzi chránené druhy, preto…

  Ako vybrať melón správne? Máme pre teba zopár užitočných rád!

  0

  Melónová sezóna je konečne tu! Podľa čoho si však vybrať z toľkého množstva melónov? Ako vybrať melón správne a na čo si dať pri výbere pozor? 

  Naj(ne)užitočnejšie rady, aké si kedy počula: Zasmej sa s nami!

  0

  Naj(ne)užitočnejšie rady, ktoré vymysleli ľudia v snahe uľahčiť si život sú skôr na smiech ako na úžitok. Neveríte? Presvedčte sa s nami a uveríte.

  Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

  0

  Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

  Svetlo sveta

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Armádny Magazín

  Ako prežila sovietska pilotka-robinson Marina Raskovová v tajge

  0

  Rusko, 5. júl 2020 (AM, russian7) – V roku 1938 bola sovietska verejnosť šokovaná neuveriteľným príbehom pilotky – navigátorky Mariny Raskovovej. Počas diaľkového preletu na Ďaleký východ bola uprostred tajgy donútená zoskočiť s padákom z lietadla. Žena-robinson" sa potom dlhých desať dní predierala le

  V Rakúsku bol neďaleko Viedne zastrelený ruský občan - páchateľa zadržala jednotka Cobra na diaľnici

  0

  Rakúsko, 5. júl 2020 (AM) - Ruský žiadateľ o azyl bol v sobotu večer zastrelený na Brünner Straße (B7) v Gerasdorfe pri Viedni. Podozrivý zo spáchania trestného činu bol bezodkladne zadržaný. Polícia bola o trestnom čine informovaná približne o 19:30.   V Rakúsku bol zastrelený ž

  Ruská Federálna bezpečnosť sa ide vysporiadať s cudzincami v štruktúre Sberbanky

  0

  Rusko, 5. júl 2020 (AM) - Námestník Štátnej dumy Alexander Jakubovskij poslal žiadosť FSB o kontrolu Sberbank v súvislosti s vymenovaním vrcholových manažérov so zahraničným občianstvom.   Žiadosť bola zaslaná vedúcemu špeciálnych služieb Alexanderovi Bortnikovovi, ktorého kópiu poslanec zverejnil na svojom t

  Rusko vracia úder: spravodajské služby USA sa podieľajú na obchodovaní s drogami v Afganistane

  0

  Rusko, 5. júl 2020 (AM) - Americká spravodajská služba, ktorá obviňuje Rusko zo sprisahania s Talibanom, sa podieľa na obchodovaní s drogami. Uviedol to osobitný zástupca prezidenta pre Afganistan, riaditeľ druhej sekcie Ázie Ministerstva zahraničia Ruskej federácie Zamir Kabulov na televíznom kanáli Rossija 1.  

  USA poslali útočné skupiny lietadlových lodí do Juhočínskeho mora, kde prebiehajú čínske vojenské cvičenia

  0

  USA, 5. júl 2020 (AM)  - Americké lietadlové lode Ronald Reagan a Nimitz spolu so sprievodnými loďami boli poslané do Juhočínskeho mora k rozsiahlym námorným cvičením, uviedlo vydanie the Wall Street Journal. Ko

  S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

  0

  Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

  Tvoja Svadba

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Tvoje Zdravie

  Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

  0

  Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!