Konšpiračné weby, pochybné médiá, nacizmus, fašizmus, nálepky a kto je kto

Publikované 18.03. 2017 o 12:45 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Články, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, na nemenovaných vysokých úradníkov pre bezpečnosť, na zverejnené dokumenty nemeckej tajnej služby, na údajne uniknuté dokumenty a mailové správy, ktorými nebol korektne vyzdrojovaný článok, len na ne odkazuje, ktorý ako príklad ponúkam na konci svojho, taký článok čítajte obozretne, a informácie v ňom porovnávajte s informáciami, ktoré ste paralelne a súbežne získali z verejnoprávnych, mainstreamových a iných, tzv. alternatívnych alebo ostatných doplnkových zdrojov. Na mieste je otázka:
Je to tak, nie je to tak? Ide o pravdu, skreslenú polopravdu alebo klamstvo?
Pravda býva kdesi uprostred, ako vravieval starý Pichanda v Tisícročnej včele. Ale aj s takou pravdou je problém. Nemá stred. Žena nemôže byť len trochu tehotná. A áno je áno, nie je nie. Ale aj hoax, bullshit, fake news a podobné vedomé alebo nevedomé a nežurnalistické bulvárne „nešváry“ sú výpovedné, vysielajú konkrétne signály, hodné pozornosti a dotvárajú súčasť mozaiky, puzzle a obrazu možnej pravdy.
Vlastný názor a presvedčenie si tvoríme a dotvárame na pozadí vlastného poznania, vzdelania, osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, v procese nášho vlastného, autentického a autonómneho samostatného, aktívneho a kritického myslenia.
Na každom „šprochu“ pravdy trochu, alebo bez vetra sa ani lístok nepohne.
V každom prípade je dobré a správne, spravodajské informácie preverovať krížovou kontrolou najmenej z dvoch zdrojov. To je úloha korektnej žurnalistiky, opierajúcej sa o kódex novinára, žurnalistu. Seriózni novinári majú informovať objektívne, úplne, nielen čiastočne, alebo len čo sa „hodí“, smie a môže, a zverejňovať aj informácie, nežiaduce pre systém moci a vládnutia na štátnej alebo európskej úrovni.
Len taký žurnalista (novinár) môže byť objektívny, slobodný a nezávislý. Podmienka conditio sine qua non: Takého novinára ale nesmie nik vlastniť. Vlastníctvom médií končí ich nimi deklarovaná sloboda a nezávislosť. Médiá vo vlastníctve nie sú slobodné a nezávislé. Nie sú nimi ani novinári v zamestnaneckom pomere. Ideál slobody a nezávislosti žurnalistiky neexistuje. Ani v prípade blogovísk, patriacich webovým médiám. Mám osobnú skúsenosť s denníkom Pravda a SME (diskusie): Tam nemôžete písať čo len chcete a o čom chcete. Lebo. Demokracia je veľmi hrdá dáma, ktorá sa celá nepodvolila ani zdanlivo demokratickému Slovensku. Slovensko je pseudo demokracia.
Ak od nás systém vyžaduje demokratické správanie, štát sa v ústave deklaruje ako slobodná demokracia, a do našich hláv nám tlačí slobodu a ľudské práva, pričom ich sám nedodržiava, to isté treba vyžadovať od systému, štátu, v obojstrannej, otvorenej a transparentnej komunikácii, v opore o Listinu základných práv a slobôd, Chartu základných práv a slobôd EÚ a Ústavu SR a dostupné nástroje na dosiahnutie účelu zákroku prostredníctvom právneho systému, jeho inštitútov a inštitúcií. Inak systém demokraciu len predstiera, hoc na národno-štátnej alebo európskej úrovni tak, ako mu občania dovolia.
A toto platí pre slobodný prístup k informáciám. Akýmkoľvek informáciám. Z akýchkoľvek zdrojov. Pravidlá majú výnimky, niektoré konšpirácie sa časom potvrdzujú ako blízke alebo zhodné s pravdou, alebo naopak, ich pravdivostná hodnota je blízka alebo rovná nule. Do pozornosti dávam tieto dva “anti konšpiračné” weby:
1. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám:
http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam.aspx
2. Slovenský zoznam konšpiračných webov, ktorých otcom zakladateľom je na základe svojej pôvodnej iniciatívy, najmä Juraj Smatana:
https://www.konspiratori.sk/
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
Mám pocit, že oba weby sú skôr a prednostne pre dementných a neschopných, samostatne aktívne, komparatívne, výberovo a kriticky myslieť, pričom český inštitút má svoju vyššiu kvalitatívnu a profesionálnu úroveň, pre ktorú môže byť pre používateľov dôveryhodnejší. Osobná anamnéza spracovateľov slovenského webu je sama o sebe pochybná a sama seba kompromitujúca. K nej treba pridať ideologickú a politickú orientáciu protagonistov tohto webu, ktorí sa vydávajú za liberálov, demokratov slobodnej a liberálnej demokracie. Ibaže, sami s ňou majú problém.
A títo eurohujerskí a eurofašistickí „majstri“, patria k nim aj kanibali Havran, Šimečka Dobšinský, ktorí si na “večeru” dali Borisa Koróniho, sú v ňom, s ich “sesterskou” novou ľavicou neomarxistov, ponorení až po krk. Iba o tom zrejme nevedia a netušia. Sú použití a zneužití. Ako systému poslušní a preň užitoční idioti. Po použití budú zahodení ako neužitoční a nepotrební. Sú spotrebný materiál Globálneho Prediktora.
Najhoršou diktatúrou je tá, ktorá sa ako vlk v baránčom rúchu vydáva za demokraciu. Fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami.
Hnutie Antifa a je predĺženou rukou eurofašizmu, a cez jeho mimovládny sektor s pazúrmi aj na Slovensku. Fašistická je aj anketa Homofób roka.
Svoju budúcnosť ale žijeme dnes. So sebareflexívnymi spomienkami na minulosť. Aspoň s nejasným tušením svetla?
Verejný priestor je okrem reklamy presýtený už aj rozličnými nálepkami.
Už sa v tom ani prasa nevyzná. Kto je kto, dá riadnu námahu. Ale aj v tom, čo je fašizmus a nacizmus. K extrémizmu má sklon pravica aj ľavica. Jedna hecuje druhú. Aspoň raz ročne na námestiach a v uliciach prostitútskej a presstitútskej Bratislavy. Popritom oba extrémy žijú v symbióze. Na pozadí hybridnej ideologickej, politickej a informačnej vojny na okrajoch a po stranách a v medzipriestore pravice a ľavice. Na rôznych mentálnych, žiaľ, aj veľmi nízkych úrovniach.
Hnutie antifa reprezentuje flagrantný neomarxizmus, rétorikou novej ľavice, ktorá ide po ruke Globálnemu Prediktorovi.  Globálny Prediktor chce vymazať pojmy rasa, etnikum, národ, národnosť, národný štát, národnoštátny záujem, vlastenectvo a patriotizmus, lokál patriotizmus, ktorý je synonymom vlastenectva, k užšiemu zemepisnému priestoru, kraju, regiónu, mestu, obci…
Globálny Prediktor používa a stavia ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám. Kryje sa falošnými hypotézami o utopistickej univerzalite a rovnosti základných ľudských práv, ale tie stavia proti sebe, a tým generuje napätie a konflikt na ľudskej a občianskej aj medzináboženskej úrovni.
Za sociálnu nerovnosť nesie plnú zodpovednosť Globálny Prediktor a OSN.
Globálny Prediktor chce ale ďalej globalizovať svoju nadnárodnú ekonomiku nástrojmi globalizácie. Ibaže „nechtiac“ narazil na Trumpa a jeho protekcionizmus. Prezidentské voľby v USA sa mu vymkli z rúk a spod jeho kontroly. Tak ako Londýn, UK a brexit… Pokračovanie v uzatváraní globálnych obchodných zmlúv viazne. Stupňuje teda svoju globálnu agresivitu aj prostredníctvom využitia mimovládneho sektora. Zmanipuloval voličov v Rakúsku a Holandsku, súčasne to robí vo Francúzsku.
Globálny Prediktor má krvavé ruky, je zodpovedný za občianske, medzináboženské a politické konflikty aj na strednom východe. Má a bude mať problém aj s Tureckom.
Proti moci GP sa v rámci EÚ vymedzuje V-4, najmä Maďarsko, Česko a Poľsko, s výnimkou stále, značne voči Bruselu, devótneho Slovenska.
Brusel sa rozhodol občanov EÚ odzbrojiť. Česi už konajú, Slovensko je vo veci nečinné a neaktívne (snáď s výnimkou odmietnutia kvót utečencov a kvality dovážaných potravín).
K zoznamu pochybných a konšpiračných webov: Liberálne denníky Denníky N a SME a novo ľavicový denník Pravda, sa na zozname nenachádzajú, lebo sú súčasťou systému mediálnych nástrojov Globálneho Prediktora.
Takzvané liberálne médiá ale konšpirujú a manipulujú verejnosť orwellovským jazykom GP proti extrémizmu. Vinu hádžu na ľudí, občiansku a voličskú obec.
Májové referendum 2004 o vstupe Slovenska do EÚ bolo ex post už len len ratifikačné. Z francúzskeho filmu pre deti Gombíková vojna: „Keby som to bol vtedy vedel, tak by som tam nechodil.“
Od úvodu a jadra k záveru: Informačnú validitu a pravdivostnú hodnotu článku Soeren Kerna, autora článkov konšpiračného webu Gatestone Institute, ako ukážku toho, čo som uviedol vo svojom texte vyššie, posúďte a vyhodnoťte si sami:
https://cs.gatestoneinstitute.org/10050/demograficka-data-muslimske-populace
K téme článku a textu pribudol závažný dôvod pre vloženie aj tohto doplnku: Pod blogom Mateja Šútovca Vlastenectvo nie je pekná vec (Denník N), som nenašiel diskusiu. Tú (za seba) tiež nemusím, lebo, nemusím v nej najmä negramotných degešov a hejterov. Odťažitý vzťah k diskusiám je ale príznačný najmä pre „liberálny, demokratický“, a ešte k tomu aj „slobodný a nezávislý“ Denník N. Našiel som tam ale žiadosť, aby som odblokoval reklamu. A predplatil si Denník N. Nasrať!
K dnešnému dňu ho ale lajklo 63 Globálnym Prediktorom a autorom článku indoktrinovaných a zmanipulovaných odporcov slovenského národovectva, vlastenectva a slovenského národa.
S obhajobou jeho existencie sme mali problém voči Maďarom aj českým Čechoslovakistom. A tu príde dáky Šútovec z bratislavskej kaviarne a skúša to v Denníku N. A na fejzbúku.
Pre Globálneho Prediktora sú rasa, etnikum, národ, národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus nežiaducimi pojmami, ktoré nechce, a mieni ich vymazať zo slovnej zásoby každého jazyka.
Posúďte sami: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Pán Šútovec, ak by ste tento článok publikovali v „nacionalistickom“ Maďarsku, Maďari si vás pokrájajú do birkacinového guláša. A ponúknu ním aj Havrana. 🙂
P.S. Ak ma bársaký kozmopolita alebo paneurópan, teda, vnútorne vyprázdnený a bezprizorný zombie bez citu, srdca a ducha, s pochybným alebo žiadnym svedomím, bude chcieť obrať o moju rasovú, etnickú, národnú a osobnú identitu, ktorou sa potvrdzujem ako ten, ktorý som, a ako Slovák, varujem ho: Stanem sa smrteľne nebezpečný.
Matej Šútovec a jemu podobní si o to koledujú.
Odkaz: Brzdite. Páchate na nás ľudsko právne násilie. Ste pre Slovensko nebezpeční globalisti.
Autor článku: Juraj Režo

442 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu prepustili v Španielsku na kauciu

Berlín/Madrid 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel privítal dnes rozhodnutie španielskej justície prepustiť na kauciu na slobodu nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu Dogana Akhanliho, zadržaného v sobotu na podnet Turecka počas dovolenky v Granade "Mám plnú dôveru v španielsku justíciu a viem, že naši priatelia a…

Sýria: Prezident Asad odmietol bezpečnostnú spoluprácu so Západom

Damask 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Sýrsky prezident Bašár Asad dnes kritizoval západné krajiny a odmietol akúkoľvek spoluprácu v bezpečnostnej oblasti alebo opätovné otvorenie veľvyslanectiev, kým tieto štáty neprerušia styky s opozičnými skupinami. Informovala o tom agentúra AP Asad sa tak vyjadril v čase, keď sa jeho jednotky zmocňujú čoraz…

Áder: Musíme zas chrániť hranice krajiny, ktorú formovali mnohí po sv. Štefanovi

Budapešť 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Baumann)   Význam slova bezpečnosť sa mení, zmenil sa aj v uplynulom desaťročí: Maďari musia opäť chrániť hranice, musia chrániť nezávislú, slobodnú európsku krajinu, ktorú od čias sv. Štefana formovali obete, charakter a práca miliónov Maďarov. Povedal to dnes v Budapešti v úvode ústredných osláv…

Pápež František vyzval na ukončenie násilia voči nevinným

Vatikán 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tony Gentile)   Pápež František vyzval dnes na ukončenie "neľudského násilia", ktoré postihlo v minulých dňoch nevinných v Burkine Faso, Španielsku a Fínsku Pred davom zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne uviedol, že svet nesie vo svojom srdci bolesť z týchto teroristických útokov. Prosil tiež…

Rakúske ministerstvo školstva chce dôrazne skúmať financovanie islamských subjektov

Viedeň 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-/Valentina Petrova)   Rakúske ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie na islamskú súkromnú školu vo Viedni po tom, čo zistilo, že je prevádzkovaná bez adekvátneho povolenia Úrad spolkového kancelára vo Viedni navyše uviedol, že jestvuje podozrenie zakázaného financovania zo zahraničia v prípade iných islamských subjektov. Rakúsky rezort…

V barcelonskej Sagrada Familia si pripomenuli obete teroristických útokov

Barcelona 20. augusta 2017 (RV/HSP/TASR/Foto:TASR)   Pri svätej omši v Bazilike Sagrada Familia v nedeľu 20. augusta sa veriaci katalánskej metropoly zjednotia v modlitbe za obete teroristických útokov spáchaných pred dvoma dňami v Barcelone a Cambrils, ktoré zanechali 14 mŕtvych a stovku zranených Eucharistickému sláveniu o 10. hodine bude predsedať…

Poľskí biskupi sú za iniciatívu #StopAbortion: Zastavte eugenické potraty

Varšava 20. augusta 2017 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)   Poľská občianska iniciatíva #StopAbortion plánuje od septembra zbierať podpisy s cieľom dosiahnuť, aby poľský parlament vyňal zo zákona eugenický potrat. Týmto spôsobom chce chrániť pred odstránením nenarodené deti, u ktorých sa predpokladá možný hendikep. Kampaň potrvá tri mesiace a aby mohla…

Európski panovníci: Kniežací plat poberá aj Emmanuel Macron

Londýn/New York 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   V Európe sa v súčasnosti nachádza 12 aktívnych monarchií, medzi ktoré patrí medzi sedem kráľovstiev, päť kniežatstiev a mestský štát Vatikán. Príspevky, ktoré jednotlivé panovnícke rodiny dostávajú od svojich domovských krajín, sa pritom značne rôznia. Niektoré z nich daňoví poplatníci štedro podporujú,…

Takmer 1000 migrantov vysťahovali z budovy v centre Ríma

Rím 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-/Jesus Moron)   Takmer 1000 migrantov, mnohých z Etiópie a Eritrey, v sobotu vysťahovali z neoprávnene obsadenej budovy v Ríme. Desiatky z nich potom museli prespať na uliciach talianskeho hlavného mesta Niekoľko stoviek policajtov vyprázdňovalo budovu neďaleko hlavnej železničnej stanice Termini a bralo squatterov na identifikáciu.…

Španielska polícia pátra po podozrivom vodičovi dodávky z útokov v Barcelone. Polícia spojila tri dodávky s teroristickými útokmi v Katalánsku

Barcelona 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Španielska polícia zriadila množstvo cestných uzáver na severovýchode krajiny v rámci pátrania po podozrivom vodičovi dodávky, ktorá vo štvrtok zabila na pešej zóne v Barcelone 13 ľudí a zranila viac ako 120 ďalších. Informovala o tom dnes agentúra AP Polícia v Katalánsku pátra aj…

Vo veku 84 rokov zomrel komik a občiansky aktivista Dick Gregory

Los Angeles 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Scott Keeler )   Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu americký komik Dick Gregory, ktorý v 60. rokoch pomáhal búrať rasové bariéry a využíval humor na šírenie posolstiev o sociálnej spravodlivosti a zdravej výžive Zomrel vo Washingtone, kde bol týždeň hospitalizovaný so závažnou bakteriálnou infekciou,…

Dlhoročnou kauzou brutálnej vraždy v Petržalke sa bude zaoberať odvolací súd

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Kauzou brutálnej vraždy v bratislavskej Petržalke, ktorá sa odohrala v roku 2005, sa bude napokon zaoberať odvolací Krajský súd v Bratislave "Okresný súd Bratislava I v trestnej veci obžalovaného M. J. vyhlásil rozsudok 4. augusta. Na Okresný súd Bratislava I bolo dňa 8. augusta…

Maďari oslavujú sviatok zakladateľa štátu - sv. Štefana z dynastie Arpádovcov

Budapešť 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Mathe)   Maďari dnes oslavujú štátny sviatok zakladateľa štátu - prvého uhorského kráľa sv. Štefana. V Budapešti sa ústredné oslavy začali na Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou a zložením prísahy dôstojníkov maďarskej armády Svätý Štefan I., pôvodným menom Vajk,…

Nigérijský prezident Buhari sa vrátil do vlasti z 3-mesačného liečenia

Abuja 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sunday Alamba)   Nigérijský prezident Muhammadu Buhari sa v sobotu vrátil do svojej vlasti po vyše trojmesačnom liečení v Londýne. Vláda však nezverejnila žiadne bližšie informácie o jeho zdravotných ťažkostiach, informuje agentúra AP Buhari sa má prihovoriť svojmu národu v pondelňajšom vysielaní. Prezidentský úrad jeho zdravotné…

Nevedia sa zmieriť s existenciou samostatnej SR? Poslanci SaS chcú 28. október zaradiť medzi štátne sviatky

Bratislava 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Pusňškáš)   Zoznam pätice štátnych sviatkov, ktoré sú v slovenskom kalendári, by sa mal pozmeniť. Poslanci opozičnej SaS navrhujú, aby bol štátnym sviatkom 28. október. V tento deň v roku 1918 vznikla Československá republika. Podľa liberálov ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii…

Mohutná protidemonštrácia zatienila "pochod za slobodu prejavu" v Bostone

Boston 20. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Tisícky demonštrantov skandujúcich protinacistické heslá zatienili v sobotu v americkom Bostone malú skupinu, ktorá plánovala "pochod za slobodu prejavu" Stalo sa tak týždeň po tom, ako pri násilných stretoch v meste Charlottesville v štáte Virgínia prišla o život jedna osoba a desiatky utrpeli zranenia.…

Marián Tkáč: Čo nás čaká v jadre Európskej únie?

Bratislava 20. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Byť či nebyť v jadre Európskej únie je jedna zo zásadných otázok, ktorá nadlho zmení náš život. Keďže oficiálna diskusia nebeží, pokúsime sa priblížiť problematiku záhadne schovanú za „jadro EÚ“. Podnetom je text, ktorý na facebooku uverejnil Tomáš Lukačovský. Podľa neho sme už…

Islamský štát oznámil ďalšie európske mesto, v ktorom má byť uskutočnený teroristický útok

Európa 20. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR/AP) - Teroristická organizácia pôsobiaca pod názvom Islamský štát oznámila, že najbližší útok plánuje...

TopSpeed

Ťažné zariadenie. Čo musí spĺňať?

0

Mnohým motoristom sa stáva, že sem tam potrebujú odviezť niečo, čo sa do auta dať nechcú, alebo sa to tam jednoducho nezmestí. Či už je to stavebný materiál, motorka, kôň, alebo auto upravené tak, že už na bežné cesty nesmie. Vtedy je najlepším riešením potiahnuť to za autom na prívesnom…

Ford Puma je roztomilé kupé na okresky

5

Hľadáte lacné malé kupé na vzplanutie vašich jazdeckých chúťok? Voľbou môže byť práve splašený Ford Puma. Aj keď je postavený na základe Fiesty Mk4, ponúka zábavu za volantom za pár eur. K tomu skvelý motor 1,7 VCT 16V. V mojich očiach má však jeden zádrheľ ...

Honda Civic dostane modernizovaný motor 1,6 i-DTEC

2

V marci 2018 dostane Honda Civic komplexne vynovený dízlový motor 1,6 i-DTEC.  Výkonovo si nepolepší, stále bude mať 120 koní a 300 Nm. Je však jednou z prvých pohonných jednotiek, ktorú budú testovať v rámci nového cyklu spotreby a emisií paliva WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Prejde Fiat pod čínske krídla?

4

Budeme si v budúcnosti zvykať na spojenie Fiat Čína? Onedlho totiž môže prebehnúť spojenie Fiatu s niektorou z čínskych automobiliek. Koncern FCA (Fiat Chrysler Automobiles) totiž dlhšie hľadal kupcu, ktorý by odkúpil značky Fiat, Jeep alebo Chrysler. O také Ferrari alebo Aston Martin sa však báť nemusíte, tie na predaj…

Baby Driver vs. Initial D

1

Vážení čitatelia, dnes pre vás porovnáme dva skvosty svetovej kinematografie z automobilového prostredia. Tým prvým je novinka americkej produkcie Baby Driver a tým druhým legenda japonskej animovanej tvorby Initial D. Ale nie, robím si srandu. Baby Driver priniesol nový vietor do autíčkarských filmov a musím priznať, že sa mi páčil. Internet je…

Kvóty v Číne na elektro-autá budú už budúci rok!

2

Kvóty v Číne plánujú zaviesť na predaj áut s elektrickým pohonom od budúceho roka. Správa vyvolala poplach medzi nemeckými automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW, ktoré vyrábajú aj v Číne. Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore, ktorý sa uskutočnil ešte vo februári tohto roku, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú ubezpečil, že na nemecké automobilky sa…

KAMzaKRÁSOU

Oblečenie na vyhodenie? Ani omylom, toto musíte vidieť!

5

Aj vaše skrine praskajú vo švíkoch? Oblečenie na vyhodenie už neviete kam dať? Pozor nie všetko musí ísť hned z domu preč. Inšpirujte sa ako štýlovo ušetriť. Čo takto staré pánske košele. Stačí trochu kreativity a môžete ich využiť na niečo nové. Táto žena z nich vytvorila nevídané. Dostala nápad,…

Kozmetické procedúry: Viete, ktoré sú ilegálne?

5

S postupom času zaznamenáva aj kozmetická veda výrazný pokrok. Svet nám ponúka kozmetické ošetrenia a procedúry, o ktorých sme ešte pár rokov dozadu ani len nesnívali. Nemožné sa stáva skutočnosťou, no spolu s ňou prichádzajú aj zlé nápady. Kozmetické procedúry a zdanlivo neškodné chirurgické zákroky robia niekedy nesprávni ľudia. Tí tento svet premieňajú na ilegálny…

Hluchavka biela: Pŕhľava, ktorá nepŕhli, no taktiež lieči!

3

Hluchavka biela je liečivá rastlina, ktorú by ste si mohli v prírode jednoducho pomýliť s pŕhľavou. Tieto byliny sú si podobné hlavne svojimi listami, rozdiel medzi nimi by ste však určite spoznali pri dotyku. Listy hluchavky totiž na rozdiel od žihľavových vôbec nepŕhlia. Aj preto je možno hluchavka ľudovo známa ako hluchá pŕhľava.…

Zaujímavé fakty o mužoch: Toto ste nevedeli!

3

Napriek tomu, že sú muži a ženy rovnaký druh, myslia, konajú i vnímajú veci celkom odlišne. Dnešné fakty o mužoch vás možno prekvapia a možno aj pobavia. Spoznať muža. To je jedno veľké želanie žien už od praveku. Možno sa to nikdy tak úplne nepodarí, ale to isté si oni môžu…

Recept na tradičné domáce zemiakové placky so syrom

10

Čo si dáte na kúpalisku alebo na nejakej letnej akcii v stánku s občerstvením? Pokiaľ vám „oči nevylezú“ na langoš či varenú kukuricu, ďalším horúcim kandidátom sú určite zemiakové placky. Tak jednoduché jedlo a vždy tak vzácne. Poďte si ich spolu s nami pripraviť! 

Hviezdy internetu: Neuveríte, koľko majú tieto rozkošné bábätká dní!

7

S čistým svedomím môžeme prehlásiť, že sme za posledné obdobie nevideli nič rozkošnejšie ako video, ktoré nájdete v článku. Videlo ho už viac ako 5 miliónov ľudí a pri pohľade na spokojne spinkajúce bábätko určite prebudíme nejeden materský inštinkt. Začiatkom mesiaca natočila fotografka Jessie Marrero krátke video na svoj iPhone,…

TopDesať

Motorkár natočil vlastný pád zo strmého svahu

0

Americký motorkár Matthew Murray len zázrakom prežil pád zo strmého svahu v ostrej zákrute v Calabasas v americkom štáte Kalifornia. V čase nehody šiel motorkár rýchlosťou približne 60 kilometrov za hodinu. Matthew sa snažil požiadať o pomoc, ale nakoniec si musel pomôcť sám. "Chcel som sa dostať k motorke, vziať telefón a zavolať 911,…

NASA zverejnila video o približovaní Zeme k najväčšiemu asteroidu v histórii

0

Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila video, ako sa k našej planéte približuje najvúäčší asteroid, aký kedy preletel v blízkosti Zeme. Asteroidy Florence, ktorý meria až 4,4 kilometra, preletí okolo Zeme vo vzdialenosti 7 miliónov kilometrov. Pravdepodobne to bude 1. septembra 2017. Vedci tvrdia, že priblíženie nebeského tela nebude predstavovať nebezpečenstvo. V histórii pozorovania asteroidov boli spozorované objekty, ktoré…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

10 prípadov, kedy si mačky povedali, že sa tam jednoducho zmestia

0

Existuje iba jedna vec, ktorú majú mačky radšej, ako vylihovanie a nič nerobenie - zmestiť sa do toho najmenšieho možného miesta. Naozaj milujú stiesnene priestory ako je krabica od topánok, krabica od pizze. Veľakrát si myslíme, že sa tam jednoducho nezmestia, ale oni nám dokážu opak a nakoniec sa tam jednoducho…

Šialene nízky prelet: Chorvátsky pilot predviedol jeden z najnebezpečnejších letov, aký si kedy videl

0

Neznámy pilot predviedol na lietadle Pilatus PC-9 s turbovrtuľovým motorom šialene nízky prelet. Pre nás z redakcie ide o jedno z najnebezpečnejších a najadrenalínovejších videí, aké sme na YouTube videli. Pilot, ktorý je pravdepodobne členom chorvátskeho akrobatického armádneho tímu "Wings of Storm", na videu lieta len pár metrov nad zemou v miestach…