Konšpiračné weby, pochybné médiá, nacizmus, fašizmus, nálepky a kto je kto

Publikované 18.03. 2017 o 12:45 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Články, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, na nemenovaných vysokých úradníkov pre bezpečnosť, na zverejnené dokumenty nemeckej tajnej služby, na údajne uniknuté dokumenty a mailové správy, ktorými nebol korektne vyzdrojovaný článok, len na ne odkazuje, ktorý ako príklad ponúkam na konci svojho, taký článok čítajte obozretne, a informácie v ňom porovnávajte s informáciami, ktoré ste paralelne a súbežne získali z verejnoprávnych, mainstreamových a iných, tzv. alternatívnych alebo ostatných doplnkových zdrojov. Na mieste je otázka:
Je to tak, nie je to tak? Ide o pravdu, skreslenú polopravdu alebo klamstvo?
Pravda býva kdesi uprostred, ako vravieval starý Pichanda v Tisícročnej včele. Ale aj s takou pravdou je problém. Nemá stred. Žena nemôže byť len trochu tehotná. A áno je áno, nie je nie. Ale aj hoax, bullshit, fake news a podobné vedomé alebo nevedomé a nežurnalistické bulvárne „nešváry“ sú výpovedné, vysielajú konkrétne signály, hodné pozornosti a dotvárajú súčasť mozaiky, puzzle a obrazu možnej pravdy.
Vlastný názor a presvedčenie si tvoríme a dotvárame na pozadí vlastného poznania, vzdelania, osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, v procese nášho vlastného, autentického a autonómneho samostatného, aktívneho a kritického myslenia.
Na každom „šprochu“ pravdy trochu, alebo bez vetra sa ani lístok nepohne.
V každom prípade je dobré a správne, spravodajské informácie preverovať krížovou kontrolou najmenej z dvoch zdrojov. To je úloha korektnej žurnalistiky, opierajúcej sa o kódex novinára, žurnalistu. Seriózni novinári majú informovať objektívne, úplne, nielen čiastočne, alebo len čo sa „hodí“, smie a môže, a zverejňovať aj informácie, nežiaduce pre systém moci a vládnutia na štátnej alebo európskej úrovni.
Len taký žurnalista (novinár) môže byť objektívny, slobodný a nezávislý. Podmienka conditio sine qua non: Takého novinára ale nesmie nik vlastniť. Vlastníctvom médií končí ich nimi deklarovaná sloboda a nezávislosť. Médiá vo vlastníctve nie sú slobodné a nezávislé. Nie sú nimi ani novinári v zamestnaneckom pomere. Ideál slobody a nezávislosti žurnalistiky neexistuje. Ani v prípade blogovísk, patriacich webovým médiám. Mám osobnú skúsenosť s denníkom Pravda a SME (diskusie): Tam nemôžete písať čo len chcete a o čom chcete. Lebo. Demokracia je veľmi hrdá dáma, ktorá sa celá nepodvolila ani zdanlivo demokratickému Slovensku. Slovensko je pseudo demokracia.
Ak od nás systém vyžaduje demokratické správanie, štát sa v ústave deklaruje ako slobodná demokracia, a do našich hláv nám tlačí slobodu a ľudské práva, pričom ich sám nedodržiava, to isté treba vyžadovať od systému, štátu, v obojstrannej, otvorenej a transparentnej komunikácii, v opore o Listinu základných práv a slobôd, Chartu základných práv a slobôd EÚ a Ústavu SR a dostupné nástroje na dosiahnutie účelu zákroku prostredníctvom právneho systému, jeho inštitútov a inštitúcií. Inak systém demokraciu len predstiera, hoc na národno-štátnej alebo európskej úrovni tak, ako mu občania dovolia.
A toto platí pre slobodný prístup k informáciám. Akýmkoľvek informáciám. Z akýchkoľvek zdrojov. Pravidlá majú výnimky, niektoré konšpirácie sa časom potvrdzujú ako blízke alebo zhodné s pravdou, alebo naopak, ich pravdivostná hodnota je blízka alebo rovná nule. Do pozornosti dávam tieto dva “anti konšpiračné” weby:
1. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám:
http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam.aspx
2. Slovenský zoznam konšpiračných webov, ktorých otcom zakladateľom je na základe svojej pôvodnej iniciatívy, najmä Juraj Smatana:
https://www.konspiratori.sk/
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
Mám pocit, že oba weby sú skôr a prednostne pre dementných a neschopných, samostatne aktívne, komparatívne, výberovo a kriticky myslieť, pričom český inštitút má svoju vyššiu kvalitatívnu a profesionálnu úroveň, pre ktorú môže byť pre používateľov dôveryhodnejší. Osobná anamnéza spracovateľov slovenského webu je sama o sebe pochybná a sama seba kompromitujúca. K nej treba pridať ideologickú a politickú orientáciu protagonistov tohto webu, ktorí sa vydávajú za liberálov, demokratov slobodnej a liberálnej demokracie. Ibaže, sami s ňou majú problém.
A títo eurohujerskí a eurofašistickí „majstri“, patria k nim aj kanibali Havran, Šimečka Dobšinský, ktorí si na “večeru” dali Borisa Koróniho, sú v ňom, s ich “sesterskou” novou ľavicou neomarxistov, ponorení až po krk. Iba o tom zrejme nevedia a netušia. Sú použití a zneužití. Ako systému poslušní a preň užitoční idioti. Po použití budú zahodení ako neužitoční a nepotrební. Sú spotrebný materiál Globálneho Prediktora.
Najhoršou diktatúrou je tá, ktorá sa ako vlk v baránčom rúchu vydáva za demokraciu. Fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami.
Hnutie Antifa a je predĺženou rukou eurofašizmu, a cez jeho mimovládny sektor s pazúrmi aj na Slovensku. Fašistická je aj anketa Homofób roka.
Svoju budúcnosť ale žijeme dnes. So sebareflexívnymi spomienkami na minulosť. Aspoň s nejasným tušením svetla?
Verejný priestor je okrem reklamy presýtený už aj rozličnými nálepkami.
Už sa v tom ani prasa nevyzná. Kto je kto, dá riadnu námahu. Ale aj v tom, čo je fašizmus a nacizmus. K extrémizmu má sklon pravica aj ľavica. Jedna hecuje druhú. Aspoň raz ročne na námestiach a v uliciach prostitútskej a presstitútskej Bratislavy. Popritom oba extrémy žijú v symbióze. Na pozadí hybridnej ideologickej, politickej a informačnej vojny na okrajoch a po stranách a v medzipriestore pravice a ľavice. Na rôznych mentálnych, žiaľ, aj veľmi nízkych úrovniach.
Hnutie antifa reprezentuje flagrantný neomarxizmus, rétorikou novej ľavice, ktorá ide po ruke Globálnemu Prediktorovi.  Globálny Prediktor chce vymazať pojmy rasa, etnikum, národ, národnosť, národný štát, národnoštátny záujem, vlastenectvo a patriotizmus, lokál patriotizmus, ktorý je synonymom vlastenectva, k užšiemu zemepisnému priestoru, kraju, regiónu, mestu, obci…
Globálny Prediktor používa a stavia ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám. Kryje sa falošnými hypotézami o utopistickej univerzalite a rovnosti základných ľudských práv, ale tie stavia proti sebe, a tým generuje napätie a konflikt na ľudskej a občianskej aj medzináboženskej úrovni.
Za sociálnu nerovnosť nesie plnú zodpovednosť Globálny Prediktor a OSN.
Globálny Prediktor chce ale ďalej globalizovať svoju nadnárodnú ekonomiku nástrojmi globalizácie. Ibaže „nechtiac“ narazil na Trumpa a jeho protekcionizmus. Prezidentské voľby v USA sa mu vymkli z rúk a spod jeho kontroly. Tak ako Londýn, UK a brexit… Pokračovanie v uzatváraní globálnych obchodných zmlúv viazne. Stupňuje teda svoju globálnu agresivitu aj prostredníctvom využitia mimovládneho sektora. Zmanipuloval voličov v Rakúsku a Holandsku, súčasne to robí vo Francúzsku.
Globálny Prediktor má krvavé ruky, je zodpovedný za občianske, medzináboženské a politické konflikty aj na strednom východe. Má a bude mať problém aj s Tureckom.
Proti moci GP sa v rámci EÚ vymedzuje V-4, najmä Maďarsko, Česko a Poľsko, s výnimkou stále, značne voči Bruselu, devótneho Slovenska.
Brusel sa rozhodol občanov EÚ odzbrojiť. Česi už konajú, Slovensko je vo veci nečinné a neaktívne (snáď s výnimkou odmietnutia kvót utečencov a kvality dovážaných potravín).
K zoznamu pochybných a konšpiračných webov: Liberálne denníky Denníky N a SME a novo ľavicový denník Pravda, sa na zozname nenachádzajú, lebo sú súčasťou systému mediálnych nástrojov Globálneho Prediktora.
Takzvané liberálne médiá ale konšpirujú a manipulujú verejnosť orwellovským jazykom GP proti extrémizmu. Vinu hádžu na ľudí, občiansku a voličskú obec.
Májové referendum 2004 o vstupe Slovenska do EÚ bolo ex post už len len ratifikačné. Z francúzskeho filmu pre deti Gombíková vojna: „Keby som to bol vtedy vedel, tak by som tam nechodil.“
Od úvodu a jadra k záveru: Informačnú validitu a pravdivostnú hodnotu článku Soeren Kerna, autora článkov konšpiračného webu Gatestone Institute, ako ukážku toho, čo som uviedol vo svojom texte vyššie, posúďte a vyhodnoťte si sami:
https://cs.gatestoneinstitute.org/10050/demograficka-data-muslimske-populace
K téme článku a textu pribudol závažný dôvod pre vloženie aj tohto doplnku: Pod blogom Mateja Šútovca Vlastenectvo nie je pekná vec (Denník N), som nenašiel diskusiu. Tú (za seba) tiež nemusím, lebo, nemusím v nej najmä negramotných degešov a hejterov. Odťažitý vzťah k diskusiám je ale príznačný najmä pre „liberálny, demokratický“, a ešte k tomu aj „slobodný a nezávislý“ Denník N. Našiel som tam ale žiadosť, aby som odblokoval reklamu. A predplatil si Denník N. Nasrať!
K dnešnému dňu ho ale lajklo 63 Globálnym Prediktorom a autorom článku indoktrinovaných a zmanipulovaných odporcov slovenského národovectva, vlastenectva a slovenského národa.
S obhajobou jeho existencie sme mali problém voči Maďarom aj českým Čechoslovakistom. A tu príde dáky Šútovec z bratislavskej kaviarne a skúša to v Denníku N. A na fejzbúku.
Pre Globálneho Prediktora sú rasa, etnikum, národ, národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus nežiaducimi pojmami, ktoré nechce, a mieni ich vymazať zo slovnej zásoby každého jazyka.
Posúďte sami: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Pán Šútovec, ak by ste tento článok publikovali v „nacionalistickom“ Maďarsku, Maďari si vás pokrájajú do birkacinového guláša. A ponúknu ním aj Havrana. 🙂
P.S. Ak ma bársaký kozmopolita alebo paneurópan, teda, vnútorne vyprázdnený a bezprizorný zombie bez citu, srdca a ducha, s pochybným alebo žiadnym svedomím, bude chcieť obrať o moju rasovú, etnickú, národnú a osobnú identitu, ktorou sa potvrdzujem ako ten, ktorý som, a ako Slovák, varujem ho: Stanem sa smrteľne nebezpečný.
Matej Šútovec a jemu podobní si o to koledujú.
Odkaz: Brzdite. Páchate na nás ľudsko právne násilie. Ste pre Slovensko nebezpeční globalisti.
Autor článku: Juraj Režo

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ukrajinský radikálny poslanec Oleg Ľaško požiadal, aby "Ukrajinu neriadil vrátnik americkej ambasády"

Kyjev 25. marca 2017 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Ukrajinský poslanec, predseda Radikálnej strany Oleg Ľaško, známy svojou excentrickosťou a nevyberanosťou slov, na zasadnutí Najvyššej rady Ukrajiny tvrdo požiadal, aby krajinu neriadili zvonka „cudzie sily“ Prízvukoval, že neustále lobovanie „kádrov“, ktoré presadzujú a fakticky menujú na Ukrajine Spojené štáty, je opovrhovanie Ukrajinou ako nezávislým…

Juncker vyzval Trumpa, aby nepovzbudzoval európske krajiny k odchodu z EÚ: "Povedie to k novej vojne na Balkáne!"

Brusel 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nepovzbudzoval ďalšie krajiny EÚ k ukončeniu členstva podľa vzoru Spojeného kráľovstva. V dnešnom rozhovore pre denník Financial Times (FT), ktorý prevzali viaceré európske médiá, Trumpa upozornil, že rozpad EÚ by viedol…

"Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne"

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto: TASR/František Iván)   Kvôli neutíchajúcim správam na tému údajne hroziacej osýpkovej epidémie, na ktoré sme už upozornili v tlačovej správe dňa 9. 3. 2017, sme urobili analýzu zaočkovanosti slovenskej populácie z verejne dostupných zdrojov. Analýza definitívne preukazuje, že na Slovensku nikdy nebola 95%-ná zaočkovanosť obyvateľstva;…

Maďarsko je pod paľbou EÚ a Sorosových organizácií, tvrdí poslanec KDNP

Budapešť 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto: István Hollik Facebook)   Maďarsko je pod ostrou paľbou Európskej únie a organizácií amerického finančníka Georgea Sorosa, lebo nie je ochotné prijímať migrantov. V mene strán vládneho bloku Fidesz-Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) to vyhlásil dnes parlamentný poslanec KDNP István Hollik. Podľa agentúry MTI poslanec tvrdí,…

Keňa vyzvala európske krajiny, aby prijali viac somálskych utečencov

Nairobi 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Keňa dnes vyzvala Európu, aby prijala viac somálskych utečencov, zatiaľ čo východoafrickí a jemenskí lídri rokovali o možnostiach urýchlenia dobrovoľnej repatriácie 900.000 Somálčanov, ktorých tieto krajiny hostia. "Musíme si rozdeliť bremeno migračnej krízy," vyhlásil kenský minister vnútra Joseph Nkaissery na stretnutí v Nairobi.…

Robert Fico: Únia pokračuje v súčasnom formáte bez potreby zmeny alebo rušenia zmlúv

Rím/Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Stretnutie lídrov Únie zahŕňa niekoľko povinností vrátane stretnutí s pápežom Františkom a talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom Viac protokolárny ako obsahový bude Rímsky summit pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv, ktorý sa uskutoční v sobotu (25.3.) v talianskej metropole za účasti prezidentov alebo…

Poslanci OĽaNO vypustili biele balóny kvôli dvom strašným výročiam: za obete holokaustu a umelo potratené deti

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO-NOVA)   Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA vypustili dnes pred parlamentom stovky bielych balónov. Symbolicky si tak uctili tisícky obetí holokaustu. Erika Jurinová pripomenula, že 25. marca uplynie 75 rokov odvtedy, keď z Popradu vypravili prvý transport s 999 židovskými ženami a dievčatami do nemeckého…

Srbsko nikdy nevstúpi do NATO, vyhlásil premiér Vučič

Belehrad 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Srbský premiér Aleksandar Vučič dnes vyhlásil, že jeho krajina nikdy nevstúpi do NATO ani do nijakej inej vojenskej aliancie. Vučič to povedal pri príležitosti 18. výročia začiatku leteckých útokov síl NATO, ktorých cieľom bolo zastavenie srbského vojenského ťaženia v Kosove. Vučič mal prejav…

Prieskum: Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany je Béla Bugár

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najdôveryhodnejším predsedom politickej strany na Slovensku je Béla Bugár (Most-Híd), ktorému dôveruje 47 percent respondentov. Naopak najnedôveryhodnejším je Marián Kotleba (ĽSNS), ktorého tak označilo 73 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Agentúra AKO uskutočnila v dňoch 13. 3. až 15. 3.…

Schuster:  Mnohým poslancom ešte nedošlo, že nie sú vagabundmi z krčmy

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Mnohým poslancom dodnes nedošlo, že sú predstaviteľmi štátu, občanov a národa a nie vagabundmi z krčmy piatej cenovej skupiny. „Je pravdou, že v minulom režime sa častokrát 'muselo byť ticho', ale to, čo často vidieť v parlamente dnes, má od demokratickej civilizovanej diskusie…

Putin prijal v Kremli francúzsku prezidentskú kandidátku Le Penovú

Moskva 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Rusko nemá v úmysle ovplyvňovať prezidentské voľby vo Francúzsku, ale má právo byť v kontakte s predstaviteľmi jeho politických síl. Uviedol to dnes ruský prezident Vladimir Putin, keď sa v Moskve stretol s kandidátkou na úrad francúzskeho prezidenta a šéfkou nacionalistickej…

Bruselský primátor by chcel financovať islam rovnako, ako ostatné cirkvi

Brusel 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Umiernený islam v Bruseli si praje primátor tohto mesta Yvan Mayeur. Navrhuje zmenu financovania islamu v Belgicku. Vysvetlil tým svoje tvrdenie z utorka, keď sa v rozhovore posťažoval, že bruselské mešity kontrolujú fundamentalistickí salafisti "V organizácii a správe mešít je problém. Netvrdím, že všetci…

Novým veliteľom Pozemných síl OS SR bude generálmajor Jindřich Joch

Trenčín 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Novým veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR bude od 1. apríla 54-ročný generálmajor Jindřich Joch. Velenie pozemných síl mu dnes v Trenčíne odovzdal doterajší veliteľ generálmajor Ondřej Novosad, ktorý funkciu vykonával od septembra 2012. Novosad bude od 1. apríla pôsobiť ako vojenský…

Grendel: Novela od Mosta-Híd nahnevá tisícky psičkárov

Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec tvrdí, že je to zbytočná buzerácia väčšiny psičkárov Návrh novely zákona od poslancov Mosta-Híd, ktorý má upraviť postup obcí pri vymedzovaní priestoru na voľný pohyb psov, nahnevá tisícky psičkárov. Počas parlamentnej rozpravy k právnej norme to dnes vyhlásil Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA).…

Hovorca Bieleho domu: "Clintonová má omnoho užšie vzťahy s Ruskom než Trump"

USA/Rusko 24. marca 2017 (HSP/politico/Foto: TASR/AP-Mikhail Metzel)   Hovorca Bieleho domu Sean Spicer na otázky niektorých novinárov ohľadom bývalého manažéra kampane Donalda Trumpa (Paula Manaforta) a jeho údajného napojenia na Rusko odpovedal, že "bola to práve Hillary Clintonová, ktorá mala široké kontakty na Rusov". O tomto jeho odkaze Clintonovej informujú…

Iránci zmenili kódy sýrskej protileteckej obrany, čo Sýrčanom umožňuje útočiť na izraelské lietadlá

Teherán 24. marca 2017 (HSP/warfiles/Foto:TASR/AP-Khalid Mohammed)   Portál warfiles priniesol veľmi zaujímavú informáciu o tom, že iránski odborníci zmenili kódy na sýrskych systémoch protilietadlovej obrany, ktoré majú Sýrčania k dispozícii. Vďaka zmeneným kódom teraz dokážu sýrske rakety útočiť na izraelské lietadlá, ktoré narúšajú vzdušný priestor Sýrie Podľa iránskych informácii Iránčania…

Na list Jána Čarnogurského s otázkou o budovaní americkej základne na Slovensku odpovedalo ministerstvo obrany SR

Bratislava 24. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V marci Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti, poslal list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a požiadal ho o vysvetlenie, či na slovenskom území mienia vybudovať základňu NATO. Odpoveď prišla z ministerstva obrany SR.   „Vážený pán Čarnogurský, vo Vašej žiadosti z 9. marca…

Rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom: Ak chceme obstáť a účinne sa brániť proti šialenosti z Bruselu, musíme postupovať v rámci EÚ spoločne (V4)

Praha 23. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prinášame vám rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý ohlásil svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta v tohtoročných voľbách. Český prezident sa vyznačuje svojím jasným úsudkom, keď úplne jasne a pravdivo pomenúva veci a javy okolo nás, ktoré väčšina politikov kvôli politickej korektnosti nechce…

TopSpeed

Keď skolabuje D1, s ňou aj Bratislava!

4

Mnohým vám dnešné popoludnie odchod z Bratislavy zásadne pokazila jedna nehoda kamiónu. Nehoda, ktorá ovplyvnila život niekoľkým desiatkám tisícom obyvateĺov. Prinášame vám jeden krátky postreh Tatiany KRATOCHVÍLOVEJ, členky združenia OZ Triblavina:

PSA zrejme kúpi ďalšiu automobilku

2

Francúzsky koncern PSA iba pred pár týždňami odkúpil automobilku Opel a vyzerá to, že porastie znova. Po tom čo PSA posilnilo pozíciu v Európe teraz plánuje zlepšiť postavenie v Ázii. Nepôjde ale o tak šokujúce prekvapenie ako v prípade Oplu. Ešte minulý rok sme informovali, že malajská automobilka Proton v posledných rokoch produkuje…

V piatok 31. 03. je v Moste najväčší BMW M zraz v ČR a SR

8

Takto pred rokom sa dvaja nadšenci najsilnejšieho písmena na svete ///M rozhodli pripraviť primárne pre majiteľov BMW M stretnutie na úvod novej sezóny. Žiadne postávanie pred obchodným domom, na veĺkom parkovisku, alebo niekde na odpočívadle. Pripravili seriózne zorganizované akčné stretnutie priamo na okruhu v Moste. Stretnutie obsahovalo možštvo voľných jázd…

Fraška za 14 miliónov: Aplikáciu O doprave používa denne 350 ľudí

8

Keď robia dvaja to isté nie je to to isté. Skvelým príkladom sú štátne mapy pre motoristov „O doprave“. Štát začiatkom roka 2017 predstavil tieto mapy s aktuálnymi informáciami o doprave (nehody, kolóny, uzávierky, obmedzenia, policajné hliadky). Tie sú dostupné cez web ale aj cez aplikáciu v mobile. Už ste…

Najpredávanejšie modely za rok 2016 na Slovensku? Niektoré vás prekvapia

8

Nedávno sme priniesli informácie o najmenej predávaných modeloch, alebo o najobľúbenejších značkách na Slovensku za rok 2016. Poznáte však najobľúbenejšie modely, ktoré sú hlavnými ťahúňmi jednotlivých automobiliek? Každá značka má zástupcu, ktorý je tým najobľúbenejším spomedzi iných. Pozrime sa spolu na to, ktoré autá jednotlivých značiek sú tie najobľúbenejšie na Slovensku.

Maťo Homola opäť v TCR, ale s novým autom v novom tíme

0

Sezóna 2016 bola pre Maťa Homolu veľmi úspešná, v TCR International Series skončil na vynikajúcom 5. mieste, čo mu otvorilo dvere do sveta. S ponukami na novú sezónu sa roztrhlo vrece a slovenský pretekár si mohol vyberať. Rozhodol sa pre úspešný belgický tím DG Sport, ktorý s továrenskou podporou Opel Motorsport a Kissling Motorsport pripraví…

KAMzaKRÁSOU

Kristína Farkašová: Pre toto sa už neplánujem vrátiť k ryšavej farbe

1

Pred pár mesiacmi si obľúbená moderátorka, herečka, spisovateľka a v nespolednom rade mamina dvojičiek zmenila svoju charakteristickú ryšavú farbu vlasov na prirodzenú hnedú. Hoci sa jej fanúšikom zmena spočiatku nepáčila, Kristína Farkašová si ju nevie vynachváliť . Roky sme si ju spájali ako ohnivú ryšavku, s tým však Kristína pred pár mesiacmi…

TOP 7 destinácii na leto s odletom z Bratislavy

0

Pomaly sa nám začína otepľovať, preto je najvyšší čas začať plánovať letnú dovolenku. Krajina faraónov, čajové plantáže, chutné tapas, najvyššia sopka Európy či najvyššia veža sveta. To je len malá ochutnávka zážitkov, za ktorými sa dá zaletieť z Bratislavy.  

Video Vyhýbajte sa dlhému sedeniu: Môže to spôsobiť tieto vážne zdravotné problémy!

0

Pracujete v kancelárii, na úrade, alebo máte inú sedavú prácu? Buďte skutočne ostražití, pretože dlhodobé a každodenné sedenie predstavuje pre organizmus veľké zdravotné riziko. Prečítajte si, čo všetko môže sedavý spôsob života zapríčiniť a ako sa tomu vyhnúť.

Recept: Krémová polievka s medvedím cesnakom

0

Toto je polievka z medvedieho cesnaku, ktorá zahreje, vyženie jarnú únavu a rozmazná chuťové poháriky. Očarí vás kombinácia stonkového zeleru, slepačieho vývaru horčicových semienok a neopakovateľného medvedieho cesnaku. Mňam!

Deborah Thomson vytvára originálne ručne maľované svadobné topánky podľa nevestinho želania!

2

Vybrať a hlavne nájsť tie správne svadobné šaty nie je jednoduché. No často je oveľa ťažšie nájsť tie správne topánky, ktoré sa hodia k šatám štýlom i farbou a zároveň nám vyhovuje aj výška opätku. Svadba zvyčajne nebýva takou udalosťou, ktorú absolvujeme často niekoľkokrát za život, a preto si zaslúži punc výnimočnosti. Ak…

5 monumentov, ktoré stojí za to aspoň raz vidieť

1

Na svete je veľa úžasných pamiatok postavených ľuďmi. No niektoré vám v pamäti ostanú raz a navždy. Ich krása, majestátnosť, či príbeh a história vám doslova vyrazia dych. Nie je nič čo by sa s nimi dalo porovnať, sú skutočnými skvostami svetového kultúrneho dedičstva. Krajinám kde sa nachádzajú navyše prinášajú nemalé zisky v podobe príjmov…

TopDesať

TOP 19 fotografií, ktoré ti vyrazia dych

0

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré ti ukážeme v tomto článku. Aj keď sa ti možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu ti veci, o ktorých si netušil, že sú…

Vulgárny tenista Kližan si spravil obrovskú celosvetovú hanbu

0

Keď to nejde, tak to jednoducho nejde alebo aj majster tesár sa niekedy utne. Fakt, že nie vždy sa dá žať len úspech, dokazuje aj niekoľko (nielen) slovenských prísloví. Niekoľkonásobne to platí aj v športe, o čom sa presvedčil slovenský tenista Karol Kližan. Ako píše portál TV Noviny, Kližan sa…

Hokejista na zápase NHL rozbil fanúšikovi tvár cez medzeru v mantineli

0

Hokejista tímu NHL Colarado Avalanche François Beauchemin trafil pukom do tváre fanúšika cez malú medzeru pre videokameru. Video z incidentu sa objavilo na YouTube. K incidentu došlo počas zápasu Detroit - Colorado Avalanche večer 18. marca. Beauchemin prihrával, puk však preletel cez pomerne malú medzeru v plexiskle a trafil tvár jedného…

Alkoholizmus ako národný šport? Podarenú českú paródiu si už prezrelo takmer milión ľudí

0

České komické duo Genzer a Suchánek hádam netreba nikomu predstavovať. Občas prídu s niečim vtipným, občas s niečim menej vtipným. Avšak dnes si pripomeňme jedno ich staršie video, ktoré jednoznačne patrí k prvej skupine ich vtipov. Zaujalo totiž už takmer 1 milión ľudí. Analýza hokejových podujatí sa zdá byť vďačným…

Českí policajti nedokázali zastaviť unikajúceho vodiča. Na pomoc si zavolali kamión

0

Celý incident sa odohral ešte v októbri roku 2016. Policajti z Třinca naháňali poľského šoféra BMW po tom, čo v miestnej časti Ropice natankoval a účet na čerpacej stanici nezaplatil. 27-ročný vodič však na výzvy nereagoval. Počas celej jazdy robil riskantné manévre, nebezpečne predbiehal ostatné vozidla a niekoľkokrát ohrozil aj ostatných účastníkov premávky. Dokonca nespomalil…

Čo sa deje pri zemetrasení? Znepokojujúce video ukazuje, že pevná Zem sa môže správať ako tekutina

0

Zemetrasenie je prírodný úkaz, ktorému by sa každý z nás najradšej vyhol. Našťastie, Slovensko zemetrasenia nepostihujú tak často a v takej intenzite, ako napríklad v Japonsku, kde sú zemetrasenia takmer na dennom poriadku. Ako sa však správa pevná zem počas zemetrasenia? Odhaľuje to toto znepokojujúce video. Skvapalňovanie je jav, pri…