Konšpiračné weby, pochybné médiá, nacizmus, fašizmus, nálepky a kto je kto

Články, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, na nemenovaných vysokých úradníkov pre bezpečnosť, na zverejnené dokumenty nemeckej tajnej služby, na údajne uniknuté dokumenty a mailové správy, ktorými nebol korektne vyzdrojovaný článok, len na ne odkazuje, ktorý ako príklad ponúkam na konci svojho, taký článok čítajte obozretne, a informácie v ňom porovnávajte s informáciami, ktoré ste paralelne a súbežne získali z verejnoprávnych, mainstreamových a iných, tzv. alternatívnych alebo ostatných doplnkových zdrojov. Na mieste je otázka:
Je to tak, nie je to tak? Ide o pravdu, skreslenú polopravdu alebo klamstvo?
Pravda býva kdesi uprostred, ako vravieval starý Pichanda v Tisícročnej včele. Ale aj s takou pravdou je problém. Nemá stred. Žena nemôže byť len trochu tehotná. A áno je áno, nie je nie. Ale aj hoax, bullshit, fake news a podobné vedomé alebo nevedomé a nežurnalistické bulvárne „nešváry“ sú výpovedné, vysielajú konkrétne signály, hodné pozornosti a dotvárajú súčasť mozaiky, puzzle a obrazu možnej pravdy.
Vlastný názor a presvedčenie si tvoríme a dotvárame na pozadí vlastného poznania, vzdelania, osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, v procese nášho vlastného, autentického a autonómneho samostatného, aktívneho a kritického myslenia.
Na každom „šprochu“ pravdy trochu, alebo bez vetra sa ani lístok nepohne.
V každom prípade je dobré a správne, spravodajské informácie preverovať krížovou kontrolou najmenej z dvoch zdrojov. To je úloha korektnej žurnalistiky, opierajúcej sa o kódex novinára, žurnalistu. Seriózni novinári majú informovať objektívne, úplne, nielen čiastočne, alebo len čo sa „hodí“, smie a môže, a zverejňovať aj informácie, nežiaduce pre systém moci a vládnutia na štátnej alebo európskej úrovni.
Len taký žurnalista (novinár) môže byť objektívny, slobodný a nezávislý. Podmienka conditio sine qua non: Takého novinára ale nesmie nik vlastniť. Vlastníctvom médií končí ich nimi deklarovaná sloboda a nezávislosť. Médiá vo vlastníctve nie sú slobodné a nezávislé. Nie sú nimi ani novinári v zamestnaneckom pomere. Ideál slobody a nezávislosti žurnalistiky neexistuje. Ani v prípade blogovísk, patriacich webovým médiám. Mám osobnú skúsenosť s denníkom Pravda a SME (diskusie): Tam nemôžete písať čo len chcete a o čom chcete. Lebo. Demokracia je veľmi hrdá dáma, ktorá sa celá nepodvolila ani zdanlivo demokratickému Slovensku. Slovensko je pseudo demokracia.
Ak od nás systém vyžaduje demokratické správanie, štát sa v ústave deklaruje ako slobodná demokracia, a do našich hláv nám tlačí slobodu a ľudské práva, pričom ich sám nedodržiava, to isté treba vyžadovať od systému, štátu, v obojstrannej, otvorenej a transparentnej komunikácii, v opore o Listinu základných práv a slobôd, Chartu základných práv a slobôd EÚ a Ústavu SR a dostupné nástroje na dosiahnutie účelu zákroku prostredníctvom právneho systému, jeho inštitútov a inštitúcií. Inak systém demokraciu len predstiera, hoc na národno-štátnej alebo európskej úrovni tak, ako mu občania dovolia.
A toto platí pre slobodný prístup k informáciám. Akýmkoľvek informáciám. Z akýchkoľvek zdrojov. Pravidlá majú výnimky, niektoré konšpirácie sa časom potvrdzujú ako blízke alebo zhodné s pravdou, alebo naopak, ich pravdivostná hodnota je blízka alebo rovná nule. Do pozornosti dávam tieto dva “anti konšpiračné” weby:
1. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam.aspx
2. Slovenský zoznam konšpiračných webov, ktorých otcom zakladateľom je na základe svojej pôvodnej iniciatívy, najmä Juraj Smatana:
https://www.konspiratori.sk/
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
Mám pocit, že oba weby sú skôr a prednostne pre dementných a neschopných, samostatne aktívne, komparatívne, výberovo a kriticky myslieť, pričom český inštitút má svoju vyššiu kvalitatívnu a profesionálnu úroveň, pre ktorú môže byť pre používateľov dôveryhodnejší. Osobná anamnéza spracovateľov slovenského webu je sama o sebe pochybná a sama seba kompromitujúca. K nej treba pridať ideologickú a politickú orientáciu protagonistov tohto webu, ktorí sa vydávajú za liberálov, demokratov slobodnej a liberálnej demokracie. Ibaže, sami s ňou majú problém.
A títo eurohujerskí a eurofašistickí „majstri“, patria k nim aj kanibali Havran, Šimečka Dobšinský, ktorí si na “večeru” dali Borisa Koróniho, sú v ňom, s ich “sesterskou” novou ľavicou neomarxistov, ponorení až po krk. Iba o tom zrejme nevedia a netušia. Sú použití a zneužití. Ako systému poslušní a preň užitoční idioti. Po použití budú zahodení ako neužitoční a nepotrební. Sú spotrebný materiál Globálneho Prediktora.
Najhoršou diktatúrou je tá, ktorá sa ako vlk v baránčom rúchu vydáva za demokraciu. Fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami.
Hnutie Antifa a je predĺženou rukou eurofašizmu, a cez jeho mimovládny sektor s pazúrmi aj na Slovensku. Fašistická je aj anketa Homofób roka.
Svoju budúcnosť ale žijeme dnes. So sebareflexívnymi spomienkami na minulosť. Aspoň s nejasným tušením svetla?
Verejný priestor je okrem reklamy presýtený už aj rozličnými nálepkami.
Už sa v tom ani prasa nevyzná. Kto je kto, dá riadnu námahu. Ale aj v tom, čo je fašizmus a nacizmus. K extrémizmu má sklon pravica aj ľavica. Jedna hecuje druhú. Aspoň raz ročne na námestiach a v uliciach prostitútskej a presstitútskej Bratislavy. Popritom oba extrémy žijú v symbióze. Na pozadí hybridnej ideologickej, politickej a informačnej vojny na okrajoch a po stranách a v medzipriestore pravice a ľavice. Na rôznych mentálnych, žiaľ, aj veľmi nízkych úrovniach.
Hnutie antifa reprezentuje flagrantný neomarxizmus, rétorikou novej ľavice, ktorá ide po ruke Globálnemu Prediktorovi.  Globálny Prediktor chce vymazať pojmy rasa, etnikum, národ, národnosť, národný štát, národnoštátny záujem, vlastenectvo a patriotizmus, lokál patriotizmus, ktorý je synonymom vlastenectva, k užšiemu zemepisnému priestoru, kraju, regiónu, mestu, obci…
Globálny Prediktor používa a stavia ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám. Kryje sa falošnými hypotézami o utopistickej univerzalite a rovnosti základných ľudských práv, ale tie stavia proti sebe, a tým generuje napätie a konflikt na ľudskej a občianskej aj medzináboženskej úrovni.
Za sociálnu nerovnosť nesie plnú zodpovednosť Globálny Prediktor a OSN.
Globálny Prediktor chce ale ďalej globalizovať svoju nadnárodnú ekonomiku nástrojmi globalizácie. Ibaže „nechtiac“ narazil na Trumpa a jeho protekcionizmus. Prezidentské voľby v USA sa mu vymkli z rúk a spod jeho kontroly. Tak ako Londýn, UK a brexit… Pokračovanie v uzatváraní globálnych obchodných zmlúv viazne. Stupňuje teda svoju globálnu agresivitu aj prostredníctvom využitia mimovládneho sektora. Zmanipuloval voličov v Rakúsku a Holandsku, súčasne to robí vo Francúzsku.
Globálny Prediktor má krvavé ruky, je zodpovedný za občianske, medzináboženské a politické konflikty aj na strednom východe. Má a bude mať problém aj s Tureckom.
Proti moci GP sa v rámci EÚ vymedzuje V-4, najmä Maďarsko, Česko a Poľsko, s výnimkou stále, značne voči Bruselu, devótneho Slovenska.
Brusel sa rozhodol občanov EÚ odzbrojiť. Česi už konajú, Slovensko je vo veci nečinné a neaktívne (snáď s výnimkou odmietnutia kvót utečencov a kvality dovážaných potravín).
K zoznamu pochybných a konšpiračných webov: Liberálne denníky Denníky N a SME a novo ľavicový denník Pravda, sa na zozname nenachádzajú, lebo sú súčasťou systému mediálnych nástrojov Globálneho Prediktora.
Takzvané liberálne médiá ale konšpirujú a manipulujú verejnosť orwellovským jazykom GP proti extrémizmu. Vinu hádžu na ľudí, občiansku a voličskú obec.
Májové referendum 2004 o vstupe Slovenska do EÚ bolo ex post už len len ratifikačné. Z francúzskeho filmu pre deti Gombíková vojna: „Keby som to bol vtedy vedel, tak by som tam nechodil.“
Od úvodu a jadra k záveru: Informačnú validitu a pravdivostnú hodnotu článku Soeren Kerna, autora článkov konšpiračného webu Gatestone Institute, ako ukážku toho, čo som uviedol vo svojom texte vyššie, posúďte a vyhodnoťte si sami:
https://cs.gatestoneinstitute.org/10050/demograficka-data-muslimske-populace
K téme článku a textu pribudol závažný dôvod pre vloženie aj tohto doplnku: Pod blogom Mateja Šútovca Vlastenectvo nie je pekná vec (Denník N), som nenašiel diskusiu. Tú (za seba) tiež nemusím, lebo, nemusím v nej najmä negramotných degešov a hejterov. Odťažitý vzťah k diskusiám je ale príznačný najmä pre „liberálny, demokratický“, a ešte k tomu aj „slobodný a nezávislý“ Denník N. Našiel som tam ale žiadosť, aby som odblokoval reklamu. A predplatil si Denník N. Nasrať!
K dnešnému dňu ho ale lajklo 63 Globálnym Prediktorom a autorom článku indoktrinovaných a zmanipulovaných odporcov slovenského národovectva, vlastenectva a slovenského národa.
S obhajobou jeho existencie sme mali problém voči Maďarom aj českým Čechoslovakistom. A tu príde dáky Šútovec z bratislavskej kaviarne a skúša to v Denníku N. A na fejzbúku.
Pre Globálneho Prediktora sú rasa, etnikum, národ, národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus nežiaducimi pojmami, ktoré nechce, a mieni ich vymazať zo slovnej zásoby každého jazyka.
Posúďte sami: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Pán Šútovec, ak by ste tento článok publikovali v „nacionalistickom“ Maďarsku, Maďari si vás pokrájajú do birkacinového guláša. A ponúknu ním aj Havrana. 🙂
P.S. Ak ma bársaký kozmopolita alebo paneurópan, teda, vnútorne vyprázdnený a bezprizorný zombie bez citu, srdca a ducha, s pochybným alebo žiadnym svedomím, bude chcieť obrať o moju rasovú, etnickú, národnú a osobnú identitu, ktorou sa potvrdzujem ako ten, ktorý som, a ako Slovák, varujem ho: Stanem sa smrteľne nebezpečný.
Matej Šútovec a jemu podobní si o to koledujú.
Odkaz: Brzdite. Páchate na nás ľudsko právne násilie. Ste pre Slovensko nebezpeční globalisti.
Autor článku: Juraj Režo

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.27

Priemerná čítanosť: 1115

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA