Konšpiračné weby, pochybné médiá, nacizmus, fašizmus, nálepky a kto je kto

Publikované 18.03. 2017 o 12:45 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Články, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, na nemenovaných vysokých úradníkov pre bezpečnosť, na zverejnené dokumenty nemeckej tajnej služby, na údajne uniknuté dokumenty a mailové správy, ktorými nebol korektne vyzdrojovaný článok, len na ne odkazuje, ktorý ako príklad ponúkam na konci svojho, taký článok čítajte obozretne, a informácie v ňom porovnávajte s informáciami, ktoré ste paralelne a súbežne získali z verejnoprávnych, mainstreamových a iných, tzv. alternatívnych alebo ostatných doplnkových zdrojov. Na mieste je otázka:
Je to tak, nie je to tak? Ide o pravdu, skreslenú polopravdu alebo klamstvo?
Pravda býva kdesi uprostred, ako vravieval starý Pichanda v Tisícročnej včele. Ale aj s takou pravdou je problém. Nemá stred. Žena nemôže byť len trochu tehotná. A áno je áno, nie je nie. Ale aj hoax, bullshit, fake news a podobné vedomé alebo nevedomé a nežurnalistické bulvárne „nešváry“ sú výpovedné, vysielajú konkrétne signály, hodné pozornosti a dotvárajú súčasť mozaiky, puzzle a obrazu možnej pravdy.
Vlastný názor a presvedčenie si tvoríme a dotvárame na pozadí vlastného poznania, vzdelania, osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, v procese nášho vlastného, autentického a autonómneho samostatného, aktívneho a kritického myslenia.
Na každom „šprochu“ pravdy trochu, alebo bez vetra sa ani lístok nepohne.
V každom prípade je dobré a správne, spravodajské informácie preverovať krížovou kontrolou najmenej z dvoch zdrojov. To je úloha korektnej žurnalistiky, opierajúcej sa o kódex novinára, žurnalistu. Seriózni novinári majú informovať objektívne, úplne, nielen čiastočne, alebo len čo sa „hodí“, smie a môže, a zverejňovať aj informácie, nežiaduce pre systém moci a vládnutia na štátnej alebo európskej úrovni.
Len taký žurnalista (novinár) môže byť objektívny, slobodný a nezávislý. Podmienka conditio sine qua non: Takého novinára ale nesmie nik vlastniť. Vlastníctvom médií končí ich nimi deklarovaná sloboda a nezávislosť. Médiá vo vlastníctve nie sú slobodné a nezávislé. Nie sú nimi ani novinári v zamestnaneckom pomere. Ideál slobody a nezávislosti žurnalistiky neexistuje. Ani v prípade blogovísk, patriacich webovým médiám. Mám osobnú skúsenosť s denníkom Pravda a SME (diskusie): Tam nemôžete písať čo len chcete a o čom chcete. Lebo. Demokracia je veľmi hrdá dáma, ktorá sa celá nepodvolila ani zdanlivo demokratickému Slovensku. Slovensko je pseudo demokracia.
Ak od nás systém vyžaduje demokratické správanie, štát sa v ústave deklaruje ako slobodná demokracia, a do našich hláv nám tlačí slobodu a ľudské práva, pričom ich sám nedodržiava, to isté treba vyžadovať od systému, štátu, v obojstrannej, otvorenej a transparentnej komunikácii, v opore o Listinu základných práv a slobôd, Chartu základných práv a slobôd EÚ a Ústavu SR a dostupné nástroje na dosiahnutie účelu zákroku prostredníctvom právneho systému, jeho inštitútov a inštitúcií. Inak systém demokraciu len predstiera, hoc na národno-štátnej alebo európskej úrovni tak, ako mu občania dovolia.
A toto platí pre slobodný prístup k informáciám. Akýmkoľvek informáciám. Z akýchkoľvek zdrojov. Pravidlá majú výnimky, niektoré konšpirácie sa časom potvrdzujú ako blízke alebo zhodné s pravdou, alebo naopak, ich pravdivostná hodnota je blízka alebo rovná nule. Do pozornosti dávam tieto dva “anti konšpiračné” weby:
1. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám:
http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam.aspx
2. Slovenský zoznam konšpiračných webov, ktorých otcom zakladateľom je na základe svojej pôvodnej iniciatívy, najmä Juraj Smatana:
https://www.konspiratori.sk/
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php
Mám pocit, že oba weby sú skôr a prednostne pre dementných a neschopných, samostatne aktívne, komparatívne, výberovo a kriticky myslieť, pričom český inštitút má svoju vyššiu kvalitatívnu a profesionálnu úroveň, pre ktorú môže byť pre používateľov dôveryhodnejší. Osobná anamnéza spracovateľov slovenského webu je sama o sebe pochybná a sama seba kompromitujúca. K nej treba pridať ideologickú a politickú orientáciu protagonistov tohto webu, ktorí sa vydávajú za liberálov, demokratov slobodnej a liberálnej demokracie. Ibaže, sami s ňou majú problém.
A títo eurohujerskí a eurofašistickí „majstri“, patria k nim aj kanibali Havran, Šimečka Dobšinský, ktorí si na “večeru” dali Borisa Koróniho, sú v ňom, s ich “sesterskou” novou ľavicou neomarxistov, ponorení až po krk. Iba o tom zrejme nevedia a netušia. Sú použití a zneužití. Ako systému poslušní a preň užitoční idioti. Po použití budú zahodení ako neužitoční a nepotrební. Sú spotrebný materiál Globálneho Prediktora.
Najhoršou diktatúrou je tá, ktorá sa ako vlk v baránčom rúchu vydáva za demokraciu. Fašisti budúcnosti sa budú nazývať antifašistami.
Hnutie Antifa a je predĺženou rukou eurofašizmu, a cez jeho mimovládny sektor s pazúrmi aj na Slovensku. Fašistická je aj anketa Homofób roka.
Svoju budúcnosť ale žijeme dnes. So sebareflexívnymi spomienkami na minulosť. Aspoň s nejasným tušením svetla?
Verejný priestor je okrem reklamy presýtený už aj rozličnými nálepkami.
Už sa v tom ani prasa nevyzná. Kto je kto, dá riadnu námahu. Ale aj v tom, čo je fašizmus a nacizmus. K extrémizmu má sklon pravica aj ľavica. Jedna hecuje druhú. Aspoň raz ročne na námestiach a v uliciach prostitútskej a presstitútskej Bratislavy. Popritom oba extrémy žijú v symbióze. Na pozadí hybridnej ideologickej, politickej a informačnej vojny na okrajoch a po stranách a v medzipriestore pravice a ľavice. Na rôznych mentálnych, žiaľ, aj veľmi nízkych úrovniach.
Hnutie antifa reprezentuje flagrantný neomarxizmus, rétorikou novej ľavice, ktorá ide po ruke Globálnemu Prediktorovi.  Globálny Prediktor chce vymazať pojmy rasa, etnikum, národ, národnosť, národný štát, národnoštátny záujem, vlastenectvo a patriotizmus, lokál patriotizmus, ktorý je synonymom vlastenectva, k užšiemu zemepisnému priestoru, kraju, regiónu, mestu, obci…
Globálny Prediktor používa a stavia ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám. Kryje sa falošnými hypotézami o utopistickej univerzalite a rovnosti základných ľudských práv, ale tie stavia proti sebe, a tým generuje napätie a konflikt na ľudskej a občianskej aj medzináboženskej úrovni.
Za sociálnu nerovnosť nesie plnú zodpovednosť Globálny Prediktor a OSN.
Globálny Prediktor chce ale ďalej globalizovať svoju nadnárodnú ekonomiku nástrojmi globalizácie. Ibaže „nechtiac“ narazil na Trumpa a jeho protekcionizmus. Prezidentské voľby v USA sa mu vymkli z rúk a spod jeho kontroly. Tak ako Londýn, UK a brexit… Pokračovanie v uzatváraní globálnych obchodných zmlúv viazne. Stupňuje teda svoju globálnu agresivitu aj prostredníctvom využitia mimovládneho sektora. Zmanipuloval voličov v Rakúsku a Holandsku, súčasne to robí vo Francúzsku.
Globálny Prediktor má krvavé ruky, je zodpovedný za občianske, medzináboženské a politické konflikty aj na strednom východe. Má a bude mať problém aj s Tureckom.
Proti moci GP sa v rámci EÚ vymedzuje V-4, najmä Maďarsko, Česko a Poľsko, s výnimkou stále, značne voči Bruselu, devótneho Slovenska.
Brusel sa rozhodol občanov EÚ odzbrojiť. Česi už konajú, Slovensko je vo veci nečinné a neaktívne (snáď s výnimkou odmietnutia kvót utečencov a kvality dovážaných potravín).
K zoznamu pochybných a konšpiračných webov: Liberálne denníky Denníky N a SME a novo ľavicový denník Pravda, sa na zozname nenachádzajú, lebo sú súčasťou systému mediálnych nástrojov Globálneho Prediktora.
Takzvané liberálne médiá ale konšpirujú a manipulujú verejnosť orwellovským jazykom GP proti extrémizmu. Vinu hádžu na ľudí, občiansku a voličskú obec.
Májové referendum 2004 o vstupe Slovenska do EÚ bolo ex post už len len ratifikačné. Z francúzskeho filmu pre deti Gombíková vojna: „Keby som to bol vtedy vedel, tak by som tam nechodil.“
Od úvodu a jadra k záveru: Informačnú validitu a pravdivostnú hodnotu článku Soeren Kerna, autora článkov konšpiračného webu Gatestone Institute, ako ukážku toho, čo som uviedol vo svojom texte vyššie, posúďte a vyhodnoťte si sami:
https://cs.gatestoneinstitute.org/10050/demograficka-data-muslimske-populace
K téme článku a textu pribudol závažný dôvod pre vloženie aj tohto doplnku: Pod blogom Mateja Šútovca Vlastenectvo nie je pekná vec (Denník N), som nenašiel diskusiu. Tú (za seba) tiež nemusím, lebo, nemusím v nej najmä negramotných degešov a hejterov. Odťažitý vzťah k diskusiám je ale príznačný najmä pre „liberálny, demokratický“, a ešte k tomu aj „slobodný a nezávislý“ Denník N. Našiel som tam ale žiadosť, aby som odblokoval reklamu. A predplatil si Denník N. Nasrať!
K dnešnému dňu ho ale lajklo 63 Globálnym Prediktorom a autorom článku indoktrinovaných a zmanipulovaných odporcov slovenského národovectva, vlastenectva a slovenského národa.
S obhajobou jeho existencie sme mali problém voči Maďarom aj českým Čechoslovakistom. A tu príde dáky Šútovec z bratislavskej kaviarne a skúša to v Denníku N. A na fejzbúku.
Pre Globálneho Prediktora sú rasa, etnikum, národ, národovectvo, vlastenectvo a patriotizmus nežiaducimi pojmami, ktoré nechce, a mieni ich vymazať zo slovnej zásoby každého jazyka.
Posúďte sami: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Pán Šútovec, ak by ste tento článok publikovali v „nacionalistickom“ Maďarsku, Maďari si vás pokrájajú do birkacinového guláša. A ponúknu ním aj Havrana. 🙂
P.S. Ak ma bársaký kozmopolita alebo paneurópan, teda, vnútorne vyprázdnený a bezprizorný zombie bez citu, srdca a ducha, s pochybným alebo žiadnym svedomím, bude chcieť obrať o moju rasovú, etnickú, národnú a osobnú identitu, ktorou sa potvrdzujem ako ten, ktorý som, a ako Slovák, varujem ho: Stanem sa smrteľne nebezpečný.
Matej Šútovec a jemu podobní si o to koledujú.
Odkaz: Brzdite. Páchate na nás ľudsko právne násilie. Ste pre Slovensko nebezpeční globalisti.
Autor článku: Juraj Režo

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Najstaršie Porsche 911 boli 901. Prečo?

0

Keďže sme tu mali veľa informácií o autonómnych autách a nejasnej budúcnosti šoférovania, čo tak si zaspomínať na niečo klasické? Niečo, čo dalo miliónom ľudí radosť a potešenie z jazdy, a nemuselo to mať nič z novodobých prvkov výbavy? Reč je o Porsche 911 v najstaršej generácii a jednom z najstarších kusov z…

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

9

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

9

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

5

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

2

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

8

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

KAMzaKRÁSOU

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

7

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

Láskavý dotyk: Prečo je nesmierne dôležitý? A ako na nás vplýva?

5

Ako sa cítite, keď vás ráno po prebudení manžel objíme? Nežne, láskavo a najmä úprimne. Ako sa cíti dieťa, ktoré objíme jeho maminka, keď odchádza do škôlky? A čo pocity bábätka, ktoré si maminka privinie k sebe a nežne ho pohladí? Každý dotyk je pre nás ľudí veľmi dôležitý. Je to zmysel, ktorý…

Behanie v zime: Ukážeme ti, prečo je to lepšie než v lete!

7

Mnohých prichádzajúce chladné dni od behanie odradili. Tma, zima a k tomu ešte sneh, nevytvárajú vhodné podmienky pre bezstarostný beh. Omyl! Behanie v zime je oveľa lepšie a telu prospešnejšie.Garantujeme vám, že po tomto okamžite vyrazíte do ulíc!  V našom článku sa dočítate nielen o dôvodoch, prečo by ste si už…

Vyhrajte 4x Allga San ošetrujúce prípravky s hrejivým účinkom

1

No nezabúdajme na to, že Vianoce sú predzvesťou Nového roka, do ktorého vchádzame s rôznymi predsavzatiami. Robievate to aj vy? Aj vy si stále dáte predsavzatie, že schudnete – po všetkých tých maškrtách asi áno. Ak sa teda rozhodnete začať cvičiť, tak začínajte postupne. No ak to preženiete a doľahne na vás svalová…

Chudni s rozumom: Vyskúšaj 4 ľahké recepty na spálenie tukov

9

Ako dosiahnuť ideálnu postavu rýchlo a jednoducho? Odpoveď znie nijako! Schudnúť sa nedá zo dňa na deň, pretože ide o dlhodobejší proces. Práve preto žiadne diéty, ktoré sľubujú bez pohybu dokonalú postavu neexistujú, alebo keď existujú, ide len o jeden veľký podvod. Pozrite sa našich 4 ľahké recepty na spálenie tukov,…

Účinky ústnej vody - o týchto si určite nevedela. Pozri, čo dokáže!

15

Všetci dobre vieme, aké sú účinky ústnej vody. Je to doplnkový krok pri starostlivosti o ústnu dutinu, ktorý zabezpečuje pocit sviežosti v ústach. Avšak len málokto vie, že dokáže oveľa viac. Pôvodne bola ústna voda vyrobená ako dezinfekčný prostriedok využívaný hlavne pri operáciách. No čo sa zmenilo? Účinky ústnej vody - ako ju…

TopDesať

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy