• Blogy autora Radovan Znášik

    Kandidatúra?

    Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 už uplynulo 26 rokov. Počas tejto doby neustále počúvame od vládnych činiteľov vzájomné obviňovanie z korupcie, z neefektívneho nakladania s verejnými financiami a neschopnosti spravovať štát ich predchodcami. Či už to boli tzv. pravicové alebo ľavicové vlády, tak tieto mali k dispozícii minimálne dve kontinuálne volebné obdobia, avšak…

    „Lesk“ a bieda volebných prieskumov

    „Lesk“ a bieda volebných prieskumov (… alebo volebné osudy prezidentských kandidátov) Agentúrne prieskumy verejnej mienky ohľadom voľby prezidenta SR sa pred začiatkom moratória zintenzívnili, čo bolo dôvodné očakávať. Už menej sa však očakávali zásadné rozdiely u jednotlivých agentúr vo výsledkoch týchto prieskumov, resp. u konkrétnych kandidátov. Výber sa po odstúpení jedného z nich (ktorý sám…

    Vybrali sme z Hlavných Správ