• Blogy autora Miroslav Jurčo

  Zarážajúca (ne)spolupráca Európskeho parlamentu, Rady Európy, Európskej komisie pri riešení kauzy – Panamské papiere !

  A8-0357/2017 - 16.11.2017 SPRÁVA o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2017/2013(INI)) Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi. Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0357+0+DOC+XML+V0//SK Čo sú panamské papiere ?? F.         keďže tento výbor…

  EÚ verzus USA – obchodná vojna, alebo jednostranná výhoda – podľa vás pre koho ??

  Možno máme výhodu - my ktorí sme zažili socializmus, RVHP a diktovanie "veľkého" brata. Táto skutočnosť v nás vypestovala určité predpoklady - vidieť v pekných rečiach, čítať medzi riadkami, neustály tlak na nás od "veľkého brata". Situácia sa podstatne zmenila, len v jednom bode, tlak už nie je  taký silný…

  Chýbajúcich 499 miliárd € ročne – to pocíti aj rozpočet Európskej únie

    Pán  komisár EK pre rozpočet a ľudské zdroje je hlavný predkladateľ rozpočtu. Situácia je zložitejšia o tú skutočnosť, musí sa pripravovať aj VFR - viac ročný finančný rámec na obdobie rokov 2021-27.       Brexitom sa zníži príjem do rozpočtu EÚ v sume od 13 - 17 miliárd…

  Ročný únik najmenej za 499 000 000 000 €

  Naschvál som napísal unikajúcu sumu celým číslom. Len aby sme si to vedeli predstaviť. Takéto číslo som získal spracovaním : Osobitných správ Európskeho dvora audítorov - hlavne ich kontrolnou činnosťou odhalených závad Euro-stat mi poskytol štatistické údaje Eur-lex  právny rámec 27 ročná prax v colnej správe mi pomohla hľadať súvislosti…

  Colná únia

  Po rozpade Československa sme si colnú úniu vyskúšali na vlastnej koži. Politici, vlády, ekonomika, hospodárske subjekty - všetci si pochvaľovali colnú úniu - hlavne jej časť nezaťažovania clom dovezené tovary z nástupníckych štátov. Hranica síce vznikla, colné kontroly sa rozbiehali, ale hlboké prepojenie dvoch ekonomík sa veľmi nenarušilo. Na začiatku…

  Vybrali sme z Hlavných Správ