• MIMORIADNA udalosť! TRI Svätoplukove prúty súčasnosti -HARABIN-KOTLEBA-ZÁBOJNÍK, ak nespojíte svoje sily, zabudnite na reálnu zmenu!

  Publikované 17.01. 2019 o 18:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Analýza stavu pred prezidentskými voľbami na Slovensku:

  Blížiace sa prezidentské voľby budú vynikať dvomi základnými prvkami – neuveriteľne dravým, až agresívnym taktizovaním a vylievaním „hektolitrov špiny“ na niektorých kandidátov. Je dosť možné, že zmena na Slovensku nastane ešte pred samotnými voľbami, pretože sa môžu dostať na verejnosť veľmi citlivé a diskreditačné údaje tak šokujúceho charakteru, že celé Slovensko bude hore nohami! Ale dajme nateraz tieto veci bokom a zamerajme sa na to, ako sa za „normálneho“ stavu bude situácia okolo prezidentských volieb vyvíjať. Na prienik do druhého kola bude pre ktoréhokoľvek kandidáta potrebných najviac 26-32% hlasov. Neočakáva sa, že by sa druhé kolo neuskutočnilo, iba ak by došlo ešte vo finále pred prvým kolom k veľkým „spojeniam“, v snahe odstaviť pro-národných kandidátov, z dôvodov všetkým dobre známych: Pro-národný kandidát sa bude usilovať o presadenie vysoko Pro-Slovenských záujmov, o presadenie právne i spoločensky zdravého prostredia a tým aj o postupné spravodlivé potrestanie všetkých vinníkov, ktorí si za minulé obdobie urobili zo svojich politických strán finančne vysoko profitujúce firmy, skrze šedú a čiernu ekonomiku! Tých podvodov, machinácií a tunelovaní je toľko, že spis o tomto by zabral stovky a stovky strán podvodov a machinácií ľudských hyén v „kravatácch a oblekoch“, za to pomerne krátke obdobie samostatnosti Slovenska. Slovenska, ktoré je dnes po všetkých smeroch takmer na dne, úplne rozkradnuté a NESVOJPRÁVNE politicky a dokonca už ani teritoriálne! Stávame sa pomaly ale isto vazalmi EÚ, plne závislí ekonomicky i politicky, bez možnosti razenia si vlastnej, prosperujúcej cesty. Prosperujúcej z hľadiska národnostnej slobody, objektívnosti informácií a v nastolení vysokých princípov Pravdy a Spravodlivosti, ako tých najvyšších atribútov života! Zo Slovenska bolo za obdobie po 89-roku až dodnes vytunelovaných, rozkradnutých a odtečených približne 12 biliónov korún !! Neskutočné číslo, ale treba si uvedomiť, že za bývalého režimu sme všetci mimoriadne húževnato pracovali a rok čo rok majetok krajiny rástol priam závratným spôsobom! Tvrdý socializmus, často nespravodlivý k jednotlivcom, ale pre Čechoslovákov pre daný čas mimoriadne prospešný, pomohol vybudovať len na Slovensku silné a stabilné hodnoty v desiatkách strategických podnikov a firiem! Hospodársky a intelektuálny benefit vtedajšieho Československa tvoril špičku vo svete i Európe a napríklad školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, vedu a výskum nám závideli i tie najvyspelejšie krajiny vo svete!! O toto všetko sme postupne prišli špatným politikárčením jednotlivcov, zaangažovaných buď v biznise, alebo v politických stranách. Často boli tieto dva aspekty „činnosti“ skĺbené v jedno a tak postupne vyrástla na Slovensku organizovaná skupina zlodejov „v oblekoch“, ktorí oproti zlodejom z „podsvetia“, mohli svoje mocenské a finančné zvrátenosti praktizovať s podporou z časti špatnej legislatívy, ako i v cynickom ignorovaní skutočne užitočných právnych noriem. Dosť o tomto ale! Vrátiť to už nieje možné, ale zmeniť a napraviť ÁNO! V súčasnosti sa Slovenská ekonomika nachádza doslova v anarchii hodnôt, pretože tak, ako „pozitívne“ rastú medzinárodné ukazovatele našej ekonomickej prosperity, akoby zázrakom klesá životná úroveň Slovákov tak prudkým tempom, že sotva si dnešní politici dokážu uvedomiť nebezpečie, aké z tohoto pre nich vyplýva! Každá neprávosť však raz musí vyjsť najavo a s tým je nerozlučne spojené i vzatie k zodpovednosti konkrétnych ľudí, ktorí na tomto páde krajiny participovali! Slovensko je na dne a preto ten burácajúci hlas Pro-nárosných síl “ z dola“, pretože „ovce zostávajú v košiari len dovtedy, kým majú čo žrať! Ak im je i toto najzákladnejšie právo na prežitie odobraté, v zúrivosti musia prevaliť ohradu košiara a vydobiť si to, čo im právom patrí!“ Státisíce Slovákov živoria na hranici chudoby a preto ten silný „duch zmeny“ tak markantne cítiť “ v ovzduší“! A v súčasnosti už nestojíme len v teoretickej rovine, ale spejeme k reálnym zmenám a tieto zmeny postupne prinesú so sebou i vyvodenie zodpovednosti pre všetkých vinníkov tohoto stavu. Pre všetkých do jedného! A preto budú tieto prezidentské voľby zároveň najdôležitejšími voľbami v histórii Slovenska a aj preto sa predpokladá – a to právom – vysoká účasť voličov! Je veľmi reálne, že účasť voličov prekročí 60%, čo by bol na naše pomery nevídaný rekord! Dokonca je veľmi reálne, že toto číslo bude veľmi výrazne prekročené! Zo súčasných zhruba 4.420 000 voličov je to cca 2.500 000 voličov, ktorí môžu rozhodnúť o ďalšom osude Slovenska! Týmito voľbami sa zmeny buď naštartujú, alebo definitívne pochovajú, preto tieto voľby nesmieme nikto podceniť a mali by sme sa ich v čo najväčšom počte zúčastniť! Toto sa týka všetkých zdravo-zmýšľajúcich Slovákov, so silným putom a vzťahom k národu, k našim tradíciám, k našej histórii a k našim predkom, ktorí sa v konečnom dôsledku zaslúžili o to, aby Pravda Božia, mohla zakotviť i do tohoto duchom veľkého národa! Slováci, vzchopme sa a zabojujme o zmenu k lepšiemu. Máme tu troch silných kandidátov, ktorí sa o to môžu zasadiť. Bol by ale zázrak, ak by sa do druhého kola prebojovali dvaja pro-národne orientovaní kandidáti, to je ale len v rovine bujnej fantázie, nemajúcej reálny základ z pohľadu skutočného stavu veci. Zachrániť v tomto smere nás môžu traja kandidáti, p. Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik, mimoriadne zdatný človek intelektuálne i odborne, s vysokým morálnym benefitom svojej osobnosti a tento pán ešte len prehovorí k národu o tom, čo Slovensko tak veľmi potrebuje. Ďalším „želiezkom v ohni“ je všetkým už dobre známy pán predseda ĽSNS Marián Kotleba, ktorý sa so svojou stranou vďaka veľkej podpore voličov prebojoval do parlamentu. Tam si ako strana krok za krokom upevňujú svoje pozície a cez výhrady mnohých pro-národne orientovaných jednotlivcov treba dodať, že v parlamente sú oni, tzv. „Kotlebovci“ a nie tí, ktorí len šomrú a repcú. Ak to vedia robiť lepšie, nech sa páči, už tam mali dávno byť!! Už mohli v činoch dokázať, že to vedia lepšie ako to robí ĽSNS! No a tretím, jednoznačne najsilnejším kandidátom na post prezidenta SR v nastávajúcich voľbách je pán Štefan Harabin, sudca a človek mimoriadne ostrieľaný s výrazne svojským, ale úderným prejavom, čo ho za krátky čas dostalo do povedomia veľkej časti Slovákov. Sú tu potom ešte aj iní možní kandidáti tohoto „typu“, ktorým tiež veľmi úprimne leží osud Slovenska „na srdci“, ale v konečnom dôsledku úhrn ich hlasov bude na hranici jedného, možno dvoch percent. Čo sa týka pána Zábojníka, predpokladaný odhad je, že by mohol dosiahnuť 2-4% hlasov všetkých zúčastnených voličov. To však nieje malé číslo, rozmenením „na drobné“ sa to týka cca 50-100 tisíc hlasov, no na zabojovanie o postup do druhého kola je to nesmierne málo. Iné je to v prípade p. Kotlebu, kde je šanca že v prípade reálnej účasti vo voľbách získa 6-8% hlasov zúčastnených voličov. V prepočte sa jedná o zhruba 150-200 tisíc hlasov voličov. Najlepšie na tom však bude pán Harabin, ak sa neudejú vyššie spomínané mimoriadne turbolentné predvolebné udalosti na Slovensku, tak je veľmi reálne, že po rozsiahlej kampani ktorá len teraz naberie na účinnosti získa 16-18% hlasov, možno i viac! Veci skôr napovedajú, že menej ako tých 6-8% bude mať nakoniec pán Kotleba, možno to bude len na hranici 4-5%, ale na „úkor“ p. Harabina, čo je stále len a len dobré! Pán Kotleba ale nemusí byť smutný, lebo dostane priestor v médiách veľmi účinne spropagovať piliere a ciele svojej strany a tie nízke percentá vôbec nebudú neúspechom, ba naopak, výrazne strane dopomôžu pri parlamentných voľbách 2020, kde už bude mať ale veľmi silnú konkurenciu v novej pro-národne orientovanej strane, ktorá nasadila latku vysoko vo veľmi sofistikovanej stratégii a hlavne z dôvodu veľkých politických skúseností niektorých jej členov ako i „podporovateľov zvonka“. Tí, ktorí vedia – vedia o čom je reč, ale čas na obšírnejšie rozobratie tejto témy pozvoľna ešte len dozrieva. Čiže čo sa týka pána Harabina, je veľmi reálne, že sa mu podarí osloviť 400 a možno i 500 tisíc voličov z predpokladaného „balíka“ všetkých zúčastnených voličov! No zďaleka to nebude stačiť! A bol by to priam zázrak, ak by p. Harabin sám získal toľko hlasov,aby sa dostal z druhého miesta do druhého kola, je to skôr utópia, ako realita. A ani sa tak nestane! Prečo? No preto, lebo KARMA!! Tak nezdravo hrdý a pyšný národ, ako sú Slováci, mu spôsobil pre z toho plynúcu nesvornosť a nejednotu mnohé strádanie a mnohé „údery pod pás“, ktorým si tento národ opakovane doslova podpiľoval pod sebou „konár, na ktorom stál“! Preto sme ešte nikdy neboli skutočne slobodným a svojprávnym národom! Takže milí priatelia, koleso osudu nás dobehlo, karme, ako Zákonu zvratného pôsobenia, sa nikdy nemožno vyhnúť, je to duchovný princíp, ktorý sa prejavuje nielen v rovine duchovnej, ale aj duševnej a pozemskej, teda vesmírnej, tejhmotnej. Nastal čas vyriešiť a napraviť zradu, ktorá sa udiala v dávnejšich časoch našej histórie. Povestné „Svätoplukove prúty“ sú dobre známe snáď každému jednému dospelému Slovákovi. Vieme, ako to s „nimi“ dopadlo vtedy a ak sa nepoučíme z vlastnej minulosti TERAZ, rovnako špatne to s nami môže dopadnúť i dnes! Spočítajme si to. P. Harabin+p.Kotleba + p. Zábojník môžu dovedna získať 22-30% hlasov všetkých zúčastnených voličov! Spodná hranica pravdepodobne na postup do druhého kola nebude stačiť, ale každé percento navyše už reálne predurčuje, že sa to môže podariť. Je preto nevyhnutné a žiadúce, aby p. Kotleba a p. Zábojník prenechali svoje hlasy p. Harabinovi, tesne pred prvým kolom volieb, cca 3-4 dni pred voľbami a to verejným vyhlásením, že sa vzdávajú ďalšej kandidatúry a odstupujú v prospech hlasov pre p. Harabina. Budú „v tých časoch“ na svete už veľmi hodnoverné štatistiky, preto by mali títo dvaja kandidáti postupovať takto a NIE INAK, ak išli do volieb s víziou skutočného ozdravenia Slovenska a nielen z vlastných ambícií a nízkych úmyslov svojho ega! Potrebujeme skrátka dať DOVEDNA minimálne 650-750 tisíc hlasov, ak máme byť úspešní v 1 kole! A toto jeden kandidát v žiadnom prípade nedokáže, Slovák je dosť konzervatívny človek, ťažko si prezúva svoje pohodlné a vybehané „topánky“ za tie nové. Získať si jeho dôveru za tak krátky čas bude doslova heroickým úsilím každého kandidáta! Preto nikto so zainteresovaných nesmie nič podceniť a už dnes by mal pracovať tak, akoby boli voľby už o týždeň! No a čo sa týka druhého kola, ak tam p. Harabína pretlačíme, bude to ešte ťažšie, ako pred prvým kolom! Harabin už dlho avizuje, že všetci títo politickí zlodeji budú za svoje špatnosti braní na zodpovednosť, je teda veľmi reálne, že súčasná koalícia aj opozícia sa spojí proti Harabinovi, radšej budú mať druhého Kisku, ako by mali všetci do jedného sedieť!! Vážení, musíme sa v tomto prípade spoliehať aj na zázraky a ak si zaslúžime túto vytúženú zmenu, tak sa jej v marcových voľbách aj dočkáme! No nebude to vôbec jednoduché! Je ale ešte aj alternatíva, že by sa chcel Fico dohodnúť s Harabinom o jeho podpore v druhom kole. Resp. mohol by ho podporiť už aj v prvom kole veľmi sofistikovaným spôsobom, napríklad potlačením rozsahu svojej kampane, vyvolaním nejakého škandálu ktorý by vrhol na stranu Smer špatné svetlo a podobne. To všetko sa dá uskutočniť, ak ide o všetko a Ficovi ide v skutočnosti o krk! Buď zostane i naďalej v Bašternákovom byte, alebo toto svoje pohodlie vystrieda za kamrlík kdesi v Leopoldove! A to je „sakra“ rozdiel! Fico toho však schopný je, ide len o to, či by takýto podraz urobil p. Harabin, že by pomohol Ficovi ku kreslu predsedu Ústavného súdu za cenu, že p. Harabin bude prezidentom! Preto ako bolo písané už v úvode, budú rozohrané ťažké šachové partie a veľkú úlohu v týchto súbojoch zohrá i Kollárova strana, o ostatnej „Sulíkovskej“ opozícii nehovoriac!. Vážení Slováci, burcujme svoje okolie, blízkych a známych, aby sa prebúdzali a aby šli voliť pozitívnu zmenu Slovenska. Je to len začiatok veľkého Obrodného procesu, no bez tohoto začiatku , bez tohoto započatia Novej stavby Slovenska sa k skutočnej obrode nikdy nedopracujeme…Nech Boh požehná všetky naše kroky, vedúce k očiste seba samých a tým aj k očiste nášho národa! ….

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Aquaplaning je postrach každého vodiča! Blíži sa jeho sezóna

  2

  Aquaplaning nepochybne patrí medzi najnebezpečnejšie nástrahy na cestách. Strata kontaktu pneumatiky s vozovkou, spôsobená vysokou vrstvou vody pod kolesami, znižuje možnosť ovládať automobil a nech ste akokoľvek skúsený vodič, stávate sa len štatistom. Predstavuje vysoké riziko dopravnej nehody. Automobilový priemysel preto nespí na vavrínoch stále kvalitnejších pneumatík so stále vyššou…

  Manthey Racing, cesta k vrcholu na Nordschleife

  0

  Nürburgring má okolo seba akúsi auru, priťahuje automobilky, jazdcov i bežných smrteľníkov. Jazdiť na Nordschleife je iné, nebezpečné, okruh trestá každú chybu veľmi tvrdo, ale práve to je na ňom to zaujímavé. Tu sa rodia legendy, tu sa ukazujú skutoční pretekári. Jednou z legiend, ktorá vzišla práve zo Zeleného pekla, je tím Manthey…

  Nové Mini JCW GP už budúci rok

  0

  Zatiaľ najvýkonnejšie Mini aktuálne v predaji, teda tretia generácia, má pod prednou kapotou dvojlitrový preplňovaný zážihový štvorvalec s 170 kW (231 k). To však nie je koniec výkonných modelov Mini. Podľa zdrojov z automobilky by malo v priebehu roka 2020 prísť ešte výkonnejšie Nové Mini JCW GP. A to by malo dosiahnuť 221 kW (300 k).

  Porsche strešný box namontuje aj na legendárnu 911-ku

  0

  Nielen majitelia veľkých SUV modelov chodia na dovolenky pre ktoré im kufor jednoducho nestačí. Tento problém je aj napriek cestovaniu vo dvojici ešte vypuklejší so športovým autom. Ak si niekto šetril na novú 911-ku a neplánuje sa jej vzdať ani keď ide na dlhší výlet, na pomoc prichádza riešenie priamo zo Štuttgartu.…

  Máte poškriabané sklo na aute? Čo s tým?

  9

  Máte poškriabané sklo na aute? Po zime to je celkom bežný jav. Stačí, ak ste raz čistili sklo od námrazy a ľadu nie škrabkou, ale niečím nie úplne vhodným, čo ste mali po ruke... Škrabance na skle zanechajú aj zlé stierače. Nielenže to je esteticky nepekné, ale v prípade čelného…

  V Ženeve bude aj modernizované Mitsubishi ASX

  4

  Na 89. ročníku medzinárodného ženevského autosalónu (5. - 17. marca 2019) sa odhalí vo svetovej premiére aj modernizované  kompaktné SUV Mitsubishi ASX  (na niektorých trhoch predávané aj pod označením RVR či Outlander Sport). Pôjde o modelový rok 2020 a my si už teraz predstavíme tie najdôležitejšie zmeny. 

  KAMzaKRÁSOU

  Ako vyzerajú slávne hviezdy dnes? Dostihla ich staroba, alebo starnú s noblesou?

  1

  Staroba si jednoducho nevyberá. Starneme úplne všetci. Niektorí majú tajný recept na starnutie s gráciou a iný jednoducho berú to, čo im život prináša. No ako to je so svetovými celebritami, ktoré mnohí z nás poznajú už od ich mladosti? Neuveríte, ale aj svetové celebrity starnú. A môžeme povedať, že niektoré skutočne starnú s gráciou…

  Vieš, ktoré látky potrebuje pokožka? Tieto jej rozhodne nesmú chýbať!

  1

  Aby bola naša pokožka krásna a zdravá, mali by sme jej venovať dostatočnú starostlivosť. Ak jej však v prvom rade neposkytneme potrebnú výživu zvnútra, pravdepodobne jej stav nezlepší ani vhodne zvolená kozmetika. Pokožka tela aj pleť jednoducho potrebujú celý rad rozličných vitamínov či minerálnych látok. Význam majú pre ne napríklad vitamíny skupiny…

  Dermatológovia prezdradili tipy, ako sa zbaviť mastných vlasov

  1

  Ženy sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie. V prvej sú tie šťastné, ktoré si umývajú vlasy raz za niekoľko dní, v extrémnych prípadoch aj za niekoľko týždňov, a stále vyzerajú dokonale a v druhej tie, ktoré sa s umývaním vlasov a následným sušením musia trápiť každý boží deň. Tu…

  Sebarozvoj s koučkou: Čo spôsobuje blúdenie mysle?

  2

  Priemerná ľudská myseľ údajne trávi 47 % svojho času blúdením. Psychologický prieskum u viac ako štvrť milióna ľudí poukázal na to, že blúdenie mysle robí ľudí nešťastnejšími. Je pravdepodobné, že ľudia pritom myslia skôr na príjemné veci, než nepríjemné veci. Vzniká pri tom však paradox – myslenie na nepriaznivé veci…

  Ceruzka a bolesť hlavy: Neuveriteľný trik, ktorý bolesť utíši do 2 minút!

  9

  U dospelých však môže byť bolesť hlavy oveľa častejšia. Veď keď sa sami zamyslíte, ako často trpíte bolesťou hlavy? Je to aspoň jedenkrát mesačne? Tu však pozor, je pomerne veľký rozdiel medzi bolesťou hlavy a migrénou. Na bolesť hlavy vám poväčšine pomôže tabletka, kdežto pri migréne je nutné uložiť sa do tmy,…

  Pri akej hudbe relaxuješ najradšej? Spoznaj upokojujúce liečivé zvuky

  6

  S hudbou sa zabávame, radujeme, ale aj komunikujeme. Či sme viac alebo menej muzikálni, hudba nás spája, bez slov búra bariéry, motivuje a aktivizuje, zároveň upokojuje a harmonizuje. Na svadbách ňou oslavujeme lásku, na pohreboch sa ňou lúčime. Počúvame ju len tak pre radosť, varíme pri nej, zaspávame, tancujeme na ňu, pracujeme…

  TopDesať

  Škola hrou: Niektorí študenti sa na hodinách poriadne nudia!

  0

  Pre niektorých študentov je škola hrou! Dôkazom sú tieto zábavné fotografie, ktoré poukazujú na ich neuveriteľné umelecké diela. No dobre, zrejme to nie sú až také umelecké diela, ako si možno myslíš. Aj tak sú to však práce, za ktoré sa hanbiť nemusia. Svoje učebnice vylepšili o rôzne ilustrácie, ktoré…

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  [adrotate group="11"] 1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja…

  Žena našla v kuchyni zvláštne stvorenie. Nikto nevie, o čo ide

  0

  Istý mladík z Aucklandu na Novom Zélande postavil do pozoru takmer celý internet. Jeho matka totiž v kuchyni našla zvláštne stvorenie. Video k dnešnému dňu videlo už viac ako pol milióna ľudí, no stále sa nepodarilo nájsť odpoveď na otázku: Čo je to za stvorenie? Tim Clerke na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, pomocou…

  10 svetoznámych osobností, ktoré mali tie najpodivnejšie zlozvyky

  0

  Áno, aj svetoznámi géniovia, celebrity a iné osobnosti majú zlozvyky. :) Hviezdy vyzerajú nádherne z diaľky. No akonáhle sa dostaneš bližšie, môžeš sa popáliť. To isté by sme mohli povedať aj o niektorých z najznámejších kreatívnych géniov, ktorí kedy žili na našej planéte. Niektoré zlozvyky, ktorým tieto osobnosti holdovali, môžeme prinajmenšom označiť za zvláštne.…

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách ťa neskutočne pobavia

  0

  Zvieratá na týchto zábavných fotografiách sú naozaj fotogenické. Veď práve tieto snímky vyhrali prestížnu cenu Comedy Wildlife Photography Awards. Tieto zvieratá by sme mohli zaradiť aj medzi zvieratká, ktoré majú priateľský vzťah s fotoaparátmi. Fotografi ich totižto zachytili v tých najzábavnejších možných pózach a navyše k týmto fotografiám pridali ešte…