• Dušan Hirjak

  Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť X.

  Publikované 19.01. 2017 o 18:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť X.

  Je to doslova boj o osud ľudstva, pretože na tomto „rázcestí“      smerovania nechce svetovláda prehrať a verejnosť  nerobí vôbec nič, aby nepriaznivý stav zvrátila vo svoj prospech.  Pod plášťom demokracie pokojne si kvitnú totalitárne praktiky spravovania  EÚ. Vytvárajú sa organizačné, materiálne, finančné, technologické a personálne predpoklady, aby pracovali inštitúcie, ktoré budú bojovať proti ruskej propagande a to tak na úrovni Bruselu ako aj národných vlád. Človek sa musí pýtať, prečo si ruská propaganda zaslúži toľko pozornosti, keď v každom prípade obyvateľstvo EÚ je najviac vystavené západnej propagande.

  Architekti EÚ ako super štátu vedia, že ruská propaganda vie a môže pravdivo pomenovávať politické procesy odohrávajúce sa  v priestore EÚ a že ľudia v nej môžu nájsť odpovede na mnohé otázky, ktorí politici  Západu svojim voličom nedávajú. Bojom proti ruskej propagande  sa má navršovať  polopravda, klamstva, zavádzanie verejnosti tak, aby jej myslenie a správanie bolo otupené, aby verejnosť cítila, že nemôže vynášať na svetlo sveta svoje myšlienky, názory a postoje bez toho, aby nebola braná na určitú zodpovednosť.

  To, čo som tu práve napísal, si dovolím doplniť mojimi poznámkami k tlačovej besede v rámci plenárneho zasadania konferencie COSAC v Bratislave v dňoch 13. až 15.novembra 2016. Išlo o Konferenciu parlamentných výborov pre záležitosti Únie. Zaujali ma dve stanoviska. Ľuboš Blaha, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti sa okrem iného vyjadril v tom zmysle, že potrebujeme niečo zmeniť, pretože očividne  nie je všetko v poriadku. Som šokovaný z toho, že ľudia, ktorí nás majú viesť a zastupovať, ešte stále nevedia, čo majú v rámci EÚ zmeniť a stále si pohodlne žijú v ulitách „kozmickej nevedomosti“.

  Je potrebné v rámci EÚ zastaviť sa na smere budovania super štátu a pripraviť návrhy na budovanie EÚ ako organizácie rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. To je najdôležitejšia úloha  každej národnej vládnej moci v súčasnosti., ak chce mať politický národ svoju budúcnosť. Na nevedomosť Ľ. Blahu nadviažem  citátom z toho, čo prezradila zo svojich pocitov predsedníčka Výboru pre ústavné veci Európskeho parlamentu Danuta Hubner.  Citujem:  „Premeškali sme moment, kedy európski občania prestali nadšene podporovať európsku integráciu a nevšimli sme si, že nálada ľudí sa mení. Musíme  urobiť viac pre to, aby sa ľudia dostali na jeden vlak s ich lídrami a verili tomuto projektu“.

  Dávam do pozornosti, ako v svojich vystúpeniach hovoria politici o EÚ. Predsedníčka priznala, že občania prestali nadšene podporovať európsku integráciu. Samotné slovné spojenie „európska integrácia“ nie je celkom dostatočné a jasné pre pochopenie toho, čo má priniesť pre obyvateľstvo. Formy integrácie sú viaceré a preto ak dvaja ľudia používajú v svojich vystúpeniach toto isté slovné spojenie, neznamená to, že majú rovnakú predstavu či názor na fungovanie EÚ.  Ak politické elity EÚ používajú uvedené slovné spojenie, majú najskôr na myslí EÚ a jej integráciu do podoby super štátu.  Z im pochopiteľných dôvodov takto pred verejnosťou nemôžu hovoriť a preto slovné spojenie „európska integrácia“ sa ďalej používa  a nevysvetľuje.

  Podstatu integrácie prijateľnej pre obyvateľstvo a zachovanie štátnej suverenity politických národov sa nikto nechystá obyvateľstvu vysvetliť. Politické elity bojujú  o jednotu EÚ len z hľadiska svojich predstáv. O európskej integrácií ako o projekte, ktorý si majú odsúhlasiť obyvatelia, sa nikde nehovorí a nepíše. Samotné smerovanie, ako ďalej, naznačila predsedníčka Výboru pre ústavné veci EP. Viac majú ( elity ) urobiť pre to, aby sa ľudia dostali na jeden vlak s nimi ( lídrami ) a verili tomuto projektu ( európskej integrácií ). Takže má sa postupovať iba tak, ako si to želajú politické elity, iná debata s ľuďmi nebude ! Ľuďom sa prisudzuje iba úloha veriť projektu EÚ o super štáte. Z tak dôležitého postu ani náznak o tom, že by  obyvateľstvu EÚ mal byť  zdôvodnený projekt EÚ ako super štátu a že tieto elity by sa mali usilovať o vytvorenie  demokratických podmienok potrebných k jeho potvrdeniu či odmietnutiu.

  Na ceste k svetovláde je teda dôležité zachovať jednotu EÚ, pričom v záujme tejto jednoty je dôležité, aby sa ľudia pridali ( nasadli ) do vlaku k svojim lídrom a nie opačne. V dnešnej dobe  existujú už dostatočne silné indície, že politika  každého štátu je v určitom smere riadená nadnárodnými elitami. Vláda USA už dávnejšie zriadila také organizácie ako CFR ( Rada pre zahraničné vzťahy ) či Trilaterálnu komisiu. Cieľom je v tajnosti robiť také opatrenia, aby na celom svete nebol na žiadnej významnej funkcií nikto, kto nevyhovuje požiadavkám svetovlády.

  Doterajší systém slobodných a demokratických volieb toto zasahovanie do vnútorných záležitosti krajín neodhalí a nevyrieši. V záujme zachovania štátnej suverenity je preto naliehavé vypracovať a schváliť nový volebný zákon pre voľby do zákonodarného zboru a prijať aj novelu Ústavy. To všetko s cieľom eliminovať vplyv či zasahovanie do vnútorných záležitosti krajiny a umožniť, aby verejnosť mala prístup k výberu kandidátov a aby bolo možné  skutočne ustanoviť vládu, ktorá bude pracovať pre svoj politický národ, bude vládou pre ľudí a nie pre nadnárodné či globálne elity.

  Cesta k ustanoveniu svetovlády bola už dávno nastúpená a je možné tvrdiť, že išlo a ide o „plazivú fašizáciu“ vo svete po tom, ako bolo fašistické Nemecko porazené a ako sa s prejavmi fašizmu vysporiadal Norimberský proces. Z môjho pohľadu bude vhodné naznačiť, čim sa takáto „plazivá fašizácia“  vo svete vyznačuje a či to náhodou nie je iba problém konšpiračného prístupu.  Vojnové víťazstvo nad fašistickým Nemeckom a Norimberský proces z princípu nemohli s definitívnou platnosťou zničiť  fašizmus tak, aby sa už nemohol objaviť.

  Ľudská spoločnosť má v sebe potenciál za určitých  podmienok rozvinúť také politické praktiky, ktoré spadajú pod definíciu fašizmu a jeho diktatúry. Týka sa to aj takého životného priestoru vo svete, ktorému sa hovorí demokratický Západ. Od ukončenia druhej svetovej vojny sa rozhodne nehľadali iba také spôsoby  spravovania sveta, ktoré podporujú jednoznačne iba mier, ale súbežne s nimi sa vynachádzali aj politické nástroje na prijímanie rozhodnutí rozvinúť takú politickú prax, ktorá zohľadňuje určité  skupinové záujmy silných hráčov v politickom či ekonomickom prostredí. Tých, čo chceli či chcú zotročiť ľudskú spoločnosť a nastoliť svetovládu, tých rozhodne nemôžeme stotožniť iba s hitlerovským Nemeckom, samotným Hitlerom či jeho mocenskou štruktúrou.

  Od fašizmu sa nemôžu oddeľovať vojnové zločiny, ktorých sa dopustil demokratický Západ v týchto novodobých časoch. Tieto zločiny sú známe a ja ich teraz nebudem pripomínať a rozoberať. Použijem iba citát zo stanoviska P. C. Robertsa, ktoré pochádza z jeho článku na jeho webovej stránke a ktorý uverejnil server novarepublika.cz. Citujem: „Od Clintonovho režimu zoznam vojnových zločinov, spáchaných západnými vládami, prekonáva zoznam vojnových zločinov nacistického Nemecka. Milióny moslimov v siedmich krajinách boli vyvraždení či vyhnaní zo svojich domovov. Ale ani jediný západný zločinec nebol za tieto zločiny ešte vzatý  k zodpovednosti“.

  Ťažko existuje vo svete väčšia zvrátenosť v ľudských praktikách  a ľudskom nazeraní na život ako je to v priestore demokratického Západu, keď politické elity a ich prisluhovači ( vrátane tých zo Slovenska ) vojnové zločiny pokladajú za ochranu hodnôt demokratického Západu. Dá sa s nimi súhlasiť len vtedy, ak uznajú, že veľmoci demokratického Západu svoju demokraciu chápu ako tajomné monštrum, ktoré musia „kŕmiť“ zločinnosťou, totalitárnymi praktikami vo vzťahu k tým, ktorých potrebujú v mene svojich záujmov skrotiť a využiť.

  Je tu potom veľmi dôležitá otázka. Môžeme, vzhľadom k vojnovým zločinom demokratického Západu, si namýšľať, že v jeho vnútornom priestore je s demokraciou všetko v poriadku ? Ak je západná demokracia v poriadku, teda je čistá, mierumilovná,  potom to znamená, že vláda patrí ľudu a ten je nakoniec strojcom vojnových zločinov vo svete ? Ak sa vojnové zločiny organizujú v malom či veľkom rozsahu, môže to znamenať, že demokracia v skutočnosti je iba zásterkou ( plachtou ), pod ktorou si vláda bez vôle ľudu robí svoju politiku.

  Aký záujem sa doteraz vo svete či u nás na Slovensku prehliada a prehliada, neberie na vedomie ? Je to záujem globálnej elity o nastolenie totálnej svetovlády. K prevzatiu moci pod svetovú vládu musí byť všetko pripravené, aby nakoniec bolo razantné a nezvratné. Treba jasne zdôrazniť, že príprava na prevzatie svetovlády sa v plnej miere týka aj Slovenska, pretože sme sa až „po uši“ zaborili do „bahna“ demokratického Západu a „plazivá fašizácia“ preniká aj k nám. Samozrejme, vládna moc o takomto zámere nič nevie, pretože sa to netýka oficiálne prezentovanej  politiky a západná propaganda nemá záujem  o problematike svetovlády otvorene s verejnosťou diskutovať, upozorňovať na praktiky politikov a jednotlivých vlád, ktoré nie sú zlučiteľné s demokraciou a teda vôľou ich ľudí ( ľudu ).  Pre tento prípad akoby stále platili slová predstaviteľa  slovenského fašistického štátu Jozefa Tisa, ktoré vyriekol v auguste 1943 na stretnutí v Baťovanoch. Citujem: „Starajme sa viac o prácu ako o filozofovanie o nejakých udalostiach akokoľvek svetodejinných“.

  V terajšej dobe ani si neuvedomujeme, ako sme si jeho slová, nechtiac, zobrali k srdcu. Staráme sa o prácu, aby sme si zaistili každodenný život. Na filozofovanie o svojej budúcnosti nemáme dostatok času, energie a najmä veľmi sme posilnení vierou a nádejou, že naši zástupcovia, politické elity, vládna moc sa postarajú celkom vzorne o našu budúcnosť. Schematický povedané, životná pozícia obyčajného človeka verejnosti ( občana ) má byť založená na súhlase s príjmom, ktorý má a môže sa tým udržať pri živote a na rešpektovaní vládnej moci, ktorá mu sľubuje zabezpečenie jeho budúcnosti v rámci „európskej integrácie“.

  Človek prítomnosti je oficiálnou vládnou mocou vedený k tomu, aby filozofoval o svojom každodennom živote a možnostiach pre neho. Ak napríklad sa riešila otázka Brexitu, tak tomu jedincovi bolo podsunuté  len jedno aktuálne spojenie: či ostane pracovať vo veľkej Británií, či sa bude musieť vrátiť domov, či bude poberať sociálne dávky. A to je všetko. Ak budú ľudia brojiť proti európskej integrácií, potom Slovensko neprežije, budú sa mať zle. A to je všetko. Toto je spôsob politickej agitácie, ktorá neumožňuje pristúpiť k tomu, aby ľudia filozofovali  v širších súvislostiach, ktoré sa ukazujú vôkol ich životov o svetodejinných otázkach, respektíve o otázkach svojej budúcnosti.

  Toto filozofovanie o budúcnosti  ( prítomnosti, minulosti  ) má byť posunuté do roviny praktických  dialógov, ktoré sú pre demokratický právny štát veľmi dôležité. Lenže dialóg  je veľmi zredukovaný – je určený pre politické elity. Pre verejnosť je určené sledovanie médií, ktoré prinášajú určité informácie a odkazy. Verejnosť má, zatiaľ, prístup k internetu a tak vládna moc došla k záveru, že spätnú väzbu ( na vládu a jej praktiky ) je potrebné posudzovať z dvoch hľadísk: a) z hľadiska politickej korektnosti,  b) z hľadiska extrémneho           názoru ( filozofovania ).

  ( Pokračovanie v časti XI. )

  Dušan Hirjak

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 148
  Celkové hodnotenie: 15.19
  Priemerná čítanosť: 952

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V Maďarsku zhabali rúška, ktoré viezol slovenský kamión

  Budapešť 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vyše 100.000 kusov zdravotných ochranných prostriedkov pochybnej kvality a falšovaný tovar rôzneho druhu viezol slovenský kamión, ktorý na maďarskej diaľnici M1 kontrolovali v pondelok príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) Riaditeľstvo NAV Rábsko-mošonsko-šopronskej župy uviedlo, že tovar prevážaný v kamióne zhabali,…

  Afganský prezident podpísal dekrét o prepustení 400 členov Talibanu

  Kábul 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Afganský prezident Ašraf Ghaní podpísal dekrét o prepustení 400 príslušníkov militantného hnutia Taliban odsúdených za závažné trestné činy, oznámil v pondelok prezidentský palác Ich prepustenie v nedeľu odporučilo zhromaždenie afganských politikov a kmeňových vodcov, známe ako Lója džirga. Informovala o tom agentúra DPA.…

  Nemecko si želá účasť Južnej Kórey na summite G7, pozvanie pre Rusko odmieta

  Berlín 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok vyjadril podporu účasti Južnej Kórey na tohtoročnom summite krajín G7. Zároveň dodal, že Rusko by sa na najbližšom stretnutí lídrov tejto skupiny zúčastniť nemalo, píše agentúra DPA "Južná Kórea je jednou z krajín, ktoré sú…

  Libanonský premiér oznámil demisiu vlády, z výbuchu obvinil "skorumpované" vládnuce elity

  Bejrút 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Lebanese Government-Dalati Nohra)   Libanonský premiér Hassán Dijáb oznámil v pondelok demisiu celej svojej vlády v dôsledku protestov, ktoré nasledovali po minulotýždňovom ničivom výbuchu v bejrútskom prístave, píše agentúra AFP Dijáb pripísal zodpovednosť za mohutnú explóziu zo 4. augusta "skorumpovanej" vládnucej elite, ktorá v Libanone vládne…

  Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov, odísť musia už tento týždeň. Bol spáchaný "závažný trestný čin na území iného členského štátu NATO a EÚ"

  Bratislava 10. augusta 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov. Pre TASR to potvrdil riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga. Upozornila na to televízia Markíza vo svojom večernom spravodajstve "Nemôžem uviesť mená pracovníkov ruskej diplomatickej misie, zároveň však potvrdzujem, že…

  Herec Antonio Banderas má koronavírus, oznámil to v deň svojich 60. narodenín

  New York 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Invision-Richard Shotwell)   Španielsky herec, filmový producent a režisér Antonio Banderas má pozitívny test na koronavírus. Oznámil to v pondelok, v deň svojich 60. narodenín na sociálnej sieti Instagram, píše agentúra AP Podľa vlastných slov svoje okrúhle životné jubileum oslávi v domácej izolácii. "Chcel by…

  NAKA zastavila trestné stíhanie pre status Ľuboša Blahu s červenou hviezdou

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa na sociálnej sieti chválil fotografiou s červenou hviezdou s kosákom a kladivom. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR…

  Strana Smer-SD chce o situácii vo VSE rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico navrhne do programu najbližšej parlamentnej schôdze bod k aktuálnej situácii vo Východoslovenských elektrárňach (VSE). Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany v Bratislave Predseda Národnej rady SR (NR SR) by mal…

  Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci tento rok nebude

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave tento rok pre pandémiu nového koronavírusu nebude. Sídlo hlavy štátu si však môžu záujemcovia pozrieť virtuálne. Informuje o tom prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti "Do Prezidentského paláca prichádzajú na deň otvorených dverí každoročne…

  Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 70 percent advokátov malo počas koronakrízy znížené príjmy. Pre takmer 27 percent advokátov zostali príjmy na rovnakej úrovni. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej advokátskej komory (SAK), ktorý bol na vzorke 487 advokátov pomocou dotazníka vykonávaný od 2. do 15. júna 2020. Na…

  Matka vo Švajčiarsku zabila štvorročné dvojičky a spáchala samovraždu

  Utikon 10. augusta (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Gian Ehrenzeller)   Neďaleko švajčiarskej obce Uitikon našli Nemku, ktorá zabila svoje štvorročné dvojičky a potom spáchala samovraždu. V pondelok o tom informovali úrady v Zürichu. Všetky tri telá sa nachádzali v aute, ktoré našiel v blízkosti lesa zhruba desať kilometrov západne od Zürichu okoloidúci Na miesto…

  Sudca Truban vysvetľoval rozhodovanie o väzbe pre Norberta B. pred komisiou

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban dnes pred osobitnou komisiou zriadenou Súdnou radou SR vysvetľoval svoj postup pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta B Ako pre médiá uviedol člen komisie a zároveň šéf súdnej rady Ján Mazák, komisia konkrétne riešila otázku,…

  Libanonská vláda odstúpila v súvislosti s výbuchom v Bejrúte

  Bejrút 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thibault Camus)   Libanonská vláda v pondelok odstúpila v súvislosti s minulotýždňovým ničivým výbuchom v hlavnom meste Bejrút. Oznámil to libanonský minister zdravotníctva, ktorého citovala agentúra AP "Celá vláda rezignovala," povedal minister zdravotníctva Hamad Hasan novinárom po pondelkovom zasadnutí vlády. Minister dodal, že premiér Hassán Dijáb…

  Fico si uctil pamiatku obetí banského nešťastia v Handlovej

  Bratislava/Handlová 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária SMER-SD)   Predseda Smeru-SD Robert Fico si v pondelok pri príležitosti 11. výročia výbuchu v handlovskej bani uctil pamiatku obetí najväčšieho banského nešťastia v histórii Slovenska. Zahynulo pri ňom 20 baníkov a banských záchranárov. Pamiatku obetí si uctil v rámci pietnej spomienky Dňa bielych ruží…

  Izraelská vláda sa sporí o rozpočte; Netanjahu jej chce dať poslednú šancu

  Jeruzalem 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Tal Shahar, Yediot Ahronot)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že je ochotný dať "poslednú šancu" vláde národnej jednoty, ktorú vedie spoločne so svojím niekdajším rivalom Bennym Gancom. Koaliční partneri sa už mesiace nevedia dohodnúť na novom štátnom rozpočte, píše agentúra DPA Netanjahuova strana…

  Trinástu penziu za dobrý nápad nepovažuje viac ako štvrtina Slovákov

  Bratislava 10. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Zavedenie trinásteho dôchodku aspoň v obmedzenej výške má medzi Slovákmi svojich zástancov, ale aj odporcov. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž vyše 40 percent ľudí na Slovensku považuje zavedenie trinástych penzií v obmedzenej výške za dobrý krok vlády, viac ako štvrtina…

  Šeliga vyzval bieloruské úrady na zastavenie násilia na svojich občanoch

  Bratislava 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval bieloruské úrady, aby okamžite zastavili násilie a útlak, ktoré páchajú na svojich občanoch. Uviedol to na sociálnej sieti. Podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec (nezaradený) skonštatoval, že je veľmi dôležité, aby sa vládna moc,…

  Ak Slovan vyradí Klaksvík, v 2. predkole vycestuje do Bernu

  Nyon 10. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov 2020/2021 cez KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov stretnú o postup do ďalšej fázy so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern. Hrať sa bude na jeden zápas na pôde Bernu. Rozhodol o tom…

  TopDesať

  TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 1. časť

  0 icon

  Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (1. časť)

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý štvordielny článok. V rámci jednotlivých častí sa pozrieme na troch pánov, ktorých práca znamenala dieru do sveta. Predtým, ako sa pozrieme hlbšie do deja je potrebné, aby sme vám priblížili okolnosti daného obdobia. Začneme trochu zo širšia, avšak koniec bude stáť za to. Máte naše slovo.…

  Komu zo slávnych boli tragicky osudné rýchle autá?

  0 icon

  Boli mladí, krásni, talentovaní a davy fanúšikov ich verne milovali a obdivovali. Ich bohatstvo im umožňovalo život v prepychových domoch, navštevovanie luxusných destinácií a riadenie tých najlepších áut. Práve autá vzbudzujúce závisť závratnými číslami svojich tachometrov sa im stali osudné. Kto zo slávnych predčasne zomrel vinou tragickej automobilovej havárie? James…

  Prečo sú niektoré chlpy neobvykle dlhé?

  0 icon

  Toto sa stalo mnohým z nás. Pri prechádzaní rukou po našich krkoch alebo pri dotýkaní sa našich paží zrazu narazíme na smiešne dlhé a tenké biele chlpy, ktoré podľa všetkého narástli cez noc. Ak sa to stalo aj tebe a ty si si myslel, že si jediný zvláštny človek na planéte Zem…

  Tieto historické fotografie zrejme uvidíš po prvýkrát

  0 icon

  Mnoho z nás fascinujú staré historické fotografie. Snažíme sa tak vidieť a pochopiť, že život ktorý žijeme bol niekedy úplne iný a to čo je dnes samozrejmosťou v minulosti ani neexistovalo. Historické fotografie z predchádzajúcich desaťročí nás spájajú s minulosťou a dávajú nám tak príležitosť vidieť veci, ktoré pre nás…

  Vo svete IT

  Astronómovia upozorňujú na narastajúci problém, ktorý im zhoršuje podmienky na prácu

  0 icon

  Dnes je doba satelitových megakonštelácií, ktoré sa v nasledujúcich rokoch rozrastú o stovky, možno tisíce kusov. Astronómovia sa obávajú, že veľké množstvo satelitov na obežnej dráhe Zeme, ovplyvní vývoj vesmírneho priemyslu. Píše o tom portál New York Times. Najväčšiu pozornosť mala donedávna spoločnosť SpaceX, so svojimi satelitmi Starlink. Teraz je…

  Xiaomi Mi 10 Ultra s 16GB RAM sa objavil v populárnom výkonnostnom teste Geekbench

  0 icon

  Očakávaná novinka Mi 10 Ultra od čínskej spoločnosti Xiaomi podľa všetkého splní výkonnostné očakávania väčšiny fanúšikov tejto značky. Ako odhaľuje najnovšie zverejnený výsledok z benchmarkového tetu Geekbench, smartfón Mi 10 Ultra by v aktuálnom rebríčku atakoval vrchné priečky. Xiaomi Mi 10 Ultra je momentálne druhým najvýkonnejším zariadením na trhu Najnovší…

  Qualcomm má ambíciu stať sa hlavným dodávateľom mikročipov pre Huawei. Má to však jeden háčik

  0 icon

  Čínska technologická spoločnosť Huawei len pred niekoľkými dňami oficiálne potvrdila, že neplánuje pokračovať vo vývoji vlastných vlajkových procesorov pre tie najvýkonnejšie smartfóny zo svojho portfólia. Oznámenie ukončenia vývoja vlajkových procesorov Kirin však iba po niekoľkých dňoch vyvolalo reakciu na americkej strane. Qualcomm má ambíciu stať sa dodávateľom pre Huawei Ako…

  Ako sa čo najlepšie starať o úložný priestor vo vašom Android smartfóne

  0 icon

  Smartfóny za posledných pár rokov prešli naozaj zásadnými technologickými zmenami, ktoré posúvajú nie len ich vzhľad a funkčnosť, ale aj využitie na úplne inú úroveň. Pred pár rokmi by zrejme väčšina z nás nepovedala, že dokáže na smartfóne vykonávať takú náročnú prácu, ako na počítači, poprípade, že by namiesto kvalitného…

  Vydavateľstvo ByteDance, stojace za aplikáciou TikTok, žaluje vládu Spojených štátov amerických

  0 icon

  Situácia okolo kontroverznej aplikácie TikTok zrejme nebude taká jednostranná, ako si americký prezident Donald Trump pôvodne myslel. Vydavateľstvo stojace za aplikáciou sa totižto voči nedávnym výkonným príkazom ohradilo a už počas zajtrašieho dňa plánuje zažalovať vládu Spojených štátov amerických. Presné znenie žaloby však zatiaľ známe nie je. ByteDance považuje kroky…

  Armádny Magazín

  Zacharovová: Ukrajinskí politici by so svojou smutnou skúsenosťou s prevratom a kolapsom krajiny nemali Bielorusku radiť

  0 icon

  Rusko, 10. august 2020 (AM) - Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničia vyhlásenie ukrajinského vodcu opisuje situáciu nie v Bielorusku, ale na samotnej Ukrajine. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová povedala, že ukrajinskí politici by

  „Najhorší možný scenár pre Európu …“ Skúsený český diplomat varuje pred novým kalifom Islamského štátu

  0 icon

  Sýria, 10.august 2020 ( AM ) - Bývalý český diplomat Jaroslav Bašta v komentári pre Prvnizpravy.cz upozorňuje na problém Islamského štátu,

  Japonsko k bezpodmienečnej kapitulácii neprinútila americká atómová bomba, ale sovietska Červená armáda

  0 icon

  Japonsko/ZSSR, 10. august 2020 (AM) – Pred 75 rokmi, 6. augusta 1945, zhodili Američania na japonské mesto Hirošima atómovú bombu. V dôsledku výbuchu zahynulo bezprostredne 70 tisíc ľ

  Umelá inteligencia sa čoskoro postaví zoči voči pilotovi F-16 v simulovanom leteckom boji

  0 icon

  USA, 10.august 2020 ( AM ) - Šachový veľmajster Gary Kasparov si porovnal schopnosti proti počítaču z IBM Deep Blue už v roku 1997. Zo 6 stretnutí počítač vyhral len 2 x. Zostávajúce hry skončili Patom.   Asi o 20 rokov neskôr, počítač je opäť porovnaný v hre Go s najlepšími hráčmi…

  Rusko chce urýchliť nasadenie svojho bojového robota Su-70 „Ochotnik-B“

  0 icon

  Rusko, 10. august 2020 (AM) - Na jeseň roku 2018 bolo hlásené, že tajný bojový dron [UCAV] Su-70 "Ochotnik-B" vyvinutý spoločnosťou Suchoj dcérskou spoločnosťou skupiny UAC, práve začal svoje pozemné testy. Potvrdili to fotografie vydané o niekoľko týždňov neskôr. Potom, v auguste 2019, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že lieta

  Svetlo sveta

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0 icon

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…