• Dušan Hirjak

  Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť III.

  Publikované 15.08. 2016 o 19:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Politika strašenia Ruskom nemôže z princípu patriť medzi akési základné dobra spoločnosti demokratického Západu, pretože nemôže patriť medzi základné ľudské ciele a potreby a preto nezapadá do predstavy o racionálnych plánoch nášho života. Do takýchto plánov skôr patrí politika mieru a mierovej spolupráce, o ktorej však demokratický Západ teraz veľmi ( či vôbec ) nesníva.

  Politika strašenia Ruskom nemôže byť takou politickou koncepciou, ktorú môžeme nazvať, že je spravodlivá, pretože núti obyvateľov Európy, aby porozumeli tomu, že je pre všetkých výhodná. Táto politická koncepcia je už koncepciou prípravy na vojnu s Ruskom a to je veľmi nebezpečné. Táto politika je vraj výhodná pre záujmy USA a európske elity na šírenie princípu atlanticizmu. Tragédiou je, že národné vlády členských krajín EÚ zakomponovali politiku strašenia Ruskom do svojich plánov o dobrom živote spoločnosti.

  Toto zakomponovanie so sebou prináša zaujímavý negatívny jav týkajúci sa politickej kultúry demokratickej spoločnosti.  Okrem toho, že v spoločnosti uznávame akýsi rozumný pluralizmus, zároveň sa začal Európou šíriť politický idiotizmus, ktorý nekompromisne od verejnosti vyžaduje zjednotenie sa na špecifickej doktríne strašenia Ruskom. Za normálnych okolnosti tento idiotizmus nemôže byť prijatý občanmi Európy, pretože tých je možné a potrebné pokladať za dostatočne rozumné a racionálne bytosti. Potreba zmeniť európsku verejnú mienku si preto vyžiadala špecifický prístup a rozhodnutia politikov.  V rámci existujúcich štruktúr politickej moci na národnej a nadnárodnej úrovni sa zakladajú špeciálne inštitúcie pre šírenie prozápadnej propagandy či pre boj proti proruskej propagande. Zároveň si politika strašenia Ruskom vyžaduje, aby vládna moc sa čím ďalej tým viac venovala represívnym krokom a opatreniam.

  Čo to znamená? V politickej praxi demokratickej spoločnosti sa začala ( či pokračuje ) deformácia v poňatí politickej spravodlivosti. Hoci každý z nás môže mať svoje predstavy o politickej spravodlivosti, zásadná vždy bude jedna otázka: pod politickú spravodlivosť patria všetci občania krajiny a takáto koncepcia spravodlivosti nikdy nesmie robiť     rozdiely ( zvýhodňovanie či represívne opatrenia ) na základe toho, či občan má v láske Američanov alebo Rusov. Vláda každej demokratickej krajiny má presadzovať takú politickú  spravodlivosť, aby žiadna skupina občanov nebola ňou zvýhodňovaná, respektíve potláčaná. V praxi to znamená, že ak vláda SR sa hlási k proeurópskej a proatlantickej orientácií  Slovenska a za partnerov pokladá USA, EÚ a NATO, tak to neznamená, že má mať povinnosť občanov s pozitívnou orientáciou k Rusku určitým spôsobom ignorovať a organizáciu štátnej moci postupne prispôsobovať k prijímaniu represívnych opatrení.

  Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na nové volebné obdobie sme si splnili úlohu potvrdiť mocným tohto sveta proeurópsku a proatlantickú orientáciu Slovenska. Veľmi zaujímavé v tomto smere je tvrdenie, že zahraničná a európska politika je podriadená záujmom štátu ( zrejme nášho ) a slúži občanom ( zrejme Slovenska ). Našimi hlavnými partnermi budú aj naďalej EÚ a NATO. Vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti Slovenska. V rámci NATO bude vláda presadzovať prioritu kolektívnej obrany a odstrašovania. Tým sa vlastne potvrdil  kurz podielu Slovenska na ďalšom presadzovaní konfrontačnej politiky demokratického Západu s Ruskom.  Naša vláda je  znepokojená nestabilitou na východ od Slovenska a pritom nikoho z vládnych predstaviteľov ani nenapadne priznať si, že ukrajinská kríza je výsledok politiky Západu. Za tejto situácie máme veriť tomu, že transatlantické vzťahy sú pre Slovensko zárukou našej bezpečnosti. Rovnako máme veriť tomu, že politika presadzovania kolektívnej obrany   a odstrašenia na východnom krídle NATO má  niečo spoločného so záujmami nášho štátu a má slúžiť občanom. V prvom rade slúži k vojenskej kolonizácií Európy Američanmi a k príprave na vojnu s Ruskom.    

  V programovom vyhlásení je potrebné si všimnúť  deklarovanie vzťahu vlády SR k trom dôležitým „subjektom“: k verejnosti, k mimovládnej bezpečnostnej komunite a k masmédiám. Vzťah vládnej moci k verejnosti je deklarovaný na úsilí iba ( ! ) informovať verejnosť o výzvach a riešeniach zachovávania bezpečnosti SR. Na inom základe vládna moc deklaruje svoj vzťah k ostatným dvom menovaným „subjektom“. Tento vzťah je založený na spolupráci. Nie je to žiadna náhoda, pretože komunity na Slovensku nemajú svoj pôvod či základ svojej moci ( poslania ) vo verejnosti, ale sú to komunity vybudované pre potreby upevňovania transatlantických vzťahov a podporované inštitúciami a organizáciami nadnárodného  či národného charakteru.

  Vláda SR v svojom vyhlásení týmto spôsobom jasne dala najavo, aby sa v rámci proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenska vôbec nepočítalo s tým, že jej politika bude založená na určitých demokratických procedúrach, ktoré verejnosť postavia na prvé a najdôležitejšie miesto skupiny partnerov, s ktorými je potrebné spolupracovať a spolurozhodovať. Naša vládna moc zrejme vychádza pri určovaní svojich vzťahov k subjektom v SR z poznania, že pokiaľ verejnosť sa nie veľmi zaujíma o to, čo obsahuje zahraničná  a európska politika a v zásade neprotestuje proti spôsobom vedenia politiky, tak nie je čo riešiť a akýsi základný rámec informácií bude úplne postačovať.

  Verejnosť sa ešte vôbec nedopracovala k poznaniu, že v oblasti zahraničnej a európskej politiky je potrebné začať presadzovať takú politiku, ktorá bude skutočne v záujme štátu a jeho obyvateľstva. Slovensko je pod silným poručníctvom USA a EÚ. Naši politickí predstavitelia sa iba prispôsobujú politike nadnárodných mocenských záujmov, nemajú v svojej odbornej a morálnej výbave žiadne predpoklady vykonávať svoje poslanie čestne, statočne a zodpovedne, teda tak, aby sa nepodriaďovali záujmom, ktoré Slovensko a jeho obyvatelia nemajú. Inak povedané, podieľame sa na politike, ktorá sa točí iba okolo jedného univerzálneho princípu: unipolárneho videnia sveta. A tento princíp si vyžaduje, aby Slovensko sa podriadilo záujmom USA. A čo robia USA, tak k tomu si dovolím uviesť citát z článku Paula Craiga Robertsa, niekedajšieho asistenta tajomníka MF v Reaganovej administratíve USA  „Voľby to nevyriešia, Amerika potrebuje ozbrojenú revolúciu“, ktorý bol uverejnený dňa 5.6.2016 na serveri Zvedavec.

  Citujem: „ V 21.storočí americká vláda vojnových zločincov zavraždila, zmrzačila a vyhnala milióny ľudí, na základe klamstiev a propagandy Washington zničil sedem krajín celkom či čiastočne, aby obohatil americkú elitu a vyhovel snahe neokonzervatívcov o svetovládu. Američania žijú v propagandou stvorenom svete, v ktorom je brutálny policajný štát maskovaný krásnymi slovami ako „ sloboda a demokracia“. Práve „slobodu a demokraciu“ prináša vojnová mašinéria Washingtonu, spolu so sankciami, bombami, bezletovými zónami, vojakmi a bezpilotnými lietadlami do krajín, ktoré sa opovážia lipnúť na svojej nezávislosti na nadvláde Washingtonu.  Iba dve krajiny so silnou armádou a vyzbrojené jadrovými zbraňami – Rusko a Čína- stoja medzi Washingtonom a jeho cieľom ovládať celý svet… Celá Európa, západný, východný a južný britský Pacifík, ako Austrália a Nový Zeland, Japonsko a ďalšie časti Ázie sú nevoľníckymi štátmi Ríše Washington. Žiadna z týchto údajne „suverénnych“ krajín nemá nezávislý hlas či nezávislú zahraničnú či ekonomickú politiku.“

  Z môjho pohľadu obsah zahraničnej a európskej politiky je veľmi sporný. Ak vláda SR bude podľa neho konať, tak bude Slovensku pomáhať čoraz viac a viac zamotávať sa do vojnových plánov Západu s Ruskom. Priorita kolektívnej obrany a odstrašenia je namierená iba na Rusko. Vzťah vlády SR k verejnosti založený na princípe podávania informácií bude plniť aj za podpory masmédií  iba jednu dôležitú úlohu: dohliadať, aby verejnosť Slovenska bola k nastolenej zahraničnej a európskej politike iba lojálna. Čiže môžu existovať politické dôvody pre naplnenie želania nevyslovovať sa k rôznym sporným politickým otázkam. Uvediem k tejto myšlienke aj príklady.

  Na Slovensku sa nikto z našich ústavných činiteľov chlapský a čestne nepostavil k vysvetleniu vzniku a existencie ukrajinskej krízy, neodsúdil kyjevskú moc za vedenie občianskej vojny proti svojmu obyvateľstvu, čo je politický precedens, s ktorým by demokratické právne štáty Západu nemali mať problém. A predsa nikto z členských krajín EÚ či samotného Bruselu túto moc neodsúdil. Práve naopak, hľadali sme spôsoby, ako tejto kyjevskej moci, ktorú ustanovili USA za pomoci EÚ  vyjadriť podporu vrátane finančných zdrojov pre  ukrajinskú armádu. Nikto nevyjadril ľútosť a podporu vyše miliónu utečencom z východu Ukrajiny, ktorý našli pomoc na území Ruska. A pritom náš predseda vlády pán Róbert Fico bol v súvislosti s atentátmi dvakrát v Paríži, aby položil veniec či vyjadril sústrasť s obeťami atentátov. Preto ľudia na východe Ukrajiny sa momentálne nedočkajú toho, aby niekto z EÚ odsúdil kyjevskú moc za jej politiku a spravovanie krajiny, hoci o tom aj nahlas uvažovali. Aj naša   verejnosť Slovenska sa aspoň formálne zmierila s takouto politikou klamstvá, pretože nikto z politickej elity Slovensku túto verejnosť nevedie k poznaniu podstaty politických procesov, ktoré sa v našej dobe odohrávajú.

  Koľko dobrovoľníkov zo Slovenska z radov politických elít a vládnej moci sa našlo, aby zorganizovali pomoc utečencom z východu Ukrajiny? Nenašiel sa nikto ! Túto úlohu na seba zobrali len aktivisti zorganizovaní ako Pokojní bojovníci, ktorým nikto zo štátnej administratívy nepomáhal. Keď sa v minulom roku spustila migračná vlna do Európy, na svete už raz – dva bola Výzva k ľudskosti, aby sa hľadala pomoc ilegálnym migrantom. Dokonca vláda SR pre určité neziskové organizácie riešila aj finančný príspevok.  V tomto prípade to bolo v poriadku, pretože vláda sa podriadila oficiálnej politike EÚ a tou je v každom prípade to, aby Európa postupne prijala všetkých migrantov.  Na Ukrajine si USA spoločne s EÚ  zvolili  presadzovanie sociálnej zmeny násilnými prostriedkami a nedemokratickým arzenálom, ktorého výsledkom bol aj vznik občianskej vojny a preto vláda SR ako poslušná národná moc nemohla si vo vzťahu k Ukrajine robiť podľa svojho uváženia ( ak vôbec mala aj svoje iné morálne postoje ).

  A ešte jeden príklad. Je známy postoj Róberta Fica, že Slovensko nikdy nepôjde proti takým inštitúciám, ako sú NATO či EÚ. Ja ho môžem doplniť, že už vôbec nie proti USA.  V jeho poňatí členstvo v EÚ a NATO má záväznú prednosť pred rešpektovaním určitých liberálnych práv či demokratických metód.  Čiže nech sa deje čokoľvek, všetko je v poriadku, pretože je to rozhodnutie uvedených inštitúcií. Ak niekedy predseda vlády SR povie niečo na spôsob statočného človeka, tak to má svoje iné pozadie. Napríklad boj proti kvótam je neškodná pozícia, ktorú bolo potrebné pred voľbami rozpracovať, pretože to mohlo potvrdzovať vo verejnosti mienku, že Róbert Fico je jediný politik, ktorý chráni Slovensko. To samé platí, keď sa ohradí proti tomu, aby silné členské krajiny EÚ  strašili Slovensku, že nedostane zdroje zo štrukturálnych fondov. V Bruseli sa schvália sankcie proti Rusku, ale doma sa občas uvažuje o význame spolupráce s Ruskom. Takže predsedu vlády SR môžeme pomenovať ako človeka, ktorý má dve tváre svojho silného pragmatizmu.

  Keďže o ukrajinskej kríze ešte nemôžeme očakávať, že sa zo strany demokratického Západu dozvieme pravdu, náš prezident Andrej Kiska sa zúčastnil na Pochode dôstojnosti v Kyjeve, aby aj naďalej mohol šíriť svoje bludy o boji Ukrajiny za smerovanie do Európy. Náš prezident vraj prišiel na Pochod dôstojnosti preto, aby  mohol podporiť ukrajinský ľud, aby sa na jeho území ukončila vojna. Vojna sa mohla už dávno ukončiť, ak by bola vôľa na strane kyjevskej moci, pretože k tomu je potrebné jednostranne stiahnuť vojenské jednotky z východu Ukrajiny a začať politické rokovania. Ak sa vrátim k tomu, že môžu existovať politické dôvody pre naplnenie želania nevyslovovať sa k rôznym sporným politickým otázkam pravdivo, tak má to potom veľkú súvislosť s tým ako sa robí a prezentuje politika krajiny smerom do vnútra či smerom von. Je to politika bez verejnej diskusie, bez verejného zdôvodnenia.

  Z hľadiska samotného liberalizmu politici demokratického Západu veľmi nedbajú na to, aby občanov viedli k aktívnemu verejnému životu. Sloboda myslieť si, čo chceme a hovoriť tak, ako myslíme, sú veľmi dôležité pre skúmanie politických zámerov. Znamená to, že verejná diskusia má byť politickou úlohou, ktorá je súčasťou praxe politikov. Politika potrebuje kritické myslenie ako človek kyslík. Lenže dejú sa zaujímavé veci. Občanov politici začali silno podrobovať nadnárodným autoritám a pritom nerobia žiadne opatrenia k tomu, aby občanov prizývali  k účasti na politickej moci. Tento rozpor sa potom vykrýva aktivitami politikov, ktoré súvisia s prijímaním opatrení proti slobode myslenia a slobode prejavu. Politici a ich prisluhovači si vyhradzujú právo pokladať určité názory za extrémne, akoby extrémny názor nepatril do toho istého sveta slobody myslenia a slobody slová.

   

  Dušan Hirjak

  Koniec tretej časti


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.54
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta

  Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným…

  Matovič chce vo Francúzsku demonštrovať pred vilou Počiatka. Živé vysielanie podľa neho znemožňuje "zrejme rušička"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  V Prešove odohrali benefičný koncert na pomoc obyvateľom z Mukačevskej ulice

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V Prešove sa uskutočnil benefičný koncert na pomoc obyvateľom, ktorí prišli o bývanie po výbuchu paneláka. Tak ako ľudia, ktorí posielali peniaze na verejný účet zriadený mestom, sa teraz spojili umelci a hudobníci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Výťažok z koncertu pošlú na transparentný…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  Európski vyjednávači sa pripravujú na náročné rokovania o obchode s Britániou

  Brusel 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) už zostávajú len necelé dva týždne. Európski diplomati sa tak pripravujú na ďalšiu fázu, na intenzívne rokovania o budúcich vzťahoch s Londýnom po brexite Brusel si uvedomuje, že ho čakajú nové a tvrdé boje o tzv. dohodu…

  Slovenské zlato: Prečo chcú poslanci silou-mocou mať všetky vajíčka v jednom košíku?

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začína už v utorok, sa má opäť hlasovať o presune slovenského zlata, ktoré je všetko uložené v Londýnskej Bank of England. Koncom roka tento návrh nepodporil dostatočný počet poslancov. Budú sa tentoraz už riadiť sedliackym rozumom?…

  Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred poľadovicou a smogom

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmla. Na horách a postupne miestami aj v nižších polohách zmenšovanie oblačnosti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje na ojedinele sneženie alebo mrholenie. Meteorológovia varujú pred poľadovicou, ktorá predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  Xiaomi Mi 10 by mohol byť predstavený v rovnaký deň, ako plánuje predstaviť nové zariadenia aj Samsung

  0

  Xiaomi Mi 10 je smartfónom, ktorý je z kategórie najočakávanejších tohto roku. Ide to totiž o nadchádzajúcu vlajkovú loď jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete. V posledných dňoch sme sa mohli dozvedieť o zariadení viacero informácií pričom niektoré z nich boli z dôveryhodnejších, a iné zas z menej dôveryhodnejších…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  0

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  1

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  13

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  2

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  3

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?