Orwelovský newspeak, alebo mýtus o slobode médií

Úvaha k Svetovému dňu slobody tlače – Uniformita informácií a názorov, bulvarizácia, ohlupovanie, manipulácia, propaganda, prekrúcanie faktov, vymývanie mozgov, dezinformácie, ovplyvňovanie, klamanie, selekcia informácií, nálepkovanie, očierňovanie, dokonca mediálne poľovačky a spoločenská likvidácia nepohodlných ľudí alebo cielená diskreditácia subjektov, odklon, mediálne kampane, teória o konšpiračných teóriách, negatívnosť, agresivita, šírenie strachu, vojnové štvanie, prekrúcanie, zamlčiavanie … a mnoho iných javov vystihujú aktuálny stav fungovania médií a systému hlavného prúdu. Už len akademici a teória žurnalistiky a médií zotrvávajú vo svojich ideáloch a fatamorgánach o slobode tlače, hoci všetko sa javí práve naopak. Veď v praxi je agresor „mierotvorca“, fašista je „majdanovský demokrat“, závislosť sa vydáva za „slobodu“, manipulácia za „pravdu“… orwellovský Newspeak je našou každodennou realitou! Toto však nie je pluralita názorov, o ktorú by mali politici, novinári aj verejnosť bojovať. Lenže práve v mene stavovských výsad mediálnej a novinárskej „slobody“ to nemôžeme ani kritizovať. A čo keď nijaká novinárska, ani mediálna sloboda neexistuje?!

Sme len ovce a konzumenti

Zvykli sme si na obmedzovanie, na výnimky potvrdzujúce pravidlo a nielen zo zákona, stali sme sa konzumentmi, vrátane informácií, ktoré nám systém demokraticky uľahčuje chápať v „súvislostiach“, čiže nás manipuluje a my mu veríme, že je to pre dobro spoločnosti, opäť nás systém núti „slobodne“ si zvykať na démona súhlasu. Ed Herman, emeritný profesor Whartonskej školy Pennsylvánskej Univerzity je spolu s Noamom Chomskym spoluautorom prelomovej knihy „Výroba súhlasu“ (Manufacturing Consent) otvorene analyzujú „model propagandy“, ktorej sme vystavovaní. Ak si uvedomíme, že odborníci odhalili minimálne päť systémových filtrov, cez ktoré k nám preosievajú majitelia a šéfovia médií správy a informácie, môžeme si len predstaviť aké malé torzo objektívnej reality sa dostane ku nám.  Pozrime sa na jeden filter v praxi, a to priamo v kolíske „slobody a demokracie“. Počas volieb v roku 2000 New York Times vysvetlili, prečo je „OK“, že kandidát na prezidenta Ralph Nader sa nebude zúčastňovať na celonárodných diskusiách a prečo je jeho kandidatúra vraj irelevantná. Mienkotvorné noviny uviedli, že zvyšné dve strany ponúkajú verejnosti „dostatočný výber“.  Len pripomeniem, že Nader sa staval proti vysokému vojenskému rozpočtu a proti rastúcim korporatívnym vplyvom a zrejme preto ho systém nepripustil do diskusie. Neviem, kto by veril, že demokracia je výber medzi „A“ a „B“, ktoré sa navonok aj tak podobajú ako vajce vajcu, teda záprdku.

Nová, „nežná“ mediálna totalita

Napriek tomu je niekoľko intelektuálov a analytikov mimo hlavný prúd, ktorí majú odvahu kritizovať stav „newspeaku“ alebo mainstreamu.  Médiá často používajú kľúčové slová aj ich manipulatívne goebbelsovsky stokrát opakujú. Takým termínom je aj „terorizmus“. Noam Chomsky – americký emeritný profesor lingvistiky, erudovaný filozof, politológ, aktivista, mediálny analytik a kritik amerického spôsobu života i nadnárodných korporácií,  neoliberalizmu a ekonomickej globalizácie –  však upozornil, že v skutočnosti existujú dva pojmy: jedným je “terorizmus”, druhým “protiterorizmus”. V  Diyarbakirskom prejave (marec 2002) Chomsky uvádza: „Ak sa pozriete napríklad do príručiek armády Spojených Štátov, zistíte, že definujú “terotizmus” a “protiterorizmus”. A čo je na týchto definíciách zaujímavé je to, že sú prakticky identické. Ukazuje sa, že terorizmus je približne to isté ako protiterorizmus. Hlavným rozdielom medzi nimi je to, kto je pôvodcom teroristického násilia. Ak je to niekto, koho nemáme radi, je to terorizmus. Ak je to niekto, koho radi máme, vrátane nás samých, je to protiterorizmus“. Takže väčšina informácií prichádzajúca k priemernému človeku, ktorý nemá dostatok času na surfovanie po internete a overovanie si faktov (majú to robiť novinári) je prefiltrovaná nielen mediálnymi a redakčnými sitami, ale aj rôznymi záujmami.

Vymývanie mozgov

Vytratilo sa nielen neutrálne spravodajstvo, ale aj samotný žurnalistický žáner správy, ktoré nahradili komentáre či hybridné propagandistické experimenty a tie pôsobia ako predvolený program na vymývačke mozgov. Už aj legislatíva slúži nie profesionálom (žurnalistom) a ochrane verejného záujmu (nehovorím o demokracii), ale majiteľom (vydavateľom) médií, ktorí sú zodpovední za obsah a môžu ho tak aj legálne diktovať.  Neviem, kde boli novinári, keď sa táto zmena urobila s vydavateľmi. Sme svedkami aj objektmi transformácie médií z kontrolórov politiky na výrobcov a realizátorov politiky. Zo strážneho psa demokracie sa stal nebezpečný predátor. Pri ňom sa novinári stávajú mediálnymi presstitútkami, veď vonku je x- násobok viac novinárov ako miest v médiách. V podstate sa vzdelanie už ani nevyžaduje, česť výnimkám. Stačí ukázať a vyceriť zuby a ťukať do počítača zadanie, no najmä spracovanie témy a vydať sa na lov, alebo premaľovávať fasády. A tak vplyv médií na spoločnosť zosilnel, ale nezosilnela aj občianska či verejná kontrola, ani sebaobrana. Stali sme sa pasívnymi konzumentmi. Raz som diskutoval na verejnosti s istou dámou, ktorá tvrdila opak toho, čo som poznal. Keď som sa jej opýtal, prečo to tvrdí, odpovedala: „Veď to hovorili v Markíze!“   A tak jediným ako-tak slobodným médiom ostal internet, ktorý je však už zavalený informáciami, a tak sa ľudia musia naučiť schopnosti vyhľadávať kľúčové informácie a robiť vlastné závery. Ostávajú ešte blogy a Facebook, ale aj tam už zasiahla všemocná autocenzúra, čiže tzv. slovník politickej korektnosti na citlivé témy, napríklad na migráciu.

Mediálni maséri a mediálne podniky

Jednou z funkcií elektronických médií je aj zábava. Lenže v televíznom éteri prevláda lacný brak, akčné trháky s x-vraždami a brutálnymi scénami nás znecitlivejú k úcte k životu.  Z médií sa stávajú „maséri“ verejnej mienky, ale nie preto, aby naprávali skreslené obrazy a videnie, nie preto, aby spoločnosť kultivovali, zušľachťovali, ale aby ľudí utužovali a  udržiavali zhrbených v hlavnom prúde propagandy. Pomáha k tomu aj prerastanie ekonomickej, mediálnej a politickej moci so selekciou vhodných a nevhodných: tém, subjektov, myšlienkových prúdov, osobností… Chomsky to definoval ako štádium, kedy sa mediálna propaganda dostala do systémovej zaujatosti. Tzv. stabilizačná funkcia masových médií sa zvrhla do propagandy hlavného prúdu a odôvodňuje sa pôsobením proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi. Žiaľ, je ním aj všetko alternatívne, nezávislé, národné, konzervatívne, principiálne, náboženské… teda všetko, čo tento systém spochybňuje, kritizuje alebo ohrozuje v jeho moci, vrátane moci nad nami. Už v roku 1998 Chomsky v knihe  Manufacturing Consent: Politická ekonómia masmédií kritizoval model propagandy súkromných ​​médií, ktoré fungujú ako podniky so záujmom o predaj výrobku čitateľovi alebo divákovi. V prvom semestri na žurnbalistike nám pripomenuli jednu z prvých poučiek novín, pochádzajúcu z Anglicka: Noviny sú komerčná inzercia, kde sa voľný priestor vyplní nejakými správami…

Mediálny monopol

Novodobým ohrozovateľom slobody v médiách je koncentrácia ich vlastníctva a rezignácia politiky ochraňovať verejný záujem striktnou reguláciou tzv. krížového vlastníctva médií, čo je vlastne monopolizácia. A tak sa „sloboda médií“ zúžila iba na slobodu od priamych vplyvov politiky. Je to prirodzené, lebo  politiku už dávno nerobia politici, ale oligarchovia a spolu s nimi (často v previazanosti) aj médiá. Tie vytvárajú reťazce, dokonca nadnárodné a tak kontrolujú uniformitu hlavných mediálnych výstupov. Mediálne korporácie tak vytvárajú informačné „skreslenie“ na úrovni škuľavého leva Clerenca. Ani Slovensko  nie je výnimka, práve naopak. Finančné skupiny a oligarchovia spolu s nadnárodnými korporáciami ovládajú a kontrolujú drvivú väčšinu mediálneho trhu. Aj na Slovensku poznáme termín “flak”, opisujúci to, čo  Chomsky a Herman vidia ako snahu zdiskreditovať organizácie či jednotlivcov, ktorí nesúhlasia či spochybňujú priaznivý pohľad na systém alebo aktuálnu moc .

Médiá bojujúce proti slobodnému uvažovaniu

Takto sa dostávame v našej pitve k „manufaktúre médií“, ktoré  doslova bojujú proti nášmu slobodnému uvažovaniu. V rovnomennej knihe Noam Chomsky uvádza desať znepokojujúcich dôvodov k zamysleniu sa občanov nad médiami. Okrem iného vyčíta médiám, že hlavné médiá pôsobia ako „elitné“. Ja to vnímam obrazne ako šéfkuchárov s informáciami, ktorí píšu kuchárske knihy, podľa ktorých majú všetci vo svete variť informácie a udržiavať rovnaký obraz sveta. Darí sa to aj vďaka stále sa prehlbujúcej a spomínanej koncentrácii médií, čo politici a demokratické mechanizmy neustrážili, lebo nijaký populistický politik nepôjde nikdy nijakým  spôsobom do stretu s médiami, ktoré považuje za siedmu veľmoc. Na Slovensku, na rozdiel od Rakúska, napríklad štát nepodporuje alternatívne alebo tzv. non-profit (neziskové) printové médiá vychádzajúce bez inzercie. Aby sme neostali len pri jednom zdroji, aj austrálsky sociológ Alex Carey upozorňuje na nárast korporátnej moci a vplyvu firemnej propagandy, ktorou sa korporácie obrňujú proti demokracii! Podľa neho by bolo od médií čestné, keby transparentne povedali, koho záujmy zastupujú. Len deti a pravdoláskari si namýšľajú, že sú to občania a číra pravda. A sme na skok od odvetvia public relations (v skutočnosti „PR priemyslu“), ktoré sa sústreďuje na ovplyvňovanie politiky a volieb a tým určuje, kto bude mať formálnu moc. Podľa kritikov aj toto paradoxne podkopáva demokraciu. Je smutné, že na Slovensku sa ako prekážka k slobode v médiách pridáva aj samotný štát cez nefungujúce súdne rozhodnutia, veď oprava nepravdivých údajov poškodzujúca občana alebo právnickú osobu je v priemere niekoľko rokov! Druhou prekážkou je efektívnejšia legislatíva, absencia nezávislých stavovských organizácií, vplyv peňazí a klientelizmu. Dokonca aj verejnoprávne elektronické médiá na Slovensku sa zásadne neodlišujú od mainstreamu.

Sloboda rozhodovania neexistuje

Ďalšou nášľapnou mínou pre slobodu médií, ale aj našu je priemysel a jeho reklamné kampane. Veď ich hlavnou úlohou je vypestovať si neinformovaným spotrebiteľov, ktorí urobia iracionálne rozhodnutia. O nijakej slobode rozhodovania ani vo voľbách, ani pri kúpe tovarov nemôžme hovoriť, rovnako ako o slobodnej vôli, čo už vyvrátili najnovšie vedecké výskumy, pretože ľudské vedomie ovláda podvedomie aj vtedy, keď si myslíme, že sa rozhodujeme racionálne. Rovnaké science-fiction je ústavná a ľudsko-právna téza, že sa rodíme rovní, na ktorú nadväzuje politická rozprávka, že sme si rovní aj pred zákonom. K tejto utópii potom systém ešte prilepí aj fatamorgánu  o „slobode médií“ a naivné duše majú predstavu, že na zemi je demokratický a spravodlivý raj. V skutočnosti ide o trvalý, premyslený a priemyselný proces „riadenia myslenia“, aby sa zabránilo nevedomým masám zasahovať do vecí verejných mimo melioráciu hlavného politického, záujmového a mediálneho prúdu, čiže finančných a mocenských elít. Veď prvou modernou propagandistickou agentúrou bolo v skutočnosti britské Ministerstvo informácií pred vyše sto rokmi, ktoré tajne definovalo svoju úlohu ako „nasmerovať myslenie väčšiny sveta” – v prvom rade mobilizovaním amerických progresívnych intelektuálov, politikov a neskôr aj celej verejnosti, aby podporili Britániu počas I. svetovej vojny, čo sa aj stalo (1917).

Smutný záver

Čo dodať na záver tohto osvetľovania pravdy o „mediálnej slobode“? Môžeme len súhlasiť s významnými kritikmi korporátnych médií a globalizácie, že občania demokratických spoločností by mali absolvovať kurz intelektuálnej sebaobrany (mediálna výchova), aby sa uchránili od manipulácie a kontroly svojho správania a položili nové základy pre zmysluplnú demokraciu. Pretože súčasné média hlavného prúdu k nej určite už neprispievajú. A tak podobne ako 1. máj si formálne môžeme pripomenúť aj Svetový deň slobody tlače. Veď keď nejaký nemecký satirik skritizuje tureckého prezidenta, ktorý má na kilometre ďaleko od dodržiavania nielen novinárskej slobody, ale aj občianskych a ľudských práv, tak ho nemecká vláda pokorne vydá súdom na stíhanie. A alibisticky kancelárka dodá, že sa v demokracii spolieha na slobodu súdov! Na záver si aspoň zaspievajme refrén duetu Janka Lehotského s Marikou Gombitovou: „Ak tomu veríš, s tou nádejou choď spať!… Aj keď by som rád, ale ja už dávno rozprávke o slobode médií neverím. A vy?

Rafael Rafaj

autor vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave, aktuálne je predseda a analytik INŠTITÚTU NÁRODNEJ POLITIKY

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rafael Rafaj

O AUTOROVI

Publicista a bývalý politik, ktorému nedá nesledovať vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu spravodlivosti, pravdy a alternatívy voči systému, ktorý je čoraz viac chorý, infikuje čoraz viac ľudí a deformuje čoraz viac politikov aj celý spoločnosť. Autor je aktuálne predsedom Inštitútu národnej politiky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 20.37

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Bielorusko povolalo na konzultácie svojho veľvyslanca v Paríži

  0icon

  Minsk 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vayar Military Agency via AP)   Bielorusko v pondelok oznámilo, že povolalo na konzultácie do vlasti svojho veľvyslanca v Paríži. K…

  Klus: Bezpečnosť krajín Východného partnerstva je životne dôležitá pre SR

  0icon

  Bratislava/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Východné partnerstvo Európskej únie (EÚ) je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky, keďže bezpečnosť, stabilita a prosperita v…

  EMA začala s hodnotením používania vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech u detí vo veku od 5 do 11 rokov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Paul Zinken/dpa via AP)   Európska lieková agentúra (EMA) začala hodnotiť žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o rozšírenie použitia jeho vakcíny proti ochoreniu…

  V budúcom roku platy politikov klesnú a nebude ich treba zmrazovať, hovorí Gyimesi

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V budúcom roku poslancom platy neporastú pre vyšší deficit verejných financií, ale klesnú. Nebudú si ich musieť zmrazovať.…

  Vyšetrovateľka Diana Santusová prešla detektorom lži

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto: screenshot videa)   Vyšetrovateľka Útvaru inšpekčnej služby Diana Santusová mala, podľa dobre informovaného zdroja, ktorý nechce byť menovaný, prejsť detektorom…

  Obete útoku v Kongsbergu nezabili šípy, útočník ich pobodal

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pal Nordseth,Espen Andersen Braathen via AP)   Obete stredajšieho útoku v nórskom Kongsbergu útočník nezabil lukom a šípmi. Polícia v pondelok objasnila, že…

  Vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka čelí novému obvineniu

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď. obvinili z trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti. Obvinenie…

  Protestné zhromaždenie v Rimavskej Sobote podtrhlo význam strany Smer-SD v rámci opozičných aktivít. Silná mediálna diskreditácia sa nekonala, Remišová a Stančík znemožnili samých seba

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Strana Smer-SD zrežírovala včera v Rimavskej Sobote protest, ktorý možno označiť za úspešnú manifestáciu svojho líderstva v rámci…

  Vlhová možno nebude mať v paralelných pretekoch v Lechu/Zürse švajčiarske súperky

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov…

  Naď sa nekompromisne vyjadril ku škandálu na futbalovom zápase Spartak - Slovan. Slovo "opice" použil hneď 9-krát

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Medzi politikmi komentujúcimi nedeľnú bitku fanúšikov, ktorá prerušila zápas Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava opäť…

  TopDesať

  Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

  0 icon

  V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

  10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

  0 icon

  Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

  Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

  0 icon

  Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

  Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

  0 icon

  Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

  Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

  0 icon

  Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

  Armádny Magazín

  Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

  Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

  0 icon

  Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

  Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

  0 icon

  Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

  Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

  Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

  0 icon

  Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA