Orwelovský newspeak, alebo mýtus o slobode médií

Úvaha k Svetovému dňu slobody tlače – Uniformita informácií a názorov, bulvarizácia, ohlupovanie, manipulácia, propaganda, prekrúcanie faktov, vymývanie mozgov, dezinformácie, ovplyvňovanie, klamanie, selekcia informácií, nálepkovanie, očierňovanie, dokonca mediálne poľovačky a spoločenská likvidácia nepohodlných ľudí alebo cielená diskreditácia subjektov, odklon, mediálne kampane, teória o konšpiračných teóriách, negatívnosť, agresivita, šírenie strachu, vojnové štvanie, prekrúcanie, zamlčiavanie … a mnoho iných javov vystihujú aktuálny stav fungovania médií a systému hlavného prúdu. Už len akademici a teória žurnalistiky a médií zotrvávajú vo svojich ideáloch a fatamorgánach o slobode tlače, hoci všetko sa javí práve naopak. Veď v praxi je agresor „mierotvorca“, fašista je „majdanovský demokrat“, závislosť sa vydáva za „slobodu“, manipulácia za „pravdu“… orwellovský Newspeak je našou každodennou realitou! Toto však nie je pluralita názorov, o ktorú by mali politici, novinári aj verejnosť bojovať. Lenže práve v mene stavovských výsad mediálnej a novinárskej „slobody“ to nemôžeme ani kritizovať. A čo keď nijaká novinárska, ani mediálna sloboda neexistuje?!

Sme len ovce a konzumenti

Zvykli sme si na obmedzovanie, na výnimky potvrdzujúce pravidlo a nielen zo zákona, stali sme sa konzumentmi, vrátane informácií, ktoré nám systém demokraticky uľahčuje chápať v „súvislostiach“, čiže nás manipuluje a my mu veríme, že je to pre dobro spoločnosti, opäť nás systém núti „slobodne“ si zvykať na démona súhlasu. Ed Herman, emeritný profesor Whartonskej školy Pennsylvánskej Univerzity je spolu s Noamom Chomskym spoluautorom prelomovej knihy „Výroba súhlasu“ (Manufacturing Consent) otvorene analyzujú „model propagandy“, ktorej sme vystavovaní. Ak si uvedomíme, že odborníci odhalili minimálne päť systémových filtrov, cez ktoré k nám preosievajú majitelia a šéfovia médií správy a informácie, môžeme si len predstaviť aké malé torzo objektívnej reality sa dostane ku nám.  Pozrime sa na jeden filter v praxi, a to priamo v kolíske „slobody a demokracie“. Počas volieb v roku 2000 New York Times vysvetlili, prečo je „OK“, že kandidát na prezidenta Ralph Nader sa nebude zúčastňovať na celonárodných diskusiách a prečo je jeho kandidatúra vraj irelevantná. Mienkotvorné noviny uviedli, že zvyšné dve strany ponúkajú verejnosti „dostatočný výber“.  Len pripomeniem, že Nader sa staval proti vysokému vojenskému rozpočtu a proti rastúcim korporatívnym vplyvom a zrejme preto ho systém nepripustil do diskusie. Neviem, kto by veril, že demokracia je výber medzi „A“ a „B“, ktoré sa navonok aj tak podobajú ako vajce vajcu, teda záprdku.

Nová, „nežná“ mediálna totalita

Napriek tomu je niekoľko intelektuálov a analytikov mimo hlavný prúd, ktorí majú odvahu kritizovať stav „newspeaku“ alebo mainstreamu.  Médiá často používajú kľúčové slová aj ich manipulatívne goebbelsovsky stokrát opakujú. Takým termínom je aj „terorizmus“. Noam Chomsky – americký emeritný profesor lingvistiky, erudovaný filozof, politológ, aktivista, mediálny analytik a kritik amerického spôsobu života i nadnárodných korporácií,  neoliberalizmu a ekonomickej globalizácie –  však upozornil, že v skutočnosti existujú dva pojmy: jedným je „terorizmus“, druhým „protiterorizmus“. V  Diyarbakirskom prejave (marec 2002) Chomsky uvádza: „Ak sa pozriete napríklad do príručiek armády Spojených Štátov, zistíte, že definujú „terotizmus“ a „protiterorizmus“. A čo je na týchto definíciách zaujímavé je to, že sú prakticky identické. Ukazuje sa, že terorizmus je približne to isté ako protiterorizmus. Hlavným rozdielom medzi nimi je to, kto je pôvodcom teroristického násilia. Ak je to niekto, koho nemáme radi, je to terorizmus. Ak je to niekto, koho radi máme, vrátane nás samých, je to protiterorizmus“. Takže väčšina informácií prichádzajúca k priemernému človeku, ktorý nemá dostatok času na surfovanie po internete a overovanie si faktov (majú to robiť novinári) je prefiltrovaná nielen mediálnymi a redakčnými sitami, ale aj rôznymi záujmami.

Vymývanie mozgov

Vytratilo sa nielen neutrálne spravodajstvo, ale aj samotný žurnalistický žáner správy, ktoré nahradili komentáre či hybridné propagandistické experimenty a tie pôsobia ako predvolený program na vymývačke mozgov. Už aj legislatíva slúži nie profesionálom (žurnalistom) a ochrane verejného záujmu (nehovorím o demokracii), ale majiteľom (vydavateľom) médií, ktorí sú zodpovední za obsah a môžu ho tak aj legálne diktovať.  Neviem, kde boli novinári, keď sa táto zmena urobila s vydavateľmi. Sme svedkami aj objektmi transformácie médií z kontrolórov politiky na výrobcov a realizátorov politiky. Zo strážneho psa demokracie sa stal nebezpečný predátor. Pri ňom sa novinári stávajú mediálnymi presstitútkami, veď vonku je x- násobok viac novinárov ako miest v médiách. V podstate sa vzdelanie už ani nevyžaduje, česť výnimkám. Stačí ukázať a vyceriť zuby a ťukať do počítača zadanie, no najmä spracovanie témy a vydať sa na lov, alebo premaľovávať fasády. A tak vplyv médií na spoločnosť zosilnel, ale nezosilnela aj občianska či verejná kontrola, ani sebaobrana. Stali sme sa pasívnymi konzumentmi. Raz som diskutoval na verejnosti s istou dámou, ktorá tvrdila opak toho, čo som poznal. Keď som sa jej opýtal, prečo to tvrdí, odpovedala: „Veď to hovorili v Markíze!“   A tak jediným ako-tak slobodným médiom ostal internet, ktorý je však už zavalený informáciami, a tak sa ľudia musia naučiť schopnosti vyhľadávať kľúčové informácie a robiť vlastné závery. Ostávajú ešte blogy a Facebook, ale aj tam už zasiahla všemocná autocenzúra, čiže tzv. slovník politickej korektnosti na citlivé témy, napríklad na migráciu.

Mediálni maséri a mediálne podniky

Jednou z funkcií elektronických médií je aj zábava. Lenže v televíznom éteri prevláda lacný brak, akčné trháky s x-vraždami a brutálnymi scénami nás znecitlivejú k úcte k životu.  Z médií sa stávajú „maséri“ verejnej mienky, ale nie preto, aby naprávali skreslené obrazy a videnie, nie preto, aby spoločnosť kultivovali, zušľachťovali, ale aby ľudí utužovali a  udržiavali zhrbených v hlavnom prúde propagandy. Pomáha k tomu aj prerastanie ekonomickej, mediálnej a politickej moci so selekciou vhodných a nevhodných: tém, subjektov, myšlienkových prúdov, osobností… Chomsky to definoval ako štádium, kedy sa mediálna propaganda dostala do systémovej zaujatosti. Tzv. stabilizačná funkcia masových médií sa zvrhla do propagandy hlavného prúdu a odôvodňuje sa pôsobením proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi. Žiaľ, je ním aj všetko alternatívne, nezávislé, národné, konzervatívne, principiálne, náboženské… teda všetko, čo tento systém spochybňuje, kritizuje alebo ohrozuje v jeho moci, vrátane moci nad nami. Už v roku 1998 Chomsky v knihe  Manufacturing Consent: Politická ekonómia masmédií kritizoval model propagandy súkromných ​​médií, ktoré fungujú ako podniky so záujmom o predaj výrobku čitateľovi alebo divákovi. V prvom semestri na žurnbalistike nám pripomenuli jednu z prvých poučiek novín, pochádzajúcu z Anglicka: Noviny sú komerčná inzercia, kde sa voľný priestor vyplní nejakými správami…

Mediálny monopol

Novodobým ohrozovateľom slobody v médiách je koncentrácia ich vlastníctva a rezignácia politiky ochraňovať verejný záujem striktnou reguláciou tzv. krížového vlastníctva médií, čo je vlastne monopolizácia. A tak sa „sloboda médií“ zúžila iba na slobodu od priamych vplyvov politiky. Je to prirodzené, lebo  politiku už dávno nerobia politici, ale oligarchovia a spolu s nimi (často v previazanosti) aj médiá. Tie vytvárajú reťazce, dokonca nadnárodné a tak kontrolujú uniformitu hlavných mediálnych výstupov. Mediálne korporácie tak vytvárajú informačné „skreslenie“ na úrovni škuľavého leva Clerenca. Ani Slovensko  nie je výnimka, práve naopak. Finančné skupiny a oligarchovia spolu s nadnárodnými korporáciami ovládajú a kontrolujú drvivú väčšinu mediálneho trhu. Aj na Slovensku poznáme termín „flak“, opisujúci to, čo  Chomsky a Herman vidia ako snahu zdiskreditovať organizácie či jednotlivcov, ktorí nesúhlasia či spochybňujú priaznivý pohľad na systém alebo aktuálnu moc .

Médiá bojujúce proti slobodnému uvažovaniu

Takto sa dostávame v našej pitve k „manufaktúre médií“, ktoré  doslova bojujú proti nášmu slobodnému uvažovaniu. V rovnomennej knihe Noam Chomsky uvádza desať znepokojujúcich dôvodov k zamysleniu sa občanov nad médiami. Okrem iného vyčíta médiám, že hlavné médiá pôsobia ako „elitné“. Ja to vnímam obrazne ako šéfkuchárov s informáciami, ktorí píšu kuchárske knihy, podľa ktorých majú všetci vo svete variť informácie a udržiavať rovnaký obraz sveta. Darí sa to aj vďaka stále sa prehlbujúcej a spomínanej koncentrácii médií, čo politici a demokratické mechanizmy neustrážili, lebo nijaký populistický politik nepôjde nikdy nijakým  spôsobom do stretu s médiami, ktoré považuje za siedmu veľmoc. Na Slovensku, na rozdiel od Rakúska, napríklad štát nepodporuje alternatívne alebo tzv. non-profit (neziskové) printové médiá vychádzajúce bez inzercie. Aby sme neostali len pri jednom zdroji, aj austrálsky sociológ Alex Carey upozorňuje na nárast korporátnej moci a vplyvu firemnej propagandy, ktorou sa korporácie obrňujú proti demokracii! Podľa neho by bolo od médií čestné, keby transparentne povedali, koho záujmy zastupujú. Len deti a pravdoláskari si namýšľajú, že sú to občania a číra pravda. A sme na skok od odvetvia public relations (v skutočnosti „PR priemyslu“), ktoré sa sústreďuje na ovplyvňovanie politiky a volieb a tým určuje, kto bude mať formálnu moc. Podľa kritikov aj toto paradoxne podkopáva demokraciu. Je smutné, že na Slovensku sa ako prekážka k slobode v médiách pridáva aj samotný štát cez nefungujúce súdne rozhodnutia, veď oprava nepravdivých údajov poškodzujúca občana alebo právnickú osobu je v priemere niekoľko rokov! Druhou prekážkou je efektívnejšia legislatíva, absencia nezávislých stavovských organizácií, vplyv peňazí a klientelizmu. Dokonca aj verejnoprávne elektronické médiá na Slovensku sa zásadne neodlišujú od mainstreamu.

Sloboda rozhodovania neexistuje

Ďalšou nášľapnou mínou pre slobodu médií, ale aj našu je priemysel a jeho reklamné kampane. Veď ich hlavnou úlohou je vypestovať si neinformovaným spotrebiteľov, ktorí urobia iracionálne rozhodnutia. O nijakej slobode rozhodovania ani vo voľbách, ani pri kúpe tovarov nemôžme hovoriť, rovnako ako o slobodnej vôli, čo už vyvrátili najnovšie vedecké výskumy, pretože ľudské vedomie ovláda podvedomie aj vtedy, keď si myslíme, že sa rozhodujeme racionálne. Rovnaké science-fiction je ústavná a ľudsko-právna téza, že sa rodíme rovní, na ktorú nadväzuje politická rozprávka, že sme si rovní aj pred zákonom. K tejto utópii potom systém ešte prilepí aj fatamorgánu  o „slobode médií“ a naivné duše majú predstavu, že na zemi je demokratický a spravodlivý raj. V skutočnosti ide o trvalý, premyslený a priemyselný proces „riadenia myslenia“, aby sa zabránilo nevedomým masám zasahovať do vecí verejných mimo melioráciu hlavného politického, záujmového a mediálneho prúdu, čiže finančných a mocenských elít. Veď prvou modernou propagandistickou agentúrou bolo v skutočnosti britské Ministerstvo informácií pred vyše sto rokmi, ktoré tajne definovalo svoju úlohu ako „nasmerovať myslenie väčšiny sveta“ – v prvom rade mobilizovaním amerických progresívnych intelektuálov, politikov a neskôr aj celej verejnosti, aby podporili Britániu počas I. svetovej vojny, čo sa aj stalo (1917).

Smutný záver

Čo dodať na záver tohto osvetľovania pravdy o „mediálnej slobode“? Môžeme len súhlasiť s významnými kritikmi korporátnych médií a globalizácie, že občania demokratických spoločností by mali absolvovať kurz intelektuálnej sebaobrany (mediálna výchova), aby sa uchránili od manipulácie a kontroly svojho správania a položili nové základy pre zmysluplnú demokraciu. Pretože súčasné média hlavného prúdu k nej určite už neprispievajú. A tak podobne ako 1. máj si formálne môžeme pripomenúť aj Svetový deň slobody tlače. Veď keď nejaký nemecký satirik skritizuje tureckého prezidenta, ktorý má na kilometre ďaleko od dodržiavania nielen novinárskej slobody, ale aj občianskych a ľudských práv, tak ho nemecká vláda pokorne vydá súdom na stíhanie. A alibisticky kancelárka dodá, že sa v demokracii spolieha na slobodu súdov! Na záver si aspoň zaspievajme refrén duetu Janka Lehotského s Marikou Gombitovou: „Ak tomu veríš, s tou nádejou choď spať!… Aj keď by som rád, ale ja už dávno rozprávke o slobode médií neverím. A vy?

Rafael Rafaj

autor vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave, aktuálne je predseda a analytik INŠTITÚTU NÁRODNEJ POLITIKY

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rafael Rafaj

O AUTOROVI

Publicista a bývalý politik, ktorému nedá nesledovať vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu spravodlivosti, pravdy a alternatívy voči systému, ktorý je čoraz viac chorý, infikuje čoraz viac ľudí a deformuje čoraz viac politikov aj celý spoločnosť. Autor je aktuálne predsedom Inštitútu národnej politiky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 20.43

Priemerná čítanosť: 2624

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA