Bude Amerika vysídlená alebo nájde cestu záchrany pred možným výbuchom Yelowstonu?

Zdá sa, že severoamerický kontinent melie z posledného. A možné je, že celý svet tiež. Ak to berieme z pohľadu stoviek, tisícov rokov v histórii Zeme. V histórii Zeme sú totiž stovky rokov len časovým okamihom. Vo víre súčasných kríz následkom ľudského zlyhania sa akosi pozabudlo na hrozby z podzemia. Súčasná katastrofa v podobe zemetrasení v Turecku a Sýrii je varovaním ľudstvu. Zdá sa, že okrem vedcov sledujúcich seizmografické mapy sveta a kontinentálne pohyby dosiek si politici dopriali ten luxus, že túto problematiku hlboko podceňujú. A nemali by!

 

Pacifický Ohnivý kruh (The Pacific Ring of Fire, ďalej len POK) sa rozprestiera v severnej časti Tichého oceánu. Čo sa týka území, je prítomný v západnej časti Južnej Ameriky, pokračuje Strednou Amerikou, Severnou Amerikou, stáča sa k východnému pobrežiu Ruska, ku Kurillám, Japonsku, Filipínam, Indonézii a potom pokračuje ponad Austráliu cez Oceániu. Má tvar podkovy z pohľadu dotknutých území. Málo však vieme o tom ako pokračuje pod morom. V Ohnivom kruhu sa koncentruje 75% aktívnych sopiek a 90 % zemetrasení celej planéty. Tektonické dosky alebo platne sú rôznej hrúbky, rôznej veľkosti, sú v rôznej hĺbke a nie sú stabilné. Pohybujú sa, narážajú na seba, podliezajú jedna pod druhú v závislosti napr. od hustoty a pod. Navyše sú medzi nimi medzery, mnohokilometrové pukliny a sú aj teplotne nestabilné.

 

Ako sa navzájom ovplyvňuje vznik zemetrasení a výbuchy sopiek? Existuje viacero náhľadov na túto problematiku. Vedecká komunita nie je v tom jednotná. Niektorí vychádzajú z poznania, že sopky nemôžu vyvolať erupcie iných sopiek, pokiaľ nie sú prepojené tzv. magmatickými zásobníkmi. Niektorí tvrdia, že podstatné pri vzájomnom ovplyvňovaní seizmickej činnosti, či už pri sopkách alebo zemetraseniach sú dôležité faktory smeru šírenia vzniknutých tlakov, miesto magmatického zásobníka, hĺbka, tektonické prúdy v zásobníku resp. jeho žilách a pod. Dôležité je si uvedomiť, že seizmická energia vyvolaná jednou udalosťou sa šíri smerom najmenšieho odporu. A končí sa tam, kde sila energie stráca svoj účinok. Málo vieme o tom, kde táto energia zaniká. Môže ísť hlboko pod morom, môže narušiť iné štruktúry Zeme, v ktorých sa môžu vyformovať potenciálne nové nebezpečné ložiská.

 

Ak vychádzame z potvrdenej praxe, že zemetrasenia sa dejú v zhlukoch t. j. viac krát v tom istom regióne a s rôznou intenzitou a vieme, že podobne sa správa aj sopka po výbuchu, tak môžeme predpokladať, že vnútorná energia môže ovplyvniť život inej sopky. Pri výbuchu sopky a vyprázdnení magmatického zásobníka dochádza k pohybom zemskej kôry, k podtlaku, možnému zrúteniu dutiny magmatického zásobníka následkom čoho sa môžu aktivovať aj sopky vzdialené stovky kilometrov. Všetko záleží od smerovania obrovského množstva energie, ktoré sa uvoľní pri nejakej udalosti súvisiacej so sopečnou činnosťou a zemetraseniami.

 

Yelowstonská sopka (Y) je driemajúca potvora, ktorá mala vo svojej histórii udivujúcu presnosť svojej ničivej činnosti. Doteraz boli zaznamenané tri megavýbuchy v priebehu cca 2,1 mil. rokov. Tri udalosti a každá z nich cca po 640 000 – 700 000 rokoch. (Pozn. Presnosť výbuchov treba brať z pohľadu periód za milióny rokov. 50 000 rokov neznamená v histórii Zeme nič). Od poslednej udalosti uplynulo cca 640 000 rokov. To by znamenalo, že dnešná veda nevie odhadnúť, kedy sa uskutoční ďalšie nechcené divadlo, ktoré môže zničiť možno až štvrtinu života na Zemi, ak bude mať Y podobnú intenzitu ako v minulosti. Obrazne povedané k udalosti môže dôjsť zajtra alebo až napr. o 50, 200 alebo 3000 rokov. Supervulkán Y má aj jeden z najväčších hydrotermálnych systémov na svete vrátane gejzírov.

 

VEI – je index sopečnej explozivity používaný na vyjadrenie veľkosti výbušnej sopečnej erupcie. Okrem iných ukazovateľov primárnym kvantitatívnym kritériom na priradenie VEI je objem vybuchnutého popola. Výbuch stratovulkánu Toba pred cca 74 000 rokmi mal za následok zdecimovanie rodiacej sa ľudskej populácie na asi 10 000 jedincov. Boli sme blízko vyhynutia. V roku 1815 „kýchnutie“ stratovulkánu Tambora v Indonézii (súčasť POK) uvoľnilo do ovzdušia cca 100 km³ sopečného popola s katastrofálnymi následkami pre celé ľudstvo. Odhaduje sa, že umrelo okolo 100 000 ľudí na priame následky a ďalšie milióny na neskoršie následky výbuchu (hladomor, zmena svetovej klímy, epidémie až pandémie cholery a iných chorôb zo sírneho vzduchu, rok bez leta s obmedzeným slnečným svitom a pod. A pritom je to stále desaťkrát menšia intenzita ako pri poslednom výbuchu stratovulkánu Y. Výbuch stratovulkánu Mount st. Helens v roku 1980 malo za následok stratu 57 životov, zničenie okolo 300 domov, 400 km cestnej a železničnej siete atď. Toto „kýchnutie“ sopky uvoľnilo do ovzdušia iba 1 km³ sopečného popola. Posledný výbuch Y stratovulkánu pred 640 000 rokmi uvoľnil do ovzdušia 1 000 km³ sopečného popola. Nie je teda namieste podceňovať sopečnú činnosť. POK v oblasti Indonézie je prepojený tektonickými doskami na tzv. Euroázijský pás. Jeho hranica prechádza Tureckom.

 

S POK úzko súvisí aj najväčšia štítová sopka na svete Mauna Loa na Havajských ostrovoch. Oblasť Havajských ostrovov je mimoriadne aktívna oblasť množstva činných sopiek. Napriek svojim aktivitám možno povedať, že zatiaľ driemajúca oblasť. Mauna Loa je v poslednom čase výrazne sledovaná lebo vykazuje znaky väčšieho výbuchu v najbližšej budúcnosti.

 

S POK tiež súvisí TAMU Massif, čo je podmorská oblasť v Tichom oceáne asi 1600 km východne od Japonska. Nejde o klasickú štítovú sopku, ale o zhluk sopečného materiálu na rozlohe okolo 300 000 štvorcových kilometrov. Vedci predpokladajú, že ide o vyhasnutý sopečný vrch, ktorý vznikol v minulosti aktívnym pôsobením viacerých činných sopiek. Uvádzam to preto, lebo existuje málo informácií o prepojenosti podmorských sopiek, ich magmatických zásobníkov a ich pôsobení na kontinentálne pôsobenie dosiek. A takýchto obrovských masívov sopečného pôvodu sa nachádza pod morskou hladinou viacero. TAMU Massif má ešte tú zvláštnosť, že sa nachádza v mieste spájania troch oceánskych hrebeňov. Všetky aktivity zemetrasení a sopiek majú vplyv na zmenu magnetického pólu Zeme. Z času na čas dochádza k jej prepólovaniu. Na základe vedeckých skúmaní sa prepólovanie Zeme deje cca každých 500 000 až 700 000 rokov. Podľa vedcov posledné prepólovanie bolo pred cca 750 000 rokmi. Prvotné narušenia zemského magnetizmu už zaznamenávame a je možné, že sa nachádzame na začiatku nového cyklu zemského prepólovania. Prepólovanie Zeme bude mať za následok globálne katastrofy.

 

Sopka Y je od roku 2001 nepretržite sledovaná. Meraniami sa zistilo, že za posledných 100 rokov sa zemská kôra zdvihla asi o 40 cm. Nie je to málo v porovnaní s inými driemajúcimi spáčmi. Zatiaľ sa rýchlosť zdvihu nezvyšuje, čo je upokojujúce. Čiastočne. V hĺbke niekoľkých kilometrov pod povrchom sa nachádza magmatické jazero s okolo 600 km štvorcovými tekutej magmy. Na Yelowstonskej náhornej plošine sa ročne vyskytne niekoľko tisíc zemetrasení. 99% z nich s magnitúdou 2. V samotnej kaldere a v blízkosti niekoľko desiatok km sa zaznamenalo v minulosti aj niekoľko zemetrasení s magnitúdou okolo 6, čo si už človek všimne veľmi rýchlo. V širokej oblasti je zemská kôra aktívna, vyskytujú sa zlomy, hydrotermálne explózie a pod. Varovným signálom megavýbuchu bude to, že zemská kôra sa bude dvíhať oveľa rýchlejšie. Alebo by nastalo zemetrasenie s magnitúdou okolo 8 a viac, čo by naštartovalo viackilometrové pukanie zemskej kôry. Nečakaná hrozba môže však prísť práve z oceánskych oblastí zemskej kôry tam, kde je oslabená a kde magmatický bazén pod vysokým tlakom si môže nájsť cestu von. Spomínanú erupciu supervulkánu Toba spôsobili posuny tektonických platní a nie tlak magmatického bazénu. Preto silné zemetrasenie môže vyvolať iné zemetrasenia v iných častiach sveta.

 

Sily Zeme budú pôsobiť predovšetkým v hraničných tektonických pásmach Zeme. Severoamerická tektonická platňa migruje na juhozápad rýchlosťou asi 2,3 centimetre ročne. Zároveň sa Tichomorská platňa pohybuje na severozápad rýchlosťou 7 až 11 centimetrov ročne. Ide o dve najväčšie tektonické platne, ktorých plocha je niekoľko desiatok miliónov štvorcových kilometrov. Možno by sa zdalo, že spomenuté rýchlosti pohybov platní nie sú dramatické, ale my nevieme v ktorej časti sa vytvárajú tlaky, ktoré môžu byť nebezpečné. Pretože zotrvačnosť pohybu platní pri tej mase bude pri prekonávaní prekážky drtivá. Takéto tlaky sa dočasne môžu napr. uvoľniť cez zlomy zemskej kôry od malých až po desiatky kilometrov dlhých. Vieme kade budú prebiehať? Nie. Ostáva dúfať, že nie cez Yelowston.

 

Vedci ubezpečujú, že počas nášho života alebo v najbližších desiatkach tisícov rokov ku globálnej katastrofe nedôjde. To je ale z pohľadu ľudstva slabý argument a náplasť na obavy človeka. Z obyčajného dôvodu. Časová rezerva sa vyčerpala a my ozaj nevieme kedy sa tak stane. Lietame do vesmíru, na Mesiac, o chvíľu aj na Mars, ale o živote na Zemi vieme málo. Za všetko hovorí len jeden fakt. Povrch planéty je tvorený vodou z viac ako 70%. Iba necelých 30% tvorí súš. Oceány, oceánska kôra, jej podložie sú málo preskúmané. Pritom majú rozhodujúci vplyv na dianie na súši. Tvorba oceánskej kôry, podmorských sopiek, výrony magmy v hlbinách oceánov, zloženie a hustota podmorských materiálov ovplyvňuje aj povrch planéty. A dianie na súši. V tomto má veda obrovské nedostatky. Je preto čas, aby sa ľudstvo začalo starať o svoje prežitie. Bomba, na ktorej sedíme tiká…Odmeriava čas, ktorý nám zostáva na záchranu Zeme. A je určite lepšie zmobilizovať spoločné globálne úsilie o záchranu ľudstva ako sa len pasívne uspokojovať, že proti tomu nemôžeme nič robiť. Bez hľadania východiska sa východisko jednoducho nenájde…

 

Viac na:

https://www.usgs.gov/faqs/can-eruption-one-volcano-trigger-eruption-another-volcano

 

https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr96266

 

Zabila desiatky miliónov ľudí a zmenila klímu na celej planéte. Výbuch sopky Tambora v roku 1815 bolo počuť na 2600 kilometrov ďaleko | interez.sk

 

Top 10 najaktívnejších sopiek na svete (relife.sk)

 

Toto je teraz najväčšia sopka na svete, hovoria geológovia (nationalgeographic.com)

 

 

Z mesta SNP Ivan Štubňa

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 262

Celkové hodnotenie: 24.38

Priemerná čítanosť: 2316

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  O obvineniach voči Trumpovi sa dnes nerozhodne

  0icon

  O obvineniach voči Trumpovi sa dnes nerozhodne. Informuje o tom denník New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

  IIHF nepustí Rusko a Bielorusko ani na budúcoročné MS

  0icon

  Zürich 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Rusko a Bielorusko sa nemôžu zúčastniť na turnajoch Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ani v sezóne 2023/24. Na stredajšom…

  Zmeny v oblasti dočasnej pracovnej neschopnosti neprešli do 2. čítania

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Inštitút dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) sa nateraz neupraví. Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania novelu zákona…

  SKZZ kritizuje presun peňazí z plánu obnovy,určených pre záchranky, do nemocníc

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) kritizuje rozhodnutie o presune 22 miliónov eur z plánu obnovy, vyčlenených na nákup nových…

  Forró: Programové vyhlásenie schválili dvakrát, menšinám nesplnili nič

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Hoci bolo programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období v prakticky tej istej podobe v parlamente schválené dvakrát,…

  MZ: Spolupráca so samosprávami pri výzve na podporu vzniku nových ambulancií je kľúčová

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila problém s nedostatkom ambulantných lekárov. Rezort zdravotníctva preto v snahe stabilizovať sieť a pomôcť…

  Prídu si kukláči po Tódovú? Fico tvrdí, že kriminalizáciu opozície pripravil Matovič s novinármi

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook) V stredu popoludní sa konala tlačová beseda predsedu strany SMER - SSD Roberta Fica za účasti advokátov na tému: Predkladáme…

  Bolton: Spojenectvo Ruska a Číny predstavuje pre Západ skutočný problém

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Reakcia bývalého asistenta prezidenta USA pre otázky národnej bezpečnosti Johna Boltona na rokovania medzi Ruskom a Čínou je objavná…

  Ďalšie Hershove odhalenia. Verzii západných médií nastavil zrkadlo

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Americký novinár Seymour Hersh zverejnil druhú časť svojho vyšetrovania bombardovania Nord Streams Pripomeňme, že v prvej časti uviedol, že…

  Radačovský upozorňuje na "diabolský plán" EÚ

  0icon

  Bratislava 22. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Europoslanec Miroslav Radačovský (Slovenský Patriot) upozornil na  dokument o dohode a oznámenia Európskej obrannej agentúry (UDA) so sídlom…

  Armádny Magazín

  Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie pl

  Zatykač na ruskú hlavu štátu - podvod nevídaných rozmerov

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – 17. júl je Svetovým dňom medzinárodnej spravodlivosti. V tento deň bol v roku 1998 podpísaný Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC). Dnes je medzinárodné trestné súdnictvo skutočne monštrum, ktoré n

  Ruská banka ako sabotér? Colná služba odkryla štatistické tajomstvá ministerstva financií USA

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) – Ruské médiá práve priniesli najnovšie štatistiky amerického ministerstva financií týkajúce sa amerických štátnych cenných papierov v zahraničí. Dozvedeli sme sa, že ruské štátne dlhopisy v držbe USA predstavovali ku koncu januára 67 miliónov USD, z toho 54 miliónov USD v dlhodobých dlhopisoch a 13 miliónov USD…

  Vrchný veliteľ Surovikin zakryl Rusko „Kupolou“ pred raketami NATO

  0 icon

  Rusko, 22. marec 2023 (AM) – Západ sa snažil udusiť ruský protiraketový program sankciami no nepodarilo sa. Pokusy NATO paralyzovať ruský raketový a vesmírny program úplne zlyhali. K tomuto záveru dospela špecializovaná publikácia Defense News po analýze najnovších štartov ruských satelitov.   V n

  V nevyhlásenej tretej svetovej vojne Rusko profituje z politiky Turecka

  0 icon

  USA, 22. marec 2023(AM) –Na rozdiel od obáv odporcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa "otrasy zeme" - séria zemetrasení, ktoré zabili viac ako 48 tisíc ľudí a zničili 6217 budov s celkovou škodou približne 100 miliárd dolárov - nestali zámienkou na odloženie parlamentných a prezidentských volieb. V Turecku

  TopDesať

  9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

  0 icon

  Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

  10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

  0 icon

   Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

  5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

  0 icon

  Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

  10 detských hádaniek, ktoré potrápia aj dospelú myseľ

  0 icon

  Každá zvedavá myseľ si rada pochutná na hádankách. Čím ťažšie, tým lepšie. No mnohokrát je odpoveď úplne jednoduchá. Dokážeš vyriešiť týchto 10 detských hádaniek bez zdĺhavého zamýšľania sa? :) 1. hádanka Ktorá pneumatika

  Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj

  0 icon

  Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

  FOTO DŇA