Porovnanie kandidátov na prezidenta ČR (Babiš a Pavel)

Prišlo mi do e-mailu. Zaujímavá analýza Pavla a Babiša. Oplatí sa prečítať.

_____________________________________________________________________________________

V MAXIMÁLNÍ STRUČNOSTI: PATNÁCT ZÁSADNÍCH ROZDÍLŮ V NÁZORECH OBOU PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ ANDREJE BABIŠE A GENERÁLA PETRA PAVLA !!!

I. NA NÁSLEDUJÍCÍCH OSM OTÁZEK ODPOVĚDĚL ANDREJ BABIŠ OSMKRÁT ZÁPORNĚ “NE” – A GENERÁL PATR PAVEL ZAS NAOPAK OSMKRÁT “ANO”:

1.) Otázka č. 80 “Eutanazie (asistovaná sebevražda) má být v České republice legální?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

2.) Otázka č. 90 “Souhlasíte s tím, že Česká republika má zavést společnou evropskou měnu (euro)?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

3.) Otázka č. 97 “Souhlasíte s tím, že dosažení tzv. uhlíkové neutrality k roku 2050 má být prioritou pro Českou republiku i za cenu zhoršení ekonomických podmínek?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

4.) Otázka č. 96 “Souhlasíte s iniciativou Evropské Unie zakázat výrobu nových aut produkujících emise po roce 2035?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
—-
5.) Otázka č. 98 “Podporujete protesty studentů ve snaze přimět politiky, aby se vážně zabývali změnami klimatu?”
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
MOJE POZNÁMKA: Jak vidět na odpovědích obou prezidentských kandidátů u všech těchto výše uvedených tří otázek “Volební kalkulačky” č. 96, 97 a 98, které se tematicky týkají současného ideologického pseudoekologického bláznivého zeleného šílenství, Andrej Babiš tento bláznivý takzvaný “Zelený úděl” odmítá, zatímco naopak generál Petr Pavel to plně podporuje!
—–
6.) Otázka č. 79 “Česká veřejnoprávní média plní správně svou funkci?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
——
7.) Otázka číslo č. 56 “Měla by býti zavedena možnost volit po Internetu?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
———
8.) Otázka č. 57 “Měl by náš stát občanům v zahraničí umožnit účast ve volbách formou korespondenčního hlasování?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

MOJE POZNÁMKA: Obě výše uvedené otázky, otázka č. 56 i ostázka č. 57 se týkají zajištění integrity spravedlivých a demokratických voleb bez výrazných volebních podvodů ke kterým jak takzvané “volby po Internetu”, tak i takzvané “Korespondenční hlasování” velmi často vedou. Oběma kandidátům byla ve “Volební kalkulačce” položena otázka číslo č. 56, která se ptá zda-li by měla býti zavedena možnost volit po Internetu, a otázka č. 57, která se zas ptá zda-li by náš stát občanům v zahraničí měl umožnit účast ve volbách formou korespondenčního hlasování. Zde u těchto dvou otázek zatímco prezidentský kandidát Andrej Babiš se svým “NE” vůči oběma těmto otázkám vyjádřil záporně, neboť nesouhlasí ani s korespondenčním hlasováním a ani s hlasováním po Internetu; tak naopak generál Petr Pavel odpověděl přesně opačně: Generál Petr Pavel souhlasí jak s hlasováním po Internetu, tak i s korespondenčním hlasováním ve volbách.

II. NA NÁSLEDUJÍCÍCH PĚT OTÁZEK ODPOVĚDĚL ANDREJ BABIŠ PĚTKRÁT KLADNĚ “ANO” – A GENERÁL PATR PAVEL ZAS NAOPAK PĚTKRÁT ZÁPORNĚ “NE”:

9.) Otázka č. 86 “V České republice by měla být zakázána stavba jiných než křesťanských náboženských staveb?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”

MOJE POZNÁMKA: Tentokrát tvůrci “Volební kalkulačky” mezi své otázky sice nedali nijakou otázku, která by zjišťovala názor na islámskou migraci do naší České republiky, nicméně Volební kalkulačka v otázce č. 86 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “V České republice by měla být zakázána stavba jiných než křesťanských náboženských staveb”, a zde na tuto otázku generál Petr Pavel odpověděl “NE”, a naopak Andrej Babiš zde na tuto otázku odpověděl “ANO”, a ještě k tomu navíc zde Andrej Babiš dopsal tento svůj doplňující komentář – cituji: “Naše země vyrostla z židovsko-křesťanských tradic, jak je vidět na počtu kostelů a synagog. Ostatní náboženství tu již mají svá náboženská centra a modlitebny, které není třeba dále navyšovat.”
———
10.) Otázka č. 73 “Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
———-
11.) Otázka č. 84 “Souhlasíte s tvrzením, že v České republice neplatí spravedlnost pro všechny stejně?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
———–
12.) Otázka č. 83 “Stát by měl mít povinnost vytvořit systém bezplatné právní pomoci pro všechny?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
————
13.) Otázka č. 66 “Souhlasíte s tím, že Stát/obce se mají postarat, aby měl každý kde bydlet?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”

MOJE POZNÁMKA: Volební kalkulačka v otázce č. 66 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “Stát/obce se mají postarat, aby měl každý kde bydlet”. Andrej Babiš zde odpověděl “ANO”, generál Petr Pavel zde odpověděl “NE”. A oba kandidáti ke své odpovědi navíc ještě i dopsali své vlastní doplňující komentáře. Andrej Babiš zde napsal – cituji: “Ano, mělo by například vzniknout mnohem více sociálních bytů.” Generál Petr Pavel zde zas napsal – cituji: “Stát by měl poskytnout asistenci lidem, kde ji nejvíce potřebují, ale bydlení nelze garantovat jako nárok všem.”

III. NA NÁSLEDUJÍCÍ DVOJICI OTÁZEK ODPOVĚDĚLI SICE FORMÁLNĚ OBA KANDIDÁTI NA PRVNÍ POHLED JAKOBY ZDÁNLIVĚ SHODNĚ, A PŘESTO VE SKUTEČNOSTI ÚPLNĚ ROZDÍLNĚ:

14.) Otázka č. 77 “Souhlasíte s tím, že provozovatelé velkých sociálních sítí mají povinnost odstraňovat tzv. fake news (falešné zprávy)?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Zde na tuto otázku sice oba prezidentští kandidáti formálně odpověděli “ANO”, nicméně ale samotný Andrej Babiš zde dopsal velmi důležitou poznámku, která možnosti cenzury do značné míry podstatně oklešťuje. Andrej Babiš zde napsal – cituji: “Zákon by ale měl definovat, co je a co není fake news a kdo to bude posuzovat.”

MOJE POZNÁMKA: Možná, že mnozí právní laici si nejsou vědomi zásadního rozdílu. Když Babiš požaduje, aby zákon definoval co je a co není fake news, tak tím výrazně omezuje svévoli cenzora, který již nemůže jen tak svévolně smazat cokoliv se mu osobně nelíbí, ale pouze jen to, co mu explicitně dovoluje zákon. Navíc při takovéto konstrukci se autor smazaného příspěvku může obrátit na soud, který posoudí zda-li cenzor jednal v souladu se zákonem anebo nad jeho rámec a tedy zda-li cenzor příspěvek smazal nezákonně. Pokud takovýto zákon vůbec neexistuje, tak se ani nelze proti smazání příspěvku bránit u soudu, soud by takovouto žalobu nutně vždy zamítl s poukazem na její právní nepřezkoumatelnost, neboť absence takovéhoto zákona znamená pro cenzora absenci jakýchkoliv omezujících mantinelů za které cenzor nesmí jít. Navíc Babišem zmíněná skutečnost, že zákon má určit i to, kdo bude mít kompetenci posuzovat co je a co není fake news, rovněž není bezvýznamná a minimálně jasně hovoří, že tuto kompetenci cenzora si jen tak svévolně nebude moci uzurpovat jen tak kdokoliv, a již vůbec ne jen tak nějaký zcela anonymní admin, pouze jen proto, že technicky vzato má tuto možnost tohle udělat. A i když Babiš to dále nerozvádí, zda-li by tato kompetence posuzovat co je a co není fake news měla náležet nějakému soudu, správnímu orgánu či někomu jinému, každopádně je to omezení i z hlediska subjektu, který má býti kompetentní k rozhodnutí o smazání cizího příspěvku na sociální síti. Suma sumárum i když sice ani jednomu z obou těchto prezidentských kandidátů není cenzura cizí, tak na rozdíl od Andreje Babiše je generál Petr Pavel stoupencem mnohem tvrdší cenzury než Andrej Babiš.
————–
15.) Otázka č. 85 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “Česká republika má zcela zastavit vojenskou pomoc Ukrajině?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Na tuto otázku oba prezidentští kandidáti sice formálně odpověděli shodně “NE”, nicméně ale kandidát Andrej Babiš zde dopsal tento komentář – cituji: “Je ji však třeba koordinovat s EU a NATO a provádět takovým způsobem aby to neohrozilo bojeschopnost naší armády.”

MOJE POZNÁMKA: Ačkoliv sice oba kandidáti souhlasí s vojenskými dodávkami České republiky na Ukrajinu, na rozdíl od nekonečně “štědrého” generála Petra Pavla, který pro rozsah těchto vojenských dodávek České republiky Ukrajině neklade nijaké hranice, tak naopak zde Andrej Babiš alespoň svým komentářem dává najevo, že tato pomoc českého státu Ukrajinské vládě nemá býti úplně totálně neomezená, ale rozsah této pomoci Ukrajinské vládě Andrej Babiš omezuje alespoň tou hranicí, kterou je jeho vlastní Babišova podmínka, že tato česká pomoc ukrajinské vládě nesmí ohrozit bojeschopnost naší vlastní armády, tj. nesmí ohrozit bojeschopnost armády České republiky.

P.S.: Každý z Vás, kdo by měl jakékoliv eventuální pochybnosti o smýšlení obou prezidentských kandidátů se i sám osobně může seznámit s tím jak na celkově 98 kladených otázek “Volební kalkulačky 2023” odpovídali samotní letošní prezidentští kandidáti zde – LINK: volebnikalkulacka.cz/volby/prezidentske-2023/pro-nadsence/srovnani

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Radovan Hrádek

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 38

Celkové hodnotenie: 22.91

Priemerná čítanosť: 2435

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vlhová po 1. kole slalomu tretia, Boris Vlha: "Problém bol v úvode"

  0icon

  Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

  To myslí vážne? Matovič predpovedá ako dopadnú septembrové voľby

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Je zrejmé, že predčasné voľby budú. Politici sa síce nezhodnú na mesiaci, ale OĽaNO stanovilo termín…

  "Takéto šialenstvo som ešte nezažil!" - chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

  0icon

  Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko…

  Ján Budaj zvoláva na stredu okrúhly stôl demokratických strán

  0icon

  Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj zvoláva na stredu 1. februára okrúhly stôl predstaviteľov politických "demokratických" síl.

  „Zasiahlo ma to ako kopa tehál.“: Silné svedectvo ženy, ktorá si želá, aby bola poznala pravdu pred potratom

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto: Pexels)   Vo svojich krátkych memoároch "Veci, ktoré som si želala vedieť....Predtým, ako som potratila svoje deti," autorka Farrah Christine…

  Na Slovensku chce vzniknúť šesť nových politických strán

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Na Slovensku chce vzniknúť aktuálne šesť nových politických strán. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke Ministerstva vnútra (MV)…

  Správa amerického RAND v plnej nahote odhaľuje falošnú politiku USA voči Kyjevu

  0icon

  Washington 28. januára 2028 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Harnik)   "Vojna na Ukrajine je najvýznamnejším medzištátnym konfliktom za posledné desaťročia. Jeho vývoj bude mať pre Spojené štáty vážne…

  Rozdiel medzi inteligenciou ázijských a západných detí je šokujúci. Dôvod majú každý deň v rukách

  0icon

  Paríž 28. januára 2027 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Klesajúce výsledky západných krajín v inteligenčných testoch detí v porovnaní s Čínou priamo súvisia s problémom času stráveného pri…

  Tanky samy o sebe nezvrátia priebeh vojny na Ukrajine. Američania preto ordinujú ďalšie lieky

  0icon

  Kyjev 28. januára 2023 (HSP/Foto:Facebook)   "Tanky samy o sebe nezvrátia priebeh vojny na Ukrajine" je názov analytického článku v New York Times Tanky NATO…

  V USA policajti ubili ďalšieho černocha

  0icon

  V USA policajti ubili ďalšieho černocha po tom čo ho vytiahli z auta

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

  0 icon

  Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

  Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

  0 icon

  USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

  Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

  Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

  Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

  0 icon

  Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

  TopDesať

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  FOTO DŇA