Porovnanie kandidátov na prezidenta ČR (Babiš a Pavel)

Prišlo mi do e-mailu. Zaujímavá analýza Pavla a Babiša. Oplatí sa prečítať.

_____________________________________________________________________________________

V MAXIMÁLNÍ STRUČNOSTI: PATNÁCT ZÁSADNÍCH ROZDÍLŮ V NÁZORECH OBOU PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ ANDREJE BABIŠE A GENERÁLA PETRA PAVLA !!!

I. NA NÁSLEDUJÍCÍCH OSM OTÁZEK ODPOVĚDĚL ANDREJ BABIŠ OSMKRÁT ZÁPORNĚ “NE” – A GENERÁL PATR PAVEL ZAS NAOPAK OSMKRÁT “ANO”:

1.) Otázka č. 80 “Eutanazie (asistovaná sebevražda) má být v České republice legální?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

2.) Otázka č. 90 “Souhlasíte s tím, že Česká republika má zavést společnou evropskou měnu (euro)?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

3.) Otázka č. 97 “Souhlasíte s tím, že dosažení tzv. uhlíkové neutrality k roku 2050 má být prioritou pro Českou republiku i za cenu zhoršení ekonomických podmínek?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

4.) Otázka č. 96 “Souhlasíte s iniciativou Evropské Unie zakázat výrobu nových aut produkujících emise po roce 2035?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
—-
5.) Otázka č. 98 “Podporujete protesty studentů ve snaze přimět politiky, aby se vážně zabývali změnami klimatu?”
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
MOJE POZNÁMKA: Jak vidět na odpovědích obou prezidentských kandidátů u všech těchto výše uvedených tří otázek “Volební kalkulačky” č. 96, 97 a 98, které se tematicky týkají současného ideologického pseudoekologického bláznivého zeleného šílenství, Andrej Babiš tento bláznivý takzvaný “Zelený úděl” odmítá, zatímco naopak generál Petr Pavel to plně podporuje!
—–
6.) Otázka č. 79 “Česká veřejnoprávní média plní správně svou funkci?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
——
7.) Otázka číslo č. 56 “Měla by býti zavedena možnost volit po Internetu?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”
———
8.) Otázka č. 57 “Měl by náš stát občanům v zahraničí umožnit účast ve volbách formou korespondenčního hlasování?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “NE”
Generál Petr Pavel: “ANO”

MOJE POZNÁMKA: Obě výše uvedené otázky, otázka č. 56 i ostázka č. 57 se týkají zajištění integrity spravedlivých a demokratických voleb bez výrazných volebních podvodů ke kterým jak takzvané “volby po Internetu”, tak i takzvané “Korespondenční hlasování” velmi často vedou. Oběma kandidátům byla ve “Volební kalkulačce” položena otázka číslo č. 56, která se ptá zda-li by měla býti zavedena možnost volit po Internetu, a otázka č. 57, která se zas ptá zda-li by náš stát občanům v zahraničí měl umožnit účast ve volbách formou korespondenčního hlasování. Zde u těchto dvou otázek zatímco prezidentský kandidát Andrej Babiš se svým “NE” vůči oběma těmto otázkám vyjádřil záporně, neboť nesouhlasí ani s korespondenčním hlasováním a ani s hlasováním po Internetu; tak naopak generál Petr Pavel odpověděl přesně opačně: Generál Petr Pavel souhlasí jak s hlasováním po Internetu, tak i s korespondenčním hlasováním ve volbách.

II. NA NÁSLEDUJÍCÍCH PĚT OTÁZEK ODPOVĚDĚL ANDREJ BABIŠ PĚTKRÁT KLADNĚ “ANO” – A GENERÁL PATR PAVEL ZAS NAOPAK PĚTKRÁT ZÁPORNĚ “NE”:

9.) Otázka č. 86 “V České republice by měla být zakázána stavba jiných než křesťanských náboženských staveb?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”

MOJE POZNÁMKA: Tentokrát tvůrci “Volební kalkulačky” mezi své otázky sice nedali nijakou otázku, která by zjišťovala názor na islámskou migraci do naší České republiky, nicméně Volební kalkulačka v otázce č. 86 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “V České republice by měla být zakázána stavba jiných než křesťanských náboženských staveb”, a zde na tuto otázku generál Petr Pavel odpověděl “NE”, a naopak Andrej Babiš zde na tuto otázku odpověděl “ANO”, a ještě k tomu navíc zde Andrej Babiš dopsal tento svůj doplňující komentář – cituji: “Naše země vyrostla z židovsko-křesťanských tradic, jak je vidět na počtu kostelů a synagog. Ostatní náboženství tu již mají svá náboženská centra a modlitebny, které není třeba dále navyšovat.”
———
10.) Otázka č. 73 “Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
———-
11.) Otázka č. 84 “Souhlasíte s tvrzením, že v České republice neplatí spravedlnost pro všechny stejně?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
———–
12.) Otázka č. 83 “Stát by měl mít povinnost vytvořit systém bezplatné právní pomoci pro všechny?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”
————
13.) Otázka č. 66 “Souhlasíte s tím, že Stát/obce se mají postarat, aby měl každý kde bydlet?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Ing. Andrej Babiš: “ANO”
Generál Petr Pavel: “NE”

MOJE POZNÁMKA: Volební kalkulačka v otázce č. 66 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “Stát/obce se mají postarat, aby měl každý kde bydlet”. Andrej Babiš zde odpověděl “ANO”, generál Petr Pavel zde odpověděl “NE”. A oba kandidáti ke své odpovědi navíc ještě i dopsali své vlastní doplňující komentáře. Andrej Babiš zde napsal – cituji: “Ano, mělo by například vzniknout mnohem více sociálních bytů.” Generál Petr Pavel zde zas napsal – cituji: “Stát by měl poskytnout asistenci lidem, kde ji nejvíce potřebují, ale bydlení nelze garantovat jako nárok všem.”

III. NA NÁSLEDUJÍCÍ DVOJICI OTÁZEK ODPOVĚDĚLI SICE FORMÁLNĚ OBA KANDIDÁTI NA PRVNÍ POHLED JAKOBY ZDÁNLIVĚ SHODNĚ, A PŘESTO VE SKUTEČNOSTI ÚPLNĚ ROZDÍLNĚ:

14.) Otázka č. 77 “Souhlasíte s tím, že provozovatelé velkých sociálních sítí mají povinnost odstraňovat tzv. fake news (falešné zprávy)?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Zde na tuto otázku sice oba prezidentští kandidáti formálně odpověděli “ANO”, nicméně ale samotný Andrej Babiš zde dopsal velmi důležitou poznámku, která možnosti cenzury do značné míry podstatně oklešťuje. Andrej Babiš zde napsal – cituji: “Zákon by ale měl definovat, co je a co není fake news a kdo to bude posuzovat.”

MOJE POZNÁMKA: Možná, že mnozí právní laici si nejsou vědomi zásadního rozdílu. Když Babiš požaduje, aby zákon definoval co je a co není fake news, tak tím výrazně omezuje svévoli cenzora, který již nemůže jen tak svévolně smazat cokoliv se mu osobně nelíbí, ale pouze jen to, co mu explicitně dovoluje zákon. Navíc při takovéto konstrukci se autor smazaného příspěvku může obrátit na soud, který posoudí zda-li cenzor jednal v souladu se zákonem anebo nad jeho rámec a tedy zda-li cenzor příspěvek smazal nezákonně. Pokud takovýto zákon vůbec neexistuje, tak se ani nelze proti smazání příspěvku bránit u soudu, soud by takovouto žalobu nutně vždy zamítl s poukazem na její právní nepřezkoumatelnost, neboť absence takovéhoto zákona znamená pro cenzora absenci jakýchkoliv omezujících mantinelů za které cenzor nesmí jít. Navíc Babišem zmíněná skutečnost, že zákon má určit i to, kdo bude mít kompetenci posuzovat co je a co není fake news, rovněž není bezvýznamná a minimálně jasně hovoří, že tuto kompetenci cenzora si jen tak svévolně nebude moci uzurpovat jen tak kdokoliv, a již vůbec ne jen tak nějaký zcela anonymní admin, pouze jen proto, že technicky vzato má tuto možnost tohle udělat. A i když Babiš to dále nerozvádí, zda-li by tato kompetence posuzovat co je a co není fake news měla náležet nějakému soudu, správnímu orgánu či někomu jinému, každopádně je to omezení i z hlediska subjektu, který má býti kompetentní k rozhodnutí o smazání cizího příspěvku na sociální síti. Suma sumárum i když sice ani jednomu z obou těchto prezidentských kandidátů není cenzura cizí, tak na rozdíl od Andreje Babiše je generál Petr Pavel stoupencem mnohem tvrdší cenzury než Andrej Babiš.
————–
15.) Otázka č. 85 se ptá obou kandidátů zda-li souhlasí s tím, že “Česká republika má zcela zastavit vojenskou pomoc Ukrajině?”
Odpovědi obou prezidentských kandidátů:
Na tuto otázku oba prezidentští kandidáti sice formálně odpověděli shodně “NE”, nicméně ale kandidát Andrej Babiš zde dopsal tento komentář – cituji: “Je ji však třeba koordinovat s EU a NATO a provádět takovým způsobem aby to neohrozilo bojeschopnost naší armády.”

MOJE POZNÁMKA: Ačkoliv sice oba kandidáti souhlasí s vojenskými dodávkami České republiky na Ukrajinu, na rozdíl od nekonečně “štědrého” generála Petra Pavla, který pro rozsah těchto vojenských dodávek České republiky Ukrajině neklade nijaké hranice, tak naopak zde Andrej Babiš alespoň svým komentářem dává najevo, že tato pomoc českého státu Ukrajinské vládě nemá býti úplně totálně neomezená, ale rozsah této pomoci Ukrajinské vládě Andrej Babiš omezuje alespoň tou hranicí, kterou je jeho vlastní Babišova podmínka, že tato česká pomoc ukrajinské vládě nesmí ohrozit bojeschopnost naší vlastní armády, tj. nesmí ohrozit bojeschopnost armády České republiky.

P.S.: Každý z Vás, kdo by měl jakékoliv eventuální pochybnosti o smýšlení obou prezidentských kandidátů se i sám osobně může seznámit s tím jak na celkově 98 kladených otázek “Volební kalkulačky 2023” odpovídali samotní letošní prezidentští kandidáti zde – LINK: volebnikalkulacka.cz/volby/prezidentske-2023/pro-nadsence/srovnani

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Radovan Hrádek

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 62

Celkové hodnotenie: 21.9

Priemerná čítanosť: 2183

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Albánci dúfajú, Asani: "Nemáme čo stratiť"

  0icon

  Düsseldorf 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sina Schuldt/dpa via AP)   Albánski futbalisti sú pred záverečným vystúpením v B-skupine na ME v Nemecku stále v hre o…

  Mestská polícia Bratislava odporúča ľuďom, brať si na kúpalisko len toľko peňazí, koľko minú

  0icon

  Bratislava 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Mestská polícia (MsP) Bratislava odporúča ľuďom, aby si na kúpaliská a prírodné jazerá brali len toľko peňazí, koľko…

  Koch Ukrajine: zastavte vojnu "za každú cenu" inak krajina "vymrie"

  0icon

  Moskva 23. júna 2024 (HSP/Foto:Screnshot)   Bývalý ruský vicepremiér a súčasný opozičný aktivista Alfred Koch (na ktorého bol v Rusku vydaný zatykač, žije v Nemecku),…

  Martinez po postupe Portugalska: "Sme pripravení na vyraďovačku"

  0icon

  Dortmund/Hamburg 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Themba Hadebe)   Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez vyjadril spokojnosť s dominantným výkonom svojho mužstva v sobotnom zápase ME proti…

  Richardsonová zabehla v Eugene svetový výkon roka na stovke 10,71 s

  0icon

  Eugene 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-George Walker IV)   Americká atlétka Sha'Carri Richardsonová zabehla vo finále domáceho šampionátu v Eugene svetový výkon roka v behu na…

  Michelko odmietol diskutovať so Šipošom z hnutia OĽaNO

  0icon

  Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) nebude diskutovať so šéfom poslaneckého klubu hnutia Slovensko…

  Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje sa za minulý rok 65 ukončených trestných vecí

  0icon

  Bratislava 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje za vlaňajší rok 65 ukončených trestných vecí. Neukončených eviduje 23. Vyplýva…

  Turistka uviazla v nedostupnom teréne, noc prečkala v horách

  0icon

  Vysoké Tatry 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Poľská turistka uviazla v ťažkom teréne vo Vysokých Tatrách, noc prečkala v horách. Horská záchranná služba (HZS)…

  Alternatíva pre Nemecko vytvorí v EÚ vlastnú frakciu

  0icon

  Berlín 23. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Joerg Carstensen/dpa via AP)   Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfG) má na budúci týždeň v úmysle vytvoriť v Európskom parlamente…

  UEFA sprísni bezpečnostné opatrenia počas turnaja

  0icon

  Európska futbalová únia (UEFA) sprísni bezpečnostné opatrenia počas ME v Nemecku. Riadiaci orgán európskeho futbalu k tomuto kroku dospel po tom, čo počas sobotného zápasu…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Andrej Sablič

  Gustáv Murín

  Erik Majercak

  Ivan Štubňa

  Milan Šupa

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA