Výzva na všeobecný odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky v záujme života, zachovania suverenity a zvrchovanosti Slovenska.

Dnes je medzinárodný deň ľudských práv a môžeme konštatovať, že volebný experiment s touto vládou nevyšiel. Naopak. Vláda zlyhala na celej čiare a postavila sa proti vlastným ľuďom a vlastnej krajine.

Hegerova vláda je v chaose, nevidí svetlo na konci tunela, prijíma nezodpovedné opatrenia v súvislosti s pandémiou s následkom tisícok úmrtí ľudí, naďalej ohrozuje životy ľudí, hospodárstvo štátu je v rozklade, vláda ohrozuje integritu, nezávislosť a suverenitu štátu. Nedokáže ani plniť svoje vlastné programové vyhlásenie vlády. Zrádza záujmy Slovenska a začína sa dopúšťať násilností na občanoch a k tomuto cieľu neváha zneužívať a ohýbať zákony SR. Sama seba tak diskvalifikovala a nemá tak právo vládnuť!!!

Preto:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“ (čl. 32 Ústavy SR).

Najskôr výber niektorých ustanovení z programového vyhlásenia vlády, ktoré vláda neplní:

V rámci zvládania súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom
vláda zabezpečí včasnú diagnostiku, liečbu, vhodnú infraštruktúru a logistiku zdravotníckych kapacít.

Štát prinavráti do centra svojej pozornosti ako svoj primárny záujem zdravie občanov, ktorý nebude ustupovať silným záujmovým a finančným skupinám v pozadí.

Vláda SR presadí, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu
v ľubovoľnej krajine EÚ.

Vláda SR legislatívne zabezpečí možnosť pacienta spísať svoju medicínsku vôľu a výber svojho právneho zástupcu v medicínskych otázkach.

Vláda SR nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy.

Vláda SR navrhne zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo financovanie v takej miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich prístrojového vybavenia a infraštruktúry, ktoré budú, rovnako ako budovy zdravotníckych zariadení, rešpektovať aj špecifické potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Vláda SR vytvorí podmienky na väčšiu integráciu seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zvýšenie kvality života staršej generácie.

Vláda SR zlepší podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh.

Vláda SR vytvorí systém hlásenia podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez obavy z postihu nahlasovateľa.
Vláda sa zaväzuje zavádzať platobné mechanizmy, ktoré v rámci jednotlivých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti budú klásť dôraz na odmeňovanie za kvalitu liečby, nie za jej kvantitu. Cieľom je odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za vyliečenie, nie za liečenie.

Vláda SR presadí trestný čin prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy postihne také korupčné správanie, pri ktorom nie je zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, ktoré však môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie
trestného činu ohýbania práva podľa vzoru nemeckej úpravy!!!

Vláda SR presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu. Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania.

Uvedieme si hlavné dôvody prečo sa treba postaviť na odpor vyplývajúci z pandémie:

Základné definície:

Vakcíny sú produkty, ktoré vytvárajú imunitu voči špecifickej chorobe. Keď ste imúnny voči chorobe, znamená to, že ste pred touto chorobou chránení (môžete jej byť vystavení bez toho, aby ste ochoreli). 

Očkovanie je akt zavedenia vakcíny do tela, aby sa vytvorila imunita voči špecifickej chorobe. 

Imunizácia je proces, ktorým sa človek alebo zviera stávajú chránenými pred chorobou. Tento termín sa často zamieňa s očkovaním. 

Imunita je ochrana pred infekčným ochorením. Ak ste imúnny voči chorobe, môžete sa jej vystaviť bez toho, aby ste sa nakazili.

Ale pozor. V USA neváhali zmanipulovať a zneužiť aj ustálené a zaužívané odborné definície.  Americké vládne Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) si prispôsobilo definíciu pre svoje potreby tak, aby vyhovovalo pre tzv. vakcíny proti covidu. Znie:

Vakcína: Prípravok, ktorý sa používa na stimuláciu imunitnej odpovede organizmu proti chorobám. 

Očkovanie: akt zavedenia vakcíny do tela na vytvorenie ochrany pred špecifickou chorobou.

Imunizácia: Proces, ktorým sa človek stáva chráneným pred chorobou prostredníctvom očkovania. 

Vakcína teda podľa nich nevytvára imunitu, ale iba stimuluje imunitnú odpoveď. CDC tak priznalo, že americké vakcíny teda v skutočnosti vakcíny nie sú. Sú to len a len experimentálne očkovacie látky (EOL).

CDC sprznilo a podalo ďalší dôkaz o EOL v definícii očkovania. Tvrdí, že očkovanie nemá slúžiť na vytvorenie imunity, ale iba na vytvorenie ochrany pred chorobou.

Definícia imunizácie sa zdá taká istá, ale iba do okamihu, kým si neuvedomíme, že CDC sa odvoláva na očkovanie, čiže na ochranu pred chorobou. Nie je tam uvedený fakt, že očkovaním sa vytvára imunita proti chorobe.

Imunizácia je teda proces, ktorého výsledkom je dosiahnutie imunity. Ak ste imúnny, nemôžete sa nakaziť. CDC tento fakt jednoducho odignorovala.

Súčasná bábková slovenská vláda nie je schopná prijímať efektívne opatrenia v boji proti covidu 19. Dôkazy:

     západné vakcíny sú experimentálne očkovacie látky (EOL), ktoré nie sú bezpečné a nie sú ani zárukou ochrany života občanov; Napriek tomu ich táto vláda po vzore EÚ občanom vnucuje;

výrobcovia tzv. vakcín nepreberajú zodpovednosť za následky vakcinácie, ktoré môžu končiť smrťou alebo aj trvalým poškodením zdravia;

smrť a trvalé poškodenie zdravia sa môže objaviť aj niekoľko mesiacov po očkovaní. Tieto úmrtia a vážne zdravotné problémy sa však úmyselne covidu nepripisujú. Očkovaním sa nezabráni šíreniu choroby;

vláda za obdobie trvania pandémie nebola schopná prijať efektívne opatrenia a spôsoby liečenia tak, aby sa predišlo vysokým úmrtiam. Následok tisíce mŕtvych;

Slovenská republika sa za tri mesiace dostala zo zelenej farby v lete t.r. medzi najhoršie na svete v novembri t.r.;

vláda nezabezpečila dostatok bezpečnejších vakcín pre občanov. Napr. Sputnik V,  kubánske vakcíny, čínske vakcíny alebo iné zdravie neohrozujúce vakcíny;

doterajšie používané  tzv.vakcíny sú len podmienečne núdzovo schválené EMA. Vláda sa rigidne drží používania liečiv odporúčaných EMA.

ŠÚKL má odporúčať a schvaľovať lieky na základe svojich vlastných nezávislých výskumov, ktoré môžu byť nezávislé od odporúčaní EMA, pokiaľ to je v prospech zdravia občana;

svoj podiel na rozšírení pandémie má aj prezidentka, ktorá v čase ohrozenia pozvala na návštevu Slovenska pápeža;

vláda za svoje vlastné chyby obviňuje občanov a trestá ich za to sankciami v rozpore zo zákonmi SR, Ústavou SR a medzinárodnými dohodami a zmluvami;

za každú cenu propaguje očkovanie bez možnosti alternatív liečenia;

utajuje iné alternatívy liečby na zmiernenie priebehu choroby známe v zahraničí;

úmyselne sa obchádzajú odborní praktickí lekári a popularizujú sa lekári, poplatní nie svojej odbornosti, ale politickým cieľom. Napr. konzílium;

vláda na svoje očkovacie ciele zneužíva korporátne a tzv. mainstreamové médiá, a tzv. konzílium na propagáciu podávania experimentálnych očkovacích látok, ktoré nie sú vakcínami ani zárukou imunity človeka.

vláda minula neefektívne peniaze na tzv. „očkovaciu lotériu“  v miliónoch eur, miesto toho, aby vybudovala zdravotnícke špecializované covidové pracoviská alebo poskytla chátrajúcim nemocniciam finančnú pomoc;

Hegerov argument, ktorým propaguje cenu očkovania v súvislosti s cenou monoklonálnych protilátok neobstojí vzhľadom k zdravotnému ohrozeniu očkovania pre občana. Monoklonálne látky sú pritom pre občana bezpečnejšie ako EOL. Ide o čistý lobing v prospech farmaceutických firiem a nie o záujem ochrany života a zdravia občana;

Poslušná bábková vláda vyhadzuje miliardy na vojenskú techniku – second hand nakúpený z USA miesto toho, aby zabezpečila ochranu zdravia občanov;

V nemocniciach sa vo veľkom používa invazívny spôsob ventilácie pľúc. Otázka je za akých okolností je nevyhnutné ventiláciu použiť. Mnohokrát by stačila oxygenoterapia. Ventilácia môže byť životunebezpečná v prípade neopodstatneného použitia; Oprávnená otázka znie: Koľko ľudí umrelo vplyvom nevhodného použitia ventilácie?; Prečo sa nevyužívajú neinvazívne spôsoby ventilácie pľúc? Napríklad na tento účel vyrábané špeciálne prilby, ktoré podstatne znižujú riziko úmrtí pacientov?

protislovenská vláda priamo ohrozuje demokraciu ohýbaním práva a zákonov pre splnenie svojich cieľov v rozpore so záujmami občanov;

protislovenská vláda blokuje vývoj, výskum a vznik bezpečnej slovenskej vakcíny a liečebné postupy;

nezmyselne segreguje občanov. Covid môžu prenášať tak očkovaní ako neočkovaní;

plánuje zaviesť povinné očkovanie EOL v rozpore s Ústavou SR a medzinárodným právom.

uvádza mätúce, neúplné a manipulatívne štatistické údaje na oficiálnych stránkach;

Na záver nezodpovedané otázky:

Koľko ľudí sa v SR nakazilo na covid po očkovaní? Prečo tají vláda tieto informácie?

Podľa oficiálnej stránky WHO v Číne, od 3. januára 2020 do 9. decembra 2021  bolo 128 690 potvrdených prípadov  COVID-19 s 5 697 úmrtiami.

K 3. decembru 2021 bolo podaných celkovo 2 543 206 400 dávok čínskej vakcíny. Slovensko bude mať čochvíľa trikrát väčšiu úmrtosť ako Čína!!! To je jasný dôkaz o tom, že tejto vláde vôbec nejde o zdravie občanov, ale je súčasťou sprisahania amerických covidofašistov.

  https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn

 Z uvedených dôvodov žiadam okamžité odstúpenie celej vlády národného ohrozenia a národného zdierania a preverenie podozrivých transakcií na vládnej stránke centrálneho registra zmlúv a štátnych hmotných rezerv s dôrazom na tie, ktoré boli bez verejného obstarávania alebo s verejným obstarávaním urýchleného konania. A samozrejme preverenie vzájomného previazania osôb a toky finančných prostriedkov vrátane zahraničných účtov politikov, ich príbuzných alebo inak spriaznených osôb.

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Viac na:

https://blog.hlavnespravy.sk/28527/cielom-ockovania-je-aby-ludia-stratili-prirodzenu-imunitu-a-boli-zavisli-na-komercnej-imunite/

https://blog.hlavnespravy.sk/27465/aj-tretia-vlna-pandemie-je-na-slovensku-naplanovana/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 195

Celkové hodnotenie: 25.05

Priemerná čítanosť: 2297

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

  • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

    POČASIE NA DNES

    FOTO DŇA

  • Vybrali sme

    FOTO DŇA