Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa stotožňujem s jeho znením. Dosť bolo toho neustáleho vymývania mozgov pomocou nepretržitého šírenia strachu a porušovania základných ľudských práv a slobôd.

Ešte chcem pripomenúť všetkým provakcinačným fanatikom Rezolúciu Rady Európy z 27. januára 2021, kde sa jasne uvádza:

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcín:

🚩7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

🚩7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

Celé znenie správy

Takzvaní “odborníci” (Sabaka, Pavelka, “konzílium” a iní), ako aj osoby vystupujúce ako “vláda SR” sa evidentne domnievajú, že oni sú postavení nad “inými ľuďmi”, pretože si myslia, že “odborné názory” sú nadradené “slobode a ľudským právam” jednotlivca(!). Ale ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY jednotlivca, nech sa akokoľvek “hlúpo” jednotlivec sám správa alebo rozhoduje, VŽDY MAJÚ PREDNOSŤ (!) a sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné! A na tom nezmení nič žiadne fašistické vyhlasovanie žiadneho fašistu, že v záujme ochrany “ľudských práv či zdravia akokoľvek početnej alebo mocnej skupiny iných jednotlivcov” sme oprávnení pošliapať alebo ignorovať či obrať o ľudské práva niektorú skupinu občanov, resp. čo i len jediného človeka! Lebo to je podstata toho, čo títo fašisti (osoby vystupujúce ako “vláda SR”, ale tiež osoby vystupujúce ako “konzílium odborníkov”) tvrdia! Pre nich je určené toto: Aj v najkritickejšej situácii musí byť ľudská bytosť rešpektovaná, človek musí ostať človekom, a NIKTO nesmie (bez opory v zákone) žiadnu ľudskú bytosť, žiadneho človeka oberať o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva, ku ktorým predovšetkým patrí aj možnosť rozhodnúť sa o svojom tele sám a to aj keby išlo o rozhodnutie “nesprávne”! Ak niekto oberie človeka o túto možnosť – slobodne sám rozhodovať o svojom tele – tak oberá ho tým o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva! Teda, nie je zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické) na človeku to, že sa rozhoduje sám a rozhodne o svojom tele sám aj keď toto rozhodnutie jedinca bude odporovať diktátu či predstavám vlády, alebo predstavám odborníkov, alebo predstavám iných jedincov, NAOPAK zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické a zločinecké) je správanie vlády, odborníkov, či iných jedincov, ktorí svoju predstavu o tom, čo je “správne” pre telo niektorého jednotlivca vnucujú a diktujú tomuto jednotlivcovi a trvajú na tom, aby sa tejto ich predstave jednotlivec podriadil (lebo je to “vraj” na prospech väčšiny) bez ohľadu na to, aká je vlastná vôľa tohto jednotlivca. TOTO JE FAŠISTICKÁ TOTALITA A ZÁROVEŇ SÚ TO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI! JE IRELEVANTNÉ, ŽE SA TAK DEJE POD ZÁMIENKOU “OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA”, PRETOŽE ANI TÁTO ZÁMIENKA NIE JE A NESMIE BYŤ(!) DÔVODOM NA ZASAHOVANIE DO TAK ZÁKLADNÉHO ĽUDSKÉHO PRÁVA, AKÝM JE PRÁVO NA ŽIVOT, NEDOTKNUTEĽNOSŤ OSOBY A TEDA AJ NEDOTKNUTEĽNOSŤ TELESNEJ INTEGRITY ČLOVEKA BEZ JEHO SÚHLASU! NIKTO PREDSA NEZAKAZUJE OSOBÁM, KTORÉ SA CHCÚ OČKOVAŤ, ABY SA NEOČKOVALI, A PRETO TIEŽ NIKTO VŠAK NESMIE NIKOMU PRIKAZOVAŤ A ANI SKRYTÝM NÁTLAKOM VYNUCOVAŤ, ABY SA OČKOVAL LÁTKOU, KTOREJ SÁM NEDÔVERUJE, KTORÁ JE V PODSTATE NOVÝM MEDICÍNSKYM PREPARÁTOM , U KTORÉHO JE ZNÁME UŽ TERAZ – IBA PO ROKU JEJ POUŽÍVANIA – VÝZNAMNÉ MNOŽSTVO ŤAŽKÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV I FATÁLNYCH. V OPAČNOM PRÍPADE (AK BUDE “OČKOVANIE” TAKOUTO LÁTKOU NIEKOMU NARIADENÉ, ALEBO INAK VYNUCOVANÉ – formou podmienok v prístupe k príjmu, k vzdelaniu, k lekárskej starostlivosti, atď.) TAK PÔJDE O ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI (!) A PRETO VŠETKY OSOBY, KTORÝCH KONANIE A ROZHODOVANIE SMERUJE KU REALIZÁCII TAKÝCHTO ZLOČINOV, BUDE NEVYHNUTNÉ V BUDÚCNOSTI SÚDIŤ AKO PÁCHATEĽOV ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI!

Ak chcú títo zločinci zachraňovať “verejné zdravie” nech ho zachraňujú tým, že budú konať presne podľa zákonnej definície pojmu „verejného zdravia“ teda : § 2 ods. 1, písm. b/ Zákon č. 355/2007 Z. z., kde sa dozvedáte, že: „verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a EKONOMICKEJ ÚROVNI SPOLOČNOSTI“(!). Nikde v tejto definícii, ale ani v ostatných častiach citovaného Zákona(!) sa neuvádza oprávnenie vydávať a vykonávať „opatrenia na ochranu verejného zdravia“ v rozpore so základnými ľudskými právami(!). A mimochodom, dávam do pozornosti, a preto som túto časť definície zvýraznila veľkými písmenami, že pojem „verejné zdravie“ sa skladá z troch rovnocenných častí a jednou z nich je EKONOMICKÁ ÚROVEŇ SPOLOČNOSTI(!), teda ak „opatrenia“ alebo „pravidlá“ prijímané na „ochranu verejného zdravia“ významným spôsobom poškodzujú „ekonomickú úroveň spoločnosti“, tak tieto „opatrenia“ resp. „pravidlá“ v konečnom dôsledku NEPODPORUJÚ VEREJNÉ ZDRAVIE, ALE NAOPAK SÚ VLASTNE ÚTOKOM PROTI VEREJNÉMU ZDRAVIU(!). A preto všetky také osoby, ktoré presadzovaním opatrení významne poškodzujúcich ekonomickú úroveň spoločnosti vlastne páchajú útok na „verejné zdravie“, je nutné stíhať za spáchanie trestných činov – pôjde najmä o zneužívanie právomoci, ale aj o zločiny proti ľudskosti. Teda aj zo znenia Zákona č. 355/2007 Z.z. vyplýva, že hrozbou pre „verejné zdravie“ nie je jednotlivý občan, ale ani hoci aj početne veľká skupina občanov, ktorí žiadajú rešpektovanie ľudských práv, ale hrozbou a páchateľmi „ohrozenia verejného zdravia“ sú
osoby – vláda, poslanci, „odborníci“, ktorí prijímajú a presadzujú rozhodnutia odporujúce zákonnej definícii pojmu „verejného zdravia“(!), teda všetci tí, ktorí lživo prekrúcajú tento pojem ako oprávnenie na nerešpektovanie ľudských práv jednotlivca(!) ako aj všetci tí, ktorí pod zámienkou „ochrany verejného zdravia“ úmyselne presadzovali opatrenia, ktoré:
– významne poškodili úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad v jej dostupnosti, odklady plánovaných zákrokov, vyšetrenia „cez telefón“, atď.);
– významne poškodili úroveň ochrany a podpory zdravia (napríklad v nezmyselnom uprednostňovaní „očkovaných“ hoci už je všeobecne známe, že aj „očkované“ osoby roznášajú nákazu, môžu ochorieť i umierať na túto nákazu);
– významne poškodili ekonomickú úroveň spoločnosti (nielen neefektívnymi tzv. lockdownami, ale aj zjavne neefektívnym a obrovským plytvaním finančnými prostriedkami, ktoré neboli použité na rozšírenie kapacít nemocníc, ani stabilizáciu zdravotníckeho personálu, ale doslova „vyhodené“(!) na „lotériu“, reklamu, alebo na rôzne variácie „plošného testovania AG testami“, ktoré v konečnom dôsledku spôsobilo enormný rozsev ochorenia a nárast hospitalizácií avšak preukázateľne „priaznivo“ vplývalo len na stav peňaženiek prevádzkovateľov MOMiek);
Teda aj keby v dôsledku „povinného očkovania“ zomrel iba jeden jediný človek a milióny by boli „zachránené“ nikto nemá právo nútiť ľudí, teda ani toho jediného človeka(!), aby svoj život riskoval-i vo „verejnom záujme“ resp. v „záujme verejného zdravia“, pretože ľudia – občania majú svoje ľudské práva(!) a NIE SÚ MAJETKOM VLÁDY A ANI ŠTÁTU, a nie sú ani jeho „vojakmi“ a neskladali prísahu, že za „vlasť i život položia“, preto nikto z „vládnej moci“ nesmie žiadať a očakávať od občanov, ani od jediného občana(!), aby sa v „záujme verejného zdravia“ vzdal-i svojich ľudských práv, garantovaných ústavou (!). Naopak občania majú právo očakávať a žiadať od vládnej moci, aby rešpektovala ľudské práva občanov(!), zákony a ústavu(!), predsa to boli oni – vládna moc, kto po voľbách skladal prísahu, že budú tieto normy rešpektovať! Takže, ak táto vládna moc sa správa v rozpore s prísahou a nerešpektuje platné zákony, ani ústavu a dokonca tieto úmyselne PORUŠUJE a vyzýva na ich ďalšie a ešte rozsiahlejšie porušovanie – tak tieto osoby viac nemajú akúkoľvek legitimitu a sú to len zločinci vystupujúci vo vysokých štátnych a verejných funkciách! A ako zločincov ich je nutné aj súdiť!

Koniec celého znenia správy

P.S.: Odpor obyvateľstva sa stupňuje v celej Európe. Pokusy o zavádzanie povinného „dobrovoľného“ očkovania nebadať len u nás na Slovensku. Očividne sa ide v celej Európe podľa jedného manuálu a to nie je žiadny hoax ani konšpirácia. Pretože sa to skutočne deje a nezmyselné opičenie sa po iných štátoch v zlých opatreniach je badateľné a určite to nie je žiadna náhoda. Škoda, že sa u nás po iných európskych štátoch opičia len vládni vakcináckovia s ich chorými fašistickými opatreniami. Kiežby aj slovenské obyvateľstvo už vytiahlo hlavy z piesku a postavilo sa na odpor proti odstraňovaniu základných ľudských práv a slobôd, Ústavy SR a svojvoľnosti nikým nevolených úradníkov. Povstalo za svoju slobodnú budúcnosť, kde už ľudia nebudú pokusnými králikmi nejakých šialených vedcov a farmaceutických spoločností vlastnených mega korporáciami, ktoré už pomaly ovládajú celý svet, a teraz si povedali, že si privlastnia aj samotný život a bytie.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Slavěna Vorobelová

O AUTOROVI

www.vorobelova.sk

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 155

Celkové hodnotenie: 29.63

Priemerná čítanosť: 3251

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Polícia navrhla podať obžalobu pre neoprávnené nakladanie s odpadmi v Bratislave

  0icon

  Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podanie obžaloby na tri fyzické a jednu právnickú osobu so sídlom v Bratislave pre neoprávnené nakladanie s odpadmi.

  Muža v centre Londýna usmrtil výsuvný pisoár

  0icon

  Londýnska polícia v piatok informovala o smrti muža, ktorého vo štvrti West End rozdrvil "výsuvný pisoár".

  Tentoraz je to inak. Západ nie je pripravený viesť totálnu vojnu s Ruskom

  0icon

  Moskva 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Kým sa Washington nerozhodol konfrontovať Moskvu s existenčnou vojenskou hrozbou na Ukrajine, obmedzil použitie americkej vojenskej sily na…

  Dlhodobá snaha Romana Abramoviča zachrániť Ukrajinu, svoju povesť a majetok

  0icon

  Kyjev 27. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:Facebook)   Jeho šance byť sprostredkovateľom mieru klesajú, zatiaľ čo tlak na jeho majetok sa zvyšuje, píše The Wall Street Journal…

  ŠÚKL sťahuje z trhu šesť šarží lieku proti zápalom pri závažných ochoreniach

  0icon

  Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu šesť šarží lieku na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach Diprophos,

  Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

  0icon

  Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam,…

  Nulandová je rada, že sa Nord Stream 2 stal "hromadou šrotu"

  0icon

  Washington 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová sa na včerajšom vypočutí v Senáte tešila, že Nord Stream 2…

  Viliam Karas sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  0icon

  Minister spravodlivosti Viliam Karas včera odcestoval do Štokholmu, aby sa zúčastnil na neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti Rady EÚ v Štokholme

  NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

  0icon

  Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas…

  To najdôležitejšie z Ukrajiny - Zelenskyj označil situáciu na fronte za mimoriadne kritickú. Rusi nielen útočia, ale aj ničia všetko okolo seba

  0icon

  Kyjevsko-mohyljanská akadémia zakázala používanie ruského jazyka. Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

  List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

  0 icon

  Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tejto prekliatej prevodovke v auguste 1942 pokazili…

  Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

  0 icon

  Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

  CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

  0 icon

  USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

  Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

  TopDesať

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

  0 icon

  Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

  FOTO DŇA