Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa stotožňujem s jeho znením. Dosť bolo toho neustáleho vymývania mozgov pomocou nepretržitého šírenia strachu a porušovania základných ľudských práv a slobôd.

Ešte chcem pripomenúť všetkým provakcinačným fanatikom Rezolúciu Rady Európy z 27. januára 2021, kde sa jasne uvádza:

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcín:

🚩7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

🚩7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

Celé znenie správy

Takzvaní “odborníci” (Sabaka, Pavelka, “konzílium” a iní), ako aj osoby vystupujúce ako “vláda SR” sa evidentne domnievajú, že oni sú postavení nad “inými ľuďmi”, pretože si myslia, že “odborné názory” sú nadradené “slobode a ľudským právam” jednotlivca(!). Ale ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY jednotlivca, nech sa akokoľvek “hlúpo” jednotlivec sám správa alebo rozhoduje, VŽDY MAJÚ PREDNOSŤ (!) a sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné! A na tom nezmení nič žiadne fašistické vyhlasovanie žiadneho fašistu, že v záujme ochrany “ľudských práv či zdravia akokoľvek početnej alebo mocnej skupiny iných jednotlivcov” sme oprávnení pošliapať alebo ignorovať či obrať o ľudské práva niektorú skupinu občanov, resp. čo i len jediného človeka! Lebo to je podstata toho, čo títo fašisti (osoby vystupujúce ako “vláda SR”, ale tiež osoby vystupujúce ako “konzílium odborníkov”) tvrdia! Pre nich je určené toto: Aj v najkritickejšej situácii musí byť ľudská bytosť rešpektovaná, človek musí ostať človekom, a NIKTO nesmie (bez opory v zákone) žiadnu ľudskú bytosť, žiadneho človeka oberať o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva, ku ktorým predovšetkým patrí aj možnosť rozhodnúť sa o svojom tele sám a to aj keby išlo o rozhodnutie “nesprávne”! Ak niekto oberie človeka o túto možnosť – slobodne sám rozhodovať o svojom tele – tak oberá ho tým o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva! Teda, nie je zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické) na človeku to, že sa rozhoduje sám a rozhodne o svojom tele sám aj keď toto rozhodnutie jedinca bude odporovať diktátu či predstavám vlády, alebo predstavám odborníkov, alebo predstavám iných jedincov, NAOPAK zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické a zločinecké) je správanie vlády, odborníkov, či iných jedincov, ktorí svoju predstavu o tom, čo je “správne” pre telo niektorého jednotlivca vnucujú a diktujú tomuto jednotlivcovi a trvajú na tom, aby sa tejto ich predstave jednotlivec podriadil (lebo je to “vraj” na prospech väčšiny) bez ohľadu na to, aká je vlastná vôľa tohto jednotlivca. TOTO JE FAŠISTICKÁ TOTALITA A ZÁROVEŇ SÚ TO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI! JE IRELEVANTNÉ, ŽE SA TAK DEJE POD ZÁMIENKOU “OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA”, PRETOŽE ANI TÁTO ZÁMIENKA NIE JE A NESMIE BYŤ(!) DÔVODOM NA ZASAHOVANIE DO TAK ZÁKLADNÉHO ĽUDSKÉHO PRÁVA, AKÝM JE PRÁVO NA ŽIVOT, NEDOTKNUTEĽNOSŤ OSOBY A TEDA AJ NEDOTKNUTEĽNOSŤ TELESNEJ INTEGRITY ČLOVEKA BEZ JEHO SÚHLASU! NIKTO PREDSA NEZAKAZUJE OSOBÁM, KTORÉ SA CHCÚ OČKOVAŤ, ABY SA NEOČKOVALI, A PRETO TIEŽ NIKTO VŠAK NESMIE NIKOMU PRIKAZOVAŤ A ANI SKRYTÝM NÁTLAKOM VYNUCOVAŤ, ABY SA OČKOVAL LÁTKOU, KTOREJ SÁM NEDÔVERUJE, KTORÁ JE V PODSTATE NOVÝM MEDICÍNSKYM PREPARÁTOM , U KTORÉHO JE ZNÁME UŽ TERAZ – IBA PO ROKU JEJ POUŽÍVANIA – VÝZNAMNÉ MNOŽSTVO ŤAŽKÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV I FATÁLNYCH. V OPAČNOM PRÍPADE (AK BUDE “OČKOVANIE” TAKOUTO LÁTKOU NIEKOMU NARIADENÉ, ALEBO INAK VYNUCOVANÉ – formou podmienok v prístupe k príjmu, k vzdelaniu, k lekárskej starostlivosti, atď.) TAK PÔJDE O ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI (!) A PRETO VŠETKY OSOBY, KTORÝCH KONANIE A ROZHODOVANIE SMERUJE KU REALIZÁCII TAKÝCHTO ZLOČINOV, BUDE NEVYHNUTNÉ V BUDÚCNOSTI SÚDIŤ AKO PÁCHATEĽOV ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI!

Ak chcú títo zločinci zachraňovať “verejné zdravie” nech ho zachraňujú tým, že budú konať presne podľa zákonnej definície pojmu „verejného zdravia“ teda : § 2 ods. 1, písm. b/ Zákon č. 355/2007 Z. z., kde sa dozvedáte, že: „verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a EKONOMICKEJ ÚROVNI SPOLOČNOSTI“(!). Nikde v tejto definícii, ale ani v ostatných častiach citovaného Zákona(!) sa neuvádza oprávnenie vydávať a vykonávať „opatrenia na ochranu verejného zdravia“ v rozpore so základnými ľudskými právami(!). A mimochodom, dávam do pozornosti, a preto som túto časť definície zvýraznila veľkými písmenami, že pojem „verejné zdravie“ sa skladá z troch rovnocenných častí a jednou z nich je EKONOMICKÁ ÚROVEŇ SPOLOČNOSTI(!), teda ak „opatrenia“ alebo „pravidlá“ prijímané na „ochranu verejného zdravia“ významným spôsobom poškodzujú „ekonomickú úroveň spoločnosti“, tak tieto „opatrenia“ resp. „pravidlá“ v konečnom dôsledku NEPODPORUJÚ VEREJNÉ ZDRAVIE, ALE NAOPAK SÚ VLASTNE ÚTOKOM PROTI VEREJNÉMU ZDRAVIU(!). A preto všetky také osoby, ktoré presadzovaním opatrení významne poškodzujúcich ekonomickú úroveň spoločnosti vlastne páchajú útok na „verejné zdravie“, je nutné stíhať za spáchanie trestných činov – pôjde najmä o zneužívanie právomoci, ale aj o zločiny proti ľudskosti. Teda aj zo znenia Zákona č. 355/2007 Z.z. vyplýva, že hrozbou pre „verejné zdravie“ nie je jednotlivý občan, ale ani hoci aj početne veľká skupina občanov, ktorí žiadajú rešpektovanie ľudských práv, ale hrozbou a páchateľmi „ohrozenia verejného zdravia“ sú
osoby – vláda, poslanci, „odborníci“, ktorí prijímajú a presadzujú rozhodnutia odporujúce zákonnej definícii pojmu „verejného zdravia“(!), teda všetci tí, ktorí lživo prekrúcajú tento pojem ako oprávnenie na nerešpektovanie ľudských práv jednotlivca(!) ako aj všetci tí, ktorí pod zámienkou „ochrany verejného zdravia“ úmyselne presadzovali opatrenia, ktoré:
– významne poškodili úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad v jej dostupnosti, odklady plánovaných zákrokov, vyšetrenia „cez telefón“, atď.);
– významne poškodili úroveň ochrany a podpory zdravia (napríklad v nezmyselnom uprednostňovaní „očkovaných“ hoci už je všeobecne známe, že aj „očkované“ osoby roznášajú nákazu, môžu ochorieť i umierať na túto nákazu);
– významne poškodili ekonomickú úroveň spoločnosti (nielen neefektívnymi tzv. lockdownami, ale aj zjavne neefektívnym a obrovským plytvaním finančnými prostriedkami, ktoré neboli použité na rozšírenie kapacít nemocníc, ani stabilizáciu zdravotníckeho personálu, ale doslova „vyhodené“(!) na „lotériu“, reklamu, alebo na rôzne variácie „plošného testovania AG testami“, ktoré v konečnom dôsledku spôsobilo enormný rozsev ochorenia a nárast hospitalizácií avšak preukázateľne „priaznivo“ vplývalo len na stav peňaženiek prevádzkovateľov MOMiek);
Teda aj keby v dôsledku „povinného očkovania“ zomrel iba jeden jediný človek a milióny by boli „zachránené“ nikto nemá právo nútiť ľudí, teda ani toho jediného človeka(!), aby svoj život riskoval-i vo „verejnom záujme“ resp. v „záujme verejného zdravia“, pretože ľudia – občania majú svoje ľudské práva(!) a NIE SÚ MAJETKOM VLÁDY A ANI ŠTÁTU, a nie sú ani jeho „vojakmi“ a neskladali prísahu, že za „vlasť i život položia“, preto nikto z „vládnej moci“ nesmie žiadať a očakávať od občanov, ani od jediného občana(!), aby sa v „záujme verejného zdravia“ vzdal-i svojich ľudských práv, garantovaných ústavou (!). Naopak občania majú právo očakávať a žiadať od vládnej moci, aby rešpektovala ľudské práva občanov(!), zákony a ústavu(!), predsa to boli oni – vládna moc, kto po voľbách skladal prísahu, že budú tieto normy rešpektovať! Takže, ak táto vládna moc sa správa v rozpore s prísahou a nerešpektuje platné zákony, ani ústavu a dokonca tieto úmyselne PORUŠUJE a vyzýva na ich ďalšie a ešte rozsiahlejšie porušovanie – tak tieto osoby viac nemajú akúkoľvek legitimitu a sú to len zločinci vystupujúci vo vysokých štátnych a verejných funkciách! A ako zločincov ich je nutné aj súdiť!

Koniec celého znenia správy

P.S.: Odpor obyvateľstva sa stupňuje v celej Európe. Pokusy o zavádzanie povinného „dobrovoľného“ očkovania nebadať len u nás na Slovensku. Očividne sa ide v celej Európe podľa jedného manuálu a to nie je žiadny hoax ani konšpirácia. Pretože sa to skutočne deje a nezmyselné opičenie sa po iných štátoch v zlých opatreniach je badateľné a určite to nie je žiadna náhoda. Škoda, že sa u nás po iných európskych štátoch opičia len vládni vakcináckovia s ich chorými fašistickými opatreniami. Kiežby aj slovenské obyvateľstvo už vytiahlo hlavy z piesku a postavilo sa na odpor proti odstraňovaniu základných ľudských práv a slobôd, Ústavy SR a svojvoľnosti nikým nevolených úradníkov. Povstalo za svoju slobodnú budúcnosť, kde už ľudia nebudú pokusnými králikmi nejakých šialených vedcov a farmaceutických spoločností vlastnených mega korporáciami, ktoré už pomaly ovládajú celý svet, a teraz si povedali, že si privlastnia aj samotný život a bytie.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Slavěna Vorobelová

O AUTOROVI

www.vorobelova.sk

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 128

Celkové hodnotenie: 28.77

Priemerná čítanosť: 3520

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ukrajina obvinila Rusko z falošných bombových hrozieb

  0icon

  Kyjev 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ukrajina v piatok uviedla, že bola v posledných dňoch vystavená falošným bombovým hrozbám zameraným na spoločnosť, a obvinila z…

  Čína považuje francúzsku rezolúciu o Ujguroch za hrubé zasahovanie

  0icon

  Peking 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Čína sa v piatok ohradila proti hrubému zasahovaniu do svojich vnútorných záležitostí, ktorého sa vo štvrtok dopustil francúzsky…

  OSN: Tonga bude po výbuchu sopky potrebovať potravinovú pomoc zrejme dlhodobo

  0icon

  Ženeva 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/CPL Dillon Anderson/New Zealand Defence Force)   OSN v piatok upozornila, že výbuch podmorskej sopky a následné prívalové vlny cunami, ktoré…

  Miroslav Suja: Obranná zmluva medzi SR a USA môže viesť k bratovražednej vojne Slovanov

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Archív)   Nezaradený poslanec za hnutie Republika Miroslav Suja sa obáva že prijatie Obrannej zmluvy medzi Slovenskom a USA by mohlo…

  Brocková: Stredobodom slovenského predsedníctva vo V4 budú občania krajín

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/DUNA/MTI-Zsolt Szigetváry)   Stredobodom slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) budú občania našich krajín. Slovensko v tom počíta s podporou Medzinárodného…

  Gröhling: Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní. "Pri omikrone ich netreba až desať". Školy zatvárať nechce, vírus sa šíri rovnako

  0icon

  Piešťany 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas…

  Ženevská schôdzka Blinkena s Lavrovom sa skončila skôr, než bolo plánované

  0icon

  Ženeva 21. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon, Russian Foreign Ministry Press Service)   Vo švajčiarskej Ženeve sa v piatok krátko po 11.00 h začalo rokovanie…

  Zelenskyj chce sankcie proti Rusku hneď, a poriadne. Moskva to vraj zvládne

  0icon

  Kyjev 21. januára 2022 (HSP/Sputnik/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že Rusko je schopné prežiť uvalenie ďalších sankcií a vyzval…

  Zelenskyj sa poďakoval Poľsku za podporu v neľahkých časoch

  0icon

  Wisla 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Poľsko ubezpečilo Ukrajinu o svojej podpore, ak by bola v ohrození, a vyjadrilo nesúhlas s agresívnym…

  Matka odmietla urobiť varené víno synovi, vyhrážal sa jej smrťou

  0icon

  Nové Mesto nad Váhom 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Novomestskí policajti obvinili 45-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Matke a sestre sa vyhrážal smrťou. Ako…

  TopDesať

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Alcatraz: Bola najbezpečnejšia väznica skutočne taká bezpečná?

  0 icon

  Jedna z najznámejších väzníc na svete – Alcatraz – sa dlho považovala za najbezpečnejšiu. Stvoritelia väznice na malom ostrove pri meste San Francisco vyhlasovali, že útek z väzenia je nemožný. Dôkazom, že sa mýlili, je útek troch väzňov, ktorý je zahalený rúškom tajomstva. Väznica Alcatraz leží na malom, iba 500 metrov dlhom ostrove,…

  Chudnutie: Osvoj si tieto návyky a bude to hračka!

  0 icon

  Účastníci štúdie o dôležitosti stravovacích návykov stratili po 12 týždňoch v priemere 3,1 kg svojej váhy. Najdôležitejšie však je, že znížili riziko cukrovky a srdcových chorôb, chudnutie je len príjemný bonus. Všetci môžeme dodržiavať zdravé stravovacie návyky bez toho, aby sme sa obmedzovali na konkrétny druh jedla. Ako na to? Vypi 9 pohárov vody…

  Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

  0 icon

  Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

  TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor?

  0 icon

  "Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Apačské vojny proti Američanom 1. časť

  0 icon

  USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojo

  Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

  0 icon

  India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektri

  Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

  0 icon

  Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA