Covid teror a podlosť genocídnych fašistov. Načisto zošaleli. Zastavme ich!

Tretia svetová vojna svetovládnych mocenských elít globálneho fašizmu (globálneho parazita) proti obyvateľstvu naberá na obrátkach. Z centrály tohto parazita a jeho zločinnej farmakologickej loby na čele s Pfizerom prichádzajú pokyny pre zapredané vlády, ako postupnými krokmi nastoľovať genocídny covid fašizmus v jednotlivých krajinách. A naša vlastizradná vládna a mocenská garnitúra so svojimi prisluhovačmi sa pri plnení týchto pokynov usilovne činí, veď korupčné peniažky od Pfizeru a cudzích pánov si treba zaslúžiť.

Zmluva uzavretá so zločinným farmakologickým koncernom Pfizer nás uvrhla pod jeho tvrdý diktát, ktorý vládu núti k násilnému presadzovaniu očkovania aj za cenu, že sa pri tom dopúšťa zločinov proti ľudskosti. Vakcín je nakúpených a zakontrahovaných toľko, že sa počíta so zaočkovaním takmer celej populácie, ako aj s tým, že sa toto očkovanie bude opakovať v pravidelných intervaloch donekonečna. Ale plán sa zadrháva, opichaných je oveľa menej, než sa očakávalo, a tak zapredanci na čele s prezidentkou spustili šialenú demagogickú kampaň a vyhrážajú sa nám genocídnym terorom, lebo zločinný Pfizer nie je spokojný s plnením úloh, ktorými sa mu naša mocenská garnitúra zaviazala. A tak tieto zákerné satanistické svine šalejú a chcú nás opichať násilím stoj čo stoj! Pfizer je ich božstvom, ktorému sa klaňajú za judášske groše. Diablovi zapredali svoje čierne duše.

Ich desivá vakcinačná propaganda naberá na obrátkach. Klamstvo, lož, manipulácia, vyhrážanie sa a naháňanie strachu, brutalita voči nezaočkovaným sú ich pracovné metódy. Zlikvidovali právny štát a nastolili fašistickú genocídnu diktatúru a režim teroru. Zbavili nás ľudských práv a občianskych slobôd a siahli aj na našu telesnú integritu. Máme nielen plné právo, ale aj povinnosť podľa čl. 32 Ústavy SR sa postaviť na odpor. A my to aj urobíme a túto zapredanú fašistickú primitívnu zberbu pošleme do čerta. Zahnali nás do kúta, na okraj priepasti, a tak nám nezostáva nič iné, len sa úporne brániť a zbaviť sa tejto pliagy, ktorá zasvinila a ničí naše krásne Slovensko.

Do éteru vypustili tému povinného očkovania. Na to zriadili akési samozvané „odborné konzílium“ zapredancov typu sorošovských mimovládok, ktoré navrhuje vláde zaviesť povinné očkovanie, aby tak vláda mala v rukách argument, že ona sa len riadi pokynmi „odborníkov“. Ale títo samozvaní „vedci a odborníci“ výzvu na otvorenú diskusiu so skutočnými odborníkmi a vedcami, ktorí majú na celé vakcinačné šialenstvo diametrálne odlišný názor, samozrejme odmietli, lebo ich propagandistické argumenty by skutoční odborníci rozmetali na cimpr-campr.

Naša citlivo vnímajúca primadona genocídnemu fašizmu tlieska pod taktovkou svojho „pána“, ktorému oddane slúži do roztrhania tela a vyzýva pokrytecky a zaobalene (ako to len ona ako etalón pokrytectva dokáže) na nastolenie tvrdého covid teroru a represiám proti neprispôsobivým. Ale čo čakať od zapredanej falošnej líšky, ktorá zabila posledný klinec do rakve demokracie zločinným zmarením referenda.

Zverejňované údaje a štatistiky ukazujú jasne, že covid sa najviac šíri tam, kde je najvyššia miera zaočkovanosti a najmenej tam, kde je táto miera najnižšia. S rastom miery zaočkovanosti rastie aj miera nakazenosti. To je jasný štatistický dôkaz, že „vakcinácia“ je obrovský podvod na občanoch, ktorý je namierený na našu postupnú genocídu.

Naša vládna a mocenská garnitúra ako aj jej zapredanci sa dopúšťajú následných zločinov a trestných činov:

Zločiny genocídy a vlastizrady

Podieľanie sa na zločinnej agende svetovládnych mocenských elít, ktorej cieľom je depopulácia obyvateľstva a jeho zotročenie aj cestou spustenia koronavírusovej epidémie a vakcinácie nebezpečnou a v mnohých prípadoch aj vražednou „experimentálnou vakcínou” ako aj podriadenie sa diktátu zločinných farmakologických koncernov je zločinom vlastizrady. Požadujme preto zverejnenie vlastizradnej zmluvy, ktorú vláda podpísala s koncernom Pfizer.

Vakcinácia znamená postupnú genocídu obyvateľstva. Vakcíny sú rozdelené na „šarže“ podľa miery ich jedovatosti. Časť je ich úplne neškodných (asi 30% tvorí len fyziologický roztok), väčšina je málo jedovatých, ale určité % je škodlivých s vysokým obsahom nebezpečných zložiek, ako je genetická sekvencia mRNA, ktorá sa zapisuje do DNA buniek s cieľom produkovania nebezpečného hrotového proteínu, ďalej je to oxid grafénu, ostré kovové mikročastice a podivné parazity. Za takmer všetky úmrtia z „vakcinácie“ je zodpovedných cca 5% vražedných „vakcín“. „Vakcinácia“ je teda lotériou podobnou ruskej rulete. Medzi našimi známymi, ktorí sa dali zaočkovať, väčšina nemá následky, avšak časť má ich dosť vážne – vypuknutie kožnej choroby, bolesti orgánov, vypuknutie dokonca rakoviny u pomerne mladého dovtedy zdravého športovca, záhadné zhoršenia zdravotných stavov vynucujúce si dlhodobé maródky, atď. Som presvedčený, že aj väčšina z vás pozná prípady zhoršenia zdravotného stavu v dôsledku očkovania.

Zločinom genocídy je aj znemožnenie efektívnej a účinnej liečby overenými preparátmi ako ivermektín, isopinosine, atď., a taktiež propagácie zvyšovania imunity (zablokovanie Dr. Bukovského a znemožnenie prístupu skutočných odborníkov do verejnoprávnych médií). To má za následok, že choroba sa nelieči a následne graduje až do stavov, kedy pacient zomiera napojený na ventilačné prístroje. Príklad Japonska, ktoré začalo propagovať a široko uplatňovať liečbu ivermektínom ako aj iných štátov, kde došlo k výraznému poklesu hospitalizácií a ťažkých prípadov je svedectvom, že naša vládna a mocenská garnitúra odmietaním tejto liečby a násilným presadzovaním škodlivej a nebezpečnej vakcinácie pácha zločin genocídy na slovenských občanoch. Záujmom našich mocipánov tak v žiadnom prípade nie je človek a jeho liečenie, ale zhoršovanie je zdravotného stavu a následná smrť, čo im slúži ako zámienka pre nastoľovanie tvrdého teroru a represálií sprevádzaného zúrivou covid hytériou s likvidáciou právneho štátu a nastoľovaním genocídneho fašistického režimu.

Nadmerná úmrtnosť nad rámec úmrtnosti na Covid je najvyššia v najviac zaočkovaných krajinách a dosahuje až 30% nad priemer za predchádzajúce roky. A bude naďalej rásť. Plán depopulácie rozbehli zločinní svetovládni hráči naplno.

Trestné činy nátlaku a vydierania majú charakter vojnového zločinu!

Nútenie na očkovanie s vydieraním, že vás nikde nepustia, zbavia vás práce a živobytia, ak sa nepodrobíte vražednej „vakcinácii“ či zdravie ohrozujúcemu testovaniu sú trestnými činmi nátlaku a vydierania. Zároveň z nás robia pokusných králikov zásahujúc do našej telesnej integrity jedovatými vakcínami, za ktorých bezpečnosť nedáva záruku ani výrobca, ani štát, ani lekár, ale klient je nútený podpísať informovaný súhlas, že všetky riziká berie na seba, čo je neprípustné a predstavuje vojnový zločin v zmysle Norimberského kódexu. Takže všetci tí, čo takýmto nátlakom a vydieraním nútia ľudí sa nechať opichať jedovatými a vražednými mRNA genetickými zbraňami budú súdení za spolupodieľanie sa na vojnových zločinoch. Vojnový zločinec Visolajský dokonca volá po povinnom očkovaní (rozumej vraždení) dôchodcov! Ale najdesivejšie je, že rozbehli vakcináciu nielen mládeže, ale aj detí! Tak odštartovali proces ničenia zdravia a vraždenia detí a mladej generácie – budúcnosti Slovenska!

Veľmi nebezpečným dôsledkom mRNA vakcín je zásah do genetického kódu človeka, ktorý ho odpája od duchovného zdroja, lebo naša DNA je mnohoúrovňová a na svojich najvyšších úrovniach nás spája so Stvoriteľom. To znamená, že tieto vražedné vakcíny sú diabolským sprisahaním voči človeku.

O katastrofálnych dôsledkoch vakcín na zdravie človeka a obrovskom podvode firmy Pfizer podávajú svedectvo nielen svetoví vedci a ich závery z vedeckej konferencie organizovanej nemeckým patologickým inštitútom (viď. môj predchádzajúci článok), ale aj švédski lekári, ktorí podpísali petíciu za zastavenie vakcinácie:

https://www.hlavnespravy.sk/pre-podozrenie-z-podvodu-chcu-zastavit-vakcinu-pfizer-rozsah-predpokladanych-vedlajsich-ucinkov-je-giganticky-skupina-svedskych-lekarov-a-vyskumnikov-podpisala-peticiu-za-zastaveni/2747032

Zločin hospodárskej sabotáže a vlastizrady

Totálnou neschopnosťou riadiť štát, jeho nehoráznym rozkrádaním a bohapustým rozhadzovaním financií spôsobujú kolaps národného hospodárstva s obrovským nárastom zadlženosti, pričom zdroje z EÚ na odstránenie neblahých dopadov koronakrízy na hospodárstvo rozkradli, premrhali a rozflákali, veď čo iné čakať od liberálov? Prípad krádeže 24 miliónov cez úrad práce v Pezinku je podľa nich úplne v poriadku. Veď to robia ich ľudia, ktorým je všetko dovolené. Vyhadzujú ľudí práce na ulicu, likvidujú strednú triedu a drobných podnikateľov, na úkor čoho naďalej bohatnú a upevňujú svoju moc nadnárodné reťazce a nadnárodné koncerny. Vedú Slovensko do záhuby, biedy a hladu. Avšak výkvet absolútnej neschopnosti, Heger, kladie vinu za rozvrat hospodárstva nám „nezodpovedným nezaočkovaným“. Je to vrchol arogancie a úbohosti. Prednedávnom za všetko mohol Fico, a teraz my, lebo sa nechceme podvoliť ich fašistickému vakcinačnému teroru. Našli si v nás univerzálneho vinníka! Sme pre nich triednym nepriateľom. Aspoň vieme na čom sme, a svoje práva si vybojujeme a ich odstavíme od moci. Toto im len tak neprejde, za všetky zločiny sa zodpovedia! Už dnes je vládna a mocenská garnitúra najnenávidenejšou a najzločinnejšou v dejinách Slovenska. A čo bude zajtra?

Zastavme ich, bratia! Je to naša povinnosť!

Zločin segregácie a apartheidu

Tvrdenie, že hlavne nezaočkovaní spôsobujú nárast prípadov nákazy je podlá lož, ktorá slúži na presadzovanie zločinu segregácie obyvateľstva a apartheidu. Sami uvádzajú, že 32% prípadov pozitívneho testovania predstavujú zaočkovaní. Je to obrovský podiel, ak zoberieme do úvahy, že povinnosť testovať sa majú iba nezaočkovaní. V skutočnosti je podiel roznášačov epidémie väčší medzi nezaočkovanými. Tým, že oni nie sú ničím obmedzovaní pri roznášaní nákazy, znamená, že na náraste „pandémie“ sa podieľajú hlavne zaočkovaní. Ale vina je samozrejme zvaľovaná na nás nezaočkovaných, čo im slúži na stupňovanie teroru voči nám.

Naď, táto arogantná, nenávistná, primitívna, zapredaná vlastizradná fašistická voš a špina nás nazýva opicami a dezolátmi. Lengvarský a Heger nás označujú za „neprispôsobivých“ a „nezodpovedných“. Totálne osprostený Heger dokonca vyhlásil, že musia chrániť „zodpovedných“ pred nami „nezodpovednými“! Je to však práve naopak – my sme tí zodpovední, ktorí si vážia svoju ľudskú dôstojnosť, dbajú na zvyšovanie svojej imunity, preventívne sa chránia a zoznamujú s účinnými metódami prevencie a liečby. My sa veru nedáme opichať diabolským svinstvom za žiadnu cenu! Nenávidia nás a šíria voči nám šialenú nenávisť a teror, lebo sa nechceme dať zlomiť.

Ďalšou lžou je, že vďaka nám sa zapĺňajú nemocnice a kolabuje zdravotníctvo! Je to však hlave vďaka tomu, že je znemožnená, ba až zakázaná účinná liečba a pacienti sa neliečia, ale nechávajú bez pomoci, až kým už nie je neskoro. Čím väčšia miera zaočkovanosti, tým väčšia miera nákazy, ťažkých prípadov a úmrtí. To sa práve ukazuje u krajín, kde je okolo 90% zaočkovanosť. Tak napríklad aj napriek 84% zaočkovanosti Holandsko zaznamenáva veľký nárast prípadov nákazy, ktorý ohrozuje ich zdravotníctvo. Tak aká je účinnosť týchto „experimentálnych vakcín“ pri boji s nákazou? Žiadna, ale významná pri ničení zdravia. A aká je ich odpoveď? Vraj jedinou cestou sú ďalšie dávky, tretia, štvrtá … Zaťahujú nás do šialeného vakcinačného kolotoča, až kým nás nevyhubia. Zločinci!

Slovenský národ, povstaň a vyžeň túto zapredanú zločinnú bandu!

Zapredaná banda vojnových zločincov na čele s vládou, prezidentkou a ich prisluhovačmi robí všetko pre to, aby sa nákaza čo najviac šírila a oni mali dôvod na stupňovanie genocídneho fašistického teroru. Táto banda zločincov ničí naše životy, zbavuje nás živobytia. Slúži cudzej mocnosti a jej zámerom nastolenia globálneho fašizmu, začlenenia nás do celosvetového fašistického koncentračného tábora s našou postupnou likvidáciou. Sú to psychopatickí šialenci urvaní z reťaze a je možné od nich očakávať akúkoľvek zákernosť. Zlikvidovali právny štát a nastolili fašistický režim. Preto v zmysle čl.32 Ústavy SR sa im postavíme na odpor a vyženieme bandu potkanov na smetisko dejín.

To, čo sa deje, je celosvetovým sprisahaním (konšpiráciou) toho najdesivejšieho ZLA. Títo sprisahanci plánujú a stvárajú tak hrozné veci, že ľuďom, ktorí sa o tom dozvedajú, zostáva rozum stáť. Ľudia, prebuďte sa už konečne a uvedomte si, že sa na nás valí katastrofálne ZLO! Musíme mu postaviť hrádze, lebo ak budeme ďalej ustupovať, ich teror sa bude len stupňovať. A už ani niet kam ustúpiť, lebo nás zahnali na okraj priepasti. Aj preto sa pronárodné a vlastenecké sily začínajú spájať na platforme Vlasteneckého frontu, ktorého cieľom je vyviesť Slovensko zo súčasného marazmu a nasmerovať na budovanie spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti s vládou ľudu. Bližšie sa o tom budeme rozprávať vo vysielaní Slobodného vysielača v sobotu 13.11.2021 od 20.00 hod.

Zároveň neváhajte zúčastniť sa protivládnych protestov 17.11.2021, a takto preukážte svoj postoj a odhodlanie vniesť svoj vklad na záchranu Slovenska. Na viacerých z týchto protestov bude prečítané spoločné vyhlásenie vlasteneckých síl. Situácia sa neustále zhoršuje a hrozí sociálny výbuch. Mocipáni sa ho budú snažiť potlačiť stupňovaním teroru. To však vyvolá ešte väčší odpor, ktorý pravdepodobne prerastie do celonárodného generálneho štrajku. Je treba sa na tieto udalosti pripravovať a mať vypracovaný scenár prevzatia zodpovednosti za správu vecí verejných do rúk skutočných odborníkov a vlastencov s vysokým morálnym kreditom.

Žiadne Mikasove vyhlášky ÚVZ, ani uznesenia vlády či covid automaty nemajú právnu silu, aby nás zbavili práv a slobôd, ktoré nám garantuje Ústava SR, Všeobecná deklarácia ľudských práv ako aj nález Ústavného súdu č. PL.ÚS 8/94. Preto vymáhanie ich povinného dodržiavania je trestným činom nátlaku, vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Vyzývam vlasteneckých právnikov, aby pripravili fundovanú žalobu na predstaviteľov vlády a mocenských zložiek, ktorí sa dopúšťajú vojnového zločinu v zmysle Norimberského kódexu, keď pod neprípustným nátlakom a vydieraním nútia občanov sa vakcinovať či testovať, čo je neakceptovateľný zásah do ich telesnej integrity nesúci riziká vážneho poškodenia zdravia.

Verím tiež, že tento môj článok vám, zodpovedným nezaočkovaným, ktorí si vážia svoju ľudskú dôstojnosť, môže byť nápomocný pri obrane svojich občianskych práv a slobôd a pri spracovaní a podávaní trestných oznámení za porušovanie vašich práv.

Ľudia, zapáľte svoje srdce pre Pravdu, Dobro a Spravodlivosť. Nebuďte zbabelci! Vyčleňte sa z tohto zvráteného skorumpovaného sveta. My, kresťania, obráťme sa k Ježišovi Kristovi a pravému duchovnému svetu – Kráľovstvu Božiemu, ktoré budujme najprv v sebe samých a potom aj pre tých druhých. Ukážme, že nie my sme tí, čo šíria nenávisť, ale že nenávisť burcujú proti nám. Sme štvancami, a preto spájajme sa do spoločenstiev vzájomnej pomoci a podpory, ktorých formovanie sa na Slovensku rozbieha. Povzbudzujme sa a pomáhajme si, lebo časy sú ťažké a náročné na psychiku. Je nás dosť. Nebojme sa dávať o sebe vedieť!

Národ slovenský, znovu ťa chcú zlikvidovať! Preto povstaň, lebo si vo vojne, ktorú voči tebe vedú najzločinnejší sprisahanci, akých kedy na seba nosila matka Zem! „A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom!“

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5832

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prezidentka: Nezabúdajme na obete stalinskej éry, nedopusťme návrat neľudskosti

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezabúdajme na obete stalinskej éry a nedopusťme, aby sa vrátila neľudskosť týchto čias. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová…

  Nie, voľby nerozhodli ľudia, ktorí nenávidia demokraciu, odkazuje minister novinárom

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok svoj príspevok na sociálnej sieti najnovšie venoval liberálnym médiám. Reaguje…

  Tarabovi na stope

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Redaktori mainstreamových médií si pomýlili základnú novinársku úlohu: namiesto strážnych psov demokracie sa stali psami loveckými. Dávnejšie prenasledovali…

  Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-   V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste…

  Predpoveď počasia na nedeľu

  0icon

  Bratislava 13. apríla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slnečno. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie…

  Polícia objasňuje oznámenie o nevhodnom správaní muža k maloletým dievčatám

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Seneckí policajti objasňujú oznámenie o podozrení z protiprávneho konania neznámeho muža, ktorý sa mal v obci Most pri Bratislave…

  "Vojna nebude krátka." Nemecký kancelár nevylúčil dialóg s Putinom

  0icon

  Berlín/Moskva 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Západ bude vyzbrojovať Ukrajinu "dlho", pretože vojna "nebude krátka", povedal nemecký kancelár Olaf Scholz…

  MŽP SR tvrdí, že nebrzdí delimitáciu pozemkov v národných parkoch

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch…

  Pri syslej lúke na Muránskej planine vzniká nový rodinný park Obrovisko

  0icon

  Muráň 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Mužla)   Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú…

  Vyhrajte s Klasikom VIP lístky na zápasy Slovenska

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (PR článok/Foto:Klasik)   Jedna z najobľúbenejších slovenských značiek prichádza počas majstrovstiev sveta so skutočne hodnotnou výhrou. Stačí si pritom kúpiť produkt, ktorý…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Milan Náhlik

  Viktor Pondělík

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA