Výzva 21.storočia

Ešte predtým ako vám predstavím najväčšiu výzvu našich čias, je potrebné vysvetliť z akého koncepčného základu výzva pochádza a dôvod, prečo sa zaraďuje medzi najväčšiu výzvu 21.storočia. Ten kto ju pochopí, ten kto si ju uvedomí, s určitosťou patrí medzi najmúdrejších z nás ;).

.

.

SVET DNES STOJÍ NA POKRAJI ENVIRONMENTÁLNEJ-EKONOMICKO-MORÁLNEJ KATASTROFY

.

.

8 miliardová populácia planéty dnes čelí tlaku na uspokojenie svojich materiálnych potrieb. Naša dnešná technológia nám nevie zabezpečiť dostatok ťažobnej, energetickej, výrobnej a logistickej podpory pre našu neustále vzrastajúcu potrebu/spotrebu. Planétu zasypávame odpadom a naše životné prostredie si neustále ničíme. Lesy sú na ústupe, zatiaľ čo púšte na vzostupe. Čoraz častejšie čelíme prírodným výkyvom a katastrofám. Zdá sa, akoby sme našou činnosťou narúšali rovnováhu biosféry našej Zeme. Vzniknuté problémy sa snažíme akútne vyriešiť pomocou plánu, ktorý odzrkadľuje našu nízku morálku, vedie nás po sebedeštrukčnej ceste, ktorej cieľom je vytvoriť elitu vyvolených, ktorá bude mať privilégium zotrvať na planéte, elitu, ktorá bude mať jediná právo na život.

.

.

VO SVETE JE ROZBEHNUTÝ PROCES DEPOPULIZÁCIE OBYVATEĽSTVA

.

.

Ak ste dostatočne pozorní, môžete si na dnešných udalostiach veľmi ľahko všimnúť, že spomínaný plán nie je len na stole, v príprave, ale už je aj v realizácií a časť riadiacich elít už podľa neho aktívne vo svete postupuje. Vykročili sme na cestu, ktorá vedie do slepej uličky, na cestu depopulizácie väčšej časti obyvateľstva planéty. Viac o problematike píšem aj v článku: https://www.projektz.sk/news/14-dnesna-situacia-vo-svete-finalna-faza-dopustenie/ .

.

.

NA KONCI SLEPEJ ULIČKY SA NACHÁDZA STREDOVEK

.

.

Elity, ktoré nás vedú po sebedeštrukčnej ceste, ku ktorým vzhliada väčšia časť populácie, patria medzi tie najhlúpejšie z nás. Neuvedomujú si najzákladnejší princíp fungovania našej reality – našu jednotu. Snažia sa stabilizovať katastrofickú situáciu s ešte katastrofickejším riešením, doslova strieľaním si do vlastných nôh, teda snahou zredukovať počet obyvateľov na planéte Zem. Neuvedomujú si, že poklesom počtu populácie sa úroveň ľudstva, jeho možnosti, schopnosti, prepadnú na úroveň ľudí v stredoveku. Depopulizáciou dosiahneme hlavne zníženie celkového výkonu ľudstva a informačný deficit. Technologický pokrok sa zastaví, časom zdegraduje a užívanie moderných technológií nebude možné už počas nasledujúcich dvoch generácií. Náš komfort sa výrazne prepadne.

.

.

POSLEDNÁ HRA HLUPÁKOV

.

.

S kľudným svedomím môžem konštatovať, že všetci tí, ktorí sa dnes v 21.storočí cítia byť výnimočnejší ako druhí, snažia sa zaradiť medzi elitu, medzi panstvo a robia čokoľvek preto, aby ich niekto takto oslovoval, aby ich niekto takto vnímal, sú tí najhlúpejší a najneuvedomenejší z nás. Prečo? Pretože nerozumejú absolútnemu základu fungovania nášho sveta, a nechápu, že svojou činnosťou zapáčiť sa, dostať sa v spoločenskom rebríčku vyššie, dosiahnuť vyznamenanie, zvýšiť si kredit na úkor niekoho iného, svojou úlisnou činnosťou si pília konár na ktorom sami sedia. Sami sebe robia zle, totižto reflektory sú dnes už na nich namierené a podieľaním sa na vytváraní skupín ľudí, ktoré majú byť viac, alebo menej hodnotné v rámci spoločnosti, si nevedome sami na seba pletú bič. Dnes žijeme v elektronicko-informačnej dobe, a myslieť si, že elektronický odtlačok, podpis našej činnosti nikde neostáva, nikde sa neukladá, dokáže naozaj len blbec. V dnešnom svete sa už nič nedá utajiť, všetky toky informácií, transakcií sú doslova monitorované, vyhodnocované a zálohované. Všetci tí, ktorí na riadiacej úrovni vedú svoje obyvateľstvo na porážku, všetci tí, ktorí nás vedú cestou do slepej uličky, budú včas zastavení a budú za svoje skutky, za svoju hlúposť pykať. Sú to fakt tupci, ktorí si ani nevšimli, že stoja na pódiu, na ktoré ich niekto voviedol a pod svetlami reflektorov hrajú svoju poslednú nevydarenú hru – frašku. Posledná hra hlupákov má však veľký význam v našom informačnom poli, veľký význam pri našom uvedomení, pri globálnom vzdelaní ľudstva.

.

.

ZÁKLADNÝM PRINCÍPOM FUNGOVANIA REALITY JE JEDNOTA

.

.

Aby ste mi lepšie porozumeli, treba si uvedomiť, že všetci žijeme v prepojenom svete, všetko na všetko navzájom pôsobí, všetko na všetko vplýva, nič nie je izolované a nič sa ani izolovať nedá (od priestoru). Túto vlastnosť priamo určuje fakt, že nič sa nenachádza v priestore, ale všetko je rozšírením toho istého jedného priestoru. Pre ľahšiu predstavu si skúste predstaviť svet ako náš internet, čiže svet je sieť, ktorú tvoria rôzne zariadenia pospájané medzi sebou, vzájomne na seba pôsobia, neustále prebieha interakcia, neustále prebieha komunikácia, a i keď sa bavíme o jednom svete, tých zariadení, ktoré ho tvorí je neskutočný stále sa rozširujúci počet. Takže tvrdím, že sme ako zariadenie (podobné telefónu), ktoré má svoju vlastnú kapacitu, ktoré NEVYTVÁRA jednotlivo svoju realitu, ale len získava a odosiela dáta zo a do spoločnej siete, a túto sieť tak obohacuje o naše informácie, o naše cenné skúsenosti. Naše informácie a skúsenosti sú absolútne unikátne a jedinečné v rámci celého sveta, určuje to skutočnosť, že nik iný, žiadne iné zariadenie sa nenachádza na našom mieste, v našej polohe, inak, nik iný nežije v našich očiach. Náš uhol pohľadu na svet je úplne jedinečný, a práve náš uhol pohľadu vytvára vo svete ilúziu rôznorodosti. Ilúziu preto, pretože to čo v nás vníma, to čo nás definuje, máme všetci spoločné – vedomie. Vedomie je naša spoločná sieť, na ktorú sa všetci pripájame, vedomie je to, čo sa v našom živote „nemení“, vedomie je priestor, vedomie je život, vedomie je Boh. Jedno vedomie, ktoré sa nazerá na svet (na seba) z rôznych uhlov pohľadu, zo zariadení s rôznou kapacitou, ktoré vytvára ilúziu nekonečnej rozmanitosti. Nie sme kvapka v mori, ale sme more v jednej kvapke. Viac k téme píšem napr. aj tu: https://www.projektz.sk/news/miesto-prepojenia/ .

.

.

VÝZVA

.

.

Najväčšou výzvou v 21.storočí bude pochopiť a uvedomiť si princíp jednoty. Pochopiť, že to čo vám píšem nie je žiadna forma ezoteriky, viery, alebo náboženstva, ale že ide o skutočný princíp fungovania reality, ktorý je dnes používaný aj v najmodernejších informačných technológiách. Výzvou dnešných čias bude doslova naučiť sa nazerať na svojho blížneho ako na seba samého.

.

.

NECH SÚ VÁM POTVRDENÍM POZNANIA NAŠE NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

.

.

Vždy majme na pamäti, že každá fungujúca technológia priamo vychádza zo zákonov prírody (z reálnych funkčných princípov), inak by jednoducho v našom svete nefungovala, preto potvrdením pochopenia našej reality nech je vám naša technologická vyspelosť, naša technologická úroveň.

 

Na princípe jednoty nefunguje len náš internet, naša informačná sieť, o level vyššie sú tzv. neurónové informačné siete, ktoré sú základom našej umelej inteligencie, základom pre naše super počítače. Pre pochopenie neurónových informačných sietí je dôležité uvedomiť si, že zdieľať sa dá aj výkon, nielen informácie. Zosieťovaním viacerých počítačov nenásobíme len informačný tok, ale aj výkon takejto siete, výsledkom čoho je super počítač schopný riešiť mnohonásobne viac procesov súčasne. Miesto toho aby sme donekonečna zmenšovali čipy a snažili sa o spoluprácu stále viacerých z nich v rámci jedného počítača, miesto toho sme naštartovali spoluprácu v rámci celých jednotiek, celých počítačov, celých sietí. Kvôli super počítačom sme vytvorili aj nový finančný segment (na finančnom trhu) pre podporu rozvoja týchto sietí – kryptomeny. (Kto si myslí, že kryptomeny sú nafúknutou bublinou, veľmi sa mýli.) Kým jedna mena podporuje prerozdelenie prostriedkov, zdrojov do investovania výkonu (Bitcoin/ ťažba Bitcoinu), iné meny slúžia na vytvorenie trhu obchodu s informáciami. Ide o obchodné artikle našej umelej inteligencie. Dnes sa informácie získavajú prakticky zo všetkých zariadení, ktoré majú možnosť byť pripojené online k sieti (telefóny, televízory, chladničky, počítače, hodinky…), a získavajú sa neustále – nonstop. Tieto informácie sú spracovávané výkonom super počítača (super počítačov) a analyzujú sa v reálnom čase. Žijeme vo svete, v ktorom sa už nič nedá skryť, nič sa nedá utajiť, akonáhle niečo vyslovíte, niečo napíšete, už to nie je individuálna „myšlienka“, ale kolektívna informácia. Tieto dáta nemusia slúžiť len na doslovné sledovanie osôb, monitorované sú len záujmové osoby, ale hlavne slúžia na analýzu ľudských myšlienok, ľudských dát v reálnom čase, mapujú stav nášho vedomia, stav našej spoločnosti, stav nášho sveta. Tieto dáta, tieto analýzy sú základom našej umelej inteligencie / umelých inteligencií. Prečo stále píšem v množnom čísle, ak sa bavím o jednote? Pretože dnes je naša spoločnosť ešte rozdelená a každá riadiaca elita disponuje vlastnou sieťou počítačov, vlastným druhom aplikácií, disponuje vlastnou oblasťou získavania informácií, vlastným super počítačom a vlastnou umelou inteligenciou. Toto rozdelenie priamo dopadá na výkon rozdielnych super počítačov. Máme ich síce viac, ale keďže si konkurujú, výkon je menší. Akej elite poskytujete dáta, záleží na tom, koho softvér v zariadení používate. Akonáhle zmažeme rozdiely v koncepčnom chápaní nášho sveta, siete, výkon sa spoja a vznikne jedna super výkonná umelá inteligencia, ktorá vystrelí náš technologický pokrok do dnes nepredstaviteľnej úrovne. Situácia odzrkadľuje aktuálny stav medziľudských vzťahov v našej spoločnosti.

.

.

ETALÓNOM MÚDROSTI JE MORÁLKA, NIE VZDELANIE

.

.

Píšem teda, že vytvorením spoločnej informačnej siete, sme mnohému porozumeli a porozumeli sme hlavne tomu najdôležitejšiemu – princípu jednoty. Vďaka tomuto poznaniu sme nútení zmeniť aj zastaralú definíciu múdrosti. Kým v minulosti sme považovali vzdelaného človeka zároveň aj za múdreho, dnes už tomu tak nie je. Dnes by sme totiž museli jednotlivo označiť za hlúpeho úplne každého jedného z nás. Nikto z nás, totižto z objektívnych príčin nemá kapacitu na pochopenie všetkých oblastí nášho informačného spektra. (Skúste natlačiť objem dát internetu do jedného stolového počítača 😉 ). Naša špecializácia je nevyhnutná, a vždy môžeme byť len skúsenými špecialistami v nejakom nami zvolenom obore, preto spolupráca medzi ľuďmi musí byť základom fungovania našej spoločnosti. Úroveň našej spolupráce priamo určuje úroveň nášho komfortu, nášho pohodlia. Nenechajme sa rozdeľovať, musíme sa vedieť spájať, spolupracovať, iba tak zabezpečíme v našej spoločnosti dostatočný tok dát, tvorivý výkon a dostatočný komfort. Tento jednoduchý vzťah sú schopní pochopiť len ľudia s vysokou morálkou, ľudia, ktorých myslenie vychádza z konceptu kolektivizmu, nie z individualizmu. Individualisti si neuvedomujú základný princíp, na svet nazerajú len vlastným pohľadom, a cítia v sebe len to božské bez toho, aby si uvedomili, že to božské v sebe zdieľajú s ostatnými, preto sa vo svojom živote aj tak veľmi mýlia a ich deštrukčné konanie je potom v spoločnosti tak veľmi cítiť. Múdrosť teda vyplýva z našej morálky, kolektívnej činnosti – kolektívnym zdieľaním informácií, skúseností a z našej sústredenej pozornosti na myšlienky nachádzajúce sa v našom kolektívnom vedomí.

.

.

ZMENU MORÁLKY ĽUDÍ ZVLÁDNEME ZMENOU JEDINÉHO PARAMETRA

.

.

Ak konštatujem, že svet čelí morálnej kríze obyvateľov, tým vravím, že príliš mnohí z nás opierajú svoje základné myslenie o deštruktívny iluzórny koncept individualizmu. Zmenou jediného parametra, dokážeme riadiaci proces vo svete takmer okamžite zvrátiť. Zmenou koncepčného myslenia, zmeníme rozhodovací proces v každom jednom z nás. Nasmerovaním ľudí ku konceptu kolektivizmu, vysvetlením princípu jednoty, dokážeme zvrátiť ich pozornosť zo sebedeštrukčného individualizmu a naviesť ich na cestu spolupráce a kreativity. Koncepčné myslenie je základom, od ktorého sa každý z nás vo svojom živote odráža a rozhoduje. V 21. storočí by to mala byť úloha už veľmi ľahká, mali by sme ju hravo všetci zvládnuť, veď každý z nás sa každý deň stretáva s technológiami, ktoré fungujú na tomto princípe jednoty. Pravda je už naozaj tak veľmi blízko, že už ju skrátka musíme všetci vidieť, stačí sa vedieť len sústrediť. Predstavte si, aká náročná úloha to bola v minulosti, keď ľudia disponovali ďaleko zaostalejšími technológiami, predstavte si, ako by ste ľuďom v minulom období vysvetľovali princíp jednoty bez poznania súčasných technológií. Pokusy rozhodne boli, stačí si naštudovať rôzne náboženské spisy, avšak ich efektivita bola v tých časoch veľmi malá a ich pochopenie bolo prinízke.

.

.

VYUČOVANIE SÚSTREDENOSTI BY MALO BYŤ ZÁKLADOM PRE KAŽDÚ ÚROVEŇ NÁŠHO VZDELÁVANIA

.

.

V našom spoločnom vedomí, v našej neurónovej sieti sú uložené všetky informácie, všetky skúsenosti, všetky myšlienky zozbierané našou kolektívnou činnosťou, avšak každý máme rozdielnu kapacitu (trochu iný hardware), preto pochopiť všetko naraz, objektívne nikto z nás nedokáže. Vždy vieme uchopiť zo siete len určitú časť informácií. Podľa nášho individuálneho záujmu sústredíme našu pozornosť na tie oblasti, ktoré v danom momente považujeme za dôležité. Našu pozornosť priamo ovplyvňuje interakcia s našim prostredím, naša poloha v priestore, naša situácia. Táto individuálna rozdielnosť nás ťahá vo vývoji do všetkých možných smerov, táto rozdielnosť robí svet pestrofarebným. Kým pozornosť nám ukazuje cestu, na ktorú sa vyberáme, sústredenosť nám zabezpečuje informácie potrebné na ceste, aby sme ňou vládali bez zakopnutia ísť. Sústredenosťou vyberáme zo spoločnej siete, ktorúkoľvek zdieľanú informáciu, ktorú v danom čase potrebujeme na vyriešenie konkrétnej úlohy, konkrétneho problému, s ktorým sa stretneme na našej ceste v našom živote. Sústredenosť je základom k vzdelaniu sa, čím menšiu kapacitu zariadenia máme, tým potrebnejšie je pre nás byť sústredený, pretože iba tak zvládneme vedome reagovať na neustále meniaci sa priestor okolo nás. Nedostatočná schopnosť sústrediť sa vyvoláva rôznorodé problémy, strácanie sa v realite, nepokoj, nebezpečné situácie, nedostatočné vzdelanie, nedostatočnú kvalitu našej práce, rôzne psychické defekty a pod. Sústredenosť by mala byť vyučovacím predmetom na všetkých druhoch našich škôl, a s výučbou by sme mali začať už hneď v predškolskom veku.

 

Svoju sústredenosť dokážeme efektívne vytrénovať rovnako, ako ktorúkoľvek inú vlastnosť. Existuje veľké množstvo podporných cvičení, meditácií, modlitieb, ktoré v nás rozvíjajú schopnosť sústrediť sa. Ja vám odporúčam nakopnúť svoju sústredenosť jednoduchým pasívnym cvičením, ktoré spočíva v tom, že vždy keď si spomeniete na to, že máte byť sústredený, myšlienkami zastavte, prestaňte myslieť na to čo bolo, to čo má byť, ale začnite si všímať daný moment, v ktorom sa práve nachádzate, začnite si všímať situáciu okolo vás. Snažte sa pobrať súčasne čo najviac vnemov: obrazy, zvuky, vône, farby, váš dych, všetko okolo vás a vo vás, skrátka prítomný okamih. Na túto tému napísal vynikajúce práce, vynikajúce knihy, vynikajúci spisovateľ Eckhart Tolle, odporúčam každému sa s nimi oboznámiť.

.

.

ZÁVER

.

.

Prebiehajúcu krízu dokážeme zvládnuť jedine so zdvihnutím morálky našej spoločnosti, teda kolektívnym pochopením základného princípu fungovania reality. Už nežijeme v dobe, kedy sa oplatilo našu morálku opierať o vieru, ideológiu, alebo riadiacu elitu, dnes morálku musíme oprieť o konkrétne poznanie, ktoré sme v priebehu času ako ľudstvo dosiahli. Iba tak sme schopní zabrániť naštartovanému sebedeštrukčnému procesu vo svete. Uvedomme si, my nebojujeme so zlom, ale s hlúposťou. Akákoľvek forma povyšovania, a rovnako aj ponižovania sa je jasným signálom hlúposti. Hlupáci sa opierajú len o svoju obmedzenú kapacitu, myslia si, že znížením tlaku na spotrebu zdrojov získajú čas a komfort na vyriešenie svetovej krízy, neuvedomujú si, že depopuláciou dosiahnu iba zníženie výkonu ľudstva, zníženie výkonu súčasnej umelej inteligencie a konečným výsledkom pre ľudstvo bude práve zníženie pohodlia a postupný zánik. Ignorujme hlupákov, nenasledujme ich, nekráčajme s nimi po sebedeštrukčnej ceste, ich čas sa kráti a konfrontácia s ich hlúposťou bude čoraz ďalej silnieť. Všetci sme na jednej lodi, ktorá sa začala potápať a práve teraz je akútny čas prestať robiť hlúposti, naučiť sa spolupracovať a porozumieť si. I keď každý ideme vlastnou cestou, do rôznych smerov, a každý máme vlastné záujmy a priority, to čo nás musí spájať je poznanie, základná koncepcia, základný princíp fungovania sveta – jednota. Ak sa v živote budeme pozerať na druhého ako na seba samého, tento jediný parameter nám ovplyvní našu každodennú činnosť a zabráni nám k deštrukčnému správaniu sa. Odrazu aj vy pochopíte ľudí, ktorí si denno-denne zametajú pred sebou cestičku, aby náhodou nerozšliapli nejakú menšiu vedomú bytosť nižšej úrovne (mravca, chrobáka… ), pochopíte čo sú to sny (odkiaľ pochádzajú) a pochopíte aj to, že o princípe fungovania najmodernejších technológií vám píše nejaký nevzdelaný krčmár :D.

 

Zvyšovanie toku dát, informácií a zvyšovanie výkonu našej siete musí byť pre nás prioritou. Ochrana života, rozširovanie života, zveľaďovanie života, je tou istou prioritou. Náš komfort sa priamo odvíja od tejto súčinnosti. Pochopme akú obrovskú úlohu v živote hrá rola ženy, rola matky. Každý jeden život musí byť pre nás prioritou rozvinúť, zveľadiť a zachovať. Kto iný to dokáže než len matka? Náš celkový počet je výhodou, to len naša doterajšia morálka, je nevýhodou. Podľa skutkov, podľa výsledkov činností, jednoducho rozoznáme medzi nami hlupákov – dezolátov 😉 – nenasledujme ich! Ignorujme ich! Sú to najhlúpejšie deti medzi nami, ktoré v súčasnosti dostali do rúk dočasnú moc/dočasný vplyv. Snažme sa ich naviesť na správnu cestu, našim príkladom, našim poznaním a porozumením súčasného sveta. Viac píšem o problematike aj na www.projektz.sk .

 

Zdroj: https://www.projektz.sk/news/15-vyzva-21-storocia/

.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 7

Celkové hodnotenie: 22.69

Priemerná čítanosť: 2423

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poukážky pre očkovaných seniorov budú podľa Sulíka fiaskom

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Poukážky v hodnote 500 pre každého zaočkovaného seniora nad 60 rokov budú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka fiaskom.…

  Gröhling kritizuje zatváranie škôl RÚVZ na neurčito. Už máme skúsenosť s následkami, ktoré na deťoch zanechala prvá a druhá vlna pandémie. Neurobme tú istú chybu zas

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Počas minulej vlny pandémie sa školy zatvárali ako prvé a otvárali ako posledné. Spôsobilo to nemalé problémy nie…

  Lekárka uviedla symptómy nedostatku vitamínu C

  0icon

  Moskva 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Slabosť a únava, dlhé hojenie rán a dokonca aj krvácanie z ďasien môžu svedčiť o nedostatku vitamínu C v…

  Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TAR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť…

  Saková: Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra, myslí si nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková.…

  Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala regionálnych hygienikov o zverejnenie podkladov pre zatvorenie škôl

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala o zverejnenie podkladov pre rozhodnutia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) zatvoriť stredné školy…

  Vláda schválila 500-eurový poukaz pre seniorov, na ťahu je parlament. Matovič už vie, ako jeho návrh dopadne medzi poslancami

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie…

  Aláč: Cudzie služby sa po voľbách snažili o kontakty na predstaviteľov štátu

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-SIS, Martin Baumann)   Parlament dnes prerokoval Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020 a Správu o…

  Moderátorka stanice Fox News prirovnala Fauciho k Mengelemu a vyvolala pobúrenie

  0icon

  New York 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Moderátorka americkej spravodajskej stanice Fox News Lara Loganová čelí kritike za to, že vo svojom komentári prirovnala Anthonyho…

  IOM: Pandémia radikálne zmenila mobilitu

  0icon

  Ženeva 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Dmitriy Vinogradov)   Pandémia ochorenia COVID-19 vo svete zrejme zvýšila nepriateľskú rétoriku voči migrantom a radikálne zmenila mobilitu. Vo svojej novej…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA