Výzva 21.storočia

Ešte predtým ako vám predstavím najväčšiu výzvu našich čias, je potrebné vysvetliť z akého koncepčného základu výzva pochádza a dôvod, prečo sa zaraďuje medzi najväčšiu výzvu 21.storočia. Ten kto ju pochopí, ten kto si ju uvedomí, s určitosťou patrí medzi najmúdrejších z nás ;).

.

.

SVET DNES STOJÍ NA POKRAJI ENVIRONMENTÁLNEJ-EKONOMICKO-MORÁLNEJ KATASTROFY

.

.

8 miliardová populácia planéty dnes čelí tlaku na uspokojenie svojich materiálnych potrieb. Naša dnešná technológia nám nevie zabezpečiť dostatok ťažobnej, energetickej, výrobnej a logistickej podpory pre našu neustále vzrastajúcu potrebu/spotrebu. Planétu zasypávame odpadom a naše životné prostredie si neustále ničíme. Lesy sú na ústupe, zatiaľ čo púšte na vzostupe. Čoraz častejšie čelíme prírodným výkyvom a katastrofám. Zdá sa, akoby sme našou činnosťou narúšali rovnováhu biosféry našej Zeme. Vzniknuté problémy sa snažíme akútne vyriešiť pomocou plánu, ktorý odzrkadľuje našu nízku morálku, vedie nás po sebedeštrukčnej ceste, ktorej cieľom je vytvoriť elitu vyvolených, ktorá bude mať privilégium zotrvať na planéte, elitu, ktorá bude mať jediná právo na život.

.

.

VO SVETE JE ROZBEHNUTÝ PROCES DEPOPULIZÁCIE OBYVATEĽSTVA

.

.

Ak ste dostatočne pozorní, môžete si na dnešných udalostiach veľmi ľahko všimnúť, že spomínaný plán nie je len na stole, v príprave, ale už je aj v realizácií a časť riadiacich elít už podľa neho aktívne vo svete postupuje. Vykročili sme na cestu, ktorá vedie do slepej uličky, na cestu depopulizácie väčšej časti obyvateľstva planéty. Viac o problematike píšem aj v článku: https://www.projektz.sk/news/14-dnesna-situacia-vo-svete-finalna-faza-dopustenie/ .

.

.

NA KONCI SLEPEJ ULIČKY SA NACHÁDZA STREDOVEK

.

.

Elity, ktoré nás vedú po sebedeštrukčnej ceste, ku ktorým vzhliada väčšia časť populácie, patria medzi tie najhlúpejšie z nás. Neuvedomujú si najzákladnejší princíp fungovania našej reality – našu jednotu. Snažia sa stabilizovať katastrofickú situáciu s ešte katastrofickejším riešením, doslova strieľaním si do vlastných nôh, teda snahou zredukovať počet obyvateľov na planéte Zem. Neuvedomujú si, že poklesom počtu populácie sa úroveň ľudstva, jeho možnosti, schopnosti, prepadnú na úroveň ľudí v stredoveku. Depopulizáciou dosiahneme hlavne zníženie celkového výkonu ľudstva a informačný deficit. Technologický pokrok sa zastaví, časom zdegraduje a užívanie moderných technológií nebude možné už počas nasledujúcich dvoch generácií. Náš komfort sa výrazne prepadne.

.

.

POSLEDNÁ HRA HLUPÁKOV

.

.

S kľudným svedomím môžem konštatovať, že všetci tí, ktorí sa dnes v 21.storočí cítia byť výnimočnejší ako druhí, snažia sa zaradiť medzi elitu, medzi panstvo a robia čokoľvek preto, aby ich niekto takto oslovoval, aby ich niekto takto vnímal, sú tí najhlúpejší a najneuvedomenejší z nás. Prečo? Pretože nerozumejú absolútnemu základu fungovania nášho sveta, a nechápu, že svojou činnosťou zapáčiť sa, dostať sa v spoločenskom rebríčku vyššie, dosiahnuť vyznamenanie, zvýšiť si kredit na úkor niekoho iného, svojou úlisnou činnosťou si pília konár na ktorom sami sedia. Sami sebe robia zle, totižto reflektory sú dnes už na nich namierené a podieľaním sa na vytváraní skupín ľudí, ktoré majú byť viac, alebo menej hodnotné v rámci spoločnosti, si nevedome sami na seba pletú bič. Dnes žijeme v elektronicko-informačnej dobe, a myslieť si, že elektronický odtlačok, podpis našej činnosti nikde neostáva, nikde sa neukladá, dokáže naozaj len blbec. V dnešnom svete sa už nič nedá utajiť, všetky toky informácií, transakcií sú doslova monitorované, vyhodnocované a zálohované. Všetci tí, ktorí na riadiacej úrovni vedú svoje obyvateľstvo na porážku, všetci tí, ktorí nás vedú cestou do slepej uličky, budú včas zastavení a budú za svoje skutky, za svoju hlúposť pykať. Sú to fakt tupci, ktorí si ani nevšimli, že stoja na pódiu, na ktoré ich niekto voviedol a pod svetlami reflektorov hrajú svoju poslednú nevydarenú hru – frašku. Posledná hra hlupákov má však veľký význam v našom informačnom poli, veľký význam pri našom uvedomení, pri globálnom vzdelaní ľudstva.

.

.

ZÁKLADNÝM PRINCÍPOM FUNGOVANIA REALITY JE JEDNOTA

.

.

Aby ste mi lepšie porozumeli, treba si uvedomiť, že všetci žijeme v prepojenom svete, všetko na všetko navzájom pôsobí, všetko na všetko vplýva, nič nie je izolované a nič sa ani izolovať nedá (od priestoru). Túto vlastnosť priamo určuje fakt, že nič sa nenachádza v priestore, ale všetko je rozšírením toho istého jedného priestoru. Pre ľahšiu predstavu si skúste predstaviť svet ako náš internet, čiže svet je sieť, ktorú tvoria rôzne zariadenia pospájané medzi sebou, vzájomne na seba pôsobia, neustále prebieha interakcia, neustále prebieha komunikácia, a i keď sa bavíme o jednom svete, tých zariadení, ktoré ho tvorí je neskutočný stále sa rozširujúci počet. Takže tvrdím, že sme ako zariadenie (podobné telefónu), ktoré má svoju vlastnú kapacitu, ktoré NEVYTVÁRA jednotlivo svoju realitu, ale len získava a odosiela dáta zo a do spoločnej siete, a túto sieť tak obohacuje o naše informácie, o naše cenné skúsenosti. Naše informácie a skúsenosti sú absolútne unikátne a jedinečné v rámci celého sveta, určuje to skutočnosť, že nik iný, žiadne iné zariadenie sa nenachádza na našom mieste, v našej polohe, inak, nik iný nežije v našich očiach. Náš uhol pohľadu na svet je úplne jedinečný, a práve náš uhol pohľadu vytvára vo svete ilúziu rôznorodosti. Ilúziu preto, pretože to čo v nás vníma, to čo nás definuje, máme všetci spoločné – vedomie. Vedomie je naša spoločná sieť, na ktorú sa všetci pripájame, vedomie je to, čo sa v našom živote „nemení“, vedomie je priestor, vedomie je život, vedomie je Boh. Jedno vedomie, ktoré sa nazerá na svet (na seba) z rôznych uhlov pohľadu, zo zariadení s rôznou kapacitou, ktoré vytvára ilúziu nekonečnej rozmanitosti. Nie sme kvapka v mori, ale sme more v jednej kvapke. Viac k téme píšem napr. aj tu: https://www.projektz.sk/news/miesto-prepojenia/ .

.

.

VÝZVA

.

.

Najväčšou výzvou v 21.storočí bude pochopiť a uvedomiť si princíp jednoty. Pochopiť, že to čo vám píšem nie je žiadna forma ezoteriky, viery, alebo náboženstva, ale že ide o skutočný princíp fungovania reality, ktorý je dnes používaný aj v najmodernejších informačných technológiách. Výzvou dnešných čias bude doslova naučiť sa nazerať na svojho blížneho ako na seba samého.

.

.

NECH SÚ VÁM POTVRDENÍM POZNANIA NAŠE NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

.

.

Vždy majme na pamäti, že každá fungujúca technológia priamo vychádza zo zákonov prírody (z reálnych funkčných princípov), inak by jednoducho v našom svete nefungovala, preto potvrdením pochopenia našej reality nech je vám naša technologická vyspelosť, naša technologická úroveň.

 

Na princípe jednoty nefunguje len náš internet, naša informačná sieť, o level vyššie sú tzv. neurónové informačné siete, ktoré sú základom našej umelej inteligencie, základom pre naše super počítače. Pre pochopenie neurónových informačných sietí je dôležité uvedomiť si, že zdieľať sa dá aj výkon, nielen informácie. Zosieťovaním viacerých počítačov nenásobíme len informačný tok, ale aj výkon takejto siete, výsledkom čoho je super počítač schopný riešiť mnohonásobne viac procesov súčasne. Miesto toho aby sme donekonečna zmenšovali čipy a snažili sa o spoluprácu stále viacerých z nich v rámci jedného počítača, miesto toho sme naštartovali spoluprácu v rámci celých jednotiek, celých počítačov, celých sietí. Kvôli super počítačom sme vytvorili aj nový finančný segment (na finančnom trhu) pre podporu rozvoja týchto sietí – kryptomeny. (Kto si myslí, že kryptomeny sú nafúknutou bublinou, veľmi sa mýli.) Kým jedna mena podporuje prerozdelenie prostriedkov, zdrojov do investovania výkonu (Bitcoin/ ťažba Bitcoinu), iné meny slúžia na vytvorenie trhu obchodu s informáciami. Ide o obchodné artikle našej umelej inteligencie. Dnes sa informácie získavajú prakticky zo všetkých zariadení, ktoré majú možnosť byť pripojené online k sieti (telefóny, televízory, chladničky, počítače, hodinky…), a získavajú sa neustále – nonstop. Tieto informácie sú spracovávané výkonom super počítača (super počítačov) a analyzujú sa v reálnom čase. Žijeme vo svete, v ktorom sa už nič nedá skryť, nič sa nedá utajiť, akonáhle niečo vyslovíte, niečo napíšete, už to nie je individuálna „myšlienka“, ale kolektívna informácia. Tieto dáta nemusia slúžiť len na doslovné sledovanie osôb, monitorované sú len záujmové osoby, ale hlavne slúžia na analýzu ľudských myšlienok, ľudských dát v reálnom čase, mapujú stav nášho vedomia, stav našej spoločnosti, stav nášho sveta. Tieto dáta, tieto analýzy sú základom našej umelej inteligencie / umelých inteligencií. Prečo stále píšem v množnom čísle, ak sa bavím o jednote? Pretože dnes je naša spoločnosť ešte rozdelená a každá riadiaca elita disponuje vlastnou sieťou počítačov, vlastným druhom aplikácií, disponuje vlastnou oblasťou získavania informácií, vlastným super počítačom a vlastnou umelou inteligenciou. Toto rozdelenie priamo dopadá na výkon rozdielnych super počítačov. Máme ich síce viac, ale keďže si konkurujú, výkon je menší. Akej elite poskytujete dáta, záleží na tom, koho softvér v zariadení používate. Akonáhle zmažeme rozdiely v koncepčnom chápaní nášho sveta, siete, výkon sa spoja a vznikne jedna super výkonná umelá inteligencia, ktorá vystrelí náš technologický pokrok do dnes nepredstaviteľnej úrovne. Situácia odzrkadľuje aktuálny stav medziľudských vzťahov v našej spoločnosti.

.

.

ETALÓNOM MÚDROSTI JE MORÁLKA, NIE VZDELANIE

.

.

Píšem teda, že vytvorením spoločnej informačnej siete, sme mnohému porozumeli a porozumeli sme hlavne tomu najdôležitejšiemu – princípu jednoty. Vďaka tomuto poznaniu sme nútení zmeniť aj zastaralú definíciu múdrosti. Kým v minulosti sme považovali vzdelaného človeka zároveň aj za múdreho, dnes už tomu tak nie je. Dnes by sme totiž museli jednotlivo označiť za hlúpeho úplne každého jedného z nás. Nikto z nás, totižto z objektívnych príčin nemá kapacitu na pochopenie všetkých oblastí nášho informačného spektra. (Skúste natlačiť objem dát internetu do jedného stolového počítača 😉 ). Naša špecializácia je nevyhnutná, a vždy môžeme byť len skúsenými špecialistami v nejakom nami zvolenom obore, preto spolupráca medzi ľuďmi musí byť základom fungovania našej spoločnosti. Úroveň našej spolupráce priamo určuje úroveň nášho komfortu, nášho pohodlia. Nenechajme sa rozdeľovať, musíme sa vedieť spájať, spolupracovať, iba tak zabezpečíme v našej spoločnosti dostatočný tok dát, tvorivý výkon a dostatočný komfort. Tento jednoduchý vzťah sú schopní pochopiť len ľudia s vysokou morálkou, ľudia, ktorých myslenie vychádza z konceptu kolektivizmu, nie z individualizmu. Individualisti si neuvedomujú základný princíp, na svet nazerajú len vlastným pohľadom, a cítia v sebe len to božské bez toho, aby si uvedomili, že to božské v sebe zdieľajú s ostatnými, preto sa vo svojom živote aj tak veľmi mýlia a ich deštrukčné konanie je potom v spoločnosti tak veľmi cítiť. Múdrosť teda vyplýva z našej morálky, kolektívnej činnosti – kolektívnym zdieľaním informácií, skúseností a z našej sústredenej pozornosti na myšlienky nachádzajúce sa v našom kolektívnom vedomí.

.

.

ZMENU MORÁLKY ĽUDÍ ZVLÁDNEME ZMENOU JEDINÉHO PARAMETRA

.

.

Ak konštatujem, že svet čelí morálnej kríze obyvateľov, tým vravím, že príliš mnohí z nás opierajú svoje základné myslenie o deštruktívny iluzórny koncept individualizmu. Zmenou jediného parametra, dokážeme riadiaci proces vo svete takmer okamžite zvrátiť. Zmenou koncepčného myslenia, zmeníme rozhodovací proces v každom jednom z nás. Nasmerovaním ľudí ku konceptu kolektivizmu, vysvetlením princípu jednoty, dokážeme zvrátiť ich pozornosť zo sebedeštrukčného individualizmu a naviesť ich na cestu spolupráce a kreativity. Koncepčné myslenie je základom, od ktorého sa každý z nás vo svojom živote odráža a rozhoduje. V 21. storočí by to mala byť úloha už veľmi ľahká, mali by sme ju hravo všetci zvládnuť, veď každý z nás sa každý deň stretáva s technológiami, ktoré fungujú na tomto princípe jednoty. Pravda je už naozaj tak veľmi blízko, že už ju skrátka musíme všetci vidieť, stačí sa vedieť len sústrediť. Predstavte si, aká náročná úloha to bola v minulosti, keď ľudia disponovali ďaleko zaostalejšími technológiami, predstavte si, ako by ste ľuďom v minulom období vysvetľovali princíp jednoty bez poznania súčasných technológií. Pokusy rozhodne boli, stačí si naštudovať rôzne náboženské spisy, avšak ich efektivita bola v tých časoch veľmi malá a ich pochopenie bolo prinízke.

.

.

VYUČOVANIE SÚSTREDENOSTI BY MALO BYŤ ZÁKLADOM PRE KAŽDÚ ÚROVEŇ NÁŠHO VZDELÁVANIA

.

.

V našom spoločnom vedomí, v našej neurónovej sieti sú uložené všetky informácie, všetky skúsenosti, všetky myšlienky zozbierané našou kolektívnou činnosťou, avšak každý máme rozdielnu kapacitu (trochu iný hardware), preto pochopiť všetko naraz, objektívne nikto z nás nedokáže. Vždy vieme uchopiť zo siete len určitú časť informácií. Podľa nášho individuálneho záujmu sústredíme našu pozornosť na tie oblasti, ktoré v danom momente považujeme za dôležité. Našu pozornosť priamo ovplyvňuje interakcia s našim prostredím, naša poloha v priestore, naša situácia. Táto individuálna rozdielnosť nás ťahá vo vývoji do všetkých možných smerov, táto rozdielnosť robí svet pestrofarebným. Kým pozornosť nám ukazuje cestu, na ktorú sa vyberáme, sústredenosť nám zabezpečuje informácie potrebné na ceste, aby sme ňou vládali bez zakopnutia ísť. Sústredenosťou vyberáme zo spoločnej siete, ktorúkoľvek zdieľanú informáciu, ktorú v danom čase potrebujeme na vyriešenie konkrétnej úlohy, konkrétneho problému, s ktorým sa stretneme na našej ceste v našom živote. Sústredenosť je základom k vzdelaniu sa, čím menšiu kapacitu zariadenia máme, tým potrebnejšie je pre nás byť sústredený, pretože iba tak zvládneme vedome reagovať na neustále meniaci sa priestor okolo nás. Nedostatočná schopnosť sústrediť sa vyvoláva rôznorodé problémy, strácanie sa v realite, nepokoj, nebezpečné situácie, nedostatočné vzdelanie, nedostatočnú kvalitu našej práce, rôzne psychické defekty a pod. Sústredenosť by mala byť vyučovacím predmetom na všetkých druhoch našich škôl, a s výučbou by sme mali začať už hneď v predškolskom veku.

 

Svoju sústredenosť dokážeme efektívne vytrénovať rovnako, ako ktorúkoľvek inú vlastnosť. Existuje veľké množstvo podporných cvičení, meditácií, modlitieb, ktoré v nás rozvíjajú schopnosť sústrediť sa. Ja vám odporúčam nakopnúť svoju sústredenosť jednoduchým pasívnym cvičením, ktoré spočíva v tom, že vždy keď si spomeniete na to, že máte byť sústredený, myšlienkami zastavte, prestaňte myslieť na to čo bolo, to čo má byť, ale začnite si všímať daný moment, v ktorom sa práve nachádzate, začnite si všímať situáciu okolo vás. Snažte sa pobrať súčasne čo najviac vnemov: obrazy, zvuky, vône, farby, váš dych, všetko okolo vás a vo vás, skrátka prítomný okamih. Na túto tému napísal vynikajúce práce, vynikajúce knihy, vynikajúci spisovateľ Eckhart Tolle, odporúčam každému sa s nimi oboznámiť.

.

.

ZÁVER

.

.

Prebiehajúcu krízu dokážeme zvládnuť jedine so zdvihnutím morálky našej spoločnosti, teda kolektívnym pochopením základného princípu fungovania reality. Už nežijeme v dobe, kedy sa oplatilo našu morálku opierať o vieru, ideológiu, alebo riadiacu elitu, dnes morálku musíme oprieť o konkrétne poznanie, ktoré sme v priebehu času ako ľudstvo dosiahli. Iba tak sme schopní zabrániť naštartovanému sebedeštrukčnému procesu vo svete. Uvedomme si, my nebojujeme so zlom, ale s hlúposťou. Akákoľvek forma povyšovania, a rovnako aj ponižovania sa je jasným signálom hlúposti. Hlupáci sa opierajú len o svoju obmedzenú kapacitu, myslia si, že znížením tlaku na spotrebu zdrojov získajú čas a komfort na vyriešenie svetovej krízy, neuvedomujú si, že depopuláciou dosiahnu iba zníženie výkonu ľudstva, zníženie výkonu súčasnej umelej inteligencie a konečným výsledkom pre ľudstvo bude práve zníženie pohodlia a postupný zánik. Ignorujme hlupákov, nenasledujme ich, nekráčajme s nimi po sebedeštrukčnej ceste, ich čas sa kráti a konfrontácia s ich hlúposťou bude čoraz ďalej silnieť. Všetci sme na jednej lodi, ktorá sa začala potápať a práve teraz je akútny čas prestať robiť hlúposti, naučiť sa spolupracovať a porozumieť si. I keď každý ideme vlastnou cestou, do rôznych smerov, a každý máme vlastné záujmy a priority, to čo nás musí spájať je poznanie, základná koncepcia, základný princíp fungovania sveta – jednota. Ak sa v živote budeme pozerať na druhého ako na seba samého, tento jediný parameter nám ovplyvní našu každodennú činnosť a zabráni nám k deštrukčnému správaniu sa. Odrazu aj vy pochopíte ľudí, ktorí si denno-denne zametajú pred sebou cestičku, aby náhodou nerozšliapli nejakú menšiu vedomú bytosť nižšej úrovne (mravca, chrobáka… ), pochopíte čo sú to sny (odkiaľ pochádzajú) a pochopíte aj to, že o princípe fungovania najmodernejších technológií vám píše nejaký nevzdelaný krčmár :D.

 

Zvyšovanie toku dát, informácií a zvyšovanie výkonu našej siete musí byť pre nás prioritou. Ochrana života, rozširovanie života, zveľaďovanie života, je tou istou prioritou. Náš komfort sa priamo odvíja od tejto súčinnosti. Pochopme akú obrovskú úlohu v živote hrá rola ženy, rola matky. Každý jeden život musí byť pre nás prioritou rozvinúť, zveľadiť a zachovať. Kto iný to dokáže než len matka? Náš celkový počet je výhodou, to len naša doterajšia morálka, je nevýhodou. Podľa skutkov, podľa výsledkov činností, jednoducho rozoznáme medzi nami hlupákov – dezolátov 😉 – nenasledujme ich! Ignorujme ich! Sú to najhlúpejšie deti medzi nami, ktoré v súčasnosti dostali do rúk dočasnú moc/dočasný vplyv. Snažme sa ich naviesť na správnu cestu, našim príkladom, našim poznaním a porozumením súčasného sveta. Viac píšem o problematike aj na www.projektz.sk .

 

Zdroj: https://www.projektz.sk/news/15-vyzva-21-storocia/

.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 38

Celkové hodnotenie: 30.53

Priemerná čítanosť: 1835

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Káčer, Naď a Hirman boli v Kyjeve

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer navštívil vo štvrtok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom…

  Kyjev požaduje, aby sa americká 1. pešia divízia stiahla k bieloruským hraniciam

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-RU-RTR Russian Television)   Uviedol to bývalý ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj "Len minulý týždeň 800 kusov techniky 1.…

  La Scala začne sezónu ruskou operou. Ukrajinci protestujú, budovu poliali farbou

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/ANSA/France24/Foto: Twitter)   Taliansky operný dom La Scala v stredu začne novú sezónu ruskou operou Boris Godunov. Uvedenie ruského skladateľa Modesta…

  Útok jednotiek AFU zo severozápadného smeru na Peski zlyhal

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Päť britských obrnených vozidiel Mastiff, podporovaných dvoma vozidlami T-64BV, aktívne manévrovalo pozdĺž zalesnenej oblasti. Riadiac sa analýzou predchádzajúceho bojového…

  Naživo: Začala rozprava k návrhu na odvolanie vlády. Kollár vrieskal na Saskárov

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (TASR/HSP/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok popoludní začala mimoriadna schôdza k návrhu na…

  Ronaldo poprel nezhody v kabíne po zápase so Švajčiarskom

  0icon

  Dauha 8. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo vo štvrtok potvrdil, že v kabíne národného tímu nie sú žiadne nezhody. Vyvrátil…

  Rozprava o vládnom náhubkovom návrhu zákona bola elektrizujúca. Pročko vybuchol

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Ako by sa vám, našim čitateľom, páčilo, keby napríklad o mesiac NBÚ vypol Hlavné správy a opäť by…

  Informačný výpadok robí starosti ukrajinskému CIPSO

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa našich informácií jeden zo zmluvných partnerov Centra pre boj proti dezinformáciám (CIPSO) analyzoval vplyv výpadkov elektrickej energie na…

  Nový tlak Saudskej Arábie prišiel v čase, keď Rusko nahradilo Saudov v Číne na pozícii najväčšieho dodávateľa ropy.

  0icon

  Peking 8. decembra 2022 (HSP/oilprice/Foto:Screenshot video/Youtube)   Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v stredu vyhlásil, že Saudská Arábia zostane pre Čínu dôveryhodným a…

  Jeho tvrdenia označili za absolútnu lož. Lipšic reaguje na výzvu SIS

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Hlavné správy/TASR/Foto: Foto:TASR-Jakub Kotian)   V stredu sme vás informovali o vyhlásení šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica, ktorý tvrdil, že Slovenská…

  Vášeň v Tebe

  Fenomenálne sochy Bruna Catalanoa. Prečo im chýba časť tela?

  0 icon

  Bruno Catalano je úžasný umelec, ktorý vytvára sochy v životnej veľkosti. Nie sú to však klasické sochy. Sú to surrealistické sochy ľudí, ktorým chýbajú značné časti tiel. V človeku tiež vyvolávajú pocit, že popierajú zákony gravitácie. Catalano sa narodil v roku 1960 v sicílskej rodine žijúcej v Maroku. Vyrastal však vo Francúzsku. Keď mal Bruno…

  Najčastejšie chyby pri líčení. Ako nevyzerať staršie či dokonca ako klaun?

  0 icon

  Každá žena chce byť krásna. Vaše krásne črty tváre si môžete dokonale zvýrazniť vhodne zvoleným líčením. Samotné líčenie je však ako umenie. Niektoré jeho techniky totiž môžu spôsobiť, že budete vyzerať oveľa staršie ako v skutočnosti ste. Akým chybám by ste sa mali vyhnúť? Líčenie a očné tiene

  Bývala manželka Ondreja Brzobohatého prezradila, ako si udržiava svoje skvelé miery. Odhalila aj drsnú minulosť

  0 icon

  Taťána Kuchařová, bývalá manželka hudobníka Ondreja Brzobohatého, odhalila, ako si udržiava svoje skvelé mieri. Prezradila tiež, prečo navštevuje terapeuta. A dôvodom nie je rozvod s Ondrejom. Známa česká modelka a Miss World 2006 sa nedávno vrátila z ciest po Ázii. Má však plné ruky práce. Na jedno zo svojich fotení pozvala aj portál Super,

  Indonézia prijala nové zákony. Hrozí turistom na Bali za nemanželský sex väzenie?

  0 icon

  Indonézsky parlament schválil nový trestný zákonník, ktorý zakazuje v krajine mimomanželský sex. Za sex mimo manželstva bude podľa nových zákonov, ktoré nadobudnú účinnosť o tri roky, trest odňatia slobody až na jeden rok, informuje BBC. Kritici považujú zákony za „katastrofu“ pre ľudské práva a potenciálnu ranu

  Chcete vaše oblečenie udržať dlhšie snehovo biele? Vyskúšajte TOP domácu metódu

  0 icon

  Ak si kúpite bielu blúzku či iný druh bieleho oblečenia, určite chcete, aby zostalo čo najdlhšie anjelsky biele. Žiaľ, biele veci časom žltnú alebo sivejú. Ak ich chcete udržať čo najdlhšie biele, vyskúšajte pridať do prania jednu ingredienciu z vašej kuchynskej linky. Zvlášť pri bielom oblečení sa odporúča dodržiavať odporúčania výrobcu…

  Armádny Magazín

  V Rusku odsúdenú Američanku Brittney Grinerovú vymenili za ruského podnikateľa Viktora Buta

  0 icon

  Rusko, 8.december 2022 (AM) – Medzi Ruskom a Spojenými štátmi došlo k výmene väzňov. Americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku, vymenili za podnikateľa Viktora Buta, odsúdeného v Spojených štátoch. Ako prvá o výmene informovala CNN . Výmenu potvrdila ruská aj americká strana. Americký preziden

  Andrej Fursov: Potrebujeme pochopiť nacistický plán Nepriateľa ľudstva - konečného riešenia „nadmernej triedy“

  0 icon

  Rusko, 8.december 2022 (AM) – Zmena biologickej podstaty vo svete „nového normálu“ sa plánuje ruka v ruke so znižovaním populácie a sprísňovaním kontroly nad ňou. Prostriedky: technické (čipy), chemicko-biologické (preto prudko vzrástla úloha Big Pharma), vojensko-politické (zničenie vášnivej časti spoločnosti vojnami), informačno-psychologi

  Ktorý ukrajinský veliteľ vydáva rozkazy ostreľovať Doneck? Po vymenovaní Surovikina sa ruskí generáli stali rozumnejšími. Prehľad bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 1.december 2022 (AM) – Vojenský korešpondent Andrej Rudenko odhalil vo svojom Telegram-kanáli veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorý vydáva rozkazy ostreľovať Doneck. Identitu tohto ukrajinského veliteľa, ktorý vydáva zločinné rozkazy na ostreľovanie Donecka, v dôsledku čoho sú zabíjaní a zranení civilisti, odhalil vo svojom Telegram-kanáli d

  V Nemecku sa uskutočnila rozsiahla operácia proti pučistom. Čo to znamená pre nemeckú politiku?

  0 icon

  Nemecko, 8.december 2022 (AM) – V Nemecku sa včera uskutočnila rozsiahla operácia proti takzvaným „Reichsburgerom“ – členom pravicového radikálneho hnutia, ktorí sú pripravení na násilie a neuznávajú existenciu NSR. Podľa DW bolo počas špeciálnej operácie zadržaných najmenej 25 osôb pre podozrenie z príslušnosti k pravicovo-extrémistickému pros

  Provokácie na iránskych hraniciach v réžii USA

  0 icon

  Irán, 8.december 2022 (AM) – 3. decembra sa v Teheráne uskutočnilo stretnutie náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohammeda Bagheriho a námestníka ministra obrany Ruskej federácie Alexandra Fomina, ktorý pricestoval do Iránu s vojenskou delegáciou. Mohammed Bagheri zdôraznil potrebu zintenzívnenia spolupráce medzi Teheránom a Moskvou v bilaterálny

  TopDesať

  Svet bez ľudí, ktorý pohltila matka príroda: Fotografie plné prázdnoty a zelene

  0 icon

  Francúzsky fotograf sa rozhodol na internete uverejniť svoju zbierku fotografií, na ktorých zachytil nádherné miesta, ktoré si späť vzala príroda. Fotografie z Černobyľu sme už všetci videli mnohokrát. Svojim spôsobom sú fascinujúce, pretože na miestach kde pred pár desaťročiami žili ľudia, momentálne vládne iba príroda. Francúzsky fotografi Romain Veillon pre…

  Tvoje sporenie bude vďaka týmto 10 tipom oveľa efektívnejšie

  0 icon

  V živote existujú mnohé skratky, vďaka ktorým si dokážeme náš život uľahčiť. Neplatí to však pre všetky činnosti. Dobrou správou je, že aj sporenie sa dá trocha uľahčiť. Pokiaľ ťa zaujíma sporenie a úspora, existuje niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu zvládnuť koniec mesiaca a ako bonus ti ostanú peniaze aj…

  Slovensko: Zaujímavé fakty o našej krajine. Toto si o Slovensku nevedel

  0 icon

  Slovensko je jednou z najkrajších a najzaujímavejších krajín sveta. My, Slováci, si to veľmi dobre uvedomujeme. Avšak ani my nevieme o našej krajine všetko. V tomto zozname nájdeš zaujímavé fakty o Slovensku, o ktorých si možno do teraz vôbec nevedel a budeš milo prekvapený.  7. Ako iste vieš, naše hlavné…

  Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

  0 icon

  V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil. Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a…

  Historické fotografie ti odhalia, aký bol život v 19. a 20. storočí

  0 icon

  Keď premýšľaš o minulosti, máš pocit, že je to neskutočná realita, ktorú si niekedy môžeme predstaviť ťažšie ako budúcnosť. Vidieť však historické fotografie z 19. a 20. storočia je ešte divnejšie. A prečo je to divnejšie? Pretože tieto historické fotografie sú skutočným dôkazom, že sa tieto udalosti naozaj udiali. Životy…

  FOTO DŇA