Na okraj Františkovej návštevy – 6. časť: Odpoveď Petrovi Weissovi a podobným

Františkova návšteva nás mala zjednocovať, takto nám to sľúbili natešení arcipastieri a ich hovorca a najmä Grasalkovičov palác. Nemám taký pocit. A ak zjednotila, tak predovšetkým liberálov a neznabohov vo vynášaní Františka priam do neba. Oslavný text na jezuitu Františka napísal ateista Samuel Marec, aj Magda Vášaryová: „Na niektorých z nás zanechal veľký dojem, na mňa určite“, naši liberálni europoslanci sú nadšení do nohy. Podľa Eugena Jurzycu dokonca František dokázal reagovať na rozdeľujúce otázky konštruktívne. Ešte pred príletom ho Schmögnerová označila za „socialistu“ a ku „svojim“ sa 21. septembra pridal aj bývalý vplyvný komunistický funkcionár, marxista, ba možno už aj neomarxista Peter Weiss. Svoj text nadpísal „Pápež skoncoval s ľudáckou legendou o mučeníkovi Tisovi“. Potešilo ho, že čo nebola KBS schopná urobiť za takmer 32 rokov, musel prísť vykonať pápež František – „ostro sa dištancovať od politiky, ktorú v mene Boha presadzoval Jozef Tiso“ – pričom František nikoho nemenoval, dokonca na Rybnom námestí ani raz nemenoval ani svojho „šéfa“, Ježiša – a urobil tak „pár dní po 80. výročí prijatia tzv. Židovského kódexu.“ Pristavil sa na Rybnom námestí, kde František odsúdil tých, čo „používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády,“ pripomenul prejav Jozefa Tisa v Holíči v auguste r. 1942, po deportáciách 55-tisíc slovenských židov do nacistických koncentrákov so záverom „A urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu!“ Peter Weiss pripomenul Františkove slová: „Tu, pred tvárou židovského národa na tomto historickom mieste sa hanbím priznať, koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko utláčateľov vyhlásilo: „Boh je s nami“; ale pritom oni neboli s Bohom. Vaše dejiny sú našimi dejinami, vaše bolesti sú našimi bolesťami“. Pozabudol však upozorniť na Františkove číslo „vyše 100-tisíc obetí slovenských židov“, čím počet obetí nepravdivo zvýšil – kto mu to len dal na papier? – o takmer polovicu. A to už je mýlka ako Brno!

Jeho text ešte obsahuje kritiku arcibiskupa Sokola, biskupa Tondru, „voľakedajšieho hovorcu KBS J. Kováčika.“ Weiss sa pustil aj do svojich bývalých partnerov KDH, SNS, osobitne skritizoval poslanca KDH A. Neuwirtha, ktorý označil za 29. augusta 1944 za čierny deň a navrhoval, aby sa 29. august stal Dňom národného zmierenia a „jeho dcéra A. Záborská, poslankyňa za OĽaNO, sa vlani k tomu vrátila.“ Nuž, patrí sa na niektoré dátumy v dejinách zabúdať? Veď ako tvrdila známa Eva Kristínová, v mladosti partizánka, „bez 14. marca by nebolo 29. augusta, Slovensko by nemalo armádu a Karvaš peniaze.“

Zlatý klinec na koniec: „Po Františkových slovách je zrejmé, že načase je neklásť znamienko rovnosti medzi povstalcami a príslušníkmi Hlinkovej gardy, prestať vydávať J. Tisa za mučeníka národných a morálnych cností, zastaviť úsilie o blahorečenie člena Štátnej rady biskupa Jána Vojtaššáka a člena Slovenského snemu Jánosa Esterházyho, vyznávačov antisemitizmu a arizácií židovského majetku. A prestať pestovať hlinkovské národovectvo postavené na obdive k Tisovej Slovenskej republike.“ Nič v zlom, akurát že partizánom treba nalepiť anjelské krídla a príslušníkom HG rohy.

Peter Weiss potvrdzuje, že svet vníma čierno-bielo, vlastne červeno-bielo, a všetko, čo nie je červené, je zlé. Akoby zabudol, že to „červené“ sa do našich dejín dostalo importom na prelome 19. a 20. storočia, a to z krajov „zadunajských“ a „zamoravských“. „Peršu Radovu Repuľiku“ vyhlásila na našom východe maďarská červená armáda (Vörös Hadsereg) a do čela posadila Čecha Antonína Janouška – Slováci takého nemali, Peter Weiss ešte nežil. V úzadí stál György Lukács (1885-1971), vlastným menom György Bernát Löwinger, maďarský marxistický filozof židovského pôvodu, agent Kominterny, minister kultúry vo vláde Bélu Kuna, ktorý v máji 1919 ako veliteľ piatej divízie maďarskej červenej armády dal zastreliť v obci Poroszlo šesť vojakov na výstrahu pred sympatiami s postupom česko-slovenskej armády. A podľa vlastného životopisu, ktorý napísal v Moskve 2. decembra 1940, „biela vláda Maďarska ma naháňala za viac ako 200 vrážd a požadovala moje zatknutie a trest smrti pre mňa.“ Zapísal aj svoje krédo, ktoré sa potom stalo krédom Frankfurtskej školy neomarxizmu, ktorú zakladal: „Videl som v revolučnej deštrukcii spoločnosti jediné riešenie“, zmena nemôže prebehnúť bez zničenia starých hodnôt, a tak uplatnil „kultúrny terorizmus“, súčasťou ktorého bolo zavedenie radikálneho sexuálneho vzdelávania v maďarských školách. Deti sa učili o voľnej láske, slobodnom pohlavnom styku, archaickej povahe zákonov rodiny, zastaranosti monogamie, nezmyselnosti náboženstva, ktoré človeka pripravuje o všetky rozkoše. A ženy vyzýval, aby sa búrili proti sexuálnym zvyklostiam doby. Tak mala byť zničená rodina, kľúčová inštitúcia kresťanstva.

A o demkratických spôsoboch „zamoravských“ červených svedčia kamene a siahovice, ktorými českí sociálni demokrati napadli 28. marca 1921 pokojné zhromaždenie zakladateľov Kresťanského roľníckeho združenia, a Andreja Hlinku – toho, ktorý chcel zmeniť „červené“ Slovensko na Slovensko „biele“ – išli zabiť siahovicou. Na jeho obranu sa postavil roľník Štefan Mikuš, pričom utrpel zranenia, ktoré boli príčinou jeho smrti. Repliku sochy chceli Mikušovci vrátiť na pôvodné miesto v centre Trnavy, kde stála od roku 1944, ale nepochodili, lebo trnavské mestské zastupiteľstvo sa už asi riadi Weissovou radou: „Prestať pestovať hlinkovské národovectvo!“

Hlinku nemá Weiss rád „od nepamäti“. Keď ma na jar 1994 NRSR odvolávala z funkcie viceguvernéra NBS, moju údajnú „nekompetentnosť“ mi vysvetlil Peter takto: „Čuduješ sa? Veď si dal na tisíckorunáčku toho fašistu Hlinku!“ Len som pokrútil hlavou: „A čo som mal tam dať Saddáma Husajna?“ – žeby naozaj nevedel, že Hlinka s gardami mal nie svojou vinou „spoločné“ iba meno?

Má zmysel dookola písať, že prezident odmietol podpísať Židovský kódex a presadil do naozaj neľudského protižidovského vládneho nariadenia ako európsku zvláštnosť paragraf o výnimkách, na základe toho zachránil aj minimálne niekoľko tisíc nevinných židov. Má zmysel písať pravdu najmä vtedy, ak ju iní dookola prekrúcajú. Ešte raz uveďme slová „Petra“: „Židia boli vysťahovaní na nátlak Nemecka a na tento nátlak boli vysťahovaní aj z iných krajín. Tento nátlak sa prejavil aj v pomníchovskom Česko-Slovensku. Aj vtedajšia česko-slovenská vláda neopovážila sa úplne nesplniť požiadavku Nemecka a preto napr. prepustila Židov zo štátnych služieb. Nemecko oznámilo slovenským činiteľom, že vysťahuje Židov do východných oblastí vtedajšieho Poľska, kde si vytvoria vlastnú domovinu s možnosťou žiť podľa svojich zvykov. Slovenskí činitelia sa obávali, že odmietnutia tejto (i iných požiadaviek) Nemecka by malo za následok obsadeniu Slovenska Nemeckom. To by nebolo dobré nielen pre Slovákov, ale aj pre Židov, ako to názorne ukázal vývoj po povstaní v r. 1944. Cirkevní činitelia sa opakovane postavili proti protižidovským opatreniam, vrátane ich vysťahovaniu, (evanjelická aj katolícka cirkev vydávala pastierske listy v roku 1942 i 1943, a tie listy v bánovskom kostole čítal aj kňaz – prezident). S vysťahovaním Židov Tiso nemal nič spoločného, nebolo to v jeho právomoci. Naopak, mnohých zachránil pred vysťahovaním; Po preniknutí správ, že vysťahovaní Židia hynú, slovenská vláda sa snažila tieto správy preveriť. Pretože Nemecko túto previerku neumožnilo, slovenská vláda, vraj na podnet Tisa, vysťahovanie Židov zastavila a neobnovila ho napriek nátlaku Nemecka. Vysťahovanie Židov obnovilo Nemecko po povstaní v r. 1944. Aj z toho vidno, že pre Nemecko to bol jeden z jeho hlavných cieľov.“

Po tom, čo vo francúzskom meste Evian sa na podnet US-prezidenta Roosevelta zišli 9. júla 1938 pohlavári sveta z 32 štátov, vrátane Nemecka, ako aj predstavitelia 21 židovských organizácií a po deviatich dňoch rokovaní o tom, ako pomôcť státisícom utečencov, ohrozených režimom Adolfa Hitlera, sa nedohodli a vystavili na čele s USA „bianko šek“ Hitlerovi, lebo sa naplno prejavila nechuť mocných sveta efektívne Židom pomôcť; po tom, čo veľmoci odovzdali nemeckému diktátorovi Hitlerovi voľnú ruku nad celým stredoeurópskym priestorom na jeseň 1938, nebolo možné nebrať nemecké požiadavky do úvahy. Iba odstúpiť. Alebo prísť 13. marca 1939 do Berlína s dýkou? Peter Weiss by tak konal? Prezident chcel niekoľkokrát odstúpiť, ale biskupi i rabíni ho uprosili, aby tak nerobil, že bude ešte horšie. Navyše nemecký historik Wolfgang Venohr uvádza, že aj sestra prezidenta s jeho vedomím ukrývala židovskú rodinu, súhlasil by keby bol antisemita?

A existuje nezodpovedaná otázka, prečo sa svedectvo Vrbu a Wetzlera, ktorým sa podarilo ujsť z Osvienčimu 10. apríla 1944, nedostalo do rúk tým, ktorých mohlo zachrániť, totiž maďarských židov. Slovenská vláda na tom vinu neniesla. Rovnako práve niektoré židovské skupiny (sionisti) nevyužili ani možnosť odsťahovať 50-tisíc slovenských židov do Palestíny, a zachrániť ich, ako o tom svedčí Aron Grünhut v knihe „Katastrofa slovenských židov“. Pravda nás oslobodí.

Pokiaľ ide o holíčsky prejav z 15. augusta 1942, nezachoval sa jeho originál, ani magnetofónová nahrávka, iba prepis novinárov (Tiso nezvykol prejavy čítať). A jestvuje svedecká výpoveď Imricha Karvaša pred Národným súdom, ktorý v Holíči bol. Povedal, že si na obsah prezidentov reči nepamätá, „možno že to povedal, ale ja si na taký výrok nepamätám… Pochybujem, že by sa jeho rečou dala dedukovať jeho podpora alebo súhlas s deportačnou akciou. Nakoľko som ho poznal, toto som pokladal u neho za vylúčené.“ Nuž, človek, ktorý chce poznať pravdu, vyhľadá ju, a kto ju nechce poznať, tvrdohlavo ju obchádza.

Pravda je to jediné, o čo nám ide. A tak nabudúce uzavrieme naše úvahy o Františkovej návšteve odpoveďou na otázku: kto bol a je Jorge Mario Bergoglio?

Dňa 27. septembra 2021.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 49

Celkové hodnotenie: 17.26

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V sýrskom Damašku pri teroristickom útoku zomrelo 14 vojakov

  0icon

  Sýria 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Telegram, SITA/AP/Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin)   V centre Damašku teroristi odpálili dve výbušniny, pri výbuchoch bol zasiahnutý autobus sýrskych vojakov.…

  Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne, uviedol Úrad verejného zdravotníctva

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ)…

  Nezaočkovaný Djokovič výnimku podľa austrálskeho ministra nedostane

  0icon

  Canberra 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Tenisti musia podstúpiť úplnú vakcináciu, aby sa mohli zúčastniť na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Výnimky sa…

  Grécko chce prepojiť energetický trh Európskej únie s Egyptom

  0icon

  Atény 20. oktobra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Petros Giannakouris, TASR/AP - Philippe Wojazer/Pool via AP)   Grécko sľubuje Egyptu prepojenie s energetickým trhom Európskej únie prostredníctvom…

  Korčok: Vzťahom Slovenska a Azerbajdžanu začína dominovať ekonomická spolupráca

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vo vzťahoch medzi Azerbajdžanom a Slovenskom sa do popredia dostáva obchodno - ekonomická spolupráca. Šéf slovenskej diplomacie Ivan…

  Ministerstvo vnútra nevie čo so Santusovou, ktorá dvakrát prešla cez detektor lži a tak ju spochybňujú. Santusová sa bráni: "Nešlo o moju iniciatívu, ani o môj výber"

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová, ktorá vyšetrovala ovplyvňovanie vyšetrovaní a výpovedí kajúcnikov príslušníkmi NAKA a…

  Nick Rolovich sa odmietol zaočkovať proti koronavírusu, musel preto skončiť ako tréner na WSU

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Young Kwak)   Nick Rolovich už nie je trénerom tímu amerického futbalu na Washington State University v USA. Ani po opakovanom…

  Hudobný skladateľ Hanuš Domanský zomrel vo veku 77 rokov

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay, Screenshot video/Youtube)   Hudobný skladateľ Hanuš Domanský zomrel náhle v utorok 19. októbra vo veku 77 rokov. Informoval o tom…

  Roztrhá v zuboch Matovič Fica alebo Fico Matoviča?

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský,Jaroslav Novák,Kombosnímka:HSP)   Nedávno v istej televíznej relácii financpremiér Matovič povedal: „Prineste mi sem Fica, roztrhám ho v zuboch.“ V…

  Saková sa pýta, prečo teraz najvyšší ústavní činitelia necítia potrebu ospravedlniť sa vyšetrovateľke Santusovej, rovnako ako to bolo v prípade vyšetrovateľov Ďurku či Čurillu?

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Spravodlivosť je slepá a Slovensko je toho typickým príkladom. Polícia má voľné ruky, ale len pokiaľ zasahuje proti…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA