Na okraj Františkovej návštevy – 6. časť: Odpoveď Petrovi Weissovi a podobným

Františkova návšteva nás mala zjednocovať, takto nám to sľúbili natešení arcipastieri a ich hovorca a najmä Grasalkovičov palác. Nemám taký pocit. A ak zjednotila, tak predovšetkým liberálov a neznabohov vo vynášaní Františka priam do neba. Oslavný text na jezuitu Františka napísal ateista Samuel Marec, aj Magda Vášaryová: „Na niektorých z nás zanechal veľký dojem, na mňa určite“, naši liberálni europoslanci sú nadšení do nohy. Podľa Eugena Jurzycu dokonca František dokázal reagovať na rozdeľujúce otázky konštruktívne. Ešte pred príletom ho Schmögnerová označila za „socialistu“ a ku „svojim“ sa 21. septembra pridal aj bývalý vplyvný komunistický funkcionár, marxista, ba možno už aj neomarxista Peter Weiss. Svoj text nadpísal „Pápež skoncoval s ľudáckou legendou o mučeníkovi Tisovi“. Potešilo ho, že čo nebola KBS schopná urobiť za takmer 32 rokov, musel prísť vykonať pápež František – „ostro sa dištancovať od politiky, ktorú v mene Boha presadzoval Jozef Tiso“ – pričom František nikoho nemenoval, dokonca na Rybnom námestí ani raz nemenoval ani svojho „šéfa“, Ježiša – a urobil tak „pár dní po 80. výročí prijatia tzv. Židovského kódexu.“ Pristavil sa na Rybnom námestí, kde František odsúdil tých, čo „používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády,“ pripomenul prejav Jozefa Tisa v Holíči v auguste r. 1942, po deportáciách 55-tisíc slovenských židov do nacistických koncentrákov so záverom „A urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu!“ Peter Weiss pripomenul Františkove slová: „Tu, pred tvárou židovského národa na tomto historickom mieste sa hanbím priznať, koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko utláčateľov vyhlásilo: „Boh je s nami“; ale pritom oni neboli s Bohom. Vaše dejiny sú našimi dejinami, vaše bolesti sú našimi bolesťami“. Pozabudol však upozorniť na Františkove číslo „vyše 100-tisíc obetí slovenských židov“, čím počet obetí nepravdivo zvýšil – kto mu to len dal na papier? – o takmer polovicu. A to už je mýlka ako Brno!

Jeho text ešte obsahuje kritiku arcibiskupa Sokola, biskupa Tondru, „voľakedajšieho hovorcu KBS J. Kováčika.“ Weiss sa pustil aj do svojich bývalých partnerov KDH, SNS, osobitne skritizoval poslanca KDH A. Neuwirtha, ktorý označil za 29. augusta 1944 za čierny deň a navrhoval, aby sa 29. august stal Dňom národného zmierenia a „jeho dcéra A. Záborská, poslankyňa za OĽaNO, sa vlani k tomu vrátila.“ Nuž, patrí sa na niektoré dátumy v dejinách zabúdať? Veď ako tvrdila známa Eva Kristínová, v mladosti partizánka, „bez 14. marca by nebolo 29. augusta, Slovensko by nemalo armádu a Karvaš peniaze.“

Zlatý klinec na koniec: „Po Františkových slovách je zrejmé, že načase je neklásť znamienko rovnosti medzi povstalcami a príslušníkmi Hlinkovej gardy, prestať vydávať J. Tisa za mučeníka národných a morálnych cností, zastaviť úsilie o blahorečenie člena Štátnej rady biskupa Jána Vojtaššáka a člena Slovenského snemu Jánosa Esterházyho, vyznávačov antisemitizmu a arizácií židovského majetku. A prestať pestovať hlinkovské národovectvo postavené na obdive k Tisovej Slovenskej republike.“ Nič v zlom, akurát že partizánom treba nalepiť anjelské krídla a príslušníkom HG rohy.

Peter Weiss potvrdzuje, že svet vníma čierno-bielo, vlastne červeno-bielo, a všetko, čo nie je červené, je zlé. Akoby zabudol, že to „červené“ sa do našich dejín dostalo importom na prelome 19. a 20. storočia, a to z krajov „zadunajských“ a „zamoravských“. „Peršu Radovu Repuľiku“ vyhlásila na našom východe maďarská červená armáda (Vörös Hadsereg) a do čela posadila Čecha Antonína Janouška – Slováci takého nemali, Peter Weiss ešte nežil. V úzadí stál György Lukács (1885-1971), vlastným menom György Bernát Löwinger, maďarský marxistický filozof židovského pôvodu, agent Kominterny, minister kultúry vo vláde Bélu Kuna, ktorý v máji 1919 ako veliteľ piatej divízie maďarskej červenej armády dal zastreliť v obci Poroszlo šesť vojakov na výstrahu pred sympatiami s postupom česko-slovenskej armády. A podľa vlastného životopisu, ktorý napísal v Moskve 2. decembra 1940, „biela vláda Maďarska ma naháňala za viac ako 200 vrážd a požadovala moje zatknutie a trest smrti pre mňa.“ Zapísal aj svoje krédo, ktoré sa potom stalo krédom Frankfurtskej školy neomarxizmu, ktorú zakladal: „Videl som v revolučnej deštrukcii spoločnosti jediné riešenie“, zmena nemôže prebehnúť bez zničenia starých hodnôt, a tak uplatnil „kultúrny terorizmus“, súčasťou ktorého bolo zavedenie radikálneho sexuálneho vzdelávania v maďarských školách. Deti sa učili o voľnej láske, slobodnom pohlavnom styku, archaickej povahe zákonov rodiny, zastaranosti monogamie, nezmyselnosti náboženstva, ktoré človeka pripravuje o všetky rozkoše. A ženy vyzýval, aby sa búrili proti sexuálnym zvyklostiam doby. Tak mala byť zničená rodina, kľúčová inštitúcia kresťanstva.

A o demkratických spôsoboch „zamoravských“ červených svedčia kamene a siahovice, ktorými českí sociálni demokrati napadli 28. marca 1921 pokojné zhromaždenie zakladateľov Kresťanského roľníckeho združenia, a Andreja Hlinku – toho, ktorý chcel zmeniť „červené“ Slovensko na Slovensko „biele“ – išli zabiť siahovicou. Na jeho obranu sa postavil roľník Štefan Mikuš, pričom utrpel zranenia, ktoré boli príčinou jeho smrti. Repliku sochy chceli Mikušovci vrátiť na pôvodné miesto v centre Trnavy, kde stála od roku 1944, ale nepochodili, lebo trnavské mestské zastupiteľstvo sa už asi riadi Weissovou radou: „Prestať pestovať hlinkovské národovectvo!“

Hlinku nemá Weiss rád „od nepamäti“. Keď ma na jar 1994 NRSR odvolávala z funkcie viceguvernéra NBS, moju údajnú „nekompetentnosť“ mi vysvetlil Peter takto: „Čuduješ sa? Veď si dal na tisíckorunáčku toho fašistu Hlinku!“ Len som pokrútil hlavou: „A čo som mal tam dať Saddáma Husajna?“ – žeby naozaj nevedel, že Hlinka s gardami mal nie svojou vinou „spoločné“ iba meno?

Má zmysel dookola písať, že prezident odmietol podpísať Židovský kódex a presadil do naozaj neľudského protižidovského vládneho nariadenia ako európsku zvláštnosť paragraf o výnimkách, na základe toho zachránil aj minimálne niekoľko tisíc nevinných židov. Má zmysel písať pravdu najmä vtedy, ak ju iní dookola prekrúcajú. Ešte raz uveďme slová „Petra“: „Židia boli vysťahovaní na nátlak Nemecka a na tento nátlak boli vysťahovaní aj z iných krajín. Tento nátlak sa prejavil aj v pomníchovskom Česko-Slovensku. Aj vtedajšia česko-slovenská vláda neopovážila sa úplne nesplniť požiadavku Nemecka a preto napr. prepustila Židov zo štátnych služieb. Nemecko oznámilo slovenským činiteľom, že vysťahuje Židov do východných oblastí vtedajšieho Poľska, kde si vytvoria vlastnú domovinu s možnosťou žiť podľa svojich zvykov. Slovenskí činitelia sa obávali, že odmietnutia tejto (i iných požiadaviek) Nemecka by malo za následok obsadeniu Slovenska Nemeckom. To by nebolo dobré nielen pre Slovákov, ale aj pre Židov, ako to názorne ukázal vývoj po povstaní v r. 1944. Cirkevní činitelia sa opakovane postavili proti protižidovským opatreniam, vrátane ich vysťahovaniu, (evanjelická aj katolícka cirkev vydávala pastierske listy v roku 1942 i 1943, a tie listy v bánovskom kostole čítal aj kňaz – prezident). S vysťahovaním Židov Tiso nemal nič spoločného, nebolo to v jeho právomoci. Naopak, mnohých zachránil pred vysťahovaním; Po preniknutí správ, že vysťahovaní Židia hynú, slovenská vláda sa snažila tieto správy preveriť. Pretože Nemecko túto previerku neumožnilo, slovenská vláda, vraj na podnet Tisa, vysťahovanie Židov zastavila a neobnovila ho napriek nátlaku Nemecka. Vysťahovanie Židov obnovilo Nemecko po povstaní v r. 1944. Aj z toho vidno, že pre Nemecko to bol jeden z jeho hlavných cieľov.“

Po tom, čo vo francúzskom meste Evian sa na podnet US-prezidenta Roosevelta zišli 9. júla 1938 pohlavári sveta z 32 štátov, vrátane Nemecka, ako aj predstavitelia 21 židovských organizácií a po deviatich dňoch rokovaní o tom, ako pomôcť státisícom utečencov, ohrozených režimom Adolfa Hitlera, sa nedohodli a vystavili na čele s USA „bianko šek“ Hitlerovi, lebo sa naplno prejavila nechuť mocných sveta efektívne Židom pomôcť; po tom, čo veľmoci odovzdali nemeckému diktátorovi Hitlerovi voľnú ruku nad celým stredoeurópskym priestorom na jeseň 1938, nebolo možné nebrať nemecké požiadavky do úvahy. Iba odstúpiť. Alebo prísť 13. marca 1939 do Berlína s dýkou? Peter Weiss by tak konal? Prezident chcel niekoľkokrát odstúpiť, ale biskupi i rabíni ho uprosili, aby tak nerobil, že bude ešte horšie. Navyše nemecký historik Wolfgang Venohr uvádza, že aj sestra prezidenta s jeho vedomím ukrývala židovskú rodinu, súhlasil by keby bol antisemita?

A existuje nezodpovedaná otázka, prečo sa svedectvo Vrbu a Wetzlera, ktorým sa podarilo ujsť z Osvienčimu 10. apríla 1944, nedostalo do rúk tým, ktorých mohlo zachrániť, totiž maďarských židov. Slovenská vláda na tom vinu neniesla. Rovnako práve niektoré židovské skupiny (sionisti) nevyužili ani možnosť odsťahovať 50-tisíc slovenských židov do Palestíny, a zachrániť ich, ako o tom svedčí Aron Grünhut v knihe „Katastrofa slovenských židov“. Pravda nás oslobodí.

Pokiaľ ide o holíčsky prejav z 15. augusta 1942, nezachoval sa jeho originál, ani magnetofónová nahrávka, iba prepis novinárov (Tiso nezvykol prejavy čítať). A jestvuje svedecká výpoveď Imricha Karvaša pred Národným súdom, ktorý v Holíči bol. Povedal, že si na obsah prezidentov reči nepamätá, „možno že to povedal, ale ja si na taký výrok nepamätám… Pochybujem, že by sa jeho rečou dala dedukovať jeho podpora alebo súhlas s deportačnou akciou. Nakoľko som ho poznal, toto som pokladal u neho za vylúčené.“ Nuž, človek, ktorý chce poznať pravdu, vyhľadá ju, a kto ju nechce poznať, tvrdohlavo ju obchádza.

Pravda je to jediné, o čo nám ide. A tak nabudúce uzavrieme naše úvahy o Františkovej návšteve odpoveďou na otázku: kto bol a je Jorge Mario Bergoglio?

Dňa 27. septembra 2021.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marián Tkáč

O AUTOROVI

Ekonóm, publicista, viceguvernér NBS pri jej zakladaní, podpísaný na prvej sérii slovenských bankoviek v roku 1993, predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 64

Celkové hodnotenie: 19.09

Priemerná čítanosť: 6350

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval…

  Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

  0icon

  Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ…

  Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia…

  Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

  0icon

  Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu…

  Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k…

  NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území…

  Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami,…

  Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

  0icon

  Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor…

  "Krym je ruský!": "Lúče smrti" prinútili Muska milovať Rusko

  0icon

  Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými…

  Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať..."

  0icon

  Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord…

  Vášeň v Tebe

  Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

  0 icon

  Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

  Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

  0 icon

  Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

  5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepšou mamou

  0 icon

  Každá z nás chce byť pre svoje deti tou najlepšou mamou. Mladé mamičky, ale aj tie staršie dostávajú mnoho (niekedy nevyžiadaných) rád, ako vychovávať svoje deti. My vám prinášame 5 jednoduchých spôsobov, ako byť ešte lepšou mamou pre svoje dieťa. Darujte dieťaťu sústredených 15 minút Dvakrá

  Nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi ju vohnala "pod nože" iránskeho doktora. Lela Vémola prehovorila o ceste do Teheránu

  0 icon

  Bývalá slovenská playmate Lela Vémola odcestovala do Iránu. Dôvodom je jej nepríjemná skúsenosť s európskymi lekármi. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe, čo sa týka plastiky nosov, som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že…

  Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

  0 icon

  K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

  Armádny Magazín

  Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

  0 icon

  Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

  Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

  0 icon

  Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

  Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

  Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

  0 icon

  Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

  Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

  0 icon

  USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

  FOTO DŇA