RYTMUS „vychytil“ rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Publikované 21.01. 2018 o 13:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus (používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992.
Vezie sa na anti sociálnej proti systémovej mestskej hip hopovej popovej subkultúrnej vlne. Správa o tom, že „Slováci sú skrytí rasisti“ prebehla v mnohých médiách vlastne len ako pripomenutie jeho už dávno známej sociálnej filozofie…
Dobre „ide“ na jednom z prúdov neomarxistickej masovej pop kultúry, a na osobnom príbehu, založenom na zmiešanom etnickom pôvode, pseudo anti rasistickom odboji, neoverených a nepotvrdených polopravdách a lžiach, a popularite svojich vulgarizmov.
Tag pre google: Slováci sú skrytí rasisti
(sú dokonca najväčší antisemiti v únii).
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/453814-slovaci-su-skryti-rasisti-neviem-ci-tu-vychovam-dieta-hovori-rytmus/
https://slovensko.hnonline.sk/1010369-slovaci-su-najvacsi-rasisti-a-antisemiti-v-unii-minimalne-co-sa-milostnych-vztahov-tyka
Týchto tém sa ako lacného a výnosne predávaného „materiálu“ zvyčajne chytá bulvár a slniečkárske vítačské médiá…
Tento článok nie je bulvár. Ale „chytí sa“. Lebo ľudia majú tých klamstiev už plné zuby.

Rytmus je trvalým predajným artiklom tohto voľného trhového mechanizmu bulváru a masovej pop sub kultúry. Stačí mu otvoriť ústa a otrčiť sa na verejnosti pred kamerami.
Patrik Vrbovský je neomarxistický kultúrny revolucionár „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice. Rád by som s ním o tom, či vôbec tuší, o čom to je…
Ale on to poprie.
Rytmus skryto nenávidí sám seba za svoj zmiešaný etnický pôvod. Aj preto patrí do špecifickej skupiny zdanlivo osobnostne vyrovnaných slniečkárov z tábora a rodu „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice.
Ale on to poprie.
Rytmus nenávidí „bielych“.
Ale on to poprie.
Persóny jeho typu a druhu rozširujú členskú základňu strany Progresívne Slovensko. Jej členkou je aj Irena Bihariová, manželka Daniela Mila, riaditeľka „neziskovky“ Ľudia proti rasizmu. Daniel Milo je údajne „odborník na extrémizmus“; ale ľavicový extrémizmus má, cez jeho ženu, poctenú prezidentom, protekciu, a je „chránený“…
ANTIFA je pre ministerstvo vnútra, prokuratútu a OČTK nedotknuteľná.
Oni to poprú.
Ale oni sú proti všetkým.
Ale oni to poprú.
Á propos, Darina Rolincová, životná raperova partnerka, tiež nemajúca „čistý“ etnický pôvod, zrejme ako Rytmus, nie je mentálne so sebou úplne spokojná a vyrovnaná, iba na sebe „pracuje“. Skrýva to plastikami, mejkapom, vizuálom a „pohodovo-vyrovnaným“ správaním a výkonmi.
Ale ona to poprie.
Toľko aj k „psychológii“ masovej pop kultúry. Poruchy osobnosti majú pestré podoby.

Pohodová, vyrovnaná a hrdá dúha sa tiež verejne manifestačne a akože „hrdo“ hlási k svojej sexuálnej orientácii, pohlavnej a rodovej identite inakostí, každá inakosť to robí inak…
No, ale to je sebareflexívna seba strednosť, založená na poruche osobnosti v časti EGO (ja, jástvo). Ibaže sa tolerujú ako bežné… svet celebrít a politiky.
Sú medzi nimi aj reálne nešťastné persóny, za ktorých nešťastie a problémy nemôže nik iný, len údajne necitlivá „homofóbna“ spoločnosť.

Rasistická a homofóbna spoločnosť je paralelná agenda tretieho „neziskového“ sektora. Prináša im viac, než len slušné zisky. Základnou a výnosnou klientelou týchto „neziskoviek“ sú Rómovia a dúha.  V teréne majú “svojich“ ľudí a sú súčasťou „vládnej koalície“ v liberálnych médiách. Ide zväčša o špecificky osobnostne narušené persóny, ktoré sa nezriedka vyskytujú  v osvetí „celebrít“ a „umelcov“ aj politiky…

Proti spoločenská revolta rapera Rytmusa ako kultúrneho revolucionára je vedená ako útok proti „rasistom“ cez masový pop biznis má korene v jeho detstve…
Ale on to poprie. Ale mal by to uznať.
Lebo od ontogenézy ľudskej psychiky, detskej vývinovej psychológie, sociálnej psychológie k bežným a špeciálnym pedagogikám a pedagogickým psychológiám, a kto ak chce, až k hlbinnej ľudskej individuálnej a sociálnej psychológii a k tomu, čo prežíva spoločnosť, dotknutá, indoktrinovaná, manipulovaná, buzerovaná a znásilňovaná
a/ sociálnou filozofiou neomarxizmu,
b/ politikami „novej progresívnej ľavice“.
LEBO. A to „lebo“ zakladá aj pôvod týchto sračiek.
Proti spoločenská revolta Lorenza a Kalmusa je údajne anti komunistická…
A hľa, ako tá „umelecká post avantgarda“ dopadla.
Nevedia si prísť na mená…
Skočili si do vlasov…
Cirkusanti.

Na rasizme si svoje politické agendy zakladá a zbiera skóre a kredity kade-kto. Celosvetové odsúdenie Trumpovoho výroku je vyhrážaním sa celému svetu. Cesta k Global Compact 1 a 2 Agendy 2030 OSN, 20-bodový pápežov plán fertilizácie „Európy ako neplodnej Sáry“ je aj nemecké združovanie rodín utečencov ako druhá fáza rozširovania rasového a etnického ale aj náboženského mixu Európskej únie. Na základe ľudského práva na kompletnú rodinu.
Európsky súd ale konštatoval, že neexistuje všeobecná povinnosť štátov prijímať kohokoľvek. Prednosť má bezpečnosť ako kľúčový národno-štátny záujem. Azylová politika plus právo na dočasnú doplnkovú ochranu sú podriadené základným ľudským právam ale aj návratovej politike po uplynutí času ohrozenia dotknutých chránených osôb.
Dublin 4 je neakceptovateľný a neprijateľný.

Preto ten cirkus. Celý svet nebol Charlie Hebdo. A ten, ktorý nebol, sa nesmel dostať k slovu.
Toto chceme aj na Slovensku? A kde potom bude hrdina raper Rytmus a slniečkári? A ich „neziskovky“? Nie je, nie sú, náhodou tu?

Odporúčam prečítať názor špičkového českého psychiatra na xenofóbiu (tag pre google: Cyril Höschl a xenofóbia).

Pro európske a pro imigrantské médiá vzali za svoje odporúčania Európskej komisie, ktorá k tomu má pokyny „zhora“ potláčať najmä v strednej EÚ a krajinách V-4 údajný rasizmus, detto xenofóbiu a zväčša reálnu, na racionálnom základe existujúcu a potvrdzujúcu sa islamofóbiu.
Túto agendu prevzali „slovenské médiá“ aj „verejnoprávna“ RTVS. Centrálny Systém Matrixu si ju chráni, ako nástroj mediálnej propagandy a manipulácie verejnosti s presne vytýčenými koncovými parametrami novej ľudskej spoločnosti ako súčasti New World Order, nad ktorým bdie Globálny Prediktor USA kdesi v ich hlbokých Deep States…
A proti nej teória sociálnej bezpečnosti a dobrá všeobecná teória riadenia.
V časti spravodajstvo a publicistika bola Systémom Matrixu RTVS uznaná za „slobodnú, nezávislú, pravdivú, objektívnu, komplexnú, verejnoprávnu slovenskú televíziu. Aj preto najmä RTVS (ale ani hoc súkromná TA3) proti tomu, čo „vyvádza“ raper Rytmus ani necekne. S radosťou sa na Rytmusovi „vezie“ ostatný „neverejnoprávny“ televízny slovenský bulvár.


Osobnostnú vyrovnanosť, vnútornú pohodu a sebaistotu zakladá vždy a bez výnimky len usporiadaný rodinný život a výchova detí v rodine, spravidla tej, ktorú zakladá verné manželstvo muža a ženy.
Liberálna spoločnosť pozná aj iné typy toho, čo je označované ako rodina, tú dnes môže založiť hockto s hockým, ten pojem sa stále rozširuje, ale tradičnej rodine sú tieto typy rodín podružné…

Osobný „výlev“ (spláchnite):
Som obyčajná, šedá myš a ničím sa vnútorne a navonok nelíšim od ostatných „šedých myší“. Zrejme som relatívne „normálny“.
Nemám dôvod považovať sa za niečo výnimočné. Som len obyčajná jedinečná, zvláštna, neopakovateľná a nenapodobiteľná a nenahraditeľná ľudská bytosť…
Tak ako sme všetci. Netrpím pódiovým komplexom, netúžim sa predvádzať na javisku ani v politike, moja šedosť mi ako celok úplne vyhovuje a je mi príjemná aj vzhľadom k môjmu osobnému súkromiu…
Nikde si na to nesťažujem a nevystavujem na obdiv svoj bežný a všedný rodový a genetický, bežne zmiešaný pôvod. Nerobím z neho ani obchodný a predajný artikel. A píšem zadarmo. Len tak. Lebo chcem.
Splodili ma muž (otec) a porodila žena (matka). Vyrastal som v tradičnej rodine založenej doživotným manželstvom jedného úžasného muža a a rovnakej ženy. Rodičia, ktorých som si nevyberal, lebo láske neprikážeš, mali tiež svoj pôvod, genetickú (genotypickú) a fenotypickú výbavu po svojich rodičoch, aj s mierne zmiešanou rodovou genealógiou (zasa bežné). Od tureckých čias.
Moja výnimočnosť spočíva aj v tom, že manželstvo mojich rodičov bolo, čo je  dnes už zriedkavosť doživotné, až do postupného konca dní oboch manželov a mojich rodičov…
Muži a ženy, ale aj dúha, spravidla mení partnerstvá a manželstvá ako ponožky.
Ako dieťa a dieťa v puberte, adolescent a dospievajúci, zrejúci človák, som v oboch rodičoch mal úžasné rodičovské vzory, mužský otcovský a ženský materský.
Rodičia mi dali všetko, čo mali, mohli… (na viac nemali).
Aj vďaka nim mám dnes viac, než mali oni a s láskou mi to dopriali.

Na svojom pôvode nezakladám ani sociálnu filozofiu, ideológiu ani politiku.
Potvrdzujem ale, že rasový a etnický pôvod, jednorodý alebo heterogénny, sám o sebe nezakladá dôvod pre to, čo vyvádza raper Rytmus……
Českého prezidenta Miloša Zemana vo volebnej miestnosti pred kamerami napadla ľudsko-právna „hacktivistka“ hnutia FEMEN (tag pre google).
Spoločnosť je už liberalizmom, ľudskými právami a slobodami tak zmagorená, že už ani Česi nedokážu tieto persóny nedokážu, lebo sa boja, eskortovať rovno a priamo prinajmenej k psychiatrovi. Ako naložil Putin s Pussy Riot, je dnes oslavované ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Problém mal so svojím názorom na ne aj Miloš Zeman.
Trump nie je rasista prinajmenej tak, ako Rytmus rasista je.
Trumpov „celým svetom odsúdený“ postoj k  imigrantom z ich „dier“ tretieho sveta nie je rasistický. Bol len pomenovaním vecí a ľudí a štátov tretieho sveta ich pravými menami…
Nenechajte sa pomýliť „výhražným“ extrémnym odmietnutím Trumpovho výroku 50-timi africkými štátmi:
Výrok neodmietol ľud afrických krajín, ale ich skorumpované establishmenty, ktoré sa podieľajú na zbedačovaní svojich poddaných.
A ich vlády na seba nenechajú dopustiť.
Tento umelý mediálny humbug a hon na rasistické čarodejnice môže zožrať len úplný hlupák.
Na stole EÚ pre najbližší čas snáď jedného-dvoch rokov, leží tichá otázka: Čo si počneme s nevzdelanými, nekvalifikovanými ľuďmi aj bez pracovných návykov v dobe PR4. po nástupe ďalšej recesie a krízy kapitalizmu, ktorá je po viac, než ôsmich rokoch znova za dvermi?
Zodpovednosť za stav vecí, ľudí a štátov tretieho sveta, nesú prvotne najmä ich kolonizátori a dnešní pokračujúci ich vykrádači surovinového bohatstva a politickí rozvracači, takzvaní „demokratizátori“ svetlonosi „slobody“ a minulé a súčasné establishmenty. Vo svojom vykrádačstve pokračujú drancovaním ľudských zdrojov tretích krajínm, ktoré ženú do náručia nadnárodných korporácií neoliberálneho globalistického kapitalizmu a jeho „voľného“ trhu so všetkým a každým. Vecami, peniazmi (eurozóna) a ľudskými zdrojmi.
Zriadili si na to Schengen, ktorý si chránia ako posvätnú mantru európskych hovnôt: Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Na úrad práce po nástupe krízy a recesie po skončení orgiastickej konjunktúry pôjde 30 percent nekvalifikovaných vysokoškolákov, a budú to najmä kultúrni sociológovia, kultúrni antropológovia a odborníci na rodové štúdie.
A „statoční a neurvalí bojovníci“ proti rasizmu a xenofóbii.
Evidencii nezamestnaných sa vyhnú, len ak budú zakladať ďalšie a ďalšie nové hoc aj dúhové mimovládne „neziskovky“.

Masová pop kultúra nie je moja parketa. V modernom „tiež umení“ (produkt neomarxizmu) sa nevyznám. Ani nechcem. Mám klasické vzdelanie v odbore teória a dejiny umenia a estetika s príslušenstvom.
Viem svoje. A som tolerantný voči Rytmusovi a rapu až do momentu, kedy na mňa rapujúc ukáže prstom, že som rasista. Také sa nestane. Nie som súčasťou jeho publika. Nepatrím ani k hnutiu ANTIFA. Som vedený inak.
Toľko ako môj doplnok k článku Hlavných správ k raperovmu: Slováci sú skrytí rasisti (tag pre google).
Rytmus je otvorený rasista. Správa sa antisociálne. Pre antisociálne správanie nemá dôvod. O to horšie, že nežije v biede, hlade, špine a v chatrči.
Cirkus okolo darovania auta je nevkusný a aj pre Rómov urážlivý a ponižujúci mediálny humbug a rómskym chudákom nepomôže. Zarobí na ňom Rytmus.
Rytmus nie je žiadny rómsky filantrop ani rómofil. Nie je o nič filantropný ako „filantrop“ George Soros.

Originálni rasisti takmer neexistujú. Normálna, zdravá a vyrovnaná ľudská osoba rasistickou nie je. Ide o pseudo rasistov. Tie tupé, duté, všeobecne a ľudsko-právne negramotné plastové trupky, napádajúce cudzincov alebo občanov rómskeho etnika treba priamo po ich vymletých hlavách, aby nekrívali…
Potrebujú nájsť terč svojej agresivity, sú to narušené persóny, extrémisti, majúci sklon k asociálnemu a antisociálnemu správaniu, odpor voči autoritám (sklon k anarchizmu) agresivite a útokom, vedeným proti majetku, zdraviu a životu osôb, ktoré sú príčinou najmä ich mentálnej biedy…
Pravý a vo svojej podstate reálne nebezpečný rasizmus je založený filozofiou, antropológiou a ideológiou jedinej, všetkým ostatným nadradenej rasy. Prvý precedens vytvoril Adolf Hitler, jeho Mein Kampf a nemecký (germánsky) árijský nacionalizmus, transformovaný do nemeckého národného, árijského socializmu.
Norimberský proces ako prvý zaviedol a použil pojem genocída (genocídium).

Ani hip hop, ani rap nie je slovenská pôvodná originalita ale kópia odpočutá a odpozeraná z Ameriky a preto lacná, málo prácna, ale s výnosným ziskom.
Lebo voľný trh, na osi ponuka-dopyt.

Deti a mládež sú v škole a zväčša aj doma vychovávané k spisovnej a ušľachtilej slovenskej jazykovej kultúre. Rytmusove texty plné otvorených a nevypípaných vulgarizmov, mýlia deti a mládež a vedú k schizofrénii ich jazykového vedomia a podvedomia a devastujú ho. Vulgarizmy raperov sú jazykom subkultúry a tá rovná sa luza. Používam ich, ale inak, a nie som raper. Tam, kde na veci a ľudí nemám iné vhodnejšie slovo.
Odborníci, politici najmä z ľavého spektra a médiá ani neceknú: Lebo Rytmus je „bojovník proti rasizmu a xenofóbii“.

Vraj „biela“ spoločnosť hádže všetkých Rómov do jedného vreca. To sú polopravdy a lož.
Vrecizmus je príznačný aj pre antisemitizmus.
Odmietanie a odpor voči asociálnemu a antisociálnemu správaniu sociálne neprispôsobivých jednotlivcov a skupín, hoc aj sociálne vylúčených, nie je xenofóbia ani rasizmus.
Ani takzvané „chazarské úroky“ nie sú úroky vždy židovského pôvodu. A horor okolo exekúcií si dotknuté osoby spôsobili samé (nezhodnotili svoje schopnosti splácať dlhy).

Najnovšie nám pápež odkázal, že nesmieme nenávidieť utečencov a utečencom, že v hostiteľských krajinách sú povinní rešpektovať ich vnútornú kultúru a zvyky a nesmú sa dožadovať, by sa domáce autochtónne obyvateľstvo prispôsobovalo im a menilo svoje zvyky a správanie na ich obraz…

Väčšina zo sociálne vylúčených si za svoje samo sociálne vylúčenie môžu najmä sami. Prinajmenej tým, že majú osobnú slobodnú vôľu a okolo seba množstvo pozitívnych sociálnych a dobre socializovaných vzorov…
Okolo ich zadkov sa striedavo točí celá slovenská vláda a všetci politici, najmä vždy pred voľbami. Samozrejme „neziskovky“. A tie, okolo nič netušiacej vlády a prezidenta, a postupne preberajú vládu nad Slovenskom.

A ak má Patrik Vrbovský alias Rytmus pochybnosti aj, či do „takej rasistickej“ spoločnosti splodí dieťa, odporúčam mu, aby si predtým usporiadal svoj osobný život. A vydelil sa zo spoločenstva a subkultúry, v ktorej žije. A prestal byť rasistom. V najlepšom záujme jeho dieťaťa. Aby nebolo po otcovi.
Tak ako u väčšiny Rómov v osadách.
Aj tak sa dá bojovať proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii, asociálnemu a antisociálnemu postoju a správaniu k spoločnosti.
Rytmus „trpí“ aj poruchou osobnosti známou ako odpor a nenávisť k autoritám.

K darovanému autu
Samotná výzva spočívala v stávke medzi Rytmusom a Gogom. Prvý tvrdil, že Slováci sú rasisti, Gogo veril v opak.
Otázkou ostáva, nakoľko výsledky odrážajú realitu a či by sme odteraz mali všade hlásať, aká sme skvelá a nexenofóbna krajina, kde neexistuje rasizmus. Dopracovali sme sa síce k záveru, že 9 z 10 ľudí pokojne dopraje Rómom auto, no stále ostáva na stole otázka, či by sme sa k rovnakému číslu nedostali aj pri obyčajnej bielej rodine, ktorá jednoducho potrebuje auto k plynulému fungovaniu. Asi nikto nedokáže posúdiť, do akej miery zohrávala v tomto prípade rolu farba pleti, no minimálne sa môžeme tešiť zo záveru, že Slováci sú prajní.“ 
Hlavnými a pre mňa (a vás) a Slovensko kľúčovými sú tri otázky:
1. Čo je rasizmus a xenofóbia?
2. Nie sú tieto pojmy zneužívané v boji proti domnelému rasizmu a xenofóbii?
3. Nemá ich celoplošná dezinterpretácia slúžiť aj na presadzovanie ideológie a politík multikulturalizmu?
Otázky k počtu hlasujúcich ZA:
Koľkí z nich to auto darovali?
Koľkí z nich reálne niečím a nejako pomohli Rómom?
Otázka aj slniečkárom a vítačom (námet na anketu) – koľkí z nich by utečencov reálne ubytovali u seba doma?
Výsledky ankety ukazujú, že je veľa „dobroprajných“ ale len na diaľku, virtuálne, anonymne a bezkontaktne.
Výsledok: NULA. Nereferenčné.
Záver: Slováci sú prajní. Koľkí reálne a vecne, je otázka.
Záver plus: Ambiciózne rómske rodiny treba podporovať. Posilní to ich úsilie.
Záver extra plus: Rasizmus nerovná sa nechuť a odpor k špine, asociálnemu, neprispôsobivému a anti sociálnemu a proti integračnému neinkluzívnemu správaniu.
Voči takémuto správaniu som „rasistický“.
A nezáleží mi na farbe pleti, rasovom a etnickom pôvode.
Toto u mňa platí aj vo vzťahu k utečenom vo veciach ich integrácie a inklúzie do slovenskej spoločnosti a kultúry.
https://refresher.sk/47266-Slovensko-vraj-nie-je-rasisticke-Rytmus-a-Gogo-v-spolocnej-kampani-zistovali-ci-Slovaci-dopraju-Romom-auto-zadarmo
Neomarxistickú antropologickú, genetickú, kultúrnu a sociálnu revolúciu na Slovensku nepotrebujeme.
Ľudská bytosť všade na svete koná a správa sa ľudsky, podľa nemennej antropologickej konštanty plus ľudský faktor (ego, JA, jástvo).
Neomarxistická ideológia (dve v jednom – multikulti a gender), slúžka nadnárodného kapitálu, Globálneho Prediktora New World Order, na tom, čo poznáme ako ľudské antropinum, pácha násilie, horšie ako komunisti.
Liberáli stavajú ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám.
A to je „na hlavu“. A to nem dopadne dobre. Škatule sa hýbu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

OĽANO na odbornej konferencii predstavilo riešenia pre Žilinský kraj

Žilina 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Pavol Ďurčo)   Hnutie OĽaNO predstavilo na odbornej konferencii "Riešenia pre Slovensko: za lepší život v Žilinskom kraji" riešenia v oblasti dopravy, ale aj zdravotníctva, zamestnanosti a rodiny Dopravná situácia je v Žilinskom kraji neúnosná. Každodenné kolóny a zápchy výrazne komplikujú život jeho obyvateľom. To však má negatívny…

Strašné sršne dobývajú Európu. Ako sa pred nimi chrániť?

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR- František Iván)   V poslednej dobe sa v mediách objavili desivé správy o náraste populácie nebezpečného druhu sršňa - ázijského sršňa, inak osy čínskej. Sputnik sa spýtal známeho ruského zootechnika včelára, doktora poľnohospodárskych vied, profesora Ivana Nikolakeviča Madebejkina, nakoľko sršeň ohrozuje ľudí a ako sa…

Čepelová postúpila do finále turnaja v čínskom Su-čou

Su-čou 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR/AP- The Canadian Press, Jacques Boissinot)   Slovenská tenistka Jana Čepelová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF v čínskom meste Su-čou (dotácia 100 000 USD, tvrdý povrch vonku) 25-ročná Košičanka si v sobotnom semifinále poradila s ukrajinskou sedmičkou "pavúka" Angelinou Kalininovou 6:7 (5), 6:1, 7:6 (2).…

Koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA?

Washington 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Lukáš Grinaj)   Z výsledkov prieskumu vydavateľstva Economist a inštitútu verejnej mienky YouGov vyplýva odpoveď na otázku, koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA.  Prieskum (14. – 16. 10.) medzi 1500 Američanmi ukázal, že 34 % Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA a 2 % za spojenca USA,…

Parlament Moldavska odmietol zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do EÚ

Kišiňov 20. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-John McConnico)   Poslanci moldavského parlamentu nepodporili iniciatívu Demokratickej strany a odmietli zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do Európskej únii. V prvom a druhom čítaní za európskú integráciu hlasovalo iba 54 poslancov, ale na zavedenie zmien do ústavy krajiny je potrebných 67 hlasov Svoje sklamanie…

Námestník šéfa ruskej diplomacie Riabkov kritizuje USA v kauze Chusiajnovová

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Obvinenie Spojených štátov, že Ruska Jelena Chusiajnovová pomáhala v sociálnych médiách ovplyvňovať kampaň pred blížiacimi sa voľbami v USA, je hanebné, vyhlásil v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov Proti Chusiajnovovej vzniesla v piatok žalobu americká prokuratúra, ktorá tvrdí, že táto…

Grécky premiér víta súhlas macedónskeho parlamentu so zmenou názvu krajiny

Atény 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petros Giannakouris)   Grécky premiér Alexis Tsipras v sobotu privítal súhlas macedónskeho parlamentu s navrhovanou zmenou názvu krajiny a označil to za rozhodujúci krok smerom k ukončeniu desaťročí sporov medzi dvoma susediacimi štátmi. Informovala o tom agentúra Reuters Tsipras komentoval najnovší vývoj v Macedónsku, kde…

Polícia uskutočnila nočnú raziu v nemeckom meste Marl a jeho okolí

Marl/Berlín 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/DPA/Bildfunk- Paul Zinken)   Nemecké bezpečnostné zložky uskutočnili v noci na sobotu za účasti kolegov z finančnej a colnej stráže veľkú raziu zameranú proti zločineckým klanom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, počas ktorej sa sústredili na shisha bary, čajovne a stávkové kancelárie Informovali o tom Západonemecký…

Radnica Moskvy zrušila povolenie na akciu na pamiatku obetí stalinských represií

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Public domain) Moskovské úrady odvolali svoje povolenie pre tohtoročné zhromaždenie na pamiatku obetí stalinistických represií, ktoré sa na Lubianskom námestí v blízkosti sídla bývalej tajnej služby KGB malo konať 29. októbra Ako náhradné miesto moskovská radnica ponúkla organizátorom námestie pri Kameni smútku na Triede Andreja…

Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Janovi Hamáčkovi

Hradec Králové/Praha 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo. Informácie priniesol…

Mečiar: Danko pracuje len na sebe, iba pre vlastný prospech a kariéru a neštíti sa preto vykonať aj špinavé veci

Bratislava 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Radovan Stoklasa; Jana Birošová)   Prvé augustové týždne sa médiá predháňali, kto skôr prinesie prevratnú správu v súvislosti s rozhodnutím bývalého trojnásobného premiéra a zakladateľa Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara o jeho opätovnom návrate do veľkej politiky Expredseda vlády začal riešiť stav slovenských politických strán ešte v decembri minulého roka,…

V Bostone vydražili raritný meteorit z Mesiaca

Boston 20. októbra 2018 (SITA/AP/Foto: screenshot z YouTube)   Istý zberateľ z Vietnamu sa stal novým majiteľom raritného meteoritu pochádzajúceho z Mesiaca, ktorý v piatok dražili v americkom Bostone Ako informovala aukčná spoločnosť RR Auction, meteorit nakoniec vydražili za 612 500 amerických dolárov (v prepočte okolo 530 000 eur). Pôvodne pritom…

Na mieste pádu ruského cvičného vojenského lietadla sa našli dva fragmenty tela

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Dmitry Lovetsky)   Na mieste pádu cvičného vojenského lietadla typu L-39 Albatros ruských vzdušných síl, ktoré sa vo štvrtok zrútilo do Azovského mora, boli nájdené dva fragmenty tela Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v ruskom vojenskom letectve, podľa ktorého pátranie…

Ako sa zmenil internet? Zabezpečuje vám súkromie?

Svet 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Sir Tim Berners-Lee, britský vedec, programátor a vizionár, ktorý dostal rytiersky titul za svoje „zásluhy o celosvetové rozšírenie a rozvoj internetu“, zasvätil posledných 30 rokov rozvoju internetových štandardov. Bol to práve on, kto v roku 1989 ako zamestnanec CERN-u vytvoril protokol HTTP a je…

Voľby v Afganistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje

Kábul 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Dvaja policajti utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zneškodniť podomácky vyrobené výbušné zariadenie, nájdené neďaleko hlasovacej miestnosti v severozápadnej časti afganského hlavného mesta Kábul. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie šéfa obvodnej polície Obyvatelia Afganistanu začali v sobotu hlasovať…

Hrabko: Marian Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil

Bratislava 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Pavel Neubauer)   Kontroverzný podnikateľ Marian K., ktorý v minulosti obviňoval Borisa Kollára z kontaktov s mafiánmi, tvrdil, že má proti nemu aj veci, ktoré zatiaľ nezverejnil. V diskusii na TABLET.TV to povedal publicista Juraj Hrabko "Ja poznám Mariana K. z kauzy Gamatex. Jediný raz…

Pedologovia búrajú mýty. Ľudia si vlastnou činnosťou privodili ekologickú katastrofu

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- TANJUG)   Dokonca aj počas života rastliny a ich bunky drevnatejú a v tejto forme sa zachovávajú tisíce rokov. Chemická analýza ukazuje, akému vplyvu podliehala pôda a o čo sa zaujímali kmene, ktoré tu žili. O tom, ako pedologovia pomáhajú obnoviť životné prostredie a porozumieť…

Bola to naozaj samovražda, alebo už niekto upratuje? Matka Ronalda Riga, muža z identikitu, pochybuje. Práve si vybielil dom a tešil sa z novej práce

Komárno 19. októbra 2018 (HSP/Bumm/Foto: Bumm)   Regionálny internetový portál Bumm.sk z Komárna priniesol autentické svedectvo nešťastnej matky Ronalda Riga, záhadného mladíka spájaného v súvislosti so zverejnením policajného identikitu v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zronená matka Martina poskytla necenzúrované stanovisko ako reakciu na reportáž mainstreamového média Kriminoviny…

TopSpeed

Porovnanie konfigurátorov: BMW

0

Máme tu ďalšiu časť v seriáli o porovnávaní konfigurátorov. Tentokrát sa zameriame na značku BMW, trocha exkluzívne Bentley alebo Aston Martin som skutočne preskočil. Porovnanie konfigurátorov v tomto prípade nemá reálnu odozvu, málokto na Slovensku si pôjde kúpiť nové Bentley a bude riešiť konfigurátor. BMW je v dnešnej dobe už naozaj tak veľkosériová značka, že…

Hennessey Jeep Grand Cherokee má byť najrýchlejšie šprintujúce SUV

5

Jeep Grand Cherokee Trackhawk je jedno z najbláznivejších SUV na svete. 6,2l V8 ponúka bláznivých 527 kW (707 k) a 873 Nm, ktoré poháňajú všetky štyri kolesá. Na 96 km/h (60 mph) vystrelí za 3,5 sekundy a ručička tachometra sa zastaví na 289 km/h. Ako vám iste z týchto čísel…

Ako sa stavia sen. Peugeot 405 Mi16. Časť 9

3

Peugeot 405 Mi16 svoju pozornosť pravidelne dostáva. Je na ňom stále dosť práce. Veľké veci išli rýchlo, nasledujú piplačky. Pomaly sa však chystá odstrojenie karosérie a smer klampiar. Aby bol na to Peugeot pripravený, čaká nás ešte pár spoločných hodín. 

AAA AUTO čaká historické predaje, budúci rok chce mať 50 pobočiek

17

Sieť autocentier AAA AUTO, prevádzkovaná skupinou AURES Holdings, za prvé tri kvartály tohto roka predala 64 000 vozidiel a s celkovými tohtoročnými predajmi plánovanými na úrovni 84 000 áut by mala bez problémov prekonať svoj desať rokov starý rekord. V budúcom roku bude predajný cieľ ešte ambicióznejší. Pomôcť by k…

Rišo Gonda ukončí sezónu International GT Open v Barcelone

0

Rišo Gonda naposledy potešil slovenských fanúšikov na Veľkej Cene Slovenska. Ešte pred ňou sa však spoločne s pretekárom DTM, Joelom Erikssonom, zúčastnil zastávky International GT Open v belgickom SPA. Podujatie v Monze Rišo a jeho tím vynechal, no teraz sa spoločne s tímom Šenkýř Motorsport zúčastní na veľkom finále v…

BMW X7 skutočne prichádza s nevkusne veľkými ľadvinkami

14

Keď sme pred niekoľkými mesiacmi videli prvé neoficiálne foto najväčšieho SUV od BMW, tajne sme verili, že tie predné ľadvinky sú len vtip. BMW ide cestou ich zväčšovania na každom type, no toto je priveľký skok. Ako je už niekoľko týždňov zrejmé, BMW X7 vpred iné nebude. Zvýrazňujú ich v…

KAMzaKRÁSOU

Rast mliečnych zubov: Zisti, ako uľaviť drobcovi od bolesti!

0

Bolesť zubov je jedna z najhorších bolestí, to vie každý. A všetko to začína s prvým prerezávaním mliečnych zubov. Pamätáte si na bolesť, ktorú vám spôsoboval rast zubov múdrosti, poprípade vám ešte spôsobuje? Tak si predstavte aké to bolo, keď sa vám prerezávalo niekoľko zubov naraz. Ako zvládnuť túto bolesť u vášho dieťaťa, keď…

Nevieš, ako sa zbaviť jesennej depresie? Zajedz ju týmito jedlami!

1

Jesenná depresia patrí k nenápadným nepriateľom, ktorí sú zákernejší, než chrípka a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže nás dokáže nenápadne a rýchlo chytiť, ale aj pomerne dlho sa nás drží. Málo slnka, daždivé dni a chladné počasie dokážu pokaziť náladu oveľa viac, než hocičo iné. Viete, ako sa voči nej brániť? Poradíme vám skvelé…

Chémia ide bokom: Skús tieto domáce pleťové masky z avokáda!

2

Zdá sa, že nebyť našej pohodlnosti, kozmetický priemysel by vôbec nemusel existovať. :-) Myslíme to, samozrejme, s veľkou dávkou nadhľadu, avšak pravdou zostáva, že veľa prípravkov na starostlivosť o pokožku, tvár, vlasy či nechty, si vieme pripraviť aj samy, podomácky, z bežne používaných potravín a surovín. A výnimkou nie je ani avokádo. To sa nám…

Vredy predkolenia: Prečo sa nespoliehať na babské rady a mastičky?

2

Vzniku tejto nepríjemnosti predchádza hromadenie krvi v žilách dolných končatín a z toho prameniace bolestivé opuchy, ktoré poznáme ako vredy predkolenia. Dnes ti preto prezradíme, kto patrí do rizikovej skupiny, ako sa toto ochorenie prejavuje, ako sa lieči a aj to, čo môžeš ty sama spraviť pre to, aby si mu predišla. Vredy predkolenia…

Vieš, že kruhy sú už OUT? Povieme ti, aké náušnice sú v móde ​

2

Keď hovoríme o doplnkoch, my ženy ich nemáme nikdy dosť, podobne ako topánok a kabeliek... a všeličoho iného. Ako ste na tom s náušnicami? Ak aj vám vypadávajú zo zásuviek a rôznych iných skrýš, ste na pravom mieste. Len tu sa totiž dozviete, aké náušnice sú v móde túto jeseň…

Súťaž o darčekový poukaz na thajskú orientálnu masáž Aroma oil

1

Doľahla už aj na vás? Únava, vďaka ktorej vaša produktivita klesá a nálada tiež? Alebo na vás pôsobí stres z práce alebo okolia? Tak v tom prípade máte skvelý dôvod na to, aby ste „vypli“ a užili si relax a ničnerobenie, vďaka ktorému si takpovediac dobijete baterky a prídete na iné myšlienky. Nepochybujeme o tom, že každý…

TopDesať

Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

0

Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. [adrotate group="11"] Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho…

Vizitky pre kreatívnych: Vďaka týmto vizitkám budeš vyčnievať z davu

0

Prvé vizitky sa objavili v 15. storočí v Číne. Obsahovali informácie o ich majiteľovi. Dnešné vizitky sa však premenili na také malé umelecké diela. Ich majitelia sa predbiehajú v tom, kto z nich vytvorí čo najkreatívnejšiu vizitku. Možno nám neuveríš, no dokonca existuje aj súťaž o tú najkreatívnejšiu vizitku na…

Neobyčajný príbeh o chlapcovi, ktorý si ako 17-ročný postavil nukleárny reaktor

0

Príbeh Davida Charlesa Hahna (1976 - 2016) nepatrí do kategórie obyčajných. David bol od svojho raného detstva fascinovaný chémiou a vedou. Uskutočňoval množstvo chemických experimentov len tak, pre zábavu. Nikto však v skutočnosti neočakával, že jedného dňa postaví na záhrade svojich rodičov plne funkčný nukleárny reaktor. V roku 1994 v kôlni vedľa domu svojej…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Fotografie pred a po čistení: Výsledok je úžasný!

0

Čistenie môže byť niekedy poriadna zábava! Tieto fotografie sú toho jasným dôkazom. Práve pomocou vody a rôznych saponátov môžeš zistiť, že tvoj záhradný stôl v skutočnosti nie je zelený, prípadne zistíš, že tvoja izba je dostatočné veľká - stačí si v nej občas upratať. Tieto fotografie ti ukážu, ako vyzerali…

Veľká mapa jedla: Toto sú typické jedlá v krajinách sveta

0

Jedlo je jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré môžeš spoznávať na potulkách svetom. Niektorí ľudia cestujú práve s cieľom vyskúšať nové a nezvyčajné chute. Ak máš podobné ambície, možno ti pomôže táto mapa jedla, ktorá ukazuje typické jedlá v krajinách alebo regiónoch celého sveta. Inšpiruj sa! Každý vie, že tie pravé cestoviny by si mal…