RYTMUS „vychytil“ rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Publikované 21.01. 2018 o 13:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus (používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992.
Vezie sa na anti sociálnej proti systémovej mestskej hip hopovej popovej subkultúrnej vlne. Správa o tom, že „Slováci sú skrytí rasisti“ prebehla v mnohých médiách vlastne len ako pripomenutie jeho už dávno známej sociálnej filozofie…
Dobre „ide“ na jednom z prúdov neomarxistickej masovej pop kultúry, a na osobnom príbehu, založenom na zmiešanom etnickom pôvode, pseudo anti rasistickom odboji, neoverených a nepotvrdených polopravdách a lžiach, a popularite svojich vulgarizmov.
Tag pre google: Slováci sú skrytí rasisti
(sú dokonca najväčší antisemiti v únii).
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/453814-slovaci-su-skryti-rasisti-neviem-ci-tu-vychovam-dieta-hovori-rytmus/
https://slovensko.hnonline.sk/1010369-slovaci-su-najvacsi-rasisti-a-antisemiti-v-unii-minimalne-co-sa-milostnych-vztahov-tyka
Týchto tém sa ako lacného a výnosne predávaného „materiálu“ zvyčajne chytá bulvár a slniečkárske vítačské médiá…
Tento článok nie je bulvár. Ale „chytí sa“. Lebo ľudia majú tých klamstiev už plné zuby.

Rytmus je trvalým predajným artiklom tohto voľného trhového mechanizmu bulváru a masovej pop sub kultúry. Stačí mu otvoriť ústa a otrčiť sa na verejnosti pred kamerami.
Patrik Vrbovský je neomarxistický kultúrny revolucionár „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice. Rád by som s ním o tom, či vôbec tuší, o čom to je…
Ale on to poprie.
Rytmus skryto nenávidí sám seba za svoj zmiešaný etnický pôvod. Aj preto patrí do špecifickej skupiny zdanlivo osobnostne vyrovnaných slniečkárov z tábora a rodu „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice.
Ale on to poprie.
Rytmus nenávidí „bielych“.
Ale on to poprie.
Persóny jeho typu a druhu rozširujú členskú základňu strany Progresívne Slovensko. Jej členkou je aj Irena Bihariová, manželka Daniela Mila, riaditeľka „neziskovky“ Ľudia proti rasizmu. Daniel Milo je údajne „odborník na extrémizmus“; ale ľavicový extrémizmus má, cez jeho ženu, poctenú prezidentom, protekciu, a je „chránený“…
ANTIFA je pre ministerstvo vnútra, prokuratútu a OČTK nedotknuteľná.
Oni to poprú.
Ale oni sú proti všetkým.
Ale oni to poprú.
Á propos, Darina Rolincová, životná raperova partnerka, tiež nemajúca „čistý“ etnický pôvod, zrejme ako Rytmus, nie je mentálne so sebou úplne spokojná a vyrovnaná, iba na sebe „pracuje“. Skrýva to plastikami, mejkapom, vizuálom a „pohodovo-vyrovnaným“ správaním a výkonmi.
Ale ona to poprie.
Toľko aj k „psychológii“ masovej pop kultúry. Poruchy osobnosti majú pestré podoby.

Pohodová, vyrovnaná a hrdá dúha sa tiež verejne manifestačne a akože „hrdo“ hlási k svojej sexuálnej orientácii, pohlavnej a rodovej identite inakostí, každá inakosť to robí inak…
No, ale to je sebareflexívna seba strednosť, založená na poruche osobnosti v časti EGO (ja, jástvo). Ibaže sa tolerujú ako bežné… svet celebrít a politiky.
Sú medzi nimi aj reálne nešťastné persóny, za ktorých nešťastie a problémy nemôže nik iný, len údajne necitlivá „homofóbna“ spoločnosť.

Rasistická a homofóbna spoločnosť je paralelná agenda tretieho „neziskového“ sektora. Prináša im viac, než len slušné zisky. Základnou a výnosnou klientelou týchto „neziskoviek“ sú Rómovia a dúha.  V teréne majú “svojich“ ľudí a sú súčasťou „vládnej koalície“ v liberálnych médiách. Ide zväčša o špecificky osobnostne narušené persóny, ktoré sa nezriedka vyskytujú  v osvetí „celebrít“ a „umelcov“ aj politiky…

Proti spoločenská revolta rapera Rytmusa ako kultúrneho revolucionára je vedená ako útok proti „rasistom“ cez masový pop biznis má korene v jeho detstve…
Ale on to poprie. Ale mal by to uznať.
Lebo od ontogenézy ľudskej psychiky, detskej vývinovej psychológie, sociálnej psychológie k bežným a špeciálnym pedagogikám a pedagogickým psychológiám, a kto ak chce, až k hlbinnej ľudskej individuálnej a sociálnej psychológii a k tomu, čo prežíva spoločnosť, dotknutá, indoktrinovaná, manipulovaná, buzerovaná a znásilňovaná
a/ sociálnou filozofiou neomarxizmu,
b/ politikami „novej progresívnej ľavice“.
LEBO. A to „lebo“ zakladá aj pôvod týchto sračiek.
Proti spoločenská revolta Lorenza a Kalmusa je údajne anti komunistická…
A hľa, ako tá „umelecká post avantgarda“ dopadla.
Nevedia si prísť na mená…
Skočili si do vlasov…
Cirkusanti.

Na rasizme si svoje politické agendy zakladá a zbiera skóre a kredity kade-kto. Celosvetové odsúdenie Trumpovoho výroku je vyhrážaním sa celému svetu. Cesta k Global Compact 1 a 2 Agendy 2030 OSN, 20-bodový pápežov plán fertilizácie „Európy ako neplodnej Sáry“ je aj nemecké združovanie rodín utečencov ako druhá fáza rozširovania rasového a etnického ale aj náboženského mixu Európskej únie. Na základe ľudského práva na kompletnú rodinu.
Európsky súd ale konštatoval, že neexistuje všeobecná povinnosť štátov prijímať kohokoľvek. Prednosť má bezpečnosť ako kľúčový národno-štátny záujem. Azylová politika plus právo na dočasnú doplnkovú ochranu sú podriadené základným ľudským právam ale aj návratovej politike po uplynutí času ohrozenia dotknutých chránených osôb.
Dublin 4 je neakceptovateľný a neprijateľný.

Preto ten cirkus. Celý svet nebol Charlie Hebdo. A ten, ktorý nebol, sa nesmel dostať k slovu.
Toto chceme aj na Slovensku? A kde potom bude hrdina raper Rytmus a slniečkári? A ich „neziskovky“? Nie je, nie sú, náhodou tu?

Odporúčam prečítať názor špičkového českého psychiatra na xenofóbiu (tag pre google: Cyril Höschl a xenofóbia).

Pro európske a pro imigrantské médiá vzali za svoje odporúčania Európskej komisie, ktorá k tomu má pokyny „zhora“ potláčať najmä v strednej EÚ a krajinách V-4 údajný rasizmus, detto xenofóbiu a zväčša reálnu, na racionálnom základe existujúcu a potvrdzujúcu sa islamofóbiu.
Túto agendu prevzali „slovenské médiá“ aj „verejnoprávna“ RTVS. Centrálny Systém Matrixu si ju chráni, ako nástroj mediálnej propagandy a manipulácie verejnosti s presne vytýčenými koncovými parametrami novej ľudskej spoločnosti ako súčasti New World Order, nad ktorým bdie Globálny Prediktor USA kdesi v ich hlbokých Deep States…
A proti nej teória sociálnej bezpečnosti a dobrá všeobecná teória riadenia.
V časti spravodajstvo a publicistika bola Systémom Matrixu RTVS uznaná za „slobodnú, nezávislú, pravdivú, objektívnu, komplexnú, verejnoprávnu slovenskú televíziu. Aj preto najmä RTVS (ale ani hoc súkromná TA3) proti tomu, čo „vyvádza“ raper Rytmus ani necekne. S radosťou sa na Rytmusovi „vezie“ ostatný „neverejnoprávny“ televízny slovenský bulvár.


Osobnostnú vyrovnanosť, vnútornú pohodu a sebaistotu zakladá vždy a bez výnimky len usporiadaný rodinný život a výchova detí v rodine, spravidla tej, ktorú zakladá verné manželstvo muža a ženy.
Liberálna spoločnosť pozná aj iné typy toho, čo je označované ako rodina, tú dnes môže založiť hockto s hockým, ten pojem sa stále rozširuje, ale tradičnej rodine sú tieto typy rodín podružné…

Osobný „výlev“ (spláchnite):
Som obyčajná, šedá myš a ničím sa vnútorne a navonok nelíšim od ostatných „šedých myší“. Zrejme som relatívne „normálny“.
Nemám dôvod považovať sa za niečo výnimočné. Som len obyčajná jedinečná, zvláštna, neopakovateľná a nenapodobiteľná a nenahraditeľná ľudská bytosť…
Tak ako sme všetci. Netrpím pódiovým komplexom, netúžim sa predvádzať na javisku ani v politike, moja šedosť mi ako celok úplne vyhovuje a je mi príjemná aj vzhľadom k môjmu osobnému súkromiu…
Nikde si na to nesťažujem a nevystavujem na obdiv svoj bežný a všedný rodový a genetický, bežne zmiešaný pôvod. Nerobím z neho ani obchodný a predajný artikel. A píšem zadarmo. Len tak. Lebo chcem.
Splodili ma muž (otec) a porodila žena (matka). Vyrastal som v tradičnej rodine založenej doživotným manželstvom jedného úžasného muža a a rovnakej ženy. Rodičia, ktorých som si nevyberal, lebo láske neprikážeš, mali tiež svoj pôvod, genetickú (genotypickú) a fenotypickú výbavu po svojich rodičoch, aj s mierne zmiešanou rodovou genealógiou (zasa bežné). Od tureckých čias.
Moja výnimočnosť spočíva aj v tom, že manželstvo mojich rodičov bolo, čo je  dnes už zriedkavosť doživotné, až do postupného konca dní oboch manželov a mojich rodičov…
Muži a ženy, ale aj dúha, spravidla mení partnerstvá a manželstvá ako ponožky.
Ako dieťa a dieťa v puberte, adolescent a dospievajúci, zrejúci človák, som v oboch rodičoch mal úžasné rodičovské vzory, mužský otcovský a ženský materský.
Rodičia mi dali všetko, čo mali, mohli… (na viac nemali).
Aj vďaka nim mám dnes viac, než mali oni a s láskou mi to dopriali.

Na svojom pôvode nezakladám ani sociálnu filozofiu, ideológiu ani politiku.
Potvrdzujem ale, že rasový a etnický pôvod, jednorodý alebo heterogénny, sám o sebe nezakladá dôvod pre to, čo vyvádza raper Rytmus……
Českého prezidenta Miloša Zemana vo volebnej miestnosti pred kamerami napadla ľudsko-právna „hacktivistka“ hnutia FEMEN (tag pre google).
Spoločnosť je už liberalizmom, ľudskými právami a slobodami tak zmagorená, že už ani Česi nedokážu tieto persóny nedokážu, lebo sa boja, eskortovať rovno a priamo prinajmenej k psychiatrovi. Ako naložil Putin s Pussy Riot, je dnes oslavované ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Problém mal so svojím názorom na ne aj Miloš Zeman.
Trump nie je rasista prinajmenej tak, ako Rytmus rasista je.
Trumpov „celým svetom odsúdený“ postoj k  imigrantom z ich „dier“ tretieho sveta nie je rasistický. Bol len pomenovaním vecí a ľudí a štátov tretieho sveta ich pravými menami…
Nenechajte sa pomýliť „výhražným“ extrémnym odmietnutím Trumpovho výroku 50-timi africkými štátmi:
Výrok neodmietol ľud afrických krajín, ale ich skorumpované establishmenty, ktoré sa podieľajú na zbedačovaní svojich poddaných.
A ich vlády na seba nenechajú dopustiť.
Tento umelý mediálny humbug a hon na rasistické čarodejnice môže zožrať len úplný hlupák.
Na stole EÚ pre najbližší čas snáď jedného-dvoch rokov, leží tichá otázka: Čo si počneme s nevzdelanými, nekvalifikovanými ľuďmi aj bez pracovných návykov v dobe PR4. po nástupe ďalšej recesie a krízy kapitalizmu, ktorá je po viac, než ôsmich rokoch znova za dvermi?
Zodpovednosť za stav vecí, ľudí a štátov tretieho sveta, nesú prvotne najmä ich kolonizátori a dnešní pokračujúci ich vykrádači surovinového bohatstva a politickí rozvracači, takzvaní „demokratizátori“ svetlonosi „slobody“ a minulé a súčasné establishmenty. Vo svojom vykrádačstve pokračujú drancovaním ľudských zdrojov tretích krajínm, ktoré ženú do náručia nadnárodných korporácií neoliberálneho globalistického kapitalizmu a jeho „voľného“ trhu so všetkým a každým. Vecami, peniazmi (eurozóna) a ľudskými zdrojmi.
Zriadili si na to Schengen, ktorý si chránia ako posvätnú mantru európskych hovnôt: Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Na úrad práce po nástupe krízy a recesie po skončení orgiastickej konjunktúry pôjde 30 percent nekvalifikovaných vysokoškolákov, a budú to najmä kultúrni sociológovia, kultúrni antropológovia a odborníci na rodové štúdie.
A „statoční a neurvalí bojovníci“ proti rasizmu a xenofóbii.
Evidencii nezamestnaných sa vyhnú, len ak budú zakladať ďalšie a ďalšie nové hoc aj dúhové mimovládne „neziskovky“.

Masová pop kultúra nie je moja parketa. V modernom „tiež umení“ (produkt neomarxizmu) sa nevyznám. Ani nechcem. Mám klasické vzdelanie v odbore teória a dejiny umenia a estetika s príslušenstvom.
Viem svoje. A som tolerantný voči Rytmusovi a rapu až do momentu, kedy na mňa rapujúc ukáže prstom, že som rasista. Také sa nestane. Nie som súčasťou jeho publika. Nepatrím ani k hnutiu ANTIFA. Som vedený inak.
Toľko ako môj doplnok k článku Hlavných správ k raperovmu: Slováci sú skrytí rasisti (tag pre google).
Rytmus je otvorený rasista. Správa sa antisociálne. Pre antisociálne správanie nemá dôvod. O to horšie, že nežije v biede, hlade, špine a v chatrči.
Cirkus okolo darovania auta je nevkusný a aj pre Rómov urážlivý a ponižujúci mediálny humbug a rómskym chudákom nepomôže. Zarobí na ňom Rytmus.
Rytmus nie je žiadny rómsky filantrop ani rómofil. Nie je o nič filantropný ako „filantrop“ George Soros.

Originálni rasisti takmer neexistujú. Normálna, zdravá a vyrovnaná ľudská osoba rasistickou nie je. Ide o pseudo rasistov. Tie tupé, duté, všeobecne a ľudsko-právne negramotné plastové trupky, napádajúce cudzincov alebo občanov rómskeho etnika treba priamo po ich vymletých hlavách, aby nekrívali…
Potrebujú nájsť terč svojej agresivity, sú to narušené persóny, extrémisti, majúci sklon k asociálnemu a antisociálnemu správaniu, odpor voči autoritám (sklon k anarchizmu) agresivite a útokom, vedeným proti majetku, zdraviu a životu osôb, ktoré sú príčinou najmä ich mentálnej biedy…
Pravý a vo svojej podstate reálne nebezpečný rasizmus je založený filozofiou, antropológiou a ideológiou jedinej, všetkým ostatným nadradenej rasy. Prvý precedens vytvoril Adolf Hitler, jeho Mein Kampf a nemecký (germánsky) árijský nacionalizmus, transformovaný do nemeckého národného, árijského socializmu.
Norimberský proces ako prvý zaviedol a použil pojem genocída (genocídium).

Ani hip hop, ani rap nie je slovenská pôvodná originalita ale kópia odpočutá a odpozeraná z Ameriky a preto lacná, málo prácna, ale s výnosným ziskom.
Lebo voľný trh, na osi ponuka-dopyt.

Deti a mládež sú v škole a zväčša aj doma vychovávané k spisovnej a ušľachtilej slovenskej jazykovej kultúre. Rytmusove texty plné otvorených a nevypípaných vulgarizmov, mýlia deti a mládež a vedú k schizofrénii ich jazykového vedomia a podvedomia a devastujú ho. Vulgarizmy raperov sú jazykom subkultúry a tá rovná sa luza. Používam ich, ale inak, a nie som raper. Tam, kde na veci a ľudí nemám iné vhodnejšie slovo.
Odborníci, politici najmä z ľavého spektra a médiá ani neceknú: Lebo Rytmus je „bojovník proti rasizmu a xenofóbii“.

Vraj „biela“ spoločnosť hádže všetkých Rómov do jedného vreca. To sú polopravdy a lož.
Vrecizmus je príznačný aj pre antisemitizmus.
Odmietanie a odpor voči asociálnemu a antisociálnemu správaniu sociálne neprispôsobivých jednotlivcov a skupín, hoc aj sociálne vylúčených, nie je xenofóbia ani rasizmus.
Ani takzvané „chazarské úroky“ nie sú úroky vždy židovského pôvodu. A horor okolo exekúcií si dotknuté osoby spôsobili samé (nezhodnotili svoje schopnosti splácať dlhy).

Najnovšie nám pápež odkázal, že nesmieme nenávidieť utečencov a utečencom, že v hostiteľských krajinách sú povinní rešpektovať ich vnútornú kultúru a zvyky a nesmú sa dožadovať, by sa domáce autochtónne obyvateľstvo prispôsobovalo im a menilo svoje zvyky a správanie na ich obraz…

Väčšina zo sociálne vylúčených si za svoje samo sociálne vylúčenie môžu najmä sami. Prinajmenej tým, že majú osobnú slobodnú vôľu a okolo seba množstvo pozitívnych sociálnych a dobre socializovaných vzorov…
Okolo ich zadkov sa striedavo točí celá slovenská vláda a všetci politici, najmä vždy pred voľbami. Samozrejme „neziskovky“. A tie, okolo nič netušiacej vlády a prezidenta, a postupne preberajú vládu nad Slovenskom.

A ak má Patrik Vrbovský alias Rytmus pochybnosti aj, či do „takej rasistickej“ spoločnosti splodí dieťa, odporúčam mu, aby si predtým usporiadal svoj osobný život. A vydelil sa zo spoločenstva a subkultúry, v ktorej žije. A prestal byť rasistom. V najlepšom záujme jeho dieťaťa. Aby nebolo po otcovi.
Tak ako u väčšiny Rómov v osadách.
Aj tak sa dá bojovať proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii, asociálnemu a antisociálnemu postoju a správaniu k spoločnosti.
Rytmus „trpí“ aj poruchou osobnosti známou ako odpor a nenávisť k autoritám.

K darovanému autu
Samotná výzva spočívala v stávke medzi Rytmusom a Gogom. Prvý tvrdil, že Slováci sú rasisti, Gogo veril v opak.
Otázkou ostáva, nakoľko výsledky odrážajú realitu a či by sme odteraz mali všade hlásať, aká sme skvelá a nexenofóbna krajina, kde neexistuje rasizmus. Dopracovali sme sa síce k záveru, že 9 z 10 ľudí pokojne dopraje Rómom auto, no stále ostáva na stole otázka, či by sme sa k rovnakému číslu nedostali aj pri obyčajnej bielej rodine, ktorá jednoducho potrebuje auto k plynulému fungovaniu. Asi nikto nedokáže posúdiť, do akej miery zohrávala v tomto prípade rolu farba pleti, no minimálne sa môžeme tešiť zo záveru, že Slováci sú prajní.“ 
Hlavnými a pre mňa (a vás) a Slovensko kľúčovými sú tri otázky:
1. Čo je rasizmus a xenofóbia?
2. Nie sú tieto pojmy zneužívané v boji proti domnelému rasizmu a xenofóbii?
3. Nemá ich celoplošná dezinterpretácia slúžiť aj na presadzovanie ideológie a politík multikulturalizmu?
Otázky k počtu hlasujúcich ZA:
Koľkí z nich to auto darovali?
Koľkí z nich reálne niečím a nejako pomohli Rómom?
Otázka aj slniečkárom a vítačom (námet na anketu) – koľkí z nich by utečencov reálne ubytovali u seba doma?
Výsledky ankety ukazujú, že je veľa „dobroprajných“ ale len na diaľku, virtuálne, anonymne a bezkontaktne.
Výsledok: NULA. Nereferenčné.
Záver: Slováci sú prajní. Koľkí reálne a vecne, je otázka.
Záver plus: Ambiciózne rómske rodiny treba podporovať. Posilní to ich úsilie.
Záver extra plus: Rasizmus nerovná sa nechuť a odpor k špine, asociálnemu, neprispôsobivému a anti sociálnemu a proti integračnému neinkluzívnemu správaniu.
Voči takémuto správaniu som „rasistický“.
A nezáleží mi na farbe pleti, rasovom a etnickom pôvode.
Toto u mňa platí aj vo vzťahu k utečenom vo veciach ich integrácie a inklúzie do slovenskej spoločnosti a kultúry.
https://refresher.sk/47266-Slovensko-vraj-nie-je-rasisticke-Rytmus-a-Gogo-v-spolocnej-kampani-zistovali-ci-Slovaci-dopraju-Romom-auto-zadarmo
Neomarxistickú antropologickú, genetickú, kultúrnu a sociálnu revolúciu na Slovensku nepotrebujeme.
Ľudská bytosť všade na svete koná a správa sa ľudsky, podľa nemennej antropologickej konštanty plus ľudský faktor (ego, JA, jástvo).
Neomarxistická ideológia (dve v jednom – multikulti a gender), slúžka nadnárodného kapitálu, Globálneho Prediktora New World Order, na tom, čo poznáme ako ľudské antropinum, pácha násilie, horšie ako komunisti.
Liberáli stavajú ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám.
A to je „na hlavu“. A to nem dopadne dobre. Škatule sa hýbu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Briti našli "Šípkovú Ruženku"

Etiópia 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:twitter)   Britskí archeológovia počas vykopávok na severe Etiópie našli hrob s pozostatkami šľachtickej ženy, ktorú pomenovali „Šípkovou Ruženkou“. Vek pozostatkov je prinajmenšom 2000 rokov. Ženu pochovali spolu s kozmetickými potrebami, taktiež boli v hrobe nájdené klenotnícke výzdoby, rímske bronzové zrkadlo a nádoba na voňavky. Tieto…

Sergeja M. a spol. odsúdili za pokus o vraždu bosa Petra Čongrádyho

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Sergeja M. a ďalších obžalovaných senát Okresného súdu Bratislava I odsúdil v stredu za pokus o vraždu bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho alias Čongiho. Súd hlavného obžalovaného Ukrajinca Sergeja M. odsúdil na výnimočný súhrný trest 23 rokov. Správu aktualizujeme.  

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu, ministerstvo zahraničia o nich informácie nemá

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

O Paulíne Fialkovej, ktorá sa zrútila na strelnici, píšu aj české médiá. Utešoval ju aj slovenský prezident Kiska

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nešťastnej biatlonistky, ktorá na olympiáde po neúspešnej streľbe "potopila" svoj tím sa verejne zastal aj prezident Andrej Kiska. „Chcem jej takto na diaľku odkázať: Hlavu hore. To sa stáva. Taký je šport. Nejde o život,“ informuje aj český portál Echo24.cz Tento kolaps našej…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

EÚ odkazuje maďarskému mestu: Nemôžete byť hlavným mestom európskej kultúry, máte príliš veľa šťastných bielych ľudí, krížov, kostolov a málo imigrantov

Székesfehérvár 21. februára 2018 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Nemôžete byť hlavným mestom európskej kultúry, odkázala porota EÚ maďarskému Székesfehérváru. Maďarské mesto Székesfehérvár sa prihlásilo do súťaže o titul "Európske mesto roku" a spolu s ďalšími siedmymi uchádzačmi sa dostalo až do semifinále. Mesto pre porotu pripravilo propagačné video, ktoré ukazuje najkrajšie časti mesta,…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Talianom sa nepáči, že Whirlpool presúva výrobu na Slovensko, hovoria o "nelegálnej štátnej pomoci"

Rím 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Richard Vogel) Pravidlá Európskej únie pomáhajú chudobnejším krajinám získavať pracovné miesta na úkor väčších krajín, uviedlo v utorok talianske ministerstvo priemyslu, ktoré reagovalo na plány nadnárodného výrobcu chladničiek Embraco (značka Whirlpool) presunúť výrobu z Talianska na Slovensko. Uvádza agentúra Reuters. Spoločnosť Embraco, ktorá sídli v Brazílii…

Počas aktuálnej chrípkovej sezóny sa zistilo 22 prípadov tzv. prasacej chrípky

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bela Szandelszky)   Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny 2017/2018 sa na Slovensku potvrdilo 22 prípadov chrípky typu A/H1pdm09. Počas minulého týždňa sa tzv. prasacia chrípka potvrdila u štyroch ľudí. "Keďže ide o celkom bežný chrípkový vírus, preventívne opatrenia sú identické ako v prípade iných chrípkových vírusov,"…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…