RYTMUS „vychytil“ rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Publikované 21.01. 2018 o 13:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus (používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992.
Vezie sa na anti sociálnej proti systémovej mestskej hip hopovej popovej subkultúrnej vlne. Správa o tom, že „Slováci sú skrytí rasisti“ prebehla v mnohých médiách vlastne len ako pripomenutie jeho už dávno známej sociálnej filozofie…
Dobre „ide“ na jednom z prúdov neomarxistickej masovej pop kultúry, a na osobnom príbehu, založenom na zmiešanom etnickom pôvode, pseudo anti rasistickom odboji, neoverených a nepotvrdených polopravdách a lžiach, a popularite svojich vulgarizmov.
Tag pre google: Slováci sú skrytí rasisti
(sú dokonca najväčší antisemiti v únii).
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/453814-slovaci-su-skryti-rasisti-neviem-ci-tu-vychovam-dieta-hovori-rytmus/
https://slovensko.hnonline.sk/1010369-slovaci-su-najvacsi-rasisti-a-antisemiti-v-unii-minimalne-co-sa-milostnych-vztahov-tyka
Týchto tém sa ako lacného a výnosne predávaného „materiálu“ zvyčajne chytá bulvár a slniečkárske vítačské médiá…
Tento článok nie je bulvár. Ale „chytí sa“. Lebo ľudia majú tých klamstiev už plné zuby.

Rytmus je trvalým predajným artiklom tohto voľného trhového mechanizmu bulváru a masovej pop sub kultúry. Stačí mu otvoriť ústa a otrčiť sa na verejnosti pred kamerami.
Patrik Vrbovský je neomarxistický kultúrny revolucionár „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice. Rád by som s ním o tom, či vôbec tuší, o čom to je…
Ale on to poprie.
Rytmus skryto nenávidí sám seba za svoj zmiešaný etnický pôvod. Aj preto patrí do špecifickej skupiny zdanlivo osobnostne vyrovnaných slniečkárov z tábora a rodu „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice.
Ale on to poprie.
Rytmus nenávidí „bielych“.
Ale on to poprie.
Persóny jeho typu a druhu rozširujú členskú základňu strany Progresívne Slovensko. Jej členkou je aj Irena Bihariová, manželka Daniela Mila, riaditeľka „neziskovky“ Ľudia proti rasizmu. Daniel Milo je údajne „odborník na extrémizmus“; ale ľavicový extrémizmus má, cez jeho ženu, poctenú prezidentom, protekciu, a je „chránený“…
ANTIFA je pre ministerstvo vnútra, prokuratútu a OČTK nedotknuteľná.
Oni to poprú.
Ale oni sú proti všetkým.
Ale oni to poprú.
Á propos, Darina Rolincová, životná raperova partnerka, tiež nemajúca „čistý“ etnický pôvod, zrejme ako Rytmus, nie je mentálne so sebou úplne spokojná a vyrovnaná, iba na sebe „pracuje“. Skrýva to plastikami, mejkapom, vizuálom a „pohodovo-vyrovnaným“ správaním a výkonmi.
Ale ona to poprie.
Toľko aj k „psychológii“ masovej pop kultúry. Poruchy osobnosti majú pestré podoby.

Pohodová, vyrovnaná a hrdá dúha sa tiež verejne manifestačne a akože „hrdo“ hlási k svojej sexuálnej orientácii, pohlavnej a rodovej identite inakostí, každá inakosť to robí inak…
No, ale to je sebareflexívna seba strednosť, založená na poruche osobnosti v časti EGO (ja, jástvo). Ibaže sa tolerujú ako bežné… svet celebrít a politiky.
Sú medzi nimi aj reálne nešťastné persóny, za ktorých nešťastie a problémy nemôže nik iný, len údajne necitlivá „homofóbna“ spoločnosť.

Rasistická a homofóbna spoločnosť je paralelná agenda tretieho „neziskového“ sektora. Prináša im viac, než len slušné zisky. Základnou a výnosnou klientelou týchto „neziskoviek“ sú Rómovia a dúha.  V teréne majú “svojich“ ľudí a sú súčasťou „vládnej koalície“ v liberálnych médiách. Ide zväčša o špecificky osobnostne narušené persóny, ktoré sa nezriedka vyskytujú  v osvetí „celebrít“ a „umelcov“ aj politiky…

Proti spoločenská revolta rapera Rytmusa ako kultúrneho revolucionára je vedená ako útok proti „rasistom“ cez masový pop biznis má korene v jeho detstve…
Ale on to poprie. Ale mal by to uznať.
Lebo od ontogenézy ľudskej psychiky, detskej vývinovej psychológie, sociálnej psychológie k bežným a špeciálnym pedagogikám a pedagogickým psychológiám, a kto ak chce, až k hlbinnej ľudskej individuálnej a sociálnej psychológii a k tomu, čo prežíva spoločnosť, dotknutá, indoktrinovaná, manipulovaná, buzerovaná a znásilňovaná
a/ sociálnou filozofiou neomarxizmu,
b/ politikami „novej progresívnej ľavice“.
LEBO. A to „lebo“ zakladá aj pôvod týchto sračiek.
Proti spoločenská revolta Lorenza a Kalmusa je údajne anti komunistická…
A hľa, ako tá „umelecká post avantgarda“ dopadla.
Nevedia si prísť na mená…
Skočili si do vlasov…
Cirkusanti.

Na rasizme si svoje politické agendy zakladá a zbiera skóre a kredity kade-kto. Celosvetové odsúdenie Trumpovoho výroku je vyhrážaním sa celému svetu. Cesta k Global Compact 1 a 2 Agendy 2030 OSN, 20-bodový pápežov plán fertilizácie „Európy ako neplodnej Sáry“ je aj nemecké združovanie rodín utečencov ako druhá fáza rozširovania rasového a etnického ale aj náboženského mixu Európskej únie. Na základe ľudského práva na kompletnú rodinu.
Európsky súd ale konštatoval, že neexistuje všeobecná povinnosť štátov prijímať kohokoľvek. Prednosť má bezpečnosť ako kľúčový národno-štátny záujem. Azylová politika plus právo na dočasnú doplnkovú ochranu sú podriadené základným ľudským právam ale aj návratovej politike po uplynutí času ohrozenia dotknutých chránených osôb.
Dublin 4 je neakceptovateľný a neprijateľný.

Preto ten cirkus. Celý svet nebol Charlie Hebdo. A ten, ktorý nebol, sa nesmel dostať k slovu.
Toto chceme aj na Slovensku? A kde potom bude hrdina raper Rytmus a slniečkári? A ich „neziskovky“? Nie je, nie sú, náhodou tu?

Odporúčam prečítať názor špičkového českého psychiatra na xenofóbiu (tag pre google: Cyril Höschl a xenofóbia).

Pro európske a pro imigrantské médiá vzali za svoje odporúčania Európskej komisie, ktorá k tomu má pokyny „zhora“ potláčať najmä v strednej EÚ a krajinách V-4 údajný rasizmus, detto xenofóbiu a zväčša reálnu, na racionálnom základe existujúcu a potvrdzujúcu sa islamofóbiu.
Túto agendu prevzali „slovenské médiá“ aj „verejnoprávna“ RTVS. Centrálny Systém Matrixu si ju chráni, ako nástroj mediálnej propagandy a manipulácie verejnosti s presne vytýčenými koncovými parametrami novej ľudskej spoločnosti ako súčasti New World Order, nad ktorým bdie Globálny Prediktor USA kdesi v ich hlbokých Deep States…
A proti nej teória sociálnej bezpečnosti a dobrá všeobecná teória riadenia.
V časti spravodajstvo a publicistika bola Systémom Matrixu RTVS uznaná za „slobodnú, nezávislú, pravdivú, objektívnu, komplexnú, verejnoprávnu slovenskú televíziu. Aj preto najmä RTVS (ale ani hoc súkromná TA3) proti tomu, čo „vyvádza“ raper Rytmus ani necekne. S radosťou sa na Rytmusovi „vezie“ ostatný „neverejnoprávny“ televízny slovenský bulvár.


Osobnostnú vyrovnanosť, vnútornú pohodu a sebaistotu zakladá vždy a bez výnimky len usporiadaný rodinný život a výchova detí v rodine, spravidla tej, ktorú zakladá verné manželstvo muža a ženy.
Liberálna spoločnosť pozná aj iné typy toho, čo je označované ako rodina, tú dnes môže založiť hockto s hockým, ten pojem sa stále rozširuje, ale tradičnej rodine sú tieto typy rodín podružné…

Osobný „výlev“ (spláchnite):
Som obyčajná, šedá myš a ničím sa vnútorne a navonok nelíšim od ostatných „šedých myší“. Zrejme som relatívne „normálny“.
Nemám dôvod považovať sa za niečo výnimočné. Som len obyčajná jedinečná, zvláštna, neopakovateľná a nenapodobiteľná a nenahraditeľná ľudská bytosť…
Tak ako sme všetci. Netrpím pódiovým komplexom, netúžim sa predvádzať na javisku ani v politike, moja šedosť mi ako celok úplne vyhovuje a je mi príjemná aj vzhľadom k môjmu osobnému súkromiu…
Nikde si na to nesťažujem a nevystavujem na obdiv svoj bežný a všedný rodový a genetický, bežne zmiešaný pôvod. Nerobím z neho ani obchodný a predajný artikel. A píšem zadarmo. Len tak. Lebo chcem.
Splodili ma muž (otec) a porodila žena (matka). Vyrastal som v tradičnej rodine založenej doživotným manželstvom jedného úžasného muža a a rovnakej ženy. Rodičia, ktorých som si nevyberal, lebo láske neprikážeš, mali tiež svoj pôvod, genetickú (genotypickú) a fenotypickú výbavu po svojich rodičoch, aj s mierne zmiešanou rodovou genealógiou (zasa bežné). Od tureckých čias.
Moja výnimočnosť spočíva aj v tom, že manželstvo mojich rodičov bolo, čo je  dnes už zriedkavosť doživotné, až do postupného konca dní oboch manželov a mojich rodičov…
Muži a ženy, ale aj dúha, spravidla mení partnerstvá a manželstvá ako ponožky.
Ako dieťa a dieťa v puberte, adolescent a dospievajúci, zrejúci človák, som v oboch rodičoch mal úžasné rodičovské vzory, mužský otcovský a ženský materský.
Rodičia mi dali všetko, čo mali, mohli… (na viac nemali).
Aj vďaka nim mám dnes viac, než mali oni a s láskou mi to dopriali.

Na svojom pôvode nezakladám ani sociálnu filozofiu, ideológiu ani politiku.
Potvrdzujem ale, že rasový a etnický pôvod, jednorodý alebo heterogénny, sám o sebe nezakladá dôvod pre to, čo vyvádza raper Rytmus……
Českého prezidenta Miloša Zemana vo volebnej miestnosti pred kamerami napadla ľudsko-právna „hacktivistka“ hnutia FEMEN (tag pre google).
Spoločnosť je už liberalizmom, ľudskými právami a slobodami tak zmagorená, že už ani Česi nedokážu tieto persóny nedokážu, lebo sa boja, eskortovať rovno a priamo prinajmenej k psychiatrovi. Ako naložil Putin s Pussy Riot, je dnes oslavované ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Problém mal so svojím názorom na ne aj Miloš Zeman.
Trump nie je rasista prinajmenej tak, ako Rytmus rasista je.
Trumpov „celým svetom odsúdený“ postoj k  imigrantom z ich „dier“ tretieho sveta nie je rasistický. Bol len pomenovaním vecí a ľudí a štátov tretieho sveta ich pravými menami…
Nenechajte sa pomýliť „výhražným“ extrémnym odmietnutím Trumpovho výroku 50-timi africkými štátmi:
Výrok neodmietol ľud afrických krajín, ale ich skorumpované establishmenty, ktoré sa podieľajú na zbedačovaní svojich poddaných.
A ich vlády na seba nenechajú dopustiť.
Tento umelý mediálny humbug a hon na rasistické čarodejnice môže zožrať len úplný hlupák.
Na stole EÚ pre najbližší čas snáď jedného-dvoch rokov, leží tichá otázka: Čo si počneme s nevzdelanými, nekvalifikovanými ľuďmi aj bez pracovných návykov v dobe PR4. po nástupe ďalšej recesie a krízy kapitalizmu, ktorá je po viac, než ôsmich rokoch znova za dvermi?
Zodpovednosť za stav vecí, ľudí a štátov tretieho sveta, nesú prvotne najmä ich kolonizátori a dnešní pokračujúci ich vykrádači surovinového bohatstva a politickí rozvracači, takzvaní „demokratizátori“ svetlonosi „slobody“ a minulé a súčasné establishmenty. Vo svojom vykrádačstve pokračujú drancovaním ľudských zdrojov tretích krajínm, ktoré ženú do náručia nadnárodných korporácií neoliberálneho globalistického kapitalizmu a jeho „voľného“ trhu so všetkým a každým. Vecami, peniazmi (eurozóna) a ľudskými zdrojmi.
Zriadili si na to Schengen, ktorý si chránia ako posvätnú mantru európskych hovnôt: Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Na úrad práce po nástupe krízy a recesie po skončení orgiastickej konjunktúry pôjde 30 percent nekvalifikovaných vysokoškolákov, a budú to najmä kultúrni sociológovia, kultúrni antropológovia a odborníci na rodové štúdie.
A „statoční a neurvalí bojovníci“ proti rasizmu a xenofóbii.
Evidencii nezamestnaných sa vyhnú, len ak budú zakladať ďalšie a ďalšie nové hoc aj dúhové mimovládne „neziskovky“.

Masová pop kultúra nie je moja parketa. V modernom „tiež umení“ (produkt neomarxizmu) sa nevyznám. Ani nechcem. Mám klasické vzdelanie v odbore teória a dejiny umenia a estetika s príslušenstvom.
Viem svoje. A som tolerantný voči Rytmusovi a rapu až do momentu, kedy na mňa rapujúc ukáže prstom, že som rasista. Také sa nestane. Nie som súčasťou jeho publika. Nepatrím ani k hnutiu ANTIFA. Som vedený inak.
Toľko ako môj doplnok k článku Hlavných správ k raperovmu: Slováci sú skrytí rasisti (tag pre google).
Rytmus je otvorený rasista. Správa sa antisociálne. Pre antisociálne správanie nemá dôvod. O to horšie, že nežije v biede, hlade, špine a v chatrči.
Cirkus okolo darovania auta je nevkusný a aj pre Rómov urážlivý a ponižujúci mediálny humbug a rómskym chudákom nepomôže. Zarobí na ňom Rytmus.
Rytmus nie je žiadny rómsky filantrop ani rómofil. Nie je o nič filantropný ako „filantrop“ George Soros.

Originálni rasisti takmer neexistujú. Normálna, zdravá a vyrovnaná ľudská osoba rasistickou nie je. Ide o pseudo rasistov. Tie tupé, duté, všeobecne a ľudsko-právne negramotné plastové trupky, napádajúce cudzincov alebo občanov rómskeho etnika treba priamo po ich vymletých hlavách, aby nekrívali…
Potrebujú nájsť terč svojej agresivity, sú to narušené persóny, extrémisti, majúci sklon k asociálnemu a antisociálnemu správaniu, odpor voči autoritám (sklon k anarchizmu) agresivite a útokom, vedeným proti majetku, zdraviu a životu osôb, ktoré sú príčinou najmä ich mentálnej biedy…
Pravý a vo svojej podstate reálne nebezpečný rasizmus je založený filozofiou, antropológiou a ideológiou jedinej, všetkým ostatným nadradenej rasy. Prvý precedens vytvoril Adolf Hitler, jeho Mein Kampf a nemecký (germánsky) árijský nacionalizmus, transformovaný do nemeckého národného, árijského socializmu.
Norimberský proces ako prvý zaviedol a použil pojem genocída (genocídium).

Ani hip hop, ani rap nie je slovenská pôvodná originalita ale kópia odpočutá a odpozeraná z Ameriky a preto lacná, málo prácna, ale s výnosným ziskom.
Lebo voľný trh, na osi ponuka-dopyt.

Deti a mládež sú v škole a zväčša aj doma vychovávané k spisovnej a ušľachtilej slovenskej jazykovej kultúre. Rytmusove texty plné otvorených a nevypípaných vulgarizmov, mýlia deti a mládež a vedú k schizofrénii ich jazykového vedomia a podvedomia a devastujú ho. Vulgarizmy raperov sú jazykom subkultúry a tá rovná sa luza. Používam ich, ale inak, a nie som raper. Tam, kde na veci a ľudí nemám iné vhodnejšie slovo.
Odborníci, politici najmä z ľavého spektra a médiá ani neceknú: Lebo Rytmus je „bojovník proti rasizmu a xenofóbii“.

Vraj „biela“ spoločnosť hádže všetkých Rómov do jedného vreca. To sú polopravdy a lož.
Vrecizmus je príznačný aj pre antisemitizmus.
Odmietanie a odpor voči asociálnemu a antisociálnemu správaniu sociálne neprispôsobivých jednotlivcov a skupín, hoc aj sociálne vylúčených, nie je xenofóbia ani rasizmus.
Ani takzvané „chazarské úroky“ nie sú úroky vždy židovského pôvodu. A horor okolo exekúcií si dotknuté osoby spôsobili samé (nezhodnotili svoje schopnosti splácať dlhy).

Najnovšie nám pápež odkázal, že nesmieme nenávidieť utečencov a utečencom, že v hostiteľských krajinách sú povinní rešpektovať ich vnútornú kultúru a zvyky a nesmú sa dožadovať, by sa domáce autochtónne obyvateľstvo prispôsobovalo im a menilo svoje zvyky a správanie na ich obraz…

Väčšina zo sociálne vylúčených si za svoje samo sociálne vylúčenie môžu najmä sami. Prinajmenej tým, že majú osobnú slobodnú vôľu a okolo seba množstvo pozitívnych sociálnych a dobre socializovaných vzorov…
Okolo ich zadkov sa striedavo točí celá slovenská vláda a všetci politici, najmä vždy pred voľbami. Samozrejme „neziskovky“. A tie, okolo nič netušiacej vlády a prezidenta, a postupne preberajú vládu nad Slovenskom.

A ak má Patrik Vrbovský alias Rytmus pochybnosti aj, či do „takej rasistickej“ spoločnosti splodí dieťa, odporúčam mu, aby si predtým usporiadal svoj osobný život. A vydelil sa zo spoločenstva a subkultúry, v ktorej žije. A prestal byť rasistom. V najlepšom záujme jeho dieťaťa. Aby nebolo po otcovi.
Tak ako u väčšiny Rómov v osadách.
Aj tak sa dá bojovať proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii, asociálnemu a antisociálnemu postoju a správaniu k spoločnosti.
Rytmus „trpí“ aj poruchou osobnosti známou ako odpor a nenávisť k autoritám.

K darovanému autu
Samotná výzva spočívala v stávke medzi Rytmusom a Gogom. Prvý tvrdil, že Slováci sú rasisti, Gogo veril v opak.
Otázkou ostáva, nakoľko výsledky odrážajú realitu a či by sme odteraz mali všade hlásať, aká sme skvelá a nexenofóbna krajina, kde neexistuje rasizmus. Dopracovali sme sa síce k záveru, že 9 z 10 ľudí pokojne dopraje Rómom auto, no stále ostáva na stole otázka, či by sme sa k rovnakému číslu nedostali aj pri obyčajnej bielej rodine, ktorá jednoducho potrebuje auto k plynulému fungovaniu. Asi nikto nedokáže posúdiť, do akej miery zohrávala v tomto prípade rolu farba pleti, no minimálne sa môžeme tešiť zo záveru, že Slováci sú prajní.“ 
Hlavnými a pre mňa (a vás) a Slovensko kľúčovými sú tri otázky:
1. Čo je rasizmus a xenofóbia?
2. Nie sú tieto pojmy zneužívané v boji proti domnelému rasizmu a xenofóbii?
3. Nemá ich celoplošná dezinterpretácia slúžiť aj na presadzovanie ideológie a politík multikulturalizmu?
Otázky k počtu hlasujúcich ZA:
Koľkí z nich to auto darovali?
Koľkí z nich reálne niečím a nejako pomohli Rómom?
Otázka aj slniečkárom a vítačom (námet na anketu) – koľkí z nich by utečencov reálne ubytovali u seba doma?
Výsledky ankety ukazujú, že je veľa „dobroprajných“ ale len na diaľku, virtuálne, anonymne a bezkontaktne.
Výsledok: NULA. Nereferenčné.
Záver: Slováci sú prajní. Koľkí reálne a vecne, je otázka.
Záver plus: Ambiciózne rómske rodiny treba podporovať. Posilní to ich úsilie.
Záver extra plus: Rasizmus nerovná sa nechuť a odpor k špine, asociálnemu, neprispôsobivému a anti sociálnemu a proti integračnému neinkluzívnemu správaniu.
Voči takémuto správaniu som „rasistický“.
A nezáleží mi na farbe pleti, rasovom a etnickom pôvode.
Toto u mňa platí aj vo vzťahu k utečenom vo veciach ich integrácie a inklúzie do slovenskej spoločnosti a kultúry.
https://refresher.sk/47266-Slovensko-vraj-nie-je-rasisticke-Rytmus-a-Gogo-v-spolocnej-kampani-zistovali-ci-Slovaci-dopraju-Romom-auto-zadarmo
Neomarxistickú antropologickú, genetickú, kultúrnu a sociálnu revolúciu na Slovensku nepotrebujeme.
Ľudská bytosť všade na svete koná a správa sa ľudsky, podľa nemennej antropologickej konštanty plus ľudský faktor (ego, JA, jástvo).
Neomarxistická ideológia (dve v jednom – multikulti a gender), slúžka nadnárodného kapitálu, Globálneho Prediktora New World Order, na tom, čo poznáme ako ľudské antropinum, pácha násilie, horšie ako komunisti.
Liberáli stavajú ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám.
A to je „na hlavu“. A to nem dopadne dobre. Škatule sa hýbu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Adela Vinczeová: Všetkým ste fuk

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Adela Vinczeová priniesla vo svojom novom blogu pohľad na to, ako by sa mal človek sám posudzovať. Známa moderátorka tvrdí, že človek by to nemal s vážnosťou a tlakom na svoju osobu preháňať. Čo považuje za čaro skutočnej existencie?   "Hovorí sa, že…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

V Česku je okolo Marrakešskej deklarácie poprask – u nás podozrivé ticho

Praha 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vystúpil jej podpredseda Tomio Okamura s návrhom hlasovať za jednovetné a jednoznačné uznesenie v tomto znení: „Migračná a azylová politika Českej republiky musí zostať v plnej rozhodovacej kompetencii Českej republiky.“ „Nie je to nič komplikované, myslím že je…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…