RYTMUS „vychytil“ rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Publikované 21.01. 2018 o 13:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus (používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992.
Vezie sa na anti sociálnej proti systémovej mestskej hip hopovej popovej subkultúrnej vlne. Správa o tom, že „Slováci sú skrytí rasisti“ prebehla v mnohých médiách vlastne len ako pripomenutie jeho už dávno známej sociálnej filozofie…
Dobre „ide“ na jednom z prúdov neomarxistickej masovej pop kultúry, a na osobnom príbehu, založenom na zmiešanom etnickom pôvode, pseudo anti rasistickom odboji, neoverených a nepotvrdených polopravdách a lžiach, a popularite svojich vulgarizmov.
Tag pre google: Slováci sú skrytí rasisti
(sú dokonca najväčší antisemiti v únii).
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/453814-slovaci-su-skryti-rasisti-neviem-ci-tu-vychovam-dieta-hovori-rytmus/
https://slovensko.hnonline.sk/1010369-slovaci-su-najvacsi-rasisti-a-antisemiti-v-unii-minimalne-co-sa-milostnych-vztahov-tyka
Týchto tém sa ako lacného a výnosne predávaného „materiálu“ zvyčajne chytá bulvár a slniečkárske vítačské médiá…
Tento článok nie je bulvár. Ale „chytí sa“. Lebo ľudia majú tých klamstiev už plné zuby.

Rytmus je trvalým predajným artiklom tohto voľného trhového mechanizmu bulváru a masovej pop sub kultúry. Stačí mu otvoriť ústa a otrčiť sa na verejnosti pred kamerami.
Patrik Vrbovský je neomarxistický kultúrny revolucionár „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice. Rád by som s ním o tom, či vôbec tuší, o čom to je…
Ale on to poprie.
Rytmus skryto nenávidí sám seba za svoj zmiešaný etnický pôvod. Aj preto patrí do špecifickej skupiny zdanlivo osobnostne vyrovnaných slniečkárov z tábora a rodu „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice.
Ale on to poprie.
Rytmus nenávidí „bielych“.
Ale on to poprie.
Persóny jeho typu a druhu rozširujú členskú základňu strany Progresívne Slovensko. Jej členkou je aj Irena Bihariová, manželka Daniela Mila, riaditeľka „neziskovky“ Ľudia proti rasizmu. Daniel Milo je údajne „odborník na extrémizmus“; ale ľavicový extrémizmus má, cez jeho ženu, poctenú prezidentom, protekciu, a je „chránený“…
ANTIFA je pre ministerstvo vnútra, prokuratútu a OČTK nedotknuteľná.
Oni to poprú.
Ale oni sú proti všetkým.
Ale oni to poprú.
Á propos, Darina Rolincová, životná raperova partnerka, tiež nemajúca „čistý“ etnický pôvod, zrejme ako Rytmus, nie je mentálne so sebou úplne spokojná a vyrovnaná, iba na sebe „pracuje“. Skrýva to plastikami, mejkapom, vizuálom a „pohodovo-vyrovnaným“ správaním a výkonmi.
Ale ona to poprie.
Toľko aj k „psychológii“ masovej pop kultúry. Poruchy osobnosti majú pestré podoby.

Pohodová, vyrovnaná a hrdá dúha sa tiež verejne manifestačne a akože „hrdo“ hlási k svojej sexuálnej orientácii, pohlavnej a rodovej identite inakostí, každá inakosť to robí inak…
No, ale to je sebareflexívna seba strednosť, založená na poruche osobnosti v časti EGO (ja, jástvo). Ibaže sa tolerujú ako bežné… svet celebrít a politiky.
Sú medzi nimi aj reálne nešťastné persóny, za ktorých nešťastie a problémy nemôže nik iný, len údajne necitlivá „homofóbna“ spoločnosť.

Rasistická a homofóbna spoločnosť je paralelná agenda tretieho „neziskového“ sektora. Prináša im viac, než len slušné zisky. Základnou a výnosnou klientelou týchto „neziskoviek“ sú Rómovia a dúha.  V teréne majú “svojich“ ľudí a sú súčasťou „vládnej koalície“ v liberálnych médiách. Ide zväčša o špecificky osobnostne narušené persóny, ktoré sa nezriedka vyskytujú  v osvetí „celebrít“ a „umelcov“ aj politiky…

Proti spoločenská revolta rapera Rytmusa ako kultúrneho revolucionára je vedená ako útok proti „rasistom“ cez masový pop biznis má korene v jeho detstve…
Ale on to poprie. Ale mal by to uznať.
Lebo od ontogenézy ľudskej psychiky, detskej vývinovej psychológie, sociálnej psychológie k bežným a špeciálnym pedagogikám a pedagogickým psychológiám, a kto ak chce, až k hlbinnej ľudskej individuálnej a sociálnej psychológii a k tomu, čo prežíva spoločnosť, dotknutá, indoktrinovaná, manipulovaná, buzerovaná a znásilňovaná
a/ sociálnou filozofiou neomarxizmu,
b/ politikami „novej progresívnej ľavice“.
LEBO. A to „lebo“ zakladá aj pôvod týchto sračiek.
Proti spoločenská revolta Lorenza a Kalmusa je údajne anti komunistická…
A hľa, ako tá „umelecká post avantgarda“ dopadla.
Nevedia si prísť na mená…
Skočili si do vlasov…
Cirkusanti.

Na rasizme si svoje politické agendy zakladá a zbiera skóre a kredity kade-kto. Celosvetové odsúdenie Trumpovoho výroku je vyhrážaním sa celému svetu. Cesta k Global Compact 1 a 2 Agendy 2030 OSN, 20-bodový pápežov plán fertilizácie „Európy ako neplodnej Sáry“ je aj nemecké združovanie rodín utečencov ako druhá fáza rozširovania rasového a etnického ale aj náboženského mixu Európskej únie. Na základe ľudského práva na kompletnú rodinu.
Európsky súd ale konštatoval, že neexistuje všeobecná povinnosť štátov prijímať kohokoľvek. Prednosť má bezpečnosť ako kľúčový národno-štátny záujem. Azylová politika plus právo na dočasnú doplnkovú ochranu sú podriadené základným ľudským právam ale aj návratovej politike po uplynutí času ohrozenia dotknutých chránených osôb.
Dublin 4 je neakceptovateľný a neprijateľný.

Preto ten cirkus. Celý svet nebol Charlie Hebdo. A ten, ktorý nebol, sa nesmel dostať k slovu.
Toto chceme aj na Slovensku? A kde potom bude hrdina raper Rytmus a slniečkári? A ich „neziskovky“? Nie je, nie sú, náhodou tu?

Odporúčam prečítať názor špičkového českého psychiatra na xenofóbiu (tag pre google: Cyril Höschl a xenofóbia).

Pro európske a pro imigrantské médiá vzali za svoje odporúčania Európskej komisie, ktorá k tomu má pokyny „zhora“ potláčať najmä v strednej EÚ a krajinách V-4 údajný rasizmus, detto xenofóbiu a zväčša reálnu, na racionálnom základe existujúcu a potvrdzujúcu sa islamofóbiu.
Túto agendu prevzali „slovenské médiá“ aj „verejnoprávna“ RTVS. Centrálny Systém Matrixu si ju chráni, ako nástroj mediálnej propagandy a manipulácie verejnosti s presne vytýčenými koncovými parametrami novej ľudskej spoločnosti ako súčasti New World Order, nad ktorým bdie Globálny Prediktor USA kdesi v ich hlbokých Deep States…
A proti nej teória sociálnej bezpečnosti a dobrá všeobecná teória riadenia.
V časti spravodajstvo a publicistika bola Systémom Matrixu RTVS uznaná za „slobodnú, nezávislú, pravdivú, objektívnu, komplexnú, verejnoprávnu slovenskú televíziu. Aj preto najmä RTVS (ale ani hoc súkromná TA3) proti tomu, čo „vyvádza“ raper Rytmus ani necekne. S radosťou sa na Rytmusovi „vezie“ ostatný „neverejnoprávny“ televízny slovenský bulvár.


Osobnostnú vyrovnanosť, vnútornú pohodu a sebaistotu zakladá vždy a bez výnimky len usporiadaný rodinný život a výchova detí v rodine, spravidla tej, ktorú zakladá verné manželstvo muža a ženy.
Liberálna spoločnosť pozná aj iné typy toho, čo je označované ako rodina, tú dnes môže založiť hockto s hockým, ten pojem sa stále rozširuje, ale tradičnej rodine sú tieto typy rodín podružné…

Osobný „výlev“ (spláchnite):
Som obyčajná, šedá myš a ničím sa vnútorne a navonok nelíšim od ostatných „šedých myší“. Zrejme som relatívne „normálny“.
Nemám dôvod považovať sa za niečo výnimočné. Som len obyčajná jedinečná, zvláštna, neopakovateľná a nenapodobiteľná a nenahraditeľná ľudská bytosť…
Tak ako sme všetci. Netrpím pódiovým komplexom, netúžim sa predvádzať na javisku ani v politike, moja šedosť mi ako celok úplne vyhovuje a je mi príjemná aj vzhľadom k môjmu osobnému súkromiu…
Nikde si na to nesťažujem a nevystavujem na obdiv svoj bežný a všedný rodový a genetický, bežne zmiešaný pôvod. Nerobím z neho ani obchodný a predajný artikel. A píšem zadarmo. Len tak. Lebo chcem.
Splodili ma muž (otec) a porodila žena (matka). Vyrastal som v tradičnej rodine založenej doživotným manželstvom jedného úžasného muža a a rovnakej ženy. Rodičia, ktorých som si nevyberal, lebo láske neprikážeš, mali tiež svoj pôvod, genetickú (genotypickú) a fenotypickú výbavu po svojich rodičoch, aj s mierne zmiešanou rodovou genealógiou (zasa bežné). Od tureckých čias.
Moja výnimočnosť spočíva aj v tom, že manželstvo mojich rodičov bolo, čo je  dnes už zriedkavosť doživotné, až do postupného konca dní oboch manželov a mojich rodičov…
Muži a ženy, ale aj dúha, spravidla mení partnerstvá a manželstvá ako ponožky.
Ako dieťa a dieťa v puberte, adolescent a dospievajúci, zrejúci človák, som v oboch rodičoch mal úžasné rodičovské vzory, mužský otcovský a ženský materský.
Rodičia mi dali všetko, čo mali, mohli… (na viac nemali).
Aj vďaka nim mám dnes viac, než mali oni a s láskou mi to dopriali.

Na svojom pôvode nezakladám ani sociálnu filozofiu, ideológiu ani politiku.
Potvrdzujem ale, že rasový a etnický pôvod, jednorodý alebo heterogénny, sám o sebe nezakladá dôvod pre to, čo vyvádza raper Rytmus……
Českého prezidenta Miloša Zemana vo volebnej miestnosti pred kamerami napadla ľudsko-právna „hacktivistka“ hnutia FEMEN (tag pre google).
Spoločnosť je už liberalizmom, ľudskými právami a slobodami tak zmagorená, že už ani Česi nedokážu tieto persóny nedokážu, lebo sa boja, eskortovať rovno a priamo prinajmenej k psychiatrovi. Ako naložil Putin s Pussy Riot, je dnes oslavované ako porušovanie ľudských práv a slobôd. Problém mal so svojím názorom na ne aj Miloš Zeman.
Trump nie je rasista prinajmenej tak, ako Rytmus rasista je.
Trumpov „celým svetom odsúdený“ postoj k  imigrantom z ich „dier“ tretieho sveta nie je rasistický. Bol len pomenovaním vecí a ľudí a štátov tretieho sveta ich pravými menami…
Nenechajte sa pomýliť „výhražným“ extrémnym odmietnutím Trumpovho výroku 50-timi africkými štátmi:
Výrok neodmietol ľud afrických krajín, ale ich skorumpované establishmenty, ktoré sa podieľajú na zbedačovaní svojich poddaných.
A ich vlády na seba nenechajú dopustiť.
Tento umelý mediálny humbug a hon na rasistické čarodejnice môže zožrať len úplný hlupák.
Na stole EÚ pre najbližší čas snáď jedného-dvoch rokov, leží tichá otázka: Čo si počneme s nevzdelanými, nekvalifikovanými ľuďmi aj bez pracovných návykov v dobe PR4. po nástupe ďalšej recesie a krízy kapitalizmu, ktorá je po viac, než ôsmich rokoch znova za dvermi?
Zodpovednosť za stav vecí, ľudí a štátov tretieho sveta, nesú prvotne najmä ich kolonizátori a dnešní pokračujúci ich vykrádači surovinového bohatstva a politickí rozvracači, takzvaní „demokratizátori“ svetlonosi „slobody“ a minulé a súčasné establishmenty. Vo svojom vykrádačstve pokračujú drancovaním ľudských zdrojov tretích krajínm, ktoré ženú do náručia nadnárodných korporácií neoliberálneho globalistického kapitalizmu a jeho „voľného“ trhu so všetkým a každým. Vecami, peniazmi (eurozóna) a ľudskými zdrojmi.
Zriadili si na to Schengen, ktorý si chránia ako posvätnú mantru európskych hovnôt: Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

Na úrad práce po nástupe krízy a recesie po skončení orgiastickej konjunktúry pôjde 30 percent nekvalifikovaných vysokoškolákov, a budú to najmä kultúrni sociológovia, kultúrni antropológovia a odborníci na rodové štúdie.
A „statoční a neurvalí bojovníci“ proti rasizmu a xenofóbii.
Evidencii nezamestnaných sa vyhnú, len ak budú zakladať ďalšie a ďalšie nové hoc aj dúhové mimovládne „neziskovky“.

Masová pop kultúra nie je moja parketa. V modernom „tiež umení“ (produkt neomarxizmu) sa nevyznám. Ani nechcem. Mám klasické vzdelanie v odbore teória a dejiny umenia a estetika s príslušenstvom.
Viem svoje. A som tolerantný voči Rytmusovi a rapu až do momentu, kedy na mňa rapujúc ukáže prstom, že som rasista. Také sa nestane. Nie som súčasťou jeho publika. Nepatrím ani k hnutiu ANTIFA. Som vedený inak.
Toľko ako môj doplnok k článku Hlavných správ k raperovmu: Slováci sú skrytí rasisti (tag pre google).
Rytmus je otvorený rasista. Správa sa antisociálne. Pre antisociálne správanie nemá dôvod. O to horšie, že nežije v biede, hlade, špine a v chatrči.
Cirkus okolo darovania auta je nevkusný a aj pre Rómov urážlivý a ponižujúci mediálny humbug a rómskym chudákom nepomôže. Zarobí na ňom Rytmus.
Rytmus nie je žiadny rómsky filantrop ani rómofil. Nie je o nič filantropný ako „filantrop“ George Soros.

Originálni rasisti takmer neexistujú. Normálna, zdravá a vyrovnaná ľudská osoba rasistickou nie je. Ide o pseudo rasistov. Tie tupé, duté, všeobecne a ľudsko-právne negramotné plastové trupky, napádajúce cudzincov alebo občanov rómskeho etnika treba priamo po ich vymletých hlavách, aby nekrívali…
Potrebujú nájsť terč svojej agresivity, sú to narušené persóny, extrémisti, majúci sklon k asociálnemu a antisociálnemu správaniu, odpor voči autoritám (sklon k anarchizmu) agresivite a útokom, vedeným proti majetku, zdraviu a životu osôb, ktoré sú príčinou najmä ich mentálnej biedy…
Pravý a vo svojej podstate reálne nebezpečný rasizmus je založený filozofiou, antropológiou a ideológiou jedinej, všetkým ostatným nadradenej rasy. Prvý precedens vytvoril Adolf Hitler, jeho Mein Kampf a nemecký (germánsky) árijský nacionalizmus, transformovaný do nemeckého národného, árijského socializmu.
Norimberský proces ako prvý zaviedol a použil pojem genocída (genocídium).

Ani hip hop, ani rap nie je slovenská pôvodná originalita ale kópia odpočutá a odpozeraná z Ameriky a preto lacná, málo prácna, ale s výnosným ziskom.
Lebo voľný trh, na osi ponuka-dopyt.

Deti a mládež sú v škole a zväčša aj doma vychovávané k spisovnej a ušľachtilej slovenskej jazykovej kultúre. Rytmusove texty plné otvorených a nevypípaných vulgarizmov, mýlia deti a mládež a vedú k schizofrénii ich jazykového vedomia a podvedomia a devastujú ho. Vulgarizmy raperov sú jazykom subkultúry a tá rovná sa luza. Používam ich, ale inak, a nie som raper. Tam, kde na veci a ľudí nemám iné vhodnejšie slovo.
Odborníci, politici najmä z ľavého spektra a médiá ani neceknú: Lebo Rytmus je „bojovník proti rasizmu a xenofóbii“.

Vraj „biela“ spoločnosť hádže všetkých Rómov do jedného vreca. To sú polopravdy a lož.
Vrecizmus je príznačný aj pre antisemitizmus.
Odmietanie a odpor voči asociálnemu a antisociálnemu správaniu sociálne neprispôsobivých jednotlivcov a skupín, hoc aj sociálne vylúčených, nie je xenofóbia ani rasizmus.
Ani takzvané „chazarské úroky“ nie sú úroky vždy židovského pôvodu. A horor okolo exekúcií si dotknuté osoby spôsobili samé (nezhodnotili svoje schopnosti splácať dlhy).

Najnovšie nám pápež odkázal, že nesmieme nenávidieť utečencov a utečencom, že v hostiteľských krajinách sú povinní rešpektovať ich vnútornú kultúru a zvyky a nesmú sa dožadovať, by sa domáce autochtónne obyvateľstvo prispôsobovalo im a menilo svoje zvyky a správanie na ich obraz…

Väčšina zo sociálne vylúčených si za svoje samo sociálne vylúčenie môžu najmä sami. Prinajmenej tým, že majú osobnú slobodnú vôľu a okolo seba množstvo pozitívnych sociálnych a dobre socializovaných vzorov…
Okolo ich zadkov sa striedavo točí celá slovenská vláda a všetci politici, najmä vždy pred voľbami. Samozrejme „neziskovky“. A tie, okolo nič netušiacej vlády a prezidenta, a postupne preberajú vládu nad Slovenskom.

A ak má Patrik Vrbovský alias Rytmus pochybnosti aj, či do „takej rasistickej“ spoločnosti splodí dieťa, odporúčam mu, aby si predtým usporiadal svoj osobný život. A vydelil sa zo spoločenstva a subkultúry, v ktorej žije. A prestal byť rasistom. V najlepšom záujme jeho dieťaťa. Aby nebolo po otcovi.
Tak ako u väčšiny Rómov v osadách.
Aj tak sa dá bojovať proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii, asociálnemu a antisociálnemu postoju a správaniu k spoločnosti.
Rytmus „trpí“ aj poruchou osobnosti známou ako odpor a nenávisť k autoritám.

K darovanému autu
Samotná výzva spočívala v stávke medzi Rytmusom a Gogom. Prvý tvrdil, že Slováci sú rasisti, Gogo veril v opak.
Otázkou ostáva, nakoľko výsledky odrážajú realitu a či by sme odteraz mali všade hlásať, aká sme skvelá a nexenofóbna krajina, kde neexistuje rasizmus. Dopracovali sme sa síce k záveru, že 9 z 10 ľudí pokojne dopraje Rómom auto, no stále ostáva na stole otázka, či by sme sa k rovnakému číslu nedostali aj pri obyčajnej bielej rodine, ktorá jednoducho potrebuje auto k plynulému fungovaniu. Asi nikto nedokáže posúdiť, do akej miery zohrávala v tomto prípade rolu farba pleti, no minimálne sa môžeme tešiť zo záveru, že Slováci sú prajní.“ 
Hlavnými a pre mňa (a vás) a Slovensko kľúčovými sú tri otázky:
1. Čo je rasizmus a xenofóbia?
2. Nie sú tieto pojmy zneužívané v boji proti domnelému rasizmu a xenofóbii?
3. Nemá ich celoplošná dezinterpretácia slúžiť aj na presadzovanie ideológie a politík multikulturalizmu?
Otázky k počtu hlasujúcich ZA:
Koľkí z nich to auto darovali?
Koľkí z nich reálne niečím a nejako pomohli Rómom?
Otázka aj slniečkárom a vítačom (námet na anketu) – koľkí z nich by utečencov reálne ubytovali u seba doma?
Výsledky ankety ukazujú, že je veľa „dobroprajných“ ale len na diaľku, virtuálne, anonymne a bezkontaktne.
Výsledok: NULA. Nereferenčné.
Záver: Slováci sú prajní. Koľkí reálne a vecne, je otázka.
Záver plus: Ambiciózne rómske rodiny treba podporovať. Posilní to ich úsilie.
Záver extra plus: Rasizmus nerovná sa nechuť a odpor k špine, asociálnemu, neprispôsobivému a anti sociálnemu a proti integračnému neinkluzívnemu správaniu.
Voči takémuto správaniu som „rasistický“.
A nezáleží mi na farbe pleti, rasovom a etnickom pôvode.
Toto u mňa platí aj vo vzťahu k utečenom vo veciach ich integrácie a inklúzie do slovenskej spoločnosti a kultúry.
https://refresher.sk/47266-Slovensko-vraj-nie-je-rasisticke-Rytmus-a-Gogo-v-spolocnej-kampani-zistovali-ci-Slovaci-dopraju-Romom-auto-zadarmo
Neomarxistickú antropologickú, genetickú, kultúrnu a sociálnu revolúciu na Slovensku nepotrebujeme.
Ľudská bytosť všade na svete koná a správa sa ľudsky, podľa nemennej antropologickej konštanty plus ľudský faktor (ego, JA, jástvo).
Neomarxistická ideológia (dve v jednom – multikulti a gender), slúžka nadnárodného kapitálu, Globálneho Prediktora New World Order, na tom, čo poznáme ako ľudské antropinum, pácha násilie, horšie ako komunisti.
Liberáli stavajú ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám.
A to je „na hlavu“. A to nem dopadne dobre. Škatule sa hýbu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…