Novou farebnou normou „príliš bielej“ EÚ je hnedobiela, a čo nám v imigračnej politike prinesie „Ježiško“ a nový rok…

Neviem, aká farebná norma platí pre tohtoročné vianočné stromčeky, ale pod nimi (prezradím Ježiškov darček) si nájdeme vianočný balíček farebných zmien migračných politík EÚ…
Na zmenu charakteru Európy a EÚ, jej rasovej a etnickej štruktúry a režimu moci a vládnutia, nás pripravuje potomstvo jej otcov zakladateľov a súčasní „Ježiškovia, lídri EÚ“…
Kto v Európe nesie kľúčovú a prvotnú zodpovednosť za migráciu? Sú to tretí svet vykrádačské a kolonizátorské západné krajiny EÚ, a zbedačení ľudia si z neho prichádzajú do zbohatlíckej EÚ a pod jej štedrý „stromček“ vziať to, čo im podľa nich, právom patrí…
To je ale ich karma, nie naša…
Gombík migračnej vlny stlačila a spustila ju nemecká kancelárka Angela Merkel, držiteľka Kalergiho ceny, v r. 2015, keď otvorila náruč všetkým…
https://orgo-net.blogspot.sk/2015/11/kalergiho-plan-legalni-genocida.html
Dimitris Avramopoulos: „Je čas čeliť pravde. Nemôžeme a nikdy nebudeme môcť zastaviť migráciu. Európska únia je príliš biela. Masová migrácia z tretieho sveta je našou novou normou, preto je potrebné zmeniť myslenie Európanov…“
Pokračoval v tomto duchu (výňatky, voľný preklad a súhrn):
Migrácia nie je dočasný fenomén, je citlivá a trvalá politická otázka. Nastal čas začať premýšľať, hovoriť a konať o migrácii komplexnejším a dlhodobejším spôsobom a zaviesť politiky zamerané na podporu integrácie a začleňovania migrantov.
Je hlúpe, si myslieť, že migrácia zmizne, ak sa voči nej prijme tvrdý jazyk (mienené na adresu krajín európskeho stredu). Je naivné si myslieť, že naše spoločenstvá zostanú homogénne a bez migrácie, ak človek vytvorí ploty. Nie je rozumné myslieť si, že migrácia zostane na druhej strane Stredozemného mora, ak z finančného hľadiska prejavíme solidaritu.
Do júna musíme dosiahnuť komplexnú a spravodlivú azylovú reformu. Musíme tiež posilniť právne kanály pre ekonomickú migráciu s ambicióznejšou modrou kartou pre vysokokvalifikovaných pracovníkov a pilotné projekty zamerané na migráciu pracovných síl v kľúčových tretích krajinách.
https://www.politico.eu/article/europe-migration-migrants-are-here-to-stay-refugee-crisis/
Prevzal Breitbart:
https://www.breitbart.com/london/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

K zmene migračnej politiky bude treba zmena myslenia najmä občanov V-4, aby od júna 2018 mohla byť uvádzaná do života…
EÚ na docielenie zmeny použije všetky nástroje mediálnej manipulácie a propagandy aj prostredníctvom prieskumov verejnej mienky, ktorých výsledky budú tieto:
1. Pomer odmietačov EÚ a euroskeptikov sa od jari 2017 významne mení k lepšiemu;
2. Občania začínajú mať pozitívny vzťah k migrácii.

EÚ zároveň zintenzívni supresiu a ostrakizáciu xenofóbne mysliacich a konajúcich občanov a to:
1. Potláčaním pravicového extrémizmu;
2. Tichou podporou ľavicového extrémizmu typu ANTIFA a slniečkárov.
Budú vás presviedčať o kľúčovom svetovom význame OSN, Lajčák a Fico to už robia…

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta vás oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť.
Modrá karta je ale pokračovaním vykrádania krajín tretieho sveta, ktoré sa bez svojej inteligencie a vlastných schopných ľudských zdrojov, nebudú už schopné samé sa postaviť na vlastné nohy, lebo tí vysokoškoláci nebudú pracovať pre svoje krajiny, ale pre ďalšie zveľaďovanie kapitálu Západu…
A migrácia do Európy bude pokračovať.
https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/prechodny-pobyt/167-modra-karta-eu.html
Dimitris Avramopoulos (používam český preklad):“Lidská mobilita bude definovat 21.století,” a masová (legalizovaná!) migrácia je vec, ktorou si Brusel vzal pre Európu za svoju:
“Migrace je hluboce propletena s naší politikou ekonomiky, obchodu, vzdělání a zaměstnanosti.”
Už nevieme o ničom, len o ekonomike?
To sme v nej už tak hlboko uviazli?
Predsa náš život, to nie je len ekonomika!
Ešte sme sa jej neprežrali?
Veď 90 percent produktov ekonomiky nepotrebujeme!
Preto sa vraj Európska komisia snaží “vytvořit legální cesty pro ekonomickou migraci pro vysoce kvalifikované migranty a spustit migrační pilotní projekty v klíčových zemích třetího světa.”
Ešte raz – toto je ale plán na vykrádanie a ďalšie ničenie krajín tretieho sveta sťahovaním ich ľudských zdrojov do EÚ…
Avramopoulos tvrdí aj, že „žádná část Evropy nesmí být ušetřena od masové migrace“.
Už sa ani nesnažia vracať migrantov späť.
Idú legalizovať už aj nelegálnu migráciu, a nebudú už rozlišovať utečencov od ekonomických migrantov.
https://stredoevropan.cz/2017/12/18/evropa-je-prilis-bila-migrace-z-tretiho-sveta-bude-normalni-rika-komisar-eu-pro-migraci/
Európska komisia vo veci pracuje v súlade s Global Compact 1 a 2 OSN!
S priamou podporou pápeža Františka a jeho 20-bodovým plánom „oplodnenia Európy ako neplodnej Sáry“:
A čo na to neomarxistický „kresťan“ pápež František?
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/21/pope-francis-prioritise-migrants-dignity-over-national-security?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
No, z jednej federácie sme ušli…
Najsvätejší politik sveta:
„Európa sa musí stať federáciou!“
https://www.catholicherald.co.uk/news/2017/07/11/pope-francis-europe-must-be-federal/
V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera pápež František vyhlásil:
„Európa je ako biblická Sára, neplodná žena Abraháma, ktorú utečenci oplodnia. Európa sa musí zmeniť. Môže a musí sa reformovať. Pokiaľ nie je schopná finančne pomôcť krajinám, odkiaľ utečenci pochádzajú, potom musí čeliť problému, ako sa vyrovná s takou výzvou, ktorá je predovšetkým humanitárna. Sára sa tiež najprv zľakne, ale potom sa v kútiku duše raduje z toho, že je tehotná. Je nádej, že aj Európa sa bude čoskoro radovať.“
https://www.corriere.it/cronache/16_febbraio_08/francesco-il-mio-abbraccio-fratelli-ortodossi-739bf6ee-cdf6-11e5-9bb8-c57cba20e8ac.shtml?refresh_ce-cp
Medzi hlavné plány, ktoré sa snaží pápež a Vatikán presadiť, patrí vytvorenie právnych ciest pre bezpečné a dobrovoľné sťahovanie utečencov a imigrantov a ich udomácňovanie sa v nových krajinách. Pápež tiež tvrdí, že „ich osobná bezpečnosť by mala byť uprednostňovaná pred bezpečnosťou štátov“. Z toho plynie aj obmedzenie ochrany a bezpečnosti pôvodných, domácich, občanov EÚ…
Vyhlásil aj, že migračné záležitosti budú hlavnými témami Vatikáne pred Valným zhromaždením OSN v roku 2018.
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/21/pope-francis-prioritise-migrants-dignity-over-national-security
To znamená, že v mene vše objímajúcej kresťanskej lásky k blížnym, mieni tolerovať straty na zdraví, životoch domáceho, pôvodného (autochtónneho) obyvateľstva Európy a Únie. Lebo za tie straty to stojí… (a Sára sa bude tešiť).
A tešia sa aj Abrahámov prvorodený syn Izmael a jeho slúžka… (jeho potomkovia, Arabi a moslimovia, si prichádzajú do Európy vziať to, čo im podľa dedičského práva právom patrí…). Pápež František zjavne počíta s ľudskými stratami. Iba nemám jasno v tom, či sa za ne modlí už vopred, alebo bude až potom.
Vatikánhttps://www.casopis-sifra.cz/papez-frantisek-opet-sokuje-osobni-prava-migrantu-by-mela-byt-nadrazena-bezpecnosti-evropskych-statu/
Pápež František pochádza z Južnej Ameriky, dýchajúcej marxistickou ľavicou. Papá je už ale ďalej, drží krok so slovenským Progresívnym Slovenskom, alebo ono s ním, a ako zvyknem písať, aby čítalo čo najviac ľudí, uvediem to aj teraz: Pápež František je prvý neomarxistický katolík novej „kresťanskej“ ľavice vo Vatikáne.
História konšpirácií spravidla končí ich potvrdením (pokojne, ale rozumne a striedmo konšpirujte):
O tomto ale zasa české aj slovenské „verejnoprávne“ (slobodné, nezávislé „len“ na štátnom rozpočte, teda vláde a parlamente, bez existencie „nezávislého“ zákona a automatizmu, teda, ročného príspevku popľa výšky HDP, a koncesionárkych poplatkoch údajne „objektívne, komplexne a pravdivo“ informujúce médiá (RTVS) mlčia (!):
https://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/humanitarni_pomoc/migrace_a_problematika_uprchliku/index.html
https://www.euportal.cz/Articles/15983-nase-budoucnost-podle-navrhu-osn-obrovske-migracni-vlny-se-budou-do-vyspelych-statu-prelevat-zcela-legalne-vyspele-zeme-prijmou-a-zaopatri-10-vsech-bezencu-sveta.aspx
Nová dohoda Dublin 4, je na stole Európskej komisie, a má obsahovať toto:
1. Zrušenie pravidla, že za žiadateľov o azyl je zodpovedná prvá bezpečná krajina, ktorej hranice dosiahnu;
2. Do úvahy budú vzaté preferencie azylantov, v ktorej krajine chcú žiť, kedy im budú ponúknuté štyri krajiny, ktoré v danej dobe prijali najmenej žiadateľov o azyl;
3. Rýchlejšie spájanie rodín migrantov;
4. Žiadatelia budú mať možnosť sa registrovať ako skupina až do 30 ľudí;
5. Všetky členské štáty Európskej únie sa musia zapojiť a niesť za žiadateľa o azyl zodpovednosť;
6. Štáty, ktoré odmietnu, nebudú mať prístup k eurofondom;
O dohode by sa na Európskej rade malo hlasovať do konca prvého polroka 2018.
Súbežne pokračuje úsilie OSN pre schválenie Global Compact 1 (utečenci) 2 (ekonomickí migranti) a legalizácie nelegálnej migrácie z dielne OSN…
Donald Trump tieto iniciatívy OSN rázne odmietol – „USA sú svojprávne a samé rozhodnú, koho prijmú, koho nie.“
Európska komisia chce pracovať na legalizácii migrácie v spolupráci s Európskym úradom na podporu azylu (EASO) a sponzorovanými sorosovskými „neziskovkami“…
Medzinárodné právo Global Compact pre migráciu bude vytvorené medzivládnymi rokovaniami za prispenia globálnych neziskoviek a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Peter Sutherland bude koordinovať príspevky Globálneho fóra pre migráciu a rozvoj a Globálne migračnej skupiny. Na procese sa majú ďalej s výrazným mandátom podieľať mimovládne „neziskovky“ ILO, UNDC, UNHCR, UNDP, OHCHR a ďalšie…
IOM na summite 19. septembra malo slávnostne podpísať dokument, ktorým sa pripojí k OSN a presne definuje vzťahy medzi oboma organizáciami. IOM pracuje na zabezpečenie riadnej a humánnej globálnej migrácie.
Ústava IOM výslovne uznáva súvislosť medzi migráciou a hospodárskym, kultúrnym a sociálnym rozvojom a právom na slobodu pohybu všetkých osôb.
Predsedníctvo Globálneho fóra pre migráciu a rozvoj prevzalo na rozhraní roka 2014/2015 Turecko, s tým, že má veľké skúsenosti s migráciou a jej pozitívnym dopadom. Turecko posilňovalo proces GFMD a jeho vzťahy s OSN. GFMD si určilo za kľúčovú prioritu, aby OSN včlenila migráciu ako zdroj trvalo udržateľného rozvoja do obdobia post-2015. Je ňou Agenda 2030 trvalo udržateľného rozvoja…
Tým, že bola migrácia začlenená medzi ciele trvalo udržateľného rozvoja v Agende 2030, je zabezpečené, že prinajmenšom korporácie a organizácie Global Compact, sa budú cielene podieľať na vytváraní bezpečnej, riadenej a pravidelnej migrácie.
OSN presadzovaním Agendy 2030 vo vládach členských krajín, de facto realizuje mocenský prevrat.
Agenda 2030 má prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej (transformácia, integrácia a univerzálnosť). Agenda 2030 nadväzuje na Miléniovú deklaráciu OSN z r. 2000.
Schengen je predstupňom úplného zrušenia hraníc národných štátov EÚ…
Nielen Schengen ale celá Európa má byť podriadená všeobecnému ľudskému právu na voľný pohyb osôb, bez zreteľa na rasu, etnikum, civilizačný pôvod, kultúru a náboženstvo.

Schengen ako mantra a posvätná krava európskych „hodnôt“ je predstupňom úplného zrušenia hraníc národných štátov a neskôr národných štátov vôbec.
Súčasť projektu už otcov zakladateľov Európskej únie.
Vo veci civilizačnej migrácie sa realizuje Kalergiho plán (držiteľmi Kalergiho ceny sú viacerí európski papaláši a Angela Merkel).
Parlamentné voľby 2020 možno budú tými poslednými, kedy v nich môžeme ešte niečo ovplyvniť.

V kontexte s postojmi Česka, Maďarska a Poľska, a už aj Rakúska, sú politiky a správanie Bruselu už na referendum o zotrvaní v EÚ…
Je priam neuveriteľné, že bežný občan nevie o zmienenej agende nič, dokonca nebola predmetom politických debát a predvolebného boja prinajmenej v Česku, ale ani na Slovensku:
https://www.klaus.cz/clanky/4213
Záver
Národ a jeho identitu nemožno zničiť odnárodňovacími multikulturalistickými politikami, zmenou farby z bielej na bielohnedú, ani úkladmi a intrigami, tobôž násilím.
Výsledky parlamentných volieb v Katalánsku potvrdili silu identifikačného kódu rasy, etnika a národa, ako jedine štátotvorného prvku.
Konflikt Madrid verzus Barcelona je referenčný pre celú EÚ.
Akékoľvek násilie je kontraproduktívne.
Na ľudské práva treba ľudskými právami.
Tento fakt je nevyvrátiteľný sociálnymi darwinistami, neomarxistami, ich novou ľavicou a jej slniečkármi, pseudo liberálmi a pseudodemokratmi…
To je hlas krvi a „proglas“ pevne spojený s osobnou rodnou a rodovou dedičnou postaťou, vlasťou a národom, žiadny nacizmus ani xenofóbia.
Svoju identitu máme v krvi (genetický kód).
Výsledok volieb v Katalánsku položil na stôl Kataláncom dôkaz potreby ich  vnútorného dialógu (separatisti 72 verzus unionisti 37 kresiel) a dialógu Katalánska s centrálnym Madridom, v medziach Ústavy Španielska.
Mal by byť viac, než len hodný pozornosti a „inšpiratívny“ aj pre Ukrajinu.
Pekne pozdravujem a vinšujem ešte jedny pekné Vianoce. 🙂
S tým šťastlivým novým rokom, neviem…
Sa uvidí…
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Ilustračné doplnky
Francúzsko už ako národný štát skončilo.
Chceme aj my?
Toto je národné mužstvo Francúzska (všimnite tie farby):

Naše médiá a najmä povinná RTVS informuje len o protestoch proti novej rakúskej vláde, ale dať ich protagonistom pravé mená, že ide o radikálnu slniečkársku ľavicu, pokrvnú slovenskej ANTIFA (!), sa zdráha a tým ju kryje…
ANTIFA protestovala proti novej rakúskej vláde.
ANTIFA protestovala aj proti zjazdu AFD v Kolíne nad Rýnom…
ANTIFA „úraduje“ aj vo Švédsku…
Na rozdiel od Európy je ANTIFA v USA v rámci ich novej domácej ochrannej a bezpečnostnej politiky zakázaná a na zozname teroristických organizácií…
https://stredoevropan.cz/2017/12/18/nemecka-policie-zverejnila-fotky-a-videa-nejvetsich-levicovych-nasilniku-ze-summitu-g20/
Nový fenomén, politická sila:
IDENTITÁRI sú hnutím hlavne mladých ľudí, usilujúcich o zachovanie národných identít svojich rodných národných štátov.
Hnutie pod rôznymi názvami existuje v celej Európe, aj v USA a je protiváhou ANTIFA.
Proti hnutiu ANTIFA sa postavil aj Noam Chomsky (filozof).
Od ANTIFA sa „dištancuje“ ale ho podporuje George Soros („filantrop“).
Krajná, radikálna extrémistická ľavica v roku 2016 spáchala v Európe viac teroristických činov, než krajná pravica:
https://stredoevropan.cz/2017/10/23/centrum-kolina-nad-rynem-ovladly-imigrantske-gangy-policie-vyklidila-pole/
Slovenskú odnož ANTIFA „najlepší minister vnútra“ (Fico), akého slovenská zem kedy nosila, Kaliňák, ani jeho PZ zjavne nerieši.
Sudca najvyššieho súdu SR a bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin ostrými slovami reagoval na súčasného ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.
Predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák je indoktrinovaný Globálnym Prediktorom a ideológiou multikulturalizmu:
https://www.hlavnespravy.sk/lajcak-migraciu-musime-akceptovat-naucit-sa-s-nou-zit/1222522
Poznámka k Lajčákovi a jeho kariére: Ak by som svoju životnú kariéru tak, ako on, čo mi vôbec nenapadlo, dnes by som mohol byť predseda Valného zhromaždenia Slnečnej sústavy.
Podľa Harabina, Lajčák primitívne klame, pretože žiadna zmluva s EÚ ani medzinárodná dohoda Slovensko nezaväzuje prijímať ilegálnych migrantov.
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-lajcak-klame-slovensko-nema-ziadny-pravny-zavazok-prijimat-ilegalnych-migrantov/1223830
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-rozobral-zmluvy-s-eu-ziadna-povinnost-prijimat-migrantov-tam-nie-je-hrozi-vsak-ze-vladny-predstavitelia-nejaky-novy-dodatok-ktory-tuto-povinnost-ulozil-podpisu/1228258
https://www.hlavnespravy.sk/napriek-snaham-urobit-z-masovej-migracie-normu-aj-dansko-meni-svoju-poziciu-migrantom/1250460

https://www.hlavnespravy.sk/jan-hrncir-z-ceskej-spd-musime-sa-branit-chcu-u-nas-vytvorit-imigrantske-multikulturne-geta/1251590
Zdroj:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zvracenost-Zapad-chce-u-nas-vytvorit-imigrantska-multikulturni-ghetta-Musime-branit-nasi-vlast-pred-kolonizatory-z-Bruselu-Poslanec-od-Okamury-se-dost-zlobi-na-EU-517268

Medzitým sa „na smrť“ pohádali dvaja slovenskí geriloví „antikomunisti“, pseudo umelci novej radikálnej neomarxistickej „kultúry a umenia“, kultúrni revolucionári a umeleckí neo marxisti, náš spoločenský vývojový „predvoj“, Kalmus s Lorenzom:
https://www.hlavnespravy.sk/dvojica-lorenz-kalmus-sa-vo-svojom-umeleckom-vztahu-posunuli-novej-roviny-kalmus-lorenz-je-nasilnik-klamar-psychopat-zneuziva-socialne-davky/1245964
To je aj nateraz a zrejme pred Vianocami, odo mňa „fšetko“.
Ak ste toto prečítali (zvládli), v novom roku vám stačí už len sledovať, ako to ide…

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.24

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA