Stvoriteľ, Satan, Osud, môj Duch, koróna a vakcína.

K všetkému živému sa lepí OSUD ako strážca času.

Duch života má povinnosť do času udržiavať všetko v súlade, súhrne a harmónií.

Satan je z cudzej dimenzie, je záškodníkom bez citu a ľudského hlasu.

Koronavírus je miniplodom patentu z prírody, fyzického tela a v jeho agónií.

Prirodzenosť života sa zachováva, ak elementy nažívajú v pomyslenom bratstve.

Ak nikto z nich nebude navnadený, že chce mať nad ostatnými moc.

Duch má silu ustrážiť, aby elementy nežili v klamstve

a život človeka sa nemusel zmeniť na hrozivú, búrkovú noc.

Satan je džinom, ktorý mocnie z výparov kapitálu.

Na slovo počúva želania svojich mocných pánov.

Chráni ich pred ľudom, aby sa nezmocnil zlatého piedestálu.

Zbaviť vôle každého jedinca a založiť spoločnosť bez aktívnych občanov.

Pod zástavou globálna sa Satan naučil prelietavať ľudské svety.

Ako z lietadla seje do ľudských duši a sŕdc strach.

Z jeho moci sa v laboratóriách vyliahol vírus bez vedomia Grety.

Na vrakoviska demokracie začal s pomocníkmi vynášať slobodu a práva ľudí na márach.

Rada pre globálnu pripravenosť vypustila do sveta vírus na pútnickú cestu.

Z diagnózou zlá má strašiť a ohrozovať životy obyčajných ľudí.

Lež aby ho našli politici, musia sa ľudia podrobiť testu.

Satan sa modlí k sebe a verí, že pravda o kráľovskom víruse sa nikdy nezobudí.

Z modifikovaných návnad zo supermarketov nám rastú veľké bruška.

Bez poslušnosti koróna všetkým rozvráti životný štyl, znie varovný hlas.

V spoločnom boji proti vírusu vláda nariadila nosiť na tvári rúška.

Výsledkom boja nemá byť aktívny vírus, lež trans – humanistami prepožičaný Covid – pas.

Goebbelovska propaganda začala hlásať záchranu človeka.

Bez vakcíny sa život určite skončí v pozemskom pekle.

Na pomoc k prevýchove prichádza štátna kontrola a regulácia, nech nikto nenarieka !

Vakcína je patent, ktorý pripraví ľudstvo na zajtrajšky svetlé.

Pod čižmou diktatúry ľuďom sú núkané vakcíny ako granátové jablka,

ktorých symbol sa spája s úrodnosťou, plodnosťou a blahobytom.

Podobenstvo oboch nejestvuje. I keď semená vakcín sú jedy, Bill do hláv vtĺka,

že z moci záchrany zdravia stanú sa novým životným hitom.

Bohatí a mocní sa obyčajných ľudí boja,- šepká mi môj Duch.

Ako na maškarný ples vystrojili vírus s figurínou smrtky, nech roznáša strach.

Do ochrany pred smrtkou sa z vôle ľudu zapojil každý politický dobrodruh.

Ich pokyny k správaniu sa ľudu nachádzame na dverách a nástenkách.

Z ľudí nevanie žiadny strach, lež tupé zmierenie s osudom,-oponujem vnútornému hlasu.

Testovaním, uzamykaním a vakcínami nám budú lámať naše telá a duše.

Ľud nevlastní a nemá v nájme žiadnu zbraň na zlo, aby si ňou vydobyl spásu.

Stratil svojich zástupcov, nepočuť ich hlasy, aby burácali ako ruské kaťuše.

Farma – spoločnosti sa rozhodli vakcínami dobyť celý svet.

Ústavní činitelia štátov sa tejto vízií s radosťou podriadili.

Bohatí si založili ekonóm Fórum pre svoj Veľký reset.

Ľuďom dodali strach, aby sa sami v mene svojho zdravia zotročili.

Vraj vakcína zložená z granátov je bezpečná a účinná.

Koronavírus sa od nej rozplynie ako voda z horúceho piesku.

Jej užívanie sa stane zákonom, bude iba povinná !

Už nepovedia, čo má zmeniť človeka tak, aby sa v budúcnosti nepodobal dnešku.

Nad hlavami obyvateľov mojej domoviny sa vznáša mocný tieň Satana.

Vykŕmené zlo sa každý deň vkráda do príbytkov ľudí a z obrazoviek ukazuje svoju anjelskú tvar.

Namiesto krížov znamením vakcinačnej doby má byť slávobrána.

Z milosti Big Pharmy sa ľudstvu dostane božský dar.

Zločin proti ľudskosti sa stal hlavnou úlohou národnej vlády.

Občanom ostalo iba jedno právo – na slepú poslušnosť.

Globálne podnikanie s vírusom a vakcínou sa rozrástlo na štátne náklady.

V spoločnosti narastá beznádej, zúfalstvo a zlosť.

Zo spoločenských rolí vláda namnožila špehovacie mušky.

Systém rozostupov oddelil zodpovedných ľudí od slobodných.

Pre každého budú simulačné cvičenia predmetom povinnej praktickej skúšky,

aby bol zapísaný do skupiny občanov vláde a jej diktatúre oddaných.

Podľa vlády ľudia si majú zvykať na nový osud.

Všetkým, ktorí nespáchali zločin, ostane otvorený koncentrák.

Každý jednotlivec má povinnosť v sebe potlačiť životný pud.

Spomienky, tradície a plány o slobode má poslušne zavesiť na mäsiarsky hák.

Satan naše mysle zastrel klamstvom a pravdu nie je kto postaviť na nohy.

Z epidemiológov sa stali dozorcovia vlády pre priestorové cítenie.

Strach z koróny a varovné signály mocných a bohatých sa menia na býčie rohy,

ktoré nezodpovedných vyhodia z arény života, hoc praktizujú modlenie.

Už ani Boh sa možno nemôže dívať na to, čo človek stvára človeku.

Pre lásku k skutočnému životu najvyšší čas odhaliť pred svetom zlých ľudí.

Bohatí a mocní chcú zachovať svoju pozíciu odvekú.

Záchranu vidia v zničení Ducha proletárov, ktorý ich k činom nezobudí.

Len izolovaní ľudia podľa vlády porazia koronavírus.

Musia preto žiť bez radosti vo všedné dni a kresťanské sviatky.

Ak pandemická komisia správne vypočítala hnusobe jej akčný rádius

a každý dostane božskú vakcínu, bude to ako dostať zdravé mlieko z prsníka matky.

Školské dvory a triedy v školách sú ponorené do hrobového ticha.

Učitelia a rodičia sa ako na povel zhrbili pod ťarchou diktátu vlády.

Z ich sŕdc a myslí sa vytratila zdravá pýcha.

Mladú generáciu obetovali osudu aj bez veľkej návnady.

Po generácie bráni kapitál ľuďom dosiahnuť osvietenie.

Sila poznania sa má odhaľovať v schopnostiach vzájomne si ovládať svoje životy.

Zlo nemá v pláne chrániť túto rovnosť, žiada podmanenie.

Lež potrebuje k tomu „pandémiu“ vírusu, aby naplnilo „smrtné“ kvóty.

Psychopati testovaním ľudí zrušili myšlienku triedneho boja.

Pre „vedecké“ riadenie spoločnosti má význam, kto je „pozitívny“ a kto „negatívny“.

Namiesto svätého prijímania prijímanie vakcínou národom stroja.

Ak prijímanie chleba a vína sa zruší, Kristus pre ľudí sa stane málo vplyvný.

Národné vlády dali koronavírus do večnej kliatby.

Za chrbtom kliatby sa skrýva novodobí fašizmus.

Aby bohatí a mocní mohli stávať nové hradby

a nemajetným zmenili život v trans – humus.

Satan so svojou hordou zlých ľudí pripravili plán.

Ako vytvoriť planetárneho človeka pre potreby Pánov sveta.

Aby bol bez ducha, poddajný, dostatočne chorý a krehký ako porcelán.

Vakcína a Čip budú „manželia“, aby z ich vôle sa dosiahla nová méta.

Vakcína nie je určená na záchranu ľudského rodu.

V hre sú záujmy ďalej efektívne a globálne podnikať.

Zdravie ľudí sa stalo nekonečnou studnicou korupčného obchodu.

Nad jeho troskami budú ľudia iba smutne vzdychať.

Za pomoci vakcíny možno človeku zničiť fyzické telo a dušu, ukradnúť Ducha.

Majitelia patentov budú tak môcť vládnuť celej spoločnosti.

Kampaň za očkovanie je metóda mucholapky, na ktorú sa môže chytiť mucha.

Ak život ostane po vakcíne, môže byť bez ľudskej dôstojnosti.

V túžbe po peniazoch a moci kapitál nemá rešpekt ani pred darmi Boha.

Pre pozemský život cíti sa byť jeho Pánom a preto hlasá koniec dejín.

Na jeho trón nesmie vstúpiť nikto cudzí, žiadna nová ľudská noha.

Do jeho plánov na ovládnutie sveta sa nesmie zamiešať ani Boží syn.

Odborníci na „pandémiu“ koronavírusu dávali ľuďom predvianočné dary.

Narodenie Krista mali povolené oslavovať v svojich bublinách.

Pre pookriatie na čerstvom vzduchu poslúžia lesy a ovocné záhrady.

Intímne rozjímanie doma najlepšie poslúži prekonať z vírusu strach.

Základ ľudského života položil Stvoriteľ ako svoj najväčší dar.

Nikoho nepoveril, aby nad ľuďmi vládol v jeho mene.

Dejinám stačilo, keď suverénom bol kráľ, cisár či cár.

Teraz nás k tejto dobe nemilosrdne Big Pharma ženie.

V dedinských dvoroch nám už nekikiríkajú kohúty a nesmrdí maštaľný hnoj.

Oddychujú v nich moderné auta, ktoré nás smerujú do novej ne-ľudskej doby.

Hľadajú sa odvážni proroci, nech odhrnú z pandémie koróny závoj,

aby odkryli extrémy globálneho kapitálu, ktorý ženie ľudstvo do novej poroby.

Vláda scudzila človeku moc osobnej suverenity.

Zbúrala hradby jeho čistiny, aby vakcíne dala možnosť ničiť dušu a telo.

Podľa nových pravidiel človeku postačí, ak zostane poslušný a sýty.

Svoj osud prijme s porozumením a vrelo.

Bubliny k prežitiu Vianoc a ďalšieho času musel vymyslieť typický psychopat.

Zo svojho velikášstva štátneho dozorcu to vidí ako svoju morálnu povinnosť.

Slepo verí, že v záujme zdravia koná dobro a preto nemôže byť kat.

Vakcináciu ľudstva chápe ako slávnostnú či novoročnú udalosť.

Ľudia sú nútení nacvičovať všetky dôležité prvky globálna.

Ich dôstojnosť a ústavné práva si Satan podriadil pod svoju správu.

Spoločnosť chradne, radosti ubúda, životom jedincov začína vládnuť sféra análna.

Duch ľudstva ešte netuší, že sa ocitol na ceste prijať spoločnosť extrémne dravú.

V rozprávkovom svete médií je koróna kráľovnou zla.

S ľadovým úsmevom svojim žezlom infikuje živé bytosti,

aby sa v každom horizonte sveta rozprestrela čierna hmla

a smrť sa mohla, ako na diskotéke, vyšalieť do sýtosti.

Máme už mať poznanie, že média nie sú stvorené pre ochranu životov ľudí.

Hrajú svoju hru, brania pravde a brania globálny kapitál.

Ich propaganda k ochrane pravdy z verejnosti nikoho nezobudí.

Nárok na svedomie médií je beznádejný. To ako prosiť mŕtveho, aby z hrobu vstal.

Mnoho ľudí v svojich povolaniach vzdalo sa svedomia plniť svoje sľuby.

Ich česť bez námahy zhltla vládna diktatúra.

Slová, myšlienky, povinnosti, právo, slobody a činy boli prevrátené naruby.

Strašenie vírusom masívne zasiahlo ľudské mozgy, aby nevzplala vzbura.

Z globálneho zla vzišla potreba globálnej liečby spôsobom podať vakcínu globálne.

Za prvé lastovičky očkovania sa prihlásili psychopati, aby prijali placebo.

Povinnosť dostať odvahu k očkovaniu sa usmerňuje teatrálne.

Bez pochybnosti je vakcína kráľovnou zdravia. Niektorým to priamo našepkáva anjelské nebo.

Stvoriteľ smúti nad trúfalosťou bohatej minority porušovať jeho zákony.

Bez svedomia a úcty k ľudstvu ľahko stratila cit ako sa hľadá spravodlivá miera.

Jej mamon bohatstva a moci rúca všetky svetské a náboženské ikony.

Nevadí, že hrejivé lúče slnka nad planétou zastrie čierna diera.

Politici sa prezliekli do bielych plášťov, za personál si pribrali vojakov a policajtov.

Podľa nich sa ambulantnou liečbou nedá nastoliť svetový poriadok.

Vakcína preto nie je o záchrane ľudí – ich zdravia a životov.

Vládna ambulancia si na kontrolu obyvateľstva nasadí čo najviac občianskych hliadok.

Podľa filozofov zla koróna musí určovať podstatu ľudského bytia.

Iba absencia koróny určí, kto je čistej, zdravej rasy.

Bez modrej úradnej kartičky ambulantné bezpečnostné sily každého chytia.

Zonácia ľudských bytosti sa tak môže stať projektom na večné časy.

So začiatkom očkovania prezidentka pocítila nádych slobody.

Verejne tak potvrdila, že v mene globálneho zdravia bola sloboda scudzená.

Propaganda žiada spievať na počesť vakcíny slávnostné ódy.

Cíti prezidentka vo svojom srdci aj lásku a starosť o národ, čo má mať každá žena ?

Osud ľudstva sa začal v tomto roku zauzľovať ako vrkoče dievčiny.

V tomto prípade nie pre dôkaz krásy života, lež jeho podrobenie

Pánom Big Pharmy a Bankových domov, ktorých zlovestné činy

predikujú ľudstvu mať povinnosť pre globálne zjednotenie.

Vládna moc nedostala poverenie od ambulantných poskytovateľov zdravia.

Aj napriek tomu predpísala všetkým ľuďom jednotnú kúru.

Núdzovým stavom zakladá domáce sanatória, aby nepočula, čo „pacienti“ vravia.

Podľa vlády na prácu z domu stačí každému robiť pedikúru a manikúru.

Zlo samo sa v zrkadlách vidí ako rozkvitnutá záhrada,

ktorá pomôže každému, kto do nej vkročí a privonia ku kvetom.

Ťažko je človeku uveriť, že koróna je návnada,

aby sa dal zlákať do pasce blyštiacej sa zlatom.

Krajšia a spravodlivejšia spoločnosť sa neskrýva v obete dať sa očkovať.

Namiesto nádychu slobody z vakcíny vanie z pažravej tlamy dych leoparda.

Od neho vznikajú obavy, že môže prirodzené túžby, potreby a nádeje ľudí pochovať.

Verejný priestor si pod hrozbami trestov privlastní polícia a vojenská garda.

Môj Duch nadržiava strane spravodlivého Boha.

Satana globálneho kapitálu treba rázne uzemniť odporom ľudových más.

S vakcínou si nás všetkých podmaní, bez nej máme nádej, že chytí roha.

Namiesto účasti na zvieracom experimente zdvihnime zadky a protestný hlas.

Utrpenie zaslané na ľudí nemožno prijať s láskou a posvätiť.

Nemožno zaprieť Stvoriteľa, ktorý nám dal svoje zákony a elementy života.

Korporačné zlo plánuje podľa seba svet ovládnuť a pretvoriť.

Žiť s láskou a v láske je možné len s podmienkou, že ľudí obíde planetárne zlo a psota.

Ľudia si vzájomne majú posilniť vieru, že pod krídlami Krista svoj Osud neprijmú z vakcíny.

Na ničom nenesú kolektívnu vinu a preto nemôžu prijať utrpenie.

Pandémiu“ vieme odstrániť, lež musí nastať zjavenie Pravdy, z nej vzídu odvážne činy.

Potom sa svet, ako temná obloha, otvorí porozumeniu a láske, prestane súženie.

Každý z nás sa môže modliť za svoje vlastné osvietenie.

Aby z rúk politikov neprijal z koróny do svojej duše strach zo smrti.

Nad hlavami ľudí visí ostrý meč – moderné zotročenie.

Neverme fáme, že obete koróny sú zásluhou sebectva ľudí, ich ľahostajnosti.

S novým otroctvom, ktoré sa chystá, nemôžeme ako ľudia žiť v láske.

Preto si politika „pandémie“ koróny žiada prijať novú výzvu.

Právo odporu nás všetkých motivuje byť prvými na cieľovej páske.

Privodiť schizmu, nech sa život s vakcínou ponechá pre panskú zábavu.

Podľa znamení na našom Západe sa rozvinul boj medzi Satanom a Spasiteľom.

pandémiou“ koróny sa spustil proces druhého „ukrižovania.“

Cez vakcíny sa má tvrdo naložiť s prostým ľudom.

Veľ- rada kňazov“ z Bruselu postupuje bez zmilovania.

Arcibiskup verejne zatajuje ľuďom, čo sa na nich chystá.

Barabbáš bol v Duchu prizvaný za spoločníka Big Pharmy.

Je rozhodnuté, pre koho má byť cesta na Golgotu tŕnistá.

Strach v ľuďoch má rozhodnúť, aby sa dožili svojej vytúženej karmy.

Izraelský ľud poslal Krista na kríž, dal sa tým do služieb Barabbáša.

Pod vodcovstvom Satana pocítil jeho krutosť po všetky veky.

Národné vlády za tridsať strieborných sa pasovali do role Judáša,

aby mohli slúžiť kniežaťom temnoty a ľuďom robiť drastické prieky.

Druhé „ukrižovanie“ sa nemusí konať, ak Barabbáš nezíska novú – druhú slobodu.

Spasiteľ bude sláviť svojho Otca, ak ľud nepodľahne vakcíne ako laboratórne krysy.

Pre zachovanie ľudskosti a sveta bez panstva Satana spíšu dohodu.

Skutočných zločincov postavia pred súdy obžalovacie spisy.

Každý človek má na svoj život zvrchované právo.

Keď sa chránia oči, ešte viac sa musí chrániť ľudský genóm.

Proti utrpeniu nemožno ustupovať, lež brániť sa čestne a tvrdohlavo.

Chrániť vlastnú dôstojnosť nejde zmierlivým tónom.

Ľudstvo genetický modifikované a vychované diktatúrou má byť podriadené svetovej vláde.

Suverenitu národov definitívne má zničiť globálny kapitál.

Slepota ľudí nepomôže dostať sa na koreň záhade,

kto „pandémiu“ koróny s besnotou šelmy rozpútal.

Arcibiskup nepriamo radí ľuďom, aby sa vzdali milujúceho Boha.

Odovzdane prijíma príkazy pozatvárať Chrámy kresťanskej viery.

Zlo akoby nemalo žiadnu tvar a nebolo vidieť, kde všade vstupuje jeho noha.

Vyrástlo z plodov kapitálu, nepochádza z nebeskej sféry.

Naše Slovensko, našu vlasť ovládli maličkí, obyčajní satani.

Nimi sa teraz pýši svetová Trilaterálna komisia.

Ešte pred voľbami to boli samoľúbi pešiaci a odraní.

Dnes je z nich Veľ – had – „pandemická zmyja.“

Náš národ sa teraz má povinne liečiť prostriedkami globálnej diktatúry.

Sú to lieky, ktoré už dávno vyskúšalo fašistické Nemecko.

Národ sa vtesná do pevnej konštrukcie železnej armatúry.

Na sledovací opasok každý dostane Covid vrecko.

Zavádza sa nový spôsob kolektívnej imunity.

Iba vakcíny dostanú povinnosť zvládať vírusovú záťaž.

Takáto „lekárska prax“ politikov je znakom naivity,

spôsobom, ako pred verejnosťou skrývať skutočné ciele a zvládať politickú tiaž.

Kvôli kolektívnej imunite z ľudí robia laboratórne krysy.

Polícia a vojsko majú povinnosť dohliadať, či každý sa poddal novej podobe.

Globálna moc na horizontoch sveta už vidí obrysy

úspechov svojej politiky, ktorá bude zodpovedať globálnej dobe.

Zásluhou korporačných médií sa presadil politický radikalizmus.

Každá ľudská bytosť je potenciálne chorá a musí podliehať štátnej kontrole!

Z toho, kto nariadil tento nový zákon bytia, ma chytá nekonečný hnus.

Je to prejav bohorúhačstva, globálnej moci a absolútnej zvôle.

Našich politikov taká radikálna zmena paradigmy života vôbec netrápi.

Žijú si v jednej mediálnej bubline – ako proti koróne.

Nie koróna, lež ľudské zlo a jeho zvieracie drápy

chmátajú po životoch ľudí – ako majú existovať v covidovej zóne.

Na zemi Spasiteľa zastupuje všetok prostý ľud.

Pandémiou“ koronavírusu mu bola nasadená trnistá koruna.

Ľud nesmie podľa globálnych prorokov byť Kráľom života. Je dobrý iba pre pozíciu: Trud.

Jedno má povolené: na ceste k svojmu „ukrižovaniu“ môže vydávať tóny ako Struna.

Ľud či Barabbáš so Satanom ? Tak znie otázka kto z koho.

Ľud sa nedopustil žiadnej viny, pretože nezaložil „pandémiu“ koróny.

Nemá vakcíny, nemá stret záujmov, môže sa brániť odvážne a stroho.

K „ukrižovaniu“ nech bratov v zbojstve odprevadia kostolné zvony.

Tisíce a tisíce lekárov a vedcov v dobe „pandémie“ stratilo ľudskú reč.

Nemajú odvahu zastať sa seba a zmluvných klientov.

Svoju česť a svedomie obetovali na oltár diktatúry, aby duchom odišli preč

a mohli testovaním vyhľadávať nových „pacientov.“

Vládna moc presadzuje novátorsky prístup k medecíne.

Najprv sa musí každý mnohokrát testovať a to bez otázky.

Dôvera občana k vláde dáva záruku, že sa dostane k bezpečnej vakcíne.

Pre zdravie populácie prioritou sú zdravotnícke zákazky.

Môj Duch vie, že „pandémia“ koróny je najväčší planetárny podvod.

Operačné strediska globálneho kapitálu zahájili boj proti ľudstvu v smere hlavného úderu.

Psychologické zbrane pre strach plnia funkciu, akú má hromozvod.

Všetko sa zmení. Vraj bez vakcíny nesmie človek prežiť žiadnu nádheru.

Z národných vlád sa stali, ako z urieknutia, štátne teroristické jednotky.

Devastujú prirodzené prostredie človeka a jeho práva.

Bez strachu z „pandémie“ koróny nepôjde presadiť globálnu diktatúru podobrotky.

Vakcína môže mať tak kvalitné parametre, aby populácia neostala príliš zdravá.

S vakcínou vraj prichádza nádej…skôr prichádza vakcinačná doba.

Propaganda vakcíny bez materského inštinktu poriadne človeka mrazí.

Bez nej sa nikto nesmie slobodne hýbať. Je to povinná ozdoba.

V prípade potreby, Satan každého na kolena k poslušnosti zrazí.

Aj keby každá vakcína bola plnená iba svätenou vodou, je to zločin proti ľudskosti.

Globálny kapitál nemá právo v svoj prospech scudziť ľudský rod a jeho slobodu.

Národné vlády zhrešili, hoc žijú z vôle ľudu a jeho milosti.

Ľudu preto nepomôže modliť sa otčenáš, len rázne kroky k politickému rozchodu.

Peknej žene svedčí čisté svedomie, úprimné a láskavé srdce a priateľský Duch.

Najmä ak taká žena sedí v prezidentskom úrade.

Pre Slovensko to prináša zvýšený záujem cudzincov o cestovný ruch.

Jej samej príležitosť poprieť prísahu a usilovne pracovať na definitívnej zrade.

Medové koláčiky z rúk prezidentky si zaslúžia aj občania, čo bojujú za ľudské práva a slobody.

Pre nich však prezidentský úrad nemá otváraciu dobu. V čase protestov personál čerpá dovolenku.

Teplý čaj by sa všetkým zišiel do jesennej a zimnej nepohody.

Dáma z Paláca mala príležitosť stretnúť sa s občanmi, mohla tak o sebe naladiť verejnú mienku.

Podľa prezidentky sme všetci jedná veľká rodina a najdôležitejšie je naše spojenectvo.

Ak sa prezidentka pred príslušníkmi rodiny skrýva, nejde o záujmy občanov.

Spievať o vakcíne ako o životnom zázraku, ktorý vytvorí kolektívnu imunitu, je politické zverstvo.

Operácia „Pandémia“ má zabezpečiť úplnú premenu ľudstva v prospech globálnych Pánov.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 161

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 962

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V sobotu otestovali v Košiciach takmer desaťtisíc ľudí, pozitívnych bolo 158

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Počas soboty 16. januára bolo v Košiciach vykonaných takmer desaťtisíc testov, ktoré odhalili 158 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity…

  Kollár k očkovaniu a Lučanskému: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie. Každý si to musí zvážiť. Generála sme považovali za dobrého policajta

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale…

  Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)   Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok…

  NRSR: Poslanci OĽANO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

  0icon

  Bratislava 17. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  V okrese Nitra bolo v sobotu na testoch 46.083 osôb

  0icon

  Nitra 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V okrese Nitra pokračujú mestá a obce v testovaní obyvateľov na COVID-19. Počas soboty (16.1.) sa otestovalo na…

  Ján Mazák je nebezpečenstvom pre právny štát, hovorí sudca Patrik Števík

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   O predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sa kriticky vyjadruje čoraz viac sudcov. Hovoria, že zradil sudcovský stav, že je…

  V Kábule zastrelili dve sudkyne

  0icon

  Kábul 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Neznámi ozbrojenci zastrelili v nedeľu skoro ráno dve sudkyne, ktoré pracovali na afganskom najvyššom súde v hlavnom meste…

  Trumpov advokát vysvetlil podrobnosti prípadu impeachmentu

  0icon

  USA 17. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Osobný právnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani povedal televíznemu kanálu ABC News, že patrí do tímu obhajoby prezidenta v…

  V Košiciach malo testovanie hladký priebeh, účasť bola nižšia

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého víkendu plošného testovania obyvateľov na nový koronavírus, ku ktorému pristúpila košická samospráva pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu…

  TopDesať

  Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

  0 icon

  Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

  Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

  0 icon

  Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

  Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

  0 icon

  Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

  Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

  0 icon

  Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Vo svete IT

  Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

  0 icon

  Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

  Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

  0 icon

  Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

  Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

  0 icon

  Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

  Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

  0 icon

  6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  Armádny Magazín

  V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

  0 icon

  USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

  Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

  0 icon

  Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

  Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

  0 icon

  Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

  Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

  0 icon

  [caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA