Časť VII. Čo sa skrýva za politikou „pandémie“ koronavírusu ? Globálny kapitalizmus má byť koncom histórie ?! Ľudia nesmú ani tušiť, že po kapitalizme ich môže čakať ozajstný humánny svet. Nekompromisne: globálna diktatúra má nastoliť v spoločnosti syndróm poslušnosti u každej ľudskej bytosti.

V tomto roku naša vládna moc sa aktívne zapojila do presadzovania politika organizovania strachu obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu. Dostatočne obšírne som sa k tejto politike vyjadril v svojich dvoch predchádzajúcich článkoch. Nezažívame v skutočnosti žiadnu skutočnú pandémiu, ale zažívame či prežívame všetky možné opatrenia, ktoré sú nám v rozpore s Ústavou SR nariaďované a ktoré z nás, občanov, robia „stádo oviec“, ktoré si vládna moc môže určitým spôsobom priamo riadiť, deliť, prerozdeľovať, kontrolovať, vyčleňovať, usmerňovať, premiestňovať, testovať, pripravovať na očkovanie, očkovať a podobne.

Všetci oficiálni predstavitelia štátnej moci to zdôvodňujú potrebou ochrany verejného zdravia. Tvária sa, že vôbec nerozumejú politickým súvislostiam, ktoré sa odohrávajú vo svete a že v skutočnosti ide o vírus, ktorý je pre človeka nebezpečný a proti šíreniu ktorého je potrebné vo vzťahu k obyvateľom SR prijímať tvrdé opatrenia. Naša vládna moc vo vzťahu k svojim občanom sa správa úplne nemorálne, pretože nemá odvahu sa priznať, že chce aj z vlastnej iniciatívy pomáhať plniť príkazy globalistov, ktorí spustili koronavírus vo svete pre svoje vlastné politické ciele: záchranu toho svojho spôsobu kapitalizmu, ktorý bude ešte viacej ožobračovať masy ľudí a im bude prinášať nielen viacej bohatstva, ale aj moci nad obyčajnými ľuďmi. Všetko úsilie globalistov je namierené na oficiálne nastavenie svetovej vlády. V tomto roku sa už dá jasne porozumieť tomu, že globalisti aj za pomoci OSN prikazujú národným štátom, čo musia robiť. A okrem iného musia presadzovať politiku organizovania strachu medzi obyvateľstvom z koronavírusu.

Nie náhodou pán Michael Matt z Remnant tv vo svojom videu „Veľký reset – Davos a sprisahanie na zničenie Trampa“ kladie otázku, či si pamätáme predchádzajúce pandémie, epidémie. Určite nie, pretože nás média kvôli tomu nevystrašili. Krajina nebola odstavená, zdraví ľudia neboli v karanténe, školy neboli zatvorené, bohoslužby neboli zrušené ! Na otázku, prečo je to tak, si dal odpoveď, že Covid je úplne spolitizovaný vírus ! Problémom nie je vírus, problémom je politické využívanie Covid pandémie a preto existujú vážne obavy o budúcnosť.

Podľa generálneho tajomníka OSN Gutteresa vírus uzavrel celé krajiny a ekonomiku. On prvý by mal odhaliť, že to nebol vírus, ale trieda skutočných kapitalistov, ktorí sa postarali o to, aby sa v svete rozšírila kríza koronavírusu. Táto kríza sa stala príležitosťou, aby od januára 2021 bol spustený projekt „Veľký reset.“ Osobne pochybujem, že nikto z predstaviteľov vládnej moci nepozná závery Svetového ekonomického fóra z Davosu. Jeden z jeho čelných predstaviteľov Klaus Schwab jasne zdôraznil, že je potrebné prepracovať všetky aspekty našej spoločnosti, od ekonomiky a od vzdelávania po sociálnu spoluprácu a pracovné podmienky. Podľa Schwaba každá krajina sa toho musí ( ! ) zúčastniť a každý priemysel od ropy a plynu až po techniku musí byť transformovaný. A najzaujímavejšie na príprave „Veľkého resetu“ je to, že sa nemôže dosiahnuť bez Billa Gatesa a jeho vakcín, myslí si to Michael Matt.

Pár vetami môžem nadviazať na niekoľko zaujímavých myšlienok Dr. Vermona Colemana, ktoré predniesol v svojom videu na tému „Prečo vlády chcú a potrebujú druhú vlnu koronavírusu ?“ Podľa uvedeného pána nebol žiadny dôvod k tomu, aby vo výsledku bola veľká časť sveta v domácom väzení, aby bola uzatvorená globálna ekonomika, aby boli uzatvorené školy, aby bol vyhubený veľký počet starých ľudí a milióny neliečených ľudí odsúdili k smrti. Vírus ako dôvod uzákoneného chaosu nikdy nebol nebezpečnejší ako chrípka. Podľa doktora počet ľudí, ktorých zabila predpísaná liečba, karanténa a spoločenské rozostupy zďaleka presiahne počet úmrtí na koronavírus.

Naplnili sa slová Dr. Colemana, že ľudia, ktorí kontrolujú zločin okolo koronavírusu, chcú druhú vlnu, pretože nás potrebujú udržať pod kontrolou. Všetko, čo sa deje, je o kontrole, moci a o peniazoch. A toto patrí do portfólia skutočnej triedy kapitalistov, ktorí majú na svojej strane národných politikov a tým aj dostatok rôznych prisluhovačov. Korporácie sa tešia, že biznis s testovacími súpravami či rúškami a ďalším potrebným materiálom, vo svete – vrátane SR – prekvitá. Naša vládna moc sa už teraz rozhodla, že z peňazí daňových poplatníkov vyčlení 50,- miliónov eur, aby bolo možné odmeniť všetkých tých, ktorí sa odvážne zapojili do podnikania v prospech nadnárodného farmaceutického kartelu, pričom na strane druhej sa bezohľadne zasahuje do ekonomickej sféry v záujme ničenia podnikateľských aktivít, živnosti či pracovných miest. Už v prechádzajúcom svojom článku som spomenul, že existuje niečo také ako dokument „Svet v ohrození“. Významné postavenie má Rada pre globálnu pripravenosť, ktorá je súčasťou WHO, Svetovej zdravotníckej organizácie.

V tomto dokumente je aj taká úloha, že je potrebné do septembra 2020 dokončiť dve globálne pripravené cvičenia pre prípad pandémie. Jedno cvičenie je potrebné urobiť pre scenár vypustenia respiračného patogénu. Stalo sa a dá sa to komentovať aj tak, ako sa vyjadril Dr. Coleman: organizátori narušili miliárdy zivotov a vytvorili teror a chaos, žiadna teroristická skupina nikdy nebola tak efektívna. Tento podvod zorganizovali ľudia, ktorí majú neobmedzené zdroje peňazí a moci. Dopĺňam, že táto ich moc bola v tomto roku znásobená mocou národných vlád, ktoré sa všade pasovali do pozícií „štátnych teroristických skupín.“

V roku 2010 Rockefellerova nadácia zverejnila 54 stránkový dokument s názvom „Scenár pre budúcnosť technológie a medzinárodný vývoj.“ Na strane 18 sa píše o scenári pandémie – Lockstep. A je tam zmienka o tom, aký svet nastal a čo robili národné vlády. Nastal, citujem: „svet prísnejšej vládnej kontroly a autoritárskeho vedenia s obmedzenou inováciou a rastúcim odporom občanov.“ Ďalej: „Národní vodcovia z celého sveta behom pandémie predvádzali svoju autoritu a zaviedli nepriestrelné pravidlá a obmedzenia, od povinného nosenia rúšok po kontroly telesnej teploty pri vstupoch do spoločných priestorov ako vlakové stanice a supermarkety. I potom, čo pandémia zmizla, táto autoritárska kontrola a dohľad nad občanmi a ich aktivitami ostal zavedený a dokonca sa zintenzívnil.“

Ak tušíme či priamo vieme, kto toto všetko s „pandémiou“ koronavírusu vo svete zosnoval, presadzuje a prijíma ďalšie opatrenia, potom si vôbec nemôžeme namýšľať, že príčinou toho všetkého je samotná príroda či priamo trestajúci Boh, ktorý dokázal svoje zámery zladiť so zámermi a záujmami predstaviteľov skutočnej kapitalistickej triedy. Takýmto spôsobom príroda či Boh nehrajú kocky. Koronavírus tak, ako bol aj so svojimi charakteristikami vpustený do ľudskej spoločnosti, je najskôr dielom človeka, ale aj tu musíme pripomenúť, že nie dielom láskavého, milosrdného, pracovitého, ľudského, čestného a spravodlivého človeka, ale niekoho, kto sa dávno vzdialil prirodzenej ľudskej existencií a jej hodnotám, ale kto vyrástol, zbohatol a zmocnel pod duchom Satana a ľudstvu nariaďuje svoje predstavy o tom, v akých podmienkach má či bude musieť existovať.

Všimnime si, čo sa deje na pozadí nášho veľkého a statočného boja proti koronavírusu v týchto dňoch. Európska komisia, v skutočnosti ako orgán nadnárodného chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu v Európe, pracuje ako švajčiarske hodinky. Boj proti koronavírusu využíva na ďalšie zadlžovanie národných štátov a ďalší posun v strate národnej suverenity. Predsedníčka EK ohlásila plán zavedenia jednotnej digitálnej identity ako úžasnú vymoženosť dnešnej doby pre každého občana EÚ, aby tým bola zabezpečená jeho dokonala kontrola. Zo strany EÚ sa bude ďalej pokračovať v úsilí o zabezpečenie bezpečnej, riadenej a legálnej migrácií, pretože v minulom roku prišlo do EÚ iba tri milióny migrantov. Európska komisia má záujem pokutovať Slovenskú republiku za to, že nie sú spustené nové siete 5 G technológií, pretože sme v polročnom omeškaní a tým nám podľa hovorcu regulačného úradu hrozí medzinárodná hanba. Všetko má však dobre dopadnúť, pretože podľa hovorcu sprístupnenie všetkých 5 G frekvencií do prvého polroka 2022 je prioritou nového predsedu Úradu pre reguláciu elektronických a poštových služieb pána Ivana Martáka.

Človek by mal vyskakovať od radosti nad tým, ako sa Európska komisia „stará“ o Slovenskú republiku a jej občanov. Táto „starostlivosť“ ponecháva našu štátnu moc v absolútnom pokoji a pohode, podobne to platí aj pre politické strany a hnutia, ktoré sa dostali do parlamentu – azda až na jednú výnimku. Môžeme si iba domyslieť, že v takejto situácia sa patrí, aby malo obyvateľstvo zakryté ústa rúškami, pretože toľko „skvelých“ rozhodnutí EÚ sa neoplatí kritizovať či dokonca požadovať, aby bolo možné k ním organizovať celospoločenskú diskusiu. Podotýkam celospoločenskú diskusiu, nie diskusiu v korporačných médiach ! Naša vládna moc má mandát na štyri roky a v rámci EÚ robí rozhodnutia do roku 2058 ! Jednotná digitálna identita je niečo, čo sa bezprostredne dotýka politiky organizovania strašenia obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu, pretože poraziť koronavírus vraj môžeme iba vakcínou od Billa Gatesa aj s príslušnou technológiou pre digitálny doklad.

Podľa Dr. Carrie Madej, vakcína proti Covidu – 19 je navrhnutá tak, aby z človeka urobila genetický modifikovaný organizmus. Túto technológiu presadzujú podľa doktorky také firmy ako Inovia, GlaxoSmithKline, Sanofi, Moderna. Vo veci sprístupnenia všetkých 5 G frekvencií máme ako občania byť šťastní, že takúto prioritu má nový predseda regulačného úradu a Európska komisia, pričom občanov nikto z vládnej moci o problémoch 5 G sietí z hľadiska ochrany zdravia neinformoval a nežiadal si ich pripomienky a názory. A čo je rozhodujúce, nevznikla k otázke sprístupnenia 5 G sietí žiadna celospoločenská debata, či je z hľadiska zdravia bezpečná. V každom prípade je to záležitosť obyvateľov každej obce a každého mesta a tí by mali rozhodovať o tom, či dovolia zaviesť 5 G technológiu na svojom území. Poznáme v tomto smere stanoviska samosprávnych orgánov či samotného ZMOSu ?

O vplyve 5 G technológií na zdravie človeka sa zo strany vládnej moci nehovorí nič. Tvrdenie, že budeme mať mnohonásobne rýchlejší internet, človeka môže iba ťažko uspokojiť. Existuje však množstvo článkov, v ktorých sa zdôrazňuje, že vplyv 5 G technológií na zdravie človeka bude veľmi negatívny. Túto tému nie je možné teraz rozvádzať, stačí dodať, že vládna moc, skôr ako spustila výberové konanie, mala mať už dostatok podkladov k tomu, aby mohla informovať občanov, o aký problém, čo sa týka vplyvov na zdravie človeka, ide. Nestalo sa tak. Ide teda o politické farizejstvo, pretože vládna moc sa reprezentuje, že nekompromisne bojuje proti koronavírusu v mene zabezpečenia zdravia obyvateľstva, ale na strane druhej ponechala celý problém inštalovania 5 G sieti na starosť EK, ktorá nás straší pokutami.

Keď predseda vlády SR tvrdí, že život a zdravie sú jeho absolútnou prioritou, tak mu verím. Lenže nech nás jeho tvrdenie nezavádza. Nemá to nič spoločného s ochranou verejného zdravia a so starostlivosťou o životy nás, občanov. Život a zdravie obyvateľov vo svete sú absolútnou prioritou chemického, petrochemického a predovšetkým farmaceutického kartelu, ktorý vládne nielen v Európe, ale aj v USA, lenže dôvody tejto priority vládna moc a korporačné média pred občanmi skrývajú. Politika organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu má svoje ciele, o ktorých som sa v tomto článku už zmienil. Pod heslom zdravia a ochrany života „Trieda 1%“ zorganizovala celosvetové korupčné prostredie, v ktorom sa majú ďalej naplniť sejfy bohatých a mocných a ktorí si chcú natrvalo zabezpečiť vládu nad celým svetom a ľudskými životmi. Naša vládna moc sa pridala k týmto bohatým a mocným, aby verne slúžila globálnej moci.

Ak predseda vlády SR je takým bojovníkom za život a zdravie občanov SR, tak je možné predpokladať, že verí tomu, čo tvrdí Bill Gates: „Normálny stav sa vráti iba vtedy, keď z veľkej časti preočkujeme celú globálnu populáciu.“ Toto tvrdenie pokladám za názor skutočného psychopata, pretože napĺňa všetky podstatné znaky definície psychopata. Je to rovnica, v ktorej prvá časť – normálny stav sa vráti IBA vtedy je podmienená splnením daného rozkazu – keď z veľkej časti preočkujeme celú globálnu populáciu. Tejto bohorovnosti sa drží naša vládna moc, čo ju usvedčuje zo spojenia s globálnou mocou.

Zo strany Billa Gatesa je to politická smernica tvrdého kapitalistu, ktorá sa musí naplniť a ktorá zároveň prezrádza, že svet bol vytrhnutý z normálneho stavu, pričom tú musí už zapracovať kamufláž, preto dôvodom tohto vytrhnutia nie je nikto z ľudského sveta, iba záhadný koronavírus. Podľa pána miliardára návrat k normálu, pokiaľ nenájdeme vakcínu, znamená ohrozenie ľudí na živote. Bill Gates predstavuje tu niekoho, kto má tu trúfalosť, drzosť, odhodlanie a silu pokladať štátnu moc každého národa vo svete za niečo zbytočné a neproduktívne a kto si myslí a je presvedčený, že má rozhodovať za všetkých obyvateľov planéty a preto má právo dávať podmienky. Ak podmienka nebude splnená, do normálneho stavu život spoločnosti nevrátime !

Aké dôvody má vláda SR k tomu, aby mala záujem reprezentovať záujmy napríklad farmaceutického kartelu ako nadnárodnej korporačnej štruktúry ? Lebo vplyv tejto mimo-štátnej moci je tak veľký, že aj ľudia sústredení okolo vládnej moci – ako odborníci na koronavírus – sa svojimi aktivitami pasovali do pozície, ktorá právo nepotrebuje k prijímaniu všelijakých rozhodnutí. Vysvetlenie je iba jedno a súvisí s tým, čo sa oficiálne plánovalo a čo sa deje. Nastúpilo globálne riadenie sveta, ktoré si väčšinu národov podriaďuje cez prispôsobivosť národných vlád. Veľkú pomoc v tomto smere v Európe predstavuje EÚ, ktorá podľa historických prameňov má jasne nacistické korene. Naša vládna moc svoje presvedčenie, silu a odhodlanie čerpá od tých, čo reprezentujú svetovú moc a svetovú vládu. Aj preto môžeme mať pocit či dokonca presvedčenie, že nám pod vedením vládnej moci začala vládnuť skupina zdravotníkov – epidemiológov, na ktorú môže mať či má farmaceutický kartel priamu naviazanosť a vplyv.

Uvediem ešte jeden citát od „božského posla“ Billa Gatesa. Pripomenula ho Sara Cunial v Parlamente Talianska ešte v máji 2020: „Ak urobíme dobrú prácu s vakcínami, zdravotníctvom a rozmnožovaním, dokážeme znížiť ľudskú populáciu o 10 – 15%. Svet môže zachrániť jedine genocída.“ Svet je možné zachrániť v skutočnosti iným spôsobom, ale nie tak, ako si to predstavuje Bill Gates a jeho skupina psychopatov. Svet treba zachrániť pred ZLOM, ktoré sa šíri na globálnej úrovni, z „Triedy 1%“, z rôznych nadnárodných koncernov, ktoré si prisvojili štátnu moc každého národa, ale bez základu štátnej moci – občanov a preto si chcú obyvateľstvo prisvojiť technokratickými a totalitárnymi praktikami natrvalo pod svoju správu. Svet nezachráni genocída. Svet musí zachrániť ľudská angažovanosť v boji proti silám zla, ako je v tomto prípade jej „prototypom“ Bill Gates a jemu podobní. Tento boj sa dá vyhrať, ale občania musia mať na svojej strane zákonodarnú a vládnu moc v každom národnom štáte.

To, čo sa v súčasnosti robí vo svete v rámci organizovania politiky strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, nepredstavuje v žiadnom ohľade, že ide o ozajstný humánny svet, pretože globálne sily a národné vlády sa vraj silne zaujímajú o ochranu zdravia obyvateľstva. Svet nemôžeme zachrániť genocídou, ale spravodlivejším spoločenským poriadkom, tým, že budeme presadzovať do vedomia obyvateľstva národného štátu poznanie a vieru v alternatívu humánnej spoločnosti, v ktorej sa musí zrkadliť v každodenných ekonomických, politických a spoločensko-kultúrnych procesoch skutočná moc ľudu.

Americký filozof David Schweickart v svojej knihe „Po kapitalizme ekonomická demokracia“ pripomenul, prečo kapitalizmus nenávidí komunizmus. Podľa neho preto, že práve kapitalistická trieda, ktorú ja označujem ako „Trieda 1%“, sa bojí, že komunisti by mohli mať pravdu a to v tom, že kapitalizmus neznamená koniec histórie. Znamená to, že ľudstvo môže čakať krajšia budúcnosť po kapitalizme a väčšina spoluobčanov si to skôr či neskôr začne uvedomovať !!! Za predchádzajúcou vetou som dal tri výkričníky, lebo práve to je dôležité, aby v ďalšej životnej ceste hŕstke kapitalistov nestali v ceste spoluobčania, ktorí sú vzdelaní, môžu aktívne ovplyvňovať politické procesy a podieľať sa na správe vecí verejných, teda budú mať dostatočný vplyv na svojich politikov a na tvorbu štátnej moci. Dnes je už jasne vidieť, a máme skúsenosť z toho, že vplyv občanov na tvorbu štátnej moci a na spravovanie spoločnosti sa stratil. Ak sa nebudeme zaoberať propagandou v kapitalizme, tak bude treba jasne pripomenúť, že kapitalizmus nie je zlučiteľný s demokraciou.

Americký filozof tvrdí, že vojny, štátne prevraty, utrpenie, teror a zabíjanie v mene antikomunizmu pripravili o život prinajmenej toľko ľudí ako Hitler a Stalin. Socializmus ako nepriateľský tábor pre kapitalistickú triedu neexistuje, ale napriek tomu ostalo niečo, čo stále túto triedu ohrozuje. Ostalo obyvateľstvo kapitalistickej spoločnosti a teda ostala aj možnosť, že vzhľadom na celkový vývoj kapitalizmu a jeho krízy, spoluobčania môžu prichádzať k rôznym návrhom, ako ďalej žiť a naplniť svoje túžby po humánnej spoločnosti. Ako je vidieť z politickej praxe v tomto roku, spojenej s problematikou koronavírusu, „Trieda 1%“ svojou trpezlivou prácou dokázala získať na svoju stranu veľkú väčšinu národných politikov, ale spoluobčanov nie je možné všetkých a navždy uplatiť.

Ak ľudstvo môže čakať krajšia budúcnosť, a obyvateľstvo národných štátov chce veriť takejto vízií, tak treba jasne zdôrazniť, že je to niečo, čo sa absolútne prieči záujmom kapitalistickej triedy. Po kapitalizme nesmie už nič iné existovať a najmä nie nejaký ozajstný humánny svet – to je zásadná téza „Triedy 1%“, ktorá nemôže byť premetom diskusie ! Preto treba zachovať globalizovaný kapitalizmus a nové vízie o lepšej budúcnosti škrtnúť. Pre občanov je ťažko pochopiť, že politikou organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu bola spustená vojna proti novému „nepriateľovi“ – vlastnému obyvateľstvu národných štátov, pretože touto politikou si hŕstka kapitalistov na čele s Rockefellerom či Billom Gatesom a ďalšími až po prisluhovačov v národných vládach pretransformujú celú spoločnosť podľa svojich predstáv a želaní vrátane definitívneho podriadenia si obyvateľstva.

Na svojej strane „Trieda 1%“ má peniaze, moc, vojensko-priemyselný komplex, hlboký štát, farmaceutický kartel, národné vlády, moderné technológie a podobne. Na svojej strane má trieda kapitalistov k dispozícií všetky potrebné štruktúry globalizovaného kapitalizmu a teda má všetky potrebné zdroje, aby pod zástavou koronavírusu mohla zvíťaziť nad spoločnosťou občanov či nad svojimi obyvateľmi. Je potrebné rozlišovať medzi tým, ako sa má liečiť či predchádzať liečeniu na získaný koronavírus a čo sa organizuje v rámci využitia koronavírusu pre politické konanie národných vlád. V rámci politického konania je dôležité pre kapitalistov, aby cez opatrenia národných vlád bol k všeobecnej spokojnosti samotnej triedy dostatočne stabilizovaný v prostredí strachu a vytvárania strachu syndróm poslušnosti u každej ľudskej bytosti.

Americký filozof si myslí, že kým budú existovať štruktúry globalizovaného kapitalizmu, tak nenájdeme žiadnu novú alternatívu pre spoločenský vývoj. Zrušiť štruktúry globalizovaného kapitalizmu je možné len vtedy, ak sa do toho zapojí široká verejnosť a ak sa k tomu pridá nový prístup k organizovaniu politického konania, ktoré potrebuje narúšať kapitalizmus v jeho základoch. Lenže, ako tvrdí filozof, radikálna transformácia spoločnosti si bude vyžadovať výrazné prehĺbenie demokracie, čo si zase vyžaduje angažovaného občana a jeho účasť na tvrdom politickom boji. Na prvý pohľad to vyzerá, že aktívna občianska angažovanosť je záležitosťou vzdialenej budúcnosti. Lenže k nástupníckej spoločnosti – po kapitalizme – sa nemusí vôbec prikročiť. A ani nesmie ! O tom je presvedčená „Trieda 1%“. Z tohto dôvodu nesedí so založenými rukami, ale tvrdo a nemilosrdne koná.

Dnes už existujú prostriedky, ako obrovské masy ľudí je možné v koncentráku bez ostnatého drôtu zotročiť pre potreby svetovlády a pre zachovanie kapitalizmu na veky vekov. Kto zvíťazí v dnešnej novodobej vojne triedy kapitalistov proti spoluobčanom ? Rád by som veril, že sa spoluobčania dokážu moci triedy kapitalistov – globalistov ubrániť. Držitelia práv sú povinní angažovať sa za ich ochranu a rešpektovanie. Je potrebné zachovať slobodu názoru a slobodu prejavu, pretože náš národ či národný štát potrebujú, aby vládna moc chránila záujmy občanov a aby sa spoločne dohodli na tom, ako sa budú brániť neodôvodnenému vplyvu globálnej moci či moci nadnárodných štruktúr vôbec. Zatiaľ zo strany vládnej moci vôbec nepozorujem, že má akýkoľvek záujem brániť sa útokom „Triedy 1%“.

Jednoznačne to vyzerá tak, že sa od občanov žiada bezpodmienečná poslušnosť. Naša vládna moc ani náznakom nepripúšťa, že nad ňou určitým spôsobom vládnu nadnárodné štruktúry a že pod vedením globálnej politiky pomáha realizovať zámery politiky organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu. Z tohto dôvodu vládna moc nemôže pracovať v súčinnosti s občanmi tak, aby sme sa spoločne bránili neodôvodnenému vplyvu globálnej moci. Aj nová vládna moc po voľbách ihneď prevzala do centra svojich záujmov filozofiu globalizácie, ktorej hlavnou hybnou silou je neobmedzená honba za ziskom a mocou bez ohľadu na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, či nejakého aspoň zdania demokracie.

To, že „Trieda 1%“ hlavne za pomoci svojho aktívneho člena Billa Gatesa si dala za úlohu autoritatívnymi, totalitárnymi či priamo fašistickými metódami preformatovať kapitalistickú spoločnosť výlučne v svoj prospech a to za použitia koronavírusu ako politického nástroja, ktorý vplyvom masmediálnej propagandy rieši aktuálne otázky ochrany zdravia ľudí na planete, je výlučne politická otázka. Na posúdení a riešená tejto politickej otázky sa občania národných štátov nesmú podieľať. Ak sa nemýlim, tak v demokratickej spoločnosti sú politické práva ústavou priznané iba občanom – fyzickým osobám. Aj kapitalisti, vrátane tých, čo šíria po svete zlo, sú občania a preto ich vplyv by mal byť súčasťou politickej demokracie. Lenže takýmto spôsobom to nefunguje.

Vplyv rôznych nadnárodných štruktúr musí byť teda podstatne obmedzený, aby si tieto štruktúry nemohli hocikoho z verejných činiteľov kúpiť či niekoho jednotlivo alebo vo veľkých skupinách ohrozovať fyzický či existenčne. Ak politické práva sú ústavou priznané iba občanom ako fyzickým osobám a dodržiavanie tohto práva sa prísne kontroluje, tak sa nemôže stať, aby národné vlády rešpektovali rozhodnutie nejakého Billa Gatesa či nejakej agentúry WHO, že obyvatelia sveta sa majú – musia podrobiť očkovaniu, pretože ich pred smrťou zachráni iba vakcína, ktorú pre ľudí pripraví farmaceutický priemysel. A najmä sa nemôže stať, aby rozhodnutia prijímali samozvaní vládcovia a národné vlády sa tomu prispôsobovali ! Lebo toto, čo sa momentálne vo svete deje, je korupcia obrovských rozmerov. A je škoda, že naša vládna moc sa s touto korupciou bez výčitiek svedomia stotožnila.

Uviedol som citáty toho, čo povedal Bill Gates. Jednoducho sa nemôže v riadne demokratický riadenej spoločnosti stať, aby vláda mlčky rešpektovala názory Billa Gatesa a neurobila žiadne opatrenia k tomu, aby nebolo možné ich realizovať. Aj u Billa Gatesa a jemu podobných je potrebné rešpektovať slobodu názoru a slobodu prejavu, ale rozhodnutie o tom, ako to bude realizované, musí mať v kompetencií národná vláda spoločne s občanmi, ak chce dodržať ich politické práva. Ak niekto rozhodne, že normálny stav v živote spoločnosti sa musí skončiť, pretože spoločnosť ohrozuje koronavírus, tak sa musia robiť primerané rozhodnutia. Keď sa obmedzuje chod ekonomiky, zastavuje prevádzka škôl a mení sa celá organizácia života spoločnosti, tak je to politika a na tej sa musia ( ! ) podieľať aj rozhodovaním občania, pretože tu už ide aj o problém, či v mene ideálu ochrany zdravia ľudí zničíme celú spoločnosť a tým stratíme či prídeme aj o tú úroveň a kvalitu zdravia, ktorú sme mali pred rokom 2020.

Zoberme si ešte raz na vedomie slová Billa Gatesa: „Pokiaľ nenájdeme vakcínu, návrat k normálu znamená ohrozenie ľudí na živote.“ Môže to byť pravdivé tvrdenie, dá sa takéto tvrdenie vyvrátiť ? Dá, a niekoľkými spôsobmi. Každý si dnes môže na internete vyhľadať, že existujú riadne lieky na chorobu, ktorú môže vyvolať koronavírus. Vakcínu má k dispozícií napríklad Rusko, ktoré však nikomu nevnucuje, aby bezpodmienečne bola použitá. To však nie je všetko. Kto vie zmerať, aké veľké a rozsiahle bude ohrozenie ľudí na živote bez vakcíny v porovnaní s tým, aké veľké a rozsiahle škody budú v mene ochrany zdravia napáchané na celej spoločnosti a zdravím ľudu ? Ak samozvaným svetovládcom záleží na zdraví ľudí, čo v skutočnosti vylučujem, tak mali svoje návrhy predložiť napríklad na mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia OSN, aby sa toto zhromaždenie vyjadrilo a prijalo stanovisko. Osobne si myslím, že návrhy zo strany samozvaných vládcov z „Triedy 1%“ by VZ OSN zamietlo. Ale aj keby prijalo kladné stanovisko, vždy by to muselo byť posunuté na rozhodnutie národným vládam. Týmto spôsobom sa nepostupovalo.

Ukazuje sa teda, že celé politické konanie sa deje spôsobom, ktorý musí vyhovovať „Triede 1%“ a ktorý musí úplne dezorientovať obyvateľstvo, aby sa nevedelo v probléme, ktorý bol celosvetovo nastolený na riešenie, orientovať. Na tomto prípade, na politike organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, ktorá má svoje ciele, je jasne vidieť, že naša západná propaganda je plná výmyslov, dezinformácií, manipulatívnych prístupov, totalitných praktik a v konečnom dôsledku je možné povedať, že tak vládna propaganda ako aj masmediálna propaganda veľmi aktívne pomáhajú šíriť zlo vo svete. Okolo koronavírusu bolo rozpútané mediálne šialenstvo, ktoré nejde zastaviť. V médiách úplne absentuje diverzita zdrojov a názorov. To, čo sa dozvie občan, keď sleduje iba televíziu, je úplne v rozpore s tým, čo sa dá iniciatívne nájsť a preštudovať si na internete a rôznych webových stránkach. Tento rozpor je dôsledkom mediálnej dominancie, ktorú štátna moc nemá záujem riešiť.

Problémom mediálnej dominancie sa na svojom zasadaní zaoberal aj Výbor OSN pre ľudské práva v termíne, ktorý som uviedol na inom mieste tohto článku. Výbor OSN pre ľudské práva sa okrem iného zaoberal aj pripomienkami k článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý pojednáva o slobode názoru a slobode prejavu a v tejto súvislosti prijal dokument „Všeobecná pripomienká č. 34“. V bode 40 tejto pripomienky vyjadril aj svoje zásadné stanovisko k mediálnej dominancií. Podľa Výboru OSN pre ľudské práva štát má prijať primerané opatrenia na zabránenie nenáležitej mediálnej dominancie alebo sústredenie súkromných mediálnych skupín v monopolistických situáciách, ktoré môžu poškodzovať diverzitu zdrojov a názorov. Poškodzovanie sa reálne deje a nikto nemá záujem túto situáciu riešiť, aby sa zastavilo nezmyselné mediálne šialenstvo či hystéria.

Na serveri www.e-republika.cz dňa 3.12.2019 bol uverejnený článok „Retro: Sedem ťažkých hriechov EÚ.“ V článku sa spomína Warren Buffett, veľký medzinárodný finančný špekulant, ktorý vraj prehlásil, že v súčasnosti prebieha zúrivý triedny boj, triedny boj bohatých proti chudobným. Tento pán vraj povedal toto: „Som pyšný na to, že patrím k tým bohatým. A som presvedčený, že my v tomto boji zvíťazíme.“ Prečo potrebuje trieda bohatých zvíťaziť nad chudobnými ? To je otázka, na ktorú si občania musia v prvom rade hľadať odpoveď, namiesto toho aby riešili, ako čo najlepšie plniť príkazy a nariadenia vládnej moci vo veci „pandémie“ koronavírusu.

Ak by sa mali v kapitalistickej spoločnosti všetky sociálne skupiny podieľať na tom, ako zlepšiť spravovanie spoločnosti a ako ju urobiť humánnejšou a spravodlivejšou, tak za týchto okolnosti by otázka o tom, že bohatí musia zvíťaziť nad chudobnými, nebola aktuálna a teda ani na programe dňa. Ak takáto otázka ( víťazstva ) je nastolená, znamená to, že niečo sa deje, čo má zvrátiť vývoj kapitalistickej spoločnosti takým smerom, aby už nikdy nebolo možné na strane triedy bohatých cítiť, tušiť či obávať sa, že príde o svoje záujmy, postavenie a moc a aby sa naplnilo demokratické pravidlo, že pred ústavou si budeme všetci rovní ako občania. Som presvedčený, že víťazstvo triedy bohatých nad triedou chudobných nemôže mať pozitívny výsledok, iba privedie kapitalistickú spoločnosť do záhuby a bude z toho iba kapitalizmus záujmových skupín či záujmovej skupiny a s absolútnou masou ľudí podriadených globálnej moci bez akýchkoľvek demokratických možnosti.

A ako som už spomínal v tomto článku, antikomunizmus je zameraný na to, aby žiadna krajšia budúcnosť po kapitalizme nesmela existovať. Niekto by sa mohol opýtať, prečo by trieda bohatých nemohla priať triede chudobných. Teoretický by mohla trieda bohatých priať triede chudobných. Lenže je tu slovíčko ALE… „Trieda 1%“ je v skutočnosti minoritnou triedou, ktorá má kapitál a moc – nie na základe volieb. Jej členovia a predstavitelia vedia, že nová humánnejšia a spravodlivejšia spoločnosť môže byť zorganizovaná a ustanovená iba za podmienky, že bude nastolená ekonomická demokracia, ktorá však z princípu nebude potrebovať pre svoju existenciu ani jedného skutočného kapitalistu. Čo z toho vyplýva ? Ako to súvisí s tým, keď tvrdím, že globálna moc ( ako moc triedy kapitalistov ) rozvinula politiku organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu ?

Teraz už je možné rozumiem tomu, prečo W. Buffett verí, že v súčasnosti prebieha zúrivý triedny boj a že prečo verí, že trieda bohatých zvíťazí. Je to vlastne nevyhlásená ale zorganizovaná vojna proti tým, ktorí nie sú kapitalisti a ich pomocníci. Tých pomocníkov by som súhrnne nazval, že je to súkromno-štátny politicko-bezpečnostný a propagandistický kartel, ktorý zabezpečuje dokonalý servis a podmienky pre uplatnenie moci triedy kapitalistov. Do tohto kartelu, žiaľ, začali patriť aj národné vlády,hoci k tomu od občanov nemajú mandát. Kapitalistická trieda musí podľa W. Buffeta zvíťaziť a víťazstvo môže dosiahnuť, len keď ubráni svoje minimálne doterajšie pozície a ešte k tomu niečo pridá nad rámec svojej pozície. Musí teda zachovať svoje bohatstvo a svoju momentálnu moc a toto všetko zúročiť k tomu, aby ešte viac navýšila svoje bohatstvo a získala absolútnu moc nad obyvateľstvom západného sveta či vôbec sveta. Absolútna moc musí byť spojená s dokonalým ovládaním ľudí, spoločenských vzťahov, ekonomických, kultúrnych a politických procesov.

Klobúk dole pred scenárom, ktorý bol už dávnejšie pripravený a ktorý bol koncom roku 2019 spustený a ktorý vytvoril dokonalú ilúziu pandémie koronavírusu. Nám, občanom či obyvateľstvu bola namiesto aktivít spojených s demokratickou účasť na správe vecí verejných pridelená úloha aktívne plniť všetky príkazy a nariadenia vládnej moci v boji proti koronavírusu vrátane udavačstva a zabezpečenia represívnych opatrení. Politický život bol postavený na hlavu, pretože boli svojvoľne zrušené všetky potrebné podmienky pre účasť občanov na demokratickej kontrole vládnej moci a vládna moc zaviedla ( ako v súkromnom podniku ) autoritatívnu správu a kontrolu nad obyvateľstvom a celou spoločnosťou.

Takýmto spôsobom sa zdravotné problémy ľudí nemôžu riešiť. Samotná existencia koronavírusu, ktorý podľa všetkého bol patentovaný a aj úmyselne zavlečený, nemôže zakladať dôvod pre jeho politické zneužívanie a dosiahnutie rôznych zmien v kapitalistickej spoločnosti – ako som už pripomenul Klausa Schwaba, že je potrebné prepracovať všetky aspekty našej spoločnosti, od ekonomiky a od vzdelávania až po sociálnu spoluprácu a pracovné podmienky. Lenže samotné prepracovanie všetkých aspektov spoločnosti sa podľa „Triedy 1%“ môže udiať i v rámci kapitalizmu, nič sa nesmie plánovať či mať reálnu víziu o spoločnosti po kapitalizme. A to všetko za pomoci Billa Gatesa a jeho vakcinácie obyvateľstva. Takáto „účasť“ občanov na zrealizovaní záujmov kapitalistickej triedy by bola výrazom totalitarizmu a fašizmu. Na svojom zotročení sa občania nesmú podieľať. Majú prirodzené právo, aby o svojej budúcnosti mohli rozhodovať sami v rámci nimi uznávaného politického poriadku, pretože  záujmy nekapitalistickej absolútnej väčšiny sú najdôležitejšie. Krajšia budúcnosť a humánny svet sa nedajú naplánovať a vybudovať bez aktívnej spoločnosti slobodných občanov. Lenže takých hŕstka kapitalistov nepotrebuje a nepotrebuje ani sebavedomý národ a jeho skutočnú suverenitu. 

Koniec časti VII.

Pokračovanie v časti VIII.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 157

Celkové hodnotenie: 15.41

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Migrácia neohrozuje kresťanstvo, tvrdí pápež vo svojej novej knihe

  0icon

  Vatikán 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František vo svojej novej knihe publikovanej v pondelok zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. Informovala…

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA