• Marek Vojčík

  Padla kosa na kameň! Podlé totalitné praktiky ‘demokrata’ Jána Benčíka – časť 1.

  Publikované 25.11. 2017 o 21:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   

   

   

  …alebo

  Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania.

  Na začiatok chcem dať v krátkosti na pravú mieru blud o spojení mňa (a iných z Vedomca) a Vedomca s Bádateľom. Fakt je taký, že, ako sme to svojho času uviedli na Vedomcovi, od Bádateľa sme sa oddelili 5. Februára 2015 po istých zmenách, ktoré urobil, a tiež kvôli kvalite článkov a počte reklám, ktoré sa na stránke objavili (a stále objavujú) a jasne sa od neho z týchto aj iných dôvodov dištancujeme.

  Pán Ján Levoslav Benčík ma vo svojom blogu označil za nevzdelanca, šarlatána, Bádateľa, šíriteľa bludov a ešte za všeličo iné.  O sebe tvrdí, že loví konšpirátorov, extrémistov a (teraz už zrazu aj) šarlatánov. Svojím blogom len potvrdil, že nemá jasno nielen v tom, kto je Vedomec a kto Bádateľ, ale ani v spomenutých pojmoch, na ktorých sa jeho lovecká hobby zakladá.

  Jeho motívom v blogu o mne nie je hľadanie pravdy a odhaľovanie nebezpečných šarlatánov, ale zámerné vzbudenie dojmu u verejnosti, že čokoľvek, čo nemá pečiatku lekára je len zlo (čo je extrém!). Aj keď často bojuje proti nenávisti, nechal sa nakŕmiť informáciami osoby, ktorej motiváciou je nenávisť voči názoru (zas len extrém!).  

  Na Slovenskej scéne máme teda jasný problém s extrémami. Na jednej strane stoja rasisti, antisemiti a iní extrémisti šíriaci rôzne formy nenávisti, spadajúcí pod Zákon o extrémizme. Oproti ním stoja extrémisti, ktorých princípom je ostrakizácia, opresia a kádrovanie. Liberálne a demokratické. Títo zase za extrém právom považujú jednak tých prvých extrémistov, ale aj akékoľvek názory, ktoré nezapádajú do ich ideológie, či už politickej, sociálnej, medicínskej, alebo inej. A ak nie sú rovno označení za extrémistov, tak prinajlepšom za konšpirátorov a šarlatánov. A práve tuto umiestnil aj mňa, Mareka Vojčíka, Damiána Kuzmoviča a iných z Vedomca p. Benčík – demokraticko-liberálny extrémista, ktorý bojuje proti Zákonom definovaným extrémistom.

  Poďme teraz najskôr k najzávažnejším detailom Benčíkovho bludného veľdiela o „Šarlatánovi z Londýna“.

  PS. Tancujete, p. Benčík,? Máte rád valčík? Smiem prosiť? Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri…

  Benčík – demokratický kádrovač, vyhrážač a udávač

  V mene demokracie a hľadania pravdy sa zástanca slobody prejavu a názoru – p. Benčík neštíti používať totalitné praktiky vyvýjania nátlaku, zastrašovania a opresie. Bez ohľadu na jeho predošlé zásluhy, len úplne pomýlený človek, lotor a sociálny zloduch môže, dokonca verejne, napísať tak trápne vyjadrenia ako sú:

  „Bolo by zaujímavé vedieť, či veriaci z tejto komunity vedia niečo o šarlatánskej a obchodnej činnosti pána „Bádateľa“?“ (pozn. Vedia! Vedia o mne – Marekovi, o Vedomcovi a o Damiánovi a tí, čo osobne poznajú aj mňa vedia dobre aj to, že nemáme nič s Bádateľom)

  „Slovenskí biskupi, … , o tom samozrejme nemôžu mať ani tušenie.“

  „A ak vedia, či si uvedomujú…“ (pozn. No tak im to, p. Benčík, nezabudnite demokratickým nátlakom pošepkať! Máte v tom s vašími lib-dem kumpánmi bohaté skúsenosti.)

  „Cez register nmc.org.uk nie je problém zistiť, že Marek Vojčík je registrovaný ako „mental health nurse.“ Verím že jeho aktivity budú zaujímať Royal College of Nursing.“

  Tieto vyjadrenia potrebujú len stručný komentár. Začínam písať túto reakciu 17. novembra. Po 28. rokoch od nežnej revolúcie, kde p. Benčík hrdo štrngal kľúčikami od bytu, by ma ani vo sne nenapadlo, že sa jeden veľký a dokonca vyznamenaný liberálny demokrat čo i len schýli, alebo skôr uchýli k myšlienke takto zastrašovať a ešte sa k tomu aj verejne priznať. Lebo tento jeho lotrovský prečin nie je, so zreteľom na totalitné charakter, o moc menší, ako prečiny ľudí, ktorých predtým ulovil.

  Pán  Benčík, vy si myslíte, že britské úrady nemajú na práci nič iné, ako len čítať výplody zloduchov, ktorí sa snažia prilepiť nálepku extrémistu či šarlatána každému, čo kritizuje chyby systému? Ste si vedomý toho, že v UK je na rozdiel od Slovenska napríklad sloboda v očkovaní? Prečo by teda UK úrady mali zaujímať napríklad moje osobné postoje v tejto otázke, ktoré sú problémom len na „demokratickom“ Slovensku, kde táto sloboda neexistuje, ako ani, v porovnaní s UK, neexistuje sloboda žien pri rodení detí. Keď ste taký veľký demokrat a liberál, prečo za takéto slobody vo svojej vlasti namiesto často špinavého zastrašovania udávania nebojujete?! Urobil by ste lepšie, keby ste bojoval za tieto slobody, lebo omnoho viac a horšie trpí žien a babätiek pod rukami slovenských pôrodníkov, ako trpí ľudí kvôli vaším uloveným extrémistom a fašistom!

  Pán Benčík sa na verejnosti tvári ako šľachetný občan, ktorý má v spoločnosti veľký prínos. Isté zásluhy mu ani neodopieram. Jeho vlnité šediny spolu s vhodne zvolenými okuliarmi evokujú u nezainteresovaných ľudí životnú múdrosť a jeho sympatická upravená briadka tiež pridáva k domnienke, že je to úctyhodný pán a nevinný baránok, len hľadajúci zlých extrémistov. Keď sa ale človek lepšie prizrie niektorým jeho činom, pod srsťou baránka odhalí extrémne hladného dravého vlka. Hladného po neoliberálnej demokracii a dravého, ceriac zuby a nastavujúc pazúry proti každému, kto na Facebooku nezdieľa ten korektný názor.

  A jeden z jasných dôkazov, že ide o vlka v koži baránka, je okrem hore opísaného a preukázaného zastrašovania kádrovaním aj fakt, že neraz volí aj zverejňovanie fotografii s deťmi. V tomto prípade ide o spoločná fotku, kde som ja, komunita a viacero detí – nejako (lebo fotografie si smeli a môžu prehliadať len moji priatelia! O tom, kto mu tie fotografie podsunul, budem písať neskôr) sa k nej dostal cez môj facebook. Bol som upozornený, že p. Benčík to (zneužíva fotky detí na jeho agendu) robí zámerne, za účelom emocionálneho nátlaku, a vôbec to nie je náhoda. Totiž, keby p. Benčík chcel len tak poukázať na moje spojenie s tou-ktorou komunitou, mal tváre detí začierniť alebo inak ukryť, lebo predsa takto sa to robí a takto je to správne. Tým, že to neurobil, odhalil svoj neodškriepiteľný vlčí motív.

  Svoju vlastnú sympaticku tváričku ale v jednom zo skrínšotov vybielil. Proste skryl svoju pravú tvár. Aj keď nie je dieťa.

  Ak si p. Benčík uspokojuje potrebu chytať skutočných šíriteľov nenávisti a zla, iste si za toto hobby zaslúži uznanie. Ale ak táto potreba prerástie do závislej úchylky za každú cenu chytiť a udať niekoho alebo niečo, aj bez náležitých faktov a dokopy zlátaných poloprávd a bludov, mysliac si, že akýkoľvek iný názor je extrémistický, a každý, kto kritizuje vakcíny alebo niektoré medicínske postupy, musí byť buď fašista alebo šarlatán a treba ho spochybniť, vysmiať sa mu a na okorenenie vyhrážať sa a kádrovať, potom musí byť jeho motív a hodnovernosť u čitaleľa na vážnych pochybách. A ak pre túto jeho agendu zneužíva efekt detí, ktoré sú na spoločných fotografiách, mal by sa objektívny pozorovateľ nad Benčíkovým poslaním vážne zamyslieť.

  Na vyjasnenie, pokračujem niektorými najdôležitejšími Benčíkovými bludmi a tým, aká je pravda

  Na úvod je potrebné uviesť fakt, že jeho „dôveryhodným zdrojom“ informácií (pritom on tvrdí, že len zbiera verejne dostupné skrínšoty), ktorý spomína, je moja bývalá známa, sl. RNDr Viera Dedíková. Na to mám jasné dôkazy a o jej motíve si povieme nižšie.

  Najväčší blud, na ktorý p. Benčík sl. Dedíkovej skočil je, že ja, alebo Kampaň, alebo Damián Kuzmovič, alebo Vedomec, sme všetko jedno a to isté – Bádateľ. Lebo tá, aj keď som jej onoho času napísal, že Bádateľa opúšťame, p Benčíkovi asi zámerne povedla čosi iné, lebo nás (srdcom) navždy, kvôli svojej intolerancii, opustila aj ona.

  Fakt je taký, že ja som Marek Vojčík a som jedným z členov Kampane za pravdu v medicíne a jedným z redakcie www.Vedomec.com. Všimnite si totiž, že v mojom statuse, ktorý mi p. Benčík zvenčil skrínšotom predtým, než som ho zablokoval, mám napísané „Všetkých znovu pozývam na našu stránku Vedomec“. Nie na moju, ale našu.

  Nemôžeme a nechceme zverejniť všetky jasné dôkazové emaily medzi nami a bývalým majiteľom Bádateľa a súčasným (len) adminom Bádateľa z Februára 2015. Aj keď nám v istej veci neurobil dobre, nemáme potrebu zverejniť jeho identitu, ani kde sa nachádza (avšak celkom iste nie v UK). Poukážem len na jeden z posledných emailov, ktorý máme k dispozícii. Myslím, že hovorí sám za seba a ak sa p Benčík opováži stále a ZÁMERNE tvrdiť, že Marek Vojčík, alebo Damián, či Vedomec sú všetko Bádateľ, potom si asi musel Damián v r. 2015 len tak z nudy písať sám zo sebou a aj sám seba kritizoval, lebo to je obsahom textu, ktorý je začiernený.

  Dobre si tiež všimnite súčasné (od cca Feb 2015) informácie v sekcii „Kontakt“ na stránke Bádateľ, ktorý p. Benčík akosi pozabudol zoskrínšotovať na svoj blog, aj keď p Ing. Buzga, majiteľa Bádateľa, kdesi spomenul. Nezabudol upozorniť ani na našu „neúplnu pravdu“, lebo že sme na FB Kampane 6. Feb. 2015 napísali, že s Bádateľom sme skončili 6. Feb. 2014 (pozn. malo byť 2015). Škoda, že p. Benčík nemá dosť analytických schopnosti na to, aby dokázal zistiť, že išlo len o obyčajný preklep, keďže na Vedomcovi je a aj bol dátum uvedený správne. Alebo sa mu to skôr zase nehodilo do jeho investigatívy?

  Neviem tiež, akú logiku vidí p Benčík (a Lovci šarlatánov, ktorí mu odušu tlieskajú) v tom, že ja a Damián by sme mali byť Bádateľ, ktorý je spojený predovšetkým z doplnkami Vitare, a zároveň na druhej strane na Vedomcovi sa od Bádateľa dosť kriticky (aj keď slušne) dištancovať a k tomu ešte aj podporovať konkurečnú stránku DamianVit. Nuž hádam sa raz tú logiku dozvieme.

  Lenže p. Benčík, aj keď možno počas písania článku naisto nevedel (hoci to dobre vedela informátorka Vierka, ale tej to zase nepasovalo do jej rozprávky – a o tom si povieme neskôr), prinajmenšom tušil, že niečo nie je na poriadku, keď uviedol, že sme sa od „Bádateľa na FB (Na Vedomcovi je to tam dodnes) zvláštnym spôsobom dištancovali“. Asi ale tento jeho inštinkt nechcel príliš skúmať, lebo, prečo si pokaziť už takmer dopísané dielo, ktoré ale hneď na to aj sám zosmiešnil tým, že ho vraj, Sherlocka Holmesa, napadlo, že si „Bádateľ sám na seba vytvára Alibi.“ J

  A tak len ďalej presviedčal sám seba, že my sme Bádateľ, keď na FB napísal, že nech sa zbytočne nestrápňujeme, lebo že sme po sebe zanechali veľa stôp, a to, predstavte si aj takú, že Damiánova FB adresa sa koči s „…damian.badatel.sk“. Aj keď táto stopa je až trápna chyba, ktorá súčasné neprepojenie nás a Bádateľa nevyvracia, p. Benčíkovi sa predsa do jeho kádrovacej skladačky perfektne hodila. Totiž, a veľmi stručne, pre tých, čo nie sú v obraze, Damián si svoj FB robil dávno – v dobe, keď spolupracoval s Bádateľom a preto mu tá prípona ostala a ostane, aj keby Bádateľ viac ani neexistoval. Bodka.

  A posledný, asi ten najväčší Benčíkovsko-holmesovský dôkaz súčasného (lebo pojednávame súčasný stav po 5.2.2015!) napojenia Damiána, Kampane a Bádateľa má byť fakt, že sme (Kampaň a Bádateľ) 24.12.2013 na FB Kampane uviedli Vianočné prianie. Benčík to nadšene okomentoval tak, že týmto sme sa vraj bezpochyby priznali, že sme napojení na Bádateľa. Pritom sme však tento fakt ani nikdy nikde nespochybňovali. Bádateľa sme totiž opustili 5.2.2015.

  Nie som si istý, čo mám na to povedať. Dôvody, prečo k niečomu takému mohol p. Benčík dospieť, môžu byť podľa mňa asi len dva. Prvý je ten, že to napísal zámerne, za účelom diskreditácie a očiernenia. Druhý dôvodom môže byť, že p. Benčíkovi jeho 10-hodinové vysedávaie za notebookom, keď sa už aj prsty pre klávesnicu stávajú príliš ťažkými, škodí. Totiž nie je konšpírácia ani šarlatánstvo, ak uvediem, že nedostatok pohybu a nedokysličovanie mozgu negatívne vplývajú na kognitívne funkcie ako sú pozornosť a koncentrácia, čo mu nedovoľuje správne posudzovať a vyhodnocovať informácie prijaté zo svojich vlastných skrínšotov. Čas ukáže, ktorý dôvod je ten pravý.

  Napriek niektorým symptómom si však myslím, že p. Benčík trpí skôr sociálnou diagnózou liberálno-demokratického extrémizmu, ako som spomenul hneď na začiatku a nie začiatkami senility.

  A tak, vo svetle týchto primitívných chýb (primitívných preto, lebo pri možnom obmädzení kognitívnych funkcii do popredia vystupuje, ľudovopovedané, „primitívny“ mozog), mi p Benčík prisvojuje mnohé Bádateľové články – napríklad ten o Juvenílnej justícii (za ktorý mal chudák skutočný Bádateľ isté problémy!), o ničiteľovi patogénov atď., a prisvojuje nám aj produkty Vitare, Elektronické produkty Bádatela a iné.

  Iné, menej zaujímavé, ale pre p. Benčíka veľmi podstatné bludy a polobludy

  Ďalej p Benčík mne, Marekovi Vojčíkovi nasilu prišíva mnohé články a statusy, okrem tých z Bádateľa aj všetky z Kampane a Damiánové. Avšak obe stránky, t.j. www.vedomec.com (ďalej len „Vedomec“) ako aj FB stránka Kampaň za pravdu v medicíne (ďalej len „Kampaň“) majú viacerých adminov a navyše viacerých edítorov. Podobne je to napríklad aj aj u Lovcov šarlatánov. P. Benčik a oni však nedokážu pochopiť dôležitý fakt, že články Vedomca a statusy Kampane nie sú statusy jednej osoby. Alebo skôr pochopiť nechcú, lebo im to jednoducho nezapadá do ich supermyšlienky, že ja som v jednej osobe šarlatán, Bádateľ, konšpirátor, Vedomec, Damián a neviemkto/čo.

  Myslím, že to je p Benčíkovi úplne fuk, ale k statusom Kampane pre upresnenie uvediem len to, že napríklad statusy MMS, správa o MMR vakcíne z UK, filmy Očkovanie, Dr Wakefield, Vaxxed, Kennedy, som tam, podľa evidencie statusov, nedal, resp nezdieľal ja, Marek Vojčík. A nezdieľal ich ani Damián Kuzmovič. Zdieľal ich iný človek, s právom edítora stránky.

  Benčík nielenže z viacerých ľudí a subjektov zlátal jeden veľký blud, ale nie je schopný analyzovať ani len jedného a toho istého človeka – mňa. Totiž hneď na začiatku ma počastoval tým, že som nevzdelanec a prikádroval mi prácu ošetrovateľa, pritom nižšie, v opojení samotného kádrovania vycapil moju nursing registráciu a teda jasný dôkaz minimálne toho, že vysokoškolské vzdelanie (ktoré je pri nursingu v UK POTREBNÉ) mám a že nie som ani ošetrovateľ, ale „sestra“(v akej pozícii, lebo ich je 5, si nechám pre seba). Jeho vyjadrenia teda, že nemám žiadné vysokoškolské vzdelanie a že som len akýsi ošetrovateľ sú buď dielom analytickej neshchopnosti, alebo podlého zámeru zdiskreditovať Vedomec a Kampaň.

  Vedomec na svojej stránke tiež nikde nepíše o MMS. Už bolo skôr objasnené, že pod FB profilom píšu a písali viacerí členovia Kampane a redakcie Vedomca. V tomto zmysle otázka, či komusi na druhy svet nepomohla „naša liečba s MMS“ nie je teda relevantná, ale účelová, t.j. na očiernenie Vedomca.

  Vyštudovaní lekári si vraj z jeho článkov trhajú vlasy. P. Benčík, tým, že nás dáva do jedného mecha s Bádateľom asi myslel aj stránku Vedomec a Kampaň. Fakt je taký, že s Kampaňou a Vedomcom (teda s niektorými ich aspektami) spolupracuje NEMÁLO lekárov, od čerstvo vyštudovaných až po tých najstarších a vo vyšších funkciách. Na to môžem čitateľom ponuknúť jedine moje čestné slovo. Mená lekárov z pochopiteľných dôvodov rizika kádrovania (Benčíkovho štýlu) nikdy nezverejníme a ani to nie je potrebné.

  A nakoniec, je aj polo-bludom, alebo niekoľkotino-bludom, že Marek Vojčík je Damián Kuzmovič. Ale prečo je to tak, si nateraz nechám pre seba. Ale ak by sa p Benčík pýtal, kto píše tie články na Vedomca, nech si predstaví, ako sedím Damiánovi na kolenách alebo naopak, a spolu, jedným husacím šarlatánskym perom píšeme, a píšeme a píšeme.

  Marek Vojčík

   


   

  OBSAH

  Úvod. Padla kosa na kameň! Časť 1. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho podlé totalitné praktiky

  …alebo, Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania

   

  Padla kosa na kameň! Časť 2. – Známy ‘tolerantný’ Ján Benčík

  Padla kosa na kameň! Časť 3. – Cestou, necestou Benčíkovej informátorky

  Cestou necestou…, alebo Benčíkov informátor RNDr. Viera Dedíková a jej  problém

   

  Padla kosa na kameň! Časť 4. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho kumpáni

  Benčík a Denník N v blogu o mne píšu a šíria bludy, zastrašujú, kádrujú a to vraj v záujme verejnosti

  Padla kosa na kameň – časť 5. – Čerešnička na tortičke

  Ján Benčík píše britskej kráľovnej Alžbete II.

     •  

     

     

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 7
  Celkové hodnotenie: 7.87
  Priemerná čítanosť: 8353

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  Nález storočia: Dokonale zachovaná antická rímska mozaika bola objavená v Taliansku

  Negrar 31. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Soprintendenza ABAP Verona via AP)   Archeológovia objavili v severnom Taliansku prekrásne a pozoruhodne dobre zachovanú mozaikovú podlahu pochádzajúcu z čias starého Ríma. Ohromujúci objav, ktorý vznikol v mestečku Negrar na severe Verony, prichádza takmer storočie po tom, čo sa na mieste našli zvyšky starej vily…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  "Vyhraj voľby a môžeš všetko". Mysleli sme, že tie časy už máme za sebou

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Predseda OĽaNO, Igor Matovič bol v časoch svojho pôsobenia v opozícii veľmi citlivý na akýkoľvek, čo i len náznak zneužívania moci zo strany vtedajšej Ficovej a neskôr Pellegriniho vlády. To, čo však kritizoval na vláde SMERu, sa zdá začína robiť v ešte…

  95. časť Neznáme slovenské dejiny: Po februári 1948 červená čechizácia Slovenska

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Roky, ktoré prišli po 25. februári - ten bol oslavovaný ako významný deň a „spôsobil“, že sedem cirkevných sviatkov podľa zákona z apríla 1948 sa stalo bežnými pracovnými dňami – priniesli zväčša negatívne zmeny do spoločnosti. Začala sa etapa červenej čechizácie Slovenska. Predchádzala…

  "Odmietnite zákerný plán Leyenovej!" Exprezident Klaus varuje pred dôsledkami európskeho plánu na podporu ekonomík

  Praha 30. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexej Daničev)   Bývalý český prezident Václav Klaus varoval pred dôsledkami prípadného schválenia návrhu EK. Ide o tzv. plán Next Generation, v rámci ktorého by malo byť rozdelených 750 miliárd eur medzi členskými štátmi. Podľa Klausa prijatie tohto návrhu povedie k posilneniu moci Bruselu a zvýšenie…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…