Padla kosa na kameň! Podlé totalitné praktiky ‘demokrata’ Jána Benčíka – časť 1.

 

 

 

…alebo

Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania.

Na začiatok chcem dať v krátkosti na pravú mieru blud o spojení mňa (a iných z Vedomca) a Vedomca s Bádateľom. Fakt je taký, že, ako sme to svojho času uviedli na Vedomcovi, od Bádateľa sme sa oddelili 5. Februára 2015 po istých zmenách, ktoré urobil, a tiež kvôli kvalite článkov a počte reklám, ktoré sa na stránke objavili (a stále objavujú) a jasne sa od neho z týchto aj iných dôvodov dištancujeme.

Pán Ján Levoslav Benčík ma vo svojom blogu označil za nevzdelanca, šarlatána, Bádateľa, šíriteľa bludov a ešte za všeličo iné.  O sebe tvrdí, že loví konšpirátorov, extrémistov a (teraz už zrazu aj) šarlatánov. Svojím blogom len potvrdil, že nemá jasno nielen v tom, kto je Vedomec a kto Bádateľ, ale ani v spomenutých pojmoch, na ktorých sa jeho lovecká hobby zakladá.

Jeho motívom v blogu o mne nie je hľadanie pravdy a odhaľovanie nebezpečných šarlatánov, ale zámerné vzbudenie dojmu u verejnosti, že čokoľvek, čo nemá pečiatku lekára je len zlo (čo je extrém!). Aj keď často bojuje proti nenávisti, nechal sa nakŕmiť informáciami osoby, ktorej motiváciou je nenávisť voči názoru (zas len extrém!).  

Na Slovenskej scéne máme teda jasný problém s extrémami. Na jednej strane stoja rasisti, antisemiti a iní extrémisti šíriaci rôzne formy nenávisti, spadajúcí pod Zákon o extrémizme. Oproti ním stoja extrémisti, ktorých princípom je ostrakizácia, opresia a kádrovanie. Liberálne a demokratické. Títo zase za extrém právom považujú jednak tých prvých extrémistov, ale aj akékoľvek názory, ktoré nezapádajú do ich ideológie, či už politickej, sociálnej, medicínskej, alebo inej. A ak nie sú rovno označení za extrémistov, tak prinajlepšom za konšpirátorov a šarlatánov. A práve tuto umiestnil aj mňa, Mareka Vojčíka, Damiána Kuzmoviča a iných z Vedomca p. Benčík – demokraticko-liberálny extrémista, ktorý bojuje proti Zákonom definovaným extrémistom.

Poďme teraz najskôr k najzávažnejším detailom Benčíkovho bludného veľdiela o „Šarlatánovi z Londýna“.

PS. Tancujete, p. Benčík,? Máte rád valčík? Smiem prosiť? Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri…

Benčík – demokratický kádrovač, vyhrážač a udávač

V mene demokracie a hľadania pravdy sa zástanca slobody prejavu a názoru – p. Benčík neštíti používať totalitné praktiky vyvýjania nátlaku, zastrašovania a opresie. Bez ohľadu na jeho predošlé zásluhy, len úplne pomýlený človek, lotor a sociálny zloduch môže, dokonca verejne, napísať tak trápne vyjadrenia ako sú:

„Bolo by zaujímavé vedieť, či veriaci z tejto komunity vedia niečo o šarlatánskej a obchodnej činnosti pána „Bádateľa“?“ (pozn. Vedia! Vedia o mne – Marekovi, o Vedomcovi a o Damiánovi a tí, čo osobne poznajú aj mňa vedia dobre aj to, že nemáme nič s Bádateľom)

„Slovenskí biskupi, … , o tom samozrejme nemôžu mať ani tušenie.“

„A ak vedia, či si uvedomujú…“ (pozn. No tak im to, p. Benčík, nezabudnite demokratickým nátlakom pošepkať! Máte v tom s vašími lib-dem kumpánmi bohaté skúsenosti.)

„Cez register nmc.org.uk nie je problém zistiť, že Marek Vojčík je registrovaný ako „mental health nurse.“ Verím že jeho aktivity budú zaujímať Royal College of Nursing.“

Tieto vyjadrenia potrebujú len stručný komentár. Začínam písať túto reakciu 17. novembra. Po 28. rokoch od nežnej revolúcie, kde p. Benčík hrdo štrngal kľúčikami od bytu, by ma ani vo sne nenapadlo, že sa jeden veľký a dokonca vyznamenaný liberálny demokrat čo i len schýli, alebo skôr uchýli k myšlienke takto zastrašovať a ešte sa k tomu aj verejne priznať. Lebo tento jeho lotrovský prečin nie je, so zreteľom na totalitné charakter, o moc menší, ako prečiny ľudí, ktorých predtým ulovil.

Pán  Benčík, vy si myslíte, že britské úrady nemajú na práci nič iné, ako len čítať výplody zloduchov, ktorí sa snažia prilepiť nálepku extrémistu či šarlatána každému, čo kritizuje chyby systému? Ste si vedomý toho, že v UK je na rozdiel od Slovenska napríklad sloboda v očkovaní? Prečo by teda UK úrady mali zaujímať napríklad moje osobné postoje v tejto otázke, ktoré sú problémom len na „demokratickom“ Slovensku, kde táto sloboda neexistuje, ako ani, v porovnaní s UK, neexistuje sloboda žien pri rodení detí. Keď ste taký veľký demokrat a liberál, prečo za takéto slobody vo svojej vlasti namiesto často špinavého zastrašovania udávania nebojujete?! Urobil by ste lepšie, keby ste bojoval za tieto slobody, lebo omnoho viac a horšie trpí žien a babätiek pod rukami slovenských pôrodníkov, ako trpí ľudí kvôli vaším uloveným extrémistom a fašistom!

Pán Benčík sa na verejnosti tvári ako šľachetný občan, ktorý má v spoločnosti veľký prínos. Isté zásluhy mu ani neodopieram. Jeho vlnité šediny spolu s vhodne zvolenými okuliarmi evokujú u nezainteresovaných ľudí životnú múdrosť a jeho sympatická upravená briadka tiež pridáva k domnienke, že je to úctyhodný pán a nevinný baránok, len hľadajúci zlých extrémistov. Keď sa ale človek lepšie prizrie niektorým jeho činom, pod srsťou baránka odhalí extrémne hladného dravého vlka. Hladného po neoliberálnej demokracii a dravého, ceriac zuby a nastavujúc pazúry proti každému, kto na Facebooku nezdieľa ten korektný názor.

A jeden z jasných dôkazov, že ide o vlka v koži baránka, je okrem hore opísaného a preukázaného zastrašovania kádrovaním aj fakt, že neraz volí aj zverejňovanie fotografii s deťmi. V tomto prípade ide o spoločná fotku, kde som ja, komunita a viacero detí – nejako (lebo fotografie si smeli a môžu prehliadať len moji priatelia! O tom, kto mu tie fotografie podsunul, budem písať neskôr) sa k nej dostal cez môj facebook. Bol som upozornený, že p. Benčík to (zneužíva fotky detí na jeho agendu) robí zámerne, za účelom emocionálneho nátlaku, a vôbec to nie je náhoda. Totiž, keby p. Benčík chcel len tak poukázať na moje spojenie s tou-ktorou komunitou, mal tváre detí začierniť alebo inak ukryť, lebo predsa takto sa to robí a takto je to správne. Tým, že to neurobil, odhalil svoj neodškriepiteľný vlčí motív.

Svoju vlastnú sympaticku tváričku ale v jednom zo skrínšotov vybielil. Proste skryl svoju pravú tvár. Aj keď nie je dieťa.

Ak si p. Benčík uspokojuje potrebu chytať skutočných šíriteľov nenávisti a zla, iste si za toto hobby zaslúži uznanie. Ale ak táto potreba prerástie do závislej úchylky za každú cenu chytiť a udať niekoho alebo niečo, aj bez náležitých faktov a dokopy zlátaných poloprávd a bludov, mysliac si, že akýkoľvek iný názor je extrémistický, a každý, kto kritizuje vakcíny alebo niektoré medicínske postupy, musí byť buď fašista alebo šarlatán a treba ho spochybniť, vysmiať sa mu a na okorenenie vyhrážať sa a kádrovať, potom musí byť jeho motív a hodnovernosť u čitaleľa na vážnych pochybách. A ak pre túto jeho agendu zneužíva efekt detí, ktoré sú na spoločných fotografiách, mal by sa objektívny pozorovateľ nad Benčíkovým poslaním vážne zamyslieť.

Na vyjasnenie, pokračujem niektorými najdôležitejšími Benčíkovými bludmi a tým, aká je pravda

Na úvod je potrebné uviesť fakt, že jeho „dôveryhodným zdrojom“ informácií (pritom on tvrdí, že len zbiera verejne dostupné skrínšoty), ktorý spomína, je moja bývalá známa, sl. RNDr Viera Dedíková. Na to mám jasné dôkazy a o jej motíve si povieme nižšie.

Najväčší blud, na ktorý p. Benčík sl. Dedíkovej skočil je, že ja, alebo Kampaň, alebo Damián Kuzmovič, alebo Vedomec, sme všetko jedno a to isté – Bádateľ. Lebo tá, aj keď som jej onoho času napísal, že Bádateľa opúšťame, p Benčíkovi asi zámerne povedla čosi iné, lebo nás (srdcom) navždy, kvôli svojej intolerancii, opustila aj ona.

Fakt je taký, že ja som Marek Vojčík a som jedným z členov Kampane za pravdu v medicíne a jedným z redakcie www.Vedomec.com. Všimnite si totiž, že v mojom statuse, ktorý mi p. Benčík zvenčil skrínšotom predtým, než som ho zablokoval, mám napísané „Všetkých znovu pozývam na našu stránku Vedomec“. Nie na moju, ale našu.

Nemôžeme a nechceme zverejniť všetky jasné dôkazové emaily medzi nami a bývalým majiteľom Bádateľa a súčasným (len) adminom Bádateľa z Februára 2015. Aj keď nám v istej veci neurobil dobre, nemáme potrebu zverejniť jeho identitu, ani kde sa nachádza (avšak celkom iste nie v UK). Poukážem len na jeden z posledných emailov, ktorý máme k dispozícii. Myslím, že hovorí sám za seba a ak sa p Benčík opováži stále a ZÁMERNE tvrdiť, že Marek Vojčík, alebo Damián, či Vedomec sú všetko Bádateľ, potom si asi musel Damián v r. 2015 len tak z nudy písať sám zo sebou a aj sám seba kritizoval, lebo to je obsahom textu, ktorý je začiernený.

Dobre si tiež všimnite súčasné (od cca Feb 2015) informácie v sekcii „Kontakt“ na stránke Bádateľ, ktorý p. Benčík akosi pozabudol zoskrínšotovať na svoj blog, aj keď p Ing. Buzga, majiteľa Bádateľa, kdesi spomenul. Nezabudol upozorniť ani na našu „neúplnu pravdu“, lebo že sme na FB Kampane 6. Feb. 2015 napísali, že s Bádateľom sme skončili 6. Feb. 2014 (pozn. malo byť 2015). Škoda, že p. Benčík nemá dosť analytických schopnosti na to, aby dokázal zistiť, že išlo len o obyčajný preklep, keďže na Vedomcovi je a aj bol dátum uvedený správne. Alebo sa mu to skôr zase nehodilo do jeho investigatívy?

Neviem tiež, akú logiku vidí p Benčík (a Lovci šarlatánov, ktorí mu odušu tlieskajú) v tom, že ja a Damián by sme mali byť Bádateľ, ktorý je spojený predovšetkým z doplnkami Vitare, a zároveň na druhej strane na Vedomcovi sa od Bádateľa dosť kriticky (aj keď slušne) dištancovať a k tomu ešte aj podporovať konkurečnú stránku DamianVit. Nuž hádam sa raz tú logiku dozvieme.

Lenže p. Benčík, aj keď možno počas písania článku naisto nevedel (hoci to dobre vedela informátorka Vierka, ale tej to zase nepasovalo do jej rozprávky – a o tom si povieme neskôr), prinajmenšom tušil, že niečo nie je na poriadku, keď uviedol, že sme sa od „Bádateľa na FB (Na Vedomcovi je to tam dodnes) zvláštnym spôsobom dištancovali“. Asi ale tento jeho inštinkt nechcel príliš skúmať, lebo, prečo si pokaziť už takmer dopísané dielo, ktoré ale hneď na to aj sám zosmiešnil tým, že ho vraj, Sherlocka Holmesa, napadlo, že si „Bádateľ sám na seba vytvára Alibi.“ J

A tak len ďalej presviedčal sám seba, že my sme Bádateľ, keď na FB napísal, že nech sa zbytočne nestrápňujeme, lebo že sme po sebe zanechali veľa stôp, a to, predstavte si aj takú, že Damiánova FB adresa sa koči s „…damian.badatel.sk“. Aj keď táto stopa je až trápna chyba, ktorá súčasné neprepojenie nás a Bádateľa nevyvracia, p. Benčíkovi sa predsa do jeho kádrovacej skladačky perfektne hodila. Totiž, a veľmi stručne, pre tých, čo nie sú v obraze, Damián si svoj FB robil dávno – v dobe, keď spolupracoval s Bádateľom a preto mu tá prípona ostala a ostane, aj keby Bádateľ viac ani neexistoval. Bodka.

A posledný, asi ten najväčší Benčíkovsko-holmesovský dôkaz súčasného (lebo pojednávame súčasný stav po 5.2.2015!) napojenia Damiána, Kampane a Bádateľa má byť fakt, že sme (Kampaň a Bádateľ) 24.12.2013 na FB Kampane uviedli Vianočné prianie. Benčík to nadšene okomentoval tak, že týmto sme sa vraj bezpochyby priznali, že sme napojení na Bádateľa. Pritom sme však tento fakt ani nikdy nikde nespochybňovali. Bádateľa sme totiž opustili 5.2.2015.

Nie som si istý, čo mám na to povedať. Dôvody, prečo k niečomu takému mohol p. Benčík dospieť, môžu byť podľa mňa asi len dva. Prvý je ten, že to napísal zámerne, za účelom diskreditácie a očiernenia. Druhý dôvodom môže byť, že p. Benčíkovi jeho 10-hodinové vysedávaie za notebookom, keď sa už aj prsty pre klávesnicu stávajú príliš ťažkými, škodí. Totiž nie je konšpírácia ani šarlatánstvo, ak uvediem, že nedostatok pohybu a nedokysličovanie mozgu negatívne vplývajú na kognitívne funkcie ako sú pozornosť a koncentrácia, čo mu nedovoľuje správne posudzovať a vyhodnocovať informácie prijaté zo svojich vlastných skrínšotov. Čas ukáže, ktorý dôvod je ten pravý.

Napriek niektorým symptómom si však myslím, že p. Benčík trpí skôr sociálnou diagnózou liberálno-demokratického extrémizmu, ako som spomenul hneď na začiatku a nie začiatkami senility.

A tak, vo svetle týchto primitívných chýb (primitívných preto, lebo pri možnom obmädzení kognitívnych funkcii do popredia vystupuje, ľudovopovedané, „primitívny“ mozog), mi p Benčík prisvojuje mnohé Bádateľové články – napríklad ten o Juvenílnej justícii (za ktorý mal chudák skutočný Bádateľ isté problémy!), o ničiteľovi patogénov atď., a prisvojuje nám aj produkty Vitare, Elektronické produkty Bádatela a iné.

Iné, menej zaujímavé, ale pre p. Benčíka veľmi podstatné bludy a polobludy

Ďalej p Benčík mne, Marekovi Vojčíkovi nasilu prišíva mnohé články a statusy, okrem tých z Bádateľa aj všetky z Kampane a Damiánové. Avšak obe stránky, t.j. www.vedomec.com (ďalej len „Vedomec“) ako aj FB stránka Kampaň za pravdu v medicíne (ďalej len „Kampaň“) majú viacerých adminov a navyše viacerých edítorov. Podobne je to napríklad aj aj u Lovcov šarlatánov. P. Benčik a oni však nedokážu pochopiť dôležitý fakt, že články Vedomca a statusy Kampane nie sú statusy jednej osoby. Alebo skôr pochopiť nechcú, lebo im to jednoducho nezapadá do ich supermyšlienky, že ja som v jednej osobe šarlatán, Bádateľ, konšpirátor, Vedomec, Damián a neviemkto/čo.

Myslím, že to je p Benčíkovi úplne fuk, ale k statusom Kampane pre upresnenie uvediem len to, že napríklad statusy MMS, správa o MMR vakcíne z UK, filmy Očkovanie, Dr Wakefield, Vaxxed, Kennedy, som tam, podľa evidencie statusov, nedal, resp nezdieľal ja, Marek Vojčík. A nezdieľal ich ani Damián Kuzmovič. Zdieľal ich iný človek, s právom edítora stránky.

Benčík nielenže z viacerých ľudí a subjektov zlátal jeden veľký blud, ale nie je schopný analyzovať ani len jedného a toho istého človeka – mňa. Totiž hneď na začiatku ma počastoval tým, že som nevzdelanec a prikádroval mi prácu ošetrovateľa, pritom nižšie, v opojení samotného kádrovania vycapil moju nursing registráciu a teda jasný dôkaz minimálne toho, že vysokoškolské vzdelanie (ktoré je pri nursingu v UK POTREBNÉ) mám a že nie som ani ošetrovateľ, ale „sestra“(v akej pozícii, lebo ich je 5, si nechám pre seba). Jeho vyjadrenia teda, že nemám žiadné vysokoškolské vzdelanie a že som len akýsi ošetrovateľ sú buď dielom analytickej neshchopnosti, alebo podlého zámeru zdiskreditovať Vedomec a Kampaň.

Vedomec na svojej stránke tiež nikde nepíše o MMS. Už bolo skôr objasnené, že pod FB profilom píšu a písali viacerí členovia Kampane a redakcie Vedomca. V tomto zmysle otázka, či komusi na druhy svet nepomohla „naša liečba s MMS“ nie je teda relevantná, ale účelová, t.j. na očiernenie Vedomca.

Vyštudovaní lekári si vraj z jeho článkov trhajú vlasy. P. Benčík, tým, že nás dáva do jedného mecha s Bádateľom asi myslel aj stránku Vedomec a Kampaň. Fakt je taký, že s Kampaňou a Vedomcom (teda s niektorými ich aspektami) spolupracuje NEMÁLO lekárov, od čerstvo vyštudovaných až po tých najstarších a vo vyšších funkciách. Na to môžem čitateľom ponuknúť jedine moje čestné slovo. Mená lekárov z pochopiteľných dôvodov rizika kádrovania (Benčíkovho štýlu) nikdy nezverejníme a ani to nie je potrebné.

A nakoniec, je aj polo-bludom, alebo niekoľkotino-bludom, že Marek Vojčík je Damián Kuzmovič. Ale prečo je to tak, si nateraz nechám pre seba. Ale ak by sa p Benčík pýtal, kto píše tie články na Vedomca, nech si predstaví, ako sedím Damiánovi na kolenách alebo naopak, a spolu, jedným husacím šarlatánskym perom píšeme, a píšeme a píšeme.

Marek Vojčík

 


 

OBSAH

Úvod. Padla kosa na kameň! Časť 1. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho podlé totalitné praktiky

…alebo, Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania

 

Padla kosa na kameň! Časť 2. – Známy ‘tolerantný’ Ján Benčík

Padla kosa na kameň! Časť 3. – Cestou, necestou Benčíkovej informátorky

Cestou necestou…, alebo Benčíkov informátor RNDr. Viera Dedíková a jej  problém

 

Padla kosa na kameň! Časť 4. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho kumpáni

Benčík a Denník N v blogu o mne píšu a šíria bludy, zastrašujú, kádrujú a to vraj v záujme verejnosti

Padla kosa na kameň – časť 5. – Čerešnička na tortičke

Ján Benčík píše britskej kráľovnej Alžbete II.

    •  

    

    

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Marek Vojčík

O AUTOROVI

Som Slovák dlhodobo žijúci v Británii a hlasoval som za Brexit - niečo, čo lib-dem ľudia ako Benčík a spol nevedia prehltnúť. Som jeden z členov redakcie Vedomec.com a Kampane za pravdu nielen v medicíne. Som človek tolerantný, kategoricky odmietam nenávisť, avšak mám vážne výhrady napríklad voči imigračnej politike, LGBTI adopciám, rodovej ideológii a iným ideologickým fenoménom, ktoré v spoločnosti vidíme.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 7

Celkové hodnotenie: 7.85

Priemerná čítanosť: 8379

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA