• Marek Vojčík

  Padla kosa na kameň! Podlé totalitné praktiky ‘demokrata’ Jána Benčíka – časť 1.

  Publikované 25.11. 2017 o 21:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   

   

   

  …alebo

  Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania.

  Na začiatok chcem dať v krátkosti na pravú mieru blud o spojení mňa (a iných z Vedomca) a Vedomca s Bádateľom. Fakt je taký, že, ako sme to svojho času uviedli na Vedomcovi, od Bádateľa sme sa oddelili 5. Februára 2015 po istých zmenách, ktoré urobil, a tiež kvôli kvalite článkov a počte reklám, ktoré sa na stránke objavili (a stále objavujú) a jasne sa od neho z týchto aj iných dôvodov dištancujeme.

  Pán Ján Levoslav Benčík ma vo svojom blogu označil za nevzdelanca, šarlatána, Bádateľa, šíriteľa bludov a ešte za všeličo iné.  O sebe tvrdí, že loví konšpirátorov, extrémistov a (teraz už zrazu aj) šarlatánov. Svojím blogom len potvrdil, že nemá jasno nielen v tom, kto je Vedomec a kto Bádateľ, ale ani v spomenutých pojmoch, na ktorých sa jeho lovecká hobby zakladá.

  Jeho motívom v blogu o mne nie je hľadanie pravdy a odhaľovanie nebezpečných šarlatánov, ale zámerné vzbudenie dojmu u verejnosti, že čokoľvek, čo nemá pečiatku lekára je len zlo (čo je extrém!). Aj keď často bojuje proti nenávisti, nechal sa nakŕmiť informáciami osoby, ktorej motiváciou je nenávisť voči názoru (zas len extrém!).  

  Na Slovenskej scéne máme teda jasný problém s extrémami. Na jednej strane stoja rasisti, antisemiti a iní extrémisti šíriaci rôzne formy nenávisti, spadajúcí pod Zákon o extrémizme. Oproti ním stoja extrémisti, ktorých princípom je ostrakizácia, opresia a kádrovanie. Liberálne a demokratické. Títo zase za extrém právom považujú jednak tých prvých extrémistov, ale aj akékoľvek názory, ktoré nezapádajú do ich ideológie, či už politickej, sociálnej, medicínskej, alebo inej. A ak nie sú rovno označení za extrémistov, tak prinajlepšom za konšpirátorov a šarlatánov. A práve tuto umiestnil aj mňa, Mareka Vojčíka, Damiána Kuzmoviča a iných z Vedomca p. Benčík – demokraticko-liberálny extrémista, ktorý bojuje proti Zákonom definovaným extrémistom.

  Poďme teraz najskôr k najzávažnejším detailom Benčíkovho bludného veľdiela o „Šarlatánovi z Londýna“.

  PS. Tancujete, p. Benčík,? Máte rád valčík? Smiem prosiť? Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri…

  Benčík – demokratický kádrovač, vyhrážač a udávač

  V mene demokracie a hľadania pravdy sa zástanca slobody prejavu a názoru – p. Benčík neštíti používať totalitné praktiky vyvýjania nátlaku, zastrašovania a opresie. Bez ohľadu na jeho predošlé zásluhy, len úplne pomýlený človek, lotor a sociálny zloduch môže, dokonca verejne, napísať tak trápne vyjadrenia ako sú:

  „Bolo by zaujímavé vedieť, či veriaci z tejto komunity vedia niečo o šarlatánskej a obchodnej činnosti pána „Bádateľa“?“ (pozn. Vedia! Vedia o mne – Marekovi, o Vedomcovi a o Damiánovi a tí, čo osobne poznajú aj mňa vedia dobre aj to, že nemáme nič s Bádateľom)

  „Slovenskí biskupi, … , o tom samozrejme nemôžu mať ani tušenie.“

  „A ak vedia, či si uvedomujú…“ (pozn. No tak im to, p. Benčík, nezabudnite demokratickým nátlakom pošepkať! Máte v tom s vašími lib-dem kumpánmi bohaté skúsenosti.)

  „Cez register nmc.org.uk nie je problém zistiť, že Marek Vojčík je registrovaný ako „mental health nurse.“ Verím že jeho aktivity budú zaujímať Royal College of Nursing.“

  Tieto vyjadrenia potrebujú len stručný komentár. Začínam písať túto reakciu 17. novembra. Po 28. rokoch od nežnej revolúcie, kde p. Benčík hrdo štrngal kľúčikami od bytu, by ma ani vo sne nenapadlo, že sa jeden veľký a dokonca vyznamenaný liberálny demokrat čo i len schýli, alebo skôr uchýli k myšlienke takto zastrašovať a ešte sa k tomu aj verejne priznať. Lebo tento jeho lotrovský prečin nie je, so zreteľom na totalitné charakter, o moc menší, ako prečiny ľudí, ktorých predtým ulovil.

  Pán  Benčík, vy si myslíte, že britské úrady nemajú na práci nič iné, ako len čítať výplody zloduchov, ktorí sa snažia prilepiť nálepku extrémistu či šarlatána každému, čo kritizuje chyby systému? Ste si vedomý toho, že v UK je na rozdiel od Slovenska napríklad sloboda v očkovaní? Prečo by teda UK úrady mali zaujímať napríklad moje osobné postoje v tejto otázke, ktoré sú problémom len na „demokratickom“ Slovensku, kde táto sloboda neexistuje, ako ani, v porovnaní s UK, neexistuje sloboda žien pri rodení detí. Keď ste taký veľký demokrat a liberál, prečo za takéto slobody vo svojej vlasti namiesto často špinavého zastrašovania udávania nebojujete?! Urobil by ste lepšie, keby ste bojoval za tieto slobody, lebo omnoho viac a horšie trpí žien a babätiek pod rukami slovenských pôrodníkov, ako trpí ľudí kvôli vaším uloveným extrémistom a fašistom!

  Pán Benčík sa na verejnosti tvári ako šľachetný občan, ktorý má v spoločnosti veľký prínos. Isté zásluhy mu ani neodopieram. Jeho vlnité šediny spolu s vhodne zvolenými okuliarmi evokujú u nezainteresovaných ľudí životnú múdrosť a jeho sympatická upravená briadka tiež pridáva k domnienke, že je to úctyhodný pán a nevinný baránok, len hľadajúci zlých extrémistov. Keď sa ale človek lepšie prizrie niektorým jeho činom, pod srsťou baránka odhalí extrémne hladného dravého vlka. Hladného po neoliberálnej demokracii a dravého, ceriac zuby a nastavujúc pazúry proti každému, kto na Facebooku nezdieľa ten korektný názor.

  A jeden z jasných dôkazov, že ide o vlka v koži baránka, je okrem hore opísaného a preukázaného zastrašovania kádrovaním aj fakt, že neraz volí aj zverejňovanie fotografii s deťmi. V tomto prípade ide o spoločná fotku, kde som ja, komunita a viacero detí – nejako (lebo fotografie si smeli a môžu prehliadať len moji priatelia! O tom, kto mu tie fotografie podsunul, budem písať neskôr) sa k nej dostal cez môj facebook. Bol som upozornený, že p. Benčík to (zneužíva fotky detí na jeho agendu) robí zámerne, za účelom emocionálneho nátlaku, a vôbec to nie je náhoda. Totiž, keby p. Benčík chcel len tak poukázať na moje spojenie s tou-ktorou komunitou, mal tváre detí začierniť alebo inak ukryť, lebo predsa takto sa to robí a takto je to správne. Tým, že to neurobil, odhalil svoj neodškriepiteľný vlčí motív.

  Svoju vlastnú sympaticku tváričku ale v jednom zo skrínšotov vybielil. Proste skryl svoju pravú tvár. Aj keď nie je dieťa.

  Ak si p. Benčík uspokojuje potrebu chytať skutočných šíriteľov nenávisti a zla, iste si za toto hobby zaslúži uznanie. Ale ak táto potreba prerástie do závislej úchylky za každú cenu chytiť a udať niekoho alebo niečo, aj bez náležitých faktov a dokopy zlátaných poloprávd a bludov, mysliac si, že akýkoľvek iný názor je extrémistický, a každý, kto kritizuje vakcíny alebo niektoré medicínske postupy, musí byť buď fašista alebo šarlatán a treba ho spochybniť, vysmiať sa mu a na okorenenie vyhrážať sa a kádrovať, potom musí byť jeho motív a hodnovernosť u čitaleľa na vážnych pochybách. A ak pre túto jeho agendu zneužíva efekt detí, ktoré sú na spoločných fotografiách, mal by sa objektívny pozorovateľ nad Benčíkovým poslaním vážne zamyslieť.

  Na vyjasnenie, pokračujem niektorými najdôležitejšími Benčíkovými bludmi a tým, aká je pravda

  Na úvod je potrebné uviesť fakt, že jeho „dôveryhodným zdrojom“ informácií (pritom on tvrdí, že len zbiera verejne dostupné skrínšoty), ktorý spomína, je moja bývalá známa, sl. RNDr Viera Dedíková. Na to mám jasné dôkazy a o jej motíve si povieme nižšie.

  Najväčší blud, na ktorý p. Benčík sl. Dedíkovej skočil je, že ja, alebo Kampaň, alebo Damián Kuzmovič, alebo Vedomec, sme všetko jedno a to isté – Bádateľ. Lebo tá, aj keď som jej onoho času napísal, že Bádateľa opúšťame, p Benčíkovi asi zámerne povedla čosi iné, lebo nás (srdcom) navždy, kvôli svojej intolerancii, opustila aj ona.

  Fakt je taký, že ja som Marek Vojčík a som jedným z členov Kampane za pravdu v medicíne a jedným z redakcie www.Vedomec.com. Všimnite si totiž, že v mojom statuse, ktorý mi p. Benčík zvenčil skrínšotom predtým, než som ho zablokoval, mám napísané „Všetkých znovu pozývam na našu stránku Vedomec“. Nie na moju, ale našu.

  Nemôžeme a nechceme zverejniť všetky jasné dôkazové emaily medzi nami a bývalým majiteľom Bádateľa a súčasným (len) adminom Bádateľa z Februára 2015. Aj keď nám v istej veci neurobil dobre, nemáme potrebu zverejniť jeho identitu, ani kde sa nachádza (avšak celkom iste nie v UK). Poukážem len na jeden z posledných emailov, ktorý máme k dispozícii. Myslím, že hovorí sám za seba a ak sa p Benčík opováži stále a ZÁMERNE tvrdiť, že Marek Vojčík, alebo Damián, či Vedomec sú všetko Bádateľ, potom si asi musel Damián v r. 2015 len tak z nudy písať sám zo sebou a aj sám seba kritizoval, lebo to je obsahom textu, ktorý je začiernený.

  Dobre si tiež všimnite súčasné (od cca Feb 2015) informácie v sekcii „Kontakt“ na stránke Bádateľ, ktorý p. Benčík akosi pozabudol zoskrínšotovať na svoj blog, aj keď p Ing. Buzga, majiteľa Bádateľa, kdesi spomenul. Nezabudol upozorniť ani na našu „neúplnu pravdu“, lebo že sme na FB Kampane 6. Feb. 2015 napísali, že s Bádateľom sme skončili 6. Feb. 2014 (pozn. malo byť 2015). Škoda, že p. Benčík nemá dosť analytických schopnosti na to, aby dokázal zistiť, že išlo len o obyčajný preklep, keďže na Vedomcovi je a aj bol dátum uvedený správne. Alebo sa mu to skôr zase nehodilo do jeho investigatívy?

  Neviem tiež, akú logiku vidí p Benčík (a Lovci šarlatánov, ktorí mu odušu tlieskajú) v tom, že ja a Damián by sme mali byť Bádateľ, ktorý je spojený predovšetkým z doplnkami Vitare, a zároveň na druhej strane na Vedomcovi sa od Bádateľa dosť kriticky (aj keď slušne) dištancovať a k tomu ešte aj podporovať konkurečnú stránku DamianVit. Nuž hádam sa raz tú logiku dozvieme.

  Lenže p. Benčík, aj keď možno počas písania článku naisto nevedel (hoci to dobre vedela informátorka Vierka, ale tej to zase nepasovalo do jej rozprávky – a o tom si povieme neskôr), prinajmenšom tušil, že niečo nie je na poriadku, keď uviedol, že sme sa od „Bádateľa na FB (Na Vedomcovi je to tam dodnes) zvláštnym spôsobom dištancovali“. Asi ale tento jeho inštinkt nechcel príliš skúmať, lebo, prečo si pokaziť už takmer dopísané dielo, ktoré ale hneď na to aj sám zosmiešnil tým, že ho vraj, Sherlocka Holmesa, napadlo, že si „Bádateľ sám na seba vytvára Alibi.“ J

  A tak len ďalej presviedčal sám seba, že my sme Bádateľ, keď na FB napísal, že nech sa zbytočne nestrápňujeme, lebo že sme po sebe zanechali veľa stôp, a to, predstavte si aj takú, že Damiánova FB adresa sa koči s „…damian.badatel.sk“. Aj keď táto stopa je až trápna chyba, ktorá súčasné neprepojenie nás a Bádateľa nevyvracia, p. Benčíkovi sa predsa do jeho kádrovacej skladačky perfektne hodila. Totiž, a veľmi stručne, pre tých, čo nie sú v obraze, Damián si svoj FB robil dávno – v dobe, keď spolupracoval s Bádateľom a preto mu tá prípona ostala a ostane, aj keby Bádateľ viac ani neexistoval. Bodka.

  A posledný, asi ten najväčší Benčíkovsko-holmesovský dôkaz súčasného (lebo pojednávame súčasný stav po 5.2.2015!) napojenia Damiána, Kampane a Bádateľa má byť fakt, že sme (Kampaň a Bádateľ) 24.12.2013 na FB Kampane uviedli Vianočné prianie. Benčík to nadšene okomentoval tak, že týmto sme sa vraj bezpochyby priznali, že sme napojení na Bádateľa. Pritom sme však tento fakt ani nikdy nikde nespochybňovali. Bádateľa sme totiž opustili 5.2.2015.

  Nie som si istý, čo mám na to povedať. Dôvody, prečo k niečomu takému mohol p. Benčík dospieť, môžu byť podľa mňa asi len dva. Prvý je ten, že to napísal zámerne, za účelom diskreditácie a očiernenia. Druhý dôvodom môže byť, že p. Benčíkovi jeho 10-hodinové vysedávaie za notebookom, keď sa už aj prsty pre klávesnicu stávajú príliš ťažkými, škodí. Totiž nie je konšpírácia ani šarlatánstvo, ak uvediem, že nedostatok pohybu a nedokysličovanie mozgu negatívne vplývajú na kognitívne funkcie ako sú pozornosť a koncentrácia, čo mu nedovoľuje správne posudzovať a vyhodnocovať informácie prijaté zo svojich vlastných skrínšotov. Čas ukáže, ktorý dôvod je ten pravý.

  Napriek niektorým symptómom si však myslím, že p. Benčík trpí skôr sociálnou diagnózou liberálno-demokratického extrémizmu, ako som spomenul hneď na začiatku a nie začiatkami senility.

  A tak, vo svetle týchto primitívných chýb (primitívných preto, lebo pri možnom obmädzení kognitívnych funkcii do popredia vystupuje, ľudovopovedané, „primitívny“ mozog), mi p Benčík prisvojuje mnohé Bádateľové články – napríklad ten o Juvenílnej justícii (za ktorý mal chudák skutočný Bádateľ isté problémy!), o ničiteľovi patogénov atď., a prisvojuje nám aj produkty Vitare, Elektronické produkty Bádatela a iné.

  Iné, menej zaujímavé, ale pre p. Benčíka veľmi podstatné bludy a polobludy

  Ďalej p Benčík mne, Marekovi Vojčíkovi nasilu prišíva mnohé články a statusy, okrem tých z Bádateľa aj všetky z Kampane a Damiánové. Avšak obe stránky, t.j. www.vedomec.com (ďalej len „Vedomec“) ako aj FB stránka Kampaň za pravdu v medicíne (ďalej len „Kampaň“) majú viacerých adminov a navyše viacerých edítorov. Podobne je to napríklad aj aj u Lovcov šarlatánov. P. Benčik a oni však nedokážu pochopiť dôležitý fakt, že články Vedomca a statusy Kampane nie sú statusy jednej osoby. Alebo skôr pochopiť nechcú, lebo im to jednoducho nezapadá do ich supermyšlienky, že ja som v jednej osobe šarlatán, Bádateľ, konšpirátor, Vedomec, Damián a neviemkto/čo.

  Myslím, že to je p Benčíkovi úplne fuk, ale k statusom Kampane pre upresnenie uvediem len to, že napríklad statusy MMS, správa o MMR vakcíne z UK, filmy Očkovanie, Dr Wakefield, Vaxxed, Kennedy, som tam, podľa evidencie statusov, nedal, resp nezdieľal ja, Marek Vojčík. A nezdieľal ich ani Damián Kuzmovič. Zdieľal ich iný človek, s právom edítora stránky.

  Benčík nielenže z viacerých ľudí a subjektov zlátal jeden veľký blud, ale nie je schopný analyzovať ani len jedného a toho istého človeka – mňa. Totiž hneď na začiatku ma počastoval tým, že som nevzdelanec a prikádroval mi prácu ošetrovateľa, pritom nižšie, v opojení samotného kádrovania vycapil moju nursing registráciu a teda jasný dôkaz minimálne toho, že vysokoškolské vzdelanie (ktoré je pri nursingu v UK POTREBNÉ) mám a že nie som ani ošetrovateľ, ale „sestra“(v akej pozícii, lebo ich je 5, si nechám pre seba). Jeho vyjadrenia teda, že nemám žiadné vysokoškolské vzdelanie a že som len akýsi ošetrovateľ sú buď dielom analytickej neshchopnosti, alebo podlého zámeru zdiskreditovať Vedomec a Kampaň.

  Vedomec na svojej stránke tiež nikde nepíše o MMS. Už bolo skôr objasnené, že pod FB profilom píšu a písali viacerí členovia Kampane a redakcie Vedomca. V tomto zmysle otázka, či komusi na druhy svet nepomohla „naša liečba s MMS“ nie je teda relevantná, ale účelová, t.j. na očiernenie Vedomca.

  Vyštudovaní lekári si vraj z jeho článkov trhajú vlasy. P. Benčík, tým, že nás dáva do jedného mecha s Bádateľom asi myslel aj stránku Vedomec a Kampaň. Fakt je taký, že s Kampaňou a Vedomcom (teda s niektorými ich aspektami) spolupracuje NEMÁLO lekárov, od čerstvo vyštudovaných až po tých najstarších a vo vyšších funkciách. Na to môžem čitateľom ponuknúť jedine moje čestné slovo. Mená lekárov z pochopiteľných dôvodov rizika kádrovania (Benčíkovho štýlu) nikdy nezverejníme a ani to nie je potrebné.

  A nakoniec, je aj polo-bludom, alebo niekoľkotino-bludom, že Marek Vojčík je Damián Kuzmovič. Ale prečo je to tak, si nateraz nechám pre seba. Ale ak by sa p Benčík pýtal, kto píše tie články na Vedomca, nech si predstaví, ako sedím Damiánovi na kolenách alebo naopak, a spolu, jedným husacím šarlatánskym perom píšeme, a píšeme a píšeme.

  Marek Vojčík

   


   

  OBSAH

  Úvod. Padla kosa na kameň! Časť 1. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho podlé totalitné praktiky

  …alebo, Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania

   

  Padla kosa na kameň! Časť 2. – Známy ‘tolerantný’ Ján Benčík

  Padla kosa na kameň! Časť 3. – Cestou, necestou Benčíkovej informátorky

  Cestou necestou…, alebo Benčíkov informátor RNDr. Viera Dedíková a jej  problém

   

  Padla kosa na kameň! Časť 4. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho kumpáni

  Benčík a Denník N v blogu o mne píšu a šíria bludy, zastrašujú, kádrujú a to vraj v záujme verejnosti

  Padla kosa na kameň – časť 5. – Čerešnička na tortičke

  Ján Benčík píše britskej kráľovnej Alžbete II.

     •  

     

     

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 7
  Celkové hodnotenie: 7.86
  Priemerná čítanosť: 8317

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Trump očakáva, že obchodná dohoda s Čínou sa podpíše do polovice novembra

  Washington 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump predpokladá, že USA a Čína podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu do polovice novembra Trump v piatok povedal, že sa obchodná dohoda podpíše do stretnutia lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktoré sa bude konať 16. a 17. novembra v Čile. "Myslím…

  Demokratická strana na čele s oceneným Goldmanovou cenou, apelujú na Čižnára, aby konal v prípade Trnku

  Bratislava 18. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Odídenci z opozičnej SaS, ktorí včera oznámili, že vstupujú do neparlamentnej Demokratickej strany (DS), dnes na sociálnej sieti vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal v prípade Dobroslava Trnku Podľa ich názoru má v tomto prípade "zdupľovanú pozíciu". "Nie je len…

  U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   U bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zasahovala polícia. Podľa informácií TV JOJ mu kontrolovali jeho zbrane. Medzi nimi aj samopal, ktorý mal podľa zdroja televízie odložený v trezore na prokuratúre. Informácie JOJ potvrdila polícia, ale aj samotný Trnka Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka…

  Minister Gál sa stretne so sudcom Lindtnerom, ktorý si mal písať s obvineným Marianom K.

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál sa v pondelok 21. októbra osobne stretne s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom v súvislosti s medializovanou komunikáciou v aplikácii Threema. Následne oznámi ďalší postup V pondelok sa zároveň minister stretne s premiérom Petrom Pellegrinim, ministerkou vnútra…

  Pri parlamente v Londýne našli podozrivý balík

  Londýn 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Jenny Longden Twitter)   Britská polícia oznámila, že odstránila podozrivý balík, ktorého nález si v piatok vyžiadal uzavretie londýnskej ulice Whitehall v centre metropoly neďaleko britského parlamentu Metropolitná polícia predtým uviedla, že na mieste boli prítomní špecialisti, ktorí podozrivý balík preverovali, a z tohto dôvodu okolie…

  Čaputová: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžia

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia aj prokuratúra si uvedomujú vážnosť situácie v súvislosti s vyšetrovaním aktuálnych káuz. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), policajný prezident Milan Lučanský a prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková majú nateraz dôveru prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Hlava štátu to povedala na piatkovom…

  Protest Za spravodlivé Slovensko v meste pod Urpínom zrušili

  Banská Bystrica 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Protest Za spravodlivé Slovensko, ktorý sa mal konať na Námestí SNP v Banskej Bystrici, organizátori zrušili. Oznámili to dnes na facebookovej stránke. Zhromaždenie sa nemôže podľa nich uskutočniť z organizačných dôvodov. Najbližší protest bude v Brezne a organizátori z občianskej iniciatívy Za slušné…

  154 migrantov z Etiópie pristálo v nemeckom Kasseli – ďalších 220 bude nasledovať v novembri

  Kassel 18. októbra 2019 (HSP/Journalistenwatch/Foto:Screenshot Twitter)   154 registrovaných migrantov prišlo 15. októbra z Etiópie do Kasselu v rámci „nemeckej dohody o presídľovaní“  Let pre ďalších 220 migrantov je naplánovaný na november. Pravdepodobne sú to predovšetkým Eritrejčania, Somálčania a Sudánci, ktorí tam prichádzajú.   It happened!🛫 In FIRST EVER @UNmigration…

  "Flirt" Poklonskej a Erdogana vyvolal zúrivú reakciu v Kyjeve

  Kyjev 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RIA Novosti)   V Kyjeve objavili ďalšiu zradu – tento raz tureckú... Ani ukrajinského prezidenta, ani vládu, ba ani radikálov či nacionalistov prakticky vôbec nezaujíma, čo sa deje v Sýrii kvôli útokom tureckej armády. Na Ukrajine majú viac ako dosť vlastných problémov... Na druhej strane viacerých rozzúrila…

  V Bratislave prebieha protest Za spravodlivé Slovensko

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Pochod iniciatívy Za slušné Slovensko podporili v piatok v Bratislave tisícky ľudí. Iniciatíva naďalej volá po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dôslednom vyšetrení káuz a novej dôveryhodnej vláde. Aktuálny pochod je podľa organizátorky Karolíny Farskej reakciou na terajšie kauzy Konkrétne…

  Toto prichádza z Bosny na chorvátske hranice

  Bihač 18. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   Invázia s cieľom zaplaviť európske národy cudzími etnikami a zničiť ich, v tichosti pokračuje. Pred pár dňami sa objavili zábery, kde polícia Bosny a Hercegoviny sprevádza tisíce migrantov, len mužov, na chorvátske hranice. Kam budú smerovať ďalej sa z mainstreamu nedozvieme. Budeme si tak musieť počkať, kým sa neobjavia videá…

  Prezidentka Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zúčastní intronizácie japonského cisára Naruhita, ktorá sa uskutoční v Tokiu 22. októbra. Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska v nedeľu (20. 10.). TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec "V pondelok (21. 10.) sa prezidentka stretne…

  Dzurinda odmieta, že by jeho vláda konala inak ako podľa svojho svedomia, t.j. pod vplyvom finančnej skupiny

  Bratislava 18. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o…

  Asad prijal ruskú delegáciu

  Moskva 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/SANA)   Sýrsky prezident Bašár Asad prijal v piatok ruskú delegáciu vrátane osobitného predstaviteľa pre Sýriu Alexandra Lavrentieva a námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina Predmetom rokovania bola situácia v Sýrii a turecká operácia na severovýchode krajiny, informovala tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na sýrsku…

  Hrabko: V porovnaní so stranou Za ľudí sú PS-SPOLU starí politici

  Bratislava 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hoci jednotlivé prieskumy politických preferencií môžu byť aj výrazne nepresné, trend posilňovania strany Andreja Kisku Za ľudí na úkor koalície Progresívne Slovensko-SPOLU je podľa publicistu Juraja Hrabka uveriteľný. „Keby som to mal povedať jednoducho, tak poviem, že PS-SPOLU sú už starí politici v…

  Podľa Eurobarometra vo vnímaní nezávislosti súdov je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie

  Bratislava 18.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vo vnímaní nezávislosti súdnictva je Slovensko opäť na chvoste Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnych dát Eurobarometra, ktoré dnes zverejnil portál Euractiv.sk. Iba 28% Slovákov si myslí, že slovenské súdy sú nezávislé, o opaku je presvedčených 60% Slovákov. Zvyšných 12% sa nevedelo vyjadriť Medzi najlepšie…

  Po útoku v ubytovni pre azylantov v Rakúsku zomrela 2. obeť - sociálny pracovník

  Viedeň 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Paul Zinken)   Rakúsky 32-ročný sociálny pracovník zomrel niekoľko dní po tom, čo pri útoku v ubytovni pre azylantov v spolkovej krajine Horné Rakúsko utrpel vážne bodné zranenia. V piatok o tom informovala tamojšia polícia Podľa tlačovej agentúry AP polícia dodala, že 33-ročného afganského žiadateľa o…

  Na verejné počúvanie nahrávok z kauzy Gorila pred Úradom vlády SR prišli stovky ľudí

  Bratislava 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré dnes pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí. Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS),…

  TopDesat

  Kedy naposledy žili na našej planéte mamuty?

  0

  Jedna štúdia tvrdí, že mamuty mali na našej planéte dostatok potravy aj priaznivé poveternostné podmienky na život. Vinníkom ich zániku vraj boli krátkodobé námrazy a nekvalitná voda. Po vyhynutí väčšiny zemských mamutov sa jedna populácia presídlila na vzdialený arktický ostrov. Posledné skupinky prežili na ostrove Wrangel a oproti svojim pozemským…

  Vladimír Clementis: Návrat domov po vlastnú smrť

  0

  Bol vzdelaný a raz si dovolil oponovať Stalinovi. To bolo dostačujúce na to, aby sa Vladimír Clementis, ktorý žil v rokoch 1902 až 1952, ocitol vo väzení a následne potom aj na popravisku. Správy sa množili. A boli čoraz zlovestnejšie. Vladimír Clementis, československý minister zahraničia, bol na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v Amerike a tam…

  10 prípadov, kedy študenti dokázali svojim učiteľom, že nepatria medzi najbystrejších

  0

  Byť vysokoškolským profesorom nie je najjednoduchšia práca. Najmä ak má študentov, ktorí robia čokoľvek iné namiesto učenia sa. Mnohí profesori sa domnievajú, že títo študenti potrebujú len správnu motiváciu, ale dokonca aj oni pripúšťajú, že to nie je vždy tento prípad. Všetci sme boli (alebo možno stále sme) študenti. Či už…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Slávny Siegfried a Roy: Čo sa stalo pred tigrím útokom?

  0

  Tak často spomínaný príbeh, v ktorom vystupuje Siegfried a Roy si pamätá temer každý. 3. október 2003 sa začal ako deň veľkých osláv, no skončil ako noc teroru. Tridsať rokov vystupovali iluzionisti Siegfried Fischbacher a Roy Horn s najdrahšou lasvegaskou šou. My si ich však pamätáme vďaka niečomu, čím boli ich šou…

  Vnútro obyčajných vecí skrýva neobyčajné tajomstvá

  0

  Uvažoval si niekedy, čo sa môže nachádzať vo vnútri rôznych predmetov každodennej potreby? Vonkajší vzhľad niekedy klame a zavádza. Možno ťa prekvapí, čo v sebe ukrývajú tieto obyčajné veci. Ako vyzerá vnútro požiarneho hydrantu, zubnej pasty či gitary? Dnes ti prinesieme otázky na tieto odpovede a odhalíme tajomstvá, ktoré pred…

  Vo svete IT

  Exkluzívna akcia na skvelú 3D tlačiareň Creality Ender-3 je opäť tu! Aktuálne je dostupná už za 150 eur

  0

  Model Creality Ender-3 je naozaj dostupná a intuitívna 3D tlačiareň, ktorá je vhodná pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených „tlačiarov“. Postaviť ju zvládne naozaj každý, pričom vám to nezaberie viac ako 10 minút. Následné tlačenie vašich projektov je úplná hračka a to najmä kvôli výbornej stabilnej konštrukcii, skvelým možnostiam v rámci nastavenia…

  8 užitočných aplikácií pre Android smartfóny, ktoré by ste nemali prehliadnuť

  0

  Naše smartfóny sú šikovnými pomocníkmi pri každodennom živote, ale bez vhodných aplikácií sú len zariadeniami na telefonovanie a  písanie správ pričom ich potenciál je omnoho vyšší. My sme si pre Vás nižšie pripravili zoznam 8 aplikácií, ktoré by ste nemali prehliadnuť v obchode Google Play. Stoja minimálne za vyskúšanie, pričom…

  Vybrali by ste si smartfón s plastovou alebo sklenenou zadnou stenu? Pozrite sa čo preferujú fanúšikovia Xiaomi

  0

  Smartfóny v  posledných rokoch prešli veľkými zmenami. Od rapídneho zvýšenia výkonu a to aj v kategórii smartfónov strenej triedy sme sa dočkali aj výrazných dizajnových zmien. Jednou z nich bola implementácia prémiových materiálov ako je sklo či kov v cenovo dostupnejších zariadeniach. Vybrali by ste si plastovú alebo sklenenú zadnú…

  Vedci objavili v hubách látku, ktorá dáva pacientom s obrovskými bolesťami novú nádej

  0

  Vedci objavili v hubách alternatívu k bežným opioidným analgetikám. Zdrojom úspechu má byť neznáma huba z rodu Penicillium. Doteraz boli druhy tohto rodu známe najmä pre antibiotické penicilíny, ktoré produkujú. Zdá sa však, že aspoň jeden zástupca týchto húb obsahuje zaujímavé látky na liečbu bolesti. Deriváty ópia sa viažu na…

  Google mení pravidlá hry pri licencovaní výrobcov smartfónov. Budú z toho ťažiť hlavne ich používatelia

  0

  Spoločnosť Google plánuje zmeniť pravidlá hry pri licencovaní nových zariadení. A  musíme povedať, že tentokrát sa jedná o pozitívnu zmenu, z ktorej budú ťažiť hlavne majitelia nových smartfónov. Zmeny sa dotknú nie len výrobcov smartfónov, ale aj ich používateľov Spoločnosť Google podľa portálu xda-developers.com plánuje zaviesť nové pravidlá v  spojitosti…

  Huawei predstaví už o pár dní nový fitness náramok Honor Band 5i. Pozrite sa čo všetko o ňom vieme

  0

  V júli tohto roku, značka Huawei Honor spustila predaj svojho posledného fitness náramku Honor Band 5, ktorý sme mali mimochodom možnosť vyskúšať. Dnes ale spoločnosť publikovala teaser, v ktorom odhaľuje spustenie predaja nového fitness náramku Honor Band 5i. Informáciu priniesol portál gizmochina.com. Honor Band 5i Predaj nového fitness náramku sa…

  TopSpeed

  Vodíkový Hyundai Nexo čistí vzduch. Dokázal to šialeným pokusom

  28

  Španielske zastúpenie automobilky Hyundai usporiadalo šialený pokus. Do vzduchotesnej gule uzavreli športovkyňu a jediné, čo mohla pri simulovanom behu dýchať, boli výfukové „plyny“ vodíkového Hyundai Nexo. Pri pokuse bol aj lekársky tím, ktorý celú akciu odborne kontroloval. Podľa automobilky jej nič nehrozilo.

  Ako používať hmlovky?

  9

  Predné hmlové svetlá slúžia na zlepšenie viditeľnosti v hmle alebo pri silnom daždi či snežení. Tie zadné na zviditelnenie auta zo zadu ostatným účastníkom premávky v zlom počasí. Častým problémom, s ktorým sa stretávame na slovenských cestách, je však podľa odborníkov ich nesprávne používanie. Oslňujú ostatných vodičov a v kolóne…

  BMW 1 Euro NCAP zvládlo, no má priestor na zlepšenie

  1

  Po nedávnom štvorhviezdičkovom Jeepe tu máme auto so ziskom už "povinných" 5 hviezdičiek. Je tu však jedno ale. BMW 1 Euro NCAP síce prešlo na plný počet hviezd, avšak až tak skvelý výsledok to rozhodne nebol a je tu priestor na zlepšenie. Napríklad za ochranu dospelých automobil nezískal ani 90 %, čo…

  O ručnú výrobu nového Bentley Flying Spur sa stará 200 ľudí

  1

  Automobilka Bentley začala s ručnou výrobou tretej generácie limuzíny Bentley Flying Spur. Ako prvá prichádza jej limitovaná edícia „First Edition“ v originálnom tmavomodrom laku.  Časť výroby Flying Spur je kvôli presnosti samozrejme automatizovaná, o detaily a finalizáciu niektorých dôležitých prvkov sa však v Crewe stará 200 ľudí. K prvým zákazníkom…

  Produkcia značky Lamborghini je 2x rýchlejšia ako pred pár rokmi

  1

  Produktivita automobiliek neustále rastie. Každým rokom sa vyrobí viac áut a automobilky chcú zákazníkom dodať čo najviac vozidiel za čo najkratší čas. Asi najlepším príkladom je v súčasnosti Tesla, ktorá má s ohľadom na produkciu áut veľké, ba priam niekedy až nereálne plány. Produkcia áut však rastie aj u menších…

  Škoda začína s oficiálnym odhaľovaním modelu Octavia IV

  4

  Automobilka Škoda začala s oficiálnym odhaľovaním horúcej novinky Škoda Octavia IV. Svetovú premiéru absolvuje verzia Combi už o necelý mesiac, presne 11. novembra v Prahe. Zaujímavé však je, že česká automobilka pustila do sveta ako prvé dizajnové skice verzie liftback. Tá sa má totiž predstaviť až po praktickejšom kombi.

  KAMzaKRÁSOU

  Míľnik menom prvý sed bábätka: Dá a má sa mu nejako dopomôcť?

  0

  A je to tu. Vaše dieťatko si už samé sadlo a objavuje svet okolo úplne z novej perspektívy. A všetky veci naokolo sú zrazu lákadlom. Ak sa vaše dieťatko doteraz aktívne neplazilo, počítajte s tým, že to čoskoro príde. Preto by ste mali postupne začať s prípravou domácnosti na zvedavé…

  TEST: Nová pleťovka NIVEA - píling, textilná maska a odličovací olej

  0

  Pleťová starostlivosť sa každým dňom posúva viac vpred. Na trhu sú nové prípravky, ktoré sa snažia ísť viac eko smerom a snažia sa zároveň pleti poskytnúť to, čo produkty predtým. Nová pleťovka NIVEA, ktorú sme v redakcii práve dotestovali, je presne takou modernou kozmetikou, ktorá má ambíciu byť viac “eko”…

  Trápi ťa herpes na perách? Skús overené prírodné tipy, ktoré fungujú

  0

  Možno s ním bojujete aj vy a herpes na perách či inej časti tváre je vaším veľmi nepríjemným aj nevzhľadným spoločníkom. Často sa červený pľuzgierik objavuje najmä v momentoch, keď je imunita organizmu oslabená, teda aj toto jesenné obdobie nie je výnimkou. Neváhajte preto a prečítajte si o účinných prírodných pomocníkoch, s ktorými sa herpesu…

  Vyhraj 4x Eisenberg I AM parfumovanú vodu v hodnote 55 €

  1

  Eisenberg I AM - narcistická vôňa odhaľuje v hlave delikátne maliny, nasledované opojným buketom tónov srdca zostavených z magnólie a čierneho korenia. Pretrvávajúce tóny ambry a santalu v základe zanechávajú v pamäti nezabudnuteľný odtlačok tejto vône.

  Psychologický test: Spôsob, akým prekrižuješ prsty, o tebe veľa napovie

  5

  Ľudské telo je fascinujúce. Dokáže o človeku veľmi veľa napovedať. A dokonca aj to, čo ani sami neviete. Stačí, že sa na vás človek pozrie odborným okom a hneď vie, čo vám je a čo vás trápi. Je to skutočne famózne a niekedy aj dychberúce. Napríklad, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo prezrádza tvar…

  Sen všetkých zamestnávateľov: Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia zverokruhu

  2

  Myslíte si, že patríte medzi skvelých zamestnancov, ktorí podávajú kvalitný výkon? Má váš zamestnávateľ vskutku šťastie, že pre neho pracujete? Tak toto si možno potvrdíte v nasledujúcom článku. Tu sú najlepší zamestnanci podľa znamenia horoskopu. Vybrali sme troch reprezentantov zverokruhu, ktorí excelujú v práci a dávajú do nej takpovediac dušu. 

  Svetlo sveta

  Počas 75. výročia Trnavskej novény vystúpia aj Marián Kuffa a kardinál Burke

  0

  V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna…

  Cirkev privítala schválenie zákona o finančnej podpore cirkví

  0

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský privítal schválenie zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Uvádza to vo vyjadrení, ktoré prinášame v plnom znení: “Rozhodnutie Národnej rady SR v súvislosti so zákonom, ktorý sa týka…

  Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

  0

  Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnosti. Jeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu…

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Armádny Magazín

  Francúzske špeciálne sily ostali ohrozené v Sýrii

  0

  Paríž pred niekoľkými dňami oficiálne uznal, že na severe Sýrie pôsobili špeciálne sily francúzskych ozbrojených síl. Zároveň, ako to zistili francúzski novinári, stiahnutie amerických vojsk z tejto oblasti zaskočilo francúzske špeciálne sily. Bol im totiž stopnutý prísun zásob kvôli skutočnosti, že predtým sa tieto dodávky uskutočňovali cez Američanov (ako

  Video: Policajt versus lupič s mačetou

  0

  Policajné zásahy často nie sú jednoduché. Pozrite si ukážkový zásah policajta proti lupičovi ozbrojenému mačetou. Policajná hliadka prichytila lupiča pri pokuse o vlámanie, ten nereagoval na výzvu policajta, aby vybral ruku z vrecka kde podľa predpokladu ukrýval zbraň. Aj napriek viacnásobnej výzve páchateľ neposlúchol, začal sa vzdaľovať a po chvíli…

  Video: Britské špeciálne sily sa majú zmeniť na katov

  0

  Londýn je pripravený uchýliť sa k mimoriadnym opatreniam, aby zabránil vstupu militantov islamského štátu na svoje územie. To, čo sa deje, priamo súvisí s tureckou vojenskou operáciou v severnej Sýrii a so skutočnosťou, že v dôsledku toho môže byť na slobodu prepustených mn

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Chôdza na severský štýl: Pre koho je vhodná a ako ju praktizovať?

  0

  Či už vás trápia problémy s kĺbmi alebo len potrebujete nakopnúť kondičku, vyskúšajte Nordic walking. Chôdza na severský štýl je vhodná pre všetky vekové kategórie a výborne trénuje celé telo. Chôdzu s palicami poznali turisti a lyžiari už desaťročia, ale Nordic walking bol prvýkrát oficiálne zdokumentovaný až v roku 1979. Spravil tak…

  Doplnková liečba rakoviny: Dokáže očakávané zázraky?

  0

  Liečba takého vážneho ochorenia, akým je rakovina, sa nesmie brať v žiadnom prípade na ľahkú váhu. Pacient by mal rešpektovať všetky liečebné metódy, ktoré mu predpíše odborník, teda lekár. Ak však sám pacient cíti, že by mohol a chcel liečbe dopomôcť, tak môže. Doplnková liečba rakoviny sa totiž u mnohých…

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…