Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát a na ktorú si máme zvykať účasťou na simulačných cvičeniach ?

Časť IV.

 

Oligarchizácia politiky v národnom štáte vedie k autoritárskemu riadeniu spoločnosti a k napomáhaniu globálneho riadenia celosvetovej politiky „ochrany zdravia“

 

Najprv niekoľko zaujímavých informácií:

 

1. Skupina viacej než 500 lekárov v Nemecku s názvom „Lekári pre informácie“ urobila behom celoštátnej tlačovej konferencie šokujúce prehlásenie: „Korónová panika je hra. Je to podvod. Podvod. Je najvyšší čas pochopiť, že sme uprostred globálneho zločinu.“ Táto skupina lekárskych odborníkov vydáva každý týždeň svoje lekárske noviny, aby mohla informovať verejnosť o masívnych dezinformáciách v médiach hlavného prúdu. Organizuje tiež masové protesty v Európe, ako tomu bolo napríklad 29.augusta 2020.

 

2. V Španielsku urobila skupina 600 lekárov s názvom „Lekári pre pravdu“ podobné vyhlásenie: „Covid – 19 je falošná pandémia vytvorená pre politické účely. Jedna sa o svetovú diktatúru so sanitárnou výhovorkou. Žiadame lekárov, média a politické orgány, aby zastavili túto kriminálnu operáciu šírením pravdy.“

 

3. V USA existuje dokument Plandemic, ktorý odhaľuje Covid – 19 ako kriminálnu operáciu. Tento dokument  podporuje viac ako 27 000,- lekárov.

 

4. V rokoch 2017 a 2018, teda dva roky pred Covid – 19, boli celosvetovo distribuované stovky miliónov testovacích súprav pre Covid – 19 !!! Tieto testovacie súpravy sú v skutočnosti testy PCR, ktoré sa v súčasnosti používajú v celom svete k testovaniu ľudí na Covid – 19.

 

5. Internetové stránky holandskej vlády pre patentovanie vynálezov ukázali niečo zaujímavého. Richard A. Rothschild zo Spojeného kráľovstva patentoval systém pre testovanie Covid – 19 už v roku 2015.

 

6. Svetová banka ukazuje, že Covid – 19 je projekt, ktorý je plánovaný do marca 2025 !

 

7. Čo tvrdili manželia Gatesovi ? „Globálna pandémia je na ceste. Skonštruovaný vírus je najväčšou hrozbou ľudstva. To sa stane v ďalšej dekáde.“ Samotný Bill Gates ešte 19.decembra 2019 tweetoval: „Som obzvlášť nadšený z toho, čo by následujúci rok mohol znamenať pre jeden z najlepších nákupov v globálnom zdraví: vakcíny.“

 

Môžem si myslieť, že uvedené informácie by pomohli k tomu, aby účasť obyvateľstva na testovaní bola bolo oveľa nižšia ako vykázaných 3,6 milióna ? V tomto smere nie som optimista, pretože pre jednotlivcov je ťažké odosobniť sa od svojej vlastnej existencie a myslieť globálne , v tomto prípade tak, že ma zaujímajú len vecí, čo sa dejú v rámci globálnej politiky. Postoj radového občana k testovaniu či vôbec k prijatým a prijímaným opatreniam je v prvom rade založený na tom, ako štátna moc uplatňuje svoje autoritatívne riadenie, ktoré zasahuje do jeho bežného života. A ten zásah je veľmi citeľný.

 

Niekoľko zaujímavosti z globálnej úrovne som uviedol iba preto, aby som zdôraznil a pripomenul, čo absentuje na našej národnej úrovni, aby obyvateľstvo bolo informované a vedelo sa správne rozhodovať. Je jasné iba to, že štátna moc pod vedením globálnej moci rozpracovala, a celkom dôsledne, politiku strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu takým spôsobom, že nepochybne ide o uplatňovanie globálnej diktatúry. Z tohto dôvodu na úrovni nášho národného štátu absentuje celospoločenská diskusia o tom, o čo sa snaží globálna moc, kto túto moc tvorí a prečo naša vládna moc globálnu moc rešpektuje. Dovolím si tvrdiť, že to nie je z nevedomosti a neznalosti toho, čo sa skutočne globálne organizuje a k čomu to všetko vedie. Je to zámer tých, čo nám teraz vládnu, aby sa na celospoločenskej úrovni nespochybňoval fakt, že nám ubližuje iba samotný koronavírus a nič a nikto iný.

 

Vládna moc má za úlohu skrývať skutočné záujmy „Triedy 1%“ a jej prisluhovačov s príslušnými nedemokratickými štruktúrami a teda má záujem, aby ostal pred obyvateľstvom skrytý plán globalistov spojený s „pandémiou“ koronavírusu. Ak by sa o tomto pláne verejne diskutovala v rámci celospoločenskej diskusie, vládna moc by nemohla tak hladučko organizovať prijímanie rôznych reštrikčných a represívnych opatrení a musela by zdôvodňovať, prečo pomáha presadzovať globálnu diktatúru. Žiaľ, požiadavku na celospoločenskú diskusiu o globálnej moci a jej plánoch na zotročenie obyvateľstva národných štátov, nepresadzuje ani samotná opozícia. Jej jednotlivé pripomienky a kritika zasahuje iba úroveň práce štátnej moci a ďalej je to nepriestrelné. Veľmi sa divím tomu, že v absolútnom útlme sú všetky tie politické strany, ktoré sa do NR SR nedostali.

 

Kto sú hlavnými hráčmi na strane globalistov či „Triedy 1%“ ? Sú to: Organizácia spojených národov, Svetové ekonomické fórum, Svetová zdravotnícka organizácia, Európska únia, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a ďalšie banky, petrochemický a farmaceutický priemysel a ďalšie nadnárodné štruktúry. K týmto hráčom jednoznačne priraďujem aj národné vlády, pretože sú priamymi vykonávateľmi globálnej politiky spojenej s „pandémiou“ koronavírusu. Bez priamej podriadenosti národnej vlády predstaviteľom globálnej moci by nebolo možné „pandémiu“ koronavírusu využiť na politické účely. Takže je tu otázka: Čo robiť, ak politické strany a občania sú politikou vládnej moci tak zastrašení, že sa o žiadne rozumné politický aktivity v rámci SR ani nepokúšajú ? Odpoveď na položenú otázku sa pokúsim nájsť v poslednej časti tohto článku. Zatiaľ poďme ďalej k ďalším súvislostiam odohrávajúcim sa v dnešnej dobe.

 

 

Ešte stále si neuvedomujeme, ako našej spoločnosti v celej jej zložitosti škodí proces oligarchizácie politiky. O dôveru občanov sa neustále uchádzajú skupiny ľudí, ktorí sa dostatočne majetkovo a finančne zabezpečili, získali presvedčenie, že potrebujú už iba taký dôležitý politický flek, aby mohli riadiť štát a v ňom všetkých obyvateľov. Predstavujú si, že spravovať celú spoločnosť nepredstavuje žiaden mimoriadny problém, pretože bude úplne postačovať, ak sa budú snažiť spoločnosť spravovať ako súkromnú firmu.

 

Lenže práve tu je celý kameň úrazu, pretože spoločnosť či štát sa nemôže spravovať ako súkromná firma, nech dosahuje akékoľvek vynikajúce výsledky. Základným problémom je totiž skutočnosť, že v kapitalizme neexistuje žiadna ekonomická demokracia, v prostredí ktorej by bolo možné vychovávať politické kádre vhodné pre výkon funkcií v štátnych orgánoch, úradoch či inštitúciách, či nebodaj dovoliť ľudu, aby sa miešal do politiky. V súkromných firmách neplatí žiadna demokracia, ani tá iluzorná. A keď neexistuje ekonomická demokracia, tak je pre oligarchov a ich politických pomocníkov veľmi ťažko preorientovať sa na niečo, čomu sa súhrnne môže hovoriť politická demokracia.

 

Náš doteraz platný volebný systém pre voľby do NR SR plne podporuje posilňovanie procesu oligarchizácie politiky, ktorá sa v prvom rade viaže na moc nadnárodných štruktúr a až v poslednom rade na skutočné záujmy národného štátu a jeho obyvateľstva. Oligarchovia sa postavili do čela štátu aj po voľbách do NR SR vo februári 2020 a riadia si štát ako súkromnú firmu, ktorá svoju činnosť obohatila o nový politický rozmer: rozvinúť politiku organizovania strašenia obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu a prinútiť obyvateľstvo, aby sa namiesto slobodného života správalo zodpovedne a disciplinovane. Je potrebné dosiahnuť métu: získať obyvateľstvo národných štátov pre vytvorenie masovej základne, ktorá zabezpečí petrochemickému a farmaceutickému Kartelu a ďalším pridruženým globálnym štruktúram, ešte väčšie bohatstvo a ešte väčšiu moc. Tí, čo pracujú v súkromných firmách, vedia, že nemajú žiadne slovo, len uložené povinnosti.

 

A tak nám už aj ten náš najvyšší šéf SR ( ako firmy ) stihol upozorniť, že ak nebudeme dodržiavať epidemiologické opatrenia, tak všetci stratíme slobodu ! V záujme koho – čoho by sme mali ako občania stratiť slobodu ? V záujme zdravia človeka asi ťažko, keď sa do toho mieša politická moc a tú zaujíma, spoločné s korporačnými médiami, iba koronavírus, ostatné zdravotné problémy sú všetkým ukradnuté. A čo znamená dodržiavať epidemiologické opatrenia vládnej moci ? Je to iba nosenie rúšok a dodržiavanie organizačno – technických noriem v rámci denných aktivít človeka ? Je to povinnosť zúčastňovať sa simulačných cvičení – ako napríklad testovania, ktoré si vymysleli diabli z „Triedy 1%“ ? Asi ťažko.

 

Všetko smeruje k tomu, aby naša ľudská spoločnosť v tichosti a bez reptania prijala „pomazanie“ mocných tohto sveta – vakcínu či vakcináciu ľudských bytosti v mene nového života.“ Čo je to za človek – politik, ktorý slobodu človeka podmieňuje povinným nosením rúška a dodržiavaním pravidiel, ktoré si nová totalita vymýšľa a realizuje. Pritom nosenie či nenosenie rúška môže symbolický vyjadrovať slobodný názor a slobodný prejav človeka, ktorý je potrebné skôr rešpektovať ako potierať. Vládna moc na čele so svojim šéfom si nemôže zvyknúť pochopiť toto znenie čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

 

Najvyšší šéf SR ( ako súkromnej firmy ) sa obrátil na každého z nás, občanov, aby sme sa stali dobrovoľnými kontrolórmi, ktorí budú sledovať či sa dodržiavajú pravidla súvisiace s epidemiologickými opatreniam a v prípade ich nedodržiavania upozorniť políciu či regionálny úrad verejného zdravotníctva. Je to úprimná výzva k udavačstvu ! Najvyššieho šéfa SR vôbec nezaujíma, že vládna moc aj s ním na čele porušila svojimi rozhodnutiami či opatreniami celkom sedem ústavných práv človeka či zmarila dostupnosť zákonom priznaných práv ( bližšie vo vnútri článku ). Tieto porušenia Ústavy SR a zákonov nesmú nikoho zaujímať, pretože počnúc Úradom vlády SR a cez jednotlivé ústredné orgány štátnej správy až po samosprávne orgány, profesné združenia či rôzne firemné organizácie a inštitúcie sa všetci podriadili práve svojvoľným „privátnym“ opatreniam, ktorých plnenie či rešpektovanie sa vyžaduje pod hrozbou sankcií či pokút ! Takáto zmes súkromnej autoritatívnej moci a štátnej represie je udivujúca a pritom mlčky akceptovaná !!!

 

V súvislosti s politikou organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu máme tu veľmi zaujímavé politické konanie vládnej moci: porušovanie ústavných práv a súvisiacich zákonov začalo spadať pod „privátnu“ moc najvyššieho šéfa SR a občania sa o to nemajú vonkoncom zaujímať, pretože je pre nich určená ( ako v súkromnej firme ) iná zákazka – byť kontrolórmi plnenia príkazov najvyššieho šéfa. Nemám pochybnosti, že týmto spôsobom sa: a) nemôžu vytvárať podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných, b) vládna moc porušuje Ústavu SR aj tým, že nedodržiava čl. 2 ods. 2, ktorý znie: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Naše štátne orgány majú nad sebou inú, skutočnú neústavnú moc – globálnu moc, ktorú rešpektujú bez akéhokoľvek politického svedomia a ktorú pokladajú za moc dôležitejšiu, ako je ústava národného štátu.

 

V tomto období začínam závidieť obyvateľom Tanzánie, že majú takého prezidenta, akého majú. Ten totiž má úplne iný postoj, ako naša prezidentka a ako naša vládna moc. Prezident Tanzánie dokázal práve na konkrétnych testoch, že tie sú nespoľahlivé, pretože pozitívny výsledok sa v rámci testovania dostavil zo vzorky papaye, vtáka kware, kozy. Prezident došiel k záveru, že s testami sa hraje špinavá hra a dejú sa neuveriteľné veci. Prezident radí obyvateľom Tanzánie, aby sa nebáli, Podľa neho tí, ktorí nie sú unavení a nejak zranení, prečo by sa mali báť. Chrípka tu vždy bola, toto je iba pokročilejšie a tiež pominie. Prezident poradil všetkým vo svete, ktorí prístroj na testovanie používajú, aby odobrali vzorky z čohokoľvek a preukáže sa to, čo sa zistilo v Tanzánií. Prezident naliehal na Tanzánijcov, aby nepanikárili a pokračovali v tvrdej práci. Výroba by malo pokračovať a to vo veľkom. Nemali by sa navzájom strašiť. Politikom prezident odkázal, aby túto situáciu s koronavírusom prestali používať ako agendu, pretože im to nepomôže.

 

Aké je poučenie ? Ak by v našej spoločnosti existovala skutočná a nefalšovaná demokracia a média by si plnili úlohu byť strážcom demokracie, už by bol vznikol silný tlak verejnosti, aby skončila táto vládna moc a zákonodarný zbor, ktorí bezohľadne realizujú politiku organizovania strašenia obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu, namiesto toho, aby ju ukončili. My, občania SR, sa máme pokojne a slušne podriaďovať „privátnej“ moci najvyššieho šéfa SR aj s jeho manažérmi globálnej politiky. Sloboda názoru a sloboda prejavu zo strany občanov SR nie je pre vládnu moc potrebná. V spoločnosti naďalej platí nepísaná zásada: v privátnej sfére postihovať sa môžu iba námedzne pracujúci, šéfa nie je možné brať na zodpovednosť zo strany námedzne pracujúceho.

 

 

V internetovom denníku Hlavné správy som sa dňa 28.8.2020 mohol okrem iného dočítať, že minister zdravotníctva Marek Krajčí podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa , pretože má podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy. Ministra vyrušujú informácie publikované prostredníctvom internetovej stránky Bádateľ, ktoré vraj občanov nabádajú k občianskej neposlušnosti, mareniu prijatých opatrení na zabránenie šírenia ochorenia Covid – 19, odmietaniu očkovania a podobne. Ministerstvo zdravotníctva SR zastáva názor, že informácie publikované na stránke Bádateľa môžu u obyvateľstva vyvolať vážne obavy, znepokojenie, pretože sú v rozpore so skutočnosťou a bez odborných a vedeckých podkladov, pretože obsah niektorých príspevkov je nepravdivý a nezodpovedný. Toľko, o čom je presvedčený minister zdravotníctva.

 

Keď si takúto informáciu prečíta radový občan, musí krútiť hlavou nad svojim pocitom, akú nízku ľudskú a odbornú úroveň predstavuje samotný minister a akú politickú úlohu takýto človek, postavený do zodpovednej štátnej funkcie, presadzuje a za každú cenu ju aj ochraňuje. Politická úloha, ktorú má plniť a presadzovať minister zdravotníctva, samotné Ministerstvo zdravotníctva SR ako ústredný štátny orgán a samotná vláda SR, je v súčasnosti nad slnko jasná: v podmienkach SR, v národných podmienkach presadzovať politiku organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, Napísané jasnejšie, táto politika nie je žiadnym originálnym počinom či aktivitou našej vládnej moci, pretože sa dotýka podstaty globálneho kapitalizmu a je jasným príkladom a vyjadrením skupiny globalistov, ktorá má svoje záujmy v rámci kapitalistickej „Triedy 1%“.

 

Existuje dostatok dokumentov o tom, že ide o globálnu moc a o presadenie globálneho riadenia politiky organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu. Je dôležité pochopiť, čo má byť výsledkom tejto politiky, ak sa ju podarí najmä v rámci západnej civilizácie presadiť. O čo ide v rámci globálneho riadenia celosvetovej politiky „ochrany zdravia“ ?

 

A.

 

Spustiť „Veľký reset“, v rámci ktorého kapitalizmus sa musí všade pretransformovať tak, aby slúžil predovšetkým „Triede 1%“. Kapitalizmus je v koncoch, pretože nemá v skutočnosti žiadne nové možnosti rastu. Ľudia nesmú ani tušiť, že ekonomický a politický poriadok v spoločnosti môže byť v prospech všetkých, čo by si vyžadovalo úplne nové prístupy v politike. Anglo-americký kapitalizmus dorástol do podoby finančného kapitalizmu, ktorý podľa ekonóma Alberta Michaela predstavuje barbarský kapitalizmus. V takejto spoločnosti zdravotníctvo nie je organizované ako služba verejnosti, ale ako tržná hodnota.

 

Rozhodujúce postavenie v tejto tržnej hodnote má napríklad miliardár Bill Gates, ktorý sám najlepšie vie, prečo ide po vakcínach a teda po očkovaní. Aby bol úspešný, najprv sa musí presadiť politika strašenia „pandémiou“ koronavírusu. Ako sa Bill Gates sám vyjadril, je to najlepšia investícia, ktorú kedy urobil, pretože návratnosť je v pomere takmer 20:1. Aby sa „Veľký reset“ podaril, bolo potrebné koronavírus použiť ako nástroj pre obrovské vyvolanie strachu medzi obyvateľstvom a pre ospravedlnenie zločinnej politiky v rôznych oblastiach života spoločnosti, počnúc ekonomikou, pokračujúc školstvom a končiac športom či kultúrou.

 

V súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu došlo ka zaujímavému javu: zisky pre farmaceutické spoločnosti či priamo pre Billa Gatesa a ďalšie nadnárodné spoločnosti sú organizované a zabezpečované v zmysle tržných princípov platných pre zdravotníctvo, ale všetky straty, ktoré sú v mene boja proti koronavírusu organizované ( napríklad ekonomika, školstvo, zdravie ľudí atď. ) sú socializované a teda musí na nich doplácať celá spoločnosť. A tu sa už dôvody vládnej moci k takýmto stratám nevysvetľujú trhovo, ale ako služba verejnému zdraviu !

 

B.

 

V tomto roku s definitívnou platnosťou sa začala ofenzíva triedy kapitalistov – globalistov proti obyvateľstvu národných štátov, proti obyvateľstvu sveta. Súčasťou tejto ofenzívy je aj ďalšie oslabenie štátnej suverenity v prospech globálnej politiky svetovej vlády. Trieda kapitalistov počíta s tým, že bezuzdný kapitalizmus musí ďalej pokračovať, bude sa ďalej prehlbovať priepasť medzi globálne majúci a globálne nemajúcimi, takže život obyčajných ľudí bude ešte zúfalejší a to aj v bohatých krajinách.

 

Trieda kapitalistov chce zachrániť barbarský kapitalizmus za každú cenu a preto obyvateľstvo nesmie prísť k názoru, že vo vzťahu k nemu môže existovať aj lepšia ekonomická a politická alternatíva. Kapitalisti sa boja, že občania si skôr či neskôr začnú uvedomovať, že ich môže čakať aj krajšia budúcnosť a to po kapitalizme. Už teraz ľudia chápu, že kapitalizmus nie je zlučiteľný so skutočnou demokraciou. Aby kapitalizmus v súčasnej podobe mohol ostať večným a jediným systémom na svete, je potrebné preformatovať samotných občanov, získať nad nimi dostatočnú kontrolu a moc. Preto prichádza na scénu koronavírus a globálne riadenie s ním.

 

Poznámka: Dodatočne som v internetovom denníku Hlavné správy natrafil na článok s názvom: „Cházin: Vlády sa pomocou vytvárania strachu z covidu snažia skryť ekonomickú katastrófu.“ Ruský ekonóm Michail Cházin odpovedal na otázky rádia Govoriť Moskva. Jeho názoru praktický korešpondujú s tým, čo tvrdím v bodoch A a B. Doporučujem čitateľovi, aby si tento článok na stránkach HS prečítal.

 

 

Ako zdôraznil Dr. Coloman, rýchlo prijímame systém so štátnou kontrolou, prísnou reguláciou, miznutie demokracie. Príde vakcína, pretože je to dokonalý spôsob ako nás prinútiť prijať identifikačné karty – certifikáty alebo tetovanie a tomu budú hovoriť implantáty či aplikácie. A už vieme, že pod vedením Billa Gatesa bola vyvinutá nová technológia, ktorá umožní vstreknutie očkovacích látok pod kožu spolu s našimi zdravotnými záznamami. V rámci digitálneho tetovania bude implantovaný neviditeľný certifikát, ktorý môže byť skenovaný úradníkmi prostredníctvom mobilnej aplikácie a infračerveného svetla. Certifikát bude predstavovať digitálny doklad o imunite. Ak by to tak bolo, tak to bude už o jasnom fašizme, ktorý bude mať globálny rozmer.

 

Je samozrejme, že nám naše Ministerstvo zdravotníctva SR či samotný predseda vlády SR alebo hlavný hygienik SR neprezradia, že program „Veľký reset“, ktorého iniciátorom je Svetové ekonomické fórum a ktorý nadväzuje na program OSN – Agendu 2030, má aj takéto predsavzatie: využitie inovácií 4. priemyselnej revolúcie na podporu verejného blaha najmä riešením zdravotných a sociálnych problémov. To je najlepšia cesta, ako ničiť život obyvateľom vo svete a podriadiť si ich pod moc „Triedy 1%“.

 

Americký filozof David Schweickart jedného času ( asi pred 10 rokmi ) v svojej knihe „Po kapitalizme – ekonomická demokracia“ zdôraznil veľmi zaujímavú myšlienku o kapitalizme. Ten podľa neho poskytol ozajstnú šancu na ozajstný humánny svet, no kým sa nedostaneme za hranice kapitalizmu, nie je možné túto šancu využiť. V súčasnosti sa robí všetko potrebné k tomu, aby sa obyvateľstvo západnej civilizácie, či vôbec sveta, nesnažilo dostať za hranice kapitalizmu a žilo len v takých podmienkach, ktoré obyvateľstvu určí „Trieda 1%“.

 

Nástup skutočne humánneho sveta v programe „Veľký reset“ nenájdeme, ale je v ňom niečo iné – nastolenie transhumanistického programu ako spojenia človeka so strojom a súlad s iniciatívami globálneho riadenia. A takýmto záležitostiam sa majú podriaďovať národné vlády a obyvateľstvo jednotlivých štátov. V programe 14 zo 17 udržateľných cieľov zahŕňa očkovanie. Ľudstvu sa začali od „Triedy 1%“, ako zainteresovanej minoritnej skupiny na zachovaní kapitalizmu, drzo nariaďovať podmienky jeho existencie. Problém je v tom, že predstavitelia – diabli globálnej moci veľmi dobre vedia, že samotné ľudstvo nepredstavuje žiadny taký subjekt, ktorý by sa vedel dostatočne brániť. Osobne si myslím, že koronavírus je biologická zbraň, ktorá bola, podľa Davida E. Martina, analytika národnej spravodajskej služby v USA, patentovaná, na základe čoho sa potom dlhé roky robil výskum, ktorý má svoju históriu. Dokonca existuje aj vyjadrenie jednej vedkyne, že v prípade epidémie vždy ide o biologickú vojnu a nejde o prirodzenú udalosť. Ak sa ľudstvo na globálnej úrovni nevie brániť, tak diabli globálnej moci počítajú s tým, že je možné na globálnej úrovni zrealizovať „ochranu zdravia a životov“ vakcináciou. K tejto „humanitárnej akcií“ si preto najali štátnu moc, ktorá sa stáva výkonnou zložkou globálnej diktatúry na danom štátnom území.

 

Ukazuje sa, že celú politiku organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu je možné sledovať v takejto postupnosti:

 

1. Najprv je tu úsilie venovať všetku energiu a úsilie na výskum koronavírusu a jeho pretvorenie na účinnú biologickú zbraň. Massimo Mazzuco v svojom videu „Koronavírus – zvláštne okolnosti“ okrem iného napríklad uviedol, že 31.1.2020 zverejnila univerzita v Dillí výskum s názvom „Záhadná podobnosť jedinečných zväzkov HIV proteinu v Covid – 19.“ Vedci našli vo víre jasné stopy genetickej manipulácie. O dva dni neskôr bola správa stiahnutá ! Na podporu tézy genetický upraveného vírusu vystúpil profesor „Univerzity of Illnois“ Francis Boyle, muž, ktorý v roku 1989 napísal americký zákon o používaní biologických zbraní. Profesor tvrdí, že koronavírus je produktom genetického inžinierstva.

 

2. Vypustenie umelo vytvorenej biologickej zbrane – nákazlivého koronavírusu s veľmi nízkou úmrtnosťou. Existujú hypotézy o umelom uvoľnení nákazy. Univerzita Johna Hopkinsa v roku 2019 pripravila svetovú pandemickú simuláciu „Event 201“, pri ktorej sa predpokladala pandémia koronavírusu, ktorá by začala z južnej Ameriky a rozšírila by sa do celého sveta. Univerzita vypracovala dokument s názvom „Príprava na pandémiu respiračných patogénov s vysokým dopadom.“ M. Mazzuco z Talianska cituje z tohto dokumentu veľmi zaujímavú časť: „Pokiaľ by sa respiračný patogén s vysokým dopadom vyskytoval prirodzene alebo v dôsledku náhodného alebo úmyselného uvoľnenia, pravdepodobne by to malo významné dôsledky pre verejné zdravie, ekonomiku, sociálny systém a politiku. Národné vlády sa musia pripraviť na úmyselné použitie respiračného patogénu. Príprava na úmyselnú udalosť musí zahŕňať uvedomenie si skutočnosti, že úmyselné šírenie respiračného patogénu s vysokým dopadom by mohlo podstatne zhoršiť mimoriadne dôsledky prirodzenej pandémie s rovnakým pôvodcom.“

 

M. Mazzuco upozornil na zásadný rozdiel medzi situáciou zámerného uvoľňovania a situáciou, v ktorej sa respiračný patogén s vysokým dopadom šíri prirodzene. Pri zámernom uvoľňovaní by bola možnosť spáchania viacej útokov na rôznych miestach alebo opätovné uvoľnenie nákazy v prípade úmyselného útoku.

 

3. Výzvy k masívnemu financovaniu farmaceutického priemyslu za účelom prípravy vakcín či realizovania rôznych simulačných cvičení určených na zabezpečenie pripravenosti národného štátu k zvládaniu boja s „pandémiou“ koronavírusu. Tieto výzvy sa objavujú v rámci už spomínaného dokumentu „Svet v ohrození“, v dokumentoch EÚ, ktorá zorganizovala konferenciu k globálnej politike zabezpečenia očkovania obyvateľstva sveta či zorganizovanie dobročinnej celosvetovej akcie, v rámci ktorej sa vyzbieralo okolo 8,- miliárd eur.

 

4. Realizovanie globálnych plánov boja proti „pandémii“ koronavírusu nástrojmi autoritatívneho riadenia spoločnosti vrátane organizovania simulačných cvičení, ktoré pomôžu rozvrátiť život v celej spoločnosti. Plány sú realizované vo väčšine krajín sveta v priebehu roka 2020 a sú späté s porušovaním ústavných práv a základných ľudských práv a slobôd. „Pandémia“ koronavírusu sa stala trojským koňom k implementácií globálnej diktatúry. V skutočnosti ide o duchovnú a psychologickú vojnu proti ľuďom, o násilné presadenie zmien v jeho živote podľa predstáv predstaviteľov globálneho kapitálu. S realizáciou globálnych plánov boja proti „pandémii“ koronavírusu je potrebné počítať aj v roku 2021 a v ďalších rokoch. Problémom je, že doteraz sa nepodarilo sformovať opozičný front zložený s opozičných politikov a občanov, aby bolo možné už v tejto etape zastaviť štátnu moc v jej podpore globálnej diktatúry.

 

5. Agresívny tlak štátnej moci na presadenie vakcíny a vakcinácie obyvateľstva ešte len príde, ale už teraz je možné konštatovať, že sa začal už v rámci jej terajších postupov. Simulačné cvičenia nariadené z úrovne nevolenej globálnej moci sú dôležitým nástrojom, aby si obyvateľstvo zvykalo na novú politicko-spoločenskú atmosféru v živote spoločnosti a aby sa postupne dokázalo prispôsobiť aj tomu, čo je plánované, aby prišlo. A vakcíny a vakcinácia obyvateľstva je plánovaná , preto je potrebné, aby v rámci globálnej diktatúry bolo obyvateľstvo prinútené k tomuto spôsobu „ochrany zdravia a životov.“

 

Štátna moc organizuje testovanie obyvateľstva spôsobom uplatnenia autoritatívneho princípu a v skutočnosti je to spôsob, ako si môže dovoliť správať sa a rozhodovať oligarcha v rámci svojej firmy vo vzťahu k podriadeným. Robí sa testovanie, ktoré naša právna úprava nepozná a robí sa takým spôsobom, aby bolo možné precvičiť predovšetkým našu armádu, našu políciu, územnú samosprávu a zabezpečiť dostatočný ľudský personál na vykonávanie testovania. Agresívny tlak štátnej moci sa dočká úspechov, ak obyvatelia sa nepokúsia o žiadny odpor proti testovaniu. Zdá sa mi, že samotná pasivita občanov je založená na strachu z toho, že nás môže ohroziť koronavírus a zároveň je to pasivita ako výsledok vzdelanosti u určitých skupín občanov. Je neuveriteľné, ako sa skutočne potrebného odporu, až na pár jednotlivcov, vzdali učitelia materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ľudia s právnickým vzdelaním a rôznej profesijnej organizácie, odborári, vedúci pracovníci z ekonomickej sféry, predstavitelia územnej samosprávy, všeobecní lekári a podobne.

 

Je priam zarážajúce, ako sa mnohí ľudia správajú sami k sebe, ako im nezáleží na ich dôstojnosti, ako im nezáleží na tom, že disponujú rozumom a nechcú ho použiť, ako im nezáleží na schopnosti posúdiť, k čomu politika „pandémie“ koronavírusu môže viesť, ako nevedia svoje deti brániť pred diktátom ministerstva školstva, ako sú koncipované pracovné zmluvy, kto má v skutočnosti zabezpečovať bežnú zdravotnú starostlivosť a podobne. Ak je napríklad testovanie vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologického vyšetrenia, tak si nemôžeme namýšľať, že ozaj sa stalo to, že máme v SR zatiaľ 3,6 milióna dobrovoľných darcov napríklad ľudského tkaniva, keď sa z úrovne štátnej moci oficiálne skúma, kto je pozitívny či negatívny. Alebo je odoberanie vzorky z nosohltana jemnou tyčinkou odoberaním ľudského tkaniva pre laboratórne účely rôznych farmaceutických spoločnosti ?

 

6. Vakcinácia obyvateľstva bude predstavovať fázu uplatnenia globálnej diktatúry, keď už bude väčšina obyvateľstva štátnou mocou zlomená a nebude možný z jej strany žiadny organizovaný odpor. Tí, čo sa zúčastnili testovania, sú zrejme presvedčení, že nič nemôžu stratiť, najmä ak to potrebujú k svojej práci a podobne. Lenže práve v tom je skrytá diktatúra, že štátna moc nariaďuje, čo nového potrebuje človek k práci a k bežnému životu – dokazovať a preukazovať sa, že som zdravým človekom, pretože nemám v sebe, asi, koronavírus, hoci môžem mať všetky ostatné choroby, ktoré skutočne ohrozili moje zdravie. Ide o globálnu diktatúru, ktorá zorganizovala strašenie obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, pričom tento strach sa znásobil tým, že aj testovaním sa musia odhaľovať ľudia, ktorí sú hrozbou pre iných ľudí. Je to rafinovaný spôsob, ako postupne značkovať ľudí, aby sa ich medziľudské vzťahy predefinovali tak, že je potrebné v záujme svojho vlastného zdravia v každom prípade v svojom okolí nachádzať a vyhľadávať ľudí, ktorí sú pre nás potenciálnou hrozbou. Takýto spôsob života pokladám za neudržateľný a nezvládnuteľný pre ľudskú mierovú existenciu. Všetko, čo je späté s „pandémiou“ koronavírusu, pokladám za ťažký podvod na ľuďoch.

 

Uvediem niekoľko ďalších zaujímavých faktov, ktoré sa týkajú toho, ako globálna moc a globálna diktatúra má postupovať ďalej.

 

Ešte v roku 2012 vyrobila EÚ zvláštny komiks, ktorý bol distribuovaný iba medzi jej zamestnancov. Tento komiks dostal názov „Infikované“ a ukazuje nový vírus z čínskej laboratórií šíriaceho sa po celom svete. Riešenie tejto pandémie je uvedené v komikse: globalisti presadzujú jeden globálny plán zdravia ! Jeden z citátov komiksu mal toto znenie: „Bezpečnostné opatrenia, ktoré nasledovali, urobili našu existenciu celkom neznesiteľnou.“

 

A ďalšia zaujímavosť z dnešného pohľadu. Kto chce, nech si to preverí. V roku 2012 sa uskutočnili letné olympijské hry v Londýne. Čo na nich bolo zaujímavého už v rámci úvodného otváracieho ceremoniálu ? Uvedomujeme si to až teraz, prečo olympijské hry ukázali celému svetu v jasných obrazoch vystupujúcich pandémiu koronavírusu ?

 

Spisovateľ a výskumník Robin de Ruiter už v roku 2008 predpovedal, že príde globálne uzamknutie. Cieľom uzamknutia by malo byť vytvorenie nového svetového poriadku autoritárskej kontroly.

 

V roku 2014 predpovedal investigatívny novinár Harry Vox plánovanú globálnu pandémiu a povedal, prečo by „vládnuca trieda“ robila takéto veci: „Nezastavia sa pred ničím, aby dokončili svoju sadu nástrojov kontroly. Jednými z vecí, ktoré v ich sade nástrojov chýbali, sú karantény a zákazy vychádzania. V pláne je infikovať stovky tisíc ľudí a a vytvoriť ďalšiu fázu kontroly.“

 

Všetko, čo sa v súčasnosti vo svete deje: globálna pandémia, uzamknutie populácie, zrútenie ekonomiky, uloženie autoritárskej kontroly, predpovedal dokument Rockefellerovej nadácie: „Scenár budúcnosti technológie a medzinárodného rozvoja.“ Podľa Rockefellerovej nadácie musí globálna pandémia vyústiť v zvýšenú kontrolu, kde sa ľudia radi vzdajú svojej slobody, aby sa cítili bezpečne. Táto nadácia v súčasnosti prišla aj s druhým krokom. Vydala príručku o tom, ako behom pandémie implementovať nové kontrolné systémy. Tak napríklad: a) aby sme mohli plne ovládnuť epidémiu Covid – 19, musíme testovať väčšinu populácie každý týždeň, b) digitálne aplikácie a sledovacie software, chránené ochranou súkromia, by mali byť široko používané, aby umožnili úplnejšie sledovanie kontaktov. Podľa ich scenára by celá svetová populácia mala dostať digitálne ID, ktoré ukazuje, kto dostal všetky vakcíny. Bez dostatočného očkovania bude odopretý prístup do škôl, koncertov, kostolov, verejnej dopravy a podobne. A toto požaduje Bill Gates a mnoho vlád.

 

Existuje video, ktoré ukazuje, ako sa spolu rozprávajú Bill Clinton, bývalý americký prezident a Andrew Cuomo, guvernér štátu New York. Diskutujú o tom, ako nastaviť veľký kontrolný systém k testovaniu celej populácie a kontrolu všetkých jej kontaktov, ako vybudovať armádu k zrealizovaniu tohto kontrolného systému. Podľa guvernéra musia byť menovaní stovky a stovky kontrolných agentov. Vyskúšajú každého a potom skontrolujú všetky jeho kontakty. Pôjde teda o armádu vyšetrovateľov, ktorí budú kontrolovať kontakty všetkých.

 

Investigatívny novinár Anthony Patch už v roku 2014 povedal aj toto: „Uvoľnia umelý koronavírus. V dôsledku toho budú ľudia požadovať vakcínu, ktorá by ich chránila. Táto vakcína pridá do tela osoby tretí kmeň DNA, čo z jich v podstate urobí hybrid. Akonáhle je človeku podaná injekcia, takmer okamžite jeho DNA prechádza transformáciou. Táto genetická zmena spôsobí, že ľudia stratia schopnosť myslieť sami za seba, bez toho, aby si boli vedomí, že sa to stalo. Tak ich bude možné ľahšie ovládať a stanú sa otrokmi elity.“

 

Podľa Dr. Carrie Madej z Georgie v USA, existuje plán na injekčné očkovanie ľudstva veľmi nebezpečnými vakcínami proti Covid – 19, ktorých účel je dvojaký: a) preprogramovať naše DNA a urobiť z nás hybrid, ktorý sa bude ľahko ovládať, b) pripojiť nás k umelej inteligencií pomocou digitálneho ID vakcíny, ktorá umožní otvoriť celkom novú oblasť kontroly.

 

Bill Gates jedného času povedal toto: „Na Zemi žije 6,7 miliárd ľudí a skoro ich bude 9 miliárd. Môžeme však toto číslo znížiť o desať až pätnásť percent, ak odvedieme dobrú prácu s novými vakcínami, zdravotnou starostlivosťou a antikoncepciou.“ Ten istý pán v roku 2018 verejne oznámil, že globálna pandémia je na ceste, ktorá by mohla zničiť 30 miliónov ľudí. Povedal, že sa to pravdepodobne stane v následujúcom desaťročí.

 

Je znepokojujúce, že globalisti sa vyhrážajú ľudstvu ešte väčším utrpením, pokiaľ sa nepodvolí ich úplnej kontrole. Princ Charles nedávno vyhlásil: „Pokiaľ teraz neuskutočníme veľký reset, bude pandémii stále viacej.“ Plánujú spôsobiť toľko pandémii, koľko je potrebné, aby zlomili ľudstvo, dokiaľ sa každý nepodriadi ich globálnej kontrole. Povinné očkovanie je kľúčom k ich plánu, vakcíny nás majú prepojiť s globálnymi kontrolnými systémami. Iba očkovaní ľudia sa budú môcť voľne pohybovať.

 

 

Všimnime si, ako pekne zavádza verejnosť predseda vlády SR. On je presvedčený, že ľudia, ktorí sa nestotožňujú s diktatúrou štátnej moci, si osvojili nejaké právo nakaziť iných ľudí !!! Lenže z jeho strany je to marketingový ťah, pretože žiadni ľudia s politikou strašenia obyvateľstva koronavírusom nezačali a nemajú záujem niekoho nakaziť. Týmto marketingovým ťahom predseda vlády SR zakrýva to, že štátna moc si vyhradila právo reorganizovať každodenný život obyvateľov krajiny len preto, aby cestu k vakcinácií a podrobeniu si obyvateľstva mohla zdôvodňovať svojim právom bojovať a zvíťaziť nad koronavírusom. Lenže výsledkom víťazstva nad koronavírusom má byť vakcinácia ľudstva a jeho uvrhnutie do moderného otroctva. Môžem dúfať, že kto sa ľahko podrobil celoplošnému testovaniu a jeho vedomie je nastavené iba na pozorovanie blízkeho okolia okolo seba samého – moje zdravie, moja rodina, moja práca – si dokáže uvedomiť nebezpečenstvo vakcinácie a odmietne ju ? Môžem dúfať, že sa v našom štáte nájdu také politické sily, ktoré v spolupráci s občanmi dokážu zastaviť štátnu moc v realizácií politiky predstaviteľov globálnej moci ? Môžem dúfať, že sa nájdu aktívne občianske skupiny zložené napríklad z právnikov, lekárov, vysokoškolskej inteligencie, kultúrnej sféry, predstaviteľov komunálnej sféry a podobne, ktorí sa zapoja do vytvorenia celospoločenskej diskusie o tom, či je v záujme občanov SR presadzovať politiku predstaviteľov globálnej moci a teda politiku triedy kapitalistov, ak sa neberie ohľad na záujmy celých skupín nášho obyvateľstva ?

 

Koniec časti IV.

 

Pokračovanie v časti V.

 

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 187

Celkové hodnotenie: 15.54

Priemerná čítanosť: 958

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Gay-dráma s účasťou nemeckého diplomata priniesla jednu obeť

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Nemeckého konzula Uweho Herberta H. zatkla brazílska polícia pre podozrenie z vraždy manžela a z pokusu o utajenie…

  Prvé plavidlá s obilím vyplávali z ukrajinského čiernomorského prístavu. Pápež František vidí „znamenie nádeje“

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František na svojom týždennom príhovore na Námestí svätého Petra povedal, že tento „krok ukazuje, že je možné…

  Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko…

  Dvojkajak Baláž, Myšák skončil vo finále K2 na 1000 m piaty

  0icon

  Dartmouth 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák obsadil vo finále na 1000 m na MS v…

  Amnesty pod paľbou kvôli kritickej správe o ukrajinskej armáde. Organizácia si napriek tomu za správou stojí

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook,Screenshot)   Britské médiá sa pridali proti Amnesty International, ktorá obvinila ukrajinskú armádu z toho, že sa skrýva za civilným…

  Vetrák: Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby ...

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby v parlamente podporovala "dobré návrhy", s ktorými súhlasila. Myslí si to…

  Odvážne slová. Spoluzakladateľ Pink Floyd obvinil z udalosti na Ukrajine Západ a školil moderátora CNN

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Roger Waters, spoluzakladateľ Pink Floyd, poskytol CNN rozhovor, v ktorom vysvetlil, prečo sa na jeho nedávnom koncerte objavila fotografia…

  V Rusku sa obávajú piatej kolóny, ktorá už má plán

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   "Piata kolóna" v Ruskej federácii má plán na zastavenie "vojenskej operácie" na Ukrajine Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov sa…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine - Rotáciu v ruskom vojenskom velení si vynútilo "zlé vedenie bojových akcií na Ukrajine"

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu…

  WSJ: Ruský prezident otvoril druhý front v konfrontácii s Ukrajinou a vyprovokoval energetickú vojnu v Európe

  0icon

  Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Russian Presidential Press Service)   WSJ píše, že energetická vojna v Európe spôsobuje vládnucej politickej triede nenapraviteľné škody. Ľudia začínajú hlasovať…

  Armádny Magazín

  Ukrajinskí výsadkári utrpeli ťažké straty pri nálete. Ruská armáda sa pripravuje na obkľúčenie Nikolaeva

  0 icon

  Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v

  Kde zmizol terorista č.2? Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického útoku na vodcu al-Kájdy

  0 icon

  USA, 7.august 2022 (AM) – Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického raketového útoku na vodcu al-Kájdy Ajmána al-Zavahrího v afganskom hlavnom meste Kábul, uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid. Taliban predtým uviedol, že nemá žiadne informácie o mieste pobytu Ajmana al-Zaw

  Zelenského pobúrila Amnesty International o porušovaní vojnových zákonov jeho armádou. Sky News odhalili jeho západný kult osobnosti

  0 icon

  Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v j

  Čínska armáda nereaguje na telefonáty generálneho štábu USA

  0 icon

  Čína, 7.august 2022 (AM) – Zástupcovia amerického vojenského velenia sa počas vyostrujúcej sa situácie okolo Taiwanu opakovane pokúšali dostať k čínskym kolegom, no na telefonáty neodpovedajú. Píše o tom publikácia Politico. Hovorca Bieleho domu John Kirby včera povedal, že americká a čínska armáda m

  Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol živý príklad degradácie západného vojensko-priemyselného komplexu

  0 icon

  Izrael, 7.august 2022 (AM) – Na Západe sa snažia pochopiť a vysvetliť, prečo nedokážu Kyjevu poskytnúť potrebné množstvo zbraní , aby Ozbrojené sily Ukrajiny mohli na fronte skutočne zvrátiť vývoj. Vojenský expert, bývalý šéf izraelskej rozviedky Jakov Kedmi, v rozhovore s ruským vedcom a politológom Jevgenijom Satanovským n

  FOTO DŇA