Ideológia, názorová totalita, komunisti, kádrovanie, sledovanie, propaganda, cenzúra, internacionalizmus… to všetko je opäť späť! Hrozivé podobnosti s predošlým režimom.

Opäť tu bol 17.november, opäť hodnotenia, čo bolo, ako bolo, ako by mohlo a ako by nemalo byť, kto s kým a proti komu, kto kde bol a nebol, čím bol, čo urobil a čo neurobil, čo sa rozkradlo a že študenti vraj povalili komunizmus… Niekomu sa totiž táto mantra a scenár hodia, lebo sorošova sieť tretieho sektora pomáha organizovať „študentské“ protestné pochody k téme, o ktorej hlavní organizátori ani nevedia odpovedať… Novinári sú dnes opäť najmúdrejší, raz za rok dostanú svojich päť  minút slávy aj Čechoslovakisti či bezvýznamné figúrky a elitárski havloidní disidenti, ktorí na rozdiel od disidentov-pešiakov dostávali štedrú podporu v tvrdej mene zo zahraničia, mali na cele televízor, knihy a iné vymoženosti. Médiá berú kohokoľvek okrem politických väzňov, ktorých sa všetci boja: aj bývalí komunisti, eštebáci, aj súčasní pseudodemokrati, ktorí v novembri 89 urobili s červenými komplot. Politickí väzni dokonca nie sú v súčasnosti ani v Správnej rade ÚPN, ktorý „hodnotí obdobie neslobody“, čiže totalitných režimom. Všetci plačú nad súčasnou nespravodlivosťou, ale od roku 89 ani jeden z tých, čo (s)páchali zločiny (vrátane tých, ktoré sú nepremlčateľné – proti ľudskosti) nebol odsúdený! A z mnohých súdruhov sa stali privatizéri, oligarchovia, zbohatlíci, ostali im pridelené vily, účty na kontách, poberajú súdružské dôchodky, ich deti založili finančné skupiny, majú na nitke väčšinu politických strán… Vraj okolo pred novembra lietadlá z krajín tretieho sveta (Irak, Irán, Líbya, Sýria…) vozili debničky so zlatom ako rýchle splátky za „socialistickú pomoc“. Či obsah a celý skončil v Národnej banke je otázne… Každý transport mal pridelenú ostrahu aj príslušníkov ŠtB.

Veľa bývalých ideológov a novinárov, čo posluhovali režimu, dnes píše proti „nacionalistom“ a v duchu nevyhnutnosti našej proatlantickej a prointegračnej orientácie, chodili po rozumy do Moskvy, boli dokonca členmi ÚV KSČ a dnes na Rusko nadávajú a označujú ho na „nepriateľa“… Aká to fraška! A potom pár ambicióznym karieristom stačí označiť sa za výlučne morálnych a slušných a vyzývať na novú revolúciu, či jej dokončenie a zmenu… a skrývať sa opäť za mládež, ktorá si spred roka 89 nič nepamätá, nuž vari národ už po druhýkrát  neurobí z capa záhradníka alebo z kozy záhradníčku na Úrade vlády…

A tak malé, naozaj len rámcové kritické porovnanie pomerov spred a po 89-tom napriek tomu, že  som túto zmenu aj ako dieťa politického väzňa očakával, uvítal a nikdy by som nemenil, aj keď stav nie je ružový a spoločnosť nie je „nežná“, ani spravodlivá, nie je v nej ani láska (bratská), krivda si za stôl sadla a pravda u dvier žobre, ale mám slobodu a vieru to pomenovať, meniť a rozhodovať sa!

AKO CEZ KOPIRÁK

Komunisti sa dnes nazývajú sociálni demokrati alebo „prozápadní, proatlantickí, prointegrační demokrati“; exkomunisti, ktorí prezliekli kabáty a presmerovali si kompas na Západ sú nepretržite takmer v každej vláde, parlamente, aj v mimovládnom sektore, think-tankoch a pôsobia naďalej v médiách ako „nezávislí komentátori, analytici, experti, odborníci“, čelní predstavitelia SDĽ dnes pôsobia ako veľvyslanci, dcéra majora a kapitánky ŠtB dnes v Európskom parlamente obhajuje „modernú ľavicovú“ politiku, zastáva sa práv gayov, aj sardiniek v Severnom mori… Syn bývalého tajomníka pre školstvo v Poprade, ktorý zisťoval ako sú učitelia vysporiadaní s náboženskou otázkou (ateizmom) je dnes hlavou štátu a v minulosti skúšal byť budhistom aj židom…

Opäť našli svoje pokrokové ľavicové ZAHRANIČNÉ VZORY v neomarxistoch a ich klonoch.

PROPAGANDA – 1. mládež sa opäť vychováva k správnym postojom a „uvedomelému“ občianstvu (vrátane toho, koho má voliť alebo nevoliť, keďže máme demokraciu), 2. mediálna propaganda formuje opäť správne postoje, pričom sa bežne a pravidelne využívajú všetky známe  manipulačné techniky, a to médiami tzv.hlavného prúdu.

Opäť sa zavádza nielen ideologické hodnotenie dejín, ale aj účelové prepisovanie víťazov a porazených, delenie na dobrých a zlých, dokonca sa presadzuje „spoločný európsky výklad dejín“.

V médiách sa pestuje „angažovanosť“ a CENZÚRA sa nežne nazýva autoregulácia či používanie „slovníka politickej korektnosti“.

ATEIZMUS ako forma bezbožnosti, popierania Boha a jeho zákonov na formovanie spoločnosti už nemusí byť súčasťou politického školenia, ani vyznávania a propagovania marxizmu-leninizmu, stal sa paralelnou cestou k materializmu a Lisabonskej zmluvy, ktorá odmietla zmienku Boha do preambuly tejto neformálne európskej „ústavy“.

NÁRODNÝ FRONT dnes v podstate tvorí sieť mimovládnych nátlakových organizácií ako „predvoj správnej línie“.

MLÁDEŽ nie je už držiteľkou rána, ani sa neženie do prvomájových sprievodov, ale jej pionieri z tretieho sektora a debatných asociácií už sprievody-pochody organizujú na demonštráciu zmeny.

MATERIALIZMUS už nemusí byť naplánovaný ako súčasť nejakej päťročnice, dali sme si ho dokonca do ústavy ako „trhové hospodárstvo“, predstavuje „úspešnosť“ tých, ktorým ešte včera trčala slama z topánok a sny tých, ktorí sledujú zbohatlícku „smotánku“ v médiách a rebríčky oligarchov…

INTERVENCIA a zasahovanie do suverenity sa dnes organizuje pod hlavičkou „humanitárneho bombardovania“ alebo zásahov „spojeneckých síl“ na „obnovu demokracie“ či „západných hodnôt“.

KONTRAREVOLÚCIA sa dnes organizuje ako „farebná revolúcia“ zmeny.

NOMENKLATÚRA dnes pôsobí ako klientelizmus, rodinkárstvo, partokracia; karieristi menia opäť nielen postoje ale aj stranícke knižky (kde sa to viac hodí).

OCEŇOVANIE ako v starom duchu a aj štýle  pokračuje, na vyznamenania si súdruhovia vždy potrpeli. Najvyššie morálne a spoločenské ocenenie sa v demokracii dostáva cez štátne vyznamenania aj bývalým agentom ŠtB, hoci v spoločnosti sú aj odborníci, ktorí majú čistejší morálny profil, žiaľ, nie sú po ruke a použiteľní pre súčasný systém hlavného prúdu, či jeho propagandu. Dnes počúvame kritiky na adresu „nášho človeka“, ale iní „naši“ s eštebáckymi tieňmi z minulosti, dostávajú nie zákazky, ale najvyššie morálne a spoločenské ocenenia! Historika Ivana Kamenca, ktorý je evidovaný od roku 1981 vo zväzkoch ŠtB pod reg.číslom 26118, s krycím menom „Historik“ ocenil A.Kiska (2017) Rádom Ľudovíta Štúra I.triedy. Ako na smiech ocenenie je „vyjadrením uznania za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied“, stojí na stránke SAV… Hneď pod Kamencom je registrovaný aj Boris Filan, s krycím menom „Boris“, ktorý bol nominovaný ministrom kultúry Maďaričom, ale ocenenie mu nakoniec prezident neudelil… Jeho otec bol mimochodom vyšetrovateľom a majorom Štátnej bezpečnosti, ktorý mučil 18-ročného bývalého politického väzňa Arpáda Tarnóczyho. „Oceňovanie“ svojich je ako z frašky zo starých čias, keď sa hovorilo, že je to blbec, ale inak je to dobrý súdruh.  Dokonca oceňujú aj tí, ktorí eštebákov oficiálne nemusia. V čase, keď stál na čele rezortu obrany minister Ľubomír Galko (SaS), ocenil bývalých príslušníkov Vojenskej spravodajskej služby (VSS), ktorých mená rezonujú vo zväzkoch ŠtB. Informácie o spolupráci sa nachádzajú v českom Archíve bezpečnostných zložiek. A „slobodné súdy“? Svedectvá svedkov – bývalých eštebákov majú väčšiu váhu ako zápisy v Registračných zväzkoch a názor odborníkov z ÚPN.

IDEOLÓGIA opäť určuje smerovanie spoločnosti a správanie ľudí, vrátane „vhodných“ (štandardných“) postojov, má vplyv na legislatívny proces v NR SR a jeho prípravu vo vláde; dokonca tu máme celú paletu ideológií, ktoré vplývajú aj na médiá: neomarxizmus, multikulturalizmus, tras/genderizmus… (napriek tomu, že v Čl.I. Ústavy máme zákaz vplyvu ideológií na štát!).

KONFRONTÁCIA – opäť musíme zaujímať jasné a jednoznačné postoje k zahraničnej orientácii a označovať „vonkajšieho nepriateľa“ (Rusko), inak sme rozvratné živly, „trolovia“ a iní „odpad“. Aj vo vnútri spoločnosti je nastavená ostrá hranica konfrontácie medzi „štandardnými“ a neštandardnými, proeurópskym a vlasteneckým,  „pravicovou“ a ľavicovou orientáciou, najviac všeobecne medzi systém podporujúcimi a systém ohrozujúcimi skupinami.

Opäť sa KÁDRUJE, spoločensky diskvalifikuje, vrátane médiami a mediálnymi poľovačkami sú nepohodlní (neštandardní, neproatlantickí, neprointegrační…) spoločensky znemožnení a tí,  ktorí nezdieľajú nadšenie hlavného prúdu sú označovaní a biľagovaní ako „extrémisti“ (nacionalisti, rasisti, xenofóbi, islamofóbi a pod). – zoznam diskreditačných nálepiek stále rastie…

Stav sa dokonca zhoršuje – obmedzujú sa ľudské práva (právo na slobodu súkromia, listové tajomstvo, právo na slobodu názoru a prejavu – údajne z dôvodu hrozby terorizmu; najviac bolo deformované právo na spravodlivý proces od vyšetrovania, cez dôkazy, obvinenie až po rozhodnutie súdu) – súčasný režim sa znížil k znásilneniu prezumpcie neviny pri prejave názoru a presvedčenia – na prezumpciu viny, tzn. podozrivý, či obvinený (stačí medializácia „akčných“ a „progresívnych“ občanov, médií alebo mimovládnych organizácií) sa musí sám vyviniť, namiesto toho, aby mu štát (orgány činné v trestnom konaní) dokázali jeho údajnú vinu! Máme aj prvých vyhodených ľudí z práce za názor. Dianie pripomína orwelovskú „osvietenú totalitu“.

Znárodnenie majetku sa po roku 89 nerobí individuálnym občanom, ale sa majetok odoberá do správy pre zahraničné a globálne koncerny; nazýva sa to a toleruje ako „privatizácia“ a „vstup zahraničného strategického investora“ a ideologický postulát liberalizmu, že „štát je zlý vlastník“…

Pestuje sa INTERNACIONALIZMUS v podobe servilnej podriadenosti voči integrácii do EÚ a NATO, nadšeného vítania migrantov a ekonomickej globalizácie na čele v USA.

Najhorší negatívny jav prevzatý z minulosti a nekritizovateľný trend sú nepísané pravidlá DIKTATÚRY menšiny nad väčšinou (zvýhodňovanie menšín – etnických, sexuálnych, inonáboženských a migrantov) podobne ako mohla 10-percentná menšina komunistov vďaka ideológii, diktatúre a mocenskému systému zastrašovať a prenasledovať –  v súčinnosti rovnako s médiami vládnuť nad 90-percentnou väčšinou nekomunistov (nestraníkov).

DEMOKRACIA je formálna, je to skôr akademický pojem, bežný človek sa jej ťažko dovolá v praxi, zúžila sa na slobodu voliť. Vládnuť dokonca môže aj strana, ktorá voľby nevyhrala a demokracia má vraj tiež svoje hranice (moc rovnako ako pred novembrom má právo zasahovať voči občanom pri demonštrácii – dokonca aj za svoje práva; Čl.32 Ústavy sa môže vykladať ako útok na demokratické zriadenie, výsledok priamej demokracie (referendum) platil iba raz (aj to vraj museli štatistici dopomôcť preskočiť kvórum). ZVRCHOVANOSŤ je rovnako obmedzená (ak nie viac) ako za éry brežnevovej doktríny o obmedzenej suverenite (národných) socialistických štátov.

ZÁVER

A tak hovorím, ak chce niekto niečo zmeniť a moralizovať, tak treba začať od seba, byť nielen kritický, ale aj sebakritický, lebo toto je aj výsledok volieb. No najmä svárlivosť a závisť ako tá potenciálne zdochnutá susedovie koza (ak mne, tak aj tebe) stále drieme v našich hlavách a najmä srdciach. A tak nás rozdeľujú raz tí, raz oní a dokonca opäť používajú proti sebe. Nemusia si na špinavú prácu zriadiť ani „pomocnú stráž VB“, ani ŠtB (tajnú políciu), ani jej spolupracovníkov,  hovejú si na špici novej pyramídy, kým budú sekať poslušnosť voči ešte väčším pánom, než si myslia, že na krátky čas sú nimi oni. Ľudia si demokraticky nechali vziať svoju moc aj právomoc, a tak ako v evanjeliu obyčajný správca vinice si dovolí vyhnať a dokonca aj zabiť syna Pána vinice. Najhoršie je, že voda sa stále káže a víno sa pije ďalej. Ak sa nepoučíme z minulosti a nebudeme objektívne s nadhľadom hodnotiť a prehľadom vyhodnocovať stav v akom sme my aj spoločnosť (vrátane tých za našimi hranicami), pokiaľ tu nebude morálka na 1.mieste – ale nie príkazová, ani okázalá, ani tá samochválenkárska (ako u jednej matovičovej dievky), ale príkladom – budú len výmeny jedných druhými a budú opäť sklamania a „demokratický“ výber medzi červenou a modrou, alebo apatiou či „výber“ z 50-tich odtieňov šedej… Čo tak zvoliť si konečne čistú, bielu farbu, napríklad? Idioti budú obviňovať, že ide o extrémizmus, farizeji, že svet je pestrý, karieristov bude zaujímať, kde a u koho sa majú prihlásiť, oligarchovia sa nezištne ponúknu s finančnou pomocou, -isti sa budú ponúkať svojimi skúsenosťami… a ako v tom vtipe, všetci budú rozprávať o potrebe tepla, ale nebude nik, kto by oheň zapálil… aby bolo svetlo a teplo.

Ak ste to dočítali až sem, ďakujem za trpezlivosť, lebo za 28 rokov sa toho nahromadilo až-až a tiež ďakujem za faktické a vecné pripomienky, námety a podnety a zdieľam so všetkými poslednými optimizmus, že sme v stave, v akom si zaslúžime byť, že myslíme aj na to, čo nie je z tohto sveta a že veríme, že aj Slovensko, aj svet nakoniec dospejú do múdrosti, pravdy, krásy a dobra a že to nebude rozprávka, ani predvolebný šot, ani mediálna propaganda, ale REALITA, ktorú všetci budeme vnímať, zdieľať, prispievať, chrániť a mať z nej radosť.

Autor je podpredseda organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, III.odboj, v roku 2007 a 2008 predložil v NR SR tri odškodňovacie zákony pre politických väzňov (viď napr.zákon č. 274/2007 Z.z.)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rafael Rafaj

O AUTOROVI

Publicista a bývalý politik, ktorému nedá nesledovať vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu spravodlivosti, pravdy a alternatívy voči systému, ktorý je čoraz viac chorý, infikuje čoraz viac ľudí a deformuje čoraz viac politikov aj celý spoločnosť. Autor je aktuálne predsedom Inštitútu národnej politiky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 20.43

Priemerná čítanosť: 2624

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Reakcie na nákup vakcíny Sputnik V: Smer oceňuje stopnutie geopolitických hier; SaS je šokovaná, akým spôsobom premiér vakcínu dopravil

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/SITA/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Branislav Bibel, TASR-Michal Svítok, Jaroslav Novák, Radovan Stoklasa)   Politici reagujú na veľkolepý dovoz vakcíny Sputnik V do…

  Politológ Chmelár: "Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli"

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko…

  Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

  0icon

  Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula…

  Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri…

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Milan Lasica: K ruskej vakcíne mám prirodzenú nedôveru. Nie som prívržencom sovietskeho tovaru. Ľudia sa majú dobre a sú nespokojní. Demokracia? Áno, ale niektoré názory sú neprípustné

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy slovenský herec a zabávač Milan Lasica sa pochválil, že už absolvoval prvé očkovanie západnou vakcínou proti Covidu-19.…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

  0icon

  Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť…

  Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha vydražené pápežovo Lamborghini

  0icon

  Vatikán 2. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakáva s netrpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje dielo Pápežskej nadácie ACN…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

  0 icon

  Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

  Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

  0 icon

  OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

  Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

  0 icon

  Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

  Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

  0 icon

  Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA