Svedectvo Gabriela Hoffmanna o koncentračnom tábore v Seredi

Koronavírus v našej spoločnosti pácha veľké škody. Je tu však oveľa horšia epidémia, ktorá už desaťročia ničí, znemravňuje a odkresťančuje našu spoločnosť. Je to epidémia mysle, ktorá už spôsobila obrovské ľudské a materiálne škody v našom štáte. Epidémia mysle, ktorá nenávidí pravdu a teraz pod maskou antifašizmu a „demokratických hodnôt“ vytvára z mediálneho priestoru ideologickú arénu triedneho boja, kde je úcta k človeku nahradená nenávisťou.

Ako uprednostniť lásku k pravde pred sebaláskou, ako zachovávať úctu k človeku bez ohľadu na ideológiu – v tom je nám vzorom židovský lekár a publicista Mudr. Gabriel Hoffmann:

Pochádzal zo siedmich detí. Jeho predkovia prišli na Slovensko zo Španielska pred 500 rokmi a usadili sa v Turzovke. Bol konvertitom na katolícku vieru, k čomu prispel aj jeho otec, ktorý sa tiež stal katolíkom. To prinášalo celej rodine za posledné storočie nemalé ťažkosti, ako o tom hovorí v nasledovnom rozhovore z r.1997:

Môj otec veľmi rád čítal. A tak veľmi podrobne poznal aj Bibliu, dejiny židovského národa, poznal veľmi dobre obdobie Ježišovho života. Už aj môj dedo bol veľmi tolerantný a naklonený ku katolíckej viere. Otec ako 16-ročný, keď študoval na žilinskom gymnáziu, vstúpil na jednom žiackom stretnutí a prehlásil, že on, ako mladý človek po poznatkoch, ktoré získal, je presvedčený, že Ježiš je jedinou osobnosťou, ktorá môže ľudstvo zachrániť a jedine osobnosť Ježiša môže urobiť židovský národ skromnejším, mierumilovnejším a oddanejším pravej viere.“

Povedal, že podľa jeho poznania, teda môjho otca, židovstvo už v dobe Kristovej stratilo všetky atribúty jediného vyvoleného národa a Božím národom môže byť iba ten, ktorý uzná Kristovo Božstvo. Toto povedal môj otec na žilinskom gymnáziu v roku 1890.“

Konvertovaných na katolícku vieru pochovávali „zaživa“

Reakcia zo židovskej strany bola veľmi nepriaznivá, až nepriateľská a to sa potom dialo stále, až na výnimky. Podľa predpisov Talmudu toho, kto vystúpi zo židovskej obce, prehlási táto komunita za mŕtveho a to podľa náboženských predpisov a aj vykoná za neho obrady ako za mŕtveho. A tak otca prehlásili za mŕtveho a s ním aj nás, všetky jeho deti. Otca ako lekára bojkotovali a radšej chodili do Humenného. Tí chudobní Židia však otca k sebe volali. Bola tu však ešte taká dosť neuveriteľná vec, ale dvaja sninskí rabíni, jeden starší ortodoxný a mladší modernejší, ale pravoverný, tí dvaja voči nám neprejavili nijaké nepriateľstvo. Ostatní židia nás nemali radi. Stalo sa žiaľbohu aj to, čo dodnes, aj keď som katolík, nemôžem bývalým súvercom zabudnúť, že jeden z nich na otca napľul, ako znak opovrhovania. Toto vo mne, žiaľ, zanechalo nezmazateľné stopy.

Okrem toho, že nás vyhlásili za mŕtvych, vyslovili na naše hlavy kliatbu, tú ktorú vyslovili pred Ježišom a ktorá sa uskutočnila. Celé dejiny to potvrdzujú, čo vyslovili sami nad sebou. Dejiny a ľudská spoločnosť sa obrátili proti židovskej pýche a ich predstavám o vyvolenom národe, ale oni si do dnešného dňa nevedia uvedomiť, že privilégium židovského národa ako vyvoleného padlo a že ukrižovali vlastného Mesiáša.“

Účasť v SNP

Ja svoj pôvod a rod nikdy nezapriem. Hovorím číročistú svätú pravdu. Bol som účastníkom SNP, s ktorým som nikdy nesúhlasil. Boli také okamihy, dni, keď som sám seba klamal, že je to povstanie proti Nemcom. Ako vojak slovenskej armády som bol poručíkom a veliteľom 20-člennej zdravotnej skupiny a bol som príslušníkom žilinského pluku pod velením plukovníka Dobrovodského. Keď ten padol, velenie prevzal kapitán Repašský. Povolali nás bez toho, že by sme presne vedeli, o čo ide, nevedeli sme, proti komu je to povstanie, či proti Nemcom, proti vlastnému štátu, či proti Rusom… Na fronte pri Dolnom Hričove a Žiline sme sa pýtali, proti komu sa máme postaviť do zákopov. Potom nám ohlásili, že nastupujú Nemci. Dostali sme rozkaz ustúpiť, tak sme pripravené vykopané zákopy opustili a dosť neorganizovane sa dostali smerom na Vrútky do Priekopy. Tam nás znovu postavili do frontovej línie.

Nemci rýchle rozvrátili obranné sily tzv. Slovenskej povstaleckej armády a prenasledovali nás. V Martine sme zostali 2-3 dni stáť a znovu sme museli ustúpiť, lebo Nemci zaútočili na Martin. Pri Martine v Priekope som mal svoju zdravotnú ošetrovňu. Keď som protestoval u veliteľa, že ošetrovňu sme postavili zle, blízko prvej línie, tak môj kolega, syn riaditeľa Národnej banky hovorí: Gabi, ty si zbabelý! Sme na dobrom mieste. Tu počkáme na Nemcov a zastavíme ich. Ale ako sa Nemci priblížili, tento môj hrdinský spolubojovník sadol do nášho jediného auta a opustil nás, takže sme ho už v živote nevideli. Takže i z Martina nás Nemci vyhnali. V tej našej armáde boli všelijaké zložky, až sme sa v tom nevyznali: vedeli sme, že jedni sú naklonení Rusom, ďalší Čechom, tamto zase slovenskí verní bojovníci. Takže nebolo jednoty ani medzi vojakmi ani medzi veliteľmi.“

Zajatie a odvoz do Serede

Nad Banskou Bystricou, na Starých Horách som sa dostal do zajatia. Nemci nás odviedli do Banskej Bystrice a tam ma odovzdali inej policajnej skupine. Potom ma nemecké poľné žandárstvo odviezlo vlakom do Serede, kde bol medzinárodný nemecký koncentračný tabor. To sa celkom nevedelo, ale v týchto koncentračných táboroch mali židia absolútnu samosprávu. Riadili chod tábora, bola tam židovská polícia, ktorá bola pánom nad životom a smrťou všetkých židovských väzňov. Tak to bolo v Seredi. Tu som sa dostal do pozornosti týchto židovských policajtov, rýchle spoznali, že nie som pravoverný žid a že mám „chybné a závadné“ predstavy o židovstve.

Spoločne tam so mnou boli jeden rímskokatolícky kňaz d. p. Bardoš, ktorý žije na Orave a františkánsky mních d. p. Munk. My traja konvertiti sme sa rýchle našli a spriatelili, čo vyvolalo u židovského veliteľstva veľkú nevôľu. Veliteľom bol Ing. Cholm, viedenský žid. Jedného dňa prišiel židovský policajt: „Hoffmann, do veliteľskej budovy!“ Tak som sa dostavil do „regierungsgebäude“. Bolo tam zhromaždené celé nemecké veliteľstvo koncentračných táborov juhovýchodnej Európy na čele s obávaným nacistom obersturmführerom Brunnerom, ktorý bol veliteľom, mal teda na starosti asi 20 koncentračných táborov. Jeho zástupca pre Sereď bol hauptoberstumpführer Zimmermann.“

Wiesenthal s falošným menom „Zimmermann“

Až neskoršie som sa dozvedel, s kým som sa to vlastne stretol. Bol to ten obávaný Šimon Wiesenthal, ktorý potom riešil otázku života a smrti Nemcov, ktorí boli po vojne obžalovaní zo zločinov. Wiesenthal sa dostal do Serede pod cudzím menom. Všetci významnejší židovskí činitelia mali falošné legitimácie a falošné zamestnania, takže nikto nevedel, kto v skutočnosti sú. Tak aj Wiesenthal mal možnosť dostať sa tam, ako aj opustiť koncentračný tábor. To boli veľmi čudesné praktiky. Dnes je pán Wiesenthal šéfom židovského centra vo Viedni a vo veľkom poľuje na skrývajúcich sa nemeckých vojnových zločincov, A v koncentračnom tábore (Sereď) spolu so židovskou samosprávou rozhodoval o živote a smrti židovských väzňov. Do koncentračných táborov sa dostali väčšinou nevinní židia, no dostali sa tam aj exponenti, židia, ktorí spolupracovali s gestapom. Tých bol veľký počet.

Pán Wiesenthal sa na týchto osobne zameral a na mieste, priamo v koncentračnom tábore – nad týmito bývalými spolupracovníkmi Nemcov vynášali rozsudky. Ja som dostal osobitný rozkaz ako lekár, zavraždiť troch židov, ktorí boli podozriví zo spolupráce s Nemcami. Jedna bola pani Meyerová, matka jedného židovského lekára, druhým bol veľký slovenský vlastenec, žid Ing. Bezerini z L. Mikuláša a ešte jeden. Všetkých troch som mal smrtiacou injekciou odstrániť. Takže pán Wiesenthal používal úplne hitlerovské metódy. Toto som odmietol.

Previesť popravy mi nariadilo židovské veliteľstvo, Ing. Cholm, jeho zástupca a veliteľ židovskej polície, pán Klein. Tých troch odsúdených podozrievali zo spolupráce s gestapom. Po porade židovského veliteľstva mi prišiel špeciálne oznámiť rozsudok hlavný rabín Slovenska, ktorý tam anonymne bol ako stolár. Prišiel mi oznámiť: „Tak, pán Hoffmann, ste odsúdený pre vaše poburujúce chovanie na trest smrti. Avšak trest smrti som pociťoval a to nielen ja, ale takmer všetci nevinní židia za vyslobodenie z obrovských a neúnosných ťažkostí.

Popravu“ odsúdených som mal vykonať formou podania tzv. „konskej“ injekcie. V tábore chovali koňa, ktorého telo bolo posypané hnisavými vredmi. Z toho vredu bolo treba vytiahnuť hnis a podať ho „pacientom“. Len tak na okraj, pán Bazerini bol veľmi starý, nesúci na odvoz do Oswienčima tak, aby vo vagóne nezabral veľa miesta, tak dali rozkaz usmrtiť ho. O Wiesenthalovi sa vedelo, že je poradcom židovského veliteľstva v tábore. Mňa odsúdili na smrť, pretože využili moje odmietnutie tých vrážd, ako aj za to, že som „pohoršoval“ ostatných kontaktom s dvomi katolíckymi kňazmi.“

Najhoršie zážitky v Seredi

Najhoršie na mňa pôsobili kruté smrti tých Židov, ktorých samotní židia odsúdili na smrť. Jedného z nich, ktorý bol v podozrení, že spolupracoval s Nemcami, bol tiež židovským súdom odsúdený na smrť a zomrel tým spôsobom, že ho priviazali za nohy ku konskému chvostu a kôň ho potom splašený vláčil po skalách, kým odsúdený nezomrel. Takže židia vedia, žiaľbohu, svojich zdanlivých či akýchkoľvek nepriateľov kruto odpraviť zo sveta…“

Prečo ma nakoniec nepopravili

Veliteľ tábora, spomínaný Brunner, keď som bol predvolaný do jeho veliteľskej kancelárie a vstúpil som – mi podal ruku. Mne, „nepriateľovi nemeckej ríše, nacizmu a nemeckého národa.“ Podal mi ruku a hovorí: „Pán doktor – to bolo neuveriteľné, lebo každý z nás bol pre nich iba „schwein Jude“ – Žid sviňa – pán doktor, žiadam Vás, po skončení vojny mi napíšte, mňa zaujíma Váš ďalší život!“

Bolo to neuveriteľné! Ihneď sa to však rozchýrilo a tak ma židia ešte viac znenávideli, pretože si mysleli, že som tajný nemecký agent. Príčinou tohto postoja veliteľa Brunnera, pána nad životom a smrťou desaťtisícov židov bola táto vec:

Naša povstalecká jednotka v Žiline zajala jedného Nemca, obyvateľa Žiliny. Veliteľ zdravotníckej jednotky, ktorý stál nado mnou ihneď zvolal súd a odsúdil tohto zajatca, slovenského občana nemeckej národnosti – pre strieľanie do povstaleckej vojenskej jednotky na trest smrti, s okamžitým výkonom popravy. A ja som sa postavil tomuto na odpor. Povedal som tomuto veliteľovi:

Prosím Ťa pekne, ty ako veliteľ zdravotnej jednotky nemáš nijaké právo odsudzovať niekoho na trest smrti. Žiadam, aby si svoj rozkaz okamžite zrušil a požiadal veliteľa pluku, aby on posúdil a on vydal rozkaz k poprave a toto musia všetci akceptovať.

Toto vyvolalo obrovské pobúrenie, že som znemožnil zastreliť tohto občana. Prehlásili, že som zradca slovenských povstaleckých záujmov. Táto udalosť sa dostala do uší Brunnera a na tomto základe mi daroval život. Nedovolil ma dať popraviť ani Nemcom ani Židom.“

Odchod z tábora v Seredi

Po tomto všetkom, ešte pred ukončením frontu, slovenský novinár, synovec generála Štefánika a redaktor kultúrnej rubriky časopisu Slovák, dr. Jozef Štefánik, zavolal do tábora oberstumpfuhrera Zimmermanna a povedal mu: „Máš vo svojom tábore v Seredi Žida – väzňa menom Gabriel Hoffmann. Tohto človeka nesmiete usmrtiť. Prečo? Spýtal sa Zimmermann. Preto, lebo tento človek má v rukách nejakú injekciu, ktorá by mohla poslúžiť nemeckému národu.“

Penicilín ako záchranca života

Šlo o penicilínovú injekciu. Penicilín nevynašiel ako prvý dr. Fleming, ale môj otec, ktorý penicilínom liečil už v roku 1916. Vystihol, že plesne v tekutom prostredí vylučujú neznámu látku, ktorá usmrcuje baktére. Túto látku vyskúšal na nás, na deťoch pri horúčkovitých ochoreniach a zistil, že táto látka má antagonistický vplyv na život rôznych baktérií. Takže už v roku 1916 otec liečil penicilínom a písali o tom všetky noviny. V roku 1918 sme chceli tento objav uplatniť pomocou zdravotníckych orgánov prvej čs. republiky. Nepodarilo sa, bolo to zamietnuté. Ešte dokonca z roku 1945 mám odložený článok, kde sa píše, že nejaký dedinský lekár Hoffmann sa pokúša liečiť plesňou – špinou a nevie, aké škody môže zapríčiniť.

Tesne pred príchodom ruskej armády ma previezli zo Serede na Gestapo v Bratislave. Tam ma postavili pred komisiu, v ktorej boli traja nemeckí lekári a tam som mal predniesť aká injekcia to vlastne je, ktorou otec liečil. Bol som tam jednu noc a spal som oblečený postojačky.

Príchodom Rusov Nemci opustili Bratislavu. Ja som tam zostal u svokrovcov, u rodičov mojej prvej nebohej manželky. Onedlho prišiel rozkaz, že všetci nemeckí obyvatelia, ktorí sa chcú zachrániť, musia opustiť svoje bydlisko v Bratislave a všetkými možnými prostriedkami odísť na Západ. Tak i môj svokor, policajný dôstojník čsl. republiky, kapitán Johan Wastl musel opustiť Bratislavu, ak chcel prežiť a s jedným ruksakom na chrbte sa vydal smerom na Západ. Nikdy viac sme ho nevideli. Jeho manželku a jedinú dcéru som vzal so sebou. Dcéra sa stala manželkou môjho mladšieho brata. Takže v štyridsiatom šiestom ma obyvateľstvo v Snine privítalo v rím. kat. kostole slávnostnou bohoslužbou. Židia ma privítali ostrým článkom v denníku BOJOVNÍK. Uvádzali tam, že doporučujú prešetriť prípad dr. Hoffmanna, ktorý tajne podporuje „čierne fašistické dušičky“ a nehanbí sa ako človek židovského pôvodu skrývať nemeckú fašistku Gertrúdu Wastlovú, ktorú zachránil pred spravodlivým súdom. Píšu tam, že treba prípad prešetriť a odovzdať ľudovému súdu a náležite potrestať.“

Vývoj situácie po vojne

V roku 1946 sa pomaly povracali Židia z koncentračných táborov do Sniny a okolia, hlavne do Humenného. Vracali sa s pochopiteľnými motívmi pomstychtivosti za holocaust. Tí, čo prišli do Sniny, mali za cieľ rýchle ovládnuť miestnu milíciu. Takže tá sa dostala do ich rúk. V tej dobe bol druhým zástupcom mesta môj brat, právnik, ktorý tiež už ako mladý človek bol naklonený kresťanstvu. Museli sme sa rýchle rozhodnúť, ako usporiadame svoje veci a vzťahy, keď sme počuli, že v Humennom, Vranove, Košiciach a v Prešove sa židia chovajú veľmi útočne. Proti všetkým aktivistom zo Slovenského štátu v Snine, okolí a takmer na celom východe, ktorý bol už vtedy ovádaný ukrajinskou menšinou, oddanou Rusku – absolútny boj. V prvom rade nemilosrdne pozatvárali všetkých gardistov. Ďalšie hodiny a dni stačili na pozatváranie všetkých ľudákov a potom v nasledujúce dni bol každý Slovák podozrivý zo spolupráce s Nemcami.

Bol som jediný lekár na 40 000 ľudí. Takže, či chceli alebo nechceli, museli sa so mnou dohodnúť, iného lekára nebolo. Takže od aktov pomsty som bol ochránený. Brata som presviedčal: „Laco, ty ako druhý muž tu v okrese, musíš tu, teraz alebo nikdy, zabrániť násilnostiam.“ Brat bol absolventom právnickej fakulty Karlovej Univerzity a bol silne slovensky cítiaci. Povedal som mu: „Teraz alebo nikdy sa musíme postaviť na stranu pravdy a budeš robiť to, čo od teba budem žiadať.“ Samozrejmá vec, prikývol: „Tak prvá vec: rozkážeš miestnej polícii, že nikoho neslobodno zaistiť a zatvoriť – len po súdnom rozhodnutí a nie podľa ľubovôle miestnych „orgánov“, zástupcov všelijakých agentov milície a podobných elementov.“

Vedúcim úradu Okresného národného výboru bol v tej dobe jednoduchý robotník, volal sa Ivan Hakoš. Vysvetlil som mu situáciu a prosil ho, aby mal pochopenie pre ten rozkaz, že nikto nemá právo robiť domové prehliadky, nikto nemá právo hľadať vraj svoje stratené majetky, nikoho nemožno len tak dať do väzenia a nie ešte biť a trýzniť. Žiaľbohu, je pravdou, že v Snine žilo pred odvlečením 500 židovských občanov. Títo potom využili každú možnosť, aby mali nekontrolovanú moc, aby sa slovenským občanom v Snine, na ktorých padol čo i len tieň podozrenia – pomstili. Mal som tie objektívne skúsenosti, že u židovských občanov v Snine a na okolí nie je dôležitá spravodlivosť, ale pomstychtivosť.“

Keď potom môj brat napísal list do Katolíckych novín na obranu arcibiskupa Kmeťka, celé okolie nás prehlásilo za špinavých zradcov, ktorých treba poriadne poučiť. Brata urobili pisárom a potom smetiarom. Mňa poslali na políciu, ale nemohli mi nič vážne urobiť. Strašne však poškodili moju dcérku, jedinú dcérku, ktorú som potom jedného dňa našiel mŕtvu vo svojej izbe…“

Zhrnutie

Kto sa ospravedlnil tým židom, ktorých ich vlastní súkmeňovci v rámci svojej komunity pozbavili všetkých práv a úplne ich vylúčili zo svojej spoločnosti?

Kto sa ospravedlnil tým desiatkam tisíc ľudom, ktorí boli po vojne pozbavení všetkých práv a deportovaní do sovietskych koncentračných táborov, gulagov?

Ako je možné, že hlas židovského lekára Gabriela Hoffmanna je v našej demokratickej spoločnosti prenasledovaný ?

Opravdivá úcta k obetiam nemôže byť selektívna, nevyberá si rasovo iba obete jedného etnika alebo jednej ideológie, ako nám to je prezentované liberálnymi médiami a niektorými politikmi. Opravdivá úcta k obetiam znamená úctu ku všetkým obetiam. Ľudský život má totiž hodnotu sám osebe, bez ohľadu na rasu, sociálny status či náboženstvo.

Len pravda nás oslobodí od všetkého zlého. Skúmajme, či máme lásku k pravde, ostatné cesty sú slepé uličky.

 

 

Zdroje:

Citácie sú prevzaté z rozhovoru s Gabrielom Hoffmannom v časopise M ROSA, máj-august/1997

Fotografie:

Fotografia Gabriela Hoffmanna je z obálky knihy od Gabriel Hoffmann a Ladislav Hoffmann: „Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch“

Rodičia Gabriela Hoffmanna – Margita a Armin: dvojtýždenník Kultúra z 10.5.2006

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľudovít Gunčaga

O AUTOROVI

Človek od prirodzenosti túži po pravde. Jeho zodpovednosťou je hľadať pravdu a poznanú pravdu aj prijať a ctiť si ju. Iba tak je možné dosiahnuť dôstojný život, úctu k človeku, vládu práva a spravodlivosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 5

Celkové hodnotenie: 29.29

Priemerná čítanosť: 1638

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sulík: "Takú mieru útokov som ešte nezažil. Dá sa to inak riešiť ako to, že ma bude verejne nazývať idiotom, že ma pošle kopať hroby. Pohár pretiekol pri Kuciakovi." Je pripravený vzdať sa ministerstva, tvrdý lockdown bude vetovať

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   "Nemá zmysel naďalej zatvárať oči pred tým, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) zjavne nezvláda…

  Kollár: Rekonštrukciu vlády pripúšťam, výmena premiéra nie je riešením. Tvrdý lockdown on ani jeho hnutie nepodporia

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   V súčasnej politickej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena premiéra však nemusí priniesť očakávaný výsledok. Poukázal na to…

  Na nedeľnú demonštráciu v Prahe bude dohliadať niekoľko stoviek policajtov

  0icon

  Praha 7. marca (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Na nedeľnú demonštráciu proti opatreniam vlády zvolanú do Prahy na Václavské námestie sa z moravskosliezskych okresov Karviná a…

  Politologička o "temnej predzvesti" budúcnosti strany Za ľudí: Panuje tam ticho pred búrkou

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, ktorá je násobená koaličnou krízou. Ak nedôjde k rekonštrukcii vlády, po ktorej členovia…

  Sulík mi vulgárne nadával, hovorí Matovič. Rozložil by aj vládu Matky Terezy

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR-Jaroslav Novák)   Konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho koaličnými partnermi eskaluje. V sobotňajšom rozhovore pre RTVS…

  V minulom roku šlo na platy poslancov vyše 10 miliónov eur. Prekvapia nás v apríli?

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Alexandra Čunderlíková)   V roku 2020 šlo na platy poslancov Národnej rady (NR) SR celkovo 10.295.737,02 eura. Pre TASR to uviedol…

  Na Slovensku pribudlo 1286 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 97

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Flickr)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v sobotu (6. 3.) na Slovensku 1286 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 7611 testov. Počet…

  Zverejnili počty infikovaných dovolenkárov. Číslo je prekvapivo nízke. Konzílium odborníkov však dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to,…

  Tisíce Rakúšanov protestovali proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot Youtube)   Tisíce demonštrantov proti koronavírusovým opatreniam sa vydali v sobotu popoludní smerom do viedenského parku Prater po tom, čo…

  Ďalšia ruská vakcína: Revolúcia v boji proti covidu? Má zabezpečiť ochranu na desaťročia

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau via AP)   Mir-19 je nová ruská vakcína proti koronavírusovej pandémii, ktorá by mala už tohto roku byť registrovaná.…

  TopDesať

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0 icon

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

  Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

  0 icon

  Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

  Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

  0 icon

  Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

  Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

  0 icon

  Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

  Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

  0 icon

  Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

  Vo svete IT

  Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

  0 icon

  Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

  Analytici upozorňujú, že tisíce vývojárov uchovávajú naše dáta na nedostatočne zabezpečených serveroch

  0 icon

  Bezpečnosť dát mnohokrát nie je v rukách používateľov, ale v rukách prevádzkovateľov rôznych služieb a aplikácií. Bezpečnostná spoločnosť Zimperium prišla s celkom znepokojivými správami dotýkajúcich sa toho, ako sú naše dáta uchovávané v desaťtisícoch aplikáciách naprieč Android a iOS platformou. Na tému upozorňuje portál phonearena. Tisíce Android a iOS aplikácií…

  WhatsApp uvoľňuje pre počítačovú verziu aplikácie dlho žiadanú funkciu. Využijete ju?

  0 icon

  WhatsApp je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných komunikačných platforiem. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá vyvolala v očiach používateľov odpor voči službe. Dôvodom je, že prostredníctvom služby budú zbierané ďalšie dáta a následne ďalej spracovávané. WhatsApp po ohlásení týchto zmien dokonca odsunul ich účinnosť, aby lepšie vysvetlil nadchádzajúce…

  Xiaomi Jimmy JV85 Pro – najvýkonnejší tyčový vysávač od Xiaomi je opäť dostupný v skvelej zľave

  0 icon

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas minulého leta predstavila svoj nový tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro, ktorý bol v tej dobe najvýkonnejším vysávačom v celom portfóliu značky. Táto minuloročná novinka však stále patrí na prvé priečku na trhu s tyčovými vysávačmi a neustále valcuje konkurenciu. Najväčším ťahákom však nie sú iba…

  Dážď nie je špecifický pre Zem: Môžeme ho objaviť aj na iných planétach?

  0 icon

  Dážď na Zemi je výsledkom vyparenia sa vody z povrchu, jej kondenzácie v oblakoch a následného padania späť na povrch. Poznáme to pod pojmom kolobeh vody, no zaujímavosťou je, že dažde nie sú našim unikátom, píše portál Universe Today. Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, môžeme taktiež pozorovať pravidelný dážď. V prípade Titanu ale nejde…

  Armádny Magazín

  Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

  Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

  0 icon

  Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

  FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

  0 icon

  Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

  Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

  0 icon

  Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

  Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

  Svetlo sveta

  Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

  0 icon

  Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

  Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

  0 icon

  PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

 • icon FOTO DŇA