Svedectvo Gabriela Hoffmanna o koncentračnom tábore v Seredi

Koronavírus v našej spoločnosti pácha veľké škody. Je tu však oveľa horšia epidémia, ktorá už desaťročia ničí, znemravňuje a odkresťančuje našu spoločnosť. Je to epidémia mysle, ktorá už spôsobila obrovské ľudské a materiálne škody v našom štáte. Epidémia mysle, ktorá nenávidí pravdu a teraz pod maskou antifašizmu a „demokratických hodnôt“ vytvára z mediálneho priestoru ideologickú arénu triedneho boja, kde je úcta k človeku nahradená nenávisťou.

Ako uprednostniť lásku k pravde pred sebaláskou, ako zachovávať úctu k človeku bez ohľadu na ideológiu – v tom je nám vzorom židovský lekár a publicista Mudr. Gabriel Hoffmann:

Pochádzal zo siedmich detí. Jeho predkovia prišli na Slovensko zo Španielska pred 500 rokmi a usadili sa v Turzovke. Bol konvertitom na katolícku vieru, k čomu prispel aj jeho otec, ktorý sa tiež stal katolíkom. To prinášalo celej rodine za posledné storočie nemalé ťažkosti, ako o tom hovorí v nasledovnom rozhovore z r.1997:

Môj otec veľmi rád čítal. A tak veľmi podrobne poznal aj Bibliu, dejiny židovského národa, poznal veľmi dobre obdobie Ježišovho života. Už aj môj dedo bol veľmi tolerantný a naklonený ku katolíckej viere. Otec ako 16-ročný, keď študoval na žilinskom gymnáziu, vstúpil na jednom žiackom stretnutí a prehlásil, že on, ako mladý človek po poznatkoch, ktoré získal, je presvedčený, že Ježiš je jedinou osobnosťou, ktorá môže ľudstvo zachrániť a jedine osobnosť Ježiša môže urobiť židovský národ skromnejším, mierumilovnejším a oddanejším pravej viere.“

Povedal, že podľa jeho poznania, teda môjho otca, židovstvo už v dobe Kristovej stratilo všetky atribúty jediného vyvoleného národa a Božím národom môže byť iba ten, ktorý uzná Kristovo Božstvo. Toto povedal môj otec na žilinskom gymnáziu v roku 1890.“

Konvertovaných na katolícku vieru pochovávali „zaživa“

Reakcia zo židovskej strany bola veľmi nepriaznivá, až nepriateľská a to sa potom dialo stále, až na výnimky. Podľa predpisov Talmudu toho, kto vystúpi zo židovskej obce, prehlási táto komunita za mŕtveho a to podľa náboženských predpisov a aj vykoná za neho obrady ako za mŕtveho. A tak otca prehlásili za mŕtveho a s ním aj nás, všetky jeho deti. Otca ako lekára bojkotovali a radšej chodili do Humenného. Tí chudobní Židia však otca k sebe volali. Bola tu však ešte taká dosť neuveriteľná vec, ale dvaja sninskí rabíni, jeden starší ortodoxný a mladší modernejší, ale pravoverný, tí dvaja voči nám neprejavili nijaké nepriateľstvo. Ostatní židia nás nemali radi. Stalo sa žiaľbohu aj to, čo dodnes, aj keď som katolík, nemôžem bývalým súvercom zabudnúť, že jeden z nich na otca napľul, ako znak opovrhovania. Toto vo mne, žiaľ, zanechalo nezmazateľné stopy.

Okrem toho, že nás vyhlásili za mŕtvych, vyslovili na naše hlavy kliatbu, tú ktorú vyslovili pred Ježišom a ktorá sa uskutočnila. Celé dejiny to potvrdzujú, čo vyslovili sami nad sebou. Dejiny a ľudská spoločnosť sa obrátili proti židovskej pýche a ich predstavám o vyvolenom národe, ale oni si do dnešného dňa nevedia uvedomiť, že privilégium židovského národa ako vyvoleného padlo a že ukrižovali vlastného Mesiáša.“

Účasť v SNP

Ja svoj pôvod a rod nikdy nezapriem. Hovorím číročistú svätú pravdu. Bol som účastníkom SNP, s ktorým som nikdy nesúhlasil. Boli také okamihy, dni, keď som sám seba klamal, že je to povstanie proti Nemcom. Ako vojak slovenskej armády som bol poručíkom a veliteľom 20-člennej zdravotnej skupiny a bol som príslušníkom žilinského pluku pod velením plukovníka Dobrovodského. Keď ten padol, velenie prevzal kapitán Repašský. Povolali nás bez toho, že by sme presne vedeli, o čo ide, nevedeli sme, proti komu je to povstanie, či proti Nemcom, proti vlastnému štátu, či proti Rusom… Na fronte pri Dolnom Hričove a Žiline sme sa pýtali, proti komu sa máme postaviť do zákopov. Potom nám ohlásili, že nastupujú Nemci. Dostali sme rozkaz ustúpiť, tak sme pripravené vykopané zákopy opustili a dosť neorganizovane sa dostali smerom na Vrútky do Priekopy. Tam nás znovu postavili do frontovej línie.

Nemci rýchle rozvrátili obranné sily tzv. Slovenskej povstaleckej armády a prenasledovali nás. V Martine sme zostali 2-3 dni stáť a znovu sme museli ustúpiť, lebo Nemci zaútočili na Martin. Pri Martine v Priekope som mal svoju zdravotnú ošetrovňu. Keď som protestoval u veliteľa, že ošetrovňu sme postavili zle, blízko prvej línie, tak môj kolega, syn riaditeľa Národnej banky hovorí: Gabi, ty si zbabelý! Sme na dobrom mieste. Tu počkáme na Nemcov a zastavíme ich. Ale ako sa Nemci priblížili, tento môj hrdinský spolubojovník sadol do nášho jediného auta a opustil nás, takže sme ho už v živote nevideli. Takže i z Martina nás Nemci vyhnali. V tej našej armáde boli všelijaké zložky, až sme sa v tom nevyznali: vedeli sme, že jedni sú naklonení Rusom, ďalší Čechom, tamto zase slovenskí verní bojovníci. Takže nebolo jednoty ani medzi vojakmi ani medzi veliteľmi.“

Zajatie a odvoz do Serede

Nad Banskou Bystricou, na Starých Horách som sa dostal do zajatia. Nemci nás odviedli do Banskej Bystrice a tam ma odovzdali inej policajnej skupine. Potom ma nemecké poľné žandárstvo odviezlo vlakom do Serede, kde bol medzinárodný nemecký koncentračný tabor. To sa celkom nevedelo, ale v týchto koncentračných táboroch mali židia absolútnu samosprávu. Riadili chod tábora, bola tam židovská polícia, ktorá bola pánom nad životom a smrťou všetkých židovských väzňov. Tak to bolo v Seredi. Tu som sa dostal do pozornosti týchto židovských policajtov, rýchle spoznali, že nie som pravoverný žid a že mám „chybné a závadné“ predstavy o židovstve.

Spoločne tam so mnou boli jeden rímskokatolícky kňaz d. p. Bardoš, ktorý žije na Orave a františkánsky mních d. p. Munk. My traja konvertiti sme sa rýchle našli a spriatelili, čo vyvolalo u židovského veliteľstva veľkú nevôľu. Veliteľom bol Ing. Cholm, viedenský žid. Jedného dňa prišiel židovský policajt: „Hoffmann, do veliteľskej budovy!“ Tak som sa dostavil do „regierungsgebäude“. Bolo tam zhromaždené celé nemecké veliteľstvo koncentračných táborov juhovýchodnej Európy na čele s obávaným nacistom obersturmführerom Brunnerom, ktorý bol veliteľom, mal teda na starosti asi 20 koncentračných táborov. Jeho zástupca pre Sereď bol hauptoberstumpführer Zimmermann.“

Wiesenthal s falošným menom „Zimmermann“

Až neskoršie som sa dozvedel, s kým som sa to vlastne stretol. Bol to ten obávaný Šimon Wiesenthal, ktorý potom riešil otázku života a smrti Nemcov, ktorí boli po vojne obžalovaní zo zločinov. Wiesenthal sa dostal do Serede pod cudzím menom. Všetci významnejší židovskí činitelia mali falošné legitimácie a falošné zamestnania, takže nikto nevedel, kto v skutočnosti sú. Tak aj Wiesenthal mal možnosť dostať sa tam, ako aj opustiť koncentračný tábor. To boli veľmi čudesné praktiky. Dnes je pán Wiesenthal šéfom židovského centra vo Viedni a vo veľkom poľuje na skrývajúcich sa nemeckých vojnových zločincov, A v koncentračnom tábore (Sereď) spolu so židovskou samosprávou rozhodoval o živote a smrti židovských väzňov. Do koncentračných táborov sa dostali väčšinou nevinní židia, no dostali sa tam aj exponenti, židia, ktorí spolupracovali s gestapom. Tých bol veľký počet.

Pán Wiesenthal sa na týchto osobne zameral a na mieste, priamo v koncentračnom tábore – nad týmito bývalými spolupracovníkmi Nemcov vynášali rozsudky. Ja som dostal osobitný rozkaz ako lekár, zavraždiť troch židov, ktorí boli podozriví zo spolupráce s Nemcami. Jedna bola pani Meyerová, matka jedného židovského lekára, druhým bol veľký slovenský vlastenec, žid Ing. Bezerini z L. Mikuláša a ešte jeden. Všetkých troch som mal smrtiacou injekciou odstrániť. Takže pán Wiesenthal používal úplne hitlerovské metódy. Toto som odmietol.

Previesť popravy mi nariadilo židovské veliteľstvo, Ing. Cholm, jeho zástupca a veliteľ židovskej polície, pán Klein. Tých troch odsúdených podozrievali zo spolupráce s gestapom. Po porade židovského veliteľstva mi prišiel špeciálne oznámiť rozsudok hlavný rabín Slovenska, ktorý tam anonymne bol ako stolár. Prišiel mi oznámiť: „Tak, pán Hoffmann, ste odsúdený pre vaše poburujúce chovanie na trest smrti. Avšak trest smrti som pociťoval a to nielen ja, ale takmer všetci nevinní židia za vyslobodenie z obrovských a neúnosných ťažkostí.

Popravu“ odsúdených som mal vykonať formou podania tzv. „konskej“ injekcie. V tábore chovali koňa, ktorého telo bolo posypané hnisavými vredmi. Z toho vredu bolo treba vytiahnuť hnis a podať ho „pacientom“. Len tak na okraj, pán Bazerini bol veľmi starý, nesúci na odvoz do Oswienčima tak, aby vo vagóne nezabral veľa miesta, tak dali rozkaz usmrtiť ho. O Wiesenthalovi sa vedelo, že je poradcom židovského veliteľstva v tábore. Mňa odsúdili na smrť, pretože využili moje odmietnutie tých vrážd, ako aj za to, že som „pohoršoval“ ostatných kontaktom s dvomi katolíckymi kňazmi.“

Najhoršie zážitky v Seredi

Najhoršie na mňa pôsobili kruté smrti tých Židov, ktorých samotní židia odsúdili na smrť. Jedného z nich, ktorý bol v podozrení, že spolupracoval s Nemcami, bol tiež židovským súdom odsúdený na smrť a zomrel tým spôsobom, že ho priviazali za nohy ku konskému chvostu a kôň ho potom splašený vláčil po skalách, kým odsúdený nezomrel. Takže židia vedia, žiaľbohu, svojich zdanlivých či akýchkoľvek nepriateľov kruto odpraviť zo sveta…“

Prečo ma nakoniec nepopravili

Veliteľ tábora, spomínaný Brunner, keď som bol predvolaný do jeho veliteľskej kancelárie a vstúpil som – mi podal ruku. Mne, „nepriateľovi nemeckej ríše, nacizmu a nemeckého národa.“ Podal mi ruku a hovorí: „Pán doktor – to bolo neuveriteľné, lebo každý z nás bol pre nich iba „schwein Jude“ – Žid sviňa – pán doktor, žiadam Vás, po skončení vojny mi napíšte, mňa zaujíma Váš ďalší život!“

Bolo to neuveriteľné! Ihneď sa to však rozchýrilo a tak ma židia ešte viac znenávideli, pretože si mysleli, že som tajný nemecký agent. Príčinou tohto postoja veliteľa Brunnera, pána nad životom a smrťou desaťtisícov židov bola táto vec:

Naša povstalecká jednotka v Žiline zajala jedného Nemca, obyvateľa Žiliny. Veliteľ zdravotníckej jednotky, ktorý stál nado mnou ihneď zvolal súd a odsúdil tohto zajatca, slovenského občana nemeckej národnosti – pre strieľanie do povstaleckej vojenskej jednotky na trest smrti, s okamžitým výkonom popravy. A ja som sa postavil tomuto na odpor. Povedal som tomuto veliteľovi:

Prosím Ťa pekne, ty ako veliteľ zdravotnej jednotky nemáš nijaké právo odsudzovať niekoho na trest smrti. Žiadam, aby si svoj rozkaz okamžite zrušil a požiadal veliteľa pluku, aby on posúdil a on vydal rozkaz k poprave a toto musia všetci akceptovať.

Toto vyvolalo obrovské pobúrenie, že som znemožnil zastreliť tohto občana. Prehlásili, že som zradca slovenských povstaleckých záujmov. Táto udalosť sa dostala do uší Brunnera a na tomto základe mi daroval život. Nedovolil ma dať popraviť ani Nemcom ani Židom.“

Odchod z tábora v Seredi

Po tomto všetkom, ešte pred ukončením frontu, slovenský novinár, synovec generála Štefánika a redaktor kultúrnej rubriky časopisu Slovák, dr. Jozef Štefánik, zavolal do tábora oberstumpfuhrera Zimmermanna a povedal mu: „Máš vo svojom tábore v Seredi Žida – väzňa menom Gabriel Hoffmann. Tohto človeka nesmiete usmrtiť. Prečo? Spýtal sa Zimmermann. Preto, lebo tento človek má v rukách nejakú injekciu, ktorá by mohla poslúžiť nemeckému národu.“

Penicilín ako záchranca života

Šlo o penicilínovú injekciu. Penicilín nevynašiel ako prvý dr. Fleming, ale môj otec, ktorý penicilínom liečil už v roku 1916. Vystihol, že plesne v tekutom prostredí vylučujú neznámu látku, ktorá usmrcuje baktére. Túto látku vyskúšal na nás, na deťoch pri horúčkovitých ochoreniach a zistil, že táto látka má antagonistický vplyv na život rôznych baktérií. Takže už v roku 1916 otec liečil penicilínom a písali o tom všetky noviny. V roku 1918 sme chceli tento objav uplatniť pomocou zdravotníckych orgánov prvej čs. republiky. Nepodarilo sa, bolo to zamietnuté. Ešte dokonca z roku 1945 mám odložený článok, kde sa píše, že nejaký dedinský lekár Hoffmann sa pokúša liečiť plesňou – špinou a nevie, aké škody môže zapríčiniť.

Tesne pred príchodom ruskej armády ma previezli zo Serede na Gestapo v Bratislave. Tam ma postavili pred komisiu, v ktorej boli traja nemeckí lekári a tam som mal predniesť aká injekcia to vlastne je, ktorou otec liečil. Bol som tam jednu noc a spal som oblečený postojačky.

Príchodom Rusov Nemci opustili Bratislavu. Ja som tam zostal u svokrovcov, u rodičov mojej prvej nebohej manželky. Onedlho prišiel rozkaz, že všetci nemeckí obyvatelia, ktorí sa chcú zachrániť, musia opustiť svoje bydlisko v Bratislave a všetkými možnými prostriedkami odísť na Západ. Tak i môj svokor, policajný dôstojník čsl. republiky, kapitán Johan Wastl musel opustiť Bratislavu, ak chcel prežiť a s jedným ruksakom na chrbte sa vydal smerom na Západ. Nikdy viac sme ho nevideli. Jeho manželku a jedinú dcéru som vzal so sebou. Dcéra sa stala manželkou môjho mladšieho brata. Takže v štyridsiatom šiestom ma obyvateľstvo v Snine privítalo v rím. kat. kostole slávnostnou bohoslužbou. Židia ma privítali ostrým článkom v denníku BOJOVNÍK. Uvádzali tam, že doporučujú prešetriť prípad dr. Hoffmanna, ktorý tajne podporuje „čierne fašistické dušičky“ a nehanbí sa ako človek židovského pôvodu skrývať nemeckú fašistku Gertrúdu Wastlovú, ktorú zachránil pred spravodlivým súdom. Píšu tam, že treba prípad prešetriť a odovzdať ľudovému súdu a náležite potrestať.“

Vývoj situácie po vojne

V roku 1946 sa pomaly povracali Židia z koncentračných táborov do Sniny a okolia, hlavne do Humenného. Vracali sa s pochopiteľnými motívmi pomstychtivosti za holocaust. Tí, čo prišli do Sniny, mali za cieľ rýchle ovládnuť miestnu milíciu. Takže tá sa dostala do ich rúk. V tej dobe bol druhým zástupcom mesta môj brat, právnik, ktorý tiež už ako mladý človek bol naklonený kresťanstvu. Museli sme sa rýchle rozhodnúť, ako usporiadame svoje veci a vzťahy, keď sme počuli, že v Humennom, Vranove, Košiciach a v Prešove sa židia chovajú veľmi útočne. Proti všetkým aktivistom zo Slovenského štátu v Snine, okolí a takmer na celom východe, ktorý bol už vtedy ovádaný ukrajinskou menšinou, oddanou Rusku – absolútny boj. V prvom rade nemilosrdne pozatvárali všetkých gardistov. Ďalšie hodiny a dni stačili na pozatváranie všetkých ľudákov a potom v nasledujúce dni bol každý Slovák podozrivý zo spolupráce s Nemcami.

Bol som jediný lekár na 40 000 ľudí. Takže, či chceli alebo nechceli, museli sa so mnou dohodnúť, iného lekára nebolo. Takže od aktov pomsty som bol ochránený. Brata som presviedčal: „Laco, ty ako druhý muž tu v okrese, musíš tu, teraz alebo nikdy, zabrániť násilnostiam.“ Brat bol absolventom právnickej fakulty Karlovej Univerzity a bol silne slovensky cítiaci. Povedal som mu: „Teraz alebo nikdy sa musíme postaviť na stranu pravdy a budeš robiť to, čo od teba budem žiadať.“ Samozrejmá vec, prikývol: „Tak prvá vec: rozkážeš miestnej polícii, že nikoho neslobodno zaistiť a zatvoriť – len po súdnom rozhodnutí a nie podľa ľubovôle miestnych „orgánov“, zástupcov všelijakých agentov milície a podobných elementov.“

Vedúcim úradu Okresného národného výboru bol v tej dobe jednoduchý robotník, volal sa Ivan Hakoš. Vysvetlil som mu situáciu a prosil ho, aby mal pochopenie pre ten rozkaz, že nikto nemá právo robiť domové prehliadky, nikto nemá právo hľadať vraj svoje stratené majetky, nikoho nemožno len tak dať do väzenia a nie ešte biť a trýzniť. Žiaľbohu, je pravdou, že v Snine žilo pred odvlečením 500 židovských občanov. Títo potom využili každú možnosť, aby mali nekontrolovanú moc, aby sa slovenským občanom v Snine, na ktorých padol čo i len tieň podozrenia – pomstili. Mal som tie objektívne skúsenosti, že u židovských občanov v Snine a na okolí nie je dôležitá spravodlivosť, ale pomstychtivosť.“

Keď potom môj brat napísal list do Katolíckych novín na obranu arcibiskupa Kmeťka, celé okolie nás prehlásilo za špinavých zradcov, ktorých treba poriadne poučiť. Brata urobili pisárom a potom smetiarom. Mňa poslali na políciu, ale nemohli mi nič vážne urobiť. Strašne však poškodili moju dcérku, jedinú dcérku, ktorú som potom jedného dňa našiel mŕtvu vo svojej izbe…“

Zhrnutie

Kto sa ospravedlnil tým židom, ktorých ich vlastní súkmeňovci v rámci svojej komunity pozbavili všetkých práv a úplne ich vylúčili zo svojej spoločnosti?

Kto sa ospravedlnil tým desiatkam tisíc ľudom, ktorí boli po vojne pozbavení všetkých práv a deportovaní do sovietskych koncentračných táborov, gulagov?

Ako je možné, že hlas židovského lekára Gabriela Hoffmanna je v našej demokratickej spoločnosti prenasledovaný ?

Opravdivá úcta k obetiam nemôže byť selektívna, nevyberá si rasovo iba obete jedného etnika alebo jednej ideológie, ako nám to je prezentované liberálnymi médiami a niektorými politikmi. Opravdivá úcta k obetiam znamená úctu ku všetkým obetiam. Ľudský život má totiž hodnotu sám osebe, bez ohľadu na rasu, sociálny status či náboženstvo.

Len pravda nás oslobodí od všetkého zlého. Skúmajme, či máme lásku k pravde, ostatné cesty sú slepé uličky.

 

 

Zdroje:

Citácie sú prevzaté z rozhovoru s Gabrielom Hoffmannom v časopise M ROSA, máj-august/1997

Fotografie:

Fotografia Gabriela Hoffmanna je z obálky knihy od Gabriel Hoffmann a Ladislav Hoffmann: „Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch“

Rodičia Gabriela Hoffmanna – Margita a Armin: dvojtýždenník Kultúra z 10.5.2006

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľudovít Gunčaga

O AUTOROVI

Človek od prirodzenosti túži po pravde. Jeho zodpovednosťou je hľadať pravdu a poznanú pravdu aj prijať a ctiť si ju. Iba tak je možné dosiahnuť dôstojný život, úctu k človeku, vládu práva a spravodlivosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 7

Celkové hodnotenie: 28.29

Priemerná čítanosť: 1783

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Naď: Slovensko je odhodlané podporiť aktivity OSN na udržanie mieru

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská republika je odhodlaná podporiť aktivity Organizácie Spojených národov (OSN) na udržanie mieru a predchádzanie konfliktom, ktoré ohrozujú…

  Šeliga hovorí o ultimáte pre seniorov: "Ak budú aj naďalej riskovať svoje zdravie, je namieste, aby štát nariadil povinné očkovanie"

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý podpredseda parlamentu, poslanec Juraj Šeliga zo strany Za ľudí sa pridáva ku radikálnym politikom, ktorí sú za povinné…

  USA a európski spojenci sa v súvislosti s Ukrajinou dohodli na úzkej spolupráci

  0icon

  Washington 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Najvyšší predstavitelia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Spojených štátov sa počas utorňajšieho spoločného telefonátu dohodli, že budú veľmi…

  Vláda má prerokovať úpravu lockdownu či zrušenie pandemického rodičovského

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda by mala v stredu rokovať o úprave podmienok tzv. lockdownu. Platnosť tých doterajších po dvoch týždňoch končí.…

  Bihariovú rozhorčilo, že tajní zo SIS monitorujú ľavicové sily, ktoré na Slovensku násilne pretláčajú rodovú rovnosť

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Irenu Bihariovú z Progresívneho Slovenska (PS) rozhorčilo, že Slovenská informačná služba (SIS) vo svojej oficiálnej správe pri popise…

  Bude Omikron nakoniec našou „spásou“ a zničí argumenty tých, čo chcú očkovať všetkých?

  0icon

  Berlín 8. decembra 2021 (HSP/Bednár/Foto:TASR/AP-Jerome Delay, Christophe Gateau)   Systémové médiá v Nemecku, ale aj inde v EÚ, okamžite začali vehementne robiť – a neustále…

  Dvaja policajti podozriví z vynesenia nahrávok z loveckej chaty vyšli z detektoru lži ako problematickí, priznáva policajný prezident

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video Aktuality.sk)   Dvaja z 20 policajtov, ktorí boli podozriví z vynesenia nahrávok z loveckej chaty, vyšli po absolvovaní detektoru…

  Veľký výpredaj 12.12: Office 2021 za menej ako 15 € za počítač, Windows 10 za 7 €

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:godeal24)   November je preč, a je tu Big 12 12 Online Sale prichádzajúci hneď v decembri! 12.12 alebo Double 12,…

  Neočkovaným sa to kráti: Remišová vyzýva prezidentku; aby priamo podporila povinné očkovanie, Lengvarský čoskoro predstaví plán, ako by mali neočkovaní financovať svoj pobyt v nemocnici

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila…

  Fauci: Omikron nie je horší než predchádzajúce varianty

  0icon

  Washington 8. decembra 2021 (HSP/Teraz/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite)   Popredný americký vedec Anthony Fauci tvrdí, že možno je aj slabší. V utorok vyhlásil, že hoci bude…

  TopDesať

  Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

  0 icon

  Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

  Tipy, ako sa vyhnúť či zbaviť opice z alkoholu

  0 icon

  Pre väčšinu ľudí, ktorí nemajú šťastné gény odolné voči bolehlavu, má pitie na večierkoch a oslavách nevyhnutný a nepríjemný sprievodný príznak pôsobiaci hneď na ďalší deň. Ako sa zbaviť opice? Búšenie hlavy a podráždený žalúdok nemusia byť vždy výsledkom bujarého silvestrovského oslavovania. Tu si môžeš prečítať zopár múdrych tipov, ako odvrátiť účinky brutálnej…

  Impozantné Monument Valley: 1. časť

  0 icon

  Naša Zem ponúka dych berúce útvary. Inak tomu nie je ani v prípade Monument Valley. Na pustej arizonskej náhornej plošine sa dvíhajú k oblohe obrovské skalné útvary z červeného pieskovca, ktoré pripomínajú zrúcaniny monumentálnych stavieb. Ojedinelú krásu Monument Valley - alebo ak chcete - Údolia monumentov - vytvárajú impozantné stolové…

  10+ úžasných porovnávacích fotografií, ktoré ti ukážu novú perspektívu

  0 icon

  Perspektíva je úžasná vec. Často dokážeme skutočne oceniť veci len vtedy, ak ich môžeme porovnať s niečím iným, napríklad miestom, vekom alebo časom. Tu je niekoľko skvelých porovnávacích fotografií. :) Tento zoznam porovnávacích fotografií, ktorý zostavil portál Bored Panda, ukazuje na pomerne obyčajných fotografiách novú perspektívu, od zmeny krajiny v priebehu rokov až po technologický pokrok. 1. Vľavo matka,…

  Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

  0 icon

  Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

  Armádny Magazín

  Zakážeme pohraničníkom smartfóny: V súvislosti s popravami migrantov na hraniciach Ukrajiny sa konalo mimoriadne zasadnutie

  0 icon

  Ukrajina, 8.december 2021 (AM) – Začiatkom decembra sme informovali o streľbe ukrajinských pohraničníkov na migrantov, ktorí sa presúvali z Bieloruska na Ukrajinu

  GLOBSEC za hlavnú hrozbu na Slovensku označuje sympatie k Rusku

  0 icon

  Slovensko, 8.december 2021 (AM) – Sympatie Slovákov k Rusku sú jednou z najväčších slabín v kontexte zraniteľnosti krajiny voči zahraničnému vplyvu. Uvádza sa to v štúdii medzinárodnej poradenskej spol

  Obmedzená zóna: Prečo moderné lietadlá nikdy nelietajú nad Antarktídou

  0 icon

  Antarktída, 8.december 2021 (AM) – Existuje niekoľko dôvodov a všetky súvisia s bezpečnosťou ľudí na oblohe. Prečo Antarktída nikomu nepatrí?   1. decembra 1959, keď vrcholila studená vojna, bola Antarktída vyhlásená za demilitarizovanú a bezletovú zónu. Svetové spoločenstvo sa dôvodne obávalo militarizácie šiesteho kontinentu a

  Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

  0 icon

  USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

  Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

  0 icon

  Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA