Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

Publikované 21.10. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok:
http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122
https://www.facebook.com/slovakiachristiana/
https://www.peticie.com/forum/69322/start/725
Ak sa Hlavné správy odvolávajú na Otvorený list s petíciou z októbra 2013, ktorú podpísalo 14.800 petentov, ide o list a petíciu, ale feedback, reakciu jeho adresátov (vláda a ministerstvo) a nimi vykonané-nevykonané opatrenia sa mi nepodarilo dohľadať…
Inú, aktuálnu petíciu so žiadosťou o odvolanie zmienenej Ing. Oľgy Pietruchovej mi web a google neposkytol. List s petíciou, vládou SR a ministrom MPSVaR boli zrejme odignorované.
Ing. Oľga Pietruchová je vedúcou Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR.
Ak k tomu niekto z vás niečo vie, nech o tom informuje v diskusii. Podotýkam, že o liste a petícii, ktorú som doložil ako zdroj info pre svoj článok, a dôvod pre jeho spracovanie, som v roku 2013 nevedel…
Na margo dátumu: Nemám rád, ak ktokoľvek na fejzbúku ohuruje fejzbúk tri roky starou spravodajskou informáciou. No, má to zmysel pre oživenie pamäti „ľudstva a národa“. 🙂
Znenie otvoreného listu s priloženou petíciou (tag: Oľga Pietruchová):
https://www.peticie.com/otvoreny_list_na_odvolanie_olgy_pietruchovej
Priebežne „kontrolujem“ činnosť Odboru MPSVaR vo veciach práv dúhy a Ministerstva spravodlivosti vo veci Istanbulský dohovor. V každom prípade je téma aktuálna.
Kto vie a číta ma, vie i to, že mojou parketou a agendou sú najmä ľudské práva, a s nimi najmä kritika teórie ľudských práv z dielne neomarxistickej novej ľavice: Ide o sociálnu filozofiu a ideológiu neo darwinizmu a scestnú teóriu sociálnej evolúcie, sexuálnej a kultúrnej revolúcie, založenú najmä filozofmi a sociológmi Frankfurtskej školy (Nemecko a USA), ktorí podrobili kritike klasický marxizmus-leninizmus a pôvodný vykorisťovaný proletariát (robotnícka a roľnícka trieda) nahradili novým, údajne utláčaným a diskriminovaným proletariátom, ktorý je podľa nich hodný ochrany a podpory jeho nenaplnených, odmietaných a neuznaných, údajných základných ľudských práv…
Mení a redefinuje pojem normalita a význam relácie prirodzené-neprirodzené v oblasti ľudskej sexuality (oddeľuje od seba pohlavie a rod), rozbíja tradičný model rodiny, založenej manželstvom muža a ženy, odmieta rodové role muža ako otca a ženy ako matky vo výchove detí…
Ideológia novej neomarxistickej ľavice zaznamenala svoj rozmach a vstup do spoločenskej praxe na prelome prvej a druhej polovice predošlého storočia. V USA vyvolala známe hnutie hippies…
Paralelou k rodovej ideológii je ideológia multikulturalizmu. Nie je témou tohto článku.
Do nášho „východného“ (nie ale post sovietskeho a ruského!) civilizačného a kultúrneho okruhu a hodnotového systému sa tieto pre Slovensko a jeho hodnotový systém nebezpečné a toxické sračky, na podklade ideológie a politík neo liberalizmu sprava aj zľava, na ktorých sa neomarxizmus ako liberalizmus zľava vezie, prevalili k nám s pádom Berlínskeho múra a po „Veľkej novembrovej revolúcii“ po našom „otvorení sa pokrokovému západnému svetu“ a vstupe Slovenska do EÚ a transatlantických štruktúr (tagy: Frankfurtská škola, neomarxizmus, nová ľavica, rodová ideológia, kultúrna a sexuálna revolúcia, feminizmus…).
Rodovú ideológiu propagujú úplne všetky „slobodo milovné“ a ešte k tomu aj „liberálne“ politické strany a s nimi vzájomne spriaznené liberálne médiá, ktoré nám ňou masírujú naše mozgy, a zmienené strany ju majú vo svojich volebných programoch.
Vtláčajú nám ju už do zväčša skôr vypláchnutých, prázdnych a čistých hláv pre príjem „nových obsahov“, čo dosahujú indoktrináciou, memetizáciou (tag: memetika) a manipulujú nás Overtonovým oknom (tag: Overton window a Overtonovo okno) postupnou salámovou metódou „slobodné a nezávislé“ médiá printového a elektronického mainstreamu, najmä dvojčatá Denník N a SME a Pravda, denník novej ľavice.
Výhodou tlačených médií je, pre ich vydavateľov, že sa pod papierovými novinami alebo v nich, nedá diskutovať. Toto vítajú Denník N a SME, ktoré stále častejšie aj vo svojich webových vydaniach diskusie ani neumožňujú.
Tieto médiá vytvárajú spoločný neomarxistický ľudsko-právny front ruka v ruke s „neziskovými“ mimovládkami, ľavicovými liberálnymi politickými stranami, ktorým poskytujú svoj mediálny priestor.
Zloženie interných a externých redaktorov v Pravde, denníku noveľj ľavice: Weisenbacher, Krempaská (IĽP) Hana Fabry a rôzne persóny z odboru „sociológia“ (časť rodové štúdie) a otĺkajú nám takmer denne o hlavy našu údajnú „homofóbiu a intoleranciu“ voči gender ideológii a ideológii multikulturalizmu (migrácia, najmä islam), xenofóbiu a islamofóbiu.
Spolu s denníkmi N a SME tvoria spoločný front proti nacionalizmu (jeho etymologický význam: vlastenectvo, národovectvo patriotizmus, lokál patriotizmus), ktorý vydávajú za nacizmus.
Anketa Homofób roka je fašistická, pripomína Norimberské zákony a je ich nový predvoj.
Ide o nový typ fašizmu, fašizmu zľava, fašizmus novej ľavice neomarxistov.
Na „ulici“ ho reprezentuje údajne antifašistická ANTIFA.
Má podporu neoliberalizmom zľava ohlúpnutou a negramotnou časťou najmä slniečkarskej neomarxistickej mládeže, manipulovanej slniečkárskymi mimovládkami, riadenými a platenými miliardárom a „filantropom“ Georgeom Sorosom.
Presne ako v USA (aj dnes).
Ako proti štátneho elementa Sorosa v súlade so zákonom USA FARA z roku 1938 proti zahraničným a nacistickým agentom z hitlerovského Nemecka Sorosa nechce po prezidentských voľbách Trump, nechcú ho v Izraeli, v Rusku, v Maďarsku…
Takzvaná antifašistická slovenská verejnosť a vláda nekoná.
Rieši len antisystémový extrémizmus ĽSNS.
A extrémna ľavica nám „uniká“…
Nostalgiu za Tisovým Slovenským štátom nemusím, s ariánskym germánskym nacizmom sme sa vysporiadali voči hitlerovskej Tretej ríši, ale som vlastenec, národovec, patriot a lokál patriot.
Ústavný článok 1 odsek 1 Ústavy SR deklaruje, že: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ a pýtam sa znova a znova až do nemoty:
Prečo kresťanofóbna verejnosť a ľudsko-právny mimovládny sektor popiera kresťanom ich náboženské slobody a odopiera kresťanom ich náboženské práva? Aké práva odoberajú kresťania dúhe?
Neukazujte prstom na katolíckych kňazov za zneužívanie detí, to isté sa čas od času stáva aj v radoch vašej „dúhovej cirkvi“ aby nebolo ukázané na vás…
Kam chcete vytlačiť kresťanstvo aby ste si vy mohli pokojne robiť „svoje veci“? Odoberá vá ktosi vaše základné právo na súkromie domácností a spální? Kresťania si zväčša riadne platia dane a odvody, sú významnou občianskou aj politickou silou, ktorá ale neusiluje o politickú moc v štáte. Chcete uvoľniť miesto politickému islamu?
Je kresťanstvo nebezpečnejšie než politický islam a jeho doktrína?
Ste si istí, slniečkári, že Slovensku nehrozia islamisticko-džihádistické teroristické útoky? A hon aj na vás, príslušníkov „dúhy“?
BOLO NAJLEPŠÍM ZÁUJMOM DIEŤAŤA JEHO UTÝRANIE NA SMRŤ JEDNÝM Z PARTNEROV GAY PÁRU LEN DVA TÝŽDNE PO ADOPCII 18-MESAČNÉHO DIEVČATKA?
Až do orgiastickej nepríčetnosti škandalizujete katolíckych kňazov, ale toto vám zrejme nechutí: http://blog.hlavnespravy.sk/2223/ak-je-sprava-pravdiva-pytam-sa/
Islam je ideológia nebezpečnejšia, než Mein Kampf a akákoľvek totalitná ideológia. Prečítajte si Základy tauhídu. Je vždy lepšie sa báť ako zľaknúť.
Ostrakizujete aj ostatnú konzervatívnu a tradicionalistickú časť spoločnosti ako „homofóbnu“ a „intolerantnú“! Ona si ctí svoje hodnoty, nie je povinná uctievať vaše. Ak vám spoločnosť a politická vôľa prizná práva na manželstvo párov rovnakého pohlavia alebo registrované partnerstvá, budete ich mať. Váš predák Weisenbacher vyhlásil vojnu kresťanom: „Chceli ste vojnu, budete ju mať!“  Prečo? Vaše práva nie sú porušované ani obmedzované.
Alebo si slniečkari myslia, že novodobý proletariát novej ľavice vo veci rovnosti rodov a pohlaví aj z radov veriacich zreformuje nielen kresťanské a židovské náboženstvo ale aj islam? Že na Slovensku (5 tisíc registrovaných) islam nemáme? Po vstupe do „jadra“ EÚ budeme musieť mať aj islam. A umožniť mu aj vstup do verejných politík, lebo tak kážu univerzálne základné ľudské, občianske, politické a náboženské práva!
Ak na Slovensku ešte z prostredia dúhy a jej mimovládok nevznikol politický subjekt (hnutie, strana), je to preto, že „dúha“ svojimi charakteristikami nevykazuje definičné znaky jednoliatej a homogénnej menšiny, hoc je manipulátormi, podvodníkmi a ľudsko-právne negramotnými, aj vo verejnom mediálnom priestore vo veci negramotnými redaktormi a novinármi označovaná ako „sexuálna menšina“, čo je lož! Nemá ale zásadné zjednocujúce charakteristiky, ako trebárs strana Maďarskej komunity.
Príklad: Predstavte si pomaranč. Roztvorte ho a jeden mesiačik nahraďte zrakovo postihnutými, druhý sluchovo, tretí vozíčkarmi, štvrtý mozgovými obrnármi, piaty mentálne postihnutými rôzneho stupňa a kvality atak ďalej…
O tom je domnelá „sexuálna menšina“, LGBTIQ(…) plus už vraj (!) 100 pohlaví a rodov.
Gej nemá nič spoločné s lesbou, majú odlišné sexuálne záujmy, preferencie a orientáciu, leda to, že každý, každá, v skupinke (mesiačik pomaranča) inklinuje k svojmu pohlaviu…
Nemajú spoločné nič, čo zakladá definičnú charakteristiku a vlastnosti jednotného a zjednocujúceho homogénneho celku, lebo nemôžete spojiť gejov a lezby (vzájomne si vyškriabu oči). Leda, že to explozívne prostredie zriedite bisexuálmi a bisexuálkami.
Ľahšie je vytvoriť rôzne menšiny z poľovníkov, rybárov, záhradkárov. V socializme tvorili národný front.
A „co děti?! Mají si kde hrát?“ S kým a na čo? Na otecka a mamičku? Kto tam je otecko a mamička?
Najlepšia genderologička medzi chemičkami Ing. Oľga Pietruchová: „To sú prekonané a prežité stereotypné rodové role!“ A pokračuje: „Neexistujú len dve pohlavia a dva rody!“
Tradičná rodina, založená na manželstve muža a ženy, a rodičov (otec, matka) je vraj prežitok, anachrónia! Rodinou je všetko, čo ako rodinu označíme! Neexistuje otec a matka, ale rodič 1, rodič dva…
Táto sociálna inžinierka v opore o Istanbulský dohovor a Jogjakartské princípy pracuje na likvidácii „rodových stereotypov“, ktoré poznáme ako tradičné rodové role mužov a žien, v rodinnej výchove známe ako otcovské mužské a materské ženské vzory správania.
Len dobre zvážte, či do takej rodiny umiestnite deti. A ako naložíte so sociálnou (chemickou) inžinierkou…
Pre post novembrovú väčšinu spred 26 rokov je liberalizmus potvrdením ich slobôd a práv, je chrumkavý, ľúbivý, zvádzajúci a zavádzajúci. Ako HAD.
Parlamentné voľby v Nemecku, Rakúsku aj Česku ukázali, že neoliberalizmu už ľudia neveria.
Vatikán už má neomarxistického pápeža novoľavičiara, takže kresťanstvo je už  na dobrej ceste k reforme a revízii svojho učenia, … a zrejme (nóoo „konečne!“) sa bude prepisovať (nebodaj páliť!) Biblia a Kresťanské Písmo.
V rámci hodnotenia volebnej atmosféry českých parlamentných volieb na ČT24 odznelo aj, že médiá sú vždy významne spoluzodpovedné za psychický stav spoločnosti: Z pôvodne „len“ ekonomických a finančných nezhôd po páde Titovho režimu a rozpade Juhoslávie, nezodpovedné médiá vyrobili etnický a náboženský vojnový konflikt.
Pôsobnosť, agenda a programové zameranie Odboru rodových rovností a rovných príležitostí MPSVaR, ktorý vedie slobodne tvorivá a kreatívna štátna úradníčka Ing. Oľga Pietruchová, úplne bez ústavnej kontroly (!), je zameraná na premenu rodovej ideológie do podoby, v ktorej je pozvoľne prostredníctvom legislatívnych nástrojov uvádzaná do života. Jej prostredníctvom MPSVaR v súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti zastrešuje agendu rodovej rovnosti založenej na tom, že:
1. Muži nie sú mužmi preto, že sú mužmi so všetkým čo k výbave muža a jeho mužskosti (prirodzená dominantná maskulinita) patrí, ale že od útleho veku boli vychovávaní takto: modro oblečení sa „museli“ hrať s autíčkami…
2. Ženy nie sú ženami preto, že sú ženami so všetkým čo k výbave ženy a ich ženskosti (prirodzená submisívna feminita) patrí, ale že od útleho veku boli vychovávané takto: do ružova oblečené sa „museli“ hrať s bábikami…
Ide vraj („vedecká hypotéza“) o neprirodzené výchovné rodové stereotypy v už prežitej a dekadentnej tradičnej rodine, založenej manželstvom muža a ženy.
V hre je vami, čiteteľská verejnosť, prijatie alebo odmietnutie „vedeckej hypotézy“, že rod (gender) je súbor sociálnych rolí, je to umelý sociálny konštrukt ako dôsledok výchovy…
K takým stereotypom (príklad) je aj ľudová tradičná veľkonočná polievačka a šibačka: Ale podľa Ing. Pietruchovej ide o páchanie násilia na ženách!
A jej podobní, plus ministerstvo spravodlivosti, nám podsúvajú Istanbulský dohovor.
Zmienený Odbor MPSVaR a ministerstvo spravodlivosti boli a sú spolutvorcami Štátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv a Akčného plánu ochrany a podpory práv osôb a skupín LGBTI (dúha).
Zasadzujú sa o ratifikáciu Istanbulského dohovoru a zo spoločnej diskusie, po ktorej tak „volá“ ministerka Žitňanská, a zo štátnych dotácií vytesňujú pro rodinné a pro life mimovládky, ktoré sa preukázateľne už dlhé roky prakticky venujú týraným ženám a Istanbulský dohovor pre svoju nezištnú prácu nepotrebujú!
Ide o podobný škandál, ako na ministerstve školstva vo veci dotácií pre vedu a výskum. Ibaže verejnosť, aj ktorá práve číta tento článok, tento škandál ako škandál nevníma… (a nekoná).
Z dotačného systému boli vylúčené automaticky subjekty, ktoré podporujú manželstvo muža a ženy, boli proti podpisu Istanbulského dohovoru a sú proti jeho ratifikácii.
Ministerka spravodlivosti Žitňanská je predsedníčkou „jej“ Výboru pre LGBTI osoby a skupiny a na ochranu a podporu ich práv a ich základných ľudských „práv“ a práv.
Výbor je zložený z LGBTI osôb a ich mimovládnych aktivistov požadujúcich manželstvá párov rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá, adopcie detí…
Sedia v ňom feministky, podporovateľky plánovaného rodičovstva ale nie zodpovednosťou ženy ale antikoncepciou (vedľajší produkt – biznis farmaceutických firiem a lekární) potratárky (vedľajší produkt – potratársky aj cezhraničný biznis v rámci Schengenu), eutanazisti, teda ten úplne celý „diskriminovaný a utláčaný proletariát“ novej neomarxistickej ľavice, v jej zastúpení vo výbore.

Ultra ľavicové feministky sú zdrojom ľavicového extrémizmu a do verejného priestoru námestí ženú nič netušiace ženy, manipulované a indoktrinované dobrou vierou, že bojujú za svoje základné ľudské a ženské práva. Hromadné protesty žien a feministických ženských hnutí za práva žien sa konali minulý rok v Poľsku. Dôvod – sprísnenie interrupčného zákona. Zákon mal „drasticky“ zasiahnuť do ich práv a slobôd.
Vlastníctvom ženy je jej telo, vagína a prázdna maternica. Jej obsah (počatý ľudský život, ľudský plod) nie.
Počatie mení pomery medzi právami ženy a právami počatého plodu.
Odborné polemiky, kedy už je a kedy ešte nie je ľudský plod ľudskou bytosťou sú irelevantné…
Prenatálny vývoj ľudského plodu a ľudskej bytosti je vždy len a výlučne vývojom konkrétnej ľudskej bytosti od momentu počatia a vždy danom stave a čase jej prenatálneho vývoja.

Z pohľadu ľudských práv ide vo veci o irelevantné požiadavky feministiek, neznalých ľudských práv, vidiacich len svoje sebecké pseudo práva.
Umelé ukončenie tehotenstva (interrupcia, abortus, potrat, výškrab maternice…) nepatrí k základným ľudským právam v časti práva žien.
K umelému ukončeniu tehotenstva: Len žiadosť (slovenský interrupčný zákon) nesmie stačiť. Bezvýhradné právo na umelé ukončenie tehotenstva ženám tlačí do hláv neomarxistická nová ultra liberálna ľavica v časti feminizmus.
Znásilnená a následne tehotná žena potrebuje psychologickú, a ak je nábožensky veriaca, duchovnú pomoc, útechu a pastoráciu.
Znásilnená tehotná žena potrebuje oporu v zákone o pomoci obetiam násilia.
O tehotenstve môžu a mali by rozhodovať a spolu rozhodovať medicínske dôvody pod Hipokratovou prísahou: Vyhodnotenie zdravotného stavu ženy v otázkach jej zdravotnej spôsobilosti pre tehotenstvo a zdravotný stav plodu, ktorý tiež môže byť ohrozujúcim faktorom zdravia a života ženy.
Ukončenie tehotenstva na podklade znásilnenia je otvorený problém a dilema ETIKY zdola (svetskej) a zhora (kresťanskej). Obe etiky sa vzájomne nevylučujú, ale stretávajú v jednej, všeľudskej ETIKE.
Vedľajšia poznámka: Predmetom humánnej bioetiky je aj prenajímanie maternice (surogátne materstvo) vo veciach hmotného a nehmotného práva (skrytý biznis).
Rozhodnutie, či znásilnená a tehotná žena dieťa vynosí a porodí, alebo ho odmietne, by vždy (!) malo byť na slobodnej vôli ženy.
Znásilnená tehotná žena si zaslúži a má byť vnímaná s primeranou empatiou najbližšieho okolia a spoločnosti.
Odhliadnuc od faktu, že tehotenstvo bolo spôsobené násilím na žene, tá žena sa musí vyrovnať už so základným faktom, že sa rozhoduje o ukončení jej osobnej tehotnosti.
Tehotenstvo znásilnenej ženy je dilemou, padajúcou najmä na hlavu ženy.
Aj ten najetatickejší štát (tag: štátny etatizmus) musí ponechať slobodnú voľbu a rozhodnutie výlučne na znásilnenej tehotnej žene.
Okolo tehotnej znásilnenej ženy musí potichu a po špičkách chodiť aj katolícka cirkev.
Viac o prípade tehotenstva ženy, spôsobeného násilím, aj v súvislosti s Istanbulským dohovorom, inde a inokedy (zasa – lebo objem článku). 🙂
Zloženie výboru za práva gejov, lezieb, ostatných LGBTI osôb a skupín a žien, feministiek:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Zoznam-%C4%8Dleno%C3%A9v-LGBTI-osob.aspx
Okrem toho, výbor voči verejnosti koná netransparentne (zápisnice nie sú zverejňované v súlade s pravidlami transparentnosti alebo sú neúplné: čo sa chce, pred verejnosťou sa utají)…
K činnosti výboru pridajte podporný názor (biblický objav) jedného tiež „slobodného a nezávislého“ (inak zdravého a normálneho) psychiatra:
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Historicky významný objav psychiatra doplňte do Biblie, Starého zákona a na patričné miesto v Gensis. A Michala Pataráka navrhnite na Nobelovu cenu. A prečítajte si novelu Chatrč (tag: Chatrč. Napísal William Paul Young. Nie Michal Patarák. Autor Chatrče nepíše pre Denník N.) 🙂
K veci: Boh stvoril ľudí ako muža a ženu ich stvoril (Genesis). Bodka. Vznik odchýliek od normálu si spôsobili sami prví ľudia. Bodka.
Dôvod: K stromu poznania dobrého a zlého sa priplazil Had, zviedol ženu (typické pre rozdiely pohlaví a rodov!) a tá dala jesť zo stromu aj Adamovi (zviedla ho). Zistili, že sú nahí…
Ostatok vieme: Vyhnanie z raja a rozsudok.
Ľudia sa správajú rovnako aj po potope (kontinuitu božieho stvorenstva a ľudstva na obraz boží mal zachovať Noe s rodinou a príslušenstvom…).
Ako „boží ľudia“ sme ale rovnakí aj po Kristovi (druhý Adam, čistý, bez dedičného hriechu) a dvoch svetových vojnách… (bezmála pred treťou).
Nedávajme vinu Bohu, že nás „zle“ stvoril. Miluje nás a záleží mu na nás. Dal nám slobodný rozum a slobodnú vôľu, čo bolo najdemokratickejšie gesto než všetky demokracie svetského systému vecí.
Od toho nami nenávideného Boha máme všetci pokoj.
Tak čo si sťažujeme na Boha?
A čo, takto, na seba?
Významnú podporu pre aj tieto „božie“ stvorenia, ktorým ich práva na vlastný život a životný štýl nemienim ani náznakom odopierať, a nechcem to od nikoho, je to ich právo s odkazom na základné ľudské právo na súkromie, majú v kontinuite s predošlou, podporu aj od súčasnej verejnej ochrankyne práv v osobe menom Mária Patakyová (politická nominantka vládnej strany Most-Híd).
Ako vysokoškolská profesorka a odborníčka na obchodné právo, nie na ľudské práva (!) mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, konala ako jej predchodkyňa tiež spôsobom porušujúcim zákon, keď podporila dúhový pochod mimo rámec svojich zákonných poverení… Hodnotím to ako jej súkromnú iniciatívu a osobný aktivizmus v háve ombudsmanky.
AK SI PREČÍTATE ZÁKON O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV ZISTÍTE, ŽE OMBUDSMANKA S JEJ ŠTVAVOU KAMPAŇOU, AJ PROTI VLÁDE, NA DÚHOVOM PRIDE NEMALA ČO HĽADAŤ!
POCHOD ZA RODINU ODIGNOROVALA!
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Ak by Slovensko porušovalo základné ľudské práva dúhy, vzápätí by to mal na svojom stole Európsky súd pre ľudské práva.
Podmienkou porušenia alebo odopretia práv je, že takéto práva pozná ústava a zákon.
Odborné znalosti Márie Patakyovej v oblasti obchodného práva ju predurčujú k tomu, aby chránila obchodné práva osôb, ktorých toto právo bolo porušené.
S ľudskými právami má obchodné právo spoločné len to, že je základným ľudským právom, posvätnou mantrou pravice  a  jej: „Ľudská bytosť má právo mať, vlastniť a slobodne nakladať so svojím majetkom a  vlastníctvom.“ Zakladá spor s tradičnou ľavicou (klasickým marxizmom-leninizmom verzus kapitál).
Ibaže nezaujala odmietavé stanovisko k prezidentovmu Kiskovmu škandalóznemu výroku: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
Ambiciózna odborníčka na obchodné právo neovláda pre mňa uspokojivo teóriu ľudských práv, slovenskú Ústavu, právny poriadok a zákon (najmä vlastný, ktorý určuje právomoci a kompetencie verejného ochrancu práv a na základe ktoré má vykonávať svoje ústavné a zákonné poverenie).
Poznámka: Už pred tým, než zlyhal a neuspel kandidát na sudcu Všeobecného európskeho súdu v Štrasburgu Radoslav Procházka (narušená integrita osobnosti a chýbajúci nepriestrelný étos) neuspela Mária Patakyová (dôvod: nedostatočná jazyková výbava).
Nová ombudsmanka: Neovláda ľudskoprávnu termionológiu, ktorá nepozná pojem sexuálna menšina. Ochrana ľudských práv nepozná ochranu skupiny ale výlučne jednej (individuálnej) osoby, hoc patriacej k skupine (menšine) ak vzniklo podozrenie, že boli porušené jej základné ľudské osobné práva, priznané menšine (národnostnej, etnickej…).
Skupiny (a v nich skupinky) známej dúhy nevykazujú definičné znaky menšiny. Ide o osoby, ktoré možno zaradiť do menších skupiniek, z pohľadu ich sexuality (pohlavia a rodu). Porovnanie: pomaranč, granátové jablko.
Definičné znaky menšiny vykazuje len rovnorodá a homogénna etnická alebo národnostná menšina (Maďari žijúci na Slovensku, Rusíni, Katalánci, Tatari, Kurdi…).
Celostnú menšinu netvoria ani skupinky s rovnakým a iné skupinky s iným (v rámci skupinky s rovnakým postihnutím) akokoľvek vnímané ako jeden celok postihnutých: Prinajmenšom s delia na telesne, mentálne alebo aj telesne a mentálne spolu, ako tri skupiny. Záleží od ich stratifikácie.
O štatúte menšiny telesne a duševne postihnutých sa ani neuvažuje.
Etnickej alebo národnostnej menšine sa ich osobitné práva menšiny priznávajú zákonom o národnostných menšinách, zákonom o štátnom alebo regionálnom, menšinovom jazyku ako spoločné práva danej menšiny na jazyk menšiny v úradnom styk, prípadne rozšírené práva v oblasti autonómie menšinového národnostného školstva, kultúry a pod.
Janukovyč prijatím necitlivého jazykového zákona voči rusky hovoriacim menšinám na Ukrajine (zákon o štátnom jazyku) naštartoval a spôsobil separatizmus rusky hovoriacich regiónov v časti východná Ukrajina, Donbas (Luhansk, Doneck) a odtrhnutie sa prevažne rusky hovoriaceho Krymu a Kyjeva a Ukrajiny, s jeho pričlenením sa k RF (Rusku).
Osobná poznámka: Ak by bol na Slovensku prijatý dvojaký alebo trojaký štátny jazyk (slovenčina, maďarčina, rusínčina alebo pridajme k nim aj rómčinu), nemám s tým osobný problém pseudo nacionalistu, problém by ale mala štátna administratíva na úradoch štátnej a verejnej správy vo veci vysokej nákladovosti na tlmočnícky aparát a administratívu, pri vydávaní dokladov v každom štátnom jazyku osobitne…
Sú ale práva, nie základné, ktoré nemožno vymáhať ombudsmankou ani inak, lebo také práva slovenská ústava a zákon nepoznajú: Ide o manželstvo párov rovnakého pohlavia a registrované partnerstvo. O adopciách sa mimo manželstvo na Slovensku rozhoduje len (!) individuálne (sú len osobné). 
Európsky súd pre ľudské práva nemôže od Slovenska vymáhať prijatie inštitútu rovnako pohlavného manželstva ani registrovaného partnerstva, lebo prijatie (uznanie) takého inštitútu je len na vôli každého jednotlivého národného členského štátu EÚ alebo členského štátu Rady Európy (nečlenského štátu EÚ, ani ak taký štát podpísal Európsky dohovor o ľudských právach).
Manželstvo je v Listine, Charte (Dohovor RE) definované ako sobáš dvoch dospelých osôb (nerozlišuje pohlavie a rod snúbencov a manželov).
Poznámka: Neomarxistická genderová teória a „veda“ sa opiera a rozvíja na pozadí rodovej ideológie a tá, oddeľuje pohlavie od rodu a „objavuje“ ďalšie a ďalšie rodové a pohlavné identity, v USA (NY) ich majú registrovaných už viac ako sto a z pohľadu zdravého rozumu a normality to je už „na hlavu“: ONI vlastne súbežne redefinujú aj pojem normalita.
Takže aj preto: Manželstvo je zväzok dvoch dospelých osôb, čo je základná definícia manželstva.
A ostatok (zvyšok) je na národných štátoch: Slovensko definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
Bodka.
Ešte raz, na Slovensku nie je možné manželstvo párov rovnakého pohlavia ani registrované partnerstvo (to je ale možné už z platnej legislatívy, občianskeho zákonníka a dohodou u notára). ONI ale potrebujú RP, aby sa dostali do režimu ESĽP a mohli si adoptovať deti ako pár, čo je právo, akému sa dostáva manželstvu.
Česi majú RP od r. 2006, a na pojkračujúce tlaky dúhy im priznali aj právo na adopcie registrovaným párom. A na stole už majú aj Na stole majú aj surogátne (nájomné materstvá: vynosenie dieťaťa v cudzej maternici po dohode s inou matkou). Salámová metóda pokračuje a dúha napreduje.
Všeobecným základným ľudským právom tobôž nie je ani adopcia detí…
O adopciách rozhoduje vždy súd na základe individuálneho posúdenia žiadosti žiadateľa, a osoby žiadateľa, a súd by vždy vo veci adopcie mal rozhodnúť pod imperatívom najlepšieho záujmu dieťaťa, o adopcii ktorého súd koná a vo veci rozhoduje.

Popri základných právach existujú práva, ktoré ako akcesorické (doplnkové) k základným pozná (alebo nepozná) právny poriadok SR. Získať ich je možné vekom a preukázaním spôsobilostí pre takéto právo, ak také právo pozná slovenský právny poriadok (právo nosiť zbraň, vodičské oprávnenie). Takým je aj manželstvo v prípade mladistvých (právo na také manželstvo svedčí súd).
Ak by štát mal vedieť, čo sa vyučuje v islamských mešitách, modlitebniach a školách, a mal, s poukazom na Ústavu SR by malo byť preskúmané, aj čo sa vyučuje na vš a odboroch „rodové štúdie“ a či je študijný program v súlade s ústavou, a obzvlášť jeho zmysel pre spoločnosť a ekonomický prínos: Ak tak neurobí, preberá zodpovednosť aj za vývoj populácie na Slovensku v súvislosti so schopnosťou (neschopnosťou) vlády v budúcnosti „prefinancovať“ dôchodkové zabezpečenie starnúcich občanov už v dôchodkovom veku bez toho, aby boli nahrádzaní mladou, dane a odvody platiacou pracovnou silou a následne zamestnávanie cudzincov (náhrada chýbajúcej domácej pracovnej sily) nebude len dočasné.
Ak dovolíme aby na nás a naše dôchodky pracovali cudzinci, prestaneme byť svojprávnymi a oprávnenými vlastníkmi svojho štátu.
Študijný odbor „rodové štúdie“ produkuje ekonomických trúdov, ktorých potom živí „filantrop“ a miliardár Soros, ktorý vraj práve rozdáva svoje miliardy jeho nadáciám a slovenskému mimovládnemu sektoru, ktorému na Slovensku vládnuci Smer ochotne odovzdáva politickú moc.
Absolventi rodových štúdií sú kvalifikovanými odborníkmi na relativizáciu a likvidáciu inštitútu manželstva a tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, vedia úžasne argumentovať, prečo by nemalo byť manželstvo muža a ženy základom ekonomicky, sociálne a duchovne zdravej a s podporou štátu (podporné rodinné politiky) trvalo udržateľnej spoločnosti.
Ešte raz: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ Je v časti rodová ideológia v praxi naplnené a reálne aplikované v slovenskej vnútornej a zahraničnej politike tak, ako zmieňuje Čl 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky?
Áno či nie?
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok:
Mimo a pod článok vkladám ako prílohu jazykový a jazykovedný rébus, požiadavku dúhovej loby, ako pojem, vyplývajúci z rodovej ideológie: rodovo korektný jazyk, pred ktorým stojí ako s Rubikovou kockou v ruke Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a jeho úloha: rekodifikácia slovenčiny v časti pohlavie a rod.
Mimo iné, ak by výstupom genderovej vedy malo byť manželstvo definované ako zväzok dvoch osôb rôzneho alebo rovnakého pohlavia a rodu, musela by byť otvorená a interpretovaná etymológia a pôvod pojmu manželstvo. A to je parketa jazykovedcov, tí sa chytajú za hlavy nad otázkou potreby pohlavne a rodovo korektného jazyka…
Prekladač google: gender je v slovenčine rod. Rod v slovenčine znamená genus v angličtine.
Pohlavie v angličtine je sex (v latinčine sexus). Male (angl.) je muž (slov.) ale muž preložený do angličtiny je man. Žena je v angličtine a woman. Zároveň žena female.
No, a po nástupe genderovej vedy (rodové štúdie) máme: Gender alebo rod je ekvivalent pojmu pohlavie používaný ako výraz pre rozdiel medzi mužmi a ženami zo spoločenského, kultúrneho a psychologického hľadiska. Koncept zaviedla do sociológie Ann Oakleyová v roku 1972. To znamená, že sociológia vyňala pohlavie a rod z oblasti biológie. Problém je tým vyriešený (zasluhuje nobelovku) a od toho času je možné pracovať s pohlavím a rodom ľubovoľne, ako, kde a komu sa práve hodí (viac ako sto pohlaví a rodov…).
Všeobecná definícia manželstva v Listine a Dohovore (Charta práv EÚ) do budúcna počíta s polymorfiou dvojíc pre manželstvo, ak ale, háčik, bude ešte manželstvo definované ako zväzok LEN dvoch osôb (k slovu sa v Európe hlási islam).
Zatiaľ je, zatiaľ, na každom národnom štáte EÚ a Rady Európy, a na jeho vôli, ako definuje manželstvo vo svojej ústave.
P.S. Vôbec sa neospravedlňujem za monštrózny objem článku, vlastne už ani nepatrí do kategórie blog.
Máte slobodnú vôľu, čítajte vo vlaku, máte ho tiež zdarma, alebo po častiach. Alebo odignorujte. Nájde si vás to. Písal som pomaly, aby ste nemuseli rýchlo čítať. 🙂
Už tradične neočakávam vďaku a uznanie svojej poctivej roboty pre vás, máte karmu, tak si na ňu kliknite. Pridajte si alebo odoberte. Je vaša. Nie moja.
Už starí Rimania vravievali, že „sex a sex je dvanásť.“. 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Uzbekistan je najzaujímavejšia krajina pre Izraelčanov? Za dva dni vykúpili všetky letenky až do júna!

Taškent 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP)   Dva dni po zrušení vízového režimu pre izraelských občanov v Uzbekistane všetky letenky až do júna boli vykúpené v priebehu iba dvoch dní! Mohlo by sa zdať, že celé obyvateľstvo Izraelu sa rozhodlo navštíviť Uzbekistan... Uzbecká vláda 10. februára zrušila víza pre izraelských občanov, ktorí sa…

CSU varovala sociálnych demokratov, aby sa držali dohôd o migrácii

Berlín 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Predstavitelia Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je sesterskou stranou konzervatívcov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, varovali vedenie stredoľavicovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), že ak sa nebude držať dohôd o migrantoch, môže to spôsobiť pád novej vlády. Informovala o tom v noci na sobotu agentúra…

Kužmová i Cibulková postúpili do semifinále turnaja WTA v Budapešti

Budapešť 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-DUNA/MTI-Tibor Illyés)   Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále turnaja WTA. Vo štvrťfinále dvojhry na halovom podujatí v Budapešti si v pozícii lucky losera poradila s Chorvátkou Petrou Martičovou 6:4, 6:2 a dosiahla životný úspech. Medzi elitné kvarteto sa dostala aj…

Severná Kórea posiela na záver ZOH aj expertov na jadrové otázky a vzťahy s USA

Soul 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Zloženie severokórejskej delegácie pre záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Južnej Kórei vyvolalo špekulácie o pripravenosti vodcu Severnej Kórey Kim Čong-una na rozhovory. Prekvapivo sú v nej totiž aj diplomati, ktorí majú na starosti vzťahy s USA a otázku sporov okolo jadrového…

Manaforta obvinili z náboru európskych expolitikov na lobovanie za Ukrajinu

Washington 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Paul Manafort, bývalý šéf predvolebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, bol v piatok obvinený špeciálnym vyšetrovateľom Robertom Muellerom z tajného náboru skupiny bývalých európskych politikov na podporu Ukrajiny v USA. Informovala o tom spravodajská stanica NBC News. Manafort mal týmto expolitikom, prezývaným "Habsburská…

Francúzski colníci objavili v kufri autobusu osem rokov nezvestný obraz od Degasa

Paríž 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marc Bonodot/French Customs via AP)   Francúzski colníci objavili v batožinovom priestore autobusu vyše osem rokov nezvestný obraz od impresionistického maliara Edgara Degasa. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Podľa francúzskeho ministerstva kultúry k nálezu došlo minulý týždeň v meste Marne-la-Vallée. K vlastníctvu batožiny, v…

Hrabko: Do boja o úrad prezidenta SR pôjde oveľa viac kandidátov

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Hoci sa dlho čakalo na rozhodnutie Andreja Kisku, napokon strany aj jednotlivé osobnosti začali zverejňovať svoje zámery v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami aj bez toho, aby aktuálna hlava štátu definitívne potvrdila či vyvrátila možnosť svojej opätovnej kandidatúry. A podľa prvých vyhlásení sa…

SNS: Téma legalizácie drog je pre našu stranu uzavretá

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Téma legalizácie drog je pre celú Slovenskú národnú stranu (SNS) uzavretá. Koaličná strana to vyhlásila v sobotňajšej tlačovej správe. Podľa jej predsedu Andreja Danka sú klamstvom tvrdenia, že na Slovensku sú v súčasnosti zatváraní mladiství ľudia do väzenia za jednu cigaretu marihuany. SNS…

Rozvíjajúca sa spolupráca medzi Čínou a Latinskou Amerikou sú dôkazom amerických neúspechov

Washington/Peking 24. februára 2018 (HSP/Global Times/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan, Pool)   Portál Global Times reaguje na nervozitu USA, súvisiacu s ďalším rozmachom spolupráce medzi Čínou a štátmi Latinskej Ameriky. Dňa 22. januára sa v čílskom Santiagu uskutočnilo stretnutie na úrovni ministrov Fóra Číny a Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov. Stretnutie bolo ukončené smernicou rámcových…

Merkelová si už vybrala svoju nástupníčku

Nemecko 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka konečne neformálne určila, koho by si želala ako svoju nástupníčku v čele strany. Vybrala si razantnú poličku zo Sárska, Annegret Krampovú-Karrenbauerovú, píše Ihned.cz Ako sme už informovali (viac TU), tak v prípade nástupníčky Merkelovej sa pôvodne hovorilo o troch menách -…

Španielska polícia chcela namiesto katalanského premiéra Puigdemonta zatknúť jeho dvojníka

Madrid 24. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Polícia v Španielsku dostala tip, že sa na predmestí Madridu objavil bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, na ktorého je vydaný zatykač. Následne sa ukázalo, že namiesto hľadaného politika dostali policajti komika, ktorý bol maskovaný ako Puigdemont kvôli natáčaniu scény do jednej humoristickej relácie,…

Ministerstvo obrany plánuje nakúpiť nové húfnice Zuzana 2

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   Ozbrojené sily (OS) SR plánujú doplniť delostrelectvo o osem kusov 155 mm húfnic ShKH Zuzana 2. S procesom ich obstarávania plánuje rezort obrany začať ešte tento rok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. „Na základe operačných potrieb Ozbrojených…

Satanovskij: vo východnej Ghute môže prísť k totálnej likvidácii al Káidy

Ghuta 24. februára 2018 (HSP/New Inform/Foto:Screenshot:YouTube)   Jevgenij Satanovskij na portáli New Inform reagoval na hystériu "západných partnerov" v súvislosti s ofenzívou sýrskych vládnych vojsk v oblasti východná Ghuta v blízkosti Damasku. Podľa Satanovského Západ momentálne nervózne reaguje na ofenzívu vládnych vojsk, pretože hrozí, že sýrske vládne vojská zlikvidujú teroristické…

V debatách o prezidentskom kandidátovi sa údajne v Moste-Híd spomínal Béla Bugár

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V debatách o prezidentskom kandidátovi sa v Moste-Híd údajne spomínalo meno predsedu Bélu Bugára. Podľa informácií TASR však nešlo o oficiálne rokovania ani návrhy. Strana o menách oficiálne nehovorí. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál na otázky TASR ohľadom diskusií o Bugárovi uviedol,…

Verejní činitelia majú približne mesiac na podanie majetkových priznaní

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Verejní činitelia majú na podanie majetkových priznaní približne mesiac. Termín vyprší 31. marca. Aby sa vyhli pokutám, nemali by sa s podaním priznania omeškať ani jeden deň. Zároveň by si mali dať pozor pri vypĺňaní a na nič nezabudnúť. Majetkové priznania má na…

2. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 24. februára 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Slovania)   Západorímska ríša sa postupne čoraz viac germanizovala, až napokon zanikla a na jej území sa vytvárali početné germánske kráľovstvá a kniežatstvá. Medzi ne sa vklínili aj dočasné silné ríše Hunov a Avarov. Najvýznamnejšie germánske ríše vytvorili Vandali, Góti, Frankovia, Longobardi a Alemani. Ale na sklonku ôsmeho storočia…

Londák: Demisia z februára 1948 poskytla komunistom šancu, ktorú využili

Bratislava 24. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Od jesene 1947 sa spolupráca medzi komunistami a demokratickými silami v povojnovom Československu stávala čím ďalej tým viac nemožnou. Oba tábory boli v ostrom spore v dôsledku údajného protištátneho sprisahania na Slovensku, sporili sa však i o ústavu, tzv. milionársku dávku, či používanie…

Sniperi Donbasu likvidujú členov ukrajinských dobrovoľníckych bataliónov novou sniperskou puškou (video 18+)

Donbas 24. februára 2018 (HSP/RusVesna/Foto:Pixabay)   Portál RusVesna publikoval informácie o tom, ako sa do výzbroje sniperov Donbasa dostala nová a moderná sniperská puška. Ide o 12.7 mm sniperskú pušku Dončanka. Upozorňujeme, že obe videá nie sú vhodné pre slabšie povahy, pretože zobrazujú priamu likvidáciu ukrajinských členov dobrovoľníckych bataliónov. Na…

TopSpeed

Môže byť luxusná Kia alternatívou k nemeckej prémii?

12

Že ste o podobnom automobile doposiaľ nepočuli? Je to veľmi pravdepodobné, hlavným miestom predaja pre najluxusnejšiu Kiu je domáci a americký trh. Čo by ste povedali na novinku, ktorá môže smelo konkurovať zaužívanej nemeckej trojke A8, 7 a S, prípadne aj britskému XJ? Veľká luxusná Kia má totiž pod prednou kapotou v aktuálnej generácii aj vidlicový osemvalec,…

Viete kedy prezuť zimné pneumatiky na letné a prečo?

15

Kedy je najvhodnejší okamih na výmenu zimných pneumatík za letné? Prečo vlastne pneumatiky na aute prezúvať? Zimné a letné pneumatiky sú totiž určené do rôznych podmienok a je dôležité chápať tieto rozdiely, najmä keď príde zmena ročných období a začneme riešiť aj prezúvanie našich vozidiel. V tomto článku nájdete dôležité…

Poznáte tieto systémy jazdy v pruhoch?

0

Neželané a nechcené vybočenie auta z jazdného pruhu môže spôsobiť okrem iného čelnú zrážku. To vedia aj výrobcovia áut. Preto sa už desiatky rokov snažia pracovať na asistentoch, ktoré by napomáhali vodičovi udržať sa v pruhu. Počas rokov prešili vývojom a my si ich v skratke predstavíme. Poznali ste tieto…

Nové Volvo V60 príde s 2 hybridnými verziami

0

Ešte pred oficiálnou premiérou sa na internete objavili prvé obrázky a informácie o novej generácii V60-ky. Nasledovník prichádza ako zmenšenina veľkého kombi V90, dizajnová línia zostala prakticky zachovaná. Nové Volvo V60 však prinesie do tejto triedy okrem osvieženia dizajnu aj 2 hybridné pohonné jednotky a modulárnu platformu SPA.

NE-zastavenie na STOP-ke. Mýty a fakty

34

Otrepaná téma, však? Dôvod, prečo je tu je jednoduchý. Internetom, ale aj vedomím ľudí kolujú informácie, že vodič zastavenie na STOP-ke nemusí zrealizovať. Odvolávajú sa na informácie, ktoré povedal viceprezident PZ pán Ábel. Tak si to teda poďme ujasniť...

Volkswagen Amarok sa postavil hore Mount Panorama

1

Ak by sme chceli zobrať nejaké auto a upraviť ho na pretekanie, určite by to nebol Volkswagen Amarok. VW je známy svojou serióznosťou, no v momentoch, keď ide o dni na pretekárskej trati, sa akoby zblázni. Jeho najnovší počin je práve obrovský Amarok. Pod kapotou tohto mastodonta nájdeme pohonnú jednotku v podobe dieslového…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, prečo je strečing dôležitý? Čítaj, toto ťa prekvapí!

3

Strečing je pre mnohých ľudí bežná súčasť tréningu, avšak iní ho dobrovoľne vynechávajú. Je to preto, lebo netušia, prečo je strečing dôležitý. Buď sa im nechce po tréningu vykonávať ďalšiu činnosť, nemajú čas alebo sa pred záťažou rovno pustia do akcie. My vám však objasníme dôvody, pre ktoré je strečing mimoriadne dôležitý a mal by…

Slacklining: Prečo vyskúšať tento druh cvičenia?

3

Chodenie po zemi je nuda - vyskúšajte lano! Slacklining je zaujímavý šport ale aj koníček, ktorý vás zabaví, zbaví stresu ale aj spevní. Posilní vašu fyzickú a psychickú stránku tak, že budete pripravený na všetky možné prekážky či už v inom športe alebo v živote. Čítajte a dozviete sa 4…

RECEPT: Priprav si obľúbené a chutné Oreo cupcakes

2

Vitaj, siedme nebo! Nevieme ako vy, no my Oreo jednoducho zbožňujeme. A cupcakes tiež! No čo môže byť nakoniec lepšia kombinácia ako Oreo cupcakes? Lahodné a nadýchané cesto vám pošteklí všetky vaše zmysly v spojení s výraznou chuťou chrumkavých Oreo keksíkov. Stavíme sa, že sa vo vašej rodine po ich upečení stanú…

Video Reflexné body na ruke ako prvá pomoc pri bolestiach. Ktoré to sú?

2

Reflexné body na tele vedia výrazne dopomôcť k úľave pri rôznych bolestiach a nepríjemných telesných pocitoch. Nie každý ich však pozná a ovláda, kde a ako pritlačiť, ak si potrebuje pomôcť. My ti to prezradíme.

Ako na kruhy pod očami? Takto ich zmierniš a účinne zamaskuješ!

4

Žiadnej žene nelichotia a žiadna žena ich po zobudení nechce vidieť vo svojom odraze v zrkadle. Faktom však je, že kruhy pod očami sa neobjavujú len po prebdenej noci, ale aj vďaka genetike. Ak majú vaši rodičia kruhy pod očami je veľmi pravdepodobné, že sa s nimi budete počas života…

Čo spôsobuje nedostatok selénu? Doplň ho telu týmito potravinami!

6

Každý z nás vie, aké dôležité je telu dopriať všetky potrebné minerálne látky a stopové prvky. Z každých strán počúvame o význame vápnika, horčíka či kremíka, no mnohé minerály pritom zostávajú často nepovšimnuté. Takou látkou je i selén, ktorý je pre nás nenahraditeľný. Pomáha regulovať funkciu štítnej žľazy, bojuje proti vírusovým infekciám a vplýva na…

TopDesať

10 ľudí, ktorí si myslel, že stretli celebrity, no realita bola úplne iná

0

Vyzeráš na nerozoznanie od nejakej celebrity? Sú dva spôsoby, ako k tomu môžeš pristupovať. Buď budeš ľudí nemilosrdne presviedčať, že si skutočne celebrita a budeš si užívať lesk fotoaparátov. Druhou možnosťou je, že vyjdeš s pravdou na povrch.  V tomto rebríčku sú ľudia, ktorí sa viac či menej podobajú na také známe…

Fotografie, ktoré vyvolávajú množstvo otázok 2

0

V našich životoch sa deje množstvo vecí, ktoré jednoducho nevieme vysvetliť. Často ich pripisujeme ku šťastiu, nešťastiu alebo iba obyčajnej náhode. Tieto veci vyvolávajú množstvo otázok na ktoré bohužiaľ nevieme nájsť odpoveď. Dnes ti ukážeme fotografie, ktoré vyvolávajú obrovské množstvo otázok. Najvtipnejšie na tom je to, že na mnohých fotografiách…

Aj takto rozkošne môže vyzerať dobrovoľníctvo vo zvieracom útulku

0

Zvážil si niekedy dobrovoľníctvo v útulku pre zvieratá? Milióny zvierat potrebujú lásku a pozornosť a hlavne nový domov! Dobrovoľníci sú pre ne životne dôležití. V skutočnosti ide o veľmi vďačnú prácu plnú rozkošných momentov. :) 1. "Kamarát, ktorý pracuje vo zvieracom útulku, ich našiel takto"

Dizajnéri premenili obyčajné veci na štýlové novinky

0

S dnešnou ponukou tovaru a služieb je veľmi ťažké niekoho prekvapiť s dizajnom a funkčnosťou nového výrobku. Hlavne ak sa jedná o obyčajné každodenné veci, ktoré tak trocha zapadli do stereotypu. Od toho tu sú však dizajnéri, ktorí aj v tom prípade dostali skvelé nápady a obyčajné veci tak premenili…

Ako by vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami?

0

Vďaka moderným technológiam je možné takmer čokoľvek. Bežný smartfón má väčší výpočetný výkon ako počítač, s ktorým bol prvýkrát pokorený vesmír. Ako by však vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami? :) "Je zvláštne si myslieť, že títo ľudia by nikdy neboli zvolení za prezidenta kvôli nadbytočnému X chromozómu," napísal na reddit…

TOP 10: Najvyššie vodopády na svete

0

Zrejme ani nebudeš veriť, aké vysoké sú tie najvyššie vodopády na svete. Ľudia sa už od nepamäti snažili zmerať výšku svetových vodopádov, či už kvôli zvedavosti alebo aj vedeckej dôslednosti. Vždy však bolo ťažké tieto merania porovnávať, pretože neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by určovalo spôsob merania výšky vodopádov. Navyše k…