Aproximácia a negociácia islamského práva šaría s európskym právom a nález Európskeho súdu pre ľudské práva

Publikované 19.10. 2017 o 10:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Do Európy, Európskej únie a nielen do jej budúceho „jadra“ smeruje aj islam. Európska únia mu chce dať rovnaké miesto a postavenie, aké má pôvodné, autochtónne európske kresťanstvo.
Z aspektu náročnosti islamu na jeho obslužný servis (plus halal), čo o kresťanstve tvrdiť nemožno, moslimovia budú chcieť mať všetko, čo k svojej viere, uctievaniu, obradu a životu potrebujú.
Svojich nárokov a všetkého, čo k ich islamskému náboženstvu patrí, teda aj mešity, modlitebne a školy, sa už začali domáhať politickou cestou, využitím európskeho práva a ľudských práv.
V SaS máme troch integrovaných moslimov (Sulík):
http://www.hlavnespravy.sk/richard-sulik-v-strane-sas-mame-troch-moslimov-na-slovensku-su-vsetci-moslimovia-integrovani-netreba-ich-monitorovat-ani-zakazovat-burky/1177216
Sú aj v Smere. Ide o nepravých alebo „čakajúcich“ a zatiaľ „integrovaných“ moslimov. Sú členmi prevažne ľavicových alebo strán s liberálnou ideológiou sprava alebo zľava. Takto sa islam postupne infiltruje do verejných politík…
Ak je Richard Sulík odporcom zákazu buriek, je v konflikte s bezpečnostnými záujmami EÚ, národného štátu, občanov a nálezom EĽSP vo veci zákazu zahaľovania tvárí…
Osobná „islamofóbna“ poznámka: Ak by oproti mne šla po ulici tajuplná bytosť v háve s burkou, v momente preventívne skáčem do najbližšieho kanála
Islamofilná verejnosť by mala vedieť, že takía, tavría, kitman a muruna sú štyri druhy Koránom povolenej islamskej lži v procese džihádu a islamizácie. Do hláv moslimov nevidno. Vo vzťahu k svojej viere nikdy nepovedia úplnú pravdu. Lož v kresťanstve je výslovne zakázaná desatorom. Vyberte si.
Islam je náboženstvo, ideológia a politika v jednom a moslimovia dosiahnu spokojnosť len vtedy, ak im EÚ vyhovie v celom rozsahu ich požiadaviek.
Ak má katolícka cirkev svoje vnútorné cirkevné právo, má ho aj islam. Je ním šaría alebo islamské právo ako súbor zákonov odvodených zo sunny.
Korán je priamym slovom Božím. Sunna je súbor výrokov a činov proroka Mohameda, známych ako Hadísy.
Islam je náboženstvo, ideológia a politikum v jednom. Džihád je súčasťou prvého z piatich bodov vyznania islamu. Korán delí džihád na vnútorný, smerom dnu (osoba moslima) a vonkajší, smerom a von (svet ako objekt islamizácie a džihádu). Vonkajší džihád zakladá expanzivitu islamu, islamizáciu neislamského sveta a Allahom predurčenú celkovú náboženskú a politickú svetovládu.
Rečičky o mierumilovnosti islamu treba uviesť na pravú mieru: Islam znamená mier len vtedy a tam, kde dôjde k podriadeniu sa islamu všetkými ľuďmi. Podmienky ich života určí islam (dane a odvody od nevercov či inovercov, trebárs kresťanov, to je jedno).
Mierny a tolerantný islam je nepravý, slabý a neúplný. Je tam, kde ešte nedisponuje kritickou početnou silou, potrebnou pre vstup do svetskej politiky, aby do nej vniesol svoju, islamskú politikuIslamská ideológia zakladá islamskú politiku a právo.
Ak má judaizmus vlastné vnútorné právo, a cirkevné právo kresťanov je len vnútornou záležitosťou cirkvi a do svetského práva nezasahuje, islamské právo je nadradené svetskému právu a mení ho na obraz islamu. Podľa vôle Allaha je povinnosťou všetkých moslimov presadzovať islamské právo šaría všade tam, kde je to možné, čo im prikazuje džihád. Právo šaría nie je islamskými učencami ustálené. Inak sa používa trebárs u Saudov, inak v Iráne. To platí aj pre zahaľovanie žien.
Právo šaría bude v Európe nastoľované politickou cestou a svetské európske právo bude riedené salámovou metódou.
Islam sa z Mekky a Mediny vybral do celého sveta a po stáročia sa snaží získať nové územia pod jeho vládou. Má vyššie ambície, než bol Hitlerov sen o Tretej germánskej ríši. Podľa Mein Kampf mala Ríši vládnuť árijská germánska rasa. Podľa Koránu islam a Allah.
Podľa islamského učenia všetci ľudia sa rodia ako moslimovia, iba o tom ešte nevedia. Islam má svetové mocenské ambície. Svoj džihád smeruje v Európe proti Európe. Európa bola napadnutá zvnútra a nemá nástroje na svoju obranu (nič spoločné s NATO).
Moc v OSN a UNESCO postupne preberajú Arabi a islam. Škandalózne rezolúcie proti Izraelu (aj kresťanom) odsúdili už aj nezávislí znalci. Činnosť UNESCO je spolitizovaná v rozpore s jej štatútom, poslaním a programovým zameraním.
Chrámová hora je anektovaná islamom.
Sergej Lavrov k islamu v Rusku: „Medzi nami nemôže byť žiadna systémová, civilizačná nezlučiteľnosť. Ako nadnárodná a multináboženská spoločnosť s dlhou históriou je naša krajina súčasťou islamského sveta.“ Putin (Lavrov) vie, že boj s islamom má vopred prehratý. Zmierlivo (hra) hlása náboženskú toleranciu. Sám je pravoslávneho vyznania, ktoré je už 100 rokov odťažité od rímskeho katolicizmu a Vatikánu s katolíckym pápežom.
Vladimir Putin: „V Rusku islamský svet vždy nájde spoľahlivého spojenca,“ uviedol na konferencii Rusko-islamský svet v Kazani (moslimská republika RF).
Vladimír Putin: „Rusko bolo vždy najviac lojálny, spoľahlivý a konzistentný obranca islamských záujmov. Zničením Ruska by zničili jednu z hlavných opôr islamského sveta,“ vyhlásil v Groznom už v roku 2005.
V Rusku žije viac ako 15 miliónov moslimov, je najväčšou moslimskou krajinou v Európe. V centre Moskvy, kde žije podľa odhadov medzi jedným až dvoma miliónmi moslimov, čo z nej robí po Istanbule najväčšie „moslimské“ mesto Európy, bola pred dvoma rokmi otvorená jedna z najväčších mešít sveta. Po celom Rusku fungujú aj moslimské školy vrátane univerzity.
Jednou zo základných ľudsko-právnych hypotéz je, že každá ľudská bytosť disponuje základnými ľudskými, občianskymi, politickými a náboženskými právami, ktoré sú neodňateľné, nezameniteľné a neodcudziteľné.
Francúzsky Štrasburg je sídlom Európskeho súdu pre ľudské práva.
Vo veci náboženských práv vydal nález, že islamské právo šaría nie je kompatibilné s európskym sekulárnym právom a európskymi hodnotami, založenými na vzájomnej úcte, rešpekte a tolerancii medzi všetkými náboženstvami.
Z nálezu vyplýva ale aj, že každý členský štát Rady Európy a Európskeho dohovoru o ľudských právach EÚ (Charta práv EÚ) má právo neumožniť vznik fundamentalistických politických hnutí, ktorých cieľom je potláčanie práv príslušníkov iných, tobôž islamským a islamistickým hnutiam, a zabrániť im zaviesť politický režim založený na islamskom práve šaría.
http://www.ceska-justice.cz/2017/07/eslp-staty-maji-pravo-branit-se-zavedeni-rezimu-zalozenem-na-nabozenskem-fundamentalismu/
Postupný príchod islamu do Európskej únie a rast ich počtov a koncentrácia v krajinách „jadra“ a jeho satelitov, prináša politickú radikalizáciu moslimov, ktorí sa tiež hlásia k svojim ľudským, občianskym, politickým a náboženským právam.
Európska únia a jej „jadro“ budúceho európskeho federálneho superštátu nasleduje trend Ruskej federácie.
V sídle ESĽP a EÚ v Štrasburgu bol v nedeľu 22.10. 2017 založený základný kameň jednej z najväčších mešít v Európe.
Európski moslimovia majú svoje mešity v španielskom Madride a Cordobe.
Bude mešita v Štrasburgu väčšia aj ako tá v Moskve neďaleko Kremľa?
http://www.hlavnespravy.sk/najvacsia-mesita-v-europe/1174062
V Nemecku sa už diskutuje o vyhlásení moslimských náboženských sviatkov:
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/204293-islamske-statni-svatky-drtiva-vetsina-nemcu-je-proti/
S odkazom na prvý odsek svojho článku sa pýtam: Je islam kompatibilný s pôvodnou európskou civilizáciou, kultúrou, náboženstvom a právom?
Viaceré indície a priame dôkazy naznačujú, že nie, a trebárs aféra s Lidlom a ním odstraňovaných kresťanských krížov na obaloch tovarov potvrdzujú, že náboženská tolerancia a politická korektnosť voči politickému islamu prekračuje únosné hranice: ide o vytláčanie (supresiu) kresťanstva z verejného priestoru Európskej únie a uvoľňovanie miesta a priestoru pre islam. Odkaz nemeckému nadnárodnému reťazcu Lidl: Kresťanstvo sa zrodilo z lona židovstva a nie islamu, moderná európska demokracia je založená na antickej politickej filozofii a demokracii. Škandál s chýbajúcimi krížmi na obaloch tovarov znamená, že Lidl má bližšie k islamu, než kresťanstvu. Robí „nadprácu“ vo vytláčaní kresťanstva z verejného priestoru svojich predajní (bojí sa islamistických teroristických útokov)? Prídu beztak. Ďalšie a ďalšie…
Ak sa bezpečnostná situácia v Európe stane nadkriticky neúnosná, a neúnosnou je už dnes, dá sa očakávať úplný zákaz náboženských prejavov na verejnosti. Dôvod: Bezpečnostný záujem. Návrh podá „bohorovný ľavicovo-pokrokársky mocenský kartel“ jadra EÚ. Bude musieť prejsť RE a ESĽP. Stanovisko zaujme aj OSN.
Islamizácia Európy medzitým úspešne pokračuje.
Nález ESĽP a stanovisko českej justície zakladá dôvod pre zdravú, normálnu a prirodzenú ostražitosť a obozretnosť ak kto chce „xenofóbiu a islamofóbiu“.
Nález ESĽP je dokument o ktorý sa je možné oprieť vo veci vnútorných a zahraničných politík krajín V-4 k prijímaniu imigrantov. Odporúčam do pozornosti slovenskej vlády, ministerstva vnútra, spravodlivosti, a všetkým politickým subjektom.
V Česku bol znova otvorený proces vo veci šírenia knihy Základy tauhídu, učebnice islamského radikalizmu pre deti a mládež a jej propagátorovi a šíriteľovi Vladimírovi Sáňkovi:
https://www.lidovky.cz/soud-byl-v-kauze-sireni-radikalni-islamske-knihy-jednostranny-pripad-je-na-zacatku-g2y-/zpravy-domov.aspx?c=A170425_175030_ln_domov_rsa
Z dôvodov zaistenia bezpečnosti štátu a občanov je dobré presne vedieť, čo sa vyučuje v moslimských mešitách, učebniach a modlitebniach. To je parketa informačnej služby.
Teda monitoring a kontrola. Toľko aj k Sulíkovmu: „Moslimov netreba monitorovať.“
Nález ESĽP je aj ďalší dobrý dôvod pre boj proti radikálnemu ľavicovému extrémizmu novej neomarxistickej ľavice, ktorú na Slovensku reprezentuje „antifašistická“ xenofilná a islamofilná ANTIFA, multikulturalistickí slniečkári okolo a blízo bratislavskej kaviarne a liberálneho filozofa a teológa a redaktora RTVS Michala Havrana a spol. Majú mediálnu moc. Vraj liberálni demokrati. Dajte im aj moc politickú, a naučia vás „demokracii“. Ide o militantný pseudo antifašizmus. Sú tiež monitorovaní.
Novej ľavici neomarxistov a ľavicovým extrémizmom poskytuje priestor liberálny Denník N.
Matej Šútovec: https://dennikn.sk/blog/vlastenectvo-nie-je-pekna-vec/
Ich vlasťou nie je Slovensko, sú „doma“ všade, kde je pripojenie na internet. Mnohí trpia psychickou poruchou, ešte možno nie psychózou, ktorú ako diagnózu pozná psychiatria pod názvom oikofóbia. Nenávidia sami seba, svoj domov, národ a pôvod:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oikofobie
Pozrite volebné programy v časti imigranti, islam a dúha, strán SKOK, Progresívne Slovensko, SaS (títo „konzervatívni liberáli“ majú blízo k libertarianizmu). Do tejto volebnej „kytice“ už chýbajú len Zelení…
Ľudia už ale „štandardné systémové strany“ nechcú. Zlyhávajú. Nie ľudia.
Nacionalizmu treba vrátiť jeho pôvodný etymologický zmysel a význam, aj s konotáciami vlastenectva, národovectva a patriotizmu (synonymá), práve aj s poukazom na rétoriku Donalda Trumpa v OSN o americkom „národe“ (pseudo národ). Ide o úplne legálny národnoštátny záujem nielen USA ale aj každého suverénneho národného štátu, ktorý zakladá  potrebu obozretného dialógu suverénnych reálnych národných členských štátov EÚ s tvorcami „jadra“ budúcej nadnárodnej EÚ…
A netreba si ho mýliť s nacionálnym protekcionizmom. To je pojem z dielne Globálneho Prediktora, ktorý zdôrazňuje nadnárodný rozmer národných štátov, ktoré majú ako národné štáty zaniknúť. V poriadku: Ale treba zmeniť voľnú ekonomiku (zmluvy CETA, NAFTA) na slobodnú ekonomiku: Myslieť lokálne a regionáln a konať globálne.
Nacionalizmus je rovnaká negatívna nálepka ako xenofóbia alebo islamofóbia. Treba sa voči nej ohradiť s poukazom prednostne na národnoštátny záujem a význam pojmu suverénny štátotvorný národ a medzinárodné právo.
Nemecké parlamentné voľby v prípade AfD ukázali aj, že stále existujú dve Nemecká. Zostava nemeckej vlády nebude rýchla a jednoduchá, možno budúce vládne strany sa rozchádzajú v názoroch na imigračnú, energetickú a európsku politiku. V hre môžu byť aj nové voľby, ak SPD nezmení svoje rozhodnutie ísť do opozície.
Konečné sčítanie volebných hlasov v Rakúsku trvalo tak dlho, a až tak pozorne sa pracovalo s korešpondenčnými volebnými hlasmi, pokým sa nezistilo, že sociálna demokracia je na druhom mieste. Vládu ale bude zostavovať ďalší mladý „talent“ (druhý Macron) Sebastian Kurz (ÖVP).
Výsledky nemeckých volieb menia pomery v Nemecku, výsledky rakúskych v Rakúsku, a to aj vo vzťahu Rakúska k V-4 a „jadru“ Európy, ako aj základu budúceho nadnárodného superštátu.
Nie som si istý, či aj „naši“ politici dovidia až tam.
Chcem veriť, že islamizácia európskeho práva a islamské právo šaría bude európskym právom odmietnuté v celom rozsahu.
Je vždy lepšie sa báť, ako zľaknúť. Toľko k predsudkom a islamofóbii.
Islam ako celok ale zakázať nemožno, lebo tu je Listina a Dohovor (Charta) základných práv a slobôd, ústava a Rada Európy.
Už skôr som predpokladal zrážku európskeho sekulárneho práva s islamským právom šaría. Mám to v starších blogoch…
Si myslia, že to „ošetria“…
Najskôr na to nemysleli, dnes to už majú na stole.
Ak sa moslimom nevyhovie, bude bum-bum.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Ešte taká blbosť: Dnes, vo štvrtok 19.10.2017 sa predseda Európskeho parlamentu (neviem mu ešte prísť na meno, je tam nový…) jednomyseľne rozhodol za seba a za nás všetkých, teda aj mňa, že:
„NEZÁVISLÉ KATALÁNSKO NEUZNÁME!“
Globálny Prediktor nepotrebuje slobodné a nezávislé ale jednotné štáty
.
A to je orwellizmus: Jednotné rovná sa poslušné v jednom košiari.
Nemyslím si, že za daného stavu veci má Katalánsko ústavný nárok na samostatnosť, ale nemusím to počuť práve od európskych papalášov.
Vnímam to ako diktát, nariadenie a obežník.
Esemeskou ani mailom mi to ešte neprišlo.
Juncker už poslal povolebnú direktívu aj Rakúsku.
Tak, aj to by sme mali.
Na dnes stačilo. 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na obnovenie…

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie. V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom…

Francúzska vláda rokuje o novom zákone o prisťahovalectve

Paríž 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori, Pool)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a minister vnútra Gérard Collomb predložili v stredu na zasadnutí vlády svoj prvý zákon o prisťahovalectve, ktorý už zožal kritiku od ľudskoprávnych organizácií za to, že je represívny voči žiadateľom o azyl. Zdroje francúzskej vlády podľa agentúry AP…

Kajínek má cestu otvorenú. Môže kandidovať na prezidenta

Česko 21. februára 2018 (HSP/Foto:youtube)   Omilostený väzeň Jiří Kajínek na nedávnej besede v Hodoníne povedal, že pri nasledujúcej voľbe prezidenta bude kandidovať. Potrebných päťdesiat tisíc hlasov mu ponúkali už teraz, no on to odmietol. Nechcel totiž ísť proti Zemanovi. Blesk.cz sa pýtal právnika, či vôbec môže kandidovať Podľa Kajínka…

Polícia stále vyšetruje prípad komunikácie poslanca Borisa Kollára s mladistvou

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu komunikácie poslanca Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) s mladistvou ženou na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. "V uvedenom prípade vykonáva Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyšetrovanie v…

Vláda schválila novú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe. Návrh novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda, tiež preberá európske…

Vláda schválila zákon proti byrokracii Petra Pellegriniho

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda dnes schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra…

OŠR - Nórsko 6:1, Zborná v semifinále proti ČR

Pjongčang 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Slocum)   Olympijskí športovci z Ruska zvíťazili v stredajšom štvrťfinále nad Nórskom jednoznačne 6:1 a na hokejovom turnaji na ZOH v Pjongčangu si zahrajú o medaily. V semifinále nastúpia v piatok 23. februára o 8.40 SEČ proti Česku. V Hokejovom centre v Kangnungu to bola…

Indovia chytili čarodejnice a nútili ich pojedať fekálie

India 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:pixabay)   Policajti v indickom štáte Džhárkhand zajali 11 ľudí kvôli týraniu dvoch žien, o ktorých sa ľudia domnievali, že sú čarodejnice. Informuje o tom BBC News. 65 ročnú ženu a jej 35 ročnú dcéru oholili, vyzliekli a nútili ísť po uliciach obce. Naviac ich nútili…

Trend v platbách 2018: Bezkontaktné platby strieda virtualizácia

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TAR/AP-Elaine Thompson)   Presunutie platobnej karty do mobilu má viacero výhod Združenie pre bankové karty pripravuje na 22. februára konferenciu Základy kartového biznisu, hovoriť sa bude aj o novinkách a zmenách, ktoré ovplyvnia platobný biznis Ešte donedávna sa banky pri platobných kartách zameriavali najmä na vývoj nových funkcií…

Na Ukrajine poprvýkrát oficiálne vztýčili banderovskú vlajku

Ukrajina 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:twitter)   V ukrajinskom Lvove v utorok 20. februára pred budovou Lvovskej mestskej rady bola vztýčená čierno-červená vlajka Organizácie ukrajinských nacionalistov. O tom informuje Zaxid.net. Vztýčenie vlajky nacionalistickej organizácie vedľa štátnej vlajky bolo určené ku Dňu uctenia pamiatky hrdinov Nebeskej stovky. Na oficiálnej úrovni bola červeno-čierna…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…