Šokujúce odhalenie: čo sa stalo An-24 v januári 2006? 1. časť.

Verejnosť sa dočkala zverejnenia vyšetrovacej správy z leteckej katastrofy vojenského lietadla An-24 z 19. januára 2006. Nie každý chce čítať masívne množstvo stoviek strán, pričom ďalšie stovky zostali nezverejnené. Nie každý rozumie tomu, čo tam je napísané. Zverejnenie bolo prvým predpokladom na to, aby sa expertom zvonka umožnil náhľad do útrob správy. A aby sme mohli poskytnúť teraz už aj konštatovania, nielen predpoklady, ako doteraz.

Tak sa pozrime, čo sme sa zo zverejnených skutočností dozvedeli. Čo sa teda stalo? Zhutním to na kritický úsek. Posádka letí v horizontálnom lete vo výške 3000 metrov. Budapešťou je preladená na košického radarového riadiaceho. A vtedy sa začína reťazec pochybení.

Radarový riadiaci Košice im dá klesanie do minimálnej bezpečnej výšky 1200 metrov a potom ich z nepochopiteľných dôvodov vmanipuluje do akceptovania vizuálneho priblíženia. Nie je to môj názor, je to konštatovanie z odborného posudku. Čo je zaujímavé, chýba 6 minút kritickej komunikácie medzi radarom a posádkou. Podozrivé! Stalo sa to ďaleko pred letiskom a ešte pred preletením terénnych prekážok. Radarový riadiaci si totiž myslel jednu nemúdru vec, že posádka veľmi dobré pozná okolie letiska, akoby bola vlastná, domáca, košická posádka. To bolo prvé pochybenie. Radarového riadiaceho.

Veľmi hrubé, ale ešte nie fatálne, bolo totiž napraviteľné. Pilot (takmer s istotou štýlom bojový pilot) začne klesať v smere na letisko, ktorého svetlá vidí. Z nepochopiteľných dôvodov 6,5 minúty (asi 35 km) pred vrazením do kopca odpojí autopilota a namiesto dopraváckych 5 m/s začne klesať bojových 10 m/s. Nepochopiteľne ešte na zvýšenie klesania vysunie podvozok vo vzdialenosti 50 km pred dosadnutím!!! Za normálnych okolností to môže urobiť najskôr niekde na 15 km pred dosadnutím, ešte lepšie na 12 km a menej. Nepochopiteľné, nedopravácke.

Trajektóriou posádka klesá do terénnej prekážky, o ktorej evidentne netuší. Pochybenie zo strany letiaceho pilota. Nikto mu v tom nebráni. Pochybenie zo strany ďalšieho pilota, aj letovoda. Ešte nie fatálne, stále napraviteľné. Radarový riadiaci podľa civilných predpisov očakáva (hlúpo), že posádka vidí a vie, čo znamená povolenie na vizuálne priblíženie. Z nepochopiteľných dôvodov ich nekontroluje. Ďalšie pochybenie radarového riadiaceho, sú totiž pred prekážkami a mal vidieť a videl, že trajektóriou smerujú do prekážky. Ešte to stále nie je fatálne, ešte sa to dá napraviť. Stačí málo: ostražitosť radarového riadiaceho.

Posádka z civilných pravidiel ovláda len to, že teraz môžu voľne klesať k letisku. Ďalšie hrubé pochybenie posádky, sú totiž pred prekážkou, o ktorej netušia, do mapky sa nepozreli. Dodatočné pochybenie, už sa črtá ako fatálne, ak si to niekto nevšimne. Smerujú k letisku a v ich ceste je prekážka, letiaci pilot prepadá tunelovému videniu. Radarový riadiaci vtedy už vidí (mal by, ale keďže asi fatálne pochybil, už sa nestará) že lietadlo podklesalo pod minimálnu výšku, zabezpečujúcu 300 metrovú ochranu. Asi 40 sekúnd (čas na vyklesanie 300m) boli stále nad terénom, ale klesali k nemu. Na úvod každú sekundu boli o 10 metrov bližšie k ešte nie nezvratnému osudu. A radarový riadiaci z nepochopiteľných dôvodov nič nerobí, nekričí: „zastavte klesanie, nastúpajte do 1200 m, ďalšie klesanie očakávajte o 2 minúty„. To bolo hrubé a fatálne pochybenie zo strany radarového riadiaceho. Ešte pár sekúnd pred katastrofou s nimi mohol mať rádiový kontakt. Výstražný systém na radarovom pracovisku bol buď nefunkčný, alebo radarový riadiaci ho ignoroval, alebo sa nepozeral, alebo tam vôbec nebol, nestaral sa. Inak by ich musel zastaviť. Neurobil nič! Veď prijali vizuálne priblíženie, on už „právne“ podľa civilných predpisov nezodpovedá! Tejto hlúposti uveril aj prokurátor a viac sa nepýtal. Dopravný pilot by sa pýtal.

Medzitým posádke v klesaní zrazu začalo byť čosi čudné. Svetlá sa strácali a pred nimi bola čierňava. Zmiernili klesanie asi na 4,5 m/s. Naďalej sa rútili smerom k terénu. Ani netušili, že prechod do horizontu by ich zachránil. Ani netušili, že tam majú meteorologický radar s funkciou MAP, ani nevedeli, ako ho obsluhovať. Totiž výrobca nebol zapojený do modernizácie a nelegitímny kšeftársky modernizátor lietadla im nedal príručky. Neboli poučení a vycvičení a preverení z nového vybavenia, bol to prvý komerčný let lietadla po 3 rokoch modernizácie! Išlo o pochybenie niekoľkých úradníckych aktérov. Tí si vtedy doma spokojne vychutnávali rodinnú idylku a ani netušili. Aj posádka pochybila, tentoraz fatálne. Nič nevideli, nevedeli prečo, netušili, že sú pod minimálnou bezpečnou výškou a že pred nimi je prekážka. Ale stále klesali! Fatálne nevedeli, čo nevedeli a čo mali vedieť. Čo by vedeli, keby pôsobili v zdravej organizačnej kultúre.

Vtedy nastal prvý náraz. Kapitán možno z prekvapenia zreval „preberám„, dovtedy letiaci druhý pilot sa naďalej zľahka držal riadenia. Neskoro, už sa nič nedalo robiť. V stúpajúcom teréne vrazili smrtiacou rýchlosťou pre všetkých vpredu a v strede kabíny. Všetko trvalo asi 3-4 sekundy. Nultá sekunda – náraz podvozkom do prvých vrcholkov stromov, vysokých 20 metrov. Nastáva prvé zbrzdenie a odtrhávanie častí lietadla. Vo vnútri počuť hukot a trasie to. Po prvej sekunde už kosia kmene vo výške možno 14 metrov nad zemou. Po druhej je už odtrhnuté krídlo a kosia kmene 7-8 metrov nad zemou, palubný technik možno sťahuje páku ovládania motora a vrtule na strane, ktorá indikuje hrozivú pulzáciu. Všetci sa čudujú, čo to je, čo sa robí. Po troch sekundách sú možno v dvoch metroch a následne vrážajú do zeme. Pre posádku nastáva okamžitý koniec. Za tých pár sekúnd nastalo zbrzdenie z 340 km/h na nulu.

Niektorých cestujúcich vyhadzuje aj so sedadlom z lietadla. Tí, čo prežili náraz, pretože boli v zadnej časti, možno do dvoch hodín vykrvácali a pri vtedy už -10 stupňoch mrazu zamrzli. Jediného preživšieho ohrievajú horiace trosky z 2500 litrov paliva. Po troch hodinách prichádza prvá záchrana. Záchranársky vrtuľník nemohol zachraňovať, lebo na zachraňovanie v noci nebol vybavený! Pochybenie úradníkov, ktorí za to boli zodpovední. No najmä amatérskych ministrov, ktorí na to nevyčlenili peniaze, lebo by nebolo na kšefty. Tie sú dôležitejšie. Záchrana možno 4 až 5 preživších za to nestála. A všetci už 15 rokov spokojne spávajú.

Radarový riadiaci, teda organizácia LPS, sa vyvinili. Tým najprimitívnejším spôsobom. Radarový riadiaci bol možno potrestaný nočnými morami. Veď správa obsahuje pasáže o akomsi „nedostatku, ktorý nemal žiadny vplyv na katastrofu“ a to chceli v LPS dosiahnuť. Vyhrali, dosiahli to. To, že boli poslednou záchrannou sieťou, že stačil jediný jasný pokyn a všetci by žili, je predsa niečo nepodstatné! Riadiaci nebol vinník, ani posádka nebola. Ministerskí úradníci priznali 20% viny posádke (prečo nie 14%, a prečo nie iba 5% a možno by sa dalo dohodnúť na 1%). Je to chorá organizačná kultúra dvoch rezortov: obrany a dopravy. Viem, bežnému človeku to nejde do hlavy, ale ani radarový riadiaci ich nechcel zabiť, ani posádka sa nechcela zabiť. Ibaže, nepoznáme podrobnosti PREČO. V správe klamali, zatĺkali. Dôvod na obnovenie vyšetrovania.

A nikto netuší o čo išlo. Ani len bezprostrednú príčinu nenaformulovali správne, spolupôsobiace uvarili úplne z vody a nelogicky, hĺbkovej sa vyhli kompletne. Ale masy sú spokojné, dostali očakávanú odpoveď: „chyba pilota“. Majú vinníka. Ukrižujme ho (už to urobil osud). Nulové poučenie, lebo z hlúpych záverov sa dajú urobiť len hlúpe poučenia. A chorá kultúra zostala, rezort naďalej sedí na časovanej bombe, čím ďalej je táto katastrofa, tým bližšie je ďalšia. Všetci sa uchlácholili zoznamom opatrení. A inštitucionálna hlúposť prekvitá.

Riešenie je jediné: obnova vyšetrovania odbornou, nezaujatou, nespolitizovanou nadrezortnou komisiou. Novou, ktorá zapojí aj výrobcu lietadla a motorov. Čo bola potom reálna príčina? Chorá organizačná kultúra a zlyhanie tak posádky ako aj radarového riadiaceho vo funkcii záchranných sietí pred ľudskou nedokonalosťou. V skutočnosti sa po kvalitnom vyšetrovaní bude bezprostredná príčina začínať asi nasledujúcou formuláciou: „Riadený, radarovo dozorovaný let do terénnej prekážky, ktorý spôsobil dezintegráciu lietadla…“

Čiže funkčnej (ale zle vycvičenej) posádke, s funkčným, vybaveným lietadlom (ktorého ochranné prvky posádka z dôvodu kšeftárskych prístupov pri modernizácii ani nepoznala), pod dozorom radarového riadiaceho (ale tiež zle vycvičeného), s funkčným radarom, bolo umožnené, aby predčasne odišla z tohto sveta po sérii pochybení spolu s cestujúcimi, vrazením do hravo vyhnuteľnej terénnej prekážky len preto, lebo zlyhali záchranné siete. Čo boli spolupôsobiace príčiny? S výnimkou nenastavenia rádiovýškomera, ktorá tam vôbec nebude zaradená, pôjde o pomerne dlhý zoznam. Nechajme to na novú komisiu.

Je to horor, ale takto sa to stalo, akurát to musí potvrdiť nová komisia, lebo tá stará urobila také hlúpe závery, že sa nedajú vôbec použiť. Použiteľné je pritom množstvo podkladov z vyšetrovania, niektoré sú veľmi kvalitné. Vyšetrovatelia sa mali pýtať správne otázky. Nie všetci sa toho držali. Nekvalita správy a najmä nekvalifikovanosť alebo polovičatosť záverov, tá je urážkou obetí.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, bezpečnostno-obranný a letecko-bezpečnostný analytik, Airline Captain B-737 NG, Line Check Captain;

Druhú časť analýzy v ktorej sa okrem iného uvediem, či medzi rozhodujúce príčiny mohla patriť tzv. „Kraftova ilúzia čiernej diery“, publikujem do troch dní.

Bolo publikované v Hl. správach 5. augusta 2020, v blogu 15. augusta 2020

https://www.hlavnespravy.sk/letecko-bezpecnostny-analytik-exkluzivne-hs-analyzoval-odtajnenu-spravu-pade-24-1/2252946

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 178

Celkové hodnotenie: 28.25

Priemerná čítanosť: 1598

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Greténizmus znova pokračuje: Gréta Thunbergová obnovila školské klimatické štrajky

  0icon

  Štokholm 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Švédska klimatická aktivistka Gréta Thunbergová v piatok obnovila školské štrajky. V rámci globálneho hnutia o zmene podnebia "Fridays…

  Bukovský reaguje na Matoviča: "Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je…

  Premiér: Rútime sa v rozbehnutom vlaku. Obávam sa, že budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Oliver Ondráš)   Na Slovensku môže prísť k úplnému zákazu hromadných podujatí. Na sociálnej sieti to v súvislosti s…

  Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh…

  Ursula von der Leyenová chce zaviesť pre občanov EÚ jednotnú digitálnu identitu

  0icon

  Brusel 27. septembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pixabay)   Podľa plánov prezidentky EÚ komisie majú všetci občania únie dostať jednotnú európsku digitálnu identitu. Von der…

  Vedci zistili, čo znižuje riziko úmrtia na koronavírus

  0icon

  Washington 27. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Americkí vedci zistili, že u ľudí, ktorí ochoreli na covid-19 a majú normálnu hladinu vitamínu D v…

  Makej na Valnom zhromaždení OSN: Sankcie Západu voči Bielorusku prinesú opačný efekt

  0icon

  Minsk 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej počas svojho prednahratého virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN varoval Západ pred…

  Polícia vyšetruje vraždu na Klokočine, zomrela 48-ročná žena

  0icon

  Nitra 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina zasahovali v nočných hodinách pracovníci Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre…

  Macron: Je jasné, že Lukašenko musí odstúpiť

  0icon

  Paríž 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV, SITA/AP-TUT.by)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanch, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko musí…

  Borisovi Kollárovi radí aj bývalý predseda SMK József Berényi

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) radí aj bývalý predseda mimoparlamentnej SMK József Berényi. TASR to potvrdila Kollárova…

  TopDesať

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

  0 icon

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

  Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

  0 icon

  Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

  Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

  0 icon

  Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

  Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

  0 icon

  Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

  TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

  0 icon

  Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

  Vo svete IT

  Pozrite sa, ako by mohla vyzerať nová ponuka vypínania a zapínania zariadenia v Xiaomi telefónoch

  0 icon

  Hoci nadstavba MIUI 12 bola predstavená už relatívne dávno, tak Xiaomi na ňu „nezanevrelo“ a stále pracuje na jej vylepšovaní. Portál xiaomiadictos poukazuje na novú ponuku zapínania a vypínania zariadenia, ktorá by okrem iného mohla získať aj dodatočné funkcionality. Ako môžete vidieť nižšie, tak toto nové rozhranie vypínania a zapínania…

  HarmonyOS 2.0 sa dostane na prvé Huawei smartfóny už začiatkom budúceho roka

  0 icon

  Spoločnosť Huawei už minimálne druhý rok aktívne pracuje na alternatívnom operačnom systéme, ktorý by mohol poháňať takmer všetky zariadenia z portfólia tohto čínskeho giganta. Prvotnou zámienkou bolo vytvoriť ideálny systém pre zariadenia z ekosystému internetu vecí a inteligentnej domácnosti, no nie tak dávne rozhodnutia vlády Spojených štátov amerických donútili spoločnosť…

  TSMC údajne doručilo Huaweiu výrazne menej procesorov, ako si spoločnosť objednala

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei je aktuálne pod veľkým tlakom, ktorý je spôsobený novým kolom sankcií zo strany USA, ktoré bolo ohlásene ešte v máji tohto roka. V dôsledku nových opatrení spoločnosti Huawei bola obmedzená možnosť nakupovania produktov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. Najvypuklejší problém v tejto oblasti bol…

  Mohol by sa stať z planéty Proxima B náš druhý domov? Ako by prebiehalo vesmírne sťahovanie?

  0 icon

  Zem je momentálne našim jediným domovom medzi hviezdami. Hoci máme ešte veľa času (pozn. redakcie: podľa súčasných modelov približne 5 miliárd rokov) než sa z nášho Slnka stane červený obor a pohltí našu planétu, vedci už dnes pátrajú po planéte, ktorá by mala podobné podmienky, ako naša Zem. Sľubným kandidátom je exoplanéta Proxima…

  Baseus Fabric HUB 7 v 1 – multifunkčný HUB s čítačkou SD kariet, USB C, či HDMI výstupom za neuveriteľne nízku cenu

  0 icon

  Nedostatočný počet portov alebo jednoduché zapojenie laptopu ku všetkým zariadeniam súčasne pri príchode napríklad do práce je častým nedostatkom, ktorý trápi veľkú časť každodenných používateľov laptopov, desktopov, či prípadne iných pracovných zariadení. Ideálnym riešením napríklad pre laptopy sú najmä multifunkčné nabíjacie stanice, ktoré poskytujú širokú možnosť pripojenia externých zariadení, pričom…

  Armádny Magazín

  Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

  0 icon

  Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

  Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

  0 icon

  Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

  Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

  0 icon

  Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

  Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

  0 icon

  Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

  Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

  0 icon

  Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

  Svetlo sveta

  Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

  0 icon

  Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

  0 icon

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

 • icon FOTO DŇA