Ževraj pohlavne zneužívam pacientky

V našej spoločnosti už musí byť niečo celkom choré keď je možné takto zaútočiť na lekára, ktorý sa ničoho zlého nedopustil iba riadne vykonával svoje lekárske povolanie a neublížil, naopak pomohol mnohým pacientom. Áno v moslimských krajinách, kde menejcennosť žien oproti mužom je zakotvená v zákone, sa na majetok muža, na ženu, nesmie pozrieť ani lekár a ženy sú vyšetrované zakryté pod plachtou. Tohto zjavného znevýhodnenia a ohrozenia zdravia žien pri lekárskom vyšetrení, sa tieto naše ženy domáhajú? Čo sú choré? Vyzývajú na obmedzenie ľudského práva žien na zdravie? Na postavenie bariéry nedôvery a strachu medzi lekárom a ženou? Keď lekár tú ženu poriadne nevyšetrí, kto ju poriadne vyšetrí? Automechanik?

Náš lekár podľa európskej aj československej tradície vyšetruje pacienta štandardne pohľadom, posluchom, poklopom, pohmatom a dokonca je striktne požadované aj vyšetrenie per rectum.  Je to štandard tzv. 5 P vyšetrovacích zručností lekára, ktoré musia zvládnuť medici na všetkých medicínskych fakultách ako malú násobilku. Keď ide o zdravie a nikdy nevieme či nejde aj o holý život, tak sa aj rozdeľovanie na pohlavia stáva druhoradé a prvoradým sa stáva rozdelenie na lekárov a pacientov, na tých ktorí pomáhajú trpiacim a na trpiacich.  Pre nás lekárov je určujúca príslušnosť k lekárskemu stavu. Kto chce byť lekárom musí akceptovať Hippokratovu prísahu. Tam je aj k sexu a zneužívaniu jasné stanovisko. https://lekom.sk/slovenska-lekarska-komora/hippokratova-prisaha

„Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. … Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. … V ordinácii, v nemocnici, alebo nech vkročím do akéhokoľvek domu, vždy budem postupovať len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému, čo i len podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia. Vo svojej práci sa zrieknem túžby a zmyslových pôžitkov, či so ženami, či s mužmi, či so slobodnými, či so závislými…“

Sme v tomto výnimoční. Okrem toho, že lekár je v spoločnosti tá kompetentná osoba, ktorá najčastejšie rozhoduje o živote a smrti ostatných ľudí, náš stav je vďaka Hippokratovej prísahe nadradený nad pohlavia aj z morálneho hľadiska. Opakujem a zdôrazňujem postavenie lekára je v spoločnosti výnimočné. Iba my sme pod touto špecifickou prísahou svedomia. Dalo by sa to povedať aj tak, že my lekári vytvárame tretie samostatné pohlavie nadradené vám obyčajným mužom aj ženám a v rámci toho sa usilujeme na vás pozerať ako na pacientov a správať sa pritom rovnako korektne k mužom aj k ženám nech je už naše vlastné pohlavie akékoľvek. Sme obom pohlaviam nadradení z titulu svojich vedomostí aj z titulu svojho sľubu svedomia a iba vďaka tomu sme kompetentní a schopní plniť svoju úlohu, ktorú aj plníme v spoločnosti. Ako arbitri pacientov sme boli rešpektovaní aj za druhej svetovej vojny fašistami. Tak prečo dnes tieto útoky na medicínsky stav?  Prečo naša reálne existujúca nadradenosť, niektorým v dnešnej spoločnosti začína prekážať? Veď vyplýva z nášho špecifického školenia a z nášho zasvätenia, ktoré ale sú predsa dostupné každému a bez ich absolvovania sa nik lekárom nemôže stať. Jednoducho prihlásiť sa na medicínu a zložiť posvätný sľub môže každý, kto chce a má schopnosti. Ale nie každý kto má schopnosti to urobí. A po absolutóriu nám nadradenosť dávajú informácie, ktoré sme na rozdiel od ostatných získali. Pre túto informačnú a tiež morálnu asymetriu,  sa nám pacient nemôže nikdy vyrovnať. Prečo sa pacientom vnucuje, že je nenáležité aby boli u lekára v submisívnom postavení, keď oni sú fakticky v takomto postavení a vždy ťahajú za kratší koniec? Svet a existencia spoločnosti sú postavené na nerovnosti, nikdy nie na rovnosti. V ambulancii u lekára nie sú pacienti preto, aby oni poúčali lekára, ale naopak prichádzajú si pre jeho lekárske rady. Ale samozrejme lekár pri svojej činnosti sleduje ich záujem, o ktorom oni často ani netušia. Na nešťastie žijeme v zmätenej dobe kedy kaderník, či obuvník riadi školstvo a vedu, lesník, či remeselník riadia nemocnice… Po ére technokratickej spoločnosti má nastať doba návratu k vláde remeselníckej triedy? Vzbudzuje to dojem, že vzdelanie nie je dôležité a že každý môže robiť čokoľvek. U niektorých pacientov to môže právom vzbudzovať ilúziu, že robiť lekára môže aj každý automechanik. Ja som mal počas svojho života šťastie, že som sa ešte nestretol s tým, aby sa pacienti tomu, že ich liečim čudovali. Ale som v neistote, čo čaká mladších kolegov. A každý príslušník lekárskeho stavu je v prvej rade univerzálnym lekárom a až v druhej rade je aj iba príslušným špecialistom. Takže ak aj neurológ má podozrenie na Ca prsníka tak to nemôže iba tak prejsť a vyhovoriť sa, že on je neurológ. Alebo keď uvidí napríklad malígny melanóm v nohavičkách u pacientky, tak to nemôže prejsť mlčky s tým, že je iba neurológ. To, že sa neurológovia pozerajú a musia sa nepochybne pozerať aj slečnám do nohavičiek je dané predsa tým, že vyšetrujú nervové reflexy orgánov, ktoré sa nachádzajú pre automechanikov ukryté v nohavičkách, ale oni neurológovia za ich dobré fungovanie nesú v spoločnosti svoj diel zodpovednosti. To ako keby sme tvrdili, že automechanik nesmie vymeniť koleso. Neurológovia sú dokonca ako jedna z mála medicínskych odborností uznaní aj zdravotnou poisťovňou za kompetentných predpisovať pomôcky pri úniku stolice a moču. Čo majú sa chodiť pacientky sťažovať na lampáreň?

A samozrejme prezerať prsníky, to pre každého lekára má byť niečo také samozrejmé, každodenné.  Predsa prsníky sú normálnou súčasťou tela a zaslúžia si komplexný lekársky pohľad. Okrem onkologickej stránky, napovedajú mnoho o stave hydratácie, o hormonálnom stave ženy o jej psychickom stave. Posúdenie vplyvu tiaže prsníkov na držanie chrbtice môže byť rozhodujúcim pre prevenciu chronickej bolesti chrbtice. Lekár je povolaný vyšetrovať a udeľovať aj rôzne intímne rady ženám aj mužom o veciach, ktoré sa majú šancu dozvedieť o svojom tele iba u dobrého lekára. A zostane to ako tajomstvo iba medzi lekárom a pacientom. My predsa v ambulanciách nie sme pre to, aby sme ženy zneužívali ale preto, aby sme im robili lekárov a to znamená pomáhali.

Máme dnes vo všetkých druhoch ambulancií stále viac rôznych psychiatrických pacientov a stavov. Kladie to mimoriadne nároky na naše schopnosti komunikácie. Ale to presne odpovedá nášmu vzdelaniu a nášmu morálnemu kreditu, ktorý vyplýva z Hippokratovej prísahy a z našej úlohy a zodpovednosti v spoločnosti. Právom nám preto patrí nedostihnuteľná prestíž v spoločnosti. Ale máme na Slovensku aj viac ako 3000 novodiagnostikovaných rakovín prsníkov ročne a už skoro 1000 žien každoročne na to zomrie. V tejto situácii podporovať akési pseudopsychologické frustrácie jednotlivcov a bojovať proti tomu, aby lekári vyšetrovali prsníky, môže byť pre tieto ženy bojovníčky samovraždou. Nielen neurológovia ale nikto z lekárov by sa nemal vyhýbať vyšetrovaniu prsníkov. Mňa nezastrašíte! Ja určite prsníky vyšetrovať svojim pacientkám neprestanem! Svojím životom naplním prísahu a zostanem lekárom!

Klobúk dole pred profesorom Traubnerom, ktorý zachraňoval až 4 ženy ročne pred nepriaznivým smrteľným osudom. No a teraz keď je tento židovský lekár chorý a starý tak namiesto vďaky na neho útočia? No a kolegovia Kurča a Donáth? Ako sa vyrovnajú so svojím svedomím, že tiež môžu zachraňovať 4 ženy ročne a nezachraňujú? Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Keď sa rozhoduje o tom kto bude žiť a kto zomrie, tak vidíme veci, ktoré boli dôležité, ale sme ich neurobili. Preto vyzývam všetkých lekárov aby si začali oveľa viac všímať ženské prsníky a išli viac tak povediac aj do nohavičiek, do intímnej sféry pacientov, veď preto sme lekári, že iba nás tam pacienti pustia, aby sme urobili v prevencii to, čo iba my môžme.  Nespoliehajme sa dnes, že to urobí niekto iný. Ak to my neurobíme, nikto to neurobí.  A umierajúci mladý človek potom vyzerá ako oklamaný žobrák.

Ak má niekto problém byť pred lekárom nahý tak ako ho príroda stvorila, tak v tom je asi jeho duševný problém. To dnešná výchova u takého jedinca zlyhala, nie je problém vo výchova lekára. Takýto človek sám pravdepodobne žije v konflikte s druhým pohlavím a tiež sám zo sebou, v neustálom strachu zo zneužitia, ktorý v ambulancii lekára možno považovať za chorobný. My sme tá oáza kde sa usilujeme, aby pacient bol po každej stránke v bezpečí. Preto máme v riadení, aj nad naše často zmätočné zákony, nadradenú Hippokratovu prísahu. Preto máme schopnosť pracovať pre dobro ľudí autonómne.

A prečo sa dnes spoločnosť zameriava iba na prenasledovanie mužského pohlavia? Načo takéto bezprecedentné prenasledovanie mužského pohlavia má byť dobré?
Na normálne fungovanie spoločnosti predsa potrebujeme spájanie mužov a žien nie ich rozdeľovanie.
V rámci tímovej deľby práce je normálne, že každý vie iba niečo a iba spolu vieme všetko.

O čo komu ide v našej rozpadávajúcej sa spoločnosti, kde sa umelo vnáša stále väčšie a väčšie rozdeľovanie, úmyselne podporovaním stále väčšej a väčšej nedôvery, dnes už dokonca aj medzi pohlaviami? A medzi pacientom a lekárom?

Postavme sa proti tomu.

Dôverujme si.

PODPORTE JEDINÉ NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s viac ako 35 ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi. Som obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 31

Celkové hodnotenie: 23.93

Priemerná čítanosť: 3940

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Doktor Bukovský o druhej vlne: Prosím, prestaňte nás strašiť a zanedbávať verejné zdravie

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Screenshot-Youtube)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) tento týždeň povedal, že na Slovensku máme druhú vlnu koronavírusu. Doktor Igor Bukovský sa…

  Podľa Kuracinu rezort obrany chce nakúpiť predražené samopaly. Minister Naď hovorí o podpore domáceho priemyslu

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:HS)   Slovenský podnikateľ v oblasti zbrojárstva Jaroslav Kuracina na sociálnej sieti upozorňuje na podľa jeho názoru nevýhodné výberové konanie Ministerstva…

  "Piráti s financiami sú dnes filantropi a mentori..." Rafael Rafaj komentoval najnovšie vyhlásenia Georga Sorosa

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Mary Altaffer)   Predseda Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj sa pousmial nad nedávnym rozhovorom maďarsko-amerického finančníka Georga Sorosa pre talianske médiá,…

  Experti OSN vyzvali na nezávislé vyšetrovanie explózie v Bejrúte

  0icon

  Ženeva 14. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Ľudskoprávni experti OSN vo štvrtok vyzvali na okamžité a nezávislé vyšetrovanie ničivého výbuchu v libanonskej metropole Bejrút, informovala…

  Bielorusko sa rozhodlo prepustiť na slobodu tisíce ďalších zadržaných osôb

  0icon

  Moskva 14. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Tisíce osôb zadržaných v Bielorusku počas protestov, ktoré sa začali po nedeľných prezidentských voľbách, mali v priebehu piatkového rána…

  Slávna kráľovská minulosť Bratislavy opäť ožíva

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:BTB)   Už tento víkend si hlavné mesto opäť pripomenie slávnu kráľovskú minulosť a korunováciu kráľa Mateja. Na podujatí Bratislavské korunovačné…

  Útočník vtrhol do bytu vo Veľkom Mederi, ohrozoval aj tehotnú ženu, zadržali ho policajtky

  0icon

  Bratislava/Veľký Meder 14. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/KR PZ Trnava)   Policajtky zadržali násilníka, ktorý vtrhol do bytu vo Veľkom Mederi a ohrozoval domácich. Ako informovala trnavská…

  Poslanci zo Sme rodina predložia návrh na oslobodenie prepitného od daní

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Oslobodenie prepitného od daní má podporu ministerstva práce aj dopravy. Uviedli to vo štvrtok na brífingu poslanci hnutia…

  Okresná rada SNS Nitra prijala odvážne rozhodnutie pred snemom SNS

  0icon

  Nitra 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook-Slovenská národná strana)   Dňa 10. augusta 2020 zasadala Okresná rada SNS Nitra, ktorá prerokovala reformné opatrenia v súvislosti s najhorším…

  Fico odsúdil násilie voči demonštrantom v Bielorusku, ale aj všade vo svete. „V slávnych demokratických krajinách ako Francúzsko či Španielsko je bežné, že vás na nepovolených protestoch zmlátia ako žito“

  0icon

  Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:SITA/AP Photo)   Predstavitelia opozičnej strany Smer-SD sa vo štvrtok na tlačovej konferencii vyjadrili ku kauze prominentného právnika, ktorý v súčasnosti…

  TopDesať

  2 veľryby v zajatí nakoniec prepustili, more ucítili po 10 rokoch

  0 icon

  Po 30-hodinovej ceste po súši, vo vzduchu a po mori sa dve mladé veľryby bieluhy, ktoré boli niekoľko rokov atrakciou v akváriu v Šanghaji, dostali do nového domova. Veľryby pustili do chladnej morskej vody v rezervácii pri pobreží Islandu. Toto je prvýkrát, keď si tieto dva tvory namočili ňufáky do…

  Dizajn týchto výrobkov si na prvý pohľad zamiluješ

  0 icon

  Vďaka tvorivým ľuďom máme na svete stále nové a nové veci. Dnes sa zameriame na dizajn, pretože títo dizajnéri si dali na svojich dielach naozaj záležať. Dizajn sa netýka len samotných výrobkov, ale taktiež aj rodinných domov a komerčných budov. Práve vďaka dizajnérom máme na výber viacero variant, vďaka čomu sa…

  TOP10: Najneuveriteľnejšie školské tresty 2. časť

  0 icon

  Školy na celom svete zaviedli rôzne pravidlá, aby pomohli svojim študentom dodržiavať poriadok. Je to dosť podobné tomu, prečo vlády schvaľujú zákony. Majú zavedené určité pravidlá a zákony, ktoré udržujú spoločnosť v civilizácii a zároveň udržiavajú organizovanú komunitu. Štúdie ukázali, že ak ľuďom hrozia tresty, je menej pravdepodobné, že porušia pravidlá. Niektoré tresty udelené v…

  TOP10: Najbizarnejšie udalosti z histórie 1. časť

  0 icon

  História nám slúži rôznymi spôsobmi. Napríklad história predstavuje základnú časť kolektívnej pamäte. Jej príbehy poskytujú historický rozmer významu toho, kým sme a čo robíme. Štúdium histórie je tiež metódou na pochopenie súčasnosti. „Umenie“ histórie nám môže pomôcť porozumieť súčasným ľudským fenoménom, a to nielen skúmaním a objasňovaním ich pôvodu a vývoja. Existujú niektoré „príbehy“ z…

  Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Inšpiratívny príbeh spoločnosti Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer. V rámci série článkov o fabrike Bayer vám prinášame príbeh troch mužov, ktorí viac – menej spoločnými silami priniesli ľudstvu liek, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť svoje životy. Liek dostal názov Aspirin. Pohodlne sa usaďte. Pokračujeme. A presne tu…

  Vo svete IT

  5 desivých miest, ktoré môžeme nájsť vo vesmíre

  0 icon

  Vesmír je plný objektov, od ktorých by ste sa pravdepodobne chceli držať čo najďalej. Z portálu TopTenz sme pre vás vybrali 5 najdesivejších vesmírnych miest. Trappist-1 Táto sústava je momentálne našou najlepšou šancou nájsť planétu, podobnú Zemi. Vedci predpokladajú, že všetkých 7 planét by mohlo mať priaznivé podmienky, atmosféru a tekutú…

  Vedci nedávno pozorovali najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii

  0 icon

  Vedcom sa podarilo objaviť najrýchlejšiu hviezdu v našej galaxii. Je ňou S4714, ktorá sa nachádza v centre Mliečnej dráhy a obieha okolo supermasívnej čiernej diery Sagittarius A*. Počas svojej orbitálnej púte dokáže dosiahnuť rýchlosť, ktorá sa môže rovnať zhruba 8% rýchlosti svetla. Po premene je to až neuveriteľných 24-tisíc kilometrov za sekundu. To…

  Riaditeľ Xiaomi prezrádza, či sa dočkáme nového Mi Mix smartfónu

  0 icon

  Hoci spoločnosť Xiaomi len niekoľko dní dozadu oficiálne predstavila nový smartfón Mi 10 Ultra, ktorý sa hneď dostal na vrchol rebríčku DXOMARK, tak aktuálna pozornosť sa pomaly, ale isto premiestňuje k produktovej rade smartfónov Mi Mix. Dočkáme sa modelu smartfónu Mi Mix 4? Áno! Portál androidauthority upozorňuje na slová generálneho…

  Čína najíma expertov z TSMC, ktorí im majú dopomôcť k tomu, aby neboli závislí od zahraničných partnerov

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi Čínou a USA aktuálne prebieha vcelku veľký ekonomický konflikt, v dôsledku ktorého mnoho čínskych firiem „trpí“. Jednou zo spoločností, ktorá trpí týmto konfliktom pravdepodobne najviac, je Huawei, ktorý nemôže aktívne obchodovať s viacerými firmami vrátane technologického giganta TSMC, ktorý bol doposiaľ jedným z hlavných…

  Smartfóny Huawei bežiace bez podpory Google služieb tvoria na Slovensku vcelku veľký podiel predaných zariadení

  0 icon

  Spoločnosť Huawei netreba určite nikomu zvlášť predstavovať. Dôvodom je, že ide o jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete, ktorý za posledný kvartál v celosvetových predajoch dokonca preskočil aj Samsung, ktorý trhu dlhé roky dominoval. HMS zariadeniam sa vo svete vcelku darí Spoločnosť Huawei prostredníctvom tlačovej správy informuje verejnosť, že…

  Armádny Magazín

  Samotná myšlienka na čínsku zbraň je zločin - dusivá starostlivosť USA o Srbsko

  0 icon

  Srbsko, 14. august 2020 (AM) - Stačili púhe reči o tom, že vraj Srbsko kupuje čínske protivzdušné raketové systémy stredného doletu FK-3, ktoré však neboli potvrdené Ministerstvom obrany Srbska, aby sa USA hneď obrátili na Srbsko s varovaním pred rizikami súvisiacimi s nákupom čínskych zbraní a s radami, aby

  Českí vojaci budú bojovať proti terorizmu v Mali, Nigeri a Čade

  0 icon

  Česko, 13. august 2020 (AM)  - Senát v stredu schválil vládny návrh na vyslanie až šiestich desiatok českých vojakov na misiu do Mali, Nigeru a Čadu. Českí vojaci sa tam majú zapojiť do boja proti terorizmu. Návrh, ktorý v januári prijala vláda, musí po Senáte schváliť ešte snemovňa. Česká armáda už v Mali vojakov…

  Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu nominovalo externého poradcu pre ministra obrany

  0 icon

  Slovensko, 13. august 2020 (AM) - Minister obrany SR Jaroslav Naď má od 1. augusta 2020 nového externého poradcu pre oblasť obranného priemyslu. Je ním Ing. Peter Koreň, ktorého na túto pozíciu nominovalo priamo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP). Šéf rezortu tak splnil sľub o prehĺbení spolupráce so združením aj…

  Tri MiG-31 naraz vzlietli, aby zachytili americký "RQ-4 Global Hawk"

  0 icon

  Rusko, 13. august 2020 (AM) - Ruské stíhacie lietadlá boli poslané do vzduchu po objavení amerického strategického prieskumného dronu RQ-4 Global Hawk neďaleko ruských hraníc. Podľa posledných správ sa nad Čukotským morom objavil americký stroj. Na jeho zachytenie boli zaslané tri stíhače MiG-31.   Podľa ruského Národného strediska

  Poslúchnu Američania ultimátum šéfov arabských kmeňov a odídu zo Sýrie?

  0 icon

  Sýria, 13. august 2020 (AM ) - V utorok v sýrskom Dajr az-Zaur prebehlo stretnutie šejkov a starešinov arabských kmeňov Al Uqaydat, ktoré uznalo koalíciu vedenú Spojenými štátmi plne zodpovednou za vraždy lídrov rôznych kmeňov v rovnomennej provincii. Proamerické sily SDF (Sýrske demokratické sily)

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Orosch zakázal používať knihu pre deti: “Láske sa treba učiť.”

  0 icon

  V posledných mesiacoch sa na slovenský knižný trh dostala kniha s názvom “Láske sa treba učiť”, ktorá údajne veľmi citlivým a chápavým spôsobom informuje deti o troch základných prvkoch toho, že sme boli stvorení ako ľudia, ako muž a žena. Malým čitateľom sa v knihe predstavuje telo, emócie a biologická…

  Taliansko chce zvýšiť počet chemických potratov

  0 icon

  Talianský minister zdravotníctva podporuje uvoľnenie podávania potratových tabletiek v krajine. Podľa súčasne platnej legislatívy musí každá žena, ktorá podstúpi chemický potrat, kedy je dieťa zavraždené použitím chemikálií, zostať v nemocnici tri dni. Podľa advokátov zabíjania počatých detí, je práve táto lehota a potreba zostania v nemocnici prekážkou, ktorá spôsobuje, že…

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0 icon

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0 icon

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0 icon

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

 • icon FOTO DŇA