Macron diagnostikoval NATO stav kómy… Kto bude jeho hrobárom?…

Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Pod týmto názvom uverejnila Pravda v novembri minulého roku kritický  článok francúzskeho prezidenta Macrona.

Nebudeme zachádzať ďaleko do histórie, pretože vieme ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, ako sa nerovnovážny stav vyvinul po skončení studenej vojny. Po zániku Varšavskej zmluvy, aj NATO sa nachádza v stave kómy ako to správne vystihol prezident Macron. Jeho metastázy sú už nevyliečiteľné. Otázka iba je, či NATO budú udržiavať pri živote „prístroje“ alebo sa rozpadne prirodzenou cestou. Z dôvodu zachovania života na planéte by nebolo vhodné NATO umelo udržiavať pri živote. Ideálne riešenie preňho by bola eutanázia.

V roku 1986 na  schôdzke Reagan – Gorbačov v Reykjavíku boli dohodnuté nové pravidlá vzájomnej spolupráce spočívajúce v obmedzení jadrového arzenálu krajín, ale i iných zbraní vrátane použitia chemických zbraní. Takisto bola dohodnutá živšia ekonomická spolupráca medzi krajinami. Dôležitou súčasťou rozhovorov bol návrh Reagana o nezasahovaní Sovietskeho zväzu do vývoja vo východných krajinách Európy a jeho prísľub o nerozširovaní sa NATO smerom na východ. Tento prísľub bol potvrdený po páde berlínskeho múru a zjednotenia Nemecka na rokovaní Busha st. a Gorbačova na Malte v decembri 1989. Gorbačovova vízia bola o vybudovaní novej demokratickej mierovej Európy bez vplyvu veľmocí. Bush st. neváhal všetky ideály Gorbačova potvrdiť sľubmi. Gorbačov Busha st. opätovne uistil, že Sovietsky zväz nebude brániť východným štátom Európy  v ich politických premenách. Treba pre správnosť uviesť, že v každej krajine, v ktorých v roku 1989 tieto zmeny prebiehali bol priebeh zmien kontrolovaný domácimi tajnými službami v spolupráci so zástupcami KGB.  Situácia pokojného prevratu sa vymkla z rúk v Rumunsku, kde vyústila do popravy prezidenta Ceaucesca a jeho manželky. Paradoxom zostáva skutočnosť, že USA žiadali, aby Sovietsky zväz zasiahol do situácie v Rumunsku, čo však Gorbačov odmietol. Že takéto záležitosti boli medzi oboma bežne veľmocami komunikované svedčí aj skutočnosť, že v roku 1968 keď prišli vojská Varšavskej zmluvy do Československa, USA predtým súhlasili s ich zásahom. Ďalším paradoxom je, že zo štátov Varšavskej zmluvy akurát Rumunsko odmietlo podieľať sa na vojenskom zásahu v Československu. Zo všetkých ideálov Gorbačova sa nič nesplnilo, pretože tak ako Reagan, tak aj Bush.st. porušili všetky dohody, slová a záruky, ktoré dali Gorbačovovi. Jednoducho klamali s vedomím, že dané sľuby nedodržia.

Pre občanov európskych krajín, ktoré boli zároveň členskými krajinami NATO bola nevypovedaným šokom agresia NATO voči suverénnemu štátu Juhoslávia v roku 1999 a zločiny, ktoré v tej krajine NATO popáchalo. Prvým šokom bola skutočnosť, že došlo k vojenskej akcii, ktorá bola úplne inak prezentovaná pred barbarským bombardovaním. Druhým šokom bolo zistenie, že rozsah zločinov NATO bol taký, že ich možno porovnať s čistým svedomím s neonacistickými zločinmi. Tretím šokom pre nich bolo, že si uvedomili, že sa stali spoluvinníkmi týchto zločinov, lebo málokto sa otvorene proti týmto zločinom postavil.

Od roku 1999 už prešiel nejaký čas a postupne sa odhaľujú skutočnosti o vedomých klamstvách krajín NATO a USA, ktoré zapríčinili páchané zverstvá v Juhoslávii. Občania precitli z mediálnej karantény a cítia sa podvedení svojimi vlastnými politikmi. Každý zločin si zaslúži trest a odrazu si bezmocní občania začínajú uvedomovať, že nie sú až takí bezmocní ak sa spoja za spoločným cieľom odstránenia bezprávia a spáchaných zločinov.  Uvedomili si tiež, že občania Európy sú rukojemníkmi USA, keďže NATO riadi USA.  Okrem toho USA a NATO stoja za rozvratom a eskaláciou politického napätia ďalších krajín. Irak, Líbya, Afganistan, Sýria, Irán, Venezuela, Ukrajina a pod…atď., ktorých negatívne dopady Európa pociťuje dodnes.

Paradoxom je, že EÚ tiež prispeje k eutanázii NATO, pretože čím ďalej tým viac sa ukazuje, že aj ekonomické rozhodovania predstaviteľov EÚ sú závislé od nezodpovednej politiky USA. Ľudia nemajú radi bezprávie, násilie ani rukojemníctvo. Zistili, že o ich vitálnych veciach vrátane ich životov sa rozhoduje za „veľkou mlákou“ a to je zle. Súčasné celosvetové globálne dianie v politike možno prirovnať k novodobej  názorovej revolúcii, ktorá určí smerovanie sveta na ďalšie roky. Eutanáziou NATO sa usporiada nový spravodlivejší svet, kedy zvíťazí život nad smrťou. Takisto ako sa niekedy Sovietsky zväz vzdal zasahovania do politiky európskych krajín, tak sa tohto zasahovania budú musieť vzdať aj USA, či sa im to páči alebo nie.

Názorová revolúcia sa začína aj v USA. Na ňu majú viac vplyv tamojšie udalosti, chudoba väčšiny obyvateľstva, zistenie, že občania USA sú tiež rukojemníkmi politikov, ale hlavne rôznych korporátnych skupín, ktoré ovládajú milióny ľudí. Občania sa stali len produktom na generovanie miliárd pre nadnárodné megakorporácie. Na zabezpečenie tohto cieľa v prípade výskytu demonštrácií majú políciu a všemocnú FBI totalitného a bezohľadného charakteru. Manipulácia občanov sa deje prostredníctvom médií, ktoré tieto korporácie vlastnia. Hovoriť, že v USA je demokracia, je neznalosť tamojších pomerov. Vo voľbách občanom hrajú divadlo demokrati a republikáni, ktoré v čase volieb uvedú svojich hercov do stavu aktivity. Po voľbách beží život s malými zmenami ďalej bez ohľadu na to, kto voľby vyhral. Zmenili sa iba mená, nie politika. Ale volič má mať pocit, že si demokraticky vybral. Iné strany ako keby neexistovali. Preto skôr môžeme hovoriť, že v USA vládne plutokracia, čiže oligarchistická forma vládnutia a bipartizmus založený na vláde dvoch strán a potláčajúci práva ostatných strán. Pri voľbách prezidenta ťažko možno hovoriť o demokracii, lebo v tamojšom systéme sa pri splnení určitých podmienok kľudne môže stať, že voľby vyhrá kandidát s menším počtom hlasov. Systém je nastavený na manipulácii s voličmi.

USA boli donedávna skleníkom, do ktorého prenikli zo sveta len tie informácie, ktoré sa považovali za neškodné. Také informácie, ktoré by mohli ohroziť plutokraciu boli filtrované alebo prezentované ako nepriateľské. So vznikom sociálnych sietí sa situácia prudko zmenila. Američania sa dostávajú k informáciám, ktoré im boli zatajované a zistili, že  sú manipulovaní. Oveľa horšou pandémiou ako obdobie koronavírusu bola pre nich dlhoročná a stále trvajúca pandémia ovládania ich myslenia.

Americkí politici, vždy ťažili z podvodov voči svojim proťajškom. Cieľom takéhoto konania bolo získať maximum výhod a prevahu v rámci tzv. záujmov USA. Lenže tzv. záujmy USA sa už dávno neobmedzujú len na teritórium USA. Rozšírili sa na celú zemeguľu a v poslednej dobe na vesmír. Je to nebezpečná hra, ktorá je bez šance na úspech. Ich agresivita sa už priamo dotýka Ruska. Vojská NATO sú na bezprostredných hraniciach s Ruskom čím Rusko priamo ohrozujú. A toto je hlavný dôvod, prečo si Európania uvedomujú, že musia byť aktívni v boji proti vnútornému nepriateľovi, ktorým je NATO a ktoré sťahuje krajiny do priepasti Američanmi naplánovanej vojny. Na základe súčasného diania možno otvorene obviniť USA a NATO z plánovania ozbrojeného útoku proti Rusku, vtiahnutia Európy do vojenského konfliktu s Ruskom, čo by malo tragické dôsledky pre všetky zúčastnené strany, ale aj pre celý svet. Je čas, aby každý mierovo zmýšľajúci človek verejne odsúdil takýto hazard USA a NATO. V poslednej dobe si môžeme všimnúť vojenský konflikt ohľadne utečencov medzi dvomi členskými krajinami NATO Tureckom a Gréckom. Čo robí NATO, aby sa tento konflikt nerozšíril? NIČ! Dokonca mainstremové médiá mlčia lebo majú nariadené mlčať!

Macron otvorene povedal to, čo si myslí väčšina obyvateľov Európy. A to je nezávislosť obrany Európy na USA a NATO vzhľadom k nespoľahlivosti a diktatúre americkej administratívy!!!  Macron tiež podotkol, že treba obnoviť dôveru s Ruskom a začať rokovania smerujúce k uvoľneniu napätia. Dôležitý pre Európu bude aj politický vývoj situácie v Nemecku po Merkelovej. Možno konštatovať, že USA v nej stratia oddanú služobníčku. USA už teraz robia kroky vedúce k tomu, aby miesto Merkelovej si zabezpečili adekvátnu náhradu. Uvidíme akú cestu si Nemecko zvolí. Či pôjde cestou Merkelovej alebo vlastnou nezávislou a proeurópskou cestou. Macron by v tom mohol zohrať hlavnú úlohu a presadiť v Nemecku proeurópske myslenie. To by malo viesť  k vypovedaniu všetkých amerických vojsk z okupovanej Európy, zrušeniu ich základní a nastoleniu rovnovážnej politiky vo vzťahu k USA. Následne preorientovať európske vojská NATO na modernú mierovú alianciu s úplne novým, skutočne obranným zameraním.

Trumpovi veľa času vo funkcii nezostáva. Ešte vždy sa však môže zapísať do histórie tým, že naštartuje politiku uvoľňovania napätia bez politických a vojenských atakov v záujme mieru. Inak skončí na smetisku dejín ako napríklad Clinton alebo duo Bushovcov. Je vysoko pravdepodobné, že tak neurobí, lebo by to mohlo byť chápané ako prejav jeho slabosti v jeho kultúrnom prostredí. Múdrosť a odhodlanosť robiť dobré rozhodnutia však nie je slabosť. Bude tak asi záležať od jeho nástupcu a následnej orientácie politiky USA. Tak či tak, to na zániku NATO nič nezmení. Akurát, že sa presne nedá predvídať, kedy uvedená eutanázia prebehne. Bude to hodne záležať od aktivít európskych politikov a tlaku zdola od mierumilovných občanov. Na tomto svete sme iba na návšteve. Nebolo by krajšie si život užívať ako si ho ničiť?

Cesta k mierovému spolužitiu národov sveta nevedie cez vyhlásenie idiotských sankcií voči Rusku, ani vyhrocovaním vojenského napätia na ruských hraniciach, ani vyhrážaním sa Rusku, ani celosvetovou propagáciou, ktorá označuje Rusko za nepriateľa, ani vytváraním násilia na vlastnom obyvateľstve potlačovaním jeho slobôd a slobody slova, ani vraždením názorovo rozdielnych odvážnych ľudí.  Toto všetko dnes zažívame. Nepriateľom sveta nie sú občania Ameriky, ale politici v službách amerických korporácií hlavne v oblasti ropného priemyslu, vojenského priemyslu, mediálneho priemyslu, bankového priemyslu a všetkých tých anonymných magnátov, ktorí poťahujú nitky celosvetového diania z pozadia.

Poznámka: Slovenské politické proamerické bábky zvolené v posledných voľbách do funkcií zaspali dobu. Majú plné ústa Slovenska, Európy, ale hája v prvom rade proamerické záujmy a zločineckú alianciu NATO. Z pohľadu celosvetového diania nie sú dôležití. Dôležitá je verejná mienka ľudí a ich tlak zdola na zmenu politiky. Ľudia si musia opäť vybojovať svoju dôstojnosť a právo na život, ktorá im je upieraná. Urobme  spoločne v mene života pre mier niečo zmysluplné pre  naše i nasledujúce generácie. A držme si v tom palce…

Martin Luther King svojho času povedal: „Ak sa svet pozrie do minulého storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“

Dovolím si aktualizovať slová tohto velikána svetových dejín nasledovne:

„Ak sa svet pozrie do minulého storočia a tohto storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“

Z mesta SNP Ivan Štubňa

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/531885-macron-nato-sa-nachadza-v-stave-mozgovej-smrti/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 58

Celkové hodnotenie: 24.47

Priemerná čítanosť: 1544

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale…

  Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

  0icon

  Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická…

  Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať…

  Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch…

  Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy.…

  Mladá Judita už pozná rozsudok za vraždu spolužiaka Tomáša

  0icon

  Žilina 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Okresný súd (OS) v Žiline vymeral v piatok 17-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest…

  Košičan predával grafickú kartu, poslal drevenú dosku

  0icon

  Bratislava/Prievidza 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obvineniam zo zločinu podvodu čelí 22-ročný Košičan. Mladý muž cez internet predával grafickú kartu, ani jeden z kupujúcich…

  Mikulec povedal svoje k rokovaniu koaličných lídrov v nemocnici. Riaditeľa odvolávať nebude a posiela tvrdý odkaz "drzému" Richardovi Rašimu

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prostredníctvom sociálnej sieti informoval o tom, že sa stretol s vedením Nemocnice svätého…

  Sulík s Krajniakom sa zhodli : Polícia by mala dodatočne udeliť pokuty účastníkom protestu 17. novembra za nenosenie rúšok

  0icon

  Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa zhodli, že polícia by mala…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA