Macron diagnostikoval NATO stav kómy… Kto bude jeho hrobárom?…

Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Pod týmto názvom uverejnila Pravda v novembri minulého roku kritický  článok francúzskeho prezidenta Macrona.

Nebudeme zachádzať ďaleko do histórie, pretože vieme ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, ako sa nerovnovážny stav vyvinul po skončení studenej vojny. Po zániku Varšavskej zmluvy, aj NATO sa nachádza v stave kómy ako to správne vystihol prezident Macron. Jeho metastázy sú už nevyliečiteľné. Otázka iba je, či NATO budú udržiavať pri živote „prístroje“ alebo sa rozpadne prirodzenou cestou. Z dôvodu zachovania života na planéte by nebolo vhodné NATO umelo udržiavať pri živote. Ideálne riešenie preňho by bola eutanázia.

V roku 1986 na  schôdzke Reagan – Gorbačov v Reykjavíku boli dohodnuté nové pravidlá vzájomnej spolupráce spočívajúce v obmedzení jadrového arzenálu krajín, ale i iných zbraní vrátane použitia chemických zbraní. Takisto bola dohodnutá živšia ekonomická spolupráca medzi krajinami. Dôležitou súčasťou rozhovorov bol návrh Reagana o nezasahovaní Sovietskeho zväzu do vývoja vo východných krajinách Európy a jeho prísľub o nerozširovaní sa NATO smerom na východ. Tento prísľub bol potvrdený po páde berlínskeho múru a zjednotenia Nemecka na rokovaní Busha st. a Gorbačova na Malte v decembri 1989. Gorbačovova vízia bola o vybudovaní novej demokratickej mierovej Európy bez vplyvu veľmocí. Bush st. neváhal všetky ideály Gorbačova potvrdiť sľubmi. Gorbačov Busha st. opätovne uistil, že Sovietsky zväz nebude brániť východným štátom Európy  v ich politických premenách. Treba pre správnosť uviesť, že v každej krajine, v ktorých v roku 1989 tieto zmeny prebiehali bol priebeh zmien kontrolovaný domácimi tajnými službami v spolupráci so zástupcami KGB.  Situácia pokojného prevratu sa vymkla z rúk v Rumunsku, kde vyústila do popravy prezidenta Ceaucesca a jeho manželky. Paradoxom zostáva skutočnosť, že USA žiadali, aby Sovietsky zväz zasiahol do situácie v Rumunsku, čo však Gorbačov odmietol. Že takéto záležitosti boli medzi oboma bežne veľmocami komunikované svedčí aj skutočnosť, že v roku 1968 keď prišli vojská Varšavskej zmluvy do Československa, USA predtým súhlasili s ich zásahom. Ďalším paradoxom je, že zo štátov Varšavskej zmluvy akurát Rumunsko odmietlo podieľať sa na vojenskom zásahu v Československu. Zo všetkých ideálov Gorbačova sa nič nesplnilo, pretože tak ako Reagan, tak aj Bush.st. porušili všetky dohody, slová a záruky, ktoré dali Gorbačovovi. Jednoducho klamali s vedomím, že dané sľuby nedodržia.

Pre občanov európskych krajín, ktoré boli zároveň členskými krajinami NATO bola nevypovedaným šokom agresia NATO voči suverénnemu štátu Juhoslávia v roku 1999 a zločiny, ktoré v tej krajine NATO popáchalo. Prvým šokom bola skutočnosť, že došlo k vojenskej akcii, ktorá bola úplne inak prezentovaná pred barbarským bombardovaním. Druhým šokom bolo zistenie, že rozsah zločinov NATO bol taký, že ich možno porovnať s čistým svedomím s neonacistickými zločinmi. Tretím šokom pre nich bolo, že si uvedomili, že sa stali spoluvinníkmi týchto zločinov, lebo málokto sa otvorene proti týmto zločinom postavil.

Od roku 1999 už prešiel nejaký čas a postupne sa odhaľujú skutočnosti o vedomých klamstvách krajín NATO a USA, ktoré zapríčinili páchané zverstvá v Juhoslávii. Občania precitli z mediálnej karantény a cítia sa podvedení svojimi vlastnými politikmi. Každý zločin si zaslúži trest a odrazu si bezmocní občania začínajú uvedomovať, že nie sú až takí bezmocní ak sa spoja za spoločným cieľom odstránenia bezprávia a spáchaných zločinov.  Uvedomili si tiež, že občania Európy sú rukojemníkmi USA, keďže NATO riadi USA.  Okrem toho USA a NATO stoja za rozvratom a eskaláciou politického napätia ďalších krajín. Irak, Líbya, Afganistan, Sýria, Irán, Venezuela, Ukrajina a pod…atď., ktorých negatívne dopady Európa pociťuje dodnes.

Paradoxom je, že EÚ tiež prispeje k eutanázii NATO, pretože čím ďalej tým viac sa ukazuje, že aj ekonomické rozhodovania predstaviteľov EÚ sú závislé od nezodpovednej politiky USA. Ľudia nemajú radi bezprávie, násilie ani rukojemníctvo. Zistili, že o ich vitálnych veciach vrátane ich životov sa rozhoduje za „veľkou mlákou“ a to je zle. Súčasné celosvetové globálne dianie v politike možno prirovnať k novodobej  názorovej revolúcii, ktorá určí smerovanie sveta na ďalšie roky. Eutanáziou NATO sa usporiada nový spravodlivejší svet, kedy zvíťazí život nad smrťou. Takisto ako sa niekedy Sovietsky zväz vzdal zasahovania do politiky európskych krajín, tak sa tohto zasahovania budú musieť vzdať aj USA, či sa im to páči alebo nie.

Názorová revolúcia sa začína aj v USA. Na ňu majú viac vplyv tamojšie udalosti, chudoba väčšiny obyvateľstva, zistenie, že občania USA sú tiež rukojemníkmi politikov, ale hlavne rôznych korporátnych skupín, ktoré ovládajú milióny ľudí. Občania sa stali len produktom na generovanie miliárd pre nadnárodné megakorporácie. Na zabezpečenie tohto cieľa v prípade výskytu demonštrácií majú políciu a všemocnú FBI totalitného a bezohľadného charakteru. Manipulácia občanov sa deje prostredníctvom médií, ktoré tieto korporácie vlastnia. Hovoriť, že v USA je demokracia, je neznalosť tamojších pomerov. Vo voľbách občanom hrajú divadlo demokrati a republikáni, ktoré v čase volieb uvedú svojich hercov do stavu aktivity. Po voľbách beží život s malými zmenami ďalej bez ohľadu na to, kto voľby vyhral. Zmenili sa iba mená, nie politika. Ale volič má mať pocit, že si demokraticky vybral. Iné strany ako keby neexistovali. Preto skôr môžeme hovoriť, že v USA vládne plutokracia, čiže oligarchistická forma vládnutia a bipartizmus založený na vláde dvoch strán a potláčajúci práva ostatných strán. Pri voľbách prezidenta ťažko možno hovoriť o demokracii, lebo v tamojšom systéme sa pri splnení určitých podmienok kľudne môže stať, že voľby vyhrá kandidát s menším počtom hlasov. Systém je nastavený na manipulácii s voličmi.

USA boli donedávna skleníkom, do ktorého prenikli zo sveta len tie informácie, ktoré sa považovali za neškodné. Také informácie, ktoré by mohli ohroziť plutokraciu boli filtrované alebo prezentované ako nepriateľské. So vznikom sociálnych sietí sa situácia prudko zmenila. Američania sa dostávajú k informáciám, ktoré im boli zatajované a zistili, že  sú manipulovaní. Oveľa horšou pandémiou ako obdobie koronavírusu bola pre nich dlhoročná a stále trvajúca pandémia ovládania ich myslenia.

Americkí politici, vždy ťažili z podvodov voči svojim proťajškom. Cieľom takéhoto konania bolo získať maximum výhod a prevahu v rámci tzv. záujmov USA. Lenže tzv. záujmy USA sa už dávno neobmedzujú len na teritórium USA. Rozšírili sa na celú zemeguľu a v poslednej dobe na vesmír. Je to nebezpečná hra, ktorá je bez šance na úspech. Ich agresivita sa už priamo dotýka Ruska. Vojská NATO sú na bezprostredných hraniciach s Ruskom čím Rusko priamo ohrozujú. A toto je hlavný dôvod, prečo si Európania uvedomujú, že musia byť aktívni v boji proti vnútornému nepriateľovi, ktorým je NATO a ktoré sťahuje krajiny do priepasti Američanmi naplánovanej vojny. Na základe súčasného diania možno otvorene obviniť USA a NATO z plánovania ozbrojeného útoku proti Rusku, vtiahnutia Európy do vojenského konfliktu s Ruskom, čo by malo tragické dôsledky pre všetky zúčastnené strany, ale aj pre celý svet. Je čas, aby každý mierovo zmýšľajúci človek verejne odsúdil takýto hazard USA a NATO. V poslednej dobe si môžeme všimnúť vojenský konflikt ohľadne utečencov medzi dvomi členskými krajinami NATO Tureckom a Gréckom. Čo robí NATO, aby sa tento konflikt nerozšíril? NIČ! Dokonca mainstremové médiá mlčia lebo majú nariadené mlčať!

Macron otvorene povedal to, čo si myslí väčšina obyvateľov Európy. A to je nezávislosť obrany Európy na USA a NATO vzhľadom k nespoľahlivosti a diktatúre americkej administratívy!!!  Macron tiež podotkol, že treba obnoviť dôveru s Ruskom a začať rokovania smerujúce k uvoľneniu napätia. Dôležitý pre Európu bude aj politický vývoj situácie v Nemecku po Merkelovej. Možno konštatovať, že USA v nej stratia oddanú služobníčku. USA už teraz robia kroky vedúce k tomu, aby miesto Merkelovej si zabezpečili adekvátnu náhradu. Uvidíme akú cestu si Nemecko zvolí. Či pôjde cestou Merkelovej alebo vlastnou nezávislou a proeurópskou cestou. Macron by v tom mohol zohrať hlavnú úlohu a presadiť v Nemecku proeurópske myslenie. To by malo viesť  k vypovedaniu všetkých amerických vojsk z okupovanej Európy, zrušeniu ich základní a nastoleniu rovnovážnej politiky vo vzťahu k USA. Následne preorientovať európske vojská NATO na modernú mierovú alianciu s úplne novým, skutočne obranným zameraním.

Trumpovi veľa času vo funkcii nezostáva. Ešte vždy sa však môže zapísať do histórie tým, že naštartuje politiku uvoľňovania napätia bez politických a vojenských atakov v záujme mieru. Inak skončí na smetisku dejín ako napríklad Clinton alebo duo Bushovcov. Je vysoko pravdepodobné, že tak neurobí, lebo by to mohlo byť chápané ako prejav jeho slabosti v jeho kultúrnom prostredí. Múdrosť a odhodlanosť robiť dobré rozhodnutia však nie je slabosť. Bude tak asi záležať od jeho nástupcu a následnej orientácie politiky USA. Tak či tak, to na zániku NATO nič nezmení. Akurát, že sa presne nedá predvídať, kedy uvedená eutanázia prebehne. Bude to hodne záležať od aktivít európskych politikov a tlaku zdola od mierumilovných občanov. Na tomto svete sme iba na návšteve. Nebolo by krajšie si život užívať ako si ho ničiť?

Cesta k mierovému spolužitiu národov sveta nevedie cez vyhlásenie idiotských sankcií voči Rusku, ani vyhrocovaním vojenského napätia na ruských hraniciach, ani vyhrážaním sa Rusku, ani celosvetovou propagáciou, ktorá označuje Rusko za nepriateľa, ani vytváraním násilia na vlastnom obyvateľstve potlačovaním jeho slobôd a slobody slova, ani vraždením názorovo rozdielnych odvážnych ľudí.  Toto všetko dnes zažívame. Nepriateľom sveta nie sú občania Ameriky, ale politici v službách amerických korporácií hlavne v oblasti ropného priemyslu, vojenského priemyslu, mediálneho priemyslu, bankového priemyslu a všetkých tých anonymných magnátov, ktorí poťahujú nitky celosvetového diania z pozadia.

Poznámka: Slovenské politické proamerické bábky zvolené v posledných voľbách do funkcií zaspali dobu. Majú plné ústa Slovenska, Európy, ale hája v prvom rade proamerické záujmy a zločineckú alianciu NATO. Z pohľadu celosvetového diania nie sú dôležití. Dôležitá je verejná mienka ľudí a ich tlak zdola na zmenu politiky. Ľudia si musia opäť vybojovať svoju dôstojnosť a právo na život, ktorá im je upieraná. Urobme  spoločne v mene života pre mier niečo zmysluplné pre  naše i nasledujúce generácie. A držme si v tom palce…

Martin Luther King svojho času povedal: „Ak sa svet pozrie do minulého storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“

Dovolím si aktualizovať slová tohto velikána svetových dejín nasledovne:

„Ak sa svet pozrie do minulého storočia a tohto storočia, bude plakať. Nie preto, že tam bolo veľa utrpenia, ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“

Z mesta SNP Ivan Štubňa

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/531885-macron-nato-sa-nachadza-v-stave-mozgovej-smrti/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 91

Celkové hodnotenie: 23.6

Priemerná čítanosť: 1847

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sulík: "Takú mieru útokov som ešte nezažil. Dá sa to inak riešiť ako to, že ma bude verejne nazývať idiotom, že ma pošle kopať hroby. Pohár pretiekol pri Kuciakovi." Je pripravený vzdať sa ministerstva, tvrdý lockdown bude vetovať

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   "Nemá zmysel naďalej zatvárať oči pred tým, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) zjavne nezvláda…

  Kollár: Rekonštrukciu vlády pripúšťam, výmena premiéra nie je riešením. Tvrdý lockdown on ani jeho hnutie nepodporia

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   V súčasnej politickej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena premiéra však nemusí priniesť očakávaný výsledok. Poukázal na to…

  Na nedeľnú demonštráciu v Prahe bude dohliadať niekoľko stoviek policajtov

  0icon

  Praha 7. marca (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Na nedeľnú demonštráciu proti opatreniam vlády zvolanú do Prahy na Václavské námestie sa z moravskosliezskych okresov Karviná a…

  Politologička o "temnej predzvesti" budúcnosti strany Za ľudí: Panuje tam ticho pred búrkou

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Strana Za ľudí zažíva vnútrostranícku krízu, ktorá je násobená koaličnou krízou. Ak nedôjde k rekonštrukcii vlády, po ktorej členovia…

  Sulík mi vulgárne nadával, hovorí Matovič. Rozložil by aj vládu Matky Terezy

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR-Jaroslav Novák)   Konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho koaličnými partnermi eskaluje. V sobotňajšom rozhovore pre RTVS…

  V minulom roku šlo na platy poslancov vyše 10 miliónov eur. Prekvapia nás v apríli?

  0icon

  Bratislava 7. marca (TASR/HSP/Foto: SITA-Alexandra Čunderlíková)   V roku 2020 šlo na platy poslancov Národnej rady (NR) SR celkovo 10.295.737,02 eura. Pre TASR to uviedol…

  Na Slovensku pribudlo 1286 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 97

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Flickr)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v sobotu (6. 3.) na Slovensku 1286 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 7611 testov. Počet…

  Zverejnili počty infikovaných dovolenkárov. Číslo je prekvapivo nízke. Konzílium odborníkov však dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikipedia)   Konzílium odborníkov varuje pred dovolenkami v zahraničí a Slovákom dôrazne neodporúča cestovať na exotické dovolenky. Odborníci poukazujú na to,…

  Tisíce Rakúšanov protestovali proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot Youtube)   Tisíce demonštrantov proti koronavírusovým opatreniam sa vydali v sobotu popoludní smerom do viedenského parku Prater po tom, čo…

  Ďalšia ruská vakcína: Revolúcia v boji proti covidu? Má zabezpečiť ochranu na desaťročia

  0icon

  Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau via AP)   Mir-19 je nová ruská vakcína proti koronavírusovej pandémii, ktorá by mala už tohto roku byť registrovaná.…

  TopDesať

  Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

  0 icon

  Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

  Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

  0 icon

  Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

  Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

  0 icon

  Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

  Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

  0 icon

  Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

  Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

  0 icon

  Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

  Vo svete IT

  Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

  0 icon

  Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

  Analytici upozorňujú, že tisíce vývojárov uchovávajú naše dáta na nedostatočne zabezpečených serveroch

  0 icon

  Bezpečnosť dát mnohokrát nie je v rukách používateľov, ale v rukách prevádzkovateľov rôznych služieb a aplikácií. Bezpečnostná spoločnosť Zimperium prišla s celkom znepokojivými správami dotýkajúcich sa toho, ako sú naše dáta uchovávané v desaťtisícoch aplikáciách naprieč Android a iOS platformou. Na tému upozorňuje portál phonearena. Tisíce Android a iOS aplikácií…

  WhatsApp uvoľňuje pre počítačovú verziu aplikácie dlho žiadanú funkciu. Využijete ju?

  0 icon

  WhatsApp je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných komunikačných platforiem. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá vyvolala v očiach používateľov odpor voči službe. Dôvodom je, že prostredníctvom služby budú zbierané ďalšie dáta a následne ďalej spracovávané. WhatsApp po ohlásení týchto zmien dokonca odsunul ich účinnosť, aby lepšie vysvetlil nadchádzajúce…

  Xiaomi Jimmy JV85 Pro – najvýkonnejší tyčový vysávač od Xiaomi je opäť dostupný v skvelej zľave

  0 icon

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas minulého leta predstavila svoj nový tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro, ktorý bol v tej dobe najvýkonnejším vysávačom v celom portfóliu značky. Táto minuloročná novinka však stále patrí na prvé priečku na trhu s tyčovými vysávačmi a neustále valcuje konkurenciu. Najväčším ťahákom však nie sú iba…

  Dážď nie je špecifický pre Zem: Môžeme ho objaviť aj na iných planétach?

  0 icon

  Dážď na Zemi je výsledkom vyparenia sa vody z povrchu, jej kondenzácie v oblakoch a následného padania späť na povrch. Poznáme to pod pojmom kolobeh vody, no zaujímavosťou je, že dažde nie sú našim unikátom, píše portál Universe Today. Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, môžeme taktiež pozorovať pravidelný dážď. V prípade Titanu ale nejde…

  Armádny Magazín

  Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

  Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

  0 icon

  Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

  FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

  0 icon

  Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

  Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

  0 icon

  Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

  Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

  0 icon

  USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

  Svetlo sveta

  Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

  0 icon

  Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

  Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

  0 icon

  PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

 • icon FOTO DŇA