• Matúš Kulich

  Katolícka motivácia k podaniu trestného oznámenia na Matoviča, Pellegriniho a Mikasa

  Publikované 09.05. 2020 o 11:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vo včerajšom článku som informoval o nedávnom podaní trestného oznámenia na bývalého i súčasného predsedu vlády SR a hlavného hygienika SR vo veci protikresťanského konania, škrtenia osobných slobôd, iných totalitných praktík a vládnej svojvôle. Tu by som chcel z katolíckeho hľadiska vysvetliť motiváciu k tomuto kroku, v rámci ktorého sa snažím o otvorenie trestno-právneho sporu podľa zákonov, z ktorých mnohé katolícke nie sú.

  Nebezpečný precedens

  Zakazovanie bohoslužieb a iné totalitné praktiky v súvislosti s koronavírusom sú veľmi nebezpečným precedensom, pretože vytvárajú platformu pre štátne škrtenie kresťanov na základe rôznych pseudodôvodov. Či neboli aj dôvody iných protikresťanských režimov rovnako „vážne“? Napríklad v starom Ríme kresťania bohoslužbami „ohrozovali poriadok ríše,“ za komunizmu „podkopávali socialistické zriadenie“, atď. Pokiaľ kresťania prijmú takýto zákaz pod zámienkou koronavírusu, otvára to dvere ďalším prenasledovaniam na základe rôznych zámienok v budúcnosti.

  Vzoprenie sa systému

  Ako bolo vo svetle proroctiev kardinála Manninga priblížené v minulom článku, Katolícka Cirkev je povinná trpieť radšej mučeníctvo, než poslúchnuť civilného vládcu, ktorý by sa protivil jej zákonom a svedomiu. Historicky vieme, že toto praví pastieri v minulosti robili. Ustúpenie štátnej moci zo strany ľudí, vydávajúcich sa za pastierov Katolíckej Cirkvi, nevyhnutne svedčí o tom, že ich organizácia (KBS) nepredstavuje Katolícku Cirkev. Človek síce môže byť zbabelý z čisto ľudského strachu pred štátom a pritom zostávať katolíkom, tento krok však bol učinený v rámci zosvetštenej politiky a učenia tzv. II. Vatikánskeho koncilu, prinosivšieho mnohé bludy, odporujúce katolíckej viere (ekumenizmus, náboženská sloboda, kolegialita, subjektivizmus) a tiež priaznivý postoj k moderným sekulárnym štátom a rozpad vnútorného náboženského života. Ukážkou toho je napríklad i schvaľovaná svätokrádež vo forme prijímania do ruky, odporujúceho všetkému, čo z dogmy o prepodstatnení plynie.

  Postavenie sa za katolíkov

  Novocirkev sa vzoprieť štátu ani nepokúsila, hoci pri počte veriacich na Slovensku mala veľkú šancu uspieť. Dôkazom toho sú skutočnosti, uvedené ku koncu článku Dr. Malého (napr. istý španielsky biskup, ktorý sa vládnemu nariadeniu vzoprel a napokon dosiahol súhlas guvernéra Alcaly so svojím postupom). Novocirkevný klérus, preniknutý bludmi a tak poplatný slobodomurárskemu štátu si akúkoľvek obranu ani nezaslúži, preto moje trestné oznámenie nemá za cieľ chrániť novocirkev (v skutočnosti by som, byť vo vláde, sám zakázal Novus Ordo z dôvodu herézy a povolil len slúženie tridentskej omše). Na Slovensku však stále sú skupinky verných tradičných katolíkov a poctivých veriacich, ktoré si obranu zaslúžia.

  Kritika vs. nelegitimita

  Mnohí vládne nariadenie kritizovali, prípadne žiadali štát o upustenie od neho. Kritika je určite správna a mimoriadne si cením každý hlas odporu, ktorý zaznel. Avšak domnievam sa, že žiadanie vlády o jeho zrušenie už nie je úplne správne, pretože mu to nepriamo dáva istú legitimitu (nelegitímne opatrenie je totiž nulitné od začiatku a vo svedomí nezaväzuje). Preto je potrebné toto opatrenie právne napadnúť už na samom začiatku a neviesť s vládou žiadnu diskusiu. Z tohto dôvodu som hneď v deň vydania opatrenia verejne vyzval k jeho porušovaniu a stojím si za tým. Ďalším logickým postupom je teda žaloba na jeho vydavateľov, nakoľko je tak povediac evidentné, že ide o nezákonné nariadenie. Kritika teda jednoznačne nestačí a bohužiaľ si nie som vedomý, že by niekto predo mnou toto opatrenie právne napadol, hoci som v to dúfal.

  Katolícke zriadenie vs. Ústava SR

  Každému katolíkovi by malo byť jasné, že množstvo článkov Ústavy SR je v rozpore s katolíckou vierou, prípadne priamo heretických. Podrobná analýza je nad rámec tohto článku, avšak ilustratívne príklady nájdeme hneď na začiatku: Už preambula obsahuje vyjadrenia v duchu volania po všeobecnej demokracii, čo je snaha vychádzajúca z francúzskej revolúcie, Katolíckou Cirkvou odsúdená (Pius VI. – Pourquoi notre voix, Sv. Pius X. – Notre charge apostolique). Článok 1 vyhlasuje, že sa SR neviaže na žiadne náboženstvo, čo je forma štátu jasne odsúdená v pápežských encyklikách ako heretická (Pius IX. – Quanta cura, Lev XIII. – Immortale Dei, Pius XI. – Quas primas). Článok 2 vyhlasuje, že „štátna moc pochádza od občanov,“ čo je protikatolícky blud, protirečiaci samotnému Písmu Svätému (Rim 1,13: „Niet mocnosti, okrem od Boha a tie, ktoré sú, od Boha zriadené sú.“) Z toho zároveň plynie, že Ústava SR chápe demokraciu ideologicky, čím dostáva i Článok 1 do rozporu so sebou samým: „demokratický štát“ vs. „neviaže sa na žiadnu ideológiu“. Nie je azda potrebné ďalej pokračovať. Mnoho ďalších článkov sa zakladá na slobodomurárskych princípoch. Mojím cieľom pri podaní trestného oznámenia teda určite nie je chrániť Ústavu SR ako celok, i keď sa v ňom na ňu odvolávam. Avšak Ústava SR obsahuje niektoré požiadavky prirodzeného práva, ako napríklad osobná sloboda a nekibicovanie štátu do všetkých aspektov spoločenského i rodinného života, ako aj veľmi podstatné: sloboda hlásania evanjelia a pôsobenia Cirkvi Božej na Slovensku. Dožadovať sa dodržovania týchto požiadaviek je plne legitímne. Zároveň Ústava SR usvedčuje vládu z nedodržiavania svojich vlastných zákonov a z čím ďalej tým väčšej snahy o protikresťanský systém.

  Zákonné vs. mimoriadne prostriedky nápravy

  Proti tyranskej vláde, protiviacej sa zákonom Božím, katolíci v minulosti mnohokrát zasiahli. Je to legitímny spôsob nápravy a sv. Tomáš Akvinský pripúšťa za istých okolností i tyranovraždu. Ako skvelé a povzbudzujúce príklady možno uviesť Bitku na Bielej Hore, ťaženie generála Franca v Španielsku, armádny zásah generála Pinocheta v Čile, povstanie francúzskych katolíkov vo Vendée a obzvlášť povstanie mexických Cristeros. V duchu evanjelia je však nutné zohľadniť praktické možnosti a pred mimoriadnym zásahom proti štátnej moci je potrebné vyskúšať všetky mierne prostriedky nápravy (trestné oznámenie, sťažnosť, manifestácia, bojkot). Takýto bol postup aj v prípade mexických Cristeros. Súčasná vláda však väčšinu z nich vo svojom totalitnom kruhu sama znemožnila. Zákazom zhromaždení sa zabezpečila pred spätnou väzbou vo forme manifestácií a bojkot robí sama paralýzou celého hospodárstva. Prostriedkov teda nezostáva veľa. Jednými z nich sú sťažnosť na ústavný súd alebo trestné oznámenie. Keďže nie som kompetentnou osobou čo sa týka podania sťažnosti na ústavný súd, hlavnou možnosťou a zároveň mravnou povinnosťou je podať trestné oznámenie.

  Dlhé vyčkávanie

  Je legitímne položiť si otázku, prečo podávam trestné oznámenie až teraz, keď sa opatrenia uvoľňujú a nie okamžite po ich zavedení. V prvom rade som chcel nechať priestor, aby tak učinil niekto iný. Na Slovensku je mnoho šikovných právnikov a ľudí zbehlejších, než som ja. Keďže mi ide o vec a nie o osobné pútanie pozornosti, očakával som, že to niekto dá dokopy kvalitnejším spôsobom, než ja. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Potom, blíži sa voľba nového generálneho prokurátora a zazneli mená viacerých kandidátov. Túto vec by pokiaľ možno mal nový generálny prokurátor dostať do ruky. Pokiaľ bude mať zmysel pre spravodlivosť, musí sa tým zaoberať. Ďalej, po opadnutí počiatočných emócií, mediálnej bubliny a politického predháňania sa, kto spraví tvrdšie opatrenia, je väčšia šanca, že sa na to právnici pozrú s chladnou hlavou. Samozrejme, je tu i nedostatočná promptnosť konania z mojej strany.

  Osoby, na ktoré je trestné oznámenie podané

  Samozrejme, ľudí v štátnej správe, ktoré sa týmito opatreniami dopustili trestných činov, môže byť viac. Avšak oné tri osoby nesú za ne primárnu zodpovednosť a boli najagresívnejšie v ich presadzovaní. U všetkých troch je navyše zrejmá jasná protikresťanská orientácia. Peter Pellegrini toto protizákonné opatrenie na zavretie kostolov presadzoval skôr, než zavretie škôl, tovární, obchodov a ďalších zariadení. Odôvodnil to tým, že všetko to ostatné je kľúčové pre hospodárstvo, zatiaľ čo náboženské obrady sú „len obyčajná tradícia“. Tu je evidentné grobiánske pohŕdanie najvyššou vedomosťou a povinnosťou ľudskou a celkom prevrátený rebríček hodnôt, vychádzajúci z boľševického materializmu. Ďalej sa vyjadril, že Cirkev je organizácia fungujúca v rámci štátu a podriadená štátu (čo je neslýchané do neba volajúce kacírstvo) a že bude prvým, kto bude iniciovať postihy tým, čo nariadenie porušia. U Igora Matoviča je protikresťanský prístup rafinovanejší a preto je oveľa nebezpečnejší. Sám alibisticky žiadne nariadenie hneď nevydal, iba ponechal to od svojho predchodcu. Prezentuje sa ako katolík, častokrát verejne vyhlási veci s nejakým duchovným obsahom, pozýva si sa na stretnutie predstaviteľov „cirkví“ a fotí sa s nimi. Skutky sú však celkom iné a prístup ku kresťanom ešte útlakovejší, než u Pellegriniho. Ako príklad za všetko možno uviesť totalitu počas Veľkonočných sviatkov. Zatiaľ, čo americký prezident volal, aby sa počas sviatkov zabudlo na opatrenia, všetci sa sústredili na ich kresťanský obsah spolu s blízkymi a išli do kostola, u slovenského premiéra sme videli pravý opak: O to viac si zgustol na tom, ako Slovákom spraviť zle a prenasledovať ich, pretože vedel, že sviatky sú časom, kedy ľudia navštívia rodinu a myslia na iné veci, než jeho opatrenia. A keďže ide o najvýznamnejšie kresťanské sviatky, badať tu osobitnú nenávisť a opovrhovanie kresťanskou praxou. Ani boľševici si takto przniť toto obdobie nedovolili. Dá sa to porovnať so zavedením 10-dňového týždňa počas Francúzskej revolúcie. No a dotiahnutím do absurdity je vyhlásenie Matoviča, že by nechal uväzniť kňaza za rozdávanie svätého prijímania, pretože vraj ide o trestný čin ohrozovania zdravia a „ak chce niekto stráviť 4 až 10 rokov v base, nech pokračuje v takomto nezodpovednom konaní“. Tu azda niet čo dodať. Vidíme tu dokonalú charakteristiku prototypu protikresťanského tyrana. To však až tak neprekvapí, keď si uvedomíme, že Matovič je podozrivý z napojenia na slobodomurárske lóže (článok o tom sa pripravuje). Tretím inkriminovaným je hlavný hygienik SR Ján Mikas. Áno, bol to on, ktorý všetky tieto protikresťanské opatrenia vymyslel a ktorý podnecoval i oboch premiérov k ich zavádzaniu. Preberá odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú vedie keňský komunista a zločinec Tedros Adhanom Ghebreyesus a ktorá je skrz-naskrz pretchnutá globalizmom, slobodomurárstvom a pro-potratovou agendou. Zo všetkých troch zašiel Mikas v protikresťanských opatreniach najďalej a pokúša sa diktovať, čo sa má a nemá diať v súkromnej sfére. Nariaďuje povinnú svätokrádež (prijímanie do ruky), obmedzuje spovede a zakazuje kňazom navštevovať a udeľovať sviatosti ľuďom chorým na koronavírus. Tým prekročil všetky medze najelementárnejšej spravodlivosti. Niet na svete väčšieho zločinu, než pokúsiť sa znemožniť niekomu dostať sa do neba v hodine smrti.

  KBS je nepriateľom katolicizmu číslo 1 na Slovensku

  Kaifáš, Annáš a ďalší židovskí veľkňazi a farizeji boli otvorenými nepriateľmi Nášho Pána Ježiša Krista a dožadovali sa jeho smrti otvorene. Judáš však, zradca, súc formálne jedným z dvanástich apoštolov, bol nepriateľom skrytým a preto podľa kresťanskej tradície oveľa horším. Kristus ho sám nazýva synom zatratenia (Jn 17, 12). Podobne aj dnes nie sú našimi dnešnými najväčšími nepriateľmi tí, ktorí otvorene robia nezákonné protikresťanské opatrenia a prenasledujú Cirkev, ale tí, ktorí hrajúc sa na katolíkov a predstaviteľov Cirkvi, zavádzajú sami ešte horšie veci, zrádzajú katolícku vieru a vydávajú ľud Boží do rúk nepriateľov. Okrem toho, že vnucujú veriacim falošnú vierouku a modernizmus tzv. II. Vatikánskeho koncilu, sa plne zapojili do protikresťanského ťaženia v súvislosti s koronavírusom. Kto presadzoval svätokrádež a vyprázdňoval nádobky so svätenou vodou ešte predtým, než vláda čokoľvek zakazovala? Predstavitelia KBS! Kto žiadal a nariaďoval kňazom a veriacim, aby poslúchli protizákonné a protikresťanské štátne nariadenie? KBS! Kto opakovane vyzýval, že treba rešpektovať všetky štátne opatrenia a hygienika? Zvolenský s KBS! Kto opatrenia neustále ospravedlňoval a hľadal rôzne výhovorky, prečo sa proti nim nepostaviť? KBS! Kto zverejnil na svojej tlačovej stránke nariadenia hygienika proti elementárnej spravodlivosti, napríklad zákaz zaopatrovania chorých, bez čoho by tieto boli v podstate neznáme? KBS! Kto ešte aj po uvoľnení opatrení nezákonne a v rozpore s celým cirkevným právom a inštrukciami rímskych kongregácií núti veriacich páchať smrteľný hriech svätokrádeže vo forme znesväcovania eucharistie prijímaním do ruky? Áno, je to KBS!!! Niet na Slovensku horšej organizácie, než je KBS. Snáď ani PS-Spolu nie je tak protikresťanské ako oni.

  My katolíci musíme sústrediť svoj boj hlavne proti KBS a až sekundárne proti sekulárnemu štátu a jeho predstaviteľom. Bohužiaľ, nie je zrejmé, že by sa niekto z KBS dopustil v tejto veci trestných činov proti svetským zákonom. Zvažujem podať trestné oznámenie pre spolupáchateľstvo a schvaľovanie trestného činu zo strany KBS, avšak nie je zrejmé, kto by bol vlastne obeťou, keďže veľká časť poškodeného duchovenstva sa sama hlási ku KBS ako k svojej materskej organizácii. Týka sa to aj veľkého množstva veriacich. Je potrebné bezodkladne zastaviť financovanie tejto heretickej organizácie zo štátneho rozpočtu a zabezpečiť, aby v svetskom práve stratila nárok na a priori uzurpáciu mena katolícky. Je možné podať podnet proti KBS aj na rímske kongregácie, avšak účinnosť je otázna, nakoľko tie sa topia častokrát ešte vo väčšej kríze, než KBS. Je tu aj blud kolegiality, na základe ktorého zrejme nezasiahnu proti KBS i keby chceli. Taktiež na základe tohto bludu aj niekto čestný a spravodlivý z KBS nevystúpi proti nej, ale pôjde radšej s prúdom.

  Záver

  Je zrejmé, že hoci KBS s trestnými činmi štátnych orgánov a predstaviteľov súhlasí, mimoriadne poškodenými na Slovensku sú všetci katolíci úprimnej viery z ľudu i duchovenstva, ktorí nemôžu za stav KBS a preto je toto trestné oznámenie na Pellegriniho, Matoviča a Mikasa prepotrebné. Nie je mysliteľné, aby svojvôľa vlády v prenasledovaní kresťanov dostala zelenú a mohla sa v budúcnosti opakovať. Pokiaľ si súdy splnia svoju povinnosť, podozrivým činy dokážu a spravodlivo ich potrestajú, môže to aj im samým pomôcť k obráteniu sa a na súde Božom im už bude ľahšie. Kto však pred hroziacim rozsudkom pekla zachráni predstaviteľov KBS?


  Autor v číslach

  Počet článkov: 4
  Celkové hodnotenie: 2.68
  Priemerná čítanosť: 2748

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kandidát demokratov Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch v USA

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú "Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…