• Matúš Kulich

  Katolícka motivácia k podaniu trestného oznámenia na Matoviča, Pellegriniho a Mikasa

  Publikované 09.05. 2020 o 11:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vo včerajšom článku som informoval o nedávnom podaní trestného oznámenia na bývalého i súčasného predsedu vlády SR a hlavného hygienika SR vo veci protikresťanského konania, škrtenia osobných slobôd, iných totalitných praktík a vládnej svojvôle. Tu by som chcel z katolíckeho hľadiska vysvetliť motiváciu k tomuto kroku, v rámci ktorého sa snažím o otvorenie trestno-právneho sporu podľa zákonov, z ktorých mnohé katolícke nie sú.

  Nebezpečný precedens

  Zakazovanie bohoslužieb a iné totalitné praktiky v súvislosti s koronavírusom sú veľmi nebezpečným precedensom, pretože vytvárajú platformu pre štátne škrtenie kresťanov na základe rôznych pseudodôvodov. Či neboli aj dôvody iných protikresťanských režimov rovnako „vážne“? Napríklad v starom Ríme kresťania bohoslužbami „ohrozovali poriadok ríše,“ za komunizmu „podkopávali socialistické zriadenie“, atď. Pokiaľ kresťania prijmú takýto zákaz pod zámienkou koronavírusu, otvára to dvere ďalším prenasledovaniam na základe rôznych zámienok v budúcnosti.

  Vzoprenie sa systému

  Ako bolo vo svetle proroctiev kardinála Manninga priblížené v minulom článku, Katolícka Cirkev je povinná trpieť radšej mučeníctvo, než poslúchnuť civilného vládcu, ktorý by sa protivil jej zákonom a svedomiu. Historicky vieme, že toto praví pastieri v minulosti robili. Ustúpenie štátnej moci zo strany ľudí, vydávajúcich sa za pastierov Katolíckej Cirkvi, nevyhnutne svedčí o tom, že ich organizácia (KBS) nepredstavuje Katolícku Cirkev. Človek síce môže byť zbabelý z čisto ľudského strachu pred štátom a pritom zostávať katolíkom, tento krok však bol učinený v rámci zosvetštenej politiky a učenia tzv. II. Vatikánskeho koncilu, prinosivšieho mnohé bludy, odporujúce katolíckej viere (ekumenizmus, náboženská sloboda, kolegialita, subjektivizmus) a tiež priaznivý postoj k moderným sekulárnym štátom a rozpad vnútorného náboženského života. Ukážkou toho je napríklad i schvaľovaná svätokrádež vo forme prijímania do ruky, odporujúceho všetkému, čo z dogmy o prepodstatnení plynie.

  Postavenie sa za katolíkov

  Novocirkev sa vzoprieť štátu ani nepokúsila, hoci pri počte veriacich na Slovensku mala veľkú šancu uspieť. Dôkazom toho sú skutočnosti, uvedené ku koncu článku Dr. Malého (napr. istý španielsky biskup, ktorý sa vládnemu nariadeniu vzoprel a napokon dosiahol súhlas guvernéra Alcaly so svojím postupom). Novocirkevný klérus, preniknutý bludmi a tak poplatný slobodomurárskemu štátu si akúkoľvek obranu ani nezaslúži, preto moje trestné oznámenie nemá za cieľ chrániť novocirkev (v skutočnosti by som, byť vo vláde, sám zakázal Novus Ordo z dôvodu herézy a povolil len slúženie tridentskej omše). Na Slovensku však stále sú skupinky verných tradičných katolíkov a poctivých veriacich, ktoré si obranu zaslúžia.

  Kritika vs. nelegitimita

  Mnohí vládne nariadenie kritizovali, prípadne žiadali štát o upustenie od neho. Kritika je určite správna a mimoriadne si cením každý hlas odporu, ktorý zaznel. Avšak domnievam sa, že žiadanie vlády o jeho zrušenie už nie je úplne správne, pretože mu to nepriamo dáva istú legitimitu (nelegitímne opatrenie je totiž nulitné od začiatku a vo svedomí nezaväzuje). Preto je potrebné toto opatrenie právne napadnúť už na samom začiatku a neviesť s vládou žiadnu diskusiu. Z tohto dôvodu som hneď v deň vydania opatrenia verejne vyzval k jeho porušovaniu a stojím si za tým. Ďalším logickým postupom je teda žaloba na jeho vydavateľov, nakoľko je tak povediac evidentné, že ide o nezákonné nariadenie. Kritika teda jednoznačne nestačí a bohužiaľ si nie som vedomý, že by niekto predo mnou toto opatrenie právne napadol, hoci som v to dúfal.

  Katolícke zriadenie vs. Ústava SR

  Každému katolíkovi by malo byť jasné, že množstvo článkov Ústavy SR je v rozpore s katolíckou vierou, prípadne priamo heretických. Podrobná analýza je nad rámec tohto článku, avšak ilustratívne príklady nájdeme hneď na začiatku: Už preambula obsahuje vyjadrenia v duchu volania po všeobecnej demokracii, čo je snaha vychádzajúca z francúzskej revolúcie, Katolíckou Cirkvou odsúdená (Pius VI. – Pourquoi notre voix, Sv. Pius X. – Notre charge apostolique). Článok 1 vyhlasuje, že sa SR neviaže na žiadne náboženstvo, čo je forma štátu jasne odsúdená v pápežských encyklikách ako heretická (Pius IX. – Quanta cura, Lev XIII. – Immortale Dei, Pius XI. – Quas primas). Článok 2 vyhlasuje, že „štátna moc pochádza od občanov,“ čo je protikatolícky blud, protirečiaci samotnému Písmu Svätému (Rim 1,13: „Niet mocnosti, okrem od Boha a tie, ktoré sú, od Boha zriadené sú.“) Z toho zároveň plynie, že Ústava SR chápe demokraciu ideologicky, čím dostáva i Článok 1 do rozporu so sebou samým: „demokratický štát“ vs. „neviaže sa na žiadnu ideológiu“. Nie je azda potrebné ďalej pokračovať. Mnoho ďalších článkov sa zakladá na slobodomurárskych princípoch. Mojím cieľom pri podaní trestného oznámenia teda určite nie je chrániť Ústavu SR ako celok, i keď sa v ňom na ňu odvolávam. Avšak Ústava SR obsahuje niektoré požiadavky prirodzeného práva, ako napríklad osobná sloboda a nekibicovanie štátu do všetkých aspektov spoločenského i rodinného života, ako aj veľmi podstatné: sloboda hlásania evanjelia a pôsobenia Cirkvi Božej na Slovensku. Dožadovať sa dodržovania týchto požiadaviek je plne legitímne. Zároveň Ústava SR usvedčuje vládu z nedodržiavania svojich vlastných zákonov a z čím ďalej tým väčšej snahy o protikresťanský systém.

  Zákonné vs. mimoriadne prostriedky nápravy

  Proti tyranskej vláde, protiviacej sa zákonom Božím, katolíci v minulosti mnohokrát zasiahli. Je to legitímny spôsob nápravy a sv. Tomáš Akvinský pripúšťa za istých okolností i tyranovraždu. Ako skvelé a povzbudzujúce príklady možno uviesť Bitku na Bielej Hore, ťaženie generála Franca v Španielsku, armádny zásah generála Pinocheta v Čile, povstanie francúzskych katolíkov vo Vendée a obzvlášť povstanie mexických Cristeros. V duchu evanjelia je však nutné zohľadniť praktické možnosti a pred mimoriadnym zásahom proti štátnej moci je potrebné vyskúšať všetky mierne prostriedky nápravy (trestné oznámenie, sťažnosť, manifestácia, bojkot). Takýto bol postup aj v prípade mexických Cristeros. Súčasná vláda však väčšinu z nich vo svojom totalitnom kruhu sama znemožnila. Zákazom zhromaždení sa zabezpečila pred spätnou väzbou vo forme manifestácií a bojkot robí sama paralýzou celého hospodárstva. Prostriedkov teda nezostáva veľa. Jednými z nich sú sťažnosť na ústavný súd alebo trestné oznámenie. Keďže nie som kompetentnou osobou čo sa týka podania sťažnosti na ústavný súd, hlavnou možnosťou a zároveň mravnou povinnosťou je podať trestné oznámenie.

  Dlhé vyčkávanie

  Je legitímne položiť si otázku, prečo podávam trestné oznámenie až teraz, keď sa opatrenia uvoľňujú a nie okamžite po ich zavedení. V prvom rade som chcel nechať priestor, aby tak učinil niekto iný. Na Slovensku je mnoho šikovných právnikov a ľudí zbehlejších, než som ja. Keďže mi ide o vec a nie o osobné pútanie pozornosti, očakával som, že to niekto dá dokopy kvalitnejším spôsobom, než ja. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Potom, blíži sa voľba nového generálneho prokurátora a zazneli mená viacerých kandidátov. Túto vec by pokiaľ možno mal nový generálny prokurátor dostať do ruky. Pokiaľ bude mať zmysel pre spravodlivosť, musí sa tým zaoberať. Ďalej, po opadnutí počiatočných emócií, mediálnej bubliny a politického predháňania sa, kto spraví tvrdšie opatrenia, je väčšia šanca, že sa na to právnici pozrú s chladnou hlavou. Samozrejme, je tu i nedostatočná promptnosť konania z mojej strany.

  Osoby, na ktoré je trestné oznámenie podané

  Samozrejme, ľudí v štátnej správe, ktoré sa týmito opatreniami dopustili trestných činov, môže byť viac. Avšak oné tri osoby nesú za ne primárnu zodpovednosť a boli najagresívnejšie v ich presadzovaní. U všetkých troch je navyše zrejmá jasná protikresťanská orientácia. Peter Pellegrini toto protizákonné opatrenie na zavretie kostolov presadzoval skôr, než zavretie škôl, tovární, obchodov a ďalších zariadení. Odôvodnil to tým, že všetko to ostatné je kľúčové pre hospodárstvo, zatiaľ čo náboženské obrady sú „len obyčajná tradícia“. Tu je evidentné grobiánske pohŕdanie najvyššou vedomosťou a povinnosťou ľudskou a celkom prevrátený rebríček hodnôt, vychádzajúci z boľševického materializmu. Ďalej sa vyjadril, že Cirkev je organizácia fungujúca v rámci štátu a podriadená štátu (čo je neslýchané do neba volajúce kacírstvo) a že bude prvým, kto bude iniciovať postihy tým, čo nariadenie porušia. U Igora Matoviča je protikresťanský prístup rafinovanejší a preto je oveľa nebezpečnejší. Sám alibisticky žiadne nariadenie hneď nevydal, iba ponechal to od svojho predchodcu. Prezentuje sa ako katolík, častokrát verejne vyhlási veci s nejakým duchovným obsahom, pozýva si sa na stretnutie predstaviteľov „cirkví“ a fotí sa s nimi. Skutky sú však celkom iné a prístup ku kresťanom ešte útlakovejší, než u Pellegriniho. Ako príklad za všetko možno uviesť totalitu počas Veľkonočných sviatkov. Zatiaľ, čo americký prezident volal, aby sa počas sviatkov zabudlo na opatrenia, všetci sa sústredili na ich kresťanský obsah spolu s blízkymi a išli do kostola, u slovenského premiéra sme videli pravý opak: O to viac si zgustol na tom, ako Slovákom spraviť zle a prenasledovať ich, pretože vedel, že sviatky sú časom, kedy ľudia navštívia rodinu a myslia na iné veci, než jeho opatrenia. A keďže ide o najvýznamnejšie kresťanské sviatky, badať tu osobitnú nenávisť a opovrhovanie kresťanskou praxou. Ani boľševici si takto przniť toto obdobie nedovolili. Dá sa to porovnať so zavedením 10-dňového týždňa počas Francúzskej revolúcie. No a dotiahnutím do absurdity je vyhlásenie Matoviča, že by nechal uväzniť kňaza za rozdávanie svätého prijímania, pretože vraj ide o trestný čin ohrozovania zdravia a „ak chce niekto stráviť 4 až 10 rokov v base, nech pokračuje v takomto nezodpovednom konaní“. Tu azda niet čo dodať. Vidíme tu dokonalú charakteristiku prototypu protikresťanského tyrana. To však až tak neprekvapí, keď si uvedomíme, že Matovič je podozrivý z napojenia na slobodomurárske lóže (článok o tom sa pripravuje). Tretím inkriminovaným je hlavný hygienik SR Ján Mikas. Áno, bol to on, ktorý všetky tieto protikresťanské opatrenia vymyslel a ktorý podnecoval i oboch premiérov k ich zavádzaniu. Preberá odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú vedie keňský komunista a zločinec Tedros Adhanom Ghebreyesus a ktorá je skrz-naskrz pretchnutá globalizmom, slobodomurárstvom a pro-potratovou agendou. Zo všetkých troch zašiel Mikas v protikresťanských opatreniach najďalej a pokúša sa diktovať, čo sa má a nemá diať v súkromnej sfére. Nariaďuje povinnú svätokrádež (prijímanie do ruky), obmedzuje spovede a zakazuje kňazom navštevovať a udeľovať sviatosti ľuďom chorým na koronavírus. Tým prekročil všetky medze najelementárnejšej spravodlivosti. Niet na svete väčšieho zločinu, než pokúsiť sa znemožniť niekomu dostať sa do neba v hodine smrti.

  KBS je nepriateľom katolicizmu číslo 1 na Slovensku

  Kaifáš, Annáš a ďalší židovskí veľkňazi a farizeji boli otvorenými nepriateľmi Nášho Pána Ježiša Krista a dožadovali sa jeho smrti otvorene. Judáš však, zradca, súc formálne jedným z dvanástich apoštolov, bol nepriateľom skrytým a preto podľa kresťanskej tradície oveľa horším. Kristus ho sám nazýva synom zatratenia (Jn 17, 12). Podobne aj dnes nie sú našimi dnešnými najväčšími nepriateľmi tí, ktorí otvorene robia nezákonné protikresťanské opatrenia a prenasledujú Cirkev, ale tí, ktorí hrajúc sa na katolíkov a predstaviteľov Cirkvi, zavádzajú sami ešte horšie veci, zrádzajú katolícku vieru a vydávajú ľud Boží do rúk nepriateľov. Okrem toho, že vnucujú veriacim falošnú vierouku a modernizmus tzv. II. Vatikánskeho koncilu, sa plne zapojili do protikresťanského ťaženia v súvislosti s koronavírusom. Kto presadzoval svätokrádež a vyprázdňoval nádobky so svätenou vodou ešte predtým, než vláda čokoľvek zakazovala? Predstavitelia KBS! Kto žiadal a nariaďoval kňazom a veriacim, aby poslúchli protizákonné a protikresťanské štátne nariadenie? KBS! Kto opakovane vyzýval, že treba rešpektovať všetky štátne opatrenia a hygienika? Zvolenský s KBS! Kto opatrenia neustále ospravedlňoval a hľadal rôzne výhovorky, prečo sa proti nim nepostaviť? KBS! Kto zverejnil na svojej tlačovej stránke nariadenia hygienika proti elementárnej spravodlivosti, napríklad zákaz zaopatrovania chorých, bez čoho by tieto boli v podstate neznáme? KBS! Kto ešte aj po uvoľnení opatrení nezákonne a v rozpore s celým cirkevným právom a inštrukciami rímskych kongregácií núti veriacich páchať smrteľný hriech svätokrádeže vo forme znesväcovania eucharistie prijímaním do ruky? Áno, je to KBS!!! Niet na Slovensku horšej organizácie, než je KBS. Snáď ani PS-Spolu nie je tak protikresťanské ako oni.

  My katolíci musíme sústrediť svoj boj hlavne proti KBS a až sekundárne proti sekulárnemu štátu a jeho predstaviteľom. Bohužiaľ, nie je zrejmé, že by sa niekto z KBS dopustil v tejto veci trestných činov proti svetským zákonom. Zvažujem podať trestné oznámenie pre spolupáchateľstvo a schvaľovanie trestného činu zo strany KBS, avšak nie je zrejmé, kto by bol vlastne obeťou, keďže veľká časť poškodeného duchovenstva sa sama hlási ku KBS ako k svojej materskej organizácii. Týka sa to aj veľkého množstva veriacich. Je potrebné bezodkladne zastaviť financovanie tejto heretickej organizácie zo štátneho rozpočtu a zabezpečiť, aby v svetskom práve stratila nárok na a priori uzurpáciu mena katolícky. Je možné podať podnet proti KBS aj na rímske kongregácie, avšak účinnosť je otázna, nakoľko tie sa topia častokrát ešte vo väčšej kríze, než KBS. Je tu aj blud kolegiality, na základe ktorého zrejme nezasiahnu proti KBS i keby chceli. Taktiež na základe tohto bludu aj niekto čestný a spravodlivý z KBS nevystúpi proti nej, ale pôjde radšej s prúdom.

  Záver

  Je zrejmé, že hoci KBS s trestnými činmi štátnych orgánov a predstaviteľov súhlasí, mimoriadne poškodenými na Slovensku sú všetci katolíci úprimnej viery z ľudu i duchovenstva, ktorí nemôžu za stav KBS a preto je toto trestné oznámenie na Pellegriniho, Matoviča a Mikasa prepotrebné. Nie je mysliteľné, aby svojvôľa vlády v prenasledovaní kresťanov dostala zelenú a mohla sa v budúcnosti opakovať. Pokiaľ si súdy splnia svoju povinnosť, podozrivým činy dokážu a spravodlivo ich potrestajú, môže to aj im samým pomôcť k obráteniu sa a na súde Božom im už bude ľahšie. Kto však pred hroziacim rozsudkom pekla zachráni predstaviteľov KBS?


  Autor v číslach

  Počet článkov: 4
  Celkové hodnotenie: 2.64
  Priemerná čítanosť: 2780

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Čína označila výroky USA o špehovaní pomocou aplikácie TikTok za šikanovanie

  Peking 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Čína obvinila v utorok Spojené štáty, že ju v súvislosti s mobilnou aplikáciou TikTok "otvorene šikanujú" po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jej prevádzku v USA musí spravovať americká firma. Informovala o tom agentúra AFP "Je to proti zásadám trhového hospodárstva…

  Na Slovensku funguje 57 odberových miest na testovanie COVID-19

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Na Slovensku k utorku funguje aktuálne 57 odberových miest, na ktorých pracovníci zisťujú prítomnosť nového koronavírusu. Tie reflektujú aktuálne potreby a epidemiologickú situáciu. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe korona.gov.sk "Komplexný prehľad mobilných odberových miest v jednotlivých krajoch Slovenska je v pravidelných…

  Pri prestrelke medzi gangmi vo Švédsku zahynulo 12-ročné dievča

  Kodaň 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Pri nedeľňajšej prestrelke vo švédskom mestečku Botkyrka južne od Štokholmu zahynulo iba 12-ročné dievča. Incident pravdepodobne súvisí s mocenským bojom zločineckých skupín usilujúcich sa o kontrolu nad miestnym teritóriom. Tamojšia vláda uviedla, že vinníkov vypátra a potrestá Dievčina bola na mieste nešťastia náhodou. Web…

  Pompeo: „Potrat nie je žiadne ľudské právo! Berie život. Amerika v tomto ohľade nastavuje tón pre zvyšok sveta"

  Bratislava 3. augusta (HSP/Foto:SITA/AP-Ashley Landis)   Mike Pompeo vystúpil počas summitu Family Leadership Summit v Iowe, kde zdieľal rovnaký postoj, ako má Trump a jeho administratíva, a to nesúhlas s pretláčaním myšlienky, že by sa potrat mal stať jedným z ľudských práv  „Potrat jednoducho nie je ľudské právo,“ vyhlásil Pompeo.…

  Minister Budaj dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) dnes odvolá riaditeľa Environmentálneho fondu (EF) Petra Kalivodu. Šéf envirorezortu to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Podľa Budaja vnútorný audit na ministerstve životného prostredia (MŽP) odhalil viaceré nedopatrenia, ktoré môžu mať charakter trestnej činnosti Podľa údajov Inštitútu…

  Podľa čínskej virologičky, ktorá imigrovala do USA, COVID-19 pochádza z laboratórií čínskej armády

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Xinhua,Wang Jianmin)   Čínska virologička Li-Meng Jen vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády. Okrem toho podľa Taiwan News uviedla, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA Li-Meng Jen tvrdí,…

  Armáda chce v budúcom roku vycvičiť 330 vojakov v zálohe, záujemcovia sa môžu hlásiť do septembra

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Agentúru SITA o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany (MO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom…

  V tíme SR "20" po súbojoch v Česku ďalší pozitívny test na koronavírus

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov testy odhalili ďalšiu osobu s ochorením COVID-19. Informáciu priniesol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) "Máme k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 30 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Spolu…

  Hríb si myslí, že vláda Igora Matoviča hucká vlastných voličov proti novinárom. Viacerým údajne chodia nenávistné správy

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Dlhoročný novinár a šéf redakcie časopisu Týždeň Štefan Hríb vo videu na sociálnej sieti okomentoval vzťah premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a jeho vlády s médiami. Podľa Hríba, ktorý sa s Matovičom dostal do konfliktu aj počas predvolebnej kampane, vláda vedome hucká verejnosť proti novinárom.…

  O väzbe Jozefa J. v korupčnej kauze Správy štátnych hmotných rezerv sa bude rozhodovať vo štvrtok

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd (NS) SR sa bude vo štvrtok (6. 8.) zaoberať sťažnosťou Jozefa J., ktorý je obvinený z pokračovania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze korupcie v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR "Termín verejného zasadnutia v trestnej…

  Pracovná skupina bude analyzovať riziká elektronického hlasovania vo voľbách

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na Ministerstve vnútra (MV) SR sa tvorí pracovná skupina, ktorá má posúdiť a analyzovať bezpečnostné riziká elektronického hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z uznesenia zo zasadnutia štátnej volebnej komisie zverejnenom na webe ministerstva. Prvé stretnutie skupiny by malo…

  Pri návrate z týchto krajín nemusíte ísť do karantény

  Bratislava 3. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bob Edme)   Od 20. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska,…

  Tohtoročný rozpočet podľa analytika Rady pre rozpočtovú zodpovednosť výrazne ovplyvňuje pandémia, bežné výdavky stúpli až o pätinu

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vývoj verejných financií naďalej zásadne ovplyvňujú karanténne opatrenia a zhoršený ekonomický vývoj v dôsledku pandémie koronavírusu, ako aj vládnymi opatreniami na podporu ekonomiky. Tvrdí to analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Pavol Majher v reakcii na aktuálny vývoj plnenia hotovostného štátneho rozpočtu Rozpočet sa…

  Aký hlboký je močiar slovenského „deep state“? Autodopravcovia to chceli zmerať, ale na dno nedosiahli

  Bratislava 4. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dopravcovia mali ťažké srdce na minulé vlády za zle vytendrované a neefektívne prevádzkované mýto, vysoké mýtne poplatky, neuspokojivé prerozdeľovanie prostriedkov získaných z mýta, a tiež na arogantnú a ignorantskú komunikáciu zo strany úradov. Nová vláda však pokračuje presne rovnako Únia autodopravcov Slovenska (UNAS)…

  Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu nemocnice Rázsochy je stále otvorené

  Bratislava 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Využitie zdrojov z eurofondov na výstavbu novej univerzitnej nemocnice Rázsochy je stále otvorené. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. "Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy ostáva jednou z priorít ministerstva zdravotníctva," konštatovala Ako Eliášová dodala, cieľom rezortu…

  Ceny ropy sa zvýšili, stúplo aj zlato

  New York 4. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ropa v pondelok uzavrela vyššie. Septembrové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 74 centov na 41,01 USD za barel. Októbrové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 63 centov na 44,15 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to…

  Juraj Šeliga nebude kandidovať za šéfa Za ľudí. Prezradil koho podporí za predsedu strany

  Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga nebude na sobotnom (8. 8.) sneme kandidovať za predsedu strany. Uviedol to pre TASR s tým, že podporí do tejto funkcie člena predsedníctva a poslanca Miroslava Kollára. Okrem Kollára kandiduje za šéfku strany aj podpredsedníčka Za…

  Zamestnancom hrozia zmeny v stravovaní. Budeme potichu prichádzať o peniaze?

  Bratislava 4. augusta 2020 (PR článok/Foto:TASR-Michal Svítok)   V týchto mesiacoch vznikla Iniciatíva za stravovacie poukážky ako odpoveď na zámer zákonodarcov ohľadom dôležitého benefitu pre zamestnancov. Stravovacie poukážky sú poslednou nezdanenou sociálnou istotou, o ktorú by sme však mali prísť. Iniciatíva preto spustila petíciu za ich zachovanie Zdobrovoľnenie možnosti dostávať…

  TopDesat

  Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

  0

  Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

  Ako telo trávi živiny?

  0

  Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

  Toto by si mal vedieť skôr, ako si dáš biele tetovanie

  0

  Biele tetovanie sa stalo novým trendom. Ale táto forma body-art je oveľa jemnejšia v porovnaní s tetovaním čierneho atramentu. Predtým, ako si ho necháš spraviť, je lepšie poznať niektoré fakty a byť si istí, že v budúcnosti bude úplne zodpovedať tvojim očakávaniam.   1. Choď iba k skúseným umelcom

  Aké prínosy má na tvoje zdravie špargľa - najzdravšie jedlo sveta?

  0

  Špargľa by mala byť v našom jedálničku tak často, ako sa len dá, lebo podľa mnohých odborníkov na zdravú výživu je to najzdravšie jedlo sveta. V niektorých krajinách ju ľudia varia, pečú a pripravujú na množstvo spôsobov - u nás však máme pred "kráľovnou zeleniny" stále rešpekt. Špargľa je bohatá…

  Bežné chyby, ktoré robíme pri nanášaní suchého šampónu

  0

  Keď sú naše vlasy naozaj mastné a nemáme čas na ich umývanie, jedinou rýchlou voľbou býva použitie suchého šampónu. Mnoho z nás ho ale používa nesprávne. Mastné a spadnuté vlasy ešte nikomu na kráse nepridali, no niekedy je málo času na ich umytie. Práve šetrenie času je asi najväčšia výhoda suchého šampónu.…

  Sloní muž: Znetvorenie ako nočná mora - 1. časť

  0

  Už od čias staroveku sa v ľudských dejinách objavujú tvory, ktorých výzor akoby popieral ich ľudskú podstatu. Nazývajú ich monštrami, a hoci im v minulosti pripisovali božský pôvod, v súčasnosti sa už vie, že sú len dôsledkom vážnych genetických a chorobných mutácií. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na znetvorenie Josepha Merricka, ktorého príbeh…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi 10 Pro Plus ponúkne zadný fotoaparát, ktorý pokryje 1/3 zadného panelu

  0

  Smartfóny prešli za posledných pár rokov naozaj ohromnými technickými i dizajnovými zmenami, ktoré úplne zmenili priemysel a zameranie sa na vybrané technické aspekty. Väčšina výrobcov si v posledných mesiacoch zakladá najmä na stále bohatšej fotografickej výbave, čo sa mnohokrát odzrkadľuje na nezmyselných pretekoch o to, ktorý výrobca ponúkne viac megapixelov.…

  V Amerike prešiel zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po verejných cestách

  0

  Lietajúce autá sú už desaťročia víziou budúcnosti a objavujú sa v mnohých vedecko-fantastických dielach. Momentálne existuje niekoľko konceptov, no ani jeden sa nechystá v dohľadnej dobe prejsť do produkcie. To však nezabránilo štátu v USA, New Hampshire, aby im dalo dopredu zelenú. V stredu prešiel do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje lietajúcim autám prechádzať po…

  Cestovanie v čase: Realita alebo vedecko-fantastický výmysel?

  0

  Dilatácia času, alebo inak nazývaná aj spomaľovanie času, je overený poznatok špeciálnej teórie relativity. Píše sa v nej, že časová dilatácia je vlastnosťou samého času, preto sa so vzrastajúcou rýchlosťou spomaľujú všetky fyzikálne procesy. Čo presne to však znamená? Téme sa venuje aj YouTube kanál Second Thought. Cesta do budúcnosti…

  Elektrická kolobežka KUGOO ES2 – skvelý dopravný prostriedok do mesta s neodolateľnou cenou

  0

  Elektrické kolobežky sú neustále narastajúcim trendom v oblasti osobnej dopravy a to najmä vo väčších mestách. Kúpa poriadneho modelu však už roky nie je taká finančne náročná, ako si väčšina z nás myslí. Kvalitnú elektrickú kolobežku s dojazdom 25 km a slušnou maximálkou aktuálne zoženieš už za zhruba 300 eur,…

  O koľko zlacneli minuloročné vlajkové smartfóny? Niektoré čísla vás určite prekvapia

  0

  Smartfóny sa pomaly, ale isto stávajú spotrebnou elektronikou, ktorú veľká časť z nás obmieňa raz za dva roky, v niektorých prípadoch dokonca raz za rok. Kúpa najnovšieho modelu, najmä v cenovej relácii vlajkových lodí je však mnohokrát naozaj drahou záležitosťou. Cena vlajkových modelov však klesá doslova každý mesiac, pričom v…

  „Modlil som sa za bezpečné pristátie astronautov,“ tvrdí Elon Musk po návrate modulu Crew Dragon

  0

  Hlava spoločnosti SpaceX, Elon Musk, privítal astronautov, ktorí sa v nedeľu, 2. augusta, vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Astronautmi bola dvojica Bob Behnken a Doug Hurley, ktorí boli zároveň prvými ľuďmi, ktorí mali možnosť vyskúšať si novú kapsulu spoločnosti SpaceX, Crew Dragon. Po dvojmesačnom pobyte na vesmírnej stanici bezpečne pristáli v zálive…

  Svetlo sveta

  Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

  0

  Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

  Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

  0

  Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

  Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

  0

  Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

  Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

  0

  Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

  Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

  0

  Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Armádny Magazín

  Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

  Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

  0

  Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.    

  Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

  0

  Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiad

  Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

  0

  Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje

  „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

  0

  Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.

  Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom - kupuje nový protilietadlový raketový systém - čínsky S-300

  0

  Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna ame