Katolícka motivácia k podaniu trestného oznámenia na Matoviča, Pellegriniho a Mikasa

Vo včerajšom článku som informoval o nedávnom podaní trestného oznámenia na bývalého i súčasného predsedu vlády SR a hlavného hygienika SR vo veci protikresťanského konania, škrtenia osobných slobôd, iných totalitných praktík a vládnej svojvôle. Tu by som chcel z katolíckeho hľadiska vysvetliť motiváciu k tomuto kroku, v rámci ktorého sa snažím o otvorenie trestno-právneho sporu podľa zákonov, z ktorých mnohé katolícke nie sú.

Nebezpečný precedens

Zakazovanie bohoslužieb a iné totalitné praktiky v súvislosti s koronavírusom sú veľmi nebezpečným precedensom, pretože vytvárajú platformu pre štátne škrtenie kresťanov na základe rôznych pseudodôvodov. Či neboli aj dôvody iných protikresťanských režimov rovnako „vážne“? Napríklad v starom Ríme kresťania bohoslužbami „ohrozovali poriadok ríše,“ za komunizmu „podkopávali socialistické zriadenie“, atď. Pokiaľ kresťania prijmú takýto zákaz pod zámienkou koronavírusu, otvára to dvere ďalším prenasledovaniam na základe rôznych zámienok v budúcnosti.

Vzoprenie sa systému

Ako bolo vo svetle proroctiev kardinála Manninga priblížené v minulom článku, Katolícka Cirkev je povinná trpieť radšej mučeníctvo, než poslúchnuť civilného vládcu, ktorý by sa protivil jej zákonom a svedomiu. Historicky vieme, že toto praví pastieri v minulosti robili. Ustúpenie štátnej moci zo strany ľudí, vydávajúcich sa za pastierov Katolíckej Cirkvi, nevyhnutne svedčí o tom, že ich organizácia (KBS) nepredstavuje Katolícku Cirkev. Človek síce môže byť zbabelý z čisto ľudského strachu pred štátom a pritom zostávať katolíkom, tento krok však bol učinený v rámci zosvetštenej politiky a učenia tzv. II. Vatikánskeho koncilu, prinosivšieho mnohé bludy, odporujúce katolíckej viere (ekumenizmus, náboženská sloboda, kolegialita, subjektivizmus) a tiež priaznivý postoj k moderným sekulárnym štátom a rozpad vnútorného náboženského života. Ukážkou toho je napríklad i schvaľovaná svätokrádež vo forme prijímania do ruky, odporujúceho všetkému, čo z dogmy o prepodstatnení plynie.

Postavenie sa za katolíkov

Novocirkev sa vzoprieť štátu ani nepokúsila, hoci pri počte veriacich na Slovensku mala veľkú šancu uspieť. Dôkazom toho sú skutočnosti, uvedené ku koncu článku Dr. Malého (napr. istý španielsky biskup, ktorý sa vládnemu nariadeniu vzoprel a napokon dosiahol súhlas guvernéra Alcaly so svojím postupom). Novocirkevný klérus, preniknutý bludmi a tak poplatný slobodomurárskemu štátu si akúkoľvek obranu ani nezaslúži, preto moje trestné oznámenie nemá za cieľ chrániť novocirkev (v skutočnosti by som, byť vo vláde, sám zakázal Novus Ordo z dôvodu herézy a povolil len slúženie tridentskej omše). Na Slovensku však stále sú skupinky verných tradičných katolíkov a poctivých veriacich, ktoré si obranu zaslúžia.

Kritika vs. nelegitimita

Mnohí vládne nariadenie kritizovali, prípadne žiadali štát o upustenie od neho. Kritika je určite správna a mimoriadne si cením každý hlas odporu, ktorý zaznel. Avšak domnievam sa, že žiadanie vlády o jeho zrušenie už nie je úplne správne, pretože mu to nepriamo dáva istú legitimitu (nelegitímne opatrenie je totiž nulitné od začiatku a vo svedomí nezaväzuje). Preto je potrebné toto opatrenie právne napadnúť už na samom začiatku a neviesť s vládou žiadnu diskusiu. Z tohto dôvodu som hneď v deň vydania opatrenia verejne vyzval k jeho porušovaniu a stojím si za tým. Ďalším logickým postupom je teda žaloba na jeho vydavateľov, nakoľko je tak povediac evidentné, že ide o nezákonné nariadenie. Kritika teda jednoznačne nestačí a bohužiaľ si nie som vedomý, že by niekto predo mnou toto opatrenie právne napadol, hoci som v to dúfal.

Katolícke zriadenie vs. Ústava SR

Každému katolíkovi by malo byť jasné, že množstvo článkov Ústavy SR je v rozpore s katolíckou vierou, prípadne priamo heretických. Podrobná analýza je nad rámec tohto článku, avšak ilustratívne príklady nájdeme hneď na začiatku: Už preambula obsahuje vyjadrenia v duchu volania po všeobecnej demokracii, čo je snaha vychádzajúca z francúzskej revolúcie, Katolíckou Cirkvou odsúdená (Pius VI. – Pourquoi notre voix, Sv. Pius X. – Notre charge apostolique). Článok 1 vyhlasuje, že sa SR neviaže na žiadne náboženstvo, čo je forma štátu jasne odsúdená v pápežských encyklikách ako heretická (Pius IX. – Quanta cura, Lev XIII. – Immortale Dei, Pius XI. – Quas primas). Článok 2 vyhlasuje, že „štátna moc pochádza od občanov,“ čo je protikatolícky blud, protirečiaci samotnému Písmu Svätému (Rim 1,13: „Niet mocnosti, okrem od Boha a tie, ktoré sú, od Boha zriadené sú.“) Z toho zároveň plynie, že Ústava SR chápe demokraciu ideologicky, čím dostáva i Článok 1 do rozporu so sebou samým: „demokratický štát“ vs. „neviaže sa na žiadnu ideológiu“. Nie je azda potrebné ďalej pokračovať. Mnoho ďalších článkov sa zakladá na slobodomurárskych princípoch. Mojím cieľom pri podaní trestného oznámenia teda určite nie je chrániť Ústavu SR ako celok, i keď sa v ňom na ňu odvolávam. Avšak Ústava SR obsahuje niektoré požiadavky prirodzeného práva, ako napríklad osobná sloboda a nekibicovanie štátu do všetkých aspektov spoločenského i rodinného života, ako aj veľmi podstatné: sloboda hlásania evanjelia a pôsobenia Cirkvi Božej na Slovensku. Dožadovať sa dodržovania týchto požiadaviek je plne legitímne. Zároveň Ústava SR usvedčuje vládu z nedodržiavania svojich vlastných zákonov a z čím ďalej tým väčšej snahy o protikresťanský systém.

Zákonné vs. mimoriadne prostriedky nápravy

Proti tyranskej vláde, protiviacej sa zákonom Božím, katolíci v minulosti mnohokrát zasiahli. Je to legitímny spôsob nápravy a sv. Tomáš Akvinský pripúšťa za istých okolností i tyranovraždu. Ako skvelé a povzbudzujúce príklady možno uviesť Bitku na Bielej Hore, ťaženie generála Franca v Španielsku, armádny zásah generála Pinocheta v Čile, povstanie francúzskych katolíkov vo Vendée a obzvlášť povstanie mexických Cristeros. V duchu evanjelia je však nutné zohľadniť praktické možnosti a pred mimoriadnym zásahom proti štátnej moci je potrebné vyskúšať všetky mierne prostriedky nápravy (trestné oznámenie, sťažnosť, manifestácia, bojkot). Takýto bol postup aj v prípade mexických Cristeros. Súčasná vláda však väčšinu z nich vo svojom totalitnom kruhu sama znemožnila. Zákazom zhromaždení sa zabezpečila pred spätnou väzbou vo forme manifestácií a bojkot robí sama paralýzou celého hospodárstva. Prostriedkov teda nezostáva veľa. Jednými z nich sú sťažnosť na ústavný súd alebo trestné oznámenie. Keďže nie som kompetentnou osobou čo sa týka podania sťažnosti na ústavný súd, hlavnou možnosťou a zároveň mravnou povinnosťou je podať trestné oznámenie.

Dlhé vyčkávanie

Je legitímne položiť si otázku, prečo podávam trestné oznámenie až teraz, keď sa opatrenia uvoľňujú a nie okamžite po ich zavedení. V prvom rade som chcel nechať priestor, aby tak učinil niekto iný. Na Slovensku je mnoho šikovných právnikov a ľudí zbehlejších, než som ja. Keďže mi ide o vec a nie o osobné pútanie pozornosti, očakával som, že to niekto dá dokopy kvalitnejším spôsobom, než ja. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Potom, blíži sa voľba nového generálneho prokurátora a zazneli mená viacerých kandidátov. Túto vec by pokiaľ možno mal nový generálny prokurátor dostať do ruky. Pokiaľ bude mať zmysel pre spravodlivosť, musí sa tým zaoberať. Ďalej, po opadnutí počiatočných emócií, mediálnej bubliny a politického predháňania sa, kto spraví tvrdšie opatrenia, je väčšia šanca, že sa na to právnici pozrú s chladnou hlavou. Samozrejme, je tu i nedostatočná promptnosť konania z mojej strany.

Osoby, na ktoré je trestné oznámenie podané

Samozrejme, ľudí v štátnej správe, ktoré sa týmito opatreniami dopustili trestných činov, môže byť viac. Avšak oné tri osoby nesú za ne primárnu zodpovednosť a boli najagresívnejšie v ich presadzovaní. U všetkých troch je navyše zrejmá jasná protikresťanská orientácia. Peter Pellegrini toto protizákonné opatrenie na zavretie kostolov presadzoval skôr, než zavretie škôl, tovární, obchodov a ďalších zariadení. Odôvodnil to tým, že všetko to ostatné je kľúčové pre hospodárstvo, zatiaľ čo náboženské obrady sú „len obyčajná tradícia“. Tu je evidentné grobiánske pohŕdanie najvyššou vedomosťou a povinnosťou ľudskou a celkom prevrátený rebríček hodnôt, vychádzajúci z boľševického materializmu. Ďalej sa vyjadril, že Cirkev je organizácia fungujúca v rámci štátu a podriadená štátu (čo je neslýchané do neba volajúce kacírstvo) a že bude prvým, kto bude iniciovať postihy tým, čo nariadenie porušia. U Igora Matoviča je protikresťanský prístup rafinovanejší a preto je oveľa nebezpečnejší. Sám alibisticky žiadne nariadenie hneď nevydal, iba ponechal to od svojho predchodcu. Prezentuje sa ako katolík, častokrát verejne vyhlási veci s nejakým duchovným obsahom, pozýva si sa na stretnutie predstaviteľov „cirkví“ a fotí sa s nimi. Skutky sú však celkom iné a prístup ku kresťanom ešte útlakovejší, než u Pellegriniho. Ako príklad za všetko možno uviesť totalitu počas Veľkonočných sviatkov. Zatiaľ, čo americký prezident volal, aby sa počas sviatkov zabudlo na opatrenia, všetci sa sústredili na ich kresťanský obsah spolu s blízkymi a išli do kostola, u slovenského premiéra sme videli pravý opak: O to viac si zgustol na tom, ako Slovákom spraviť zle a prenasledovať ich, pretože vedel, že sviatky sú časom, kedy ľudia navštívia rodinu a myslia na iné veci, než jeho opatrenia. A keďže ide o najvýznamnejšie kresťanské sviatky, badať tu osobitnú nenávisť a opovrhovanie kresťanskou praxou. Ani boľševici si takto przniť toto obdobie nedovolili. Dá sa to porovnať so zavedením 10-dňového týždňa počas Francúzskej revolúcie. No a dotiahnutím do absurdity je vyhlásenie Matoviča, že by nechal uväzniť kňaza za rozdávanie svätého prijímania, pretože vraj ide o trestný čin ohrozovania zdravia a „ak chce niekto stráviť 4 až 10 rokov v base, nech pokračuje v takomto nezodpovednom konaní“. Tu azda niet čo dodať. Vidíme tu dokonalú charakteristiku prototypu protikresťanského tyrana. To však až tak neprekvapí, keď si uvedomíme, že Matovič je podozrivý z napojenia na slobodomurárske lóže (článok o tom sa pripravuje). Tretím inkriminovaným je hlavný hygienik SR Ján Mikas. Áno, bol to on, ktorý všetky tieto protikresťanské opatrenia vymyslel a ktorý podnecoval i oboch premiérov k ich zavádzaniu. Preberá odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorú vedie keňský komunista a zločinec Tedros Adhanom Ghebreyesus a ktorá je skrz-naskrz pretchnutá globalizmom, slobodomurárstvom a pro-potratovou agendou. Zo všetkých troch zašiel Mikas v protikresťanských opatreniach najďalej a pokúša sa diktovať, čo sa má a nemá diať v súkromnej sfére. Nariaďuje povinnú svätokrádež (prijímanie do ruky), obmedzuje spovede a zakazuje kňazom navštevovať a udeľovať sviatosti ľuďom chorým na koronavírus. Tým prekročil všetky medze najelementárnejšej spravodlivosti. Niet na svete väčšieho zločinu, než pokúsiť sa znemožniť niekomu dostať sa do neba v hodine smrti.

KBS je nepriateľom katolicizmu číslo 1 na Slovensku

Kaifáš, Annáš a ďalší židovskí veľkňazi a farizeji boli otvorenými nepriateľmi Nášho Pána Ježiša Krista a dožadovali sa jeho smrti otvorene. Judáš však, zradca, súc formálne jedným z dvanástich apoštolov, bol nepriateľom skrytým a preto podľa kresťanskej tradície oveľa horším. Kristus ho sám nazýva synom zatratenia (Jn 17, 12). Podobne aj dnes nie sú našimi dnešnými najväčšími nepriateľmi tí, ktorí otvorene robia nezákonné protikresťanské opatrenia a prenasledujú Cirkev, ale tí, ktorí hrajúc sa na katolíkov a predstaviteľov Cirkvi, zavádzajú sami ešte horšie veci, zrádzajú katolícku vieru a vydávajú ľud Boží do rúk nepriateľov. Okrem toho, že vnucujú veriacim falošnú vierouku a modernizmus tzv. II. Vatikánskeho koncilu, sa plne zapojili do protikresťanského ťaženia v súvislosti s koronavírusom. Kto presadzoval svätokrádež a vyprázdňoval nádobky so svätenou vodou ešte predtým, než vláda čokoľvek zakazovala? Predstavitelia KBS! Kto žiadal a nariaďoval kňazom a veriacim, aby poslúchli protizákonné a protikresťanské štátne nariadenie? KBS! Kto opakovane vyzýval, že treba rešpektovať všetky štátne opatrenia a hygienika? Zvolenský s KBS! Kto opatrenia neustále ospravedlňoval a hľadal rôzne výhovorky, prečo sa proti nim nepostaviť? KBS! Kto zverejnil na svojej tlačovej stránke nariadenia hygienika proti elementárnej spravodlivosti, napríklad zákaz zaopatrovania chorých, bez čoho by tieto boli v podstate neznáme? KBS! Kto ešte aj po uvoľnení opatrení nezákonne a v rozpore s celým cirkevným právom a inštrukciami rímskych kongregácií núti veriacich páchať smrteľný hriech svätokrádeže vo forme znesväcovania eucharistie prijímaním do ruky? Áno, je to KBS!!! Niet na Slovensku horšej organizácie, než je KBS. Snáď ani PS-Spolu nie je tak protikresťanské ako oni.

My katolíci musíme sústrediť svoj boj hlavne proti KBS a až sekundárne proti sekulárnemu štátu a jeho predstaviteľom. Bohužiaľ, nie je zrejmé, že by sa niekto z KBS dopustil v tejto veci trestných činov proti svetským zákonom. Zvažujem podať trestné oznámenie pre spolupáchateľstvo a schvaľovanie trestného činu zo strany KBS, avšak nie je zrejmé, kto by bol vlastne obeťou, keďže veľká časť poškodeného duchovenstva sa sama hlási ku KBS ako k svojej materskej organizácii. Týka sa to aj veľkého množstva veriacich. Je potrebné bezodkladne zastaviť financovanie tejto heretickej organizácie zo štátneho rozpočtu a zabezpečiť, aby v svetskom práve stratila nárok na a priori uzurpáciu mena katolícky. Je možné podať podnet proti KBS aj na rímske kongregácie, avšak účinnosť je otázna, nakoľko tie sa topia častokrát ešte vo väčšej kríze, než KBS. Je tu aj blud kolegiality, na základe ktorého zrejme nezasiahnu proti KBS i keby chceli. Taktiež na základe tohto bludu aj niekto čestný a spravodlivý z KBS nevystúpi proti nej, ale pôjde radšej s prúdom.

Záver

Je zrejmé, že hoci KBS s trestnými činmi štátnych orgánov a predstaviteľov súhlasí, mimoriadne poškodenými na Slovensku sú všetci katolíci úprimnej viery z ľudu i duchovenstva, ktorí nemôžu za stav KBS a preto je toto trestné oznámenie na Pellegriniho, Matoviča a Mikasa prepotrebné. Nie je mysliteľné, aby svojvôľa vlády v prenasledovaní kresťanov dostala zelenú a mohla sa v budúcnosti opakovať. Pokiaľ si súdy splnia svoju povinnosť, podozrivým činy dokážu a spravodlivo ich potrestajú, môže to aj im samým pomôcť k obráteniu sa a na súde Božom im už bude ľahšie. Kto však pred hroziacim rozsudkom pekla zachráni predstaviteľov KBS?

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Matúš Kulich

O AUTOROVI

Som tradičným katolíkom z Podpoľania, monarchistom a obhájcom tradičných hodnôt a tradičnej spoločnosti. Zároveň som študentom fyziky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 4

Celkové hodnotenie: 2.76

Priemerná čítanosť: 2805

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ozbrojené sily: Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jenny Kane)   Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky. Dôležité je preto vždy si najprv overiť dôveryhodnosť zdroja,…

  Na Ukrajine sa konajú komunálne voľby

  0icon

  Kyjev 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Komunálne voľby sa v nedeľu konajú na väčšine územia Ukrajiny. Pozornosť miestnych politických pozorovateľov…

  Pri škole v Kábule sa odpálil samovrah. Vyše dve desiatky mŕtvych

  0icon

  Kábul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Dvadsaťštyri ľudí zahynulo a ďalších 57 utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku v blízkosti vzdelávacieho strediska v afganskom…

  Poslanci sa majú zísť opäť od utorka, čaká ich viacero vládnych návrhov

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládne novely zákonov z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy by mali poslanci prebrať…

  Premiér: V sobotu pribudlo 3042 nakazených, je to rekord s mimoriadnou dynamikou

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku v sobotu (24. 10.) pribudlo 3042 nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO)…

  Ženu pred pôrodom údajne odmietali prijať do košickej nemocnice, keďže nechcela podstúpiť test na covid. Mali padnúť aj vyhrážky o odobratí dieťaťa. Mamička už prestávala cítiť pohyby dieťaťa. Situáciu riešili policajti ako priestupok matky

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR- Oliver Ondráš)   Mnohí upozorňovali, že aktuálny núdzový stav, prísne epidemické opatrenia a nátlak na občanov, aby sa dali testovať…

  Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať…

  Predseda parlamentu Kollár je po nehode v stabilizovanom stave, zlomený má druhý krčný stavec

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič informoval, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu Zranený je Kollár, jeho ochrankár,…

  Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako "najväčší podvodník v slovenskej politike"

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku…

  Farár v Šulekove informoval, že v noci bude omša za dobrodincov. Primátor Hlohovca Kollár zo Za ľudí reaguje: "Prosím, nerobte to. Buďme zodpovední k sebe aj k druhým"

  0icon

  Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poslanec Národnej rady za stranu Za ľudí a zároveň primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár na sociálnej sieti informoval…

  TopDesať

  Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

  0 icon

  Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

  TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

  0 icon

  Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

  Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

  0 icon

  Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

  Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Vo svete IT

  Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

  0 icon

  Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

  Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

  0 icon

  Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

  Xiaomi uvoľnilo funkciu „Screen Combo“ pre prvý smartfón. Ide o funkciu, ktorá prináša desktopový režim

  0 icon

  Zrkadlenie smartfónu je jednou zo žiadaných funkcií, ktorou v súčasnosti disponuje viacero modelov zariadení. Aktuálne je dostupnou pre väčšinu zariadení pomocou externých aplikácií, avšak bez možnosti širších interakcií. V súčasnosti touto funkciou s rozšírenými možnosťami interakcií disponujú hlavne telefóny spoločností Huawei a Samsung. Spoločnosť Huawei túto funkciu predstavila spolu s…

  Čierna diera ako urýchľovač častíc? Táto teória v sebe ukrýva niekoľko háčikov

  0 icon

  Čierne diery patria medzi čistú gravitačnú silu, ktorá pritiahne všetky okolité objekty k sebe a už im nedovolí uniknúť preč. Keď sa priblížia k horizontu udalostí (pozn. redakcie: hranica, za ktorou úniková rýchlosť prekračuje rýchlosť svetla), objekty zrýchlia na závratné rýchlosti. Preto niektorí fyzici tvrdia, že z čiernych dier by boli dokonalí kandidáti na…

  Vesmír expanduje: Znamená to, že sa zväčšujeme aj my?

  0 icon

  K najzakladanejším vesmírnym poznatkom patrí vesmírna expanzia. Znamená to, že aj my expandujeme spolu s ním? Ak by to tak bolo, zrejme by si to nikto nevšimol, pretože všetko by sa zväčšovalo v rovnakom pomere, tvrdí YouTube kanál minutephysics. Odpoveď na otázku je nie. Vesmír síce expanduje, ale to neznamená,…

  Armádny Magazín

  Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

  0 icon

  USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

  Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

  0 icon

  USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

  Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

  0 icon

  Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

  Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

  0 icon

  Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

  Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

  0 icon

  Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA