Čo čaká USA pod Trumpovým vedením a čo Slovensko pod Matovičovým?

Kým Trump je americkým vlastencom, Matovič sa vo svojom programovom vyhlásení vlády (PVV) vyfarbil ako zradca slovenských národno-štátnych záujmov a zapredanec záujmov nadnárodných mocenských elít (deep state), ktorým Trump vyhlásil boj na život a na smrť.

Keď J.F. Kennedy zistil, akú veľkú moc majú mocenské elity, ktorých jadro tvoria centrálni bankári a ako z úzadia cez FED, moc nad médiami a tajnými službami ovládajú Spojené štáty, uvedomil si veľké nebezpečenstvo, ktoré pre demokraciu v USA predstavujú a pustil sa s nimi do nerovného boja. Pár mesiacov po tom, čo vydal zákon o tom, že emisia striebrom krytých peňazí, a tým aj monetárna politika prechádza do rúk štátu, bol naň spáchaný atentát. Podobne dopadol aj jeho brat Róbert a za záhadných okolností pri leteckej katastrofe v súkromnom lietadle zahynul aj jeho syn John F. Kennedy Jr., ktorý chcel nadviazať na boj svojho otca proti tieňovým mocenským elitám ovládajúcim USA. Bol dobrým priateľom Donalda Trumpa, ktorý si tento boj po smrti svojho priateľa zobral k srdcu ako svoje životné poslanie a zároveň poverenie zhora. O tomto jeho poslaní boli zhora upovedomení aj mnohí pravoverní kresťania, ktorí vďaka rozsiahlym modlitbovým kapaniam dosiahli vysokú účasť kresťanov vo voľbách a zázračné víťazstvo Donalda Trumpa. Kennedy Jr. sa o svojom priateľovi prorocky vyjadril v roku 1999 pre časopis George Magazine: Ak sa môj drahý priateľ Donald Trump niekedy rozhodne obetovať svoj báječný miliardársky životný štýl, aby sa stal prezidentom, bude nezastaviteľnou silou pre uskutočnenie najvyššej spravodlivosti“:

https://stellasplace1.com/2018/07/23/photo-of-the-day-7/

Pre svetovládne mocenské elity víťazstvo vlasteneckého Trumpa bolo šokom. Veď jasné víťazstvo sa očakávalo od ich protežanta – Hillary Clintonovej.  Atmosféra hustla a temnela a približovalo sa nastolenie teroru globálneho fašizmu nielen v USA, ale aj v Európe. Mimoriadne aktívne pracovali politické mimovládky (nástroj svetovlády) a ich fašistické úderky, ktorým dokonca ustupoval aj Fico ich financovaním a akceptovaním fašistickej inkvizičnej novely zákonov o boji proti extrémizmu z dielne Lucie Žitňanskej. Postavil sa dokonca do čela trestného komanda NAKA predpokladajúc, že pod svojím vedením zmierni dôsledky neodvratného nástupu globálnej fašistickej totality. Podobne sa kedysi zachoval Gustáv Husák, ktorý sa postavil do čela štátu po invázii spojeneckých vojsk v r. 1968, aby v zložitej situácii predišiel hrozbe nebezpečného vybavovania si účtov.

Svetovláda NWO nevynechá jedinú príležitosť k útokom na Trumpa, permanentne sa usiluje o jeho impeachment, zosnovala viacero neúspešných atentátov naň. Jej predchádzajúce pokusy o vyvolanie celosvetového vojnového požiaru úspešne maril Vladimír Putin, ktorý je podobne ako Trump pod Božou ochranou aj vďaka nasadeniu mnohých pravoverných kresťanov, ktorých Ježiš Kristus vo svojich posolstvách neustále vzýva k boju proti satanistickému zlu svetovlády NWO, prosbám a modlitbám.  Prebieha neľútostný boj na všetkých úrovniach okrem ozbrojeného konfliktu. Namiesto neho je však nasadená biologická zbraň – koronavírusová pandémia. Poľom boja v tejto 3. svetovej vojne sa tak stal celý svet.

Aj keď Trump zakázal lety medzi USA, Čínou a Európou, pandémia udrela na USA v plnej sile a svetovláda sa ju snaží využiť na zvrhnutie Trumpa, prípadne jeho neúspech v prezidentských voľbách, ako aj na štátny prevrat v Rusku pomocou vlastizradnej liberálnej oligarchie. Pokus o štátny prevrat v Číne sa jej však nepodaril. Svetovláda NWO si  neuvedomuje, že USA natoľko oslabli, že už nikdy nebudú môcť byť v ich rukách nástrojom svetovej hegemónie. A koronavírus len urýchlil neodvratný pád USA. Situácia je kritická, dokonca hrozia nepokoje až občianska vojna, čo ešte viac oslabí USA – výkvet tzv. liberálnej demokracie.

Samozrejme, liberalizmus ako ideológia kapitalizmu nemá nič spoločné s demokraciou a Putin ho označil za prežitok, ktorý definitívne odchádza zo scény. Liberalizmus je klaňaním sa démonovi moci, bohatstva a slávy. Je to čistý satanizmus, ktorý je úhlavným nepriateľom kresťanstva. Honba za ziskom vedie k čoraz väčšej koncentrácii moci a bohatstva v rukách úzkej skupiny finančnej a priemyselnej oligarchie a nastoleniu je diktatúry, a tak nevyhnute ústi do fašizmu, čoho potvrdením bol nástup fašizmu v celej Európe pred 2. svetovou vojnou. V súčasnosti ide o nástup globálneho fašizmu NWO (Nový svetový poriadok).

Je priam príznačné, že sa naša vláda vo vojom programovom vyhlásení hlási k tomuto liberalizmu, dokonca sa ho pokúsila spojiť s demokraciou použijúc pojem „liberálna demokracia“ na oklamanie verejnosti. Ba nebude váhať vytvoriť mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám“, ktoré vraj účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v liberálnu demokraciu. Nuž, máme sa na čo tešiť – na nastolenie totalitnej liberálno-fašistickej diktatúry, propagandy a demagógie, protiústavné odstránenie slobody slova a prejavu. Ešte ani nezačala vládnuť a už cerí na nás totalitné zubiská vo svojom PVV. Ak za socializmu sa nepripúšťala kritika socialistickej demokracie, tak v súčasnom štádiu liberálneho fašizmu sa nepripúšťa kritika liberálnej demokracie.

Pozrime sa bližšie na príklade USA, aké skvelé plody so sebou priniesla tzv. liberálna demokracia. Cesta kapitalizmu je cestou stupňujúceho sa zotročovania človeka, keď honba za ziskom vedie z jednej strany k nadprodukcii tovarov a služieb a z druhej strany k obmedzeným možnostiam ich nákupu a spotreby zo strany podhodnotenej  a vykorisťovanej pracovnej sily. Táto v minulosti cyklicky sa opakujúca krízová situácia je v súčasnosti riešená úverovaním (spotrebné úvery) a neustálym zadlžovaním sa. Je paradoxom, keď napriek tomu, že americký dolár, ktorý celý svet nakupuje ako rezervnú menu za predaj svojich tovarov, ku ktorým sa USA tak dostávajú takmer zadarmo, je sprevádzaný neustálym nárastom zadlženia obyvateľstva a štátu. Dolár, ktorý ako hlavný vývozný artikel USA sa mal stať zdrojom bohatstva celého amerického národa, sa stal zdrojom enormného bohatstva iba úzkej vrstvy finančnej oligarchie, likvidácie strednej triedy, rastu chudoby, biedy a bezdomovstva širokých  más. Značná časť fyzického kapitálu v honbe za ziskom, a teda lacnou pracovnou silou sa presunula do Číny, ktorá sa stala priemyselnou a produkčnou veľmocou č.1 s reálnym HDP, kým HDP USA je už tvorený hlavne predraženými službami a enormne nafúknutou finančnou bublinou na akciovej burze cenných (bezcenných) papierov, ktorá praskla v dôsledku súčasnej krízy, a tak sa časť nadbytočných peňazí vyparila z obehu. Ľudia nedokážu splácať vysoké hypotéky a nájomné za byty či kartónové domy a prichádzajú o svoje majetky, ktoré sa presúvajú do rúk nenásytnej finančnej oligarchie. Americký národ je ekonomicky najzotročenejším národom na svete vďaka tzv. liberalizmu (presnejšie liberálnemu fašizmu). Aj Ukrajina je žiarivým príkladom katastrofy, do ktorej ju priviedlo víťazstvo amerického liberalizmu.

Tento zotročujúci americký liberálny model pretlačila do programového vyhlásenia SaS, keď z jednej strany znížením daňovo-odvodového zaťaženia chce zvýšiť zisky veľkokapitálu a následný pokles príjmu štátneho rozpočtu kompenzovať zavedením vysokých daní z majetku – byty, domy, pozemky, o ktoré ľudia prídu v exekúciách, keď sa dostanú do finančných ťažkostí, ak sa ocitnú bez práce, ochorejú  či odídu do nízko plateného dôchodku. Tak ich majetky prejdú do rúk finančnej oligarchie a máme tu liberálnu Ameriku „čoby dub“.

Situácia v USA je katastrofálna, miera nezamestnanosti prudko rastie a približuje sa k úrovni 24%, aká bola na začiatku 30-tých rokov 20. storočia v čase veľkej hospodárskej krízy. Hrozí sociálny výbuch. Mocenské elity NWO, ktoré sú zodpovedné za tento krach USA sa snažia zodpovednosť zvaliť na Trumpa a naň namieriť hnev ľudu, potom ho odstrániť a nastoliť totalitu globálneho fašizmu. Ale nepodarí sa im to, budú porazení.

Boj medzi Dobrom a Zlom sa blíži do svojej finálnej fázy. Na strane Zla (Satana) stoja svetovládne mocenské elity – nadnárodná finančná oligarchia a jej slúžiaci tretí sektor, vlastizradné mimovládky a ich fašistické úderky, piata kolóna, miestna vlastizradná liberálna oligarchia, byrokratická centrála EÚ usilujúca o likvidáciu európskych národov a genocídu pôvodného obyvateľstva migračnou politikou. Stranu Zla reprezentujú odľudštené bytosti ako Rothschildovci, Morganovci, Baruchovci, Clintonovci, Soroš, Bill Gates a celá plejáda ďalších. Nitky ich zločinnej siete sa zbiehajú do Londýna – centra svetovlády.

Na strane Dobra stoja Putin, Trump, Si Ťin-pching, prebúdzajúce sa národy, vlastenecké strany, národnooslobodzovacie hnutia a pravoverní kresťania.

Žiaľ, naša vláda vsadila na nesprávneho koňa a čaká ju neodvratná prehra. Ale ani nič iné sa nedalo čakať. Veď sa tam dostali tí, ktorí sa tam mali dostať po zinscenovanej vražde Kuciaka a protivládnych protestoch organizovaných mimovládkami s cieľom štátneho prevratu. Veľmi sa ponáhľali, nechceli čakať dva roky do volieb, lebo ich čas sa kráti. Nakoniec sa dočkali, a ten, čo ohlásil, že Kuciakovou vraždou sme dosiahli míľnik, sa nakoniec usalašil v premiérskom kresle a mimovládne organizácie v službách nadnárodných svetovládnych elít sa dostali do pozície tých, ktorým „vláda SR posilní systémové financovanie“ ako svojmu najdôležitejšiemu partnerovi preberajúcemu do svojich rúk moc nad „touto krajinou“.  Oni budú rozhodovať o tom, čo je hoax, hybridná hrozba, konšpirácia, dezinformácia a extrémizmus a zároveň vynášať rozsudky. Vláda „bude vytvárať podmienky na vysoko transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov“ a pracovať „v úzkom dialógu s mimovládnym sektorom ako kľúčovým partnerom“. O dôležitej úlohe mimovládnych organizácií pri riadení štátu je spomínané  11 krát v PVV.  Vlastizrada a fašistická totalita ako vyšitá. Máme sa na čo tešiť. Skrátka, úbohosť nad úbohosť, trápnosť nad trápnosť a výsmech nášmu národu.

Vláda sa svojím programovým vyhlásením znemožnila. Sú v ňom síce aj také časti, ktoré boli solídne spracované niektorými odborníkmi, prevládajú však nesplniteľné sľuby a nadbytočný balast. Nadmerný rozsah 121 strán slúži hlavne na to, aby boli zamaskované zákerné zámery nášho zotročenia a vlastizrady. Časti, ktoré sa venujú medzinárodnej politike, právu, ekonomickej oblasti, bezpečnosti štátu, propagande sú čistou katastrofou. Vyhlásením USA za „kľúčového spojenca pre ich jedinečné spôsobilosti nad rámec NATO“ sa pravdepodobne sleduje cieľ vybudovania amerických vojenských základní na Slovensku a dereguláciou cien energií ich zvyšovanie. Vyhlásenie Korčoka, že „my sme Brusel a Brusel je tu“ (rozumej nadvláda Berlína) predznamenáva zbavenie nás posledných zvyškov štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

O neschopnosti vlády uchádzať sa o financie s cieľom pomôcť ľuďom a zachrániť slovenské spoločnosti v súčasnom krízovom období v porovnaní s inými krajinami hovorí článok: https://www.hlavnespravy.sk/slovenske-opatrenia-proti-krize-zaostavaju-za-inymi-krajinami-ukazuje-studia/2143278 . A tak zrejme k financiám prídeme len tak, ako kedysi Gréci a teraz Ukrajinci, že do rúk zahraničnej oligarchie odovzdáme naše prírodné bohatstvo, pôdu a hlavne vodu, ktorá sa s stáva strategickou surovinou, a tá predsa nesmie patriť slovenskému ľudu, ale nadnárodným korporáciám. Veď s nami sa počíta len ako so sluhami záujmov cudzieho kapitálu a domácej oligarchie.  To je tá slávna liberálna demokracia, ktorej kritika pod hrozbou trestného stíhania bude zakázaná, podobne ako spomínanie pozitívnych stránok vojnového Slovenského štátu či obdobia socializmu, počas ktorého sa vybudovalo to, čo sa neskôr rozkradlo, rozpredalo do cudziny či zruinovalo. Skúste porovnať, čo sa vybudovalo za socializmu a čo za tzv. liberálnej demokracie, čo vlastnilo Slovensko vtedy (všetko) a čo teraz (takmer nič). Tá slávna nekritizovateľná „liberálna demokracia“ nás okradla takmer o všetko a urobila z nás otrokov a vazalov.

Donald Trump vstupoval do politiky so svojím jasným zámerom vysušenia bahniska „draining the swamp“, poverením od Boha, aby zbavil USA najväčšieho zla reprezentovaného svetovládnymi elitami (deep state) usilujúcimi o NWO. Matovič vstúpil do politiky, aby tomuto zlu otvoril brány dokorán a odovzdal mu do rúk Slovensko. Trump musí občas robiť zo seba šaša, aby zmiatol nepriateľa, vyšmykol sa mu z rúk a zasadil protiúder. A náš Matovič šaša ani predstierať nemusí.

Nič však ešte nie je stratené. Nádejou na záchranu Slovenska je dianie na scéne globálnej politiky, kde sily Zla budú čoskoro porazené. Neodvratne sa blíži nová Jalta, na ktorej traja najvýznamnejší svetoví politici Putin, Trump a Si Ťin-phing budú rozhodovať o povojnovom usporiadaní sveta. NATO zanikne, EÚ sa rozpadne, lebo na Európu doľahne kríza veľmi ťažko a už teraz sa z pôdy EÚ ozývajú hlasy, aby sa pristúpilo u krachujúcich spoločností k ich zoštátňovaniu, aby sa nestali ľahkou korisťou čínskeho kapitálu. To len signalizuje blížiaci sa neodvratný krach liberalizmu.

Ak Trump za spôsobenie koronavírusovej pandémie žiada od Číny kompenzáciu 1,2 bilióna USD, čo predstavuje dlh USA v podobe štátnych dlhopisov, je to z jeho strany iba hra a zároveň priznanie, že krachujúce USA nebudú už nikdy schopné splatiť svoj dlh voči Číne, čo Si Ťin-phing veľmi dobre vie. Zdanlivé rozpory medzi Trumpom, Putinom či Si Ťin-phingom nie sú ničím iným než brilantnou strategickou hrou na oklamanie nepriateľa. Toho nepriateľa, do rúk ktorého chce Matovičova vláda vlastizradne odovzdať Slovensko. Nebude to mať však ľahké, lebo bude pod silným drobnohľadom. Ešte je len na začiatku a už sa znemožňuje. Musíme ju donútiť, aby si uvedomila, že je tu na to, aby slúžila slovenskému ľudu (demokracia), a nie diktátu záujmov cudzích a domácich mocenských elít (liberálny fašizmus).

Z jednej strany chce Matovič nastoliť liberálno-fašistickú totalitu a z druhej za to očakáva potlesk od slovenskej verejnosti, aký je on skvelý premiér, najlepší na svete. Kým Trump je štátnik, Matovič iba nesvojprávna bábka, sluha cudzích záujmov, podľa Fica psychopat a podľa Romana Michelka šašo a blázon. Vyslúžil si už mnoho všelijakých nelichotivých prezývok. A celkom oprávnene. Čo zasieval, keď útočil a kydal na iných, teraz žne. Jeho zmätočné hysterické vystupovanie, nekompetentnosť, pomstychtivosť, precitlivenosť na seba samého, potreba neustáleho lichotenia z neho robia trápnu figúrku, ktorá čím ďalej tým viac stráca úctu národa. A to je vlastne len dobre, lebo to sťaží realizáciu vlastizradných zámerov a antisociálneho programu. To, akú búdu na nás vláda ušila, čoskoro vypláva na povrch.

Vláda miesto toho, aby povzbudzovala svoj ľud, jeho ducha slobody a vlastenectva, usilovala o budovanie silného spravodlivého sociálneho štátu, nás vháňa do náručia síl Zla. Napriek tomu nám nezabráni, aby sme sa hrdo hlásili k slovenskému národu, láske k vlasti, svojej hrdinskej histórii, bratskému slovanskému ruskému národu a iným národom, obdivu geniality Putina či smelosti Trumpa, pohŕdaniu vlastizradnými mimovládkami (protištátkami), zápasu o pravú demokraciu a sociálne spravodlivú spoločnosť. Pred pár dňami zomrel skvelý taliansky politik a novinár Giulietto Chiesa, veľký ctiteľ Ruska, ktorý sa dokonca považoval za jeho vlastenca. Vyhlásil, že byť vlastencom Ruska je byť vlastencom Talianska a že silné Rusko je jedinou nádejou na záchranu civilizácie. Nech je nám jeho odkaz, odvaha a slobodymilovnosť povzbudením.

Ing. Peter Kohút, CSc.

člen združení slovenskej inteligencie Korene  https://zsi-korene.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 87

Celkové hodnotenie: 22.41

Priemerná čítanosť: 5737

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Kollár k očkovaniu a Lučanskému: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie. Každý si to musí zvážiť. Generála sme považovali za dobrého policajta

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale…

  Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)   Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok…

  NRSR: Poslanci OĽANO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

  0icon

  Bratislava 17. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  V okrese Nitra bolo v sobotu na testoch 46.083 osôb

  0icon

  Nitra 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V okrese Nitra pokračujú mestá a obce v testovaní obyvateľov na COVID-19. Počas soboty (16.1.) sa otestovalo na…

  Ján Mazák je nebezpečenstvom pre právny štát, hovorí sudca Patrik Števík

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   O predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sa kriticky vyjadruje čoraz viac sudcov. Hovoria, že zradil sudcovský stav, že je…

  V Kábule zastrelili dve sudkyne

  0icon

  Kábul 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Neznámi ozbrojenci zastrelili v nedeľu skoro ráno dve sudkyne, ktoré pracovali na afganskom najvyššom súde v hlavnom meste…

  Trumpov advokát vysvetlil podrobnosti prípadu impeachmentu

  0icon

  USA 17. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Osobný právnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani povedal televíznemu kanálu ABC News, že patrí do tímu obhajoby prezidenta v…

  V Košiciach malo testovanie hladký priebeh, účasť bola nižšia

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého víkendu plošného testovania obyvateľov na nový koronavírus, ku ktorému pristúpila košická samospráva pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu…

  Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (HSP/TSKE/Foto:Casoslov)   17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové…

  TopDesať

  Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

  0 icon

  Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

  Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

  0 icon

  Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

  Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

  0 icon

  Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

  Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

  0 icon

  Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Vo svete IT

  Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

  0 icon

  Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

  Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

  0 icon

  Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

  Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

  0 icon

  Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

  Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

  0 icon

  6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  Armádny Magazín

  V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

  0 icon

  USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

  Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

  0 icon

  Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

  Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

  0 icon

  Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

  Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

  0 icon

  [caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA