Čo čaká USA pod Trumpovým vedením a čo Slovensko pod Matovičovým?

Kým Trump je americkým vlastencom, Matovič sa vo svojom programovom vyhlásení vlády (PVV) vyfarbil ako zradca slovenských národno-štátnych záujmov a zapredanec záujmov nadnárodných mocenských elít (deep state), ktorým Trump vyhlásil boj na život a na smrť.

Keď J.F. Kennedy zistil, akú veľkú moc majú mocenské elity, ktorých jadro tvoria centrálni bankári a ako z úzadia cez FED, moc nad médiami a tajnými službami ovládajú Spojené štáty, uvedomil si veľké nebezpečenstvo, ktoré pre demokraciu v USA predstavujú a pustil sa s nimi do nerovného boja. Pár mesiacov po tom, čo vydal zákon o tom, že emisia striebrom krytých peňazí, a tým aj monetárna politika prechádza do rúk štátu, bol naň spáchaný atentát. Podobne dopadol aj jeho brat Róbert a za záhadných okolností pri leteckej katastrofe v súkromnom lietadle zahynul aj jeho syn John F. Kennedy Jr., ktorý chcel nadviazať na boj svojho otca proti tieňovým mocenským elitám ovládajúcim USA. Bol dobrým priateľom Donalda Trumpa, ktorý si tento boj po smrti svojho priateľa zobral k srdcu ako svoje životné poslanie a zároveň poverenie zhora. O tomto jeho poslaní boli zhora upovedomení aj mnohí pravoverní kresťania, ktorí vďaka rozsiahlym modlitbovým kapaniam dosiahli vysokú účasť kresťanov vo voľbách a zázračné víťazstvo Donalda Trumpa. Kennedy Jr. sa o svojom priateľovi prorocky vyjadril v roku 1999 pre časopis George Magazine: Ak sa môj drahý priateľ Donald Trump niekedy rozhodne obetovať svoj báječný miliardársky životný štýl, aby sa stal prezidentom, bude nezastaviteľnou silou pre uskutočnenie najvyššej spravodlivosti“:

https://stellasplace1.com/2018/07/23/photo-of-the-day-7/

Pre svetovládne mocenské elity víťazstvo vlasteneckého Trumpa bolo šokom. Veď jasné víťazstvo sa očakávalo od ich protežanta – Hillary Clintonovej.  Atmosféra hustla a temnela a približovalo sa nastolenie teroru globálneho fašizmu nielen v USA, ale aj v Európe. Mimoriadne aktívne pracovali politické mimovládky (nástroj svetovlády) a ich fašistické úderky, ktorým dokonca ustupoval aj Fico ich financovaním a akceptovaním fašistickej inkvizičnej novely zákonov o boji proti extrémizmu z dielne Lucie Žitňanskej. Postavil sa dokonca do čela trestného komanda NAKA predpokladajúc, že pod svojím vedením zmierni dôsledky neodvratného nástupu globálnej fašistickej totality. Podobne sa kedysi zachoval Gustáv Husák, ktorý sa postavil do čela štátu po invázii spojeneckých vojsk v r. 1968, aby v zložitej situácii predišiel hrozbe nebezpečného vybavovania si účtov.

Svetovláda NWO nevynechá jedinú príležitosť k útokom na Trumpa, permanentne sa usiluje o jeho impeachment, zosnovala viacero neúspešných atentátov naň. Jej predchádzajúce pokusy o vyvolanie celosvetového vojnového požiaru úspešne maril Vladimír Putin, ktorý je podobne ako Trump pod Božou ochranou aj vďaka nasadeniu mnohých pravoverných kresťanov, ktorých Ježiš Kristus vo svojich posolstvách neustále vzýva k boju proti satanistickému zlu svetovlády NWO, prosbám a modlitbám.  Prebieha neľútostný boj na všetkých úrovniach okrem ozbrojeného konfliktu. Namiesto neho je však nasadená biologická zbraň – koronavírusová pandémia. Poľom boja v tejto 3. svetovej vojne sa tak stal celý svet.

Aj keď Trump zakázal lety medzi USA, Čínou a Európou, pandémia udrela na USA v plnej sile a svetovláda sa ju snaží využiť na zvrhnutie Trumpa, prípadne jeho neúspech v prezidentských voľbách, ako aj na štátny prevrat v Rusku pomocou vlastizradnej liberálnej oligarchie. Pokus o štátny prevrat v Číne sa jej však nepodaril. Svetovláda NWO si  neuvedomuje, že USA natoľko oslabli, že už nikdy nebudú môcť byť v ich rukách nástrojom svetovej hegemónie. A koronavírus len urýchlil neodvratný pád USA. Situácia je kritická, dokonca hrozia nepokoje až občianska vojna, čo ešte viac oslabí USA – výkvet tzv. liberálnej demokracie.

Samozrejme, liberalizmus ako ideológia kapitalizmu nemá nič spoločné s demokraciou a Putin ho označil za prežitok, ktorý definitívne odchádza zo scény. Liberalizmus je klaňaním sa démonovi moci, bohatstva a slávy. Je to čistý satanizmus, ktorý je úhlavným nepriateľom kresťanstva. Honba za ziskom vedie k čoraz väčšej koncentrácii moci a bohatstva v rukách úzkej skupiny finančnej a priemyselnej oligarchie a nastoleniu je diktatúry, a tak nevyhnute ústi do fašizmu, čoho potvrdením bol nástup fašizmu v celej Európe pred 2. svetovou vojnou. V súčasnosti ide o nástup globálneho fašizmu NWO (Nový svetový poriadok).

Je priam príznačné, že sa naša vláda vo vojom programovom vyhlásení hlási k tomuto liberalizmu, dokonca sa ho pokúsila spojiť s demokraciou použijúc pojem „liberálna demokracia“ na oklamanie verejnosti. Ba nebude váhať vytvoriť mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám“, ktoré vraj účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v liberálnu demokraciu. Nuž, máme sa na čo tešiť – na nastolenie totalitnej liberálno-fašistickej diktatúry, propagandy a demagógie, protiústavné odstránenie slobody slova a prejavu. Ešte ani nezačala vládnuť a už cerí na nás totalitné zubiská vo svojom PVV. Ak za socializmu sa nepripúšťala kritika socialistickej demokracie, tak v súčasnom štádiu liberálneho fašizmu sa nepripúšťa kritika liberálnej demokracie.

Pozrime sa bližšie na príklade USA, aké skvelé plody so sebou priniesla tzv. liberálna demokracia. Cesta kapitalizmu je cestou stupňujúceho sa zotročovania človeka, keď honba za ziskom vedie z jednej strany k nadprodukcii tovarov a služieb a z druhej strany k obmedzeným možnostiam ich nákupu a spotreby zo strany podhodnotenej  a vykorisťovanej pracovnej sily. Táto v minulosti cyklicky sa opakujúca krízová situácia je v súčasnosti riešená úverovaním (spotrebné úvery) a neustálym zadlžovaním sa. Je paradoxom, keď napriek tomu, že americký dolár, ktorý celý svet nakupuje ako rezervnú menu za predaj svojich tovarov, ku ktorým sa USA tak dostávajú takmer zadarmo, je sprevádzaný neustálym nárastom zadlženia obyvateľstva a štátu. Dolár, ktorý ako hlavný vývozný artikel USA sa mal stať zdrojom bohatstva celého amerického národa, sa stal zdrojom enormného bohatstva iba úzkej vrstvy finančnej oligarchie, likvidácie strednej triedy, rastu chudoby, biedy a bezdomovstva širokých  más. Značná časť fyzického kapitálu v honbe za ziskom, a teda lacnou pracovnou silou sa presunula do Číny, ktorá sa stala priemyselnou a produkčnou veľmocou č.1 s reálnym HDP, kým HDP USA je už tvorený hlavne predraženými službami a enormne nafúknutou finančnou bublinou na akciovej burze cenných (bezcenných) papierov, ktorá praskla v dôsledku súčasnej krízy, a tak sa časť nadbytočných peňazí vyparila z obehu. Ľudia nedokážu splácať vysoké hypotéky a nájomné za byty či kartónové domy a prichádzajú o svoje majetky, ktoré sa presúvajú do rúk nenásytnej finančnej oligarchie. Americký národ je ekonomicky najzotročenejším národom na svete vďaka tzv. liberalizmu (presnejšie liberálnemu fašizmu). Aj Ukrajina je žiarivým príkladom katastrofy, do ktorej ju priviedlo víťazstvo amerického liberalizmu.

Tento zotročujúci americký liberálny model pretlačila do programového vyhlásenia SaS, keď z jednej strany znížením daňovo-odvodového zaťaženia chce zvýšiť zisky veľkokapitálu a následný pokles príjmu štátneho rozpočtu kompenzovať zavedením vysokých daní z majetku – byty, domy, pozemky, o ktoré ľudia prídu v exekúciách, keď sa dostanú do finančných ťažkostí, ak sa ocitnú bez práce, ochorejú  či odídu do nízko plateného dôchodku. Tak ich majetky prejdú do rúk finančnej oligarchie a máme tu liberálnu Ameriku „čoby dub“.

Situácia v USA je katastrofálna, miera nezamestnanosti prudko rastie a približuje sa k úrovni 24%, aká bola na začiatku 30-tých rokov 20. storočia v čase veľkej hospodárskej krízy. Hrozí sociálny výbuch. Mocenské elity NWO, ktoré sú zodpovedné za tento krach USA sa snažia zodpovednosť zvaliť na Trumpa a naň namieriť hnev ľudu, potom ho odstrániť a nastoliť totalitu globálneho fašizmu. Ale nepodarí sa im to, budú porazení.

Boj medzi Dobrom a Zlom sa blíži do svojej finálnej fázy. Na strane Zla (Satana) stoja svetovládne mocenské elity – nadnárodná finančná oligarchia a jej slúžiaci tretí sektor, vlastizradné mimovládky a ich fašistické úderky, piata kolóna, miestna vlastizradná liberálna oligarchia, byrokratická centrála EÚ usilujúca o likvidáciu európskych národov a genocídu pôvodného obyvateľstva migračnou politikou. Stranu Zla reprezentujú odľudštené bytosti ako Rothschildovci, Morganovci, Baruchovci, Clintonovci, Soroš, Bill Gates a celá plejáda ďalších. Nitky ich zločinnej siete sa zbiehajú do Londýna – centra svetovlády.

Na strane Dobra stoja Putin, Trump, Si Ťin-pching, prebúdzajúce sa národy, vlastenecké strany, národnooslobodzovacie hnutia a pravoverní kresťania.

Žiaľ, naša vláda vsadila na nesprávneho koňa a čaká ju neodvratná prehra. Ale ani nič iné sa nedalo čakať. Veď sa tam dostali tí, ktorí sa tam mali dostať po zinscenovanej vražde Kuciaka a protivládnych protestoch organizovaných mimovládkami s cieľom štátneho prevratu. Veľmi sa ponáhľali, nechceli čakať dva roky do volieb, lebo ich čas sa kráti. Nakoniec sa dočkali, a ten, čo ohlásil, že Kuciakovou vraždou sme dosiahli míľnik, sa nakoniec usalašil v premiérskom kresle a mimovládne organizácie v službách nadnárodných svetovládnych elít sa dostali do pozície tých, ktorým „vláda SR posilní systémové financovanie“ ako svojmu najdôležitejšiemu partnerovi preberajúcemu do svojich rúk moc nad „touto krajinou“.  Oni budú rozhodovať o tom, čo je hoax, hybridná hrozba, konšpirácia, dezinformácia a extrémizmus a zároveň vynášať rozsudky. Vláda „bude vytvárať podmienky na vysoko transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií z verejných a európskych zdrojov“ a pracovať „v úzkom dialógu s mimovládnym sektorom ako kľúčovým partnerom“. O dôležitej úlohe mimovládnych organizácií pri riadení štátu je spomínané  11 krát v PVV.  Vlastizrada a fašistická totalita ako vyšitá. Máme sa na čo tešiť. Skrátka, úbohosť nad úbohosť, trápnosť nad trápnosť a výsmech nášmu národu.

Vláda sa svojím programovým vyhlásením znemožnila. Sú v ňom síce aj také časti, ktoré boli solídne spracované niektorými odborníkmi, prevládajú však nesplniteľné sľuby a nadbytočný balast. Nadmerný rozsah 121 strán slúži hlavne na to, aby boli zamaskované zákerné zámery nášho zotročenia a vlastizrady. Časti, ktoré sa venujú medzinárodnej politike, právu, ekonomickej oblasti, bezpečnosti štátu, propagande sú čistou katastrofou. Vyhlásením USA za „kľúčového spojenca pre ich jedinečné spôsobilosti nad rámec NATO“ sa pravdepodobne sleduje cieľ vybudovania amerických vojenských základní na Slovensku a dereguláciou cien energií ich zvyšovanie. Vyhlásenie Korčoka, že „my sme Brusel a Brusel je tu“ (rozumej nadvláda Berlína) predznamenáva zbavenie nás posledných zvyškov štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

O neschopnosti vlády uchádzať sa o financie s cieľom pomôcť ľuďom a zachrániť slovenské spoločnosti v súčasnom krízovom období v porovnaní s inými krajinami hovorí článok: https://www.hlavnespravy.sk/slovenske-opatrenia-proti-krize-zaostavaju-za-inymi-krajinami-ukazuje-studia/2143278 . A tak zrejme k financiám prídeme len tak, ako kedysi Gréci a teraz Ukrajinci, že do rúk zahraničnej oligarchie odovzdáme naše prírodné bohatstvo, pôdu a hlavne vodu, ktorá sa s stáva strategickou surovinou, a tá predsa nesmie patriť slovenskému ľudu, ale nadnárodným korporáciám. Veď s nami sa počíta len ako so sluhami záujmov cudzieho kapitálu a domácej oligarchie.  To je tá slávna liberálna demokracia, ktorej kritika pod hrozbou trestného stíhania bude zakázaná, podobne ako spomínanie pozitívnych stránok vojnového Slovenského štátu či obdobia socializmu, počas ktorého sa vybudovalo to, čo sa neskôr rozkradlo, rozpredalo do cudziny či zruinovalo. Skúste porovnať, čo sa vybudovalo za socializmu a čo za tzv. liberálnej demokracie, čo vlastnilo Slovensko vtedy (všetko) a čo teraz (takmer nič). Tá slávna nekritizovateľná „liberálna demokracia“ nás okradla takmer o všetko a urobila z nás otrokov a vazalov.

Donald Trump vstupoval do politiky so svojím jasným zámerom vysušenia bahniska „draining the swamp“, poverením od Boha, aby zbavil USA najväčšieho zla reprezentovaného svetovládnymi elitami (deep state) usilujúcimi o NWO. Matovič vstúpil do politiky, aby tomuto zlu otvoril brány dokorán a odovzdal mu do rúk Slovensko. Trump musí občas robiť zo seba šaša, aby zmiatol nepriateľa, vyšmykol sa mu z rúk a zasadil protiúder. A náš Matovič šaša ani predstierať nemusí.

Nič však ešte nie je stratené. Nádejou na záchranu Slovenska je dianie na scéne globálnej politiky, kde sily Zla budú čoskoro porazené. Neodvratne sa blíži nová Jalta, na ktorej traja najvýznamnejší svetoví politici Putin, Trump a Si Ťin-phing budú rozhodovať o povojnovom usporiadaní sveta. NATO zanikne, EÚ sa rozpadne, lebo na Európu doľahne kríza veľmi ťažko a už teraz sa z pôdy EÚ ozývajú hlasy, aby sa pristúpilo u krachujúcich spoločností k ich zoštátňovaniu, aby sa nestali ľahkou korisťou čínskeho kapitálu. To len signalizuje blížiaci sa neodvratný krach liberalizmu.

Ak Trump za spôsobenie koronavírusovej pandémie žiada od Číny kompenzáciu 1,2 bilióna USD, čo predstavuje dlh USA v podobe štátnych dlhopisov, je to z jeho strany iba hra a zároveň priznanie, že krachujúce USA nebudú už nikdy schopné splatiť svoj dlh voči Číne, čo Si Ťin-phing veľmi dobre vie. Zdanlivé rozpory medzi Trumpom, Putinom či Si Ťin-phingom nie sú ničím iným než brilantnou strategickou hrou na oklamanie nepriateľa. Toho nepriateľa, do rúk ktorého chce Matovičova vláda vlastizradne odovzdať Slovensko. Nebude to mať však ľahké, lebo bude pod silným drobnohľadom. Ešte je len na začiatku a už sa znemožňuje. Musíme ju donútiť, aby si uvedomila, že je tu na to, aby slúžila slovenskému ľudu (demokracia), a nie diktátu záujmov cudzích a domácich mocenských elít (liberálny fašizmus).

Z jednej strany chce Matovič nastoliť liberálno-fašistickú totalitu a z druhej za to očakáva potlesk od slovenskej verejnosti, aký je on skvelý premiér, najlepší na svete. Kým Trump je štátnik, Matovič iba nesvojprávna bábka, sluha cudzích záujmov, podľa Fica psychopat a podľa Romana Michelka šašo a blázon. Vyslúžil si už mnoho všelijakých nelichotivých prezývok. A celkom oprávnene. Čo zasieval, keď útočil a kydal na iných, teraz žne. Jeho zmätočné hysterické vystupovanie, nekompetentnosť, pomstychtivosť, precitlivenosť na seba samého, potreba neustáleho lichotenia z neho robia trápnu figúrku, ktorá čím ďalej tým viac stráca úctu národa. A to je vlastne len dobre, lebo to sťaží realizáciu vlastizradných zámerov a antisociálneho programu. To, akú búdu na nás vláda ušila, čoskoro vypláva na povrch.

Vláda miesto toho, aby povzbudzovala svoj ľud, jeho ducha slobody a vlastenectva, usilovala o budovanie silného spravodlivého sociálneho štátu, nás vháňa do náručia síl Zla. Napriek tomu nám nezabráni, aby sme sa hrdo hlásili k slovenskému národu, láske k vlasti, svojej hrdinskej histórii, bratskému slovanskému ruskému národu a iným národom, obdivu geniality Putina či smelosti Trumpa, pohŕdaniu vlastizradnými mimovládkami (protištátkami), zápasu o pravú demokraciu a sociálne spravodlivú spoločnosť. Pred pár dňami zomrel skvelý taliansky politik a novinár Giulietto Chiesa, veľký ctiteľ Ruska, ktorý sa dokonca považoval za jeho vlastenca. Vyhlásil, že byť vlastencom Ruska je byť vlastencom Talianska a že silné Rusko je jedinou nádejou na záchranu civilizácie. Nech je nám jeho odkaz, odvaha a slobodymilovnosť povzbudením.

Ing. Peter Kohút, CSc.

člen združení slovenskej inteligencie Korene  https://zsi-korene.sk/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5833

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre…

  Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

  0icon

  Imola 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni) Aktualizované 19. mája 2024 o 19:45 Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1.…

  Blanár odmietol umiestnenie nemeckých rakiet na Slovensku

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril k nápadu nemeckých predstaviteľov na rozmiestnenie rakiet na území Slovenska,…

  Vo veku 78 zomrel podnikateľ Jozef Majský

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Informáciu o úmrtí Jozefa Majského v nedeľu potvrdil jeho syn Jozef Majský ml. Známy veľkopodnikateľ čelil stíhaniu za…

  Zverev druhýkrát víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme

  0icon

  Rím 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.…

  Chcú rozložiť naše hodnoty a zničiť Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto napísal v komentári Peter Bárdy z Aktualít: „To, čomu sme čelili pred sto rokmi, je tu opäť. A…

  Andrej Danko mal byť aktérom incidentu na čerpacej stanici v deň atentátu na Fica

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Médiá v uplynulých dňoch priniesli správy o incidente podpredsedu NR SR a šéfa SNS Andreja Danka na čerpacej…

  Muž, ktorý pred nemocnicou kričal a schvaľoval atentát, dostal tri mesiace

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov odsúdil v nedeľu Okresný súd v…

  Martikán s medailou po troch rokoch, získal bronz v 3xC1

  0icon

  Tacen 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA