Zúri informačná vojna! Ako v nej zvíťaziť?

Publikované 05.08. 2017 o 15:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Objavenie sa alternatívnych médií vyvolalo v médiách hlavného prúdu, čiže mainstreame doslova šialenstvo, a tak vyhlásili týmto médiám informačnú vojnu, lebo veď predsa nie je prípustné, aby sa hlásala aj iná pravda než tá, ktorá slúži záujmom mocenských elít na úplné ovládnutie a zotročenie človeka.  Ako to, že tento pokorený sluha (vraj slobodný občan), ktorý by im mal zobať z ruky všetko, čo mu naservírujú, zrazu zdvíha svoj hlas protestu a odporu? Kde urobili elity chybu, že národy sa prebúdzajú a ľudia odmietajú nastolenie globálneho fašizmu NWO, čiže jednotnej totalitnej svetovej vlády? Veď svetovládci mali všetko tak precízne naplánované  a rozpracované, dostali sa v realizácii svojich plánov tak ďaleko, a tu zrazu sa im ich zámery rútia ako domček z karát. Najprv to bolo Rusko, ktoré sa vytrhlo z ich pazúrov a pod Putinovým vedením sa z neho stáva suverénna svetová veľmoc, medzitým sa Čína stala ekonomicky najsilnejšou krajinou, Veľká Británia sa vymkla z područia EÚ – ich efektívneho nástroja na rozvrat a ovládnutie Európy, a keď už bolo všetko ako-tak pripravené na vyvolanie vojenského konfliktu s neposlušným Ruskom, v USA ako na potvoru vyhral prezidentské voľby nenávidený Donald Trump! No nie je to na šľak trafenie? Veď na ich strane stojí samotný Satan a ani to nestačí! Čo sa to vôbec udialo, deje a bude diať ďalej?

Nuž, urobme analýzu, ktorá nám pomôže zorientovať sa v prebiehajúcich procesoch a zaujať k nim aktívny postoj. Keďže som kresťan, analýzu budem robiť z pohľadu svojho kresťanského svetonázoru, poznania a presvedčenia, ktorý mi umožňuje  zo samotného vrcholu pyramídy, ktorým je pohľad duchovný pozerať na všetky pod ním sa nachádzajúce úrovne, jednou z ktorých je aj informačná úroveň, ktorá ich všetky preniká. Informačná vojna je súčasťou tzv. hybridnej vojny, v súvislosti s ktorou EÚ na návrh Európskej komisie a šéfky diplomacie Federici Mogheriniovej schválila k implementácii Spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, pod ktoré spadá hlavne proruská propaganda a kritika imigračnej politiky EÚ.

Hybridná vojna pozostáva z nasledujúcich úrovní:

 • duchovná
 • svetonázorová
 • informačná
 • ekonomická (finančná)
 • politická a mocenská
 • bezpečnostná a vojenská

Na duchovnej úrovni, ktorá je na najvyššom stupni bojujú proti sebe mocnosti Dobra a Zla, Pravdy a Lži.  Na strane Dobra a Pravdy bojuje Ježiš Kristus so svojimi anjelmi a oddanými služobníkmi tu na Zemi. Na strane Zla a Lži bojuje Knieža tohto sveta – Lucifer = Satan s armádou svojich démonov a oddaných služobníkov – luciferiánov. Tento boj sa odohráva cez a o dušu človeka, ktorý sa prikláňa buď na jednu alebo na druhú stranu. Duchovný zápas vedie každý človek sám so sebou a zároveň ako člen spoločnosti. Ak človek neuhasil v sebe božskú iskru, ktorou je svedomie a nechal ju v sebe rozhorieť do plameňa, stáva sa víťazom a smeruje do Kráľovstva Božieho. Ak však túto iskru v sebe nadobro uhasil, jeho duša odumrela, on sa stal psychopatom, sám seba odsúdil na večnú smrť. Pozoruhodným v tomto zmysle je príbeh bankára Ronalda Bernarda, ktorý slúžil mocenským elitám ovládajúcim cez financie tento svet. Dostal sa až na samotný vrchol pyramídy finančného ovládania sveta, ktorým je v skutočnosti SYNAGÓGA SATANA, ba dokonca sa zúčastňoval aj na ich satanistických orgiách. Avšak keď sa od neho požadovala účasť na rituálnej vražde dieťaťa ako obeti prinášanej Satanovi, napriek tomu, že mal umŕtvené a zmrazené svedomie, predsa sa v ňom ozvalo a on vycúval z tohto démonického sveta absolútneho Zla:

https://www.youtube.com/watch?v=vYdJgpCEdsI

Situácia sa vo svete vyhrotila to takej miery, že hrozil celosvetový vojnový výbuch a zničenie celého ľudstva v jadrovej katastrofe. Preto časť globálnych mocenských elít sa postavila na odpor neokonzervatívcom a ich šialeným plánom nastolenia svetovej vlády NWO a v prezidentských voľbách  podporila Donalda Trumpa. Samotná podpora zo strany realistického krídla globálnych elít však bola na jeho víťazstvo nepostačujúca. Preto bolo potrebné získať podporu národa. Rozbehli sa veľké modlitbové kampane, čím došlo k aktivizácii kresťanov, ktorí sa aktívne zúčastnili volieb a stal sa „zázrak“ – Trump vyhral. Neokonzervatívni stúpenci NWO reprezentovaní na politickej úrovni Clintonovcami, Bushovcami a hlavne Sorošom ako vývesným štítom  Rothschildovcov sa však nechcú zmieriť s porážkou, stále útočia a chcú Trumpa odstrániť, podkladajú mu polená pod nohy, ale tým uštedrujú samým sebe jeden úder za druhým a oslabujú pozície USA. Aj keď majú prevažnú časť masovokomunikačných prostriedkov pod svojou kontrolou, v informačnej vojne prehrávajú, lebo ľudia sa prebúdzajú a ich lži sú už také okaté a hlúpe, že len slepý to nevidí.

V prípade, žeby sa bolo podarilo globálnej mocenskej elite ovládnuť Rusko, paralelne by sa realizoval rozvrat a ovládnutie Európy prostredníctvom jej islamizácie a nastolenia islamsko-fašistického kalifátu pod patronátom byrokratickej fašistickej centrály EÚ. Keďže tento zámer nevyšiel, Rusko zmohutnelo, USA oslabli a PAX AMERICANA sa rozpadá, je momentálne nutné pozdržať plán islamizácie, ďalej neoslabovať, ale stabilizovať Európu a USA. Tu však zasa dochádza k stretu záujmov neokonzervatívcov a realistov, čo sa odráža v schizofrénii na americkej a európskej politickej scéne. Tento rozkol sa prejavuje aj v tajných službách pôsobiacich na európskom kontinente, a tak politické bábky ako Merkelová a Macron ako aj byrokrati v centrále EÚ dostávajú protichodné pokyny. Neokonzervatívci (stúpenci NWO) presadzujú doterajšiu politiku navážania moslimov a radikálnych džihádistov, globalisti-realisti s pomocou Trumpa sa snažia túto inváziu zastaviť nielen v USA, ale aj v Európe a stabilizovať tak USA a Európu ako mocenský protipól Rusku. Prítomnosťou Trumpa vo Varšave podporili prvé kroky k  formovaniu novej geopolitickej štruktúry vo východnej Európe – Trimoria, ktoré spolu so zoskupením V4 by malo byť protiváhou snahám nekonzervatívcov o islamizáciu celej Európy a formovanie fašistického superštátu, čiže jadra EÚ na čele s Nemeckom a s podporou Francúzska.

Nastolenie globálneho fašizmu NWO pripravovali mocenské elity už dávno. V ideologickej centrále vypracovali postup krokov, ako rozvrátiť duchovnú podstatu človeka, zbaviť ho kresťanskej, národnej a ľudskej identity, otupiť vedomie a zahlušiť svedomie jeho postupnou degradáciou a ohlupovaním. V oblasti ideológie, filozofie a kultúry sa to dialo prostredníctvom tzv. postmoderny, ktorá prináša odmietnutie Boha – bezbožný ateizmus maskovaný sekulárnym humanizmom, rozvrat, chaos, bahno, deštrukciu, dezilúziu, defragmentáciu, kapituláciu pred možnosťou poznania podstaty bytia a zmyslu ľudskej existencie. Boh musel ustúpiť z cesty, najvyššie ideály ľudskosti boli pošliapané a ľudstvo bolo nasmerované do temna ničoty a bezduchosti. Všetko je hore nohami. Degradácia a dehonestácia človeka ako aj jeho ekonomické a duchovné zotročenie sa blížia ku svojmu vrcholu. Idey postmoderny boli postupne implementované na akademickú pôdu a doviedli spoločenské pseudovedy do katastrofálnej situácie, keď tzv. intelektuáli sa stáli šíriteľmi zvrátenej ideológie, ktorej ciele sú:

 1. Zbavenie človeka jeho duchovnej podstaty a odmietnutie existencie nesmrteľnej duše, odstránenie zvyškov kresťanstva, človek = najvyspelejšie zviera, ktoré nadobudlo schopnosť myslieť, čo už je v súčasnosti na prekážku, čiže „súčasný človek = bezduchý nemysliaci robot – otrok“ .
 2. Zbavenie človeka jeho národnej identity ideológiou multikulturalizmu s cieľom vyvolania civilizačnej konfrontácie a zničenia európskej civilizácie v prospech moslimskej.
 3. Zničenie rodiny a zbavenie človeka jeho ľudskej identity – muž, žena, manžel či manželka, chlapec, dievča, odstránenie lásky, priateľstva a vyšších ľudských citov v prospech propagácie sexuálnych zvráteností počnúc materskými škôlkami, ničenie detských duší.
 4. Deštrukcia človeka pomocou primitívnej masovej kultúry, demagógie, vymývania mozgov primitívnou propagandou, ničenia psychiky deštrukčnou hudbou a filmovou tvorbou plnou vrážd a násilia, oslabenia kontaktu s reálnym svetom (virtualizácia) .

V Západnej Európe sa tieto ciele darí plniť systémom postupného varenia žaby, ľud je už pripravený na svoju porážku, na východe sa zatiaľ tomu vzpiera. Národne uvedomelí Maďari a Poliaci sa proti tomu búria a nás národne neuvedomelých a neprebudených Slovákov idú naši vládni mocipáni pokoriť prostredníctvom rozbiehajúcich sa inkvizičných procesov. Otvorili Pandorinu skrinku, a tak sa rozbehne udavačstvo – veď z extrémizmu bude možné obviniť kohokoľvek a z čohokoľvek – dôvod sa vždy nájde. Súdy budú zavalené trestnými oznámeniami, sudcovia nebudú stíhať a Žitňanská konečne ukojí svoje krvilačné chúťky. Ak odmietnete „búranie stereotypov a politickú korektnosť“ a budete presadzovať tradičné hodnoty a zdravý rozum, tak odplata vás neminie, lebo vám prisúdia nálepku extrémistu! Nás však tí duchovní kripli nezastrašia, a tak smelo zvolajme:

„Voľ radšej byť extrémistom, ako byť otrokom!“ (parafráza – S. Chalúpka „Mor ho 21.stor.“)

No, bude to na Slovensku ešte veselé, lebo nastoľovaním otvorenej fašistickej totality a podmienok pre rozpútanie inkvizičného teroru ficovláda vyšla v ústrety požiadavkám inštalatérov satanistického globálneho fašizmu NWO, ich sionistickým tajným službám a treťosektorovým sorošovským mimovládnym organizáciam, t.j.piatej kolóne. Lenže to sú tí, čo už v globálnom meradle prehrávajú. Nuž, Žitňanská a Fico, padne na vás veľká a večná hanba za vašu hlúposť a nadmernú iniciatívu, ktorou ste sa chceli votrieť do priazne  svojim predpokladaným pánom – NWO fašistom EÚ. Ale ako sa hovorí, iniciatívny hlupák horší nepriateľa.  Tá špina, ktorá vypláva na povrch počas inkvizičných procesov, vás zahubí a pošle na smetisko dejín, lebo všetky inkvizičné špinavosti budú pod drobnohľadom verejnosti. Fico je typický politik – bábka riadiaci sa príslovím „kade vietor, tade plášť“. Naučený riadiť sa vytýčenou líniou komunistickej strany sa otáča vždy tým smerom, odkiaľ cíti najvyšší mocenský tlak, aby mu vyšiel v ústrety a zapredal náš ľud. Keď Sulík odmietol súhlasiť s podpisom Lisabonskej zmluvy (nadradenie nariadení EÚ nad zákony štátu), nastúpil Fico a vohnal nás pod diktát EÚ. Zároveň podpísal dohodu CETA a trhal sa čím skôr podpísať aj transatlantickú dohodu TTIP, ktorá nad zákony štátu nadraďuje záujmy nadnárodných korporácii, aby tie mohli neohrozene rabovať a okradnúť nás o posledné národné bohatstvo, t.j. pôdu, lesy a vodu. Našťastie Trump TTIP stopol, lebo nadnárodné monopoly by drancovali aj samotné USA. Keďže sa predpokladalo, že voľby v USA vyhrá Clintonová a dôjde k nastoleniu globálneho fašizmu NWO aj v Európe prostredníctvom fašistickej centrály EÚ, „jadrový“  Fico s odborníčkou na inkvizíciu Žitňanskou vypracovali a schválili inkvizično-fašistickú protiústavnú novelu zákonov o boji proti extrémizmu, kde zaviedli stredoveký inkvizičný princíp „prezumpcie viny“, zriadili inkvizičný tribunál pri Špecializovanom trestnom súde, trestné komando NAKA a robia nábor „znalcov-inkvizítorov“, ktorí budú posudzovať a rozhodovať o tom, čo je politický a náboženský extrémizmus. O tom, čo bude považované za extrémizmus, nie je ťažké sa dovtípiť. Bude to všetko to, čo odporuje zavádzaniu fašistickej totality, čiže diktátu zahraničného veľkokapitálu (bánk a nadnárodných korporácii), domácej oligarchie, byrokracie EÚ sprevádzanej zotročovaním človeka.

Celá západná Európa sa otriasa v základoch a zmieta v chaose nevediac, kam sa má orientovať, či na šialených fašistov NWO alebo na Trumpa či Rusko, nehovoriac o vnútornej výbušnej sociálnej situácii spôsobenej inváziou mierumilových moslimov, radikálnych islamských  džihádistov a vysoko vzdelaných privandrovalcov z Afriky.  Fico je taký „znalec“ v oblasti globálnej politiky, že vôbec ani len nešípi, odkiaľ vanú čerstvé vetry, a tak nás ženie do smradľavej fašistickej priepasti a ešte očakáva, že mu za to budeme neskonale vďační . On si myslí, keďže je zdatný manipulátor, že donekonečna mu budú ľudia žrať jeho klamstvá vrátane tých o jeho chrabrom boji proti korupcii a fašizmu. Veď ak by to mala byť pravda, musel by bojovať sám proti sebe.  A tu sme pri samotnej podstate informačnej vojny.  Tí, čo šíria lož, teda tí, čo stoja na strane presadzovania diktátu mocenských elít a usilujú sa o nastolenie otvoreného fašizmu, musia neustále klamať a vytvárať zdanie, že lož je pravdou. Pozrime sa na príklady toho, čo sa v skutočnosti skrýva za ich vzletnými frázami o multikulturalizme, ľudských právach, európskych hodnotách a demokracii:

 • Multikulturalizmus – vraj vzájomné obohacovanie sa kultúr. Pravý zámer: islamizácia Európy a genocída pôvodného obyvateľstva, likvidácia národnej identity. Ak budete prejavovať národnú hrdosť na svoju históriu a na to, že ste Slovák a Slovan, obvinia vás z fašizmu a rasizmu, lebo veď predsa národ slovenský je mocipánmi predurčený spolu aj s inými národmi k zániku a vy sa tomu extrémisticky bránite. Ak budete vystupovať na obranu svojej vlasti pred inváziou moslimov a ich terorizmom a násilím, obvinia vás z islamofóbie a urážania ich náboženského cítenia plného vražednej nenávisti voči vám – inovercom a nevercom namierenej na vaše zdecimovanie v zmysle prijatého Kalergiho rasisticko-genocidného plánu likvidácie bielej rasy.
 • Ľudské práva – nadpráva LGBTI, gender, feminizmus. Pravý zámer: demoralizácia, rozvrat rodiny, ekonomické zotročenie – chudoba a exekúcie, bezdomovstvo, likvidácia ľudskej identity. Ak budete požadovať od štátu väčšiu finančnú podporu pre mladé pracujúce rodiny s deťmi, osamelé matky s deťmi, chudobných a bezdomovcov, obvinia vás z rasizmu a homofóbie, lebo tým obmedzujete nadpráva homosexuálov, dženderákov, moslimov a Rómov, na ktorých výlučne sa vzťahujú „ľudské práva“.
 • Európske hodnoty – kapitalistické vykorisťovanie a parazitizmus, bezbrehý konzum, egoizmus, propagácia neviazaného sexu a sexuálnych zvráteností, kultúra braku a amorálneho bahna a násilia, totálne víťazstvo ateistického sekulárneho humanizmu s likvidáciou kresťanstva a kresťanského hodnotového systému, klaňanie sa démonovi moci a mamony – hodnota človeka je meraná výlučne jeho vzťahom k hmotnému bohatstvu. Človek má pre vykorisťovateľský systém hodnotu iba ako ekonomický otrok – tvorca materiálnych statkov a ich bezmyšlienkovitý konzument.
 • Demokracia – vraj vôľa ľudu, v skutočnosti diktát záujmov veľkokapitálu, bankárskych klanov a nadnárodných korporácií, čiže globálny fašizmus NWO, odstránenie slobody slova a prejavu, nastolenie inkvizičného teroru a totálnej kontroly nad človekom. Ak budete brániť princípy demokracie (vôle ľudu) a kritizovať rozkrádanie verejných prostriedkov vládnymi garnitúrami a oligarchami (korupciu) ako aj nastoľovanie fašistickej totality, obvinia vás, že ohrozujete demokratické (rozumej fašistické) piliere tohto štátu. Ak budete protestovať proti zapredávaniu Slovenska a zbavovaniu ho posledných zvyškov štátnej suverenity, obvinia vás, že poškodzujete záujmy EÚ.

Mocipáni majú na šírenie svojej propagandy všetko k dispozícii – dostatok financií, mocenský aparát, takmer všetky masovokomunikačné prostriedky, ba dokonca aj protiústavné inkvizičné zákony obmedzujúce slobodu slova ako aj fašistické silové štruktúry a mocenské nástroje. A hlavne – samotný Satan ako otec LŽI je na ich strane. Zapredali mu svoje duše a stali sa bezduchými a bezcitnými psychopatmi. Pod hlavičkou politickej korektnosti by najradšej zaviedli informačný monopol na šírenie svojich lží a nastolili ideologický diktát. Prečo však majú takú obavu z nás, ktorí nemáme ani financie, ani moc a za svoje názory a články, ktoré prezentujeme v alternatívnych médiách, nedostávame ani cent? Zrejme nie sú až takí hlúpi, aby nevedeli, že na našej strane je Pravda, ba aj samotný Boh! A z toho majú najväčší strach – a právom. Vedia, že prehrávajú a že situácia sa diametrálne mení a ľudia sa prebúdzajú.

Ľudstvo čaká nádherná perspektíva budovania Kráľovstva Božieho. Ako však k tomu môžeme prispieť my? Predovšetkým musíme začať sami od seba, hlavne my kresťania, aby sme boli príťažlivým príkladom pre ostatných. Hlavne sa nesmieme spreneveriť zdravému rozumu a svedomiu a musíme sa naučiť zbavovať takých vášní, nerestí a vlastností ako je závisť, zloba, zlosť, nenávisť, žiarlivosť, ohováranie, strach, pýcha, chamtivosť, drogová a alkoholová závislosť, sexuálna neviazanosť, …, lebo nimi zvyšujeme úroveň negatívnej energie a živíme ňou démonické bytosti, ktoré sú na nej bytostne závislé. Práve preto služobníci Zla v ľuďoch tieto vášne a neresti vyvolávajú a vyprovokúvajú, lebo sú pre ne životnou nutnosťou. Šíria nenávisť medzi národmi, rozoštvávajú jedných proti druhým, vyvolávajú vojny, vraždenie a teror, lebo čím viac negatívnej energie vyvolajú, tým sú silnejší. Ak sa však človek týchto negatívnych vlastností, nerestí a vášní, ktorými si vlastne škodí, zbavuje, stáva sa šľachetným, veľkorysým, dobromyseľným a dobroprajným, láskavým, milujúcim, šťastným, tvorivým, radostným, slobodným a spokojným! Takýto človek s úprimným srdcom a čistou dušou sa stáva nositeľom Kráľovstva Božieho znovuzrodeným z Ducha. Predstavte si, žeby sme sa všetci stali takými! Vtedy by nastalo Kráľovstvo Božie na Zemi. Ono raz aj nastane, ale ešte k tomu povedie dlhá a tŕnistá cesta. Najďalej sa v tomto smere dostalo Rusko, ktoré aj keď sa borí s veľkými problémami, stáva sa svetlým majákom na ceste civilizačného napredovania. Putin veľmi dobre vie, že podpora tvorivých duchovných síl svojho národa, dôraz na vzdelávanie a prudký rozvoj vedecko-technického pokroku isto-iste povedie k víťazstvu Ruska a porážke Západu, ktorý stavil na satanizmus, degradáciu a ohlúpenie človeka. A sily Zla to podvedome cítia, a preto zúria vo svojej nenávisti voči Rusku, nás sa snažia odizolovať od tzv. ruskej propagandy, t.j. od všetkého ruského vrátane skvelej ruskej kultúry, ktorá povznáša človeka (literatúra, film, hudba, výtvarné umenie, politologické analýzy, …), a taktiež znemožniť nám nájsť cestu k vnútornému duchovnému šťastiu, radosti a slobode, čiže cestu do Kráľovstva Božieho, kam Boh pozýva každého cez Ježiša Krista, lebo len on je „cestou, pravdou a životom“, ktoré vedú do jeho Kráľovstva. On lieči chorú a ubolenú dušu človeka a prináša pravú duchovnú radosť a oslobodenie. Veľmi túži po tom, aby sme sa k Nemu obracali s modlitbou, pokáním a úprimnou prosbou o pomoc, aby nás mohol vytrhnúť z deprimujúceho virvaru života, zmätku, chaosu a urobiť z nás nové Stvorenie – znovuzrodených z Ducha bezpečne zakotvených v Ňom. Avšak ak Ho človek odmieta, nezmôže nič, lebo musí rešpektovať slobodnú vôľu a rozhodnutia človeka.

Pravý kresťan nie je spoločensky apatický a ľahostajný voči tomu, čo sa deje v politike, ale ako bojovník na poli duchovnom hľadá, kde je pravda a spravodlivosť a aktívne sa zapája do formovania takej spoločenskej atmosféry či informačného poľa, ktoré prispievajú k narastaniu síl Dobra v zápase so silami Zla. Na slovenskej politickej scéne dominujú štandardné profašistické oligarchické strany a žiaľ, majú stále drvivú podporu slovenskej verejnosti, lebo stále dokážu úspešne manipulovať s verejnou mienkou, k čomu významne prispieva aj tá skutočnosť, že národné povedomie a vlastenectvo u Slovákov je slabé, oveľa nižšie než u Rusov, Maďarov a Poliakov. Ak by sme aj my boli takými vlastencami a národovcami, strana ĽSNS by dosahovala aspoň 50% hranicu voličských preferencií. Je to jediná skutočne pronárodná, kresťanská a demokratická strana na slovenskej politickej scéne, a preto na ňu nepriatelia zúrivo útočia zo všetkých strán a hľadajú aj tie najmenšie, najtrápnejšie a najsmiešnejšie zádrapky (napr. udelenie podpôr sociálne slabým rodinám vo výške 1488 EUR), aby ju mohli zakázať. Už im nestačí ich trápna irónia, zosmiešňovanie a sarkazmus, a tak pristúpili k zbraniam tvrdého kalibru – trestným stíhaniam za odvážne ľudské a vlastenecké postoje ako je úcta k prvému Slovenskému štátu a jeho prezidentovi, úcta k slovenským velikánom, vystríhanie pred islamizáciou a pod., lebo nič seriózne ako trebárs korupciu im našiť nemôžu. Je to obdivuhodné, lebo korupcia predstavuje základný nástroj uplatňovania politickej moci v dnešnom demoralizovanom svete. Takže korupcie a zlodejstvá, ktorými vládnuce zoskupenia a oligarchia rozkrádajú vo veľkom nami vyprodukované verejné zdroje sú nepostihnuteľné, ale nevinné „pikošky“ sú zrazu trestné v súčasnom zločinnom zlodejskom fašistickom režime. Mňa stále zaráža obrovská slepota slovenského ľudu, že tak zjavné veci nevidí, a aj keď ich vidí, tak ich toleruje, lebo uveril lži mainstreamu, že ĽSNS je neschopná správne sa orientovať a pôsobiť vo „veľkej politike“ vďaka „vraj“ nedostatočnému intelektuálnemu a odbornému potenciálu. Čo sa už dá na to povedať? Aj „vrece zemiakov“ by lepšie spravovalo tento štát ako súčasná vládna garnitúra, lebo by ušetrilo takmer 30% verejných zdrojov získaných z našich daní, ktoré idú na korupciu, odmietlo by diktát EÚ, neprispievalo by tam a ani nečerpalo vydieračské a korupčné eurofondy, zakázalo by činnosť piatej kolóny. Ušetrené nerozkradnuté zdroje by išli na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu mladých rodín s deťmi, školstvo, zdravotníctvo, budovanie ciest a taktiež na iné prospešné investície. Zaviedla by sa paralelná mena – slovenská koruna, ktorá by dala „vrecu zemiakov“ investičný nástroj na hospodársky rozmach – napr. rozvoj poľnohospodárstva a iných odvetví, čím by vzrástla zamestnanosť, poklesol odliv mladých ľudí do zahraničia za prácou, zvýšila zamestnanosť rómskeho etnika. Takisto by došlo k znárodneniu strategických energetických odvetví, ktoré Dzurindovci za provízie odovzdali do rúk zahraničného kapitálu, čím by z ich ziskov tiekli značné finančné zdroje do štátneho rozpočtu.  Znárodnený by bol aj kapitál finančných skupín – žralokov, ktorý ukradli a neustále kradnú tomuto národu. To by boli len prvé kroky na prinavrátenie štátnej suverenity Slovenska. Spočiatku by to bolo budovanie centristickej demokracie, kedy by sa politickej moci, ktorá by pôsobila v záujme slovenského ľudu, musela podriadiť aj ekonomická moc oligarchie. Vrátila by sa politická kultúra  a politika by sa stala službou ľudu a nie nástrojom jeho zdierania a zotročovania. Tým by sa uvoľnil tvorivý potenciál slovenského národa a pozitívne výsledky by nenechali na seba dlho čakať. Takúto politickú kultúru vo svojom pronárodnom programe v súčasnosti predkladá jedine ĽSNS. Je ľahké nad ĽSNS ohŕňať nosom. Oveľa prínosnejšia by však bola naša podpora, hlave podpora zo strany vlastencov – odborníkov v jednotlivých oblastiach hospodárstva, vedy, školstva, práva, …, ktorí by svoje znalosti a schopnosti venovali na prospech nášho ľudu. Využije Slovensko skvelú šancu, ktorá sa mu núka alebo si ju znova prepasie? Postavia sa už konečne aj kresťanské cirkvi na stranu slovenského národa a ubiedeného ľudu alebo svojím stiahnutým chvostom ticho súhlasia s názormi sekulárnych ateistických humanistov hlásajúcich, že cirkev a kresťania sa nesmú verejne angažovať a so svojou vierou sa musia stiahnuť do svojho súkromia, kým oni – sekularisti môžu naplno a neohrozene hlásať morálny a duchovný rozvrat národa a prispievať k jeho zotročovaniu a zbavovaniu národnej a kresťanskej identity? ĽSNS už predstavuje osvedčené jadro, okolo ktorého by sa mal zoskupovať slovenský národ a vydať sa tak na cestu budovania sociálne spravodlivej spoločnosti, kde by došlo k odstráneniu diktátu moci veľkokapitálu a zákonodarnému prinavráteniu rozkradnutého a rozkrádaného národného bohatstva do rúk štátu. Nová spoločnosť nevzíde z násilia, ale z duchovného prebudenia väčšiny národa. Bude síce zo začiatku istou obdobou socializmu s prvkami kapitalizmu, ale bez diktatúry ateistickej komunistickej strany a ich triednej a protináboženskej nenávisti. Bude vykročením k budovaniu Kráľovstva Božieho na Zemi. Samozrejme, Slovensko nebude samo schopné realizovať tento cieľ, ale malo by urobiť všetko pre to, aby bolo pripravené, keď spoločne s ostatnými štátmi na čele s Ruskom preberú Slovania jednoznačne do svojich rúk kormidlo usmerňovania civilizačného vývoja. A k tomu určite dôjde – skôr alebo neskôr. O kvalitách ĽSNS a jej programu svedčí zúrivá nenávisť odporcov. Fico, štandardní politici a ich strany či „piata kolóna“ by ju najradšej utopili v lyžičke vody. Slováci, spamätajme sa, vzchopme sa a nenechajme sa vlastizradcami stále viac a viac zotročovať a zbavovať nás posledných zvyškov slobody. Veď v zúriacej informačnej vojne je Pravda a Boh na našej strane, kým na strane protivníka je to už len lož a zúrivá nenávisť, ktorá ho postupne ničí a diskvalifikuje. Ak sa chce zachrániť, neostáva mu nič iné, len zavádzať fašistickú totalitu. A to nesmieme dopustiť. Ich hlúposť spočívajúca v snahe prezentovať lož ako pravdu je zo dňa na deň zrejmejšia. Niekedy stačí iba byť pozorným pozorovateľom a vynášať ich lživé hlúposti s patričnou iróniou a sarkazmom na svetlo Božie, aby sa čoraz viac ľudí prebúdzalo.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pellegrini má nový návrh na ministra vnútra. "Dúfam ale, že to nie je nebezpečný precedens, kedy prezident nerešpektuje parlamentnú demokraciu"

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto: TASR )   Premiér Pellegrini v nominácii vymenil Ráža za Druckera    "Odborníci na ústavné právo sa budú zaoberať tým, či pán prezident môže konať tak, ako konal. Môžem dúfať, že na Slovensku sa týmto nezakladá nebezpečný precedens, kedy hlava štátu prestane rešpektovať parlamentnú väčšinu.…

Pri streľbe na strednej škole v Marylande dvaja ranení; útočník je mŕtvy

Washington 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National…

Strana Priama Demokracia odovzdala do NR SR výzvu všetkým predsedom poslaneckých klubov, predsedovi NR SR a informovala o tom rovnako prezidenta SR a Petra Pellegriniho, ktorý je poverený zostavením vlády.

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:Priama demokracia)   Strana Priama Demokracia navrhla, aby poslanci NR SR využili svoje ústavné  právo, neignorovali ho a  rozhodli o návrhu prijatia  uznesenia za vypísanie referenda o predčasných voľbách. „V pondelok 19.03.2018 sme v podateľni NR SR odovzdali výzvu pre všetkých poslancov NR SR kde poslancov vyzývame, aby…

Trump zatelefonoval Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce…

Nechcú ani Druckera. Matovič: On nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Slovensko dnes…

Drucker:Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v rezorte zdravotníctva

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo svojom stanovisku. "Chcel som pokračovať v zmenách, ktoré som…

Prezident sa stretol so zástupcami "slušného Slovenska". Organizátori už nežiadajú predčasné voľby za každých okolností

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto: screenshot video)   Prezident a najmä organizátori vo svojich vyhláseniach dookola opakovali, že chcú dôveryhodnú vládu, že potrebujeme obnoviť dôveru vláde. Karolína Farská napokon uviedla, že politici "majú teraz šancu vytvoriť vládu, ktorá bude dôveryhodná" aj bez predčasných volieb Prezident sa dnes stretol s organizátormi…

Poľsko odpovedalo na kritiku Bruselu, za reformami v súdnictve si stojí

Varšava/Brusel 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alik Keplicz)   Poľská vláda odmietla v utorok obvinenia Európskej únie a v odpovedi do Bruselu konštatovala, že v krajine nevidí riziko systémového ohrozenia právneho štátu. Argumenty, ktoré poľská strana využila v odpovedi, sú podľa informácií bruselského spravodajcu televízie TVN24 veľmi podobné tým, ktoré obsahuje tzv.…

V Texase vyšetrujú už piaty bombový útok - nastal v stredisku FedExu

Austin 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gay)   Vyšetrovatelia pátrajúci po podozrivom sériovom bombovom útočníkovi v hlavnom meste amerického štátu Texas presunuli v utorok pozornosť z Austinu na distribučné stredisko kuriérskej spoločnosti FedEx neďaleko mesta San Antonio, kde uprostred noci explodoval balík na bežiacom páse a spôsobil menšie zranenia zamestnankyni. Hoci…

Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala…

Karin Kneisslová nariadila návrat zdiskreditovaného atašé z Izraela

Viedeň 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová nariadila neodkladne povolať do vlasti atašé rakúskeho veľvyslanectva v Izraeli Jürgena-Michaela Kleppicha, aby objasnil a súčasne sa podrobil právnemu preskúmaniu okolností, ktoré viedli k jeho obvineniu z extrémizmu v rakúskych médiách. Informovala o tom tlačová agentúra APA v…

Ruská informátorka zavraždenej maltskej novinárky sa vzdala polícii

Atény 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jon Borg)   Od novembra bol vydaný európsky zatýkací rozkaz na medzinárodne hľadanú informátorku maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, zavraždenej vlani v októbri. Hľadaná ruská občianka Marija Jefimovová sa v utorok vzdala gréckej polícii obávajúc sa o svoj život. Práve Ruska mala poskytnúť zavraždenej zásadné informácie…

Hrnko: Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber

Bratislava 20. marca (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne. Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS). "Tomáš…

Slobodomurári sa otvárajú verejnosti. BBC získala prístup do záhadnej Veľkej lóže Škótska

Edinburg 20. marca 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Utajený charakter slobodomurárov už po stáročia fascinuje. Veľká lóža Škótska sa rozhodla poodhaliť zákulisie tajného bratstva a vysvetliť ale aj zbanalizovať tvrdením, že slobodomurári "nie sú tak záludní alebo démonickí, ako sa o nich často tvrdí", píšu noviny Mirror. Cirkev však má voči tomuto…

Varovný štrajk ochromil nielen MHD, hlavne v Porúrí nepracovali tisícky

Kolín nad Rýnom 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Marcel Kusch)   Do varovných štrajkov verejných zamestnancov v Nemecku sa v utorok zapojilo viac ako 26.000 ľudí. Odborári protestnou akciou výrazne ochromili časti verejných služieb v Severnom Porýní-Vestfálsku, a to hlavne v Porúrí. V mestách ako Essen, Dortmund, Bochum alebo Duisburg nepremávali ani…

Juncker vyzval Putina na spoluprácu na obnove bezpečnosti v Európe

Brusel 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Na spoluprácu na obnove bezpečnosti v Európe vyzval v liste adresovanom staronovému ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ako vyplýva z oficiálnych utorkových informácií unijných zdrojov v Bruseli, Juncker v písomnosti zdôraznil, že pozitívne vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou…

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA. "Kim Čong-un tlmočil svoje srdečné gratulácie ruskému…

Blaha po rozhodnutí Kisku nevymenovať vládu Pellegriniho: Zachráňme republiku pred pučistami z Prezidentského paláca!

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Poslanec SMERu Ľuboš Blaha sa tvrdo pustil do prezidenta Kisku po tom, čo odmietol vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Podľa Blahu na to prezident nemá právo a svojim rozhodnutím úmyselne porušil Ústavu Slovenskej republiky. Taktiež popiera vôľu väčšiny a parlamentnú demokraciu, keď si…

TopSpeed

Test jazdenky: Honda Accord 8g (2008 - 2015)

2

Hľadáte klasický sedan, alebo priestrannejšie kombi strednej triedy a nepotrpíte si vyslovené na dynamickú stránku auta? Hľadáte spoľahlivosť, kvalitu, vyššie výbavy a agresívnejší vzhľad? Možno by ste mali svoj zoznam rozšíriť o jedného z japonských zástupcov. Môže to byť aj Honda Accord 8g, ktorú nám do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO. 

Modernizovaný Ford Mustang má až 450 koní a špeci tlmiče

9

Kultový a legendárny „pony car“ Ford Mustang prichádza v modernizovanej podobe aj do Európy. Fastback aj kabrio dostanú športovejší vzhľad. Neostane len pri ňom. Ford vylepšil zavesenie kolies unikátnou technológiou, motory a tiež asistenčné systémy vodiča. Faceliftovaný zástupca pravoverných športových áut je v predaji už aj na Slovensku. 

VW Arteon kombi naozaj príde. Bude aj 6-valec?

10

VW Arteon má asi najkrajší dizajn súčasných Volkswagenov, aspoň z môjho pohľadu. No myslím, že mu chýbajú dve veci. Motor, ktorý má viac ako 4 valce a karoséria kombi, ktorú v Európe stále obľubuje dosť motoristov. VW Arteon kombi skutočne príde, Shooting Brake by mali dokonca predstaviť už koncom tohto roka. A čo tak ešte VR6?

Bude elektrický VW I.D. R najrýchlejšie EV na Pikes Peak?

2

Volkswagen to myslí s ofenzívou elektromobilov vážne. Keďže ideálne laboratórium na vyskúšanie extrémov je motoršport, tak tam práve mieria. Nebude to však Formula E, ani Electric GT, Nemci si vybrali tie rovno tie najslávnejšie preteky do vrchu, Pikes Peak. Elektrický špeciál  VW I.D. R pripravujú a na štart sa postavia už tento…

Vitara - skvelý pomocník k rodinnému domu

23

S príchodom Gitary, ako nové Suzuki Vitara familiárne voláme, sa mi otvorili celkom nové možnosti. Ani jedno z áut, ktoré mám k dispozícii nedokáže to, čo Gitara. Iste nemusím vysvetľovať, že rodinný dom nie sú len radosti, ale aj starosti a nové problémy. Zrazu každý týždeň treba previezť niečo neštandardne ťažšie,…

Qashqai doslova zostrelil malý nákladiak z cesty. Vážna dopravná nehoda

21

Áno, vážna dopravná nehoda, ktorá sa obišla bez život ohrozujúcich zranení. Pri pohľade na diaľničnú zrážku je to ako zázrakom. Ako sa z nepríjemného pohľadu poučiť? Už aj malá nepozornosť dokáže zapríčiniť potenciálne tragickú nehodu. Prečo to vodič Nissanu Qashqai namieril rovno do “kufra“ nákladiaku, je nepochopiteľné. Po predbiehganí na diaľnici…

KAMzaKRÁSOU

Pľúcnik lekársky: To je pomoc nielen pre tvoje pľúca!

0

Pľúcnik lekársky je tým pravým pomocníkom v starostlivosti  o dýchacie cesty, tak ako jeho názov napovedá. Táto liečivá bylinka toho totiž dokáže ešte oveľa viac. Pôsobí protizápalovo a blahodarne vplýva aj na trávenie, štítnu žľazu či pokožku. Rastlina je zaujímavá aj svojím vzhľadom. Jej pekné kvety totiž postupne menia svoju farbu z ružovej na fialovú…

Poznáš kontaktné rodičovstvo? Priblíž sa k svojmu dieťatku!

0

Termín kontaktné rodičovstvo nemá nijaký pevne určený súbor pravidiel, je to skôr prístup k výchove detí už od najmenších novorodeniatok. Predpokladom je mať otvorené srdce a myseľ pre individuálne potreby detí. A tiež sa nebáť počúvať svoju rodičovskú intuíciu a nestrácať záujem spoznávať svoje vlastné dieťa a čítať jeho signály.

Máš problémy s prehĺtaním? Dávaj pozor, môže to byť naozaj vážne!

0

Máte problémy s prehĺtaním? Ťažko sa vám prehĺta, bolí vás, keď jete a často sa pritom rozkašlete? Spozornite, môže ísť o vážny problém. Príčiny, prečo máte problém sa normálne najesť či dokonca prehltnúť vlastné sliny, sú rôzne. Našťastie, väčšinou nesúvisia s vážnym ochorením. Napriek tomu neliečená dysfágia môže viesť k…

Video Jarný trenčkot ako základ šatníka: Inšpiruj sa aj ty!

0

Jarný trenčkot býva neodmysliteľnou súčasťou šatníka mnohých žien. Tento neutrálny kúsok pristane tak mladým dievčatám ako aj starším dámam, tak štíhlym ženám ako aj tým s pár kilami navyše. Máme pred sebou obdobie, kedy čaká jarný trenčkot jeho päť minút slávy. Pozri sa, ako ho nosiť a vyzerať neodolateľne!

Tampóny a syndróm toxického šoku: Aká je skutočná pravda?

0

Každá žena sa už určite stretla s pojmom syndróm toxického šoku. Spája sa predovšetkým s používaním menštruačných tampónov. Ale úprimne – skutočne ide o hrozbu pre ženy, ktoré tampóny používajú alebo netreba robiť paniku? Čítaj a dozvieš sa, aká je pravda!

Vyhrajte 4x novú vôňu Christina Aguilera Definition (v hodnote 20 €)

0

Majster pafumér Guillaume Flavigny zo spoločnosti Givaudan vytvoril v spolupráci s Christinou výraznú a sofistikovanú vôňu, vyjadrenú prostredníctvom dynamických kontrastov. Christina Aguilera Definition zachytáva unikátnu kombináciu žiarivého ovocia, ženských kvetín a zmyselného pižma – pozostáva z dokonalej rovnováhy jemných a výrazných tónov.  

TopDesať

Ako vyzerá koniec sveta? Je krajší, ako by sa mohlo zdať

0

"Po mnohých rokoch snívania som sa konečne dostal až na koniec sveta - do Patagónie," hovorí rumunský fotograf Doru Oprisan. A ako ten koniec sveta vlastne vyzerá? "Čo ma najviac prekvapilo, bola hojnosť intenzívnych farieb. Ani neviem, ako by som mohol opísať spôsob, ako sa celá obloha ráno rozsvietila do žiarivých farieb v…

Deti a zvieratá zachytené na týchto dokonalých fotografiách

0

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí považuje svojich domácich miláčikov za členov rodiny. Podľa štúdie, ktorú urobila univerzita v Cambridgi, deti majú tendenciu hľadať podporu u svojich domácich miláčikov. Vieš si predstaviť túto zaujímavú kombináciu? Ak nie tak nevadí, dnes ti totiž ukážeme fotografie na ktorých sú zachytené práve…

10 dôkazov, že váha nie je meradlom sexepílu

0

Väčšina z nás sa v súvislosti so svojou postavou zauíma iba o váhu. No v skutočnosti váha nie je tým najlepším meradlom progresu... Tieto premeny ti to dokážu. Ak sa naozaj staráš o svoje telo, potom by si sa rozhodne nemal riadiť iba váhou. Je všeobecne známe, že 1 kilogram tuku má…

Pracovná plocha na počítači: Geniálne nápady na tapety

0

Každý deň presedíme hodiny pri počítačoch, tak prečo by sme naše oči nemohli pobaviť ešte pred tým, čo ich unavíme? Na to dokonale poslúži pracovná plocha s ktorou sa dá naozaj kreatívne pracovať. Boredpanda zozbierala tieto fotografie pracovných plôch. Niektoré sú kreatívne, iné zasa geniálne a vtipné, ktoré mali naštvať…

Najbohatší ľudia - toto je nový rebríček miliardárov!

0

Pri slovnom spojení "najbohatší ľudia na planéte" sa zrejme väčšine z nás vyjaví jedno meno, ktoré sa v tomto rebríčku pravidelne objavuje na popredných miestach. No podľa časopisu Forbes nastali mierne zmeny v poradí. 10. Larry Ellison - 58,5 miliardy $ [caption id="attachment_24450" align="aligncenter" width="1000"]

Absurdné vynálezy: Niektoré z nich používame dodnes

0

Je úžasné vidieť, ako sa ľudia už v minulosti snažili vymýšľať novinky, ktoré mali pomôcť k bezpečnosti, prípadne iba ku komfortu. Niektoré tieto novinky sú však poriadne absurdné vynálezy. Zopár z nich sa zachovalo až do dnes, no trocha v upravenej podobe. Raz však Albert Einstein povedal: "Ak na prvý…