Smrť na zadnom sedadle

Tentoraz som chcel len stručne až heslovite. No, pokus mi nevyšiel. Vydalo mi na viac textu. Ale k veci. Pánom situácie je čitateľská obec. Dáva si aj karmu. Na svoj obraz. Ako autor článku sa o karmu neuchádzam. Nie je pre mňa referenčná a preto ani relevantná.
Zákrok údajne prebehol v súlade so zákonom. Vyplynie to aj zo správy policajnej inšpekcie?
Je mi úprimne ľúto smrti jej mladého spolupáchateľa. S nezodpovedným vodičom bez vodičského oprávnenia do auta nemal sadať on ani ostatná posádka. Hlavný páchateľ – vodič. Spolupáchatelia – ostatná posádka vozidla. Poznámka – na zastavenie vozidla bolo viacero možností: Prvá – uposlúchnutie policajnej výzvy páchateľom (vodič). Ostatné sú už pasé a len predmetom debaty a rozboru situácie pri skúmaní zákonnosti zákroku policajnou inšpekciou ex post.
Posádka vraj vodiča prosila, aby uposlúchol policajnú výzvu a zastal. Podrobnejšiu informáciu prináša verejný brífing prezidenta policajného zboru, v ktorom sa pokúša vysvetliť, či bolo-nebolo použitie strelnej zbrane nutné a nevyhnutné, i to, či jej použitie bolo v súlade so zákonom:
https://www.hlavnespravy.sk/prezidium-policajneho-zboru-policia-strielala-na-prave-zadne-koleso-vodica-posadka-prosila-aby-zastal-ten-ich-po-strelbe-vyzyval-aby-sa-skrcili-auto-nezastavil-ani-po-tom-co-bol-strelou-zasiahn/1042334
Ponúkam doplnok k brífingu mimo spravodajskú informáciu a vlastný autorský názor.
V tomto prípade policajná inšpekcia zákrok vyhodnotí zrejme ako plne v súlade so zákonom. Navyše, policajný zásah je blízky zásahu na odvrátenie väčšej hrozby rozsiahlejšieho charakteru alebo nebezpečenstva ujmy na zdraví, životoch a majetku ostatných priamych a nepriamych účastníkov cestnej premávky, navyše vykonávaný oprávnenou osobou (policajt).
Výsledok záverov vyšetrovania policajnou inšpekciou budú návrhy na opatrenia a úprava metodického pokynu pre zasahujúcich policajtov pre budúcnosť.
Poznámka (súbežný dôvod) – incidentov podobného druhu bude pribúdať.
Dôvod: „Prehlbovanie demokracie“ aj na cestách pre motorové vozidlá.
Zastavenie vozidla strelnou zbraňou bolo riadne odkomunikované s operačným strediskom. Zastavenie unikajúceho vozidla po riadnej predošlej výzve a varovných výstreloch je vykonávané streľbou na pneumatiky.
Vystrelená guľka vyletela z hlavne pištole policajta smerom, ktorým bola vystrelená. Je jej to jedno, letí vždy tam, a smerom, ktorým bola vystrelená. Robí si len svoju „robotu“. Ak neskončila v pneumatike vozidla, kde pôvodne mala, ale preletela zadnou kapotou a sedadlom až do tela mladíka, skrčeného na sedadle vzadu (podľa pokynu vodiča, hlavného vinníka smrti mladého muža), guľka „neporušila zákon“.
Technická poznámka (úvaha): Tank v ostrej akcii má v pohybe terénom softvér určený pre sústavnú zameranosť tankovej hlavne pri streľbe na zameraný cieľ streľby. Či by takým softvérom mal-mohol byť vybavený strelec po dobu jazdy, vyklonený z pravého okna, sediaci vedľa vodiča, alebo či by zasahujúce vozidlo malo a mohlo-nemohlo byť vybavené strelným zariadením, majúcim podobný softvér ako tanky, môže byť (možno, neviem), predmetom debaty vo vnútri policajného zboru a prípadných opatrení (finančné, technické) do budúcna. Policajné a osobné vozidlo nie je tank.
Poznámka – aspoň do toho času by mali v záujme ochrany svojho zdravia a života vodiči dodržiavať pravidlá cestnej premávky a najvyššiu povolenú rýchlosť. V záujme ochrany vlastného zdravia a života (a majetku – vozidlo). A ochrany majetku, zdravia a života ostatných účastníkov cestnej premávky a okolia. A neunikať pred zastavujúcim policajným vozidlom, vysvieteným ako vianočný stromček a dávajúcim podozrivému vozidlu z porušenia pravidiel cestnej premávky (rýchlosť vozidla na danom úseku sa z podozrenia mení na realitu), alebo podozrivého z iného priestupku, prečinu alebo páchania trestnej činnosti alebo útekom pred odhalením páchania trestnej činnosti.
Smrť na zadnom sedadle, žiaľ, je ďalším výstražným varovaním pre budúcich páchateľov priestupkov, prečinov a trestných činov na našich cestách (…). Sedemnásť ročný mladík bol v nevhodnom čase na nevhodnom mieste. Svojím životom zaplatil daň za prehlbujúcu sa demokraciu aj na Slovensku, ale aj za to, na čo sa budeme skladať všetci, za účelom zvýšenia našej ochrany a bezpečnosti na cestách a nielen, ale aj na ďalšie zvyšovanie nákladovosti na činnosť a vtechnické vybavenia bezpečnostných zborov, najmä zložiek policajného zboru. Hmm… (aj tie stále chýbajúce zásahové kamery, potrebné aj pre verejnú, nielen vnútornú kontrolu činnosti zasahujúcich a zakročujúcich policajtov).
Ako v Amerike. Lebo – Amerika, náš „svetlý“ vzor.
Objasnené by mohlo a malo byť i to, prečo vodič opakovane viedol motorové vozidlo bez oprávnenia a vo veci už bol údajne aj potrestaný (evidencia). I to, prečo je (bol) na slobode, a nie je stíhaný väzobne.
Modelová situácia je porovnatená s teroristami, o ktorých po dokonanom teroristickom čine už spravidla polícia vyhlási pre verejnosť, aby si urobila PR, že ich už pred skutkom mala vo svojej evidencii.
Podrobnosti prípadu prešetrí (Kaliňákova) policajná inšpekcia, ktorá sa bude opierať o zákon o policajnom zbore.
Poznámka – policajt je policajtom 24 hodín, nielen po dobu, a v čase, kedy je priamo velený do výkonu služby. Otázky smerujúce na civilné auto s policajnou posádkou, odkiaľ, kam, či zo služby, alebo do služby, alebo šlo o výkon služby v civile, bude (je) súčasťou preverovania veci a okolností skutku, udalosti, inšpekciou a vnútornou vecou prílušného útvaru a organizačnej zložky policajného zboru…
Zásah a zákrok bol zrejme vykonaný prostriedkami na dosiahnutie účelu zákroku (zákon o policajnom zbore).
Zdroje, podoby a súvislosti
§24 trestného zákona – krajná núdza:
(1) Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč, alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.
§26 trestného zákona – oprávnené použitie zbrane:
(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.
(2) (…) To neplatí, ak bola pri tom inému úmyselne spôsobená smrť.
https://www.najpravo.sk/slovnik/k/krajna-nudza.html
V predošlom prípade (videozáznam) by som do tej úbohej a bezbrannej dievčiny už na zemi naozaj nekopal… (to potom riadneho občana mýli…).
Závery, rozsudky a odsudky nie sú oprávnené vynášať médiá, ja, fejzbúk ani „hrdinskí“ a neohrození anonymní diskutéri aj s ich slovníkom. Majú právo „asistovať“. Pretože „právnikov a znalcov v odbore a inšpektorov“ máme vo verejnom mediálnom priestore dosť. Z diskusie možno vyplynie, že za mrť mladíka je vinný autor článku. Aj preto, že v záhlaví blogu má rozmazanú fotku (dikusia pod predošlým článkom Slovan-pohan, Rubrum…) 🙂
Dalo by sa aj o reáliách – rodina, výchova detí a spoločnosť. A stav, mentálne zdravie spoločnosti. Ale to už je parketa psychológie, patopsychológie a sociálnej patopsychológie. A systému vládnej moci v „slobodnom a demokratickom zriadení“ po Veľkom Novembri. Po dobu „totality“ sme to, čo máme dnes, nemali. Tieto „bonusy slobody a demokracie“ nemusím.
Udalosť je na pár dní ďalšou výživnou stravou pre médiá.
Terorizmus je už postupne nuda všedných dní…
Okrem RTVS sú „všetky“ bulvár a nedôveryhodné.
Tak som si „zabulváril“ (titulka môjho článku) tiež.
Viac k tomu tu a teraz neviem, lebo som im pritom nesvietil.
Ešte raz: Môj problém je “bianko šek”, ktorý si podpísali spolucestujúci, nastúpením do vozidla k osobe páchateľa (vodiča).
O ich spoluvine sa dá len hypoteticky a teoreticky.
Nastúpením do vozidla ale prijali jeho podmienky a neskôr diktát.
Koniec cesty bol pre jedného z nich fatálny.
Ostatok, okolnosti a zákonnosť zásahu posúdi inšpekcia a prípadne súd.
Zákon je podľa mňa v poriadku a jeden z najlepších, spolu s českým, v EÚ.
To, čo spolu účinkovalo, bol ľudský faktor.
A v ňom stresory a minúty (sekundy) v rozhodovaní posádky PZ vozidla a zasahujúceho (strelec) policajta. Nie som ani policajná inšpekcia.
Ďalšia konzekvencia: Je lepšie predvídať, správne vyhodnotiť situáciu a byť zodpovedný, prípadne sa učiť na cudzích chybách (v rámci daných možností, schopností a spôsobilostí vo vzťahu k kognitívnym procesom, prebiehajúcich na danej úrovni poznania a skúsenosti u mladých, dospievajúcich a dozrievajúcich ľudí).
Ani nám (moja generácia) to vždy nevyšlo.
Osobné zážitky sú pre poznanie, osobnú skúsenosť, teda učenie, spravidla silnejšie a majú rýchlejší požadovaný efekt (skrátený proces), než sprostredkované zážitky a skúsenosť.
Maličkým detičkám spravidla márne vysvetľujeme, že horúca sporáková platňa páli. Po priamom kontakte s ňou majú vo veci okamžite jasno. Ale väčšina z nás všetky podobné osobné zážitky prežila, a hlavne, bez trvalých následkov.
Tragická udalosť môže byť prípadovou štúdiou, ktorú by si mali prečítať všetci, najmä adolescenti a BVM, účelnejšou a zmysluplnejšou, než sú bulvárne tľachy a táraniny médií, opozičných poslancov, zväčša negramotnej, vzájomne sa žerúcej  pospolitosti fejzbúku a tak, podobne…
Na ostatok (poučenie mladým, rodičom, plus moja úprimná sústrasť): Mladí, slobodní ľudia si dobrovoľne sadli do auta s vodičom, a tým si podpísali bianko šek na všetko, čo nasledovalo.
Aj na spoluzodpovednosť za svoju smrť.
Tak teda, čo hľadalo „to decko“ v tom aute?
Spoluzodpovednoť nesú aj ich rodičia.
V momente, keď pred nimi po strate dieťaťa vyvstane otázka: „A čo som na výchove svojho syna zanedbal/la?“
No, máš ho vidieť! Vinu spravidla hľadajú mimo seba. Ako z učebnice.
Podobne PZ (štát) lebo včas a preventívne neeliminoval vodiča, ktorého mali v evidencii ako potenciálne nebezpečného páchateľa.
Porovnateľné s teroristami.
Auto so šialencom za volantom je nebezpečná zbraň aj hromadného zabíjania a ničenia.
Autor článku: Juraj Režo (notorickyobcan)
P.S. S odstupom času (stav info v čase zverejnenia blogu) beriem na vedomie, že páchateľ (recidivista) bude stíhaný väzobne, pretože mu hrozí vysoký trest, mohol by sa vyhýbať trestnému stíhaniu (skrývať) a pokračovať v páchaní trestnej činnosti (20.6.2017, 19,18).

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.19

Priemerná čítanosť: 1133

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre…

  Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

  0icon

  Imola 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni) Aktualizované 19. mája 2024 o 19:45 Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1.…

  Blanár odmietol umiestnenie nemeckých rakiet na Slovensku

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril k nápadu nemeckých predstaviteľov na rozmiestnenie rakiet na území Slovenska,…

  Vo veku 78 zomrel podnikateľ Jozef Majský

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Informáciu o úmrtí Jozefa Majského v nedeľu potvrdil jeho syn Jozef Majský ml. Známy veľkopodnikateľ čelil stíhaniu za…

  Zverev druhýkrát víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme

  0icon

  Rím 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.…

  Chcú rozložiť naše hodnoty a zničiť Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto napísal v komentári Peter Bárdy z Aktualít: „To, čomu sme čelili pred sto rokmi, je tu opäť. A…

  Andrej Danko mal byť aktérom incidentu na čerpacej stanici v deň atentátu na Fica

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Médiá v uplynulých dňoch priniesli správy o incidente podpredsedu NR SR a šéfa SNS Andreja Danka na čerpacej…

  Muž, ktorý pred nemocnicou kričal a schvaľoval atentát, dostal tri mesiace

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov odsúdil v nedeľu Okresný súd v…

  Martikán s medailou po troch rokoch, získal bronz v 3xC1

  0icon

  Tacen 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA