Smrť na zadnom sedadle

Tentoraz som chcel len stručne až heslovite. No, pokus mi nevyšiel. Vydalo mi na viac textu. Ale k veci. Pánom situácie je čitateľská obec. Dáva si aj karmu. Na svoj obraz. Ako autor článku sa o karmu neuchádzam. Nie je pre mňa referenčná a preto ani relevantná.
Zákrok údajne prebehol v súlade so zákonom. Vyplynie to aj zo správy policajnej inšpekcie?
Je mi úprimne ľúto smrti jej mladého spolupáchateľa. S nezodpovedným vodičom bez vodičského oprávnenia do auta nemal sadať on ani ostatná posádka. Hlavný páchateľ – vodič. Spolupáchatelia – ostatná posádka vozidla. Poznámka – na zastavenie vozidla bolo viacero možností: Prvá – uposlúchnutie policajnej výzvy páchateľom (vodič). Ostatné sú už pasé a len predmetom debaty a rozboru situácie pri skúmaní zákonnosti zákroku policajnou inšpekciou ex post.
Posádka vraj vodiča prosila, aby uposlúchol policajnú výzvu a zastal. Podrobnejšiu informáciu prináša verejný brífing prezidenta policajného zboru, v ktorom sa pokúša vysvetliť, či bolo-nebolo použitie strelnej zbrane nutné a nevyhnutné, i to, či jej použitie bolo v súlade so zákonom:
https://www.hlavnespravy.sk/prezidium-policajneho-zboru-policia-strielala-na-prave-zadne-koleso-vodica-posadka-prosila-aby-zastal-ten-ich-po-strelbe-vyzyval-aby-sa-skrcili-auto-nezastavil-ani-po-tom-co-bol-strelou-zasiahn/1042334
Ponúkam doplnok k brífingu mimo spravodajskú informáciu a vlastný autorský názor.
V tomto prípade policajná inšpekcia zákrok vyhodnotí zrejme ako plne v súlade so zákonom. Navyše, policajný zásah je blízky zásahu na odvrátenie väčšej hrozby rozsiahlejšieho charakteru alebo nebezpečenstva ujmy na zdraví, životoch a majetku ostatných priamych a nepriamych účastníkov cestnej premávky, navyše vykonávaný oprávnenou osobou (policajt).
Výsledok záverov vyšetrovania policajnou inšpekciou budú návrhy na opatrenia a úprava metodického pokynu pre zasahujúcich policajtov pre budúcnosť.
Poznámka (súbežný dôvod) – incidentov podobného druhu bude pribúdať.
Dôvod: „Prehlbovanie demokracie“ aj na cestách pre motorové vozidlá.
Zastavenie vozidla strelnou zbraňou bolo riadne odkomunikované s operačným strediskom. Zastavenie unikajúceho vozidla po riadnej predošlej výzve a varovných výstreloch je vykonávané streľbou na pneumatiky.
Vystrelená guľka vyletela z hlavne pištole policajta smerom, ktorým bola vystrelená. Je jej to jedno, letí vždy tam, a smerom, ktorým bola vystrelená. Robí si len svoju „robotu“. Ak neskončila v pneumatike vozidla, kde pôvodne mala, ale preletela zadnou kapotou a sedadlom až do tela mladíka, skrčeného na sedadle vzadu (podľa pokynu vodiča, hlavného vinníka smrti mladého muža), guľka „neporušila zákon“.
Technická poznámka (úvaha): Tank v ostrej akcii má v pohybe terénom softvér určený pre sústavnú zameranosť tankovej hlavne pri streľbe na zameraný cieľ streľby. Či by takým softvérom mal-mohol byť vybavený strelec po dobu jazdy, vyklonený z pravého okna, sediaci vedľa vodiča, alebo či by zasahujúce vozidlo malo a mohlo-nemohlo byť vybavené strelným zariadením, majúcim podobný softvér ako tanky, môže byť (možno, neviem), predmetom debaty vo vnútri policajného zboru a prípadných opatrení (finančné, technické) do budúcna. Policajné a osobné vozidlo nie je tank.
Poznámka – aspoň do toho času by mali v záujme ochrany svojho zdravia a života vodiči dodržiavať pravidlá cestnej premávky a najvyššiu povolenú rýchlosť. V záujme ochrany vlastného zdravia a života (a majetku – vozidlo). A ochrany majetku, zdravia a života ostatných účastníkov cestnej premávky a okolia. A neunikať pred zastavujúcim policajným vozidlom, vysvieteným ako vianočný stromček a dávajúcim podozrivému vozidlu z porušenia pravidiel cestnej premávky (rýchlosť vozidla na danom úseku sa z podozrenia mení na realitu), alebo podozrivého z iného priestupku, prečinu alebo páchania trestnej činnosti alebo útekom pred odhalením páchania trestnej činnosti.
Smrť na zadnom sedadle, žiaľ, je ďalším výstražným varovaním pre budúcich páchateľov priestupkov, prečinov a trestných činov na našich cestách (…). Sedemnásť ročný mladík bol v nevhodnom čase na nevhodnom mieste. Svojím životom zaplatil daň za prehlbujúcu sa demokraciu aj na Slovensku, ale aj za to, na čo sa budeme skladať všetci, za účelom zvýšenia našej ochrany a bezpečnosti na cestách a nielen, ale aj na ďalšie zvyšovanie nákladovosti na činnosť a vtechnické vybavenia bezpečnostných zborov, najmä zložiek policajného zboru. Hmm… (aj tie stále chýbajúce zásahové kamery, potrebné aj pre verejnú, nielen vnútornú kontrolu činnosti zasahujúcich a zakročujúcich policajtov).
Ako v Amerike. Lebo – Amerika, náš „svetlý“ vzor.
Objasnené by mohlo a malo byť i to, prečo vodič opakovane viedol motorové vozidlo bez oprávnenia a vo veci už bol údajne aj potrestaný (evidencia). I to, prečo je (bol) na slobode, a nie je stíhaný väzobne.
Modelová situácia je porovnatená s teroristami, o ktorých po dokonanom teroristickom čine už spravidla polícia vyhlási pre verejnosť, aby si urobila PR, že ich už pred skutkom mala vo svojej evidencii.
Podrobnosti prípadu prešetrí (Kaliňákova) policajná inšpekcia, ktorá sa bude opierať o zákon o policajnom zbore.
Poznámka – policajt je policajtom 24 hodín, nielen po dobu, a v čase, kedy je priamo velený do výkonu služby. Otázky smerujúce na civilné auto s policajnou posádkou, odkiaľ, kam, či zo služby, alebo do služby, alebo šlo o výkon služby v civile, bude (je) súčasťou preverovania veci a okolností skutku, udalosti, inšpekciou a vnútornou vecou prílušného útvaru a organizačnej zložky policajného zboru…
Zásah a zákrok bol zrejme vykonaný prostriedkami na dosiahnutie účelu zákroku (zákon o policajnom zbore).
Zdroje, podoby a súvislosti
§24 trestného zákona – krajná núdza:
(1) Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč, alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.
§26 trestného zákona – oprávnené použitie zbrane:
(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.
(2) (…) To neplatí, ak bola pri tom inému úmyselne spôsobená smrť.
https://www.najpravo.sk/slovnik/k/krajna-nudza.html
V predošlom prípade (videozáznam) by som do tej úbohej a bezbrannej dievčiny už na zemi naozaj nekopal… (to potom riadneho občana mýli…).
Závery, rozsudky a odsudky nie sú oprávnené vynášať médiá, ja, fejzbúk ani „hrdinskí“ a neohrození anonymní diskutéri aj s ich slovníkom. Majú právo „asistovať“. Pretože „právnikov a znalcov v odbore a inšpektorov“ máme vo verejnom mediálnom priestore dosť. Z diskusie možno vyplynie, že za mrť mladíka je vinný autor článku. Aj preto, že v záhlaví blogu má rozmazanú fotku (dikusia pod predošlým článkom Slovan-pohan, Rubrum…) 🙂
Dalo by sa aj o reáliách – rodina, výchova detí a spoločnosť. A stav, mentálne zdravie spoločnosti. Ale to už je parketa psychológie, patopsychológie a sociálnej patopsychológie. A systému vládnej moci v „slobodnom a demokratickom zriadení“ po Veľkom Novembri. Po dobu „totality“ sme to, čo máme dnes, nemali. Tieto „bonusy slobody a demokracie“ nemusím.
Udalosť je na pár dní ďalšou výživnou stravou pre médiá.
Terorizmus je už postupne nuda všedných dní…
Okrem RTVS sú „všetky“ bulvár a nedôveryhodné.
Tak som si „zabulváril“ (titulka môjho článku) tiež.
Viac k tomu tu a teraz neviem, lebo som im pritom nesvietil.
Ešte raz: Môj problém je „bianko šek“, ktorý si podpísali spolucestujúci, nastúpením do vozidla k osobe páchateľa (vodiča).
O ich spoluvine sa dá len hypoteticky a teoreticky.
Nastúpením do vozidla ale prijali jeho podmienky a neskôr diktát.
Koniec cesty bol pre jedného z nich fatálny.
Ostatok, okolnosti a zákonnosť zásahu posúdi inšpekcia a prípadne súd.
Zákon je podľa mňa v poriadku a jeden z najlepších, spolu s českým, v EÚ.
To, čo spolu účinkovalo, bol ľudský faktor.
A v ňom stresory a minúty (sekundy) v rozhodovaní posádky PZ vozidla a zasahujúceho (strelec) policajta. Nie som ani policajná inšpekcia.
Ďalšia konzekvencia: Je lepšie predvídať, správne vyhodnotiť situáciu a byť zodpovedný, prípadne sa učiť na cudzích chybách (v rámci daných možností, schopností a spôsobilostí vo vzťahu k kognitívnym procesom, prebiehajúcich na danej úrovni poznania a skúsenosti u mladých, dospievajúcich a dozrievajúcich ľudí).
Ani nám (moja generácia) to vždy nevyšlo.
Osobné zážitky sú pre poznanie, osobnú skúsenosť, teda učenie, spravidla silnejšie a majú rýchlejší požadovaný efekt (skrátený proces), než sprostredkované zážitky a skúsenosť.
Maličkým detičkám spravidla márne vysvetľujeme, že horúca sporáková platňa páli. Po priamom kontakte s ňou majú vo veci okamžite jasno. Ale väčšina z nás všetky podobné osobné zážitky prežila, a hlavne, bez trvalých následkov.
Tragická udalosť môže byť prípadovou štúdiou, ktorú by si mali prečítať všetci, najmä adolescenti a BVM, účelnejšou a zmysluplnejšou, než sú bulvárne tľachy a táraniny médií, opozičných poslancov, zväčša negramotnej, vzájomne sa žerúcej  pospolitosti fejzbúku a tak, podobne…
Na ostatok (poučenie mladým, rodičom, plus moja úprimná sústrasť): Mladí, slobodní ľudia si dobrovoľne sadli do auta s vodičom, a tým si podpísali bianko šek na všetko, čo nasledovalo.
Aj na spoluzodpovednosť za svoju smrť.
Tak teda, čo hľadalo „to decko“ v tom aute?
Spoluzodpovednoť nesú aj ich rodičia.
V momente, keď pred nimi po strate dieťaťa vyvstane otázka: „A čo som na výchove svojho syna zanedbal/la?“
No, máš ho vidieť! Vinu spravidla hľadajú mimo seba. Ako z učebnice.
Podobne PZ (štát) lebo včas a preventívne neeliminoval vodiča, ktorého mali v evidencii ako potenciálne nebezpečného páchateľa.
Porovnateľné s teroristami.
Auto so šialencom za volantom je nebezpečná zbraň aj hromadného zabíjania a ničenia.
Autor článku: Juraj Režo (notorickyobcan)
P.S. S odstupom času (stav info v čase zverejnenia blogu) beriem na vedomie, že páchateľ (recidivista) bude stíhaný väzobne, pretože mu hrozí vysoký trest, mohol by sa vyhýbať trestnému stíhaniu (skrývať) a pokračovať v páchaní trestnej činnosti (20.6.2017, 19,18).

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.3

Priemerná čítanosť: 1112

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dozvie sa svet o jeho teniskách i ďalších radostiach a starostiach? Mesežnikov: Premiérovi i predsedovi parlamentu by Twitter mohol pomôcť zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne.

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian, Martin Baumann)   Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že…

  Premiéri východných krajín SRN sa zastali Nord Stream 2

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Premiéri východných krajín SRN jednomyseľne podporili Nord Stream 2 a vyzdvihli veľký význam projektu pre celú Európu, informuje…

  Tisíce ľudí demonštrovali v Düsseldorfe proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Düsseldorf 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Niekoľko tisíc demonštrantov sa v nedeľu v meste Düsseldorf v západnej časti Nemecka zúčastnilo na zhromaždení namierenom proti opatreniam…

  Policajti obvinili ukrajinského prevádzača, ktorý pomáhal previezť piatich nelegálnych migrantov

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Toho sa mal Vitalii S.…

  Výživová poradkyňa prezradila, ako sa správne stravovať bez diéty

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Adriana Orozová, výživová poradkyňa na klinike Alimmenta v Barcelone, prezradila jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa správne stravovať a…

  Za nedodržanie karantény bude hroziť v Británii pokuta do 10-tisíc libier

  0icon

  Londýn 20. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Ľuďom, ktorí v rámci opatrení proti pandémii nedodržia karanténu, bude britská vláda ukladať pokuty do sumy 10-tisíc libier (GBP),…

  Na ceste pri Kežmarku našli v aute dvoch mŕtvych mužov

  0icon

  Kežmarok 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Prešovský kraj)   Dve mŕtve telá v osobnom vozidle sa našli pod mostom na ceste I/66 z obce Huncovce do…

  Pogačar šokoval Rogliča aj celý svet. Nový šampión Tour de France je Indurain aj Pantani v jednom

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Sebastien Nogier, Thibault Camus)   Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť…

  Zaujímavá novinka či budovanie kultu osobnosti? Čaputova nahrala hlásenie k zastávkam na Hodžovom námestí. Mali by rovnako postupovať aj ďalší štátni predstavitelia?

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Uplynulú stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že pri príležitosti Európskeho týždňa mobility si pre cestujúcich na zastávkach…

  Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS.…

  TopDesať

  Vláknina a správne fungovanie tela

  0 icon

  Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

  Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

  0 icon

  Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

  Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

  0 icon

  Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

  TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

  0 icon

  Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

  10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

  0 icon

  Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

  Vo svete IT

  Dva tímy vedcov skúmali sľubného kandidáta na časticu temnej hmoty. Prišli však k protichodným záverom

  0 icon

  Dva experimenty, ktoré pátrajú po stopách častice, ktorá zabraňuje galaxiám rozletieť sa na kusy, nedávno prišli s protichodnými výsledkami. Jeden z nich prišiel s prázdnymi rukami, zatiaľ čo druhý priniesol sľubné objavy. Temné bozóny sú kandidátmi na častice temnej hmoty, v ktorých sa neukrýva veľa sily. Na rozdiel od tradičných…

  Čo je WiFi Direct a podporuje to aj môj telefón?

  0 icon

  Keď sa spomenie WiFi, tak automaticky väčšinu z nás napadane surfovanie po internete, ale v skutočnosti sa za týmto pojmom môže schovávať výrazne viac, ako len „pripojenie k internetu“. Na tému upozorňuje portál nextpit.com. Čo je to WiFi Direct? Prvou vecou, ktorú treba povedať je, že táto funkcia je v…

  3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

  0 icon

  Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

  Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

  0 icon

  Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

  Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

  0 icon

  Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

  Armádny Magazín

  Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

  0 icon

  Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

  Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

  0 icon

  [caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

  Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

  0 icon

  Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

  Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

  0 icon

  Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

  Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

  0 icon

  USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

  Svetlo sveta

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

  Prečo mal Páter Pio stigmy?

  0 icon

  Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

  Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

  0 icon

  Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

 • icon FOTO DŇA